Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

PABA

Wat is PABA?

Para-aminobenzoëzuur (PABA) is een natuurlijk voorkomend, niet-eiwitaminozuur. PABA komt voor in voedingsmiddelen zoals lever, eieren, nier, tarwekiemen, zemelen, melk en yoghurt. Eerder werd gedacht dat het een B-vitamine was, maar het is nu bekend dat het noch een vitamine noch een essentiële voedingsstof is bij mensen (16, 266, 8954). Interessant is dat pathogene bacteriën PABA nodig hebben om foliumzuur te synthetiseren. Sulfonamide-antibiotica oefenen hun antibacteriële werking uit door de foliumzuursynthese uit PABA te remmen (16).

Wetenschappelijke naam

Para-aminobenzoëzuur

Wat is PABA?

Gebruik

Oraal, PABA wordt gebruikt voor vitiligo, pemphigus, dermatomyositis, morphea, scleroderma en de ziekte van Peyronie. PABA wordt ook oraal gebruikt om vrouwelijke onvruchtbaarheid, artritis, bloedarmoede, reumatische koorts, constipatie, systemische lupus erythematosus, lymfoblastoom cutis en hoofdpijn te behandelen. Het wordt ook gebruikt voor grijs haar, haaruitval en een verouderende huid.

Gebruik

Werking

Para-aminobenzoëzuur (PABA) is een onderdeel van het foliumzuurmolecuul en komt van nature voor in verschillende voedingsmiddelen, waaronder granen, eieren, melk en vlees (16, 266). PABA werd ooit beschouwd als een B-vitamine, maar wordt nu beschouwd als een niet-essentiële voedingsstof (16, 8954). Interessant is dat pathogene bacteriën PABA nodig hebben om foliumzuur te synthetiseren. Sulfonamide-antibiotica oefenen hun antibacteriële werking uit door de foliumzuursynthese uit PABA te remmen (16). Hoewel bloed, urine, zweet en ruggenmergvloeistof detecteerbare hoeveelheden PABA bevatten, is een tekort aan PABA niet beschreven bij mensen (266). Endogene PABA lijkt betrokken te zijn bij een aantal biologische processen, maar de precieze rol is niet bekend (266). De biologische beschikbaarheid van PABA kan afnemen met de leeftijd. Factoren zoals bacteriële overgroei als gevolg van chronische atrofische gastritis en verminderde secretie van maagzuur die kan optreden bij veroudering, kunnen de absorptie van PABA beperken (12460).

Werking

Veiligheid

Waarschijnlijk veilig

Bij lokaal en geschikt gebruik. PABA is door de FDA goedgekeurd voor actueel gebruik en er zijn geen meldingen van significante toxiciteit (266, 272).

Mogelijk veilig

Indien oraal en op de juiste manier gebruikt (10). PABA is een door de FDA goedgekeurd medicijn, maar enkele potentieel ernstige bijwerkingen zijn gemeld (10). Wanneer lokaal en op de juiste wijze op het oog aangebracht als een oogheelkundige oplossing van 0,007% (67957, 67963).

Mogelijk onveilig

Bij oraal gebruik in hoge doses. Doses van meer dan 12 gram per dag zijn in verband gebracht met leukopenie (1061).

Kinderen

Waarschijnlijk veilig

Bij lokaal en geschikt gebruik (266, 272). MOGELIJK VEILIG: indien oraal en op de juiste manier gebruikt (10). PABA is een door de FDA goedgekeurd medicijn voor gebruik bij kinderen.

Mogelijk onveilig

Bij oraal gebruik in hoge doses. Doses hoger dan 220 mg/kg/dag zijn in verband gebracht met fatale toxische effecten (1061).

Zwangerschap en lactatie

Waarschijnlijk veilig

Bij lokaal en geschikt gebruik (266, 272). Er is onvoldoende betrouwbare informatie beschikbaar over de veiligheid van het orale gebruik van PABA tijdens zwangerschap en borstvoeding; vermijd te gebruiken.

Effectiviteit

Effectief

Zonnebrand
PABA is een door de FDA goedgekeurde zonnebrand (266, 8952). PABA lijkt effectief te zijn tijdens zweten, maar niet wanneer de huid in water wordt ondergedompeld (272).

Mogelijk effectief

Ziekte van Peyronie
PABA is FDA-goedgekeurd voor gebruik bij patiënten met de ziekte van Peyronie. Klinisch bewijs toont aan dat het nemen van het specifieke PABA-product (POTABA, Glenwood LLC.) de kromming en verharding van de penis kan verminderen (1067, 8951, 67982, 68031).

