Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

Knoflook

In het kort
 • Knoflook is een wereldwijd geteeld kruid dat zowel culinair en medicinaal wordt gebruikt
 • Het toepasselijke deel van knoflook is de bol en deze bevat cysteïnesulfoxide
 • De effecten van knoflook worden toegeschreven aan de werkzame stoffen allicine, ajoene en andere alliïne
 • Knoflook heeft onder andere een antibacteriële, schimmelwerende en ontstekingsremmende eigenschappen
 • Knoflook kan worden ingezet bij o.a. diabetes, candida, infecties, maagzweren en artritis.
In het kort

Wat is knoflook?

Knoflook is een wereldwijd geteeld kruid met een lange geschiedenis van culinair en medicinaal gebruik. Het is verwant aan uien, prei en bieslook.1,2 Er wordt gedacht dat knoflook inheems is in Siberië, maar meer dan 5000 jaar geleden werd verspreid naar andere delen van de wereld.1 Knoflook werd van oudsher gebruikt voor difterie, hoest, koorts, beten en steken, en aambeien.

Wat is knoflook?

Gebruik

Het toepasselijke deel van knoflook is de bol. De knoflookbol bevat het cysteïnesulfoxide. Veel van de farmacologische effecten van knoflook worden toegeschreven aan allicine, ajoene en andere alliïne, ook bekend als S-allyl-L-cysteïnesulfoxide.3 Wanneer de knoflookbol geplet, gemalen of gesneden wordt, wordt het alliïnebestanddeel omgezet in allicine (ook bekend als diallylthiosulfinaat) door het enzym alliinase.3,4,5 Verse knoflook bevat ongeveer 1% alliine. Eén milligram alliine wordt omgezet in 0,458 mg allicine.6 De hoeveelheid allicine in knoflookpreparaten is afhankelijk van de bereidingswijze. Processen waarbij maceratie van het teentje knoflook betrokken is, verhogen de activiteit van alliinase. Gevriesdroogde knoflook kan weinig of geen allicine bevatten. De leeftijd van knoflook beïnvloedt de hoeveelheid alliïne in het product. Knoflook wordt gerijpt om het gehalte aan andere zwavelverbindingen en de geur die vaak wordt geassocieerd met knoflook te verminderen. Het proces om geurloos gerijpt knoflookextract te produceren, vermindert het alliinegehalte tot slechts 3% van wat typisch in verse knoflook zit.6

Andere knoflookbestanddelen zijn onder meer S-propylcysteïnesulfoxide (PCSO) en S-methylcysteïne-sulfoxide (MCSO), die ook door alliinase kunnen worden omgezet in bestanddelen zoals allylmethaanthiosulfinaat, methylmethaanthiosulfinaat en andere thiosulfinaten. Vluchtige bestanddelen van knoflook zijn onder andere diallyldisulfide (DADS), dimethyltrisulfide (DATS) en zwaveldioxide.3

Van knoflookextracten is aangetoond dat ze bestanddelen bevatten zoals E-ajoene.3 Gerijpte knoflookextracten kunnen bestanddelen bevatten zoals S-allylcysteïne (SAC) en S-allylmercaptocysteïne (SAMC), terwijl knoflookolie bestanddelen kan bevatten zoals diallyldisulfide en dimethyltrisulfide.3,7 Warmte- en stoomdestillatie die wordt gebruikt om knoflookolie te produceren uit geplette knoflook, zet allicine om in allylsulfiden waarvan wordt aangenomen dat ze biologische activiteit hebben.4

Om de effectiviteit te verbeteren, kunnen knoflookpreparaten een maagsapresistente coating krijgen om de actieve bestanddelen te beschermen tegen degeneratie door maagzuur.8

Gebruik

Werking

Anthelminthische effecten

Bewijs uit dieronderzoek suggereert dat gehakte knoflook of waterig extract van knoflook de besmetting met Capillaria bij gewone karpers (Cyprinus carpio) kan verminderen.9 Het exacte mechanisme is onduidelijk en het is niet duidelijk of deze effecten waarneembaar zijn bij mensen.

Antibacteriële effecten

Verse knoflook heeft activiteit getoond tegen Escherichia coli, methicilline-resistente Staphylococcus aureus en Salmonella enteritidis; het is voorgesteld als voedseladditief om voedselvergiftiging te voorkomen.10 Naast verse knoflook is ook aangetoond dat ruw knoflookextract antimicrobiële activiteit heeft tegen Streptococcus mutans, wat suggereert dat het gunstig kan zijn voor het elimineren van bacteriën in de mond waarvan bekend is dat ze tandcariës veroorzaken.11,12 Ander in vitro onderzoek suggereert dat knoflookextract antibacteriële werking kan hebben tegen verschillende stammen van mycobacteriën, waaronder Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium avium-intracellulare en Mycobacterium kansasii, drie bacteriën die geassocieerd zijn met longinfecties.13,14,15,16 Knoflookextract lijkt echter geen additieve effecten te hebben bij gebruik in combinatie met antituberculosemedicijnen.13 Van knoflookolie is ook aangetoond dat het antimicrobiële activiteit heeft tegen Mycobacterium tuberculosis.16 De antibacteriële werking van knoflookolie wordt toegeschreven aan de allylzwavelverbindingen.17 Er is gesuggereerd dat de antimicrobiële activiteit van knoflookolie krachtiger is dan knoflookpoeder op basis van gewichtseenheden.18

De antimicrobiële effecten van knoflook zijn toegeschreven aan het allicinegehalte. Aangenomen wordt dat allicine de RNA-synthese remt en de DNA- en eiwitsynthese vermindert.19 Allicine en andere zwavelhoudende bestanddelen van knoflook kunnen ook de groei van bacteriën remmen door interactie met enzymen die nodig zijn voor groei en deze te inactiveren.20 Het knoflookbestanddeel ajoene bezit ook antibacteriële activiteit tegen zowel gram-positieve als -negatieve bacteriesoorten in vitro. De disulfidebinding in ajoene kan verantwoordelijk zijn voor deze effecten, maar het exacte werkingsmechanisme is onduidelijk.21

Antidiabetische effecten

Knoflook lijkt de bloedglucose te verlagen bij mensen met of zonder diabetes.22 Voorlopig klinisch onderzoek suggereert dat sommige verbindingen in knoflook, zoals S-methylcysteïnesulfoxide en S-allylcysteïnesulfoxide, enige antidiabetische werking kunnen hebben.23 In vitro bewijs suggereert dat S-allylcysteïnesulfoxide de insulinesecretie door bètacellen stimuleert.24 Ander in vitro bewijs suggereert dat verouderd knoflookextract de vorming van geavanceerde glycatie-eindproducten kan remmen, die geassocieerd zijn met diabetische complicaties.25

Schimmelwerende effecten

Aangenomen wordt dat de knoflookbestanddelen allicine en ajoene verantwoordelijk zijn voor de antischimmelactiviteit van knoflook tegen tinea-infecties.3,26 Gerijpt knoflookextract en zijn bestanddelen ajoene en allitriduim hebben antischimmelactiviteit aangetoond tegen Scedosporium prolificans, een schimmelsoort die immuungecompromitteerde patiënten kan treffen.27 Verse knoflook, gerijpt knoflookextract en het knoflookbestanddeel allicine hebben in het laboratorium antischimmelactiviteit tegen Candida albicans aangetoond.10,20,28 Bij mensen werd orale inname van 25 ml knoflookextract geassocieerd met anticandida-activiteit in serum tot 1 uur na inname.29 De antischimmelactiviteit van knoflook tegen candida-infecties wordt toegeschreven aan het vermogen van allicine om SIR2, een gen dat betrokken is bij de vorming van hyfen, omlaag te reguleren.30 Knoflook kan ook de synthese van lipiden door Candida albicans remmen, wat resulteert in cellekkage.20,31

Ontstekingsremmende effecten

Er zijn aanwijzingen bij mensen dat knoflook ontstekingsstoffen remt, waaronder C-reactief proteïne (CRP) en ontstekingscytokines, en de niveaus van homocysteïne verlaagt.32,33,34,35,36 De ontstekingsremmende effecten van knoflook kunnen een rol spelen bij de mogelijke klinische voordelen die verband houden met ziekten zoals artritis en hart- en vaatziekten.

