Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

Prebiotica

In het kort
 • Prebiotica zijn onverteerbare voedingsvezels die de voedingsbodem zijn voor de levende bacteriën (probiotica) in onze darmen.
 • Er zijn verschillende soorten prebiotica, zoals fructo-oligosachariden (FOS), galacto-oligosacchariden (GOS) en inuline, die we terugvinden in verschillende voedingsmiddelen.
 • Onderzoek toont aan dat prebiotica de darmgezondheid verbeteren, de spijsvertering helpen, gewichtsverlies stimuleren en goed zijn voor de gezondheid van de hersenen.
 • Prebiotica zijn veilig bevonden bij oraal gebruik bij volwassenen, kinderen en zwangere vrouwen.
 • Een prebioticum kan onder andere ingezet worden bij diarree, obesitas, constipatie, depressie en prikkelbare darm syndroom.
In het kort

Wat is prebiotica?

Prebiotica is een vorm van voedingsvezels die niet verteerd kan worden in de dunne darm en in de dikke darm terechtkomt, waar ze als voedsel dienen voor gunstige bacteriën en andere micro-organismen in de darmen. Prebiotica wordt ook wel een functionele voedingsstof genoemd omdat het een gunstig effect heeft op de gezondheid van de mens. Prebiotica kan gevonden worden in verschillende soorten voeding, zoals granen, groenten, fruit en zuivelproducten.

Een bekend voorbeeld van een prebioticum is inuline, een oplosbare vezel die voorkomt in verschillende soorten groenten zoals artisjokken, prei, uien en knoflook. Inuline wordt niet verteerd in de dunne darm, maar komt ongewijzigd aan in de dikke darm waar het fungeert als voedselbron voor gunstige bacteriën zoals bifidobacteriën en lactobacillen. Onderzoek heeft aangetoond dat inuline een positief effect heeft op de darmflora en kan bijdragen aan een verbeterde immuunfunctie en vermindering van ontstekingen in de darmen.1

Een ander voorbeeld van een prebioticum is fructo-oligosachariden (FOS), een voedingsvezel die voorkomt in verschillende soorten fruit, groenten en granen. FOS wordt niet verteerd in de dunne darm, maar komt ongewijzigd aan in de dikke darm waar het fungeert als voedselbron voor gunstige bacteriën. Onderzoek heeft aangetoond dat FOS een positief effect heeft op de darmflora en kan bijdragen aan een vermindering van ontstekingen in de darmen en een verbeterde immuunfunctie.2

Wat is prebiotica?

Gebruik

Obstipatie

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat prebiotica de symptomen van obstipatie kunnen verminderen en de darmfunctie kunnen verbeteren. Een systematische review en meta-analyse van 14 gerandomiseerde gecontroleerde studies toonde aan dat prebiotica, met name fructo-oligosacchariden (FOS) en inuline, de transit tijd van de ontlasting verhoogden en de frequentie van de ontlasting verhoogden bij patiënten met chronische idiopathische obstipatie.5 Een andere studie wees uit dat galacto-oligosacchariden (GOS) en lactulose effectief waren bij het verbeteren van de darmtransit bij ouderen met constipatie.6

Een mechanisme waardoor prebiotica obstipatie kunnen verminderen, is door de groei van gunstige bacteriën in de darmen te bevorderen. Door de fermentatie van prebiotica worden korte-keten vetzuren (SCFA’s) geproduceerd, waaronder butyraat, propionaat en acetaat, die de darmgezondheid kunnen bevorderen en de beweeglijkheid van de darm kunnen verbeteren.7

Diarree

Verschillende studies hebben aangetoond dat prebiotica kunnen helpen bij de behandeling van verschillende soorten diarree, waaronder acute infectieuze diarree en diarree veroorzaakt door antibiotica. Een studie toonde aan dat het gebruik van fructo-oligosachariden (FOS) de frequentie van diarree verminderde bij kinderen die antibiotica gebruikten, in vergelijking met kinderen die geen FOS gebruikten.8

Een ander onderzoek vond dat het gebruik van galacto-oligosachariden (GOS) de duur van acute infectieuze diarree verkortte bij kinderen in vergelijking met een placebo.9

Een recentere studie toonde aan dat een mengsel van prebiotica (FOS, GOS en inuline) de symptomen van prikkelbare darmsyndroom (PDS)-gerelateerde diarree verminderde bij volwassenen.10

Inflammatoire darmziektes

Inflammatoire darmziekten (IBD) zijn chronische aandoeningen die worden gekenmerkt door ontsteking van de darmwand. IBD omvat ziekten zoals de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa.

