Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

Knoflook

Wat is knoflook?

Knoflook is een culinair kruid dat wereldwijd wordt geteeld. Het is gerelateerd aan ui, prei en bieslook (6465). Er wordt gedacht dat knoflook inheems is in Siberië, maar meer dan 5000 jaar geleden (6465) naar andere delen van de wereld werd verspreid .

Wetenschappelijke naam

Allium sativum / Familie: Amaryllidaceae, Alliaceae of Liliaceae

Wat is knoflook?

Gebruik

Oraal
Knoflook wordt gebruikt voor hypertensie, hypotensie, hyperlipidemie, familiale hypercholesterolemie, coronaire hartziekte (CHD), atherosclerose, perifere arteriële ziekte (PAD), myocardinfarct, metabool syndroom, obesitas, oorpijn, chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) en menstruatie aandoeningen. Knoflook wordt ook oraal gebruikt voor hiv-geïnduceerde lipidenstoornissen, hepatitis, hepatopulmonaal syndroom (complicatie van leverziekten), Helicobacter pylori-infectie en gastritis. Knoflook wordt gebruikt om colorectale kanker (dikke darmkanker), slokdarmkanker, maagkanker, borstkanker, longkanker, multipel myeloom (ziekte van Kahler) te voorkomen, om prostaatkanker te behandelen en te voorkomen, en om blaaskanker te behandelen. Andere toepassingen omvatten de behandeling van goedaardige prostaathyperplasie (BPH), cystische fibrose, diabetes, artrose, allergische rhinitis, reizigersdiarree, pre-eclampsie, vaginale candidiasis, varkensgriep en griep. Het wordt ook gebruikt als tekenafweermiddel, als muggenspray, voor de preventie van verkoudheid en voor de preventie en behandeling van bacteriële en schimmelinfecties. Knoflook wordt ook gebruikt bij atletische prestaties, door inspanning veroorzaakte spierpijn, fibrocystische borstaandoeningen, sclerodermie, loodtoxiciteit, diarree, amoebische en bacteriële dysenterie, tuberculose, bloederige urine, difterie, kinkhoest, ringhorm van de hoofdhuid, overgevoelige tanden en vaginale trichomoniasis. Andere toepassingen zijn behandeling van koorts, hoesten, hoofdpijn, buikpijn, sinuscongestie, jicht, gewrichtspijn, aambeien, astma, bronchitis, kortademigheid, hypoglykemie en slangenbeten. Het wordt ook gebruikt voor stress en vermoeidheid.

Plaatselijk
Knoflookolie wordt gebruikt voor alopecia areata, orale mucositis, orofaryngeale candidiasis, vaginale candidiasis, tinea pedis (voetschimmel), tinea corporis (ringworm), tinea cruris, onychomycosis (schimmelnagels), wratten en likdoorns

Intraveneus
Wordt knoflook gebruik voor angina

Intravaginaal
Wordt knoflook gebruikt vaginale candidiasis

Voedingsmiddelen
In voedingsmiddelen en dranken worden verse knoflook, knoflookpoeder en knoflookolie gebruikt als smaakcomponenten.

Gebruik

Werking

Het toepasselijke deel van knoflook is de bol. De bol knoflook bevat de cysteïne sulfoxide Veel van de farmacologische effecten van knoflook worden toegeschreven aan de allicine, ajoen en andere allicïne, ook bekend als S-allyl-L-cysteïne sulfoxide (8017). Wanneer de knoflookbol wordt geplet, gemalen of gesneden, wordt het alliïnecomponent omgezet in allicine (ook bekend als diallylthiosulfinaat) door het enzym alliinase (3251, 4768, 8017). Verse knoflook bevat ongeveer 1% allicine. Eén milligram alliine wordt omgezet in 0,458 mg allicine (4800). De hoeveelheid allicine in knoflookpreparaten is afhankelijk van de bereidingsmethode. Processen waarbij de knoflookteentjes macereren, verhogen de activiteit van alliinase. Gevriesdroogde knoflook kan weinig of geen allicine bevatten. De leeftijd van knoflook beïnvloedt de hoeveelheid allicine die het product bevat. Knoflook is verouderd om het gehalte aan andere zwavelverbindingen en de geur die vaak wordt geassocieerd met knoflook te verminderen. Het proces om reukloos verouderd knoflookextract te produceren, vermindert het alliinegehalte tot slechts 3% van wat typisch in verse knoflook zit (4800).

Andere knoflookbestanddelen omvatten S-propylcysteinesulfoxide (PCSO) en S-methylcysteïne-sulfoxide (MCSO), die ook door alliinase kunnen worden omgezet in bestanddelen zoals allylmethaan thiosulfinaat, methyl methanethiosulfinaat en andere thiosulfinaten. Vluchtige bestanddelen van knoflook zijn onder meer diallyldisulfide (DADS), dimethyltrisulfide (DATS) en zwaveldioxide (8017).

Er is aangetoond dat knoflookextracten bestanddelen bevatten zoals E-ajoen (8017). Oude knoflookextracten kunnen bestanddelen bevatten zoals S-allylcysteine ​​(SAC) en S-allylmercaptocysteïne (SAMC), terwijl knoflookolie bestanddelen kan bevatten zoals diallyldisulfide en dimethyltrisulfide (3234, 8017). Warmte- en stoomdestillatie die wordt gebruikt om knoflookolie uit gemalen knoflook te produceren, zet allicine om in allylsulfiden waarvan wordt aangenomen dat ze biologische activiteit hebben (3251).

Om de effectiviteit te verbeteren, kunnen knoflookpreparaten enterisch worden gecoat om de actieve bestanddelen tegen degeneratie door maagzuur te beschermen (9203).

Anthelmintische effecten
Uit onderzoek bij dieren blijkt dat gehakt knoflook of waterig extract van knoflook de besmetting met Capillaria bij gewone karper (Cyprinus carpio) kan verminderen (51492). Het exacte mechanisme is onduidelijk en het is niet duidelijk of deze effecten bij mensen waarneembaar zijn.

Antibacteriële effecten
Verse knoflook vertoont activiteit tegen Escherichia coli, methicillineresistente Staphylococcus aureus en Salmonella enteritidis; het is voorgesteld als additief voor levensmiddelen om voedselvergiftiging te voorkomen (4808). Naast verse knoflook is ook aangetoond dat ruw knoflookextract antimicrobiële activiteit heeft tegen Streptococcus mutans, wat suggereert dat het gunstig kan zijn voor het elimineren van bacteriën in de mond waarvan bekend is dat het tandcariës veroorzaakt (51391, 51400). Ander in vitro onderzoek suggereert dat knoflookextract antibacteriële activiteit kan hebben tegen verschillende stammen van mycobacteriën, waaronder Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium-intracellulare en Mycobacterium kansasii, drie bacteriën geassocieerd met longinfecties (51490,51506, 51544, 51582). Knoflookextract lijkt echter geen additieve effecten te hebben wanneer het wordt gebruikt in combinatie met antituberculosegeneesmiddelen (51490). Van knoflookolie is ook aangetoond dat het antimicrobiële activiteit heeft tegen Mycobacterium tuberculosis (51582). De antibacteriële activiteit van knoflookolie is toegeschreven aan de allylzwavelverbindingen (51434). Er is gesuggereerd dat de antimicrobiële activiteit van knoflookolie krachtiger is dan knoflookpoeder op basis van eenheidsgewicht (51227).

De antimicrobiële effecten van knoflook zijn toegeschreven aan het allicinegehalte. Aangenomen wordt dat allicine de RNA-synthese remt en de DNA- en eiwitsynthese vermindert (51484). Allicine en andere zwavelhoudende bestanddelen van knoflook kunnen ook de bacteriegroei remmen door interactie met en inactiverende enzymen die nodig zijn voor groei (51489). Het knoflookbestanddeel ajoen bezit ook in vitro antibacteriële activiteit tegen zowel grampositieve als negatieve bacteriesoorten. De disulfidebinding in ajoen is mogelijk verantwoordelijk voor deze effecten, maar het exacte werkingsmechanisme is onduidelijk (51567).

Antidiabetische effecten
Knoflook lijkt de bloedglucose te verlagen bij mensen met of zonder diabetes (96004). Voorlopig klinisch onderzoek suggereert dat sommige verbindingen in knoflook, zoals S-methylcysteïne sulfoxide en S-allylcysteïne sulfoxide, enige antidiabetische activiteit kunnen hebben (9875). In vitro bewijs suggereert dat S-allyl cysteïne sulfoxide insulinesecretie uit bètacellen stimuleert (51557). Ander in vitro bewijs suggereert dat verouderd knoflookextract de vorming van geavanceerde glycatie-eindproducten kan remmen, die worden geassocieerd met diabetische complicatie (51387).

Antischimmeleffecten
De knoflookbestanddelen allicine en ajoen worden verondersteld verantwoordelijk te zijn voor de antischimmelactiviteit van knoflook tegen tinea-infecties (8017, 8019). Verouderd knoflookextract en de bestanddelen ajoen en allitriduim hebben antischimmelactiviteit getoond tegen Scedosporium prolificans, een schimmelsoort die immuungecompromitteerde patiënten kan treffen (51273). Verse knoflook, de leeftijd van knoflook extract, en de knoflook bestanddeel allicine hebben antifungale werking getoond tegen Candida albicans in het laboratorium (4808, 51456, 51489). Bij mensen werd orale inname van knoflookextract 25 ml geassocieerd met anticandidale activiteit in serum tot 1 uur na inname (51522). De antischimmelactiviteit van knoflook tegen candida-infecties is toegeschreven aan het vermogen van allicine om SIR2, een gen dat betrokken is bij de vorming van hyfen (51475), te verlagen . Knoflook kan ook de synthese van lipiden door Candida albicans remmen, wat leidt tot cellekkage (51489, 51501).

Antilipemische effecten
Verschillende klinische onderzoeken hebben aangetoond dat knoflook de niveaus van totaal cholesterol, lage dichtheid lipoproteïne (LDL) cholesterol, hoge dichtheid lipoproteïne (HDL) cholesterol en triglyceriden kan verbeteren bij patiënten met hyperlipidemie (51463, 51465). Er zijn aanwijzingen dat verschillende knoflookbestanddelen krachtige remmers zijn van de cholesterolsynthese in de lever (8407, 51216, 51246, 51649). Bij patiënten met hyperlipidemie, kan knoflook cholesterolniveaus verlagen door als HMG-CoA-reductaseremmer (statine) (4810, 4811, 51646, 51647, 51648). Knoflook kan ook de activiteit verminderen van enzymen die betrokken zijn bij cholesterolsynthese, waaronder hepatische glucose-6-fosfaatdehydrogenase, appelzym en squaleenmonooxygenase (51246, 51645), en enzymen die vetzuursynthese katalyseren, zoals vetzuursynthase (51646). Sommige laboratoriumgegevens suggereren echter dat knoflook ook de activiteit van cholesterol 7 alpha-hydroxylase, een enzym dat betrokken is bij de omzetting van cholesterol in galzuren, kan remmen of verminderen (51646, 51647).

Antioxiderende effecten
In verschillende laboratoriumstudies vertoonden knoflook en zijn bestanddelen antioxiderende activiteit, waaronder het verhogen van die activiteiten van glutathione peroxidase, catalase en superoxide dismutase; verlagen van xanthine-oxidase-activiteit; en remming van lipideperoxidatie en prostaglandine productie (51207, 51241, 51256, 51268, 51270, 51287, 51298, 51309, 51311, 51325) (51337, 51342, 51348, 51362, 51363, 51381, 51407,51410, 51423, 51433) (51575, 51592, 51637, 51638). Sommige laboratoriumgegevens suggereren dat de antioxidantcapaciteit van verse knoflook groter kan zijn dan die van gedroogde knoflook (40694). Bij de mens ontbrak suppletie met knoflook en andere antioxidanten in de voeding echter geen effect op de serum-antioxidantcapaciteit of plasma F2-isoprostanes (51383).

Antiparasitaire effecten
Laboratory aanwijzingen dat knoflook olie breedspectrum activiteit tegen Trypanosoma, Plasmodium, Giardia, Leishmania, en Cochlospermum planchonii (51335, 96007). Dieronderzoek suggereert dat het knoflookbestanddeel allicine infecties vermindert en de overleving verhoogt van muizen die worden blootgesteld aan Plasmodium, de parasitaire protozoa die malaria veroorzaakt (51368). Bij dieren en in vitro vergroot knoflookextract Leishmania-verzwelging en vernietigt amastigoten door macrofagen (51340, 51399). In vitro remt het knoflookbestanddeel ajoen enzymen die worden aangetroffen in Trypanosoma (51589).

Antivirale effecten
Voorlopig in vitro bewijs suggereert dat knoflookverbindingen, waaronder ajoen, allicine, allyl methyl thiosulfinaat en methyl allyl thiosulfinaat, mogelijk werkzaam zijn tegen virussen zoals cytomegalovirus, influenza B, herpes simplex virus type 1, herpes simplex virus type 2, parainfluenza virus type 3, vacciniavirus, vesiculaire stomatitis virus en humaan rhinovirus type 2 (4769, 51488, 51547, 51591, 96007).

Atletische prestatie-effecten
Een enkele toediening van knoflook verhoogde de uithoudingsprestaties, waarschijnlijk als gevolg van een toename van de fibrinolytische activiteit in rusttoestand (51623).

Cardiovasculaire effecten
Uit onderzoek bij mensen is gebleken dat hooggedoseerd knoflookpoeder tot 4 jaar atherosclerotisch en leeftijdsafhankelijk plaquevolume in zowel de halsslagader als de dijbeenslagader vermindert (4798). Voor ouderdom vasculaire veranderingen en atherosclerose wordt gedacht dat knoflook gunstig is en vasculaire endotheelcellen beschermt tegen letsel door oxidatieve stress te verminderen, lage-dichtheid lipoproteïne (LDL) -oxidatie te remmen en door antitrombotische effecten (1871, 1876, 1880, 4813, 8017, 8408, 51264, 51545, 51650). Er zijn aanwijzingen dat LDL-oxidatie kan worden geremd door de organische zwavelbestanddelen van knoflook, waaronder S-allylcysteïne, S-allylmeraptocysteïne, alliïne, allixine, N-acetyl-S-allylcysteïne en diallyldisulfide (DADS) (8408, 51583). Deze hypothese is echter betwist op basis van een zes maanden durend onderzoek bij matig hypercholesterolemische vrijwilligers, die geen enkel effect van knoflooksupplementen op lipoproteïne-oxidatie aantoonden (51211). Ook lijkt knoflook de niveaus van lipoproteïne (a), een lipoproteïne vergelijkbaar met LDL, in menselijk plasma niet te verlagen (96009).

Naast het remmen van LDL-oxidatie, suggereert laboratoriumonderzoek dat knoflookbestanddelen, waaronder diallylsulfide (DAS) en diallyltrisulfide (DATS), geoxideerde LDL-geïnduceerde expressie van E-selectine en vasculaire celadhesiemolecule (VCAM) -1 onderdrukken, waardoor ze afnemen hechting van monocyten aan endotheelcellen die optreedt in vroege stadia van atherosclerose (51409). Verouderd knoflookextract lijkt geen invloed te hebben op de expressie van adhesiemoleculen noch op de hechting van leukocyten op het oppervlak van endotheel, hoewel het wel de ontwikkeling van vettige streepvorming en cholesterolophoping in de vaatwand van dieren met een hoog cholesterolgehalte lijkt te verminderen, suggereert een alternatieve methode voor bescherming tegen het ontstaan ​​van atherosclerose (1879,51234). Evenzo suggereren in vitro en ex vivo bewijs dat extract van knoflookpoeder de ophoping van lipiden in atherosclerotische menselijke aortacellen kan verminderen door acyl-CoA te remmen: cholesterolacyltransferase-activiteit en stimulering van cholesterylesterhydrolase (51535, 51651). Enig bewijs bij mensen suggereert dat knoflook ontstekingsverbindingen remt, waaronder C-reactief eiwit (CRP) en inflammatoire cytokines. Een verhoogd niveau van deze verbindingen is geassocieerd met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten (96007).

Anti-tumor effecten
Er is voorlopig bewijs dat suggereert dat knoflook en verouderd knoflookextract farmacologische effecten kunnen hebben die vergelijkbaar zijn met Bacillus Calmette-Guerin (BCG) -vaccin bij de behandeling van blaaskanker (8018). Knoflook lijkt ook humorale en cellulaire immunostimulerende activiteit te hebben. Er zijn aanwijzingen dat knoflook en verouderd knoflookextract de proliferatie van T-cellen kan stimuleren; herstel van onderdrukte antilichaamresponsen; macrofaagcytotoxiciteit en fagocytose van tumorcellen stimuleren; en induceren de afgifte van interleukine-2 (IL-2), tumornecrosefactor-alfa (TNF-alfa) en gamma-interferon (8018). Van de bestanddelen in knoflook S-allylcysteïne en S-allylmeraptocysteïne is aangetoond dat ze een radicale reinigingsactiviteit hebben. Van S-allyl mercaptocysteïne is ook aangetoond dat het activiteit heeft tegen erythroleukemische kankercellen, borstkankercellen en prostaatkankercellen (1871, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882). Er is waargenomen dat het bestanddeel ajoen apoptose induceert in menselijke leukemiecellen (8017). Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat knoflook ontgiftende enzymen zoals glutathione-S-transferase kan induceren om schadelijke elektrofielen uit carcinogenen te verwijderen (8017). Bovendien kan knoflook de absorptie van selenium verbeteren en beschermen tegen tumorigenese (4815).

In menselijk onderzoek onderdrukte verouderd knoflookextract zowel de grootte als het aantal colonadenomen bij patiënten (51359). Dierstudies hebben beschermende effecten van knoflook tegen hepatotoxinen (51247, 51286, 51502, 51555) en door chemotherapie veroorzaakte toxiciteit van cyclofosfamide (51338, 51413, 51480), doxorubicine (51220, 51296, 51433), methylcholantreen (51479), gentamicine (51224), 4-nitroquinoline 1-oxide (51248), methotrexaat (51365) en broombenzeen (1883, 51586). Er is enig bewijs dat de chemische bestanddelen die allylgroepen bevatten mogelijk verantwoordelijk zijn voor chemoprotectieve eigenschappen (51496). Het chemopreventieve potentieel van knoflook kan te wijten zijn aan zijn antioxiderende activiteit en modulatie van lipidenperoxidatie (51408, 51575, 51637, 51638, 51654). Van verbindingen in knoflook is gevonden dat ze de activiteit moduleren van xenobiotische metaboliserende enzymen die carcinogenen activeren of ontgiften, in dieronderzoek (51326). Knoflook heeft een sterke remming van kankerontwikkeling aangetoond in aanwezigheid van bekende tumorpromoters, waaronder 12-O-tetradecanoylpharbol-13-acetaat (51302, 51485), 7,12-dimethylbenzanthraceen (51280) en phorbol-myristaat-acetaat (51523), evenals tumorinductoren zoals 7,12-dimethylbenzantraceen (51302) en 1,2-dimethylhydrazine (51504, 51566).

Onderzoek heeft bewijs geleverd van de antiproliferatieve effecten van knoflook op menselijke kankercellijnen (51237, 51251), inclusief inductie van apoptose (51259, 51262, 51267, 51277, 51291, 51379, 51405, 51415, 51581, 51655), regulering van de celcyclus (51260) en signaaltransductie modificatie. Zowel cellulaire proliferatie (51238, 51405, 51548, 51656) als de immuunfunctie lijken te worden beïnvloed (51235, 51657). Allicine, het belangrijkste bestanddeel van knoflook, speelt een sleutelrol in de antiproliferatieve effecten en veroorzaakt uitputting in intracellulaire glutathion (GSH) -niveaus (51251). In dieronderzoek dat de effecten op tumormarker-enzymen evalueerde, verhoogde knoflook de activiteit van gamma-glutamaat transpeptidase (GGT), glutathione S-transferase (GST), 5′-nucleotidase, alkalische fosfatase (ALP), aspartaat transaminase (AST), en alanine transaminase (ALT), en verminderde de activiteit van glucose 6-fosfatase (G6Pase) (51640).

Een oraal toegediend extract van knoflook aan hamsters resulteerde in remming van buccale pouchcarcinogenese en herstel van normale cytokeratine-expressie (51257). Dit effect kan te wijten zijn geweest aan regulerende effecten op differentiatie, tumorinvasiviteit en migratie- en metastatisch potentieel; het mechanisme kan de invloed van knoflook zijn op tumorremming (51257). Andere potentiële chemopreventieve mechanismen van knoflook omvatten modulatie in activiteit van verschillende metaboliserende enzymen die carcinogenen activeren en ontgiften en DNA-adductvorming, antioxidatieve en vrije radicalenopvangende eigenschappen remmen, en regulering van celproliferatie, apoptose en immuunresponsen (51432). Diallylsulfide en diallyldisulfide remden de activiteit van arylamine N-acetyltransferase en 2-aminofluoreen-DNA-adduct in menselijke promyelocytaire leukemiecellen (HL-60) (51263).

Diallyl-disulfide (DADS) werd geanalyseerd op zijn apoptotische effecten in menselijke kankercellen (51425). Apaf1, cystatine B, caspase-3 en FADD (fas-geassocieerd eiwit met dooddomein) expressie in borst-, prostaat- en longkankercellen werden onderzocht met behulp van DADS. DADS veroorzaakte caspase-3-afhankelijke apoptose via een Bax-getriggerde mitochondria-route, activering van caspase-3 en caspase-9, en veroorzaakte Bax-translocatie en cytochroom c-afgifte.

Effecten op de bloedsomloop
In observationeel onderzoek verhoogde knoflooksuppletie de bloedstroom van kalveren bij gezonde personen. De verbetering was geassocieerd met en mogelijk gemedieerd door verhoogde plasmaconcentraties van interleukine-6 ​​(IL-6). In deze studie was verhoogde IL-6 onafhankelijk van de activering van de NO-route (51299). In onderzoek bij mensen verminderde knoflook de viscositeit van het bloed, wat kan helpen het risico op hart- en vaatziekten en cerebrale vasculaire ongevallen te verminderen (51394).

Coagulatie-effecten
Knoflookpoeder en verouderde knoflookpreparaten hebben antiplatelet eigenschappen bij zowel patiënten met hart- en vaatziekten als bij gezonde vrijwilligers (1874, 3234, 4366, 4801, 4802, 4803). Van knoflook is gevonden dat het antitrombotische eigenschappen heeft en de fibrinolytische activiteit kan verhogen, de bloedplaatjesaggregatie en adhesie kan verminderen, de protrombinetijd (PT) kan verhogen en metabole enzymen in bloedplaatjes die verantwoordelijk zijn voor de omzetting van arachidonzuur in prostaglandines en andere producten (3234, 4366, 4799, 8017, 12423, 51255, 51494, 51574, 51641, 51658, 96013). Rauwe knoflook lijkt dosisafhankelijk bloedplaatjescyclooxygenase te remmen en serumtromboxaan B2 te verminderen (9874, 51531,51562, 51569, 51572). Antiplatelet-activiteit kan te wijten zijn aan knoflookbestanddelen, waaronder adenosine, allicine en paraffinische polysulfiden (51452). Rauwe knoflook lijkt krachtiger antiplatelet eigenschappen te hebben dan gekookte knoflook (4799, 4804, 15297, 51562, 51563). Door knoflook te pletten voor het koken, kan een deel van het verlies aan antiplatelet- activiteit worden voorkomen (15297). Knoflookolie lijkt de bloedplaatjesaggregatie niet te beïnvloeden (4805).

Cytochroom P450-effecten
Er zijn aanwijzingen dat knoflook het cytochroom P450 (CYP450) -enzymsysteem kan beïnvloeden. In vitro bewijs suggereert dat knoflook verschillende CYP450-enzymen kan remmen, waaronder CYP2C9, CYP2C19 en CYP3A4 (12198). Maar klinisch onderzoek suggereert dat knoflookolie geen invloed heeft op CYP1A2, CYP2D6 of CYP3A4 (10847).

Andere bevindingen geven aan dat knoflook de CYP2D6-activiteit bij mensen met ongeveer 9% mild kan remmen (1303). Deze beperkte remming zal waarschijnlijk geen klinisch significante toenames veroorzaken van geneesmiddelen die worden gemetaboliseerd door het CYP2D6-isoenzym. Sommige onderzoekers vermoeden echter dat knoflooksupplementen die een significante hoeveelheid allicine bevatten, het CYP3A4-isoenzym kunnen induceren en klinisch significante verlagingen kunnen veroorzaken in de niveaus van geneesmiddelen die door dit enzym worden gemetaboliseerd (7027). In een klein onderzoek had het nemen van een specifiek knoflookproduct (GarliPure Maximum Allicin Formula, Natrolm Chatsworth) 600 mg tweemaal daags met 3.600 mcg allicine per dosis gedurende 12 opeenvolgende dagen geen significante invloed op de farmacokinetiek van docetaxel, een CYP3A4-substraat (17221).

Een knoflookextract, dat alliïne en alliinase bevat, heeft geen invloed op de activiteit van CYP2D6 of CYP3A4 (10335). Klinisch onderzoek suggereert dat knoflookolie de CYP2E1-activiteit met 39% kan remmen (10847). Het vermogen van knoflook om cytochroom P450-enzymen te induceren of te remmen kan afhangen van de aanwezigheid van andere bestanddelen in het preparaat dat wordt gebruikt.

Dermatologische effecten 
In onderzoek bij mensen is aangetoond dat knoflook wratten en likdoorns behandelt; het mechanisme is echter onduidelijk, maar kan verband houden met antivirale en verbeterde immunologische effecten (15030). Naar verluidt verminderde knoflook cellulaire proliferatie in cellen met virussen en oefende anti-DNA-activiteit uit (15030). Het fibrinolytische effect van knoflook kan ertoe leiden dat het omringende fibrineweefsel rond de maïscapsule lyseert en loskomt van het weefsel (15030).

Gastroprotectieve effecten
In vitro bewijs suggereert dat knoflookextract en commerciële knoflooktabletten antimicrobiële activiteit hebben tegen Helicobacter pylori, een veel voorkomende bacterie geassocieerd met maaginfecties of maagzweren (51208, 51242). De anti-Helicobacter pylori-effecten van knoflook lijken het hoogst te zijn voor het knoflookbestanddeel allicine, gevolgd door onverdunde knoflookolie en knoflookpoeder (3322). Het antibacteriële effect van knoflookproducten tegen H. pylori lijkt afhankelijk te zijn van het gehalte aan allicine (51208). Voor knoflookbestanddelen lijkt de antimicrobiële activiteit toe te nemen met het aantal zwavelatomen in het bestanddeel (3322).

