Orthomoleculair kennisinstituut
Menu
Ik wil mij inschrijven Data & locaties
 • Tot 30 dagen voor startdatum gratis annuleren
 • Meld nu aan, betaal later
In het kort
Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut (OET)
 • 1-jarige gevorderde opleiding voor orthomoleculaire therapie
 • Met epigenetica en systeemdenken
 • Uitgebreide orthomoleculaire kennis en praktische vaardigheden

Deze opleiding is het vervolg op het traject tot orthomoleculair adviseur, met verdiepende kennis en vaardigheden om als orthomoleculair therapeut aan de slag te gaan. De hoogste stap in het orthomoleculaire opleidingstraject om op verantwoorde wijze praktijk te voeren.

Deze opleiding is te volgen als:

Klassikaal

Algemeen

Tijdens deze volwaardige opleiding wordt u opgeleid tot Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut. Na het voltooien van de opleiding  kunt u met de opgedane kennis en praktische vaardigheden direct aan de slag als zelfstandig therapeut.

In de orthomoleculaire voedingsleer streeft men er naar om het lichaam te voorzien van alle benodigde bouwstoffen om zo een optimale gezondheid te behouden. Het doel van de opleiding is om u vooral veel praktische kennis op te laten doen en de toepassing van een aantal diagnostische methoden te leren. U leert in systemen te denken en de onderlinge samenhang te onderzoeken. Praktische testmethoden, zoals anamneseformulier, laboratoriumtesten, de Haarmineralentest en casuïstiek, maken onderdeel uit van deze opleiding. Na deze opleiding kunt u uw cliënten praktische en haalbare handvatten meegeven, waardoor men op een gezonde en bewuste manier aan zijn/haar gezondheid kan werken.

Deze opleiding is een vervolg op de verplichte vooropleiding: Orthomoleculair Adviseur Gevorderd

Epigenetica

De basis van deze opleiding is gebaseerd op Epigenetica. Epigenetica is het vakgebied binnen de genetica dat de invloed bestudeert van de omkeerbare erfelijke veranderingen in de genen. Deze veranderingen treden op zonder wijzigingen in de sequentie (volgorde van de basenparen) van het DNA in de celkern. Bij een epigenetische aandoening blijft het gen intact, terwijl de werking van het gen een afwijking laat zien. Door bepaalde factoren, zoals voeding, emoties, chemische stoffen en beweging, kan er een ontregeling in de werking van onze genen ontstaan. Deze omgevingsfactoren kunnen een bijdrage leveren aan het behoud van gezondheid maar ook aan het ontstaan van ziekte.

Doel & opzet

Deze opleiding bestaat uit 18 opleidingsdagen verspreid over 9 blokken. Tijdens de opleidingsdagen zult u de gehele dag van 09:30 tot 17:00 uur op de locatie aanwezig zijn, waar u ook zal worden voorzien van een gezonde lunch.

De docent zal de stof toelichten en daarnaast is er voldoende ruimte om vragen te stellen. Bij veel vragen zal de docent erop aansturen om de vragen op een vast moment op de dag te stellen, zodat er geen problemen ontstaan bij het volledig behandelen van de lesstof.

Het lesmateriaal wordt volledig door de organisator verzorgd en voor u klaargelegd. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje studieprogramma. Verdere aanbevolen literatuur is:

 • Eenvoudig Gezond (2014), Kruyswijk – van der Heijden, A.M. ISBN: 9789087593858 (o.a. noodzakelijk voor de lesdag Detoxificatie)
 • Orthomoleculaire Therapie in de praktijk (2019), Korzelius, P.J. ISBN: 9789492261373. Een zeer aan te bevelen praktisch handboek met richtlijnen voor het aanpassen van de levensstlijl en een voedingspatroon voor 30 veelvoorkomende aandoeningen. Dit boek is o.a. hier te koop.
 • Evidence-based voedingsleer (2015). Mullie, P. ISBN: 9789044132755
 • Hormoonbalans voor vrouwen (2015), Moorman, R. en Havenith, B. ISBN: 9789082235913

Inhaaldagen

Wanneer u verhinderd bent en u wilt uw lesdag inhalen, dan kunt u dit verzoek mailen naar info@sohf.nl. Indien u een lesdag inhaalt, dan is het op eigen risico dat de lessen niet meer chronologisch gevolgd worden.

Voor deze opleiding geldt een aanwezigheidsverplichting van 80%.

Studiebelasting

De opleiding kent een studiebelasting van 60 ECTS studiepunten.

1 ECT staat voor 28 uur studie. Zowel de lesdagen als zelfstudie zitten bij deze studie-uren inbegrepen.

Beroepsmogelijkheden & accreditatie

Na het volgen van deze opleiding bent u in staat een zelfstandige praktijk te starten om voedings- en suppletieadviezen te geven die de gezondheid helpen te verbeteren en ziekteprocessen te verminderen. Als Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut heeft u voldoende inzicht in de verschillende biochemische processen van het lichaam en bent u in staat een gerichte interventie in te zetten ter bevordering van het zelfgenezend vermogen van het menselijk lichaam om ziekteprocessen te voorkomen of te herstellen.