Een systematische review en meta-analyse van 13 gerandomiseerde gecontroleerde studies toonde aan dat prebiotica de ontsteking bij patiënten met IBD kunnen verminderen. Er werd een significant verschil gevonden tussen de prebioticagroep en de placebogroep wat betreft de klinische respons en de endoscopische respons.11

Een andere gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie wees uit dat prebiotica de ziekteactiviteit van colitis ulcerosa kunnen verminderen. Na acht weken behandeling met prebiotica hadden patiënten een significante vermindering van de ziekteactiviteit en verminderde ontstekingsscores in de dikke darm.12

Bovendien werd in een gerandomiseerde gecontroleerde studie bij patiënten met de ziekte van Crohn vastgesteld dat prebiotica de kwaliteit van leven verbeterden, de symptomen van de ziekte verminderden en het aantal stoelgangen verminderden.13

Prikkelbare darm syndroom

Het prikkelbare darm syndroom (PDS) is een aandoening waarbij patiënten last hebben van chronische buikpijn, opgeblazen gevoel, diarree en/of obstipatie. Omdat prebiotica de groei van gunstige bacteriën in de darmen stimuleren, kan het gebruik van prebiotica mogelijk gunstig zijn bij de behandeling van PDS.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat prebiotica effectief kunnen zijn bij het verminderen van PDS-klachten. Zo heeft een systematische review en meta-analyse van 15 gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken aangetoond dat prebiotica significant de symptomen van PDS verminderen, zoals buikpijn, opgeblazen gevoel en winderigheid.14 Een ander gerandomiseerd onderzoek bij patiënten met PDS toonde aan dat inname van een combinatie van prebiotica en probiotica leidde tot significante vermindering van buikpijn en een verbeterde kwaliteit van leven.15

Cholesterol

Een meta-analyse van 82 gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken toonde aan dat prebiotica, zoals inuline, fructo-oligosacchariden (FOS) en galacto-oligosacchariden (GOS), de concentratie van totaal cholesterol en LDL-cholesterol significant verlaagden, terwijl ze de concentratie van HDL-cholesterol significant verhoogden. Bovendien had de suppletie van prebiotica geen significant effect op de concentratie van triglyceriden.16 Een andere meta-analyse van 28 onderzoeken vond een vergelijkbaar effect van prebiotica op het cholesterolmetabolisme, waarbij prebiotica de concentratie van totaal cholesterol, LDL en triglyceriden significant verlaagden, terwijl ze de concentratie van HDL significant verhoogden.17

Diabetes

Een aantal studies heeft aangetoond dat prebiotica kunnen leiden tot een verlaging van de bloedsuikerspiegel en verbetering van de insulineresistentie. Een systematische review en meta-analyse van 17 gerandomiseerde gecontroleerde studies bij patiënten met diabetes mellitus type 2 toonde aan dat inname van prebiotica resulteerde in significante dalingen van de nuchtere bloedsuikerspiegel, HbA1c en insulineresistentie, in vergelijking met een placebo of controlebehandeling. Daarnaast werd er ook een gunstig effect waargenomen op de bloeddruk en lipidenprofielen.18 Een andere studie vond dat de dagelijkse inname van prebiotica de glucosetolerantie verbeterde en de insulineresistentie verlaagde bij patiënten met overgewicht en obesitas.19

Obesitas

Een meta-analyse van 26 gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken toonde aan dat prebiotica een gunstig effect hebben op lichaamsgewicht, BMI en vetmassa bij mensen met overgewicht en obesitas.20 Een ander onderzoek toonde aan dat dagelijkse suppletie met prebiotica gedurende 12 weken leidde tot een significant gewichtsverlies en verbeterde glucosetolerantie bij obese kinderen.21 Bovendien hebben prebiotica mogelijk een gunstig effect op de eetlustregulatie en voedselinname, wat kan bijdragen aan gewichtsverlies.22

Osteoporose

Een systematische review en meta-analyse van klinische studies die in 2020 werden gepubliceerd, onderzocht het effect van inuline op de botdichtheid bij volwassenen en oudere mensen.23 De analyse toonde aan dat inuline-suppletie de botdichtheid in de heup en de lumbale wervelkolom significant verhoogde. De auteurs suggereren dat deze bevindingen te wijten kunnen zijn aan het vermogen van inuline om de opname van calcium te verbeteren, wat een belangrijk mineraal is voor de botgezondheid.

