Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

Mariadistel

Wat is mariadistel?

Mariadistel komt oorspronkelijk uit Europa en werd door vroege kolonisten in Noord-Amerika geïntroduceerd. Mariadistel is te vinden in de oostelijke dlen van de Verenigde Staten, Californië, Zuid Amerika, evenals in Afrika, Australië en Azië (8957, 95028). De volwassen plant groeit tot 2 meter hoog en heeft grote, helder paarse bloemen en stevige stekels (8957).

Het woord silybum verwijst naar alle eetbare distels, en marianum verwijst naar de witte aderen op de puntige groene bladeren van de plant, die bekend zijn omdat ze de melk van de Heilige Maagd Maria zouden dragen. Deze legende is afgeleid van de naam “melkdistel” (8957).

Mariadistel wordt al meer dan 2000 jaar medicinaal gebruikt, voornamelijk bij de behandeling van lever- en galblaasaandoeningen. Vroege verslagen wijzen erop dat de Griekse genezer Dioscorides een thee van mariadistelzaden gebruikte om de beten van bepaalde giftige slangen te behandelen. Andere vroege genezers, zoals Plinius de Oudere, geloofden dat mariadistel hielp bij het opruimen van gal uit het lichaam (8957,88153). Documentatie over het gebruik van mariadistel in Europa voor hepatobiliaire aandoeningen is sinds die tijd te vinden (8957).

In de vroege 20e eeuw gebruikten eclectische artsen en kruidendokters mariadistel bij de behandeling van verschillende ziekten, waaronder lever-, menstruatie-, gal- en vaataandoeningen (8957).

Wetenschappelijke naam

Silybum marianum, synonym Carduus marianus.
Family: Asteraceae/Compositae

Wat is mariadistel?

Gebruik

Diabetes
Klinisch onderzoek toont aan dat het nemen van mariadistelextract van silymarine (Livergol, Goldaru Herbal Products Pharmaceutical Company) 140 mg driemaal daags gedurende 45 dagen, de nuchtere bloedglucose met 11% vermindert, de insuline met 14% verlaagt en de insulineresistentie verbetert, op basis van het homeostatische model beoordeling voor insulineresistentie (HOMA-IR) met 26% in vergelijking met patiënten met diabetes type 2. Deze verbeteringen waren statistisch significant in vergelijking met de placebogroep, die een toename van 8% in bloedglucose, een toename van 26% in insuline en een toename van 37% in HOMA-IR liet zien. Er waren ook verbeteringen in de hoge-dichtheid lipoproteïne (HDL) cholesterolwaarden, maar niet de lage-dichtheid lipoproteïne (LDL) of totale cholesterol, vergeleken met placebo (97626). Ander voorlopig klinisch onderzoek toont aan dat het nemen van mariadistelextract van 200 mg silymarine één of drie keer per dag gedurende 4 maanden, in combinatie met conventionele behandeling, de nuchtere bloedglucose met 23-43 mg / dL en hemoglobine A1c (HbA1c) met 1% verlaagt, tot 1,5% in vergelijking met patiënten met diabetes type 2 (15102, 63190). Bovendien vermindert het driemaal daags innemen van deze dosis gedurende 12 maanden de insulineresistentie bij patiënten met naast elkaar bestaande diabetes en alcoholische cirrose (2617).

Sommige onderzoeken hebben een specifiek combinatieproduct geëvalueerd dat extracten van mariadistel en boomkurkuma bevat. Het nemen van een specifiek product (Berberol, PharmExtracta) dat 210 mg mariadistelextract en 1176 mg boomkurkuma-extract dagelijks levert, verlaagt HbA1c met ongeveer 18% in vergelijking met de uitgangswaarde bij obese patiënten met type 2 diabetes en metabool syndroom. Deze reductie was significant in vergelijking met de placebogroep, die een reductie van slechts 5,3% liet zien. De nuchtere bloedglucose en insulineresistentie waren ook verbeterd, met een verlaging van de nuchtere bloedglucose van ongeveer 25% voor patiënten in de behandelingsgroep vergeleken met een vermindering van 10% in de placebogroep (97624). Uit ander voorlopig klinisch onderzoek blijkt dat het nemen van hetzelfde product gedurende 12 maanden HbA1c, nuchtere bloedglucose en insulineresistentie verbetert in vergelijking met de uitgangswaarde bij patiënten met type 2 diabetes die niet goed onder controle is (96140, 96141). Een behandelingsduur van 3 maanden lijkt niet effectief te zijn voor het verbeteren van de nuchtere bloedsuikerspiegel bij deze patiënten, hoewel het wel lijkt om HbA1c te verbeteren in vergelijking met baseline (96141). Voorlopig klinisch onderzoek toont ook aan dat het nemen van dit product gedurende 6 maanden bij de maaltijd, de hoeveelheid insuline die nodig is om een ​​adequate glykemische controle te bereiken, met 14,5% vermindert en de nuchtere bloedsuikerspiegel met 10% verlaagt, in vergelijking met placebo bij patiënten met diabetes type 1 (96142).

Dyspepsie
Een specifiek combinatieproduct met mariadistel (Iberogast, Medical Futures, Inc.) lijkt de symptomen van dyspepsie te verbeteren. De combinatie omvat mariadistel plus pepermuntblad, Duitse kamille, karwij, zoethout, bittere scheefbloem, stinkende gouwe, engelwortel en citroenmelisse (19532). Analyse van klinisch onderzoek met dit combinatieproduct toont aan dat driemaal daags 1 ml oraal innemen gedurende een periode van 4 weken de ernst van zure reflux, epigastrische pijn, krampen, misselijkheid en braken, aanzienlijk vermindert in vergelijking met placebo (13089).

Gebruik

Werking

De toepasselijke delen van mariadistel zijn de zaad- en bovengrondse delen. Het zaad wordt meestal medicinaal gebruikt. Een standaard extract van melkdistelzaad bevat 70% tot 80% silymarine, een mengsel van flavonolignanen waaronder silybine A, silybine B, isosilybine A, isosilybine B, silydianine, silychristine A en B en silybine (63240, 63249, 95024, 95025). Silybine of silibinin wordt beschouwd als het meest actieve component van silymarine (95021, 95022, 95025). Andere bestanddelen, waaronder dehydrosilybine, desoxy-silydianine, silybinomeer en taxifolin, zijn ook geïsoleerd (63249).

Antidiabetische effecten
Silymarine lijkt de insulineresistentie te verminderen en heeft een beschermend effect op de alvleesklier bij ratten met experimenteel geïnduceerde diabetes mellitus (63309). Men denkt dat dit te wijten is aan de antioxiderende effecten van silymarine. Sommige onderzoeken suggereren dat oxidatieve stress kan bijdragen aan bèta-celdisfunctie van de pancreas, verminderde insulinesecretie en insulineresistentie (15102). Laboratoriumonderzoek suggereert dat silybine glycolyse uit koolhydraten op een dosisafhankelijke manier vermindert, via remming van pyruvaat kinase-activiteit, invloed op oxidatieve fosforylering en vermindering van de vorming van reactieve zuurstofspecies (ROS) (63197).

Bovendien is er belangstelling voor het gebruik van silymarine voor complicaties van diabetes, zoals diabetische nefropathie, waarvan wordt gedacht dat het wordt veroorzaakt door oxidatieve stress en ontsteking (95028). Silymarine bezit ook anti-fibrotische eigenschappen via downregulatie van transformerende groeifactor-beta (TGF-bèta). TGF-bèta speelt een rol bij diabetische nefropathie omdat het verharding van de glomerulus in de nier en interstitiële fibrose veroorzaakt.

Ontstekingsremmende effecten
Silybine vermindert de productie van tumornecrosefactor (TNF) -alfa en interleukine-1beta (IL-1beta) door mononucleaire cellen uit perifeer bloed (PBMC’s) via downmodulatie van nucleaire transcriptiefactor-kappa B (NF-kappaB) ) ( 63252). Silymarine reguleert ook ontstekingsmediatoren, reguleert de synthese van prostaglandine en leukotriënen en remt cyclooxygenase (COX) II (95028). In laboratoriumonderzoek is een vergelijkbare remming van NF-kappaB en IFN-B-afhankelijke transcriptie waargenomen in Huh7-cellen in aanwezigheid van silybine (63233). Silymarine is een remmer van ontsteking gemedieerd door tumornecrosefactor (TNF), mogelijk door een effect op intracellulaire signalering (7859).

Anti lipemische effecten
Vroege dierexperimenten met silybine toonden een verminderde cholesterolsynthese (63270) en verminderde galuitscheiding van cholesterolzouten met 60% tot 70%, terwijl de galstroomsnelheden ongewijzigd bleven (63211). In geperfuseerde levers van ratten die een hoog cholesteroldieet kregen, normaliseerde silymarine de klaring van lipoproteïnen met lage dichtheid (LDL), waardoor een significante bescherming werd geboden tegen door voedsel geïnduceerde hypercholesterolemie (63310). In laboratoriumonderzoek remden silymarine en silybine de vorming van geoxideerd LDL, waarschijnlijk door antioxidantia en werkingsmechanismen met vrije radicalen (63200). Mariadistel kan cholesterolacyltransferase remmen, wat leidt tot een vermindering van cholesterolabsorptie en lipoproteïne-biosynthese. Van melkdistel is ook aangetoond dat het myeloperoxidase (MPO) vermindert bij patiënten met hyperlipidemie; MPO is een marker voor cardiovasculair risico (95019). Mariadistel of silymarine remt HMG-CoA-reductase (95028). Het vermindert ook de synthese van zeer lage dichtheid lipoproteïne (VLDL) en de hoeveelheid vrij VLDL die in de darm kan worden uitgescheiden. Door bepaalde factoren zoals peroxisoom proliferator-geactiveerde receptorgamma (PPARgamma) te down reguleren, vermindert het de ophoping van lipiden. In onderzoek bij mensen is aangetoond dat silymarine de niveaus van totaal cholesterol (TC), triglyceriden (TG) en LDL-cholesterol verlaagt (15102, 49769, 51423, 63229).

Antioxidant effecten
Silybin vermindert lipide peroxidatie in verschillende soorten celculturen en in een rattenmodel (63150, 63185, 63294, 63296, 63305, 63308). Het voorkomt ook de uitputting van glutathion en beschermt DNA tegen afbraak (95028).

