Probiotica

Probiotica zijn goede bacteriën die van nature in onze darmen voorkomen. In supplementen bestaan ze alleen in inactieve staat om hun houdbaarheid te waarborgen. Wanneer de eencelligen in aanraking komen met water worden ze weer actief en kunnen ze ondersteuning bieden bij het behouden van het microbiële balans in onze darmen.

Het effect van een goed probioticum binnen ons lichaam kan vertaald worden in drie levels. Hieronder wordt aan de hand van wetenschappelijk onderzoek uiteengezet hoe verschillende probiotische stammen pathogeenbestrijding (level 1), het zogenoemde Trans Epithelial Electric Resistance systeem (TEER, level 2) en cytokine stimulatie (level 3) beïnvloeden.

Pathogeenbestrijding (level 1)

De mate van pathogeenbestrijding wordt gemeten aan de hand van de Well diffusion test (Hechard et al., 1990). In een petrischaal wordt een ziekteverwekkend organisme (E. coli, E. faecalis, B. subtilis of CL. perfringens) gekweekt, waarna een probiotische kolonie wordt toegevoegd om de ziekteverwekker te bestrijden (figuur 1). Wanneer de strijd tegen de ziekteverwekker succesvol blijkt ontstaat er een heldere zone rondom het pathogeen. De grootte van de zone is een indicatie van de capaciteit van de probiotische kolonie om een pathogeen te bestrijden. In tabel 1 is te zien in hoeverre verschillende probiotische koloniën de verschillende ziekteverwekkers effectief bestrijden. De bestrijdingsfactor correspondeert met de diameter van de heldere zone:

  • 0 = geen bestrijding
  • 1 = 8 - 11mm
  • 2 = 11 - 14 mm
  • 3 = >14 mm

De resultaten laten zien dat de mate van effectieve bestrijding van het pathogeen kolonieafhankelijk is.

Figuur 1: Pathogeenbestrijding in petrischaal

Tabel 1: Resultaten van pathogeenbestrijding per probiotische kolonie

TEER (level 2)

Om het effect van probiotische bacteriën op de epitheelbarrière vast te stellen werd een in vitro (buiten het menselijk lichaam) experiment uitgevoerd. Hierbij werd de Trans Epithelial Electric Resistance (TEER) gemeten in een Transwell systeem. TEER is een in vitro meetinstrument om de beweging van ionen door paracellulaire wegen vast te stellen (figuur 2).

Figuur 2: schematisch overzicht van het transwell syteem om de TEER vast te stellen

Behoud van het intestinale systeem en zijn barrièrefunctie is essentieel voor bepaalde fysiologische processen. Een reductie van TEER door stress is een indicatie dat de barrièrefunctie van de darm verminderd. In het volgende experiment is vastgesteld wat het effect van probiotische koloniën en een combinatie van koloniën op de barrièrefunctie van de darm is. In figuur 3 zijn de resultaten te zien van het experiment met individuele koloniën. De groene balk is een indicatie van de situatie wanneer er geen stressor is. De rode balk is een indicatie van de situatie wanneer er een verminderde barrièrefunctie optreedt. De blauwe balken tenslotte, laten het beschermende effect zien van de verschillende koloniën. In figuur 4 is te zien dat de acht stammen gecombineerd een beschermend effect hebben op de barrièrefunctie van de darm in verhouding tot een stressor zonder probiotica.

Figuur 3: De blauwe balken laten het beschermende effect zien van de individuele koloniën op de barrièrefunctie van de darm

Cytokine stimulatie (level 3)

Het immuunsysteem wordt gereguleerd door twee categorieën van cytokinen (moleculen die een rol spelen binnen immuun afweer) en geproduceerd door lymfocyten (een type witte bloedcellen die in het rode beenmerg worden gevormd). Cytokinen zijn de voornaamste factoren die het balans van lymfocyten terug brengen naar homeostase. Een belangrijke cytokine binnen dit proces is het ontstekingsremmende IL-10. Omdat probiotische bacteriën de eigenschap hebben het immuunsysteem te reguleren, is er een in vitro experiment uitgevoerd met als doel vast te stellen in hoeverre de koloniën een modulerend effect hebben op de productie van Il-10. De resultaten van het effect van de individuele koloniën op de Il-10 productie na 72 uur is te zien in figuur 4. De bacteriële koloniën werden getest in verschillende experimenten, vandaar het onderscheid in grafiek en controle-eenheid.

Figuur 4: Productie van het ontstekingsremmende IL-10 na 72 uur door de individuele koloniën.

Uit dit onderzoek blijkt dat een probiotica met de stammen: B. lactis, B. lactis, E. feacium, L. acidophilus, L. paracasei, L. plantarum, L. salivarius en Lc. lactis., effectief is tegen ziektebestrijding op verschillende niveaus. Zo is deze combinatie aantoonbaar effectief bij pathogeenbestrijding, op de epitheelbarrière en cytokine stimulatie. Wanneer u op zoek bent naar een effectieve probiotica is het dus aan te raden een probioticum te kiezen met alle, of zo veel mogelijk van de hierboven beschreven stammen.

Referenties: 

Hechard, Y., Dherbomez, M., Cenatiempo, Y., & Letellier, F. (1990). Antagonism of lactic acid bacteria from goats' milk against pathogenic strains assessed by the ‘sandwich method’. Letters in applied microbiology11(4), 185-188.

Gerelateerde aandoeningen

Aandoening Dagdosering*
Antibiotica gebruik 1 x daags 2 x 10⁹ cfu
Blaasontsteking 1 x daags 2 x 10⁹ cfu
Chronisch Vermoeidheids Syndroom 1 x daags 2 x 10⁹ cfu
Flatulentie 1 x daags 2 x 10⁹ cfu
Gastritis 1 x daags 2 x 10⁹ cfu
Griep 1 x daags 1-4 x 10⁹ cfu
Immuniteit 1 x daags 2 x 10⁹ cfu kuur van 1 maand, daarna 1 x daags 4 x 10⁹ cfu
Lactose-intolerantie 1 x daags 2 x 10⁹ cfu
Levercirrose 1 x daags 2 x 10⁹ cfu
Malabsorptiesyndroom 1 x daags 2 x 10⁹ cfu
Prikkelbaar darmsyndroom 1 x daags 2 x 10⁹ cfu
SIBO 1 x daags 2 x 10⁹ cfu
Spijsverteringsproblemen 1 x daags 2 x 10⁹ cfu
Verzwakte Immuniteit 1 x daags 2 x 10⁹ cfu kuur van 1 maand, daarna 1 x daags 4 x 10⁹ cfu