Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

BCAA

Wat is BCAA?

Vertakte keten aminozuren zijn essentiële aminozuren die leucine, isoleucine en valine omvatten (66, 10116). Deze aminozuren zijn te vinden in eiwitbronnen in de voeding, vooral in vlees, zuivelproducten en peulvruchten (10116).

Wetenschappelijke naam

2-amino-3-methylvaleriaanzuur; 2-amino-4-methylvaleriaanzuur; 2-amino-3-methylbutaanzuur.

Wat is BCAA?

Gebruik

Oraal
Aminozuren met vertakte keten worden door atleten gebruikt om de prestaties te verbeteren, vermoeidheid te voorkomen, de concentratie te verbeteren en eiwit- en spierafbraak tijdens intensieve training te verminderen. Ze worden ook gebruikt voor amyotrofische laterale sclerose (ALS, de ziekte van Lou Gehrig), alcoholische hepatitis, latente portosystemische encefalopathie en chronische hepatische encefalopathie. Vertakte keten aminozuren zijn ook oraal gebruikt om anorexia te behandelen bij kankerpatiënten, ondervoede hemodialysepatiënten en cirrosepatiënten. Vertakte keten aminozuren zijn ook oraal ingenomen voor manie, leverkanker, levercirrose, diabetes, tardieve dyskinesie, fenylketonurie (PKU), de ziekte van McArdle (een genetische glycogeen metabole stoornis), spinocerebellaire degeneratie en om spierafbraak tijdens bed gebonden periodes te verminderen.

Intraveneus worden vertakte aminozuren gebruikt voor acute hepatische encefalopathie en in omstandigheden van hoge metabole stress als gevolg van ernstig trauma of sepsis.

Gebruik

Werking

Vertakte aminozuren zijn essentiële aminozuren, waaronder leucine, isoleucine en valine (66, 10116). Vertakte keten aminozuren worden aangetroffen in dieetproteïnen, zoals vlees, zuivelproducten en peulvruchten, en vertegenwoordigen 15% tot 25% van de totale dagelijkse inname van eiwitten (10116). Vertakte keten aminozuren werken in tal van metabole processen als modulatoren van eiwitsynthese, als substraten voor eiwitsynthese en als voorlopers in de synthese van alanine en glutamine (10110, 10116).

Antikankereffecten
In vitro onderzoek toont aan dat een toename van de verhouding van vertakte aminozuren tot aromatische aminozuren de groei van gekweekte hepatocellulaire carcinoomcellen vermindert (37087).

Antidiabetische effecten
Er zijn aanwijzingen dat inname van koolhydraten met een aminozuur/eiwitmengsel bestaande uit leucine, fenylalanine en een tarwe-eiwithydrolysaat de insulinerespons bij diabetespatiënten type 2 kan verhogen. Dit suggereert dat aminozuren bètacellen van de pancreas zouden kunnen stimuleren om insuline uit te scheiden, onafhankelijk van de glucosestimulatie (10118, 37104). Vertakte keten aminozuren kunnen ook eiwitsynthese en energieproductie in hart- en skeletspieren bevorderen bij mensen met diabetes type 2 (13006).

Cardiovasculair effect
In het ischemische hart kan de infusie van een aminozuuroplossing met vertakte keten bijdragen aan de energieproductie door de vorming van myocardlactaat te verminderen (13306).

Verbeterde atletische prestaties en uithoudingsvermogenseffecten
De orale toediening van vertakte aminozuren vóór inspanning verhoogt de serum ammoniakspiegel tijdens inspanning (693, 694). Het en lijkt ook spierafbraak te verminderen (694 ,37093, 92647), spiersynthese te stimuleren (37081) en spierglycogeenafbraak tijdens inspanning te remmen (77).

Neurologische/CZS-effecten
Aminozuren met vertakte keten spelen een rol bij de oxidatie en synthese van de excitatoire neurotransmitter glutamaat. Onderzoekers denken dat de inname via de voeding van aminozuren met vertakte ketens nodig kan zijn om pools van glutamaat in het centrale zenuwstelsel te behouden (10107).

Een verhoogde inname van vertakte aminozuren lijkt de synthese van amine neurotransmitters zoals dopamine, noradrenaline en serotonine te verminderen. Vertakte keten aminozuren verlagen perifere niveaus van aromatische aminozuren, die voorlopers zijn van amine neurotransmitters, en verminderen de hoeveelheid aromatische aminozuren die beschikbaar is voor transport naar de hersenen. Een teveel aan neurotransmitters is geassocieerd met aandoeningen zoals tardieve dyskinesie (10146). Vertakte keten aminozuren concurreren ook met aromatische aminozuren zoals tryptofaan, tyrosine, fenylalanine en methionine om toegang te krijgen tot het neurale aminozuur transportsysteem dat toegang tot aminozuren in de hersenen mogelijk maakt (66, 79, 80, 2719, 10146). Deze competitieve remming wordt therapeutisch gebruikt voor aminozuuronevenwichtigheden die valse neurotransmitters produceren in pathologische omstandigheden zoals hepatische encefalopathie (66, 2719).

Vertakte-keten aminozuren worden ook gebruikt in hepatische encefalopathie als een energiebron om endogeen katabolisme van eiwitten te voorkomen en ammoniakontgifting in de hersenen te verminderen door het ammoniakmetabolisme in skeletspier te verhogen (69). Er is voorlopig bewijs dat diëten met een tekort aan vertakte aminozuren, waaronder leucine, mogelijk in verband worden gebracht met verminderde eetlust en de ontwikkeling van anorexia. Men denkt dat voortzetting van de consumptie van een dergelijk dieet een geconditioneerde smaakafkeer veroorzaakt en verschillende neurotransmitters in de hersenen met zich meebrengt, waaronder norepinefrine, GABA, serotonine, dopamine en stikstofmonoxide. Het exacte mechanisme hiervoor is echter onbekend (10115). Suppletie van ondervoede oudere patiënten met vertakte aminozuren lijkt anorexia te verminderen en voedingsindexen te verbeteren. Vertakte aminozuren kunnen concurreren met tryptofaan, een voorloper van serotonine, voor opname via de bloed-hersenbarrière. Door de synthese van serotonine te verminderen, kunnen vertakte aminozuren de eetlust verhogen (10147).

Er is enig bewijs dat dagelijkse toediening van vertakte aminozuren die leucine, isoleucine en valine bevatten, acute symptomen van manie kan verminderen, mogelijk door centrale dopaminerge overactiviteit en neurotransmissie te verzwakken (10117).

