Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

Bèta-sitosterol

Wat is bèta-sitosterol?

Bèta-sitosterol is een plantensterol. Het heeft een chemische structuur die lijkt op cholesterol.

Belangrijkste kenmerken:

 • Beste bewijs voor gebruik bij patiënten met goedaardige prostaathyperplasie (BPH) of hypercholesterolemie. Er is geen sterk bewijs om het gebruik van bèta-sitosterol voor andere indicaties te ondersteunen.
 • Waarschijnlijk veilig bij oraal gebruik en mogelijk veilig bij topisch gebruik. Eventuele bijwerkingen kunnen zijn: misselijkheid, indigestie, gas, diarree, obstipatie of verminderde eetlust en andere.
 • Geen bekende belangrijke interacties.

De FDA (Food and Drugs Administration) keurt het gebruik goed van gezondheidsclaims voor voedingsmiddelen die bèta-sitosterol en andere plantensterolesters bevatten om het risico op coronaire hartziekte (CHD) te verminderen (6668). Dit is gebaseerd op de conclusie van de FDA dat bèta-sitosterol en andere plantensterolen het risico op coronaire hartziekte kunnen verminderen door het cholesterolgehalte in het bloed te verlagen. Hoewel er voldoende bewijs is dat bèta-sitosterol het cholesterolgehalte verlaagt, is er geen bewijs dat langdurig gebruik het risico op het ontwikkelen van CHD daadwerkelijk verlaagt. Verwar bèta-sitosterol niet met sitostanol, het verzadigde bèta-sitosterol-derivaat in Benecol (5340).

Wat is bèta-sitosterol?

Gebruik

Oraal
Oraal wordt bèta-sitosterol gebruikt voor coronaire hartziekte (CHD) en hypercholesterolemie, goedaardige prostaathyperplasie (BPH), prostatitis en galaandoeningen. Het wordt ook oraal gebruikt om de seksuele activiteit te versterken. Bèta-sitosterol wordt ook oraal gebruikt voor het versterken van het immuunsysteem, het voorkomen van immunosuppressie en ontsteking na deelname aan een marathon, verkoudheid, griep, Mexicaanse griep, HIV / AIDS, reumatoïde artritis (RA), tuberculose, psoriasis, allergieën, fibromyalgie, systemische lupus erythematosus (SLE), astma, androgene alopecia (mannelijke kaalheid), bronchitis, immuun trombocytopenie (ITP), migrainehoofdpijn, chronisch vermoeidheidssyndroom en menopauze symptomen.

Topisch
Topisch wordt bèta-sitosterol gebruikt voor de behandeling van wonden en brandwonden.

Voedingsmiddelen
In voedingsmiddelen wordt bèta-sitosterol toegevoegd aan sommige margarines die bedoeld zijn voor gebruik als onderdeel van een cholesterolverlagend dieet en om hartaandoeningen te voorkomen.

Gebruik

Werking

Bèta-sitosterol is een plantensterol. Het heeft een chemische structuur die lijkt op cholesterol, met een ethylgroep toegevoegd op positie 24. Het gemiddelde dieet levert ongeveer 175-200 mg bèta-sitosterol op, maar minder dan 5 procent wordt daadwerkelijk geabsorbeerd bij orale inname. Daarom veroorzaken deze plantensterolen niet enkele van de nadelige atherogene effecten die verband houden met cholesterol uit dierlijke producten. Bèta-sitosterol wordt vaak aan margarines toegevoegd als een cholesterolverlagend hulpmiddel. Vetten zijn nodig om plantensterolen op te lossen, dus margarines zijn een ideale drager. Fytosterol van sojabonen die 48 procent bèta-sitosterol, 26 procent campesterol en 21 procent stigmasterol bevatten, zijn toegevoegd aan rundergehakt (8528). Capsules die bèta-sitosterol bevatten, worden mogelijk niet goed in de darmen gedispergeerd, waardoor hun vermogen om de cholesterolopname te verminderen wordt beperkt (5814).

Hormonale effecten
Remming van 5-alpha-reductase, die de omzetting van testosteron in dihydrotestosteron (DHT) verhindert, kan bijdragen aan de activiteit van bèta-sitosterol bij androgenetische alopecia. Vermindering van de biologische beschikbaarheid van cholesterol door bèta-sitosterol kan ook de biosynthese van testosteron en DHT verminderen (15550). Er wordt gesuggereerd dat androgenetische alopecia een verhoogde gevoeligheid van de haarzakjes voor DHT met zich meebrengt, waardoor hun groeifase en grootte afneemt (15550).

Immunologische effecten
Er is voorlopig bewijs dat bèta-sitosterol immunostimulerende effecten kan hebben. Mengsels van beta-sitosterol en zijn glycoside sitosteroline lijken ook de proliferatieve reacties van T-cellen in vitro te versterken (3669,5342). Bèta-sitosterol kan ook de milde immuunsuppressie en ontsteking verminderen die wordt waargenomen bij marathonlopers na een race (5335).

Lipide verlagende effecten
Bèta-sitosterol remt de opname van cholesterol in de darmen door te strijden om de beperkte ruimte in gemengde micellen, waardoor de cholesterolopname met ongeveer 50 procent afneemt (5814). Omdat er echter minder cholesterol in het lichaam beschikbaar is, treden compensatiemechanismen in werking en verhogen deze de cholesterolsynthese in de lever (5814).

Prostaat effecten
Voor prostaathyperplasie suggereert dieronderzoek dat bèta-sitosterol de 5-alfa-reductase-activiteit zou kunnen remmen, hoewel finasteride (Proscar) krachtiger lijkt te zijn (11759). Laboratoriumonderzoek suggereert dat bèta-sitosterol antiproliferatieve effecten kan hebben op de prostaat, mogelijk door groeifactoren te remmen (11234). Bij dieren doet bèta-sitosterol de prostaat krimpen, maar dit is niet aangetoond bij mensen (11759).

Werking

Veiligheid

Waarschijnlijk veilig

Wanneer oraal en op de juiste manier gebruikt. Bèta-sitosterol is veilig gebruikt in onderzoeken die tot 18 maanden duurden (5327-5339,7198,10638).