Vroeg bewijsmateriaal suggereert een mogelijk beschermend effect van verouderde knoflook op intestinale toxiciteit geïnduceerd door methotrexaat (MTX) en fluorouracil (5FU) (1885, 9208). Voorlopig bewijs suggereert dat knoflook de orale absorptie van lood kan verstoren; de zwavelhoudende aminozuren kunnen lood in het maagdarmkanaal cheleren (9202). Samgyetang, een soep gemaakt van kip, jujube, Panax ginseng, knoflook en kastanjes, lijkt bescherming te bieden tegen experimenteel geïnduceerde maagzweren (10249).

Genitourinaire effecten
Chronische inname van knoflook gedurende 70 dagen is in verband gebracht met onderdrukking van spermatogenese bij ratten (51526).

Hepatoprotectieve effecten
Volgens laboratoriumstudies kunnen S-allyl cysteïne en S-allyl mercaptocysteïne de lever beschermen tegen acetaminophen en koolstoftetrachloride, mogelijk door oxidatieve stress te verminderen (9873). Ander voorlopig bewijs suggereert dat S-allylcysteïne door doxorubicine geïnduceerde cardiale en hepatische toxiciteit zou kunnen verbeteren (4780). Voorlopige rapporten over mogelijke hepatoprotectieve effecten van verouderd knoflookextract zijn tegenstrijdig (1883, 1884).

Immunologische effecten
Gegevens uit dieronderzoek suggereren dat knoflookolie 100-200 mg / kg om de andere dag gedurende 2 weken de lymfocytenproliferatiesnelheid verhoogt en de productie van de cytokines interleukin 2 (IL-2), interferon gamma (IFN-gamma), IL- verhoogt 4 en IL-10 bij stimulatie met concanavaline A (51421). Bij lage doses lijkt knoflookolie de T-celrespons op de Th1-type cytokines (bijv. IL-2 en INF-gamma) (51421) te verbeteren. Deze cytokines zijn in verband gebracht met een gunstige antitumorrespons (8018). Bij hoge doses lijkt knoflookolie Th2-type cytokines (bijv. IL-4 en IL-10) bij hoge doses (51421) te verbeteren). Ander dieronderzoek suggereert dat een waterige oplossing van knoflook 600 mg / kg / 4 ml per dag gedurende een maand de INF-gamma-productie verlaagt en de IL-4-productie verhoogt in door fytohemagglutinine geactiveerde milt-lymfocyten van ratten, wat suggereert dat knoflook een humorale immuunrespons kan bevorderen bij toediening op hogere doses (51420).

Sommige in vitro bewijzen suggereren dat knoflookpoederextract door lipopolysaccharide geïnduceerde productie van IL-1beta en tumornecrosefactor (TNF) -alfa in menselijk volbloed vermindert. Knoflookpoederextract lijkt ook de activiteit van nucleaire factor (NF) -kB te verminderen, een transcriptiefactor die betrokken is bij ontstekingen geassocieerd met auto-immuunziekten zoals artritis en inflammatoire darmaandoeningen, evenals atherosclerose (51282).

Knoflook kan ook het aantal natuurlijke killer (NK) cellen en de activiteit tegen tumorcellijnen verbeteren (51285, 51358). Hoewel rauw knoflooksap, verwarmd knoflooksap, gedehydrateerd knoflookpoeder en verouderd knoflookextract alle NK-celactiviteiten lijken te verhogen in tumordragende muizen, lijken alleen verouderd knoflookextract en verwarmd knoflooksap de groei van tumorcellen te remmen (51240).

Knoflook lijkt ook de proliferatie van macrofagen en lymfocyten te stimuleren, wat het lichaam kan beschermen tegen immuniteitsonderdrukking veroorzaakt door chemotherapie of bestraling (8018). Dieronderzoek suggereert ook dat langdurige toediening van knoflook de leeftijdsgebonden achteruitgang van de immuunfunctie kan verbeteren (1882). Het knoflookbestanddeel alliïne lijkt de fagocytaire functie van perifere bloedleukocyten en monocyten te verhogen (51212).

Radioprotectieve effecten
In vivo, knoflook-afgeleide zwavelorganische constituent allylmethylsulfide heeft aangetoond radioprotective effecten mogelijk door neerwaarts reguleren van de mitogeen geactiveerde eiwitkinasen (MAPK’s) en nucleaire factor-kappaB (NF-kappaB) -signaling route (51431).

Vasculaire effecten
Vaatverwijdende eigenschappen van knoflook zijn opgemerkt in meerdere preklinische studies (51271, 51293, 51297). Het is aangetoond dat de cutane microcirculatie bij mensen toeneemt na inname van 600 mg knoflook als gevolg van vasodilatatie van precapillaire arteriolen (51222, 51424). Bij patiënten met hypertensie wordt gedacht dat knoflook de bloeddruk verlaagt door relaxatie van gladde spieren en vasodilatatie te veroorzaken door de productie van van endothelium afgeleide relaxatiefactor (EDRF, stikstofmonoxide) te activeren (4812, 51533, 51661). Er is gesuggereerd dat allicine het bestanddeel van knoflook is dat verantwoordelijk is voor door stikstofmonoxide gemedieerde effecten (51662). Knoflook kan ook leeftijdsgebonden stijgingen van de aortastijfheid verminderen, wat de vasoelasticiteit kan verbeteren en beschermt tegen hart- en vaatziekten (4797).

Werking

Veiligheid

Mogelijk veilig

Oraal. Knoflook is veilig gebruikt in klinische studies die tot 7 jaar duren zonder meldingen van significante toxiciteit (1873, 4782, 4783, 4784, 4785, 4786, 4787, 4789, 4790, 4797) (4798, 6457, 6897, 14447, 96008, 96009, 96014).

Bij lokaal gebruik. Knoflook-bevattende gels, in vet oplosbare knoflookextracten, knoflookpasta’s en knoflookmondjes worden tot 3 maanden veilig gebruikt in klinisch onderzoek (4766, 4767, 8019, 15030, 51330, 51386, 51466). Topisch aangebrachte knoflook kan echter ernstige huidirritatie veroorzaken (585).

Intravaginaal. Een vaginale crème met knoflook en tijm is gedurende 7 nachten veilig elke nacht gebruikt (88387).

Lokaal. Rauwe knoflook kan ernstige huidirritatie veroorzaken wanneer het lokaal wordt aangebracht (585).

Kinderen

Mogelijk veilig

Wanneer oraal en op de juiste manier gebruikt, op korte termijn. In één onderzoek had driemaal daags 300 mg knoflookextract bijwerkingen die vergelijkbaar waren met placebo bij gebruik bij kinderen van 8-18 jaar gedurende acht weken (4796).

Mogelijk onveilig

Bij oraal gebruik in grote hoeveelheden. Sommige bronnen suggereren dat hoge doses knoflook gevaarlijk of zelfs fataal kunnen zijn voor kinderen (12); de reden voor deze waarschuwing is echter niet bekend. Er zijn geen casusrapporten beschikbaar van significante bijwerkingen of mortaliteit bij kinderen die verband houden met de inname van knoflook.

Wanneer rauwe knoflook lokaal wordt aangebracht. Rauwe knoflook kan ernstige huidirritatie veroorzaken wanneer het lokaal wordt aangebracht (585).

Zwangerschap en lactatie

Mogelijk veilig

Bij oraal gebruik in hoeveelheden die veel in voedingsmiddelen voorkomen (3319).

Mogelijk onveilig

Bij orale toediening in medicinale hoeveelheden. Van knoflook is gemeld dat het abortieve activiteit heeft (11020). Eén studie suggereert ook dat knoflookbestanddelen na een enkele dosis knoflook worden verdeeld in het vruchtwater (4828). Er zijn echter geen gepubliceerde meldingen van knoflook waarbij de zwangerschap nadelig wordt beïnvloed. In klinisch onderzoek werd 800 mg knoflook dagelijks gebruikt tijdens het derde trimester van de zwangerschap zonder gemelde nadelige resultaten (9201, 51626). Er is onvoldoende betrouwbare informatie beschikbaar over de veiligheid van actueel knoflookgebruik tijdens de zwangerschap

Indien oraal gebruikt in hoeveelheden groter dan die welke gewoonlijk in voedingsmiddelen voorkomen. Verschillende kleine studies suggereren dat knoflookbestanddelen worden uitgescheiden in moedermelk, en dat zuigelingen van moeders die knoflook consumeren vatbaar zijn voor langdurige borstvoeding en een veranderde smaak in moedermelk (3319, 4829, 4830). Er is onvoldoende betrouwbare informatie beschikbaar over de veiligheid van actueel knoflookgebruik tijdens borstvoeding.

Effectiviteit

Mogelijk effectief

Atherosclerose
Orale inname van lage doses knoflookpoeder, 300 mg per dag, lijkt leeftijdsgebonden afname van de aortelasticiteit te verminderen (4797, 51595). Bovendien lijkt het nemen van een specifiek in de tijd vrijgegeven knoflookpoedersupplement (Allicor, INAT-Farma) 150 mg tweemaal daags gedurende 24 maanden de snelheid van atherosclerose progressie te verminderen, zoals gemeten aan de hand van carotis intima-media dikte, vergeleken met placebo bij mannen met vroege bewijs van carotis atherosclerose (88394). Hogere doses van 900 mg per dag lijken de ontwikkeling van atherosclerose in zowel aorta- als dijslagaders te vertragen bij gebruik gedurende een periode van vier jaar bij vrouwen, maar niet bij mannen (3315, 4798). Sommige klinische onderzoeken tonen aan dat het nemen van een specifiek supplement (Kyolic, Total Heart Health, Formula 108, Wakunaga) met verouderd knoflookextract 250 mg plus vitamine B12 100 mcg, foliumzuur 300 mcg, vitamine B6 12,5 mg en L-arginine 100 mg per dag gedurende 12 maanden vermindert de calciumprogressie van de kransslagader aanzienlijk en verbetert de vasculaire functie zoals gemeten door veranderingen in het witte en bruine epicardiale vetweefsel bij patiënten met een Framingham-risicoscore van 10-20% zonder kransslagaderziekte (88385). Aanvullend klinisch onderzoek toont aan dat het dagelijks innemen van vier tabletten van een combinatieproduct met verouderd knoflookextract 300 mg en co-enzym Q10 30 mg per tablet gedurende één jaar de endotheliale functie van de vasculaire elasticiteit aanzienlijk verbetert bij brandweermensen met een hoge mate van beroepsstress (44225).

Diabetes
Een 2015-analyse van de resultaten van zeven klinische onderzoeken toont aan dat dagelijks innemen van knoflookpoeder 600-1500 mg, knoflookolie 8,2 mg dagelijks, of verouderd knoflookextract 1000 mg per dag ongeveer 1,7 mg / dL in nuchtere bloedsuikerspiegel verlaagt in vergelijking met controle bij patiënten met diabetes. Het grootste voordeel wordt gezien bij patiënten met hyperglycemie bij aanvang, voor interventies die minimaal 12 weken duren, en voor formuleringen die uit knoflookpoeder bestaan ​​(96004). Specifieke knoflookformuleringen die in de beoordeelde onderzoeken zijn gebruikt, omvatten knoflookpoedertabletten (Kwai, Lichtwer Pharmaceuticals) en tijdrelease-knoflookpoedertabletten (Allicor, INAT-Farma) (51396, 96004). De bevindingen van deze analyse staan ​​in contrast met de resultaten van oudere analyses, waaruit bleek dat knoflook de glycemische indices of lipideniveaus bij patiënten met diabetes niet verbetert. Redenen voor deze verschillen kunnen verband houden met het feit dat de oudere analyses onderzoek van mindere kwaliteit omvatten (6465, 6897).

Sommige klinische onderzoeken hebben de effecten van knoflook geëvalueerd bij gebruik in combinatie met geneesmiddelen tegen diabetes. Resultaten tonen aan dat driemaal daags 300 mg innemen van een specifiek knoflookpoederproduct (Kwai, Lichtwer Pharmaceuticals) in combinatie met metformine gedurende 24 weken de nuchtere bloedglucose ongeveer 70% meer vermindert dan met metformine alleen bij patiënten met diabetes type 2 (51463).

Er is onvoldoende betrouwbare informatie beschikbaar om te bepalen of knoflook de postprandiale glucosespiegels of HbA1c aanzienlijk verbetert (96004).

Hyperlipidemie
In de afgelopen decennia heeft klinisch onderzoek ter beoordeling van de effecten van verschillende knoflookpreparaten bij patiënten met hyperlipidemie tegenstrijdige resultaten opgeleverd. Sommige onderzoek blijkt dat knoflook effectief verlaagt totaal cholesterol, low-density lipoprotein (LDL) cholesterol en / of triglyceriden bij patiënten met hyperlipidemie (279, 1873, 1875, 4782, 4783, 4784, 4785, 4787, 4789, 51343). Andere studies suggereren echter dat knoflookpreparaten niet effectief zijn bij deze patiënten (731, 732, 4792, 4793, 4794, 4795, 4807, 15295, 15296). Door de jaren heen zijn ook gepoolde analyses van deze en andere onderzoeksresultaten uitgevoerd. Sommigen laten zien dat knoflookpreparaten het cholesterol- en triglyceridegehalte verbeteren (4786, 4788, 4795, 6457, 6897), terwijl anderen een gebrek aan voordeel melden met betrekking tot het verbeteren van LDL-cholesterol en high-density lipoproteïne (HDL) cholesterol, met name op lange termijn (6897, 51422, 51429, 51469, 51590). De meest recente en robuuste meta-analyse over dit onderwerp suggereert dat knoflookpreparaten gemiddeld het totale cholesterol met 15 mg / dL en LDL-cholesterol met 6 mg / dL verlagen vergeleken met placebo bij patiënten met hyperlipidemie. Deze verbeteringen lijken meer uitgesproken wanneer knoflook langer dan 8 weken wordt ingenomen en bij patiënten met een totaal cholesterol- en LDL-cholesterolgehalte die vóór de behandeling ten minste borderline hoog zijn. Deze zelfde analyse toont geen vermindering van triglyceriden en slechts een lichte verhoging van de HDL van 1,5 mg / dL geassocieerd met knoflookbehandeling (88399).

Of knoflook effectief is voor de behandeling van hyperlipidemie, kan ook afhangen van de specifieke formulering of het ingenomen product. Er zijn gemengde resultaten gerapporteerd voor een aantal specifieke knoflookproducten, waaronder knoflookpoedertabletten (Kwai, Lichtwer Pharma) (279, 731, 4782, 4783, 4784, 4785, 4787, 4789, 4792, 4793) (4795, 4807), verouderd knoflookextract (Kyolic, Wakunaga) (1873, 1875, 15295), een ander knoflookpoederproduct (Garlicin, Nature’s Way) (15295) en anderen (732, 51343). Subgroepanalyses van de meest robuuste meta-analyse tot nu toe suggereren dat producten die verouderd knoflookextract bevatten, effectiever kunnen zijn voor het verlagen van het totale cholesterol dan knoflookpoederpreparaten. Als knoflookpoederpreparaten worden gebruikt, lijkt het totale cholesterolgehalte in hogere mate te zijn verlaagd bij patiënten die enterisch gecoate versus niet-enterisch gecoate knoflookpoedertabletten gebruiken. De tegenovergestelde trend kan waar zijn voor het verlagen van LDL-cholesterol. Knoflookpoeder tabletten lijken het LDL-cholesterolgehalte te verlagen, terwijl verouderd knoflookextract dat niet doet. De enkele onderzoeken die het effect van verouderd knoflookextract op LDL-cholesterol wel evalueerden, deden dit echter bij patiënten met lage LDL-cholesterolwaarden bij aanvang (88399).

Het nemen van knoflook met visolie lijkt ook de lipideparameters bij sommige patiënten te verbeteren (4789, 4790, 51669). Knoflook alleen kan effectiever zijn dan knoflook plus visolie voor het verbeteren van LDL-cholesterolwaarden, maar de combinatie kan nuttig zijn bij patiënten met verhoogde totale cholesterol, LDL-cholesterol en triglyceriden (4789).

Over het algemeen suggereert klinisch onderzoek dat het dagelijks nemen van knoflooksupplementen gedurende meer dan 8 weken de totale cholesterol- en LDL-cholesterolspiegels bij patiënten met hyperlipidemie bescheiden kan verlagen. Het is echter onwaarschijnlijk dat knoflook HDL-cholesterol aanzienlijk zal verhogen of triglycerideniveaus op lange termijn zal verlagen.

Hypertensie
Sommige klinische onderzoeken tonen aan dat oraal innemen van knoflook de bloeddruk bij hypertensieve en normotensieve patiënten op bescheiden wijze kan verlagen (277, 278, 279, 1873, 6897, 16605, 51442, 51669, 88398, 88386). Analyses van klinische onderzoeken tonen aan dat het nemen van knoflook de systolische bloeddruk met ongeveer 8% of ongeveer 5 mmHg en de diastolische bloeddruk met ongeveer 7% of ongeveer 3 mmHg kan verlagen bij patiënten met of zonder hypertensie (16605, 51414, 96007). Wanneer alleen patiënten met hypertensie worden overwogen, kan het nemen van knoflook de systolische bloeddruk met ongeveer 7-9 mmHg en de diastolische bloeddruk met ongeveer 4-6 mmHg verlagen. Deze resultaten worden beperkt door het feit dat veel van de opgenomen studies waren slechts een lage tot matige kwaliteit en duurde slechts op korte termijn (96007, 96008, 96014). Sommige knoflookformuleringen geëvalueerd op hypertensie omvatten een specifieke knoflookpoederformulering (Kwai, Lichtwer Pharma) en een specifiek verouderd knoflookextract (Knoflook High Potency Everyday Formula 112, Wakunaga / Wagner) (1873, 51442, 88398).

Prostaatkanker
De effecten van knoflook in de voeding op het risico op prostaatkanker zijn niet consistent. Mannen in China die knoflook 2,14 gram / dag eten (ongeveer een teentje) lijken een 50% lager risico te hebben op het ontwikkelen van prostaatkanker (9876). Ook suggereert een gepoolde analyse van epidemiologisch onderzoek dat knoflookconsumptie geassocieerd kan zijn met een 23% lagere kans op het ontwikkelen van prostaatkanker (88410). Ander populatieonderzoek suggereert echter dat knoflookconsumptie geen effect heeft op het risico op prostaatkanker bij Iraanse mannen (51454).

Voorlopig klinisch bewijs suggereert dat het nemen van knoflooksupplementen het risico op het ontwikkelen van prostaatkanker zou kunnen verminderen (4777). Er is ook voorlopig bewijs dat knoflookextract kan helpen om prostaatspecifiek antigeen te verbeteren, de urinestroom te verbeteren, de urinefrequentie te verminderen en andere symptomen geassocieerd met prostaatkanker te verminderen (10374).

Tekenafweer
Mensen die hoge doses knoflook (1200 mg per dag) consumeren gedurende een periode van 8 weken lijken een verminderd aantal tekenbeten te hebben in vergelijking met placebo (3318). Het effect van knoflook in vergelijking met in de handel verkrijgbare tekenwerende middelen is onbekend (8027).

Tinea corporis
Het toepassen van een knoflookgel met 0,6% ajoen, een bestanddeel van knoflook, gedurende een week tweemaal daags lijkt even effectief te zijn als terbinafine 1% crème voor tinea corporis (4767).

Tinea pedis
Het aanbrengen van een knoflookgel met 0,6% ajoen, een bestanddeel van knoflook, gedurende een week tweemaal daags lijkt even effectief te zijn als terbinafine 1% crème voor tinea cruris (4767).

Tinea pedis
Het toepassen van een knoflookgel die 1% ajoen bevat, een bestanddeel van knoflook, lijkt effectiever te zijn dan 0,6% ajoen gel en lijkt even effectief te zijn als 1% terbinafine (Lamisil) voor tinea pedis-infecties. Zestig dagen na voltooiing van één week behandeling produceert 1% ajoen 100% mycologische genezing, 0,6% ajoen produceert 72% mycologische genezing en 1% terbinafine produceert 94% mycologische genezing (8019). Aanvullend onderzoek suggereert dat 0,4% ajoen gel een genezingspercentage van 7 dagen heeft van ongeveer 80% voor tinea pedis (4766).

Borstkanker
Orale inname van knoflook lijkt het risico op borstkanker niet te verminderen (4779).

Taaislijmziekte
Klinisch onderzoek suggereert dat het dagelijks innemen van 625 mg knoflookolie maceraat gedurende 8 weken de longfunctie, symptoomscores of de behoefte aan antibiotica niet verbetert in vergelijking met placebo bij kinderen met cystische fibrose en chronische longinfectie (51438).

Familiale hypercholesterolemie
Bij kinderen met familiale hyperlipidemie lijkt het nemen van knoflookpoederextract, gestandaardiseerd op basis van alliinegehalte, oraal de totale serumcholesterol, lipoproteïne met lage dichtheid (LDL) of high-density lipoproteïne (HDL) cholesterol, triglyceriden, lipoproteïne (a), apolipoproteïne B-100, homocysteïne, fibrinogeen of bloeddruk (4796).

Maagkanker
Ondanks enig tegenstrijdig bewijsmateriaal (3320, 4775, 4776, 51209, 51460, 96005), het meest betrouwbare onderzoek heeft aangetoond dat knoflookinname niet is geassocieerd met een verminderd risico op maagkanker (14447, 51470, 97034). Een prospectieve, case-control studie van 123.484 volwassenen gedurende een 30-jarige beoordelingsperiode wees uit dat inname van knoflook, ongeacht of het via het dieet of via suppletie was verkregen, niet is geassocieerd met een vermindering van het aantal maagkanker (97034). Klinisch onderzoek waarbij de effecten van het innemen van verouderd knoflookextract gedurende 7 jaar werden geëvalueerd, toonde ook tot 15 jaar later geen verminderd risico op maagkanker (14447,51470). Meta-analyses en kleine populatiestudies hebben gesuggereerd dat 23% tot 51% minder kans heeft op het ontwikkelen van maagkanker met verhoogde inname van knoflook in de voeding in vergelijking met nooit knoflook eten (3320, 4775, 4776, 51209, 51460, 96005). Deze onderzoeken hebben echter een beperkte externe geldigheid.

Helicobacter pylori
Het mondeling innemen van knoflook voor H. pylori-infectie zag er veelbelovend uit vanwege laboratorium- en epidemiologisch bewijs dat mogelijke activiteit tegen H. pylori aantoonde. Wanneer knoflooktenen, poeder of olie bij mensen wordt gebruikt, lijkt dit echter geen gunstig effect te hebben voor de behandeling van patiënten die zijn geïnfecteerd met H. pylori (3322,4761, 4762, 4763, 4765, 4774, 97034).

Longkanker
Orale inname van knoflook lijkt het risico op longkanker niet te verminderen (4778).

Muggenspray
Het oraal innemen van knoflook lijkt muggen niet effectief af te weren (51322).

Perifere arteriële ziekte (PAD)
Na 12 weken behandeling lijkt het oraal innemen van knoflook de loopafstand niet te verbeteren bij patiënten met stadium II perifere arteriële occlusieve ziekte (4801).

Pre-eclampsie
Voorlopig klinisch bewijs suggereert dat het nemen van een specifiek knoflookextract (Garlet, Cosar Pharmaceutical Company) 800 mg / dag tijdens het derde trimester van de zwangerschap het risico op het ontwikkelen van pre-eclampsie bij vrouwen met een hoog risico of bij vrouwen met een eerste zwangerschap niet vermindert (9201, 51626).

Veiligheid

Bijwerkingen

Vaak voorkomende bijwerkingen van orale en intraveneuze knoflook zijn onaangename adem, lichaamsgeur, misselijkheid, braken, winderigheid, gewichtsverlies, blozen in het gezicht, tachycardie, duizeligheid, slapeloosheid en allergische reacties (732, 1873, 42692, 51316, 51462, 88398, 88405). Een mogelijke zorgwekkende reactie geassocieerd met orale knoflook is een verhoogd risico op bloedingen (586, 587, 4366, 4801, 4802, 51228, 51295, 51397, 51491, 51500) (51532, 51534, 51578, 51593, 51594).

Topisch
Topisch, verse knoflook kan dermatitis veroorzaken (4833, 12635, 51210, 51215, 51258, 51265, 51292, 51375, 51403, 51406) (51412, 51483, 51498, 51510, 51511, 51512, 51519, 51530, 51560,51617) (51618, 51628) of brandwonden bij kinderen en zuigelingen (585, 51226, 51495, 51536, 51576), evenals bij volwassenen (4832, 51230, 51252, 51281, 51377, 51418, 51558, 51577, 88409, 96006).

Cardiovasculair
Orale inname van een grote hoeveelheid knoflook is in verband gebracht met een acuut myocardinfarct bij een 23-jarige man zonder bekende geschiedenis van hartaandoeningen of bekende risicofactoren (89462).

Dermatologisch
Topisch kan knoflook tot dermatitis en urticaria (4833, 5004, 12635, 51258, 51265, 51375, 51403, 51412, 51459, 51511) (51512, 51530, 51616, 51617, 51618), evenals contact cheilitis leiden (51384). Verse knoflook kan eerder een reactie veroorzaken dan knoflookextract. De meeste reacties zijn verdwenen na het staken van de knoflooktherapie. In één geval rapporteerde het aanbrengen van geplette knoflook in de nek om een ​​zere keel te verlichten bij een jonge vrouwelijke patiënt een jeukende, brandende, erythemateuze laesie. De laesie genas na een week behandeling met lokale antibiotica, steroïden en antihistamine-zalven (88390). Gevallen van beroeps eczeem of dermatitis zijn gemeld bij koks (51303), voedselbehandelaars (51292) en cateraars (51304). Volgens één casusrapport verscheen dermatitis bij chef-koks die werden blootgesteld aan knoflook (15033). Behandeling met acitretine 25 mg per dag of actuele psoralen-ultraviolet A (PUVA) gedurende 12 weken bleek effectief bij het verminderen van de symptomen. In de praktijk kan knoflook ook chemische brandwonden veroorzaken, meestal binnen 12 uur na het aanbrengen. Tweede en derde graad chemische brandwonden zijn gemeld bij volwassenen, kinderen en zuigelingen die werden blootgesteld aan actuele knoflook, vaak als een onbedoeld gevolg van het medicinaal gebruik van knoflook op de huid (585, 4832, 51226, 51230, 51252, 51281, 51377, 51418, 51495, 51536) (51558, 51576, 51577, 88409, 96006). Een geval van pijnlijke blaren op de voetzolen van een 23-jarige Chinese vrouw is toegeschreven aan chemische brandwonden veroorzaakt door het aanbrengen van geplette rauwe knoflook gedurende 3 uur (51440). Topisch kan knoflook ook hyperpigmentatie, zweren, necrotische laesies, blozen in het gezicht en lokale irritatie veroorzaken (4832, 15030, 51268, 51269).