Antilipemische effecten

Verschillende klinische onderzoeken hebben aangetoond dat knoflook de niveaus van totaal cholesterol, low-density lipoprotein (LDL) cholesterol, geoxideerd LDL-cholesterol, high-density lipoproteïne (HDL) cholesterol en triglyceriden kan verbeteren bij patiënten met hyperlipidemie of bij patiënten die hemodialyse ondergaan.37,38,39 Er zijn aanwijzingen dat verschillende knoflookbestanddelen krachtige remmers kunnen zijn van de hepatische cholesterolsynthese.40,41,42,43 Bij patiënten met hyperlipidemie kan knoflook het cholesterolgehalte verlagen door te werken als een HMG-CoA-reductaseremmer (statine).44,45,46,47,48 Knoflook kan ook de activiteit verminderen van enzymen die betrokken zijn bij de cholesterolsynthese, waaronder leverglucose-6-fosfaatdehydrogenase, appelzuurenzym en squaleenmono-oxygenase,42,49 evenals enzymen die de vetzuursynthese katalyseren, zoals vetzuursynthetase.46 Sommige laboratoriumgegevens suggereren echter dat knoflook ook de activiteit van cholesterol 7 alfa-hydroxylase, een enzym dat betrokken is bij de omzetting van cholesterol in galzuren, kan remmen of verminderen.46,47

Antioxiderende effecten

In verschillende laboratoriumonderzoeken vertoonden knoflook en zijn bestanddelen antioxiderende activiteit, waaronder het verhogen van de activiteiten van glutathionperoxidase, catalase en superoxidedismutase; verlaging van xanthine-oxidase-activiteit; en remming van lipideperoxidatie en prostaglandineproductie.50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63 Sommige laboratoriumgegevens suggereren dat de antioxidantcapaciteit van verse knoflook mogelijk groter is dan die van gedroogde knoflook.64 Bij mensen is het bewijs met betrekking tot het effect van knoflook op de serum-antioxidantcapaciteit of markers van oxidatie gemengd.65,66 Een meta-analyse van 12 gerandomiseerde, gecontroleerde klinische onderzoeken toont aan dat knoflook de totale antioxidantcapaciteit van het serum en de niveaus van superoxide-dismutase verhoogt, terwijl het serum malondialdehyde-niveaus verlaagt.67 Er was echter een aanzienlijke heterogeniteit, met knoflookdoses variërend van 80 – 4000 mg per dag, en een duur variërend van 2 – 24 weken. Onderwerpen waren onder meer gezonde mensen en mensen met verschillende ziektetoestanden.

Antiparasitaire effecten

Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat knoflookolie een breedspectrumactiviteit heeft tegen Trypanosoma, Plasmodium, Giardia, Leishmania en Cochlospermum planchonii.68,69 Dieronderzoek suggereert dat het knoflookbestanddeel allicine infecties vermindert en de overleving vergroot van muizen die zijn blootgesteld aan Plasmodium, de parasitaire protozoa die malaria veroorzaakt.70 Bij dieren en in vitro vergroot knoflookextract de verzwelging door Leishmania en vernietigt het amastigoten door macrofagen.71,72 In vitro remt het knoflookbestanddeel ajoene enzymen die worden aangetroffen in Trypanosoma.73

Antivirale effecten

Voorlopig in vitro bewijs suggereert dat knoflookverbindingen, waaronder ajoene, allicine, allylmethylthiosulfinaat en methylallylthiosulfinaat, activiteit zouden kunnen hebben tegen virussen zoals cytomegalovirus, influenza B, herpes simplex virus type 1, herpes simplex virus type 2, parainfluenza virus type 3, vacciniavirus, vesiculair stomatitisvirus en humaan rhinovirus type 2.74,75,76,77,78

Effecten op atletische prestaties

Een enkele toediening van knoflook verhoogde het uithoudingsvermogen, waarschijnlijk als gevolg van een toename van de fibrinolytische activiteit in rusttoestand.79

Cardiovasculaire effecten

Menselijk onderzoek toont aan dat hooggedoseerd knoflookpoeder gedurende maximaal 4 jaar het arteriosclerotische en leeftijdsafhankelijke plaquevolume in zowel hals- als dijbeenslagaders vermindert.80 Voor leeftijdsgebonden vasculaire veranderingen en atherosclerose wordt aangenomen dat knoflook heilzaam is en vasculaire endotheelcellen beschermt tegen letsel door oxidatieve stress te verminderen, low-density lipoproteïne (LDL)-oxidatie te remmen en door antitrombotische effecten.81,82,83,84,85,86,87,88,89 Er zijn aanwijzingen dat LDL-oxidatie kan worden geremd door de organozwavelbestanddelen van knoflook, waaronder S-allylcysteïne, S-allylmercaptocysteïne, alliïne, allixine, N-acetyl-S-allylcysteïne en diallyldisulfide (DADS).86,90 Deze hypothese is echter betwist op basis van een proef van zes maanden bij vrijwilligers met matig hypercholesterolemie, die geen effecten van knoflooksuppletie op lipoproteïne-oxidatie konden aantonen.91 Ook lijkt knoflook de niveaus van lipoproteïne (a), een lipoproteïne vergelijkbaar met LDL, in menselijk plasma niet te verlagen.92

Naast het remmen van LDL-oxidatie suggereert laboratoriumonderzoek dat knoflookbestanddelen, waaronder diallylsulfide (DAS) en diallyltrisulfide (DATS), geoxideerde LDL-geïnduceerde expressie van E-selectine en vasculair celadhesiemolecuul (VCAM)-1 onderdrukken, waardoor de adhesie van monocyten aan endotheelcellen die optreedt in de vroege stadia van atherosclerose.93 Gerijpt knoflookextract lijkt geen invloed te hebben op de expressie van adhesiemoleculen noch op de hechting van leukocyten aan het oppervlak van het endotheel, hoewel het de vorming van vetstrepen en cholesterolophoping in de vaatwand lijkt te verminderen bij dieren die een cholesterolrijk dieet krijgen. suggereert een alternatieve methode voor bescherming tegen het ontstaan ​​van atherosclerose.94,95 Evenzo suggereert in vitro en ex vivo bewijs dat extract van knoflookpoeder de accumulatie van lipiden in atherosclerotische menselijke aortacellen kan verminderen door acyl-CoA:cholesterolacyltransferase-activiteit te remmen en cholesterylesterhydrolase te stimuleren.96,97 Er zijn aanwijzingen bij mensen dat knoflook ontstekingsstoffen remt, waaronder C-reactief proteïne (CRP) en ontstekingscytokines. Een verhoogd gehalte van deze verbindingen wordt in verband gebracht met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.32,33,34,35

Effecten op de bloedsomloop

In observationeel onderzoek verhoogde knoflooksuppletie de doorbloeding van de kalveren bij gezonde personen. De verbetering was geassocieerd met en mogelijk gemedieerd door verhoogde plasmaspiegels van interleukine-6 ​​(IL-6). In deze studie was verhoogde IL-6 onafhankelijk van de activering van de NO-route.153 In menselijk onderzoek verminderde knoflook de viscositeit van het bloed, wat het risico op hart- en vaatziekten en cerebrale vasculaire accidenten kan helpen verminderen.154

Stollingseffecten

Van knoflookpoeder en preparaten van gerijpte knoflook is aangetoond dat ze plaatjesaggregatieremmende eigenschappen hebben bij zowel patiënten met hart- en vaatziekten als bij gezonde vrijwilligers.155,156,157,158,159,160 Knoflook blijkt antitrombotische eigenschappen te hebben en kan de fibrinolytische activiteit verhogen, de aggregatie en adhesie van bloedplaatjes verminderen, de protrombinetijd (PT) verlengen en metabolische enzymen in bloedplaatjes remmen die verantwoordelijk zijn voor de omzetting van arachidonzuur in prostaglandinen en andere producten.3,7,157,161,162,163,164,165 Rauwe knoflook lijkt dosisafhankelijk cyclo-oxygenase van bloedplaatjes te remmen en serumtromboxaan B2 te verminderen.166,167,168,169,170 Antibloedplaatjesactiviteit kan worden toegeschreven aan knoflookbestanddelen, waaronder adenosine, ajoene, allicine en paraffinische polysulfiden.171,172 Rauwe knoflook lijkt krachtigere antibloedplaatjeseigenschappen te hebben dan gekookte knoflook.161,168,173,174,175 Knoflook pletten voor het koken kan een deel van het verlies van antibloedplaatjesactiviteit voorkomen.174 Knoflookolie lijkt de aggregatie van bloedplaatjes niet te beïnvloeden.176

Cytochroom P450-effecten

Er zijn aanwijzingen dat knoflook het cytochroom P450 (CYP450)-enzymsysteem kan beïnvloeden. In vitro bewijs suggereert dat knoflook verschillende CYP450-enzymen zou kunnen remmen, waaronder CYP2C9, CYP2C19 en CYP3A4.177 Maar klinisch onderzoek suggereert dat knoflookolie geen invloed heeft op CYP1A2, CYP2D6 of CYP3A4.17