Wanneer lokaal en op de juiste manier gebruikt. Bèta-sitosterol wordt tot 20 dagen met schijnbare veiligheid gebruikt (13526,35117,35118).

Zwangerschap en lactatie

Onvoldoende betrouwbare informatie beschikbaar; vermijd te gebruiken.

Effectiviteit

Goedaardige prostaathyperplasie
Inname van bèta-sitosterol 60-130 mg oraal in 2-3 verdeelde doseringen per dag verbetert de urinesymptomen significant, verhoogt de maximale urinestroom en vermindert het resterende urinevolume; het heeft echter geen invloed op de grootte van de prostaat (5327,5328,5329,7195,7198,34975). Hoewel enig voorlopig onderzoek geen voordeel van bèta-sitosterol op symptomen van BPH aantoont, beperken de gebruikte doseringen de korte duur van de behandeling, de kleine populatiegrootte en / of de ernst van de ziekte van de geïncludeerde patiënten de betrouwbaarheid van deze laatste resultaten (35124,96784).

Hypercholesterolemie
Het oraal innemen van bèta-sitosterol verlaagt het totale cholesterolgehalte en het LDL-cholesterol (low-density lipoprotein) significant, maar heeft weinig of geen effect op het high-density lipoproteïne (HDL) -cholesterolgehalte (6668,7195).

De effecten van combinatieformuleringen die bèta-sitosterol bevatten, zijn ook onderzocht bij patiënten met hypercholesterolemie. Uit voorlopig klinisch onderzoek blijkt dat het innemen van een combinatie van 8 gram soja-eiwit plus 2 gram bèta-sitosterol per dag gedurende 40 dagen, het LDL-cholesterol bescheiden verlaagt met 17-20 mg / dL in vergelijking met de uitgangswaarde bij patiënten met matige hypercholesterolemie. Deze combinatie heeft echter geen invloed op de triglyceriden- of HDL-cholesterolwaarden (35013,35039). Ander klinisch onderzoek toont aan dat het dagelijks innemen van een combinatie van 2,5 gram bèta-sitosterol en 8 gram cholestyramine (Questran, Bristol Myer Squibb) gedurende 12 weken het totale cholesterol met ongeveer 23 mg / dL en het LDL-cholesterol met 15 mg / dL verlaagt in vergelijking met baseline bij patiënten met hypercholesterolemie (35100). De combinatie is echter minder effectief in het verlagen van totaal- en LDL-cholesterol in vergelijking met 10 of 80 mg atorvastatine per dag (35100).

Familiaire hypercholesterolemie
Voorlopig klinisch onderzoek toont aan dat het gebruik van bèta-sitosterol gedurende 1-4 maanden tijdens het volgen van een cholesterolverlagend dieet, het totale cholesterol met 6 tot 13 procent en het LDL-cholesterol met 6 tot 20 procent verlaagt bij volwassen en pediatrische patiënten met familiaire hypercholesterolemie (3889, 5331,5332,5333,35067). Sommige onderzoeken tonen echter aan dat bèta-sitosterol ook de niveaus van high-density lipoproteïne (HDL) -cholesterol kan verlagen bij pediatrische patiënten met deze aandoening (5332). Ook lijkt bèta-sitosterol minder effectief te zijn in het verlagen van LDL-cholesterol in vergelijking met sitostanol bij pediatrische patiënten (3889). Bovendien lijkt bèta-sitosterol de triglycerideniveaus niet te verbeteren (5333).

Sommige onderzoeken hebben bèta-sitosterol vergeleken met cholesterolverlagende medicatie. Het innemen van 1 gram bèta-sitosterol driemaal daags in combinatie met 200 daags het fibraat geneesmiddel bezafibraat eenmaal daags, verlaagt het cholesterol even effectief als het nemen van 200 mg bezafibraat tweemaal daags bij kinderen met familiaire hypercholesterolemie.

Veiligheid

Interacties

Oraal wordt bèta-sitosterol meestal goed verdragen. Bij sommige patiënten kan het misselijkheid, indigestie, gasvorming, diarree, obstipatie of verminderde eetlust veroorzaken (5327,5328,5334). Het is ook in verband gebracht met erectiestoornissen en verlies van libido (5327,5329). Van bèta-sitosterol is ook gemeld dat het acne verergert (5331). Een combinatie van zaagpalmetto en bèta-sitosterol is in verband gebracht met enkelvoudige meldingen van verlies van eetlust, winderigheid, diarree en verergering van acne (15550).

Dermatologisch
Oraal kan bèta-sitosterol acne verergeren als het alleen of in combinatie met zaagbladpalm  wordt ingenomen (5331,15550).

Gastrointestinaal
Oraal kan bèta-sitosterol misselijkheid, indigestie, gasvorming, diarree of obstipatie veroorzaken (5327,5328). Bèta-sitosterol kan ook de eetlust verminderen (5334). Enkele meldingen van verminderde eetlust, winderigheid en diarree zijn gemeld bij patiënten die een combinatie van zaagpalmblad en bèta-sitosterol gebruikten (15550).

Neurologisch
Oraal kan beta-sitosterol erectiestoornissen en verlies van libido veroorzaken (5327,5329).

Medicijnen

Ezetimibe (Zetia)
Ezetimibe remt de absorptie van bèta-sitosterol in de darmen en verlaagt de plasmaconcentraties bij mensen met en zonder sitosterolemie. Bij mensen met milde tot matige hypercholesterolemie verlaagt ezetimibe de bèta-sitosterolspiegels met 41 procent (11985,11989).

Pravastatine (Pravachol)
Er zijn aanwijzingen dat pravastatine de bloedspiegels van bèta-sitosterol kan verlagen (3672). Theoretisch zou dit kunnen gebeuren met andere HMG-CoA-reductaseremmers (statines); simvastatine (Zocor) lijkt echter geen invloed te hebben op de bèta-sitosterolspiegels (3673). Andere statinegeneesmiddelen zijn onder meer atorvastatine (Lipitor), cerivastatine (Baycol), fluvastatine (Lescol) en lovastatine (Mevacor).