Vertakte keten aminozuren kunnen ook symptomen van tardieve dyskinesie verminderen die verband houden met verhoogde fenylalanine als gevolg van verminderde klaring. Fenylalanine is een voorloper van tyrosine, een voorloper van dopamine. Verhoogde fenylalanine kan dopaminerge activiteit verhogen. Overmatige dopaminerge activiteit wordt geassocieerd met tardieve dyskinesie. Vertakte keten aminozuren kunnen plasma-fenylalanine verminderen door de eiwitsynthese en insuline-afgifte te verhogen, wat resulteert in lagere niveaus van fenylalanine in hersenvocht (13307).

In onderzoek bij mensen lijken aminozuren met vertakte ketens het mentale functioneren bij patiënten met fenylketonurie te verbeteren. Er wordt gesuggereerd dat de verbeterde mentale functie het gevolg is van het vermogen van aminozuren met vertakte keten om het binnendringen van fenylalanine in de hersenen te remmen. Deze remming vermindert de toxische effecten op het centrale zenuwstelsel (37127).

Rol in eiwitsynthese
Aminozuren met vertakte ketens, in het bijzonder leucine, werken als signaalmoleculen om de eiwitsynthese te stimuleren (10110). Vertakte keten aminozuren lijken de eilandjescellen van de pancreas te simuleren om insuline vrij te geven, wat nodig is voor maximale stimulatie van eiwitsynthese (10105 , 10108 , 10109 ,10110 , 10112 , 10113 , 10114). De skeletspier is de belangrijkste plaats waar aminozuren met vertakte ketens de eiwitsynthese stimuleren en worden gemetaboliseerd (78 , 10110). Vertakte keten aminozuren stimuleren ook de eiwitsynthese in het vetweefsel en de lever, maar niet in de nier (10111). In het hart lijken vertakte aminozuren een specifiek anabool effect te hebben op het metabolisme van harteiwitten (13306). Er zijn aanwijzingen dat de meeste, zo niet alle, effecten van eiwitsynthese in de skeletspier kunnen worden toegeschreven aan alleen leucine (10108). De hersenen en de nieren zijn betrokken bij het metabolisme van vertakte aminozuren, maar in mindere mate dan skeletspieren (78). De gevoeligheid van vertakte aminozuren om de eiwitsynthese te stimuleren lijkt af te nemen met de leeftijd (10110).

Werking

Veiligheid

Mogelijk veilig

Bij intraveneus en op de juiste manier gebruikt. Vertakte keten aminozuren zijn een door de FDA goedgekeurd injecteerbaar product (13309).

Indien oraal en op de juiste manier gebruikt. Vertakte aminozuren zijn niet geassocieerd met significante bijwerkingen in onderzoeken die tot 2 jaar duren (68, 72, 73, 74, 10117, 10146, 10147, 37120, 92643, 97531).

Kinderen

mogelijk veilig

Wanneer oraal en op de juiste manier gebruikt, op korte termijn. Vertakte keten aminozuren zijn veilig gebruikt bij kinderen in onderzoeken die tot 6 maanden duren (13307, 13308, 37127).

Zwangerschap en lactatie

Onvoldoende betrouwbare informatie beschikbaar; vermijd te gebruiken.

Effectiviteit

Mogelijk effectief

Hepatische encefalopathie
Het oraal innemen van vertakte aminozuren kan de symptomen, leverfunctietests en stikstofbalans verbeteren bij patiënten met chronische hepatische encefalopathie (68, 69, 82, 690, 92643, 97531). Orale vertakte aminozuren worden aanbevolen voor ondervoede patiënten met chronische hepatische encefalopathie die eiwitsuppletie niet kunnen verdragen (69 ,4274). Wanneer de enterale route niet beschikbaar is en wanneer patiënten geen algemene aminozuuroplossingen kunnen verdragen, kunnen intraveneuze oplossingen met vertakte aminozuren worden gebruikt voor voedingsondersteuning; de meeste patiënten kunnen echter standaard aminozuurmengsels verdragen (4274).

Sommige klinische onderzoeken suggereren ook dat oraal innemen van vertakte aminozuren de psychomotorische functie, aandacht, intelligentie en rijvaardigheid verbetert bij patiënten met latente hepatische encefalopathie (684, 685, 37131, 97531). Niet alle onderzoeken laten echter een positief effect van aminozuren met vertakte ketens op psychometrische resultaten zien (37135). Evenzo is er voorlopig bewijs dat aminozuren met vertakte intraveneuze ketens nuttig kunnen zijn voor het omkeren van coma bij acute hepatische encefalopathie, hoewel bevindingen tegenstrijdig zijn (66, 81, 686, 687, 688, 689, 4274, 37134).

Het oraal of intraveneus innemen van vertakte aminozuren lijkt het risico op mortaliteit niet te verminderen of de kwaliteit van leven te verbeteren bij patiënten met hepatische encefalopathie (92643, 97531).

Manie
Een kleine klinische studie toont aan dat het consumeren van een tyrosinevrije aminozuurdrank met leucine, isoleucine en valine, acute manische symptomen binnen 6 uur vermindert in vergelijking met placebo. Wanneer het dagelijks gedurende 7 dagen wordt ingenomen, lijkt het de symptomen gedurende een periode van 2 weken (10117) te blijven verbeteren.

Tardieve dyskinesie
Het mondeling innemen van vertakte aminozuren lijkt de symptomen van tardieve dyskinesie te verminderen (72, 10146, 13307). Klinisch onderzoek toont aan dat het nemen van een aminozuurdrank met vertakte keten die valine, isoleucine en leucine bevat, tardieve dyskinesiebewegingen met 30% tot 60% vermindert in vergelijking met placebo bij volwassen en pediatrische patiënten die antipsychotische geneesmiddelen gebruiken (10146 , 13307).

Leverkanker
Een meta-analyse van het beschikbare klinische onderzoek en individuele klinische onderzoeken bij patiënten met hepatocellulair carcinoom tonen aan dat het consumeren van maximaal 50 gram vertakte aminozuren tweemaal daags gedurende maximaal één jaar de overleving niet verbetert, het recidief van de tumor vermindert, of het risico op complicaties zoals ascites na resectie van de lever verminderen in vergelijking met een controlegroep die geen interventie kreeg (37143, 92646 , 97532). Vertakte keten aminozuren kunnen echter ten goede komen aan patiënten met leverkanker die geen operatie vereist (97533).

Amyotrofische laterale sclerose (ALS, ziekte van Lou Gehrig)
Hoewel vroege studies hebben aangetoond dat het gebruik van vertakte aminozuren gunstig kunnen zijn bij ALS, tonen recentere onderzoeken geen voordeel en mogelijk een verhoogd verlies van longfunctie en een hoger sterftecijfer bij patiënten die vertakte aminozuren gebruiken (678, 679, 680, 681, 37154).