Antivirale effecten
In cellulair en menselijk onderzoek is aangetoond dat silybine niveaus van hepatitis C virale (HCV) -RNA vermindert, de productie van nageslacht HCV-deeltjes remt en dosisafhankelijk de fusie van HCV-pseudodeeltjes en fluorescerende liposomen remt (63225, 63233, 63236).

Dermatologische effecten
Er is belangstelling voor het gebruik van mariadistel of silymarine voor door straling geïnduceerde mucositis. Mucositis wordt veroorzaakt door DNA-schade door de productie van vrije radicalen. Dit verhoogt de niveaus van pro-inflammatoire cytokines, wat leidt tot weefselschade. Bacteriële kolonisatie vindt dan plaats, wat leidt tot verdere schade en productie van meer inflammatoire cytokines. Silymarine werkt als een antioxidant, ontstekingsremmend via remming van leukotriënen en prostaglandinevorming, en immunomodulerend via toename van lymfocyten en onderdrukking van T-celactivering (95021).

Er is belangstelling voor het gebruik van mariadistel voor door chemotherapie veroorzaakt acraal erytheem (ook bekend als hand-voet syndroom). Deze aandoening kan worden veroorzaakt door een direct toxisch effect van chemotherapeutische middelen. Het is mogelijk dat toxische metabolieten van chemotherapeutica zich ophopen in het stratum corneum van de handpalmen en voetzolen. Met verhoogde druk en temperatuur in deze gebieden, treedt ontsteking op die leidt tot oxidatieve schade en productie van vrije radicalen. Silymarine werkt als een antioxidant, ontstekingsremmer en immunomodulator via onderdrukking van T-celactivering en toenemende lymfocytenproliferatie. Wanneer topisch toegepast, wordt gedacht dat silymarine het celmembraan beschermt tegen schade en de opname van toxines blokkeert (95022).

Metaboliserende effecten van geneesmiddelen
In laboratorium- en dieronderzoek remmen silymarine en zijn flavonolignan, silybine, cytochroom P450 2C9 (CYP2C9) en cytochroom P450 3A4 (CYP3A4), de belangrijkste fase 1 leverenzymen (17101). Mariadistel of silymarine lijkt echter het metabolisme van indinavir (Crixivan) of midazolam, CYP3A4-substraten bij gezonde vrijwilligers niet te beïnvloeden (10427, 14420, 95026). Mariadistel lijkt ook het metabolisme van tolbutamide, een CYP2C9-substraat, bij gezonde vrijwilligers niet te beïnvloeden (95026). Dit suggereert dat mariadistel geen significante remmer van CYP3A4 of CYP2C9 is. Ander onderzoek bij gezonde vrijwilligers suggereert ook dat mariadistel geen invloed heeft op CYP1A2, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4 of CYP3A5 (13712, 95026).

Laboratoriumonderzoek suggereert dat silymarine en silybine ook uridine difosfoglucuronosyltransferase (UGT) remmen, het belangrijkste fase 2-enzym dat verantwoordelijk is voor glucuronidering (6450, 7089, 7318). Ze remmen ook het organische anion-transporterende polypeptide 1B1 (OATP1B1), dat geneesmiddelen zoals de HMG-CoA-reductaseremmers (“statines”) in de lever transporteert (16408). Silybine en silymarine remmen ook BCRP dat statines van de lever naar de gal transporteert (16408). In laboratorium- en dieronderzoek remt silybine ook P-glycoproteïne dat de uitstroom van geneesmiddelen in de darm bevordert voor uitscheiding (17101, 95019).

Gastro-intestinale effecten
Er is belangstelling voor het gebruik van mariadistel of silymarine voor colitis ulcerosa (UC). UC omvat een ontstekingsproces dat wordt veroorzaakt door bepaalde immuun elementen , microben en oxidatieve stress ( 95029 ). Silymarine bezit antioxiderende eigenschappen en vermindert inflammatoire cytokines. Dieronderzoek suggereert dat behandeling met silybine, het hoofdbestanddeel van silymarine en ursodeoxycholzuur nucleaire factor (NF) kappa bèta remt en gepaard gaat met een vermindering van colitis.

Hepatoprotectieve effecten
Er wordt gedacht dat antioxiderende en vrije radicalen opruimende acties van melkdistelbestanddelen zoals silymarine en silybine belangrijke mechanismen zijn voor hun hepatoprotectieve effecten (63153,63204, 63264, 63272, 63282, 63289, 63331, 95024). Silymarine voorkomt hepatotoxiciteit van microcystin-LR (een toxine van de alg Microcystis aeruginosa) bij ratten en muizen, mogelijk door oxidatie van eiwit-thiolgroepen te voorkomen (63207). Bij mensen worden de niveaus van superoxide-dismutase in erytrocyten en lymfocyten verhoogd in aanwezigheid van silymarine (63262). Silymarine lijkt de buitenste hepatocytcelmembranen te veranderen, ze te stabiliseren en de binding en penetratie van toxines zoals alfa-amanitine uit Amanita-paddenstoelen te remmen (6879, 63303). Het is deze stabilisatie die ook kan leiden tot een verlaging van gamma-glutamyltransferaseniveaus (96261). Silybine kan door alfa-amanitine geïnduceerde verhogingen van lipideperoxidatie verbeteren (63222). Bij ratten beschermt silymarine de lever tegen door D-galactosamine veroorzaakte toxiciteit door enzymen te activeren in de UDP-glucuronzuur-biosyntheseroutes, die fenolen en andere stoffen ontgiften (63279). Silymarine, silybine stimuleert DNA polymerase in hepatocyten vergroten ribosomaal RNA en eiwitsynthese, die levercel regeneratie (kunnen stimuleren 6879 , 63253 , 63258 , 63336). Silymarine en silybine remmen beta-glucuronidase, waarvan wordt gedacht dat het de hydrolyse van glucuroniden tot toxische metabolieten in de lever en darm vermindert (7354).

Neuronale / CNS-effecten
Mariadistel verbetert door zenuwgroeifactor (NGF) geïnduceerde neurietuitgroei in neurale cellen van PC-12 en verlengt hun overleving in kweek (63159). Er zijn ook aanwijzingen dat mariadistelextract gekweekte hippocampale neuronen van ratten beschermt tegen door oxidatieve stress geïnduceerde celdood (63223).

Psychiatrische effecten
Er is interesse in het gebruik van mariadistel of silymarine om obsessieve compulsieve stoornis (OCS) te behandelen. De vermeende mechanismen achter zijn werkzaamheid zijn drieledig. Ten eerste wordt gedacht dat oxidatieve stress als gevolg van neurodegeneratieve aandoeningen, waaronder OCS, wordt verbeterd door silymarine, dat antioxiderende effecten bezit en de vorming van vrije radicalen remt. Ten tweede kan de verstoring van dopamine-overdracht geassocieerd met OCS worden voorkomen door silymarine, dat het verlies van dopamine in de hersenen lijkt te verzachten en de tekorten geassocieerd met dopaminerge hypofunctie verbetert. Manipulatie van dopamine kan helpen om het gedrag bij OCS te beheersen. Ten slotte kan silymarine de activiteit van monoaminen-oxidase (MAO) remmen, wat leidt tot verhoogde dopamine-niveaus in de hersenen en de uitvoerende functie verbeteren (95023). In klinisch onderzoek heeft suppletie met mariadistel 150 mg tot 300 mg tweemaal daags gedurende 8 weken tot 4 maanden geleid tot symptomatische verbeteringen bij patiënten met trichotillomanie (terugkerende haren trekken), OCS gerelateerd aan besmetting en wasobsessies, en nagelbijten (95023).

Nierbeschermende effecten
Verschillende dierstudies suggereren dat silymarine, silybine en silychristine niercellen kunnen beschermen tegen nefrotoxische geneesmiddelen zoals cyclosporine, cisplatine en ifosfamide (7320, 63290, 63295, 63308). Mechanismen kunnen preventie van lipidenperoxidatie omvatten en een regeneratief effect op niercellen, dat vergelijkbaar is met de effecten op levercellen (6330, 7320).

Er is belangstelling voor het gebruik van mariadistel of silymarine voor door cisplatine geïnduceerde nefrotoxiciteit. Toxiciteit secundair aan cisplatine is te wijten aan ontstekingsreacties en oxidatieve stress. In klinisch onderzoek is silymarine echter niet effectiever dan placebo bij het voorkomen van acuut nierletsel secundair aan cisplatine (95025).

Werking

Veiligheid

Mogelijk veilig

Indien oraal en op de juiste manier gebruikt. Een specifiek mariadistelextract gestandaardiseerd met 70% tot 80% silymarine (Legalon, Madaus GmbH) is veilig gebruikt in een dosering tot 420 mg per dag gedurende maximaal 4 jaar (2613, 2614, 2616, 7355, 63210, 63212, 63278, 63280, 63299, 63340, 88154). Hogere doseringen van 2100 mg per dag zijn veilig gebruikt gedurende maximaal 48 weken (63251, 96107). Een specifiek mariadistelextract van silymarine (Livergol, Goldaru Herbal Products Pharmaceutical Company) is veilig gebruikt in een dosering van 140 mg driemaal daags gedurende maximaal 45 dagen (97626). Sommige bestanddelen van geïsoleerde melkdistel lijken ook veilig te zijn. Silibinin (Siliphos, Thorne Research) is veilig gebruikt in doseringen tot 320 mg per dag gedurende 28 dagen (63218). Sommige combinatieproducten met mariadistel en andere ingrediënten lijken ook veilig te zijn. Een combinatie van mariadistelextract 190 mg (Silymarin, Teva Pharmaceuticals Industry LTD) plus selenium 80 mcg als L-selenomethionine (Lalmin Se2000, Lallemand Human Nutrition A / S) driemaal daags is veilig gebruikt gedurende 6 maanden (88155). Een silybine-fosfatidylcholine-complex genaamd IdB 1016 (Silipide, Inverni della Beffa Research and Development Laboratories) is veilig gebruikt in doseringen van 480 mg per dag gedurende 7 dagen (7356) en 240 mg per dag gedurende 3 maanden (63320). Boomkurkuma- en melkdistelcapsules (Berberol, PharmExtracta), gestandaardiseerd met 60% tot 80% silybine, zijn veilig gedurende maximaal 12 maanden tweemaal daags gebruikt (95019, 96140, 96141, 96142, 97624). Hetzelfde product met extra monacolin K en KA (Berberol K, PharmExtracta) is veilig eenmaal daags gedurende 3 maanden  gebruikt (97625). Een combinatie van een mariadistelextract van silymarine 540 mg plus vitamine E 36 mg (Eurosil 85, MEDAS SL) is veilig gebruikt gedurende 3 maanden (96261).