Andere bevindingen geven aan dat knoflook de CYP2D6-activiteit licht kan remmen met ongeveer 9% bij mensen.179 Deze beperkte remming leidt waarschijnlijk niet tot klinisch significante toenames in geneesmiddelen die worden gemetaboliseerd door het CYP2D6-iso-enzym. Sommige onderzoekers vermoeden echter dat knoflooksupplementen die een aanzienlijke hoeveelheid allicine bevatten, het CYP3A4-iso-enzym kunnen induceren en klinisch significante dalingen kunnen veroorzaken in de niveaus van geneesmiddelen die door dit enzym worden gemetaboliseerd.180 In een kleine studie had het nemen van een specifiek knoflookproduct (GarliPure Maximum Allicin Formula, Natrolm Chatsworth) 600 mg tweemaal daags met 3.600 mcg allicine per dosis gedurende 12 opeenvolgende dagen echter geen significante invloed op de farmacokinetiek van docetaxel, een CYP3A4-substraat.181

Een knoflookextract dat alliïne en alliinase bevat, heeft geen invloed op de activiteit van CYP2D6 of CYP3A4.182 Klinisch onderzoek suggereert dat knoflookolie de CYP2E1-activiteit met 39% zou kunnen remmen.178 Het vermogen van knoflook om cytochroom P450-enzymen te induceren of te remmen kan afhangen van de aanwezigheid van andere bestanddelen in het preparaat dat wordt gebruikt.

Dermatologische effecten

In menselijk onderzoek is aangetoond dat knoflook wratten en likdoorns behandelt; het mechanisme is echter onduidelijk, maar kan verband houden met antivirale en versterkte immunologische effecten.183 Knoflook verminderde naar verluidt de cellulaire proliferatie in door virussen aangetaste cellen en oefende anti-DNA-activiteit uit.183 Het fibrinolytische effect van knoflook kan ervoor zorgen dat het omringende fibrineweefsel rond de likdoorncapsule lyseert en loslaat van het weefsel.183

Gastroprotectieve effecten

In vitro bewijs suggereert dat knoflookextract en commerciële knoflooktabletten antimicrobiële werking hebben tegen Helicobacter pylori, een veel voorkomende bacterie die geassocieerd wordt met maaginfecties of maagzweren.184,185 De anti-Helicobacter pylori-effecten van knoflook lijken het hoogst te zijn voor het knoflookbestanddeel allicine, gevolgd door onverdunde knoflookolie en vervolgens knoflookpoeder.186 De antibacteriële werking van knoflookproducten tegen H. pylori blijkt afhankelijk te zijn van het gehalte aan allicine.184 Voor knoflookbestanddelen lijkt de antimicrobiële activiteit toe te nemen met het aantal zwavelatomen in het bestanddeel.186

Vroeg bewijs suggereert een mogelijk beschermend effect van verouderde knoflook op intestinale toxiciteit geïnduceerd door methotrexaat (MTX) en fluorouracil (5FU).187,188 Voorlopig bewijs suggereert dat knoflook de orale opname van lood kan verstoren; de zwavelhoudende aminozuren zouden lood in het maagdarmkanaal kunnen cheleren.189 Samgyetang, een soep gemaakt van kip, jujube, Panax ginseng, knoflook en kastanjes, lijkt bescherming te bieden tegen experimenteel opgewekte maagzweren.190

Genito-urinaire effecten

Chronische inname van knoflook gedurende 70 dagen is in verband gebracht met onderdrukking van spermatogenese bij ratten.191

Hepatoprotectieve effecten

Er is enig voorlopig bewijs van hepatoprotectieve effecten van knoflook. Bij mensen verlaagt knoflooksuppletie de niveaus van aspartaataminotransferase (AST), maar niet alanineaminotransferase (ALT).192 In vitro is aangetoond dat gerijpt knoflookextract hepatoprotectieve effecten heeft.193 Volgens laboratoriumstudies zouden S-allylcysteïne en S-allylmercaptocysteïne de lever kunnen beschermen tegen paracetamol en koolstoftetrachloride, mogelijk door oxidatieve stress te verminderen.194 Ander voorlopig bewijs suggereert dat S-allylcysteïne de door doxorubicine geïnduceerde hart- en levertoxiciteit zou kunnen verbeteren.195

Immunologische effecten

Bewijs uit dieronderzoek suggereert dat knoflookolie 100-200 mg/kg om de dag gedurende 2 weken de proliferatiesnelheid van lymfocyten verhoogt en de productie van de cytokines interleukine 2 (IL-2), interferon-gamma (IFN-gamma), IL- 4, en IL-10 na stimulatie met concanavaline A.196 Bij lage doses lijkt knoflookolie de respons van T-cellen op de Th1-type cytokinen (bijv. IL-2 en INF-gamma) te versterken.196

Sommige in vitro bewijzen suggereren dat extract van knoflookpoeder de door lipopolysaccharide geïnduceerde productie van IL-1beta en tumornecrosefactor (TNF)-alfa in menselijk volbloed vermindert. Knoflookpoeder-extract lijkt ook de activiteit van nucleaire factor (NF)-kB te verminderen, een transcriptiefactor die betrokken is bij ontstekingen geassocieerd met auto-immuunziekten zoals artritis en inflammatoire darmaandoeningen, evenals atherosclerose.198

Knoflook kan ook het aantal natuurlijke killercellen (NK) en de activiteit tegen tumorcellijnen verhogen.199,200 Hoewel rauw knoflooksap, verwarmd knoflooksap, gedehydrateerd knoflookpoeder en gerijpt knoflookextract allemaal de NK-celactiviteiten in tumordragende muizen lijken te verhogen, lijken alleen gerijpt knoflookextract en verwarmd knoflooksap de groei van tumorcellen te remmen.201

Knoflook lijkt ook de proliferatie van macrofagen en lymfocyten te stimuleren, wat het lichaam kan beschermen tegen immuniteitsonderdrukking veroorzaakt door chemotherapie of bestralingsbehandelingen.123 Dieronderzoek suggereert ook dat langdurige toediening van knoflook de aan leeftijd gerelateerde achteruitgang van de immuunfunctie kan verbeteren.104 Het knoflookbestanddeel alliine lijkt de fagocytische functie van perifere bloedleukocyten en monocyten te verhogen.202

Neurologische effecten

In dieronderzoek voorkwam verouderd knoflookextract verslechtering van op de hippocampus gebaseerde geheugentaken en had het antiamyloïdogene effecten.203,204 In vitro beschermde S-allyl-L-cysteïne tegen amyloïde beta- en tunicamycine-geïnduceerde neuronale dood.205 Het eiwit TRPA1 medieert de reactie op prikkelende irriterende stoffen die in knoflook worden aangetroffen en wordt voornamelijk aangetroffen in nociceptieve neuronen van perifere ganglia en in alle mechanosensorische epitheel van het binnenoor.206 In een transgeen muismodel met amyotrofische laterale sclerose vertoonde diallyltrisulfide (DATS) neuroprotectieve effecten.207 DATS heeft fase II-enzymen geactiveerd. SOD1-G93A transgene muizen kregen DATS oraal toegediend (80 mg/kg per dag). DATS verlengde de ziekteduur en levensduur met ongeveer een week, induceerde HO-1 en verminderde GFAP-expressie.

Oculaire effecten

Bij dieronderzoek verlaagde S-allylmercaptocysteïne, een van knoflook afgeleide verbinding, de intraoculaire druk; het kan de verhoging van ANP-niveaus inhouden.208

Stralingsbeschermende effecten

In vivo heeft het van knoflook afgeleide organozwavelbestanddeel allylmethylsulfide radioprotectieve effecten aangetoond, mogelijk door de door mitogeen geactiveerde proteïnekinasen (MAPK’s) en nucleaire factor-kappaB (NF-kappaB) -signaleringsroute neerwaarts te reguleren.209

Effecten op het skelet

In dieronderzoek onderdrukte knoflook botverlies als gevolg van oestrogeendeficiëntie .210 Bij ratten waarbij de eierstokken zijn verwijderd, kan knoflook de botresorptie remmen, zoals blijkt uit veranderingen in serum alkalische fosfatase-activiteit; serumtartraat-resistente zure fosfatase-activiteit; uitscheiding via de urine van calcium, fosfaat en hydroxyproline; en de calcium-tot-creatinine-ratio in de urine.211 In dieronderzoek voorkwam knoflook het verlies van botmineralen door de intestinale overdracht van calcium te bevorderen door de gedeeltelijke heropleving van de serumoestrogeentiter.212

