Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

Mucuna pruriens

Wat is mucuna pruriens?

Fluweelboon of jeukboon (Mucuna pruriens,) , is een peulvrucht die in het wild groeit in de tropen, waaronder India en de Bahama’s. Het bereik kan zich uitstrekken tot Zuid-Florida (6898). Het wordt al sinds de oudheid in de Ayurvedische geneeskunde gebruikt voor de behandeling van verschillende ziektebeelden, waaronder de Ziekte van Parkinson (Kampavata) (7223). De bonen van de Mucuna pruriens bevatten namelijk maar liefst 3 tot 7 procent levodopa, de precursor van dopamine (7205, 46334, 46336, 94723, 94724). De kenmerkende verstoorde motorische bewegingen bij patiënten met de Ziekte van Parkinson zijn het gevolg van een tekort aan de stof dopamine. Dit tekort ontstaat doordat dopamine producerende zenuwcellen in de substantia nigra, een diepgelegen hersengebied, afsterven.

Voorafgaand aan de commerciële synthese van levodopa uit vanilline (de werkzame stof uit vanille), werd Mucuna onderzocht als een potentiële bron van het medicijn, met inspanningen om de opbrengst van levodopa uit de zaden en bladeren te verhogen (7203,7204). De werking van Mucuna pruriens is namelijk vergelijkbaar met de synthetische variant levodopa. Gedacht wordt echter dat Mucuna sneller werkt en daarnaast over beschermende en regenererende eigenschappen beschikt.

De fluweelboon bevat eiwitten, koolhydraten, mineralen en vezels. Daarnaast bevat de boon onder andere de bio-actieve bestanddelen levodopa, noradrenaline, co-enzym q10, glutathion en trypsine. Levodopa is het meest prominent aanwezig. We kennen de stof als voorloper van dopamine. Deze neurotransmitter speelt een essentiële rol in de motoriek, stemming, seksualiteit, slaap, denken, gedrag en onze motivatie. Dopamine is onderdeel van het beloningssysteem van de hersenen. Een te laag dopamineniveau zorgt voor een verstoorde motoriek, stijfheid, beven en traag bewegen. Symptomen die zichtbaar zijn bij de Ziekte van Parkinson.

Wetenschappelijke naam

Mucuna pruriens, Mucuna pruriens var. hirsuta,
Familie: Fabaceae/Leguminosae.
Synoniemen: Mucuna hirsuta, Stizolobium hirsutum.

Wat is mucuna pruriens?

Gebruik

Oraal
Oraal wordt Mucuna pruriens met name gebruikt voor de Ziekte van Parkinson, angst, artritis, hyperprolactinemie en voor parasitaire infecties. Het wordt ook ingezet bij pijn, koorts, om braken op te wekken en om het libido te verbeteren. Mucuna wordt ook profylactisch gebruikt als middel tegen slangenbeet.

Plaatselijk
Plaatselijk wordt Mucuna pruriens gebruikt bij roodheid van de huid of als contra-irriterend middel bij pijn, reumatoïde artritis, spierpijnen, om de doorbloeding van de huid te stimuleren bij paralytische aandoeningen en om schorpioensteken te behandelen.

Gebruik

Werking

De toepasbare delen van Mucuna pruriens zijn de bonen of zaden en het haar op de boneschil (94723)Mucuna bevat een aanzienlijke hoeveelheid levodopa (L-dopa). De hele Mucunaboon bevat ongeveer 3% tot 7% L-dopa (7205,46334,46336,94723,94724). De binnenste laag (endocarp) van het pericarp, die ook is bestudeerd bij patiënten met de Ziekte van Parkinson, bevat meestal de hoogste concentratie L-dopa, ongeveer 5,3% (7020). Mucuna-zaden of bonen staan ook bekend om hun hoge eiwitgehalte (20% tot 29%), koolhydraten (50% tot 61%) en mineraalgehalte (7205,46334,46337,46341,94723). De zaden bevatten ook kleinere hoeveelheden as, vezels, ruw lipide, lysine en trypsine (7205,46334,46336,94723,94724,94726). Vanwege de aanwezigheid van fenolica, tannines, alkaloïden, L-dopa, lectines, trypsineremmers en proteaseremmers, hebben Mucunazaden mogelijk een beperkte voedingswaarde, tenzij de zaden op de juiste manier worden verwerkt (7205,46337,94723).