Kruiden & Supplementen

Carotenen
Bèta-sitosterol kan de opname en bloedspiegels van alfa- en bètacaroteen verminderen (5814).

Vitamine E
Bèta-sitosterol kan de opname en bloedspiegels van vitamine E verminderen (5814).

Ziekten

Sitosterolemie
Het gebruik van bèta-sitosterol kan sitosterolemie, een zeldzame erfelijke lipidenstapelingsziekte, verergeren (5326,10305). Mensen met deze aandoening hebben een verhoogde opname van cholesterol en bèta-sitosterol uit de voeding en een verminderde klaring van bèta-sitosterol. De totale lichaamsvoorraad van bèta-sitosterol is tot 17-voudig toegenomen. Verhoogde hepatische bèta-sitosterol-spiegels remmen op competitieve wijze het cholesterolkatabolisme, wat bijdraagt ​​aan hypercholesterolemie (3663). Patiënten met sitosterolemie zijn vatbaar voor premature coronaire hartziekte en xanthomen (3661,3662). Bèta-sitosterol en zijn glycoside sitosteroline zijn gecontra-indiceerd bij patiënten met sitosterolemie. Bèta-sitosterol lijkt echter veilig te zijn voor heterozygote dragers van sitosterolemie (10457).

Interacties

Dosering

Volwassenen

Bèta-sitosterol wordt meestal gebruikt in dagdoseringen van 60-130 mg gedurende maximaal 18 maanden. Hogere doseringen van 3-4 gram worden gebruikt gedurende 1-3 maanden.