Veiligheid

Bijwerkingen

Vertakte aminozuren worden over het algemeen goed verdragen als ze oraal of intraveneus worden ingenomen. Orale en IV-vertakte aminozuren kunnen de plasma-ammoniakniveaus verhogen, wat kan leiden tot vermoeidheid en verlies van motorische coördinatie (693, 694, 10117). Bij orale inname kunnen vertakte aminozuren gastro-intestinale effecten veroorzaken, waaronder misselijkheid, braken, diarree en een opgezette buik (10117, 37143, 92643). Minder vaak kunnen aminozuren met vertakte keten hypertensie, blancheren van de huid en hoofdpijn veroorzaken (681, 37143).

Bijwerkingen

Interacties

Medicijnen

Er zijn aanwijzingen dat vertakte aminozuren de afgifte van insuline (10105, 10110, 10113, 10114, 10118). Theoretisch kunnen vertakte aminozuren een additief hypoglycemisch effect hebben met antidiabetische medicijnen zoals chloorpropamide (Diabinese), glipizide (Glucotrol), glyburide (DiaBeta), insuline, tolbutamide (Orinase) en anderen.

Corticosteroïden
Theoretisch zou het gebruik van glucocorticoïden, zoals dexamethason, methylprednisolon en prednison, de stimulering van eiwitsynthese door aminozuren met vertakte ketens kunnen verminderen en het metabolisme van aminozuren met vertakte ketens kunnen verhogen (10106). De klinische betekenis hiervan en hoe spiermassa kan worden beïnvloed, vereist verder onderzoek.

Diazoxide (Hyperstat, Proglycem)
Theoretisch zou het gebruik van diazoxide de stimulering van eiwitsynthese door aminozuren met vertakte ketens kunnen verminderen (10110, 10114). De klinische betekenis hiervan en hoe spiermassa kan worden beïnvloed, vereist verder onderzoek.

Levodopa
Theoretisch kunnen vertakte aminozuren concurreren met levodopa voor transportsystemen in de darm en hersenen en de effectiviteit van levodopa verminderen (66, 2719).

Schildklierhormoon
Er zijn aanwijzingen dat het gebruik van sommige schildklierhormonen (T3, L-triiodothyronine, liothyronine) het metabolisme van vertakte aminozuren kan verminderen. De betekenis hiervan en hoe spiermassa kan worden beïnvloed, vereist nader onderzoek (10106).

Kruiden en supplementen

Geen bijwerkingen bekend.

Voedsel

Geen bijwerkingen bekend.

Lab testen

Geen bijwerkingen bekend.

Ziektes

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS, de ziekte van Lou Gehrig)
Het gebruik van vertakte aminozuren is in verband gebracht met versneld longfalen en verhoogde mortaliteit bij patiënten met ALS (679, 681).

Ketoaciduria met takketting
Patiënten met keto-acidurie met vertakte keten zijn niet in staat om aminozuren met vertakte keten effectief te oxideren, wat resulteert in verhoogde bloedconcentraties van aminozuren met vertakte keten en alfa- keton met vertakte keten. Epileptische aanvallen en ernstige mentale en fysieke achterstand kunnen het gevolg zijn zonder een goede voedingsaanpassing of als de inname van vertakte aminozuren wordt verhoogd (10107).

Chronisch alcoholisme
Dieetgebruik van vertakte aminozuren bij alcoholisten is in verband gebracht met hepatische encefalopathie (691).

Idiopathische hypoglycemie
Er is gerapporteerd dat inname van leucine hypoglykemie kan veroorzaken bij zuigelingen met idiopathische hypoglykemie. Sommige onderzoeken suggereren dat leucine de afgifte van insuline stimuleert (10105).

Chirurgie
Aminozuren met vertakte ketens kunnen de bloedsuikerspiegel beïnvloeden. Theoretisch kunnen vertakte aminozuren de bloedglucosecontrole verstoren tijdens en na chirurgische ingrepen. Vertel patiënten om aminozuren met vertakte ketens ten minste 2 weken vóór electieve chirurgische procedures te stoppen.

Interacties

Dosering

Oraal

De geschatte gemiddelde behoefte (EAR) aan vertakte aminozuren is 68 mg/kg/dag (leucine 34 mg, isoleucine 15 mg, valine 19 mg) voor volwassenen (11120). Sommige onderzoekers denken echter dat eerdere testmethoden deze vereiste hebben onderschat en dat de vereiste ongeveer 144 mg/kg/dag is (13310).

Anorexia
Korrels van vertakte aminozuren bestaande uit valine, leucine en isoleucine in een dosis van 4 gram, driemaal daags ingenomen, zijn gebruikt om anorexia te verminderen bij oudere, ondervoede patiënten met hemodialyse (10147). Ook zijn supplementen van 2,4 gram vertakte aminozuren bestaande uit 1,2 gram leucine, 0,6 gram isoleucine en 0,6 gram valine, twee keer driemaal daags gedurende één jaar, gebruikt om anorexia bij patiënten met cirrose te verminderen (37090). Ook is 4,8 gram vertakte aminozuren bestaande uit leucine 2,36 gram, isoleucine 1,28 gram en valine 1,16 gram, driemaal daags gedurende een week gebruikt, om anorexia bij kankerpatiënten te verminderen (71).

Sportprestaties
Dranken met vertakte keten aminozuren bestaande uit valine 0,73-1,7 gram, 1,22-3,5 gram leucine en isoleucine 0,48-2,1 g hebben genomen 30 minuten vóór en 60 minuten na het starten van de oefening (37108, 37123). Vertakte keten aminozuren 300 mg/kg dagelijks gedurende 3 dagen voorafgaand aan uitvoerige inspanning zijn gebruikt (92644). Ook is een 2,5 liter drankje met 0,8% aminozuren met vertakte keten, bestaande uit 0,2% valine, 0,4% leucine en 0,2% isoleucine in combinatie met 0,2% arginine, dagelijks in drie verdeelde doses gedurende 3 dagen inspanningstraining gedronken (37124). Een andere 250 ml-drank met vertakte aminozuren 0,17 gram/kg (Optimum Nutrition, Inc) en arginine 0,04 gram/kg, genomen een uur voor het sporten, is gebruikt (92642). Een drankje van 200 ml met vertakte aminozuren bestaande uit 0,5 gram valine, 1,0 gram leucine en 0,5 gram isoleucine in combinatie met 0,5 gram arginine is onmiddellijk na de oefening ingenomen (92645). Bovendien is een drankje van 150 ml dat 5 gram vertakte aminozuren bevat, bestaande uit isoleucine, leucine en valine in een verhouding van 1,2: 2,3: 1,2 en groene theepoeder 1 gram, 15 minuten vóór het sporten ingenomen (92648). Een dosis van 0,17 gram/kg BCAA (de verhouding van leucine: isoleucine: valine was 10:7:3; General Nutrition Corporation) en vitamine E 6,67 IE/gram in capsules; en 0,05 g/kg arginine en 0,05 g/kg citrulline in tabletten werden 1 uur voorafgaand aan de atletische uitdaging gebruikt (97529).

