Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut®

Praktische opleiding tot Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut

Deze opleiding is een vervolg op de verplichte vooropleiding Orthomoleculair Voedings- en Suppletieadviseur. Tijdens deze volwaardige opleiding wordt u opgeleid tot Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut en u kunt direct met de opgedane kennis en praktische vaardigheden aan de slag als therapeut. Als aansluiting op de opleiding Orthomoleculaire Voedings- en Suppletieadviseur worden de belangrijkste werkingsmechanismen van het lichaam en hun onderlinge samenhang verder uitgediept, waardoor u op verantwoorde wijze een praktijk kunt voeren.

De orthomoleculaire geneeskunde maakt gebruik van het zelfgenezend vermogen van het lichaam met behulp van alle benodigde bouwstoffen. De juiste voeding is daarbij van het allergrootste belang. Hiervan gaat een sterk preventieve en curatieve werking uit. Een orthomoleculaire therapie kan een interventie zijn op het hormonale vlak, op het niveau van de neurotransmitters, het spijsverteringskanaal, de darmflora, de bloedsuikerspiegel, het immuunsysteem, het bewegingsapparaat, maar ook op de psyche van de mens. Tijdens de opleiding zal verbanden worden gezocht tussen de evolutionaire biologie, de biochemie van de orgaansystemen en de onderlinge samenhang om zo een ziektepatroon te kunnen verklaren.

De 18 lesdagen en een examendag worden verdeeld over ongeveer 10 maanden en u krijgt les van een aantal zeer ervaren docenten met een eigen vakgebied. De opleiding Orthomoleculaire Voedings- en Suppletieadviseur biedt een perfecte opstap naar deze vooral ook praktische therapeutenopleiding. Er wordt geleerd in systemen te denken en de onderlinge samenhang te onderzoeken. Praktische testmethoden zoals, anamneseformulier, laboratoriumtesten, de Haarmineralentest en casuïstiek maken onderdeel uit van deze praktische opleiding waardoor ziekte kan worden behandeld.

Epigenetica

Epigenetica bestudeert de invloed van de omkeerbare veranderingen in de functie van de genen. Deze veranderingen treden op zonder wijzigingen in de sequentie (volgorde van de basenparen) van het DNA in de celkern. Waar genetica de studie is naar erfelijke informatie in de nucleotidenvolgorde in het DNA, is epigenetica de studie van overerfbare veranderingen aan het DNA die niet in de nucleotidenvolgorde zijn terug te vinden. Bepaalde factoren zoals voeding, emoties en beweging brengen processen op gang die een bijdrage kunnen leveren aan het behoud van gezondheid maar ook aan het ontstaan van ziekte.

Wat kunt u verwachten

Het doel van de opleiding is vooral veel praktische kennis opdoen en de toepassing van een aantal diagnostische methoden te gebruiken. Na de opleiding kunt u een praktijk starten om patiënten zo goed mogelijk te begeleiden en te behandelen met orthomoleculaire therapie. Het werkingsmechanisme van het lichaam is de basis van de diagnostiek en aan de hand van de oorzaak worden oplossingen aangeboden die veilig kunnen worden ingezet. U krijgt inzicht welke orthomoleculaire nutriënten nodig zijn bij de regulering van lichaamsprocessen. Een goede kennis van het werkingsmechanisme van het lichaam is hierbij essentieel en is noodzakelijk voor het gewenste therapeutische resultaat. De wetenschappelijke studies vormen de basis van de orthomoleculaire geneeskunde. U leert de onderlinge samenhang van de verschillende systemen te begrijpen waardoor u de informatie uit een anamnese kan analyseren. Met de methodiek die u geleerd wordt in deze opleiding bezit u praktische kennis om patiënten te helpen om de gezondheid te behouden en patiënten te behandelen middels orthomoleculaire therapie.

Inhoud van de opleiding

Deze éénjarige opleiding bestaat uit 18 klassikale lesdagen, gevolgd door een schriftelijk examen. De lestijden zijn van 9.30 tot 17.00 uur en tussen de middag kunt u genieten van een (h)eerlijk uitgebreid lunchbuffet met o.a. biologische salades.

In de opleiding tot Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut van Stichting Ortho Health Foundation worden in 18 lesdagen, twee dagen achtereen gesloten per maand, verschillende onderwerpen behandeld. Naast het eindexamen wordt de opleiding afgerond met een eindwerkstuk, welke gedurende de opleiding gemaakt dient te worden.

