Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

Vitamine B1

Wat is Vitamine B1?

Thiamine is een in water oplosbaar vitamine B-complex. Thiamine kunnen we niet zelf aanmaken, daarom moet het worden geconsumeerd via voeding of als supplement worden ingenomen. Thiamine wordt vaak gebruikt in combinatie met andere B-vitamines in formuleringen van vitamine B-complexen. Vitamine B-complexen omvatten over het algemeen vitamine B1 (thiamine), vitamine B2 (riboflavine), vitamine B3 (niacine / niacinamide), vitamine B5 (pantotheenzuur), vitamine B6 (pyridoxine), vitamine B12 (cyanocobalamine) en foliumzuur. Sommige producten bevatten echter niet al deze ingrediënten en sommige bevatten andere nutriënten, zoals biotine, para-aminobenzoic acid (PABA), choline bitartrate en inositol.

Wetenschappelijke naam

Thiamine, Thiamin, Vitamin B1, Vitamin B-1.

Wat is Vitamine B1?

Gebruik

Oraal wordt thiamine gebruikt voor thiaminedeficiëntiesyndromen, waaronder beriberi, perifere neuritis geassocieerd met pellagra en neuritis van zwangerschap. Het wordt gebruikt voor slechte eetlust, colitis ulcerosa, chronische diarree, GI-stoornissen, cerebellair syndroom, muggenspray, preventie van het westnijlvirus, diabetische neuropathie, aids, behoud van een positieve mentale houding, verbetering van leervermogen, hartziekte, alcoholisme, stress, veroudering, prediabetes en progressie van nefropathie bij patiënten met type 2 diabetes. Thiamine wordt ook oraal gebruikt voor postherpetische neuralgie en jeuk, aften, immunodepressie, geheugenverlies waaronder de ziekte van Alzheimer, problemen met het gezichtsvermogen zoals cataract en glaucoom, bewegingsziekte en voor meer energie.

Gebruik

Werking

Thiamine is een in water oplosbare vitamine B, voorheen bekend als vitamine B1 of aneurine. Dieetbronnen van thiamine omvatten rundvlees, biergist, peulvruchten (bonen, linzen), noten, haver, varkensvlees, rijst, zaden, tarwe, volkoren granen en gist. Thiamine wordt ook aangetroffen in fruit (zoals sinaasappels), melk en melkproducten. In geïndustrialiseerde landen worden voedingsmiddelen gemaakt met witte rijst of witte bloem vaak verrijkt met thiamine omdat het meeste van de natuurlijk voorkomende thiamine verloren gaat tijdens het verfijningsproces.

Thiaminedeficiëntie leidt tot verminderde transketolase-activiteit in erytrocyten en verhoogde pyruvinezuurconcentratie in het bloed. Pyruvinezuur wordt omgezet in melkzuur. Daarom kan lactaatacidose ook voorkomen bij patiënten met thiaminedeficiëntie. Bij de ziekte van Crohn zijn verlaagde serumthiaminespiegels gemeld.

Anti-diabetische effecten
Thiamine is nodig voor het metabolisme van koolhydraten. Het combineert met adenosinetrifosfaat (ATP) om thiaminedifosfaat te vormen, een co-enzym in het koolhydraatmetabolisme, waarbij de decarboxylatie van pyrodruivenzuur en alfa-ketoglutaarzuur optreedt. Dit co-enzym is ook een onderdeel van transketolatiereacties. Thiamine is ook een co-enzym bij het gebruik van pentose in de hexose monofosfaat-shunt.

Voorlopige gegevens van dieren suggereren dat thiaminedeficiëntie bij diabetici de ontwikkeling van diabetische nefropathie kan verergeren. Bij diabetische nefropathie wordt gedacht dat disfunctie van glomerulaire endotheelcellen, podocyten en tubulaire epitheelcellen kan worden omgekeerd door de plasmaconcentratie van thiamine te verhogen. Dit zou de glomerulaire en tubulaire structuur en functie en vasculaire ontsteking kunnen verbeteren, waardoor de albumine-excretie van de urine wordt verminderd.

Cardiovasculaire effecten
Ernstige thiaminedeficiëntie kan een specifiek type hartfalen veroorzaken dat natte beriberi wordt genoemd. Beriberi wordt gekenmerkt door anorexia, buikpijn, constipatie, perifere neurologische veranderingen, slaapstoornissen, slecht geheugen en cardiovasculaire symptomen, waaronder dyspneu, oedeem, palpitaties, vasodilatatie, warme ledematen en hoog output hartfalen. Beriberi kan worden omgekeerd door suppletie met thiamine.

Thiamine kan ook gunstig zijn voor andere vormen van hartfalen. Thiaminedeficiëntie kan optreden als gevolg van cardiomyopathie, hartfalen en medicijnen die gewoonlijk worden toegediend aan patiënten met hartfalen.

Sommige onderzoeken tonen aan dat thiamine endotheel-afhankelijke vasodilatatie (EDV) kan verbeteren bij gezonde, prediabetische en diabetische patiënten die op hun beurt cardiovasculaire complicaties kunnen voorkomen. Ander klinisch onderzoek toont aan dat thiamine 100 mg driemaal daags gedurende 6 maanden resulteert in milde dalingen van de diastolische bloeddruk vanaf baseline bij normotensieve patiënten met hyperglycemie.

Insectverdrijvend middel
Er is interesse in het gebruik van thiamine en andere B-vitamines als afweermiddel voor muggen en andere insecten. De theorie is dat orale inname van thiamine een geur produceert die detecteerbaar is door muggen die hen afstoot. Er is echter geen betrouwbaar bewijs dat thiamine voor dit gebruik werkt.

Neurologische effecten
Syndromen geassocieerd met thiaminedeficiëntie zijn beriberi en Wernicke-Korsakoff-syndroom. Het syndroom van Wernicke-Korsakoff wordt gekenmerkt door verwarring, afonie, ataxie, nystagmus, oftalmoplegie en coma. Het wordt vaak geassocieerd met chronisch alcoholisme. Bij alcoholisme treedt thiaminedeficiëntie op als gevolg van een verminderde inname, verminderde absorptie en verminderde opslag van thiamine. Ethanol verlaagt ook de fosforylering van thiamine, waardoor de omzetting ervan tot de actieve vorm wordt verminderd. Thiamine kan ook betrokken zijn bij neuromusculaire transmissie.

Werking

Veiligheid

Waarschijnlijk veilig

Indien oraal en geschikt gebruikt. Thiamine wordt over het algemeen als niet-toxisch beschouwd; hoewel er zeldzame overgevoeligheidsreacties zijn opgetreden. Bij intraveneuze of intramusculaire en gepaste toediening. Injecteerbare thiamine is een door de FDA goedgekeurd recept.

Zwangerschap en lactatie

Waarschijnlijk veilig

Indien oraal en op de juiste manier gebruikt. De doses mogen de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) van 1,4 mg per dag niet overschrijden. Er is onvoldoende betrouwbare informatie beschikbaar over de veiligheid van het gebruik van grotere hoeveelheden tijdens de zwangerschap of borstvoeding.

Effectiviteit

Stofwisselingsziekten
Thiamine oraal innemen helpt om tijdelijk metabole stoornissen te herstellen die verband houden met genetische ziekten zoals subacute necrotiserende encefalopathie (SNE, de ziekte van Leigh), ahornsiroopurineziekte (vertakte aminoacidopathie) en melkzuuracidose geassocieerd met pyruvaatcarboxylasedeficiëntie en hyperalaninemie.

Thiamine-tekort
Thiamine oraal innemen helpt bij het voorkomen en behandelen van thiaminedeficiëntie syndromen, waaronder beriberi en perifere neuritis geassocieerd met pellagra of neuritis van zwangerschap. Thiaminedeficiëntie kan voorkomen bij mensen met malabsorptievoorwaarden zoals alcoholisme, cirrose en gastro-intestinale (GI) ziekten; bij mensen met onvoldoende inname door anorexia, misselijkheid en braken; en bij degenen met verhoogde vereisten, waaronder zwangerschap, verhoogde inname van koolhydraten, verhoogde lichamelijke activiteit, hyperthyreoïdie, infectie en leverziekte. Een tekort is echter zeldzaam met deze aandoeningen. Ouderen kunnen ook een verhoogd risico hebben op subklinische thiaminedeficiëntie.

Wernicke-Korsakoff-syndroom (WKS)
Parenterale toediening van thiamine lijkt het risico op het ontwikkelen van WKS te verlagen en de symptomen van WKS bij acute alcoholontwenning te verminderen. Van 30 tot 80% van de alcoholisten wordt vermoed dat ze thiaminedeficiëntie hebben. Er is geen optimale dosis voor de behandeling van WKS vastgesteld, maar een intramusculaire dosis van 200 mg kan effectiever zijn dan lagere doses.

Staar
Bewijs uit bevolkingsonderzoek toont aan dat een hoge inname van thiamine via de voeding gepaard gaat met 40% lagere kans op nucleaire cataracten. Uit ander populatie-onderzoek blijkt dat een hogere inname van thiamine via de voeding gepaard gaat met een bescheiden verminderd risico op ouderdomsgerelateerde lensopacificatie.

Diabetische nefropathie
Voorlopig klinisch onderzoek toont aan dat het drie maal daags innemen van een hoge dosis thiamine 100 mg gedurende 3 maanden de albumine-excretie van de urine bij patiënten met type 2 diabetes aanzienlijk verlaagt in vergelijking met placebo.

