Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

L-Methionine

In het kort
  • Methionine is een essentieel aminozuur, wat betekent dat het niet door het menselijk lichaam kan worden geproduceerd.
  • Het is een van de twintig standaard aminozuren die worden gebruikt in de synthese van eiwitten in het lichaam.
  • L-methionine is nodig voor de productie van eiwitten in het lichaam – waaronder spiereiwitten, enzymen en antilichamen – en is betrokken bij de methyleringsprocessen.
  • De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) voor volwassenen is 13 mg/kg per dag methionine plus cysteïne.
  • L-methionine heeft antioxidant effecten en mogelijk antivirale effecten, voorkomt leverbeschadiging bij paracetamolvergiftiging en zou opvliegers in de post-menopauze helpen verminderen.
In het kort

Wat is L-Methionine?

Methionine is een bijzonder aminozuur dat zich onderscheidt vanwege zijn zwavelhoudende eigenschap. Aangezien het menselijk lichaam niet in staat is om methionine te produceren, valt het in de categorie van essentiële aminozuren. Dit houdt in dat we dit cruciale aminozuur via onze voeding moeten binnenkrijgen om aan onze fysiologische behoeften te voldoen.

Het opnemen van voldoende methionine in ons dieet is essentieel vanwege zijn cruciale rol in diverse cellulaire functies. Een van de voornaamste functies van methionine is het bevorderen van eiwitsynthese. Dit proces is essentieel voor de groei en het herstel van lichaamsweefsels. Methionine draagt ook bij aan de methylering van DNA, RNA en andere moleculen, een proces dat cruciaal is voor de regulatie van genexpressie en het behoud van de stabiliteit van onze genetische informatie. Voedingsmiddelen die rijk zijn aan eiwitten, zoals zaden, vlees en vis, zijn uitstekende bronnen van methionine.

Wat is L-Methionine?

Gebruik

L-methionine speelt een belangrijke rol in diverse lichaamsprocessen. Als een belangrijke bouwsteen van eiwitten, is L-methionine nodig voor de productie van eiwitten in het lichaam, waaronder spiereiwitten, enzymen en antilichamen. Daarnaast is L-methionine betrokken bij de methyleringsprocessen. Deze processen zijn van cruciaal belang voor het reguleren van de genexpressie, het onderhouden van de stabiliteit van DNA en RNA, en het ondersteunen van andere lichaamsfuncties zoals ontgifting, metabolisme en groei.

Bovendien helpt L-methionine bij het vormen van andere belangrijke moleculen in het lichaam. Het is bijvoorbeeld betrokken bij de productie van cysteïne, een ander zwavelhoudend aminozuur dat essentieel is voor de productie van het krachtige antioxidant glutathion. L-methionine kan ook helpen bij de productie van taurine, een stof die belangrijk is voor de cardiovasculaire functie en het zenuwstelsel. Het is eveneens betrokken bij de aanmaak van creatine, een molecule die bijdraagt aan de energievoorziening van spier- en zenuwcellen. Naast de rol in lichaamsfuncties wordt L-methionine ook gebruikt bij ondersteuning van de leverfunctie, verbetering van stemming en hersenfunctie, en bevordering van gezonde huid en haar.

Uit bevolkingsonderzoek is gebleken dat een hogere inname van methionine via de voeding tijdens de zwangerschap gepaard gaat met een verminderd risico op neuralebuisdefecten in vergelijking met een lagere inname via de voeding.

Gebruik

Werking

Antioxiderende effecten

Er is interesse in het gebruik van methionine bij pijn die optreedt als gevolg van pancreatitis. Bij patiënten met chronische pancreatitis zijn de niveaus van antioxidanten uitgeput en is er sprake van oxidatieve stress. Dit is zowel in de bloedsomloop als in de pancreas zelf aanwezig. Oxidatieve stress resulteert in een verstoring van de transsulfuratieroute in de pancreas. Oxidatieve stress kan leiden tot een uitputting van methionine, een essentieel onderdeel dat nodig is om deze route in stand te houden. De combinatie van lage niveaus van methionine naast oxidatieve stress leidt uiteindelijk tot ontsteking in de alvleesklier, pijn en fibrose. Aangenomen wordt dat suppletie met methionine de route verbetert en ontstekingen en pijn verlicht.

Patiënten met een door alcohol veroorzaakte leverziekte vertonen vaak hypermethioninemie, wat wordt toegeschreven aan een verminderd metabolisme van methionine tot SAMe. Bij lage niveaus van glutathion loopt de lever een verhoogd risico op schade door vrije radicalen. Toxische niveaus van methionine kunnen worden gecorrigeerd met glycine. Glycine lijkt de afbraak van methionine door transsulfuratie te bevorderen door te werken als een receptor voor methylgroepen. Overmatige methionine concurreert om glycine en beperkt de beschikbaarheid van glycine voor andere metabolische interacties, zoals de synthese van glutathion.

Methionine is ook onderzocht op zijn effecten op het gehoor. Bij een diermodel toonde een reddingsdosering van D-methionine na blootstelling aan impuls- of steady-state lawaai geen beschermend effect op tijdelijke gehoordrempelverschuivingen, maar beïnvloedde het wel enkele serum- en cochleaire antioxidantniveaus.

Antivirale effecten

Reactieve zuurstof- en stikstofspecies (ROS/RNS) worden geproduceerd in geïnfecteerde cellen, maar ook uitgescheiden door fagocyten. Dit beschadigt virale cellen, waardoor het immuunsysteem de cellen via het lymfestelsel kan opruimen. Ontsteking veroorzaakt door overproductie van ROS/RNS kan echter het omliggende gezonde weefsel beschadigen. Er is belangstelling voor het gebruik van supplementen met antioxiderende eigenschappen, waaronder methionine, om het ROS/RNS-systeem onder controle te houden en schade aan het omliggende gezonde weefsel te beperken.

