Orthomoleculair kennisinstituut
Menu
Data & locaties
  • Tot 30 dagen na aanmelding gratis annuleren
  • Meld nu aan, betaal later
In het kort
Casus praktijkdag: Vermoeidheid

Systeemdenken vanuit de praktijk.

Algemeen

Het valt in de praktijk niet mee om de oorzaak van vermoeidheid te achterhalen. Het hebben van gedegen achtergrondkennis en het maken van een goede anamnese is essentieel.

Wat komt er in deze cursus aan bod

In een reeks van een aantal praktijkdagen is vermoeidheid de eerste. De ochtend zal bestaan uit de theorie met betrekking tot de regelsystemen en oorzaken van vermoeidheid. De middag zal Marijke de Waal u meenemen in de praktijk van anamnese en het maken van een interventieplan op maat.

Wat gaan wij doen? Deze praktijkdag wordt gegeven aan de hand van casussen, u kunt als professional een cliënt (casus) met vermoeidheid aanmelden. Marijke de Waal neemt met haar enorme ervaring en kennis de orthomoleculaire therapeut mee op weg naar een goede diagnose en behandelplan. Het ochtendgedeelte van deze dag zal bestaan uit de theorie en de samenhang van alle systemen waar vermoeidheid vandaan kan komen. Deze theorie geeft u een verruimend inzicht en deels herhaalde kennis van wat u geleerd heeft in een eerdere orthomoleculaire (epigenetische) opleiding. Deze theorie wordt in de middag praktisch toegepast op 4 cliënten (met als belangrijkste klacht vermoeidheid) uit de praktijk. De cursist kan van te voren een cliënt aanmelden. In totaal gaan wij 4 casussen behandelen. Voor het aanmelden van een cliënt hebben wij een aanmeldingsformulier die u als cursist bij ons kunt aanvragen, evenals een toestemmingsformulier voor uw cliënt. De cliënt geeft met het toestemmingsformulier aan dat hij/zij toestemming geeft aan de cursisten en/of docent om vragen te stellen en dat hij/zij deze vragen naar zijn/haar beste vermogen zal beantwoorden.

Vermoeidheid

Vermoeidheid kan een mitochondriaal probleem zijn, maar ook een andere oorsprong hebben. Er is sprake van mitochondriale ziekte wanneer de omzetting naar energie niet goed verloopt. Gevolg is vermoeidheid, maar dit kan zich ook uiten in de ziekte van Parkinson of Alzheimer. Het herstel vraagt meer maatwerk aangezien in de mitochondriën de oxidatieve fosforylering, de citroenzuurcyclus, de beta-oxidatie en ook de ureumcyclus plaats vindt. Wanneer iemand snel verzuurt na een inspanning is er sprake van een mitochondriaal tekort. Vermoeidheid kan ook ontstaan door een overbelaste lever- en spijsverteringssysteem. Ontstekingen ten gevolge van het maag-darmstelsel veroorzaken een slopende vermoeidheid die optreedt na een maaltijd. Een andere soort vermoeidheid is die voortvloeit uit een bijnierprobleem, deze kenmerkt zich door vermoeidheid in de ochtend bij het opstaan. Er kan sprake zijn van een schildklierprobleem en stressfactoren spelen een rol. Virale en bacteriële infecties zoals de ziekte van Lyme mogen niet over het hoofd worden gezien.

Het onderwerp vermoeidheid zal vanuit het hele klachtenpatroon behandeld worden. De werkingsmechanismen en de kennis van de biochemie geeft zicht op de processen die betrokken zijn bij het ontstaan van vermoeidheid. Het systeemdenken wordt praktisch toegepast.

Wat kunt u verwachten

Door de theorie van het systeemdenken toe te passen naar de praktijk gaan de soms ingewikkeld lijkende problemen waar u als therapeut mee te maken krijgt duidelijker en makkelijker worden. Vragen die gesteld moeten worden om inzicht te krijgen in het functioneren van de regelsystemen worden helder gemaakt. “Het hoe en waarom” naar de praktische toepassing. U krijgt beter inzicht in de prioriteiten van een behandeling. Soms kunnen “quick wins” belangrijk zijn om het vertrouwen te winnen van de patiënt. U leert de verschillende karakteristieken van vermoeidheid te onderscheiden. Na deze dag weet u welke laboratorium testen nodig zijn om uw cliënt echt verder te helpen naar proces van genezing. Deze cursus biedt de handvaten waar bijna elke therapeut behoefte aan heeft.

Casus aanmelden

Heeft u een cliënt met vermoeidheidsklachten die u graag wilt aanmelden, dan stuurt u een email naar info@sohf.nl. U ontvangt twee formulieren: één aanmeldformulier en één toestemmingsformulier die u moet laten tekenen door uw cliënt. Er worden 4 cliënten als casus toegelaten. Zij krijgen van ons een uitnodiging om op een bepaalde tijd aanwezig te zijn. Er wordt ongeveer een half uur de tijd genomen om deze casus klassikaal te behandelen. Voor meer informatie kunt u bellen met 0252-517643.

Selectie casussen: Gezien er slechts 4 cliënten over de gehele dag behandeld gaan worden, zullen wij in eerste instantie selecteren op relevantie en potentiële kennisdeling voor cursisten. In tweede instantie zullen wij selecteren op basis van wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Accreditatie

KTNO (BATC, CAT, VBAG, VVET, VIV) geaccrediteerd. MBOG in aanvraag.
Voor meer informatie over accreditatie kunt u contact opnemen met info@sohf.nl

Toon meer

Algemeen

Programma

Het lesmateriaal zal bestaan uit het boek “De uitputting voorbij” van Marijke de Waal Malefijt, deze is hier te bestellen. De les is voornamelijk praktisch van aard, er zullen dus geen sheets of syllabi worden uitgereikt.

Programma

Kennisniveau & toelating

1 Orthomoleculair Adviseur Basis
2 Orthomoleculair Adviseur Gevorderd
3 Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut

Lees meer over de kennisniveaus

Kennisniveau & toelating

Docenten

Docenten onbekend

Docenten

Investering

Klassikaal
Trainingskosten € 125,00
BTW (21%) € 26,25
Totaal (inclusief BTW) € 151,25

Betaling dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de opleiding te worden voldaan. Wanneer je je een maand of korter voor aanvang van de opleiding aanmeldt, dan is de betalingstermijn twee dagen. Betalen in termijnen is mogelijk. Bij termijnbetaling worden echter wel 3% extra administratiekosten gerekend.

Kosten klassikaal: € 125.00

  • Exclusief 21% BTW en lesmateriaal
  • € 151,25 inclusief BTW
  • Inclusief koffie, thee en een gezond lunchbuffet
Investering
Sluiten