Antidiabetische effecten
Dierstudies tonen aan dat Mucuna de bloedsuikerspiegel zou kunnen verlagen (7221,94723) en mogelijk de ontwikkeling van diabetische nefropathie zou vertragen (7220)Mucuna bevat aanzienlijke hoeveelheden mineralen, waaronder calcium, magnesium, fosfor, ijzer, mangaan, zink en koper. Sommige onderzoekers speculeren dat Mucuna zijn hypoglycemische werking zou kunnen uitoefenen door stimulering van sporenelementen van insuline of mogelijk door oraal actieve insulineachtige verbindingen in Mucuna (7221).

Anthelminthische effecten
In vitro hebben extracten van Mucuna pruriens anthelminthische effecten laten zien (18.94723).

Antimicrobiële effecten
Sommige in-vitro-onderzoeken tonen aan dat methanolische extracten van de Mucuna pruriens bladeren een milde antimicrobiële werking hebben tegen sommige bacteriën (94723).

Antioxiderende effecten
In-vitro-bewijs suggereert dat extracten van Mucuna pruriens antioxiderende werking kunnen hebben (94723).

Antigif activiteit
Er is interesse in het gebruik van Mucuna pruriens voor slangenbeet. Mucuna-extract lijkt een procoagulerend effect te hebben tegen het gif van de zaagschubadder (Echis carinatus), wanneer het ten minste 24 uur vóór de blootstelling aan het gif wordt gegeven (7222).

Contra-irriterende eigenschappen
Mucuna pruriens heeft contra-irriterende en roodheid-eigenschappen (18). De haren (spicules) van de peul of het zaad veroorzaken ernstige jeuk, verbranding en ontsteking wanneer ze de opperhuid binnendringen (18,6898). Serotonine en eiwitbestanddelen zoals mucunaïne komen vrij in de huid, wat verwijding van de bloedvaten, roodheid en ontsteking veroorzaakt (18,6898). Herhaald koken van de boon wordt soms gebruikt om de farmacologisch en toxicologisch actieve principes te elimineren, zodat de boon als voedsel kan worden geconsumeerd (7021,7205).

Dopaminerge effecten
Mucuna pruriens-zaden bevatten 3% tot 7% ​​levodopa (7205,46334,46336,94723,94724). Klinisch onderzoek toont aan dat Mucuna de serumlevodopa-concentraties verhoogt bij patiënten met de Ziekte van Parkinson (12232,94725,94726).

Remmend effect op de uitscheiding van prolactine
Voorlopig klinisch onderzoek toont aan dat Mucuna de secretie van prolactine kan remmen (7206,7207).

Werking

Veiligheid

Mogelijk veilig

Bij oraal en correct gebruik. Poedervormige formules van Mucuna Pruriens worden tot 20 weken veilig gebruikt (6899, 7020, 7203).

Mogelijk veilig

Als het haar van de fluweelboon oraal of plaatselijk wordt gebruik. De bonenpezen zijn sterk irriterend en kunnen ernstige jeuk, verbranding en ontstekingen veroorzaken (18).

Zwangerschap en lactatie

Er is onvoldoende betrouwbare informatie beschikbaar over de veiligheid van Mucuna pruriens bij Zwangerschap en lactatie; vermijd te gebruiken.

Effectiviteit

Hyperprolactinemie
Hyperprolactinemie. Er zijn aanwijzingen dat Mucuna pruriens nuttig is voor door chloorpromazine geïnduceerde hyperprolactinemie bij mannen (7207), maar het lijkt niet effectief te zijn voor hyperprolactinemie met onbekende oorzaak bij vrouwen (7206).