Door inspanning geïnduceerde spierbeschadiging
38,5 mg/kg 45 minuten vóór en 20 minuten na het gebruik van de oefening ingenomen (694).

Door inspanning veroorzaakte spierpijn
Een 2,5-liter drankje met 0,8% aminozuren met vertakte keten bestaande uit 0,2% valine, 0,4% leucine en 0,2% isoleucine in combinatie met 0,2% arginine is dagelijks in drie verdeelde doses genomen gedurende 3 dagen van inspanningstraining (37124). Bovendien is een drankje van 150 ml dat 5 gram vertakte aminozuren bevat, bestaande uit isoleucine, leucine en valine in een verhouding van 1,2:2,3:1,2, evenals groene theepoeder 1 gram, 15 minuten vóór het sporten ingenomen (92648). Vertakte keten aminozuren 10 gram (respectievelijk 2:1:1 verhouding van leucine, isoleucine en valine; BCAA Berry Blast, Myprotein) gemengd met water werden gebruikt voor en na een krachttraining (97530). Vertakte keten aminozuren 0,087 gram/kg (2:1:1 verhouding van leucine, isoleucine en valine, respectievelijk, Myprotein) werden ook gebruikt voorafgaand aan inspanning (97535).

Hepatische encefalopathie
240 mg/kg/dag tot 25 gram vertakte aminozuren, genomen in drie verdeelde doses gedurende maximaal 3 maanden, zijn gebruikt (68, 685, 690, 37131).

Leverkanker
Twee supplementen van een specifiek supplement (Aminoleban EN) die dagelijks een totaal van L-leucine 4,074 gram, L-isoleucine 3,845 gram, L-valine 3,204 gram bevatten, zijn gebruikt vanaf 2 weken voorafgaand aan het ontvangen van transcatheter arteriële chemo-embolisatie en radiofrequentie ablatie en duurt maximaal 5 jaar (97533).

Levercirrose
12,45 gram/dag gedurende 12 maanden is gebruikt (37120).

Manie
Een 60 gram aminozuurdrank met vertakte keten die valine, isoleucine en leucine in een verhouding van 3:3:4 bevat, wordt elke ochtend gedurende 7 dagen (10117) gebruikt.

Fenylketonurie (PKU)
Een mengsel van vertakte aminozuren bestaande uit 150 mg/kg valine, 150 mg isoleucine/200 mg/200 mg leucine, bij de maaltijd en voor het slapengaan gedurende maximaal 3 maanden gebruikt (37127).

Tardieve dyskinesie
Een vertakte aminozuurdrank met valine, isoleucine en leucine in een dosis van 222 mg/kg driemaal daags gedurende 3 weken is gebruikt (10146).

Intraveneus

Hepatische encefalopathie
Voor alle soorten hepatische encefalopathie bij patiënten die intolerant zijn voor standaard aminozuuroplossingen en geen orale therapie kunnen gebruiken, is een typische dosis in de handel verkrijgbare aminozuuroplossing met vertakte keten (bijv. HepatAmine) 80-120 gram per dag, die 28-43 gram vertakte aminozuren per dag levert (68, 266, 687, 689).

Kinderen

Oraal

De geschatte gemiddelde behoefte (EAR) voor vertakte aminozuren voor kinderen is: leeftijd 7-12 maanden, 134 mg/kg/dag; 1-3 jaar, 98 mg/kg/dag; 4-8 jaar, 81 mg/kg/dag; jongens 9-13 jaar, 81 mg/kg/dag; meisjes 9-13 jaar, 77 mg/kg/dag; jongens 14-18 jaar, 77 mg/kg/dag; meisjes 14-18 jaar, 71 mg/kg/dag (11120). Sommige onderzoekers denken dat de EAR’s voor kinderen te laag zijn (13308).

Fenylketonurie (PKU)
Een mengsel van vertakte aminozuren bestaande uit 150 mg valine/kg, 150 mg isoleucine/200 mg/200 mg leucine, bij de maaltijd en voor het slapengaan gedurende maximaal 3 maanden is gebruikt (37127).

Tardieve dyskinesie
Een aminozuurdrank met vertakte keten die valine, isoleucine en leucine bevat in een verhouding van 3:3:4, driemaal daags in een dosis van 222 mg/kg gedurende 2 weken is gebruikt (13307).

Standaardisatie en formulering

Vertakte aminozuursupplementen zijn doorgaans gestandaardiseerd naar het gehalte aan valine, leucine en isoleucine. De verhouding valine, leucine en isoleucine in supplementen die in klinische onderzoeken worden gebruikt, is vaak 1:2:1 of 3:4:3. Supplementen worden meestal gegeven als korrels of poeder, te mengen met voedsel of water (694, 13307, 37108, 37119, 37120, 37123, 37124, 37127).