Bij lokaal en geschikt gebruik, op korte termijn. Een mariadistelextract crème gestandaardiseerd met 0,25% silymarine (Leviaderm, Madaus GmbH) is veilig gebruikt tijdens een bestraling (63239). Een gel met mariadistelextract die 1% silymarine bevat, werd veilig tweemaal daags gebruikt vanaf de eerste dag van chemotherapie en daarna 9 weken voortgezet (95022).

Er is onvoldoende betrouwbare informatie beschikbaar over de veiligheid van intraveneuze formuleringen van mariadistel of de bestanddelen daarvan.

Kinderen

Veilig

Wanneer oraal en op de juiste manier gebruikt, op korte termijn. Een driemaal daags 140 mg melkdistelextract, is met schijnbare veiligheid gebruikt tot 9 maanden (88154, 98452). Een specifiek product dat het melkdistelbestanddeel silybine bevat (Siliphos, Thorne Research Inc.), is met duidelijke veiligheid gebruikt in doseringen tot 320 mg per dag gedurende maximaal 4 weken bij kinderen van één jaar en ouder (63218).

Zwangerschap en lactatie

Onvoldoende betrouwbare informatie beschikbaar; vermijd te gebruiken.

Veiligheid

Interacties

Medicijnen

Antidiabtes medicatie
Klinisch onderzoek toont aan dat mariadistelextract, alleen of samen met geelwortelextract, de bloedsuikerspiegel en hemoglobine A1c (HbA1c) bij patiënten met type 2 diabetes kan verlagen, ook al neemt diegene antidiabetica geneesmiddelen (2617, 15102, 63190, 63314, 63318, 95019, 96140, 96141, 97624, 97626). Theoretisch kan mariadistel alleen of met boomkurkuma het risico op hypoglykemie verhogen bij patiënten die worden behandeld met antidiabetica; voorzichtig gebruiken. Dosisaanpassingen van diabetesmedicijnen kunnen nodig zijn.

Sommige geneesmiddelen tegen diabetes zijn glimepiride (Amaryl), glyburide (DiaBeta, Glynase PresTab, Micronase), insuline, metformine (Glucophage), pioglitazon (Actos), rosiglitazon (Avandia) en anderen.

Cytochrome P450 1A2 (CYP1A2) Substraten
Farmacokinetisch onderzoek toont aan dat een dosering van 140 mg mariadistelextract silymarine driemaal daags de niveaus van de CYP1A2-substraatcaffeïne niet significant beïnvloedt (95026). Daarom lijkt een significante interactie tussen mariadistel en CYP1A2-substraten onwaarschijnlijk. Totdat meer bekend is, wordt echter geadviseerd dat patiënten die mariadistel samen met CYP1A2-substraten nemen, om te letten op waarschuwingssignalen van een mogelijke interactie.

Cytochrome P450 2C9 (CYP2C9) Substraten
In vitro onderzoek suggereert dat mariadistel cytochroom P450 2C9 (CYP2C9) kan remmen (7089, 17973, 17976). Tegenstrijdig klinisch onderzoek toont echter aan dat mariadistelextract CYP2C9 niet remt of de niveaus van het CYP2C9-substraat tolbutamide niet significant beïnvloedt (13712, 95026). Verschillen in resultaten kunnen te wijten zijn aan verschillen in gebruikte doseringen of formuleringen (95026). Totdat er meer bekend is, wordt geadviseerd dat patiënten die mariadistel gebruiken samen met CYP2C9-substraten, letten op waarschuwingssignalen voor een mogelijke interactie.

Cytochrome P450 2D6 (CYP2D6) Substraten
Voorlopig klinisch onderzoek toont aan dat een extract van silymarine met mariadistel de niveaus van het CYP2D6-substraat dextromethorphan niet significant beïnvloedt (95026). Daarom lijkt een significante interactie tussen mariadistel en CYP2D6-substraten onwaarschijnlijk. Totdat meer bekend is, wordt patiënten die mariadistel gebruiken samen met CYP2D6-substraten geadviseerd te letten op waarschuwingssignalen van een mogelijke interactie.

Cytochrome P450 3A4 (CYP3A4) Substraten
Hoewel laboratoriumonderzoek tegenstrijdige resultaten aantoont (7318, 17973, 17975, 17976), toont farmacokinetisch onderzoek aan dat het dagelijks nemen van mariadistelextract 420-1350 mg geen significante invloed heeft op het metabolisme van de CYP3A4-substraten irinotecan, midazolam of indinavir (8234, 17974, 93578, 95026). Daarom lijkt een significante interactie tussen mariadistel en CYP3A4-substraten onwaarschijnlijk. Totdat er meer bekend is, wordt patiënten die mariadistel gebruiken samen met CYP3A4-substraten achter geadviseerd om te letten op waarschuwingssignalen van een mogelijke interactie.

Cytochrome P450 3A5 (CYP3A5) Substraten
Voorlopig klinisch onderzoek toont aan dat een extract van silymarine van mariadistel geen significante invloed heeft op de niveaus van het CYP3A5-substraat midazolam (Versed) (95026). Daarom lijkt een significante interactie tussen mariadistel en CYP2D6-substraten onwaarschijnlijk. Totdat meer bekend is, wordt patiënten die mariadistel gebruiken samen met CYP3A5-substraten echter geadviseerd om te letten op waarschuwingssignalen van een mogelijke interactie.

Oestrogenen
Dierproeven suggereren dat mariadistel extract van silymarin bindt aan oestrogeen receptor beta (93025, 93026). Theoretisch kan mariadistel interfereren met oestrogeentherapie vanwege concurrentie om oestrogeenreceptoren.

Geglucuronideerde medicatie
Theoretisch kan mariadistel de klaring van geneesmiddelen die glucuronidering ondergaan beïnvloeden. Uit laboratoriumonderzoek is gebleken dat bestanddelen van mariadistel uridine difosfoglucuronosyltransferase (UGT) remmen, het belangrijkste fase 2-enzym dat verantwoordelijk is voor glucuronidering (7318, 17973). Theoretisch kan dit de klaring verminderen en de niveaus van geglucuronideerde geneesmiddelen verhogen. Ander laboratoriumonderzoek suggereert dat een mariadistelextract van silymarine beta-glucuronidase zou kunnen remmen, hoewel de betekenis van dit effect onduidelijk is (7354). Totdat meer bekend is, moet u voorzichtig gebruik maken van mariadistel bij patiënten die geneesmiddelen gebruiken die glucuronidering ondergaan.

HMG-CoA Reductase Inhibitors (“Statines”)
Voorlopig bewijs suggereert dat een mariadistelextract van silymarine de activiteit van het organische anion-transporterende polypeptide 1B1 (OATP1B1) kan verminderen, dat HMG-CoA-reductaseremmers (“statines”) naar de lever naar hun werkplaats transporteert. Het silybinine component remt ook BCRP dat statines transporteert van de lever naar de gal voor uitscheiding. In een voorlopig onderzoek bij gezonde mannen had silymarine 140 mg driemaal daags echter geen effect op de farmacokinetiek van een enkele dosis rosuvastatine van 10 mg ( 16408 ). Totdat meer bekend is, adviseren patiënten die mariadistel gebruiken samen met HMG-CoA-reductaseremmers te letten op waarschuwingssignalen van een mogelijke interactie.

Indinavir (Crixivan)
Eén farmacokinetisch onderzoek toont aan dat het driemaal daags innemen van 175 mg mariadistel (gestandaardiseerde mariadistel, General Nutrition Corp.) in combinatie met meerdere doseringen indinavir 800 mg om de 8 uur de gemiddelde dalwaarden van indinavir met 25% verlaagt (8234). Theoretisch kan mariadistel cytochroom P450 3A4 (CYP3A4) enzymen induceren en het metabolisme van indinavir verhogen. Uit dezelfde farmacokinetische studie blijkt echter dat mariadistel geen invloed heeft op de totale blootstelling aan indinavir (8234). Bovendien tonen twee andere farmacokinetische onderzoeken aan dat het nemen van specifiek extract van mariadistel (Legalon, Rottapharm Madaus; Thisilyn, Nature’s Way) 160-450 mg om de 8 uur in combinatie met meerdere doses indinavir 800 mg om de 8 uur de niveaus van indinavir niet vermindert (93578). Daarom lijkt een significante interactie tussen mariadistel en indinavir onwaarschijnlijk. Totdat echter meer bekend is, wordt geadviseerd om patiënten die mariadistel samen met indinavir nemen te kijken naar waarschuwingssignalen van een mogelijke interactie.

P-Glycoprotein-Substraten
In vitro onderzoek toont aan dat mariadistel de activiteit van P-glycoproteïne kan remmen (95019). Theoretisch zou dit de absorptie van P-glycoproteïnesubstraten kunnen verhogen. Totdat meer bekend is, moet u voorzichtig gebruik maken van mariadistel bij patiënten die p-glycoproteïnesubstraten gebruiken.

Raloxifene(Evista)
Laboratoriumonderzoek suggereert dat de bestanddelen van mariadistel silybinine en silymarine de glucuronidering van raloxifene in de darmen remmen (93024). Theoretisch kan dit de klaring verminderen en de niveaus van raloxifen verhogen.

Sirolimus (Rapamune)
Farmacokinetisch onderzoek toont aan dat een extract van silymarine door melkdistel de schijnbare klaring van sirolimus bij patiënten met een nierfunctiestoornis vermindert (19876). Gebruik melkdistel voorzichtig bij patiënten die sirolimus gebruiken.

Tamoxifen (Nolvadex)
Dieronderzoek suggereert dat silybinine in het distelbestand de plasmaspiegels van tamoxifen zou kunnen verhogen en de omzetting ervan in een actieve metaboliet zou kunnen veranderen. Het mechanisme lijkt de remming van het pre-systemische metabolisme van tamoxifen door cytochroom P450 2C9 (CYP2C9) en cytochroom P450 3A4 (CYP3A4) en remming van door P-glycoproteïne gemedieerde uitstroom van tamoxifen naar de darm voor excretie te omvatten (17101). Of deze interactie bij mensen voorkomt, is niet bekend. Gebruik mariadistel voorzichtig bij patiënten die tamoxifen gebruiken.