Een andere studie die in 2017 werd gepubliceerd, onderzocht het effect van prebiotica op botparameters bij ratten met een tekort aan oestrogeen, een veel voorkomende oorzaak van osteoporose.24 De resultaten toonden aan dat suppletie met een combinatie van inuline en oligofructose de botmineraaldichtheid verhoogde en de ontsteking in de botten verminderde.

Allergieën

Uit een systematische review en meta-analyse van 11 gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studies bleek dat prebiotica de symptomen van allergische rhinitis, ook wel hooikoorts genoemd, kunnen verminderen.25 De studie toonde aan dat de inname van prebiotica, voornamelijk inuline en fructo-oligosacchariden, leidde tot een significante vermindering van de neus- en oogklachten die geassocieerd worden met allergische rhinitis.

Atopische dermatitis

Een gerandomiseerde gecontroleerde studie bij zuigelingen met een hoog risico op atopische dermatitis of eczeem toonde aan dat suppletie met een combinatie van prebiotica (galacto-oligosacchariden en fructo-oligosacchariden) gedurende 6 maanden de ontwikkeling van de huidaandoening significant verminderde vergeleken met een placebogroep.26 Een andere studie bij volwassenen met milde tot matige atopische dermatitis toonde aan dat suppletie met een synbiotisch supplement (bestaande uit prebiotica en probiotica) gedurende 8 weken resulteerde in significante verbeteringen in de symptomen, waaronder jeuk en huidontsteking, vergeleken met een placebogroep.27

Depressie

Een systematische review en meta-analyse van 12 gerandomiseerde, gecontroleerde studies met in totaal 433 deelnemers onderzocht de effecten van prebiotica op depressie. De resultaten van deze studie suggereren dat prebiotica de symptomen van depressie kunnen verminderen door het veranderen van de darmflora. De auteurs concludeerden dat de consumptie van prebiotica een veelbelovende strategie zou kunnen zijn om depressie te behandelen en te voorkomen.28

Een andere gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie onderzocht de effecten van prebiotica bij 44 patiënten met depressie. Na acht weken van dagelijkse inname van prebiotica rapporteerden deelnemers significant lagere scores op een depressieschaal in vergelijking met de placebogroep. Bovendien waren er ook significante veranderingen in de concentratie van bepaalde ontstekingsmarkers in de bloedbaan van de prebioticagroep, wat wijst op een ontstekingsremmend effect van prebiotica.4

Antibiotica gebruik

Een recente systematische review en meta-analyse van 26 gerandomiseerde gecontroleerde studies toonde aan dat het gebruik van prebiotica de kans op antibiotica gerelateerde diarree significant verminderde.29 Prebiotica verminderden het risico op diarree met ongeveer 40% in vergelijking met een placebo of geen interventie. Bovendien werd geen significante bijwerking van prebiotica waargenomen in de studies.

Een andere studie onderzocht het effect van prebiotica op de samenstelling van de darmflora bij patiënten die antibiotica gebruikten voor een infectie.30 Deelnemers die dagelijks prebiotica innamen, hadden na twee weken een significante toename van het aantal bifidobacteriën en lactobacillen in hun darmen, wat gunstig is voor de darmgezondheid.

Immuniteit

Een gezonde darmflora is belangrijk voor een sterk immuunsysteem, omdat de darmen een belangrijke barrière vormen tegen ziekteverwekkers en een belangrijke rol spelen bij de productie van immunologische stoffen. Er is daarom veel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van prebiotica op de immuniteit.

Verschillende studies hebben aangetoond dat prebiotica een gunstig effect hebben op de immuunrespons van het lichaam. Zo bleek uit een onderzoek bij muizen dat het toedienen van prebiotica leidde tot een verhoogde activiteit van immuuncellen en een verbeterde productie van antilichamen.31 Ook is gebleken dat prebiotica de productie van cytokines, ontstekingsremmende stoffen, kunnen verhogen.32

Een ander interessant aspect van prebiotica is de rol die ze kunnen spelen bij het verminderen van ontstekingen in het lichaam. Ontstekingen spelen een belangrijke rol bij verschillende ziekten, waaronder auto-immuunziekten. Onderzoek heeft aangetoond dat prebiotica ontstekingen in de darmen kunnen verminderen door de groei van ontstekingsremmende bacteriën te bevorderen.33

