Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

Fosfor

Wat is fosfor?

Fosfor is een essentieel mineraal. In de voeding zijn de beste bronnen van fosfor eiwitrijk dierlijk voedsel zoals vlees, vis, eieren en zuivelproducten (93857). In het dieet en lichaam wordt fosfor meestal gebonden aan andere mineralen in de vorm van een fosfaatzout. Fosfaatzouten zijn niet hetzelfde als organofosfaten. Dat zijn giftige stoffen die voornamelijk als pesticiden worden gebruikt.

Wetenschappelijke naam

Aluminiumfosfaat, calciumfosfaat, kaliumfosfaat, natriumfosfaat.

Wat is fosfor?

Gebruik

Oraal worden fosfaatzouten gebruikt voor de behandeling van hypofosfatemie en hypercalciëmie, hypofosfatemische rachitis of osteomalacie en voor het voorkomen van terugkerende nefrolithiasis (nierstenen). Fosfaatzouten worden ook oraal gebruikt voor trainingsprestaties, gastro-oesofageale refluxziekte (GERD) en voor de darmvoorbereiding. Calciumfosfaat wordt oraal gebruikt als een bron van zowel calcium als fosfaat voor osteoporose.

Plaatselijk worden fosfaatzouten gebruikt met calcium in de tandheelkunde voor gevoelige tanden.

Rectaal worden fosfaatzouten gebruikt als een laxeermiddel voor de darmen.

Intraveneus wordt kaliumfosfaat gebruikt voor hypofosfatemie en hypokaliëmie, het voorkomen van hypofosfatemie bij mensen die parenterale voeding krijgen en het behandelen van hypercalciëmie.

Gebruik

Werking

Fosfaat is de meest voorkomende vorm van fosfor (7555). Het is het meest voorkomende intracellulaire anion in het lichaam. Het is van cruciaal belang voor membraanstructuur, transport en energieopslag (3092). Voedingsmiddelen met een hoog fosfaatgehalte zijn zuivelproducten, volkoren granen, noten en sommige soorten vlees (7555). Fosfaattekorten zijn zeldzaam (3092, 93857). Coladranken bevatten aanzienlijke hoeveelheden fosfaat en overmatige inname kan leiden tot hyperfosfatemie en hypocalciëmie (7555). De meeste supplementen die fosfor als ingrediënt vermelden, bevatten eigenlijk fosfaatzouten.

Fosfaat speelt een belangrijke rol bij het bufferen van lichaamsvloeistoffen en speelt een primaire rol bij de renale uitscheiding van waterstofionen. Het is aanwezig in koolhydraten, eiwitten, lipiden en verschillende enzymen die betrokken zijn bij energieoverdracht (7555).

Werking

Veiligheid

Waarschijnlijk veilig

Bij oraal en geschikt gebruik op korte termijn (15). Wanneer natriumfosfaat rectaal en geschikt op korte termijn wordt gebruikt (15). Langdurig gebruik of hoge doses oraal of rectaal vereisen monitoring van serumelektrolyten (2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 3092). Bij intraveneus gebruik is kaliumfosfaat een door de FDA goedgekeurd receptgeneesmiddel (15).

Mogelijk onveilig

Wanneer de inname van fosfaat (uitgedrukt als fosfor) het toelaatbare bovenste inlaatniveau (UL) overschrijdt. Hyperfosfatemie, resulterend in elektrolytenstoornissen, veranderingen in calciumhomeostase en verkalking van niet-skeletweefsels, kan optreden. De UL voor volwassenen jonger dan 70 jaar is 4 gram per dag. Voor volwassenen ouder dan 70 jaar, is de UL 3 gram per dag (7555).

Kinderen

Waarschijnlijk veilig

Indien oraal en op de juiste manier gebruikt volgens de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH). De dagelijkse ADH’s zijn: kinderen 1-3 jaar, 460 mg; kinderen 4-8 jaar, 500 mg; mannen en vrouwen 9-18 jaar, 1250 mg (7555). Wanneer natriumfosfaat rectaal en geschikt voor korte duur wordt gebruikt (15). Wanneer intraveneus gebruikt, is kaliumfosfaat een door de FDA goedgekeurd receptgeneesmiddel (15).

Mogelijk onveilig

Wanneer de inname van fosfaat (uitgedrukt als fosfor) het toelaatbare bovenste inlaatniveau (UL) overschrijdt. Hyperfosfatemie, resulterend in elektrolytenstoornissen, veranderingen in calciumhomeostase en verkalking van niet-skeletweefsels, kan optreden. De UL’s zijn: kinderen 1-8 jaar, 3 gram per dag; kinderen van 9 jaar en ouder, 4 gram per dag (7555).