Kruiden en supplementen

Mogelijk

Kruiden en supplementen bij Hypoglykemie
Klinisch onderzoek suggereert dat silymarine, een bestanddeel van mariadistel, de bloedsuikerspiegel kan te verlagen, HbA 1c en insulineresistentie bij mensen met type 2 diabetes (2617, 15102, 63190, 63314, 63318, 95019, 96140, 96141, 97624, 97626). Theoretisch kan het additieve effecten hebben bij gebruik met andere kruiden en supplementen die ook glucosewaarden verlagen. Dit kan bij sommige patiënten het risico op hypoglykemie verhogen. Sommige kruiden en supplementen met hypoglycemische effecten zijn alfa-liponzuur, bittere meloen, chroom, duivelsklauw, fenegriek, knoflook, guargom, paardenkastanje, Panax ginseng, psyllium, Siberische ginseng en anderen.

Voedsel

Geen bijwerkingen bekend.

Lab testen

Serum Immunoglobuline (IgE)
Mariadistel kan bij sommige patiënten een verhoging van serum-IgE veroorzaken na 1 maand behandeling met driemaal daags 140 mg mariadistelextract. Dit verhoogde niveau kan wijzen op een allergische reactie op mariadistel (18105).

Ziektes

Cross-allergeniciteit
Mariadistel kan een allergische reactie veroorzaken bij personen die gevoelig zijn voor de familie Asteraceae / Compositae. Leden van deze familie zijn ambrosia, chrysanten, goudsbloemen, madeliefjes en vele andere kruiden.

Diabetes
Mariadistel bestanddelen kunnen bloedglucose bij patiënten te verlagen met type 2 diabetes (2617, 15102, 63190, 63314, 63318, 95019, 96140, 96141, 97624, 97626). Vertel patiënten met diabetes om voorzichtig met mariadistelproducten te werken en de bloedsuikerspiegel nauwlettend in de gaten te houden. Dosisaanpassingen van diabetesmedicijnen kunnen nodig zijn.

Hormoongevoelige kankersoorten / Voorwaarden
Mariadistel bestanddeel silymarine, kunnen binden aan oestrogeen receptor bèta (93025, 93026). Theoretisch gezien, aangezien mariadistel oestrogene effecten kan hebben, moeten vrouwen met hormoongevoelige aandoeningen het gebruik van mariadistel vermijden. Sommige van deze aandoeningen omvatten borstkanker, baarmoederkanker, eierstokkanker, endometriose en baarmoederfibromen.

Interacties

Dosering

Mariadistel extract wordt meestal gebruikt in doseringen van 3 maal daags 140 mg gedurende een periode van 4 jaar. Mariadistel extracten zijn gestandaardiseerd op het silmarinegehalte, met concentraties variërend van 70% tot 80%.

Bij kinderen is er onvoldoende onderzoek aanwezig voor een typische dosering.