Dosering
Referenties
 • 66 Rosen HM, Yoshimura N, Hodgman JM, Fischer JE. Plasma amino acid patterns in hepatic encephalopathy of differing etiology. Gastroenterology 1977;72:483-7.
 • 68 O’Keefe SJ, Ogden J, Dicker J. Enteral and parenteral branched chain amino acid-supplemented nutritional support in patients with encephalopathy due to alcoholic liver disease. JPEN J Parenter Enteral Nutr 1987;11:447-53.
 • 69 Marchesini G, Bianchi G, Rossi B, et al. Nutritional treatment with branched-chain amino acids in advanced liver cirrhosis. J Gastroenterol 2000;35:7-12.
 • 71 Cangiano C, Laviano A, Meguid MM, et al. Effects of administration of oral branched-chain amino acids on anorexia and caloric intake in cancer patients. J Natl Cancer Inst 1996;88:550-2.
 • 72 Richardson MA, Bevans ML, Weber JB, et al. Branched chain amino acids decrease tardive dyskinesia symptoms. Psychopharmacology (Berl) 1999;143:358-64.
 • 73 Mori N, Adachi Y, Takeshima T, et al. Branched-chain amino acid therapy for spinocerebellar degeneration: a pilot clinical crossover trial. Intern Med 1999;38:401-6.
 • 74 Stein TP, Schluter MD, Leskiw MJ, Boden G. Attenuation of the protein wasting associated with bed rest by branched-chain amino acids. Nutrition 1999;15:656-60.
 • 75 Institute of Medicine. The role of protein and amino acids in sustaining and enhancing performance. Washington, DC: National Academy Press, 1999. Available at: http://books.nap.edu/books/0309063469/html/309.html#pagetop
 • 77 Blomstrand E, Ek S, Newsholme EA. Influence of ingesting a solution of branched-chain amino acids on plasma and muscle concentrations of amino acids during prolonged submaximal exercise. Nutrition 1996;12:485-90.
 • 78 Suryawan A, Hawes JW, Harris RA, et al. A molecular model of human branched-chain amino acid metabolism. Am J Clin Nutr 1998;68:72-81.
 • 79 Branchey L, Branchey M, Shaw S, Lieber CS. Relationship between changes in plasma amino acids and depression in alcoholic patients. Am J Psychiatry 1984;141:1212-5.
 • 80 Majumdar SK, Shaw GK, Thomson AD, et al. Changes in plasma amino acid patterns in chronic alcoholic patients during ethanol withdrawal syndrome: their clinical implications. Med Hypotheses 1983;12:239-51.
 • 81 Naylor CD, O’Rourke K, Detsky AS, Baker JP. Parenteral nutrition with branched-chain amino acids in hepatic encephalopathy. A meta-analysis. Gastroenterology 1989;97:1033-42.
 • 82 Fabbri A, Magrini N, Bianchi G, et al. Overview of randomized clinical trials of oral branched-chain amino acid treatment in chronic hepatic encephalopathy. JPEN J Parenter Enteral Nutr 1996;20:159-64.
 • 266 Facts and Comparisons staff. Drug Facts and Comparisons. St Louis: Wolters Kluwer Company (updated monthly).
 • 678 Plaitakis A, Smith J, Mandeli J, Yahr MD. Pilot trial of branched-chain aminoacids in amyotrophic lateral sclerosis. Lancet 1988;1:1015-8.
 • 679 Anon. Branched-chain amino acids and amyotrophic lateral sclerosis: a treatment failure? The Italian ALS Study Group. Neurology 1993;43:2466-70.
 • 680 Testa D, Caraceni T, Fetoni V. Branched-chain amino acids in the treatment of amyotrophic lateral sclerosis. J Neurol 1989;236:445-7.
 • 681 Tandan R, Bromberg MB, Forshew D, et al. A controlled trial of amino acid therapy in amyotrophic lateral sclerosis: I. Clinical, functional, and maximum isometric torque data. Neurology 1996;47:1220-6.
 • 685 Egberts EH, Schomerus H, Hamster W, Jurgens P. Branched chain amino acids in the treatment of latent portosystemic encephalopathy. A double-blind, placebo-controlled, crossover study. Gastroenterology 1985;88:887-95.
 • 686 Rossi Fanelli F, Cangiano C, Capocaccia L, et al. Use of branched chain amino acids for treating hepatic encephalopathy: clinical experiences. Gut 1986;27:111-5.
 • 687 Wahren J, Denis J, Desurmont P, Eriksson LS, et al. Is intravenous administration of branched chain amino acids effective in the treatment of hepatic encephalopathy? A multicenter study. Hepatol 1983;3:475-80.
 • 688 Michel H, Bories P, Aubin JP, et al. Treatment of acute hepatic encephalopathy in cirrhotics with a branched-chain amino acids enriched versus a conventional amino acids mixture. A controlled study of 70 patients. Liver 1985;5:282-9.
 • 689 Vilstrup H, Gluud C, Hardt F, et al. Branched chain enriched amino acid versus glucose treatment of hepatic encephalopathy. A double-blind study of 65 patients with cirrhosis. J Hepatol 1990;10:291-6.
 • 690 Marchesini G, Dioguardi FS, Bianchi GP, et al. Long-term oral branched-chain amino acid treatment in chronic hepatic encephalopathy. A randomized double-blind casein-controlled trial. The Italian Multicenter Study Group. J Hepatol 1990;11:92-101.
 • 691 Chuah SY, Ellis BJ, Mayberry JF. Exacerbation of hepatic encephalopathy by branched-chain amino acids-a case report. J Hum Nutr Diet 1992;5:53-6.
 • 692 Blomstrand E, Hassmen P, Ek S, et al. Influence of ingesting a solution of branched-chain amino acids on perceived exertion during exercise. Acta Physiol Scand 1997;159:41-9.
 • 693 MacLean DA, Graham TE. Branched-chain amino acid supplementation augments plasma ammonia responses during exercise in humans. J Appl Physiol 1993;74:2711-7.
 • 694 MacLean DA, Graham TE, Saltin B. Branched-chain amino acids augment ammonia metabolism while attenuating protein breakdown during exercise. Am J Physiol 1994;267:E1010-22.
 • 1135 van Hall G, Raaymakers JS, Saris WH. Ingestion of branched-chain amino acids and tryptophan during sustained exercise in man: failure to affect performance. J Physiol (Lond) 1995;486:789-94.
 • 2719 DiPiro JT, Talbert RL, Yee GC, et al; eds. Pharmacotherapy: A pathophysiologic approach. 4th ed. Stamford, CT: Appleton & Lange, 1999.
 • 4274 Riordan SM, Williams R. Treatment of Hepatic Encephalopathy. N Engl J Med 1997;337:473-9.
 • 10105 Hutson SM, Harris RA. Introduction. Symposium: Leucine as a nutritional signal. J Nutr 2001;131:839S-40S.
 • 10106 Harris RA, Kobayashi R, Murakami T, Shimomura Y. Regulation of branched-chain alpha-keto acid dehydrogenase kinase expression in rat liver. J Nutr 2001;131:841S-5S..
 • 10107 Hutson SM, Lieth E, LaNoue KF. Function of leucine in excitatory neurotransmitter metabolism in the central nervous system. J Nutr 2001;131:846S-50S..