Zwangerschap en lactatie

Waarschijnlijk veilig

Indien oraal en op de juiste manier gebruikt bij aanbevolen dagelijkse hoeveelheden (ADH) van 1250 mg per dag voor vrouwen van 14-18 jaar en 700 mg per dag voor personen ouder dan 18 jaar (7555). Wanneer natriumfosfaat rectaal en geschikt voor korte duur wordt gebruikt (15). Wanneer intraveneus gebruikt, is kaliumfosfaat een door de FDA goedgekeurd receptgeneesmiddel (15).

Mogelijk onveilig

Wanneer de inname van fosfaat (uitgedrukt als fosfor) het toelaatbare bovenste inlaatniveau (UL) overschrijdt. Hyperfosfatemie, resulterend in elektrolytenstoornissen, veranderingen in calciumhomeostase en verkalking van niet-skeletweefsels, kan optreden. De UL voor zwangere vrouwen van 14-50 jaar is 3,5 gram per dag. Voor vrouwen die borstvoeding geven in de leeftijd van 14-50, is de UL 4 gram per dag (7555).

Effectiviteit

Effectief

Darmvoorbereiding
Natriumfosfaat tabletten (OsmoPrep, Salix Pharmaceuticals; Visicol, Salix Pharmaceuticals) zijn door de FDA goedgekeurd voor het reinigen van de dikke darm als voorbereiding op colonoscopie. Klinisch onderzoek toont aan dat het gebruik van de OsmoPrep-formulering een “uitstekend” of “goed” responspercentage kan bereiken, wat wordt gedefinieerd als 90% van het slijmvlies zichtbaar is (88133). Evenzo is aangetoond dat het gebruik van het specifieke product Visicol bij 82% tot 86% van de patiënten een “uitstekend” of “goed” responspercentage behaalde (94674). Niet-FDA-goedgekeurde natriumfosfaatproducten zijn ook onderzocht. Van een dergelijk product (Fleet Phospho-soda, C. B. Fleet Co.) is aangetoond dat het bij 23% tot 89% van de patiënten (93846, 94673) voldoende darmreiniging bereikt. Van een ander natriumfosfaattabletpreparaat (Clicolon-tabletten, Korea Pharma Co.) is aangetoond dat het een adequate darmreiniging bereikt bij 63% tot 93% van de patiënten (93848, 93850, 93853). Redenen voor de verschillen in het percentage patiënten dat voldoende darmreiniging met hetzelfde natriumfosfaatproduct bereikt, kunnen verband houden met de methode die wordt gebruikt om darmreiniging te analyseren, verschillen in dieet gevolgd tijdens darmreiniging en demografische factoren van de patiënten (93846, 93848, 93850, 93853).

Een aantal meta-analyses hebben de darmreinigingsactiviteit van natriumfosfaat vergeleken met een polyethyleenglycol (PEG) -oplossing. Natriumfosfaat is ongeveer even effectief als PEG-oplossingen wanneer het wordt toegediend voor het bereiken van een adequate darmreiniging. Ander bewijs uit een meta-analyse toont aan dat verschillen in effectiviteit tussen natriumfosfaat en PEG verband kunnen houden met de beoordeelde colonsite. Wanneer alleen proeven ter beoordeling van dalende colonreiniging worden overwogen, blijkt natriumfosfaat op dezelfde manier te werken als PEG-oplossingen. Wanneer echter alleen studies ter beoordeling van oplopende colonreiniging worden overwogen, is PEG effectiever voor darmreiniging dan natriumfosfaat (93861).

Over het algemeen wordt natriumfosfaat als effectief beschouwd voor de darmvoorbereiding voorafgaand aan colonoscopie. Het wordt echter niet aanbevolen als eerstelijnsbehandeling vanwege de mogelijkheid van nierbeschadiging (93863, 94672). In feite werd één natriumfosfaatpreparaat (Fleet Phospho-Soda, CB Fleet Co.) dat eerder als vrij verkrijgbaar supplement voor darmpreparaten in de VS was goedgekeurd, in december 2008 voor deze indicatie van de Amerikaanse markt gehaald vanwege bezorgdheid over door fosfaat geïnduceerde nierziekte (94672). Van de natriumfosfaatproducten die nog steeds zijn goedgekeurd door de FDA, bevelen de huidige richtlijnen aan dat deze producten niet worden gebruikt voor darmreiniging bij patiënten met nierinsufficiëntie, reeds bestaande elektrolytenstoornissen, congestief hartfalen, cirrose, ascites of inflammatoire darmziekte. Richtlijnen bevelen ook aan dat voorzichtigheid moet worden betracht als deze producten worden voorgeschreven aan oudere, hypertensieve patiënten of patiënten die bepaalde soorten geneesmiddelen gebruiken (94672).