Oraal, knoflook is geassocieerd met een geval van oppervlakkige pemphigus bij een 49-jarige man met diabetes type 2 (51564). Door knoflook geïnduceerde iatrogene brandwonden zijn ook gemeld (51468). Mondzweren zijn gemeld bij mensen (51467). Orale inname van een specifiek knoflookproduct dat allicine (Allimax) bevat, is in verband gebracht met een geval van jeukende uitslag (51474). Enterisch gecoate knoflooktabletten gestandaardiseerd op 1,5% allicine zijn ook in verband gebracht met een geval van jeuk (51316).

Endocrien
Een onderzoek van slechte kwaliteit dat was opgezet om de bloedplaatjesaggregatie te meten, constateerde een kleine, significante verlaging van de gemiddelde bloedglucosespiegels bij patiënten die dagelijks met 800 mg gedehydrateerde knoflook (Kwai) werden behandeld, van 89 mg / dL tot 79 mg / dL gedurende vier weken (51443). Meerdere andere klinische onderzoeken hebben echter geen significante effecten aangetoond van orale knoflookpreparaten op maatregelen voor glycemische controle bij diabetische of niet-diabetische patiënten, gemeten als primaire uitkomsten of secundaire uitkomsten (279, 4783, 4794, 4798, 51493, 51528, 51594, 51605) (51606, 51607).

Gastro-intestinaal
Oraal, uitgedroogde knoflookpreparaten of rauwe knoflook kunnen een onaangename adem veroorzaken (51438, 51444), lichaamsgeur (732, 1873, 4784, 4793, 4795, 4798, 9201, 10787, 42692, 49769) (51269, 51316, 51467, 51602), buikpijn of volheid, anorexia, diarree, constipatie, winderigheid, oprispingen, smaaksensaties, maagzuur, misselijkheid, onaangename smaak, reflux en darmobstructie (6457, 6897,9201, 49769, 51269, 51343, 51380, 51438, 51442, 51450) (51457, 51466, 51471, 51474, 51520, 51593, 51602, 51623, 88398, 88405). In een casusrapport van eosinofiele gastro-enteritis werd knoflook voorgesteld als het mogelijke veroorzakende allergeen. De patiënt was een 42-jarige vrouw met symptomen zoals pollinosis, astma, diarree, brandend maagzuur, perifere eosinofilie en urticaria. Na het stoppen van het gebruik van knoflook en sesam verbeterde de patiënt (51441). In een casusrapport van eosinofiele oesofagitis werd vastgesteld dat knoflook de veroorzaker was bij een patiënt met langdurige gastro-intestinale symptomen. De patiënt had geprobeerd zijn bovenste maagdarmsymptomen jarenlang zonder succes te behandelen als gastro-intestinale refluxziekte. Huidpriktesten toonden een positieve reactie op knoflook, waarvan de patiënt frequente consumptie opmerkte. Duidelijke symptoomverbetering werd opgemerkt binnen 3 weken na het vermijden van knoflook (88393). In een ander geval rapporteerde een patiënt die knoflook gebruikte voor hypertensie odynofagie en retrosternale pijn na het innemen van knoflook zonder water de vorige dag. Een slokdarmletsel met een lengte van 3 cm werd gedetecteerd bij endoscopie. De symptomen verdwenen 3 dagen na het starten van een vloeibaar dieet en tweemaal daags 30 mg lansoprazol en viermaal daags sucralfaat (88389). Een geval van darmobstructie werd gemeld bij een 66-jarige man die een hele knoflookbol had ingenomen (51525).

Intraveneus heeft knoflook 1 mg / kg lichaamsgewicht dagelijks verdund in 500 ml zoutoplossing en toegediend gedurende vier uur gemeld buikpijn, braken, diarree, misselijkheid, anorexia, winderigheid, gewichtsverlies en garlicky lichaamsgeur veroorzaakt (51462).

Hematologisch
Het effect van knoflook op de bloedplaatjesfunctie is bekend en kan mogelijk het risico op bloedingen verhogen. Oraal gebruik van knoflook of supplementen die knoflook bevatten, heeft bloedplaatjesstoornissen, verhoogde fibrinolytische activiteit, verlengde bloedingstijd, retrobulbaire bloeding (bloeding achter het oog), postoperatieve bloeding en spinale epidurale hematoom veroorzaakt (586, 587, 4801, 4802, 11325, 51397, 51473, 51491, 51532, 51534) (51570, 51584, 51593, 51594). Ook is een geval van nierhematoom na extracorporale shock-wave lithotripsie (SWL) gemeld voor een nefrolithiasispatiënt die verouderde knoflook gebruikte (51630). Ook is een geval van verhoogde bloedingstijd gemeld waarbij een gecompliceerde behandeling van epistaxis is gemeld voor een patiënt die knoflook, aspirine en melkdistel nam (51426).

Intraveneus is knoflook geassocieerd met de ontwikkeling van tromboflebitis op de injectieplaats (51462).

Neurologisch
Duizeligheid, slapeloosheid, hoofdpijn, diaforese, koorts, koude rillingen, slaperigheid, verhoogde eetlust, euforie en gewichtsverlies zijn gemeld met knoflook (15032, 42692, 51316, 51467, 51471, 51520). In één geval werd de geur van knoflook geïdentificeerd als een trigger voor migraine bij een 32-jarige vrouw. De persoon rapporteerde versterkingsspectra samen met visuele vlekken gedurende een paar seconden gevolgd door onmiddellijke bipariëtale, verpletterende niveau (10/10) hoofdpijn bij blootstelling aan de geur van knoflook of ui (88404).

Bijwerkingen

Interacties

Medicijnen

Bloedverdunnende medicatie
Rauwe knoflook en verschillende knoflookextracten hebben antiplatelet-activiteit en kunnen de protrombinetijd verlengen (586, 616, 1874, 3234, 4366, 4802, 4803, 51397, 96013). Theoretisch kan knoflook de effecten en bijwerkingen van andere antistollingsmiddelen en geneesmiddelen tegen bloedplaatjes verbeteren, waaronder aspirine, clopidogrel (Plavix), enoxaparine (Lovenox), warfarine (Coumadin) en anderen.

Antidiabetes medicatie
Bewijs uit menselijk onderzoek suggereert dat knoflook en knoflookextract de bloedsuikerspiegel verlaagt bij gezonde en diabetische personen (51463, 96004). Theoretisch kan gelijktijdig gebruik van knoflook en geneesmiddelen tegen diabetes het risico op hypoglykemie verhogen. Dosisaanpassingen kunnen nodig zijn. Sommige geneesmiddelen tegen diabetes zijn glimepiride (Amaryl), glyburide (DiaBeta, Glynase PresTab, Micronase), insuline, pioglitazon (Actos), rosiglitazon (Avandia) en anderen.

Antihypertensieve mediciatie
Knoflook en knoflook extracten bloeddrukverlagende effecten (277, 278, 279, 1873, 4787, 6897, 16605, 51414, 51442, 51669) (88386, 88398, 96007). Theoretisch kan het combineren van knoflook met andere bloeddrukmiddelen additieve hypotensieve effecten veroorzaken; voorzichtig gebruiken. Sommige antihypertensiva zijn nifedipine (Adalat, Procardia), verapamil (Calan, Isoptin, Verelan), diltiazem (Cardizem), isradipine (DynaCirc), felodipine (Plendil), amlodipine (Norvasc) en anderen

Atazanavir (Reyataz)
In één geval ontwikkelde een HIV-positieve patiënt die driemaal per week zes roergebakken knoflookteentjes consumeerde suboptimale atazanavir-niveaus en toenamen in virale HIV-belasting. Hoewel de exacte oorzaak van deze interactie onduidelijk is, is er speculatie dat knoflook de intestinale absorptie van atazanavir kan verminderen of het metabolisme ervan kan verhogen door cytochroom P450 3A4 (CYP3A4) te induceren (88388). Totdat meer bekend is, adviseren patiënten om geen grote hoeveelheden knoflook te consumeren tijdens het gebruik van atazanavir.

Cytochrome P450 2E1 (CYP2E1) Substraten
Klinisch onderzoek suggereert dat knoflookolie de activiteit van CYP2E1 met 39% kan remmen (10847). Gebruik knoflookolie voorzichtig bij patiënten die geneesmiddelen gebruiken die door deze enzymen worden gemetaboliseerd. Sommige geneesmiddelen gemetaboliseerd door CYP2E1 omvatten acetaminophen, chloorzoxazon (Parafon Forte), ethanol, theophylline en anesthetica zoals enflurane (Ethrane), halothane (Fluothane), isoflurane (Forane), methoxyflurane (Penthrane).

Cytochrome P450 3A4 (CUP3A4) substraten
Er is bezorgdheid dat knoflook darmcytochroom P450 3A4 (CYP3A4) kan induceren en de niveaus van geneesmiddelen die door dit enzym worden gemetaboliseerd aanzienlijk kan verlagen. Dit is voornamelijk gebaseerd op een farmacokinetisch onderzoek dat aantoont dat het tweemaal daags innemen van een specifiek knoflookproduct (GarliPure Maximum Allicin Formula, Natrol Inc.), met een totaal van 9,28 mg allicine, samen met saquinavir 1200 mg gedurende 3 dagen, de saquinavirspiegels aanzienlijk verlaagt. Het gebied onder de curve van saquinavir werd verminderd met 50% en de maximale concentratie werd verminderd met 47% (7027, 93578). Onderzoekers speculeren dat het allicine-bestanddeel in knoflook CYP3A4 in het darmslijmvlies induceert en verantwoordelijk is voor de verlaagde niveaus van saquinavir (7027). Een andere studie toont aan dat docetaxel intraveneus toedienen, waarbij de CYP3A4-enzymen in het darmslijmvlies worden omzeild, samen met hetzelfde specifieke knoflookproduct gedurende 12 opeenvolgende dagen, de farmacokinetiek van docetaxel niet significant beïnvloedt (17221).

Er is ook bezorgdheid dat knoflook CYP3A4 in de lever kan remmen. In één casusrapport ervoer een patiënt die tacrolimus kreeg na een levertransplantatie verhoogde tacrolimus-waarden, verhoogde leverfunctietesten en leverletsel na het nemen van een specifiek knoflooksupplement (Garlicin Cardio, Nature’s Way) met maximaal driemaal de door de fabrikant aanbevolen dosis voor 7 dagen. Er wordt gespeculeerd dat knoflook CYP3A4 in de lever remde, waardoor het niveau van tacrolimus in het bloed toenam en dit effect veroorzaakte (96010).

Verschillende andere farmacokinetische studies hebben de impact van andere knoflookformuleringen geëvalueerd en hebben geen effect op CYP3A4-substraten gevonden. De meeste producten in deze onderzoeken bevatten weinig of geen allicine. In één onderzoek had een knoflookproduct met niet-detecteerbare allicinegehaltes (Natural Source Odorless Garlic, Life Brand) geen effect op ritonavir, een CYP3A4-substraat (94506). In andere onderzoeken hebben knoflookproducten zonder significant allicinegehalte, zoals knoflookolie en extracten die alliïne en alliinase bevatten, ook geen invloed op CYP3A4 (10335, 10847, 15031).

Totdat meer bekend is over deze potentiële interactie, moet u voorzichtig met allicine bij patiënten die geneesmiddelen gebruiken die worden gemetaboliseerd door CYP3A4. Geneesmiddelen die kunnen worden beïnvloed, zijn enkele calciumantagonisten (diltiazem, nicardipine, verapamil), chemotherapeutica (etoposide, paclitaxel, vinblastine, vincristine, vindesine), antischimmelmiddelen (ketoconazol, itraconazol), glucocorticoïden, alfentanil (Alfenta), cisapride, cisapride, fentanyl (Sublimaze), lidocaïne (Xylocaine), losartan (Cozaar), fexofenadine (Allegra), midazolam (Versed) en anderen.

Isoniazid
Onderzoek in diermodellen suggereert dat een waterig extract van knoflook het gehalte aan isoniaziden met ongeveer 65% kan verlagen. Knoflook vermindert zowel de maximale concentratie (Cmax) als het gebied onder de curve (AUC), maar lijkt de halfwaardetijd niet te beïnvloeden. Dit suggereert dat knoflookextract de opname van isoniazide in het darmslijmvlies zou kunnen remmen (15031); het exacte mechanisme van deze potentiële interactie is echter niet bekend.

Proteaseremmers
Proteaseremmers worden gemetaboliseerd door cytochroom P450 3A4 (CYP3A4) iso-enzymen. Er is enige bezorgdheid dat sommige knoflookproducten CYP3A4 induceren en mogelijk subtherapeutische niveaus van proteaseremmers kunnen veroorzaken. Dit is voornamelijk gebaseerd op een farmacokinetisch onderzoek dat aantoont dat het tweemaal daags innemen van een specifiek knoflookproduct (GarliPure Maximum Allicin Formula, Natrol Inc.), met een totaal van 9,28 mg allicine, samen met saquinavir 1200 mg gedurende 3 dagen, de saquinavirspiegels aanzienlijk verlaagt. Het gebied onder de curve van saquinavir werd verminderd met 50% en de maximale concentratie werd verminderd met 47% (7027, 93578). Onderzoekers speculeren dat het allicine-bestanddeel in knoflook CYP3A4 in het darmslijmvlies induceert en verantwoordelijk is voor de verlaagde niveaus van saquinavir (7027). Een andere studie toont aan dat het omzeilen van de CYP3A4-enzymen in het darmslijmvlies, door een CYP3A4-substraat intraveneus te geven met hetzelfde specifieke knoflookproduct, de farmacokinetiek van het substraat niet significant beïnvloedt (17221). Verschillende farmacokinetische studies hebben de impact van andere knoflookformuleringen op CYP3A4-substraten geëvalueerd en hebben geen effect gevonden. De meeste producten in deze onderzoeken bevatten weinig of geen allicine (10335, 10847, 15031, 94506).

Totdat meer bekend is, adviseren patiënten om geen knoflookproducten met allicine te gebruiken met proteaseremmers. Sommige proteaseremmers omvatten amprenavir (Agenerase), nelfinavir (Viracept), ritonavir (Norvir) en saquinavir (Fortovase, Invirase).

Saquinavir (Fortovase, Invirase)
Saquinavir is een substraat van cytochroom P450 3A4 (CYP3A4) iso-enzymen. Er is enige bezorgdheid dat knoflook CYP3A4 induceert en mogelijk subtherapeutische niveaus van saquinavir kan veroorzaken. Dit is voornamelijk gebaseerd op een farmacokinetisch onderzoek dat aantoont dat het tweemaal daags innemen van een specifiek knoflookproduct (GarliPure Maximum Allicin Formula, Natrol Inc.), met een totaal van 9,28 mg allicine, samen met saquinavir 1200 mg gedurende 3 dagen, de saquinavirspiegels aanzienlijk verlaagt. Het gebied onder de curve van saquinavir werd verminderd met 50% en de maximale concentratie werd verminderd met 47% (7027, 93578). Onderzoekers speculeren dat het allicine-bestanddeel in knoflook CYP3A4 in het darmslijmvlies induceert en verantwoordelijk is voor de verlaagde niveaus van saquinavir (7027). Verschillende farmacokinetische studies hebben de impact van andere knoflookformuleringen op CYP3A4-substraten geëvalueerd en hebben geen effect gevonden. De meeste producten in deze onderzoeken bevatten weinig of geen allicine (10335, 10847, 15031, 94506).

Totdat meer bekend is over deze mogelijke interactie, moeten patiënten die saquinavir gebruiken, voorzichtig voorkomen of knoflook gebruiken.

Tacrolimus
In één geval rapporteerde een patiënt die tacrolimus kreeg na een levertransplantatie verhoogde tacrolimus-spiegels, verhoogde leverfunctietesten en leverbeschadiging na het nemen van een specifiek knoflooksupplement (Garlicin Cardio, Nature’s Way) tot driemaal de door de fabrikant aanbevolen dosis voor 7 dagen. Er wordt gespeculeerd dat knoflook CYP3A4 in de lever remde, waardoor het niveau van tacrolimus in het bloed toenam en dit effect veroorzaakte (96010).

Warfarin (Coumadin)
Rauwe knoflook en verschillende knoflookextracten hebben antiplatelet-activiteit en kunnen de protrombinetijd verlengen (586, 616, 1874, 3234, 4366, 4802, 4803, 51397). Er is bezorgdheid dat het innemen van knoflook met warfarine de internationale genormaliseerde ratio (INR) en het risico op bloedingen zou kunnen verhogen. Er is een melding van twee patiënten die een toename ervoeren van een eerder gestabiliseerde internationalized ratio (INR) bij gelijktijdig gebruik van knoflook en warfarine (51228, 51631). Dit rapport is echter later besproken vanwege de beperkte verstrekte klinische informatie. Ander voorlopig klinisch onderzoek suggereert dat patiënten gestabiliseerd op warfarine die een specifiek verouderd knoflookextract nemen (Kyolic, Wakunaga Pharmaceutical Co.), 1,525 gram tweemaal daags gedurende 12 weken, geen significant verhoogde INR of verhoogd risico op bloedingen hebben (15032). Het gebruik van 2 gram knoflook tweemaal daags gedurende 2 weken lijkt ook geen invloed te hebben op de farmacokinetiek van een enkele dosis van 25 mg warfarine bij gezonde mannen (16416). Meer bewijs is nodig om de veiligheid van het gebruik van knoflook samen met warfarine te bepalen. Patiënten die warfarine gebruiken, moeten knoflook vermijden of voorzichtig gebruiken. Warfarine dosisaanpassingen kunnen nodig zijn.

Kruiden en supplementen

Bloedverdunnende medicatie
Rauwe knoflook en een verscheidenheid aan knoflookextracten hebben antiplatelet activiteit en kunnen de protrombinetijd verlengen (586, 616, 1874, 3234, 4366, 4802, 4803, 51397, 96013). Gelijktijdig gebruik van kruiden met bestanddelen die de bloedplaatjesaggregatie kunnen beïnvloeden, kan theoretisch het risico op bloedingen bij sommige mensen verhogen. Deze kruiden zijn engelwortel, kruidnagel, danshen, gember, ginkgo, rode klaver, kurkuma, vitamine E, wilg en anderen.

Eizosapentaenozuur (EPA, visolie)
Gelijktijdig gebruik van knoflook kan theoretisch de antitrombotische effecten versterken (3234, 4366, 8017).

Kruiden en supplementen met hypoglychemisch potentieel
Knoflook- en knoflookextract kan de bloedsuikerspiegel verlagen (96004). Theoretisch kan knoflook additieve effecten hebben met andere kruiden en supplementen die de bloedsuikerspiegel verlagen. Sommige kruiden en supplementen met hypoglycemisch potentieel omvatten agaricuspaddestoel, duivelsklauw, fenegriek, guargom, Panax ginseng, Siberische ginseng en anderen.

Kruiden en supplementen met hypotensieve effecten
Knoflook- en knoflookextracten hebben bloeddrukverlagende effecten (277, 278, 279, 1873, 4787, 6897, 16605, 51414, 51442, 51669) (88386, 88398). Theoretisch kan het combineren van knoflook met andere kruiden of supplementen met hypotensieve effecten het risico op hypotensie verhogen. Sommige van deze kruiden en supplementen zijn andrographis, caseïnepeptiden, kattenklauw, co-enzym Q-10, visolie, L-arginine, lycium, brandnetel, theanine en anderen.

Voedsel

Geen interacties bekend

Lab testen

Internationale normaliseerde Ratio (INR), prothrombinetijd (PT)
Knoflook kan INR verhogen bij patiënten die met stollingsremmer met warfarine worden behandeld (Coumadin). Er zijn twee casusrapporten van verhoogde INR geassocieerd met gelijktijdig gebruik van knoflookproducten en warfarine (616).

Ziektes

Bloedingsstoornis
Theoretisch kan knoflook het risico op bloedingen verhogen (3234, 4366, 8017); gecontra-indiceerd.

Gastro-intestinale irritatie
Knoflook kan het maagdarmkanaal irriteren; gebruik met voorzichtigheid bij personen met infectieuze of inflammatoire GI-aandoeningen (3319, 4783, 4800).

Hypotensie
Knoflook kan de bloeddruk verlagen (277,278, 279, 1873, 4787, 6897, 16605, 51414, 51442, 51669, 88386, 88398). Theoretisch kan knoflook het risico verhogen dat de bloeddruk te laag wordt bij patiënten met hypotensie.

Chirurgie
Knoflook kan de bloedingstijd verlengen en kan de bloeddrukcontrole tijdens de operatie verstoren. Knoflook moet een tot twee weken voorafgaand aan de geplande operatie worden stopgezet (277, 278, 279, 587, 1873, 4787,4800, 6897, 11325, 16605) (51414, 51442, 51669, 88386, 88398). Ook kan knoflook de bloedsuikerspiegel beïnvloeden (96004). Theoretisch kan knoflook de bloedglucosecontrole verstoren tijdens en na chirurgische ingrepen. Ten minste één casusrapport suggereert dat het consumeren van ongeveer 4 gram gemalen knoflook bij elke maaltijd gedurende een paar weken, en 12 gram knoflookpoeder de avond vóór de operatie, verhoogde protrombinetijd en langdurige bloeding (96013). Vertel patiënten om knoflook ten minste 2 weken voor electieve chirurgische procedures te stoppen.

Interacties

Dosering

Volwassenen

Oraal

Atherosclerose
Een gestandaardiseerde gedehydrateerde knoflookpoedertablet (Kwai, Lichtwer Pharma) 300 mg, toegediend als een enkele dosis of driemaal daags gedurende maximaal 4 jaar, is gebruikt (4798, 51595). Een specifiek tijdgebonden knoflooksupplement (Allicor, INAT-Farma) 150 mg tweemaal daags gedurende 24 maanden is gebruikt (88394). Combinatieproducten die knoflook bevatten zijn ook gebruikt. Een specifiek verouderd knoflookextractsupplement (Kyolic, Total Heart Health, Formula 108, Wakunaga) met verouderd knoflookextract 250 mg, vitamine B12 100 mcg, foliumzuur 300 mcg, vitamine B6 12,5 mg en L-arginine 100 mg, dagelijks ingenomen voor 12 maanden, is gebruikt (88385). Ook is een combinatieproduct gebruikt dat verouderd knoflookextract 300 mg / tablet en co-enzym Q10 30 mg / tablet bevat, genomen in een dosis van vier tabletten per dag gedurende één jaar.

Atletische prestaties
Een enkele dosis geurgemodificeerde gedroogde knoflook 900 mg voorafgaand aan de oefening is gebruikt (51623).

Goedaardige prostaathyperplasie (BPH)
Waterig knoflookextract 1 mg / kg per dag gedurende één maand is gebruikt. Dit extract werd bereid uit Kastamonu-knoflook door 2 kg knoflook gedurende 10 maanden in 10 L water te incuberen (10374).

Darmkanker
Capsules met verouderd knoflookextract 2,4 ml per dag gedurende 12 maanden zijn gebruikt (51320).

Verkoudheid
Er is één capsule gebruikt die het knoflookbestanddeel allicine bevat, gedurende 12 weken gedurende de wintermaanden dagelijks ingenomen (10787).

Coronaire hartziekte (CHZ)
Één tablet van een specifiek knoflookproduct (Allicor, INAT-FARMA) 150 mg tweemaal daags gedurende 12 maanden (51328). Een specifiek product met verouderd knoflookextract (Kyolic, Total Heart Health, Formula 108, Wakunaga) 500 mg plus vitamine B12 200 mcg, foliumzuur 600 mcg, vitamine B6 25 mg en L-arginine 200 mg dagelijks gedurende één jaar is gebruikt (51436).

Diabetes
Knoflookpoeder 600-1500 mg per dag in verdeelde doses is gedurende minstens 12 weken gebruikt (96004). Specifieke knoflookpoederproducten (Allicor, INAT-Farma of Kwai, Lichtwer Pharma) 300 mg twee tot drie keer per dag, in combinatie met metformine of een orale sulfonylureum, gedurende 4-24 weken is gebruikt (51396, 51463).

Door inspanning veroorzaakte spierpijn
Het knoflookbestanddeel allicine 80 mg dagelijks gedurende 14 dagen is gebruikt (51404).

Fibrocystische borstziekte
Een specifiek product (Karinat, INAT-Farma) met 150 mg knoflookpoeder, 2,5 mg beta-caroteen, alfa-tocoferol 5 mg en ascorbinezuur 30 mg tweemaal daags gedurende 6 maanden (51317).

Gastritis
Een specifiek product (Karinat, INAT-Farma) dat 150 mg knoflookpoeder, 2,5 mg beta-caroteen, alfa-tocoferol 5 mg en ascorbinezuur 30 mg tweemaal daags gedurende 6 maanden heeft gebruikt (51308).

Hepatitis
3-6 capsules van een product met knoflookolie 50 mg in combinatie met difenyl-dimethyl-dicarboxylaat 25 mg per dag gedurende 6 weken zijn gebruikt (51478).

Hepatopulmonary syndroom
Capsules die knoflookolie (Knoflook parels, Ranbaxy, India) 1-2 g / m 2 per dag, genomen in twee afzonderlijke doses tijdens de maaltijd voor 9-18 maanden gebruikt (51439).

Hyperlipidemie
Een specifiek verouderd knoflookextract (Kyolic, Wakunaga) 1000-7200 mg per dag in verdeelde doses gedurende 4-6 maanden is gebruikt (1873, 1875). Een specifieke gestandaardiseerde knoflookpoedertablet (Kwai, Lichtwer Pharma) 600-900 mg per dag in twee of meer verdeelde doses gedurende 6-16 weken is gebruikt. Dit specifieke knoflookproduct is gestandaardiseerd en bevat 1,3% allicine (279, 4782, 4783, 4784, 4785, 4787, 4789). Een ander specifiek knoflookpoederproduct (Garlex, Bosch Pharmaceuticals) 300 mg tweemaal daags gedurende 12 weken is gebruikt (51343). Gebruik van knoflookpoeder 1200 mg plus visolie 3 gram per dag gedurende 4 weken is gebruikt (4790). Het nemen van knoflookolie 500 mg plus visolie 600 mg dagelijks gedurende 60 dagen is ook gebruikt (51669).

Hypertensie
Knoflooktabletten 300-1500 mg in verdeelde doses per dag gedurende 24 weken is gebruikt (88386). Een specifieke gestandaardiseerde gedehydrateerde knoflookpoedertablet (Kwai, Lichtwer Pharma) 2400 mg als een enkele dosis of 600 mg per dag gedurende 12 weken is gebruikt (278, 279). Capsules met verouderd knoflookextract 960 mg tot 7,2 gram, dagelijks ingenomen in maximaal drie verdeelde doses gedurende maximaal 6 maanden, zijn gebruikt (1873, 51442, 88398). Specifieke producten die verouderd knoflookextract bevatten, zijn onder meer Kyolic (Knoflook High Potency Everyday Formula 112, Wakunaga / Wagner) (51442). Knoflookolie 500 mg plus visolie 600 mg dagelijks gedurende 60 dagen is gebruikt (51669).

