Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

Disclaimer

De samenwerkingspartners voor deze site spannen zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin de site Sitichting Ortho Health Foundation als portal fungeert volledig en juist is. Daarentegen kan Sitichting Ortho Health Foundation niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Sitichting Ortho Health Foundation aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen valt onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Sitichting Ortho Health Foundation aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. De ontwikkelaars van deze site vrijwaren zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van de site Sitichting Ortho Health Foundation. Er worden geen garanties gegeven met betrekking tot het functioneren van de site www.sohf.nl. Tevens zijn de ontwikkelaars van deze site niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de servers van Sitichting Ortho Health Foundation die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet zijn de ontwikkelaars van deze site in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van de site Sitichting Ortho Health Foundation of met de diensten die hier worden aangeboden ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar info@sohf.nl.

Sluiten