Ziekte van Parkinson
Mucuna pruriens bevat 3% tot 7% ​​levo-dopa (7205, 46334, 46336, 94723). Een specifiek poedervormig extract van Mucuna gestandaardiseerd op 3,3 procent levo-dopa (Zandopa, voorheen HP-200; Zandu Pharmaceuticals), evenals andere poedervormige formuleringen die dagelijks levodopa 75-400 mg leveren, worden gebruikt in combinatie met conventionele geneesmiddelen zoals amantadine, selegiline en anticholinergica voor patiënten met de ziekte van Parkinson (6899,7020,7203). Voorlopig klinisch onderzoek toont aan dat het nemen van gestandaardiseerd Mucuna tot levodopa-concentratie even effectief kan zijn als het nemen van levo-dopa in combinatie met een DOPA-decarboxylase-remmer, zoals carbi-dopa of benserazide. Het gebruik van Mucuna pruriens als een enkele dosis levo-dopa 1000 mg of 17,5 mg / kg veroorzaakte een snellere start, een langere werkingsduur, hogere medicijnniveaus en een grotere verbetering van de motorische symptomen in vergelijking met 200 mg of 3,5 mg / kg conventionele levodopa in combinatie met carbi-dopa of benserazide (12232, 97266).

Veiligheid

Bijwerkingen

Oraal lijkt Mucuna redelijk goed te worden verdragen. De meest voorkomende bijwerkingen zijn van gastro-intestinale aard (zie ook Gastrointestinaal) (7020,7203,12232). Andere zeldzame bijwerkingen, waaronder hoofdpijn, hartkloppingen, zweten, flatulentie, diarree, droge mond, uitslag, jeuk, veranderingen in urinekleur en symptomen van psychose zijn gemeld (7021,7203). Theoretisch veroorzaakt Mucuna pruriens vanwege het levodopa (L-dopa) bestanddeel waarschijnlijk dezelfde bijwerkingen die worden toegeschreven aan het gezuiverde L-dopa-receptgeneesmiddel. Sommige van deze bijwerkingen zijn onder meer verhoogde leverenzymen, ademhalingsstoornissen, urineretentie, donker worden van lichaamsvloeistoffen, spierkrampen, hoofdpijn en priapisme (15). Deze effecten zijn echter nog niet gemeld voor Mucuna pruriens, maar dienen als mogelijkheid te worden beschouwd. Inslikken van haren uit de peul of het zaad kan leiden tot aanzienlijke irritatie van het slijmvlies en moet worden vermeden.

Topisch kunnen haren of het zaad van de Mucuna pruriens ernstige jeuk, verbranding, ontsteking en erythemateuze maculaire huiduitslag veroorzaken (18,6898).

Dermatologisch
Oraal kan het inslikken van haren uit de peul of het zaad leiden tot aanzienlijke irritatie van het slijmvlies en moet worden vermeden.

Topisch kunnen haren of het zaadje ernstige jeuk veroorzaken (6898). Symptomen zijn onder meer ernstige jeuk, verbranding, ontsteking en erythemateuze maculaire huiduitslag (18,6898). Symptomen verdwijnen spontaan binnen enkele uren, maar kunnen ook worden verlicht met antihistaminica (6898). De haren kunnen door wassen van de huid worden verwijderd, maar de haren kunnen ook worden vastgehouden en overgedragen aan andere mensen, in stoffen en tapijten. Kleding en andere materialen die in contact komen met de haren van de Mucuna moeten ook grondig worden gewassen (6898).

Gastro intestinaal
Oraal is gemeld dat een specifiek poedervormig extract van Mucuna pruriens (Zandopa, voorheen HP-200; Zandu Pharmaceuticals) misselijkheid, opgezette buik en braken veroorzaakt bij klinisch onderzoek wanneer het wordt ingenomen in hoeveelheden van 22,5-67,5 gram verdeeld in 2-5 doseringen per dag (7020).

