Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

Zwart peper (extract)

In het kort
 • Zwarte peper is een specerij afkomstig van de vrucht van de Piper nigrum.
 • Het traditioneel uit India en andere Aziatische landen afkomstige kruid is wereldwijd het meest gebruikte specerij.
 • Het extract van piperine, genaamd BioPerine®, verbetert de opname van voedingsstoffen, bijvoorbeeld in supplementen.
 • BioPerine® is het enige product afkomstig uit piperine welke een gepatenteerde status heeft verworven door het vermogen biologische beschikbaarheid van voedingsstoffen te verhogen heeft verkregen.
 • Zwarte peper (extract) wordt geregeld ingezet ter bevordering van voedingsstoffen, zoals kurkuma, of bij ontgiften.
In het kort

Wat is zwart peper (extract)?

Zwarte peper is de gedroogde, volgroeide, onrijpe vrucht van de Piper nigrum (zwarte peperplant).1 Het is traditioneel afkomstig uit India en andere Aziatische landen en één van de meest gebruikte specerijen ter wereld. Ondanks dat zwarte en witte peper beide onttrokken worden uit de Piper nigrum verschilt de bereiding. Zwarte peper maakt men door het gedroogde, onrijpe fruit te koken, bij witte peper is het koken en drogen van de zaden essentieel.2                                        

Wat is zwart peper (extract)?

Gebruik

De therapeutische toepassing van kruidenextracten zoals kurkuma ondervindt geregeld hinder door een slechte absorptie in het maagdarmkanaal. Het gepatenteerde zwarte peper extract Bioperine® is het enige product met het bewezen vermogen om de biologische beschikbaarheid van voedingsstoffen te verhogen.

Het is de enige bron van piperine die klinische studies heeft ondergaan in de Verenigde Staten om de veiligheid en werkzaamheid van voeding te onderbouwen.

Bioperine® samengevat:

 • Een gestandaardiseerd extract uit de vrucht van Piper nigrum L (zwarte peper) of Piper longum L (lange peper).
 • Bevat 95 procent piperine.
 • Kan worden toegediend tezamen met verschillende voedingsstoffen voor de gezondheid van mens en dier.
 • Ontwikkeld door Nature’s Biologische Enhancing Thermonutrient.

Bioperine® is een uniek ingrediënt en is klinisch bewezen effectief.

Onderzoek van Bioperine® met curcuma

Het doel van deze studie was om de biologische beschikbaarheid van curcumine te evalueren toegediend met Bioperine® bij dieren en menselijke vrijwilligers. Curcumine is de gele kleurstof die door extractie verkregen wordt uit geelwortel, de wortelstokken van de curcumaplant (Curcuma longa L).

Uit dit onderzoek is gebleken dat curcumine effectief therapeutisch resultaat bereikt als antioxidant en anti-inflammatoir, maar ook bij activiteiten gelinkt aan krampstilling, antistolling, anticarcinogenen,  immuunmodulatie en wondgenezing. Het is gebleken dat de slechte absorptie vanuit het maagdarmkanaal de therapeutische werkzaamheid van curcumine beperkt. Bij orale inname bleken er slechts summiere sporen aanwezig te zijn in het bloed, het meeste werd via de ontlasting uitgescheiden. Bioperine® bleek de biologische beschikbaarheid van curcumine zowel bij preklinische studies en studies op menselijke vrijwilligers enorm te verbeteren (zie figuur 1).

Figuur 1: de biologische beschikbaarheid van curcumine t.o.v. curcumine met Bioperine®.

Gebruik

Werking

1. Influence of Piperine on the Pharmacokinetics of Curcumin in Animals and Human Volunteers

Het voornaamste doel van deze studie was om het effect van met Bioperine® verrijkte zwarte peper extract te meten op de biologische beschikbaarheid van curcumine bij ratten en mensen. In het onderzoek bij dieren werden 96 albino Wistar-ratten verdeeld in groepen, één groep werd oraal curcumine (2g/kg) met Bioperine® toegediend, terwijl de andere groep slechts curcumine (2g/p kg) kreeg. In het onderzoek bij mensen werd bij 10 gezonde mannelijke vrijwilligers curcumine toegediend (2g/kg) of een combinatie van curcumine (2g/kg) en Bioperine® (20 mg/kg). De onderzoekers verzamelden uit beide onderzoeken bloedmonsters.

Het resultaat toonde aan dat Bioperine® de serumconcentraties van curcumine verbeterden ten opzichte van de momenten dat er alleen curcumine werd toegediend. Bij de menselijke studieresultaten bleek de serumspiegel van curcumine bij toediening alleen niet detecteerbaar, terwijl bij toediening samen met Bioperine® een significante verhoging vertoonde van de serumspiegels. Dit suggereert dat toediening van Bioperine® de serumconcentratie verhoogt in mate van absorptie en biologische beschikbaarheid van curcumine met 2000 procent.3

2. Piperine, an alkaloid derived from black pepper increases serum response of beta-carotene during 14-days of oral beta-carotene supplementation

Deze studie werd uitgevoerd om het potentieel van Bioperine® te evalueren en om de serum respons van in vet oplosbare nutriënten, zoals de provitamine B-caroteen, te verbeteren. Een testpanel van 12 personen (leeftijd 22-43) was onderdeel van deze studie en kreeg dagelijks B-caroteen (15mg) met Bioperine® (5 mg) toegediend of een placebo gedurende 14 dagen.