Dosering
Referenties
 • 1886 Nguyen TT, Dale LC, von Bergmann K, Croghan IT. Cholesterol-lowering effect of stanol ester in a US population of mildly hypercholesterolemic men and women: a randomized controlled trial. Mayo Clin Proc 1999;74:1198-206.
 • 1888 Ostlund RE Jr, Spilburg CA, Stenson WF. Sitostanol administered in lecithin micelles potently reduces cholesterol absorption in humans. Am J Clin Nutr 1999;70:826-31.
 • 2594 Normen L, Dutta P, Lia A, et al. Soy sterol esters and B-sitostanol ester as inhibitors of cholesterol absorption in human small bowel. Am J Clin Nutr 2000;71:908-13.
 • 3658 Anon. W&B Associates Inc. website. URL http://www.wandb.com/cholesterol.6.htm (Accessed 30 March 2000).
 • 3661 Patel SB, Honda A, Salen G. Sitosterolemia: exclusion of genes involved in reduced cholesterol biosynthesis. J Lipid Res 1998;39:1055-61.
 • 3662 Salen G, Shore V, Tint GS, et al. Increased sitosterol absorption, decreased removal, and expanded body pools compensate for reduced cholesterol synthesis in sitosterolemia with xanthomatosis. J Lipid Res 1989;30:1319-30.
 • 3663 Nguyen LB, Shefer S, Salen G, et al. Competitive inhibition of hepatic sterol 27-hydroxylase by sitosterol: decreased activity in sitosterolemia. Proc Assoc Am Physicians 1998;110:32-9.
 • 3666 Heinemann T, Kullak-Ublick GA, Pietruck B, von Bergmann K. Mechanisms of action of plant sterols on inhibition of cholesterol absorption. Comparison of sitosterol and sitostanol. Eur J Clin Pharmacol 1991;40 Suppl 1:S59-63.
 • 3667 Awad AB, von Holtz RL, Cone JP, et al. Beta-sitosterol inhibits growth of HT-29 human colon cancer cells by activating the sphingomyelin cycle. Anticancer Res 1998;18:471-3.
 • 3668 Awad AB, Chen YC, Fink CS, Hennessey T. Beta-sitosterol inhibits HT-29 human colon cancer cell growth and alters membrane lipids. Anticancer Res 1996;16:2797-804.
 • 3669 Bouic PJ, Etsebeth S, Liebenberg RW, et al. Beta-sitosterol and beta-sitosterol glucoside stimulate human peripheral blood lymphocyte proliferation: implications for their use as an immunomodulatory vitamin combination. Int J Immunopharmacol 1996;18:693-700.
 • 3672 Hidaka H, Kojima H, Kawabata T, et al. Effects of an HMG-CoA reductase inhibitor, pravastatin, and bile sequestering resin, cholestyramine, on plasma plant sterol levels in hypercholesterolemic subjects. J Atheroscler Thromb 1995;2:60-5.
 • 3673 Ntanios FY, Jones PJ, Frohlich JJ. Effect of 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A reductase inhibitor on sterol absorption in hypercholesterolemic subjects. Metabolism 1999;48:68-73.
 • 3889 Becker M, Staab D, Von Bergmann K. Treatment of severe familial hypercholesterolemia in childhood with sitosterol and sitostanol. J Pediatr 1993;122:292-6.
 • 5295 Lowe FC, Ku JC. Phytotherapy in treatment of benign prostatic hyperplasia: a critical review. Urol 1996;48:12-20.
 • 5326 Salen G, Shefer S, Nguyen L, et al. Sisterolemia. J Lipid Res 1992;33:945-55.
 • 5327 Berges RR, Windeler J, Trampisch HJ, et al. Randomised, placebo-controlled, double-blind clinical trial of beta-sitosterol in patients with benign prostatic hyperplasia. Beta-sitosterol Study Group. Lancet 1995;345:1529-32.
 • 5328 Klippel KF, Hiltl DM, Schipp B. A multicentric, placebo-controlled, double-blind clinical trial of beta-sitosterol (phytosterol) for the treatment of benign prostatic hyperplasia. Br J Urol 1997;80:427-32.
 • 5329 Wilt TJ, MacDonald R, Ishani A. beta-sitosterol for the treatment of benign prostatic hyperplasia: a systematic review. BJU Int 1999;83:976-83.
 • 5330 Becker M, Staab D, Von Bergmann K. Treatment of severe familial hypercholesterolemia in childhood with sitosterol and sitostanol. J Pediatr 1993;122:292-6.
 • 5331 Oster P, Schlierf G, Heuck CC, et al. [Sitosterol in familial hyperlipoproteinemia type II. A randomized, double-blind, cross-over study]. Dtsch Med Wochenschr 1976;101:1308-11.
 • 5332 Schlierf G, Oster P, Heuck CC, et al. Sitosterol in juvenile type II hyperlipoproteinemia. Atherosclerosis 1978;30:245-8.
 • 5333 Schwartzkopff W, Jantke HJ. [Dose-effect of beta-sitosterin in type IIa and IIb hypercholesterolemias]. MMW Munch Med Wochenschr 1978;120:1575-8.
 • 5334 Becker M, Staab D, Von Bergman K. Long-term treatment of severe familial hypercholesterolemia in children: effect of sitosterol and bezafibrate. Pediatrics 1992;89:138-42.
 • 5335 Bouic PJ, Clark A, Lamprecht J, et al. The effects of B-sitosterol (BSS) and B-sitosterol glucoside (BSSG) mixture on selected immune parameters of marathon runners: inhibition of post marathon immune suppression and inflammation. Int J Sports Med 1999;20:258-62.
 • 5336 Weststrate JA, Meijer GW. Plant sterol-enriched margarines and reduction of plasma total- and LDL-cholesterol concentrations in normocholesterolaemic and mildly hypercholesterolaemic subjects. Eur J Clin Nutr 1998;52:334-43.
 • 5337 Donald PR, Lamprecht JH, Freestone M, et al. A randomised placebo-controlled trial of the efficacy of beta-sitosterol and its glucoside as adjuvants in the treatment of pulmonary tuberculosis. Int J Tubercul Lung Dis 1997;1:518-22.
 • 5338 Gerolami A, Sarles H. Letter: Beta-sitosterol and chenodeoxycholic acid in the treatment of cholesterol gallstones. Lancet 1975;2:721.
 • 5339 Tangedahl TN, Thistle JL, Hofmann AF, et al. Effect of beta-sitosterol alone or in combination with chenic acid on cholesterol saturation of bile and cholesterol absorption in gallstone patients. Gastroenterol 1979;76:1341-6.
 • 5340 Anon. Cholesterol-lowering Margarines. Med Lett Drugs Ther 1999;41:56-8.
 • 5342 Bouic PJ, Lamprecht JH, Plant sterols and sterolins: a review of their immune-modulating properties. Altern Med Rev 1999;4:170-7.
