Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

Indole-3-Carbinol

In het kort
  • Indole-3-carbinol (I3C) is een natuurlijke stof die we aantreffen in kruisbloemige groenten zoals broccoli, kool en mosterdgroenten.
  • Het ontstaat wanneer deze groenten worden gesneden, geplet of gekookt.
  • Tijdens de spijsvertering wordt I3C voornamelijk omgezet in diindolylmethaan (DIM).
  • De stof kan daarmee mogelijk invloed uitoefenen op de afbraak van oestrogeen.
In het kort

Wat is Indole-3-Carbinol?

Kruisbloemige groenten zoals broccoli, spruitjes en koolsoorten bevatten glucosinolaten. Deze stofjes worden tijdens het snijden, pletten of koken omgezet in indole-3-carbinal (I3C). Het enzym myrosinase, ook aanwezig in kruisbloemige groenten, is hiervoor verantwoordelijk. In de zure omgeving van de maag wordt I3C vervolgens grotendeels omgezet in diindolylmethaan (DIM).

Een gemiddeld dieet bevat 20-120 mg I3C per dag. Ongeveer 10-20% hiervan wordt omgezet in DIM, wat neerkomt op een dagelijkse inname van 2-24 mg DIM.

Wat is Indole-3-Carbinol?

Gebruik

Onderzoek naar de effecten van I3C is nog steeds in ontwikkeling. De meeste studies tot nu toe zijn klein en van lage kwaliteit, wat betekent dat er nog veel onduidelijkheid is over de effectiviteit van I3C. Toch zijn er enkele voorlopige studies die suggereren dat I3C mogelijk nuttig kan zijn bij PMS, menopauze en oestrogeendominantie.

Gebruik

Werking

Oestrogeenverlagende effecten

I3C en stoffen die eruit gevormd worden verminderen mogelijk de activiteit van oestrogeenreceptoren, waardoor ze de effecten van oestrogeen op het lichaam remmen. Bovendien kunnen ze zich aan oestrogeenreceptoren binden en zo de werking van oestrogeen verder verminderen.

Normaal gesproken wordt oestrogeen in de lever afgebroken tot verschillende stoffen. Sommige van deze afbraakproducten zijn gunstig (zwakke werking of zelfs anti-oestrogeen), terwijl andere juist schadelijk kunnen zijn (DNA-schade, celdeling). I3C en DIM lijken de lever te stimuleren om meer van de gunstige afbraakproducten te maken en minder van de schadelijke.

Werking

Veiligheid

I3C is mogelijk veilig bij oraal gebruik en op de juiste manier in medicinale hoeveelheden. Doseringen tot 400 mg per dag zijn veilig gebruikt gedurende een langere periode. Er zijn ook aanwijzingen dat tweemaal daags 400 mg veilig kan worden gebruikt gedurende een periode van 4 weken.

Er is onvoldoende betrouwbare informatie beschikbaar over de veiligheid van I3C bij gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding. Gebruik daarom vermijden.

Veiligheid

Interacties

Medicijnen

Anticoagulant/antiplaten

Laboratoriumonderzoek toont aan dat I3C de bloedplaatjesaggregatie remt. Theoretisch zou I3C het risico op bloedingen kunnen verhogen bij gebruik met plaatjesaggregatieremmers of anticoagulantia.

Cytochroom

Er zijn aanwijzingen dat I3C CYP1A2-isozymen induceert. Theoretisch zou I3C het metabolisme van CYP1A2-substraten kunnen verhogen en de serumconcentraties kunnen verlagen.

Oestrogeen medicatie

Er zijn aanwijzingen dat I3C anti-oestrogene activiteit heeft. Theoretisch zou het de effecten van oestrogeentherapie kunnen verstoren.

Supplementen

Laboratoriumonderzoek laat zien dat I3C de bloedplaatjesaggregatie kan remmen. Theoretisch zou gelijktijdig gebruik van I3C met kruiden die de bloedplaatjesaggregatie beïnvloeden het risico op bloedingen bij sommige mensen kunnen verhogen.

Ziekte

I3C kan mogelijk de bloedplaatjesaggregatie remmen, wat het risico op bloedingen kan verhogen. Vermijd gebruik daarom bij patiënten met bloedingsstoornissen of patiënten die binnen 2 weken een operatie ondergaan.

Interacties

Dosering

I3C wordt gebruikt in doseringen van tweemaal daags 200 mg gedurende 5 jaar.

Dosering
Referenties

Voor het schrijven van deze pagina is gebruik gemaakt van de professionele monografie van Natural Medicines (NatMed).

Vind een orthomoleculaire therapeut bij jou in de buurt
Sluiten