Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

Probiotica

Vind een orthomoleculaire therapeut bij jou in de buurt

Wat is probiotica?

Probiotica zijn goede bacteriën die van nature in onze darmen voorkomen. In supplementen bestaan ze alleen in inactieve staat om hun houdbaarheid te waarborgen. Wanneer de eencelligen in aanraking komen met water worden ze weer actief en kunnen ze ondersteuning bieden bij het behouden van het microbiële balans in onze darmen.

Een probioticum is een voedingsmiddel met micro-organismen waaraan een gezondheidsbevorderende werking wordt toegeschreven. Het begrip probioticum kan vertaald worden als “voor het leven” en is ontstaan als reactie op het begrip antibioticum.

Het effect van een goed probioticum binnen ons lichaam kan vertaald worden in drie levels. Hieronder wordt aan de hand van wetenschappelijk onderzoek uiteengezet hoe verschillende probiotische stammen pathogeenbestrijding (level 1), het zogenoemde Trans Epithelial Electric Resistance systeem (TEER, level 2) en cytokine stimulatie (level 3) beïnvloeden.

Pathogeenbestrijding (level 1)

De mate van pathogeenbestrijding wordt gemeten aan de hand van de Well diffusion test (Hechard et al., 1990). In een petrischaal wordt een ziekteverwekkend organisme (E. coli, E. faecalis, B. subtilis of CL. perfringens) gekweekt, waarna een probiotische kolonie wordt toegevoegd om de ziekteverwekker te bestrijden (figuur 1). Wanneer de strijd tegen de ziekteverwekker succesvol blijkt ontstaat er een heldere zone rondom het pathogeen. De grootte van de zone is een indicatie van de capaciteit van de probiotische kolonie om een pathogeen te bestrijden. In tabel 1 is te zien in hoeverre verschillende probiotische koloniën de verschillende ziekteverwekkers effectief bestrijden. De bestrijdingsfactor correspondeert met de diameter van de heldere zone:

  • 0 = geen bestrijding
  • 1 = 8 – 11mm
  • 2 = 11 – 14 mm
  • 3 = >14 mm

De resultaten laten zien dat de mate van effectieve bestrijding van het pathogeen kolonieafhankelijk is

Figuur 1: Pathogeenbestrijding in petrischaal

E. coli E. faecalis B. subtilis CI. perfringens
B. lactis W51 0 0 0 0
B. lactis W52 0 0 0 0
E. feacium W54 2 3 1 1
L. acidophilus W22 2 2 2 1
L. paracasei W20 2 3 2 1
L. plantarum 21 3 3 3 2
L. salivarius W24
Lc. lactis W19
3
1
3
0
2
1
1
0

Tabel 1: Resultaten van pathogeenbestrijding per probiotische kolonie

TEER (level 2)

Om het effect van probiotische bacteriën op de epitheelbarrière vast te stellen werd een in vitro (buiten het menselijk lichaam) experiment uitgevoerd. Hierbij werd de Trans Epithelial Electric Resistance (TEER) gemeten in een Transwell systeem. TEER is een in vitro meetinstrument om de beweging van ionen door paracellulaire wegen vast te stellen (figuur 2).

schematisch overzicht van het transwell syteem om de TEER vast te stellen

Figuur 2: Schematisch overzicht van het transwell syteem om de TEER vast te stellen

Behoud van het intestinale systeem en zijn barrièrefunctie is essentieel voor bepaalde fysiologische processen. Een reductie van TEER door stress is een indicatie dat de barrièrefunctie van de darm vermindert. In het volgende experiment is vastgesteld wat het effect van probiotische koloniën en een combinatie van koloniën op de barrièrefunctie van de darm is. In figuur 3 zijn de resultaten te zien van het experiment met individuele koloniën. De groene balk is een indicatie van de situatie wanneer er geen stressor is. De rode balk is een indicatie van de situatie wanneer er een verminderde barrièrefunctie optreedt. De gele balken tenslotte, laten het beschermende effect zien van de verschillende koloniën. In figuur 4 is te zien dat de acht stammen gecombineerd een beschermend effect hebben op de barrièrefunctie van de darm in verhouding tot een stressor zonder probiotica.

De blauwe balken laten het beschermende effect zien van de individuele koloniën op de barrièrefunctie van de darm

Figuur 3: De blauwe balken laten het beschermende effect zien van de individuele koloniën op de barrièrefunctie van de darm

Cytokine stimulatie (level 3)

Het immuunsysteem wordt gereguleerd door twee categorieën van cytokinen (moleculen die een rol spelen binnen immuun afweer) en geproduceerd door lymfocyten (een type witte bloedcellen die in het rode beenmerg worden gevormd). Cytokinen zijn de voornaamste factoren die het balans van lymfocyten terug brengen naar homeostase. Een belangrijke cytokine binnen dit proces is het ontstekingsremmende IL-10. Omdat probiotische bacteriën de eigenschap hebben het immuunsysteem te reguleren, is er een in vitro experiment uitgevoerd met als doel vast te stellen in hoeverre de koloniën een modulerend effect hebben op de productie van Il-10. De resultaten van het effect van de individuele koloniën op de Il-10 productie na 72 uur is te zien in figuur 4. De bacteriële koloniën werden getest in verschillende experimenten, vandaar het onderscheid in grafiek en controle-eenheid.

Productie van het ontstekingsremmende IL-10 na 72 uur door de individuele koloniën.

Figuur 4: Productie van het ontstekingsremmende IL-10 na 72 uur door de individuele koloniën.

