Drs. Anna M. Kruyswijk - v.d. Heijden, arts (niet praktiserend)

Drs. Anna M. Kruyswijk - van der Heijden (arts, niet meer praktiserend) heeft vanaf haar studietijd een brede en vanzelfsprekende belangstelling voor verschillende invalshoeken die de basis van ziekte en gezondheid beschrijven, en met een groot vertrouwen in de eigen-wijsheid van mensen. Na de afronding van haar studie geneeskunde aan de Universiteit van Leiden in 1979, is zij assistent kinderarts geweest en daarna tot 1985 huisarts. In haar consultatieve praktijk voor integrale geneeskunde, heeft zij vanaf 1983 de reguliere geneeskunde en voedingsgeneeskunde (natuurgeneeskunde en nutritionele geneeskunde) gecombineerd. Na bijna 30 jaar praktiserend arts geweest te zijn, is zij in 2008 overgestapt naar preventie met de oprichting van Jouw Voeding. Belangrijke aandachtspunten in haar artsenpraktijk zijn geweest het aanleren van inzicht in en zelfredzaamheid voor de eigen gezondheidssituatie van patiënten, en de communicatie en samenwerking met de (reguliere) collega’s.
 
Zowel tijdens haar studie als haar praktijkjaren is Anna Kruyswijk betrokken geweest bij tal van onderwijsprogramma’s en symposia, voor studenten geneeskunde, verpleegkundigen, artsen en therapeuten. Ook is zij als spreker opgetreden voor allerlei groepen belangstellenden en patiënten, binnen en buiten ziekenhuizen. Tevens heeft zij in die periode een bijdrage geleverd aan de professionalisering van wat nu de artsenvereniging voor integrale geneeskunde is (AVIG), en het klachtrecht voor patiënten. Ook is zij betrokken geweest bij de oprichting van de MBOG (Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde) in 1988.
Anna Kruyswijk is auteur van artikelen voor tijdschriften op het gebied van integrale geneeskunde, en van drie boeken: ‘EENVOUDIG GEZOND’ (Jouw Voeding, 2013), het (cursus)boek ‘Mijn Voeding & Mijn Gezondheid’ (Jouw Voeding, 2008) en ‘Schimmels, suiker en allergie’ (Ankh Hermes, 1988).
Sinds 2010 is Anna Kruyswijk als docent geregistreerd in het CRKBO (Centraal Register voor Kort Beroeps Onderwijs). Zij is lid van de wetenschappelijke adviesraad en van de symposiumcommissie van de Stichting Educatie Atrium Innovations (Stichting Folia Orthica). Daarnaast is zij als adviseur betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. Ook is zij docent en gastdocent aan verschillende opleidingen.

Opleidingen door deze docent

Onze huidige tijd wordt gekenmerkt door een grote toxische belasting, die zowel exogeen als endogeen van oorsprong is. De druk op de detoxcapaciteit is hiermee ook toegenomen. De effecten van een toxische belasting zijn zichtbaar in de grote toename van chronische ziekten zoals kanker, hart- en vaatziekten, diabetes, longziekten, reuma en tal van psychische ziekten. Deze ziekten hebben als...
Deze opleiding is een vervolg op de verplichte vooropleiding Orthomoleculair Voedings- en Suppletieadviseur. Tijdens deze volwaardige opleiding wordt u opgeleid tot Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut en u kunt direct met de opgedane kennis en praktische vaardigheden aan de slag als therapeut. Als aansluiting op de opleiding Orthomoleculaire Voedings- en Suppletieadviseur worden de...
De opleiding Orthomoleculaire Therapeut (versneld) is opgezet voor ervaren therapeuten met een (middel)grote praktijk die ook op orthomoleculair gebied willen gaan behandelen. De docenten houden in hun lesstof er mee rekening dat veel basisprincipes kunnen worden overgeslagen vanwege de kennis en ervaring van de cursisten. De opleiding is praktisch van aard er wordt ook gebruik gemaakt van...
De hulpvraag en de klachten en symptomen waarmee de patiënt komt, verwijzen vaak naar een meer complexe problematiek, waar verschillende aspecten bij betrokken zijn.
Als therapeut moet u proberen tot een of meerdere werkdiagnosen te komen, waar dan een behandelplan uit voortkomt. Maar waar ligt de prioriteit in de problematiek? En hoe bepaalt u de volgorde in de behandeling? Is het mogelijk...
Het lichaam beschikt over een zelfgenezend vermogen om zich te ontdoen van toxische stoffen, maar in onze huidige maatschappij is er een constante aanwezigheid van toxische stoffen. Onze Westerse eet-en leefgewoontes zorgen voor een permanente overvloed van afvalstoffen. We worden daarnaast dagelijks blootgesteld aan vele stoffen in ons voedsel die er van nature niet in thuis horen. Ons systeem...