 • 5431 Gylling H, Radhakrishnan R, Miettinen TA. Reduction of serum cholesterol in postmenopausal women with previous myocardial infarction and cholesterol malabsorption induced by dietary sitostanol ester margarine: women and dietary sitostanol. Circulation 1997;96:4226-31.
 • 5435 Hallikainen MA, Uusitupa MI. Effects of 2 low-fat stanol ester-containing margarines on serum cholesterol concentrations as part of a low-fat diet in hypercholesterolemic subjects. Am J Clin Nutr 1999;69:403-10.
 • 5437 Jones PJ, Ntanios FY, Raeini-Sarjaz M, et al. Cholesterol-lowering efficacy of a sitostanol-containing phytosterol mixture with a prudent diet in hyperlipidemic men. Am J Clin Nutr 1999;69:1144-50.
 • 5438 Gylling H, Siimes MA, Miettinen TA. Sitostanol ester margarine in dietary treatment of children with familial hypercholesterolemia. J Lipid Res 1995;36:1807-12.
 • 5814 Law M. Plant sterol and stanol margarines and health. BMJ 2000;320:861-4.
 • 5942 Berges RR, Windeler J, Trampisch HJ, et al. Randomized, placebo-controlled, double-blind clinical trial of beta-sitosterol in patients with benign prostatic hyperplasia. Lancet 1995;345:1529-32.
 • 6668 Anon. FDA authorizes new coronary heart disease health claim for plant sterol and plant stanol esters. FDA. 2000. Available at: http://www3.scienceblog.com/community/older/archives/M/1/fda0642.htm. (Accessed 26 May 2016).
 • 7104 Hallikainen MA, Sarkkinen ES, Uusitupa MI. Effects of low-fat stanol ester enriched margarines on concentrations of serum carotenoids in subjects with elevated serum cholesterol concentrations. Eur J Clin Nutr 1999;53:966-9.
 • 7105 Hallikainen MA, Sarkkinen ES, Gylling H, et al. Comparison of the effects of plant sterol ester and plant stanol ester-enriched margarines in lowering serum cholesterol concentrations in hypercholesterolaemic subjects on a low-fat diet. Eur J Clin Nutr 2000;54:715-25.
 • 7194 Tammi A, Ronnemaa T, Gylling H, et al. Plant stanol ester margarine lowers serum total and low-density lipoprotein cholesterol concentrations of healthy children: the STRIP project. Spec Turku Coronary Risk Factors Intervention Project. J Pediatr 2000;136:503-10.
 • 7195 Lichtenstein AH, Deckelbaum RJ. Stanol/sterol ester-containing foods and blood cholesterol levels: a statement for healthcare professionals from Nutrition Committee, Council on Nutrition, Physical Activity, Metabolism of American Heart Association. Circulation 2001;103:1177-9.
 • 7196 Jones PJ, Raeini-Sarjaz M, Ntanios FY, et al. Modulation of plasma lipid levels and cholesterol kinetics by phytosterol versus phytostanol esters. J Lipid Res 2000;41:697-705.
 • 7198 Berges RR, Kassen A, Senge T. Treatment of symptomatic benign prostatic hyperplasia with beta-sitosterol: an 18-month follow-up. BJU Int 2000;85:842-6.
 • 8528 Matvienko OA, Lewis DS, Swanson M, et al. A single daily dose of soybean phytosterols in ground beef decreases serum total cholesterol and LDL cholesterol in young, mildly hypercholesterolemic men. Am J Clin Nutr 2002;76:57-64.
 • 10305 Stalenhoef AF. Images in clinical medicine. Phytosterolemia and xanthomatosis. N Engl J Med 2003;349:51..
 • 10457 Stalenhoef AF, Hectors M, Demacker PN. Effect of plant sterol-enriched margarine on plasma lipids and sterols in subjects heterozygous for phytosterolaemia. J Intern Med 2001;249:163-6..
 • 10638 Neil HA, Meijer GW, Roe LS. Randomised controlled trial of use by hypercholesterolaemic patients of a vegetable oil sterol-enriched fat spread. Atherosclerosis 2001;156:329-37..
 • 11234 Kassen A, Berges R, Senge T, et al. Effect of beta-sitosterol on transforming growth factor-beta-1 expression and translocation protein kinase C alpha in human prostate stromal cells in vitro. Eur Urol 2000;37:735-41. .
 • 11241 Preuss HG, Marcusen C, Regan J, et al. Randomized trial of a combination of natural products (cernitin, saw palmetto, B-sitosterol, vitamin E) on symptoms of benign prostatic hyperplasia (BPH). Int Urol Nephrol 2001; 33: 217-25.
 • 11759 Cabeza M, Bratoeff E, Heuze I, et al. Effect of beta-sitosterol as inhibitor of 5 alpha-reductase in hamster prostate. Proc West Pharmacol Soc 2003;46:153-5.
 • 11985 Salen G, von Bergmann K, Lutjohann D, et al. Ezetimibe effectively reduces plasma plant sterols in patients with sitosterolemia. Circulation 2004;109:966-71.
 • 11989 Sudhop T, Lutjohann D, Kodal A, et al. Inhibition of intestinal cholesterol absorption by ezetimibe in humans. Circulation 2002;106:1943-8.
 • 13526 Ang ES, Lee ST, Gan CS, et al. Evaluating the role of alternative therapy in burn wound management: randomized trial comparing moist exposed burn ointment with conventional methods in the management of patients with second-degree burns. MedGenMed 2001;3:3.
 • 15390 Richelle M, Enslen M, Hager C, et al. Both free and esterified plant sterols reduce cholesterol absorption and the bioavailability of beta-carotene and alpha-tocopherol in normocholesterolemic humans. Am J Clin Nutr 2004;80:171-7.
 • 15550 Prager N, Bickett K, French N, Marcovici G. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial to determine the effectiveness of botanically derived inhibitors of 5-alpha-reductase in the treatment of androgenetic alopecia. J Altern Complement Med 2002;8:143-52.
 • 34966 Kobayashi, Y., Sugaya, Y., and Tokue, A. [Clinical effects of beta-sitosterol (phytosterol) on benign prostatic hyperplasia: preliminary study]. Hinyokika Kiyo 1998;44(12):865-868.
 • 34967 Miettinen, T. A. and Gylling, H. Regulation of cholesterol metabolism by dietary plant sterols. Curr.Opin.Lipidol. 1999;10(1):9-14.
 • 34969 Kassen, A. [Effect of beta-sitosterin on the growth of the prostate]. Krankenpfl.J 1999;37(7-8):286.
