Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

DIM (Diindolylmethaan)

Wat is DIM (Diindolylmethaan)?

DIM, of de volledige naam Diindolylmethaan, is een metaboliet van indool-3-carbinol, een chemische stof die voorkomt in kruisbloemige groenten, waaronder broccoli, kool, bloemkool, boerenkool en spruitjes. DIM wordt gevormd in de darmen na vertering van indool-3-carbinol (47624,47709,93836).

Wat is DIM (Diindolylmethaan)?

Gebruik

Oraal
Oraal wordt diindolylmethaan gebruikt voor het voorkomen van goedaardige prostaathypertrofie (BPH) en borst-, baarmoeder- en colorectale kanker. Het wordt ook gebruikt voor het premenstrueel syndroom (PMS), pijnlijke borsten en gewichtsverlies.

Gebruik

Werking

DIM is een belangrijke actieve metaboliet van indool-3-carbinol (7664), een bestanddeel van kruisbloemige groenten zoals kool, spruitjes, bloemkool en broccoli. In maagzuur is indol-3-carbinol onstabiel en wordt het gemakkelijk omgezet in een verscheidenheid aan verbindingen, waaronder diindolylmethaan (7669). Een typisch dieet levert 20-120 mg indol-3-carbinol per dag op. Ongeveer 10% tot 20% wordt omgezet in diindolylmethaan, wat dagelijks 2-24 mg oplevert (7170,7176,7664).

Anti-kanker effecten
Onderzoekers zijn geïnteresseerd in diindolylmethaan voor de behandeling van borstkanker (7664,7665,7666,7668,7669,93838). Diindolylmethaan heeft een gedeeltelijke oestrogeenreceptoragonist en antagonistische activiteit (7664,7669,93838). Het vermindert ook de expressie van de oestrogeen-alfa-receptor (47639). In vitro induceert diindolylmethaan apoptose en stopzetting van de celcyclus in menselijke borstkankercellen (7668,47728). Er is ook voorlopig bewijs dat diindolylmethaan de groei van borsttumoren in diermodellen kan remmen (7666). De voordelen van diindolylmethaan kunnen echter ook onafhankelijk zijn van de oestrogeenreceptor (47585,93838). In vitro onderzoek geeft aan dat diindolylmethaan tumorvorming en ontsteking remt via de arylkoolwaterstofreceptor (7669,47678). Het remt ook inflammatoire cytokines en moduleert de niveaus van andere cytokines (47622,47670,47707). Diindolylmethane maakt ook borstkankercellen gevoelig voor het chemotherapeutische middel docetaxel, waardoor apoptose en celdood toenemen. Dit is waarschijnlijk te wijten aan de remming van de nucleaire factor (NF) -kappa B-route (93841). Bovendien lijkt diindolylmethaan de expressie van BRCA1 te verhogen. Vrouwen met onvoldoende expressie van het BRCA1-gen hebben een verhoogd risico op borstkanker (93839).

Diindolylmethane heeft ook antikanker effecten tegen andere kankercellen in laboratoriumonderzoek. Diindolylmethaan lijkt bijvoorbeeld apoptose of celcyclusstop te induceren in cervicale, pancreas-, cholangiocarcinoom-, prostaat-, endometrium-, long-, schildklier-, ovarium- en karteldarmkankercellen (7188,47581,47582,47587,47630,47633,47650,47653, 47657,47681) (47721). In diermodellen vertraagde DIM de progressie van cervicale cellen tot baarmoederhalskanker (47587,47706). Er wordt verondersteld dat honderden genprocessen bij deze activiteit betrokken zijn (47589). In karteldarm- en endometriumkankercellen lijkt diindolylmethaan directe cytotoxische effecten te hebben (47581,47713,47749). In diermodellen van longkanker is de vorming van longtumoren verminderd (47659,47723). In vitro vertoont diindolylmethaan anti-androgene en androgeen-onafhankelijke activiteit tegen de groei van prostaatkankercellen (47592,47649,47691).

In laboratoriumonderzoek is aangetoond dat diindolylmethaan het fase II-metabolisme van carcinogenen induceert, mogelijk door de expressie van verschillende enzymen te induceren (93845). Dit kan leiden tot een snelle eliminatie van kankerverwekkende stoffen en hun activiteit in het lichaam verminderen. DIM kan ook de verspreiding van kanker remmen. In vitro remt het de migratie van kankercellen en angiogenese, mogelijk door de groei van vasculaire endotheelcellen te remmen (47616,47656,47687,47701).

Ontstekingsremmende effecten
Laboratoriumonderzoek toont aan dat DIM ontstekingsremmende effecten heeft. Het remt of reguleert ontstekingsmediatoren en enzymen, waaronder cyclo-oxygenase (COX) -2, stikstofoxidesynthase (iNOS) en verschillende cytokinen (47665,47722). De ontstekingsremmende effecten van diindolylmethaan lijken voordelen te bieden in diermodellen van colitis en artritis (47689,47705).