Lekkende darm syndroom

Een systematische review en meta-analyse van negen gerandomiseerde, gecontroleerde studies met in totaal 296 deelnemers toonde aan dat prebiotica, met name fructo-oligosacchariden en inuline, effectief waren bij het verminderen van de darmpermeabiliteit bij patiënten met inflammatoire darmziekten en prikkelbare darmsyndroom.34 Een andere systematische review concludeerde dat prebiotica, zoals fructo-oligosacchariden en galacto-oligosacchariden, in staat waren om de darmbarrière te versterken en de darmpermeabiliteit te verminderen.35

Een recent gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-gecontroleerd onderzoek onderzocht het effect van een prebioticum met de naam arabinoxylan-oligosaccharide op de darmgezondheid bij gezonde volwassenen.36 Na acht weken gebruik van het prebioticum werden verbeteringen waargenomen in de darmbarrièrefunctie en werd er minder inflammatoire activiteit in het lichaam gemeten.

Koliek

Een recente systematische review en meta-analyse onderzocht de effecten van prebiotica bij de behandeling van koliek bij zuigelingen. Uit dit onderzoek bleek dat prebiotica significant effectiever waren dan placebo bij het verminderen van huiluren en kolieksymptomen, en dat het een veilige en effectieve behandelingsoptie is voor zuigelingen met koliek.37

Een ander onderzoek toonde aan dat prebiotica ook de symptomen van functionele buikpijn bij kinderen kan verbeteren.38 Dit kan erop wijzen dat prebiotica niet alleen effectief zijn bij de behandeling van koliek, maar ook bij andere aandoeningen die gerelateerd zijn aan een verstoorde darmflora.

Lactose-intolerantie

Een studie uit 2010 bij 44 volwassenen met lactose-intolerantie toonde aan dat suppletie met prebiotica (galacto-oligosachariden en fructo-oligosachariden) gedurende vier weken leidde tot een significante verbetering van de lactose-tolerantie en verminderde symptomen van flatulentie, buikpijn en diarree na lactose-inname, vergeleken met een placebogroep.39 Een andere studie uit 2016 bij 45 volwassenen met lactose-intolerantie toonde aan dat suppletie met prebiotica (galacto-oligosachariden en fructo-oligosachariden) gedurende acht weken leidde tot een significante verbetering van de symptomen na inname van lactose, evenals een vermindering van de ontstekingsmarker CRP.40

Gebruik

Werking

Prebiotica zijn voedingsstoffen die niet door de menselijke darmen kunnen worden verteerd, maar die wel door de darmbacteriën worden gebruikt als voeding om hun groei en activiteit te bevorderen. Prebiotica worden gebruikt om de darmgezondheid te bevorderen en om verschillende aandoeningen te behandelen of te voorkomen.

Prebiotica kunnen bijdragen aan een betere spijsvertering, omdat ze de groei van gunstige darmbacteriën bevorderen en de activiteit van pathogene bacteriën remmen. Hierdoor kan het immuunsysteem beter functioneren en wordt de kans op infecties en ontstekingen verkleind.3 Prebiotica kunnen ook helpen bij het verminderen van allergieën en astma, het verbeteren van de opname van mineralen en het verlagen van het cholesterolgehalte in het bloed.1

Een ander toepassingsgebied van prebiotica is het bevorderen van de gezondheid van de hersenen en het verminderen van angst en depressie. Het is aangetoond dat prebiotica de groei van gunstige darmbacteriën bevorderen die neurotransmitters produceren, zoals serotonine en gamma-aminoboterzuur (GABA), die betrokken zijn bij de regulering van de stemming en emoties.4

Naast deze toepassingen worden prebiotica ook gebruikt als voedingssupplementen en ingrediënten in voedingsmiddelen, zoals zuivelproducten, granen en dranken, om de voedingswaarde te verhogen en de smaak en textuur te verbeteren.