 • 34970 Weststrate, J. A., Ayesh, R., Bauer-Plank, C., and Drewitt, P. N. Safety evaluation of phytosterol esters. Part 4. Faecal concentrations of bile acids and neutral sterols in healthy normolipidaemic volunteers consuming a controlled diet either with or without a phytosterol ester-enriched margarine. Food Chem Toxicol. 1999;37(11):1063-1071.
 • 34971 Ayesh, R., Weststrate, J. A., Drewitt, P. N., and Hepburn, P. A. Safety evaluation of phytosterol esters. Part 5. Faecal short-chain fatty acid and microflora content, faecal bacterial enzyme activity and serum female sex hormones in healthy normolipidaemic volunteers consuming a controlled diet either with or without a phytosterol ester-enriched margarine. Food Chem Toxicol. 1999;37(12):1127-1138.
 • 34975 Wilt, T., Ishani, A., MacDonald, R., Stark, G., Mulrow, C., and Lau, J. Beta-sitosterols for benign prostatic hyperplasia. Cochrane.Database.Syst.Rev 2000;(2):CD001043.
 • 34976 Awad, A. B., Gan, Y., and Fink, C. S. Effect of beta-sitosterol, a plant sterol, on growth, protein phosphatase 2A, and phospholipase D in LNCaP cells. Nutr.Cancer 2000;36(1):74-78.
 • 34981 Plat, J., Kerckhoffs, D. A., and Mensink, R. P. Therapeutic potential of plant sterols and stanols. Curr.Opin.Lipidol. 2000;11(6):571-576.
 • 34983 Jones, P. J. Cholesterol-lowering action of plant sterols. Curr.Atheroscler.Rep. 1999;1(3):230-235.
 • 34985 Nagaoka, S., Futamura, Y., Miwa, K., Awano, T., Yamauchi, K., Kanamaru, Y., Tadashi, K., and Kuwata, T. Identification of novel hypocholesterolemic peptides derived from bovine milk beta-lactoglobulin. Biochem.Biophys Res Commun. 2-16-2001;281(1):11-17.
 • 34989 Relas, H., Gylling, H., and Miettinen, T. A. Fate of intravenously administered squalene and plant sterols in human subjects. J.Lipid Res. 2001;42(6):988-994.
 • 34990 Plat, J. and Mensink, R. P. Effects of plant sterols and stanols on lipid metabolism and cardiovascular risk. Nutr.Metab Cardiovasc.Dis. 2001;11(1):31-40.
 • 34994 Meguro, S., Higashi, K., Hase, T., Honda, Y., Otsuka, A., Tokimitsu, I., and Itakura, H. Solubilization of phytosterols in diacylglycerol versus triacylglycerol improves the serum cholesterol-lowering effect. Eur.J Clin.Nutr. 2001;55(7):513-517.
 • 34996 Davidson, M. H., Maki, K. C., Umporowicz, D. M., Ingram, K. A., Dicklin, M. R., Schaefer, E., Lane, R. W., McNamara, J. R., Ribaya-Mercado, J. D., Perrone, G., Robins, S. J., and Franke, W. C. Safety and tolerability of esterified phytosterols administered in reduced-fat spread and salad dressing to healthy adult men and women. J Am Coll.Nutr. 2001;20(4):307-319.
 • 34997 Nigon, F., Serfaty-Lacrosniere, C., Beucler, I., Chauvois, D., Neveu, C., Giral, P., Chapman, M. J., and Bruckert, E. Plant sterol-enriched margarine lowers plasma LDL in hyperlipidemic subjects with low cholesterol intake: effect of fibrate treatment. Clin.Chem Lab Med. 2001;39(7):634-640.
 • 34998 Bouic, P. J., Clark, A., Brittle, W., Lamprecht, J. H., Freestone, M., and Liebenberg, R. W. Plant sterol/sterolin supplement use in a cohort of South African HIV-infected patients–effects on immunological and virological surrogate markers. S.Afr.Med.J 2001;91(10):848-850.
 • 35000 Mensink, R. P., Ebbing, S., Lindhout, M., Plat, J., and van Heugten, M. M. Effects of plant stanol esters supplied in low-fat yoghurt on serum lipids and lipoproteins, non-cholesterol sterols and fat soluble antioxidant concentrations. Atherosclerosis 2002;160(1):205-213.
 • 35001 Noakes, M., Clifton, P., Ntanios, F., Shrapnel, W., Record, I., and McInerney, J. An increase in dietary carotenoids when consuming plant sterols or stanols is effective in maintaining plasma carotenoid concentrations. Am.J.Clin.Nutr. 2002;75(1):79-86.
 • 35006 Dreikorn, K. The role of phytotherapy in treating lower urinary tract symptoms and benign prostatic hyperplasia. World J Urol. 2002;19(6):426-435.
 • 35007 Gerber, G. S. Phytotherapy for benign prostatic hyperplasia. Curr Urol.Rep. 2002;3(4):285-291.
 • 35009 Fernandez, C., Suarez, Y., Ferruelo, A. J., Gomez-Coronado, D., and Lasuncion, M. A. Inhibition of cholesterol biosynthesis by Delta22-unsaturated phytosterols via competitive inhibition of sterol Delta24-reductase in mammalian cells. Biochem.J 8-15-2002;366(Pt 1):109-119.
 • 35010 Saludes, J. P., Garson, M. J., Franzblau, S. G., and Aguinaldo, A. M. Antitubercular constituents from the hexane fraction of Morinda citrifolia Linn. (Rubiaceae). Phytother Res 2002;16(7):683-685.
 • 35012 Vanstone, C. A., Raeini-Sarjaz, M., Parsons, W. E., and Jones, P. J. Unesterified plant sterols and stanols lower LDL-cholesterol concentrations equivalently in hypercholesterolemic persons. Am.J.Clin.Nutr. 2002;76(6):1272-1278.
 • 35013 Cicero, A. F., Fiorito, A., Panourgia, M. P., Sangiorgi, Z., and Gaddi, A. Effects of a new soy/beta-sitosterol supplement on plasma lipids in moderately hypercholesterolemic subjects. J Am.Diet.Assoc. 2002;102(12):1807-1811.
 • 35017 Awad, A. B., Roy, R., and Fink, C. S. Beta-sitosterol, a plant sterol, induces apoptosis and activates key caspases in MDA-MB-231 human breast cancer cells. Oncol.Rep. 2003;10(2):497-500.
 • 35018 Yeshurun, D. and Gotto, A. M., Jr. Drug treatment of hyperlipidemia. Am J Med. 1976;60(3):379-396.
 • 35020 Homma, Y., Ikeda, I., Ishikawa, T., Tateno, M., Sugano, M., and Nakamura, H. Decrease in plasma low-density lipoprotein cholesterol, apolipoprotein B, cholesteryl ester transfer protein, and oxidized low-density lipoprotein by plant stanol ester-containing spread: a randomized, placebo-controlled trial. Nutrition 2003;19(4):369-374.
 • 35022 Hendriks, H. F., Brink, E. J., Meijer, G. W., Princen, H. M., and Ntanios, F. Y. Safety of long-term consumption of plant sterol esters-enriched spread. Eur.J Clin.Nutr. 2003;57(5):681-692.