Dysmenorroe
Voorlopig klinisch onderzoek suggereert dat het 100 dagen daags nemen van thiaminehydrochloride pijn elimineert bij 87% van de adolescente en volwassen vrouwen met matige tot ernstige primaire dysmenorroe. Uit ander voorlopig klinisch onderzoek blijkt dat het alleen nemen van thiamine of samen met visolie 500 mg per dag gedurende 2 maanden de pijnintensiteit en pijnduur matig vermindert in vergelijking met placebo bij adolescente vrouwen met dysmenorroe.

Veiligheid

Bijwerkingen

Gewoonlijk wordt thiamine goed verdragen. In zeldzame gevallen kan het dermatitis en andere overgevoeligheidsreacties veroorzaken. Parenteraal kan thiamine gevoelens van warmte, tintelingen, pruritus, pijn, urticaria, zwakte, zweten, misselijkheid, rusteloosheid, benauwdheid, angio-oedeem, ademnood, cyanose, longoedeem, gastro-intestinale bloedingen, voorbijgaande vasodilatatie, hypotensie en vasculaire instorting veroorzaken.

Bijwerkingen

Interacties

Medicijnen

Geen bijwerkingen bekend.

Kruiden en supplementen

Areca
Areca (betel) noten verminderen de thiamine-activiteit, waarschijnlijk door chemische inactivatie. Chronisch, regelmatig kauwen van betelnoten kan bijdragen aan thiaminedeficiëntie.

Horsetail
Paardenstaart (Equisetum) bevat een thiaminase-achtige samenstelling die thiamine in de maag kan vernietigen en theoretisch symptomatische thiaminedeficiëntie kan veroorzaken. De Canadese overheid eist dat equisetum-bevattende producten worden gecertificeerd vrij van thiaminase-activiteit. Vermijd het gebruik van dit kruid bij mensen met een verhoogd risico op thiaminedeficiëntie.

Voedsel

Koffie en Thee
Polyfenolen, zoals tannines, in koffie en thee kunnen reageren met thiamine, het omzetten in een niet-absorbeerbare en inactieve vorm. Bewijs van thiaminedeficiëntie is gevonden in een landelijke Thaise bevolking die grote hoeveelheden thee (> 1 liter per dag) consumeert of gefermenteerde theebladeren chronisch kauwt. Dit effect is echter niet gevonden in de westerse bevolking, ondanks de reguliere theeconsumptie. Het is niet waarschijnlijk dat de interactie klinisch significant is, vooral wanneer het dieet voldoende is in thiamine en ook ascorbinezuur, wat de reactie tussen thiamine en polyfenolen kan voorkomen.

Seafood
Rauwe zoetwatervis en schaaldieren bevatten thiaminase-enzymen die thiamine vernietigen. Regelmatige inname van rauwe vis of schaaldieren kan bijdragen aan thiaminedeficiëntie. De enzymen worden vernietigd door te koken. Daarom heeft consumptie van gekookte schaal- en schelpdieren geen invloed op de thiaminespiegels.

Lab testen

Serum theophylline
Grote hoeveelheden thiamine kunnen de spectrofotometrische bepaling van serumtheofyllineconcentraties door Schack en Waxler verstoren.

Uric-zuur
Thiamine kan vals-positieve resultaten in de fosfowolframaat-methode veroorzaken voor de bepaling van urinezuur.

Urobilinogen
Thiamine kan bij de urine-vlektest vals-positieve resultaten met Ehrlich’s reagens voor urobilinogeen veroorzaken.

Ziektes

Alcoholisme, Cirrhose
Thiaminedeficiëntie wordt vaak geassocieerd met alcoholisme en cirrose. Alcoholisten hebben vaak een laag thiamieniveau als gevolg van een verminderde inname, verminderde absorptie en verminderde opslag van in water oplosbare vitaminen. Thiaminedeficiëntie lijkt ook bij te dragen aan alcoholische neuropathie.

Kritieke ziekte
Patiënten die ernstig ziek zijn, bijvoorbeeld chirurgische patiënten, lijken een risico te lopen op thiaminedeficiëntie. Thiaminesuppletie kan nodig zijn bij deze patiënten.

Hemodialyse
Patiënten die hemodialyse ondergaan, lopen risico op thiaminedeficiëntie. Thiaminesuppletie kan nodig zijn bij deze patiënten.

Malabsorptie syndromen
Thiamine-absorptie is verminderd in slechtabsorberende omstandigheden.

Interacties

Dosering

Volwassen

Oraal

Als voedingssupplement bij volwassenen wordt gewoonlijk 1-2 mg dagelijks gebruikt. De dagelijkse aanbevolen hoeveelheid (RDA) van thiamine is: baby’s 0-6 maanden, 0,2 mg; Baby’s 7-12 maanden, 0,3 mg; Kinderen 1-3 jaar, 0,5 mg; Kinderen van 4-8 jaar, 0,6 mg; Mannen 9-13 jaar, 0,9 mg; Mannen van 14 jaar en ouder, 1,2 mg; Vrouwen 9-13 jaar, 0,9 mg; Vrouwen 14-18 jaar, 1 mg; Vrouwen ouder dan 18 jaar, 1,1 mg; Zwangere vrouwen, 1,4 mg; en vrouwen die borstvoeding geven, 1,5 mg.