Loodtoxiciteit
Capsules met gedroogde poeder-knoflook 400 mg driemaal daags gedurende 4 weken zijn gebruikt (51467).

Metabool syndroom
Ruwe, geplette knoflook 100 mg / kg tweemaal daags gedurende 4 weken is gebruikt (98812).

Zwaarlijvigheid
1000 mg van een combinatiesupplement (Prograde Metabolism) met frambozenketon (Razberi K, Integrity Nutraceuticals), cafeïne, paprika-extract (Capsimax, OmniActive Health Technologies), knoflookwortelextract, gemberwortelextract, bittere sinaasappelfruit (Advantra Z, Nutratech Inc), extract van L-theanine en zwarte peper (Biperine, Sabinsa Corporation), tweemaal daags gedurende 8 weken (40802).

Artrose
Een specifiek gedroogd knoflookproduct (Nature Made) 500 mg tweemaal daags gedurende 12 weken is gebruikt (98813).

Prostaatkanker
Waterig knoflookextract 1 mg / kg per dag gedurende één maand is gebruikt. Dit extract werd bereid uit Kastamonu-knoflook door 2 kg knoflook gedurende 10 maanden in 10 L water te incuberen (10374).

Tekenafstotend
Capsules met dagelijks 1200 mg knoflook gedurende 8 weken zijn gebruikt (3318).