Dosering
Referenties
 • 515 Foster S, Tyler VE. Tyler’s Honest Herbal, 4th ed., Binghamton, NY: Haworth Herbal Press, 1999.
 • 2613 Feher J, Deak G, Muzes G, et al. [Liver-protective action of silymarin therapy in chronic alcoholic liver diseases]. Orv Hetil 1989;130:2723-7.  .
 • 2614 Szilard S, Szentgyorgyi D, Demeter I. Protective effect of Legalon in workers exposed to organic solvents. Acta Med Hung 1988;45:249-56.  .
 • 2615 Hruby K, Csomos G, Fuhrmann M, Thaler H. Chemotherapy of Amanita phalloides poisoning with intravenous silibinin. Hum Toxicol 1983;2:183-95.  .
 • 2616 Ferenci P, Dragosics B, Dittrich H, et al. Randomized controlled trial of silymarin treatment in patients with cirrhosis of the liver. J Hepatol 1989;9:105-13.  .
 • 2617 Velussi M, Cernigoi AM, De Monte A, et al. Long-term (12 months) treatment with an anti-oxidant drug (silymarin) is effective on hyperinsulinemia, exogenous insulin need and malondialdehyde levels in cirrhotic diabetic patients. J Hepatol 1997;26:871-9.  .
 • 2618 Salmi HA, Sarna S. Effect of silymarin on chemical, functional, and morphological alterations of the liver. A double-blind, controlled study. Scand J Gastroenterol 1982;17:517-21.  .
 • 3525 Adverse Drug Reactions Advisory Committee. An adverse reaction to the herbal medication milk thistle (Silybum marianum). Med J Aust 1999;170:218-9.  .
 • 6180 Eagon PK, Elm MS, Hunter DS, et al. Medicinal herbs: modulation of estrogen action. Era of Hope Mtg, Dept Defense; Breast Cancer Res Prog, Atlanta, GA 2000;Jun 8-11.
 • 6450 Budzinski JW, Foster BC, Vandenhoek S, Arnason JT. An in vitro evaluation of human cytochrome P450 3A4 inhibition by selected commercial herbal extracts and tinctures. Phytomedicine 2000;7:273-82.  .
 • 6879 Anon. Milk thistle: Effects on liver disease and cirrhosis and clinical adverse effects. Summary, Evidence Report/Technology Assessment: Number 21, September 2000. Agency for Healthcare Research and Quality, Rockville, MD. Available at: http://www.ahrq.gov/clinic/epcsums/milktsum.htm
 • 7049 Holtmann G, Madisch A, Juergen H, et al. A double-blind, randomized, placebo-controlled trial on the effects of an herbal preparation in patients with functional dyspepsia [Abstract]. Ann Mtg Digestive Disease Week 1999 May.
 • 7089 Beckmann-Knopp S, Rietbrock S, Weyhenmeyer R, et al. Inhibitory effects of silibinin on cytochrome P-450 enzymes in human liver microsomes. Pharmacol Toxicol 2000;86:250-6.  .
 • 7161 Chevallier A. Encyclopedia of Herbal Medicine. 2nd ed. New York, NY: DK Publ, Inc., 2000.
 • 7318 Venkataramanan R, Ramachandran V, Komoroski BJ, et al. Milk thistle, a herbal supplement, decreases the activity of CYP3A4 and uridine diphosphoglucuronosyl transferase in human hepatocyte cultures. Drug Metab Dispos 2000;28:1270-3.  .
 • 7319 Zhu W, Zhang JS, Young CY. Silymarin inhibits function of the androgen receptor by reducing nuclear localization of the receptor in the human prostate cancer cell line LNCaP. Carcinogenesis 2001;22:1399-403.  .
 • 7320 Sonnenbichler J, Scalera F, Sonnenbichler I, Weyhenmeyer R. Stimulatory effects of silibinin and silicristin from the milk thistle Silybum marianum on kidney cells. J Pharmacol Exp Ther 1999;290:1375-83.  .
 • 7321 Bunout D, Hirsch S, Petermann M. [Controlled study of the effect of silymarin on alcoholic liver disease.] Rev Med Chil 1992;120:1370-5.  .
 • 7322 Trinchet JC, Coste T, Levy VG. [Treatment of alcoholic hepatitis with silymarin. A double-blind comparative study in 116 patients]. Gastroenterol Clin Biol 1989;13:120-4.  .
 • 7354 Kim DH, Jin YH, Park JB, Kobashi K. Silymarin and its components are inhibitors of beta-glucuronidase. Biol Pharm Bull 1994;17:443-5.  .
 • 7355 Pares A, Planas R, Torres M, et al. Effects of silymarin in alcoholic patients with cirrhosis of the liver: results of a controlled, double-blind, randomized and multicenter trial. J Hepatol 1998;28:615-21.  .
 • 7356 Buzzelli G, Moscarella S, Giusti A, et al. A pilot study on the liver protective effect of silybin-phosphatidylcholine complex (IdB1016) in chronic active hepatitis. Int J Clin Pharmacol Ther Toxicol 1993;31:456-60.  .
 • 7859 Manna SK, Mukhopadhyay A, Van NT, Aggarwal BB. Silymarin suppresses TNF-induced activation of NF-kappa B, c-Jun N-terminal kinase, and apoptosis. J Immunol 1999;163:6800-9.  .
 • 8234 Piscitelli SC, Formentini E, Burstein AH, et al. Effect of milk thistle on the pharmacokinetics of indinavir in healthy volunteers. Pharmacotherapy 2002;22:551-6.  .
 • 8956 Boerth J, Strong KM. The clinical utility of milk thistle (Silybum marianum) in cirrhosis of the liver. J Herb Pharmacother 2002;2:11-7.  .
 • 8957 Flora K, Hahn M, Rosen H, Benner K. Milk thistle (Silybum marianum) for the therapy of liver disease. Am J Gastroenterol 1998;93:139-43.  .
 • 10427 DiCenzo R, Shelton M, Jordan K, et al. Coadministration of milk thistle and indinavir in healthy subjects. Pharmacotherapy 2003;23:866-70..  .
 • 11481 Maitrejean M, Comte G, Barron D, et al. The flavanolignan silybin and its hemisynthetic derivatives, a novel series of potential modulators of P-glycoprotein. Bioorg Med Chem Lett 2000;10:157-60.  .
 • 12724 Madisch A, Holtmann G, Mayr G, et al. Treatment of functional dyspepsia with a herbal preparation. A double-blind, randomized, placebo-controlled, multicenter trial. Digestion 2004;69:45-52.  .
 • 13089 Melzer J, Rosch W, Reichling J, et al. Meta-analysis: phytotherapy of functional dyspepsia with the herbal drug preparation STW 5 (Iberogast). Aliment Pharmacol Ther 2004;20:1279-87.  .
 • 13170 Tanamly MD, Tadros F, Labeeb S, et al. Randomised double-blinded trial evaluating silymarin for chronic hepatitis C in an Egyptian village: study description and 12-month results. Dig Liver Dis 2004;36:752-9.  .
 • 13712 Gurley BJ, Gardner SF, Hubbard MA, et al. In vivo assessment of botanical supplementation on human cytochrome P450 phenotypes: Citrus aurantium, Echinacea purpurea, milk thistle, and saw palmetto. Clin Pharmacol Ther 2004;76:428-40. .  .
 • 14420 Gurley B, Hubbard MA, Williams DK, et al. Assessing the clinical significance of botanical supplementation on human cytochrome P450 3A activity: comparison of a milk thistle and black cohosh product to rifampin and clarithromycin. J Clin Pharmacol 2006;46:201-13.  .
 • 15102 Huseini HF, Larijani B, Heshmat R, et al. The efficacy of Silybum marianum (L.) Gaertn. (silymarin) in the treatment of type II diabetes: a randomized, double-blind, placebo-controlled, clinical trial. Phytother Res 2006;20;1036-9.  .
 • 16408 Deng JW, Shon JH, Shin HJ, et al. Effect of silymarin supplement on the pharmacokinetics of rosuvastatin. Pharm Res 2008;25:1807-14.  .
 • 17101 Kim CS, Choi SJ, Park CY, et al. Effects of silybinin on the pharmacokinetics of tamoxifen and its active metabolite, 4-hydroxytamoxifen in rats. Anticancer Res 2010;30:79-85.  .
 • 17228 Saller R, Brignoli R, Melzer J, Meier R. An updated systematic review with meta-analysis for the clinical evidence of silymarin. Forsch Komplementarmed 2008;15:9-20.  .
 • 17713 Freedman ND, Curto TM, Morishima C, et al. Silymarin use and liver disease progression in the hepatitis C Antiviral Long-Term Treatment against Cirrhosis Trial. Aliment Pharmacol Ther 2011;33:127-37.  .
 • 17973 Sridar C, Goosen TC, Kent UM, et al. Silybin inactivates cytochromes P450 3A4 and 2C9 and inhibits major hepatic glucuronosyltransferases. Drug Metab Dispos 2004;32:587-94.  .
 • 17974 van Erp NP, Baker SD, Zhao M, et al. Effect of milk thistle (Silybum marianum) on the pharmacokinetics of irinotecan. Clin Cancer Res 2005;11:7800-6.  .
 • 18105 Bakhshaee M, Jabbari F, Hoseini S, et al. Effect of silymarin in the treatment of allergic rhinitis. Otolaryngology – Head and Neck Surgery 2011;145:904-9.  .
 • 19532 Madisch A, Melderis H, Mayr G, et al. [A plant extract and its modified preparation in functional dyspepsia. Results of a double-blind placebo controlled comparative study]. Z Gastroenterol 2001;39(7):511-7.  .
 • 19552 Rotem C, Kaplan B. Phyto-Female Complex for the relief of hot flushes, night sweats and quality of sleep: randomized, controlled, double-blind pilot study. Gynecol Endocrinol 2007;23:117-22.  .
 • 19876 Jiao Z, Shi XJ, Li ZD, et al. Population pharmacokinetics of sirolimus in de novo Chinese adult renal transplant patients. Br.J.Clin.Pharmacol. 2009;68(1):47-60.  .
 • 49769 Hasani-Ranjbar, S., Nayebi, N., Moradi, L., Mehri, A., Larijani, B., and Abdollahi, M. The efficacy and safety of herbal medicines used in the treatment of hyperlipidemia; a systematic review. Curr.Pharm.Des 2010;16(26):2935-2947.  .
 • 49773 Suksomboon N, Poolsup N, Boonkaew S, Suthisisang CC. Meta-analysis of the effect of herbal supplement on glycemic control in type 2 diabetes. J Ethnopharmacol 2011;137(3):1328-1333.  .
 • 51423 Hasani-Ranjbar, S., Larijani, B., and Abdollahi, M. A systematic review of the potential herbal sources of future drugs effective in oxidant-related diseases. Inflamm.Allergy Drug Targets. 2009;8(1):2-10.  .
 • 60361 Schroder, F. H., Roobol, M. J., Boeve, E. R., de Mutsert, R., Zuijdgeest-van Leeuwen, S. D., Kersten, I., Wildhagen, M. F., and van Helvoort, A. Randomized, double-blind, placebo-controlled crossover study in men with prostate cancer and rising PSA: effectiveness of a dietary supplement. Eur Urol 2005;48(6):922-930.  .
 • 63140 Allain, H., Schuck, S., Lebreton, S., Strenge-Hesse, A., Braun, W., Gandon, J. M., and Brissot, P. Aminotransferase levels and silymarin in de novo tacrine-treated patients with Alzheimer’s disease. Dement.Geriatr.Cogn Disord. 1999;10(3):181-185.  .
 • 63145 Reutter, F. W. and Haase, W. [Clinical experience with silymarin in the treatment of chronic liver disease(author’s transl)]. Schweiz Rundsch.Med Prax. 9-9-1975;64(36):1145-1151.  .
 • 63146 Angulo, P., Patel, T., Jorgensen, R. A., Therneau, T. M., and Lindor, K. D. Silymarin in the treatment of patients with primary biliary cirrhosis with a suboptimal response to ursodeoxycholic acid. Hepatology 2000;32(5):897-900.  .
 • 63148 Bhatia, N. and Agarwal, R. Detrimental effect of cancer preventive phytochemicals silymarin, genistein and epigallocatechin 3-gallate on epigenetic events in human prostate carcinoma DU145 cells. Prostate 2-1-2001;46(2):98-107.  .