Dosering
Referenties
 • McEvoy GK, ed. AHFS Drug Information. Bethesda, MD: American Society of Health-System Pharmacists, 1998.
 • Brady JA, Rock CL, Horneffer MR. Thiamin status, diuretic medications, and the management of congestive heart failure. J Am Diet Assoc 1995;95:541-4.
 • Shimon I, Almog S, Vered Z, et al. Improved left ventricular function after thiamine supplementation in patients with congestive heart failure receiving long-term furosemide therapy. Am J Med 1995;98:485-90.
 • Pfitzenmeyer P, Guilland JC, d’Athis P, et al. Thiamine status of elderly patients with cardiac failure including the effects of supplementattion. Int J Vitam Nutr Res 1994;64:113-8.
 • Seligmann H, Halkin H, Rauchfleisch S, et al. Thiamine deficiency in patients with congestive heart failure receiving long-term furosemide therapy: a pilot study. Am J Med 1991;91:151-5.
 • Brown RS, Di Stanislao PT, Beaver WT, et al. The administration of folic acid to institutionalized epileptic adults with phenytoin-induced gingival hyperplasia. A double-blind, randomized, placebo-controlled, parallel study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1991;70:565-8.
 • Drew HJ, Vogel RI, Molofsky W, et al. Effect of folate on phenytoin hyperplasia. J Clin Periodontol 1987;14:350-6.
 • Beers MH, Berkow R. The Merck Manual of Diagnosis and Therapy. 17th ed. West Point, PA: Merck and Co., Inc., 1999.
 • Yates AA, Schlicker SA, Suitor CW. Dietary reference intakes: The new basis for recommendations for calcium and related nutrients, B vitamins, and choline. J Am Diet Assoc 1998;98:699-706.
 • Gallimberti L, Canton G, Gentile N, et al. Gamma-hydroxybutyric acid for treatment of alcohol withdrawal syndrome. Lancet 1989;2:787-9.
 • Ogunmekan AO, Hwang PA. A randomized, double-blind, placebo-controlled, clinical trial of D-alpha-tocopheryl acetate (vitamin E), as add-on therapy, for epilepsy in children. Epilepsia 1989;30:84-9.
 • Kuroki F, Iida M, Tominaga M, et al. Multiple vitamin status in Crohn’s disease. Correlation with disease activity. Dig Dis Sci 1993;38:1614-8.
 • Cumming RG, Mitchell P, Smith W. Diet and cataract: the Blue Mountains Eye Study. Ophthalmology 2000;10:450-6.
 • Harel Z, Biro FM, Kottenhahn RK, Rosenthal SL. Supplementation with omega-3 polyunsaturated fatty acids in the management of dysmenorrhea in adolescents. Am J Obstet Gynecol 1996;174:1335-8.
 • Goldin BR, Lichtenstein AH, Gorbach SL. Nutritional and metabolic roles of intestinal flora. In: Shils ME, Olson JA, Shike M, eds. Modern Nutrition in Health and Disease, 8th ed. Malvern, PA: Lea & Febiger, 1994.
 • Tanphaichitr V. Thiamin. In: Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC, Eds. Modern Nutrition in Health and Disease. 9th ed. Baltimore, MD: Williams & Wilkins, 1999. pg.381-9.
 • Alston TA. Does metformin interfere with thiamine? (letter) Arch Int Med 2003;163:983.
 • Levy WC, Soine LA, Huth MM, Fishbein DP. Thiamine deficiency in congestive heart failure (letter). Am J Med 1992;93:705-6.
 • Leslie D, Gheorghiade M. Is there a role for thiamine supplementation in the management of heart failure? Am Heart J 1996;131:1248-50.
 • Saif MW. Is there a role for thiamine in the management of congestive heart failure? (letter) South Med J 2003;96:114-5.
 • Lubetsky A, Winaver J, Seligmann H, et al. Urinary thiamine excretion in the rat: effects of furosemide, other diuretics, and volume load. J Lab Clin Med 1999;134:232-7..
 • Botez MI, Botez T, Ross-Chouinard A, Lalonde R. Thiamine and folate treatment of chronic epileptic patients: a controlled study with the Wechsler IQ scale. Epilepsy Res 1993;16:157-63..
 • Botez MI, Joyal C, Maag U, Bachevalier J. Cerebrospinal fluid and blood thiamine concentrations in phenytoin-treated epileptics. Can J Neurol Sci 1982;9:37-9..
 • Patrini C, Perucca E, Reggiani C, Rindi G. Effects of phenytoin on the in vivo kinetics of thiamine and its phosphoesters in rat nervous tissues. Brain Res 1993;628:179-86..
 • Lewis CM, King JC. Effect of oral contraceptive agents on thiamin, riboflavin, and pantothenic acid status in young women. Am J Clin Nutr 1980;33:832-8..
 • Vimokesant S, Nakornchai S, Rungruangsak K, et al. Food habits causing thiamine deficiency in humans. J Nutr Sci Vitaminol 1976;22:1-2.
 • Vimokesant S, Kunjara S, Rungruangsak K, et al. Beriberi caused by antithiamin factors in food and its prevention. Ann N Y Acad Sci 1982;378:123-36.
 • Smidt LJ, Cremin FM, Grivetti LE, Clifford AJ. Influence of folate status and polyphenol intake on thiamin status in Irish women. Am J Clin Nutr 1990;52:1077-92.
 • Hilker DM, Somogyi JC. Antithiamins of plant origin: their chemical nature and mode of action. Ann N Y Acad Sci 1982;378:137-44.
 • Waldenlind L. Studies on thiamine and neuromuscular transmission. Acta Physiol Scand Suppl 1978;459:1-35.
 • Somogyi JC, Nageli U. Antithiamine effect of coffee. Int J Vit Nutr Res 1976;46:149-53.
 • Thorp VJ. Effect of oral contraceptive agents on vitamin and mineral requirements. J Am Diet Assoc 1980;76:581-4.
 • Aksoy M, Basu TK, Brient J, Dickerson JW. Thiamin status of patients treated with drug combinations containing 5-fluorouracil. Eur J Cancer 1980;16:1041-5.
 • Ulusakarya A, Vantelon JM, Munck JN, et al. Thiamine deficiency in a patient receiving chemotherapy for acute myeloblastic leukemia (letter). Am J Hematol 1999;61:155-6.
 • De Reuck JL, Sieben GJ, Sieben-Praet MR, et al. Wernicke’s encephalopathy in patients with tumors of the lymphoid-hemopoietic systems. Arch Neurol 1980;37:338-41..
 • Briggs MH, Briggs M. Thiamine status and oral contraceptives. Contraception 1975;11:151-4.
 • Vir SC, Love AH. Effect of oral contraceptive agents on thiamin status. Int J Vit Nutr Res 1979;49:291-5.
 • Hamon NW, Awang DVC. Horsetail. Can Pharm J 1992:399-401.
 • Berger MM, Shenkin A, Revelly JP, et al. Copper, selenium, zinc, and thiamine balances during continuous venovenous hemodiafiltration in critically ill patients. Am J Clin Nutr 2004;80:410-6.
 • Hernandez BY, McDuffie K, Wilkens LR, et al. Diet and premalignant lesions of the cervix: evidence of a protective role for folate, riboflavin, thiamin, and vitamin B12. Cancer Causes Control 2003;14:859-70.
 • Day E, Bentham P, Callaghan R, et al. Thiamine for Wernicke-Korsakoff Syndrome in people at risk from alcohol abuse. Cochrane Database Syst Rev 2004;(1):CD004033.
 • Wilkinson TJ, Hanger HC, Elmslie J, et al. The response to treatment of subclinical thiamine deficiency in the elderly. Am J Clin Nutr 1997;66:925-8.
 • Koike H, Iijima M, Sugiura M, et al. Alcoholic neuropathy is clinicopathologically distinct from thiamine-deficiency neuropathy. Ann Neurol 2003;54:19-29.
 • Alston TA. Does metformin interfere with thiamine?–Reply. Arch Intern Med 2003;163:983.
 • Babaei-Jadidi R, Karachalias N, Ahmed N, et al. Prevention of incipient diabetic nephropathy by high-dose thiamine and benfotiamine. Diabetes. 2003;52:2110-20.
 • Jacques PF, Taylor A, Moeller S, et al. Long-term nutrient intake and 5-year change in nuclear lens opacities. Arch Ophthalmol 2005;123:517-26.
 • Rabbani N, Alam SS, Riaz S, et al. High-dose thiamine therapy for patients with type 2 diabetes and microalbuminuria: a randomized, double-blind placebo-controlled pilot study. Diabetologia 2009;52:208-12.
 • Ives AR, Paskewitz SM. Testing vitamin B as a home remedy against mosquitoes. J Am Mosq Control Assoc 2005;21:213-7.
 • Vimokesant, S. L., Hilker, D. M., Nakornchai, S., Rungruangsak, K., and Dhanamitta, S. Effects of betel nut and fermented fish on the thiamin status of northeastern Thais. Am J Clin Nutr 1975;28(12):1458-1463.
 • Roje, S. Vitamin B biosynthesis in plants. Phytochemistry 2007;68(14):1904-1921.
 • Rogovik, A. L., Vohra, S., and Goldman, R. D. Safety considerations and potential interactions of vitamins: should vitamins be considered drugs? Ann.Pharmacother. 2010;44(2):311-324.
 • Dunn, S. P., Bleske, B., Dorsch, M., Macaulay, T., Van, Tassell B., and Vardeny, O. Nutrition and heart failure: impact of drug therapies and management strategies. Nutr Clin Pract 2009;24(1):60-75.
 • Soukoulis, V., Dihu, J. B., Sole, M., Anker, S. D., Cleland, J., Fonarow, G. C., Metra, M., Pasini, E., Strzelczyk, T., Taegtmeyer, H., and Gheorghiade, M. Micronutrient deficiencies an unmet need in heart failure. J Am Coll.Cardiol. 10-27-2009;54(18):1660-1673.
