cholesterol verhoogd

Claudicatio intermittens

Claudicatio intermittens of perifeer aterieel vaatlijden wordt ook wel etalagebenen genoemd. Het beschrijft de pijn in de benen ten gevolge van een vernauwing of afsluiting van een slagader naar of in de benen. Door vetafzetting in de wand van de slagader wordt de afsluiting of vernauwing van de slagader (atherosclerose) veroorzaakt. De belangrijkste oorzaak is suikerziekte (diabetes) en roken, maar ook mensen die nog nooit hebben gerookt kunnen het krijgen. Tijdens het lopen ontstaat de pijn of de kramp en tijdens rust verdwijnt het weer.