Werking

Veiligheid

Over het algemeen suggereren deze onderzoeken dat prebiotica veilig zijn voor gebruik door volwassenen, kinderen en zwangere vrouwen. Bijwerkingen zijn over het algemeen mild en verdwijnen na het stoppen van de suppletie.41,42

Veiligheid

Interacties

Medicijnen

Prebiotica kunnen de glucose afgifte beïnvloeden waardoor het de werking van antidiabetica kan vergroten.43,44,45

Kruiden en supplementen

Prebiotica kunnen de glucose afgifte beïnvloeden waardoor het de werking van kruiden en supplementen die hetzelfde effect hebben kan vergroten. 43,44,45

 Prebiotica kunnen de opname van ijzer uit ijzer supplementen verhogen.46

Interacties

Dosering

De Gezondheidsraad adviseert een inname van 30 tot 40 gram vezels per dag. Hierbij worden de verteerbare en onverteerbare voedingsvezels samengenomen.

Meest voorkomende doseringen liggen rond de 10 gram per dag. Inuline, fructo-oligosachariden en galacto-oligosachariden zijn bij deze dosering effectief gebleken. Xylo-oligosachariden zijn al effectief bij een inname van 1 gram per dag.

Dosering
Referenties
 1. Roberfroid, M. B. (2000). Prebiotics and probiotics: are they functional foods?. The American journal of clinical nutrition, 71(6), 1682S-1687S.
 2. Delzenne, N. M., Neyrinck, A. M., & Cani, P. D. (2011). Modulation of the gut microbiota by nutrients with prebiotic properties: consequences for host health in the context of obesity and metabolic syndrome. Microbial cell factories, 10, 1-11.
 3. Bindels, L. B., Delzenne, N. M., Cani, P. D., & Walter, J. (2015). Towards a more comprehensive concept for prebiotics. Nature reviews Gastroenterology & hepatology, 12(5), 303-310.
 4. Schmidt, K., Cowen, P. J., Harmer, C. J., Tzortzis, G., Errington, S., & Burnet, P. W. (2015). Prebiotic intake reduces the waking cortisol response and alters emotional bias in healthy volunteers. Psychopharmacology, 232, 1793-1801.
 5. Ford, A. C., Quigley, E. M., Lacy, B. E., Lembo, A. J., Saito, Y. A., & Schiller, L. R. (2014). Efficacy of prebiotics, probiotics, and synbiotics in irritable bowel syndrome and chronic idiopathic constipation: systematic review and meta-analysis. The American journal of gastroenterology, 109(10), 1547–1561.
 6. Miller, L. E., Zimmermann, A. K., Ouwehand, A. C., & Hashemi, R. (2017). Effects of an oligosaccharide mixture on constipation and on the composition of the intestinal microbiota of elderly persons. Nutrients, 9(7), 773.
 7. Slavin, J. (2013). Fiber and prebiotics: mechanisms and health benefits. Nutrients, 5(4), 1417-1435.
 8. Guarino A, et al. (2006). Effect of a prebiotic mixture on intestinal comfort and general well-being in healthy subjects. Anaerobe, 12, 178-84.
 9. Sazawal S, et al. (2017). Efficacy of milk oligosaccharides in reducing infectious morbidity in US infants, Pediatrics. 139(6).
 10. Zhang T, et al. (2018). Effects of a prebiotic mixture on symptoms and gut microbiota in patients with diarrhea-predominant irritable bowel syndrome: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial, Journal of Clinical Gastroenteroly. 52(10), 893-901.
 11. Singh, R. K., Chang, H. W., Yan, D. I., Lee, K. M., Ucmak, D., Wong, K., … & Liao, W. (2017). Influence of diet on the gut microbiome and implications for human health. Journal of translational medicine, 15(1), 1-17.
 12. Benjamin, J. L., Hedin, C. R., Koutsoumpas, A., Ng, S. C., McCarthy, N. E., Hart, A. L., … & Lindsay, J. O. (2011). Randomised, double-blind, placebo-controlled trial of fructo-oligosaccharides in active Crohn’s disease. Gut, 60(7), 923-929.
 13. Lindsay, J. O., Whelan, K., Stagg, A. J., Gobin, P., Al-Hassi, H. O., Rayment, N., … & Forbes, A. (2006). Clinical, microbiological, and immunological effects of fructo-oligosaccharide in patients with Crohn’s disease. Gut, 55(3), 348-355.