Aandoening Dagdosering
Huidschimmel (ringworm) 300 – 500 mg per dag
Kalknagel (schimmelnagel) 250 – 500 mg per dag
Bacteriële vaginose 250 – 500 mg per dag
Bijholteontsteking 250 – 500 mg per dag
Oorpijn 250 – 500 mg per dag
Atherosclerose (aderverkalking) 1 – 3 x daags 300 mg
SIBO 2 x daags 250 mg
Parasitaire darminfectie 250 – 500 mg per dag
Hoge bloeddruk (hypertensie) 3 x daags 500 mg
Keelontsteking 250 – 500 mg per dag
Candida 250 mg - 500 mg per dag
Athero- en arteriosclerose 3 x daags 500 mg
Dosering
Referenties
 • 1 Monographs on the medicinal uses of plant drugs. Exeter, UK: European Scientific Co-op Phytother, 1997
 • 2 Blumenthal M, ed. The Complete German Commission E Monographs: Therapeutic Guide to Herbal Medicines. Trans. S. Klein. Boston, MA: American Botanical Council, 1998
 • 3 Tyler VE. Herbs of Choice. Binghamton, NY: Pharmaceutical Products Press, 1994
 • 12 McGuffin M, Hobbs C, Upton R, Goldberg A, eds. American Herbal Products Association’s Botanical Safety Handbook. Boca Raton, FL: CRC Press, LLC 1997
 • 22 Adams ME. Hype about glucosamine. Lancet 1999;354:353-4.
 • 277 Silagy CA, Neil HA. A meta-analysis of the effect of garlic on blood pressure. J Hypertens 1994;12:463-8.
 • 278 McMahon FG, Vargas R. Can garlic lower blood pressure? A pilot study. Pharmacotherapy 1993;13:406-7.
 • 279 Auer W, Eiber A, Hertkorn E, et al. Hypertension and hyperlipidaemia: garlic helps in mild cases. Br J Clin Pract Suppl 1990;69:3-6.
 • 332 Anon. Zinc for the common cold. Med Lett Drugs Ther 1997;39:9-10
 • 585 Garty BZ. Garlic burns. Pediatrics 1993;91:658-9.
 • 586 Rose KD, Croissant PD, Parliament CF, Levin MB. Spontaneous spinal epidural hematoma with associated platelet dysfunction from excessive garlic ingestion: a case report. Neurosurg 1990;26:880-2.
 • 587 Burnham BE. Garlic as a possible risk for postoperative bleeding. Plast Reconstr Surg 1995;95:213.
 • 616 Sunter WH. Warfarin and garlic. Pharm J 1991;246:722
 • 731 Isaacsohn JL, Moser M, Stein EA, et al. Garlic powder and plasma lipids and lipoproteins, a multicenter, randomized, placebo-controlled trial. Arch Intern Med 1998;158:1189-94.
 • 732 Berthold HK, Sudhop T, von Bergmann K. Effect of a garlic oil preparation on serum lipoproteins and cholesterol metabolism. JAMA 1998;279:1900-2.
 • 1303 Gurley BJ, Gardner SF, Hubbard MA. Clinical assessment of potential cytochrome P450-mediated herb-drug interactions. AAPS Ann Mtg & Expo Indianapolis, IN: 2000; Oct 29 – Nov 2:presentation #3460
 • 1871 Ide N, Lau BH. Garlic compounds protect vascular endothelial cells from oxidized low density lipoprotein-induced injury. J Pharm Pharmacol 1997;49:908-11.
 • 1873 Steiner M, Khan AH, Holbert D, Lin RI. A double-blind crossover study in moderately hypercholesterolemic men that compared the effect of aged garlic extract and placebo administration on blood lipids. Am J Clin Nutr 1996;64:866-70.
 • 1874 Steiner M, Lin RS. Changes in platelet function and susceptibility of lipoproteins to oxidation associated with administration of aged garlic extract. J Cardiovasc Pharmacol 1998;31:904-8.
 • 1875 Lau BS, Lam F, Wang-Cheng R. Effect of an odor-modified garlic preparation on blood lipids. Nutr Res 1987;7:139-49
 • 1876 Munday JS, James KA, Fray LM, et al. Daily supplementation with aged garlic extract, but not raw garlic, protects low density lipoprotein against in vitro oxidation. Atherosclerosis 1999;143:399-404.
 • 1877 Imai J, Ide N, Nagae S, et al. Antioxidant and radical scavenging effects of aged garlic extract and its constituents. Planta Med 1994;60:417-20.
 • 1878 Moriguchi T, Saito H, Nishiyama N. Aged garlic extract prolongs longevity and improves spatial memory deficit in senescence-accelerated mouse. Biol Pharm Bull 1996;19:305-7.
 • 1879 Efendy JL, Simmons DL, Campbell GR, Campbell JH. The effect of the aged garlic extract, ‘Kyolic’, on the development of experimental atherosclerosis. Atherosclerosis 1997;132:37-42.
 • 1880 Ide N, Lau BH. Aged garlic extract attenuates intracellular oxidative stress. Phytomedicine 1999;6:125-31.
 • 1881 Sigounas G, Hooker J, Anagnostou A, Steiner M. S-allylmercaptocysteine inhibits cell proliferation and reduces the viability of erythroleukemia, breast, and prostate cancer cell lines. Nutr Cancer 1997;27:186-91.
 • 1882 Zhang Y, Moriguchi T, Saito H, Nishiyama N. Functional relationship between age-related immunodeficiency and learning deterioration. Eur J Neurosci 1998;10:3869-75.
 • 1883 Wang BH, Zuzel KA, Rahman K, Billington D. Treatment with aged garlic extract protects against bromobenzene toxicity to precision cut rat liver slices. Toxicology 1999;132:215-25.
 • 1884 Gwilt PR, Lear CL, Tempero MA, et al. The effect of garlic extract on human metabolism of acetaminophen. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 1994;3:155-60.
 • 1885 Horie T, Matsumoto H, Kasagi M, et al. Protective effect of aged garlic extract on the small intestinal damage of rats induced by methotrexate administration. Planta Med 1999;65:545-8.
 • 2318 Adler A, Holub BJ. Effect of garlic and fish-oil supplementation on serum lipid and lipoprotein concentrations in hypercholesterolemic men. Am J Clin Nutr 1997;65:445-50.
 • 3234 Rahman K, Billington D. Dietary supplementation with aged garlic extract inhibits ADP-induced platelet aggregation in humans. J Nutr 2000;130:2662-5.
 • 3251 Zhang XH, Lowe D, Giles P, et al. Gender may affect the action of garlic oil on plasma cholesterol and glucose levels of normal subjects. J Nutr 2001;131:1471-8.
 • 3315 Siegel G, Klubendorf D. The anti-atherosclerotic effect of Allium sativum: Statistics re-evaluated. Atherosclerosis 2000;150:437-8.
 • 3317 Fernandez-Vozmediano JM, Armario-Hita JC, Manrique-Plaza A. Allergic contact dermatitis from diallyl disulfide. Contact Dermatitis 2000;42:108-9.
 • 3318 Stjernberg L, Berglund J. Garlic as an Insect Repellant. JAMA 2000;284:831.
 • 3319 Bloch AS. Pushing the Envelope of Nutrition Support: Complementary Therapies. Nutrition 2000;16:236-9.
 • 3320 Fleischauer AT, Poole C, Arab L. Garlic consumption and cancer prevention: meta-analyses of colorectal and stomach cancers. Am J Clin Nutr 2000;72:1047-52.
 • 3321 Sato T, Miyata G. The Nutraceutical Benefit, Part IV: Garlic. Nutrition 2000;16:787-8.
 • 3322 O’Gara EA, Hill DJ, Maslin DJ. Activities of Garlic Oil, Garlic Powder, and Their Diallyl Constituents against Helicobacter pylori. Appl Environ Microbiol 2000;66:2269-73.
 • 4366 Steiner M, Li W. Aged garlic extract, a modulator of cardiovascular risk factors: a dose-finding study on the effects of AGE on platelet functions. J Nutr 2001;131:980S-4S.
 • 4761 Graham DY, Anderson SY, Lang T. Garlic or jalapeno peppers for treatment of Helicobacter pylori infection. Am J Gastroenterol 1999;94:1200-2.
 • 4762 Ernst E. Is garlic an effective treatment for Helicobacter pylori infection? Arch Intern Med 1999;159:2484-5.
 • 4763 Aydin A, Ersoz G, Tekesin O, et al. Garlic oil and Helicobacter pylori infection. Am J Gastroenterol 2000;95:563-4.
 • 4765 Calvet X, Carod C, Gene E. Re: Peppers at treatment for Helicobacter pylori infection. Am J Gastroenterol 2000;95:820-1.
 • 4766 Ledezma E, DeSousa L, Jorquera A, et al. Efficacy of ajoen, an organosulphur derived from garlic, in the short-term therapy of tinea pedis. Mycoses 1996;39:393-5.
 • 4767 Ledezma E, Lopez JC, Marin P, et al. Ajoen in the topical short-term treatment of tinea cruris and tinea corporis in humans. Randomized comparative study with terbinafine. Arzneimittelforschung 1999;49:544-7.
 • 4768 Ankri S, Mirelman D. Antimicrobial properties of allicin from garlic. Microbes Infect 1999;1:125-9.
 • 4769 Weber ND, Andersen DO, North JA, et al. In vitro virucidal effects of Allium sativum (garlic) extract and compounds. Planta Med 1992;58:417-23.
 • 4770 Steinmetz KA, Kushi LH, Bostick RM, et al. Vegetables, fruit, and colon cancer in the Iowa Women’s Health Study. Am J Epidemiol 1994;139:1-15.
 • 4771 Witte JS, Longnecker MP, Bird CL, et al. Relation of vegetable, fruit, and grain consumption to colorectal adenomatous polyps. Am J Epidemiol 1996;144:1015-25.
 • 4772 Le Marchand L, Hankin JH, Wilkens LR, et al. Dietary fiber and colorectal cancer risk. Epidemiology 1997;8:658-65.
 • 4773 Dorant E, van den Brandt PA, Goldbohm RA. A prospective cohort study on the relationship between onion and leek consumption, garlic supplement use and the risk of colorectal carcinoma in The Netherlands. Carcinogenesis 1996;17:477-84.
 • 4774 You WC, Zhang L, Gail MH, et al. Helicobacter pylori infection, garlic intake and precancerous lesions in a Chinese population at low risk of gastric cancer. Int J Epidemiol 1998;27:941-4.
 • 4775 You WC, Blot WJ, Chang YS, et al. Allium vegetables and reduced risk of stomach cancer. J Natl Cancer Inst 1989;81:162-4.
 • 4776 Takezaki T, Gao CM, Ding JH, et al. Comparative study of lifestyles of residents in high and low risk areas for gastric cancer in Jiangsu Province, China; with special reference to allium vegetables. J Epidemiol 1999;9:297-305.
 • 4777 Key TJ, Silcocks PB, Davey GK, et al. A case-control study of diet and prostate cancer. Br J Cancer 1997;76:678-87.
 • 4778 Dorant E, van den Brandt PA, Goldbohm RA. A prospective cohort study on Allium vegetable consumption, garlic supplement use, and the risk of lung carcinoma in The Netherlands. Cancer Res 1994;54:6148-53.
 • 4779 Dorant E, van den Brandt PA, Goldbohm RA. Allium vegetable consumption, garlic supplement intake, and female breast carcinoma incidence. Breast Cancer Res Treat 1995;33:163-70.
 • 4780 Mostafa MG, Mima T, Ohnishi ST, Mori K. S-allylcysteine ameliorates doxorubicin toxicity in the heart and liver in mice. Planta Med 2000;66:148-51.
 • 4782 Holzgartner H, Schmidt U, Kuhn U. Comparison of the efficacy and tolerance of a garlic preparation vs. bezafibrate. Arzneimittelforschung 1992;42:1473-7.
 • 4783 Jain AK, Vargas R, Gotzkowsky S, McMahon FG. Can garlic reduce levels of serum lipids? A controlled clinical study. Am J Med 1993;94:632-5.
 • 4784 Mader FH. Treatment of hyperlipidaemia with garlic-powder tablets. Evidence from the German Association of General Practitioners’ multicentric placebo-controlled double-blind study. Arzneimittelforschung 1990;40:1111-6.
 • 4785 Rotzsch W, Richter V, Rassoul F, Walper A. [Postprandial lipemia under treatment with Allium sativum. Controlled double-blind study of subjects with reduced HDL2-cholesterol]. Arzneimittelforschung 1992;42:1223-7.
 • 4786 Silagy C, Neil A. Garlic as a lipid lowering agent–a meta-analysis. J R Coll Physicians Lond 1994;28:39-45.
 • 4787 Vorberg G, Schneider B. Therapy with garlic: results of a placebo-controlled, double-blind study. Br J Clin Pract Symp Suppl 1990;69:7-11.
 • 4788 Warshafsky S, Kamer RS, Sivak SL. Effect of garlic on total serum cholesterol. A meta-analysis. Ann Intern Med 1993;119:599-605.
 • 4789 Adler AJ, Holub BJ. Effect of garlic and fish-oil supplementation on serum lipid and lipoprotein concentrations in hypercholesterolemic men. Am J Clin Nutr 1997;65:445-50.
 • 4790 Morcos NC. Modulation of lipid profile by fish oil and garlic combination. J Natl Med Assoc 1997;89:673-8.
 • 4791 Kenzelmann R, Kade F. Limitation of the deterioration of lipid parameters by a standardized garlic-ginkgo combination product. A multicenter placebo-controlled double-blind study. Arzneimittelforschung 1993;43:978-81.
 • 4792 Superko HR, Krauss RM. Garlic powder, effect on plasma lipids, postprandial lipemia, low-density lipoprotein particle size, high-density lipoprotein subclass distribution and lipoprotein(a). J Am Coll Cardiol 2000;35:321-6.
 • 4793 Simons LA, Balasubramaniam S, von Konigsmark M, et al. On the effect of garlic on plasma lipids and lipoproteins in mild hypercholesterolaemia. Atherosclerosis 1995;113:219-25.
 • 4794 Luley C, Lehmann-Leo W, Moller B, et al. Lack of efficacy of dried garlic in patients with hyperlipoproteinemia. Arzneimittelforschung 1986;36:766-8.
 • 4795 Neil HA, Silagy CA, Lancaster T, et al. Garlic powder in the treatment of moderate hyperlipidaemia: a controlled trial and meta-analysis. J R Coll Physicians Lond 1996;30:329-34.
 • 4796 McCrindle BW, Helden E, Conner WT. Garlic extract therapy in children with hypercholesterolemia. Arch Pediatr Adolesc Med 1998;152:1089-94.
 • 4797 Breithaupt-Grogler K, Ling M, Boudoulas H, Belz GG. Protective effect of chronic garlic intake on elastic properties of aorta in the elderly. Circulation 1997;96:2649-55.
 • 4798 Koscielny J, Klussendorf D, Latza R, et al. The antiatherosclerotic effect of Allium sativum. Atherosclerosis 1999;144:237-49.
 • 4799 Chutani SK, Bordia A. The effect of fried versus raw garlic on fibrinolytic activity in man. Atherosclerosis 1981;38:417-21.
 • 4800 Blumenthal M, Goldberg A, Brinckmann J, eds. Herbal Medicine Expanded Commission E Monographs. Newton, MA: Integrative Medicine Communications, 2000
 • 4801 Kiesewetter H, Jung F, Jung EM, et al. Effects of garlic coated tablets in peripheral arterial occlusive disease. Clin Investig 1993;71:383-6.
 • 4802 Kiesewetter H, Jung F, Jung EM, et al. Effect of garlic on platelet aggregation in patients with increased risk of juvenile ischaemic attack. Eur J Clin Pharmacol 1993;45:333-6.
 • 4803 Legnani C, Frascaro M, Guazzaloca G, et al. Effects of a dried garlic preparation on fibrinolysis and platelet aggregation in healthy subjects. Arzneimittelforschung 1993;43:119-22.
 • 4804 Ali M, Bordia T, Mustafa T. Effect of raw versus boiled aqueous extract of garlic and onion on platelet aggregation. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 1999;60:43-7.
 • 4805 Morris J, Burke V, Mori TA, et al. Effects of garlic extract on platelet aggregation: a randomized placebo-controlled double-blind study. Clin Exp Pharmacol Physiol 1995;22:414-7.
 • 4807 Arora RC, Arora S. Comparative effect of clofibrate, garlic and onion on alimentary hyperlipemia. Atherosclerosis 1981;39:447-52.
 • 4808 Sasaki J, Kita T, Ishita K, et al. Antibacterial activity of garlic powder against Escherichia coli O-157. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo) 1999;45:785-90.
 • 4810 Gebhardt R, Beck H. Differential inhibitory effects of garlic-derived organosulfur compounds on cholesterol biosynthesis in primary rat hepatocyte cultures. Lipids 1996;31:1269-76.
 • 4811 Qureshi AA, Din ZZ, Abuirmeileh N, et al. Suppression of avian hepatic lipid metabolism by solvent extracts of garlic: impact on serum lipids. J Nutr 1983;113:1746-55.
 • 4812 Pedraza-Chaverri J, Tapia E, Medina-Campos ON, et al. Garlic prevents hypertension induced by chronic inhibition of nitric oxide synthesis. Life Sci 1998;62:71-7.
 • 4813 Dirsch VM, Kiemer AK, Wagner H, Vollmar AM. Effect of allicin and ajoen, two compounds of garlic, on inducible nitric oxide synthase. Atherosclerosis 1998;139:333-9.
 • 4815 Ip C, Lisk DJ. Efficacy of cancer prevention by high-selenium garlic is primarily dependent on the action of selenium. Carcinogenesis 1995;16:2649-52.
 • 4816 Anibarro B, Fontela JL, De La Hoz F. Occupational asthma induced by garlic dust. J Allergy Clin Immunol 1997;100:734-8.
 • 4828 Mennella JA, Johnson A, Beauchamp GK. Garlic ingestion by pregnant women alters the odor of amniotic fluid. Chem Senses 1995;20:207-9.
 • 4829 Mennella JA, Beauchamp GK. Maternal diet alters the sensory qualities of human milk and the nursling’s behavior. Pediatrics 1991;88:737-44.
 • 4830 Mennella JA, Beauchamp GK. The effects of repeated exposure to garlic-flavored milk on the nursling’s behavior. Pediatr Res 1993;34:805-8.
 • 4832 Cronin E. Dermatitis of the hands in caterers. Contact Dermatitis 1987;17:265-9.
 • 4833 Lee TY, Lam TH. Contact dermatitis due to topical treatment with garlic in Hong Kong. Contact Dermatitis 1991;24:193-6.
 • 5004 Bruynzeel DP. Bulb dermatitis. Dermatological problems in the flower bulb industries. Contact Dermatitis 1997;37:70-7.
 • 6457 Stevinson C, Pittler MH, Ernst E. Garlic for treating hypercholesterolemia: a meta-analysis of randomized clinical trials. Ann Intern Med 2000;133:420-9.
 • 6465 Garlic: Effects on cardiovascular risks and disease, protective effects against cancer, and clinical adverse effects. Summary, evidence report/technol assessment: no 20. AHRQ Publ No. 01-E022, 2000;Oct. Agency for Healthcare Res and Quality. Rockville, MD
 • 6897 Ackermann RT, Mulrow CD, Ramirez G, et al. Garlic shows promise for improving some cardiovascular risk factors. Arch Intern Med 2001;161:813-24.
 • 7027 Piscitelli SC, Burstein AH, Welden N, et al. The effect of garlic supplements on the pharmacokinetics of saquinavir. Clin Infect Dis 2002;34:234-8.
 • 8017 Ali M, Thomson M, Afzal M. Garlic and onions: their effect on eicosanoid metabolism and its clinical relevance. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 2000;62:55-73.
 • 8018 Lamm DL, Riggs DR. The potential application of Allium sativum (garlic) for the treatment of bladder cancer. Urol Clin North Am 2000;27:157-62.
 • 8019 Ledezma E, Marcano K, Jorquera A. Efficacy of ajoen in the treatment of tinea pedis: A double-blind and comparative study with terbinafine. J Am Acad Dermatol 2000;43:829-32.
 • 8027 McHugh CP. Garlic as a tick repellent. JAMA 2001;285:41,42.
 • 8407 Yeh YY, Liu L. Cholesterol-lowering effect of garlic extracts and organosulfur compounds: human and animal studies. J Nutr 2001;131:989S-93S.
 • 8408 Lau BH. Suppression of LDL oxidation by garlic. J Nutr 2001;131:985S-8S.
 • 9201 Ziaei S, Hantoshzadeh S, Rezasoltani P, Lamyian M. The effect of garlic tablet on plasma lipids and platelet aggregation in nulliparous pregnants at high risk of preeclampsia. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2001;99:201-6..
 • 9202 Senapati SK, Dey S, Dwivedi SK, Swarup D. Effect of garlic (Allium sativum L.) extract on tissue lead level in rats. J Ethnopharmacol 2001;76:229-32..
 • 9203 Staba EJ, Lash L, Staba JE. A commentary on the effects of garlic extraction and formulation on product composition. J Nutr 2001;131:1118S-9S..
 • 9207 Fleischauer AT, Arab L. Garlic and cancer: a critical review of the epidemiologic literature. J Nutr 2001;131:1032S-40S..
 • 9208 Horie T, Awazu S, Itakura Y, Fuwa T. Alleviation by garlic of antitumor drug-induced damage to the intestine. J Nutr 2001;131:1071S-4S..
 • 9209 Gardner CD, Chatterjee LM, Carlson JJ. The effect of a garlic preparation on plasma lipid levels in moderately hypercholesterolemic adults. Atherosclerosis 2001;154:213-20.
 • 9873 Sumioka I, Matsura T, Yamada K. Therapeutic effect of S-allylmercaptocysteine on acetaminophen-induced liver injury in mice. Eur J Pharmacol 2001;433:177-85..
 • 9874 Bordia A, Verma SK, Srivastava KC. Effect of garlic (Allium sativum) on blood lipids, blood sugar, fibrinogen and fibrinolytic activity in patients with coronary artery disease. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 1998;58:257-63..
 • 9875 Sheela CG, Kumud K, Augusti KT. Anti-diabetic effects of onion and garlic sulfoxide amino acids in rats. Planta Med 1995;61:356-7..
 • 9876 Hsing AW, Chokkalingam AP, Gao YT, et al. Allium vegetables and risk of prostate cancer: a population-based study. J Natl Cancer Inst 2002;94:1648-51..
 • 10249 Suzuki H, Rhim JH. Effect of samgyetang feeding on plasma lipids, glucose, glycosylated hemoglobin, and stress-induced gastric ulcers in mice. Nutr Res 2000;20:575-84
 • 10335 Markowitz JS, Devane CL, Chavin KD, et al. Effects of garlic (Allium sativum L.) supplementation on cytochrome P450 2D6 and 3A4 activity in healthy volunteers. Clin Pharmacol Ther 2003;74:170-7..
 • 10374 Durak I, Yilmaz E, Devrim E, et al. Consumption of aqueous garlic extract leads to significant improvement in patients with benign prostate hyperplasia and prostate cancer. Nutr Res 2003;23:199-204
 • 10787 Josling P. Preventing the common cold with a garlic supplement: a double-blind, placebo-controlled survey. Adv Ther 2001;18:189-93.
 • 10847 Gurley BJ, Gardner SF, Hubbard MA, et al. Cytochrome P450 phenotypic ratios for predicting herb-drug interactions in humans. Clin Pharmacol Ther 2002;72:276-87..
 • 11020 Farnsworth N, Bingel A, Cordell G, et al. Potential value of plants as sources of new antifertility agents I. J Pharm Sci 1975;64:535-98.
 • 11325 Carden SM, Good WV, Carden PA, Good RM. Garlic and the strabismus surgeon. Clin Experiment Ophthalmol 2002;30:303-4.
 • 12198 Foster BC, Foster MS, Vandenhoek S, et al. An in vitro evaluation of human cytochrome P450 3A4 and P-glycoprotein inhibition by garlic. J Pharm Pharmaceut Sci 2001;4:176-84. .
 • 12423 Evans V. Herbs and the brain: friend or foe? The effects of ginkgo and garlic on warfarin use. J Neurosci Nurs 2000;32:229-32.
 • 12635 Kanerva L, Estlander T, Jolanki R. Occupational allergic contact dermatitis from spices. Contact Dermatitis 1996;35:157-62.
 • 14447 You WC, Brown LM, Zhang L, et al. Randomized double-blind factorial trial of three treatments to reduce the prevalence of precancerous gastric lesions. J Natl Cancer Inst 2006;98:974-83.
 • 15028 Meher S, Duley L. Garlic for preventing pre-eclampsia and its complications. Cochrane Database Syst Rev 2006;3:CD006065.
 • 15030 Dehghani F, Merat A, Panjehshahin MR, Handjani F. Healing effect of garlic extract on warts and corns. Int J Dermatol 2005;44:612-5.
 • 15031 Dhamija P, Malhotra S, Pandhi P. Effect of oral administration of crude aqueous extract of garlic on pharmacokinetic parameters of isoniazid and rifampicin in rabbits. Pharmacology 2006;77:100-4.
 • 15032 Macan H, Uykimpang R, Alconcel M, et al. Aged garlic extract may be safe for patients on warfarin therapy. J Nutr 2006;136(3 Suppl):793S-795S.
 • 15033 Hubbard VG, Goldsmith P. Garlic-fingered chefs. Contact Dermatitis 2005;52:165-6.
 • 15295 Gardner CD, Lawson LD, Block E, et al. Effect of raw garlic vs commercial garlic supplements on plasma lipid concentrations in adults with moderate hypercholesterolemia: a randomized clinical trial. Arch Intern Med 2007;167:346-53.
 • 15296 Satitvipawee P, Rawdaree P, Indrabhakti S, et al. No effect of garlic extract supplement on serum lipid levels in hypercholesterolemic subjects. J Med Assoc Thai 2003;86:750-7.
 • 15297 Cavagnaro PF, Camargo A, Galmarini CR, Simon PW. Effect of cooking on garlic (Allium sativum l.) Antiplatelet activity and thiosulfinates content. J Agric Food Chem 2007;55:1280-8.
 • 16416 Mohammed Abdul MI, Jiang X, Williams KM, et al. Pharmacodynamic interaction of warfarin with cranberry but not with garlic in healthy subjects. Br J Pharmacol 2008;154:1691-700.
 • 16605 Ried K, Frank OR, Stocks NP, et al. Effect of garlic on blood pressure: A systematic review and meta-analysis. BMC Cardiovasc Disord 2008;8:13.
 • 17221 Cox MC, Low J, Lee J, et al. Influence of garlic (Allium sativum) on the pharmacokinetics of docetaxel. Clin Cancer Res 2006;12:4636-40.
 • 30714 Xie, W. and Du, L. Diabetes is an inflammatory disease: evidence from traditional Chinese medicines. Diabetes Obes.Metab 2011;13(4):289-301.
 • 34472 Kockar, C., Ozturk, M., and Bavbek, N. Helicobacter pylori eradication with beta carotene, ascorbic acid and allicin. Acta Medica.(Hradec.Kralove) 2001;44(3):97-100.
 • 39500 Sarrell, E. M., Cohen, H. A., and Kahan, E. Naturopathic treatment for ear pain in children. Pediatrics 2003;111(5 Pt 1):e574-e579.
 • 39535 Kundakovic, T., Milenkovic, M., Zlatkovic, S., Nikolic, V., Nikolic, G., and Binic, I. Treatment of venous ulcers with the herbal-based ointment Herbadermal(R): a prospective non-randomized pilot study. Forsch.Komplementmed. 2012;19(1):26-30.
 • 40661 van der Walt, A., Lopata, A. L., Nieuwenhuizen, N. E., and Jeebhay, M. F. Work-related allergy and asthma in spice mill workers – The impact of processing dried spices on IgE reactivity patterns. Int Arch.Allergy Immunol. 2010;152(3):271-278.
 • 40694 Henning, S. M., Zhang, Y., Seeram, N. P., Lee, R. P., Wang, P., Bowerman, S., and Heber, D. Antioxidant capacity and phytochemical content of herbs and spices in dry, fresh and blended herb paste form. Int J Food Sci Nutr 2011;62(3):219-225.
 • 40802 Lopez, H. L., Ziegenfuss, T. N., Hofheins, J. E., Habowski, S. M., Arent, S. M., Weir, J. P., and Ferrando, A. A. Eight weeks of supplementation with a multi-ingredient weight loss product enhances body composition, reduces hip and waist girth, and increases energy levels in overweight men and women. J Int Soc Sports Nutr 2013;10(1):22.
 • 42692 Huang, J., Frohlich, J., and Ignaszewski, A. P. The impact of dietary changes and dietary supplements on lipid profile. Can J Cardiol 2011;27(4):488-505.
 • 44225 Larijani, V. N., Ahmadi, N., Zeb, I., Khan, F., Flores, F., and Budoff, M. Beneficial effects of aged garlic extract and coenzyme Q10 on vascular elasticity and endothelial function: the FAITH randomized clinical trial. Nutrition 2013;29(1):71-75.
 • 47790 Kojuri, J., Vosoughi, A. R., and Akrami, M. Effects of anethum graveolens and garlic on lipid profile in hyperlipidemic patients. Lipids Health Dis. 2007;6:5.
 • 49769 Hasani-Ranjbar, S., Nayebi, N., Moradi, L., Mehri, A., Larijani, B., and Abdollahi, M. The efficacy and safety of herbal medicines used in the treatment of hyperlipidemia; a systematic review. Curr.Pharm.Des 2010;16(26):2935-2947.
 • 51205 Oi, Y., Kawada, T., Shishido, C., Wada, K., Kominato, Y., Nishimura, S., Ariga, T., and Iwai, K. Allyl-containing sulfides in garlic increase uncoupling protein content in brown adipose tissue, and noradrenaline and adrenaline secretion in rats. J Nutr. 1999;129(2):336-342.
 • 51206 Chu, T. C., Han, P., Han, G., and Potter, D. E. Intraocular pressure lowering by S-allylmercaptocysteine in rabbits. J Ocul.Pharmacol.Ther 1999;15(1):9-17.
 • 51207 Ide, N. and Lau, B. H. S-allylcysteine attenuates oxidative stress in endothelial cells. Drug Dev.Ind.Pharm. 1999;25(5):619-624.
 • 51208 Jonkers, D., van den, Broek E., van, Dooren, I, Thijs, C., Dorant, E., Hageman, G., and Stobberingh, E. Antibacterial effect of garlic and omeprazole on Helicobacter pylori. J Antimicrob.Chemother. 1999;43(6):837-839.
 • 51209 Gao, C. M., Takezaki, T., Ding, J. H., Li, M. S., and Tajima, K. Protective effect of allium vegetables against both esophageal and stomach cancer: a simultaneous case-referent study of a high-epidemic area in Jiangsu Province, China. Jpn.J Cancer Res 1999;90(6):614-621.
 • 51210 Eming, S. A., Piontek, J. O., Hunzelmann, N., Rasokat, H., and Scharffetter-Kachanek, K. Severe toxic contact dermatitis caused by garlic. Br J Dermatol. 1999;141(2):391-392.
 • 51211 Byrne, D. J., Neil, H. A., Vallance, D. T., and Winder, A. F. A pilot study of garlic consumption shows no significant effect on markers of oxidation or sub-fraction composition of low-density lipoprotein including lipoprotein(a) after allowance for non-compliance and the placebo effect. Clin Chim.Acta 1999;285(1-2):21-33.
 • 51212 Salman, H., Bergman, M., Bessler, H., Punsky, I., and Djaldetti, M. Effect of a garlic derivative (alliin) on peripheral blood cell immune responses. Int J Immunopharmacol. 1999;21(9):589-597.
 • 51213 Schiermeier, Q. German garlic study under scrutiny. Nature 10-14-1999;401(6754):629.
 • 51214 Mahady, G. B. and Pendland, S. Garlic and Helicobacter pylori. Am J Gastroenterol. 2000;95(1):309.
 • 51215 Sanchez-Hernandez, M. C., Hernandez, M., Delgado, J., Guardia, P., Monteseirin, J., Bartolome, B., Palacios, R., Martinez, J., and Conde, J. Allergenic cross-reactivity in the Liliaceae family. Allergy 2000;55(3):297-299.
 • 51216 Liu, L. and Yeh, Y. Y. Inhibition of cholesterol biosynthesis by organosulfur compounds derived from garlic. Lipids 2000;35(2):197-203.