Oestrogeeneffecten
DIM vertoont anti-oestrogeeneffecten. In vitro induceert diindolylmethaan de enzymen die verantwoordelijk zijn voor het fase I- en fase II-metabolisme, wat leidt tot oestrogeenontgifting (47603,47645,47744). Bij personen met schildklierkanker vertoonde diindolylmethaan anti-oestrogene effecten (93482). Diindolylmethaan is ook een activator van de oestrogeenreceptor (7664,47601).

Werking

Veiligheid

Volwassenen

Waarschijnlijk veilig

Bij oraal gebruik in hoeveelheden die gewoonlijk in voedingsmiddelen worden aangetroffen. Het typische dieet levert dagelijks 2-24 mg diindolylmethaan (7170,7176,7664).Wanneer lokaal en op de juiste manier gebruikt.

Bij orale toediening en op de juiste manier in medicinale doses, op korte termijn. Diindolylmethaan is in klinisch onderzoek met schijnbare veiligheid gebruikt in doses tot 150 mg per dag gedurende maximaal 6 maanden (47709,47729,93836).

Kinderen

Waarschijnlijk veilig

Bij oraal gebruik in hoeveelheden die gewoonlijk in voedingsmiddelen worden aangetroffen (7170,7176,7664).

Zwangerschap en lactatie

Bij oraal gebruik in hoeveelheden die gewoonlijk in voedingsmiddelen worden aangetroffen (7170,7176,7664). Er is onvoldoende betrouwbare informatie beschikbaar over de veiligheid van diindolylmethaan bij gebruik in grotere hoeveelheden dan die in voedingsmiddelen worden aangetroffen tijdens zwangerschap en borstvoeding; Vermijd te gebruiken.

Effectiviteit

Er is meer bewijs nodig om diinolylmethaan voor specifieke toepassingen te beoordelen.

Veiligheid

Interacties

Oraal lijkt diindolylmethaan goed te worden verdragen. Enkele veel voorkomende bijwerkingen die in klinische onderzoeken zijn gemeld, zijn hoofdpijn, misselijkheid, braken, gasvorming en diarree. Van DIM is ook gemeld dat het huiduitslag, hyperglycemie, hyponatriëmie, artralgie en donker worden van de urine veroorzaakt (47615,47652,47676,47709,47729,93836).

Dermatologisch
Oraal is gemeld dat DIM huiduitslag veroorzaakt (47615,93836). In één casusrapport kreeg een patiënt een ernstige huiduitslag met eosinofilie en systemische symptomen (DRESS) na consumptie van een product dat diindolylmethaan, vitamine E en broccolipoeder bevat. Een allergeentest met een medicijnpleister was positief voor diindolylmethaan (93840).

Oraal is gemeld dat diindolylmethaan asymptomatische hyponatriëmie van graad 3 veroorzaakt bij 2 van de 4 patiënten die 600 mg per dag gedurende 28 dagen innamen in één klinische studie. Hyponatriëmie werd niet waargenomen bij de 8 patiënten die dagelijks 150-450 mg diindolylmethaan gebruikten (47729).

Gastrointestinaal
Oraal kan diindolylmethaan misselijkheid, braken, diarree en gas veroorzaken (47652,47676,47709,47729,93836).

Muskoskeletaal
Oraal is gemeld dat diindolylmethaan artralgie veroorzaakt (47615).

Neurologisch
Oraal kan diindolylmethaan hoofdpijn veroorzaken (47652,47676,93836).

Urogenitaal
Oraal kan diindolylmethaan ervoor zorgen dat de urine donkerder wordt (93836).

Hepatitisch
In één casusrapport kreeg een patiënt een ernstige huiduitslag met eosinofilie en systemische symptomen (DRESS) na consumptie van een product dat diindolylmethaan, vitamine E en broccolipoeder bevat. De patiënt had verhoogde leverenzymen, waaronder alanineaminotransferase, aspartaataminotransferase, gamma-glutamyltransaminase en alkalische fosfatase. Een allergeentest met een medicijnpleister was positief voor diindolylmethaan (93840).

Hematologisch
In één casus ontwikkelde een 65-jarige man een diepe veneuze trombo-embolie (DVT) en een bilaterale longembolie (PE) binnen enkele weken na het starten van de behandeling met een diindolylmethaansupplement. Hoewel hij een verhoogd risico liep op een embolie vanwege zijn leeftijd, gewicht, tabaksgebruik en mogelijke voorgeschiedenis van longembolie, wordt verondersteld dat diindolylmethaan mogelijk heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van DVT en PE (93835).

Immunologisch
In één casusrapport kreeg een patiënt een ernstige huiduitslag met eosinofilie en systemische symptomen (DRESS) na consumptie van een product dat diindolylmethaan, vitamine E en broccolipoeder bevat. De patiënt kreeg koorts, geactiveerde lymfocyten en gezwollen lymfeklieren. Een allergeentest met een medicijnpleister was positief voor diindolylmethaan (93840).

