Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

Vitamine B2

Wat is Vitamine B2?

Riboflavine is een in water oplosbare B-vitamine (vitamine B2) die betrokken is bij vitale stofwisselingsprocessen in het lichaam en die nodig is voor normale celfunctie, groei en energieproductie. Kleine hoeveelheden riboflavine zijn aanwezig in de meeste dierlijke en plantaardige weefsels. Riboflavine wordt gevonden in veel voedingsmiddelen, waaronder melk, vlees, eieren, noten, verrijkt meel en groene groenten.

Wetenschappelijke naam

Riboflavine; Vitamine B2.

Wat is Vitamine B2?

Gebruik

Riboflavine wordt gebruikt voor het voorkomen van riboflavinedeficiëntie, het behandelen van ariboflavinose, meervoudig acylcoenzym A dehydrogenasedeficiëntie, rode bloedcelaplasie, migrainehoofdpijnen, acne, aangeboren methemoglobinemie, spierkrampen, malaria, beroerte, brandendevoetenyndroom en carpaaltunnelsyndroom. Het wordt ook gebruikt voor het voorkomen van oogvermoeidheid, staar en glaucoom. Riboflavine wordt gebruikt voor het verhogen van het energieniveau, het stimuleren van de werking van het immuunsysteem, het onderhouden van gezond haar, huid, slijmvliezen en nagels, voor het vertragen van veroudering, aften en geheugenverlies, waaronder de ziekte van Alzheimer. Het wordt ook gebruikt voor zweren, het stimuleren van atletische prestaties, het bevorderen van een gezonde voortplantingsfunctie, brandwonden, hypertensie, alcoholisme, leverziekte, sikkelcelziekte, multiple sclerose, de behandeling van melkzuuracidose geïnduceerd door nucleoside analoge reverse transcriptase-remmer (NRTI) -middelen, kwashiorkor, orale leukoplakie, verhoogde niveaus van homocysteïne en aandoeningen geassocieerd met zwangerschap, waaronder pre-eclampsie en zwangerschapgerelateerd ijzergebrek.

Gebruik

Werking

Riboflavine is een in water oplosbare vitamine die in het lichaam wordt omgezet in de cofactoren flavine-mononucleotide (FMN) en flavine-adenine-dinucleotide (FAD). Deze cofactoren hechten zich aan eiwitten die bekend staan ​​als flavoproteïnen. Dit activeert flavoproteïnen die een rol gaan spelen in vele enzymatische en metabolische processen in het lichaam. Riboflavine is nodig voor processen die te maken hebben met de activering van vitamine B6, de aanmaak van niacine, de activiteit van de bijnieren, de vorming van rode bloedcellen en het behoud van de integriteit van erytrocyten.

Boteffecten
Verhoogde inname van riboflavine verhoogde de botmineraaldichtheid bij personen met het TT-genotype (homozygote mutant) van MTHFR (71428).

Cardiovasculaire effecten
Riboflavine-afgeleide FAD is een cofactor voor het MTHFR-enzym dat betrokken is bij de remethylatie van homocysteïne naar methionine. Verbeterde riboflavine-status resulteert in homocysteïne-verlaging bij personen met het TT-genotype (homozygote mutant) van MTHFR. Er is geen homocysteïne-respons waargenomen bij patiënten uit de CC- of CT-groep (wildtype en heterozygote patiënten) met suboptimale riboflavine-status. Dit genetische polymorfisme is ook betrokken bij een verhoogde bloeddruk. Het TT-genotype resulteert in een MTHFR-enzym met verminderde activiteit, secundair aan het verlies van de riboflavine-cofactor, FAD. Dit effect wordt niet gezien bij patiënten met de CC- of CT-genotypen. 5-methyltetrahydrofolaat is een product van een MTHFR-gekatalyseerde reactie. Het reguleert stikstofmonoxide (NO). Het is ook nodig voor de remethylatie van homocysteïne naar methionine. Bij patiënten met het TT-allel nemen de concentraties van 5-methyltetrahydrofolaat af. Dit leidt tot verhoogde niveaus van homocysteïne in het plasma. Er wordt gespeculeerd dat suppletie met riboflavine het homocysteïnegehalte verlaagt en de 5-methyltetrahydrofolaatconcentraties kan herstellen en ook de afbraak van een co-factor van NO kan voorkomen, NO kan verhogen en de bloeddruk kan verlagen. Hoewel riboflavine verhoogde homocysteïnespiegels lijkt te verlagen bij degenen met het TT-genotype, is dit niet gecorreleerd aan een verlaging van de bloeddruk, maar dit wordt niet verondersteld het werkingsmechanisme te zijn vanwege de bloeddrukverlagende effecten.

Oefening prestatieverbeterende effecten
Bij humaan onderzoek resulteerde een beperkte inname van riboflavine in een significante afname van het aeroob vermogen, begin van de accumulatie van bloedlactaat en zuurstofverbruik. De rol van riboflavine-tekort in deze prestatiewijzigingen is echter niet duidelijk.

Metabolische effecten
Riboflavinedeficiëntie kan bijdragen aan lactaatacidose die kan optreden bij HIV-patiënten die stavudine (d4T, Zerit), zidovudine (AZT, Retrovir) en vergelijkbare nucleoside-analoog reverse transcriptase-remmer (NRTI) -middelen nemen (2024).

Effecten op het centrale zenuwstelsel (CZS)
Er is interesse in het gebruik van riboflavine voor multiple sclerose (MS). Demyelinisatie en ontsteking van het CZS doen zich voor bij patiënten met MS. Riboflavine is nodig voor het metabolisme van essentiële vetzuren. Bovendien is riboflavine betrokken bij de vorming van myeline in zowel het CZS als het perifere zenuwstelsel (PNS). Bij patiënten met een tekort aan riboflavine zijn componenten van zenuwen, waaronder myeline-lipiden en cerebrosiden, verminderd, en dit kan de hersenontwikkeling beïnvloeden. Homocysteïne kan een rol spelen bij MS. Het lijkt erop dat plasmaspiegels van homocysteïne worden beïnvloed door de plasmaconcentraties van riboflavine. Het vermoeden bestaat dat patiënten met MS hoge niveaus van homocysteïne hebben, wat kan leiden tot neurotoxische gebeurtenissen en cardiovasculaire disfunctie bij MS. Riboflavine kan het homocysteïnegehalte verlagen, maar in één onderzoek leek riboflavine geen effect te hebben in vergelijking met placebo, wat aangeeft dat de neurologische effecten ervan onafhankelijk kunnen zijn van homocysteïne.

Er is ook interesse in het gebruik van riboflavine bij patiënten die lijden aan migrainehoofdpijn. Er is gesuggereerd dat een verminderd gehalte aan voedingsstoffen, waaronder riboflavine, een rol kunnen spelen in de pathofysiologie van migraine. Voedingsstoffen, waaronder riboflavine, zijn noodzakelijk voor een normale mitochondriale functie. Riboflavine is een voorloper voor zowel FMN als FAD, die betrokken zijn bij elektronentransport in het mitochondriale membraan. Bij migraine is mitochondriale disfunctie aanwezig. Er wordt dus gespeculeerd dat suppletie met riboflavine de pijn kan verminderen die gepaard gaat met mogelijk hoofdpijn van migraine of voorkomt.

Oculaire effecten
FAD is een cofactor voor glutathione-reductaseactiviteit en de verhoogde glutathione waarden die door dit enzym worden geproduceerd, kunnen een rol spelen bij cataractpreventie. Glutathione-reductase vermindert geoxideerd glutathion tot zijn gereduceerde vorm, GSH. Van GSH wordt gedacht dat het de ooglens beschermt tegen oxidatieve schade. Patiënten met staar lijken lage GSH-waarden te hebben. Sommige experts theoretiseren dat lage niveaus van riboflavine ook geassocieerd zijn met staar, maar onderzoek is inconsistent. Sommige studies laten een tekort aan riboflavine zien en andere niet.

