Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

Appelazijn (extract)

In het kort
 • Appelazijn of appelciderazijn is het gefermenteerde sap van geplette appels. Het bevat verschillende vitamines en mineralen.
 • Er zijn verschillende productiemethoden voor appelazijn, waaronder de industriële en ambachtelijke methode, resulterend in verschillende samenstellingen van het product.
 • Appelazijn kan de bloedglucosewaarden verlagen en de maagontlediging verminderen. Ook lijkt het invloed te hebben op het cholesterol en de kaliumwaardes in het lichaam.
 • Appelazijn is waarschijnlijk veilig bij orale inname in hoeveelheden die ook in voedingsmiddelen worden aangetroffen.
In het kort

Wat is appelazijn (extract)?

Appelazijn (appelciderazijn) is het gefermenteerde sap van geplette appels. Het bevat pectine, vitamine B1, B2 en B6, biotine, foliumzuur, niacine, pantotheenzuur en vitamine C. Het bevat ook kleine hoeveelheden natrium, fosfor, kalium, calcium, ijzer en magnesium.1 Deze bestanddelen komen in verschillende concentraties voor, afhankelijk van de methode die wordt gebruikt om appelazijn te produceren.2 Appelazijn kan ook aanzienlijke hoeveelheden azijnzuur en citroenzuur bevatten.3 Hoewel het vooral gebruikt wordt in saladedressings en bij het koken, wordt appelazijn van oudsher gebruikt voor verschillende medische redenen, waaronder het desinfecteren van wonden.4

Appelazijn kan op verschillende manieren worden geproduceerd, waaronder de commerciële/industriële methode en de langzamere ambachtelijke methode. Het ambachtelijke proces maakt gebruik van appelvruchten en natuurlijk voorkomende gisten om appelsuikers te fermenteren in afwezigheid van zuurstof. Houten vaten introduceren zuurstof, waardoor van nature voorkomende azijnbacteriën alcohol kunnen omzetten in azijnzuur. Het commerciële proces voegt gist toe aan appelsap voor alcoholproductie, gevolgd door de opname van zuurstof via een hogesnelheidsmotor, waardoor azijnbacteriën alcohol kunnen omzetten in azijnzuur. Een analyse van appelazijnproducten suggereert dat de ambachtelijke methode een hogere pH oplevert, evenals hogere concentraties minerale elementen, vitamine C, totaal fenolgehalte en totaal flavonoïdegehalte.2

Wat is appelazijn (extract)?

Werking

Antidiabetische effecten

Appelazijn verminderde significant geglyceerd hemoglobine of hemoglobine A1C (HbA1c) in dieren met diabetes.5 Bij mensen die 20-25 gram appelazijn innamen bij de maaltijd werd na de maaltijd een verhoging van de insulinegevoeligheid, een vermindering van het glucosegehalte en een vermindering in schommelingen van de insulinespiegels waargenomen.6,7 Het meeste onderzoek suggereert echter dat appelazijn geen invloed heeft op nuchtere bloedglucosewaarden bij patiënten met diabetes type 2.8

Aangenomen wordt dat appelazijn de glucosespiegel beïnvloedt door het legen van de maag te vertragen.9 Azijnzuur in azijn lijkt ook de activiteit van disaccharidasen te onderdrukken en het glucose-6-fosfaatgehalte in de skeletspieren te verhogen. Daarom wordt aangenomen dat azijn ook zou kunnen werken door de afbraak van koolhydraten te voorkomen, vergelijkbaar met het voorgeschreven medicijn acarbose.6  In-vitro-onderzoek suggereert dat onbewerkte appelazijn mogelijk een grotere remmende werking heeft tegen de enzymen α-amylase en α-glucosidase in vergelijking met bewerkte appelazijn.2

Antioxiderende effecten

In-vitro-onderzoek suggereert dat onbewerkte appelazijn een grotere antioxiderende werking heeft dan bewerkte appelazijn.2

Dermatologische effecten

Het topisch gebruik van appelazijn is interessant voor gebruik bij constitutioneel eczeem of atopische dermatitis. De huid van patiënten met atopische dermatitis is vaak gekoloniseerd met de bacterie Staphylococcus aureus en vertoont een verminderde microbiële diversiteit. Van appelazijn is aangetoond dat het de groei van Staphylococcus aureus in vitro remt en de symptomen van atopische dermatitis in diermodellen verbetert. Bij mensen heeft het gebruik van een verdunde topische appelazijn gedurende 14 dagen echter geen invloed op de microbiële diversiteit van de huid of op de hoeveelheid Staphylococcus aureus.10

