Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

Vitamine D waarde bij een bloedwaardentest: wanneer heb je een tekort?

19 augustus 2021
5 minuten leestijd

De zonnevitamine; handhaver van sterke botten, maar vooral ook de drijvende kracht achter een sterk immuunsysteem. Onze vaste lezers zullen in één oogopslag begrijpen waar we het over hebben: vitamine D! Onze vitamine D waarde is onmisbaar en van groot belang voor een ieder die zijn gezondheid hoog in het vaandel heeft staan. Het feit dat meer dan de helft van de mensen die deze aardkloot bewandelt met ontoereikende vitamine D waarden kampt is daarom ronduit verontrustend te noemen.1 En dan drukken we ons nog zacht uit.

Een bloedwaardentest geeft in veel gevallen inzicht in hoe uitgebalanceerd de voedingsstoffen in ons lichaam zijn. Een tekort van een bepaalde waarde betekent een onbalans. Maar wanneer is hier sprake van? Wij geven uitsluitsel.

Is gezondheid ook jouw passie en wil je meer leren over voeding en suppletie? Bekijk dan eens onze e-learning Orthomoleculair Adviseur Basis.

[advice]

Vitamine D waarde te laag

Een tekort aan vitamine D ontstaat doordat we te weinig in contact staan met de Uv-straling van de zon. De zonnestralen die op onze huid neerdalen zorgen namelijk voor het merendeel (minimaal 90 procent) van de vitamine D waarde in ons gestel.2 Voeding zoals vette vis, vlees en eieren verzorgen de resterende 10 procent.

Het moderne leven – waarin werk geregeld de meeste tijd opvult – biedt maar sporadisch de mogelijkheid om de zon onder ogen te komen. Daar komt nog eens bij dat de zon maar een bescheiden deel van het jaar (5 maanden) sterk genoeg schijnt om aan toereikende D-waarden te komen. En dan zijn er ook nog mensen die baat hebben bij een verhoogde vitamine D inname, zoals senioren, mensen met een donkere huidskleur, binnenmensen of gesluierden. Al met al dus omstandigheden genoeg waardoor een tekort aan de zonnevitamine kan ontstaan.2 Geïnteresseerd in meer informatie naar een D-tekort? Eerder behandelden we alles wat je moet weten over een vitamine D tekort.

Ontoereikende vitamine D waarde

In Europa is er consensus over een minimum vitamine D-waarde van 50 nmol/L en een streefwaarde van 75 nmol/L.3 Alles onder de 50 is te bestempelen als een tekort. Naar ons idee zijn deze streef- en minimumwaarde iets te voorzichtig opgesteld, vooral gezien het gezondheidsbelang en de veiligheid van de zonnevitamine.4 Daarbij komt dat deze waarden een gemiddelde beslaan, zonder rekening te houden met eerder genoemde specifieke doelgroepen. Wij zijn van mening dat voor de ideale vitamine D-bloedwaarden (nmol/L) geldt: 80 is prachtig, 100 is machtig.

Vitamine D waarde bloedonderzoek

Onze bloedwaarden geven aan hoe ons bloed is samengesteld. Deze waarden geven een goede inkijk in onze gezondheid en welke eventuele tekorten aangevuld kunnen worden. Het is altijd mogelijk om je bloed te laten testen. Hier hoeft geen doorverwijzing van een arts aan te pas te komen. Dit noemen we preventief testen.

Volg deze opleiding als E-learning
Start nu met e-learning en ontvang tot wel 27.5% korting! E-learning
Bekijk e-learning

Bloedwaardentest vitamine D

Dit preventief testen is ook mogelijk om de bloedwaarde te achterhalen van dat ene onmisbare nutriënt: vitamine D. Onmisbaar voor onder andere onze calciumhuishouding, weefselgroei, behoud van sterke botten, spieren en tanden, maar de belangrijkste eigenschap die we haar mogen toedichten is toch wel als aanjager van ons immuunsysteem.

Daarom dus des te belangrijk om over toereikende vitamine D-bloedwaarden te beschikken. Daartegenover staat echter de bittere realiteit waarbij meer dan de helft van onze planeet over een tekort aan de zonnevitamine beschikt. Bij twijfel kan een bloedwaardentest uitkomst bieden om inzicht te krijgen in je vitamine D-waarden.

Volgens het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) is de vitamine D streefwaarde 30 nmol/L voor volwassenen jonger dan 70 jaar. Voor ouderen is de streefwaarde 50 nmol/L.5 Variabelen als leeftijd, huidskleur, gezichtsbedekking en zwangerschap kunnen er echter voor zorgen dat een andere waarde nagestreefd dient te worden. Er bestaat dus nogal een kloof tussen wat het NHG voorschrijft en de eerder genoemde Europese consensus over de minimum waarde van 50 en streefwaarde van 75 nmol/L.

Deze onenigheid is verwarrend. Vooral gezien een vitamine D tekort te categoriseren is als een veelvoorkomend probleem. Zo heeft ongeveer 50 procent van de thuiswonende ouderen een vitamine D spiegel van onder de 50 nmol/L. Voor ouderen in verzorgingshuizen is dit aantal zelfs 85 tot 90 procent.5 Gezien de veiligheid en het belang voor onze vitaliteit zullen wij nogmaals benadrukken dat we de nmol/L vitamine D-waarde beschouwen als 80 is prachtig en 100 is machtig.

Wanneer er sprake is van een tekort kan contact met de zon, eerder genoemde vitamine D-rijke voeding of een supplement uitkomst bieden om je D-waarde te herstellen.

Tot slot

Het belang van toereikende vitamine D-waarden kunnen we niet genoeg benadrukken. Door de moderne leefomstandigheden is een tekort echter soms dichterbij dan je denkt. Een preventieve bloedwaardentest maakt inzichtelijk wanneer er sprake is van een onbalans. Wanneer de vitamine D-waarden onder de 50 nmol/L kelderen is er sprake van een tekort. Zowel de noodzakelijkheid als veiligheid van de zonnevitamine zorgen ervoor dat een streefwaarde van 80 nmol/L het criterium zou moeten zijn.

Is gezondheid ook jouw passie en wil je meer leren over voeding en suppletie? Bekijk dan eens onze Orthomoleculair Adviseur Basis.

Referenties
  1. Amrein, K., Scherkl, M., Hoffmann, M. et al. (2020). Vitamin D deficiency 2.0: an update on the current status worldwide. European Journal of Clinical Nutrition, 74, 1498–1513.
  2. Bouillon R. (2017). Comparative analysis of nutritional guidelines for vitamin D. Nature Reviews Endocrinology, 13(8), 466-479.
  3. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. (2010). https://www.ntvg.nl/artikelen/nieuw-licht-op-vitamine-d/artikelinfo
  4. Pfleger, k. et al. (2020). Over 200 Scientists & Doctors Call For Increased Vitamin D use To combat COVID-19. https://vitamindforall.org/letter.html
  5. (2018). Laboratoriumdiagnostiek Vitamine D-deficiëntie (LESA). https://www.nhg.org/themas/publicaties/laboratoriumdiagnostiek-vitamine-d–defici%C3%ABntie-volledige-tekst
Sluiten