 • Al Shahib, W. and Marshall, R. J. The fruit of the date palm: its possible use as the best food for the future? Int.J.Food Sci.Nutr. 2003;54(4):247-259.
 • Kotani, N., Oyama, T., Sakai, I., Hashimoto, H., Muraoka, M., Ogawa, Y., and Matsuki, A. Analgesic effect of a herbal medicine for treatment of primary dysmenorrhea–a double-blind study. Am.J Chin Med 1997;25(2):205-212.
 • Christiansen, C., Rodbro, P., and Nielsen, C. T. Iatrogenic osteomalacia in epileptic children. A controlled therapeutic trial. Acta Paediatr.Scand 1975;64(2):219-224.
 • Ranganathan, L. N. and Ramaratnam, S. Vitamins for epilepsy. Cochrane.Database.Syst.Rev 2005;(2):CD004304.
 • Poppell, T. D., Keeling, S. D., Collins, J. F., and Hassell, T. M. Effect of folic acid on recurrence of phenytoin-induced gingival overgrowth following gingivectomy. J Clin Periodontol. 1991;18(2):134-139.
 • Zhou, K., Zhao, R., Geng, Z., Jiang, L., Cao, Y., Xu, D., Liu, Y., Huang, L., and Zhou, J. Association between B-group vitamins and venous thrombosis: systematic review and meta-analysis of epidemiological studies. J.Thromb.Thrombolysis. 2012;34(4):459-467.
 • Backman, N., Holm, A. K., Hanstrom, L., Blomquist, H. K., Heijbel, J., and Safstrom, G. Folate treatment of diphenylhydantoin-induced gingival hyperplasia. Scand J Dent Res 1989;97(3):222-232.
 • Horwitz, S. J., Klipstein, F. A., and Lovelace, R. E. Relation of abnormal folate metabolism to neuropathy developing during anticonvulsant drug therapy. Lancet 3-16-1968;1(7542):563-565.
 • Ralston, A. J., Snaith, R. P., and Hinley, J. B. Effects of folic acid on fit-frequency and behaviour in epileptics on anticonvulsants. Lancet 4-25-1970;1(7652):867-868.
 • Mattson, R. H., Gallagher, B. B., Reynolds, E. H., and Glass, D. Folate therapy in epilepsy. A controlled study. Arch Neurol. 1973;29(2):78-81.
 • Christiansen, C., Rodbro, P., and Lund, M. Incidence of anticonvulsant osteomalacia and effect of vitamin D: controlled therapeutic trial. Br Med J 12-22-1973;4(5894):695-701.
 • Jensen, O. N. and Olesen, O. V. Subnormal serum folate due to anticonvulsive therapy. A double-blind study of the effect of folic acid treatment in patients with drug-induced subnormal serum folates. Arch Neurol. 1970;22(2):181-182.
 • Grant, R. H. and Stores, O. P. Folic acid in folate-deficient patients with epilepsy. Br Med J 12-12-1970;4(5736):644-648.
 • Bowe, J. C., Cornish, E. J., and Dawson, M. Evaluation of folic acid supplements in children taking phenytoin. Dev.Med Child Neurol. 1971;13(3):343-354.
 • Gibberd, F. B., Nicholls, A., and Wright, M. G. The influence of folic acid on the frequency of epileptic attacks. Eur J Clin Pharmacol. 1981;19(1):57-60.
 • Birmingham, C. L. and Gritzner, S. Heart failure in anorexia nervosa: case report and review of the literature. Eat.Weight.Disord. 2007;12(1):e7-10.
 • Sohrabvand, F., Shariat, M., and Haghollahi, F. Vitamin B supplementation for leg cramps during pregnancy. Int J Gynaecol.Obstet. 2006;95(1):48-49.
 • Mayo-Smith, M. F. Pharmacological management of alcohol withdrawal. A meta-analysis and evidence-based practice guideline. American Society of Addiction Medicine Working Group on Pharmacological Management of Alcohol Withdrawal. JAMA 7-9-1997;278(2):144-151.
 • Allwood, M. C. and Kearney, M. C. Compatibility and stability of additives in parenteral nutrition admixtures. Nutrition 1998;14(9):697-706.
 • Gaby, A. R. Natural approaches to epilepsy. Altern.Med Rev. 2007;12(1):9-24.
 • Constant, J. The alcoholic cardiomyopathies–genuine and pseudo. Cardiology 1999;91(2):92-95.
 • Rieck, J., Halkin, H., Almog, S., Seligman, H., Lubetsky, A., Olchovsky, D., and Ezra, D. Urinary loss of thiamine is increased by low doses of furosemide in healthy volunteers. J Lab Clin Med 1999;134(3):238-243.
 • Matsuda, M. and Kanamaru, A. [Clinical roles of vitamins in hematopoietic disorders]. Nippon Rinsho 1999;57(10):2349-2355.
 • Naito, E., Ito, M., Yokota, I., Saijo, T., Chen, S., Maehara, M., and Kuroda, Y. Concomitant administration of sodium dichloroacetate and thiamine in west syndrome caused by thiamine-responsive pyruvate dehydrogenase complex deficiency. J Neurol.Sci 12-1-1999;171(1):56-59.
 • Avenell, A. and Handoll, H. H. Nutritional supplementation for hip fracture aftercare in the elderly. Cochrane Database Syst Rev 2000;(2):CD001880.
 • Rodriguez-Martin, J. L., Lopez-Arrieta, J. M., and Qizilbash, N. Thiamine for Alzheimer’s disease. Cochrane Database.Syst.Rev 2000;(2):CD001498.
 • Cascante, M., Centelles, J. J., Veech, R. L., Lee, W. N., and Boros, L. G. Role of thiamin (vitamin B-1) and transketolase in tumor cell proliferation. Nutr.Cancer 2000;36(2):150-154.
 • Gregory, M. E. Reviews of the progress of Dairy Science. Water-soluble vitamins in milk and milk products. J Dairy Res 1975;42(1):197-216.
 • Manore, M. M. Effect of physical activity on thiamine, riboflavin, and vitamin B-6 requirements. Am J Clin Nutr 2000;72(2 Suppl):598S-606S.
 • Boros, L. G. Population thiamine status and varying cancer rates between western, Asian and African countries. Anticancer Res 2000;20(3B):2245-2248.
 • Rindi, G. and Laforenza, U. Thiamine intestinal transport and related issues: recent aspects. Proc Soc Exp Biol Med 2000;224(4):246-255.
 • Zilm, D. H., Sellers, E. M., MacLeod, S. M., and Degani, N. Letter: Propranolol effect on tremor in alcoholic withdrawal. Ann Intern Med 1975;83(2):234-236.
 • Avenell, A. and Handoll, H. H. Nutritional supplementation for hip fracture aftercare in the elderly. Cochrane Database Syst Rev 2000;(4):CD001880.
 • Bjorkqvist, S. E. Clonidine in alcohol withdrawal. Acta Psychiatr.Scand 1975;52(4):256-263.
 • Ambrose, M. L., Bowden, S. C., and Whelan, G. Thiamin treatment and working memory function of alcohol-dependent people: preliminary findings. Alcohol Clin.Exp.Res. 2001;25(1):112-116.
 • Neufeld, E. J., Fleming, J. C., Tartaglini, E., and Steinkamp, M. P. Thiamine-responsive megaloblastic anemia syndrome: a disorder of high-affinity thiamine transport. Blood Cells Mol.Dis 2001;27(1):135-138.
 • Witte, K. K., Clark, A. L., and Cleland, J. G. Chronic heart failure and micronutrients. J Am Coll Cardiol 6-1-2001;37(7):1765-1774.
 • Rodriguez-Martin, J. L., Qizilbash, N., and Lopez-Arrieta, J. M. Thiamine for Alzheimer’s disease. Cochrane Database.Syst.Rev 2001;(2):CD001498.
 • Bakker, S. J. Low thiamine intake and risk of cataract. Ophthalmology 2001;108(7):1167.
 • Proctor, M. L. and Murphy, P. A. Herbal and dietary therapies for primary and secondary dysmenorrhoea. Cochrane.Database.Syst.Rev 2001;(3):CD002124.
 • Singleton, C. K. and Martin, P. R. Molecular mechanisms of thiamine utilization. Curr Mol.Med 2001;1(2):197-207.
 • Kuroda, Y., Naito, E., and Touda, Y. [Drug therapy for mitochondrial diseases]. Nippon Rinsho 2002;60 Suppl 4:670-673.
 • Thornalley, P. J. Glycation in diabetic neuropathy: characteristics, consequences, causes, and therapeutic options. Int Rev Neurobiol. 2002;50:37-57.
 • de, Lonlay P., Fenneteau, O., Touati, G., Mignot, C., Billette, de, V, Rabier, D., Blanche, S., Ogier de, Baulny H., and Saudubray, J. M. [Hematologic manifestations of inborn errors of metabolism]. Arch Pediatr 2002;9(8):822-835.
 • Fleming, M. D. The genetics of inherited sideroblastic anemias. Semin.Hematol. 2002;39(4):270-281.
 • Mahoney, D. J., Parise, G., and Tarnopolsky, M. A. Nutritional and exercise-based therapies in the treatment of mitochondrial disease. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2002;5(6):619-629.
 • Berger, M. M. and Mustafa, I. Metabolic and nutritional support in acute cardiac failure. Curr.Opin.Clin.Nutr.Metab Care 2003;6(2):195-201.
 • Johnson, K. A., Bernard, M. A., and Funderburg, K. Vitamin nutrition in older adults. Clin Geriatr.Med 2002;18(4):773-799.
 • Helphingstine, C. J. and Bistrian, B. R. New Food and Drug Administration requirements for inclusion of vitamin K in adult parenteral multivitamins. JPEN J Parenter.Enteral Nutr 2003;27(3):220-224.
 • VICTOR, M. and ADAMS, R. D. The effect of alcohol on the nervous system. Res Publ.Assoc Res Nerv Ment.Dis 1953;32:526-573.
 • LATIES, V. G., LASAGNA, L., GROSS, G. M., HITCHMAN, I. L., and FLORES, J. A controlled trial on chlorpromazine and promazine in the management of delirium tremens. Q.J Stud.Alcohol 1958;19(2):238-243.