Voor de voorbereiding van de dunne darm voor endoscopie suggereert een meta-analyse dat natriumfosfaat niet effectiever is dan alleen vasten (93860).

Hypofosfatemie. Oraal innemen van natrium- of kaliumfosfaat is effectief voor het voorkomen en behandelen van hypofosfatemie (15). Behandeling van hypofosfatemie met orale fosfaten vereist monitoring van serumelektrolyteniveaus om de juiste dosering te bepalen (15). Het door de FDA goedgekeurde intraveneuze (IV) product wordt ook gebruikt voor de correctie van hypofosfatemie (8302, 8303, 88135).

Waarschijnlijk effectief

Constipatie
Natriumfosfaat is een door de FDA toegestaan ​​ingrediënt van vrij verkrijgbare orale en rectale producten om constipatie te behandelen (88107).

Dyspepsie
Aluminiumfosfaat en calciumfosfaat zijn door de FDA toegestane ingrediënten van vrij verkrijgbare antacida (88107).

Hypercalciëmie
Het oraal innemen van fosfaatzouten (behalve calciumfosfaat) is effectief voor de behandeling van milde tot matige hypercalciëmie (88144, 88145). Behandeling van hypercalciëmie met orale fosfaten vereist monitoring van serumelektrolyteniveaus om de juiste dosering te bepalen (15). Andere middelen hebben nu echter de voorkeur (6479). Intraveneuze fosfaten moeten worden vermeden vanwege het risico op calciumneerslag in vitale organen (metastatische verkalking) (15, 88144, 88145).

Mogelijk effectief

Nierstenen (nephrolithiasis)
Het oraal innemen van kaliumfosfaat kan calciumoxalaat nierstenen helpen voorkomen bij patiënten met hypercalciurie (6470). Het nemen van een specifiek kaliumfosfaatproduct met trage afgifte (Uro-Phos-K, Mission Pharmacal, San Antonio, TX), het gedurende twee dagen tweemaal daags verstrekken van 620 mg fosfaat gedurende 4 dagen vermindert de uitscheiding van calcium in de urine met 35% tot 40% bij mensen met absorberende hypercalciurie en met een hoog risico op steenvorming (2208, 2209).

Osteoporose
Bij postmenopauzale vrouwen met osteoporose en lage fosfaatinname verbetert het dagelijks innemen van 1800 mg calcium als tricalciumfosfaat gedurende 12 maanden de lumbale wervelkolom en de heupdichtheid. Het is echter niet effectiever dan het nemen van dezelfde hoeveelheid calcium als calciumcarbonaat (93847).

Refeeding syndroom
Voorlopig klinisch onderzoek toont aan dat het geven van intraveneuze natrium- en kaliumfosfaten, 50 mmol (1,56 gram) fosfaat gedurende 24 uur, voorkomt dat het refeedingsyndroom wordt waargenomen bij het toedienen van voldoende voeding na ernstige ondervoeding of verhongering (88148).

Veiligheid

Bijwerkingen

Oraal kunnen fosfaatzouten gastro-intestinale irritatie, vocht- en elektrolytstoornissen zoals hyperfosfatemie, hypocalciëmie en extraskeletale verkalking veroorzaken. Kaliumfosfaten kunnen hyperkaliëmie veroorzaken (15, 2494, 2495, 2496, 2497, 93853). Natriumfosfaat kan malaise, misselijkheid, buikpijn, een opgeblazen gevoel, anale irritatie en braken veroorzaken (93846, 93848, 93850, 93851). Natriumfosfaten kunnen ook hypernatriëmie en hypokaliëmie veroorzaken. Hoofdpijn en slaapstoornissen komen minder vaak voor (93848, 93851). Natrium- en kaliumfosfaat kunnen beide diarree veroorzaken (15). Aluminiumfosfaat kan constipatie veroorzaken (15). Rectaal kunnen fosfaatzouten vocht- en elektrolytenstoornissen veroorzaken, waaronder hyperfosfatemie en hypocalciëmie (15).

Bijwerkingen

Interacties

Medicijnen

Bisfosfonaten en fosfaat kunnen hypocalciëmie veroorzaken. In één rapport ontwikkelde hypocalcemische tetanie zich bij een patiënt die alendronaat (Fosamax) gebruikte en een grote dosis fosfaatzouten kreeg als pre-operatief laxeermiddel (14589). Hoge doses fosfaten moeten worden vermeden bij patiënten die alendronaat of andere bisfosfonaten gebruiken.

De bisfosfonaten omvatten alendronaat (Fosamax), etidronaat (Didronel), ibandronaat (Boniva), risedronaat (Actonel) en tiludronaat (Skelid).