Vasculaire effecten

Vasorelaxerende eigenschappen van knoflook zijn opgemerkt in meerdere preklinische onderzoeken.213,2014,215 Er is aangetoond dat de cutane microcirculatie bij mensen toeneemt na inname van 600 mg knoflook als gevolg van vasodilatatie van precapillaire arteriolen.216,217 Bij patiënten met hypertensie wordt aangenomen dat knoflook de bloeddruk verlaagt door relaxatie van gladde spieren en vasodilatatie te veroorzaken door de productie van endotheel afgeleide relaxatiefactor (EDRF, stikstofmonoxide) te activeren.218,219,220 Er is gesuggereerd dat allicine het bestanddeel van knoflook is dat verantwoordelijk is voor stikstofmonoxide-gemedieerde effecten.221 Knoflook kan ook leeftijdsgerelateerde toenames in aorta-stijfheid verminderen, wat de vaso-elasticiteit kan verbeteren en kan beschermen tegen hart- en vaatziekten.222

Effecten op gewichtsverlies

Uit dieronderzoek is gebleken dat de allyl-bevattende polysulfiden in knoflook verantwoordelijk zijn voor het verhogen van de thermogenese.223 Deze verbindingen versterken de thermogenese door de noradrenalinesecretie te verhogen via bèta-adrenerge stimulatie, verhogen de noradrenaline- en adrenaline-excretie en verminderen de accumulatie van lichaamsvet door het triglyceridenkatabolisme te verhogen door de verhoging van de thermogenese in bruin vetweefsel (BAT) en het verhogen van ontkoppelingseiwit (UCP).223

Wondgenezende effecten

In dieronderzoek werden wondgenezende effecten toegeschreven aan angiogene eigenschappen van verouderde knoflookoplossing.224 Het exacte mechanisme is niet bekend.

Werking

Veiligheid

Knoflook is oraal veilig in te nemen bij correct gebruik. Knoflook is veilig gebruikt in klinische studies die tot 7 jaar duurden zonder meldingen van enige significante toxiciteit.222,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,236,237

Ook is het mogelijk veilig bij plaatselijk gebruik. Knoflookbevattende gels, in vet oplosbare knoflookextracten, knoflookpasta’s en knoflookmondspoelingen zijn veilig gebruikt in klinisch onderzoek gedurende maximaal 3 maanden.238,239,240,241,242,243 Een vaginale crème met knoflook en tijm is 7 nachten veilig ’s nachts gebruikt.244

Bij plaatselijk gebruik (topicale toepassing) kan rauwe knoflook ernstige huidirritatie veroorzaken.

Bij zwangerschap is knoflook veilig in hoeveelheden die gewoonlijk in voedingsmiddelen worden aangetroffen.245  Het is mogelijk onveilig bij oraal gebruik in medicinale hoeveelheden. Van knoflook wordt gemeld dat het abortieve activiteit heeft.246 Een studie suggereert ook dat knoflookbestanddelen na een enkele dosis knoflook in het vruchtwater terechtkomen.247 Er zijn echter geen gepubliceerde meldingen dat knoflook een negatieve invloed heeft op de zwangerschap. In klinisch onderzoek werd dagelijks 800 mg knoflook gebruikt tijdens het derde trimester van de zwangerschap zonder bijwerkingen.248,249 Er is onvoldoende betrouwbare informatie beschikbaar over de veiligheid van topische knoflook tijdens de zwangerschap.

Hetzelfde geldt voor inname van knoflook tijdens borstvoeding. Verschillende kleine onderzoeken suggereren dat knoflookbestanddelen worden uitgescheiden in de moedermelk en dat zuigelingen die borstvoeding geven van moeders die knoflook consumeren, vatbaar zijn voor langdurige borstvoeding.245,250,251 Er is onvoldoende betrouwbare informatie beschikbaar over de veiligheid van topische knoflook tijdens borstvoeding.

Voor kinderen is knoflook in medicinale hoeveelheden veilig bij oraal en correct gebruik gedurende maximaal 8 weken. Knoflookextract 300 mg driemaal daags is met schijnbare veiligheid gedurende maximaal 8 weken gebruikt bij kinderen van 8-18 jaar.252 Er is onvoldoende betrouwbare informatie beschikbaar over de veiligheid van knoflook bij langdurig gebruik of in hogere doseringen.

Veiligheid

Interacties

Medicijnen

Anticoagulantia: knoflook kan plaatjesaggregatieremmende effecten hebben en kan het risico op bloedingen verhogen als het wordt gebruikt met anticoagulantia of plaatjesaggregatieremmers. Rauwe knoflook en verschillende knoflookextracten hebben antibloedplaatjesactiviteit en kunnen de protrombinetijd verhogen.7,155,157,159,160,254

Antidiabetica: het nemen van knoflook met antidiabetica zou het risico op hypoglykemie kunnen verhogen. Klinisch onderzoek suggereert dat knoflook en knoflookextract de bloedglucosewaarden verlagen bij gezonde personen en personen met diabetes.22,37

Antihypertensiva: het nemen van knoflook met antihypertensiva zou het risico op hypotensie kunnen verhogen. In menselijk onderzoek hebben zowel knoflook als knoflookextracten bloeddrukverlagende effecten aangetoond.255,256,257,258,259,260,261

Atazanavir (Reyataz): knoflook zou mogelijk de niveaus en effecten van atazanavir kunnen verminderen.

In een casusrapport ontwikkelde een patiënt die driemaal per week zes geroerbakte knoflooktenen consumeerde, suboptimale atazanavir-niveaus en verhoogde HIV-virale belasting. Hoewel de exacte oorzaak van deze interactie onduidelijk is, wordt er gespeculeerd dat knoflook de intestinale absorptie van atazanavir zou kunnen verminderen of het metabolisme zou kunnen verhogen door cytochroom P450 3A4 (CYP3A4) te induceren.262 Totdat er meer bekend is, adviseren patiënten om geen grote hoeveelheden knoflook te consumeren tijdens het gebruik van atazanavir.

Cytochroom P450 2E1 (CYP2E1) substraten: knoflook kan de niveaus van geneesmiddelen die door CYP2E1 worden gemetaboliseerd, verhogen. Klinisch onderzoek suggereert dat knoflookolie de activiteit van CYP2E1 met 39% kan remmen.178 Gebruik knoflookolie voorzichtig bij patiënten die geneesmiddelen gebruiken die door deze enzymen worden gemetaboliseerd.

Cytochroom P450 3A4 (CYP3A4) substraten:  theoretisch gezien kunnen knoflookproducten die allicine bevatten CYP3A4 in de darm induceren en CYP3A4 in de lever remmen. Dit kan de niveaus van geneesmiddelen die door CYP3A4 worden gemetaboliseerd, verhogen of verlagen.

Isoniazide: knoflook zou de hoeveelheid isoniazide kunnen verlagen. Dieronderzoek suggereert dat een waterig extract van knoflook de isoniazidespiegels met ongeveer 65% verlaagt. Knoflook verminderde de maximale concentratie (Cmax) en oppervlakte onder de curve (AUC), maar niet de halfwaardetijd van isoniazide. Dit suggereert dat knoflookextract de opname van isoniazide door het darmslijmvlies zou kunnen remmen;263 het exacte mechanisme van deze potentiële interactie is echter niet bekend.

Proteaseremmers (PI’s): knoflookproducten die allicine bevatten zouden mogelijk de niveaus van PI’s kunnen verlagen. Proteaseremmers worden gemetaboliseerd door cytochroom P450 3A4 (CYP3A4) iso-enzymen. Er bestaat bezorgdheid dat knoflookproducten die allicine bevatten, CYP3A4 in de darm kunnen induceren, waardoor de plasmaspiegels van proteaseremmers worden verlaagd. Dit is voornamelijk gebaseerd op een onderzoek dat aantoont dat het tweemaal daags gedurende 3 dagen innemen van een specifiek knoflookproduct (GarliPure Maximum Allicin Formula, Natrol Inc.) de niveaus van saquinavir, een PI, met ongeveer 50% verlaagt. Er wordt gespeculeerd dat het allicinebestanddeel CYP3A4 induceert in het darmslijmvlies.180,264 Verschillende onderzoeken hebben de impact van andere knoflookformuleringen op CYP3A4-substraten geëvalueerd en hebben geen effect gevonden. De meeste producten in deze onderzoeken bevatten weinig of geen allicine.182,178,263,265

Saquinavir (Fortovase, Invirase): knoflook dat allicine bevat zou de saquinavirspiegels kunnen verlagen. Saquinavir is een substraat van cytochroom P450 3A4 (CYP3A4) iso-enzymen. Er bestaat bezorgdheid dat knoflookproducten die allicine bevatten CYP3A4 in de darm kunnen induceren en subtherapeutische niveaus van saquinavir kunnen veroorzaken. Dit is voornamelijk gebaseerd op een farmacokinetische studie die aantoont dat het tweemaal daags gedurende 3 dagen innemen van een specifiek knoflookproduct (GarliPure Maximum Allicin Formula, Natrol Inc.) de saquinavirspiegels met ongeveer 50% verlaagt. Er wordt gespeculeerd dat het allicinebestanddeel CYP3A4 induceert in het darmslijmvlies.180,264 Verschillende farmacokinetische studies hebben de impact van andere knoflookformuleringen op CYP3A4-substraten geëvalueerd en hebben geen effect gevonden. De meeste producten in deze onderzoeken bevatten weinig of geen allicine.178,182,263,265 Tot er meer bekend is over deze mogelijke interactie, moet knoflook met allicine voorzichtig worden gebruikt bij patiënten die saquinavir gebruiken.

