Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

Chymotrypsine

Wat is chymotrypsine?

Chymotrypsine is een serine endopeptidase (enzym) geproduceerd door de acinaire cellen in de alvleesklier. Chymotrypsine wordt geactiveerd na proteolyse van chymotrypsinogeen door trypsine. Trypsine hydrolyseert door lysine en arginine, chymotrypsine splitst daarentegen peptideverbindingen gevormd door tyrosine, fenylalanine en tryptofaan (2). De twee dominante vormen van Chymotrypsine, A en B, kennen hun oorsprong in de alvleesklier. Deze proteïnes zijn bijna identiek aan elkaar (voor zo’n 80%), maar hebben significant verschillende proteolytische karakteristieken (6).

In vivo is chymotrypsine een proteolytisch enzym met een fundamentele rol in de verteringsstelsels van vele organismen. Het enzym faciliteert de splitsing van peptideverbindingen door een hydrolysereactie, die uiterst langzaam verloopt door de afwezigheid van een katalysator. De voornaamste substraten van chymotrypsine zijn peptideverbindingen waarin de aminozuren tyrosine, fenylalanine, tryptofaan en leucine centraal staan. Zoals veel proteases, hydroliseert chymotrypsine amino verbindingen in vitro, hierdoor wordt het gebruik van substraten zoals n-acetyl-L-fenylalanine p-nitrofenyl gefaciliteerd.

Suppletie met verteringsenzymen zoals chymotrypsine kunnen het verlies van enzymen in de alvleesklier en de darmen door veroudering compenseren. Deze hypothese wordt ondersteunt door de wetenschap. In Japan, vonden onderzoekers dat het aantal intestinale enzymen afnemen met leeftijd, individuen van 65 jaar en ouder werden getest, en vrouwen in het bijzonder hadden de sterkste afname van enzymgezondheid (3). Suppletie met een enzympreparaat zorgde binnen dit onderzoek voor een herstel van de enzymgezondheid bij mensen boven de 65 jaar (3).

Wetenschappelijke naam

Alpha-chymotrypsin; Chymotrypsinum.

Wat is chymotrypsine?

Gebruik

Oraal, chymotrypsine wordt gebruikt voor het verminderen van ontsteking en oedeem geassocieerd met abcessen, zweren, chirurgie of traumatische letsels; als slijmoplossend middel bij astma, bronchitis, longaandoeningen en sinusitis. Het wordt gebruikt bij het minimaliseren van de initiële stijging van leverenzymen in het serum bij patiënten met brandwonden, waardoor leverstress en bijbehorende degradatieveranderingen tijdens wondherstel worden verminderd. Topisch, chymotrypsine wordt gebruikt voor inflammatoire en infectieuze aandoeningen. Als inhalator wordt chymotrypsine gebruikt voor ontstekings- en infectieziekten. Intramusculair wordt chymotrypsine gebruikt om ontsteking en oedeem geassocieerd met abcessen, zweren, chirurgie of traumatische letsels te verminderen, en als een slijmoplossend middel bij astma, bronchitis, longaandoeningen en sinusitis, en voor ontstekings- en infectieziekten. Oftalmologisch wordt chymotrypsine gebruikt als een hulpmiddel bij cataractchirurgie om trauma voor het oog te verminderen.

Gebruik

Werking

Chymotrypsine heeft ingrediënten die proteolytische, ontstekingsremmende en antioxiderende activiteiten hebben die weefselvernietiging verminderen (4).

Werking

Veiligheid

Chymotrypsine is veilig in gebruik volgens het FDA. Alleen bij zwangerschap of zogen is niet bekend of suppletie schadelijk kan zijn.

Effectiviteit

Staar
Chymotrypsine is effectief als het wordt gebruikt als een hulpmiddel bij staaroperaties volgens de door de FDA goedgekeurde etikettering van het recept (1, 7).