Kruiden en supplementen

Calcium
Calcium en fosfaat werken in de darm samen om onoplosbare zouten te vormen, die de absorptie van zowel calcium als fosfaat verminderen. Calcium wordt therapeutisch gebruikt om de hoge fosfaatspiegels te verminderen bij mensen met chronische nierziekte (8821, 14587). Om deze interactie te voorkomen, moeten doses calcium en fosfaat minimaal 2 uur worden gescheiden (14587).

IJzer
IJzer en fosfaat werken samen in de darm en vormen onoplosbare neerslagen, die de absorptie van zowel ijzer als fosfaat verminderen. Dit effect lijkt te worden versterkt in aanwezigheid van calcium, dat het neerslag kan stabiliseren (14591, 14592). Fosfaten kunnen ook de oxidatie van ijzer tot de ferri-vorm verhogen, dat minder goed wordt geabsorbeerd (14592). Voedingsmiddelen die zowel fosfaten als calcium bevatten, kunnen de ijzerabsorptie met 27% tot 47% verminderen (14591, 14592). Fosfaatdepletie door toediening van ijzer is opgetreden in diermodellen. Sommige ijzerzouten worden therapeutisch getest als fosfaatbinders bij mensen met hyperfosfatemie (14588, 14593). Om deze interactie te voorkomen, moeten doses ijzer en fosfaat minimaal 2 uur worden gescheiden.

Magnesium
Magnesium bindt fosfaat in de darm, wat de absorptie van zowel magnesium als fosfaat vermindert (2677). Magnesiumzouten, meestal in combinatie met aluminium- of calciumzouten, worden gebruikt om de fosfaatspiegels te verminderen bij patiënten met nierfalen (14588). Om deze interactie te voorkomen, moet u de doses magnesium en fosfaat minimaal 2 uur scheiden.

Voedsel

Fosfaat bevattend voedsel en drank
Theoretisch kan gelijktijdig gebruik het fosfaatgehalte en het risico op bijwerkingen verhogen, vooral bij personen met nierfunctiestoornissen. Fosfaathoudende voedingsmiddelen en dranken zijn cola, wijn, bier, volkoren granen, noten, zuivelproducten en sommige soorten vlees (88147).

Lab testen

Zuurfosfatase
Fosfaten kunnen een valse afname van de serumtestresultaten veroorzaken. Hoge substraatconcentraties kunnen de analytische reactie remmen (275).

Alkaline fosfatase
Fosfaten kunnen een valse afname van de serumtestresultaten veroorzaken. Hoge substraatconcentraties kunnen de analytische reactie remmen (275).

Ammonia
Fosfaten kunnen een valse afname van de plasmatestresultaten veroorzaken door de vorming van indofenolkleur in de Berthelot-reactie te remmen (275).

Calcium
Fosfaten kunnen fecale waarden en testresultaten verhogen (275). Fosfaten kunnen een valse afname in serum- en urinetestresultaten veroorzaken door emissie te remmen bij sommige vlammethoden en door te concurreren met EDTA om calcium (275).

Lipid glycerol
Fosfaten kunnen een valse afname van de serumtestresultaten veroorzaken door fosfolipase te remmen met de methode van Horney (275).

Magnesium
Fosfaten kunnen de urineniveaus en testresultaten verlagen door verhoogde uitscheiding met bedrust te verminderen (275).

Parathyroide hormoon
Fosfaten kunnen de plasmaspiegels en testresultaten verhogen (275).

Fosfate
Fosfaten verhogen de fecale, serum- en urinespiegels en testresultaten (275).

Potassium
Fosfaten (behalve kaliumfosfaat) kunnen de serumspiegel en testresultaten verlagen (275).

Pyruvate kinase
Fosfaten kunnen een valse toename van de testresultaten van rode bloedcellen veroorzaken door het analytische enzym te activeren (275).

Ziektes

Cardiovasculaire ziekte
Gebruik natrium bevattende fosfaten voorzichtig bij mensen met hartziekten (15).

Edema
Gebruik natrium bevattende fosfaten met voorzichtigheid bij mensen met cirrose, hartfalen of andere oedemateuze aandoeningen (15).

Hypercalcemia
Voorzichtig gebruiken bij personen met hoge serumcalciumspiegels. Het product van serumfosfaat en calcium mag niet hoger zijn dan 60 om neerslag van calciumfosfaat en calcificatie van zacht weefsel te voorkomen (6479).

