Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

Copyright

Alle rechten voorbehouden.

Alle werken en informatie op het domein SOHF.nl en/of OrtheoHealthFoundation.nl zijn beschermd door het auteursrecht en/of databankenrecht van Stichting Ortho Health Foundation, hierna te noemen “SOHF” en/of haar licentiegevers en/of haar samenwerkingspartners voor deze site.

Als gebruiker mag u de informatie op beeldscherm bekijken en desgewenst afdrukken voor eigen gebruik. Iedere openbaarmaking of verveelvoudiging, zoals: verspreiden, verzenden, opnemen in een ander werk, netwerk of website, tijdelijke of permanente reproductie, vertalen of bewerken of anderszins al of niet commercieel hergebruik, is niet toegestaan, tenzij expliciet op de site en/of op het materiaal aangegeven.

Gebruik van werken en/of informatie geleverd uit databanken van de samenwerkingspartners voor de site van SOHF, dient te geschieden volgens de voorwaarden van deze partners. Voor toestemming tot gebruik van het materiaal op deze site kunt u contact opnemen met: info@sohf.nl

Hoewel aan de totstandkoming van de inhoud van de website op het domein van SOHF de uiterste zorg is besteed, aanvaardt SOHF en haar samenwerkende partners geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden.

Sluiten