Erkenning als beroepsopleiding:

De BATC accrediteert het diploma Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut via de KTNO. Voor de actuele stand van zaken wat betreft tarieven, aanvullende toelatingseisen en vergoedingen verwijzen wij naar hun website: www.batc.nl

Het CAT accrediteert het diploma Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut via de KTNO. Voor de actuele stand van zaken wat betreft tarieven, aanvullende toelatingseisen en vergoedingen verwijzen wij naar hun websites: www.catcollectief.nl en www.catcomplementair.nl

Meer informatie omtrent het kiezen van de juiste beroepsvereniging en wat de voor- en nadelen van een lidmaatschap zijn vindt u hier.

Accreditatie

Iedere beroepsvereniging heeft zijn eigen specifieke toelatingseisen. Voor een actuele stand van zaken en om te controleren of u aan de eisen voldoet, neem dan contact op met de beroepsvereniging in kwestie. De SOHF is hiervoor niet verantwoordelijk.

 • De opleiding is geaccrediteerd bij de KTNO (K9026) en staat voor 60 ECTS (BATC, VBAG, CAT, VVET, NVST).
 • Stichting ADAP accrediteert deze opleiding voor leden van de NVD (ID: 292810) voor 114 punten. De 8-daagse vooropleiding OVSA geeft 48 punten voor NVD leden.
 • Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG) accrediteert deze opleiding als erkende orthomoleculaire beroepsopleiding, indien deze gestart is vóór 1 juni 2018.

Toon meer

Algemeen

Programma

De opleiding kent 18 lesdagen en 1 examendag*. De volgende onderwerpen zullen uitvoerig aan bod komen:

Dag 1 en 2

Celbiologie, de rol van voeding, uitleg over Evolutie, Genetica en Epigenetica. Belangrijkste aandachtspunten van vitaminen en mineralen komen aan bod. (veilige doseringen, bijwerkingen, natuurlijk versus synthetisch).

Dag 3 en 4

Aminozuren, vetzuren, anti-nutriënten en het verzuurmetabolisme. Tevens energiehuishouding en de biochemie van de citroenzuurcyclus.

Dag 5 en 6

Het werkingsmechanisme van de spijsvertering, effecten van voeding, het microbioom, darmproblemen en chronische darmziekte komen aan bod. Daarnaast wordt er een les besteed aan het immuunsysteem en de rol van Th1 en Th2 systeem.

Dag 7 en 8

De opbouw en werking van DNA en RNA, methylatie, welke rol de homocysteïne en foliumzuurcyclus spelen en op welke wijze vetten, koolhydraten en eiwitten worden gemetaboliseerd komen nog eens aan de orde. De tweede dag staat het detoxificatiesysteem van zowel de uitscheidingsorganen als het lymfe systeem centraal.

Dag 9 en 10

Er wordt verdieping gegeven op het anatome zenuwstelsel en de invloed van stress op het zenuwstelsel. De volgende dag komen huidaandoeningen, bindweefsel, cholesterol en hart- en vaataandoeningen aan bod.

Dag 11 en 12

Dit lesblok staat in het teken van hormonen. Onderwerpen als de hormoonbalans, hormonale klachten en de invloed van stress passeren de revue. Ook vruchtbaarheid en zwangerschap worden uitgebreid toegelicht.

Dag 13 en 14

De ene lesdag besteed uitgebreid aandacht aan kinderproblematieken. De volgende dag gaat over vermoeidheidsziekten zoals Fibromyalgie, CVS en ME.

Dag 15 en 16

Dit blok geeft verdieping over neurotransmittersystemen, endorfinesysteem en psyche van de mens. Daarna wordt het onderwerp (chronische) pijn met de rol van substance P en de NMDA receptor uitgelicht. Oefening middels casuïstiek vormt een uitgebreid onderdeel hierbij.

Dag 17 en 18

De laatste twee dagen zal aandacht besteed worden aan het maken van een goede doorgronde anamnese. Op basis van de klachtenpatronen kunnen aanvullende diagnostische tools worden ingezet zoals bloedonderzoek, urineonderzoek en de haarmineralentest, welke kort worden besproken. Ook wordt het functioneren van de schildklier en het opsporen van schildklierproblemen wordt dit blok nog behandeld.

Examendag

Examen over de behandelde stof.

De volgende lesstof zal gedurende de lessen worden uitgereikt. Op lesdag 1 ontvangt u:

 • Reader van de lessen 1 t/m 9
 • Handouts van les 1 t/m 9
 • Vitaminen/mineralen-map

Op lesdag 8 ontvangt u:

 • Reader van de lessen 10 t/m 18
 • Handouts van les 10 t/m 18

Dit lesmateriaal wordt volledig verzorgd door de organisator en zit bij de prijs inbegrepen. Geadviseerde aanvullende literatuur zit niet inbegrepen.