Hyperphosphatemia
Mensen met de ziekte van Addison, ernstige cardiopulmonale, nierziekte of leverziekte lopen een risico op hyperfosfatemie en hypocalciëmie bij het nemen van fosfaten (2497). Hyperfosfatemie kan ook voorkomen bij mensen met nierinsufficiëntie, hypoparathyreoïdie, ernstige hyperthyreoïdie, onbehandelde bijnierinsufficiëntie (door volumecontractie, metabole acidose en verminderde glomerulaire permeabiliteit), metabole, melkzuur of respiratoire acidose, rabdomyolyse, infarct, hemolyse of tumorlysissyndroom (3092).

Nierfunctie
Volg nauwlettend serumelektrolyten wanneer fosfaten worden gebruikt door mensen met milde tot matige nierinsufficiëntie (15).

Interacties

Dosering

Voor fosfor is de Referentie Inname (RI) 700 milligram per dag. Dit is een grove schatting van de hoeveelheid die volwassenen gemiddeld nodig hebben op een dag.

De Gezondheidsraad heeft voor specifieke doelgroepen een adequate inname (AI) opgesteld:

Leeftijd AI (mg per dag)
6-11 maanden 420
1-5 jaar 470
6-9 jaar 540
10-17 jaar 700
18 jaar en ouder 550
Zwangere vrouwen 700
Vrouwen die borstvoeding geven 900
Dosering
Referenties
 • 1 Monographs on the medicinal uses of plant drugs. Exeter, UK: European Scientific Co-op Phytother, 1997.
 • 15 McEvoy GK, ed. AHFS Drug Information. Bethesda, MD: American Society of Health-System Pharmacists, 1998.
 • 275 Young DS. Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests 4th ed. Washington: AACC Press, 1995.
 • 505 Hardman JG, Limbird LL, Molinoff PB, eds. Goodman and Gillman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics, 9th ed. New York, NY: McGraw-Hill, 1996.
 • 2209 Heller HJ, Reza-Albarran AA, Breslau NA, Pak CY. Sustained reduction in urinary calcium during long-term treatment with slow release neutral potassium phosphate in absorptive hypercalciuria. J Urol 1998;159:1451-5; discussion 1455-6.
 • 2494 Hill AG, Teo W, Still A, et al. Cellular potassium depletion predisposes to hypokalaemia after oral sodium phosphate. Aust N Z J Surg 1998;68:856-8.
 • 2495 Clarkston WK, Tsen TN, Dies DF, et al. Oral sodium phosphate versus sulfate-free polyethylene glycol electrolyte lavage solution in outpatient preparation for colonoscopy: a prospective comparison. Gastrointest Endosc 1996;43:42-8.
 • 2496 Fine A, Patterson J. Severe hyperphosphatemia following phosphate administration for bowel preparation in patients with renal failure: two cases and a review of the literature. Am J Kidney Dis 1997;29:103-5.
 • 2497 DiPalma JA, Buckley SE, Warner BA, et al. Biochemical effects of oral sodium phosphate. Dig Dis Sci 1996;41:749-53.
 • 2498 Helikson MA, Parham WA, Tobias JD. Hypocalcemia and hyperphosphatemia after phosphate enema use in a child. J Pediatr Surg 1997;32:1244-6.
 • 2499 Galloway SD, Tremblay MS, Sexsmith JR, Roberts CJ. The effects of acute phosphate supplementation in subjects of different aerobic fitness levels. Eur J Appl Physiol Occup Physiol 1996;72:224-30.
 • 2677 Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC, eds. Modern Nutrition in Health and Disease. 9th ed. Baltimore, MD: Williams & Wilkins, 1999.
 • 3092 Fauci AS, Braunwald E, Isselbacher KJ, et al. Harrison’s Principles of Internal Medicine, 14th ed. New York, NY: McGraw-Hill, 1998.
 • 3094 Yates AA, Schlicker SA, Suitor CW. Dietary reference intakes: The new basis for recommendations for calcium and related nutrients, B vitamins, and choline. J Am Diet Assoc 1998;98:699-706.
 • 3371 Harmelin DL, Martin FR, Wark JD. Antacid-induced phosphate depletion syndrome presenting as nephrolithiasis. Aust NZ J Med 1990;20:803-5.
 • 3372 Roberts DH, Knox FG. Renal phosphate handling and calcium nephrolithiasis: role of dietary phosphate and phosphate leak. Semin Nephrol 1990;10:24-30.
 • 4400 Spencer H, Menaham L. Adverse effects of aluminum-containing antacids on mineral metabolism. Gastroenterology 1979;76:603-6.
 • 4455 West RJ, Lloyd JK. The effect of cholestyramine on intestinal absorption. Gut 1975;16:93-8.