Werking

Veiligheid

Waarschijnlijk veilig

Indien oraal en geschikt gebruikt. Riboflavine is algemeen erkend als veilig (GRAS) in de VS. Riboflavine 400 mg per dag is gedurende maximaal 3 maanden ingenomen en 10 mg per dag is veilig gebruikt tot maximaal 6 maanden. Vanwege hoogwaardig veiligheidsonderzoek heeft de National Academy of Medicine (voorheen het Institute of Medicine) op dit moment geen aanvaardbare bovengrens van inname (UL) voor riboflavine vastgesteld, maar adviseert om overmatige inname te voorkomen.

Kinderen

Bij orale en adequate toediening van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) van 0,3 mg per dag voor zuigelingen tot 6 maanden oud, 0,4 mg per dag voor baby’s van 6-12 maanden oud, 0,5 mg per dag voor kinderen 1-3 jaar oud, 0,6 mg per dag voor kinderen 4-8 jaar oud, 0,9 mg per dag voor kinderen van 9-13 jaar oud, 1,3 mg per dag voor mannen 14-18 jaar oud en 1,0 mg per dag voor vrouwen 14-18.

Zwangerschap en lactatie

Bij orale en gepaste toediening van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) van 1,4 mg per dag voor zwangere vrouwen en 1,6 mg per dag voor vrouwen die borstvoeding geven.

Effectiviteit

Ariboflavinosis
Het nemen van oraal riboflavine gedurende maximaal een jaar voorkomt riboflavine-deficiëntie en verbetert ariboflavinose bij volwassenen en kinderen.

Staar
Een hoge inname van riboflavine via de voeding wordt geassocieerd met een verminderd risico op nucleaire cataract. Een hogere inname van riboflavine via de voeding lijkt ook geassocieerd te zijn met een verminderd risico op leeftijdsgebonden lensonacreatie. Mensen die een combinatie van riboflavine 3 mg plus niacine 40 mg per dag gebruiken, lijken ook een lager risico te hebben op het ontwikkelen van nucleaire cataracten in vergelijking met placebo.

Hyperhomocysteïnemie
Populatieonderzoek suggereert dat een slechte riboflavine-status geassocieerd wordt met hoge homocysteïnespiegels bij personen met het TT-genotype voor methyleentetrahydrofolaatreductase (MTHFR) -enzym. Inname van riboflavine 1,6 mg per dag gedurende 12 weken verhoogt de riboflavine-status en verlaagt het homocysteïnegehalte met 22% tot 40% bij personen met het TT-genotype van MTHFR in vergelijking met voorbehandeling. Suppletie met riboflavine lijkt echter niet het homocysteïnegehalte te verminderen bij personen met de CC- of CT-genotypen. Bij personen met hyperhomocysteïnemie door het gebruik van anti-epileptica, zorgt een dagelijks inname van riboflavine 75 mg, in combinatie met foliumzuur 0,4 mg plus pyridoxine 120 mg, voor een toename van het totale plasmaconcentratie van homocysteïne met 26% in vergelijking met de voorbehandeling.

Migraine
Het meeste klinische onderzoek dat alleen riboflavinesuppletie evalueert voor migraineprofylaxe bij volwassenen met migraine, toont aan dat de suppletie van 400 mg riboflavine dagelijks gedurende maximaal 3 maanden de migrainefrequentie kan verlagen in vergelijking met de niveaus van voorbehandeling. Significante verbetering in de frequentie, ernst en duur van migraine-aanvallen met riboflavine in vergelijking met placebo. In deze laatste studie hadden patiënten die riboflavine gebruikten gemiddeld twee migraineaanvallen per maand minder, 3,5 minder dagen hoofdpijn per maand en een gemiddelde hoofdpijnduur van migraine die 1,5 uur korter was in vergelijking met placebo. Riboflavine kan ook net zo effectief zijn voor het verminderen van de migraine-hoofdpijnfrequentie als de bètablokkers bisoprolol (Zebeta) en metoprolol (Lopressor).

Veiligheid

Bijwerkingen

In het algemeen wordt gedacht dat het beperkte vermogen van menselijke volwassenen om oraal toegediende riboflavine te absorberen, evenals de hoge uitscheiding ervan, het potentieel voor schade beperkt. In zeldzame gevallen zijn echter diarree, polyurie en chromaturie gerapporteerd na gebruik van oraal riboflavine.

Bijwerkingen

Interacties

Medicijnen

Anticholinergische drugs
De snelheid van supplementaire riboflavine-absorptie verlaagd, maar de totale hoeveelheid van de geabsorbeerde vitamine verhoogd, door geneesmiddelen met anticholinergische effecten. Deze medicijnen verminderen de beweeglijkheid van de darm, waardoor de tijd dat de vitamine aanwezig is op absorptieplaatsen in de darm toeneemt. Dit is aangetoond met propantheline (Pro-Banthine), maar zou in theorie kunnen voorkomen bij elk geneesmiddel dat anticholinergische effecten heeft. De klinische betekenis is niet bekend.

Anticholinergica omvatten amantadine, atropine, belladonna-alkaloïden, fenothiazinen, scopolamine en tricyclische antidepressiva.

Phenobarbital (Luminal)
Enig bewijs bij dieren suggereert dat fenobarbital het metabolisme van riboflavine in de lever induceert. Niveaus van de actieve vorm van riboflavine, flavine-adenine-dinucleotide (FAD), verhogen in de lever en niveaus van een gehydroxyleerde metaboliet verhogen in de urine. De klinische betekenis hiervan is echter niet duidelijk. Ook suggereert dieronderzoek dat fenobarbital het gehalte aan flavine in de lever niet significant beïnvloedt.

Probenecid (Benemid)
Bij mensen vermindert probenecid de renale tubulaire secretie en de totale urinaire excretie van zowel supplementair als voedingsriboflavine. Het kan ook het actieve intestinale absorptiemechanisme voor riboflavine verminderen. Na enkelvoudige doses probenecide overheerst het effect op de renale excretie en zijn de plasmariboflavineniveaus verhoogd. Het effect van langdurige probenecide-therapie op de balans van riboflavine, en daarmee de klinische betekenis, is niet bekend.

Tetracycline antibiotica
In-vitro-gegevens suggereren dat riboflavine de potentie van tetracycline-antibiotica kan remmen. Het is niet duidelijk of dit effect klinisch significant is. In theorie kan het nemen van riboflavine met tetracycline-antibiotica de effecten van deze antibiotica verminderen.

Tetracycline-antibiotica omvatten demeclocycline (Declomycin), doxycycline (Vibramycin) en minocycline (Minocin).

Tricyclische antidepressanten (TCA’s)
Tricyclische antidepressiva hebben structurele overeenkomsten met riboflavine en kunnen interfereren met de omzetting ervan in de actieve vorm flavine adenine dinucleotide (FAD). In diermodellen verlagen zeer hoge doses amitriptyline en imipramine (50 mg / kg per dag) de FAD-niveaus in de lever, het hart en de hersenen. Lagere doses (10 mg / kg per dag) hebben alleen effect op het hart. Aangezien deze doses hoger zijn dan die therapeutisch worden gebruikt bij mensen, is het onwaarschijnlijk dat het effect klinisch significant is of dat supplementen noodzakelijk zijn.

Tricyclische antidepressiva omvatten amitriptyline (Elavil) of imipramine (Tofranil, Janimine) en anderen.

Kruiden en supplementen

Blond psyllium
Psyllium vermindert de absorptie van gesuppleerde riboflavine bij gezonde vrouwen.

Boron
Boorzuur kan complexeren met een portie riboflavine; dit effect verhoogt de wateroplosbaarheid van riboflavine. Als gevolg hiervan kan het nemen van boorzuur een significante uitscheiding van riboflavine veroorzaken binnen 24-48 uur na inname.

Folinezuur
Klinisch bewijs suggereert dat suppletie met foliumzuur 400 mcg dagelijks de riboflavinedeficiëntie verergert bij personen met het TT-genotype voor methyleentetrahydrofolaatreductase (MTHFR).

IJzer
Riboflavinesupplementen kunnen de hematologische respons op ijzersupplementen bij sommige mensen met bloedarmoede verbeteren. Aangenomen wordt dat riboflavine betrokken is bij het mobiliseren van ijzer uit de opslagvorm ferritine, voor heem- en globinesynthese, maar het lijkt de ijzerabsorptie niet significant te beïnvloeden. Het effect van riboflavine op het gebruik van ijzer is waarschijnlijk alleen significant bij mensen met riboflavinedeficiëntie.