 • 63150 Zou, C. G., Agar, N. S., and Jones, G. L. Oxidative insult to human red blood cells induced by free radical initiator AAPH and its inhibition by a commercial antioxidant mixture. Life Sci 5-25-2001;69(1):75-86.  .
 • 63153 Batakov, E. A. [Effect of Silybum marianum oil and legalon on lipid peroxidation and liver antioxidant systems in rats intoxicated with carbon tetrachloride]. Eksp.Klin Farmakol. 2001;64(4):53-55.  .
 • 63158 Lucena, M. I., Andrade, R. J., de la Cruz, J. P., Rodriguez-Mendizabal, M., Blanco, E., and Sanchez, de la Cuesta. Effects of silymarin MZ-80 on oxidative stress in patients with alcoholic cirrhosis. Results of a randomized, double-blind, placebo- controlled clinical study. Int J Clin Pharmacol Ther 2002;40(1):2-8.  .
 • 63159 Kittur, S., Wilasrusmee, S., Pedersen, W. A., Mattson, M. P., Straube-West, K., Wilasrusmee, C., Lubelt, B., and Kittur, D. S. Neurotrophic and neuroprotective effects of milk thistle (Silybum marianum) on neurons in culture. J Mol.Neurosci. 2002;18(3):265-269.  .
 • 63160 Bean, P. The use of alternative medicine in the treatment of hepatitis C. Am.Clin.Lab 2002;21(4):19-21.  .
 • 63161 Jacobs, B. P., Dennehy, C., Ramirez, G., Sapp, J., and Lawrence, V. A. Milk thistle for the treatment of liver disease: a systematic review and meta-analysis. Am J Med 10-15-2002;113(6):506-515.  .
 • 63163 Desplaces, A., Choppin, J., Vogel, G., and Trost, W. The effects of silymarin on experimental phalloidine poisoning. Arzneimittelforschung. 1975;25(1):89-96.  .
 • 63184 Weyhenmeyer, R., Mascher, H., and Birkmayer, J. Study on dose-linearity of the pharmacokinetics of silibinin diastereomers using a new stereospecific assay. Int.J Clin Pharmacol Ther Toxicol 1992;30(4):134-138.  .
 • 63185 Carini, R., Comoglio, A., Albano, E., and Poli, G. Lipid peroxidation and irreversible damage in the rat hepatocyte model. Protection by the silybin-phospholipid complex IdB 1016. Biochem Pharmacol 5-28-1992;43(10):2111-2115.  .
 • 63190 Hussain, S. A. Silymarin as an adjunct to glibenclamide therapy improves long-term and postprandial glycemic control and body mass index in type 2 diabetes. J.Med.Food 2007;10(3):543-547.  .
 • 63192 Rambaldi, A., Jacobs, B. P., and Gluud, C. Milk thistle for alcoholic and/or hepatitis B or C virus liver diseases. Cochrane.Database.Syst.Rev 2007;(4):CD003620.  .
 • 63197 Detaille, D., Sanchez, C., Sanz, N., Lopez-Novoa, J. M., Leverve, X., and El Mir, M. Y. Interrelation between the inhibition of glycolytic flux by silibinin and the lowering of mitochondrial ROS production in perifused rat hepatocytes. Life Sci 5-23-2008;82(21-22):1070-1076.  .
 • 63200 Wallace, S., Vaughn, K., Stewart, B. W., Viswanathan, T., Clausen, E., Nagarajan, S., and Carrier, D. J. Milk thistle extracts inhibit the oxidation of low-density lipoprotein (LDL) and subsequent scavenger receptor-dependent monocyte adhesion. J Agric Food Chem 6-11-2008;56(11):3966-3972.  .
 • 63201 Pade, D. and Stavchansky, S. Selection of bioavailability markers for herbal extracts based on in silico descriptors and their correlation to in vitro permeability. Mol.Pharm. 2008;5(4):665-671.  .
 • 63203 Schrieber, S. J., Wen, Z., Vourvahis, M., Smith, P. C., Fried, M. W., Kashuba, A. D., and Hawke, R. L. The pharmacokinetics of silymarin is altered in patients with hepatitis C virus and nonalcoholic Fatty liver disease and correlates with plasma caspase-3/7 activity. Drug Metab Dispos 2008;36(9):1909-1916.  .
 • 63204 Asghar, Z. and Masood, Z. Evaluation of antioxidant properties of silymarin and its potential to inhibit peroxyl radicals in vitro. Pak.J Pharm Sci 2008;21(3):249-254.  .
 • 63207 Mereish, K. A., Bunner, D. L., Ragland, D. R., and Creasia, D. A. Protection against microcystin-LR-induced hepatotoxicity by Silymarin: biochemistry, histopathology, and lethality. Pharm.Res 1991;8(2):273-277.  .
 • 63208 Par, A., Roth, E., Miseta, A., Hegedus, G., Par, G., Hunyady, B., and Vincze, A. [Effects of supplementation with the antioxidant flavonoid, silymarin, in chronic hepatitis C patients treated with peg-interferon + ribavirin. A placebo-controlled double blind study]. Orv.Hetil. 1-11-2009;150(2):73-79.  .
 • 63210 El-Kamary, S. S., Shardell, M. D., Abdel-Hamid, M., Ismail, S., El-Ateek, M., Metwally, M., Mikhail, N., Hashem, M., Mousa, A., Aboul-Fotouh, A., El-Kassas, M., Esmat, G., and Strickland, G. T. A randomized controlled trial to assess the safety and efficacy of silymarin on symptoms, signs and biomarkers of acute hepatitis. Phytomedicine. 2009;16(5):391-400.  .
 • 63211 Nassuato, G., Iemmolo, R. M., Strazzabosco, M., Lirussi, F., Deana, R., Francesconi, M. A., Muraca, M., Passera, D., Fragasso, A., Orlando, R., and . Effect of Silibinin on biliary lipid composition. Experimental and clinical study. J Hepatol. 1991;12(3):290-295.  .
 • 63212 Gharagozloo, M., Moayedi, B., Zakerinia, M., Hamidi, M., Karimi, M., Maracy, M., and Amirghofran, Z. Combined therapy of silymarin and desferrioxamine in patients with beta-thalassemia major: a randomized double-blind clinical trial. Fundam.Clin.Pharmacol. 2009;23(3):359-365.  .
 • 63217 Hawke, R. L., Schrieber, S. J., Soule, T. A., Wen, Z., Smith, P. C., Reddy, K. R., Wahed, A. S., Belle, S. H., Afdhal, N. H., Navarro, V. J., Berman, J., Liu, Q. Y., Doo, E., and Fried, M. W. Silymarin ascending multiple oral dosing phase I study in noncirrhotic patients with chronic hepatitis C. J.Clin.Pharmacol. 2010;50(4):434-449.  .
 • 63218 Ladas, E. J., Kroll, D. J., Oberlies, N. H., Cheng, B., Ndao, D. H., Rheingold, S. R., and Kelly, K. M. A randomized, controlled, double-blind, pilot study of milk thistle for the treatment of hepatotoxicity in childhood acute lymphoblastic leukemia (ALL). Cancer 1-15-2010;116(2):506-513.  .
 • 63219 Sayyah, M., Boostani, H., Pakseresht, S., and Malayeri, A. Comparison of Silybum marianum (L.) Gaertn. with fluoxetine in the treatment of Obsessive-Compulsive Disorder. Prog.Neuropsychopharmacol.Biol.Psychiatry 3-17-2010;34(2):362-365.  .
 • 63221 Flaig, T. W., Glode, M., Gustafson, D., van, Bokhoven A., Tao, Y., Wilson, S., Su, L. J., Li, Y., Harrison, G., Agarwal, R., Crawford, E. D., Lucia, M. S., and Pollak, M. A study of high-dose oral silybin-phytosome followed by prostatectomy in patients with localized prostate cancer. Prostate 6-1-2010;70(8):848-855.  .
 • 63222 Magdalan, J., Piotrowska, A., Gomulkiewicz, A., Sozanski, T., Szelag, A., and Dziegiel, P. Influence of commonly used clinical antidotes on antioxidant systems in human hepatocyte culture intoxicated with alpha-amanitin. Hum.Exp.Toxicol. 2011;30(1):38-43.  .
 • 63223 de Font-Reaulx, Rojas E. and Dorazco-Barragan, G. [Clinical stabilisation in neurodegenerative diseases: clinical study in phase II]. Rev.Neurol. 5-1-2010;50(9):520-528.  .
 • 63224 Li, J., Lin, W. F., Pan, Y. Y., and Zhu, X. Y. [Protective effect of silibinin on liver injury induced by antituberculosis drugs]. Zhonghua Gan Zang.Bing.Za Zhi. 2010;18(5):385-386.  .
 • 63225 Payer, B. A., Reiberger, T., Rutter, K., Beinhardt, S., Staettermayer, A. F., Peck-Radosavljevic, M., and Ferenci, P. Successful HCV eradication and inhibition of HIV replication by intravenous silibinin in an HIV-HCV coinfected patient. J.Clin.Virol. 2010;49(2):131-133.  .
 • 63227 Moosavifar, N., Mohammadpour, A. H., Jallali, M., Karimiz, G., and Saberi, H. Evaluation of effect of silymarin on granulosa cell apoptosis and follicular development in patients undergoing in vitro fertilization. East Mediterr.Health J. 2010;16(6):642-645.  .
 • 63228 Barzaghi, N., Crema, F., Gatti, G., Pifferi, G., and Perucca, E. Pharmacokinetic studies on IdB 1016, a silybin- phosphatidylcholine complex, in healthy human subjects. Eur J Drug Metab Pharmacokinet. 1990;15(4):333-338.  .
 • 63229 Vidlar, A., Vostalova, J., Ulrichova, J., Student, V., Krajicek, M., Vrbkova, J., and Simanek, V. The safety and efficacy of a silymarin and selenium combination in men after radical prostatectomy – a six month placebo-controlled double-blind clinical trial. Biomed.Pap.Med.Fac.Univ Palacky.Olomouc.Czech.Repub. 2010;154(3):239-244.  .
 • 63232 Tiwari, P., Kumar, A., Balakrishnan, S., Kushwaha, H. S., and Mishra, K. P. Silibinin-induced apoptosis in MCF7 and T47D human breast carcinoma cells involves caspase-8 activation and mitochondrial pathway. Cancer Invest 2011;29(1):12-20.  .
 • 63233 Wagoner, J., Morishima, C., Graf, T. N., Oberlies, N. H., Teissier, E., Pecheur, E. I., Tavis, J. E., and Polyak, S. J. Differential in vitro effects of intravenous versus oral formulations of silibinin on the HCV life cycle and inflammation. PLoS.One. 2011;6(1):e16464.  .
 • 63236 Eurich, D., Bahra, M., Berg, T., Boas-Knoop, S., Biermer, M., Neuhaus, R., Neuhaus, P., and Neumann, U. Treatment of hepatitis C-virus-reinfection after liver transplant with silibinin in nonresponders to pegylated interferon-based therapy. Exp.Clin.Transplant. 2011;9(1):1-6.  .
 • 63238 Ramirez-Santos, A., Perez-Bustillo, A., Gonzalez-Sixto, B., Suarez-Amor, O., and Rodriguez-Prieto, M. A. [Acute generalized exanthematous pustulosis due to milk thistle (Silybum marianum) tea]. Actas Dermosifiliogr. 2011;102(9):744-745.  .
 • 63239 Becker-Schiebe, M., Mengs, U., Schaefer, M., Bulitta, M., and Hoffmann, W. Topical use of a silymarin-based preparation to prevent radiodermatitis : results of a prospective study in breast cancer patients. Strahlenther.Onkol. 2011;187(8):485-491.  .
 • 63240 Schrieber, S. J., Hawke, R. L., Wen, Z., Smith, P. C., Reddy, K. R., Wahed, A. S., Belle, S. H., Afdhal, N. H., Navarro, V. J., Meyers, C. M., Doo, E., and Fried, M. W. Differences in the disposition of silymarin between patients with nonalcoholic fatty liver disease and chronic hepatitis C. Drug Metab Dispos. 2011;39(12):2182-2190.  .
 • 63243 Zhang, J., Luan, Q., Liu, Y., Lee, D. Y., and Wang, Z. A comparison of the diastereoisomers, silybin A and silybin B, on the induction of apoptosis in K562 cells. Nat.Prod.Commun. 2011;6(11):1653-1656.  .