Sofosbuvir (Sovaldi): het nemen van knoflook met sofosbuvir zou de effectiviteit ervan kunnen verminderen. Dieronderzoek bij ratten toont aan dat het dagelijks oraal toedienen van verouderd knoflookextract gedurende 14 dagen gedurende 14 dagen de oppervlakte onder de concentratie-tijdcurve (AUC) na een enkelvoudige dosis sofosbuvir van 40 mg/kg met 36% verlaagt, de klaring verhoogt met 63% en verlaagt de plasmaconcentraties na 1 en 8 uur met respectievelijk 35% en 58%. Er wordt verondersteld dat deze interactie het gevolg is van inductie van intestinale P-glycoproteïne-expressie door knoflook.166

Tacrolimus: knoflook zou het tacrolimusgehalte kunnen verhogen. In één casusrapport ervoer een levertransplantatiepatiënt die tacrolimus gebruikte verhoogde tacrolimusspiegels en leverbeschadiging na inname van een specifiek knoflooksupplement (Garlicin Cardio, Nature’s Way) tot driemaal de door de fabrikant aanbevolen dosis gedurende 7 dagen. Er wordt gespeculeerd dat knoflook hepatisch cytochroom P450 3A4 (CYP3A4) remde, wat de plasmaspiegels van tacrolimus verhoogde.167

Warfarine (Coumadin): knoflook zou het risico op bloedingen met warfarine kunnen verhogen. Rauwe knoflook en verschillende knoflookextracten hebben antibloedplaatjesactiviteit en kunnen de protrombinetijd verhogen.7,155,157,159,160,253,254 Daarnaast is er een melding van twee patiënten die een toename van een eerder gestabiliseerde internationale genormaliseerde ratio (INR) ervoeren bij gelijktijdig gebruik van knoflook en warfarine.254,268 Dit rapport is later echter besproken vanwege beperkte klinische informatie. Andere klinische onderzoeken hebben geen effect van knoflook op de INR, de farmacokinetiek van warfarine of het risico op bloedingen aangetoond.269,270 Er is meer bewijs nodig om de veiligheid van het gebruik van knoflook met warfarine te bepalen.

Supplementen

Supplementen met anti-stollingseffecten: knoflook kan plaatjesaggregatieremmende effecten hebben. Het gebruik van knoflook met andere producten die het risico op bloedingen verhogen, kan additieve effecten hebben. Rauwe knoflook en verschillende knoflookextracten hebben antibloedplaatjesactiviteit en kunnen de protrombinetijd verhogen.7,155,157,159,160,253,254

Supplementen met hypoglykemische effecten: knoflook zou mogelijk hypoglycemische effecten kunnen hebben. Het gebruik van knoflook met andere producten met hypoglykemisch potentieel kan het risico op hypoglykemie vergroten. Knoflook en knoflookextract kunnen de bloedsuikerspiegel verlagen.22

Supplementen met hypotensieve effecten: knoflook zou mogelijk hypotensieve effecten kunnen hebben. Knoflook en knoflookextracten hebben bloeddrukverlagende effecten.225,231,236,255,256,257,261,271,272 Theoretisch gezien zou het combineren van knoflook met andere kruiden of supplementen met hypotensieve effecten het risico op hypotensie kunnen verhogen.

Aandoeningen

Stollingsstoornissen: knoflook zou het risico op bloedingen kunnen verhogen. Rauwe knoflook en verschillende knoflookextracten hebben antibloedplaatjesactiviteit en kunnen de protrombinetijd verhogen.7,155,157,159,160,253,254

Preoperatief: knoflook heeft antibloedplaatjes- en hypoglykemische effecten, die bij perioperatief gebruik overmatig bloeden kunnen veroorzaken of de bloedglucoseregulatie kunnen verstoren. Ten minste één casusrapport suggereert dat het consumeren van ongeveer 4 gram geplette knoflook bij elke maaltijd gedurende een paar weken, en 12 gram knoflookpoeder de avond voor de operatie, de protrombinetijd verhoogde en bloeding verlengde.273

Interacties

Dosering

Knoflook is het vaakst gebruikt in doses van 2400 mg per dag gedurende 12 maanden. Knoflookextract wordt vaak gestandaardiseerd op basis van het allicinegehalte, met concentraties in de meeste formuleringen van 1,1% tot 1,3%. 80,230,232,235,236,252,274,275,276,277,278,279,280