Voedsel

Absorptie van riboflavinesupplementen kan verhoogd zijn bij inname met voedsel, omdat galzouten intestinale opname van riboflavine vergemakkelijken. Het absorptiemechanisme voor riboflavine is echter verzadigbaar; daarom is de klinische betekenis niet duidelijk.

Lab testen

Acetoacetaat decarboxylase
Riboflavine kan ten gevolge van enzymactivatie de serumacetoacetaat-decarboxylase-testresultaten onjuist verhogen.

Catecholaminen
Riboflavine kan ten onrechte de plasma- en urinemonluometrische catecholaminetestresultaten verhogen vanwege fluorescente metabolieten in plasma en urine.

Colorimetrische testen
Grote hoeveelheden riboflavine kunnen interfereren met urineonderzoek op basis van spectrometrie of kleurreacties. Grote hoeveelheden riboflavine veroorzaken felgele urine.

Urobilinogen
Riboflavine kan ten onrechte de plasma- en urinefluorometrische urobilinogeen-testresultaten verhogen vanwege fluorescerende metabolieten in plasma en urine.

Ziektes

Hepatitis, Cirrhose, Biliary obstructie
De absorptie van riboflavine is onder deze omstandigheden verminderd.

Interacties

Dosering

Volwassen

Oraal

De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (RDA) van riboflavine, zoals vastgesteld door de Voedsel en Voedingsraad van het National Institute for Medicine, voor volwassenen is 1,3 mg per dag voor mannen, 1,1 mg per dag voor vrouwen, 1,4 mg per dag voor zwangere vrouwen en 1,6 mg per dag voor vrouwen die borstvoeding geven. Er is geen gevestigde dagelijkse bovengrens inname (UL) voor riboflavine. Patiënten moeten worden geadviseerd om voldoende hoeveelheden riboflavine te blijven gebruiken om aan de dagelijkse behoeften te voldoen, maar niet in overmatige hoeveelheden.

Ariboflavinose
Riboflavine 5-30 mg per dag in verdeelde doses is gebruikt.

Staar
Een combinatie van riboflavine 3 mg plus niacine 40 mg dagelijks gedurende 5-6 jaar werd gebruikt.

Hyperhomocysteïnemie
Riboflavine 1,6 mg per dag gedurende 12 weken is gebruikt. Riboflavine 75 mg per dag in combinatie met foliumzuur 0,4 mg plus pyridoxine 120 mg gedurende 30 dagen werd gebruikt.

Migraine hoofdpijn
Riboflavine 25 mg of 400 mg per dag gedurende ten minste drie maanden is gebruikt. Een specifiek combinatieproduct (Dolovent; Linpharma Inc., Oldsmar, FL) dat een volledig dagelijkse dosis riboflavine 400 mg, magnesium 600 mg en co-enzym Q10 150 mg bevat, naast andere multivitaminen en sporenelementen, is gedurende 3 maanden gebruikt.

Kinderen

Oraal

De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (RDA), zoals vastgesteld door de Voedsel en Voedingsraad van het National Institute for Medicine, is 0,3 mg per dag voor baby’s tot 6 maanden oud, 0,4 mg per dag voor baby’s van 6-12 maanden oud, 0,5 mg per dag voor kinderen van 1-3 jaar oud, 0,6 mg per dag voor kinderen van 4-8 jaar oud, 0,9 mg per dag voor kinderen van 9-13 jaar oud, 1,3 mg per dag voor mannen van 14-18 jaar oud en 1,0 mg per dag voor vrouwen 14-18. Er is geen gevestigde dagelijkse bovengrens inname (UL) voor riboflavine. Patiënten moeten worden geadviseerd om voldoende hoeveelheden riboflavine te blijven gebruiken om aan de dagelijkse behoeften te voldoen, maar niet in overmatige hoeveelheden. Er zijn echter verschillende behoeften van verschillende vitaminen door verschillende populaties, specifiek met betrekking tot de enigszins verminderde behoefte aan riboflavine bij kinderen met type 1 diabetes.

Ariboflavinose
Riboflavine 2 mg eenmaal, gevolgd door 0,5-1,5 mg dagelijks gedurende 14 dagen werd gebruikt.

