Over Ons

Waarden

Wereldwijd kennis vergaren

Welke aandoening is niet aanwezig in welke gebieden en wat zijn hier de voedingspatronen? Dit is de hoofdvraag en reden om kennis te vergaren over de gehele wereld.

Lokaal kennis delen

De activiteiten om kennis te delen worden georganiseerd door heel Nederland.

Verantwoordelijk

Het beoordelen en inzichtelijk maken van kennis moet op een verantwoorde manier gebeuren waarbij ethische afwegingen moeten worden doordacht.

Missie en Visie

Missie

Als toonaangevend kennisinstituut maakt de Foundation nieuwe kennis inzichtelijk en deelt deze met professionals uit de gezondheidszorg. Op deze manier wil de OHF bijdragen aan een bredere visie in de geneeskunde.

Visie

De Ortho Health Foundation kan zich volledig vinden in de uitspraak van Hippocrates: "Laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding". Met deze visie zoekt de Foundation naar nieuwe kennis, met als doel de gezondheid te bevorderen.

Doelstellingen

De stichting vindt het belangrijk dat mensen weten waar wij mee bezig zijn, waarvoor wij staan en waar wij naartoe willen. Vandaar het belang van goed geformuleerde doelstellingen, die duidelijk aangeven wat de stichting wilt bereiken en op basis waarvan gecontroleerd kan worden of ze bereikt zijn. De SMART methode helpt bij het precies formuleren van deze doelstellingen. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Relevant en Tijdsbepaald.