Orthomoleculair kennisinstituut
Menu
Data & locaties
  • Tot 30 dagen na aanmelding gratis annuleren
  • Meld nu aan, betaal later
In het kort
Casus praktijkdag: SIBO

Systeemdenken vanuit de praktijk.

Algemeen

Het aantal mensen met spijsverteringsproblemen, opgeblazen gevoel of ontlastingsproblemen blijft groeien. Een spijsverteringsstoornis welke steeds vaker voorkomt, is de Small Intestinal Bacterial Overgrowth, kortweg SIBO. Het is van groot belang om zo snel mogelijk deze bacteriële overgroei kwijt te raken, vanwege de mogelijkheid op ernstige tekorten aan voedingsstoffen. SIBO is een chronische aandoening die op een natuurlijke manier kan worden genezen. Deze praktijkdag wordt gegeven aan de hand van casussen en u kunt als professional een cliënt (casus) met SIBO aanmelden. De ochtend zal bestaan uit de theorie met betrekking tot de regelsystemen van de spijsvertering en de oorzaken van SIBO. In de middag zal Marijke de Waal u meenemen in de praktijk van anamnese en het maken van een interventieplan op maat.

Wat komt er in deze cursus aan bod

In de reeks van een aantal praktijkdagen is SIBO de tweede.

Wat gaan wij doen? U als professional kunt een casus aanmelden die als belangrijkste klacht maagdarmproblemen door (vermoedelijk) SIBO heeft. Marijke de Waal neemt met haar enorme ervaring en kennis de orthomoleculaire therapeut mee op weg naar een goede diagnose en behandelplan. Het ochtendgedeelte van deze dag zal bestaan uit de theorie over SIBO. Deze theorie geeft u een verruimend inzicht en deels herhaalde kennis van wat u geleerd heeft in een eerdere orthomoleculaire (epigenetische) opleiding. Deze theorie wordt in de middag praktisch toegepast op 4 cliënten (met de aandoening SIBO) uit de praktijk. De cursist kan van te voren een cliënt aanmelden. In totaal gaan wij 4 casussen behandelen. Voor het aanmelden van een cliënt hebben wij een aanmeldings- en toestemmingsformulier voor uw cliënt die u als cursist bij ons kunt aanvragen. De cliënt geeft met dit formulier aan dat hij/zij toestemming geeft aan de cursisten en/of docent om vragen te stellen en dat hij/zij deze vragen naar zijn/haar beste vermogen zal beantwoorden.

Small Intestinal Bacterial Overgrowth

SIBO staat voor “Small Intestinal Bacterial Overgrowth”: een bacterie-overgroei in de dunne darm. Bacteriën komen in het spijsverteringskanaal voor, waarbij in een gezond systeem er een lage concentratie is in de dunne darm en een hoge concentratie in de dikke darm. Echter wanneer teveel bacteriën de dunne darm binnendringen en overnemen, verstoren zij het verteringsproces. Dit kan leiden tot een slechte nutriëntenabsorptie, symptomen die verband houden met een Prikkelbaar Darmsyndroom en zelfs tot schade aan de maagvoering. Bij een SIBO kan de absorptie van voedingsstoffen, in het bijzonder de vetoplosbare vitaminen, zink, mangaan, magnesium en ijzer, maar ook vitamine B12, snel een probleem zijn. Bij SIBO speelt naast een te grote hoeveelheid bacteriën in de dunne darm ook het type van de microbiële flora een belangrijke rol. De bacteriële overgroei kan ontstaan ten gevolge van veranderingen in de anatomie, veranderingen in de motiliteit van de darm en verandering in de maagzuursecretie. Een onbehandelde SIBO wordt geassocieerd met een breed scala aan aandoeningen en kan ernstige gezondheidsklachten veroorzaken.

Het onderwerp SIBO zal vanuit het hele klachtenpatroon behandeld worden. De werkingsmechanismen en de kennis van de biochemie geeft zicht op de processen die betrokken zijn bij het ontstaan van dergelijke spijsverteringsstoornissen. Het systeemdenken wordt praktisch toegepast.

Wat kunt u verwachten

Door de theorie van het systeemdenken toe te passen naar de praktijk, gaan de soms ingewikkeld lijkende problemen waar u als therapeut mee te maken krijgt duidelijker en makkelijker worden. Vragen die gesteld moeten worden om inzicht te krijgen in het functioneren van de regelsystemen worden helder gemaakt. “Het hoe en waarom” naar de praktische toepassing. U krijgt beter inzicht in de prioriteiten van een behandeling. Soms kunnen “quick wins” belangrijk zijn om het vertrouwen te winnen van de patiënt. U leert de verschillende karakteristieken van spijsverteringsstoornissen te onderscheiden. Na deze dag weet u welke tools nodig zijn om uw cliënt echt verder te helpen naar proces van genezing. Deze cursus biedt de handvaten waar bijna elke therapeut behoefte aan heeft.

Casus aanmelden

Heeft u een cliënt met spijsverteringsklachten die duiden op een SIBO en die u graag wilt aanmelden, dan stuurt u een email naar info@sohf.nl. U ontvangt dan een aanmeldings- en toestemmingsformulier die u moet laten tekenen door uw cliënt. Er worden maximaal 4 cliënten als casus toegelaten. Zij krijgen van ons een uitnodiging om op een bepaalde tijd aanwezig te zijn. Er wordt ongeveer een half uur de tijd genomen om deze casus klassikaal te behandelen. Voor meer informatie kunt u bellen met 0252-517643.

Selectie casussen: Gezien er slechts 4 cliënten over de gehele dag behandeld gaan worden, zullen wij in eerste instantie selecteren op relevantie en potentiële kennisdeling voor cursisten. In tweede instantie zullen wij selecteren op basis van wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Accreditatie

KTNO (BATC, CAT, VBAG, VVET, NVST, VIV) geaccrediteerd. MBOG in aanvraag.
Voor meer informatie over accreditatie kunt u contact opnemen met info@sohf.nl

Toon meer

Algemeen

Programma

De les is voornamelijk praktisch van aard, er zullen dus geen sheets of syllabi worden uitgereikt. Als voorbereiding kunt u het boek “Ik heb er mijn buik van vol” van Marijke de Waal Malefijt doornemen, deze is hier te bestellen.

Programma

Kennisniveau & toelating

1 Orthomoleculair Adviseur Basis
2 Orthomoleculair Adviseur Gevorderd
3 Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut

Lees meer over de kennisniveaus

Kennisniveau & toelating

Docenten

Docenten onbekend

Docenten

Investering

Klassikaal
Trainingskosten € 125,00
BTW (21%) € 26,25
Totaal (inclusief BTW) € 151,25

Betaling dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de opleiding te worden voldaan. Wanneer je je een maand of korter voor aanvang van de opleiding aanmeldt, dan is de betalingstermijn twee dagen. Betalen in termijnen is mogelijk. Bij termijnbetaling worden echter wel 3% extra administratiekosten gerekend.

Kosten klassikaal: € 125.00

  • Exclusief 21% BTW en lesmateriaal
  • € 151,25 inclusief BTW
  • Inclusief koffie, thee en een gezond lunchbuffet
Investering
Sluiten