Brandwonden
Er is enig bewijs dat chymotrypsine weefselvernietiging bij brandwondenpatiënten zou kunnen verminderen (5).

Fracturen
Chymotrypsine oraal innemen lijkt effectief te zijn voor het verminderen van ontsteking en oedeem geassocieerd met handfracturen (8, 9).

Er is onvoldoende betrouwbare informatie beschikbaar over de effectiviteit van chymotrypsine voor de andere toepassingen.

Veiligheid

Bijwerkingen

Oraal wordt anafylactische reactie (heel zeldzaam) gekenmerkt door dyspnoe, urticaria, oedema van de glottis of lip, shock en vasculaire collaps, bewustzijnsverlies en overlijden (1, 7). Als een overgevoeligheid wordt vermoed, moet vóór toediening een gevoeligheidstest worden uitgevoerd (7).

Opthamalmisch leidt chymotrypsine tot verhoogde intraoculaire druk (1, 7), cornea-oedeem, striatie, matige uveïtis (7), iridoplegie en filamentaire keratitis (7).

Bijwerkingen

Interacties

Er zijn geen interacties bekend.

Interacties

Dosering

Volwassenen

Oraal

Voor ontsteking, oedeem en respiratoire secreties, 6:1 verhouding (trypsine: chymotrypsine) in een gecombineerde hoeveelheid van 100.000 eenheden USP vier keer per dag is gebruikt (8, 9). Voor brandwonden is een 6:1-verhouding (trypsine: chymotrypsine) in een gecombineerd aantal van 200.000 eenheden USP vier keer per dag gedurende 10 dagen gebruikt (5).

Intramusculair
Voor ontsteking, oedeem en respiratoire secreties: 5000 USP-eenheden één tot drie keer per dag zijn gebruikt (7).

Ophthalmisch
Als een hulpmiddel bij cataractoperaties werd 1:5000 of 1:10.000 oplossing van chymotrypsine in steriele natriumchloride-injectie (0,9%) geïnjecteerd om de achterste kamer te irrigeren (7).

Dosering
Referenties
  1. Dukes, MNG. Meyler’s Side Effects of Drugs. 13th ed. Elsevier: Amsterdam, 1997.
  2. Hedstrom, L., Szilagyi, L., & Rutter, W. J. (1992). Converting trypsin to chymotrypsin: the role of surface loops. Science255(5049), 1249-1253.
  3. Ishibashi, T., Matsumoto, S., Harada, H., Ochi, K., Tanaka, J., Seno, T., … & Kimura, I. (1991). Aging and exocrine pancreatic function evaluated by the recently standardized secretin test. Nihon Ronen Igakkai zasshi. Japanese journal of geriatrics, 28(5), 599-605.
  4. Latha B, Ramakrishnan M, Jayaraman V, Babu M. Serum enzymatic changes modulated using trypsin: chymotrypsin preparation during burn wounds in humans. Burns 1997;23:560-4.
  5. Latha B, Ramakrishnan M, Jayaraman V, Babu M. The efficacy of trypsin: chymotrypsin preparation in the reduction of oxidative damage during burn injury. Burns 1998;24:532-8.
  6. Marokházi, J., Lengyel, K., Pekár, S., Felföldi, G., Patthy, A., Gráf, L., … & Venekei, I. (2004). Comparison of proteolytic activities produced by entomopathogenic Photorhabdus bacteria: strain-and phase-dependent heterogeneity in composition and activity of four enzymes.
  7. Martindale W. Martindale the Extra Pharmacopoeia. Pharmaceutical Press, 1999.
  8. McCue FC, Webster TM, Gieck J. Clinical effects of proteolytic enzymes after reconstructive hand surgery. Int Surg 1972;57:479-82.
  9. Shaw PC. The use of a trypsin-chymotrypsin formulation in fractures of the hand. Br J Clin Pract 1969;23:25-6.
Vind een orthomoleculaire therapeut bij jou in de buurt
Sluiten