Diaree

Antibiotica gebruik

De ontdekking van antibiotica als penicilline in 1928 betekende een doorbraak in de bestrijding van ziekteverwekkende bacteriën. Sindsdien worden pathogene bacteriën bestreden met antibiotica. Het gevolg hiervan is dat de bacteriën steeds resistenter zijn geworden en de antibiotica kuren steeds zwaarder worden. Antibiotica bestrijden pathogene bacteriën maar zijn hierin niet selectief waardoor ze ook nuttige bacteriën kunnen vernietigen. Deze nuttige bacteriën zijn nodig voor het goed functioneren van het maag-darmkanaal.