Programma

Dag 1 & 2

De opleiding start met de evolutionaire gezondheidsleer, kennis van het menselijk genoom en epigenetica en de effecten op latere generaties. Verder zal het een vervolg worden op hetgeen in de opleiding Orthomoleculair Voedings- en Suppletieadviseur behandeld is. Goede voeding vormt de basis. Wat is nu precies goede voeding, wat zijn de eigenschappen van verschillende voedingsstoffen en wat zijn de gevolgen van verkeerde gewoonten? Ook de zuur base balans wordt uitgebreid behandeld. De micronutriënten vitaminen, mineralen en bijzondere nutriënten worden nog eens grondig onder de loep genomen. Het lezen van etiketten, de biobeschikbaarheid, actief versus inactief, natuurlijke versus synthetisch, veilige doseringen, bijwerkingen, de belangrijkste aandachtspunten van vitaminen en mineralen komen ook aan bod.

Dag 3 & 4

De werkingsmechanismen en toepassingen van sommige vitaminen en mineralen zullen als aansluiting wat er geleerd is bij de vooropleiding uitgebreid aan de orde komen. Aminozuren en vetzuren worden uitgebreid behandeld, als ook bijzondere stoffen, kruiden en toepassingen hiervan. Tevens zullen de anti-nutriënten worden besproken en het vetzuurmetabolisme worden verduidelijkt. De vierde lesdag staat in het teken van de energiehuishouding en de biochemie van de citroenzuurcyclus. Vermoeidheid is één van de belangrijkste klachten die voorkomt in de orthomoleculaire praktijk. Een goede anamnese is onontbeerlijk. Basale kennis van de anorganische en organische vormen en de opbouw van de belangrijkste bio-organische stoffen wordt meegenomen. Beweging, ademhaling, en sportbeoefening zal als aansluiting hierop aan de orde komen.

Dag 5 & 6

Het werkingsmechanisme van de spijsvertering, de effecten van voeding en het microbioom worden behandeld. Er wordt geleerd over de verschillende micro-organismen, infectieziekten en Het Energie Herstelplan wordt toegelicht. Colitis Ulcerosa, Coeliakie en andere darmproblemen zijn onderwerpen die de revue passeren. Het immuunsysteem en de rol van het Th1 en Th2 systeem en het moduleren ervan komen aan de orde, evenals auto-immuunziekten, allergieën, voedselintoleranties, etc. en de orthomoleculaire benadering hiervan. 

Dag 7 & 8

Tijdens deze les wordt geleerd wat de opbouw en werking van DNA en RNA is. Er wordt kennis opgedaan van methylatie en de biochemische processen. Zo ook welke rol de homocysteïne en foliumzuurcyclus spelen en op welke wijze vetten, koolhydraten en eiwitten worden gemetaboliseerd komen nog eens aan de orde. Het onderwerp (laaggradige) ontstekingen staat centraal. De rol van vetzuren en nutriënten die van belang zijn voor het herstel van weefsels worden belicht. Het detoxificatiesysteem van zowel de uitscheidingsorganen als de lever fase 1 en 2, maar ook het lymfe systeem worden uitgebreid toegelicht en praktische handvatten worden gegeven om op verantwoorde wijze te detoxificeren. Denk aan reductie- en oxidatiereacties en ontgiftingsreacties.

Dag 9 & 10

Het zenuwstelsel en de stressassen komen in deze les aan de orde. Er wordt geleerd wat de belangrijkste neurodegeneratieve ziektebeelden zijn en de orthomoleculaire benadering van patiënten met neurologische klachten. Het autonome zenuwstelsel wordt uitgelegd, de HPA-as, de HPT-as en de HPG-as en de invloed van stress op het zenuwstelsel. De les erna wordt opgesplitst in een ochtend waarin de theorie wordt behandeld van verschillende onderzoeken, micro-organismen en het opsporen van pathogenen. De interpretaties en belang van bepaalden onderzoeken en waarden van de labtesten. De middag zal worden ingevuld door de praktische kant van deze onderzoeken. Hoe de testen kunnen worden aangevraagd, de kosten en het nut zal worden getoond. 