Sclerodermie
PABA is door de FDA is goedgekeurd voor sclerodermie. Sommige retrospectieve studies suggereren dat het zou kunnen helpen voor sommige symptomen van sclerodermie, maar het meest overtuigende bewijs toont aan dat het niet helpt (1071, 1073, 1074, 1075).

Dermatomyositis
PABA is FDA-goedgekeurd voor gebruik bij dermatomyositis, maar er is beperkt bewijs om dit gebruik te ondersteunen (10).

Oog infectie
Voorlopig klinisch onderzoek suggereert dat bij de meeste patiënten het gebruik van een specifieke PABA 0,007% oftalmische oplossing (Actipol), gegeven als oogdruppels met of zonder gelijktijdige lokale injecties, effectief kan zijn bij de behandeling van herpes keratitis, een soort hoornvliesinfectie veroorzaakt door herpes simplex virus. Klinisch onderzoek suggereert dat deze PABA-oplossing even effectief of effectiever is dan acyclovir en effectiever dan idoxuridine (67957, 67963).

Morphea
PABA is FDA-goedgekeurd voor gebruik in morfea, maar er is beperkt bewijs om dit gebruik te ondersteunen (10).

Pemphigus
PABA is FDA-goedgekeurd voor gebruik bij pemphigus, maar er is beperkt bewijs om dit gebruik te ondersteunen (10).

Vitiligo
PABA is FDA-goedgekeurd voor gebruik bij vitiligo, maar er is beperkt bewijs om dit gebruik te ondersteunen (10).

Veiligheid

Bijwerkingen

Oraal lijkt PABA goed te worden getolereerd. De meest gemelde bijwerkingen zijn diarree, misselijkheid, braken, anorexia, dyspepsie, koorts en huiduitslag (1074). Allergische reacties waaronder koorts en huiduitslag zijn ook opgetreden (1074). In zeldzame gevallen is hepatotoxiciteit gemeld bij hoge doses (12-48 gram per dag) (1061, 1094). Hoge doses PABA (tot 48 gram per dag) kunnen ook een afname van het aantal witte bloedcellen veroorzaken (1061). PABA moet worden gestaakt als de patiënt niet kan eten (10). In één rapport stopte tot 25% van de patiënten met PABA vanwege intolerantie voor bijwerkingen (1074). Lokaal kan PABA contactdermatitis en soms paradoxale lichtgevoeligheid veroorzaken (272).

Bijwerkingen

Interacties

Medicijnen

Cortisone (Cortisonacetaat)
PABA kan het metabolisme van cortison verminderen wanneer orale PABA en intramusculaire cortison gelijktijdig worden gegeven, waardoor mogelijk zowel de effecten als de bijwerkingen van cortison toenemen (4488). Aanpassing van de dosering van cortison kan nodig zijn.

Dapsone (Avlosulfon)
PABA kan de antibacteriële effecten van dapsone remmen; vermijd gelijktijdig gebruik (266).

Sulfonamide antibiotica
PABA remt de antimicrobiële activiteit van sulfonamide-antibiotica. Sulfonamide-antibiotica oefenen een antibacterieel effect uit door de foliumzuursynthese uit PABA competitief te remmen. Overmaat PABA kan het folaatafbrekende effect van de sulfonamiden overwinnen (10). Vermijd het gebruik van PABA gelijktijdig met sulfonamide-antibiotica. Sulfonamide-antibiotica omvatten sulfadiazine, sulfisoxazol (Gantrisin), sulfamethoxazol (Gantanol), sulfamethizol (Thiosulfil Forte), sulfasalazine (Azulfidine) en co-trimoxazol (trimethoprim-sulfamethoxazol, Bactrim, Septra).

Kruiden en supplementen

Geen bijwerkingen bekend.

Voedsel

Geen bijwerkingen bekend.

Lab testen

Leukopenie
Het aantal witte bloedcellen kan tijdelijk worden verlaagd wanneer PABA wordt gestart, vooral bij hoge doses, maar normaliseert bij voortgezette toediening (10).

Levensfunctietests
Van PABA is gemeld dat het leverfunctietests verhoogt (1084). Monitor leverfunctietests bij aanvang, één maand na het initiëren van PABA-therapie, en daarna elke 3 tot 6 maanden (1084).