Dosering
Referenties
 • Monographs on the medicinal uses of plant drugs. Exeter, UK: European Scientific Co-op Phytother, 1997.
 • Blumenthal M, ed. The Complete German Commission E Monographs: Therapeutic Guide to Herbal Medicines. Trans. S. Klein. Boston, MA: American Botanical Council, 1998.
 • Tyler VE. Herbs of Choice. Binghamton, NY: Pharmaceutical Products Press, 1994.
 • Newall CA, Anderson LA, Philpson JD. Herbal Medicine: A Guide for Healthcare Professionals. London, UK: The Pharmaceutical Press, 1996.
 • Foster S, Tyler VE. Tyler’s Honest Herbal: A Sensible Guide to the Use of Herbs and Related Remedies. 3rd ed., Binghamton, NY: Haworth Herbal Press, 1993.
 • McEvoy GK, ed. AHFS Drug Information. Bethesda, MD: American Society of Health-System Pharmacists, 1998.
 • Young DS. Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests 4th ed. Washington: AACC Press, 1995.
 • Hardman JG, Limbird LL, Molinoff PB, eds. Goodman and Gillman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics, 9th ed. New York, NY: McGraw-Hill, 1996.
 • Gupta SK, Gupta RC, Seth AK, Gupta A. Reversal of fluorosis in children. Acta Paediatr Jpn 1996;38:513-9. View abstract.
 • Kunsman GW, Levine B, Smith ML. Vitamin B2 interference with TDx drugs-of-abuse assays. J Forensic Sci 1998;43:1225-7. View abstract.
 • Sandor PS, Afra J, Ambrosini A, Schoenen J. Prophylactic treatment of migraine with beta-blockers and riboflavin: differential effects on the intensity dependence of auditory evoked cortical potentials. Headache 2000;40:30-5. View abstract.
 • Schoenen J, Lenaerts M, Bastings E. High-dose riboflavin as a prophylactic treatment of migraine: results of an open pilot study. Cephalalgia 1994;14:328-9. View abstract.
 • Schoenen J, Jacquy J, Lenaerts M. Effectiveness of high-dose riboflavin in migraine prophylaxis. A randomized controlled trial. Neurology 1998;50:466-70. View abstract.
 • Fouty B, Frerman F, Reves R. Riboflavin to treat nucleoside analogue-induced lactic acidosis. Lancet 1998;352:291-2. View abstract.
 • Blot WJ, Li JY, Taylor PR. Nutritional intervention trials in Linxian, China: supplementation with specific vitamin/mineral combinations, cancer incidence, and disease-specific mortality in the general population. J Natl Cancer Inst 1993;85:1483-92. View abstract.
 • Mark SD, Wang W, Fraumeni JF Jr, et al. Do nutritional supplements lower the risk of stroke or hypertension? Epidemiology 1998;9:9-15. View abstract.
 • Kastrup EK. Drug Facts and Comparisons. 1998 ed. St. Louis, MO: Facts and Comparisons, 1998.
 • Yates AA, Schlicker SA, Suitor CW. Dietary reference intakes: The new basis for recommendations for calcium and related nutrients, B vitamins, and choline. J Am Diet Assoc 1998;98:699-706. View abstract.
 • Hill MJ. Intestinal flora and endogenous vitamin synthesis. Eur J Cancer Prev 1997;6:S43-5. View abstract.
 • Sanpitak N, Chayutimonkul L. Oral contraceptives and riboflavin nutrition. Lancet 1974;1:836-7. View abstract.
 • Nimmo WS. Drugs, diseases, and altered gastric emptying. Clin Pharmacokinet 1967;1:189-203. View abstract.
 • Wang GQ, Dawsey SM, Li JY, et al. Effects of vitamin/mineral supplementation on the prevalence of histological dysplasia and early cancer of the esophagus and stomach: results from the General Population Trial in Linxian, China. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 1994;3:161-6. View abstract.
 • Sperduto RD, Hu TS, Milton RC, et al. The Linxian cataract studies. Two nutrition intervention trials. Arch Ophthalmol 1993;111:1246-53. View abstract.
 • Electronic Code of Federal Regulations. Title 21. Part 182 — Substances Generally Recognized As Safe. Available at: https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?C…
 • Kulkarni PM, Schuman PC, Merlino NS, Kinzie JL. Lactic acidosis and hepatic steatosis in HIV seropositive patients treated with nucleoside analogues. Natl AIDS Treatment Advocacy Project. Dig Disease Week Liver Conf, San Diego,CA. 2000;May 21-4:Rep11.
 • Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline (2000). Washington, DC: National Academy Press, 2000. Available at: http://books.nap.edu/books/0309065542/html/.
 • Cumming RG, Mitchell P, Smith W. Diet and cataract: the Blue Mountains Eye Study. Ophthalmology 2000;10:450-6. View abstract.
 • Sazawal S, Black RE, Menon VP, et al. Zinc supplementation in infants born small for gestational age reduces mortality: a prospective, randomized, controlled trial. Pediatrics 2001;108:1280-6. View abstract.
 • Mooij PN, Thomas CM, Doesburg WH, Eskes TK. Multivitamin supplementation in oral contraceptive users. Contraception 1991;44:277-88. View abstract.
 • Tyrer LB. Nutrition and the pill. J Reprod Med 1984;29:547-50.. View abstract.
 • Fishman SM, Christian P, West KP. The role of vitamins in the prevention and control of anaemia. Public Health Nutr 2000;3:125-50.. View abstract.
 • McCormick DB. Riboflavin. In: Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC, eds. Modern Nutrition in Health and Disease. 9th ed. Baltimore, MD: Williams & Wilkins, 1999. pg.391-9.
 • Pinto J, Raiczyk GB, Huang YP, Rivlin RS. New approaches to the possible prevention of side effects of chemotherapy by nutrition. Cancer 1986;58:1911-4.. View abstract.
 • Roe DA, Kalkwarf H, Stevens J. Effect of fiber supplements on the apparent absorption of pharmacological doses of riboflavin. J Am Diet Assoc 1988;88:211-3.. View abstract.
 • Dalton SD, Rahimi AR. Emerging role of riboflavin in the treatment of nucleoside analogue-induced type B lactic acidosis. AIDS Patient Care STDS 2001;15:611-4.. View abstract.
 • Yanagawa N, Shih RN, Jo OD, Said HM. Riboflavin transport by isolated perfused rabbit renal proximal tubules. Am J Physiol Cell Physiol 2000;279:C1782-6.. View abstract.
 • Jusko WJ, Levy G. Effect of probenecid on riboflavin absorption and excretion in man. J Pharm Sci 1967;56:1145-9. View abstract.
 • Jusko WJ, Levy G, Yaffe SJ, Gorodischer R. Effect of probenecid on renal clearance of riboflavin in man.J Pharm Sci 1970;59:473-7. View abstract.
 • Pinto J, Huang YP, Rivlin RS. Inhibition of riboflavin metabolism in rat tissues by chlorpromazine, imipramine and amitriptyline. J Clin Invest 1981;67:1500-6. View abstract.
 • Pinto J, Huang YP, Pelliccione N, Rivlin RS. Cardiac sensitivity to the inhibitory effects of chlorpromazine, imipramine, and amitriptyline upon formation of flavins. Biochem Pharmacol 1982;31:3495-9.. View abstract.
 • Pelliccione N, Pinto J, Huang YP, Rivlin RS. Accelerated development of riboflavin deficiency by treatment with chlorpromazine. Biochem Pharmacol 1983;32:2949-53.. View abstract.
 • Raiczyk GB, Dutta P, Pinto J. Chlorpromazine and quinacrine inhibit flavin adenine dinucleotide biosynthesis in skeletal muscle. Physiologist 1985;28:322.
 • Dutta P, Pinto J, Rivlin R. Antimalarial effects of riboflavin deficiency. Lancet 1985;2:1040-3. View abstract.
 • Ahmed F, Bamji MS, Iyengar L. Effect of oral contraceptive agents on vitamin nutrition status. Am J Clin Nutr 1975;28:606-15.. View abstract.
 • Briggs M. Oral contraceptives and vitamin nutrition (letter). Lancet 1974;1:1234-5. View abstract.
 • Newman LJ, Lopez R, Cole HS, et al. Riboflavin deficiency in women taking oral contraceptive agents. Am J Clin Nutr 1978;31:247-9.. View abstract.
 • Roe DA, Bogusz S, Sheu J, et al. Factors affecting riboflavin requirements of oral contraceptive users and non-users. Am J Clin Nutr 1982;35:495-501.. View abstract.