Medicijnen

Cytochroom P450 1A2 (CYP1A2) Afgeleiden
In vitro bewijs suggereert dat diindolylmethaan CYP1A2 kan induceren (7667,47745). Theoretisch kan diindolylmethaan het metabolisme van CYP1A2-substraten verhogen en de serumconcentraties verlagen. Tot dusver is deze interactie niet gemeld bij mensen. Gebruik diindolylmethaan voorzichtig tot er meer bekend is bij patiënten die geneesmiddelen gebruiken die door CYP1A2 worden gemetaboliseerd.

Sommige CYP1A2-substraten zijn clozapine (Clozaril), cyclobenzaprine (Flexeril), fluvoxamine (Luvox), haloperidol (Haldol), imipramine (Tofranil), mexilitine (Mexitil), olanzapine (Zyprexa), pentazocine (Talwinac), propazocine (Talwinac), propranol (Cognex), theofylline, zileuton (Zyflo), zolmitriptan (Zomig) en anderen.

Diuretica
Grote doses diindolylmethaan (600 mg per dag) zijn in verband gebracht met twee gevallen van asymptomatische hyponatriëmie in klinisch onderzoek (47729). Theoretisch kunnen mensen die diindolylmethaan gebruiken samen met natrium afbrekende diuretica een verhoogd risico hebben op hyponatriëmie. Sommige diuretica die natrium kunnen uitputten, zijn onder meer acetazolamide (Diamox), chloorthiazide (Diuril), chloortalidon (Thaliton), furosemide (Lasix), hydrochloorthiazide (HCTZ, HydroDIURIL, Microzide) en andere.

Estrogenen
Diindolylmethaan kan milde oestrogene of anti-oestrogene effecten hebben (7664). Theoretisch kan gelijktijdig gebruik van grote hoeveelheden diindolylmethaan de hormoonsubstitutietherapie verstoren.

Ziekten

Hormoongevoelige kankersoorten
Diindolylmethaan kan milde oestrogene effecten hebben (7664). Theoretisch zou DIM hormoongevoelige aandoeningen zoals borst-, baarmoeder- en eierstokkanker, endometriose en baarmoederfibromen kunnen verergeren. Voorlopig onderzoek suggereert echter ook dat diindolylmethaan anti-oestrogeeneffecten kan hebben en mogelijk beschermend kan zijn tegen hormoonafhankelijke kankers (7669). Tot er meer bekend is, adviseren vrouwen met hormoongevoelige aandoeningen om DIM te vermijden.

Interacties

Dosering

Volwassenen

Oraal

Prostaatkanker
Er is een specifiek diindolylmethaan product (BioResponse-DIM, BioResponse) gebruikt in de dosering van 150-600 mg per dag gedurende 28 dagen (47729).

