Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

Accreditatie & beroepsverenigingen

Orthomoleculaire geneeskunde valt onder de complementaire gezondheidszorg. Na het volgen van orthomoleculaire opleidingen kunt u als professional zelfstandig praktijk voeren of orthomoleculaire behandelingen implementeren in uw huidige praktijk. Er zijn hierbij enkele factoren van belang: Wkkgz, lidmaatschap beroepsvereniging, vergoedingen en accreditaties van opleidingen.

Wetgeving: Wkkgz

Als zorgprofessional dient u sinds januari 2016 te voldoen aan de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Dit is een wetgeving die vastlegt wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Hiermee worden incidenten op een eerlijke en duidelijke wijze afgehandeld. Wanneer u een nieuwe praktijk start, dient u hieraan te voldoen door u daarvoor aan te sluiten bij een geschilleninstantie.

Meer informatie hierover leest u op de pagina van de rijksoverheid.

Lid worden van een beroepsvereniging?

Als zorgprofessional kunt u ervoor kiezen om u aan te sluiten bij een beroepsvereniging. Op onze opleidingspagina’s vindt u door welke beroepsvereniging de diverse scholingen zijn geaccrediteerd. Voor het aanmelden bij een beroepsvereniging zijn de eisen per vereniging verschillend, wat u kunt terugvinden op de website van de vereniging zelf. Voor het behouden van het lidmaatschap wordt jaarlijks bij- en nascholing gevraagd vanuit de beroepsvereniging. Zij stellen hiervoor een aantal uur of studiepunten op die minimaal behaald moeten worden.

U bent niet verplicht om u aan te sluiten bij een beroepsvereniging. Het lid zijn van een beroepsvereniging biedt echter wel vaak diverse voordelen:

 1. Hiermee komt u in contact met collega therapeuten;
 2. bent u gedekt voor de Wkkgz wetgeving;
 3. kunt u een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten;
 4. en u komt hierbij in aanmerking voor vergoedingen door de zorgverzekeraars.

Wij zien vaak gebeuren dat er geen goed inzicht is in de concrete voor- en nadelen van lidmaatschap van een beroepsvereniging. Een duidelijk overzicht van de verschillende voor- en nadelen helpt u inzicht te krijgen in uw keuze of u zich wilt aansluiten bij een beroepsvereniging en zo ja, welke beroepsveniging het beste bij u past. Zo maakt u een weloverwogen beslissing en wij zien in de praktijk dat deze beslissing vaak anders uitvalt na het goed overwegen van de voor- en nadelen.

Baten Kosten
Komt u in contact met collega therapeuten?
Heeft u hier behoefte aan?
Wat is de hoogte van het inschrijfgeld?
Bent u gedekt voor de Wkkgz wetgeving? Wat is de hoogte van de jaarlijkse contributie?
Is er een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering? Wat is de hoogte van de toelatingseisen in studiebelasting en studiekosten?
Welke zorgverzekeraars zijn aangesloten?
* Zorgverzekaars zijn van oudsher vaak regiogebonden.
Wat is de jaarlijkse verplichte studiebelasting en wat zijn de gelieerde studiekosten?
Wat is de hoogte van de vergoedingen van de zorgverzekeraars? In welke mate heb ik zekerheid over het vaststaan van de scholingseisen?

Vergoedingen

Wanneer u als orthomoleculair professional vergoed wilt worden door de zorgverzekeraars, dient u zich te hebben aangesloten bij een beroepsvereniging als volwaardig lid. Hiervoor dient u te beschikken over een diploma Medische Basiskennis van minimaal 40 ECTS en een orthomoleculaire opleiding van het door de vereniging te bepalen aantal ECTS. Dat loopt uiteen van 15 tot 200 ECTS en kunt u terugvinden op de site van de betreffende vereniging.

Het proces van accreditatie en vergoedingen is als volgt:

 1. Een zorgverzekeraar bepaalt wat zij vergoeden en aan welke beroepsvereniging zij zich verbinden
 2. Beroepsverenigingen laten leden toe op basis van geaccrediteerde beroepsopleidingen en daarbij ook een CPION geaccrediteerde MBK opleiding
 3. Therapeuten factureren de cliënt
 4. Cliënt declareert bij de zorgverzekeraar

Accreditatie

Wij vragen bij enkele beroepsverenigingen accreditaties aan voor onze opleidingen en bij- en nascholingen, waaronder:

 • KTNO: Hieronder vallen o.a. VBAG, NVST, LVNT, VVET en VIV
 • BATC: Belangen Associatie Therapeut en Consument
 • CAT: Complementair Aanvullende Therapeuten
 • NWP: Natuurgeneeskundig Werkende Professionals
 • VBAG: Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze
 • VIV: Vereniging Integrale Vitaliteitkunde
 • CPION: Dit geldt voor de opleiding Medische Basiskennis
 • NVA: Nederlandse vereniging voor Acupunctuur
 • SKIN: Kwaliteitsregister voor schoonheidsspecialisten

Het verschilt per specifieke opleiding hoe dit geaccrediteerd is. Indien uw beroepsvereniging niet bij de opleiding staat, betekent dit dat wij geen accreditatie hiervoor hebben (aangevraagd). U kunt wel proberen om een individueel accreditatieverzoek in te dienen bij uw beroepsvereniging.

Sluiten