 • Lewis CM, King JC. Effect of oral contraceptive agents on thiamin, riboflavin, and pantothenic acid status in young women. Am J Clin Nutr 1980;33:832-8.. View abstract.
 • Ogura R, Ueta H, Hino Y, et al. Riboflavin deficiency caused by treatment with adriamycin. J Nutr Sci Vitaminol 1991;37:473-7.. View abstract.
 • Raiczyk GB, Pinto J. Inhibition of flavin metabolism by adriamycin in skeletal muscle. Biochem Pharmacol 1988;37:1741-4.. View abstract.
 • Pinto J, Huang YP, Pelliccione N, Rivlin RS. Adriamycin inhibits flavin synthesis in heart: possible relation to cardiotoxicity of anthracyclines (abstract). Clin Res 1983;31;467A.
 • Ohkawa H, Ohishi N, Yagi K. Hydroxylation of the 7- and 8-methyl groups of riboflavin by the microsomal electron transfer system of rat liver. J Biol Chem 1983;258:5629-33.. View abstract.
 • Hamajima S, Ono S, Hirano H, Obara K. Induction of the FAD synthetase system in rat liver by phenobarbital administration. Int J Vit Nutr Res 1979;49:59-63.. View abstract.
 • Vir SC, Love AH. Riboflavin nutriture of oral contraceptive users. Int J Vitam Nutr Res 1979;49:286-90.. View abstract.
 • Negri E, Franceschi S, Bosetti C, et al. Selected micronutrients and oral and pharyngeal cancer. Int J Cancer 2000;86:122-7.. View abstract.
 • Bell IR, Edman JS, Morrow FD, et al. Brief communication. Vitamin B1, B2, and B6 augmentation of tricyclic antidepressant treatment in geriatric depression with cognitive dysfunction. J Am Coll Nutr 1992;11:159-63.. View abstract.
 • Skalka HW, Prchal JT. Cataracts and riboflavin deficiency. Am J Clin Nutr 1981;34:861-3.. View abstract.
 • Hernandez BY, McDuffie K, Wilkens LR, et al. Diet and premalignant lesions of the cervix: evidence of a protective role for folate, riboflavin, thiamin, and vitamin B12. Cancer Causes Control 2003;14:859-70. View abstract.
 • Sandor PS, Di Clemente L, Coppola G, et al. Efficacy of coenzyme Q10 in migraine prophylaxis: A randomized controlled trial. Neurology 2005;64:713-5. View abstract.
 • Boehnke C, Reuter U, Flach U, et al. High-dose riboflavin treatment is efficacious in migraine prophylaxis: an open study in a tertiary care centre. Eur J Neurol 2004;11:475-7. View abstract.
 • Maizels M, Blumenfeld A, Burchette R. A combination of riboflavin, magnesium, and feverfew for migraine prophylaxis: a randomized trial. Headache 2004;44:885-90. View abstract.
 • Jacques PF, Taylor A, Moeller S, et al. Long-term nutrient intake and 5-year change in nuclear lens opacities. Arch Ophthalmol 2005;123:517-26. View abstract.
 • Holland S, Silberstein SD, Freitag F, et al. Evidence-based guideline update: NSAIDs and other complementary treatments for episodic migraine prevention in adults: Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the American Headache Society. Neurology 2012;78:1346-53. View abstract.
 • Pringsheim T, Davenport W, Mackie G, et al. Canadian Headache Society guideline for migraine prophylaxis. Can J Neurol.Sci 2012;39:S1-59. View abstract.
 • Leeson LJ, Weidenheimer JF. Stability of tetracycline and riboflavin. J Pharm Sci. 1969;58(3):355-7. View abstract.
 • Fairweather-Tait SJ, Powers HJ, Minski MJ, et al. Riboflavin deficiency and iron absorption in adult Gambian men. Ann Nutr Metab. 1992;36(1):34-40. View abstract.
 • Shargel L, Mazel P. Effect of riboflavin deficiency on phenobarbital and 3-methylcholanthrene induction of microsomal drug-metabolizing enzymes of the rat. Biochem Pharmacol. 1973;22(19):2365-73. View abstract.
 • Sun-Edelstein, C. and Mauskop, A. Foods and supplements in the management of migraine headaches. Clin J Pain 2009;25(5):446-452. View abstract.
 • Kamangar, F., Qiao, Y. L., Yu, B., Sun, X. D., Abnet, C. C., Fan, J. H., Mark, S. D., Zhao, P., Dawsey, S. M., and Taylor, P. R. Lung cancer chemoprevention: a randomized, double-blind trial in Linxian, China. Cancer Epidemiol.Biomarkers Prev. 2006;15(8):1562-1564. View abstract.
 • Tepper, S. J. Complementary and alternative treatments for childhood headaches. Curr Pain Headache Rep. 2008;12(5):379-383. View abstract.
 • Premkumar, V. G., Yuvaraj, S., Sathish, S., Shanthi, P., and Sachdanandam, P. Anti-angiogenic potential of CoenzymeQ10, riboflavin and niacin in breast cancer patients undergoing tamoxifen therapy. Vascul.Pharmacol. 2008;48(4-6):191-201. View abstract.
 • Woolhouse, M. Migraine and tension headache–a complementary and alternative medicine approach. Aust Fam.Physician 2005;34(8):647-651. View abstract.
 • Modi, S. and Lowder, D. M. Medications for migraine prophylaxis. Am Fam.Physician 1-1-2006;73(1):72-78. View abstract.
 • Stott, D. J., MacIntosh, G., Lowe, G. D., Rumley, A., McMahon, A. D., Langhorne, P., Tait, R. C., O’Reilly, D. S., Spilg, E. G., MacDonald, J. B., MacFarlane, P. W., and Westendorp, R. G. Randomized controlled trial of homocysteine-lowering vitamin treatment in elderly patients with vascular disease. Am.J Clin.Nutr 2005;82(6):1320-1326. View abstract.
 • McNulty, H., Pentieva, K., Hoey, L., and Ward, M. Homocysteine, B-vitamins and CVD. Proc.Nutr Soc. 2008;67(2):232-237. View abstract.
 • Kabat, G. C., Miller, A. B., Jain, M., and Rohan, T. E. Dietary intake of selected B vitamins in relation to risk of major cancers in women. Br.J.Cancer 9-2-2008;99(5):816-821. View abstract.
 • Bates, C. J., Powers, H. J., Lamb, W. H., Gelman, W., and Webb, E. Effect of supplementary vitamins and iron on malaria indices in rural Gambian children. Trans.R.Soc.Trop.Med.Hyg. 1987;81(2):286-291. View abstract.
 • Powers, H. J., Bates, C. J., Prentice, A. M., Lamb, W. H., Jepson, M., and Bowman, H. The relative effectiveness of iron and iron with riboflavin in correcting a microcytic anaemia in men and children in rural Gambia. Hum.Nutr.Clin.Nutr. 1983;37(6):413-425. View abstract.
 • Charoenlarp, P., Pholpothi, T., Chatpunyaporn, P., and Schelp, F. P. The effect of riboflavin on the hematologic changes in iron supplementation of schoolchildren. Southeast Asian J.Trop.Med.Public Health 1980;11(1):97-103. View abstract.
 • Bates, C. J., Evans, P. H., Allison, G., Sonko, B. J., Hoare, S., Goodrich, S., and Aspray, T. Biochemical indices and neuromuscular function tests in rural Gambian schoolchildren given a riboflavin, or multivitamin plus iron, supplement. Br.J.Nutr. 1994;72(4):601-610. View abstract.
 • Qu, C. X., Kamangar, F., Fan, J. H., Yu, B., Sun, X. D., Taylor, P. R., Chen, B. E., Abnet, C. C., Qiao, Y. L., Mark, S. D., and Dawsey, S. M. Chemoprevention of primary liver cancer: a randomized, double-blind trial in Linxian, China. J Natl.Cancer Inst. 8-15-2007;99(16):1240-1247. View abstract.
 • Blot, W. J., Li, J. Y., Taylor, P. R., Guo, W., Dawsey, S. M., and Li, B. The Linxian trials: mortality rates by vitamin-mineral intervention group. Am J Clin Nutr 1995;62(6 Suppl):1424S-1426S. View abstract.
 • Taylor, P. R., Li, B., Dawsey, S. M., Li, J. Y., Yang, C. S., Guo, W., and Blot, W. J. Prevention of esophageal cancer: the nutrition intervention trials in Linxian, China. Linxian Nutrition Intervention Trials Study Group. Cancer Res 4-1-1994;54(7 Suppl):2029s-2031s. View abstract.
 • Hustad, S., Ueland, P. M., Vollset, S. E., Zhang, Y., Bjorke-Monsen, A. L., and Schneede, J. Riboflavin as a determinant of plasma total homocysteine: effect modification by the methylenetetrahydrofolate reductase C677T polymorphism. Clin Chem 2000;46(8 Pt 1):1065-1071. View abstract.