Aandoening Dagdosering
Vruchtbaarheid mannen, verminderd 1 - 3 x daags 100 mg
Verminderde vruchtbaarheid vrouw (subfertiliteit) 1 - 3 x daags 100 mg
Goedaardige prostaatvergroting (BPH) 20 – 100 mg per dag
Dosering
Referenties
 • 7170 Natl Inst Health, Natl Inst Environmental Health Sci. Indole-3-carbinol. Available at: http://ntp-server.niehs.nih.gov.
 • 7176 Balk JL. Indole-3-carbinol for cancer prevention. Altern Med Alert 2000; 3:105-7.
 • 7188 Bradlow HL, Sepkovic DW, Telang NT, Osborne MP. Multifunctional aspects of the action of indole-3-carbinol as an antitumor agent. Ann N Y Acad Sci 1999;889:204-13.
 • 7664 Riby JE, Chang GHF, Firestone GL, Bjeldanes LF. Ligand-independent activation of estrogen receptor function by 3,3′-diindolylmethane in human breast cancer cells. Biochem Pharmacol 2000;60:167-77.
 • 7665 McDougal A, Gupta MS, Ramamoorthy K, et al. Inhibition of carcinogen-induced rat mammary tumor growth and other estrogen-dependent responses by symmetrical dihalo-substituted analogs of diindolylmethane. Cancer Lett 2000;151:169-79.
 • 7666 Chen I, McDougal A, Wang F, Safe S. Aryl hydrocarbon receptor-mediated antiestrogenic and antitumorigenic activity of diindolylmethane. Carcinogenesis 1998 Sep;19:1631-9.
 • 7668 Ge X, Yanni S, Rennert G, et al. 3’3-diindolylmethane induces apoptosis in human cancer cells. Biochem Biophys Res Commun 1996;228:153-8.
 • 7669 Chen I, Safe S, Bjeldanes L. Indole-3-carbinol and diindolylmethane as aryl hydrocarbon (Ah) receptor agonists and antagonists in T47D human breast cancer cells. Biochem Pharmacol 1996;51:1069-76.
 • 47571 Chang, Y. C., Riby, J., Chang, G. H., Peng, B. C., Firestone, G., and Bjeldanes, L. F. Cytostatic and antiestrogenic effects of 2-(indol-3-ylmethyl)-3,3′-diindolylmethane, a major in vivo product of dietary indole-3-carbinol. Biochem.Pharmacol. 9-1-1999;58(5):825-834.
 • 47573 Ge, X., Fares, F. A., and Yannai, S. Induction of apoptosis in MCF-7 cells by indole-3-carbinol is independent of p53 and bax. Anticancer Res. 1999;19(4B):3199-3203.
 • 47579 Sanderson, J. T., Slobbe, L., Lansbergen, G. W., Safe, S., and van den Berg, M. 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin and diindolylmethanes differentially induce cytochrome P450 1A1, 1B1, and 19 in H295R human adrenocortical carcinoma cells. Toxicol.Sci. 2001;61(1):40-48.
 • 47580 McDougal, A., Gupta, M. S., Morrow, D., Ramamoorthy, K., Lee, J. E., and Safe, S. H. Methyl-substituted diindolylmethanes as inhibitors of estrogen-induced growth of T47D cells and mammary tumors in rats. Breast Cancer Res.Treat. 2001;66(2):147-157.
 • 47581 Leong, H., Firestone, G. L., and Bjeldanes, L. F. Cytostatic effects of 3,3′-diindolylmethane in human endometrial cancer cells result from an estrogen receptor-mediated increase in transforming growth factor-alpha expression. Carcinogenesis 2001;22(11):1809-1817.
 • 47582 Chen, D. Z., Qi, M., Auborn, K. J., and Carter, T. H. Indole-3-carbinol and diindolylmethane induce apoptosis of human cervical cancer cells and in murine HPV16-transgenic preneoplastic cervical epithelium. J.Nutr. 2001;131(12):3294-3302.
 • 47585 Hong, C., Firestone, G. L., and Bjeldanes, L. F. Bcl-2 family-mediated apoptotic effects of 3,3′-diindolylmethane (DIM) in human breast cancer cells. Biochem.Pharmacol. 3-15-2002;63(6):1085-1097.
 • 47587 Sepkovic, D. W., Bradlow, H. L., and Bell, M. Quantitative determination of 3,3′-diindolylmethane in urine of individuals receiving indole-3-carbinol. Nutr.Cancer 2001;41(1-2):57-63.
 • 47588 Hong, C., Kim, H. A., Firestone, G. L., and Bjeldanes, L. F. 3,3′-Diindolylmethane (DIM) induces a G(1) cell cycle arrest in human breast cancer cells that is accompanied by Sp1-mediated activation of p21(WAF1/CIP1) expression. Carcinogenesis 2002;23(8):1297-1305.
 • 47589 Carter, T. H., Liu, K., Ralph, W., Jr., Chen, D., Qi, M., Fan, S., Yuan, F., Rosen, E. M., and Auborn, K. J. Diindolylmethane alters gene expression in human keratinocytes in vitro. J.Nutr. 2002;132(11):3314-3324.