Na drie maanden concludeerden men aan de hand van nuchtere bloedmonsters dat het serum B-caroteen niveau van de vrijwilligers was teruggekeerd < 20 dl. De resultaten toonden een significante toename (p<0,0001) in het serum, β-caroteen bij suppletie met Bioperine® in vergelijking met de placebo. De 14 dagen suppletie van 5 mg /persoon/ dag dosis Bioperine® met 15 mg β-caroteen resulteerde in 60 procent meer β-caroteen levels. Hieruit blijkt dat Bioperine® de gastro-intestinale opname van β caroteen verbetert, wat leidt tot betere serumniveaus en weefsel status.4

3. Piperine derived from black pepper increases the plasma levels of coenzyme Q10 following oral supplementation

Het doel van deze studie was om de serum respons op voedingsproduct co-enzym Q10 dat toegediend werd aan gezonde mannen met Bioperine® vergelijken. Een totaal van 12 gezonde mannen was onderdeel van deze studie. De biologische beschikbaarheid van 90 mg en 120 mg co enzym Q10 in een enkele dosis of in afzonderlijke experimenten 14 en 21 dagen met een placebo of met 5 mg Bioperine® werd bepaald door het vergelijken van veranderingen in gemeten plasma concentraties.

De resultaten toonden aan dat suppletie van 120 mg co-enzym Q 10 met Bioperine® gedurende 21 dagen een statistisch significante (p=0,0348) toename met 30 procent leverde in vergelijking tot suppletie met co-enzym Q10 plus placebo. Concluderend zorgt de toevoeging van Bioperine® voor een verbeterde opname van co-enzym Q10 en een verhoging van de plasmaspiegels van co-enzym Q10.5

4. Enhancing the bioavailability of resveratrol by combining it with piperine

Het voornaamste doel van deze studie was om de hypothese te onderzoeken of Bioperine® in vivo de biologische beschikbaarheid van resveratrol kan verbeteren door remming van de glucuronidering. Een totaal van 48 muizen (10-12 weken oud) werd bij de analyse gebruikt, waarbij de helft een enkele dosis resveratrol kreeg toegediend (100 mg/kg via orale gavage in 100 gl dimethylsulfoxide oplossing (beschouwd DMSO)), terwijl de andere 24 muizen (niet nuchter) een combinatie kregen van resveratrol (100 mg/kg via orale gavage in 50 pl DMSO) plus Bioperine® (10 mg / kg via orale gavage in 50 ul DMSO).

Vervolgens werd de gemiddelde serumspiegel van resveratrol en resveratrol-O-β-D-glucuronide gemeten bij verschillende intervallen volgens gestandaardiseerde LC / MS analyse. De onderzoekers constateerden uit de resultaten dat toevoeging van Bioperine® de mate van blootstelling van resveratrol tot 229 procent verbeterde en de maximale serumconcentratie (Cmax) tot 1544 procent. De studie concludeert dat Bioperine® de biologische beschikbaarheid van resveratrol bij muizen aanzienlijk verbetert.

Figuur 2: de biologische beschikbaarheid van curcumine t.o.v. curcumine met Bioperine®.

De waarheid in oude wijsheid

Een erkend kenmerk van de duizend jaar oude Ayurvedische geneeskunde is de preoccupatie met de goede werking van het spijsverteringskanaal, in het bijzonder de vertering en opname van voedingsstoffen. Ongeveer tweederde van de formules uit de traditionele Ayurvedische geneeskunde bestaat uit een mengsel van de ingrediënten welke zwarte peper bevat.

Er zijn verschillende redenen besproken in de wetenschappelijke literatuur voor de ongunstige voedingstoestand van een bepaalde populatie, maar de focus komt in wezen neer op een enkel probleem, de biobeschikbaarheid van een voedingsstof. Veruit de grootste factor is de biologische beschikbaarheid van voedingsstoffen vermindert door de absorptiecapaciteit van de darm. Zelfs vandaag de dag, is er een groeiende consensus onder voedingsdeskundigen dat de belemmering van betere voeding ligt in de efficiënte levering van voedingsstoffen aan het lichaam. Het is niet wat je eet dat telt, het is wat je kan opnemen.

Werking

Dosering

Dosering
Referenties
 1. Leung AY, Foster S. Encyclopedia of Common Natural Ingredients Used in Food, Drugs and Cosmetics. 2nd ed. New York, NY: John Wiley & Sons, 1996.
 2. Meghwal M, Goswami TK. Piper nigrum and piperine: an update. Phytother Res. 2013;27(8):1121-30.
 3. Shoba G, Joy D, Joseph T, Majeed M, Rajendran R, Srinivas PS. Influence of piperine on the pharmacokinetics of curcumin in animals and human volunteers. Planta Med. 1998 May;64(4):353-6.
 4. Vladimir Badmaev MD, Muhammed Majeed, Edward P Norkus. (1999). Nutrition Research, 19(3), 381-388.
 5. Badmaev V, Majeed M, Prakash L. (2000). Piperine derived from black pepper increases the plasma levels of coenzyme Q10 following oral supplementation. Journal of Nutritional Biochemistry, 11(2), 109-13.
Vind een orthomoleculaire therapeut bij jou in de buurt
Sluiten