Ziektes

Renale ziekte
PABA wordt via de nier uitgescheiden en kan zich ophopen bij patiënten met nierdisfunctie; voorzichtig gebruiken (10). Dosisaanpassingen kunnen nodig zijn.

Interacties

Dosering

Volwassen

Oraal

 • Dermatomyositis: de door de FDA goedgekeurde dosis voor volwassenen is 12 gram per dag in 4-6 doses van het kaliumzout van PABA (10).
 • Morphea: de door de FDA goedgekeurde dosis voor volwassenen is 12 gram per dag in 4 tot 6 doses van het kaliumzout van PABA (10).
 • Pemphigus: de door de FDA goedgekeurde dosis voor volwassenen is 12 gram per dag in 4 tot 6 doses van het kaliumzout van PABA (10).
 • Vitiligo: de door de FDA goedgekeurde dosis voor volwassenen is 12 gram per dag in 4 tot 6 doses van het kaliumzout van PABA (10).

Topisch

 • Zonnebrand: PABA-zonnebrandmiddelen komen in concentraties van 1% tot 15% (272).

Kinderen

Oraal

 • Dermatomyositis: De door de FDA goedgekeurde dosis voor kinderen is 220 mg/kg per dag in verdeelde doses van het kaliumzout van PABA (10).
 • Morphea: De door de FDA goedgekeurde dosis voor kinderen is 220 mg/kg per dag in verdeelde doses van het kaliumzout van PABA (10).
 • Pemphigus: de door de FDA goedgekeurde dosis voor kinderen is 220 mg/kg per dag in verdeelde doses van het kaliumzout van PABA (10).
 • Vitiligo: de door de FDA goedgekeurde dosis voor kinderen is 220 mg/kg per dag in verdeelde doses van het kaliumzout van PABA (10).