 • 47592 Le, H. T., Schaldach, C. M., Firestone, G. L., and Bjeldanes, L. F. Plant-derived 3,3′-Diindolylmethane is a strong androgen antagonist in human prostate cancer cells. J.Biol.Chem. 6-6-2003;278(23):21136-21145.
 • 47593 Li, Y., Li, X., and Sarkar, F. H. Gene expression profiles of I3C- and DIM-treated PC3 human prostate cancer cells determined by cDNA microarray analysis. J.Nutr. 2003;133(4):1011-1019.
 • 47594 Leibelt, D. A., Hedstrom, O. R., Fischer, K. A., Pereira, C. B., and Williams, D. E. Evaluation of chronic dietary exposure to indole-3-carbinol and absorption-enhanced 3,3′-diindolylmethane in sprague-dawley rats. Toxicol.Sci. 2003;74(1):10-21.
 • 47595 Nachshon-Kedmi, M., Yannai, S., Haj, A., and Fares, F. A. Indole-3-carbinol and 3,3′-diindolylmethane induce apoptosis in human prostate cancer cells. Food Chem.Toxicol. 2003;41(6):745-752.
 • 47596 Firestone, G. L. and Bjeldanes, L. F. Indole-3-carbinol and 3-3′-diindolylmethane antiproliferative signaling pathways control cell-cycle gene transcription in human breast cancer cells by regulating promoter-Sp1 transcription factor interactions. J Nutr 2003;133(7 Suppl):2448S-2455S.
 • 47601 Leong, H., Riby, J. E., Firestone, G. L., and Bjeldanes, L. F. Potent ligand-independent estrogen receptor activation by 3,3′-diindolylmethane is mediated by cross talk between the protein kinase A and mitogen-activated protein kinase signaling pathways. Mol.Endocrinol. 2004;18(2):291-302.
 • 47603 Parkin, D. R. and Malejka-Giganti, D. Differences in the hepatic P450-dependent metabolism of estrogen and tamoxifen in response to treatment of rats with 3,3′-diindolylmethane and its parent compound indole-3-carbinol. Cancer Detect.Prev. 2004;28(1):72-79.
 • 47615 Dalessandri, K. M., Firestone, G. L., Fitch, M. D., Bradlow, H. L., and Bjeldanes, L. F. Pilot study: effect of 3,3′-diindolylmethane supplements on urinary hormone metabolites in postmenopausal women with a history of early-stage breast cancer. Nutr Cancer 2004;50(2):161-167.
 • 47616 Chang, X., Tou, J. C., Hong, C., Kim, H. A., Riby, J. E., Firestone, G. L., and Bjeldanes, L. F. 3,3′-Diindolylmethane inhibits angiogenesis and the growth of transplantable human breast carcinoma in athymic mice. Carcinogenesis 2005;26(4):771-778.
 • 47622 Xue, L., Firestone, G. L., and Bjeldanes, L. F. DIM stimulates IFNgamma gene expression in human breast cancer cells via the specific activation of JNK and p38 pathways. Oncogene 3-31-2005;24(14):2343-2353.
 • 47624 Smith, T. K., Lund, E. K., Clarke, R. G., Bennett, R. N., and Johnson, I. T. Effects of Brussels sprout juice on the cell cycle and adhesion of human colorectal carcinoma cells (HT29) in vitro. J.Agric.Food Chem. 5-18-2005;53(10):3895-3901.
 • 47625 Hsu, J. C., Zhang, J., Dev, A., Wing, A., Bjeldanes, L. F., and Firestone, G. L. Indole-3-carbinol inhibition of androgen receptor expression and downregulation of androgen responsiveness in human prostate cancer cells. Carcinogenesis 2005;26(11):1896-1904.
 • 47627 Aggarwal, B. B. and Ichikawa, H. Molecular targets and anticancer potential of indole-3-carbinol and its derivatives. Cell Cycle 2005;4(9):1201-1215.
 • 47630 Tadi, K., Chang, Y., Ashok, B. T., Chen, Y., Moscatello, A., Schaefer, S. D., Schantz, S. P., Policastro, A. J., Geliebter, J., and Tiwari, R. K. 3,3′-Diindolylmethane, a cruciferous vegetable derived synthetic anti-proliferative compound in thyroid disease. Biochem.Biophys.Res.Commun. 11-25-2005;337(3):1019-1025.
 • 47631 Riby, J. E., Xue, L., Chatterji, U., Bjeldanes, E. L., Firestone, G. L., and Bjeldanes, L. F. Activation and potentiation of interferon-gamma signaling by 3,3′-diindolylmethane in MCF-7 breast cancer cells. Mol.Pharmacol. 2006;69(2):430-439.
 • 47633 Abdelrahim, M., Newman, K., Vanderlaag, K., Samudio, I., and Safe, S. 3,3′-diindolylmethane (DIM) and its derivatives induce apoptosis in pancreatic cancer cells through endoplasmic reticulum stress-dependent upregulation of DR5. Carcinogenesis 2006;27(4):717-728.
 • 47634 Garikapaty, V. P., Ashok, B. T., Tadi, K., Mittelman, A., and Tiwari, R. K. Synthetic dimer of indole-3-carbinol: second generation diet derived anti-cancer agent in hormone sensitive prostate cancer. Prostate 4-1-2006;66(5):453-462.