 • ECKENHOFF, J. E. and OECH, S. R. The effects of narcotics and antagonists upon respiration and circulation in man. A review. Clin Pharmacol Ther 1960;1:483-524.
 • GRUENWALD, F., HANLON, T. E., WACHSLER, S., and KURLAND, A. A. A comparative study of promazine and triflupromazine in the treatment of acute alcoholism. Dis Nerv Syst. 1960;21:32-38.
 • THOMAS, D. W. and FREEDMAN, D. X. TREATMENT OF THE ALCOHOL WITHDRAWAL SYNDROME. COMPARISON OF PROMAZINE AND PARALDEHYDE. JAMA 4-20-1964;188:316-318.
 • MOROZ, R. and RECHTER, E. MANAGEMENT OF PATIENTS WITH IMPENDING AND FULL-BLOWN DELIRIUM TREMENS. Psychiatr.Q. 1964;38:619-626.
 • SERENY, G. and KALANT, H. COMPARATIVE CLINICAL EVALUATION OF CHLORDIAZEPOXIDE AND PROMAZINE IN TREATMENT OF ALCOHOL-WITHDRAWAL SYNDROME. Br Med J 1-9-1965;1(5427):92-97.
 • CHAMBERS, J. F. and SCHULTZ, J. D. DOUBLE-BLIND STUDY OF THREE DRUGS IN THE TREATMENT OF ACUTE ALCOHOLIC STATES. Q.J Stud.Alcohol 1965;26:10-18.
 • ROSENFELD, J. E. and BIZZOCO, D. H. A controlled study of alcohol withdrawal. Q.J Stud.Alcohol 1961;Suppl 1:77-84.
 • Wolters, M., Hermann, S., and Hahn, A. B vitamin status and concentrations of homocysteine and methylmalonic acid in elderly German women. Am J Clin Nutr 2003;78(4):765-772.
 • Kodentsova, V. M. [Excretion of vitamins and their metabolites in urine as criteria of human vitamin status]. Vopr.Med Khim. 1992;38(4):33-37.
 • Okudaira, K. [Late withdrawal syndrome]. Ryoikibetsu.Shokogun.Shirizu. 2003;(40):429-431.
 • Lorber, A., Gazit, A. Z., Khoury, A., Schwartz, Y., and Mandel, H. Cardiac manifestations in thiamine-responsive megaloblastic anemia syndrome. Pediatr Cardiol. 2003;24(5):476-481.
 • Greenblatt, D. J., Allen, M. D., Noel, B. J., and Shader, R. I. Acute overdosage with benzodiazepine derivatives. Clin Pharmacol Ther 1977;21(4):497-514.
 • Avenell, A. and Handoll, H. H. Nutritional supplementation for hip fracture aftercare in the elderly. Cochrane Database Syst Rev 2004;(1):CD001880.
 • Ristow, M. Neurodegenerative disorders associated with diabetes mellitus. J Mol.Med 2004;82(8):510-529.
 • Younes-Mhenni, S., Derex, L., Berruyer, M., Nighoghossian, N., Philippeau, F., Salzmann, M., and Trouillas, P. Large-artery stroke in a young patient with Crohn’s disease. Role of vitamin B6 deficiency-induced hyperhomocysteinemia. J Neurol.Sci 6-15-2004;221(1-2):113-115.
 • Jackson, R. and Teece, S. Best evidence topic report. Oral or intravenous thiamine in the emergency department. Emerg.Med J 2004;21(4):501-502.
 • Avenell, A. and Handoll, H. H. Nutritional supplementation for hip fracture aftercare in older people. Cochrane Database Syst Rev 2005;(2):CD001880.
 • Suzuki, S. [Role of mitochondrial dysfunction in pathogenesis of diabetic microangiopathy]. Nippon Rinsho 2005;63 Suppl 6:103-110.
 • Yamagishi, S. and Imaizumi, T. [Progress on the drug therapy for diabetic microangiopathies: AGE inhibitors]. Nippon Rinsho 2005;63 Suppl 6:136-138.
 • Watanabe, D. and Takagi, H. [Potential pharmacological treatments for diabetic retinopathy]. Nippon Rinsho 2005;63 Suppl 6:244-249.
 • Nakamura, J. [Development of therapeutic agents for diabetic neuropathies]. Nippon Rinsho 2005;63 Suppl 6:614-621.
 • Yang, F. L., Liao, P. C., Chen, Y. Y., Wang, J. L., and Shaw, N. S. Prevalence of thiamin and riboflavin deficiency among the elderly in Taiwan. Asia Pac.J Clin Nutr 2005;14(3):238-243.
 • Lee, B. Y., Yanamandra, K., and Bocchini, J. A., Jr. Thiamin deficiency: a possible major cause of some tumors? (review). Oncol Rep. 2005;14(6):1589-1592.
 • Chuang, D. T., Chuang, J. L., and Wynn, R. M. Lessons from genetic disorders of branched-chain amino acid metabolism. J Nutr 2006;136(1 Suppl):243S-249S.
 • Arora, S., Lidor, A., Abularrage, C. J., Weiswasser, J. M., Nylen, E., Kellicut, D., and Sidawy, A. N. Thiamine (vitamin B1) improves endothelium-dependent vasodilatation in the presence of hyperglycemia. Ann Vasc.Surg 2006;20(5):653-658.
 • Allard, M. L., Jeejeebhoy, K. N., and Sole, M. J. The management of conditioned nutritional requirements in heart failure. Heart Fail.Rev. 2006;11(1):75-82.
 • Mezadri, T., Fernandez-Pachon, M. S., Villano, D., Garcia-Parrilla, M. C., and Troncoso, A. M. [The acerola fruit: composition, productive characteristics and economic importance]. Arch Latinoam.Nutr 2006;56(2):101-109.
 • Avenell, A. and Handoll, H. H. Nutritional supplementation for hip fracture aftercare in older people. Cochrane Database Syst Rev 2006;(4):CD001880.
 • Ahmed, N. and Thornalley, P. J. Advanced glycation endproducts: what is their relevance to diabetic complications? Diabetes Obes.Metab 2007;9(3):233-245.
 • Wahed, M., Geoghegan, M., and Powell-Tuck, J. Novel substrates. Eur J Gastroenterol.Hepatol. 2007;19(5):365-370.
 • Tasevska, N., Runswick, S. A., McTaggart, A., and Bingham, S. A. Twenty-four-hour urinary thiamine as a biomarker for the assessment of thiamine intake. Eur J Clin Nutr 2008;62(9):1139-1147.
 • Balk, E., Chung, M., Raman, G., Tatsioni, A., Chew, P., Ip, S., DeVine, D., and Lau, J. B vitamins and berries and age-related neurodegenerative disorders. Evid Rep.Technol Assess.(Full.Rep.) 2006;(134):1-161.
 • Sica, D. A. Loop diuretic therapy, thiamine balance, and heart failure. Congest.Heart Fail. 2007;13(4):244-247.
 • Sellers, E. M., Cooper, S. D., Zilm, D. H., and Shanks, C. Lithium treatment during alcoholic withdrawal. Clin Pharmacol Ther 1976;20(2):199-206.
 • Thornalley, P. J. The potential role of thiamine (vitamin B1) in diabetic complications. Curr Diabetes Rev 2005;1(3):287-298.
 • Beltramo, E., Berrone, E., Tarallo, S., and Porta, M. Effects of thiamine and benfotiamine on intracellular glucose metabolism and relevance in the prevention of diabetic complications. Acta Diabetol. 2008;45(3):131-141.
 • Martin, W. R. Naloxone. Ann Intern Med 1976;85(6):765-768.
 • Wooley, J. A. Characteristics of thiamin and its relevance to the management of heart failure. Nutr Clin.Pract. 2008;23(5):487-493.
 • Bautista-Hernandez, V. M., Lopez-Ascencio, R., Del Toro-Equihua, M., and Vasquez, C. Effect of thiamine pyrophosphate on levels of serum lactate, maximum oxygen consumption and heart rate in athletes performing aerobic activity. J Int Med Res 2008;36(6):1220-1226.
 • Such, Diaz A., Sanchez, Gil C., Gomis, Munoz P., and Herreros de, Tejada A. [Vitamins stability in parenteral nutrition]. Nutr Hosp. 2009;24(1):1-9.
 • Masumoto, K., Esumi, G., Teshiba, R., Nagata, K., Nakatsuji, T., Nishimoto, Y., Ieiri, S., Kinukawa, N., and Taguchi, T. Need for thiamine in peripheral parenteral nutrition after abdominal surgery in children. JPEN J Parenter.Enteral Nutr 2009;33(4):417-422.
 • Ganesh, R., Ezhilarasi, S., Vasanthi, T., Gowrishankar, K., and Rajajee, S. Thiamine responsive megaloblastic anemia syndrome. Indian J Pediatr 2009;76(3):313-314.
 • Jurgenson, C. T., Begley, T. P., and Ealick, S. E. The structural and biochemical foundations of thiamin biosynthesis. Annu.Rev Biochem 2009;78:569-603.
 • Proctor, M. L. and Farquhar, C. M. Dysmenorrhoea. Clin Evid (Online) 2007;2007 View abstract.
 • Bettendorff, L. and Wins, P. Thiamin diphosphate in biological chemistry: new aspects of thiamin metabolism, especially triphosphate derivatives acting other than as cofactors. FEBS J 2009;276(11):2917-2925.
 • Borgna-Pignatti, C., Azzalli, M., and Pedretti, S. Thiamine-responsive megaloblastic anemia syndrome: long term follow-up. J Pediatr 2009;155(2):295-297.
 • Bergmann, A. K., Sahai, I., Falcone, J. F., Fleming, J., Bagg, A., Borgna-Pignati, C., Casey, R., Fabris, L., Hexner, E., Mathews, L., Ribeiro, M. L., Wierenga, K. J., and Neufeld, E. J. Thiamine-responsive megaloblastic anemia: identification of novel compound heterozygotes and mutation update. J Pediatr 2009;155(6):888-892.
 • Nolan, K. A., Black, R. S., Sheu, K. F., Langberg, J., and Blass, J. P. A trial of thiamine in Alzheimer’s disease. Arch Neurol. 1991;48(1):81-83.
 • Donnino, M. W., Cocchi, M. N., Smithline, H., Carney, E., Chou, P. P., and Salciccoli, J. Coronary artery bypass graft surgery depletes plasma thiamine levels. Nutrition 2010;26(1):133-136.
 • Avenell, A. and Handoll, H. H. Nutritional supplementation for hip fracture aftercare in older people. Cochrane Database Syst Rev 2010;(1):CD001880.
