Q10 en L-Carnitine helpen tegen migraine

Migrainepatiënten hebben een verhoogde gevoeligheid voor prikkels. Deze overgevoeligheid is waarschijnlijk voor een deel erfelijk bepaald. Een andere theorie over de oorzaak, is dat migraine het gevolg is van slecht functionerende mitochondriën. Mitochondriën zijn de energiecentrales van de cel, die voedingstoffen in energie omzetten.  

Wetenschappers die in deze theorie geloven, onderzoeken stoffen die betrokken zijn bij de mitochondriën en de werking ervan stimuleren.

L-Carnitine en Q10

L-Carnitine is een aminozuur dat in de lever en nieren wordt aangemaakt. Dit aminozuur zorgt ervoor dat vetten in de mitochondriën opgenomen kunnen worden.

Ook het krachtige antioxidant co-enzym Q10 bevindt zich van nature in elke cel van ons lichaam en is betrokken bij de energieproductie in de cellen.

Er zijn al eerdere studies geweest waaruit bleek dat Q10 helpt om de frequentie van migraineaanvallen te verminderen. Zo bleek uit een in februari gepubliceerd literatuuronderzoek van vier verschillende onderzoeken, dat de respondenten gemiddeld 1,9 minder aanvallen per maand hadden.

Uit de studie van Isfahan University of Medical Sciences in Iran blijkt nu dat de combinatie van Q10 samen met L-Carnitine, naast frequentie, ook de ernst/duur van de klachten helpt verminderen.

Studie

Een groep van 56 mensen met heftige migraine tussen de 20-40 jaar werd in tweeën verdeeld. De ene helft kreeg gedurende een periode van acht weken op dagelijkse basis 30 mg co-enzym-Q10 en 500 mg L-Carnitine toegediend. De andere groep kreeg een placebo.

Op de eerste plaats werd de ernst van de klachten onderzocht. Daarnaast stond het aantal aanvallen en de duur ervan centraal.

Resultaten

Zoals in de bovenstaande tabellen is af te lezen, heeft het nemen van de voedingssupplementen het meeste effect op de duur van de aanvallen. De gemiddelde duur van een aanval is zelfs met bijna 50% afgenomen.

Een kanttekening, is dat er nog geen los onderzoek is gedaan naar het nemen van L-Carnitine tegen migraine.

Referenties

Parohan , M., Sarraf, P., Javanbakht, M. H., Ranji-Burachaloo, S., & Djalali , M. (6 februari 2019). Effect of coenzyme Q10 supplementation on clinical features of migraine: a systematic review and dose-response meta-analysis of randomized controlled trials.
 

Hajihashemi , P., Askari, G., Khorvash, F., Reza Maracy, M., & Nourian, M. (6 januari 2019). The effects of concurrent Coenzyme Q10, L-carnitine supplementation in migraine prophylaxis: A randomized, placebo-controlled, double-blind trial.