 • Silberstein, S. D., Goadsby, P. J., and Lipton, R. B. Management of migraine: an algorithmic approach. Neurology 2000;55(9 Suppl 2):S46-S52. View abstract.
 • Massiou, H. [Prophylactic treatments of migraine]. Rev.Neurol.(Paris) 2000;156 Suppl 4:4S79-4S86. View abstract.
 • Head, K. A. Natural therapies for ocular disorders, part two: cataracts and glaucoma. Altern.Med.Rev. 2001;6(2):141-166. View abstract.
 • Sanchez-Castillo, C. P., Lara, J., Romero-Keith, J., Castorena, G., Villa, A. R., Lopez, N., Pedraza, J., Medina, O., Rodriguez, C., Chavez-Peon, Medina F., and James, W. P. Nutrition and cataract in low-income Mexicans: experience in an Eye camp. Arch.Latinoam.Nutr 2001;51(2):113-121. View abstract.
 • Lin, P., Chen, Z., Hou, J., Liu, T., and Wang, J. [Chemoprevention of esophageal cancer]. Zhongguo Yi Xue Ke.Xue Yuan Xue Bao 1998;20(6):413-418. View abstract.
 • Ding, Z., Gao, F., and Lin, P. [Long-term effect of treating patients with precancerous lesions of the esophagus]. Zhonghua Zhong.Liu Za Zhi 1999;21(4):275-277. View abstract.
 • Yoon, H. R., Hahn, S. H., Ahn, Y. M., Jang, S. H., Shin, Y. J., Lee, E. H., Ryu, K. H., Eun, B. L., Rinaldo, P., and Yamaguchi, S. Therapeutic trial in the first three Asian cases of ethylmalonic encephalopathy: response to riboflavin. J Inherit.Metab Dis 2001;24(8):870-873. View abstract.
 • McNulty, H., McKinley, M. C., Wilson, B., McPartlin, J., Strain, J. J., Weir, D. G., and Scott, J. M. Impaired functioning of thermolabile methylenetetrahydrofolate reductase is dependent on riboflavin status: implications for riboflavin requirements. Am J Clin Nutr 2002;76(2):436-441. View abstract.
 • Hustad, S., McKinley, M. C., McNulty, H., Schneede, J., Strain, J. J., Scott, J. M., and Ueland, P. M. Riboflavin, flavin mononucleotide, and flavin adenine dinucleotide in human plasma and erythrocytes at baseline and after low-dose riboflavin supplementation. Clin Chem 2002;48(9):1571-1577. View abstract.
 • Apeland, T., Mansoor, M. A., Pentieva, K., McNulty, H., Seljeflot, I., and Strandjord, R. E. The effect of B-vitamins on hyperhomocysteinemia in patients on antiepileptic drugs. Epilepsy Res 2002;51(3):237-247. View abstract.
 • Wollensak, G., Sporl, E., and Seiler, T. [Treatment of keratoconus by collagen cross linking]. Ophthalmologe 2003;100(1):44-49. View abstract.
 • Moat, S. J., Ashfield-Watt, P. A., Powers, H. J., Newcombe, R. G., and McDowell, I. F. Effect of riboflavin status on the homocysteine-lowering effect of folate in relation to the MTHFR (C677T) genotype. Clin Chem 2003;49(2):295-302. View abstract.
 • Navarro, M. and Wood, R. J. Plasma changes in micronutrients following a multivitamin and mineral supplement in healthy adults. J Am Coll Nutr 2003;22(2):124-132. View abstract.
 • Wollensak, G., Spoerl, E., and Seiler, T. Riboflavin/ultraviolet-a-induced collagen crosslinking for the treatment of keratoconus. Am J Ophthalmol. 2003;135(5):620-627. View abstract.
 • Hunt, I. F., Jacob, M., Ostegard, N. J., Masri, G., Clark, V. A., and Coulson, A. H. Effect of nutrition education on the nutritional status of low-income pregnant women of Mexican descent. Am J Clin Nutr 1976;29(6):675-684. View abstract.
 • Powers, H. J. Riboflavin (vitamin B-2) and health. Am J Clin Nutr 2003;77(6):1352-1360. View abstract.
 • Dyer, A. R., Elliott, P., Stamler, J., Chan, Q., Ueshima, H., and Zhou, B. F. Dietary intake in male and female smokers, ex-smokers, and never smokers: the INTERMAP study. J Hum.Hypertens. 2003;17(9):641-654. View abstract.
 • Park, Y. H., de Groot, L. C., and van Staveren, W. A. Dietary intake and anthropometry of Korean elderly people: a literature review. Asia Pac.J Clin Nutr 2003;12(3):234-242. View abstract.
 • Bwibo, N. O. and Neumann, C. G. The need for animal source foods by Kenyan children. J Nutr 2003;133(11 Suppl 2):3936S-3940S. View abstract.
 • Macdonald, H. M., McGuigan, F. E., Fraser, W. D., New, S. A., Ralston, S. H., and Reid, D. M. Methylenetetrahydrofolate reductase polymorphism interacts with riboflavin intake to influence bone mineral density. Bone 2004;35(4):957-964. View abstract.
 • Brosnan, J. T. Homocysteine and cardiovascular disease: interactions between nutrition, genetics and lifestyle. Can.J Appl.Physiol 2004;29(6):773-780. View abstract.
 • Strain, J. J., Dowey, L., Ward, M., Pentieva, K., and McNulty, H. B-vitamins, homocysteine metabolism and CVD. Proc.Nutr Soc 2004;63(4):597-603. View abstract.
 • Ciliberto, H., Ciliberto, M., Briend, A., Ashorn, P., Bier, D., and Manary, M. Antioxidant supplementation for the prevention of kwashiorkor in Malawian children: randomised, double blind, placebo controlled trial. BMJ 5-14-2005;330(7500):1109. View abstract.
 • Sandor, P. S. and Afra, J. Nonpharmacologic treatment of migraine. Curr Pain Headache Rep 2005;9(3):202-205. View abstract.
 • Siassi, F. and Ghadirian, P. Riboflavin deficiency and esophageal cancer: a case control-household study in the Caspian Littoral of Iran. Cancer Detect.Prev 2005;29(5):464-469. View abstract.
 • McNulty, H., Dowey le, R. C., Strain, J. J., Dunne, A., Ward, M., Molloy, A. M., McAnena, L. B., Hughes, J. P., Hannon-Fletcher, M., and Scott, J. M. Riboflavin lowers homocysteine in individuals homozygous for the MTHFR 677C->T polymorphism. Circulation 1-3-2006;113(1):74-80. View abstract.
 • Neugebauer, J., Zanre, Y., and Wacker, J. Riboflavin supplementation and preeclampsia. Int J Gynaecol.Obstet. 2006;93(2):136-137. View abstract.
 • Bugiani, M., Lamantea, E., Invernizzi, F., Moroni, I., Bizzi, A., Zeviani, M., and Uziel, G. Effects of riboflavin in children with complex II deficiency. Brain Dev 2006;28(9):576-581. View abstract.
 • Caporossi, A., Baiocchi, S., Mazzotta, C., Traversi, C., and Caporossi, T. Parasurgical therapy for keratoconus by riboflavin-ultraviolet type A rays induced cross-linking of corneal collagen: preliminary refractive results in an Italian study. J Cataract Refract.Surg. 2006;32(5):837-845. View abstract.
 • Wollensak, G. Crosslinking treatment of progressive keratoconus: new hope. Curr Opin Ophthalmol. 2006;17(4):356-360. View abstract.
 • Stracciari, A., D’Alessandro, R., Baldin, E., and Guarino, M. Post-transplant headache: benefit from riboflavin. Eur.Neurol. 2006;56(4):201-203. View abstract.
 • Premkumar, V. G., Yuvaraj, S., Vijayasarathy, K., Gangadaran, S. G., and Sachdanandam, P. Effect of coenzyme Q10, riboflavin and niacin on serum CEA and CA 15-3 levels in breast cancer patients undergoing tamoxifen therapy. Biol Pharm Bull. 2007;30(2):367-370. View abstract.
 • Singh, A., Moses, F. M., and Deuster, P. A. Vitamin and mineral status in physically active men: effects of a high-potency supplement. Am J Clin Nutr 1992;55(1):1-7. View abstract.
 • Gariballa, S. and Ullegaddi, R. Riboflavin status in acute ischaemic stroke. Eur.J Clin Nutr 2007;61(10):1237-1240. View abstract.
 • Srihari, G., Eilander, A., Muthayya, S., Kurpad, A. V., and Seshadri, S. Nutritional status of affluent Indian school children: what and how much do we know? Indian Pediatr. 2007;44(3):204-213. View abstract.
 • Ito, K., Hiraku, Y., and Kawanishi, S. Photosensitized DNA damage induced by NADH: site specificity and mechanism. Free Radic.Res 2007;41(4):461-468. View abstract.