 • 51217 Koscielny, J., Schmitt, R., Radtke, H., Latza, R., and Kiesewetter, H. Garlic study vindicated by official investigation. Nature 4-6-2000;404(6778):542.
 • 51218 Seuri, M., Taivanen, A., Ruoppi, P., and Tukiainen, H. Three cases of occupational asthma and rhinitis caused by garlic. Clin Exp.Allergy 1993;23(12):1011-1014.
 • 51219 Ghorai M, Mandal SC, Pal M, et al. A comparative study on hypocholesterolaemic effect of allicin, whole germinated seeds of bengal gram and guggulipid of gum gugglu. Phytother.Res 2000;14:200-2.
 • 51220 Thabrew, M. I., Samarawickrema, N. A., Chandrasena, L. G., and Jayasekera, S. Protection by garlic against adriamycin induced alterations in the oxido-reductive status of mouse red blood cells. Phytother Res 2000;14(3):215-217.
 • 51222 Wohlrab, J., Wohlrab, D., and Marsch, W. C. Acute effect of a dried ethanol-water extract of garlic on the microhaemovascular system of the skin. Arzneimittelforschung. 2000;50(7):606-612.
 • 51223 Qidwai, W., Qureshi, R., Hasan, S. N., and Azam, S. I. Effect of dietary garlic (Allium Sativum) on the blood pressure in humans–a pilot study. J Pak.Med Assoc 2000;50(6):204-207.
 • 51224 Pedraza-Chaverri, J., Maldonado, P. D., Medina-Campos, O. N., Olivares-Corichi, I. M., Granados-Silvestre, M. A., Hernandez-Pando, R., and Ibarra-Rubio, M. E. Garlic ameliorates gentamicin nephrotoxicity: relation to antioxidant enzymes. Free Radic.Biol Med 10-1-2000;29(7):602-611.
 • 51226 Rafaat, M. and Leung, A. K. Garlic burns. Pediatr Dermatol. 2000;17(6):475-476.
 • 51227 Ross, Z. M., O’Gara, E. A., Hill, D. J., Sleightholme, H. V., and Maslin, D. J. Antimicrobial properties of garlic oil against human enteric bacteria: evaluation of methodologies and comparisons with garlic oil sulfides and garlic powder. Appl.Environ.Microbiol. 2001;67(1):475-480.
 • 51228 Vaes, L. P. and Chyka, P. A. Interactions of warfarin with garlic, ginger, ginkgo, or ginseng: nature of the evidence. Ann Pharmacother 2000;34(12):1478-1482.
 • 51229 Tunon, H. Garlic as a tick repellent. JAMA 1-3-2001;285(1):41-42.
 • 51230 Hviid, K. and Alsbjorn, B. [“Burns” caused by local application of garlic]. Ugeskr.Laeger 12-11-2000;162(50):6853-6854.
 • 51231 Zhang, X. H., Lowe, D., Giles, P., Fell, S., Board, A. R., Baughan, J. A., Connock, M. J., and Maslin, D. J. A randomized trial of the effects of garlic oil upon coronary heart disease risk factors in trained male runners. Blood Coagul.Fibrinolysis 2001;12(1):67-74.
 • 51232 Rivlin, R. S. Historical perspective on the use of garlic. J Nutr. 2001;131(3s):951S-954S.
 • 51234 Campbell, J. H., Efendy, J. L., Smith, N. J., and Campbell, G. R. Molecular basis by which garlic suppresses atherosclerosis. J Nutr 2001;131(3s):1006S-1009S.
 • 51235 Milner, J. A. A historical perspective on garlic and cancer. J Nutr 2001;131(3s):1027S-1031S.
 • 51237 Pinto, J. T. and Rivlin, R. S. Antiproliferative effects of allium derivatives from garlic. J Nutr 2001;131(3s):1058S-1060S.
 • 51238 Knowles, L. M. and Milner, J. A. Possible mechanism by which allyl sulfides suppress neoplastic cell proliferation. J Nutr. 2001;131(3s):1061S-1066S.
 • 51240 Kasuga, S., Uda, N., Kyo, E., Ushijima, M., Morihara, N., and Itakura, Y. Pharmacologic activities of aged garlic extract in comparison with other garlic preparations. J Nutr 2001;131(3s):1080S-1084S.
 • 51241 Numagami, Y. and Ohnishi, S. T. S-allylcysteine inhibits free radical production, lipid peroxidation and neuronal damage in rat brain ischemia. J Nutr. 2001;131(3s):1100S-1105S.
 • 51242 Sivam, G. P. Protection against Helicobacter pylori and other bacterial infections by garlic. J Nutr 2001;131(3s):1106S-1108S.
 • 51244 Li, G., Shi, Z., Jia, H., Ju, J., Wang, X., Xia, Z., Qin, L., Ge, C., Xu, Y., Cheng, L., Chen, P., and Yuan, G. A clinical investigation on garlicin injectio for treatment of unstable angina pectoris and its actions on plasma endothelin and blood sugar levels. J Tradit.Chin Med 2000;20(4):243-246.
 • 51245 Bordia, A., Bansal, H. C., Arora, S. K., and Singh, S. V. Effect of the essential oils of garlic and onion on alimentary hyperlipemia. Atherosclerosis 1975;21(1):15-19.
 • 51246 Gupta, N. and Porter, T. D. Garlic and garlic-derived compounds inhibit human squalene monooxygenase. J Nutr 2001;131(6):1662-1667.
 • 51247 Rahmy, T. R. and Hemmaid, K. Z. Prophylactic action of garlic on the histological and histochemical patterns of hepatic and gastric tissues in rats injected with a snake venom. J Nat Toxins. 2001;10(2):137-165.
 • 51248 Balasenthil, S., Ramachandran, C. R., and Nagini, S. Prevention of 4-nitroquinoline 1-oxide-induced rat tongue carcinogenesis by garlic. Fitoterapia 2001;72(5):524-531.
 • 51249 Lawson, L. D. Garlic for total cholesterol reduction. Ann.Intern.Med 7-3-2001;135(1):65-66.
 • 51250 Kannar, D., Wattanapenpaiboon, N., Savige, G. S., and Wahlqvist, M. L. Hypocholesterolemic effect of an enteric-coated garlic supplement. J Am Coll Nutr 2001;20(3):225-231.
 • 51251 Hirsch, K., Danilenko, M., Giat, J., Miron, T., Rabinkov, A., Wilchek, M., Mirelman, D., Levy, J., and Sharoni, Y. Effect of purified allicin, the major ingredient of freshly crushed garlic, on cancer cell proliferation. Nutr.Cancer 2000;38(2):245-254.
 • 51252 Baruchin, A. M., Sagi, A., Yoffe, B., and Ronen, M. Garlic burns. Burns 2001;27(7):781-782.
 • 51253 McNulty, C. A., Wilson, M. P., Havinga, W., Johnston, B., O’Gara, E. A., and Maslin, D. J. A pilot study to determine the effectiveness of garlic oil capsules in the treatment of dyspeptic patients with Helicobacter pylori. Helicobacter. 2001;6(3):249-253.
 • 51254 Zhang, W. J., Shi, Z. X., Wang, B. B., Cui, Y. J., Guo, J. Z., and Li, B. Allitridum mimics effect of ischemic preconditioning by activation of protein kinase C. Acta Pharmacol.Sin. 2001;22(2):132-136.
 • 51255 Andrianova, I. V., Ionova, V. G., Demina, E. G., Shabalina, A. A., Karabasova, IaA, Liutova, L. I., Povorinskaia, T. E., and Orekhov, A. N. [Use of allikor for the normalization of fibrinolysis and hemostasis in patients with chronic cerebrovascular diseases]. Klin.Med (Mosk) 2001;79(11):55-58.
 • 51256 Dillon, S. A., Lowe, G. M., Billington, D., and Rahman, K. Dietary supplementation with aged garlic extract reduces plasma and urine concentrations of 8-iso-prostaglandin F(2 alpha) in smoking and nonsmoking men and women. J Nutr. 2002;132(2):168-171.
 • 51257 Balasenthil, S., Rao, K. S., and Nagini, S. Altered cytokeratin expression during chemoprevention of experimental hamster buccal pouch carcinogenesis by garlic. J Oral Pathol.Med 2002;31(3):142-146.
 • 51258 Pereira, F., Hatia, M., and Cardoso, J. Systemic contact dermatitis from diallyl disulfide. Contact Dermatitis 2002;46(2):124.
 • 51259 Bottone, F. G., Jr., Baek, S. J., Nixon, J. B., and Eling, T. E. Diallyl disulfide (DADS) induces the antitumorigenic NSAID-activated gene (NAG-1) by a p53-dependent mechanism in human colorectal HCT 116 cells. J Nutr. 2002;132(4):773-778.
 • 51260 Li, M., Ciu, J. R., Ye, Y., Min, J. M., Zhang, L. H., Wang, K., Gares, M., Cros, J., Wright, M., and Leung-Tack, J. Antitumor activity of Z-ajoen, a natural compound purified from garlic: antimitotic and microtubule-interaction properties. Carcinogenesis 2002;23(4):573-579.
 • 51261 Andrianova, I. V., Fomchenkov, I. V., and Orekhov, A. N. [Hypotensive effect of long-acting garlic tablets allicor (a double-blind placebo-controlled trial)]. Ter.Arkh. 2002;74(3):76-78.
 • 51262 Hu, X., Cao, B. N., Hu, G., He, J., Yang, D. Q., and Wan, Y. S. Attenuation of cell migration and induction of cell death by aged garlic extract in rat sarcoma cells. Int J Mol.Med 2002;9(6):641-643.
 • 51263 Lin, M. C., Wang, E. J., Lee, C., Chin, K. T., Liu, D., Chiu, J. F., and Kung, H. F. Garlic inhibits microsomal triglyceride transfer protein gene expression in human liver and intestinal cell lines and in rat intestine. J Nutr. 2002;132(6):1165-1168.
 • 51264 Banerjee, S. K., Dinda, A. K., Manchanda, S. C., and Maulik, S. K. Chronic garlic administration protects rat heart against oxidative stress induced by ischemic reperfusion injury. BMC.Pharmacol. 8-16-2002;2:16.
 • 51265 Hughes, T. M., Varma, S., and Stone, N. M. Occupational contact dermatitis from a garlic and herb mixture. Contact Dermatitis 2002;47(1):48.
 • 51267 Li, M., Min, J. M., Cui, J. R., Zhang, L. H., Wang, K., Valette, A., Davrinche, C., Wright, M., and Leung-Tack, J. Z-ajoen induces apoptosis of HL-60 cells: involvement of Bcl-2 cleavage. Nutr.Cancer 2002;42(2):241-247.
 • 51268 Dillon, S. A., Burmi, R. S., Lowe, G. M., Billington, D., and Rahman, K. Antioxidant properties of aged garlic extract: an in vitro study incorporating human low density lipoprotein. Life Sci. 2-21-2003;72(14):1583-1594.
 • 51269 Groppo, F. C., Ramacciato, J. C., Simoes, R. P., Florio, F. M., and Sartoratto, A. Antimicrobial activity of garlic, tea tree oil, and chlorhexidine against oral microorganisms. Int.Dent.J. 2002;52(6):433-437.
 • 51270 Helen, A., Krishnakumar, K., Vijayammal, P. L., and Augusti, K. T. A comparative study of antioxidants S-allyl cysteine sulfoxide and vitamin E on the damages induced by nicotine in rats. Pharmacology 2003;67(3):113-117.
 • 51271 Baluchnejadmojarad, T., Roghani, M., Homayounfar, H., and Hosseini, M. Beneficial effect of aqueous garlic extract on the vascular reactivity of streptozotocin-diabetic rats. J Ethnopharmacol. 2003;85(1):139-144.
 • 51272 Germain, E., Auger, J., Ginies, C., Siess, M. H., and Teyssier, C. In vivo metabolism of diallyl disulphide in the rat: identification of two new metabolites. Xenobiotica 2002;32(12):1127-1138.
 • 51273 Davis, S. R., Perrie, R., and Apitz-Castro, R. The in vitro susceptibility of Scedosporium prolificans to ajoen, allitridium and a raw extract of garlic (Allium sativum). J Antimicrob.Chemother. 2003;51(3):593-597.
 • 51274 Alder, R., Lookinland, S., Berry, J. A., and Williams, M. A systematic review of the effectiveness of garlic as an anti-hyperlipidemic agent. J Am Acad.Nurse Pract. 2003;15(3):120-129.
 • 51275 Andrianova, I. V., Sobenin, I. A., Sereda, E. V., Borodina, L. I., and Studenikin, M. I. [Effect of long-acting garlic tablets “allicor” on the incidence of acute respiratory viral infections in children]. Ter.Arkh. 2003;75(3):53-56.
 • 51276 Sovova, M. and Sova, P. [Pharmaceutical significance of Allium sativum L. 4. Antifungal effects]. Ceska.Slov.Farm. 2003;52(2):82-87.
 • 51277 Tilli, C. M., Stavast-Kooy, A. J., Vuerstaek, J. D., Thissen, M. R., Krekels, G. A., Ramaekers, F. C., and Neumann, H. A. The garlic-derived organosulfur component ajoen decreases basal cell carcinoma tumor size by inducing apoptosis. Arch Dermatol.Res 2003;295(3):117-123.
 • 51280 Balasenthil, S., Rao, K. S., and Nagini, S. Retinoic acid receptor-beta mRNA expression during chemoprevention of hamster cheek pouch carcinogenesis by garlic. Asia Pac.J Clin Nutr. 2003;12(2):215-218.
 • 51281 Lachter, J., Babich, J. P., Brookman, J. C., and Factor, A. Y. Garlic: a way out of work. Mil.Med 2003;168(6):499-500.
 • 51282 Keiss, H. P., Dirsch, V. M., Hartung, T., Haffner, T., Trueman, L., Auger, J., Kahane, R., and Vollmar, A. M. Garlic (Allium sativum L.) modulates cytokine expression in lipopolysaccharide-activated human blood thereby inhibiting NF-kappaB activity. J Nutr. 2003;133(7):2171-2175.
 • 51283 Lohse, N., Kraghede, P. G., and Molbak, K. [Botulism an a 38-year-old man after ingestion of garlic in chilli oil]. Ugeskr.Laeger 7-21-2003;165(30):2962-2963.
 • 51284 Salih, B. A. and Abasiyanik, F. M. Does regular garlic intake affect the prevalence of Helicobacter pylori in asymptomatic subjects? Saudi.Med J 2003;24(8):842-845.
 • 51285 Hassan, Z. M., Yaraee, R., Zare, N., Ghazanfari, T., Sarraf Nejad, A. H., and Nazori, B. Immunomodulatory affect of R10 fraction of garlic extract on natural killer activity. Int Immunopharmacol. 2003;3(10-11):1483-1489.
 • 51286 Kweon, S., Park, K. A., and Choi, H. Chemopreventive effect of garlic powder diet in diethylnitrosamine-induced rat hepatocarcinogenesis. Life Sci. 9-26-2003;73(19):2515-2526.
 • 51287 Maldonado, P. D., Barrera, D., Medina-Campos, O. N., Hernandez-Pando, R., Ibarra-Rubio, M. E., and Pedraza-Chaverri, J. Aged garlic extract attenuates gentamicin induced renal damage and oxidative stress in rats. Life Sci. 10-3-2003;73(20):2543-2556.
 • 51288 Zheng, W., Blot, W. J., Shu, X. O., Diamond, E. L., Gao, Y. T., Ji, B. T., and Fraumeni, J. F., Jr. A population-based case-control study of cancers of the nasal cavity and paranasal sinuses in Shanghai. Int J Cancer 10-21-1992;52(4):557-561.
 • 51289 Zheng, W., Blot, W. J., Shu, X. O., Gao, Y. T., Ji, B. T., Ziegler, R. G., and Fraumeni, J. F., Jr. Diet and other risk factors for laryngeal cancer in Shanghai, China. Am J Epidemiol. 7-15-1992;136(2):178-191.
 • 51290 Peleg, A., Hershcovici, T., Lipa, R., Anbar, R., Redler, M., and Beigel, Y. Effect of garlic on lipid profile and psychopathologic parameters in people with mild to moderate hypercholesterolemia. Isr.Med Assoc J 2003;5(9):637-640.
 • 51291 Xiao, D., Pinto, J. T., Soh, J. W., Deguchi, A., Gundersen, G. G., Palazzo, A. F., Yoon, J. T., Shirin, H., and Weinstein, I. B. Induction of apoptosis by the garlic-derived compound S-allylmercaptocysteine (SAMC) is associated with microtubule depolymerization and c-Jun NH(2)-terminal kinase 1 activation. Cancer Res 10-15-2003;63(20):6825-6837.
 • 51292 Hjorth, N. and Roed-Petersen, J. Occupational protein contact dermatitis in food handlers. Contact Dermatitis 1976;2(1):28-42.
 • 51293 Baluchnejadmojarad, T. and Roghani, M. Endothelium-dependent and -independent effect of aqueous extract of garlic on vascular reactivity on diabetic rats. Fitoterapia 2003;74(7-8):630-637.
 • 51294 Kosuge, Y., Koen, Y., Ishige, K., Minami, K., Urasawa, H., Saito, H., and Ito, Y. S-allyl-L-cysteine selectively protects cultured rat hippocampal neurons from amyloid beta-protein- and tunicamycin-induced neuronal death. Neuroscience 2003;122(4):885-895.
 • 51295 Pathak, A., Leger, P., Bagheri, H., Senard, J. M., Boccalon, H., and Montastruc, J. L. Garlic interaction with fluindione: a case report. Therapie 2003;58(4):380-381.
 • 51296 Mukhrejee, S., Banerjee, S. K., Maulik, M., Dinda, A. K., Talwar, K. K., and Maulik, S. K. Protection against acute adriamycin-induced cardiotoxicity by garlic: Role of endogenous antioxidants and inhibition of TNF-alpha expression. BMC.Pharmacol 12-20-2003;3(1):16.
 • 51297 Ashraf, M. Z., Hussain, M. E., and Fahim, M. Endothelium mediated vasorelaxant response of garlic in isolated rat aorta: role of nitric oxide. J Ethnopharmacol. 2004;90(1):5-9.
 • 51298 Hsu, C. C., Huang, C. N., Hung, Y. C., and Yin, M. C. Five cysteine-containing compounds have antioxidative activity in Balb/cA mice. J Nutr. 2004;134(1):149-152.
 • 51299 Anim-Nyame, N., Sooranna, S. R., Johnson, M. R., Gamble, J., and Steer, P. J. Garlic supplementation increases peripheral blood flow: a role for interleukin-6? J Nutr.Biochem. 2004;15(1):30-36.
 • 51302 Dwivedi, C., Rohlfs, S., Jarvis, D., and Engineer, F. N. Chemoprevention of chemically induced skin tumor development by diallyl sulfide and diallyl disulfide. Pharm.Res 1992;9(12):1668-1670.
 • 51303 van Ketel, W. G. and de Haan, P. Occupational eczema from garlic and onion. Contact Dermatitis 1978;4(1):53-54.
 • 51304 McFadden, J. P., White, I. R., and Rycroft, R. J. Allergic contact dermatitis from garlic. Contact Dermatitis 1992;27(5):333-334.
 • 51306 Nikolic, V., Stankovic, M., Nikolic, Lj, and Cvetkovic, D. Mechanism and kinetics of synthesis of allicin. Pharmazie 2004;59(1):10-14.
 • 51307 Sheela, C. G. and Augusti, K. T. Antidiabetic effects of S-allyl cysteine sulphoxide isolated from garlic Allium sativum Linn. Indian J Exp Biol 1992;30(6):523-526.
 • 51308 Berspalov, V. G., Shcherbakov, A. M., Kalinovskii, V. P., Novik, V. I., Chepik, O. F., Aleksandrov, V. A., Sobenin, I. A., and Orekhov, A. N. [Study of the antioxidant drug “Karinat” in patients with chronic atrophic gastritis]. Vopr.Onkol. 2004;50(1):81-85.
 • 51309 Durak, I., Kavutcu, M., Aytac, B., Avci, A., Devrim, E., Ozbek, H., and Ozturk, H. S. Effects of garlic extract consumption on blood lipid and oxidant/antioxidant parameters in humans with high blood cholesterol. J Nutr.Biochem. 2004;15(6):373-377.
 • 51310 Mukherjee, M., Das, A. S., Mitra, S., and Mitra, C. Prevention of bone loss by oil extract of garlic (Allium sativum Linn.) in an ovariectomized rat model of osteoporosis. Phytother.Res. 2004;18(5):389-394.
 • 51311 Saravanan, G. and Prakash, J. Effect of garlic (Allium sativum) on lipid peroxidation in experimental myocardial infarction in rats. J Ethnopharmacol. 2004;94(1):155-158.
 • 51312 Li, H., Li, H. Q., Wang, Y., Xu, H. X., Fan, W. T., Wang, M. L., Sun, P. H., and Xie, X. Y. An intervention study to prevent gastric cancer by micro-selenium and large dose of allitridum. Chin Med.J.(Engl.) 2004;117(8):1155-1160.
 • 51313 Budoff, M. J., Takasu, J., Flores, F. R., Niihara, Y., Lu, B., Lau, B. H., Rosen, R. T., and Amagase, H. Inhibiting progression of coronary calcification using Aged Garlic Extract in patients receiving statin therapy: a preliminary study. Prev.Med 2004;39(5):985-991.
 • 51314 Turner, B., Molgaard, C., and Marckmann, P. Effect of garlic (Allium sativum) powder tablets on serum lipids, blood pressure and arterial stiffness in normo-lipidaemic volunteers: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Br.J.Nutr. 2004;92(4):701-706.
 • 51315 Swanson, C. A., Mao, B. L., Li, J. Y., Lubin, J. H., Yao, S. X., Wang, J. Z., Cai, S. K., Hou, Y., Luo, Q. S., and Blot, W. J. Dietary determinants of lung-cancer risk: results from a case-control study in Yunnan Province, China. Int J Cancer 4-1-1992;50(6):876-880.
 • 51316 Tanamai, J., Veeramanomai, S., and Indrakosas, N. The efficacy of cholesterol-lowering action and side effects of garlic enteric coated tablets in man. J Med Assoc.Thai. 2004;87(10):1156-1161.
 • 51317 Bespalov, V. G., Barash, N. I., Ivanova, O. A., Krzhivitskii, P. I., Semiglazov, V. F., Aleksandrov, V. A., Sobenin, N. A., and Orekhov, A. N. [Study of an antioxidant dietary supplement “Karinat” in patients with benign breast disease]. Vopr.Onkol. 2004;50(4):467-472.
 • 51319 Dhawan, V. and Jain, S. Effect of garlic supplementation on oxidized low density lipoproteins and lipid peroxidation in patients of essential hypertension. Mol.Cell Biochem. 2004;266(1-2):109-115.
 • 51320 Tanaka, S., Haruma, K., Kunihiro, M., Nagata, S., Kitadai, Y., Manabe, N., Sumii, M., Yoshihara, M., Kajiyama, G., and Chayama, K. Effects of aged garlic extract (AGE) on colorectal adenomas: a double-blinded study. Hiroshima J Med Sci. 2004;53(3-4):39-45.
 • 51322 Rajan, T. V., Hein, M., Porte, P., and Wikel, S. A double-blinded, placebo-controlled trial of garlic as a mosquito repellant: a preliminary study. Med Vet.Entomol. 2005;19(1):84-89.
 • 51324 Bakri, I. M. and Douglas, C. W. Inhibitory effect of garlic extract on oral bacteria. Arch Oral Biol. 2005;50(7):645-651.
 • 51325 Omurtag, G. Z., Guranlioglu, F. D., Sehirli, O., Arbak, S., Uslu, B., Gedik, N., and Sener, G. Protective effect of aqueous garlic extract against naphthalene-induced oxidative stress in mice. J Pharm.Pharmacol. 2005;57(5):623-630.
 • 51326 Bhuvaneswari, V., Abraham, S. K., and Nagini, S. Combinatorial antigenotoxic and anticarcinogenic effects of tomato and garlic through modulation of xenobiotic-metabolizing enzymes during hamster buccal pouch carcinogenesis. Nutrition 2005;21(6):726-731.
 • 51327 Pittler, M. H. and Ernst, E. Complementary therapies for peripheral arterial disease: systematic review. Atherosclerosis 2005;181(1):1-7.
 • 51328 Sobenin, I. A., Prianishnikov, V. V., Kunnova, L. M., Radinovich, E. A., and Orekhov, A. N. [Reduction of cardiovascular risk in primary prophylaxy of coronary heart disease]. Klin.Med (Mosk) 2005;83(4):52-55.
 • 51329 Jabbari, A., Argani, H., Ghorbanihaghjo, A., and Mahdavi, R. Comparison between swallowing and chewing of garlic on levels of serum lipids, cyclosporine, creatinine and lipid peroxidation in Renal Transplant Recipients. Lipids Health Dis. 5-19-2005;4(1):11.
 • 51330 Sabitha, P., Adhikari, P. M., Shenoy, S. M., Kamath, A., John, R., Prabhu, M. V., Mohammed, S., Baliga, S., and Padmaja, U. Efficacy of garlic paste in oral candidiasis. Trop.Doct. 2005;35(2):99-100.
 • 51334 Williams, M. J., Sutherland, W. H., McCormick, M. P., Yeoman, D. J., and de Jong, S. A. Aged garlic extract improves endothelial function in men with coronary artery disease. Phytother.Res. 7-22-2005;19(4):314-319.
 • 51335 Anthony, J. P., Fyfe, L., and Smith, H. Plant active components – a resource for antiparasitic agents? Trends Parasitol. 2005;21(10):462-468.
 • 51337 Kabasakal, L., Sehirli, O., Cetinel, S., Cikler, E., Gedik, N., and Sener, G. Protective effect of aqueous garlic extract against renal ischemia/reperfusion injury in rats. J Med Food 2005;8(3):319-326.
 • 51338 Wongmekiat, O. and Thamprasert, K. Investigating the protective effects of aged garlic extract on cyclosporin-induced nephrotoxicity in rats. Fundam.Clin Pharmacol. 2005;19(5):555-562.
 • 51340 Ghazanfari, T., Hassan, Z. M., and Khamesipour, A. Enhancement of peritoneal macrophage phagocytic activity against Leishmania major by garlic (Allium sativum) treatment. J Ethnopharmacol. 2-20-2006;103(3):333-337.
 • 51342 Eguchi, A., Murakami, A., and Ohigashi, H. Novel bioassay system for evaluating anti-oxidative activities of food items: use of basolateral media from differentiated Caco-2 cells. Free Radic.Res. 2005;39(12):1367-1375.
 • 51343 Ashraf, R., Aamir, K., Shaikh, A. R., and Ahmed, T. Effects of garlic on dyslipidemia in patients with type 2 diabetes mellitus. J Ayub.Med Coll.Abbottabad. 2005;17(3):60-64.
 • 51346 Ernst, E. Complementary/alternative medicine for hypertension: a mini-review. Wien.Med Wochenschr. 2005;155(17-18):386-391.
 • 51347 Mukherjee, M., Das, A. S., Das, D., Mukherjee, S., Mitra, S., and Mitra, C. Effects of garlic oil on postmenopausal osteoporosis using ovariectomized rats: comparison with the effects of lovastatin and 17beta-estradiol. Phytother.Res. 2006;20(1):21-27.
 • 51348 Unsal, A., Eroglu, M., Avci, A., Cimentepe, E., Guven, C., Derya, Balbay M., and Durak, I. Protective role of natural antioxidant supplementation on testicular tissue after testicular torsion and detorsion. Scand.J Urol.Nephrol. 2006;40(1):17-22.
 • 51355 Takasu, J., Uykimpang, R., Sunga, M. A., Amagase, H., and Niihara, Y. Aged garlic extract is a potential therapy for sickle-cell anemia. J Nutr. 2006;136(3 Suppl):803S-805S.
 • 51357 Gail, M. H. and You, W. C. A factorial trial including garlic supplements assesses effect in reducing precancerous gastric lesions. J Nutr. 2006;136(3 Suppl):813S-815S.
 • 51358 Ishikawa, H., Saeki, T., Otani, T., Suzuki, T., Shimozuma, K., Nishino, H., Fukuda, S., and Morimoto, K. Aged garlic extract prevents a decline of NK cell number and activity in patients with advanced cancer. J Nutr. 2006;136(3 Suppl):816S-820S.
 • 51359 Tanaka, S., Haruma, K., Yoshihara, M., Kajiyama, G., Kira, K., Amagase, H., and Chayama, K. Aged garlic extract has potential suppressive effect on colorectal adenomas in humans. J Nutr. 2006;136(3 Suppl):821S-826S.
 • 51362 Zeybek, A., Cikler, E., Saglam, B., Ercan, F., Cetinel, S., and Sener, G. Aqueous garlic extract inhibits protamine sulfate-induced bladder damage. Urol.Int. 2006;76(2):173-179.
 • 51363 Leelarungrayub, N., Rattanapanone, V., Chanarat, N., and Gebicki, J. M. Quantitative evaluation of the antioxidant properties of garlic and shallot preparations. Nutrition 2006;22(3):266-274.
 • 51364 Sobenin, I. A., Prianishnikov, V. V., Kunnova, L. M., Rabinovich, E. A., and Orekhov, A. N. [Allicor efficacy in lowering the risk of ischemic heart disease in primary prophylaxis]. Ter.Arkh. 2005;77(12):9-13.
 • 51365 Yuncu, M., Eralp, A., and Celik, A. Effect of aged garlic extract against methotrexate-induced damage to the small intestine in rats. Phytother.Res. 2006;20(6):504-510.
 • 51367 Mukherjee, M., Das, A. S., Das, D., Mukherjee, S., Mitra, S., and Mitra, C. Role of oil extract of garlic (Allium sativum Linn.) on intestinal transference of calcium and its possible correlation with preservation of skeletal health in an ovariectomized rat model of osteoporosis. Phytother.Res. 2006;20(5):408-415.
 • 51368 Coppi, A., Cabinian, M., Mirelman, D., and Sinnis, P. Antimalarial activity of allicin, a biologically active compound from garlic cloves. Antimicrob.Agents Chemother. 2006;50(5):1731-1737.
 • 51371 Thamburan, S., Klaasen, J., Mabusela, W. T., Cannon, J. F., Folk, W., and Johnson, Q. Tulbaghia alliacea phytotherapy: a potential anti-infective remedy for candidiasis. Phytother.Res. 2006;20(10):844-850.
 • 51372 Chauhan, N. B. Effect of aged garlic extract on APP processing and tau phosphorylation in Alzheimer’s transgenic model Tg2576. J Ethnopharmacol. 12-6-2006;108(3):385-394.
 • 51374 Rapp, A., Grohmann, G., Oelzner, P., Uehleke, B., and Uhlemann, C. [Does garlic influence rheologic properties and blood flow in progressive systemic sclerosis?]. Forsch.Komplementmed. 2006;13(3):141-146.
 • 51375 Laing, M. E., Barry, J., Buckley, A. M., and Murphy, G. M. Immediate and delayed hypersensitivity reactions to food and latex in a chef. Contact Dermatitis 2006;55(3):193-194.
 • 51376 Zhang, L., Gail, M. H., Wang, Y. Q., Brown, L. M., Pan, K. F., Ma, J. L., Amagase, H., You, W. C., and Moslehi, R. A randomized factorial study of the effects of long-term garlic and micronutrient supplementation and of 2-wk antibiotic treatment for Helicobacter pylori infection on serum cholesterol and lipoproteins. Am.J.Clin.Nutr. 2006;84(4):912-919.
 • 51377 Friedman, T., Shalom, A., and Westreich, M. Self-inflicted garlic burns: our experience and literature review. Int.J Dermatol. 2006;45(10):1161-1163.
 • 51378 Capraz, M., Dilek, M., and Akpolat, T. Garlic, hypertension and patient education. Int.J Cardiol. 9-14-2007;121(1):130-131.
 • 51379 Chu, Q., Lee, D. T., Tsao, S. W., Wang, X., and Wong, Y. C. S-allylcysteine, a water-soluble garlic derivative, suppresses the growth of a human androgen-independent prostate cancer xenograft, CWR22R, under in vivo conditions. BJU.Int. 2007;99(4):925-932.
 • 51380 van Doorn, M. B., Espirito Santo, S. M., Meijer, P., Kamerling, I. M., Schoemaker, R. C., Dirsch, V., Vollmar, A., Haffner, T., Gebhardt, R., Cohen, A. F., Princen, H. M., and Burggraaf, J. Effect of garlic powder on C-reactive protein and plasma lipids in overweight and smoking subjects. Am.J Clin Nutr. 2006;84(6):1324-1329.
 • 51381 Saleem, S., Ahmad, M., Ahmad, A. S., Yousuf, S., Ansari, M. A., Khan, M. B., Ishrat, T., and Islam, F. Behavioral and histologic neuroprotection of aqueous garlic extract after reversible focal cerebral ischemia. J Med Food 2006;9(4):537-544.
 • 51382 Garcia-Anoveros, J. and Nagata, K. TRPA1. Handb.Exp.Pharmacol. 2007;(179):347-362.
 • 51383 Dunstan, J. A., Breckler, L., Hale, J., Lehmann, H., Franklin, P., Lyons, G., Ching, S. Y., Mori, T. A., Barden, A., and Prescott, S. L. Supplementation with vitamins C, E, beta-carotene and selenium has no effect on anti-oxidant status and immune responses in allergic adults: a randomized controlled trial. Clin Exp.Allergy 2007;37(2):180-187.
 • 51384 Ekeowa-Anderson, A. L., Shergill, B., and Goldsmith, P. Allergic contact cheilitis to garlic. Contact Dermatitis 2007;56(3):174-175.