 • 63244 Loguercio C, Andreone P, Brisc C, et al. Silybin combined with phosphatidylcholine and vitamin E in patients with nonalcoholic fatty liver disease: a randomized controlled trial. Free Radic Biol Med 2012;52(9):1658-65.  .
 • 63245 Iakimchuk, G. N. and Gendrikson, L. N. [Study of clinical efficiency of essential phospholipids and silymarin combination in nonalcoholic and alcoholic steatohepatitis]. Eksp.Klin.Gastroenterol. 2011;(7):64-69.  .
 • 6324 Yakoot, M. and Salem, A. Spirulina platensis versus silymarin in the treatment of chronic hepatitis C virus infection. A pilot randomized, comparative clinical trial. BMC.Gastroenterol. 2012;12:32.  .
 • 63249 Brinda, B. J., Zhu, H. J., and Markowitz, J. S. A sensitive LC-MS/MS assay for the simultaneous analysis of the major active components of silymarin in human plasma. J.Chromatogr.B Analyt.Technol.Biomed.Life Sci. 8-1-2012;902:1-9.  .
 • 63250 Fallahzadeh, M. K., Dormanesh, B., Sagheb, M. M., Roozbeh, J., Vessal, G., Pakfetrat, M., Daneshbod, Y., Kamali-Sarvestani, E., and Lankarani, K. B. Effect of addition of silymarin to renin-angiotensin system inhibitors on proteinuria in type 2 diabetic patients with overt nephropathy: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Am.J.Kidney Dis. 2012;60(6):896-903.  .
 • 63251 Fried, M. W., Navarro, V. J., Afdhal, N., Belle, S. H., Wahed, A. S., Hawke, R. L., Doo, E., Meyers, C. M., and Reddy, K. R. Effect of silymarin (milk thistle) on liver disease in patients with chronic hepatitis C unsuccessfully treated with interferon therapy: a randomized controlled trial. JAMA 7-18-2012;308(3):274-282.  .
 • 63252 Giorgi, V. S., Peracoli, M. T., Peracoli, J. C., Witkin, S. S., and Bannwart-Castro, C. F. Silibinin modulates the NF-kappab pathway and pro-inflammatory cytokine production by mononuclear cells from preeclamptic women. J.Reprod.Immunol. 2012;95(1-2):67-72.  .
 • 63253 Sonnenbichler, J. and Zetl, I. Biochemical effects of the flavonolignane silibinin on RNA, protein and DNA synthesis in rat livers. Prog.Clin Biol Res 1986;213:319-331.  .
 • 63255 Somogyi, A., Ecsedi, G. G., Blazovics, A., Miskolczi, K., Gergely, P., and Feher, J. Short term treatment of type II hyperlipoproteinaemia with silymarin. Acta Med Hung. 1989;46(4):289-295.  .
 • 63258 Sonnenbichler, J., Goldberg, M., Hane, L., Madubunyi, I., Vogl, S., and Zetl, I. Stimulatory effect of Silibinin on the DNA synthesis in partially hepatectomized rat livers: non-response in hepatoma and other malign cell lines. Biochem.Pharmacol 2-1-1986;35(3):538-541.  .
 • 63260 Lang, I., Deak, G., Nekam, K., Muzes, G., Gonzalez-Cabello, R., Gergely, P., and Feher, J. Hepatoprotective and immunomodulatory effects of antioxidant therapy. Acta Med Hung. 1988;45(3-4):287-295.  .
 • 63262 Feher, J., Lang, I., Nekam, K., Muzes, G., and Deak, G. Effect of free radical scavengers on superoxide dismutase (SOD) enzyme in patients with alcoholic cirrhosis. Acta Med Hung. 1988;45(3-4):265-276.  .
 • 63263 Magliulo, E., Gagliardi, B., and Fiori, G. P. [Results of a double blind study on the effect of silymarin in the treatment of acute viral hepatitis, carried out at two medical centres (author’s transl)]. Med Klin. 7-14-1978;73(28-29):1060-1065.  .
 • 63264 Valenzuela, A., Lagos, C., Schmidt, K., and Videla, L. A. Silymarin protection against hepatic lipid peroxidation induced by acute ethanol intoxication in the rat. Biochem.Pharmacol 6-15-1985;34(12):2209-2212.  .
 • 63270 Schriewer, H. and Rauen, H. M. [The effect of silybin dihemisuccinate on cholesterol biosynthesis in rat liver homogenates (author’s transl)]. Arzneimittelforschung. 1977;27(9):1691-1694.  .
 • 63272 Hikino, H., Kiso, Y., Wagner, H., and Fiebig, M. Antihepatotoxic actions of flavonolignans from Silybum marianum fruits. Planta Med 1984;50(3):248-250.  .
 • 63277 De Martiis, M., Fontana, M., Assogna, G., D’Ottavi, R., and D’Ottavi, O. [Milk thistle (Silybum marianum) derivatives in the therapy of chronic hepatopathies]. Clin Ter. 8-15-1980;94(3):283-315.  .
 • 63278 Benda, L., Dittrich, H., Ferenzi, P., Frank, H., and Wewalka, F. [The influence of therapy with silymarin on the survival rate of patients with liver cirrhosis (author’s transl)]. Wien.Klin.Wochenschr. 10-10-1980;92(19):678-683.  .
 • 63279 Tyutyulkova, N., Tuneva, S., Gorantcheva, U., Tanev, G., Zhivkov, V., Chelibonova-Lorer, H., and Bozhkov, S. Hepatoprotective effect of silymarin (carsil) on liver of D- galactosamine treated rats. Biochemical and morphological investigations. Methods Find.Exp Clin Pharmacol 1981;3(2):71-77.  .
 • 63280 Boari, C., Montanari, F. M., Galletti, G. P., Rizzoli, D., Baldi, E., Caudarella, R., and Gennari, P. [Toxic occupational liver diseases. Therapeutic effects of silymarin]. Minerva Med 10-20-1981;72(40):2679-2688.  .
 • 63281 Flory, P. J., Krug, G., Lorenz, D., and Mennicke, W. H. [Studies on elimination of silymarin in cholecystectomized patients. I. Biliary and renal elimination after a single oral dose]. Planta Med 1980;38(3):227-237.  .
 • 63282 Comoglio, A., Tomasi, A., Malandrino, S., Poli, G., and Albano, E. Scavenging effect of silipide, a new silybin-phospholipid complex, on ethanol-derived free radicals. Biochem.Pharmacol 10-12-1995;50(8):1313-1316.  .
 • 63285 Gatti, G. and Perucca, E. Plasma concentrations of free and conjugated silybin after oral intake of a silybin-phosphatidylcholine complex (silipide) in healthy volunteers. Int.J Clin Pharmacol.Ther. 1994;32(11):614-617.  .
 • 63286 Zhang, J. Q., Mao, X. M., and Zhou, Y. P. [Effects of silybin on red blood cell sorbitol and nerve conduction velocity in diabetic patients]. Zhongguo Zhong.Xi.Yi.Jie.He.Za Zhi. 1993;13(12):725-6, 708.  .
 • 63288 Bode, J. C., Schmidt, U., and Durr, H. K. [Silymarin for the treatment of acute viral hepatitis? Report of a controlled trial (author’s transl)]. Med Klin. 3-25-1977;72(12):513-518.  .
 • 63289 Dehmlow, C., Murawski, N., and de Groot, H. Scavenging of reactive oxygen species and inhibition of arachidonic acid metabolism by silibinin in human cells. Life Sci 1996;58(18):1591-1600.  .
 • 63290 Gaedeke, J., Fels, L. M., Bokemeyer, C., Mengs, U., Stolte, H., and Lentzen, H. Cisplatin nephrotoxicity and protection by silibinin. Nephrol.Dial.Transplant. 1996;11(1):55-62.  .
 • 63293 Carducci, R., Armellino, M. F., Volpe, C., Basile, G., Caso, N., Apicella, A., and Basile, V. [Silibinin and acute poisoning with Amanita phalloides]. Minerva Anestesiol. 1996;62(5):187-193.  .
 • 63294 Wenzel, S., Stolte, H., and Soose, M. Effects of silibinin and antioxidants on high glucose-induced alterations of fibronectin turnover in human mesangial cell cultures. J Pharmacol Exp Ther 1996;279(3):1520-1526.  .
 • 63295 Bokemeyer, C., Fels, L. M., Dunn, T., Voigt, W., Gaedeke, J., Schmoll, H. J., Stolte, H., and Lentzen, H. Silibinin protects against cisplatin-induced nephrotoxicity without compromising cisplatin or ifosfamide anti-tumour activity. Br J Cancer 1996;74(12):2036-2041.  .
 • 63296 Basaga, H., Poli, G., Tekkaya, C., and Aras, I. Free radical scavenging and antioxidative properties of ‘silibin’ complexes on microsomal lipid peroxidation. Cell Biochem Funct. 1997;15(1):27-33.  .
 • 63298 Katiyar, S. K., Korman, N. J., Mukhtar, H., and Agarwal, R. Protective effects of silymarin against photocarcinogenesis in a mouse skin model. J Natl.Cancer Inst. 4-16-1997;89(8):556-566.  .
 • 63299 Kiesewetter, E., Leodolter, I., and Thaler, H. [Results of two double-blind studies on the effect of silymarine in chronic hepatitis (author’s transl)]. Leber Magen Darm 1977;7(5):318-323.  .
 • 63300 Zi, X., Mukhtar, H., and Agarwal, R. Novel cancer chemopreventive effects of a flavonoid antioxidant silymarin: inhibition of mRNA expression of an endogenous tumor promoter TNF alpha. Biochem.Biophys.Res Commun. 10-9-1997;239(1):334-339.  .
 • 63303 Ramellini, G. and Meldolesi, J. Liver protection by silymarin: in vitro effect on dissociated rat hepatocytes. Arzneimittelforschung. 1976;26(1):69-73.  .
 • 63305 Locher, R., Suter, P. M., Weyhenmeyer, R., and Vetter, W. Inhibitory action of silibinin on low density lipoprotein oxidation. Arzneimittelforschung. 1998;48(3):236-239.  .
 • 63308 Zima, T., Kamenikova, L., Janebova, M., Buchar, E., Crkovska, J., and Tesar, V. The effect of silibinin on experimental cyclosporine nephrotoxicity. Ren Fail. 1998;20(3):471-479.  .
 • 63309 Soto, C. P., Perez, B. L., Favari, L. P., and Reyes, J. L. Prevention of alloxan-induced diabetes mellitus in the rat by silymarin. Comp Biochem Physiol C.Pharmacol Toxicol.Endocrinol. 1998;119(2):125-129.  .
 • 63310 Skottova, N. and Krecman, V. Silymarin as a potential hypocholesterolaemic drug. Physiol Res 1998;47(1):1-7.  .
 • 63311 Savio, D., Harrasser, P. C., and Basso, G. Softgel capsule technology as an enhancer device for the absorption of natural principles in humans. A bioavailability cross-over randomised study on silybin. Arzneimittelforschung. 1998;48(11):1104-1106.  .
 • 63312 Lahiri-Chatterjee, M., Katiyar, S. K., Mohan, R. R., and Agarwal, R. A flavonoid antioxidant, silymarin, affords exceptionally high protection against tumor promotion in the SENCAR mouse skin tumorigenesis model. Cancer Res 2-1-1999;59(3):622-632.  .
 • 63314 Fallah Huseini, H., Larijani, B., Fakhrzadeh, H., Rajabi Pour, B., Akhondzadeh, S., Toliat, T., and Heshmat, R. The clinical trial of Silybum Marianum seed extract (Silymarin) on type II diabetic patients with hyperlipidemia. Iran J.Diabetes Lipid Disord. 2004;3(2):201-206.
 • 63315 Mironets VI, Krasovskaia EA, and Polishchuk II. [A case of urticaria during Carsil treatment]. Vrach Delo 1990;7:86-87.
 • 63317 Cavalieri S. A controlled clinical trial of Legalon in 40 patients. Gazz Med Ital 1974;133:628-635.
 • 63318 Velussi M, Cernigoi AM, Viezzoli L, and et al. Silymarin reduces hyperinsulinemia, malondialdehyde levels, and daily insulin need in cirrhotic diabetic patients. Curr Ther Res 1993;53(5):533-545.
 • 63320 Marcelli R, Bizzoni P, Conte D, and et al. Randomized controlled study of the efficacy and tolerability of a short course of IdB 1016 in the treatment of chronic persistent hepatitis. Eur Bull Drug Res 1992;1(3):131-135.