 • 10108 Anthony JC, Anthony TG, Kimball SR, Jefferson LS. Signaling pathways involved in translational control of protein synthesis in skeletal muscle by leucine. J Nutr 2001;131:856S-60S..
 • 10109 Lynch CJ. Role of leucine in the regulation of mTOR by amino acids: revelations from structure-activity studies. J Nutr 2001;131:861S-5S..
 • 10110 Kimball SR, Jefferson LS. Control of protein synthesis by amino acid availability. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 2002;5:63-7..
 • 10111 Lynch CJ, Hutson SM, Patson BJ, et al. Tissue-specific effects of chronic dietary leucine and norleucine supplementation on protein synthesis in rats. Am J Physiol Endocrinol Metab 2002; 283:E824-35..
 • 10112 Proud CG. Regulation of mammalian translation factors by nutrients. Eur J Biochem 2002;269:5338-49..
 • 10113 Anthony JC, Lang CH, Crozier SJ, et al. Contribution of insulin to the translational control of protein synthesis in skeletal muscle by leucine. Am J Physiol Endocrinol Metab 282:E1092-101..
 • 10114 Kimball SR, Farrell PA, Jefferson LS. Invited review: Role of insulin in translational control of protein synthesis in skeletal muscle by amino acids or excercise. J Appl Physiol 2002;93:1168-80..
 • 10115 Gietzen DW, Magrum LJ. Molecular mechanisms in the brain involved in the anorexia of branced-chain amino acid deficiency. J Nutr 2001;131:851S-5S..
 • 10116 Layman DK. The role of leucine in weight loss diets and glucose homeostasis. J Nutr 2003;133:261S-7S..
 • 10117 Scarna A, Gijsman HJ, McTavish SF, et al. Effects of a branched-chain amino acid drink in mania. Br J Psychiatry 2003;182:210-3..
 • 10118 van Loon LJ, Kruijshoop M, Menheere PP, et al. Amino acid ingestion strongly enhances insulin secretion in patients with long-term type 2 diabetes. Diabetes Care 2003;26:625-30.
 • 10146 Richardson MA, Bevans ML, Read LL, et al. Efficacy of the branched-chain amino acids in the treatment of tardive dyskinesia in men. Am J Psychiatry 2003;160:1117-24..
 • 10147 Hiroshige K, Sonta T, Suda T, et al. Oral supplementation of branched-chain amino acid improves nutritional status in elderly patients on chronic haemodialysis. Nephrol Dial Transplant 2001;16:1856-62..
 • 11120 Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids (Macronutrients). Washington, DC: National Academy Press, 2002. Available at: http://www.nap.edu/books/0309085373/html/.
 • 13006 Partin JF, Pushkin YR. Tachyarrhythmia and hypomania with horny goat weed. Psychosomatics 2004;45:536-7.
 • 13306 Aquilani R. Oral amino acid administration in patients with diabetes mellitus: supplementation or metabolic therapy? Am J Cardiol 2004;93:21A-22A..
 • 13307 Richardson MA, Small AM, Read LL, et al. Branched chain amino acid treatment of tardive dyskinesia in children and adolescents. J Clin Psychiatry 2004;65:92-6.
 • 13308 Mager DR, Wykes LJ, Ball RO, Pencharz PB. Branched-chain amino acid requirements in school-aged children determined by indicator amino acid oxidation (IAAO). J Nutr 2003;133:3540-5.
 • 13309 Food and Drug Administration. A Catalog of FDA Approved Drug Products. Available at: http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/drugsatfda/ (Accessed 28 June 2005).
 • 13310 Baker DH. Tolerance for branched-chain amino acids in experimental animals and humans. J Nutr 2005;135:1585S-90S.
 • 37078 Jimenez Jimenez, F. J., Ortiz, Leyba C., Garcia Garmendia, J. L., Garnacho, Montero J., Rodriguez Fernandez, J. M., and Espigado, Tocino, I. [Prospective comparative study of different amino acid and lipid solutions in parenteral nutrition of patients undergoing bone marrow transplantation]. Nutr Hosp. 1999;14(2):57-66.
 • 37080 Davis, J. M., Welsh, R. S., De Volve, K. L., and Alderson, N. A. Effects of branched-chain amino acids and carbohydrate on fatigue during intermittent, high-intensity running. Int.J Sports Med 1999;20(5):309-314.
 • 37081 Zanetti, M., Barazzoni, R., Kiwanuka, E., and Tessari, P. Effects of branched-chain-enriched amino acids and insulin on forearm leucine kinetics. Clin Sci (Lond) 1999;97(4):437-448.
 • 37082 di, Luigi L., Guidetti, L., Pigozzi, F., Baldari, C., Casini, A., Nordio, M., and Romanelli, F. Acute amino acids supplementation enhances pituitary responsiveness in athletes. Med Sci Sports Exerc. 1999;31(12):1748-1754.
 • 37083 Bassit, R. A., Sawada, L. A., Bacurau, R. F., Navarro, F., and Costa Rosa, L. F. The effect of BCAA supplementation upon the immune response of triathletes. Med Sci Sports Exerc. 2000;32(7):1214-1219.
 • 37085 Blomstrand, E. and Saltin, B. BCAA intake affects protein metabolism in muscle after but not during exercise in humans. Am J Physiol Endocrinol.Metab 2001;281(2):E365-E374.
 • 37087 Saito, Y., Saito, H., Nakamura, M., Wakabayashi, K., Takagi, T., Ebinuma, H., and Ishii, H. Effect of the molar ratio of branched-chain to aromatic amino acids on growth and albumin mRNA expression of human liver cancer cell lines in a serum-free medium. Nutr Cancer 2001;39(1):126-131.
 • 37088 Mori, M., Adachi, Y., Mori, N., Kurihara, S., Kashiwaya, Y., Kusumi, M., Takeshima, T., and Nakashima, K. Double-blind crossover study of branched-chain amino acid therapy in patients with spinocerebellar degeneration. J Neurol.Sci 3-30-2002;195(2):149-152.
 • 37090 Marchesini, G., Bianchi, G., Merli, M., Amodio, P., Panella, C., Loguercio, C., Rossi, Fanelli F., and Abbiati, R. Nutritional supplementation with branched-chain amino acids in advanced cirrhosis: a double-blind, randomized trial. Gastroenterology 2003;124(7):1792-1801.
 • 37091 Carli, G., Bonifazi, M., Lodi, L., Lupo, C., Martelli, G., and Viti, A. Changes in the exercise-induced hormone response to branched chain amino acid administration. Eur J Appl.Physiol Occup.Physiol 1992;64(3):272-277.
 • 37092 Schena, F., Guerrini, F., Tregnaghi, P., and Kayser, B. Branched-chain amino acid supplementation during trekking at high altitude. The effects on loss of body mass, body composition, and muscle power. Eur J Appl.Physiol Occup.Physiol 1992;65(5):394-398.
 • 37093 Blomstrand, E. and Newsholme, E. A. Effect of branched-chain amino acid supplementation on the exercise-induced change in aromatic amino acid concentration in human muscle. Acta Physiol Scand. 1992;146(3):293-298.