Musculoskeletaal
Oraal is dyskinesie (onwillekeurige bewegingen) gemeld in klinisch onderzoek bij ongeveer 3% van de patiënten die een specifiek Mucuna pruriens pittenextract in poedervorm (Zandopa, voorheen HP-200; Zandu Pharmaceuticals) 22,5-67,5 gram hadden, verdeeld in 2-5 doses per dag (7020).

Neurologisch
Oraal werd slapeloosheid gemeld in klinisch onderzoek bij ongeveer 3 procent van de patiënten die een specifiek extract van Mucuna pruriens zaadpoeder (Zandopa, voorheen HP-200; Zandu Pharmaceuticals, Bombay, India) slikten 22,5 gram tot 67,5 gram verdeeld in 2 tot 5 doseringen per dag (7020).

Psychiatrisch
In een casusrapport veroorzaakte Mucuna pruriens een uitbraak van acute toxische psychose. Symptomen van psychose waren onder meer verwarring, duizeligheid, opwinding, hallucinaties en paranoïde wanen. De door Mucuna veroorzaakte psychose werd met succes behandeld met intraveneus chloorpromazine (Thorazine) (7021).

Bijwerkingen

Interacties

Medicijnen

Anesthesie
Gelijktijdig gebruik van bepaalde anesthetica met het Mucuna pruriens bestanddeel levodopa (L-dopa) heeft tot hartritmestoornissen geleid. Dit effect is alleen geassocieerd met cyclopropaan en de gehalogeneerde koolwaterstoffen. Andere anesthetica zijn niet betrokken (15). Bij gebruik van Mucuna kan een andere anesthetica gebruikt worden. Ook kan er geadviseerd worden twee weken post operatie te stoppen met het gebruik van Mucuna.

Antidiabetica
Er zijn aanwijzingen dat Mucuna pruriens hypoglycemische effecten kan hebben (7221)Theoretisch kan gelijktijdig gebruik met geneesmiddelen die de bloedglucosespiegel verlagen, het risico op hypoglykemie verhogen. Het kan nodig zijn de dosering aan te passen voor insuline of orale hypoglycemische middelen. Orale hypoglycemische geneesmiddelen zijn onder meer glimepiride (Amaryl), glipizide (Glucotrol), glyburide (Diabeta, Micronase), tolazamide (Tolinase), tolbutamide (Orinase) en andere.

Antipsychotica
Vanwege de antidopaminerge effecten van antipsychotica kan het gelijktijdig gebruik van Mucuna pruriens en deze geneesmiddelen de effectiviteit van sommige antipsychotica verminderen (15). Sommige van deze geneesmiddelen zijn onder meer chloorpromazine (Thorazine), clozapine (Clozaril), fluphenazine (Prolixin), haloperidol (Haldol), olanzapine (Zyprexa), perphenazine (Trilafon), prochlorperazine (Compazine), quetiapine (Seroquel), risperidon (Risperdal) thioridazine (Mellaril) en thiothixene (Navane).

Guanethidine (Ismelin)
Mucuna kan additieve hypotensieve effecten hebben bij gelijktijdig gebruik met guanethidine (15); Vermijd te gebruiken.

Methyldopa (Aldomet)
Mucuna kan additieve hypotensieve effecten hebben bij gelijktijdig gebruik met methyldopa. Bovendien kan methyldopa de perifere decarboxylering van levodopa (L-dopa), het Mucuna pruriens bestanddeel, remmen. Dit kan de hoeveelheid L-dopa die het centrale zenuwstelsel bereikt, verhogen en mogelijk tot toxiciteit leiden (15).

MAO-remmers (Monoamine-Oxidaseremmers)
Vanwege het levodopa (L-dopa) -gehalte van Mucuna pruriens mag het niet worden gegeven met niet-selectieve MAO-remmers zoals fenelzine (Nardil) en tranylcypromine (Parnate). Gelijktijdig gebruik kan een hypertensieve crisis veroorzaken. Mucuna kan echter gelijktijdig worden gebruikt met de MAO-B-selectieve remmer selegiline (Deprenyl) (15).