Dosering
Referenties
 1. Garlic: Effects on cardiovascular risks and disease, protective effects against cancer, and clinical adverse effects. Summary, evidence report/technol assessment: no 20. AHRQ Publ No. 01-E022, 2000;Oct. Agency for Healthcare Res and Quality. Rockville, MD.
 2. Rivlin, R. S. Historical perspective on the use of garlic. J Nutr. 2001;131(3s):951S-954S.
 3. Ali M, Thomson M, Afzal M. Garlic and onions: their effect on eicosanoid metabolism and its clinical relevance. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 2000;62:55-73.
 4. Zhang XH, Lowe D, Giles P, et al. Gender may affect the action of garlic oil on plasma cholesterol and glucose levels of normal subjects. J Nutr 2001;131:1471-8.
 5. Ankri S, Mirelman D. Antimicrobial properties of allicin from garlic. Microbes Infect 1999;1:125-9.
 6. Blumenthal M, Goldberg A, Brinckmann J, eds. Herbal Medicine Expanded Commission E Monographs. Newton, MA: Integrative Medicine Communications, 2000.
 7. Rahman K, Billington D. Dietary supplementation with aged garlic extract inhibits ADP-induced platelet aggregation in humans. J Nutr 2000;130:2662-5.
 8. Staba EJ, Lash L, Staba JE. A commentary on the effects of garlic extraction and formulation on product composition. J Nutr 2001;131:1118S-9S.
 9. Pena, N., Auro, A., and Sumano, H. A comparative trial of garlic, its extract and ammonium-potassium tartrate as anthelmintics in carp. J Ethnopharmacol. 1988;24(2-3):199-203.
 10. Sasaki J, Kita T, Ishita K, et al. Antibacterial activity of garlic powder against Escherichia coli O-157. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo) 1999;45:785-90.
 11. Groppo, F. C., Ramacciato, J. C., Motta, R. H., Ferraresi, P. M., and Sartoratto, A. Antimicrobial activity of garlic against oral streptococci. Int.J Dent.Hyg. 2007;5(2):109-115.
 12. Fani, M. M., Kohanteb, J., and Dayaghi, M. Inhibitory activity of garlic (Allium sativum) extract on multidrug-resistant Streptococcus mutans. J Indian Soc.Pedod.Prev.Dent. 2007;25(4):164-168.
 13. Abbruzzese, M. R., Delaha, E. C., and Garagusi, V. F. Absence of antimycobacterial synergism between garlic extract and antituberculosis drugs. Microbiol.Infect.Dis. 1987;8(2):79-85.
 14. Delaha, E. C. and Garagusi, V. F. Inhibition of mycobacteria by garlic extract (Allium sativum). Agents Chemother 1985;27(4):485-486.
 15. Deshpande, R. G., Khan, M. B., Bhat, D. A., and Navalkar, R. G. Inhibition of Mycobacterium avium complex isolates from AIDS patients by garlic (Allium sativum). J Antimicrob.Chemother. 1993;32(4):623-626.
 16. Jain, R. C. Anti tubercular activity of garlic oil. Indian J Pathol.Microbiol. 1998;41(1):131.
 17. Ayala-Zavala, J. F., Gonzalez-Aguilar, G. A., and Toro-Sanchez, L. Enhancing safety and aroma appealing of fresh-cut fruits and vegetables using the antimicrobial and aromatic power of essential oils. J Food Sci 2009;74(7):R84-R91.
 18. Ross, Z. M., O’Gara, E. A., Hill, D. J., Sleightholme, H. V., and Maslin, D. J. Antimicrobial properties of garlic oil against human enteric bacteria: evaluation of methodologies and comparisons with garlic oil sulfides and garlic powder. Environ.Microbiol. 2001;67(1):475-480.
 19. Feldberg, R. S., Chang, S. C., Kotik, A. N., Nadler, M., Neuwirth, Z., Sundstrom, D. C., and Thompson, N. H. In vitro mechanism of inhibition of bacterial cell growth by allicin. Agents Chemother 1988;32(12):1763-1768.
 20. Ghannoum, M. A. Studies on the anticandidal mode of action of Allium sativum (garlic). J Gen.Microbiol. 1988;134 ( Pt 11):2917-2924.
 21. Naganawa, R., Iwata, N., Ishikawa, K., Fukuda, H., Fujino, T., and Suzuki, A. Inhibition of microbial growth by ajoene, a sulfur-containing compound derived from garlic. Appl Environ.Microbiol 1996;62(11):4238-4242.
 22. Hou LQ, Liu YH, Zhang YY. Garlic intake lowers fasting blood glucose: meta-analysis of randomized controlled trials. Asia Pac J Clin Nutr. 2015;24(4):575-82.
 23. Sheela CG, Kumud K, Augusti KT. Anti-diabetic effects of onion and garlic sulfoxide amino acids in rats. Planta Med 1995;61:356-7.
 24. Augusti, K. T. and Sheela, C. G. Antiperoxide effect of S-allyl cysteine sulfoxide, an insulin secretagogue, in diabetic rats. Experientia 2-15-1996;52(2):115-120.
 25. Ahmad, M. S., Pischetsrieder, M., and Ahmed, N. Aged garlic extract and S-allyl cysteine prevent formation of advanced glycation endproducts. J Pharmacol. 4-30-2007;561(1-3):32-38.
 26. Ledezma E, Marcano K, Jorquera A. Efficacy of ajoene in the treatment of tinea pedis: A double-blind and comparative study with terbinafine. J Am Acad Dermatol 2000;43:829-32.
 27. Davis, S. R., Perrie, R., and Apitz-Castro, R. The in vitro susceptibility of Scedosporium prolificans to ajoene, allitridium and a raw extract of garlic (Allium sativum). J Antimicrob.Chemother. 2003;51(3):593-597.
 28. Khodavandi, A., Alizadeh, F., Harmal, N. S., Sidik, S. M., Othman, F., Sekawi, Z., Jahromi, M. A., Ng, K. P., and Chong, P. P. Comparison between efficacy of allicin and fluconazole against Candida albicans in vitro and in a systemic candidiasis mouse model. FEMS Microbiol.Lett. 2011;315(2):87-93.
 29. Caporaso, N., Smith, S. M., and Eng, R. H. Antifungal activity in human urine and serum after ingestion of garlic (Allium sativum). Agents Chemother. 1983;23(5):700-702.
 30. Khodavandi, A., Alizadeh, F., Harmal, N. S., Sidik, S. M., Othman, F., Sekawi, Z., and Chong, P. P. Expression analysis of SIR2 and SAPs1-4 gene expression in Candida albicans treated with allicin compared to fluconazole. Biomed. 2011;28(3):589-598.
 31. Adetumbi, M., Javor, G. T., and Lau, B. H. Allium sativum (garlic) inhibits lipid synthesis by Candida albicans. Antimicrob Agents Chemother 1986;30(3):499-501.
 32. Ried K. Garlic lowers blood pressure in hypertensive individuals, regulates serum cholesterol, and stimulates immunity: An updated meta-analysis and review. J Nutr. 2016;146(2):389S-396S.
 33. Koushki M, Amiri-Dashatan N, Pourfarjam Y, Doustimotlagh AH. Effect of garlic intake on inflammatory mediators: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Postgrad Med J. 2020:postgradmedj-2019-137267.
 34. Mirzavandi F, Mollahosseini M, Salehi-Abargouei A, Makiabadi E, Mozaffari-Khosravi H. Effects of garlic supplementation on serum inflammatory markers: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Diabetes Metab Syndr. 2020;14(5):1153-1161.
 35. Moosavian SP, Paknahad Z, Habibagahi Z, Maracy M. The effects of garlic (Allium sativum) supplementation on inflammatory biomarkers, fatigue, and clinical symptoms in patients with active rheumatoid arthritis: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Phytother Res. 2020;34(11):2953-2962.
 36. Asgharpour M, Khavandegar A, Balaei P, et al. Efficacy of Oral Administration of Allium sativum Powder “Garlic Extract” on Lipid Profile, Inflammation, and Cardiovascular Indices among Hemodialysis Patients. Evid Based Complement Alternat Med 2021;2021:6667453.
 37. Ashraf, R., Khan, R. A., and Ashraf, I. Garlic (Allium sativum) supplementation with standard antidiabetic agent provides better diabetic control in type 2 diabetes patients. J.Pharm.Sci. 2011;24(4):565-570.
 38. Higashikawa, F., Noda, M., Awaya, T., Ushijima, M., and Sugiyama, M. Reduction of serum lipids by the intake of the extract of garlic fermented with Monascus pilosus: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Nutr. 2012;31(2):261-266.
 39. Asgharpour M, Khavandegar A, Balaei P, et al. Efficacy of Oral Administration of Allium sativum Powder “Garlic Extract” on Lipid Profile, Inflammation, and Cardiovascular Indices among Hemodialysis Patients. Evid Based Complement Alternat Med 2021;2021:6667453.
 40. Yeh YY, Liu L. Cholesterol-lowering effect of garlic extracts and organosulfur compounds: human and animal studies. J Nutr 2001;131:989S-93S.
 41. Liu, L. and Yeh, Y. Y. Inhibition of cholesterol biosynthesis by organosulfur compounds derived from garlic. Lipids 2000;35(2):197-203.
 42. Gupta, N. and Porter, T. D. Garlic and garlic-derived compounds inhibit human squalene monooxygenase. J Nutr 2001;131(6):1662-1667.
 43. Gebhardt R and Beck H. Differential inhibitory effects of garlic-derived organosulfur compounds on cholesterol biosynthesis in primary rat hepatocyte cultures. Lipids 1996;31(12):1269-1276.