 • Liebaldt, G. P. and Schleip, I. 6. Apallic syndrome following protracted hypoglycemia. Monogr Gesamtgeb.Psychiatr.Psychiatry Ser. 1977;14:37-43.
 • Cho, S. H. and Whang, W. W. Acupuncture for temporomandibular disorders: a systematic review. J Orofac.Pain 2010;24(2):152-162.
 • Funderburk, F. R., Allen, R. P., and Wagman, A. M. Residual effects of ethanol and chlordiazepoxide treatments for alcohol withdrawal. J Nerv Ment.Dis 1978;166(3):195-203.
 • GLATT, M. M., GEORGE, H. R., and FRISCH, E. P. Controlled trial of chlormethiazole in treatment of the alcoholic withdrawal phase. Br Med J 8-14-1965;2(5458):401-404.
 • Sarma, S. and Gheorghiade, M. Nutritional assessment and support of the patient with acute heart failure. Curr.Opin.Crit Care 2010;16(5):413-418.
 • Smit, A. J. and Gerrits, E. G. Skin autofluorescence as a measure of advanced glycation endproduct deposition: a novel risk marker in chronic kidney disease. Curr Opin.Nephrol.Hypertens. 2010;19(6):527-533.
 • Lima, L. F., Leite, H. P., and Taddei, J. A. Low blood thiamine concentrations in children upon admission to the intensive care unit: risk factors and prognostic significance. Am J Clin Nutr 2011;93(1):57-61.
 • Hillbom, M., Tokola, R., Kuusela, V., Karkkainen, P., Kalli-Lemma, L., Pilke, A., and Kaste, M. Prevention of alcohol withdrawal seizures with carbamazepine and valproic acid. Alcohol 1989;6(3):223-226.
 • Eckart, J., Neeser, G., Wengert, P., and Adolph, M. [Side effects and complications of parenteral nutrition]. Infusionstherapie. 1989;16(5):204-213.
 • Saris, W. H., Schrijver, J., van Erp Baart, M. A., and Brouns, F. Adequacy of vitamin supply under maximal sustained workloads: the Tour de France. Int J Vitam.Nutr Res Suppl 1989;30:205-212.
 • Borgna-Pignatti, C., Marradi, P., Pinelli, L., Monetti, N., and Patrini, C. Thiamine-responsive anemia in DIDMOAD syndrome. J Pediatr 1989;114(3):405-410.
 • Cushman, P., Jr. and Sowers, J. R. Alcohol withdrawal syndrome: clinical and hormonal responses to alpha 2-adrenergic agonist treatment. Alcohol Clin Exp Res 1989;13(3):361-364.
 • Daynes, G. The initial management of alcoholism using oxygen and nitrous oxide: a transcultural study. Int J Neurosci. 1989;49(1-2):83-86.
 • Robinson, B. J., Robinson, G. M., Maling, T. J., and Johnson, R. H. Is clonidine useful in the treatment of alcohol withdrawal? Alcohol Clin Exp Res 1989;13(1):95-98.
 • Malcolm, R., Ballenger, J. C., Sturgis, E. T., and Anton, R. Double-blind controlled trial comparing carbamazepine to oxazepam treatment of alcohol withdrawal. Am J Psychiatry 1989;146(5):617-621.
 • Lichtigfeld, F. J. and Gillman, M. A. The effect of placebo in the alcohol withdrawal state. Alcohol Alcohol 1989;24(2):109-112.
 • Radouco-Thomas, S., Garcin, F., Guay, D., Marquis, P. A., Chabot, F., Huot, J., Chawla, S., Forest, J. C., Martin, S., Stewart, G., and . Double blind study on the efficacy and safety of tetrabamate and chlordiazepoxide in the treatment of the acute alcohol withdrawal syndrome. Prog.Neuropsychopharmacol.Biol Psychiatry 1989;13(1-2):55-75.
 • Seifert, B., Wagler, P., Dartsch, S., Schmidt, U., and Nieder, J. [Magnesium–a new therapeutic alternative in primary dysmenorrhea]. Zentralbl.Gynakol. 1989;111(11):755-760.
 • Zittoun, J. [Macrocytic anemia]. Rev Prat. 10-21-1989;39(24):2133-2137.
 • Lichtigfeld, F. J. and Gillman, M. A. Analgesic nitrous oxide for alcohol withdrawal is better than placebo. Int J Neurosci. 1989;49(1-2):71-74.
 • Horwitz, R. I., Gottlieb, L. D., and Kraus, M. L. The efficacy of atenolol in the outpatient management of the alcohol withdrawal syndrome. Results of a randomized clinical trial. Arch Intern Med 1989;149(5):1089-1093.
 • Poutanen, P. Experience with carbamazepine in the treatment of withdrawal symptoms in alcohol abusers. Br J Addict.Alcohol Other Drugs 1979;74(2):201-204.
 • Levin, E. R., Sharp, B., Drayer, J. I., and Weber, M. A. Severe hypertension induced by naloxone. Am J Med Sci 1985;290(2):70-72.
 • Bonnet, F., Bilaine, J., Lhoste, F., Mankikian, B., Kerdelhue, B., and Rapin, M. Naloxone therapy of human septic shock. Crit Care Med 1985;13(11):972-975.
 • Blass, J. P., Gleason, P., Brush, D., DiPonte, P., and Thaler, H. Thiamine and Alzheimer’s disease. A pilot study. Arch Neurol. 1988;45(8):833-835.
 • Cilip, M., Chelluri, L., Jastremski, M., and Baily, R. Continuous intravenous infusion of sodium thiopental for managing drug withdrawal syndromes. Resuscitation 1986;13(4):243-248.
 • Adinoff, B., Bone, G. H., and Linnoila, M. Acute ethanol poisoning and the ethanol withdrawal syndrome. Med Toxicol Adverse Drug Exp 1988;3(3):172-196.
 • Foy, A., March, S., and Drinkwater, V. Use of an objective clinical scale in the assessment and management of alcohol withdrawal in a large general hospital. Alcohol Clin Exp Res 1988;12(3):360-364.
 • Hosein, I. N., de, Freitas R., and Beaubrun, M. H. Intramuscular/oral lorazepam in acute alcohol withdrawal and incipient delirium tremens. Curr Med Res Opin. 1978;5(8):632-636.
 • Massman, J. E. and Tipton, D. M. Signs and symptoms assessment: a guide for the treatment of the alcohol withdrawal syndrome. J Psychoactive Drugs 1988;20(4):443-444.
 • Tubridy, P. Alprazolam versus chlormethiazole in acute alcohol withdrawal. Br J Addict. 1988;83(5):581-585.
 • Baumgartner, G. R. and Rowen, R. C. Clonidine vs chlordiazepoxide in the management of acute alcohol withdrawal syndrome. Arch Intern Med 1987;147(7):1223-1226.
 • Koppi, S., Eberhardt, G., Haller, R., and Konig, P. Calcium-channel-blocking agent in the treatment of acute alcohol withdrawal–caroverine versus meprobamate in a randomized double-blind study. Neuropsychobiology 1987;17(1-2):49-52.
 • Stojek, A., Bilikiewicz, A., and Lerch, A. Carbamazepine and physostigmine eyedrops in the treatment of early alcohol withdrawal and alcohol-related hypertension. Psychiatr.Pol. 1987;21(5):369-375.
 • Baines, M., Bligh, J. G., and Madden, J. S. Tissue thiamin levels of hospitalised alcoholics before and after oral or parenteral vitamins. Alcohol Alcohol 1988;23(1):49-52.
 • Drummond, L. M. and Chalmers, L. Prescribing chlormethiazole reducing regimes in an emergency clinic. Br J Addict. 1986;81(2):247-250.
 • Palsson, A. The efficacy of early chlormethiazole medication in the prevention of delirium tremens. A retrospective study of the outcome of different drug treatment strategies at the Helsingborg psychiatric clinics, 1975-1980. Acta Psychiatr.Scand Suppl 1986;329:140-145.
 • Balldin, J. and Bokstrom, K. Treatment of alcohol abstinence symptoms with the alpha 2-agonist clonidine. Acta Psychiatr.Scand Suppl 1986;327:131-143.
 • Wadstein, J., Manhem, P., Nilsson, L. H., Moberg, A. L., and Hokfelt, B. Clonidine versus chlomethiazole in alcohol withdrawal. Acta Psychiatr.Scand Suppl 1986;327:144-148.
 • Fischer, K. F., Lees, J. A., and Newman, J. H. Hypoglycemia in hospitalized patients. Causes and outcomes. N.Engl J Med 11-13-1986;315(20):1245-1250.
 • Kramp, P. and Rafaelsen, O. J. Delirium tremens: a double-blind comparison of diazepam and barbital treatment. Acta Psychiatr.Scand 1978;58(2):174-190.
 • Hosein, I. N., de, Freitas R., and Beaubrun, M. H. Intramuscular/oral lorazepam in acute alcohol withdrawal and incipient delirium tremens. West Indian Med J 1979;28(1):45-48.
 • Stojek, A. and Napierala, K. Physostigmine in eyedrops decreases craving for alcohol in early withdrawal treated with carbamazepine. Mater.Med Pol. 1986;18(4):249-254.
 • Young, G. P., Rores, C., Murphy, C., and Dailey, R. H. Intravenous phenobarbital for alcohol withdrawal and convulsions. Ann Emerg.Med 1987;16(8):847-850.
 • Brunning, J., Mumford, J. P., and Keaney, F. P. Lofexidine in alcohol withdrawal states. Alcohol Alcohol 1986;21(2):167-170.
 • Gillman, M. A. and Lichtigfeld, F. J. Minimal sedation required with nitrous oxide-oxygen treatment of the alcohol withdrawal state. Br J Psychiatry 1986;148:604-606.
 • Sillanpaa, M. and Sonck, T. Finnish experiences with carbamazepine (Tegretol) in the treatment of acute withdrawal symptoms in alcoholics. J Int Med Res 1979;7(3):168-173.
 • Ritson, B. and Chick, J. Comparison of two benzodiazepines in the treatment of alcohol withdrawal: effects on symptoms and cognitive recovery. Drug Alcohol Depend. 1986;18(4):329-334.
 • Reuler, J. B., Girard, D. E., and Cooney, T. G. Current concepts. Wernicke’s encephalopathy. N.Engl J Med 4-18-1985;312(16):1035-1039.