 • 47638 Sasieni, P. Chemoprevention of cervical cancer. Best.Pract.Res.Clin.Obstet.Gynaecol. 2006;20(2):295-305.
 • 47639 Wang, T. T., Milner, M. J., Milner, J. A., and Kim, Y. S. Estrogen receptor alpha as a target for indole-3-carbinol. J.Nutr.Biochem. 2006;17(10):659-664.
 • 47642 Staub, R. E., Onisko, B., and Bjeldanes, L. F. Fate of 3,3′-diindolylmethane in cultured MCF-7 human breast cancer cells. Chem.Res.Toxicol. 2006;19(3):436-442.
 • 47644 McGuire, K. P., Ngoubilly, N., Neavyn, M., and Lanza-Jacoby, S. 3,3′-diindolylmethane and paclitaxel act synergistically to promote apoptosis in HER2/Neu human breast cancer cells. J.Surg.Res. 5-15-2006;132(2):208-213.
 • 47645 Rogan, E. G. The natural chemopreventive compound indole-3-carbinol: state of the science. In Vivo 2006;20(2):221-228.
 • 47646 Gong, Y., Sohn, H., Xue, L., Firestone, G. L., and Bjeldanes, L. F. 3,3′-Diindolylmethane is a novel mitochondrial H(+)-ATP synthase inhibitor that can induce p21(Cip1/Waf1) expression by induction of oxidative stress in human breast cancer cells. Cancer Res. 5-1-2006;66(9):4880-4887.
 • 47647 Rahman, K. W., Li, Y., Wang, Z., Sarkar, S. H., and Sarkar, F. H. Gene expression profiling revealed survivin as a target of 3,3′-diindolylmethane-induced cell growth inhibition and apoptosis in breast cancer cells. Cancer Res. 5-1-2006;66(9):4952-4960.
 • 47649 Bhuiyan, M. M., Li, Y., Banerjee, S., Ahmed, F., Wang, Z., Ali, S., and Sarkar, F. H. Down-regulation of androgen receptor by 3,3′-diindolylmethane contributes to inhibition of cell proliferation and induction of apoptosis in both hormone-sensitive LNCaP and insensitive C4-2B prostate cancer cells. Cancer Res. 10-15-2006;66(20):10064-10072.
 • 47650 Chen, Y., Xu, J., Jhala, N., Pawar, P., Zhu, Z. B., Ma, L., Byon, C. H., and McDonald, J. M. Fas-mediated apoptosis in cholangiocarcinoma cells is enhanced by 3,3′-diindolylmethane through inhibition of AKT signaling and FLICE-like inhibitory protein. Am.J.Pathol. 2006;169(5):1833-1842.
 • 47652 Reed, G. A., Arneson, D. W., Putnam, W. C., Smith, H. J., Gray, J. C., Sullivan, D. K., Mayo, M. S., Crowell, J. A., and Hurwitz, A. Single-dose and multiple-dose administration of indole-3-carbinol to women: pharmacokinetics based on 3,3′-diindolylmethane. Cancer Epidemiol.Biomarkers Prev. 2006;15(12):2477-2481.
 • 47653 Kim, E. J., Park, S. Y., Shin, H. K., Kwon, D. Y., Surh, Y. J., and Park, J. H. Activation of caspase-8 contributes to 3,3′-Diindolylmethane-induced apoptosis in colon cancer cells. J.Nutr. 2007;137(1):31-36.
 • 47656 Kong, D., Li, Y., Wang, Z., Banerjee, S., and Sarkar, F. H. Inhibition of angiogenesis and invasion by 3,3′-diindolylmethane is mediated by the nuclear factor-kappaB downstream target genes MMP-9 and uPA that regulated bioavailability of vascular endothelial growth factor in prostate cancer. Cancer Res. 4-1-2007;67(7):3310-3319.
 • 47657 Li, Y., Wang, Z., Kong, D., Murthy, S., Dou, Q. P., Sheng, S., Reddy, G. P., and Sarkar, F. H. Regulation of FOXO3a/beta-catenin/GSK-3beta signaling by 3,3′-diindolylmethane contributes to inhibition of cell proliferation and induction of apoptosis in prostate cancer cells. J.Biol.Chem. 7-20-2007;282(29):21542-21550.
 • 47659 Kassie, F., Anderson, L. B., Scherber, R., Yu, N., Lahti, D., Upadhyaya, P., and Hecht, S. S. Indole-3-carbinol inhibits 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone plus benzo(a)pyrene-induced lung tumorigenesis in A/J mice and modulates carcinogen-induced alterations in protein levels. Cancer Res. 7-1-2007;67(13):6502-6511.
 • 47670 Hsu, E. L., Chen, N., Westbrook, A., Wang, F., Zhang, R., Taylor, R. T., and Hankinson, O. CXCR4 and CXCL12 down-regulation: a novel mechanism for the chemoprotection of 3,3′-diindolylmethane for breast and ovarian cancers. Cancer Lett. 6-28-2008;265(1):113-123.
 • 47671 Azmi, A. S., Ahmad, A., Banerjee, S., Rangnekar, V. M., Mohammad, R. M., and Sarkar, F. H. Chemoprevention of pancreatic cancer: characterization of Par-4 and its modulation by 3,3′ diindolylmethane (DIM). Pharm.Res. 2008;25(9):2117-2124.