 14. Sun, M., Wu, W., Chen, L., Yang, W., Huang, X., Ma, C., … & Wei, H. (2018). Effects of probiotics and prebiotics on the prevention of colon adenoma recurrence: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Nutrients, 10(8), 1092.
 15. Oksanen, P. J., Salminen, S., Saxelin, M., Hamalainen, P., Ihantola-Vormisto, A., Muurasniemi-Isoviita, L., & Nikkari, S. (1990). Prevention of travelers’ diarrhea by Lactobacillus GG. Annals of medicine, 22(1), 53-56.
 16. Huang, T., Shu, Z., Cai, Y., Zhu, H., & Li, X. (2018). Effect of inulin-type fructans on blood lipid profile and glucose level: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. European Journal of Clinical Nutrition, 72(7), 849–858.
 17. Zhang, Q., Wu, Y., Fei, X. (2017). Effect of inulin-type fructans on blood lipid profile and glucose level: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. European Journal of Clinical Nutrition, 71, 9-20.
 18. Yao K, Zeng L, He Q, Wang W, Lei J, Zou X. Effect of probiotics on glucose and lipid metabolism in type 2 diabetes mellitus: A meta-analysis of 12 randomized controlled trials. Med Sci Monit. 2017;23:3044-3053.
 19. Li Y, Li J, Lu L, Jiang H, Yang B, Li X, Liu Y, Liu D, Huang Q. Prebiotic-Induced Anti-inflammatory Secreted Metabolite, Irisin, Promotes Glucose Tolerance in Mice. Front Physiol. 2018;9:1957.
 20. Hua, R., Pei, F., Liu, Q., Chen, X., & Zhu, Y. (2021). Effects of prebiotics supplementation on obesity: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. European Journal of Nutrition, 60(7), 3149-3161.
 21. Karamese, M., Aydin, O., Genc, E., Karamese, S. A., Kiziltas, S., & Ata, M. L. (2018). Prebiotic and probiotic supplementation on weight loss and lipid profile in overweight and obese children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology, 10(2), 114-125.
 22. Parnell, J. A., & Reimer, R. A. (2009). Weight loss during oligofructose supplementation is associated with decreased ghrelin and increased peptide YY in overweight and obese adults. American Journal of Clinical Nutrition, 89(6), 1751-1759.
 23. Zhang, J., Ma, Y., Zhang, Y., Xie, X., Wang, X., Zhang, Y., … & Liu, L. (2020). Inulin intake and bone health: a systematic review and meta-analysis. Clinical Nutrition, 39(11), 3226-3234.
 24. Jang, S. E., Jeong, J. J., Choi, S. Y., Kim, H., Han, M. J., & Kim, D. H. (2017). Inulin and fructo-oligosaccharides have beneficial effects on bone mineral density and strength in rats. The Journal of nutrition, 147(6), 983-989.
 25. Zou, Y.-F., et al. (2020). Effects of Prebiotics on the Symptoms of Allergic Rhinitis: A Systematic Review and Meta-analysis. Allergy, Asthma & Immunology Research, 12(4), 578–592.
 26. Grüber, C., Van Stuijvenberg, M., Mosca, F., Moro, G., Chirico, G., Braegger, C. P., … & MIPS 1 Working Group. (2010). Reduced occurrence of early atopic dermatitis because of immunoactive prebiotics among low-atopy-risk infants. Journal of allergy and clinical immunology, 126(4), 791-797.
 27. Kim, S. O., Ah, Y. M., Yu, Y. M., Choi, K. H., Shin, W. G., & Lee, J. Y. (2014). Effects of probiotics for the treatment of atopic dermatitis: a meta-analysis of randomized controlled trials. Annals of Allergy, Asthma & Immunology, 113(2), 217-226.
 28. Huang, R., Wang, K., & Hu, J. (2016). Effect of probiotics on depression: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Nutrients, 8(8), 483.
 29. Goldenberg, J. Z., Yap, C., Lytvyn, L., Lo, C. K. F., Beardsley, J., Mertz, D., & Johnston, B. C. (2017). Probiotics for the prevention of Clostridium difficile‐associated diarrhea in adults and children. Cochrane Database of Systematic Reviews, (12).
 30. Lewis, S., Burmeister, S., & Brazier, J. (2005). Effect of the prebiotic oligofructose on relapse of Clostridium difficile-associated diarrhea: a randomized, controlled study. Clinical Gastroenterology and Hepatology, 3(5), 442-448.
 31. Matsuzaki, T., Nagata, Y., Kado, S., Uchida, K., & Hashimoto, S. (2015). Effects of prebiotics on immune system and cytokine expression. Clinical and experimental immunology, 181(3), 363-369.