Topisch

 • Zonnebrand: PABA-zonnebrandmiddelen komen in concentraties van 1% tot 15% (272).
Dosering
Referenties
 • 10 United States Pharmacopeial Convention, Inc., ed. Drug Information for the Health Care Professional. 19th ed. Englewood, CO: Micromedex Inc., 1999.
 • 16 Gennaro A. Remington: The Science and Practice of Pharmacy. 19th ed. Lippincott: Williams & Wilkins, 1996.
 • 266 Facts and Comparisons staff. Drug Facts and Comparisons. St Louis: Wolters Kluwer Company.
 • 272 Covington TR, et al. Handbook of Nonprescription Drugs. 11th ed. Washington, DC: American Pharmaceutical Association, 1996.
 • 1061 Worobec S, LaChine A. Dangers of orally administered para-aminobenzoic acid. JAMA 1984;251:2348.
 • 1065 Zarafonetis CJ, Dabich L, DeVol EB, et al. Potassium para-aminobenzoate and liver function test findings. J Am Acad Dermatol 1986;15:144-9.
 • 1067 Carson CC. Potassium para-aminobenzoate for the treatment of Peyronie’s disease: is it effective? Tech Urol 1997;3:135-9.
 • 1071 Zarafonetis CJ, Dabich L, Skovronski JJ, et al. Retrospective studies in scleroderma: skin response to potassium para-aminobenzoate therapy. Clin Exp Rheumatol 1988;6:261-8.
 • 1073 Zarafonetis CJ, Dabich L, Negri D, et al. Retrospective studies in scleroderma: effect of potassium para-aminobenzoate on survival. J Clin Epidemiol 1988;41:193-205.
 • 1074 Clegg DO, Reading JC, Mayes MD, et al. Comparison of aminobenzoate potassium and placebo in the treatment of scleroderma. J Rheumatol 1994;21:105-10.
 • 1075 Zarafonetis CJ, Dabich L, Devol EB, et al. Retrospective studies in scleroderma: pulmonary findings and effect of potassium p-aminobenzoate on vital capacity. Respiration 1989;56:22-33.
 • 1084 Ludwig G. Evaluation of conservative therapeutic approaches to Peyronie’s disease (fibrotic induration of the penis). Urol Int 1991;47:236-9.
 • 1086 Hughes CG. Oral PABA and vitiligo. J Am Acad Dermatol 1983;9:770.
 • 1094 Kantor GR, Ratz JL. Liver toxicity from potassium para-aminobenzoate. J Am Acad Dermatol 1985;13:671-2.
 • 4488 Wiesel LL, Barritt AS, Stumpe WM. The synergistic action of para-aminobenzoic acid and cortisone in the treatment of rheumatoid arthritis. Am J Med Sci 1951;243-8.
 • 8951 Zarafonetis CJ, Horrax TM. Treatment of peyronie’s disease with para-aminobenzoacidic potassium (POTOBA). J Urol 1959;81:770-2.
 • 8952 Pathak MA. Sunscreens: Topical and systemic approaches for protection of human skin against harmful effects of solar radiation. J Am Acad Dermatol 1982;7:285-312.
 • 8953 Zarafonetis CJ. Darkening of gray hair during para-amino-benzoic acid therapy. J Invest Dermatol 1950;399-401.
 • 8954 Sieve BF. The clinical effects of a new B Complex Factor, para-aminobenzoic acid, on pigmentation and fertility. Southern Medicine & Surgery 1942;135-9.
 • 12460 Jakobsen J, Pedersen AN, Ovesen L. Para-aminobenzoic acid (PABA) used as a marker for completeness of 24 hour urine: effects of age and dosage scheduling. Eur J Clin Nutr 2003;57:138-42.
 • 67793 Petri, H., Pierchalla, P., and Tronnier, H. [The efficacy of drug therapy in structural lesions of the hair and in diffuse effluvium–comparative double blind study]. Schweiz.Rundsch.Med Prax. 11-20-1990;79(47):1457-1462.
 • 67948 Mackie, B. S. and Mackie, L. E. The PABA story. Australas.J Dermatol 1999;40(1):51-53.
 • 67949 Akberova, S. I., Tazulakhova, E. B., Musaev Galbinur, P. I., Leont’eva, N. A., and Stroeva, O. G. [Study of interferon-inducing activity of para-aminobenzoic acid injected subconjunctivally in rabbits]. Vestn.Oftalmol. 1999;115(1):24-26.
 • 67951 Stroeva, O. G., Akberova, S. I., Drozd, N. N., Makarov, V. A., Miftakhova, N. T., and Kalugin, S. S. [The antithrombotic activity of para-aminobenzoic acid in experimental thrombosis]. Izv.Akad.Nauk Ser.Biol 1999;(3):329-336.
 • 67956 Drozd, N. N., Makarov, V. A., Miftakhova, N. T., Kalugin, S. A., Stroeva, O. G., and Akberova, S. I. [Antithrombotic activity of para-aminobenzoic acid]. Eksp.Klin.Farmakol. 2000;63(3):40-44.
 • 67957 Akberova, S. I. and Musaev Galbinur, P. I. [The new interferon inducer Aktipol in the treatment of herpetic keratitis]. Vestn.Oftalmol. 2000;116(2):16-18.