 44. Gebhardt R, Beck H. Differential inhibitory effects of garlic-derived organosulfur compounds on cholesterol biosynthesis in primary rat hepatocyte cultures. Lipids 1996;31:1269-76.
 45. Qureshi AA, Din ZZ, Abuirmeileh N, et al. Suppression of avian hepatic lipid metabolism by solvent extracts of garlic: impact on serum lipids. J Nutr 1983;113:1746-55.
 46. Qureshi A, Abuirmeileh N, Din Z, and et al. Inhibition of cholesterol and fatty acid biosynthesis in liver enzymes and chicken hepatocytes by polar fractions of garlic. Lipids 1983;18:343-348.
 47. Qureshi AA, Crenshaw TD, and Abuirmeileh N. Influence of minor plant constituents on porcine hepatic lipid metabolism. Atherosclerosis 1987;64:109-115.
 48. Gebhardt R, Beck H, and Wagner K. Inhibition of cholesterol biosynthesis by allicin and ajoene in rat hepatocytes and HepG2 cells. Biochim Biophys Acta 1994;1213(1):57-62.
 49. Chi M, Koh ET, and Stewart TJ. Effects of garlic on lipid metabolism in rats fed cholesterol or lard. J Nutrit 1982;112(2):241-248.
 50. Ide, N. and Lau, B. H. S-allylcysteine attenuates oxidative stress in endothelial cells. Drug Dev.Ind.Pharm. 1999;25(5):619-624.
 51. Numagami, Y. and Ohnishi, S. T. S-allylcysteine inhibits free radical production, lipid peroxidation and neuronal damage in rat brain ischemia. J Nutr. 2001;131(3s):1100S-1105S.
 52. Dillon, S. A., Lowe, G. M., Billington, D., and Rahman, K. Dietary supplementation with aged garlic extract reduces plasma and urine concentrations of 8-iso-prostaglandin F(2 alpha) in smoking and nonsmoking men and women. J Nutr. 2002;132(2):168-171.
 53. Dillon, S. A., Burmi, R. S., Lowe, G. M., Billington, D., and Rahman, K. Antioxidant properties of aged garlic extract: an in vitro study incorporating human low density lipoprotein. Life Sci. 2-21-2003;72(14):1583-1594.
 54. Helen, A., Krishnakumar, K., Vijayammal, P. L., and Augusti, K. T. A comparative study of antioxidants S-allyl cysteine sulfoxide and vitamin E on the damages induced by nicotine in rats. Pharmacology 2003;67(3):113-117.
 55. Maldonado, P. D., Barrera, D., Medina-Campos, O. N., Hernandez-Pando, R., Ibarra-Rubio, M. E., and Pedraza-Chaverri, J. Aged garlic extract attenuates gentamicin induced renal damage and oxidative stress in rats. Life Sci. 10-3-2003;73(20):2543-2556.
 56. Hsu, C. C., Huang, C. N., Hung, Y. C., and Yin, M. C. Five cysteine-containing compounds have antioxidative activity in Balb/cA mice. J Nutr. 2004;134(1):149-152.
 57. Durak, I., Kavutcu, M., Aytac, B., Avci, A., Devrim, E., Ozbek, H., and Ozturk, H. S. Effects of garlic extract consumption on blood lipid and oxidant/antioxidant parameters in humans with high blood cholesterol. J Nutr.Biochem. 2004;15(6):373-377.
 58. Saravanan, G. and Prakash, J. Effect of garlic (Allium sativum) on lipid peroxidation in experimental myocardial infarction in rats. J Ethnopharmacol. 2004;94(1):155-158.
 59. Omurtag, G. Z., Guranlioglu, F. D., Sehirli, O., Arbak, S., Uslu, B., Gedik, N., and Sener, G. Protective effect of aqueous garlic extract against naphthalene-induced oxidative stress in mice. J Pharm.Pharmacol. 2005;57(5):623-630.
 60. Kabasakal, L., Sehirli, O., Cetinel, S., Cikler, E., Gedik, N., and Sener, G. Protective effect of aqueous garlic extract against renal ischemia/reperfusion injury in rats. J Med Food 2005;8(3):319-326.
 61. Eguchi, A., Murakami, A., and Ohigashi, H. Novel bioassay system for evaluating anti-oxidative activities of food items: use of basolateral media from differentiated Caco-2 cells. Free Radic.Res. 2005;39(12):1367-1375.
 62. Unsal, A., Eroglu, M., Avci, A., Cimentepe, E., Guven, C., Derya, Balbay M., and Durak, I. Protective role of natural antioxidant supplementation on testicular tissue after testicular torsion and detorsion. J Urol.Nephrol. 2006;40(1):17-22.
 63. Zeybek, A., Cikler, E., Saglam, B., Ercan, F., Cetinel, S., and Sener, G. Aqueous garlic extract inhibits protamine sulfate-induced bladder damage. Int. 2006;76(2):173-179.
 64. Henning, S. M., Zhang, Y., Seeram, N. P., Lee, R. P., Wang, P., Bowerman, S., and Heber, D. Antioxidant capacity and phytochemical content of herbs and spices in dry, fresh and blended herb paste form. Int J Food Sci Nutr 2011;62(3):219-225.
 65. Dunstan, J. A., Breckler, L., Hale, J., Lehmann, H., Franklin, P., Lyons, G., Ching, S. Y., Mori, T. A., Barden, A., and Prescott, S. L. Supplementation with vitamins C, E, beta-carotene and selenium has no effect on anti-oxidant status and immune responses in allergic adults: a randomized controlled trial. Clin Exp.Allergy 2007;37(2):180-187.
 66. Moosavian SP, Paknahad Z, Habibagahi Z. A randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial, evaluating the garlic supplement effects on some serum biomarkers of oxidative stress, and quality of life in women with rheumatoid arthritis. Int J Clin Pract. 2020;74(7):e13498.
 67. Askari M, Mozaffari H, Darooghegi Mofrad M, et al. Effects of garlic supplementation on oxidative stress and antioxidative capacity biomarkers: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Phytother Res 2021 Jan 23. doi: 10.1002/ptr.7021.
 68. Anthony, J. P., Fyfe, L., and Smith, H. Plant active components – a resource for antiparasitic agents? Trends Parasitol. 2005;21(10):462-468.
 69. Ried K. Garlic lowers blood pressure in hypertensive individuals, regulates serum cholesterol, and stimulates immunity: An updated meta-analysis and review. J Nutr. 2016;146(2):389S-396S.
 70. Coppi, A., Cabinian, M., Mirelman, D., and Sinnis, P. Antimalarial activity of allicin, a biologically active compound from garlic cloves. Agents Chemother. 2006;50(5):1731-1737.
 71. Ghazanfari, T., Hassan, Z. M., and Khamesipour, A. Enhancement of peritoneal macrophage phagocytic activity against Leishmania major by garlic (Allium sativum) treatment. J Ethnopharmacol. 2-20-2006;103(3):333-337.
 72. Gamboa-Leon, M. R., Aranda-Gonzalez, I., Mut-Martin, M., Garcia-Miss, M. R., and Dumonteil, E. In vivo and in vitro control of Leishmania mexicana due to garlic-induced NO production. Scand.J Immunol. 2007;66(5):508-514.
 73. Gallwitz, H., Bonse, S., Martinez-Cruz, A., Schlichting, I., Schumacher, K., and Krauth-Siegel, R. L. Ajoene is an inhibitor and subversive substrate of human glutathione reductase and Trypanosoma cruzi trypanothione reductase: crystallographic, kinetic, and spectroscopic studies. J Med Chem. 2-11-1999;42(3):364-372.
 74. Weber ND, Andersen DO, North JA, et al. In vitro virucidal effects of Allium sativum (garlic) extract and compounds. Planta Med 1992;58:417-23.
 75. Ried K. Garlic lowers blood pressure in hypertensive individuals, regulates serum cholesterol, and stimulates immunity: An updated meta-analysis and review. J Nutr. 2016;146(2):389S-396S.
 76. Tsai, Y., Cole, L. L., Davis, L. E., Lockwood, S. J., Simmons, V., and Wild, G. C. Antiviral properties of garlic: in vitro effects on influenza B, herpes simplex and coxsackie viruses. Planta Med 1985;(5):460-461.
 77. Guo, N. L., Lu, D. P., Woods, G. L., Reed, E., Zhou, G. Z., Zhang, L. B., and Waldman, R. H. Demonstration of the anti-viral activity of garlic extract against human cytomegalovirus in vitro. Chin Med J (Engl.) 1993;106(2):93-96.
 78. Hughes BG, Murray BK, North JA, and et al. Antiviral constituents from Allium sativum. Planta Med 1989;55:114.
 79. Ince DI, Sonmez GT, and Ince ML. Effects garlic on aerobic performance. Turkish Journal of Medical Sciences 2000;30(6):557-561.
 80. Koscielny J, Klussendorf D, Latza R, et al. The antiatherosclerotic effect of Allium sativum. Atherosclerosis 1999;144:237-49.
 81. Ide N, Lau BH. Garlic compounds protect vascular endothelial cells from oxidized low density lipoprotein-induced injury. J Pharm Pharmacol 1997;49:908-11.
 82. Munday JS, James KA, Fray LM, et al. Daily supplementation with aged garlic extract, but not raw garlic, protects low density lipoprotein against in vitro oxidation. Atherosclerosis 1999;143:399-404.
 83. Ide N, Lau BH. Aged garlic extract attenuates intracellular oxidative stress. Phytomedicine 1999;6:125-31.
 84. Dirsch VM, Kiemer AK, Wagner H, Vollmar AM. Effect of allicin and ajoene, two compounds of garlic, on inducible nitric oxide synthase. Atherosclerosis 1998;139:333-9.