Lipide effecten

In klinisch onderzoek werd het dagelijks innemen van appelazijn gedurende 12 weken in verband gebracht met een toename van het HDL-cholesterol en een verlaging van de triglyceridenspiegels, maar zonder verandering in LDL-cholesterolwaarden of de LDL/HDL-verhouding.11 Bij dieren met diabetes verlaagde appelazijn het LDL-cholesterol en de triglyceriden en verhoogde het HDL-cholesterol.5 In een ander diermodel verlaagde appelazijn de triglyceriden en de zeer lage densiteit lipoproteïne (VLDL). Het gebruik van appelazijn verhoogde echter het totale cholesterol, het HDL-cholesterol en het LDL-cholesterol.12

Neurologische effecten

Appelazijn is interessant bij depressie. Bij gezonde volwassenen verbeterde het gebruik van appelazijn gevoelens van depressieve stemming. Deze verbeteringen hielden verband met veranderingen in sommige metingen van het metabolisme. Het specifieke werkingsmechanisme is echter onduidelijk.13

Effecten op de nieren

Er is enige interesse in het gebruik van appelazijn om nierstenen te voorkomen. Er wordt verondersteld dat appelazijn de urine kan alkaliseren en een ontstekingsremmende werking in de nieren kan vertonen. Sommige bevolkingsonderzoeken suggereren dat de consumptie van gefermenteerde azijn het risico op nierstenen kan verminderen.14 Er is momenteel echter geen klinisch bewijs dat deze associatie bevestigt, of studies die specifiek het gebruik van appelazijn voor dit doel evalueren.

Effecten op gewichtsverlies

Appelazijn wordt in verband gebracht met gewichtsverlies. Sommige onderzoeken suggereren dat appelazijn de verzadiging en/of het energieverbruik verhoogt. Een studie bij mensen suggereert echter dat het dagelijks innemen van 30 ml appelazijn gedurende vier dagen geen invloed heeft op het energieverbruik in rust of tijdens het sporten, of het gebruik van koolhydraten of vetten als energie verandert.15

Werking

Veiligheid

Appelazijn is waarschijnlijk veilig bij oraal gebruik in hoeveelheden die in voedingsmiddelen worden aangetroffen.

Veiligheid

Interacties

Medicijnen

Theoretisch kan het nemen van appelazijn met antidiabetica het risico op hypoglykemie verhogen. Appelazijn kan de bloedglucosewaarden verlagen en de maagontlediging verminderen bij mensen met diabetes.6,7,9,16 Niet alle onderzoeken zijn het daar echter mee eens.8 Theoretisch zou het additieve effecten kunnen hebben op de glucosespiegels bij gebruik met antidiabetica.

Theoretisch zou het gelijktijdig gebruik van appelazijn met digoxine (lanoxin) het risico op cardiale toxiciteit kunnen verhogen. Een geval van hypokaliëmie gerelateerd aan chronisch gebruik van appelazijn is gemeld.17 Theoretisch zou overmatig gebruik van appelazijn de kaliumspiegel kunnen verlagen, waardoor het risico op toxiciteit met digoxine toeneemt.

Theoretisch zou het gelijktijdig gebruik van appelazijn met diuretica of insuline het risico op hypokaliëmie kunnen verhogen. Een geval van hypokaliëmie gerelateerd aan chronisch gebruik van appelazijn is gemeld.17 Er bestaat enige bezorgdheid dat mensen die appelazijn gebruiken samen met kaliumafbrekende diuretica of insuline een verhoogd risico op hypokaliëmie kunnen hebben.17

Kruiden/supplementen

Theoretisch zou appelazijn het risico op cardiale toxiciteit kunnen verhogen. Hierdoor kan het een interactie hebben met kruiden die hartglycosiden bevatten. Een geval van hypokaliëmie gerelateerd aan chronisch gebruik van appelciderazijn is gemeld.17 Theoretisch kan overmatig gebruik van appelazijn het risico op hartglycosidetoxiciteit als gevolg van kaliumdepletie verhogen.

Theoretisch gezien kan het gebruik van appelzijn samen met kruiden/supplementen die de bloedglucosewaarden verlagen, het risico op hypoglykemie verhogen. Appelazijn kan de bloedglucosewaarden verlagen en de maagontlediging verminderen bij mensen met diabetes.6,7,9,16 Niet alle onderzoeken zijn het daar echter mee eens.8

Het gebruik van appelazijn in combinatie met heermoes, zoethout of stimulerende laxerende kruiden kan het risico op kaliumuitputting vergroten. Een geval van hypokaliëmie gerelateerd aan chronisch gebruik van appelciderazijn is gemeld.17

Interacties

Dosering

Volwassen – Oraal

Onderzoek is beperkt waardoor een typische dosering niet beschikbaar is. Appelazijn wordt soms gestandaardiseerd op zuurgraad, met concentraties variërend van 4 tot 8 procent.7,16,18