 • Flamm, E. S., Young, W., Collins, W. F., Piepmeier, J., Clifton, G. L., and Fischer, B. A phase I trial of naloxone treatment in acute spinal cord injury. J Neurosurg. 1985;63(3):390-397.
 • Duran, M. and Wadman, S. K. Thiamine-responsive inborn errors of metabolism. J Inherit.Metab Dis 1985;8 Suppl 1:70-75.
 • Oppenheimer, S. M., Hoffbrand, B. I., Oswald, G. A., and Yudkin, J. S. Diabetes mellitus and early mortality from stroke. Br Med J (Clin Res Ed) 10-12-1985;291(6501):1014-1015.
 • Rock, P., Silverman, H., Plump, D., Kecala, Z., Smith, P., Michael, J. R., and Summer, W. Efficacy and safety of naloxone in septic shock. Crit Care Med 1985;13(1):28-33.
 • Malouf, R. and Brust, J. C. Hypoglycemia: causes, neurological manifestations, and outcome. Ann Neurol. 1985;17(5):421-430.
 • Seibert, D. G. Reversible decerebrate posturing secondary to hypoglycemia. Am J Med 1985;78(6 Pt 1):1036-1037.
 • Candelise, L., Landi, G., Orazio, E. N., and Boccardi, E. Prognostic significance of hyperglycemia in acute stroke. Arch Neurol. 1985;42(7):661-663.
 • Wallis, W. E., Donaldson, I., Scott, R. S., and Wilson, J. Hypoglycemia masquerading as cerebrovascular disease (hypoglycemic hemiplegia). Ann Neurol. 1985;18(4):510-512.
 • Michaelis, L. L., Hickey, P. R., Clark, T. A., and Dixon, W. M. Ventricular irritability associated with the use of naloxone hydrochloride. Two case reports and laboratory assessment of the effect of the drug on cardiac excitability. Ann Thorac.Surg 1974;18(6):608-614.
 • Tanaka, G. Y. Letter: Hypertensive reaction to naloxone. JAMA 4-1-1974;228(1):25-26.
 • Finkle, B. S., McCloskey, K. L., and Goodman, L. S. Diazepam and drug-associated deaths. A survey in the United States and Canada. JAMA 8-3-1979;242(5):429-434.
 • Rothstein, E. Prevention of alcohol withdrawal seizures: the roles of diphenylhydantoin and chlordiazepoxide. Am J Psychiatry 1973;130(12):1381-1382.
 • Kaim, S. C., Klett, C. J., and Rothfeld, B. Treatment of the acute alcohol withdrawal state: a comparison of four drugs. Am J Psychiatry 1969;125(12):1640-1646.
 • Thomson, A. D., Baker, H., and Leevy, C. M. Patterns of 35S-thiamine hydrochloride absorption in the malnourished alcoholic patient. J Lab Clin Med 1970;76(1):34-45.
 • Brune, F. and Busch, H. Anticonvulsive-sedative treatment of delirium alcoholicum. Q.J Stud.Alcohol 1971;32(2):334-342.
 • Simpson, R. K., Fitz, E., Scott, B., and Walker, L. Delirium tremens: a preventable iatrogenic and environmental phenomenon. J Am Osteopath.Assoc 1968;68(2):123-130.
 • Krauss, S. Post-hypoglycaemic encephalopathy. Br Med J 6-5-1971;2(5761):591. View abstract.
 • Azar, I. and Turndorf, H. Severe hypertension and multiple atrial premature contractions following naloxone administration. Anesth.Analg. 1979;58(6):524-525.
 • Muller, D. J. A comparison of three approaches to alcohol-withdrawal states. South.Med J 1969;62(4):495-496.
 • Sellers, E. M., Zilm, D. H., and Degani, N. C. Comparative efficacy of propranolol and chlordiazepoxide in alcohol withdrawal. J Stud.Alcohol 1977;38(11):2096-2108.
 • Bowman, E. H. and Thimann, J. Treatment of alcoholism in the subacute stage. (A study of three active agents). Dis Nerv Syst. 1966;27(5):342-346.
 • Golbert, T. M., Sanz, C. J., Rose, H. D., and Leitschuh, T. H. Comparative evaluation of treatments of alcohol withdrawal syndromes. JAMA 7-10-1967;201(2):99-102.
 • Baskin, D. S. and Hosobuchi, Y. Naloxone reversal of ischaemic neurological deficits in man. Lancet 8-8-1981;2(8241):272-275.
 • Faden, A. I., Jacobs, T. P., Mougey, E., and Holaday, J. W. Endorphins in experimental spinal injury: therapeutic effect of naloxone. Ann Neurol. 1981;10(4):326-332.
 • Cohen, M. R., Cohen, R. M., Pickar, D., Murphy, D. L., and Bunney, W. E., Jr. Physiological effects of high dose naloxone administration to normal adults. Life Sci 6-7-1982;30(23):2025-2031.
 • Cohen, M. R., Cohen, R. M., Pickar, D., Weingartner, H., and Murphy, D. L. High-dose naloxone infusions in normals. Dose-dependent behavioral, hormonal, and physiological responses. Arch Gen Psychiatry 1983;40(6):613-619.
 • Groeger, J. S., Carlon, G. C., and Howland, W. S. Naloxone in septic shock. Crit Care Med 1983;11(8):650-654.
 • Nakada, T. and Knight, R. T. Alcohol and the central nervous system. Med Clin North Am 1984;68(1):121-131.
 • Whitfield, C. L., Thompson, G., Lamb, A., Spencer, V., Pfeifer, M., and Browning-Ferrando, M. Detoxification of 1,024 alcoholic patients without psychoactive drugs. JAMA 4-3-1978;239(14):1409-1410.
 • Cuss, F. M., Colaco, C. B., and Baron, J. H. Cardiac arrest after reversal of effects of opiates with naloxone. Br Med J (Clin Res Ed) 2-4-1984;288(6414):363-364.
 • Taff, R. H. Pulmonary edema following naloxone administration in a patient without heart disease. Anesthesiology 1983;59(6):576-577.
 • Prough, D. S., Roy, R., Bumgarner, J., and Shannon, G. Acute pulmonary edema in healthy teenagers following conservative doses of intravenous naloxone. Anesthesiology 1984;60(5):485-486.
 • Pulsinelli, W. A., Levy, D. E., Sigsbee, B., Scherer, P., and Plum, F. Increased damage after ischemic stroke in patients with hyperglycemia with or without established diabetes mellitus. Am J Med 1983;74(4):540-544.
 • Ammon, R. A., May, W. S., and Nightingale, S. D. Glucose-induced hyperkalemia with normal aldosterone levels. Studies in a patient with diabetes mellitus. Ann Intern Med 1978;89(3):349-351.
 • Pulsinelli, W. A., Waldman, S., Rawlinson, D., and Plum, F. Moderate hyperglycemia augments ischemic brain damage: a neuropathologic study in the rat. Neurology 1982;32(11):1239-1246.
 • Dole, V. P., Fishman, J., Goldfrank, L., Khanna, J., and McGivern, R. F. Arousal of ethanol-intoxicated comatose patients with naloxone. Alcohol Clin Exp Res 1982;6(2):275-279.
 • Gurll, N. J., Reynolds, D. G., Vargish, T., and Lechner, R. Naloxone without transfusion prolongs survival and enhances cardiovascular function in hypovolemic shock. J Pharmacol Exp Ther 1982;220(3):621-624.
 • Byck, R., Ruskis, A., Ungerer, J., and Jatlow, P. Naloxone potentiates cocaine effect in man. Psychopharmacol.Bull 1982;18(4):214-215.
 • Wilkins, B. H. and Kalra, D. Comparison of blood glucose test strips in the detection of neonatal hypoglycaemia. Arch Dis Child 1982;57(12):948-950.
 • Andree, R. A. Sudden death following naloxone administration. Anesth.Analg. 1980;59(10):782-784.
 • Kearsley, J. H. and Musso, A. F. Hypothermia and coma in the Wernicke-Korsakoff syndrome. Med J Aust. 11-1-1980;2(9):504-506.
 • Siemkowicz, E. and Gjedde, A. Post-ischemic coma in rat: effect of different pre-ischemic blood glucose levels on cerebral metabolic recovery after ischemia. Acta Physiol Scand 1980;110(3):225-232.
 • Watson, A. J., Walker, J. F., Tomkin, G. H., Finn, M. M., and Keogh, J. A. Acute Wernickes encephalopathy precipitated by glucose loading. Ir.J Med Sci 1981;150(10):301-303.
 • Martin, P. R., McCool, B. A., and Singleton, C. K. Molecular genetics of transketolase in the pathogenesis of the Wernicke-Korsakoff syndrome. Metab Brain Dis 1995;10(1):45-55.
 • Viberti, G. C. Glucose-induced hyperkalaemia: A hazard for diabetics? Lancet 4-1-1978;1(8066):690-691.
 • Hoffman, R. S. and Goldfrank, L. R. The poisoned patient with altered consciousness. Controversies in the use of a ‘coma cocktail’. JAMA 8-16-1995;274(7):562-569. View abstract.
 • Goldfarb, S., Cox, M., Singer, I., and Goldberg, M. Acute hyperkalemia induced by hyperglycemia: hormonal mechanisms. Ann Intern Med 1976;84(4):426-432.
 • Bertin, P. and Treves, R. [Vitamin B in rheumatic diseases: critical review]. Therapie 1995;50(1):53-57.
 • Bjorkqvist, S. E., Isohanni, M., Makela, R., and Malinen, L. Ambulant treatment of alcohol withdrawal symptoms with carbamazepine: a formal multicentre doubl-blind comparison with placebo. Acta Psychiatr.Scand 1976;53(5):333-342.
 • Sumner, A. D. and Simons, R. J. Delirium in the hospitalized elderly. Cleve.Clin J Med 1994;61(4):258-262.
 • Huey, L. Y., Janowsky, D. S., Mandell, A. J., Judd, L. L., and Pendery, M. Preliminary studies on the use of thyrotropin releasing hormone in manic states, depression, and the dysphoria of alcohol withdrawal. Psychopharmacol.Bull 1975;11(1):24-27.