 • 47673 Ali, S., Banerjee, S., Ahmad, A., El-Rayes, B. F., Philip, P. A., and Sarkar, F. H. Apoptosis-inducing effect of erlotinib is potentiated by 3,3′-diindolylmethane in vitro and in vivo using an orthotopic model of pancreatic cancer. Mol.Cancer Ther. 2008;7(6):1708-1719.
 • 47674 Zhao, Y. Y., Zhou, L., Pan, Y. Z., Zhao, L. J., Liu, Y. N., Yu, H., Li, Y., and Zhao, X. J. [3,3-diindolylmethane enhances the inhibitory effect of idarubicin on the growth of human prostate cancer cells]. Zhonghua Yi.Xue.Za Zhi. 3-11-2008;88(10):661-664.
 • 47676 Reed, G. A., Sunega, J. M., Sullivan, D. K., Gray, J. C., Mayo, M. S., Crowell, J. A., and Hurwitz, A. Single-dose pharmacokinetics and tolerability of absorption-enhanced 3,3′-diindolylmethane in healthy subjects. Cancer Epidemiol.Biomarkers Prev. 2008;17(10):2619-2624.
 • 47677 Smith, S., Sepkovic, D., Bradlow, H. L., and Auborn, K. J. 3,3′-Diindolylmethane and genistein decrease the adverse effects of estrogen in LNCaP and PC-3 prostate cancer cells. J.Nutr. 2008;138(12):2379-2385.
 • 47678 Degner, S. C., Papoutsis, A. J., Selmin, O., and Romagnolo, D. F. Targeting of aryl hydrocarbon receptor-mediated activation of cyclooxygenase-2 expression by the indole-3-carbinol metabolite 3,3′-diindolylmethane in breast cancer cells. J.Nutr. 2009;139(1):26-32.
 • 47681 Ichite, N., Chougule, M. B., Jackson, T., Fulzele, S. V., Safe, S., and Singh, M. Enhancement of docetaxel anticancer activity by a novel diindolylmethane compound in human non-small cell lung cancer. Clin.Cancer Res. 1-15-2009;15(2):543-552.
 • 47687 Ahmad, A., Kong, D., Sarkar, S. H., Wang, Z., Banerjee, S., and Sarkar, F. H. Inactivation of uPA and its receptor uPAR by 3,3′-diindolylmethane (DIM) leads to the inhibition of prostate cancer cell growth and migration. J.Cell Biochem. 6-1-2009;107(3):516-527.
 • 47689 Kim, Y. H., Kwon, H. S., Kim, D. H., Shin, E. K., Kang, Y. H., Park, J. H., Shin, H. K., and Kim, J. K. 3,3′-diindolylmethane attenuates colonic inflammation and tumorigenesis in mice. Inflamm.Bowel.Dis. 2009;15(8):1164-1173.
 • 47691 Vivar, O. I., Lin, C. L., Firestone, G. L., and Bjeldanes, L. F. 3,3′-Diindolylmethane induces a G(1) arrest in human prostate cancer cells irrespective of androgen receptor and p53 status. Biochem.Pharmacol. 9-1-2009;78(5):469-476.
 • 47697 Elackattu, A. P., Feng, L., and Wang, Z. A controlled safety study of diindolylmethane in the immature rat model. Laryngoscope 2009;119(9):1803-1808.
 • 47701 Ahmad, A., Kong, D., Wang, Z., Sarkar, S. H., Banerjee, S., and Sarkar, F. H. Down-regulation of uPA and uPAR by 3,3′-diindolylmethane contributes to the inhibition of cell growth and migration of breast cancer cells. J.Cell Biochem. 11-1-2009;108(4):916-925.
 • 47705 Dong, L., Xia, S., Gao, F., Zhang, D., Chen, J., and Zhang, J. 3,3′-Diindolylmethane attenuates experimental arthritis and osteoclastogenesis. Biochem.Pharmacol. 3-1-2010;79(5):715-721.
 • 47706 Sepkovic, D. W., Stein, J., Carlisle, A. D., Ksieski, H. B., Auborn, K., and Bradlow, H. L. Diindolylmethane inhibits cervical dysplasia, alters estrogen metabolism, and enhances immune response in the K14-HPV16 transgenic mouse model. Cancer Epidemiol.Biomarkers Prev. 2009;18(11):2957-2964.
 • 47707 Kim, E. J., Shin, M., Park, H., Hong, J. E., Shin, H. K., Kim, J., Kwon, D. Y., and Park, J. H. Oral administration of 3,3′-diindolylmethane inhibits lung metastasis of 4T1 murine mammary carcinoma cells in BALB/c mice. J.Nutr. 2009;139(12):2373-2379.
 • 47709 Del Priore G., Gudipudi, D. K., Montemarano, N., Restivo, A. M., Malanowska-Stega, J., and Arslan, A. A. Oral diindolylmethane (DIM): pilot evaluation of a nonsurgical treatment for cervical dysplasia. Gynecol.Oncol. 2010;116(3):464-467.
 • 47713 Li, Y., Li, X., and Guo, B. Chemopreventive agent 3,3′-diindolylmethane selectively induces proteasomal degradation of class I histone deacetylases. Cancer Res. 1-15-2010;70(2):646-654.
 • 47721 Kandala, P. K. and Srivastava, S. K. Activation of checkpoint kinase 2 by 3,3′-diindolylmethane is required for causing G2/M cell cycle arrest in human ovarian cancer cells. Mol.Pharmacol. 2010;78(2):297-309.