Laboratoriumonderzoek toont aan dat alleen L-methionine in granulocyten van gezonde patiënten pro-oxidante effecten vertoont via stimulering van de ROS/RNS-productie. In combinatie met co-enzym Q10, vitamine E en selenium remde het de vorming van reactieve zuurstofsoorten in het algemeen. Dit suggereert een klein effect op de stimulatie van granulocyten met algemene antioxiderende eigenschappen.

Endocriene effecten

Van veel aminozuren is bekend dat ze groeihormoon stimuleren. Voorlopig bewijs suggereert dat methionine ook de secretie van basaal groeihormoon en groeihormoon, geïnduceerd door groeihormoon releasing hormoon (GHRH), kan versterken.

Hepatische effecten

Bij paracetamolvergiftiging lijkt methionine leverbeschadiging en necrose te voorkomen door de glutathionsynthese te bevorderen. De toxische metaboliet van paracetamol (N-acetyl-p-benzquinoneimine) zal zich dan binden aan glutathion in plaats van aan levercellen.

Hormonale effecten

Er is belangstelling voor het gebruik van methionine voor postmenopauzale symptomen, met name opvliegers. Net als gabapentine lijkt L-methionine een hoge affiniteit te hebben voor de alfa-2-delta-subeenheid van calciumkanalen. Deze interactie leidt tot afname van calciumstromen, waarvan wordt gedacht dat het opvliegers helpt verminderen.

Voedingseffecten

Methionine via de voeding heeft meestal geen effect op de homocysteïnespiegel. Niveaus kunnen stijgen en mogelijk hyperhomocysteïnemie veroorzaken als enzymen die worden gebruikt voor het metabolisme van homocysteïne defect zijn en/of als er een tekort is aan foliumzuur, vitamine B12 of vitamine B6. Hyperhomocysteïnemie kan endotheliale schade veroorzaken en het risico op vaatziekten verhogen. Hyperhomocysteïnemie die niet reageert op vitaminesuppletie reageert soms op een dieetbeperking van methionine.

Werking

Veiligheid

L-methionine gebruik is veilig bij oraal gebruik in hoeveelheden die gewoonlijk in voedsel worden aangetroffen. Doseringen hoger dan 100 mg/kg moeten worden vermeden om ernstige en potentieel dodelijke cerebrale effecten te voorkomen.

Kinderen

L-methionine is veilig bij oraal gebruik in hoeveelheden die gewoonlijk in voedingsmiddelen worden aangetroffen. Bij intraveneus gebruik bij zuigelingen die parenterale voeding krijgen is het waarschijnlijk onveilig. Bij zuigelingen kan de methionineconcentratie in het bloed toenemen als gevolg van een lagere enzymactiviteit en het onvermogen om methionine te metaboliseren. Hoge niveaus van methionine kunnen levertoxiciteit veroorzaken.

Zwangerschap en borstvoeding

L-methionine is veilig bij oraal gebruik in hoeveelheden die gewoonlijk in voedingsmiddelen worden aangetroffen. Er is onvoldoende betrouwbare informatie beschikbaar over de veiligheid van methionine in medische doseringen tijdens zwangerschap en borstvoeding; Vermijd daarom te gebruiken.

Veiligheid

Interacties

Er zijn geen interacties met medicijnen of supplementen bekend.

Interacties met bepaalde aandoeningen

Methionine kan veranderingen in de serum-pH veroorzaken en mag niet worden gebruikt bij patiënten met acidose. Metabolisme van methionine kan resulteren in de vorming van zwavelzuur.

Theoretisch zou methionine atherosclerose kunnen bevorderen of verergeren. Dieet of aanvullend methionine kan het homocysteïnegehalte verhogen, vooral bij patiënten met een tekort aan foliumzuur, vitamine B12 of B6, of patiënten met stoornissen van het homocysteïnemetabolisme. Hyperhomocysteïnemie wordt in verband gebracht met een verhoogd risico op vaatziekten.

Methionine kan bestaande leverbeschadiging verergeren bij patiënten met cirrose en kan bestaande leverbeschadiging verergeren bij patiënten met een leveraandoening.

Theoretisch zou het gebruik van methionine bij patiënten met een specifieke genetische mutatie die MTHFR-deficiëntie veroorzaakt, het risico op nadelige vasculaire effecten van hyperhomocysteïnemie kunnen verhogen. Patiënten met de MTHFR C677T-mutatie hebben metabole homocysteïnedeficiëntie en dienen het gebruik van methioninesupplementen te vermijden.

Het gebruik van grote doseringen methionine (bijv. 20 gram per dag gedurende 5 dagen) bij patiënten met schizofrenie kan agitatie, verwardheid, delirium, desoriëntatie, lusteloosheid en andere soortgelijke symptomen veroorzaken.

Interacties

Dosering

Volwassen – oraal

De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) voor volwassenen is 13 mg/kg per dag methionine plus cysteïne.

Kinderen

De dagelijks aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) is 58 mg/kg methionine plus cysteïne voor zuigelingen van 3-4 maanden oud, 27 mg/kg voor kinderen van ongeveer 2 jaar oud en 22 mg/kg voor kinderen van 10-12 jaar oud.

Dosering
Vind een orthomoleculaire therapeut bij jou in de buurt
Sluiten