 • 37094 Watson, P., Shirreffs, S. M., and Maughan, R. J. The effect of acute branched-chain amino acid supplementation on prolonged exercise capacity in a warm environment. Eur J Appl.Physiol 2004;93(3):306-314.
 • 37101 Nakaya, Y., Okita, K., Suzuki, K., Moriwaki, H., Kato, A., Miwa, Y., Shiraishi, K., Okuda, H., Onji, M., Kanazawa, H., Tsubouchi, H., Kato, S., Kaito, M., Watanabe, A., Habu, D., Ito, S., Ishikawa, T., Kawamura, N., and Arakawa, Y. BCAA-enriched snack improves nutritional state of cirrhosis. Nutrition 2007;23(2):113-120.
 • 37103 Engelen, M. P., Rutten, E. P., De Castro, C. L., Wouters, E. F., Schols, A. M., and Deutz, N. E. Supplementation of soy protein with branched-chain amino acids alters protein metabolism in healthy elderly and even more in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am J Clin Nutr 2007;85(2):431-439.
 • 37104 Nilsson, M., Holst, J. J., and Bjorck, I. M. Metabolic effects of amino acid mixtures and whey protein in healthy subjects: studies using glucose-equivalent drinks. Am J Clin Nutr 2007;85(4):996-1004.
 • 37106 Blomstrand, E., Hassmen, P., Ekblom, B., and Newsholme, E. A. Administration of branched-chain amino acids during sustained exercise–effects on performance and on plasma concentration of some amino acids. Eur J Appl.Physiol Occup.Physiol 1991;63(2):83-88.
 • 37108 Greer, B. K., Woodard, J. L., White, J. P., Arguello, E. M., and Haymes, E. M. Branched-chain amino acid supplementation and indicators of muscle damage after endurance exercise. Int.J Sport Nutr Exerc.Metab 2007;17(6):595-607.
 • 37111 Sun, L. C., Shih, Y. L., Lu, C. Y., Hsieh, J. S., Chuang, J. F., Chen, F. M., Ma, C. J., and Wang, J. Y. Randomized, controlled study of branched chain amino acid-enriched total parenteral nutrition in malnourished patients with gastrointestinal cancer undergoing surgery. Am Surg. 2008;74(3):237-242.
 • 37112 Portier, H., Chatard, J. C., Filaire, E., Jaunet-Devienne, M. F., Robert, A., and Guezennec, C. Y. Effects of branched-chain amino acids supplementation on physiological and psychological performance during an offshore sailing race. Eur J Appl.Physiol 2008;104(5):787-794.
 • 37113 Koivusalo, A. M., Teikari, T., Hockerstedt, K., and Isoniemi, H. Albumin dialysis has a favorable effect on amino acid profile in hepatic encephalopathy. Metab Brain Dis 2008;23(4):387-398.
 • 37119 Matsumoto, K., Koba, T., Hamada, K., Tsujimoto, H., and Mitsuzono, R. Branched-chain amino acid supplementation increases the lactate threshold during an incremental exercise test in trained individuals. J Nutr Sci Vitaminol.(Tokyo) 2009;55(1):52-58.
 • 37120 Kawamura, E., Habu, D., Morikawa, H., Enomoto, M., Kawabe, J., Tamori, A., Sakaguchi, H., Saeki, S., Kawada, N., and Shiomi, S. A randomized pilot trial of oral branched-chain amino acids in early cirrhosis: validation using prognostic markers for pre-liver transplant status. Liver Transpl. 2009;15(7):790-797.
 • 37121 Evangeliou, A., Spilioti, M., Doulioglou, V., Kalaidopoulou, P., Ilias, A., Skarpalezou, A., Katsanika, I., Kalamitsou, S., Vasilaki, K., Chatziioanidis, I., Garganis, K., Pavlou, E., Varlamis, S., and Nikolaidis, N. Branched chain amino acids as adjunctive therapy to ketogenic diet in epilepsy: pilot study and hypothesis. J Child Neurol. 2009;24(10):1268-1272.
 • 37123 Jackman, S. R., Witard, O. C., Jeukendrup, A. E., and Tipton, K. D. Branched-chain amino acid ingestion can ameliorate soreness from eccentric exercise. Med Sci Sports Exerc. 2010;42(5):962-970.
 • 37124 Matsumoto, K., Koba, T., Hamada, K., Sakurai, M., Higuchi, T., and Miyata, H. Branched-chain amino acid supplementation attenuates muscle soreness, muscle damage and inflammation during an intensive training program. J Sports Med Phys.Fitness 2009;49(4):424-431.
 • 37125 Habu, D., Nishiguchi, S., Nakatani, S., Lee, C., Enomoto, M., Tamori, A., Takeda, T., Ohfuji, S., Fukushima, W., Tanaka, T., Kawamura, E., and Shiomi, S. Comparison of the effect of BCAA granules on between decompensated and compensated cirrhosis. Hepatogastroenterology 2009;56(96):1719-1723.
 • 37126 Morgan, M. Y., Hawley, K. E., and Stambuk, D. Amino acid tolerance in cirrhotic patients following oral protein and amino acid loads. Aliment.Pharmacol.Ther 1990;4(2):183-200.
 • 37127 Berry, H. K., Brunner, R. L., Hunt, M. M., and White, P. P. Valine, isoleucine, and leucine. A new treatment for phenylketonuria. Am J Dis Child 1990;144(5):539-543.
 • 37131 Egberts, E. H., Schomerus, H., Hamster, W., and Jurgens, P. [Branched-chain amino acids in the treatment of latent porto-systemic encephalopathy. A placebo-controlled double-blind cross-over study]. Z.Ernahrungswiss. 1986;25(1):9-28.
 • 37132 Mendenhall, C., Bongiovanni, G., Goldberg, S., Miller, B., Moore, J., Rouster, S., Schneider, D., Tamburro, C., Tosch, T., and Weesner, R. VA Cooperative Study on Alcoholic Hepatitis. III: Changes in protein-calorie malnutrition associated with 30 days of hospitalization with and without enteral nutritional therapy. JPEN J Parenter.Enteral Nutr 1985;9(5):590-596.
 • 37133 Calvey, H., Davis, M., and Williams, R. Controlled trial of nutritional supplementation, with and without branched chain amino acid enrichment, in treatment of acute alcoholic hepatitis. J Hepatol. 1985;1(2):141-151.
 • 37134 Rossi-Fanelli, F., Riggio, O., Cangiano, C., Cascino, A., De, Conciliis D., Merli, M., Stortoni, M., and Giunchi, G. Branched-chain amino acids vs lactulose in the treatment of hepatic coma: a controlled study. Dig.Dis Sci 1982;27(10):929-935.
 • 37135 Eriksson, L. S., Persson, A., and Wahren, J. Branched-chain amino acids in the treatment of chronic hepatic encephalopathy. Gut 1982;23(10):801-806.
 • 37136 Askanazi, J., Furst, P., Michelsen, C. B., Elwyn, D. H., Vinnars, E., Gump, F. E., Stinchfield, F. E., and Kinney, J. M. Muscle and plasma amino acids after injury: hypocaloric glucose vs. amino acid infusion. Ann Surg. 1980;191(4):465-472.
 • 37138 Blomstrand, E., Andersson, S., Hassmen, P., Ekblom, B., and Newsholme, E. A. Effect of branched-chain amino acid and carbohydrate supplementation on the exercise-induced change in plasma and muscle concentration of amino acids in human subjects. Acta Physiol Scand. 1995;153(2):87-96.
