Erik-Alexander Richter

Erik-Alexander Richter is biochemicus en Clinisch Psychisch Neuro Immunoloog. Hij kan als geen ander verbanden leggen tussen ziekte aan de ene kant, maar ook stress, depressies, bewegingsarmoede, voedingsproblemen en vooral laaggradige ontstekingen aan de andere kant. Erik- Alexander Richter is o.a. bekend als presentator en medisch deskundige bij het tv programma Life is Beautiful. Hij is een inspirerende en begenadigd spreker en heeft vele artikelen in vaktijdschriften geschreven.

Opleidingen door deze docent

Deze opleiding is een vervolg op de verplichte vooropleiding Orthomoleculair Voedings- en Suppletieadviseur. Tijdens deze volwaardige opleiding wordt u opgeleid tot Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut en u kunt direct met de opgedane kennis en praktische vaardigheden aan de slag als therapeut. Als aansluiting op de opleiding Orthomoleculaire Voedings- en Suppletieadviseur worden de...
Schildklieraandoeningen komen vaak voor in de praktijk en het is belangrijk om deze te ontdekken en diagnosticeren om ze optimaal te behandelen.

Enkele voorbeelden van afwijkingen van de schildklier


Krop of struma: de schildklier is vergroot.

Auto-immune ziekten van de schildklier: ziekte van Graves (de schildklier werkt te snel), ziekte van Hashimoto (de schildklier werkt te...

Over deze opleiding
Tijdens deze masterclass wordt u meegenomen in de verdieping van de materie die wij de “lekkende darm” noemen. U krijgt duidelijke handvatten over hoe u deze problematiek en de gevolgen ervan kunt herkennen en behandelen. 


Een lekkende darm (ook wel “Leaky Gut Syndrome” genoemd) is een fysiek aantoonbaar feit en betekent eigenlijk niets...