 • 67958 Grouls, R., Korsten, E., Ackerman, E., Hellebrekers, L., van Zundert, A., and Breimer, D. Diffusion of n-butyl-p-aminobenzoate (BAB), lidocaine and bupivacaine through the human dura-arachnoid mater in vitro. Eur.J.Pharm.Sci. 2000;12(2):125-131.
 • 67961 Akberova, S. I., Musaev Galbinur, P. I., Stroeva, O. G., Magomedov, N. M., Babaev, N. F., and Galbinur, A. P. [Comparative evaluation of the antioxidant activity of para-aminobenzoic acid and emoxipin in the cornea and crystalline lens (an experimental study)]. Vestn.Oftalmol. 2001;117(4):25-29.
 • 67963 Akberova, S. I. [Actipol in treating stromal herpetic keratitis]. Vestn.Oftalmol. 2002;118(2):17-19.
 • 67965 Akberova, S. I. [Para-aminobenzoic acid and prospects of its use in ophthalmology]. Vestn.Oftalmol. 2002;118(3):53-56.
 • 67969 Taneva, E. [Pantogar–modern treatment of hair loss, structural hair lesions, early alopecia, and dystrophy of nails]. Akush.Ginekol.(Sofiia) 2002;41 Suppl 1:37-40.
 • 67971 Beekwilder, J. P., O’Leary, M. E., van den Broek, L. P., van Kempen, G. T., Ypey, D. L., and van den Berg, R. J. Kv1.1 channels of dorsal root ganglion neurons are inhibited by n-butyl-p-aminobenzoate, a promising anesthetic for the treatment of chronic pain. J.Pharmacol.Exp.Ther. 2003;304(2):531-538.
 • 67973 Griffiths, M. R. and Priestley, G. C. A comparison of morphoea and lichen sclerosus et atrophicus in vitro: the effects of para-aminobenzoate on skin fibroblasts. Acta Derm.Venereol. 1992;72(1):15-18.
 • 67974 Zarafonetis, C. J. and HORRAX, T. M. Treatment of Peyronie’s disease with potassium para-aminobenzoate (potaba). J Urol. 1959;81(6):770-772.
 • 67979 Leonard, F. and Kalis, B. [Photoprotection by drugs]. Rev Prat. 6-1-1992;42(11):1375-1376.
 • 67981 Priestley, G. C. and Brown, J. C. Effects of potassium para-aminobenzoate on growth and macromolecule synthesis in fibroblasts cultured from normal and sclerodermatous human skin, and rheumatoid synovial cells. J.Invest Dermatol. 1979;72(4):161-164.
 • 67982 Weidner, W., Hauck, E. W., and Schnitker, J. Potassium paraaminobenzoate (POTABA) in the treatment of Peyronie’s disease: a prospective, placebo-controlled, randomized study. Eur Urol 2005;47(4):530-535.
 • 67984 Pryor, J., Akkus, E., Alter, G., Jordan, G., Lebret, T., Levine, L., Mulhall, J., Perovic, S., Ralph, D., and Stackl, W. Peyronie’s disease. J Sex Med. 2004;1(1):110-115.
 • 67986 Rooney, J. F., Bryson, Y., Mannix, M. L., Dillon, M., Wohlenberg, C. R., Banks, S., Wallington, C. J., Notkins, A. L., and Straus, S. E. Prevention of ultraviolet-light-induced herpes labialis by sunscreen. Lancet 12-7-1991;338(8780):1419-1422.
 • 67988 Gaby, A. R. Natural remedies for scleroderma. Altern.Med.Rev. 2006;11(3):188-195.
 • 67989 Trost, L. W., Gur, S., and Hellstrom, W. J. Pharmacological Management of Peyronie’s Disease. Drugs 2007;67(4):527-545.
 • 67990 Korsten, H. H., Ackerman, E. W., Grouls, R. J., van Zundert, A. A., Boon, W. F., Bal, F., Crommelin, M. A., Ribot, J. G., Hoefsloot, F., and Slooff, J. L. Long-lasting epidural sensory blockade by n-butyl-p-aminobenzoate in the terminally ill intractable cancer pain patient. Anesthesiology 1991;75(6):950-960.
 • 67995 Pan, C. W., Shen, Z. J., and Ding, G. Q. The effect of intravesical instillation of antifibrinolytic agents on bacillus Calmette-Guerin treatment of superficial bladder cancer: a pilot study. J Urol. 2008;179(4):1307-1311.
 • 67996 Pereira de Godoy, J. M. Aminaphtone in idiopathic cyclic oedema syndrome. Phlebology. 2008;23(3):118-119.
 • 67997 Antoniou, C., Kosmadaki, M. G., Stratigos, A. J., and Katsambas, A. D. Sunscreens–what’s important to know. J Eur Acad.Dermatol Venereol. 2008;22(9):1110-1118.
 • 67998 Fisher, D. E., Lofton, S. P., Hale, T., Durant, N., and Grant, L. F. Peyronie’s disease: a case study with clinical implications. Urol.Nurs. 2008;28(2):109-112.
 • 68002 Hellstrom, W. J. Medical management of Peyronie’s disease. J Androl 2009;30(4):397-405.