Dag 11 & 12

Dit lesblok staat in het teken van hormonen. Vruchtbaarheid, zwangerschap en zuigelingzorg zal eerst aan bod komen. Een gezonde vruchtbaarheid is één van de belangrijkste speerpunten in de epigenetica en wordt daarom in een aparte les behandeld, met zowel het verbeteren van de vruchtbaarheid alsmede de zwangerschap zelf.Als aansluiting op het eerder geleerde hormoonsysteem wordt verder gegaan met orthomoleculaire toepassingen bij hormonale problemen, schildklierklachten en stress. De steroïde hormoon pathways en het bioritme komt hierbij aan de orde. Het functioneren van de schildklier wordt verder toegelicht en uitgebreid behandeld.

Dag 13 & 14

Er zal allereerst aandacht worden besteed aan kinderproblematieken. Veelvoorkomende aandoeningen c.q. problemen bij peuter, kinderen en adolescenten worden behandeld en er wordt geleerd hoe je als Orthomoleculair Epigetisch Therapeut een behandelplan kan maken. De volgende dag wordt een leerzame les over vermoeidheidsziekten zoals Fibromyalgie, CVS en ME. Het zijn de chronische klachten waar u als therapeut dankbaar werk kan leveren. Het betreft een multi-systemische aandoening en zal daarom uitgebreid behandeld worden. Casusbespreking zal hier een belangrijk onderdeel zijn van het lesprogramma

Dag 15 & 16

Dit wordt een verdieping van de eerder behandelde neurotransmitters en er wordt dieper ingegaan worden op de psyche van de mens.Hierbij komt het endorfinesysteem uitgebreid aan bod en zal er praktisch worden geoefend met de Braverman questionnaire. De volgende dag zullen huidaandoeningen, bindweefsel, weefselherstel, cholesterol en hart- en vaataandoeningen de rode draad vormen van deze boeiende les. Er wordt geleerd wat de kenmerken zijn van atheriosclerose, hypertensie, hypercholesterolemie en hartfalen en de orthomoleculaire benadering van patiënten met cardiovasculaire aandoeningen

Dag 17 & 18

De student leert een gegronde anamnese maken en gebruik te maken van de door ons ter beschikking gestelde datakennisbank. Op basis van de klachtenpatronen kunnen hulpmiddelen en diagnostische tools worden ingezet zoals bloedonderzoek, urineonderzoek en de haarmineralentest. De haarmineralentest zal nader worden toegelicht en praktisch worden aangeboden. Tevens zal uitleg worden gegeven over de mogelijkheden van de EMB bloedtest en andere diagnostische tools en vaardigheden. Er wordt geleerd aan de hand deze tools een behandelplan op te stellen waarbij de belangrijkste rode vlaggen niet ontbreken. De laatste dag worden praktische vaardigheden geoefend, communicatievaardigheden getraind, uitleg gegeven over een praktijk opzetten en het belang van een goede administratie te voeren. Deze dag wordt alle kennis samengebracht en aan de hand van casuïstiek geoefend.

Dag 19

Een schriftelijk examen wordt ongeveer twee weken na de laatste lesdag afgenomen.

Voor wie bedoeld

De opleiding is bedoeld voor iedereen die een eigen praktijk wilt gaan starten als Orthomoleculaire Epigenetisch Therapeut. De opleiding is tevens geschikt voor alle mensen die reeds in de gezondheidszorg werkzaam zijn en zich willen specialiseren in de orthomoleculaire therapie, zoals natuurgeneeskundigen, osteopaten, diëtisten, fysiotherapeuten, psychologen, acupuncturisten, artsen en andere professionals in de gezondheidszorg.

Vooropleiding

Zonder de 8-daagse Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut starten?

Wanneer u twijfelt of u een gelijkwaardige opleiding heeft gevolgd als de 8-daagse Orthomoleculair Voedings- en Suppletieadviseur, neem dan contact op met één van onze medewerkers (0252 - 517 643) of stuur een mail naar info@sohf.nl. De lessen van Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut zijn een direct vervolg op de lessen van de 8-daagse.

Let op! De eisen voor het toelatingsbeleid en verleende accreditaties van de betreffende beroepsverenigingen blijven hierbij wel ongewijzigd.

Praktijk starten

Na het volgen van deze opleiding bent u in staat een zelfstandige praktijk te starten om voedings- en suppletieadviezen te geven die de gezondheid helpen te verbeteren en ziekteprocessen te verminderen. Als Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut heeft u voldoende inzicht in de verschillende biochemische processen in het lichaam en bent u in staat een gerichte interventie in te zetten ter bevordering van het zelfgenezend vermogen van het menselijk lichaam om ziekteprocessen te voorkomen of te herstellen.