TCA’s (Tricyclische Antidepressiva)
Er bestaat enige bezorgdheid dat TCA’s de absorptie van het actieve Mucuna pruriens bestanddeel levodopa (L-dopa) zouden kunnen verminderen. TCA’s kunnen de maaglediging vertragen, wat kan voorkomen dat L-dopa volledig wordt opgenomen. Er zijn ook zeldzame meldingen geweest van hypertensie en dyskinesieën bij sommige patiënten die zowel TCA’s als L-dopa gebruikten (15). Gelijktijdig gebruik van Mucuna en TCA’s moet voorzichtig worden gedaan of worden vermeden. Sommige TCA’s zijn onder meer amitriptyline (Elavil), clomipramine (Anafranil), desipramine (Norpramin), doxepin (Sinequan), imipramine (Tofranil), nortriptyline (Pamelor) en protriptyline (Vivactil).

Kruiden en supplementen

Kruiden en supplementen met een hypoglychemisch effect
Er zijn aanwijzingen dat Mucuna hypoglycemische effecten kan hebben (7221)Theoretisch kan gelijktijdig gebruik met andere kruiden en supplementen die de bloedsuikerspiegel verlagen, het risico op hypoglykemie verhogen. Sommige van deze producten zijn onder meer bittere meloen, gember, geitenruit, fenegriek, kudzu, wilgenbarst en andere.

Kava
Theoretisch zou kava de effectiviteit van mucuna kan verminderen. Er zijn aanwijzingen dat kava mogelijk antidopaminerge effecten heeft en mogelijk de effecten van levodopa (L-dopa) bij Mucuna vermindert (19).

Vitamine B6
Vitamine B6 kan de effectiviteit van het Mucuna pruriens bestanddeel levodopa (L-dopa) verminderen bij patiënten met de ziekte van Parkinson. Vitamine B6 verhoogt de perifere decarboxylering van L-dopa tot dopamine (15). Patiënten die Mucuna gebruiken voor de Ziekte van Parkinson moeten inname van vitamine B6-supplementen voorkomen.

Lab Testen

Glucose
Vanwege het levodopa (L-dopa) -gehalte kan Mucuna vals-positieve urine-glucosetests veroorzaken wanneer cuprische sulfaatreagentia, zoals Benedict’s reagens of Clinitest-tabletten, worden gebruikt. Mucuna kan vals-negatieven veroorzaken wanneer glucose-oxidase-tests zoals Clinistix en Tes-Tape worden gebruikt (15).

Ketonen
Vanwege het levodopa (L-dopa) -gehalte kan Mucuna een vals-positieve urine-ketonenreactie veroorzaken wanneer natriumnitroprusside-reagentia zoals Acetest, Ketostix en Labstix worden gebruikt (15).

Lever functie testen
Vanwege het levodopa-gehalte kan Mucuna verhoogde leverfunctietests veroorzaken. L-dopa heeft tijdelijk verhoogde leverfunctietesten veroorzaakt, waaronder alkalische fosfatase, aspartaataminotransferase (AST of SGOT), alanineaminotransferase (ALT of SGPT), lactaatdehydrogenase (LDH) en bilirubine (15). Dit effect is echter nog niet gerapporteerd voor Mucuna.

Urinezuur
Vanwege het levodopa (L-dopa) -gehalte in Mucuna, kunnen serum- en urinezuurspiegels hoger lijken wanneer colorimetrische tests worden gebruikt. Mucuna heeft echter geen invloed op tests met uricase (15).

Ziektes

Hart en vaatziekten
Vanwege het levodopa (L-dopa) -gehalte van Mucuna, moet het worden vermeden of voorzichtig worden gebruikt bij patiënten met hart- en vaatziekten. L-dopa kan vaak orthostatische hypotensie, duizeligheid en syncope veroorzaken. Veel minder vaak kan L-dopa ook hartkloppingen en hartritmestoornissen veroorzaken (15).