 32. Mohammadi, A. A., Jazayeri, S., Khosravi-Darani, K., Solati, Z., Mohammadpour, N., Asemi, Z., … & Salehi-Abargouei, A. (2018). The effects of probiotics and prebiotics on the immune system. Nutrition in clinical practice, 33(4), 529-545.
 33. Neyrinck, A. M., Van Hée, V. F., Bindels, L. B., & De Backer, F. (2016). The impact of prebiotics on gut barrier function and metabolic health. Current opinion in clinical nutrition and metabolic care, 19(6), 460-466.
 34. Singla, V., et al. (2020). Efficacy of Prebiotics, Probiotics, and Synbiotics in Irritable Bowel Syndrome and Chronic Idiopathic Constipation: Systematic Review and Meta-analysis. Journal of Clinical Gastroenterology, 54(7), 601-610.
 35. Plaza-Diaz, J., et al. (2019). Prebiotics in Inflammatory Bowel Disease and Colorectal Cancer. Nutrients, 11(9), 2199.
 36. Willemsen, L. E., et al. (2021). Arabinoxylan-oligosaccharides improve gut barrier function and reduce markers of low-grade inflammation in healthy adults: A randomized crossover trial. Nutrients, 13(7), 2388. Matsuzaki, T., Nagata, Y., Kado, S., Uchida, K., & Hashimoto, S. (2015). Effects of prebiotics on immune system and cytokine expression. Clinical and experimental immunology, 181(3), 363-369.
 37. Sung, V., D’Amico, F., Cabana, M. D., Chau, K., Koren, G., Savino, F., … & Szajewska, H. (2021). Lactobacillus reuteri DSM 17938 and Lactobacillus reuteri ATCC PTA 6475 in the prevention and treatment of infant colic: A systematic review and meta-analysis. Nutrients, 13(5), 1448.
 38. Indrio, F., Riezzo, G., Raimondi, F., Bisceglia, M., Filannino, A., Cavallo, L., … & Francavilla, R. (2014). The effects of probiotics on feeding tolerance, bowel habits, and gastrointestinal motility in preterm newborns. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 58(3), 359-366.
 39. Chumpitazi, B. P., Hollister, E. B., Oezguen, N., Tsai, C. M., McMeans, A. R., Luna, R. A., … & Shulman, R. J. (2014). Gut microbiota influences low fermentable substrate diet efficacy in children with irritable bowel syndrome. Gut microbes, 5(2), 165-175.
 40. Deng, Y., Misselwitz, B., Dai, N., & Fox, M. (2015). Lactose intolerance in adults: biological mechanism and dietary management. Nutrients, 7(9), 8020-8035.
 41. Roberfroid, M., Gibson, G. R., Hoyles, L., McCartney, A. L., Rastall, R., Rowland, I., … & Meheust, A. (2010). Prebiotic effects: metabolic and health benefits. British Journal of Nutrition, 104(S2), S1-S63.
 42. Osborn, D. A., & Sinn, J. K. (2013). Prebiotics in infants for prevention of allergy. Cochrane Database of Systematic Reviews, (3).
 43. Dehghan, P., Gargari, B. P., Jafar-Abadi, M. A., & Aliasgharzadeh, A. (2014). Inulin controls inflammation and metabolic endotoxemia in women with type 2 diabetes mellitus: a randomized-controlled clinical trial. International journal of food sciences and nutrition, 65(1), 117-123.
 44. Cai, X., Yu, H., Liu, L., Lu, T., Li, J., Ji, Y., … & Yang, Y. (2018). Milk Powder Co‐Supplemented with Inulin and Resistant Dextrin Improves Glycemic Control and Insulin Resistance in Elderly Type 2 Diabetes Mellitus: A 12‐Week Randomized, Double‐Blind, Placebo‐Controlled Trial. Molecular nutrition & food research, 62(24), 1800865.
 45. Rao, M., Gao, C., Xu, L., Jiang, L., Zhu, J., Chen, G., … & Xu, Y. (2019). Effect of inulin-type carbohydrates on insulin resistance in patients with type 2 diabetes and obesity: a systematic review and meta-analysis. Journal of diabetes research, 2019.
 46. Giorgetti, A., Husmann, F. M., Zeder, C., Herter-Aeberli, I., & Zimmermann, M. B. (2022). Prebiotic galacto-oligosaccharides and fructo-oligosaccharides, but not acacia gum, increase iron absorption from a single high-dose ferrous fumarate supplement in iron-depleted women. The Journal of Nutrition, 152(4), 1015-1021.
Vind een orthomoleculaire therapeut bij jou in de buurt
Sluiten