Lidmaatschap beroepsvereniging

Iedere beroepsvereniging heeft zijn eigen specifieke toelatingseisen. Voor een actuele stand van zaken en om te controleren of u aan de eisen voldoet, neem dan contact op met de beroepsvereniging in kwestie. De SOHF is hiervoor niet verantwoordelijk.

Accreditatie:

 • De opleiding is geaccrediteerd bij de KTNO (K9026) en staat voor 60.0 ECTS (BATC, VBAG, LVNG, CAT).
 • Stichting ADAP accrediteert deze opleiding voor leden van de NVD (ID: 292810) voor 114 punten.
  • De 8-daagse vooropleiding OVSA geeft 52 punten voor NVD leden.
 • Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG) accrediteert deze opleiding als erkende orthomoleculaire beroepsopleiding, indien deze gestart is vóór 1 juni 2018. 

Erkenning als beroepsopleiding:

De BATC accrediteert het diploma Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut via de KTNO. Voor de actuele stand van zaken wat betreft tarieven, aanvullende toelatingseisen en vergoedingen verwijzen wij naar hun website: www.batc.nl

Het CAT accrediteert het diploma Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut via de KTNO. Voor de actuele stand van zaken wat betreft tarieven, aanvullende toelatingseisen en vergoedingen verwijzen wij naar hun websites: www.catcollectief.nl en www.catcomplementair.nl

Opleidingsniveau

De opleiding is een specialisatie op HBO-niveau

Studiebelasting

Gemiddeld zal er 90 uur per maand aan de lesvoorbereiding besteed moeten worden. De opleiding zal goed zijn voor 60 ECTS. 

Certificering

Na afloop van de opleiding wordt er een schriftelijk examen afgelegd. Ook dient er gedurende de opleiding een werkstuk in groepsverband te worden gemaakt. Bij goed gevolg van beide verplichtingen en het voldoen aan de aanwezigheidsplicht ontvangt u het diploma tot Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut. 

Kosten: 
€ 2 250.00
 • Exclusief 21% BTW, € 2722,50 inclusief BTW
 • Exclusief eventueel herexamen a € 75,- exclusief 21% BTW, € 90,70 inclusief BTW
 • Let op! Voor deze opleiding gelden inschrijfkosten, het bovengenoemde bedrag is exclusief inschrijfkosten à € 25,- incl. BTW.
 • Inclusief een gezond lunchbuffet op alle opleidingsdagen, een opleidingsmap en het examen

Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.

Startdata van deze opleiding

(Klik op de gele balk)

14 februari 2019 in Hoofddorp

Locatie:
Ortho Health Foundation te Hoofddorp
Startdatum:
14 februari 2019, donderdag

Aanvang:
9:30 tot 17:00 uur

Vervolgdagen:
 • vrijdag, 15 februari, 2019 - 09:30 tot 17:00
  donderdag, 14 maart, 2019 - 09:30 tot 17:00
  vrijdag, 15 maart, 2019 - 09:30 tot 17:00
  donderdag, 11 april, 2019 - 09:30 tot 17:00
  vrijdag, 12 april, 2019 - 09:30 tot 17:00
  donderdag, 9 mei, 2019 - 09:30 tot 17:00
  vrijdag, 10 mei, 2019 - 09:30 tot 17:00
  donderdag, 6 juni, 2019 - 09:30 tot 17:00
  vrijdag, 7 juni, 2019 - 09:30 tot 17:00
  donderdag, 4 juli, 2019 - 09:30 tot 17:00
  vrijdag, 5 juli, 2019 - 09:30 tot 17:00
  donderdag, 29 augustus, 2019 - 09:30 tot 17:00
  vrijdag, 30 augustus, 2019 - 09:30 tot 17:00
  donderdag, 19 september, 2019 - 09:30 tot 17:00
  vrijdag, 20 september, 2019 - 09:30 tot 17:00
  donderdag, 10 oktober, 2019 - 09:30 tot 17:00
  vrijdag, 11 oktober, 2019 - 09:30 tot 17:00
  vrijdag, 1 november, 2019 - 09:30 tot 12:30

Aanmelden

Informeer mij over nieuwe startdata

Wilt u op de hoogte gehouden worden over nieuw in te plannen startdata van deze opleiding dan kunt u zich hiervoor aanmelden. Zodra er een nieuwe datum wordt ingepland ontvangt u hierover automatisch bericht.


Informeer mij