Dosering
Referenties
 1. Kirschmann, J. D. (1979). Nutrition Almanac (gereviseerde editie). McGraw-Hill Book Company.
 2. Ousaaid, D., Laaroussi, H., Mechchate, H., Bakour, M., El Ghouizi, A., Mothana, R. A., … & El Arabi, I. (2022). The nutritional and antioxidant potential of artisanal and industrial apple vinegars and their ability to inhibit key enzymes related to type 2 diabetes in vitro. Molecules, 27(2), 567.
 3. Hill, L. L., Woodruff, L. H., Foote, J. C., & Barreto-Alcoba, M. (2005). Esophageal injury by apple cider vinegar tablets and subsequent evaluation of products. Journal of the American Dietetic Association, 105(7), 1141-1144.
 4. Beheshti, Z., Chan, Y. H., Nia, H. S., Hajihosseini, F., Nazari, R., Shaabani, M., & Omran, M. S. (2012). Influence of apple cider vinegar on blood lipids. Life Science Journal-Acta Zhengzhou University Overseas Edition, 9(4), 2431-2440.
 5. Shishehbor, F., Mansoori, A., Sarkaki, A. R., Jalali, M. T., & Latifi, S. M. (2008). Apple cider vinegar attenuates lipid profile in normal and diabetic rats. Pakistan journal of biological sciences: PJBS, 11(23), 2634-2638.
 6. Johnston, C. S., Kim, C. M., & Buller, A. J. (2004). Vinegar improves insulin sensitivity to a high-carbohydrate meal in subjects with insulin resistance or type 2 diabetes. Diabetes care, 27(1), 281-282.
 7. Feise, N. K., & Johnston, C. S. (2020). Commercial Vinegar Tablets Do Not Display the Same Physiological Benefits for Managing Postprandial Glucose Concentrations as Liquid Vinegar. Journal of Nutrition and Metabolism, 2020.
 8. Hadi, A., Pourmasoumi, M., Najafgholizadeh, A., Clark, C. C., & Esmaillzadeh, A. (2021). The effect of apple cider vinegar on lipid profiles and glycemic parameters: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. BMC complementary medicine and therapies, 21(1), 1-12.
 9. Hlebowicz, J., Darwiche, G., Björgell, O., & Almér, L. O. (2007). Effect of apple cider vinegar on delayed gastric emptying in patients with type 1 diabetes mellitus: a pilot study. BMC gastroenterology, 7(1), 1-6.
 10. Luu, L. A., Flowers, R. H., Gao, Y., Wu, M., Gasperino, S., Kellams, A. L., … & Zeichner, S. L. (2021). Apple cider vinegar soaks do not alter the skin bacterial microbiome in atopic dermatitis. Plos one, 16(6), e0252272.
 11. Khezri, S. S., Saidpour, A., Hosseinzadeh, N., & Amiri, Z. (2018). Beneficial effects of Apple Cider Vinegar on weight management, Visceral Adiposity Index and lipid profile in overweight or obese subjects receiving restricted calorie diet: A randomized clinical trial. Journal of functional foods, 43, 95-102.
 12. Budak, N. H., Kumbul Doguc, D., Savas, C. M., Seydim, A. C., Kok Tas, T., Ciris, M. I., & Guzel-Seydim, Z. B. (2011). Effects of apple cider vinegars produced with different techniques on blood lipids in high-cholesterol-fed rats. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 59(12), 6638-6644.
 13. Johnston, C. S., Jasbi, P., Jin, Y., Bauer, S., Williams, S., Fessler, S. N., & Gu, H. (2021). Daily Vinegar Ingestion Improves Depression Scores and Alters the Metabolome in Healthy Adults: A Randomized Controlled Trial. Nutrients, 13(11), 4020.
 14. Zeng, G., Mai, Z., Xia, S., Wang, Z., Zhang, K., Wang, L., … & Ye, Z. (2017). Prevalence of kidney stones in China: an ultrasonography based cross‐sectional study. BJU international, 120(1), 109-116.
 15. Cobb, K. M., Chavez, D. A., Kenyon, J. D., Hutelin, Z., & Webster, M. J. (2021). Acetic Acid Supplementation: Effect on Resting and Exercise Energy Expenditure and Substrate Utilization. International Journal of Exercise Science, 14(2), 222.
 16. Gheflati, A., Bashiri, R., Ghadiri-Anari, A., Reza, J. Z., Kord, M. T., & Nadjarzadeh, A. (2019). The effect of apple vinegar consumption on glycemic indices, blood pressure, oxidative stress, and homocysteine in patients with type 2 diabetes and dyslipidemia: A randomized controlled clinical trial. Clinical nutrition ESPEN, 33, 132-138.
 17. Lhotta, K., Hofle, G., Gasser, R., & Finkenstedt, G. (1998). Hypokalemia, hyperreninemia and osteoporosis in a patient ingesting large amounts of cider vinegar. Nephron, 80(2), 242.
 18. Bunick, C. G., Lott, J. P., Warren, C. B., Galan, A., Bolognia, J., & King, B. A. (2012). Chemical burn from topical apple cider vinegar. Journal of the American Academy of Dermatology, 67(4), e143-e144.
Vind een orthomoleculaire therapeut bij jou in de buurt
Sluiten