 • Premkumar, V. G., Yuvaraj, S., Vijayasarathy, K., Gangadaran, S. G., and Sachdanandam, P. Serum cytokine levels of interleukin-1beta, -6, -8, tumour necrosis factor-alpha and vascular endothelial growth factor in breast cancer patients treated with tamoxifen and supplemented with co-enzyme Q(10), riboflavin and niacin. Basic Clin Pharmacol Toxicol 2007;100(6):387-391. View abstract.
 • Riboflavin deficiency, galactose metabolism and cataract. Nutr Rev. 1976;34(3):77-79. View abstract.
 • Koller, T. and Seiler, T. [Therapeutic cross-linking of the cornea using riboflavin/UVA]. Klin Monbl.Augenheilkd. 2007;224(9):700-706. View abstract.
 • Fischer Walker, C. L., Baqui, A. H., Ahmed, S., Zaman, K., El, Arifeen S., Begum, N., Yunus, M., Black, R. E., and Caulfield, L. E. Low-dose weekly supplementation of iron and/or zinc does not affect growth among Bangladeshi infants. Eur.J Clin Nutr 2009;63(1):87-92. View abstract.
 • Lynch, S. Influence of infection/inflammation, thalassemia and nutritional status on iron absorption. Int J Vitam.Nutr Res 2007;77(3):217-223. View abstract.
 • Sporl, E., Raiskup-Wolf, F., and Pillunat, L. E. [Biophysical principles of collagen cross-linking]. Klin Monbl.Augenheilkd. 2008;225(2):131-137. View abstract.
 • Premkumar, V. G., Yuvaraj, S., Shanthi, P., and Sachdanandam, P. Co-enzyme Q10, riboflavin and niacin supplementation on alteration of DNA repair enzyme and DNA methylation in breast cancer patients undergoing tamoxifen therapy. Br.J Nutr 2008;100(6):1179-1182. View abstract.
 • McNulty, H. and Scott, J. M. Intake and status of folate and related B-vitamins: considerations and challenges in achieving optimal status. Br J Nutr 2008;99 Suppl 3:S48-S54. View abstract.
 • Figueiredo, J. C., Levine, A. J., Grau, M. V., Midttun, O., Ueland, P. M., Ahnen, D. J., Barry, E. L., Tsang, S., Munroe, D., Ali, I., Haile, R. W., Sandler, R. S., and Baron, J. A. Vitamins B2, B6, and B12 and risk of new colorectal adenomas in a randomized trial of aspirin use and folic acid supplementation. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2008;17(8):2136-2145. View abstract.
 • Liu, G., Lu, C., Yao, S., Zhao, F., Li, Y., Meng, X., Gao, J., Cai, J., Zhang, L., and Chen, Z. Radiosensitization mechanism of riboflavin in vitro. Sci China C.Life Sci 2002;45(4):344-352. View abstract.
 • Ma, A. G., Schouten, E. G., Zhang, F. Z., Kok, F. J., Yang, F., Jiang, D. C., Sun, Y. Y., and Han, X. X. Retinol and riboflavin supplementation decreases the prevalence of anemia in Chinese pregnant women taking iron and folic Acid supplements. J Nutr 2008;138(10):1946-1950. View abstract.
 • Evers, S. [Alternatives to beta blockers in preventive migraine treatment]. Nervenarzt 2008;79(10):1135-40, 1142. View abstract.
 • Wittig-Silva, C., Whiting, M., Lamoureux, E., Lindsay, R. G., Sullivan, L. J., and Snibson, G. R. A randomized controlled trial of corneal collagen cross-linking in progressive keratoconus: preliminary results. J Refract.Surg. 2008;24(7):S720-S725. View abstract.
 • MacLennan, S. C., Wade, F. M., Forrest, K. M., Ratanayake, P. D., Fagan, E., and Antony, J. High-dose riboflavin for migraine prophylaxis in children: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. J Child Neurol. 2008;23(11):1300-1304. View abstract.
 • Koller, T., Mrochen, M., and Seiler, T. Complication and failure rates after corneal crosslinking. J Cataract Refract.Surg. 2009;35(8):1358-1362. View abstract.
 • Odigwe, C. C., Smedslund, G., Ejemot-Nwadiaro, R. I., Anyanechi, C. C., and Krawinkel, M. B. Supplementary vitamin E, selenium, cysteine and riboflavin for preventing kwashiorkor in preschool children in developing countries. Cochrane.Database.Syst.Rev. 2010;(4):CD008147. View abstract.
 • Lin, P., Zhang, J., Rong, Z., Han, R., Xu, S., Gao, R., Ding, Z., Wang, J., Feng, H., and Cao, S. Studies on medicamentous inhibitory therapy for esophageal precancerous lesions–3- and 5-year inhibitory effects of antitumor-B, retinamide and riboflavin. Proc.Chin Acad Med Sci Peking.Union Med Coll 1990;5(3):121-129. View abstract.
 • Lin, P. [Medicamentous inhibitory therapy of precancerous lesions of the esophagus–3 and 5 year inhibitory effect of antitumor B, retinamide and riboflavin]. Zhongguo Yi Xue Ke.Xue Yuan Xue Bao 1990;12(4):235-245. View abstract.
 • Hoppel, C. L. and Tandler, B. Riboflavin deficiency. Prog.Clin Biol.Res 1990;321:233-248. View abstract.
 • Turkki, P. R., Ingerman, L., Schroeder, L. A., Chung, R. S., Chen, M., Russo-McGraw, M. A., and Dearlove, J. Riboflavin intakes and status of morbidly obese females during the first postoperative year following gastroplasty. J Am Coll Nutr 1990;9(6):588-599. View abstract.
 • Suboticanec, K., Stavljenic, A., Schalch, W., and Buzina, R. Effects of pyridoxine and riboflavin supplementation on physical fitness in young adolescents. Int J Vitam.Nutr Res. 1990;60(1):81-88. View abstract.
 • Desai, I. D., Doell, A. M., Officiati, S. A., Bianco, A. M., Van, Severen Y., Desai, M. I., Jansen, E., and de Oliveira, J. E. Nutritional needs assessment of rural agricultural migrants of southern Brazil: designing, implementing and evaluating a nutrition education program. World Rev.Nutr Diet. 1990;61:64-131. View abstract.
 • Hargreaves, M. K., Baquet, C., and Gamshadzahi, A. Diet, nutritional status, and cancer risk in American blacks. Nutr Cancer 1989;12(1):1-28. View abstract.
 • Wang, Z. Y. [Chemoprevention in the high incidence area of lung cancer]. Zhonghua Zhong.Liu Za Zhi 1989;11(3):207-210. View abstract.
 • Munoz, N., Wahrendorf, J., Bang, L. J., Crespi, M., Thurnham, D. I., Day, N. E., Ji, Z. H., Grassi, A., Yan, L. W., Lin, L. G., and . No effect of riboflavine, retinol, and zinc on prevalence of precancerous lesions of oesophagus. Randomised double-blind intervention study in high-risk population of China. Lancet 7-20-1985;2(8447):111-114. View abstract.
 • Zaridze, D. G., Kuvshinov, J. P., Matiakin, E., Polakov, B. I., Boyle, P., and Blettner, M. Chemoprevention of oral and esophageal cancer in Uzbekistan, Union of Soviet Socialist Republics. Natl.Cancer Inst.Monogr 1985;69:259-262. View abstract.
 • van der Beek, E. J., van, Dokkum W., Schrijver, J., Wedel, M., Gaillard, A. W., Wesstra, A., van de Weerd, H., and Hermus, R. J. Thiamin, riboflavin, and vitamins B-6 and C: impact of combined restricted intake on functional performance in man. Am J Clin Nutr 1988;48(6):1451-1462. View abstract.
 • Lin, P. Z., Zhang, J. S., Cao, S. G., Rong, Z. P., Gao, R. Q., Han, R., and Shu, S. P. [Secondary prevention of esophageal cancer–intervention on precancerous lesions of the esophagus]. Zhonghua Zhong.Liu Za Zhi 1988;10(3):161-166. View abstract.
 • Wahrendorf, J., Munoz, N., Lu, J. B., Thurnham, D. I., Crespi, M., and Bosch, F. X. Blood, retinol and zinc riboflavin status in relation to precancerous lesions of the esophagus: findings from a vitamin intervention trial in the People’s Republic of China. Cancer Res 4-15-1988;48(8):2280-2283. View abstract.
 • Pinto, J. T. and Rivlin, R. S. Drugs that promote renal excretion of riboflavin. Drug Nutr Interact. 1987;5(3):143-151. View abstract.
 • Powers, H. J., Bates, C. J., Eccles, M., Brown, H., and George, E. Bicycling performance in Gambian children: effects of supplements of riboflavin or ascorbic acid. Hum.Nutr Clin Nutr 1987;41(1):59-69. View abstract.
 • Holmlund, D. and Sjodin, J. G. Treatment of ureteral colic with intravenous indomethacin. J Urol. 1978;120(6):676-677. View abstract.
 • Rudolph, N., Parekh, A. J., Hittelman, J., Burdige, J., and Wong, S. L. Postnatal decline in pyridoxal phosphate and riboflavin. Accentuation by phototherapy. Am J Dis Child 1985;139(8):812-815.