 • 4460 Schwarz KB, Goldstein PD, Witztum JL, et al. Fat-soluble vitamin concentrations in hypercholestrolemic children treated with colestipol. Pediatrics 1980;65:243-50.
 • 4495 Becker GL. The case against mineral oil. Am J Digestive Dis 1952;19:344-8.
 • 5838 Heaton KW, Lever JV, Barnard RE. Osteomalacia associated with cholestyramine therapy for post-ileectomy diarrhea. Gastroenterology 1972;62:642-6.
 • 6470 Alvarez-Arroyo MV, Traba ML, Rapado TA, et al. Correlation between 1.25 dihydroxyvitamin D serum levels and fractional rate of intestinal calcium absorption in hypercalciuric nephrolithiasis. Role of phosphate. Urol Res 1992;20:96-7.
 • 6479 Carey CF, Lee HH, Woeltje KF (eds). Washington Manual of Medical Therapeutics. 29th ed. New York, NY: Lippincott-Raven, 1998.
 • 7555 Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Calcium, Phosphorus, Magnesium, Vitamin D, and Fluoride. Washington, DC: National Academy Press, 1999. Available at: http://books.nap.edu/books/0309063507/html/index.html.
 • 8301 Duffy DJ, Conlee RK. Effects of phosphate loading on leg power and high intensity treadmill exercise. Med Sci Sports Exerc 1986;18:674-7.
 • 8302 Perreault MM, Ostrop NJ, Tierney MG. Efficacy and safety of intravenous phosphate replacement in critically ill patients. Ann Pharmacother 1997;31:683-8.
 • 8303 Rosen GH, Boullata JI, O’Rangers EA, et al. Intravenous phosphate repletion regimen for critically ill patients with moderate hypophosphatemia. Crit Care Med 1995;23:1204-10.
 • 8821 Heaney RP, Nordin BE. Calcium effects on phosphorus absorption: implications for the prevention and co-therapy of osteoporosis. J Am Coll Nutr 2002;21:239-44..
 • 8878 Insogna KL, Bordley DR, Caro JF, Lockwood DH. Osteomalacia and weakness from excessive antacid ingestion. JAMA 1980;244:2544-6.
 • 9300 Gregory JF. Case study: folate bioavailability. J Nutr 2001;131:1376S-1382S..
 • 11503 Saadeh G, Bauer T, Licata A, Sheeler L. Antacid-induced osteomalacia. Cleve Clin J Med 1987;54:214-6.
 • 14587 Schiller LR, Santa Ana CA, Sheikh MS, et al. Effect of the time of administration of calcium acetate on phosphorus binding. New Engl J Med 1989;320:1110-3.
 • 14588 Loghman-Adham M. Safety of new phosphate binders for chronic renal failure. Drug Saf 2003;26:1093-115.
 • 14589 Campisi P, Badhwar V, Morin S, Trudel JL. Postoperative hypocalcemic tetany caused by Fleet Phospho-Soda preparation in a patient taking alendronate sodium. Dis Colon Rectum 1999;42:1499-501.
 • 14590 Lindsay R, Nieves J, Henneman E, et al. Subcutaneous administration of the amino-terminal fragment of human parathyroid hormone-(1-34): kinetics and biochemical response in estrogenized osteoporotic patients. J Clin Endocrinol Metab 1993;77:1535-9.
 • 14591 Monsen ER, Cook JD. Food iron absorption in human subjects IV. The effects of calcium and phosphate salts on the absorption of nonheme iron. Am J Clin Nutr 1976;29:1142-8.
 • 14592 Peters T, Apt L, Ross JF. Effect of phosphates upon iron absorption studied in normal human subjects and in an experimental model using dialysis. Gastroenterology 1971;61:315-22.
 • 14593 Hergesell O, Ritz E. Phosphate binders on iron basis: a new perspective? Kidney Intl Suppl 1999;73:S42-5.
 • 14594 Roxe DM, Mistovich M, Barch DH. Phosphate-binding effects of sucralfate in patients with chronic renal failure. Am J Kidney Dis 1989;13:194-9.
 • 14595 Leung AC, Henderson IS, Halls DJ, Dobbie JW. Aluminium hydroxide versus sucralfate as a phosphate binder in uraemia. Br Med J (Clin Res Ed) 1983;286:1379-81.
 • 14596 Winer KK, Yanovski JA, Cutler GB Jr. Synthetic human parathyroid hormone 1-34 vs calcitriol and calcium in the treatment of hypoparathyroidism. JAMA 1996;276:631-6.
 • 14597 Lindsay R, Nieves J, Formica C, et al. Randomized controlled study of the effect of parathyroid hormone on vertebral-bone mass and fracture incidence among postmenopausal women on oestrogen with osteoporosis. Lancet 1997;350:550-5.