Tussentoetsen & examen

Na de 18 lesdagen zal uw kennis worden getoetst aan de hand van een eindexamen. Het eindexamen bestaat uit meerkeuzevragen en een aantal casussen (open vragen). Het schriftelijk examen wordt ongeveer twee weken na de laatste lesdag afgenomen.

Omdat er voor deze opleiding veel geleerd moet worden, worden er tussentoetsen gehouden om de studielast meer te spreiden. Dit wordt gedaan aan de hand van vijf tussentijdse toetsen over de aparte vitaminen/mineralen map:

Welke dag Wat dient er geleerd te worden
Dag 3 Hoofdstuk vitaminen
Dag 5 Hoofdstuk mineralen
Dag 7 Hoofdstuk aminozuren
Dag 9 Hoofdstuk vetzuren
Dag 11 Hoofdstuk speciale nutriënten

Het is mogelijk om per tussentijdse toets 0,2 punten voor het examen te behalen, dus 1 punt in totaal. Dit punt zal bij het eindcijfer van het eindexamen worden opgeteld. De tussentijdse toetsen bestaan ieder uit 20 meerkeuzevragen.

Werkstuk

Naast de tussentijdse toetsen dient in groepsverband een werkstuk te worden ingeleverd. De groepen mogen bestaan uit maximaal 4 personen. Voor het werkstuk dient een onderzoeksvraag geformuleerd te worden, welke aan de hand van een literatuurstudie zal worden beantwoord. Gedurende de opleiding krijgt u meer informatie over de inhoud van het werkstuk.

Toon meer

Programma

Kennisniveau & toelating

Om deel te kunnen nemen aan de opleiding Orthomoleculair Epigenetisch therapeut dient u de vooropleiding Orthomoleculair Adviseur Gevorderd of een gelijkwaardige opleiding te hebben behaald. Daarnaast wordt sterk aanbevolen om reeds te beschikken over medische basiskennis, zoals bij de CPION geaccrediteerde Medische Basiskennis Opleiding.

De lessen van Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut zijn een direct vervolg (verdieping) op de lessen van de 8-daagse opleiding. Wanneer u twijfelt of u een gelijkwaardige opleiding heeft gevolgd als de 8-daagse Orthomoleculair Adviseur Gevorderd, neem dan contact op met één van onze medewerkers (0252 – 517 643) of stuur een mail naar info@sohf.nl.

1 Orthomoleculair Adviseur Basis
2 Orthomoleculair Adviseur Gevorderd
3 Orthomoleculair Epigenetisch Therapeut

Lees meer over de kennisniveaus

Deze opleiding vereist een HBO denkniveau.

Kennisniveau & toelating

Docenten

Tijdens deze opleiding krijgt u les van een aantal zeer ervaren docenten met ieder hun eigen vakgebied. De volgende docenten zullen gedurende de opleiding lesgeven. Dit is wel onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Wouter de Jong

Wouter de Jong

Bekijk docent
Tanja Visser

Tanja Visser

Bekijk docent
Marijke de Waal Malefijt

Marijke de Waal Malefijt

Bekijk docent
Florian Alders

Florian Alders

Bekijk docent
Evert Berkelaar

Evert Berkelaar

Bekijk docent
Alexander de Richter

Erik-Alexander Richter

Bekijk docent
Erik Schut

Erik Schut

Bekijk docent
Edwin Wiersma

Edwin Wiersma

Bekijk docent
Audrey van Oosten

Audrey van Oosten, drs.

Bekijk docent
Anna Kruyswijk

Anna Kruyswijk – v.d. Heijden, arts (niet praktiserend)

Bekijk docent
Docenten

Investering

Klassikaal
Trainingskosten € 2.250,00
Inschrijfkosten € 20,66
BTW (21%) € 476,84
Totaal (inclusief BTW) € 2.747,50

Betaling dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de opleiding te worden voldaan. Wanneer je je een maand of korter voor aanvang van de opleiding aanmeldt, dan is de betalingstermijn twee dagen. Betalen in termijnen is mogelijk. Bij termijnbetaling worden echter wel 3% extra administratiekosten gerekend.

Kosten klassikaal: € 2250.00

 • Inclusief lesmateriaal
 • Inclusief gezonde en biologisch lunchbuffet op elke lesdag en examen
 • Inclusief koffie, thee en water
 • Exclusief 21% BTW, € 2722,50 inclusief BTW
 • Exclusief eventueel herexamen a € 75,- exclusief 21% BTW, € 90,70 inclusief BTW
 • Let op! Voor deze opleiding gelden inschrijfkosten, het bovengenoemde bedrag is exclusief inschrijfkosten à € 25,- incl. BTW.
Investering
Sluiten