 • 68003 Flindt-Hansen, H. and Ebbesen, P. Ultraviolet light induction of peripheral granulocytosis with splenomegaly: protection of mice with topical p-aminobenzoic acid (PABA). Br J Dermatol 1991;125(3):222-226.
 • 68005 Flindt-Hansen, H., Thune, P., and Eeg-Larsen, T. The effect of short-term application of PABA on photocarcinogenesis. Acta Derm.Venereol. 1990;70(1):72-75.
 • 68006 Alenda, O., Beley, S., Ferhi, K., Cour, F., Chartier-Kastler, E., Haertig, A., Richard, F., and Roupret, M. [Pathophysiology and management of Peyronie’s disease in adult patients: an update]. Prog Urol. 2010;20(2):91-100.
 • 68009 Gur, S., Limin, M., and Hellstrom, W. J. Current status and new developments in Peyronie’s disease: medical, minimally invasive and surgical treatment options. Expert.Opin.Pharmacother. 2011;12(6):931-944.
 • 68010 Larsen, S. M. and Levine, L. A. Peyronie’s disease: review of nonsurgical treatment options. Urol.Clin North Am 2011;38(2):195-205.
 • 68019 Flindt-Hansen, H., Thune, P., and Larsen, T. E. The inhibiting effect of PABA on photocarcinogenesis. Arch.Dermatol Res 1990;282(1):38-41.
 • 68020 Taylor, C. R., Stern, R. S., Leyden, J. J., and Gilchrest, B. A. Photoaging/photodamage and photoprotection. J Am Acad.Dermatol 1990;22(1):1-15.
 • 68025 Taylor, S. E. and Dorris, R. L. Modification of local anesthetic toxicity by vasoconstrictors. Anesth.Prog 1989;36(3):79-87.
 • 68031 Hasche-Klunder, R. [Treatment of peyronie’s disease with para-aminobenzoacidic potassium (POTOBA) (author’s transl)]. Urologe A 1978;17(4):224-227.
 • 68033 Kierkegaard, E. and Nielsen, B. [Peyronie’s disease treated with K-para-aminobenzoate and vitamin E]. Ugeskr.Laeger 7-23-1979;141(30):2052-2053.
 • 68038 Abarca, J., Odilla, Arrollo C., Blanch, S., and Arellano, G. [Melasma in pregnancy: reduction of its appearance with the use of a broad-spectrum photoprotective agent]. Med Cutan.Ibero.Lat.Am 1987;15(3):199-203.
 • 68040 Slapke, J., Hummel, S., Wischnewsky, G. G., and Winkler, J. Protease inhibitor prevents bronchoconstriction in man. Eur J Respir.Dis 1986;68(1):29-34.
 • 68043 Hoek, F. J., Sanders, G. T., and Tytgat, G. N. Influence of gastric emptying on the PABA test. Clin Chim Acta 6-15-1987;165(2-3):235-241.
 • 68049 Davies, D. M. and Cavanagh, J. Jaundice from potassium p-aminobenzoate. Lancet 4-22-1967;1(7495):896.
 • 68054 Mohorn, M. and Knupfer, M. [Effectiveness of the calcium antagonist nifedipine and the protease inhibitor with plasmin inactivating effect para-aminomethylbenzoic acid on stress-induced bronchial asthma]. Z Gesamte Inn.Med 11-1-1984;39(21):527-530.
 • 68061 Jarratt, M., Hill, M., and Smiles, K. Topical protection against long-wave ultraviolet A. J Am Acad.Dermatol 1983;9(3):354-360.
 • 68064 Penneys, N. S. Treatment of lichen sclerosus with potassium para-aminobenzoate. J.Am.Acad.Dermatol. 1984;10(6):1039-1042.
 • 68075 van den Berg, R. J., Van Soest, P. F., Wang, Z., Grouls, R. J., and Korsten, H. H. The local anesthetic n-butyl-p-aminobenzoate selectively affects inactivation of fast sodium currents in cultured rat sensory neurons. Anesthesiology 1995;82(6):1463-1473.
 • 68078 Sagone, A. L., Jr., Husney, R. M., and Davis, W. B. Biotransformation of para-aminobenzoic acid and salicylic acid by PMN. Free Radic.Biol.Med. 1993;14(1):27-35.
 • 68079 Duffy, L. F., Kerzner, B., Seeff, L., Barr, S. B., and Soldin, S. J. Preliminary assessment of glycine conjugation of para-aminobenzoic acid as a quantitative test of liver function. Clin.Biochem. 1995;28(5):527-530.
 • 68083 Dobrev, H., Popova, L., and Vlashev, D. Proteinase inhibitors and pemphigus vulgaris. An in vitro and in vivo study. Arch Dermatol Res 1996;288(11):648-655.
 • 68091 Ehlert, C., Strunz, H., Visser, K., Wiese, M., and Seydel, J. K. Inhibition of the conjugation of PABA with glycine in vitro by sulfamoyl benzoic acids, sulfonamides, and penicillins and its relation to tubular secretion. J Pharm.Sci 1998;87(6):785.
 • 68094 Linn, E. E. Microemulsion of intradermal delivery of cetyl alcohol and octyl dimethyl PABA. Drug Development & Industrial Pharmacy 1990;16(6):899-920.
Vind een orthomoleculaire therapeut bij jou in de buurt
Sluiten