 • 51385 Knox, J. and Gaster, B. Dietary supplements for the prevention and treatment of coronary artery disease. J Altern.Complement Med 2007;13(1):83-95.
 • 51386 Hajheydari, Z., Jamshidi, M., Akbari, J., and Mohammadpour, R. Combination of topical garlic gel and betamethasone valerate cream in the treatment of localized alopecia areata: a double-blind randomized controlled study. Indian J Dermatol.Venereol.Leprol. 2007;73(1):29-32.
 • 51387 Ahmad, M. S., Pischetsrieder, M., and Ahmed, N. Aged garlic extract and S-allyl cysteine prevent formation of advanced glycation endproducts. Eur.J Pharmacol. 4-30-2007;561(1-3):32-38.
 • 51389 Chauhan, N. B. and Sandoval, J. Amelioration of early cognitive deficits by aged garlic extract in Alzheimer’s transgenic mice. Phytother.Res. 2007;21(7):629-640.
 • 51391 Groppo, F. C., Ramacciato, J. C., Motta, R. H., Ferraresi, P. M., and Sartoratto, A. Antimicrobial activity of garlic against oral streptococci. Int.J Dent.Hyg. 2007;5(2):109-115.
 • 51392 Sobenin, I. A., Prianishnikov, V. V., Kunnova, L. M., Rabinovich, E. A., and Orekhov, A. N. [Use of allicor to lower the risk of myocardial infarction]. Klin.Med (Mosk) 2007;85(3):25-28.
 • 51394 Galduroz, J. C., Antunes, H. K., and Santos, R. F. Gender- and age-related variations in blood viscosity in normal volunteers: a study of the effects of extract of Allium sativum and Ginkgo biloba. Phytomedicine. 2007;14(7-8):447-451.
 • 51395 Singh, B. B., Vinjamury, S. P., Der-Martirosian, C., Kubik, E., Mishra, L. C., Shepard, N. P., Singh, V. J., Meier, M., and Madhu, S. G. Ayurvedic and collateral herbal treatments for hyperlipidemia: a systematic review of randomized controlled trials and quasi-experimental designs. Altern.Ther Health Med 2007;13(4):22-28.
 • 51396 Sobenin, I. A., Nedosugova, L. V., Filatova, L. V., Balabolkin, M. I., Gorchakova, T. V., and Orekhov, A. N. Metabolic effects of time-released garlic powder tablets in type 2 diabetes mellitus: the results of double-blinded placebo-controlled study. Acta Diabetol. 2008;45(1):1-6.
 • 51397 Gadkari JV, Joshi VD. Effect of ingestion of raw garlic on serum cholesterol level, clotting time and fibrinolytic activity in normal subjects. J Postgrad.Med 1991;37:128-131.
 • 51399 Gamboa-Leon, M. R., Aranda-Gonzalez, I., Mut-Martin, M., Garcia-Miss, M. R., and Dumonteil, E. In vivo and in vitro control of Leishmania mexicana due to garlic-induced NO production. Scand.J Immunol. 2007;66(5):508-514.
 • 51400 Fani, M. M., Kohanteb, J., and Dayaghi, M. Inhibitory activity of garlic (Allium sativum) extract on multidrug-resistant Streptococcus mutans. J Indian Soc.Pedod.Prev.Dent. 2007;25(4):164-168.
 • 51401 Hiltunen, R., Josling, P. D., and James, M. H. Preventing airborne infection with an intranasal cellulose powder formulation (Nasaleze travel). Adv.Ther 2007;24(5):1146-1153.
 • 51402 Millen, A. E., Subar, A. F., Graubard, B. I., Peters, U., Hayes, R. B., Weissfeld, J. L., Yokochi, L. A., and Ziegler, R. G. Fruit and vegetable intake and prevalence of colorectal adenoma in a cancer screening trial. Am.J Clin Nutr. 2007;86(6):1754-1764.
 • 51403 McFadden, J. P., White, J. M., Basketter, D. A., and Kimber, I. Reduced allergy rates in atopic eczema to contact allergens used in both skin products and foods: atopy and the ‘hapten-atopy hypothesis’. Contact Dermatitis 2008;58(3):156-158.
 • 51404 Su, Q. S., Tian, Y., Zhang, J. G., and Zhang, H. Effects of allicin supplementation on plasma markers of exercise-induced muscle damage, IL-6 and antioxidant capacity. Eur.J Appl.Physiol 2008;103(3):275-283.
 • 51405 Zhang, Z. D., Li, Y., and Jiao, Z. K. [Effect of local application of allicinvia gastroscopy on cell proliferation and apoptosis of progressive gastric carcinoma]. Zhongguo Zhong.Xi.Yi.Jie.He.Za Zhi. 2008;28(2):108-110.
 • 51406 Lembo, G., Balato, N., Patruno, C., Auricchio, L., and Ayala, F. Allergic contact dermatitis due to garlic (Allium sativum). Contact Dermatitis 1991;25(5):330-331.
 • 51407 Avci, A., Atli, T., Erguder, I. B., Varli, M., Devrim, E., Aras, S., and Durak, I. Effects of garlic consumption on plasma and erythrocyte antioxidant parameters in elderly subjects. Gerontology 2008;54(3):173-176.
 • 51408 Prasad, S., Kalra, N., Srivastava, S., and Shukla, Y. Regulation of oxidative stress-mediated apoptosis by diallyl sulfide in DMBA-exposed Swiss mice. Hum.Exp.Toxicol. 2008;27(1):55-63.
 • 51409 Lei, Y. P., Chen, H. W., Sheen, L. Y., and Lii, C. K. Diallyl disulfide and diallyl trisulfide suppress oxidized LDL-induced vascular cell adhesion molecule and E-selectin expression through protein kinase A- and B-dependent signaling pathways. J Nutr. 2008;138(6):996-1003.
 • 51410 El Beshbishy, H. A. Aqueous garlic extract attenuates hepatitis and oxidative stress induced by galactosamine/lipoploysaccharide in rats. Phytother.Res. 2008;22(10):1372-1379.
 • 51411 Soffar, S. A. and Mokhtar, G. M. Evaluation of the antiparasitic effect of aqueous garlic (Allium sativum) extract in hymenolepiasis nana and giardiasis. J Egypt.Soc Parasitol. 1991;21(2):497-502.
 • 51412 Bordel-Gomez, M. T. and Miranda-Romero, A. Sensitivity to diallyl disulfide in a Spanish population. Contact Dermatitis 2008;59(2):125-126.
 • 51413 Razo-Rodriguez, A. C., Chirino, Y. I., Sanchez-Gonzalez, D. J., Martinez-Martinez, C. M., Cruz, C., and Pedraza-Chaverri, J. Garlic powder ameliorates cisplatin-induced nephrotoxicity and oxidative stress. J Med Food 2008;11(3):582-586.
 • 51414 Reinhart, K. M., Coleman, C. I., Teevan, C., Vachhani, P., and White, C. M. Effects of garlic on blood pressure in patients with and without systolic hypertension: a meta-analysis. Ann.Pharmacother. 2008;42(12):1766-1771.
 • 51415 Ambati, S., Yang, J. Y., Rayalam, S., Park, H. J., Della-Fera, M. A., and Baile, C. A. Ajoen exerts potent effects in 3T3-L1 adipocytes by inhibiting adipogenesis and inducing apoptosis. Phytother.Res. 2009;23(4):513-518.
 • 51416 Kim, J. Y. and Kwon, O. Garlic intake and cancer risk: an analysis using the Food and Drug Administration’s evidence-based review system for the scientific evaluation of health claims. Am.J Clin Nutr. 2009;89(1):257-264.
 • 51417 Wang, Y., Zhang, L., Moslehi, R., Ma, J., Pan, K., Zhou, T., Liu, W., Brown, L. M., Hu, Y., Pee, D., Gail, M. H., and You, W. Long-term garlic or micronutrient supplementation, but not anti-Helicobacter pylori therapy, increases serum folate or glutathione without affecting serum vitamin B-12 or homocysteine in a rural Chinese population. J Nutr. 2009;139(1):106-112.
 • 51418 Bagga, S., Thomas, B. S., and Bhat, M. Garlic burn as self-inflicted mucosal injury–a case report and review of the literature. Quintessence.Int. 2008;39(6):491-494.
 • 51419 Sobenin, I. A., Andrianova, I. V., Demidova, O. N., Gorchakova, T., and Orekhov, A. N. Lipid-lowering effects of time-released garlic powder tablets in double-blinded placebo-controlled randomized study. J Atheroscler.Thromb. 2008;15(6):334-338.
 • 51420 Zamani, A., Vahidinia, A., and Ghannad, M. S. The effect of garlic consumption on Th1/Th2 cytokines in phytohemagglutinin (PHA) activated rat spleen lymphocytes. Phytother.Res. 2009;23(4):579-581.
 • 51421 Liu, C. T., Su, H. M., Lii, C. K., and Sheen, L. Y. Effect of supplementation with garlic oil on activity of Th1 and Th2 lymphocytes from rats. Planta Med 2009;75(3):205-210.
 • 51422 Khoo YS, Aziz Z. Garlic supplementation and serum cholesterol: a meta-analysis. J Clin Pharm.Ther 2009;34:133-45.
 • 51423 Hasani-Ranjbar, S., Larijani, B., and Abdollahi, M. A systematic review of the potential herbal sources of future drugs effective in oxidant-related diseases. Inflamm.Allergy Drug Targets. 2009;8(1):2-10.
 • 51424 Jung, E. M., Jung, F., Mrowietz, C., Kiesewetter, H., Pindur, G., and Wenzel, E. Influence of garlic powder on cutaneous microcirculation. A randomized placebo-controlled double-blind cross-over study in apparently healthy subjects. Arzneimittelforschung 1991;41(6):626-630.
 • 51425 Nagaraj, N. S., Anilakumar, K. R., and Singh, O. V. Diallyl disulfide causes caspase-dependent apoptosis in human cancer cells through a Bax-triggered mitochondrial pathway. J Nutr.Biochem. 5-6-2009;
 • 51426 Shakeel, M., Trinidade, A., McCluney, N., and Clive, B. Complementary and alternative medicine in epistaxis: a point worth considering during the patient’s history. Eur.J.Emerg.Med. 2010;17(1):17-19.
 • 51427 Ejaz, S., Chekarova, I., Cho, J. W., Lee, S. Y., Ashraf, S., and Lim, C. W. Effect of aged garlic extract on wound healing: a new frontier in wound management. Drug Chem.Toxicol. 2009;32(3):191-203.
 • 51428 Cohain, J. S. Long-term symptomatic group B streptococcal vulvovaginitis: eight cases resolved with freshly cut garlic. Eur.J Obstet.Gynecol.Reprod.Biol. 2009;146(1):110-111.
 • 51429 Reinhart KM, Talati R, White CM, Coleman CI. The impact of garlic on lipid parameters: a systematic review and meta-analysis. Nutr.Res.Rev. 2009;22:39-48.
 • 51430 Lissiman, E., Bhasale, A. L., and Cohen, M. Garlic for the common cold. Cochrane.Database.Syst.Rev. 2009;(3):CD006206.
 • 51431 Lee, E. K., Chung, S. W., Kim, J. Y., Kim, J. M., Heo, H. S., Lim, H. A., Kim, M. K., Anton, S., Yokozawa, T., and Chung, H. Y. Allylmethylsulfide Down-Regulates X-Ray Irradiation-Induced Nuclear Factor-kappaB Signaling in C57/BL6 Mouse Kidney. J Med Food 2009;12(3):542-551.
 • 51432 Munawir, A., Sohn, E. T., Kang, C., Lee, S. H., Yoon, T. J., Kim, J. S., and Kim, E. Proteinaceous cytotoxic component of Allium sativum induces apoptosis of INT-407 intestinal cells. J Med Food 2009;12(4):776-781.
 • 51433 Demirkaya, E., Avci, A., Kesik, V., Karslioglu, Y., Oztas, E., Kismet, E., Gokcay, E., Durak, I., and Koseoglu, V. Cardioprotective roles of aged garlic extract, grape seed proanthocyanidin, and hazelnut on doxorubicin-induced cardiotoxicity. Can J Physiol Pharmacol. 2009;87(8):633-640.
 • 51434 Ayala-Zavala, J. F., Gonzalez-Aguilar, G. A., and Toro-Sanchez, L. Enhancing safety and aroma appealing of fresh-cut fruits and vegetables using the antimicrobial and aromatic power of essential oils. J Food Sci 2009;74(7):R84-R91.
 • 51436 Ahmadi, N., Tsimikas, S., Hajsadeghi, F., Saeed, A., Nabavi, V., Bevinal, M. A., Kadakia, J., Flores, F., Ebrahimi, R., and Budoff, M. J. Relation of oxidative biomarkers, vascular dysfunction, and progression of coronary artery calcium. Am.J.Cardiol. 2-15-2010;105(4):459-466.
 • 51437 Tu, H. K., Pan, K. F., Zhang, Y., Li, W. Q., Zhang, L., Ma, J. L., Li, J. Y., and You, W. C. Manganese superoxide dismutase polymorphism and risk of gastric lesions, and its effects on chemoprevention in a Chinese population. Cancer Epidemiol.Biomarkers Prev. 2010;19(4):1089-1097.
 • 51438 Smyth, A. R., Cifelli, P. M., Ortori, C. A., Righetti, K., Lewis, S., Erskine, P., Holland, E. D., Givskov, M., Williams, P., Camara, M., Barrett, D. A., and Knox, A. Garlic as an inhibitor of Pseudomonas aeruginosa quorum sensing in cystic fibrosis–a pilot randomized controlled trial. Pediatr.Pulmonol. 2010;45(4):356-362.
 • 51439 De, B. K., Dutta, D., Pal, S. K., Gangopadhyay, S., Das, Baksi S., and Pani, A. The role of garlic in hepatopulmonary syndrome: a randomized controlled trial. Can.J.Gastroenterol. 2010;24(3):183-188.
 • 51440 Russell, J. E. Chinese complementary therapy for stress causing bilateral chemical burns to the feet. Emerg.Med.J. 2010;27(10):787.
 • 51441 Adachi, A. [Two cases of eosinophilic gastroenteritis whose causative allergens are usefully diagnosed by patch test]. Arerugi 2010;59(5):545-551.
 • 51442 Ried, K., Frank, O. R., and Stocks, N. P. Aged garlic extract lowers blood pressure in patients with treated but uncontrolled hypertension: a randomised controlled trial. Maturitas 2010;67(2):144-150.
 • 51443 Kiesewetter, H., Jung, F., Pindur, G., Jung, E. M., Mrowietz, C., and Wenzel, E. Effect of garlic on thrombocyte aggregation, microcirculation, and other risk factors. Int J Clin Pharmacol.Ther.Toxicol. 1991;29(4):151-155.
 • 51444 Hansanugrum, A. and Barringer, S. A. Effect of milk on the deodorization of malodorous breath after garlic ingestion. J.Food Sci. 8-1-2010;75(6):C549-C558.
 • 51445 Brosche, T., Platt, D., and Dorner, H. The effect of a garlic preparation on the composition of plasma lipoproteins and erythrocyte membranes in geriatric subjects. Br.J Clin Pract.Suppl 1990;69:12-19.
 • 51446 Zimmermann, W. and Zimmermann, B. Reduction in elevated blood lipids in hospitalised patients by a standardised garlic preparation. Br.J Clin Pract.Suppl 1990;69:20-23.
 • 51447 Jung, F., Jung, E. M., Mrowietz, C., Kiesewetter, H., and Wenzel, E. Influence of garlic powder on cutaneous microcirculation: a randomised, placebo-controlled, double-blind, crossover study in apparently healthy subjects. Br.J Clin Pract.Suppl 1990;69:30-35.
 • 51449 Brosche, T. and Platt, D. [Garlic as phytogenic antilipemic agent. Recent studies with a standardized dry garlic powder substance]. Fortschr.Med 12-20-1990;108(36):703-706.
 • 51450 Hurley, M. N., Forrester, D. L., and Smyth, A. R. Antibiotic adjuvant therapy for pulmonary infection in cystic fibrosis. Cochrane.Database.Syst.Rev. 2010;(10):CD008037.
 • 51451 Sobenin, I. A., Pryanishnikov, V. V., Kunnova, L. M., Rabinovich, Y. A., Martirosyan, D. M., and Orekhov, A. N. The effects of time-released garlic powder tablets on multifunctional cardiovascular risk in patients with coronary artery disease. Lipids Health Dis. 2010;9:119.
 • 51452 Makheja, A. N. and Bailey, J. M. Antiplatelet constituents of garlic and onion. Agents Actions 1990;29(3-4):360-363.
 • 51453 Guo, Y., Zhang, K., Wang, Q., Li, Z., Yin, Y., Xu, Q., Duan, W., and Li, C. Neuroprotective effects of diallyl trisulfide in SOD1-G93A transgenic mouse model of amyotrophic lateral sclerosis. Brain Res. 2-16-2011;1374:110-115.
 • 51454 Salem, S., Salahi, M., Mohseni, M., Ahmadi, H., Mehrsai, A., Jahani, Y., and Pourmand, G. Major dietary factors and prostate cancer risk: a prospective multicenter case-control study. Nutr.Cancer 2011;63(1):21-27.
 • 51455 Chavan, S. D., Shetty, N. L., and Kanuri, M. Comparative evaluation of garlic extract mouthwash and chlorhexidine mouthwash on salivary Streptococcus mutans count – an in vitro study. Oral Health Prev.Dent. 2010;8(4):369-374.
 • 51456 Khodavandi, A., Alizadeh, F., Harmal, N. S., Sidik, S. M., Othman, F., Sekawi, Z., Jahromi, M. A., Ng, K. P., and Chong, P. P. Comparison between efficacy of allicin and fluconazole against Candida albicans in vitro and in a systemic candidiasis mouse model. FEMS Microbiol.Lett. 2011;315(2):87-93.
 • 51457 Nahas, R. and Balla, A. Complementary and alternative medicine for prevention and treatment of the common cold. Can.Fam.Physician 2011;57(1):31-36.
 • 51458 Campos, R., Amato, Neto, V, Castanho, R. E., Moreira, A. A., and Pinto, P. L. [Treatment of ascaridiasis with garlic (Allium sativum)]. Rev Hosp.Clin Fac.Med Sao Paulo 1990;45(5):213-215.
 • 51459 Takeuchi, S., Matsuzaki, Y., Ikenaga, S., Nishikawa, Y., Kimura, K., Nakano, H., and Sawamura, D. Garlic-induced irritant contact dermatitis mimicking nail psoriasis. J.Dermatol. 2011;38(3):280-282.
 • 51460 Zhou, Y., Zhuang, W., Hu, W., Liu, G. J., Wu, T. X., and Wu, X. T. Consumption of large amounts of Allium vegetables reduces risk for gastric cancer in a meta-analysis. Gastroenterology 2011;141(1):80-89.
 • 51462 Davis, L. E., Shen, J. K., and Cai, Y. Antifungal activity in human cerebrospinal fluid and plasma after intravenous administration of Allium sativum. Antimicrob.Agents Chemother. 1990;34(4):651-653.
 • 51463 Ashraf, R., Khan, R. A., and Ashraf, I. Garlic (Allium sativum) supplementation with standard antidiabetic agent provides better diabetic control in type 2 diabetes patients. Pak.J.Pharm.Sci. 2011;24(4):565-570.
 • 51464 Dausch, J. G. and Nixon, D. W. Garlic: a review of its relationship to malignant disease. Prev.Med 1990;19(3):346-361.
 • 51465 Higashikawa, F., Noda, M., Awaya, T., Ushijima, M., and Sugiyama, M. Reduction of serum lipids by the intake of the extract of garlic fermented with Monascus pilosus: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Clin.Nutr. 2012;31(2):261-266.
 • 51466 Bakhshi, M., Taheri, J. B., Shabestari, S. B., Tanik, A., and Pahlevan, R. Comparison of therapeutic effect of aqueous extract of garlic and nystatin mouthwash in denture stomatitis. Gerodontology. 2012;29(2):e680-e684.
 • 51467 Kianoush, S., Balali-Mood, M., Mousavi, S. R., Moradi, V., Sadeghi, M., Dadpour, B., Rajabi, O., and Shakeri, M. T. Comparison of therapeutic effects of garlic and d-Penicillamine in patients with chronic occupational lead poisoning. Basic Clin.Pharmacol.Toxicol. 2012;110(5):476-481.
 • 51468 Filobbos, G., Chapman, T., and Gesakis, K. Iatrogenic burns from garlic. J.Burn Care Res. 2012;33(1):e21.
 • 51469 Zeng T, Guo FF, Zhang CL, et al. A meta-analysis of randomized, double-blind, placebo-controlled trials for the effects of garlic on serum lipid profiles. J.Sci.Food Agric. 2012;92:1892-1902.
 • 51470 Ma, J. L., Zhang, L., Brown, L. M., Li, J. Y., Shen, L., Pan, K. F., Liu, W. D., Hu, Y., Han, Z. X., Crystal-Mansour, S., Pee, D., Blot, W. J., Fraumeni, J. F., Jr., You, W. C., and Gail, M. H. Fifteen-year effects of Helicobacter pylori, garlic, and vitamin treatments on gastric cancer incidence and mortality. J.Natl.Cancer Inst. 3-21-2012;104(6):488-492.
 • 51471 Nantz, M. P., Rowe, C. A., Muller, C. E., Creasy, R. A., Stanilka, J. M., and Percival, S. S. Supplementation with aged garlic extract improves both NK and gammadelta-T cell function and reduces the severity of cold and flu symptoms: a randomized, double-blind, placebo-controlled nutrition intervention. Clin.Nutr. 2012;31(3):337-344.
 • 51473 Fedder, S. L. Spinal epidural hematoma and garlic ingestion. Neurosurgery 1990;27(4):659.
 • 51474 Lissiman, E., Bhasale, A. L., and Cohen, M. Garlic for the common cold. Cochrane.Database.Syst.Rev. 2012;3:CD006206.
 • 51475 Khodavandi, A., Alizadeh, F., Harmal, N. S., Sidik, S. M., Othman, F., Sekawi, Z., and Chong, P. P. Expression analysis of SIR2 and SAPs1-4 gene expression in Candida albicans treated with allicin compared to fluconazole. Trop.Biomed. 2011;28(3):589-598.
 • 51476 Wang, Q., Wang, Y., Ji, Z., Chen, X., Pan, Y., Gao, G., Gu, H., Yang, Y., Choi, B. C., and Yan, Y. Risk factors for multiple myeloma: a hospital-based case-control study in Northwest China. Cancer Epidemiol. 2012;36(5):439-444.
 • 51477 Stabler, S. N., Tejani, A. M., Huynh, F., and Fowkes, C. Garlic for the prevention of cardiovascular morbidity and mortality in hypertensive patients. Cochrane.Database.Syst.Rev. 2012;8:CD007653.
 • 51478 Lee, M. H., Kim, Y. M., and Kim, S. G. Efficacy and tolerability of diphenyl-dimethyl-dicarboxylate plus garlic oil in patients with chronic hepatitis. Int.J.Clin.Pharmacol.Ther. 2012;50(11):778-786.
 • 51479 Hussain, S. P., Jannu, L. N., and Rao, A. R. Chemopreventive action of garlic on methylcholanthrene-induced carcinogenesis in the uterine cervix of mice. Cancer Lett. 1990;49(2):175-180.
 • 51480 Unnikrishnan, M. C., Soudamini, K. K., and Kuttan, R. Chemoprotection of garlic extract toward cyclophosphamide toxicity in mice. Nutr.Cancer 1990;13(3):201-207.
 • 51481 Wang, Z. Y., Boice, J. D., Jr., Wei, L. X., Beebe, G. W., Zha, Y. R., Kaplan, M. M., Tao, Z. F., Maxon, H. R., III, Zhang, S. Z., Schneider, A. B., and . Thyroid nodularity and chromosome aberrations among women in areas of high background radiation in China. J Natl.Cancer Inst. 3-21-1990;82(6):478-485.
 • 51482 Ghannoum, M. A. Inhibition of Candida adhesion to buccal epithelial cells by an aqueous extract of Allium sativum (garlic). J Appl.Bacteriol. 1990;68(2):163-169.
 • 51483 Kaplan, B., Schewach-Millet, M., and Yorav, S. Factitial dermatitis induced by application of garlic. Int J Dermatol. 1990;29(1):75-76.
 • 51484 Feldberg, R. S., Chang, S. C., Kotik, A. N., Nadler, M., Neuwirth, Z., Sundstrom, D. C., and Thompson, N. H. In vitro mechanism of inhibition of bacterial cell growth by allicin. Antimicrob.Agents Chemother 1988;32(12):1763-1768.
 • 51485 Nishino, H., Iwashima, A., Itakura, Y., Matsuura, H., and Fuwa, T. Antitumor-promoting activity of garlic extracts. Oncology 1989;46(4):277-280.
 • 51487 Buiatti, E., Palli, D., Decarli, A., Amadori, D., Avellini, C., Bianchi, S., Biserni, R., Cipriani, F., Cocco, P., Giacosa, A., and . A case-control study of gastric cancer and diet in Italy. Int J Cancer 10-15-1989;44(4):611-616.
 • 51488 Tsai, Y., Cole, L. L., Davis, L. E., Lockwood, S. J., Simmons, V., and Wild, G. C. Antiviral properties of garlic: in vitro effects on influenza B, herpes simplex and coxsackie viruses. Planta Med 1985;(5):460-461.
 • 51489 Ghannoum, M. A. Studies on the anticandidal mode of action of Allium sativum (garlic). J Gen.Microbiol. 1988;134 (Pt 11):2917-2924.
 • 51490 Abbruzzese, M. R., Delaha, E. C., and Garagusi, V. F. Absence of antimycobacterial synergism between garlic extract and antituberculosis drugs. Diagn.Microbiol.Infect.Dis. 1987;8(2):79-85.
 • 51491 Harenberg, J., Giese, C., and Zimmermann, R. Effect of dried garlic on blood coagulation, fibrinolysis, platelet aggregation and serum cholesterol levels in patients with hyperlipoproteinemia. Atherosclerosis 1988;74(3):247-249.
 • 51492 Pena, N., Auro, A., and Sumano, H. A comparative trial of garlic, its extract and ammonium-potassium tartrate as anthelmintics in carp. J Ethnopharmacol. 1988;24(2-3):199-203.
 • 51493 Sitprija, S., Plengvidhya, C., Kangkaya, V., Bhuvapanich, S., and Tunkayoon, M. Garlic and diabetes mellitus phase II clinical trial. J Med Assoc Thai. 1987;70 Suppl 2:223-227.
 • 51494 Kendler, B. S. Garlic (Allium sativum) and onion (Allium cepa): a review of their relationship to cardiovascular disease. Prev.Med 1987;16(5):670-685.
 • 51495 Parish, R. A., McIntire, S., and Heimbach, D. M. Garlic burns: a naturopathic remedy gone awry. Pediatr.Emerg.Care 1987;3(4):258-260.
 • 51496 Sparnins, V. L., Barany, G., and Wattenberg, L. W. Effects of organosulfur compounds from garlic and onions on benzo[a]pyrene-induced neoplasia and glutathione S-transferase activity in the mouse. Carcinogenesis 1988;9(1):131-134.
 • 51497 St Louis, M. E., Peck, S. H., Bowering, D., Morgan, G. B., Blatherwick, J., Banerjee, S., Kettyls, G. D., Black, W. A., Milling, M. E., Hauschild, A. H., and . Botulism from chopped garlic: delayed recognition of a major outbreak. Ann Intern Med 1988;108(3):363-368.
 • 51498 Bojs, G. and Svensson, A. Contact allergy to garlic used for wound healing. Contact Dermatitis 1988;18(3):179-181.
 • 51499 Plengvidhya, C., Sitprija, S., Chinayon, S., Pasatrat, S., and Tankeyoon, M. Effects of spray dried garlic preparation on primary hyperlipoproteinemia. J Med Assoc Thai. 1988;71(5):248-252.
 • 51500 Apitz-Castro, R., Escalante, J., Vargas, R., and Jain, M. K. Ajoen, the antiplatelet principle of garlic, synergistically potentiates the antiaggregatory action of prostacyclin, forskolin, indomethacin and dypiridamole on human platelets. Thromb.Res 5-1-1986;42(3):303-311.
 • 51501 Adetumbi, M., Javor, G. T., and Lau, B. H. Allium sativum (garlic) inhibits lipid synthesis by Candida albicans. Antimicrob Agents Chemother 1986;30(3):499-501.
 • 51502 Hikino, H., Tohkin, M., Kiso, Y., Namiki, T., Nishimura, S., and Takeyama, K. Antihepatotoxic actions of Allium sativum bulbs. Planta Med 1986;(3):163-168.
 • 51503 Marsh, C. L., Torrey, R. R., Woolley, J. L., Barker, G. R., and Lau, B. H. Superiority of intravesical immunotherapy with Corynebacterium parvum and Allium sativum in control of murine bladder cancer. J Urol 1987;137(2):359-362.
 • 51504 Wargovich, M. J. Diallyl sulfide, a flavor component of garlic (Allium sativum), inhibits dimethylhydrazine-induced colon cancer. Carcinogenesis 1987;8(3):487-489.
 • 51505 Block, E. The chemistry of garlic and onions. Sci Am 1985;252(3):114-119.
 • 51506 Delaha, E. C. and Garagusi, V. F. Inhibition of mycobacteria by garlic extract (Allium sativum). Antimicrob.Agents Chemother 1985;27(4):485-486.
 • 51508 Cook-Mozaffari, P. J., Azordegan, F., Day, N. E., Ressicaud, A., Sabai, C., and Aramesh, B. Oesophageal cancer studies in the Caspian Littoral of Iran: results of a case-control study. Br.J Cancer 1979;39(3):293-309.
 • 51510 Bleumink, E. and Nater, J. P. Contact dermatitis to garlic; crossreactivity between garlic, onion and tulip. Arch.Dermatol.Forsch 8-15-1973;247(2):117-124.
 • 51511 Yoshikawa, K., Hadame, K., Saitoh, K., and Hijikata, T. Patch tests with common vegetables in hand dermatitis patients. Contact Dermatitis 1979;5(4):274-275.
 • 51512 Bleumink, E., Doeglas, H. M., Klokke, A. H., and Nater, J. P. Allergic contact dermatitis to garlic. Br.J Dermatol. 1972;87(1):6-9.
 • 51513 Bhushan, S., Sharma, S. P., Singh, S. P., Agrawal, S., Indrayan, A., and Seth, P. Effect of garlic on normal blood cholesterol level. Indian J Physiol Pharmacol 1979;23(3):211-214.
 • 51517 Nakagawa, S., Masamoto, K., Sumiyoshi, H., and Harada, H. [Acute toxicity test of garlic extract]. J Toxicol Sci 1984;9(1):57-60.
 • 51518 Sumiyoshi, H., Kanezawa, A., Masamoto, K., Harada, H., Nakagami, S., Yokota, A., Nishikawa, M., and Nakagawa, S. [Chronic toxicity test of garlic extract in rats]. J Toxicol Sci 1984;9(1):61-75.
 • 51519 Papageorgiou, C., Corbet, J. P., Menezes-Brandao, F., Pecegueiro, M., and Benezra, C. Allergic contact dermatitis to garlic (Allium sativum L.). Identification of the allergens: the role of mono-, di-, and trisulfides present in garlic. A comparative study in man and animal (guinea-pig). Arch.Dermatol.Res 1983;275(4):229-234.
 • 51520 anonymous. Garlic in cryptococcal meningitis: a preliminary report of 21 cases. Chin Med J (Engl.) 1980;93(2):123-126.
 • 51521 Tutakne, M. A., Satyanarayanan, G., Bhardwaj, J. R., and Sethi, I. C. Sporotrichosis treated with garlic juice. A case report. Indian J Dermatol. 1983;28(1):41-45.
 • 51522 Caporaso, N., Smith, S. M., and Eng, R. H. Antifungal activity in human urine and serum after ingestion of garlic (Allium sativum). Antimicrob.Agents Chemother. 1983;23(5):700-702.
 • 51523 Belman, S. Onion and garlic oils inhibit tumor promotion. Carcinogenesis 1983;4(8):1063-1065.
 • 51524 Rich, G. E. Garlic an antibiotic? Med J Aust 1-23-1982;1(2):60.
 • 51525 Szybejko, J., Zukowski, A., and Herbec, R. [Unusual cause of obturation of the small intestine]. Wiad.Lek. 4-15-1982;35(2):163-164.
 • 51526 Dixit, V. P. and Joshi, S. Effects of chronic administration of garlic (Allium sativum Linn) on testicular function. Indian J Exp Biol 1982;20(7):534-536.
 • 51527 Sandhu, D. K., Warraich, M. K., and Singh, S. Sensitivity of yeasts isolated from cases of vaginitis to aqueous extracts of garlic. Mykosen 1980;23(12):691-698.
 • 51528 Bordia, A. Effect of garlic on blood lipids in patients with coronary heart disease. Am J Clin Nutr 1981;34(10):2100-2103.
 • 51530 Mitchell, J. C. Contact sensitivity to garlic (Allium). Contact Dermatitis 1980;6(5):356-357.
 • 51531 Ali, M. and Thomson, M. Consumption of a garlic clove a day could be beneficial in preventing thrombosis. Prostaglandins Leukot.Essent.Fatty Acids 1995;53(3):211-212.
 • 51532 German, K., Kumar, U., and Blackford, H. N. Garlic and the risk of TURP bleeding. Br J Urol 1995;76(4):518.
 • 51533 Das, I., Khan, N. S., and Sooranna, S. R. Potent activation of nitric oxide synthase by garlic: a basis for its therapeutic applications. Curr.Med Res Opin. 1995;13(5):257-263.
 • 51534 Petry, J. J. Garlic and postoperative bleeding. Plast.Reconstr.Surg 1995;96(2):483-484.