Diabetes
Er zijn aanwijzingen dat Mucuna de bloedsuikerspiegel kan verlagen en hypoglykemie kan veroorzaken (7221). Adviseer patiënten om de bloedglucosemonitoring te verhogen. Het kan nodig zijn om de dosering van diabetesmedicatie aan te passen.

Hypoglycemie
Er zijn aanwijzingen dat Mucuna de bloedsuikerspiegel kan verlagen en hypoglykemie kan verergeren (7221).

Leverziekte
Vanwege het levodopa (L-dopa) gehalte van Mucuna, voorzichtig gebruiken bij patiënten met een leveraandoening. Van L-dopa is gemeld dat het verhoogde leverfunctietesten veroorzaakt (15).

Melanoom
Aangezien levodopa (L-dopa) in Mucuna een voorloper is van het huidpigment melanine, bestaat er enige bezorgdheid dat het melanoom zou kunnen verergeren (15). Vertel patiënten met maligne melanoom, een voorgeschiedenis van melanoom of een verdachte niet-gediagnosticeerde huidlaesie om Mucuna pruriens gebruik te voorkomen.

Maagzweer
Aangezien Mucuna pruriens levodopa (L-dopa) bevat, bestaat er enige bezorgdheid dat het gastro-intestinale bloedingen kan veroorzaken bij patiënten met maagzweren. Van L-dopa is gemeld dat het gastro-intestinale bloedingen veroorzaakt bij patiënten met PUD (15). Bij Mucuna is dit echter nog niet gemeld.

Psychiatrische ziekte
Vanwege het levodopa (L-dopa) -gehalte kan Mucuna de psychiatrische ziekte verergeren bij patiënten met een bestaande aandoening (15). Bovendien is de kans groter dat patiënten met een voorgeschiedenis van psychische aandoeningen een door Mucuna veroorzaakte psychiatrische stoornis ervaren.

Chirurgie
Mucuna pruriens kan de bloedsuikerspiegel beïnvloeden. Theoretisch zou Mucuna de bloedglucoseregulatie tijdens en na chirurgische ingrepen kunnen verstoren. Vertel patiënten dat ze gebruik ten minste 2 weken voor electieve chirurgische ingrepen moeten stoppen.

Interacties

Dosering

Vanwege beperkte wetenschappelijke data is er geen consensus over de dosering.