 • 14598 Winer KK, Ko CW, Reynolds JC, et al. Long-term treatment of hypoparathyroidism: A randomized controlled study comparing parathyroid hormone (1-34) versus calcitriol and calcium. J Clin Endocrinol Metab 2003;88:4214-20.
 • 14599 Finkelstein JS, Klibanski A, Arnold AL, et al. Prevention of estrogen deficiency-related bone loss with human parathyroid hormone-(1-34): a randomized controlled trial. JAMA 1998;280:1067-73.
 • 88107 FDA OTC ingredients list, April 2010. Available at: www.fda.gov/downloads/AboutFDA/CentersOffices/CDER/UCM135691.pdf (accessed 2/7/15).
 • 88133 OsmoPrep Prescribing information. Salix Pharmaceuticals, Raleigh, NC. October 2012. (http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2012/021892s006lbl.pdf, accessed 02/24/15).
 • 88135 Bugg, NC and Jones, JA. Hypophosphataemia. Pathophysiology, effects and management on the intensive care unit. Anaesthesia 1998;53(9):895-902.
 • 88144 Elliott, GT and McKenzie, MW. Treatment of hypercalcemia. Drug Intell Clin Pharm 1983;17(1):12-22.
 • 88145 Schaiff, RA, Hall, TG, and Bar, RS. Medical treatment of hypercalcemia. Clin Pharm 1989;8(2):108-21.
 • 88146 Hu, S, Shearer, GC, Steffes, MW, Harris, WS, and Bostom, AG. Once-daily extended-release niacin lowers serum phosphorus concentrations in patients with metabolic syndrome dyslipidemia. Am J Kidney Dis 2011;57(1):181-2.
 • 88147 Savica, V, Calo, LA, Monardo, P, et al. Salivary phosphorus and phosphate content of beverages: implications for the treatment of uremic hyperphosphatemia. J Ren Nutr 2009;19(1):69-72.
 • 88148 Terlevich A, Hearing SD, Woltersdorf WW, et al. Refeeding syndrome: effective and safe treatment with Phosphates Polyfusor. Aliment Pharmacol Ther 2003;17(10):1325-9.
 • 88149 Fisher, JN and Kitabchi, AE. A randomized study of phosphate therapy in the treatment of diabetic ketoacidosis. J Clin Endocrinol Metab 1983;57(1):177-80.
 • 88150 Folland, JP, Stern, R, and Brickley, G. Sodium phosphate loading improves laboratory cycling time-trial performance in trained cyclists. J Sci Med Sport 2008;11(5):464-8.
 • 93837 Brewer CP, Dawson B, Wallman KE, Guelfi KJ. Effect of sodium phosphate supplementation on repeated high-intensity cycling efforts. J Sports Sci. 2015;33(11):1109-16.
 • 93843 Buck C, Guelfi K, Dawson B, McNaughton L, Wallman K. Effects of sodium phosphate and caffeine loading on repeated-sprint ability. J Sports Sci. 2015;33(19):1971-9.
 • 93844 Buck CL, Henry T, Guelfi K, Dawson B, McNaughton LR, Wallman K. Effects of sodium phosphate and beetroot juice supplementation on repeated-sprint ability in females. Eur J Appl Physiol. 2015 Oct;115(10):2205-13.
 • 93846 Ell C, Fischbach W, Layer P, Halphen M. Randomized, controlled trial of 2 L polyethylene glycol plus ascorbate components versus sodium phosphate for bowel cleansing prior to colonoscopy for cancer screening. Curr Med Res Opin. 2014 Dec;30(12):2493-503.
 • 93847 Heaney RP, Recker RR, Watson P, Lappe JM. Phosphate and carbonate salts of calcium support robust bone building in osteoporosis. Am J Clin Nutr. 2010 Jul;92(1):101-5.
 • 93848 Jung YS, Lee CK, Kim HJ, Eun CS, Han DS, Park DI. Randomized controlled trial of sodium phosphate tablets vs polyethylene glycol solution for colonoscopy bowel cleansing. World J Gastroenterol. 2014 Nov 14;20(42):15845-51.
 • 93849 Kopec BJ, Dawson BT, Buck C, Wallman KE. Effects of sodium phosphate and caffeine ingestion on repeated-sprint ability in male athletes. J Sci Med Sport. 2016 Mar;19(3):272-6.
 • 93850 Lee SH, Lee DJ, Kim KM, Seo SW, Kang JK, Lee EH, Lee DR. Comparison of the efficacy and safety of sodium phosphate tablets and polyethylene glycol solution for bowel cleansing in healthy Korean adults. Yonsei Med J. 2014 Nov;55(6):1542-55.
 • 93853 van Vugt van Pinxteren MW, van Kouwen MC, van Oijen MG, van Achterberg T, Nagengast FM. A prospective study of bowel preparation for colonoscopy with polyethylene glycol-electrolyte solution versus sodium phosphate in Lynch syndrome: a randomized trial. Fam Cancer. 2012 Sep;11(3):337-41.
