Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

Enzymactiviteit

Binnen onze cellen vinden talloze stofwisselingsprocessen plaats. Zonder enzymen verlopen deze reacties heel erg traag en in sommige gevallen komen deze stofwisselingsprocessen zelfs helemaal niet tot stand. Enzymen zijn katalysatoren, dat wil zeggen dat ze stofwisselingsprocessen mogelijk maken of versnellen. Het mooie daarbij is dat het enzym zelf binnen deze processen niet verbruikt wordt.

Wanneer aan de hand van een enzym stof A omgezet wordt in stof B dan krijgt stof A het label substraat en stof B de noemer product. Deze zogenoemde enzymreacties zijn echter evenwichtsreacties. Dus wanneer de aanwezigheid van stof B groter is dan stof A, dan verloopt de reactie de andere kant op. Stof B is dan het substraat en stof A het product.

Enzymen zijn reactiespecifiek,  een enzym katalyseert  slechts één type reactie. Dit komt omdat een substraat als een sleutel past in het actieve centrum van een enzym. Omdat enzymen niet verbruikt worden bij reacties komen in ons lichaam slechts kleine hoeveelheden enzymen voor.

Enzymen zijn gebonden aan reacties. Hierdoor kan een bepaald enzym slechts één type reactie katalyseren. Het substraat past namelijk als een soort sleutel in het actieve centrum van een enzym. Enzymen worden niet verbruikt bij reacties hierdoor komen er van nature slechts kleine hoeveelheden enzymen voor in ons lichaam. Suppletie van bepaalde enzymen kan dus een grote invloed hebben op uw spijsvertering.

Op het etiket van spijsvertertingsproducten met enzymen wordt vaak aangegeven wat de enzymactiviteit is van de verschillende enzymen in het product. Maar wat betekent enzymactiviteit nu concreet? Onderstaande tabel kan uw hier inzicht in verschaffen. Dit is een voorbeeld van het gesuppleerde enzym lipase binnen een willekeurig product:

Tijd in verteringsgestel in min Totale lipase activiteit (USPU) van product % lipase activiteit van totale lipase in product
0 min 3962 87,6
15 min 3016 66,7
30 min 3844 85,0
45 min 1952 43,1
60 min 1597 35,3
120 min 1065 23,5
240 min 651 14,4

In de tweede kolom is te zien wat de totale enzymactiviteit is van het product. De getallen in deze kolom staan voor het aantal stofwisselingsprocessen die het product bewerkstelligt op tijd van meting (kolum 1). In de derde kolum is te zien hoeveel activiteit het totale product percentueel heeft binnen het gestel. Zoals u ziet werkt het product nooit optimaal (100%). Dit hangt af van verschillende factoren. Zo is enzymactivitet onder andere afhankelijk van de lichaamstemperatuur en de Ph waarde van het lichaam. Mede daarom kan naast enzymsuppletie, suppletie met een greensproduct een toegevoegde waarde hebben. Een goed greensproduct zorgt immers voor een optimale Ph waarde binnen het lichaam.

Sluiten