 • Lo, C. S. Riboflavin status of adolescent southern Chinese: riboflavin saturation studies. Hum.Nutr Clin Nutr 1985;39(4):297-301.
 • Hovi, L., Hekali, R., and Siimes, M. A. Evidence of riboflavin depletion in breast-fed newborns and its further acceleration during treatment of hyperbilirubinemia by phototherapy. Acta Paediatr.Scand. 1979;68(4):567-570.
 • Bamji, M. S., Sarma, K. V., and Radhaiah, G. Relationship between biochemical and clinical indices of B-vitamin deficiency. A study in rural school boys. Br J Nutr 1979;41(3):431-441.
 • Bamji, M. S. Vitamin deficiencies in rice-eating populations. Effects of B-vitamin supplements. Experientia Suppl 1983;44:245-263.
 • Bates, C. J., Flewitt, A., Prentice, A. M., Lamb, W. H., and Whitehead, R. G. Efficacy of a riboflavin supplement given at fortnightly intervals to pregnant and lactating women in rural Gambia. Hum.Nutr Clin Nutr 1983;37(6):427-432.
 • Cherstvova, L. G. [Biological role of vitamin B2 in iron deficiency anemia]. Gematol.Transfuziol. 1984;29(6):47-50.
 • Schindel, L. The placebo dilemma. Eur.J Clin Pharmacol 5-31-1978;13(3):231-235.
 • Benton, D., Haller, J., and Fordy, J. Vitamin supplementation for 1 year improves mood. Neuropsychobiology 1995;32(2):98-105.
 • Trygg, K., Lund-Larsen, K., Sandstad, B., Hoffman, H. J., Jacobsen, G., and Bakketeig, L. S. Do pregnant smokers eat differently from pregnant non-smokers? Paediatr.Perinat.Epidemiol 1995;9(3):307-319.
 • van der Beek, E. J., van, Dokkum W., Wedel, M., Schrijver, J., and Van den Berg, H. Thiamin, riboflavin and vitamin B6: impact of restricted intake on physical performance in man. J Am Coll Nutr 1994;13(6):629-640.
 • Bates, C. J., Prentice, A. M., and Paul, A. A. Seasonal variations in vitamins A, C, riboflavin and folate intakes and status of pregnant and lactating women in a rural Gambian community: some possible implications. Eur.J Clin Nutr 1994;48(9):660-668.
 • Chen, R. D. [Chemoprevention of cervical cancer–intervention study of cervical precancerous lesions by retinamide II and riboflavin]. Zhonghua Zhong.Liu Za Zhi 1993;15(4):272-274.
 • Zaridze, D., Evstifeeva, T., and Boyle, P. Chemoprevention of oral leukoplakia and chronic esophagitis in an area of high incidence of oral and esophageal cancer. Ann.Epidemiol 1993;3(3):225-234.
 • Ajayi, O. A., George, B. O., and Ipadeola, T. Clinical trial of riboflavin in sickle cell disease. East Afr.Med J 1993;70(7):418-421.
 • Igbedioh, S. O. Undernutrition in Nigeria: dimension, causes and remedies for alleviation in a changing socio-economic environment. Nutr Health 1993;9(1):1-14.
 • Heseker, H. and Kubler, W. Chronically increased vitamin intake and vitamin status of healthy men. Nutrition 1993;9(1):10-17.
 • Powers, H. J. Riboflavin-iron interactions with particular emphasis on the gastrointestinal tract. Proc.Nutr Soc 1995;54(2):509-517.
 • Rosado, J. L., Bourges, H., and Saint-Martin, B. [Vitamin and mineral deficiency in Mexico. A critical review of the state of the art. II. Vitamin deficiency]. Salud Publica Mex. 1995;37(5):452-461.
 • Zempleni, J., Galloway, J. R., and McCormick, D. B. Pharmacokinetics of orally and intravenously administered riboflavin in healthy humans. Am J Clin Nutr 1996;63(1):54-66.
 • Williams, P. G. Vitamin retention in cook/chill and cook/hot-hold hospital food-services. J Am Diet.Assoc. 1996;96(5):490-498.
 • Zempleni, J., Galloway, J. R., and McCormick, D. B. The identification and kinetics of 7 alpha-hydroxyriboflavin (7-hydroxymethylriboflavin) in blood plasma from humans following oral administration of riboflavin supplements. Int J Vitam.Nutr Res 1996;66(2):151-157.
 • Porcelli, P. J., Adcock, E. W., DelPaggio, D., Swift, L. L., and Greene, H. L. Plasma and urine riboflavin and pyridoxine concentrations in enterally fed very-low-birth-weight neonates. J Pediatr.Gastroenterol.Nutr 1996;23(2):141-146.
 • Ito, K. and Kawanishi, S. [Photosensitized DNA damage: mechanisms and clinical use]. Nihon Rinsho 1996;54(11):3131-3142.
 • Wynn, M. and Wynn, A. Can improved diet contribute to the prevention of cataract? Nutr Health 1996;11(2):87-104.
 • Kodentsova, V. M., Pustograev, N. N., Vrzhesinskaia, O. A., Kharitonchik, L. A., Pereverzeva, O. G., Iakushina, L. M., Trofimenko, L. S., and Spirichev, V. B. [Comparison of metabolism of water-soluble vitamins in healthy children and in children with insulin-dependent diabetes mellitus depending upon the level of vitamins in the diet]. Vopr.Med Khim. 1996;42(2):153-158.
 • D’Avanzo, B., Ron, E., La, Vecchia C., Francaschi, S., Negri, E., and Zleglar, R. Selected micronutrient intake and thyroid carcinoma risk. Cancer 6-1-1997;79(11):2186-2192.
 • Spirichev, V. B., Kodentsova, V. M., Isaeva, V. A., Vrzhesinskaia, O. A., Sokol’nikov, A. A., Blazhevvich, N. V., and Beketova, N. A. [Vitamin status of the population from regions suffering from the accident at the Chernobyl power plant, and its correction with multivitamins “Duovit” and “Undevit” and multivitamin premix 730/4 of the firm “Roche”]. Vopr.Pitan. 1997;(3):11-16.
 • Wadhwa, A., Sabharwal, M., and Sharma, S. Nutritional status of the elderly. Indian J Med Res 1997;106:340-348.
 • Solomons, N. W. Micronutrients and urban life-style: lessons from Guatemala. Arch.Latinoam.Nutr 1997;47(2 Suppl 1):44-49.
 • Mattimoe, D. and Newton, W. High-dose riboflavin for migraine prophylaxis. J Fam.Pract. 1998;47(1):11.
 • Sammon, A. M. and Alderson, D. Diet, reflux and the development of squamous cell carcinoma of the oesophagus in Africa. Br J Surg. 1998;85(7):891-896.
 • Madigan, S. M., Tracey, F., McNulty, H., Eaton-Evans, J., Coulter, J., McCartney, H., and Strain, J. J. Riboflavin and vitamin B-6 intakes and status and biochemical response to riboflavin supplementation in free-living elderly people. Am J Clin Nutr 1998;68(2):389-395.
 • Pascale, J. A., Mims, L. C., Greenberg, M. H., Gooden, D. S., and Chronister, E. Riboflaven and bilirubin response during phototherapy. Pediatr.Res 1976;10(10):854-856.
 • Lakshmi, A. V. Riboflavin metabolism–relevance to human nutrition. Indian J Med Res 1998;108:182-190.
 • Naghashpour M, Majdinasab N, Shakerinejad G, et al. Riboflavin supplementation to patients with multiple sclerosis does not improve disability status nor is riboflavin supplementation correlated to homocysteine. Int J Vitam Nutr Res. 2013;83(5):281-90.
 • Gaul C, Diener HC, Danesch U; Migravent Study Group. Improvement of migraine symptoms with a proprietary supplement containing riboflavin, magnesium and Q10: a randomized, placebo-controlled, double-blind, multicenter trial. J Headache and Pain. 2015;16:516.
 • Wilson CP, Ward M, McNulty H, et al. Riboflavin offers a targeted strategy for managing hypertension in patients with the MTHFR 677TT genotype: a 4-y follow-up. Am J Clin Nutr. 2012;95(3):766-72.
 • Wilson CP, McNulty H, Ward M, et al. Blood pressure in treated hypertensive individuals with the MTHFR 677TT genotype is responsive to intervention with riboflavin: findings of a targeted randomized trial. Hypertension. 2013;61(6):1302-8.
 • Dietary reference intakes (DRIs): estimated average requirements. Food and Nutrition Board, Institute of Medicine, National Academics. https://www.nal.usda.gov/sites/default/files/fnic_uploads//recommended_i… Accessed July 24, 2017.
Vind een orthomoleculaire therapeut bij jou in de buurt
Sluiten