 • 93854 West JS, Ayton T, Wallman KE, Guelfi KJ. The effect of 6 days of sodium phosphate supplementation on appetite, energy intake, and aerobic capacity in trained men and women. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2012 Dec;22(6):422-9.
 • 93855 Brewer CP, Dawson B, Wallman KE, Guelfi KJ. Effect of Sodium Phosphate Supplementation on Cycling Time Trial Performance and VO2 1 and 8 Days Post Loading. J Sports Sci Med. 2014 Sep 1;13(3):529-34.
 • 93856 Buck CL, Dawson B, Guelfi KJ, McNaughton L, Wallman KE. Sodium phosphate supplementation and time trial performance in female cyclists. J Sports Sci Med. 2014 Sep 1;13(3):469-75.
 • 93857 Buck CL, Wallman KE, Dawson B, Guelfi KJ. Sodium phosphate as an ergogenic aid. Sports Med. 2013 Jun;43(6):425-35.
 • 93858 Brewer CP, Dawson B, Wallman KE, Guelfi KJ. Effect of repeated sodium phosphate loading on cycling time-trial performance and VO2peak. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2013 Apr;23(2):187-94.
 • 93859 Czuba M, Zajac A, Poprzecki S, Cholewa J, Woska S. Effects of Sodium Phosphate Loading on Aerobic Power and Capacity in off Road Cyclists. J Sports Sci Med. 2009 Dec 1;8(4):591-9.
 • 93860 Belsey J, Crosta C, Epstein O, Fischbach W, Layer P, Parente F, Halphen M. Meta-analysis: efficacy of small bowel preparation for small bowel video capsule endoscopy. Curr Med Res Opin. 2012 Dec;28(12):1883-90.
 • 93861 Belsey J, Crosta C, Epstein O, Fischbach W, Layer P, Parente F, Halphen M. Meta-analysis: the relative efficacy of oral bowel preparations for colonoscopy 1985-2010. Aliment Pharmacol Ther. 2012 Jan;35(2):222-37.
 • 93863 Choi NK, Lee J, Chang Y, Kim YJ, Kim JY, Song HJ, Shin JY, Jung SY, Choi Y, Lee JH, Park BJ. Acute renal failure following oral sodium phosphate bowel preparation: a nationwide case-crossover study. Endoscopy. 2014 Jun;46(6):465-70.
 • 93864 Brunelli SM. Association between oral sodium phosphate bowel preparations and kidney injury: a systematic review and meta-analysis. Am J Kidney Dis. 2009 Mar;53(3):448-56.
 • 93865 Schaefer M, Littrell E, Khan A, Patterson ME. Estimated GFR Decline Following Sodium Phosphate Enemas Versus Polyethylene Glycol for Screening Colonoscopy: A Retrospective Cohort Study. Am J Kidney Dis. 2016 Apr;67(4):609-16.
 • 93866 Ladenhauf HN, Stundner O, Spreitzhofer F, Deluggi S. Severe hyperphosphatemia after administration of sodium-phosphate containing laxatives in children: case series and systematic review of literature. Pediatr Surg Int. 2012 Aug;28(8):805-14.
 • 93867 Ori Y, Rozen-Zvi B, Chagnac A, Herman M, Zingerman B, Atar E, Gafter U, Korzets A. Fatalities and severe metabolic disorders associated with the use of sodium phosphate enemas: a single center’s experience. Arch Intern Med. 2012 Feb 13;172(3):263-5.
 • 93868 Nam SY, Choi IJ, Park KW, Ryu KH, Kim BC, Sohn DK, Nam BH, Kim CG. Risk of hemorrhagic gastropathy associated with colonoscopy bowel preparation using oral sodium phosphate solution. Endoscopy. 2010 Feb;42(2):109-13.
 • 94672 Johnson DA, Barkun AN, Cohen LB, et al.; US Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer. Optimizing Adequacy of Bowel Cleansing for Colonoscopy: Recommendations From the US Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer. Am J Gastroenterol 2014;109(10):1528-45.
 • 94673 Delegge M, Kaplan R. Efficacy of bowel preparation with the use of a prepackaged, low fibre diet with a low sodium, magnesium citrate cathartic vs. a clear liquiddiet with a standard sodium phosphate cathartic. Aliment Pharmacol Ther. 2005 Jun 15;21(12):1491-5.
 • 94674 Visicol Tablets Prescribing information. Salix Pharmaceuticals, Raleigh, NC. March 2013. (https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2013/021097s016lbl.pdf).
Vind een orthomoleculaire therapeut bij jou in de buurt
Sluiten