 • 51535 Orekhov, A. N., Tertov, V. V., Sobenin, I. A., and Pivovarova, E. M. Direct anti-atherosclerosis-related effects of garlic. Ann Med 1995;27(1):63-65.
 • 51536 Canduela, V., Mongil, I., Carrascosa, M., Docio, S., and Cagigas, P. Garlic: always good for the health? Br J Dermatol. 1995;132(1):161-162.
 • 51537 Pai, S. T. and Platt, M. W. Antifungal effects of Allium sativum (garlic) extract against the Aspergillus species involved in otomycosis. Lett.Appl.Microbiol. 1995;20(1):14-18.
 • 51538 Venugopal, P. V. and Venugopal, T. V. Antidermatophytic activity of garlic (Allium sativum) in vitro. Int J Dermatol. 1995;34(4):278-279.
 • 51540 Lachmann, G., Lorenz, D., Radeck, W., and Steiper, M. [The pharmacokinetics of the S35 labeled labeled garlic constituents alliin, allicin and vinyldithiine]. Arzneimittelforschung. 1994;44(6):734-743.
 • 51541 Nagae, S., Ushijima, M., Hatono, S., Imai, J., Kasuga, S., Matsuura, H., Itakura, Y., and Higashi, Y. Pharmacokinetics of the garlic compound S-allylcysteine. Planta Med 1994;60(3):214-217.
 • 51542 Hu, J., Nyren, O., Wolk, A., Bergstrom, R., Yuen, J., Adami, H. O., Guo, L., Li, H., Huang, G., Xu, X., and . Risk factors for oesophageal cancer in northeast China. Int J Cancer 4-1-1994;57(1):38-46.
 • 51544 Deshpande, R. G., Khan, M. B., Bhat, D. A., and Navalkar, R. G. Inhibition of Mycobacterium avium complex isolates from AIDS patients by garlic (Allium sativum). J Antimicrob.Chemother. 1993;32(4):623-626.
 • 51545 Phelps, S. and Harris, W. S. Garlic supplementation and lipoprotein oxidation susceptibility. Lipids 1993;28(5):475-477.
 • 51546 Levi, F., La Vecchia, C., Gulie, C., and Negri, E. Dietary factors and breast cancer risk in Vaud, Switzerland. Nutr Cancer 1993;19(3):327-335.
 • 51547 Guo, N. L., Lu, D. P., Woods, G. L., Reed, E., Zhou, G. Z., Zhang, L. B., and Waldman, R. H. Demonstration of the anti-viral activity of garlic extract against human cytomegalovirus in vitro. Chin Med J (Engl.) 1993;106(2):93-96.
 • 51548 Morioka, N., Sze, L. L., Morton, D. L., and Irie, R. F. A protein fraction from aged garlic extract enhances cytotoxicity and proliferation of human lymphocytes mediated by interleukin-2 and concanavalin A. Cancer Immunol.Immunother. 1993;37(5):316-322.
 • 51550 Shu, X. O., Zheng, W., Potischman, N., Brinton, L. A., Hatch, M. C., Gao, Y. T., and Fraumeni, J. F., Jr. A population-based case-control study of dietary factors and endometrial cancer in Shanghai, People’s Republic of China. Am J Epidemiol. 1-15-1993;137(2):155-165.
 • 51552 Levi, F., Franceschi, S., Negri, E., and La Vecchia, C. Dietary factors and the risk of endometrial cancer. Cancer 6-1-1993;71(11):3575-3581.
 • 51553 Dorant, E., van den Brandt, P. A., Goldbohm, R. A., and Sturmans, F. Consumption of onions and a reduced risk of stomach carcinoma. Gastroenterology 1996;110(1):12-20.
 • 51555 Wang, E. J., Li, Y., Lin, M., Chen, L., Stein, A. P., Reuhl, K. R., and Yang, C. S. Protective effects of garlic and related organosulfur compounds on acetaminophen-induced hepatotoxicity in mice. Toxicol.Appl.Pharmacol. 1996;136(1):146-154.
 • 51557 Augusti, K. T. and Sheela, C. G. Antiperoxide effect of S-allyl cysteine sulfoxide, an insulin secretagogue, in diabetic rats. Experientia 2-15-1996;52(2):115-120.
 • 51558 Farrell, A. M. and Staughton, R. C. Garlic burns mimicking herpes zoster. Lancet 4-27-1996;347(9009):1195.
 • 51560 Delaney, T. A. and Donnelly, A. M. Garlic dermatitis. Austr J Dermatol 1996;37(2):109-110.
 • 51562 Ali, M. Mechanism by which garlic (Allium sativum) inhibits cyclooxygenase activity. Effect of raw versus boiled garlic extract on the synthesis of prostanoids. Prostaglandins Leukot.Essent.Fatty Acids 1995;53(6):397-400.
 • 51563 Bordia, T., Mohammed, N., Thomson, M., and Ali, M. An evaluation of garlic and onion as antithrombotic agents. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 1996;54(3):183-186.
 • 51564 Ruocco, V., Brenner, S., and Lombardi, M. L. A case of diet-related pemphigus. Dermatology 1996;192(4):373-374.
 • 51565 de Rooij, B. M., Boogaard, P. J., Rijksen, D. A., Commandeur, J. N., and Vermeulen, N. P. Urinary excretion of N-acetyl-S-allyl-L-cysteine upon garlic consumption by human volunteers. Arch.Toxicol 1996;70(10):635-639.
 • 51566 Wargovich, M. J., Uda, N., Woods, C., Velasco, M., and McKee, K. Allium vegetables: their role in the prevention of cancer. Biochem Soc.Trans. 1996;24(3):811-814.
 • 51567 Naganawa, R., Iwata, N., Ishikawa, K., Fukuda, H., Fujino, T., and Suzuki, A. Inhibition of microbial growth by ajoen, a sulfur-containing compound derived from garlic. Appl Environ.Microbiol 1996;62(11):4238-4242.
 • 51569 Bordia, A., Verma, S. K., and Srivastava, K. C. Effect of garlic on platelet aggregation in humans: a study in healthy subjects and patients with coronary artery disease. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 1996;55(3):201-205.
 • 51570 Jain, R. C. Effect of garlic on serum lipids, coagulability and fibrinolytic activity of blood. Am J Clin Nutr 1977;30(9):1380-1381.
 • 51572 Das, I., Patel, S., and Sooranna, S. R. Effects of aspirin and garlic on cyclooxygenase-induced chemiluminescence in human term placenta. Biochem Soc.Trans. 1997;25(1):99S.
 • 51574 Bordia, A. K., Joshi, H. K., Sanadhya, Y. K., and Bhu, N. Effect of essential oil of garlic on serum fibrinolytic activity in patients with coronary artery disease. Atherosclerosis 1977;28(2):155-159.
 • 51575 Pinto, J. T., Qiao, C., Xing, J., Rivlin, R. S., Protomastro, M. L., Weissler, M. L., Tao, Y., Thaler, H., and Heston, W. D. Effects of garlic thioallyl derivatives on growth, glutathione concentration, and polyamine formation of human prostate carcinoma cells in culture. Am.J Clin Nutr. 1997;66(2):398-405.
 • 51576 Rance, F. and Dutau, G. Labial food challenge in children with food allergy. Pediatr Allergy Immunol. 1997;8(1):41-44.
 • 51577 Roberge, R. J., Leckey, R., Spence, R., and Krenzelok, E. J. Garlic burns of the breast. Am J Emerg.Med 1997;15(5):548.
 • 51578 el Sabban, F. and Radwan, G. M. Influence of garlic compared to aspirin on induced photothrombosis in mouse pial microvessels, in vivo. Thromb.Res 10-15-1997;88(2):193-203.
 • 51580 Lash, J. P., Cardoso, L. R., Mesler, P. M., Walczak, D. A., and Pollak, R. The effect of garlic on hypercholesterolemia in renal transplant patients. Transplant.Proc. 1998;30(1):189-191.
 • 51581 Dirsch, V. M., Gerbes, A. L., and Vollmar, A. M. Ajoen, a compound of garlic, induces apoptosis in human promyeloleukemic cells, accompanied by generation of reactive oxygen species and activation of nuclear factor kappaB. Mol.Pharmacol 1998;53(3):402-407.
 • 51582 Jain, R. C. Anti tubercular activity of garlic oil. Indian J Pathol.Microbiol. 1998;41(1):131.
 • 51583 Dwivedi, C., John, L. M., Schmidt, D. S., and Engineer, F. N. Effects of oil-soluble organosulfur compounds from garlic on doxorubicin-induced lipid peroxidation. Anticancer Drugs 1998;9(3):291-294.
 • 51584 Kumar, M. and Berwal, J. S. Sensitivity of food pathogens to garlic (Allium sativum). J Appl.Microbiol. 1998;84(2):213-215.
 • 51586 Wang, B. H., Zuzel, K. A., Rahman, K., and Billington, D. Protective effects of aged garlic extract against bromobenzene toxicity to precision cut rat liver slices. Toxicology 4-3-1998;126(3):213-222.
 • 51587 Lawson, L. D. Effect of garlic on serum lipids. JAMA 11-11-1998;280(18):1568.
 • 51588 Challier, B., Perarnau, J. M., and Viel, J. F. Garlic, onion and cereal fibre as protective factors for breast cancer: a French case-control study. Eur.J Epidemiol. 1998;14(8):737-747.
 • 51589 Gallwitz, H., Bonse, S., Martinez-Cruz, A., Schlichting, I., Schumacher, K., and Krauth-Siegel, R. L. Ajoen is an inhibitor and subversive substrate of human glutathione reductase and Trypanosoma cruzi trypanothione reductase: crystallographic, kinetic, and spectroscopic studies. J Med Chem. 2-11-1999;42(3):364-372.
 • 51590 Mulrow C, Lawrence V, Ackerman R, et al. Garlic: effects on cardiovascular risks and disease, protective effects against cancer, and clinical adverse effects. Evidence Report/Technology Assessment No. 20 (Contract 290-97-0012 to the San Antonio Evidence-based Practice Center based at The University of Texas Health Science Center at San Antonio and the Veterans Evidence-based Research, Dissemination, and Implementation Center, a Veterans Affairs Health Services Research and Development Center of Excellence). AHRQ Publication No. 01-E023. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality. October 2000
 • 51591 Hughes BG, Murray BK, North JA, and et al. Antiviral constituents from Allium sativum. Planta Med 1989;55:114
 • 51592 Latha R, Venkatakrishnan L, Aruna V, and et al. The effect of garlic oil on lipid peroxidation and blood cell counts of arsenic exposed albino mice. Journal of Natural Remedies 2006;6:19-25
 • 51593 Bimmermann A, Weingart K, and Schwartzkopff W. Allium sativum: Studie zur Wirksamkeit bei Hyperlipoproteinamie. Therapiewoche 1988;38:3885-3890
 • 51594 Czerny B and Samochowiec J. Klinische Untersuchungen mit einem Knoblauch-Lezithin-Präparat. Arztezeitschr Naturheilverf 1996;37:126-129
 • 51595 Orekhov AN, Pivovarova EM, and Tertov VV. Garlic powder tablets reduce atherogenicity of low density lipoprotein. A placebo-controlled double-blind study. Nutr Metab Cardiovascular Dis 1996;6:21-31
 • 51596 Koscielny J, Klussendorf D, Latza R, and et al. The antiatherosclerotic effect of Allium sativum. Atherosclerosis 1999;144:237-249
 • 51597 Siegel G. Long-term effect of garlic in preventing arteriosclerosis – results of two controlled clinical trials. Eur Phytojournal 2001;Symposium posters(1):1
 • 51598 Saradeth T, Seidl S, Resch KL, and et al. Does garlic alter the lipid pattern in normal volunteers? Phytomedicine 1994;1:183-185
 • 51599 Mader FH. Treatment of hyperlipidaemia with garlic-powder tablets. Arzneim Forsch/Drug Res 1990;40(II):1111-1116
 • 51600 Melvin KR. Effects of garlic powder tablets on patients with hyperlipdaemia in Canadian clinical practice. Eur J Clin Res 1996;8:30-32
 • 51601 Barrie SA, Wright JV, and Pizzorno JE. Effects of garlic oil on platelet aggregation, serum lipids and blood pressure in humans. J Orthomolec Med 1987;2(1):15-21
 • 51602 Yeh YY, Lin RI, Yeh SM, and et al. Garlic reduces plasma cholesterol in hypercholesterolemic men maintaining habitual diets. In: Ohigashi H, Osawa T, Terao J, and et al. Food Factors for Cancer Prevention. Tokyo, Japan: Springer-Verlag;1997
 • 51603 Gardner CD, Chatterjee L, and Carlson J. Effect of garlic supplementation on plasma lipids in hypercholesterolemic men and women. Circulation 1999;99(8):1123
 • 51604 de Santos AO and Jones RA. Effects of garlic powder and garlic oil preparations on blood lipids, blood pressure and well-being. Br J Clin Res 1995;6:91-100
 • 51605 Mansell P, Reckless PD, and Lloyd L. The effect of dried garlic powder tablets on serum lipids in non-insulin dependent diabetic patients. Eur J Clin Res 1996;8:25-26
 • 51606 Kandziora J. Blutdruck and lipidsenkende Wirkung eines Knoblauch-praparates in kombination mit einem Diuretikum. Arztliche Forschung 1988;3:3-8
 • 51607 Kandziora J. Antihypertensive Wirksamkeit und Vertraglichkeit eines Knoblauch-preparates. Arztliche Forschung 1988;1:1-8
 • 51608 Bordia A. Knoblauch und koronare Herzkrankheit: Wirkungen einer dreijahrigen Behandlung min Knoblauchextrakt auf die Reinfarkt und Mortalitatsrate. Dtsch Apoth Ztg 1989;129(suppl 15):1-25
 • 51609 Bordia A. [Garlic and coronary heart disease. Results of a 3-year treatment with garlic extract on the reinfarction and mortality rate]. Deutsche Apotheker Zeitung 1989;129(28 suppl 15):16-17
 • 51610 De Santos O and Grunwald J. Effect of garlic powder tablets on blood lipids and blood pressure: a six month placebo controlled double blind study. Br J Clin Res 1993;4:37-44
 • 51611 Kannar D. Clinical evaluation of Australian based garlic and its combination with inulin in mild and moderate hyperlipidaemia [dissertation] . Clayton Australia: Monash University 1998;p i-vi(6):67-114
 • 51612 Kiesewetter H, Jung F, Mrowietz C, and et al. Effects of garlic on blood fluidity and fibrinolytic activity: a randomised, placebo-controlled, double-blind study. Br J of Clin Prac 1990;69:24-29
 • 51613 Lutomski J. Klinische Untersuchungen zur therapeutischen Wirksamkeit von Ilha Rogoff Knobauchpillen mit Rutin. Z Phytother 1984;5:938-942
 • 51614 McCrindle BW, Helden E, and Conner WT. Alternative medicine — a randomized double blind placebo-controlled clinical trial of garlic in hypercholesterolemic children [white diamond suit] 661. Pediatric Res 1998;43(4 suppl 2):115
 • 51615 Ventura P, Girola M, and Lattuada V. [Clinical evaluation and tolerability of a drug with garlic and hawthorn]. Acta Toxicol Ther 1990;11(4):365-372
 • 51616 Edelstein AJ and Johnstown PA. Dermatitis caused by garlic. Arch Dermatol 1950;61:111
 • 51617 Fleischer S, Bayerl C, and Jung EG. [Occupational allergic hand dermatitis to garlic in a pizza baker]. Aktuelle Dermatol 1996;22:278-279
 • 51618 Gaddoni G, Selvi M, Resta F, and et al. Allergic contact dermatitis to garlic in a cook. Ann Ital Dermatol Clin Sperimentale 1994;48:120-121
 • 51623 Ince DI, Sonmez GT, and Ince ML. Effects garlic on aerobic performance. Turkish Journal of Medical Sciences 2000;30(6):557-561
 • 51624 Durak I, Yilmaz E Devrim E Perk H Kacmaz. Consumption of aqueous garlic extract leads to significant improvement in patients with benign prostate hyperplasia and prostate cancer . Nutr Res 2003;23:199-204
 • 51625 Jung F, Jung EM, Mrowietz C, and et al. [The effects of garlic powder on cutaneous microcirculation. A cross-over test with healthy test persons]. Med Welt 1991;42:28-30
 • 51626 Soltani PR. Preecampisia [sic] is an important complication of pregnancy which can result in morbidity and mortality in mother, fetus and the neonate. Journal of Medical Council of Islamic Republic of Iran (J MED COUNC ISLAMIC REPUB IRAN) 2005;23(3):319
 • 51627 Cavallito CJ and Bailey JH. Allicin, the antibacterail principle of Allium sativum. 1. Isolation, physical properties and antibacterial action. J Am Chem Soc 1944;66:1950-1954
 • 51628 Kurzen M and Bayerl C. [Immediate-type hypersensitivity to garlic]. Aktuelle Dermatol 1997;23:145-147
 • 51630 Gravas S, Tzortzis V Rountas C Melekos MD. Extracorporeal shock-wave lithotripsy and garlic consumption: a lesson to learn. Urol Res. 2010;38(1):61-63
 • 51631 Sunter WH. Warfarin and garlic. Pharm J 1991;246:722
 • 51633 Hughes BG and Lawson LD. Antimicrobial effects of Allium sativum L. (garlic), Allium ampeloprasum L. (Elephant garlic), and Allium cepa L. (Onion), garlic compounds and commercial garlic supplement products. Phytother Res 1991;5:154-158
 • 51637 Mirunalini S, Ramachandran CR, and Nagini S. Chemoprevention of experimental hamster buccal pouch carcinogenesis by garlic oil. Journal of Herbs, Spices, and Medicinal Plants (USA) 2003;10:89-101
 • 51638 Subramanian P, Sundaresan S, and Manivasagam T. Influence of garlic extract on temporal characteristics of lipid peroxidation products and antioxidants in tumor-bearing rats. Pharmaceutical Biology (Netherlands) 2005;43:209-218
 • 51640 Sundaresan S and Subramanian P. Evaluation of chemopreventive potential of garlic extract on N-nitrosodiethylamine-induced hepatocarcinoma in rats. Pharmaceutical Biology (Netherlands) 2002;40:548-551
 • 51641 Reuter HD and Sendl A. Allium sativum and Allium ursinum: chemistry, pharmacology and medicinal applications. In: Wagner H and Farnsworth NR. Economic and Medicinal Research. London: Academic Press Ltd;1994
 • 51645 Chi M, Koh ET, and Stewart TJ. Effects of garlic on lipid metabolism in rats fed cholesterol or lard. J Nutrit 1982;112(2):241-248.
 • 51646 Qureshi A, Abuirmeileh N, Din Z, and et al. Inhibition of cholesterol and fatty acid biosynthesis in liver enzymes and chicken hepatocytes by polar fractions of garlic. Lipids 1983;18:343-348.
 • 51647 Qureshi AA, Crenshaw TD, and Abuirmeileh N. Influence of minor plant constituents on porcine hepatic lipid metabolism. Atherosclerosis 1987;64:109-115.
 • 51648 Gebhardt R, Beck H, and Wagner K. Inhibition of cholesterol biosynthesis by allicin and ajoen in rat hepatocytes and HepG2 cells. Biochim Biophys Acta 1994;1213(1):57-62
 • 51649 Gebhardt R and Beck H. Differential inhibitory effects of garlic-derived organosulfur compounds on cholesterol biosynthesis in primary rat hepatocyte cultures. Lipids 1996;31(12):1269-1276.
 • 51650 Ide N, Nelson AB, and Lau BHS. Aged garlic extract and its constituents inhibit Cu2+ -induced oxidative modification of low density lipoprotein. Planta Med 1997;63:263-264
 • 51651 Orekhov A and Tertov V. In vitro effect of garlic powder extract on lipid content in normal and atherosclerotic human aortic cells. Lipids 1997;32:1055-1060
 • 51654 Tong XF and Cheng HS. Mechanism of antioxidation, inhibiting carcinogenesis and modification of LDL of aged garlic extract. Pharmaceutical Care and Research (Yaoxue Fuwu Yu Yanjiu) (CHINA) 2002;2:122-124
 • 51655 Bradley R, Endres J, Hockenberry D, and et al. Investigation of garlic-induced apoptosis in breast cancer cell lines [poster presentation]. International Scientific Conference on Complementary, Alternative and Integrative Medicine Research, Boston, MA, 2002
 • 51656 Siegers CP, Steffen B, Robke A, and et al. The effects of garlic preparation against human tumour cell proliferation. Phytomedicine 1999;6(1):7-11
 • 51657 Lau BH, Tadi PP, and Tosk JM. Allium sativum (garlic) and cancer prevention. Nutrit Res 1990;10:937-948
 • 51658 Srivastava KC, Bordia A, and Verma SK. Garlic (Allium sativum) for disease prevention. S Afr J Sci 1995;91:68-77
 • 51661 Dirsch VM, Kiemer AK, Wagner H, and et al. Effect of allicin and ajoen, two compounds of garlic, on inducible nitric oxide synthase. Atherosclerosis 1998;139:333-339
 • 51662 Ku DD, Abdel-Razek TT, Dai J, and et al. Mechanisms of garlic induced pulmonary vasorelaxation: role of allicin. Circulation 1997;96(8S):6-I
 • 51663 Egen-Schwind C, Eckard R, Jekat FW, and et al. Pharmacokinetics of vinyldithiins, transformation products of allicin. Planta Med 1992;58:8-13
 • 51664 Santos OSDA and Grunwald J. Effect of garlic powder tablets on blood lipids and blood pressure-a six month placebo controlled, double blind study. Br J Clin Res 1993;4:37-44
 • 51665 Parastoui K, Ravanshad Sh Mostafavi H Setoudeh Maram E. Effects of garlic tablet on blood sugar, plasma lipids and blood pressure in type 2 diabetic patients with hyperlipidemia. J Med plants 2006;5(Supplement):9-16
 • 51666 Rahmani M, Tabari AK, Niaki MRK, and et al. Effect of dried garlic supplementation on blood lipids in mild and moderate hypercholesterolemic patients. Arch Iran Med 1999;2:19-23
 • 51667 Buhshan S, Sharma SP, Singh SP, and et al. Effect of garlic on normal blood cholesterol level. Indian J Physiol Pharmacol 1979;23:211-214
 • 51668 Lau BH, Lam F, Wang-Cheng R, and et al. Effect of odor-modified garlic preparation on blood lipids. Nutrition Research 1987;7:139-149
 • 51669 Jeyaraj S, Shivaji G, and Jeyaraj SD. Effect of a combined supplementation of fish oil (MEGA-3) with garlic pearls on the serum lipid profile, blood pressure and body mass index of hypercholesterolemic subjects. Heart 2000;83(suppl 2):A4
 • 51670 Nouri M, Pipelzadeh MH, and Badiei A. A comparative study on the effectiveness of garlic with clofibrate in the treatment of hyperlipidemia. Journal of Medical Sciences 2008;85-89
 • 51671 Huynh F, Fowkes C, and Tejani A. Garlic for the prevention of cardiovascular morbidity and mortality in hypertensive patients. Cochrane Hypertension Group [Group Record] 2009; 51672 Kandziora J. The blood pressure lowering and lipid lowering effect of a garlic preparation in combination with a diuretic. Arzliche Forschung 1988;3:1-8
 • 51673 Davis LE, Shen J, and Royer RE. In vitro synergism of concentrated allium sativum extract and amphotericin B against cryptococcus neoformans. Planta Med 1994;60:546-549
 • 51674 Maleszka R, Lutomski J, Swiatlowska-Gorna B, and Rzepecka B. Study on extending of the activity spectrum of a garlic preparation against candidiasis. 1991;37:85-88
 • 51675 Gail M, You WC, Chang YS, and et al. Factorial trial of three interventions to reduce the progression of precancerous gastric lesions in Shandong, China: Design issues and initial data. Controlled Clin Trials 1998;19:352-369
 • 51676 Lian Z, Jun-Ling M, and Wei-Dong L. A randomized multi-intervention trial to inhibit gastric cancer in Shandong (progress report). Chinese Journal of Clinical Oncology 1998;25(5):338-340
 • 51677 Hansson LE, Nyren O, and Bergstrom R. Diet and risk of gastric cancer: a population-based case-control study in Sweden. Int J Cancer 1993;55:181-189
 • 51678 Giovannucci E, Rimm EB, Stampfer MJ, Colditz GA, Ascherio A, and Willett WC. Intake of fat, meat, and fiber in relation to risk of colon cancer in men. Cancer Res 1994;54:2390-2397
 • 51679 Gao YT, McLaughlin JK, and Gridley G. Risk factors for esophageal cancer in Shanghai, China. Role of diet and nutrients. Int J Cancer 1994;58:197-202
 • 51680 Tsai PB, Harnack LJ, Anderson KE, and et al. Dietary intake of garlic and other Allium vegetables and breast cancer risk in a prospective study of postmenopausal women. 2008;6(1) 51681 Ernst E. Can allium vegetables prevent cancer? Phytomedicine 1997;4(1):79-83
 • 51682 Holden C. Fighting parasites with garlic. Science 1997;278(5338):581
 • 51683 Jepson RG, Kleijnen J, and Leng GC. Garlic for peripheral arterial occlusive disease (Cochrane Review). The Cochrane Library 2001;2 51684 Ranstam J. Garlic as a tick repellent. JAMA 2001;285(1):41-42
 • 88385 Ahmadi N, Nabavi V, Hajsadeghi F, et al. Aged garlic extract with supplement is associated with increase in brown adipose, decrease in white adipose tissue and predict lack of progression in coronary atherosclerosis. Int J Cardiol 2013;168(3):2310-4.
 • 88386 Ashraf R, Khan RA, Ashraf I, Qureshi AA. Effects of Allium sativum (garlic) on systolic and diastolic blood pressure in patients with essential hypertension. Pak J Pharm Sci 2013;26(5):859-63.
 • 88387 Bahadoran P, Rokni FK, Fahami F. Investigating the therapeutic effect of vaginal cream containing garlic and thyme compared to clotrimazole cream for the treatment of mycotic vaginitis. Iran J Nurs Midwifery Res 2010;15(Suppl 1):343-9.
 • 88388 Duncan A, Mills J. An unusual case of HIV virologic failure during treatment with boosted atazanavir. AIDS 2013;27:1361-2.
 • 88389 Ergul B, Cakal B. Dysphagia caused by garlic induced esophagitis. Clin Res Hepatol Gastroenterol 2012;36(6):e134.
 • 88390 Karabacak E, Aydin E, Kutlu A, Dogan B. An unusual garlic burn occurring on an unexpected area. BMJ Case Rep 2014.
 • 88392 Ma S, Yin J. Anaphylaxis induced by ingestion of raw garlic. Foodborne Pathog Dis 2012;9(8):773-5.
 • 88393 Mane SK, Jordan PA, Bahna SL. Eosinophilic esophagitis to unsuspected rare food allergen. Ann Allergy Asthma Immunol 2013;111(1):64-5.
 • 88394 Orekhov AN, Sobenin IA, Korneev NV, et al. Anti-atherosclerotic therapy based on botanicals. Recent Pat Cardiovasc Drug Discov 2013;8(1):56-66.
 • 88398 Ried K, Frank OR, Stocks NP. Aged garlic extract reduces blood pressure in hypertensives: a dose-response trial. Eur J Clin Nutr 2013;67(1):64-70.
 • 88399 Ried K, Toben C, Fakler P. Effect of garlic on serum lipids: an updated meta-analysis. Nutr Rev 2013;71:282-99.
 • 88404 Roussos AP, Hirsch AR. Alliaceous migraines. Headache 2014;54(2):378-82.
 • 88405 Watson CJ, Grando D, Fairley CK, et al. The effects of oral garlic on vaginal candida colony counts: a randomised placebo controlled double-blind trial. BJOG 2014;121(4):498-506.
 • 88409 Xu S, Heller M, Wu PA, Nambudri VE. Chemical burn caused by topical application of garlic under occlusion. Dermatol Online J 2014;20(1):21261.
 • 88410 Zhou XF, Ding ZS, Liu NB. Allium vegetables and risk of prostate cancer: evidence from 132,192 subjects. Asian Pac J Cancer Prev 2013:14(7):4131-4.
 • 89462 Borrelli F, Capasso R, Izzo AA. Garlic (Allium sativum L.): adverse effects and drug interactions in humans. Mol Nutr Food Res 2007;51(11):1386-97.
 • 93578 Jalloh MA, Gregory PJ, Hein D, et al. Dietary supplement interactions with antiretrovirals: a systematic review. Int J STD AIDS. 2017 Jan;28(1):4-15.
 • 94506 Gallicano K, Foster B, Choudhri S. Effect of short-term administration of garlic supplements on single-dose ritonavir pharmacokinetics in healthy volunteers. Br J Clin Pharmacol. 2003;55(2):199-202.
 • 96003 Chiavarini M, Minelli L, Fabiani R. Garlic consumption and colorectal cancer risk in man: a systematic review and meta-analysis. Public Health Nutr. 2016;19(2):308-17.
 • 96004 Hou LQ, Liu YH, Zhang YY. Garlic intake lowers fasting blood glucose: meta-analysis of randomized controlled trials. Asia Pac J Clin Nutr. 2015;24(4):575-82.
 • 96005 Kodali RT, Eslick GD. Meta-analysis: Does garlic intake reduce risk of gastric cancer? Nutr Cancer. 2015;67(1):1-11.
 • 96006 Oberle M, Wachs T, Brisson P. Garlic burn to the face. J Spec Oper Med. Winter 2016;16(4):80-81.
 • 96007 Ried K. Garlic lowers blood pressure in hypertensive individuals, regulates serum cholesterol, and stimulates immunity: An updated meta-analysis and review. J Nutr. 2016;146(2):389S-396S.
 • 96008 Rohner A, Ried K, Sobenin IA, Bucher HC, Nordmann AJ. A systematic review and metaanalysis on the effects of garlic preparations on blood pressure in individuals with hypertension. Am J Hypertens. 2015;28(3):414-23.
 • 96009 Sahebkar A, Serban C, Ursoniu S, Banach M. Effect of garlic on plasma lipoprotein(a) concentrations: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials. Nutrition. 2016;32(1):33-40.
 • 96010 Shaikh SA, Tischer S, Choi EK, Fontana RJ. Good for the lung but bad for the liver? Garlic-induced hepatotoxicity following liver transplantation. J Clin Pharm Ther. 2017;42(5):646-648.
 • 96011 Suzuki Y, Saito J, Misa K, Fukuhara N, Fukuhara A, Munakata M. A case of black garlic-induced pneumonia as an adverse reaction. Allergol Int. 2016;65(3):353-5.
 • 96012 Treudler R, Reuter A, Engin AM, Simon JC. A case of anaphylaxis after garlic ingestion: Is alliinase the only culprit allergen? J Investig Allergol Clin Immunol. 2015;25(5):374-5.
 • 96013 Woodbury A, Sniecinski R. Garlic-induced surgical bleeding: How much is too much? A Case Rep. 2016;7(12):266-269.
 • 96014 Xiong XJ, Wang PQ, Li SJ, Li XK, Zhang YQ, Wang J. Garlic for hypertension: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Phytomedicine. 2015;22(3):352-61.
 • 96015 Yagami A, Suzuki K, Sano A, et al. Immediate allergy due to raw garlic (Allium sativum L.). J Dermatol. 2015;42(10):1026-7.
 • 97034 Kim H, Keum N, Giovannucci EL, Fuchs CS, Bao Y. Garlic intake and gastric cancer risk: results from two large prospective US cohort studies. Int J cancer. 2018 Mar 23. [Epub ahead of print]
 • 98812 Choudhary PR, Jani RD, Sharma MS. Effect of raw crushed garlic (Allium sativum L.) on components of metabolic syndrome. J Diet Suppl 2018;15(4):499-506. doi: 10.1080/19390211.2017.1358233.
 • 98813 Dehghani S, Alipoor E, Salimzadeh A, et al. The effect of a garlic supplement on the pro-inflammatory adipocytokines, resistin and tumor necrosis factor-alpha, and on pain severity, in overweight or obese women with knee osteoarthritis. Phytomedicine 2018;48:70-5. doi: 10.1016/j.phymed.2018.04.060.
Vademecum bestellen
Vademecum
Vademecum bestellen
3-secties
 • Aandoeningen
 • Monografie
 • Oplossingen

Prijs
€ 29,90 (exclusief BTW)

Bestel vademecum
Bestel vademecum
Sluiten