 • Palestine, M. L. and Alatorre, E. Control of acute alcoholic withdrawal symptoms: a comparative study of haloperidol and chlordiazepoxide. Curr Ther Res Clin Exp 1976;20(3):289-299.
 • Meador, K., Loring, D., Nichols, M., Zamrini, E., Rivner, M., Posas, H., Thompson, E., and Moore, E. Preliminary findings of high-dose thiamine in dementia of Alzheimer’s type. J Geriatr.Psychiatry Neurol. 1993;6(4):222-229.
 • Adamolekun, B. and Eniola, A. Thiamine-responsive acute cerebellar ataxia following febrile illness. Cent.Afr J Med 1993;39(2):40-41.
 • Fulop, M. Alcoholic ketoacidosis. Endocrinol Metab Clin North Am 1993;22(2):209-219.
 • Tallaksen, C. M., Sande, A., Bohmer, T., Bell, H., and Karlsen, J. Kinetics of thiamin and thiamin phosphate esters in human blood, plasma and urine after 50 mg intravenously or orally. Eur.J.Clin.Pharmacol. 1993;44(1):73-78.
 • 77802 Andersson, J. E. [Wernicke’s encephalopathy]. Ugeskr Laeger 2-12-1996;158(7):898-901.
 • Avsar, A. F., Ozmen, S., and Soylemez, F. Vitamin B1 and B6 substitution in pregnancy for leg cramps. Am.J.Obstet.Gynecol. 1996;175(1):233-234.
 • Begley, T. P. The biosynthesis and degradation of thiamin (vitamin B1). Nat.Prod.Rep. 1996;13(3):177-185.
 • Macias-Matos, C., Rodriguez-Ojea, A., Chi, N., Jimenez, S., Zulueta, D., and Bates, C. J. Biochemical evidence of thiamine depletion during the Cuban neuropathy epidemic, 1992-1993. Am J Clin Nutr 1996;64(3):347-353.
 • Hojer, J. Severe metabolic acidosis in the alcoholic: differential diagnosis and management. Hum Exp Toxicol 1996;15(6):482-488.
 • Turkington, R. W. Encephalopathy induced by oral hypoglycemic drugs. Arch Intern Med 1977;137(8):1082-1083.
 • Pietrzak, I. [Vitamin disturbances in chronic renal insufficiency. I. Water soluble vitamins]. Przegl.Lek. 1995;52(10):522-525.
 • Walker, U. A. and Byrne, E. The therapy of respiratory chain encephalomyopathy: a critical review of the past and current perspective. Acta Neurol.Scand 1995;92(4):273-280.
 • Robinson, B. H., MacKay, N., Chun, K., and Ling, M. Disorders of pyruvate carboxylase and the pyruvate dehydrogenase complex. J Inherit.Metab Dis 1996;19(4):452-462.
 • Gokhale, L. B. Curative treatment of primary (spasmodic) dysmenorrhoea. Indian J Med Res. 1996;103:227-231.
 • Flacke, J. W., Flacke, W. E., and Williams, G. D. Acute pulmonary edema following naloxone reversal of high-dose morphine anesthesia. Anesthesiology 1977;47(4):376-378.
 • Sperl, W. [Diagnosis and therapy of mitochondriopathies]. Wien Klin Wochenschr. 2-14-1997;109(3):93-99.
 • Rado, J. P. Effect of mineralocorticoids on the paradoxical glucose-induced hyperkalemia in nondiabetic patients with selective hypoaldosteronism. Res Commun Chem Pathol.Pharmacol 1977;18(2):365-368.
 • Blass, J. P. and Gibson, G. E. Abnormality of a thiamine-requiring enzyme in patients with Wernicke-Korsakoff syndrome. N.Engl J Med 12-22-1977;297(25):1367-1370.
 • McEntee, W. J. Wernicke’s encephalopathy: an excitotoxicity hypothesis. Metab Brain Dis 1997;12(3):183-192.
 • Tanaka, K., Kean, E. A., and Johnson, B. Jamaican vomiting sickness. Biochemical investigation of two cases. N.Engl J Med 8-26-1976;295(9):461-467.
 • Hahn, J. S., Berquist, W., Alcorn, D. M., Chamberlain, L., and Bass, D. Wernicke encephalopathy and beriberi during total parenteral nutrition attributable to multivitamin infusion shortage. Pediatrics 1998;101(1):E10.
 • Valerio, G., Franzese, A., Poggi, V., and Tenore, A. Long-term follow-up of diabetes in two patients with thiamine-responsive megaloblastic anemia syndrome. Diabetes Care 1998;21(1):38-41.
 • Boros, L. G., Brandes, J. L., Lee, W. N., Cascante, M., Puigjaner, J., Revesz, E., Bray, T. M., Schirmer, W. J., and Melvin, W. S. Thiamine supplementation to cancer patients: a double edged sword. Anticancer Res 1998;18(1B):595-602.
 • Krishel, S., SaFranek, D., and Clark, R. F. Intravenous vitamins for alcoholics in the emergency department: a review. J Emerg.Med 1998;16(3):419-424.
 • Centerwall, B. S. and Criqui, M. H. Prevention of the Wernicke-Korsakoff syndrome: a cost-benefit analysis. N.Engl J Med 8-10-1978;299(6):285-289. View abstract.
 • Hazell, A. S., Todd, K. G., and Butterworth, R. F. Mechanisms of neuronal cell death in Wernicke’s encephalopathy. Metab Brain Dis 1998;13(2):97-122.
 • Melamed, E. Reactive hyperglycaemia in patients with acute stroke. J Neurol.Sci 1976;29(2-4):267-275.
 • Baker, H. and Frank, O. Absorption, utilization and clinical effectiveness of allithiamines compared to water-soluble thiamines. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo) 1976;22 SUPPL:63-68.
 • Davis, L. S. Stress, vitamin B6 and magnesium in women with and without dysmenorrhea: a comparison and intervention study [dissertation]. 1988;
 • Fontana-Klaiber, H. and Hogg, B. Therapeutic effects of magnesium in dysmenorrhea. Schweizerische Rundschau fur Medizin Praxis 1990;79(16):491-494.
 • Esperanza-Salazar-De-Roldan, M. and Ruiz-Castro, S. Primary dysmenorrhea treatment with ibuprofen and vitamin E. Revista de Obstetricia y Ginecologia de Venezuela 1993;53(1):35-37.
 • Nichols, M. E., Meador, K. J., Loring, D. W., and Moore, E. E. Preliminary findings on the clinical effects of high dose thiamine in alcohol related cognitive disorders.
 • Hart, W. T. A comparison of promazine and paraldehyde in 175 cases of alcohol withdrawal. Am J Psychiatry 1961;118:323-327.
 • Sonck, T., Malinen, L., and Janne, J. Carbamazepine in the treatment of acute withdrawal syndrome in alcoholics: methodological aspects. In: Rationality of Drug Development: Exerpta Medica International Congress Series No. 38. Amsterdam, the Netherlands: Exerpta Medica;1976.
 • Schmitz, R. E. The prevention and management of the acute alcohol withdrawal syndrome by the use of alcohol. Curr Alcohol 1977;3:575-589.
 • Kristensen, C. P., Rasmussen, S., Dahl, A., and et al. The withdrawal syndrome scale for alcohol and related psychoactive drugs: total scores for guidelines for treatment with phenobarbital. Nord Psykiatr Tidsskr 1986;40:139-146.
 • Stanhope, J. M. and McCaskie, C. S. Assessment method and medication requirement in chlormethoazole detoxification from alcohol. Aust Drug Alcohol Rev 1986;5:273-277.
 • Bech, P., Rasmussen, S., Dahl, A., Lauritsen, B., and Lund, K. The withdrawal syndrome scale for alcohol and related psychoactive drugs. Nord Psykiatr Tidsskr 1989;43:291-294.
 • Schiff, L. Collapse following parenteral administration of solution of thiamine hydrochloride. JAMA 1941;117:609.
 • Stiles, M. H. Hypersensitivity to thiamine chloride with a note on sensitivity to pyridoxine hydrochloride. J Allergy 1941;12:507-509.
 • Assem, E. S. K. Anaphylactic reaction to thiamine. Practitioner 1973;211:565.
 • Hosseinlou A, Alinejad V, Alinejad M, Aghakhani N. The effects of fish oil capsules and vitamin B1 tablets on duration and severity of dysmenorrhea in students of high school in Urmia-Iran. Glob J Health Sci 2014;6(7 Spec No):124-9.
 • Xu G, Lv ZW, Xu GX, Tang WZ. Thiamine, cobalamin, locally injected alone or combination for herpetic itching: a single-center randomized controlled trial. Clin J Pain 2014;30(3):269-78.
 • Alaei Shahmiri F, Soares MJ, Zhao Y, et al. High-dose thiamine supplementation improves glucose tolerance in hyperglycemic individuals: a randomized, double-blind cross-over trial. Eur J Nutr. 2013 Oct;52(7):1821-4.
 • Alaei-Shahmiri F, Soares MJ, Zhao Y, et al. The impact of thiamine supplementation on blood pressure, serum lipids and C-reactive protein in individuals with hyperglycemia: a randomised, double-blind cross-over trial. Diabetes Metab Syndr. 2015 Apr 29. pii: S1871-4021(15)00042-9.
 • Arruti N, Bernedo N, Audicana MT, Villarreal O, Uriel O, Muñoz D. Systemic allergic dermatitis caused by thiamine after iontophoresis. Contact Dermatitis. 2013 Dec;69(6):375-6.
 • Schoenenberger AW, Schoenenberger -Berzins R, der Maur CA, et al. Thiamine supplementation in symptomatic chronic heart failure: a randomized, double-blind, placebo-controlled, cross-over pilot study. Clin Res Cardiol. 2012 Mar;101(3):159-64.
 • Wuest HM. The history of thiamine. Ann N Y Acad Sci. 1962;98:385-400.
 • Bates CJ. Chapter 8: Thiamine. In: Zempleni J, Rucker RB, McCormick DB, Suttie JW, eds. Handbook of Vitamins. 4th edition. Boca Raton, FL: CRC Press; 2007. 253-287.
Vind een orthomoleculaire therapeut bij jou in de buurt
Sluiten