 • 37140 Freyssenet, D., Berthon, P., Denis, C., Barthelemy, J. C., Guezennec, C. Y., and Chatard, J. C. Effect of a 6-week endurance training programme and branched-chain amino acid supplementation on histomorphometric characteristics of aged human muscle. Arch.Physiol Biochem 1996;104(2):157-162.
 • 37141 Bigard, A. X., Lavier, P., Ullmann, L., Legrand, H., Douce, P., and Guezennec, C. Y. Branched-chain amino acid supplementation during repeated prolonged skiing exercises at altitude. Int.J Sport Nutr 1996;6(3):295-306.
 • 37142 Madsen, K., MacLean, D. A., Kiens, B., and Christensen, D. Effects of glucose, glucose plus branched-chain amino acids, or placebo on bike performance over 100 km. J Appl.Physiol 1996;81(6):2644-2650.
 • 37143 Long-term oral administration of branched chain amino acids after curative resection of hepatocellular carcinoma: a prospective randomized trial. The San-in Group of Liver Surgery. Br.J Surg. 1997;84(11):1525-1531.
 • 37144 Mittleman, K. D., Ricci, M. R., and Bailey, S. P. Branched-chain amino acids prolong exercise during heat stress in men and women. Med Sci Sports Exerc. 1998;30(1):83-91.
 • 37147 Colker CM, Swain MA Fabrucini B Shi Q Kalman DS. Effects of supplemental protein on body composition and muscular strength in healthy athletic male adults. Current Therapeutic Research, Clinical & Experimental 2000;61(1):19-28.
 • 37148 De Palo EF, Metus P Gatti R Previti O Bigon L De Palo CB. Branched chain amino acids chronic treatment and muscular exercise performance in athletes: a study through plasma acetyl-carnitine levels. Amino Acids 1993;4(3):255-266.
 • 37149 Ganzit GP, Benzio S Filippa M Goitra B Severin B Gribaudo CG. Effects of oral branched-chain amino acids supplementation in bodybuilders. Medicina Dello Sport 1997;50(3):293-303.
 • 37151 Mikulski, T., Ziemba, A, Chmura J., Wisnik P., Kurek Z., Kaciuba, Uscilko H., and Nazar, K. The effect of supplementation with branched chain amino acids (BCAA) on psychomotor performance during graded exercise in human subjects. Biology of sport (Warsaw), 2002;19(4):295-301.
 • 37154 Gil R and Neau JP. A double-blind placebo controlled study of branched chain amino acids and L-threonine for the short-term treatment of signs and symptoms of amyotrophic lateral sclerosis. La semaine des (Paris) 1992;68:1472-1475.
 • 37155 Poortmans, J., Parry, Billings M., Duchateau, J., Leclercq, R., Brasseur, M., and Newsholme, E. Plasma amino acid and cytokine concentrations following a marathon race. Portuguese journal of human performance studies (Lisboa) 1993;9(1):9-14.
 • 37156 Grungreiff K, Kleine F-D Musil HE Diete U Franke D Klauck S Page I Kleine S Lossner B Pfeiffer KP. Valine enriched branched-chain amino acids in the treatment of hepatic encephalopathy. Enzephalopathie Z.Gastroenterol. 1993;31(4):235-241.
 • 92639 Tsubuku S, Hatayama K, Katsumata T, et al. Thirteen-week oral toxicity study of branched-chain amino acids in rats. Int J Toxicol 2004;23(2):119-26.
 • 92640 Negro M, Giardina S, Marzani B, Marzatico F. Branched-chain amino acid supplementation does not enhance athletic performance but affects muscle recovery and the immune system. J Sports Med Phys Fitness 2008;48(3):347-51.
 • 92641 Areces F, Salinero JJ, Abian-Vicen J, et al. A 7-day oral supplementation with branched-chain amino acids was ineffective to prevent muscle damage during a marathon. Amino Acids 2014;46(5):1169-76.
 • 92642 Chang CK, Chang Chien KM, Chang JH, et al. Branched-chain amino acids and arginine improve performance in two consecutive days of simulated handball games in male and female athletes: a randomized trial. PLoS One 2015;10(3):e0121866.
 • 92643 Gluud LL, Dam G, Les I, et al. Branched-chain amino acids for people with hepatic encephalopathy. Cochrane Database Syst Rev 2015;(9):CD001939.
 • 92644 Gualano AB, Bozza T, Lopes De Campos P, et al. Branched-chain amino acids supplementation enhances exercise capacity and lipid oxidation during endurance exercise after muscle glycogen depletion. J Sports Med Phys Fitness 2011;51(1):82-8.
 • 92645 Hsu MC, Chien KY, Hsu CC, et al. Effects of BCAA, arginine and carbohydrate combined drink on post-exercise biochemical response and psychological condition. Chin J Physiol 2011;54(2):71-8.
 • 92647 Shimomura Y, Murakami T, Nakai N, Nagasaki M, Harris RA. Exercise promotes BCAA catabolism: effects of BCAA supplementation on skeletal muscle during exercise. J Nutr 2004;134(6 Suppl):1583S-1587S.
 • 92648 Shimomura Y, Yamamoto Y, Bajotto G, et al. Nutraceutical effects of branched-chain amino acids on skeletal muscle. J Nutr 2006;136(2):529S-532S.
 • 97529 Chen IF, Wu HJ, Chen CY, Chou KM, Chang CK. Branched-chain amino acids, arginine, citrulline alleviate central fatigue after 3 simulated matches in taekwondo athletes: a randomized controlled trial. J Int Soc Sports Nutr. 2016;13:28.
 • 97530 Gee TI, Deniel S. Branched-chain amino acid supplementation attenuates a decrease in power-producing ability following acute strength training. J Sports Med Phys Fitness. 2016;56(12):1511-1517.
 • 97531 Gluud LL, Dam G, Les I, et al. Branched-chain amino acids for people with hepatic encephalopathy. Cochrane Database Syst Rev. 2017;5:CD001939.
 • 97533 Nojiri S, Fujiwara K, Shinkai N, Iio E, Joh T. Effects of branched-chain amino acid supplementation after radiofrequency ablation for hepatocellular carcinoma: A randomized trial. Nutrition. 2017;33:20-27.
 • 97534 Rahimi MH, Shab-Bidar S, Mollahosseini M, Djafarian K. Branched-chain amino acid supplementation and exercise-induced muscle damage in exercise recovery: A meta-analysis of randomized clinical trials. Nutrition. 2017;42:30-36.
 • 97535 Waldron M, Whelan K, Jeffries O, Burt D, Howe L, Patterson SD. The effects of acute branched-chain amino acid supplementation on recovery from a single bout of hypertrophy exercise in resistance-trained athletes. Appl Physiol Nutr Metab. 2017;42(6):630-636.
 • 97536 Zheng Y, Li Y, Qi Q, et al. Cumulative consumption of branched-chain amino acids and incidence of type 2 diabetes. Int J Epidemiol. 2016;45(5):1482-1492.
 • 97543 Nagata C, Nakamura K, Wada K, Tsuji M, Tamai Y, Kawachi T. Branched-chain amino acid intake and the risk of diabetes in a Japanese community: the Takayama study. Am J Epidemiol. 2013;178(8):1226-32.
Vind een orthomoleculaire therapeut bij jou in de buurt
Sluiten