Uit dit onderzoek blijkt dat een probiotica met de stammen: B. lactis, B. lactis, E. feacium, L. acidophilus, L. paracasei, L. plantarum, L. salivarius en Lc. lactis., effectief is tegen ziektebestrijding op verschillende niveaus. Zo is deze combinatie aantoonbaar effectief bij pathogeenbestrijding, op de epitheelbarrière en cytokine stimulatie. Wanneer u op zoek bent naar een effectieve probiotica is het dus aan te raden een probioticum te kiezen met alle, of zo veel mogelijk van de hierboven beschreven stammen.

Wat is probiotica?

Dosering

Aandoening Dagdosering
Acidose 1 x daags 2 x 10⁹ kve van verschillende stammen
Post Viraal Syndroom (PVS) 1 x daags 2 - 4 x 10⁹ kve van verschillende stammen
Huidschimmel (ringworm) 1 x daags 2 x 10⁹ kve van verschillende stammen
Tandvleesontsteking (gingivitis) 1 x daags 2 x 10⁹ kve van verschillende stammen
Kalknagel (schimmelnagel) 1 x daags 2 x 10⁹ kve van verschillende stammen
Bacteriële vaginose 1 x daags 2 x 10⁹ kve van verschillende stammen
Long COVID (post-COVID Syndroom) 1 x daags 2 - 4 x 10⁹ kve van verschillende stammen
Rosacea 1 x daags 2 x 10⁹ kve van veel verschillende stammen
Blindedarmontsteking 1 x daags 2 x 10⁹ kve van veel verschillende stammen
Epilepsie 1 x daags 2 x 10⁹ kve van verschillende stammen
Ziekte van Lyme 1 x daags 2 x 10⁹ kve van verschillende stammen
Diarree 1 x daags 2 x 10⁹ kve van verschillende stammen
Eczeem 1 x daags 2 x 10^9 kve van verschillende stammen en fructo-oligosacchariden (FOS)
Maagzweer (Ulcus Pepticum) 1 x daags 2 x 10⁹ kve van verschillende stammen
SIBO 1 x daags 2 x 10⁹ kve van verschillende stammen
Spijsverteringsproblemen 1 x daags 2 x 10⁹ kve van verschillende stammen
Vermoeidheid (moeheid) 1 x daags 2 x 10⁹ kve van verschillende stammen
Ziekte van Crohn 1 x daags 2 x 10^9 kve van verschillende stammen
Ziekte van Parkinson 1 x daags 2 x 10⁹ kve van verschillende stammen
Ziekte van Pfeiffer 1 x daags 2 x 10⁹ kve van verschillende stammen
Zonneallergie 1 x daags 10⁹ kve (cfu) + FOS en Inuline
Zwangerschap 1 x daags 2 x 10⁹ kve (cfu) van veel verschillende stammen
Lekkende Darm Syndroom 1 x daags 2 x 10⁹ kve van veel verschillende stammen
Levercirrose 1 x daags 2 x 10⁹ kve van verschillende stammen
Malabsorptiesyndroom 1 x daags 2 x 10⁹ kve van veel verschillende stammen
Obesitas 1 x daags 2 x 10⁹ kve van verschillende stammen
Prikkelbare Darm Syndroom 1 x daags 2 x 109 kve van verschillende stammen
Psoriasis 1 x daags 2 x 10^9 kve van verschillende stammen en fructo-oligosacchariden (FOS)
Winderigheid (Flatulentie) 1 x daags 2 x 10⁹ kve van verschillende stammen
Gastritis 1 x daags 2 x 10⁹ kve (cfu) van verschillende stammen
Griep 1 x daags 2-4 x 10⁹ kve van verschillende stammen
Hooikoorts 1 x daags 2 x 10⁹ kve van verschillende stammen
Immuniteit 1 x daags 2 x 10⁹ kve van verschillende stammen
Koortslip 1 x daags 2 x 10⁹ kve van veel verschillende stammen
Lactose-intolerantie 1 x daags 2 x 10⁹ kve van verschillende stammen
Candida 1 x daags 2 x 10⁹ kve van verschillende stammen
ME/CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom) 1 x daags 2 x 10⁹ kve van verschillende stammen
Colitis Ulcerosa 1 x daags 2 x 10⁹ kve (cfu) van verschillende stammen
Constipatie (obstipatie) 1 x daags 2 x 10⁹ kve van verschillende stammen
Covid-19 (Corona) 1 x daags 2 - 4 x 10⁹ kve van verschillende stammen
Darmklachten 1 x daags 2 x 10⁹ kve van veel verschillende stammen
Depressie 1 x daags 2 x 10⁹ kve van veel verschillende stammen
Aften 1 x daags 2 x 10⁹ kve van verschillende stammen
Antibiotica gebruik 1 x daags 2 x 10⁹ kve van verschillende stammen
Astma 1 x daags 2 x 10⁹ kve van verschillende stammen
Autisme 1 x daags 2 x 10⁹ kve van veel verschillende stammen
Blaasontsteking 1 x daags 2 x 10⁹ kve van verschillende stammen
Dosering
Referenties
  • Hechard, Y., Dherbomez, M., Cenatiempo, Y., & Letellier, F. (1990). Antagonism of lactic acid bacteria from goats’ milk against pathogenic strains assessed by the ‘sandwich method’. Letters in applied microbiology11(4), 185-188.
Vademecum bestellen
Vademecum
Vademecum bestellen
3-secties
  • Aandoeningen
  • Monografie
  • Oplossingen

Prijs
€ 29,90 (exclusief BTW)

Bestel vademecum
Bestel vademecum
Sluiten