 • 63321 Vailati A, Aristia L, Sozze E, and et al. Randomized open study of the dose-effect relationship of a short course of IdB 1016 in patients with viral or alcoholic hepatitis. Fitoterapia 1993;64(3):219-228.
 • 63323 Marena C and Lampertico M. Preliminary clinical development of silipide: a new complex of silybin in toxic liver disorders. Planta Med 1991;57(2):A124-A125.
 • 63324 Grungreiff K, Albrecht M, and Strenge-Hesse A. Benefit of medicinal liver therapy in general practice. Med Welt 1995;46:222-227.
 • 63325 Frerick F, Kuhn U, and Strenge-Hesse A. Silymarin–ein Phytopharmakon zur Behandlung toxischen Leberschaden: Anwendungsbeobachtung bei 2169 Patienten. Kassenarzt 1990;33:36-41.
 • 63327 Schuppan D, Strosser W, Burkard G, and et al. Influence of Legalon(TM) 140 on the metabolism of collagen in patients with chronic liver disease–Review by measurement of PIIINP-values. Zeitschrift fur Allgemeinmedizin 1998;74:577-584.
 • 63328 Studlar M. Die Behandlung chronischer Leberkrankungen mit Silymarin und B-Vitaminen. Therapiewoche 1985;35:3375-3378.
 • 63329 Anon. Adverse reaction: milk thistle-associated toxicity. Nurse Drug Alert 1999;23(7):51.
 • 63331 Mira ML, Azevedo MS, and Manso C. The neutralization of hydroxyl radical by silibin, sorbinil and bendazac. Free Radical Res Commun 1987;4(125):129.
 • 63336 Sonnenbichler J and Zetl I. Stimulating influence of a flavonolignane derivative on proliferation, RNA synthesis and protein synthesis in liver cells. In: Okoliczanyi L, Csomos G, Crepaldi G, and et al. Assessment and Management of Hepatobiliary Disease. Berlin: Springer-Verlag;1987.
 • 63339 Fintelmann V. Zur Therapie der Fettleber mit Silymarin. Therapiewoche 1970;20:1055-2064.
 • 63340 Lirussi F, Nassuato G, Orlando R, and et al. Treatment of active cirrhosis with ursodeoxycholic acid and a free radical scavenger: A two year prospective study. Med Sci Ress 1995;23:31-33.
 • 63344 Palasciano G, Portincasa P, Palmieri V, and et al. The effect of silymarin on plasma levels of malon-dialdehyde in patients receiving long-term treatment with psychotropic drugs. Current Therapeutic Research 1994;55(5):537-545.
 • 88152 FDA letter to GCI Nutrients Worldwide Inc. February 16, 2005. Available at: www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Enfo… (Accessed 4/2/15).
 • 88153 Abenavoli L, Capasso R, Milic N, Capasso F. Milk thistle in liver diseases: past, present, future. Phytother Res 2010;24:1423-32.  .
 • 88154 Moayedi B, Gharagozloo M, Esmaeil N, et al. A randomized double-blind, placebo-controlled study of therapeutic effects of silymarin in β-thalassemia major patients receiving desferrioxamine. Eur J Haematol 2013;90(3):202-9.  .
 • 88155 Vostalova J, Vidlar A, Ulrichova J, et al. Use of selenium-silymarin mix reduces lower urinary tract symptoms and prostate specific antigen in men. Phytomedicine 2013;21:75-81.  .
 • 88156 Yang Z, Zhuang L, Lu Y, Xu Q, Chen X. Effects and tolerance of silymarin (milk thistle) in chronic hepatitis C virus infection patients: a meta-analysis of randomized controlled trials. Biomed Res Int. 2014;941085. doi: 10.1155/2014/941085. Epub 2014 Aug 27.  .
 • 88157 Lee JI, Narayan M, Barrett JS. Analysis and comparison of active constituents in commercial standardized silymarin extracts by liquid chromatography-electrospray ionization mass spectrometry. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci 2007;845(1):95-103.  .
 • 93024 Gufford BT, Chen G, Vergara AG, et al. Milk Thistle Constituents Inhibit Raloxifene Intestinal Glucuronidation: A Potential Clinically Relevant Natural Product-Drug Interaction. Drug Metab Dispos. 2015;43(9):1353-9.  .
 • 93025 El-Shitany NA, Hegazy S, El-Desoky K. Evidences for antiosteoporotic and selective estrogen receptor modulator activity of silymarin compared with ethinylestradiol in ovariectomized rats. Phytomedicine. 2010;17(2):116-25.  .
 • 93026 Seidlová-Wuttke D, Becker T, Christoffel V, Jarry H, Wuttke W. Silymarin is a selective estrogen receptor beta (ERbeta) agonist and has estrogenic effects in the metaphysis of the femur but no or antiestrogenic effects in the uterus of ovariectomized (ovx) rats. J Steroid Biochem Mol Biol. 2003;86(2):179-88.  .
 • 93578 Jalloh MA, Gregory PJ, Hein D, et al. Dietary supplement interactions with antiretrovirals: a systematic review. Int J STD AIDS. 2017 Jan;28(1):4-15.  .
 • 95019 Derosa G, Romano D, D’Angelo A, Maffioli P. Berberis aristata/Silybum marianum fixed combination (Berberol(®)) effects on lipid profile in dyslipidemic patients intolerant to statins at high dosages: a randomized, placebo-controlled, clinical trial. Phytomedicine. 2015;22(2):231-7.  .
 • 95021 Elyasi S, Hosseini S, Niazi Moghadam MR, Aledavood SA, Karimi G. Effect of Oral Silymarin Administration on Prevention of Radiotherapy Induced Mucositis: A Randomized, Double-Blinded, Placebo-Controlled Clinical Trial. Phytother Res. 2016;30(11):1879-85.  .
 • 95022 Elyasi S, Shojaee FSR, Allahyari A, Karimi G. Topical Silymarin Administration for Prevention of Capecitabine-Induced Hand-Foot Syndrome: A Randomized, Double-Blinded, Placebo-Controlled Clinical Trial. Phytother Res. 2017;31(9):1323-29.  .
 • 95023 Grant JE and Odlaug BL. Silymarin treatment of obsessive-compulsive spectrum disorders. J Clin Psychopharmacol. 2015;35(3):340-2.  .
 • 95024 Luangchosiri C, Thakkinstian A, Chitphuk S, Stitchantrakul W, Petraksa S, Sobhonslidsuk A. A double-blinded randomized controlled trial of silymarin for the prevention of antituberculosis drug-induced liver injury. BMC Complement Altern Med. 2015;15:334.  .
 • 95025 Shahbazi F, Sadighi S, Dashti-Khavidaki S, et al. Effect of Silymarin Administration on Cisplatin Nephrotoxicity: Report from A Pilot, Randomized, Double-Blinded, Placebo-Controlled Clinical Trial. Phytother Res. 2015;29(7):1046-53.  .
 • 95026 Kawaguchi-Suzuki M, Frye RF, Zhu HJ, et al. The effects of milk thistle (Silybum marianum) on human cytochrome P450 activity. Drug Metab Dispos. 2014;42(10):1611-6.  .
 • 95027 Peila C, Coscia A, Tonetto P, et al. Evaluation of the galactogogue effect of silymarin on mothers of preterm newborns (<32 weeks). Pediatr Med Chir. 2015;37(3):105.  .
 • 95028 Voroneanu L, Nistor I, Dumea R, Apetrii M, Covic A. Silymarin in Type 2 Diabetes Mellitus: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. J Diabetes Res. 2016;2016:5147468.  .
 • 95029 Rastegarpanah M, Malekzadeh R, Vahedi H, et al. A randomized, double blinded, placebo-controlled clinical trial of silymarin in ulcerative colitis. Chin J Integr Med. 2015;21(12):902-6.  .
 • 96026 Tosukhowong P, Boonla C, Dissayabutra T, et al. Biochemical and clinical effects of whey protein supplementation in Parkinson’s disease: A pilot study. J Neurol Sci. 2016;367:162-70.  .
 • 96107 Wah Kheong C, Nik Mustapha NR, Mahadeva S. A randomized trial of silymarin for the treatment of nonalcoholic steatohepatitis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2017;15(12):1940-1949.  .
 • 96140 Di Pierro F, Bellone I, Rapacioli G, Putignano P. Clinical role of a fixed combination of standardized Berberis aristata and Silybum marianum extracts in diabetic and hypercholesterolemic patients intolerant to statins. Diabetes Metab Syndr Obes. 2015;8:89-96.  .
 • 96141 Di Pierro F, Villanova N, Agostini F, Marzocchi R, Soverini V, Marchesini G. Pilot study on the additive effects of berberine and oral type 2 diabetes agents for patients with suboptimal glycemic control. Diabetes Metab Syndr Obes. 2012;5:213-7.  .
 • 96142 Derosa G, D’Angelo A, Maffioli P. The role of a fixed Berberis aristata/Silybum marianum combination in the treatment of type 1 diabetes mellitus. Clin Nutr. 2016;35(5):1091-5.  .
 • 96261 Aller R, Izaola O, Gómez S, et al. Effect of silymarin plus vitamin E in patients with non-alcoholic fatty liver disease. A randomized clinical pilot study. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2015;19(16):3118-24.  .
 • 97622 Zhong S, Fan Y, Yan Q, et al. The therapeutic effect of silymarin in the treatment of nonalcoholic fatty disease: A meta-analysis (PRISMA) of randomized control trials. Medicine (Baltimore). 2017;96(49):e9061.  .
 • 97624 Guarino G, Strollo F, Carbone L, et al. Bioimpedance analysis, metabolic effects and safety of the association Berberis aristata/Bilybum marianum: a 52-week double-blind, placebo-controlled study in obese patients with type 2 diabetes. J Biol Regul Homeost Agents. 2017;31(2):495-502.  .
 • 97625 Derosa G, D’Angelo A, Romano D, Maffioli P. Effects of a combination of Berberis aristata, Silybum marianum and monacolin on lipid profile in subjects at low cardiovascular risk; A double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Int J Mol Sci. 2017;18(2). pii: E343.  .
 • 97626 Ebrahimpour-Koujan S, Gargari BP, Mobasseri M, Valizadeh H, Asghari-Jafarabadi M. Lower glycemic indices and lipid profile among type 2 diabetes mellitus patients who received novel dose of Silybum marianum (L.) Gaertn. (silymarin) extract supplement: A Triple-blinded randomized controlled clinical trial. Phytomedicine. 2018;44:39-44.  .
 • 98130 Chalasani N, Younossi Z, Lavine JE, et al. The diagnosis and management of non-alcoholic fatty liver disease: practice Guideline by the American Association for the Study of Liver Diseases, American College of Gastroenterology, and the American Gastroenterological Association. Hepatology. 2012;55(6):2005-23.  .
 • 98452 Sridharan K, Sivaramakrishnan G. Efficacy and safety of iron chelators in thalassemia and sickle cell disease: a multiple treatment comparison network meta-analysis and trial sequential analysis. Expert Rev Clin Pharmacol 2018;11(6):641-50. doi: 10.1080/17512433.2018.1473760.  .
 • 98453 Kuo YJ, Chang HP, Chang YJ, Wu HH, Chen CH. Evaluation of nephroprotection of silymarin on contrast-induced nephropathy in liver cirrhosis patients: A population-based cohort study. Medicine (Baltimore) 2018;97(37):e12243.  .
 • 99426 Grant JE, Redden SA, Chamberlain SR. Milk Thistle Treatment for Children and Adults with Trichotillomania: A Double-Blind, Placebo-Controlled, Crossover Negative Study. J Clin Psychopharmacol 2019;39(2):129-34. doi: 10.1097/JCP.0000000000001005.
Vind een orthomoleculaire therapeut bij jou in de buurt
Sluiten