Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

De beste probiotica

29 augustus 2018
5 minuten leestijd
Symflora probiotica
In het kort
 • Pre- en probiotica gecombineerd
 • Meerdere stammen
 • Stabiliteit van het product
 • Overlevingstest
 • Metabole activiteitstest
 • Vereisten goede probiotica

Waar moet een goede probiotica formule aan voldoen?

Probiotica zijn goede bacteriën die van nature in onze darmen voorkomen. In het product bestaan ze alleen in inactieve staat om hun houdbaarheid te waarborgen. Wanneer de eencelligen in aanraking komen met water worden ze weer actief en kunnen ze ondersteuning bieden bij het behouden van het microbiële balans in onze darmen.

Is gezondheid ook jouw passie en wil je meer leren over voeding en suppletie? Bekijk dan eens onze e-learning Orthomoleculair Adviseur Basis.

[advice]

Naast probiotica bestaat er ook prebiotica. Dit zijn onverteerbare voedingsvezels die als voeding dienen voor de probiotica. Hierdoor wordt het aantal werkzame bacteriën groter, sterker en hebben ze een betere overlevingskans binnen ons verteringsgestel.

Er bestaan talloze bacteriële stammen die een effect kunnen hebben op de darmflora. Maar welke moet je nu selecteren voor een goed probioticum? Uit onderzoek blijkt dat een probioticum met meerdere stammen effectiever is dan een probiotica met slechts één stam (Hechard et al., 1990).

In dit nieuwsbericht behandelen wij de vijf belangrijke aspecten waaraan een hoogwaardige probiotica formule moet voldoen.

Volg deze opleiding als E-learning
Start nu met e-learning en ontvang tot wel 27.5% korting! E-learning
Bekijk e-learning

Pre- en probiotica gecombineerd

Prebiotica zijn onverteerbare voedingsvezels die ook voorkomen in groente, fruit en granen. Deze voedingsvezels stimuleren de groei en activiteit van bacteriën in ons verteringsgestel. In reguliere probioticaformules wordt geen prebiotica opgenomen. Om het maximale uit uw probiotica te halen wordt u dan geacht prebiotica los aan te schaffen. Vaak zijn deze losse prebiotica producten net zo duur als probiotische producten. Zoek dus naar een probiotica variant waarbij de prebiotica al in de formule is opgenomen.

Meerdere stammen

Zie bacteriële stammen als mensen. Ieder mens heeft specifieke individuele kwaliteiten die niet te vergelijken zijn met de capaciteiten van andere mensen. Daarom worden mensen met verschillende achtergronden in een team gecombineerd om een bepaald doel te bereiken. Dit principe geldt ook voor bacteriële stammen. Elke stam heeft zijn eigen gunstige eigenschappen. Het is dus logisch dat een team van acht verschillende stammen effectiever is bij de bestrijding van een disbalans dan een team van slechts één, twee, of drie stammen. Ook de wetenschap onderstreept deze visie. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een probioticum met meerdere stammen effectiever is dan een probioticum met slechts één stam (Hechard et al., 1990).

Stabiliteit van het product

Zoek naar een probiotica die verpakt is in een sachet. Deze verpakkingskeuze heeft verschillende voordelen ten opzichte van andere verpakkingsmethoden. Zo blijft het product in een sachet optimaal beschermd tegen vocht, licht en lucht. De protectie tegen deze factoren is cruciaal voor een goed probioticum. Vocht, licht en lucht kunnen er namelijk voor zorgen dat het kiemgetal (kve/g) afneemt.

De toevoeging van prebiotica, het selecteren van meerdere stammen, de stabiliteit van het product en het doorstaan van de overlevings- en metabole activiteitstest, zijn relevante graadmeters voor het selecteren van een goed probioticum. Vaak wordt de indruk gewekt dat het aantal kolonievormende eenheden (kve/g) leidend is. Hoe meer (kve/g), hoe beter het product. Dit is echter een misvatting. Want wat is het nut van een grote hoeveelheid (kve/g) wanneer de bacteriën allemaal overlijden in ons maagzuur zonder dat de relevante bestemming, de darmen, is bereikt?

Overlevingstest

Het gastro intestinale (GI) overlevingsmodel is ontwikkeld door Winclove Probiotics in samenwerking met de Universiteit van Maastricht. Het model is een in vitro (buiten het menselijk lichaam) simulatie van de weg door het GI systeem en kan gebruikt worden om vast te stellen in hoeverre probiotische koloniën in leven blijven binnen ons verteringssysteem. Resistentie tegen maagzuur, pepsine, pancreatine en galzouten is essentieel voor de effectiviteit van probiotische bacteriën. In dit experiment is de pH-waarde, en de toevoeging van pepsine, pancreatine en gal gereguleerd om de weg door ons verteringssysteem te simuleren. Het totaal aantal cellen van het probiotische product is op vier verschillende tijdstippen gemeten: na rehydratie van het product (15 minuten), na maagsimulatie (75 minuten), ongeveer 90 minuten na het toevoegen van gal en pancreatine (180 minuten) en aan het einde van de test (360 minuten). Er mag gesproken worden van een hoog overlevingscijfer wanneer het product niet meer dan een log, dus bijvoorbeeld een daling van 10naar 10(Kve/g), afneemt. U dient uit te kijken naar een probiotica waar op de verpakking vermeld is dat het om een probiotica met een hoog overlevingscijfer gaat.

Metabole activiteitstest

De metabole activiteitstest is uitgevoerd door Winclove Probiotics in samenwerking met de Universiteit van Maastricht. Metabole of biologische activiteit is een van de belangrijkste parameters om de kwaliteit van een probioticum te bepalen. Metabole activiteit is zelfs een relevanter criterium voor kwaliteit dan het aantal kolonievormende eenheden (kve/g) dat een product bevat. Door bepaalde variabelen, bijvoorbeeld het doorlopen van het verteringsgestel, kunnen probiotische bacteriën beschadigen. Deze beschadigde bacteriën bereiken niet het activiteitslevel van onbeschadigde bacteriën, terwijl ze wel meegerekend worden tot het totaal aantal kolonievormende eenheden die de interventie van een variabele hebben overleefd. Deze beschadigde probiotica hebben dus nog maar weinig waarde voor het product. De productie van melkzuur kan gebruikt worden als indicator voor de metabole activiteit van probiotische bacteriën. Dus hoe meer melkzuur probiotica produceren, hoe actiever ze zijn. Daarom wordt het meten van de melkzuurproductie gezien als een goede methode om de activiteit van probiotische koloniën vast te stellen. Bij het aanschaffen van een probiotica moet u dus in uw achterhoofd houden dat ergens op het product vermeld wordt dat het gaat om een probioticum met een hoge metabole activiteit.

Vereisten goede probiotica

 • Een combinatie van pre– en probiotica
 • Diversiteit in bacteriële stammen
 • Groot overlevingspercentage
 • Hoge metabole activiteit
 • Stabiliteit van het product

Is gezondheid ook jouw passie en wil je meer leren over voeding en suppletie? Bekijk dan eens onze Orthomoleculair Adviseur Basis.

Referenties
 • Hechard, Y., Dherbomez, M., Cenatiempo, Y., & Letellier, F. (1990). Antagonism of lactic acid bacteria from goats’ milk against pathogenic strains assessed by the ‘sandwich method’. Letters in applied microbiology11(4), 185-188.
Sluiten