 • 35023 Katan, M. B., Grundy, S. M., Jones, P., Law, M., Miettinen, T., and Paoletti, R. Efficacy and safety of plant stanols and sterols in the management of blood cholesterol levels. Mayo Clin.Proc. 2003;78(8):965-978.
 • 35028 Sudhop, T., Lutjohann, D., Agna, M., von Ameln, C., Prange, W., and von Bergmann, K. Comparison of the effects of sitostanol, sitostanol acetate, and sitostanol oleate on the inhibition of cholesterol absorption in normolipemic healthy male volunteers. A placebo controlled randomized cross-over study. Arzneimittelforschung. 2003;53(10):708-713.
 • 35029 Muti, P., Awad, A. B., Schunemann, H., Fink, C. S., Hovey, K., Freudenheim, J. L., Wu, Y. W., Bellati, C., Pala, V., and Berrino, F. A plant food-based diet modifies the serum beta-sitosterol concentration in hyperandrogenic postmenopausal women. J Nutr. 2003;133(12):4252-4255.
 • 35030 Lee, S., Kim, K. S., Shim, S. H., Park, Y. M., and Kim, B. K. Constituents from the non-polar fraction of Artemisia apiacea. Arch.Pharm.Res 2003;26(11):902-905.
 • 35033 Devaraj, S., Jialal, I., and Vega-Lopez, S. Plant sterol-fortified orange juice effectively lowers cholesterol levels in mildly hypercholesterolemic healthy individuals. Arterioscler.Thromb.Vasc.Biol. 2004;24(3):e25-e28.
 • 35034 Clifton, P. M., Noakes, M., Sullivan, D., Erichsen, N., Ross, D., Annison, G., Fassoulakis, A., Cehun, M., and Nestel, P. Cholesterol-lowering effects of plant sterol esters differ in milk, yoghurt, bread and cereal. Eur.J Clin.Nutr. 2004;58(3):503-509.
 • 35035 Charest, A., Desroches, S., Vanstone, C. A., Jones, P. J., and Lamarche, B. Unesterified plant sterols and stanols do not affect LDL electrophoretic characteristics in hypercholesterolemic subjects. J.Nutr. 2004;134(3):592-595.
 • 35036 Ju, Y. H., Clausen, L. M., Allred, K. F., Almada, A. L., and Helferich, W. G. beta-Sitosterol, beta-Sitosterol Glucoside, and a Mixture of beta-Sitosterol and beta-Sitosterol Glucoside Modulate the Growth of Estrogen-Responsive Breast Cancer Cells In Vitro and in Ovariectomized Athymic Mice. J Nutr. 2004;134(5):1145-1151.
 • 35037 Amundsen, A. L., Ntanios, F., Put, N., and Ose, L. Long-term compliance and changes in plasma lipids, plant sterols and carotenoids in children and parents with FH consuming plant sterol ester-enriched spread. Eur.J Clin.Nutr. 2004;58(12):1612-1620.
 • 35039 Cicero, A. F., Minardi, M., Mirembe, S., Pedro, E., and Gaddi, A. Effects of a new low dose soy protein/beta-sitosterol association on plasma lipid levels and oxidation. Eur.J Nutr. 2004;43(5):319-322.
 • 35043 Varady, K. A., Ebine, N., Vanstone, C. A., Parsons, W. E., and Jones, P. J. Plant sterols and endurance training combine to favorably alter plasma lipid profiles in previously sedentary hypercholesterolemic adults after 8 wk. Am.J.Clin.Nutr. 2004;80(5):1159-1166.
 • 35044 Zak, A., Hatle, K., Mares, P., Vrana, A., Zeman, M., Sindelkova, E., Skorepa, J., and Hrabak, P. Effects of dietary n-3 fatty acids on the composition of cholesteryl esters and triglycerides in plasma and liver perfusate of the rat. J Nutr.Biochem. 1990;1(9):472-477.
 • 35046 Patch, C. S., Tapsell, L. C., and Williams, P. G. Plant sterol/stanol prescription is an effective treatment strategy for managing hypercholesterolemia in outpatient clinical practice. J Am Diet.Assoc. 2005;105(1):46-52.
 • 35058 Jourdain, C., Tenca, G., Deguercy, A., Troplin, P., and Poelman, D. In-vitro effects of polyphenols from cocoa and beta-sitosterol on the growth of human prostate cancer and normal cells. Eur J Cancer Prev. 2006;15(4):353-361.
 • 35067 Fuentes, F., Lopez-Miranda, J., Garcia, A., Perez-Martinez, P., Moreno, J., Cofan, M., Caballero, J., Paniagua, J. A., Ros, E., and Perez-Jimenez, F. Basal plasma concentrations of plant sterols can predict LDL-C response to sitosterol in patients with familial hypercholesterolemia. Eur J Clin Nutr 2008;62(4):495-501.
 • 35071 Muhlfellner, G., Muhlfellner, O., and Kaffarnik, H. [Beta-sitosterin in unsuccessfully pretreated patients with hypercholesteremia. Simultaneously, a contribution to dose dependence]. Med.Klin. 4-30-1976;71(18):775-778.
 • 35090 Baker, W. L., Baker, E. L., and Coleman, C. I. The effect of plant sterols or stanols on lipid parameters in patients with type 2 diabetes: a meta-analysis. Diabetes Res Clin Pract. 2009;84(2):e33-e37.
 • 35100 Puato, M., Faggin, E., Rattazzi, M., Zambon, A., Cipollone, F., Grego, F., Ganassin, L., Plebani, M., Mezzetti, A., and Pauletto, P. Atorvastatin reduces macrophage accumulation in atherosclerotic plaques: a comparison of a nonstatin-based regimen in patients undergoing carotid endarterectomy. Stroke 2010;41(6):1163-1168.
 • 35108 Hernandez-Mijares, A., Banuls, C., Jover, A., Sola, E., Bellod, L., Martinez-Triguero, M. L., Lagarda, M. J., Victor, V. M., and Rocha, M. Low intestinal cholesterol absorption is associated with a reduced efficacy of phytosterol esters as hypolipemic agents in patients with metabolic syndrome. Clin Nutr 2011;30(5):604-609.
 • 35117 Mabrouk, A., Boughdadi, N. S., Helal, H. A., Zaki, B. M., and Maher, A. Moist occlusive dressing (Aquacel((R)) Ag) versus moist open dressing (MEBO((R))) in the management of partial-thickness facial burns: a comparative study in Ain Shams University. Burns 2012;38(3):396-403.
 • 35118 Carayanni, V. J., Tsati, E. G., Spyropoulou, G. C., Antonopoulou, F. N., and Ioannovich, J. D. Comparing oil based ointment versus standard practice for the treatment of moderate burns in Greece: a trial based cost effectiveness evaluation. BMC.Complement Altern.Med. 2011;11:122.