 • 47723 Kassie, F., Melkamu, T., Endalew, A., Upadhyaya, P., Luo, X., and Hecht, S. S. Inhibition of lung carcinogenesis and critical cancer-related signaling pathways by N-acetyl-S-(N-2-phenethylthiocarbamoyl)-l-cysteine, indole-3-carbinol and myo-inositol, alone and in combination. Carcinogenesis 2010;31(9):1634-1641.
 • 47728 Jin, Y., Zou, X., and Feng, X. 3,3′-Diindolylmethane negatively regulates Cdc25A and induces a G2/M arrest by modulation of microRNA 21 in human breast cancer cells. Anticancer Drugs 2010;21(9):814-822.
 • 47729 Heath, E. I., Heilbrun, L. K., Li, J., Vaishampayan, U., Harper, F., Pemberton, P., and Sarkar, F. H. A phase I dose-escalation study of oral BR-DIM (BioResponse 3,3′- Diindolylmethane) in castrate-resistant, non-metastatic prostate cancer. Am.J.Transl.Res. 2010;2(4):402-411.
 • 47738 Wattenberg, L. W. and Loub, W. D. Inhibition of polycyclic aromatic hydrocarbon-induced neoplasia by naturally occurring indoles. Cancer Res. 1978;38(5):1410-1413.
 • 47744 Jellinck, P. H., Makin, H. L., Sepkovic, D. W., and Bradlow, H. L. Influence of indole carbinols and growth hormone on the metabolism of 4-androstenedione by rat liver microsomes. J.Steroid Biochem.Mol.Biol. 1993;46(6):791-798.
 • 47745 Jellinck, P. H., Forkert, P. G., Riddick, D. S., Okey, A. B., Michnovicz, J. J., and Bradlow, H. L. Ah receptor binding properties of indole carbinols and induction of hepatic estradiol hydroxylation. Biochem.Pharmacol. 3-9-1993;45(5):1129-1136.
 • 47749 Gamet-Payrastre, L., Lumeau, S., Gasc, N., Cassar, G., Rollin, P., and Tulliez, J. Selective cytostatic and cytotoxic effects of glucosinolates hydrolysis products on human colon cancer cells in vitro. Anticancer Drugs 1998;9(2):141-148.
 • 93482 Yang G, Wang Y, Tian J, Liu JP. Huperzine A for Alzheimer’s disease: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. PLoS One 2013;8(9):e74916.
 • 93835 Bui PV, Moualla M, Upson DJ. A Possible Association of Diindolylmethane with Pulmonary Embolism and Deep Venous Thrombosis. Case Rep Med. 2016;2016:7527098.
 • 93836 Castañon A, Tristram A, Mesher D, Powell N, Beer H, Ashman S, Rieck G, Fielder H, Fiander A, Sasieni P. Effect of diindolylmethane supplementation on low-grade cervical cytological abnormalities: double-blind, randomised, controlled trial. Br J Cancer. 2012 Jan 3;106(1):45-52.
 • 93838 Hong C, Firestone GL, Bjeldanes LF. Bcl-2 family-mediated apoptotic effects of 3,3′-diindolylmethane (DIM) in human breast cancer cells. Biochem Pharmacol. 2002 Mar 15;63(6):1085-97.
 • 93839 Kotsopoulos J, Zhang S, Akbari M, Salmena L, Llacuachaqui M, Zeligs M, Sun P, Narod SA. BRCA1 mRNA levels following a 4-6-week intervention with oral 3,3′-diindolylmethane. Br J Cancer. 2014 Sep 23;111(7):1269-74.
 • 93840 Le TM, Sanders CJ, van de Corput L, van Erpecum KJ, Röckmann H. Drug rash with eosinophilia and systemic symptoms caused by the dietary supplement diindolylmethane. J Allergy Clin Immunol Pract. 2016 Jan-Feb;4(1):175-6.
 • 93841 Rahman KM, Ali S, Aboukameel A, Sarkar SH, Wang Z, Philip PA, Sakr WA, Raz A. Inactivation of NF-kappaB by 3,3′-diindolylmethane contributes to increased apoptosis induced by chemotherapeutic agent in breast cancer cells. Mol Cancer Ther. 2007 Oct;6(10):2757-65.
 • 93842 Rajoria S, Suriano R, Parmar PS, Wilson YL, Megwalu U, Moscatello A, Bradlow HL, Sepkovic DW, Geliebter J, Schantz SP, Tiwari RK. 3,3′-diindolylmethane modulates estrogen metabolism in patients with thyroid proliferative disease: a pilot study. Thyroid. 2011 Mar;21(3):299-304.
 • 93845 Wu TY, Huang Y, Zhang C, Su ZY, Boyanapalli S, Khor TO, Wang H, Lin H, Gounder M, Kagan L, Androulakis IP, Kong AN. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of 3,3′-diindolylmethane (DIM) in regulating gene expression of phase II drug metabolizing enzymes. J Pharmacokinet Pharmacodyn. 2015 Aug;42(4):401-8.
Vademecum bestellen
Vademecum
Vademecum bestellen
3-secties
 • Aandoeningen
 • Monografie
 • Oplossingen

Prijs
€ 29,90 (exclusief BTW)

Bestel vademecum
Bestel vademecum
Sluiten