Dosering
Referenties
 • 15 McEvoy GK, ed. AHFS Drug Information. Bethesda, MD: American Society of Health-System Pharmacists, 1998.
 • 18 Gruenwald J, Brendler T, Jaenicke C. PDR for Herbal Medicines. 1st ed. Montvale, NJ: Medical Economics Company, Inc., 1998.
 • 19 Brinker F. Herb Contraindications and Drug Interactions. 2nd ed. Sandy, OR: Eclectic Medical Publications, 1998.
 • 6898 Anon. Epidemiological notes and reports: Mucuna pruriens-associated pruritus–New Jersey. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 1985;34:732-3.
 • 6899 Nagashayana N, Sankarankutty P, Nampoothiri MRV, et al. Association of l-DOPA with recovery following Ayurveda medication in Parkinson’s Disease. J Neurol Sci 2000;176:124-7.
 • 7020 HP-200 in Parkinson’s Disease study group. An alternative medicine treatment for Parkinson’s disease: Results of a multicenter clinical trial. J Alt Comp Med 1995;1:249-55.
 • 7021 Infante ME, Perez AM, Simao MR, et al. Outbreak of acute toxic psychosis attributed to Mucuna pruriens. Lancet 1990;336:1129.
 • 7203 Vaidya AB, Rajagopalan TG, Mankodi NA, et al. Treatment of Parkinson’s disease with the cowhage plant-Mucuna pruriens Bak. Neurol India 1978;26:171-6.
 • 7204 Pras N, Woerdenbag HJ, Batterman S, et al. Mucuna pruriens: improvement of the biotechnological production of the anti-Parkinson drug L-dopa by plant cell selection. Pharm World Sci 1993;15:263-8.
 • 7205 Vadivel V, Janardhanan K. Nutritional and anti-nutritional composition of velvet bean: an under-utilized food legume in south India. Int J Food Sci Nutr 2000;51:279-87.
 • 7206 Vaidya RA, Aloorkar SD, Sheth AR, Pandya SK. Activity of bromoergocryptine, Mucuna pruriens and L-dopa in the control of hyperprolactinaemia. Neurol India 1978;26:179-182.
 • 7207 Vaidya RA, Sheth AR, Aloorkar SD, et al. The inhibitory effect of the cowhage plant-Mucuna pruriens-and L-dopa on chlorpromazine-induced hyperprolactinaemia in man. Neurol India 1978;26:177-8.
 • 7220 Grover JK, Vats V, Rathi SS, Dawar R. Traditional Indian anti-diabetic plants attenuate progression of renal damage in streptozotocin induced diabetic mice. J Ethnopharmacol 2001;76:233-8.
 • 7221 Akhtar MS, Qureshi AQ, Iqbal J. Antidiabetic evaluation of Mucuna pruriens, Linn seeds. J Pak Med Assoc 1990;40:147-50.
 • 7222 Guerranti R, Aguiyi JC, Errico E, et al. Effects of Mucuna pruriens extract on activation of prothrombin by Echis carinatus venom. J Ethnopharmacol 2001;75:175-80.
 • 7223 Manyam BV. Paralysis agitans and levodopa in “Ayurveda”: ancient Indian medical treatise. Mov Disord 1990;5:47-8.
 • 12232 Katzenschlager R, Evans A, Manson A, et al. Mucuna pruriens in Parkinson’s disease: a double blind clinical and pharmacological study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2004;75:1672-77.
 • 46334 Prakash, D., Niranjan, A., and Tewari, S. K. Some nutritional properties of the seeds of three Mucuna species. Int.J.Food Sci.Nutr. 2001;52(1):79-82.
 • 46335 Singhal, B., Lalkaka, J., and Sankhla, C. Epidemiology and treatment of Parkinson’s disease in India. Parkinsonism.Relat Disord 2003;9 Suppl 2:S105-S109.
 • 46336 Vadivel, V. and Janardhanan, K. Nutritional and antinutritional characteristics of seven South Indian wild legumes. Plant Foods Hum.Nutr 2005;60(2):69-75.
 • 46337 Pugalenthi, M., Vadivel, V., and Siddhuraju, P. Alternative food/feed perspectives of an underutilized legume Mucuna pruriens var. utilis–a review. Plant Foods Hum.Nutr 2005;60(4):201-218.
 • 46342 An alternative medicine treatment for Parkinson’s disease: results of a multicenter clinical trial. HP-200 in Parkinson’s Disease Study Group. J Altern Complement Med 1995;1(3):249-255.
 • 94723 Creapure (Creatine Monohydrate). Toxicological Datasheet. Degussa BioActives. Available at: https://www.fda.gov/ohrms/DOCKETS/…/95s-0316-rpt0154-54-Ref-50-vol112.pdf.
 • 94724 Pulikkalpura H, Kurup R, Mathew PJ, Baby S. Levodopa in Mucuna pruriens and its degradation. Sci Rep 2015;5:11078.
 • 94725 Contin M, Lopane G, Passini A, et al. Mucuna pruriens in Parkinson’s disease: a kinetic-dynamic comparison with levodopa standard formulations. Clin Neuropharmacol 2015;38(5):201-3.
 • 94726 Cassani E, Cilia R, Laguna J, et al. Mucuna pruriens for Parkinson’s disease: low-cost preparation method, laboratory measures and pharmacokinetics profile. J Neurol Sci 2016;365:175-80.
 • 97266 Cilia R, Laguna J, Cassani E, et al. Mucuna pruriens in Parkinson disease: A double-blind, randomized, controlled, crossover study. Neurology 2017;89(5):432-8. doi: 10.1212/WNL.0000000000004175.
Vind een orthomoleculaire therapeut bij jou in de buurt
Sluiten