 • 35124 Kadow, C. and Abrams, P. H. A double-blind trial of the effect of beta-sitosteryl glucoside (WA184) in the treatment of benign prostatic hyperplasia. Eur.Urol. 1986;12(3):187-189.
 • 35132 Begemann, F., Bandomer, G., and Herget, H. J. The influence of beta-sitosterol on biliary cholesterol saturation and bile acid kinetics in man. Scand.J Gastroenterol. 1978;13(1):57-63.
 • 35133 Miehle, W. Arthrosis or osteoarthritis: do these terms imply therapy with pure analgesics or non-steroidal antirheumatic agents? Scand.J Rheumatol.Suppl 1987;65:123-130.
 • 35140 Heinemann, T., Leiss, O., and von Bergmann, K. Effect of low-dose sitostanol on serum cholesterol in patients with hypercholesterolemia. Atherosclerosis 1986;61(3):219-223.
 • 35147 Etminan, K., Gau, H. P., Kanokvichitra, S. C., and Eickenbusch, W. [Beta sitosterin in hypercholesterinemia]. ZFA.(Stuttgart.) 9-30-1979;55(27):1503-1506.
 • 35149 Grundy, S. M., Ahrens, E. H., Jr., and Salen, G. Dietary beta-sitosterol as an internal standard to correct for cholesterol losses in sterol balance studies. J Lipid Res 1968;9(3):374-387.
 • 35151 Kaffarnik, H., Muhlfellner, G., Muhlfellner, O., Schneider, J., Hausmann, L., Zofel, P., Schubotz, R., and Fuchs, F. [Beta-sitosterin in the treatment of essential type II hyperlipoproteinemias]. Fortschr.Med. 12-8-1977;95(46):2785-2787.
 • 35153 Drexel, H., Breier, C., Lisch, H. J., and Sailer, S. Lowering plasma cholesterol with beta-sitosterol and diet. Lancet 5-23-1981;1(8230):1157.
 • 35154 Bialluch, W. [Beta-sitosterin in the conservative therapy of prostatic adenoma. Experiences in urologic practice]. ZFA.(Stuttgart.) 9-20-1980;56(26):1684-1687.
 • 35155 Klingeberg, J. [Measurement of urinary flow in general practice. Efficacy of beta-sitosterine]. ZFA.(Stuttgart.) 10-10-1981;57(28):1634-1637.
 • 35160 Weisweiler, P., Heinemann, V., and Schwandt, P. Serum lipoproteins and lecithin: cholesterol acyltransferase (LCAT) activity in hypercholesterolemic subjects given beta-sitosterol. Int.J Clin.Pharmacol Ther.Toxicol. 1984;22(4):204-206.
 • 35162 Canzler, H. [Drug therapy of hypercholesterinemias (author’s transl)]. MMW.Munch.Med.Wochenschr. 3-28-1980;122(13):464-470.
 • 35164 Bhattacharyya, A. K., Connor, W. E., and Lin, D. S. The origin of plant sterols in the skin surface lipids in humans: from diet to plasma to skin. J.Invest Dermatol. 1983;80(4):294-296.
 • 35166 Karlaganis, G., Bremmelgaard, A., Karlaganis, V., and Sjovall, J. Precursor of 27-nor-5 beta-cholestane-3 alpha, 7 alpha, 12 alpha, 24,25-pentol in man. J Steroid Biochem. 1983;18(6):725-729.
 • 35168 Mattson, F. H., Grundy, S. M., and Crouse, J. R. Optimizing the effect of plant sterols on cholesterol absorption in man. Am.J.Clin.Nutr. 1982;35(4):697-700.
 • 35171 Kandziora, J. [Lowering of the serum cholesterol level with beta-sitosterin. Experiences from the medical practice]. Med.Welt. 1980;31(8):302-303.
 • 35174 Schwandt, P. and Richter, W. O. [Drug therapy of hypercholesterolemia]. Wien.Klin.Wochenschr. 1995;107(18):544-548.
 • 35175 Senge, T., Windeler, J., Berges, R. R., and Trampisch, H. J. [The effectiveness of beta-sitosterol in treatment of benign prostatic hyperplasia]. Urologe A 1995;34(2):130-131.
 • 35176 Miettinen, T. A., Farkkila, M., Vuoristo, M., Karvonen, A. L., Leino, R., Lehtola, J., Friman, C., Seppala, K., and Tuominen, J. Serum cholestanol, cholesterol precursors, and plant sterols during placebo-controlled treatment of primary biliary cirrhosis with ursodeoxycholic acid or colchicine. Hepatology 1995;21(5):1261-1268.
 • 35178 Denke, M. A. Lack of efficacy of low-dose sitostanol therapy as an adjunct to a cholesterol-lowering diet in men with moderate hypercholesterolemia. Am J Clin.Nutr. 1995;61(2):392-396.
 • 35189 Weizel, A. and Richter, W. O. Drug therapy of severe hypercholesterolemia. Eur.J Med.Res 6-16-1997;2(6):265-269.
 • 35190 Cobb, M. M., Salen, G., and Tint, G. S. Comparative effect of dietary sitosterol on plasma sterols and cholesterol and bile acid synthesis in a sitosterolemic homozygote and heterozygote subject. J Am Coll.Nutr. 1997;16(6):605-613.
 • 35192 Koletzko, B., Filler, R. M., and Heim, T. Immaturity alters plasma lipoprotein composition of intravenously alimented newborn infants. Eur.J Med.Res 2-21-1998;3(1-2):89-94.
 • 35193 Jones, P. J., Howell, T., MacDougall, D. E., Feng, J. Y., and Parsons, W. Short-term administration of tall oil phytosterols improves plasma lipid profiles in subjects with different cholesterol levels. Metabolism 1998;47(6):751-756.
 • 35194 Michel, M. C., Bressel, H. U., Mehlburger, L., and Goepel, M. Tamsulosin: real life clinical experience in 19,365 patients. Eur.Urol. 1998;34 Suppl 2:37-45.
 • 35200 Louw, I. and et al. A pilot study of the clinical effects of a mixture of Beta-Sitosterol and Beta-Sitosterol glucoside in active rheumatoid arthritis (RA). Abstract NutritionWeek Congress 2002;
 • 65749 Demonty, I., Chan, Y. M., Pelled, D., and Jones, P. J. Fish-oil esters of plant sterols improve the lipid profile of dyslipidemic subjects more than do fish-oil or sunflower oil esters of plant sterols. Am J Clin Nutr 2006;84(6):1534-1542.
 • 90741 Korpela R, Tuomilehto J, Högström P, Seppo L, Piironen V, Salo-Väänänen P, Toivo J, Lamberg-Allardt C, Kärkkäinen M, Outila T, Sundvall J, Vilkkilä S, Tikkanen MJ. Safety aspects and cholesterol-lowering efficacy of low fat dairy products containing plant sterols. Eur J Clin Nutr. 2006 May;60(5):633-42.
 • 96784 Suardi N, Gandaglia G, Nini A, et al. Effects of Difaprost® on voiding dysfunction, histology and inflammation markers in patients with benign prostatic hyperplasia who are candidates for surgical treatment. Minerva Urol Nefrol. 2014;66(2):119-25.
Vind een orthomoleculaire therapeut bij jou in de buurt
Sluiten