 85. Ali M, Thomson M, Afzal M. Garlic and onions: their effect on eicosanoid metabolism and its clinical relevance. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 2000;62:55-73.
 86. Lau BH. Suppression of LDL oxidation by garlic. J Nutr 2001;131:985S-8S.
 87. Banerjee, S. K., Dinda, A. K., Manchanda, S. C., and Maulik, S. K. Chronic garlic administration protects rat heart against oxidative stress induced by ischemic reperfusion injury. Pharmacol. 8-16-2002;2:16.
 88. Phelps, S. and Harris, W. S. Garlic supplementation and lipoprotein oxidation susceptibility. Lipids 1993;28(5):475-477.
 89. Ide N, Nelson AB, and Lau BHS. Aged garlic extract and its constituents inhibit Cu2+ -induced oxidative modification of low density lipoprotein. Planta Med 1997;63:263-264.
 90. Dwivedi, C., John, L. M., Schmidt, D. S., and Engineer, F. N. Effects of oil-soluble organosulfur compounds from garlic on doxorubicin-induced lipid peroxidation. Anticancer Drugs 1998;9(3):291-294.
 91. Byrne, D. J., Neil, H. A., Vallance, D. T., and Winder, A. F. A pilot study of garlic consumption shows no significant effect on markers of oxidation or sub-fraction composition of low-density lipoprotein including lipoprotein(a) after allowance for non-compliance and the placebo effect. Clin Chim.Acta 1999;285(1-2):21-33.
 92. Sahebkar A, Serban C, Ursoniu S, Banach M. Effect of garlic on plasma lipoprotein(a) concentrations: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials. 2016;32(1):33-40.
 93. Lei, Y. P., Chen, H. W., Sheen, L. Y., and Lii, C. K. Diallyl disulfide and diallyl trisulfide suppress oxidized LDL-induced vascular cell adhesion molecule and E-selectin expression through protein kinase A- and B-dependent signaling pathways. J Nutr. 2008;138(6):996-1003.
 94. Efendy JL, Simmons DL, Campbell GR, Campbell JH. The effect of the aged garlic extract, ‘Kyolic’, on the development of experimental atherosclerosis. Atherosclerosis 1997;132:37-42.
 95. Campbell, J. H., Efendy, J. L., Smith, N. J., and Campbell, G. R. Molecular basis by which garlic suppresses atherosclerosis. J Nutr 2001;131(3s):1006S-1009S.
 96. Orekhov, A. N., Tertov, V. V., Sobenin, I. A., and Pivovarova, E. M. Direct anti-atherosclerosis-related effects of garlic. Ann Med 1995;27(1):63-65.
 97. Orekhov A and Tertov V. In vitro effect of garlic powder extract on lipid content in normal and atherosclerotic human aortic cells. Lipids 1997;32:1055-1060.
 98. Wang Y, Huang P, Wu Y, et al. Association and mechanism of garlic consumption with gastrointestinal cancer risk: A systematic review and meta-analysis. Oncol Lett 2022;23(4):125.
 99. Hirsch, K., Danilenko, M., Giat, J., Miron, T., Rabinkov, A., Wilchek, M., Mirelman, D., Levy, J., and Sharoni, Y. Effect of purified allicin, the major ingredient of freshly crushed garlic, on cancer cell proliferation. Cancer 2000;38(2):245-254.
 100. Imai J, Ide N, Nagae S, et al. Antioxidant and radical scavenging effects of aged garlic extract and its constituents. Planta Med 1994;60:417-20.
 101. Moriguchi T, Saito H, Nishiyama N. Aged garlic extract prolongs longevity and improves spatial memory deficit in senescence-accelerated mouse. Biol Pharm Bull 1996;19:305-7.
 102. Efendy JL, Simmons DL, Campbell GR, Campbell JH. The effect of the aged garlic extract, ‘Kyolic’, on the development of experimental atherosclerosis. Atherosclerosis 1997;132:37-42.
 103. Sigounas G, Hooker J, Anagnostou A, Steiner M. S-allylmercaptocysteine inhibits cell proliferation and reduces the viability of erythroleukemia, breast, and prostate cancer cell lines. Nutr Cancer 1997;27:186-91.
 104. Zhang Y, Moriguchi T, Saito H, Nishiyama N. Functional relationship between age-related immunodeficiency and learning deterioration. Eur J Neurosci 1998;10:3869-75.
 105. Lin, M. C., Wang, E. J., Lee, C., Chin, K. T., Liu, D., Chiu, J. F., and Kung, H. F. Garlic inhibits microsomal triglyceride transfer protein gene expression in human liver and intestinal cell lines and in rat intestine. J Nutr. 2002;132(6):1165-1168.
 106. Nagaraj, N. S., Anilakumar, K. R., and Singh, O. V. Diallyl disulfide causes caspase-dependent apoptosis in human cancer cells through a Bax-triggered mitochondrial pathway. J Nutr.Biochem. 5-6-2009.
 107. Rahmy, T. R. and Hemmaid, K. Z. Prophylactic action of garlic on the histological and histochemical patterns of hepatic and gastric tissues in rats injected with a snake venom. J Nat Toxins. 2001;10(2):137-165.
 108. Kweon, S., Park, K. A., and Choi, H. Chemopreventive effect of garlic powder diet in diethylnitrosamine-induced rat hepatocarcinogenesis. Life Sci. 9-26-2003;73(19):2515-2526.
 109. Hikino, H., Tohkin, M., Kiso, Y., Namiki, T., Nishimura, S., and Takeyama, K. Antihepatotoxic actions of Allium sativum bulbs. Planta Med 1986;(3):163-168.
 110. Wang, E. J., Li, Y., Lin, M., Chen, L., Stein, A. P., Reuhl, K. R., and Yang, C. S. Protective effects of garlic and related organosulfur compounds on acetaminophen-induced hepatotoxicity in mice. Appl.Pharmacol. 1996;136(1):146-154.
 111. Razo-Rodriguez, A. C., Chirino, Y. I., Sanchez-Gonzalez, D. J., Martinez-Martinez, C. M., Cruz, C., and Pedraza-Chaverri, J. Garlic powder ameliorates cisplatin-induced nephrotoxicity and oxidative stress. J Med Food 2008;11(3):582-586.
 112. Unnikrishnan, M. C., Soudamini, K. K., and Kuttan, R. Chemoprotection of garlic extract toward cyclophosphamide toxicity in mice. Cancer 1990;13(3):201-207.
 113. Thabrew, M. I., Samarawickrema, N. A., Chandrasena, L. G., and Jayasekera, S. Protection by garlic against adriamycin induced alterations in the oxido-reductive status of mouse red blood cells. Phytother Res 2000;14(3):215-217.
 114. Mukhrejee, S., Banerjee, S. K., Maulik, M., Dinda, A. K., Talwar, K. K., and Maulik, S. K. Protection against acute adriamycin-induced cardiotoxicity by garlic: Role of endogenous antioxidants and inhibition of TNF-alpha expression. Pharmacol 12-20-2003;3(1):16.
 115. Demirkaya, E., Avci, A., Kesik, V., Karslioglu, Y., Oztas, E., Kismet, E., Gokcay, E., Durak, I., and Koseoglu, V. Cardioprotective roles of aged garlic extract, grape seed proanthocyanidin, and hazelnut on doxorubicin-induced cardiotoxicity. Can J Physiol Pharmacol. 2009;87(8):633-640.
 116. Hussain, S. P., Jannu, L. N., and Rao, A. R. Chemopreventive action of garlic on methylcholanthrene-induced carcinogenesis in the uterine cervix of mice. Cancer Lett. 1990;49(2):175-180.
 117. Pedraza-Chaverri, J., Maldonado, P. D., Medina-Campos, O. N., Olivares-Corichi, I. M., Granados-Silvestre, M. A., Hernandez-Pando, R., and Ibarra-Rubio, M. E. Garlic ameliorates gentamicin nephrotoxicity: relation to antioxidant enzymes. Free Radic.Biol Med 10-1-2000;29(7):602-611.
 118. Balasenthil, S., Ramachandran, C. R., and Nagini, S. Prevention of 4-nitroquinoline 1-oxide-induced rat tongue carcinogenesis by garlic. Fitoterapia 2001;72(5):524-531.
 119. Yuncu, M., Eralp, A., and Celik, A. Effect of aged garlic extract against methotrexate-induced damage to the small intestine in rats. Res. 2006;20(6):504-510.
 120. Wang BH, Zuzel KA, Rahman K, Billington D. Treatment with aged garlic extract protects against bromobenzene toxicity to precision cut rat liver slices. Toxicology 1999;132:215-25.
 121. Wang, B. H., Zuzel, K. A., Rahman, K., and Billington, D. Protective effects of aged garlic extract against bromobenzene toxicity to precision cut rat liver slices. Toxicology 4-3-1998;126(3):213-222.
 122. Tanaka, S., Haruma, K., Yoshihara, M., Kajiyama, G., Kira, K., Amagase, H., and Chayama, K. Aged garlic extract has potential suppressive effect on colorectal adenomas in humans. J Nutr. 2006;136(3 Suppl):821S-826S.
 123. Lamm DL, Riggs DR. The potential application of Allium sativum (garlic) for the treatment of bladder cancer. Urol Clin North Am 2000;27:157-62.
 124. Sparnins, V. L., Barany, G., and Wattenberg, L. W. Effects of organosulfur compounds from garlic and onions on benzo[a]pyrene-induced neoplasia and glutathione S-transferase activity in the mouse. Carcinogenesis 1988;9(1):131-134.
 125. Prasad, S., Kalra, N., Srivastava, S., and Shukla, Y. Regulation of oxidative stress-mediated apoptosis by diallyl sulfide in DMBA-exposed Swiss mice. Exp.Toxicol. 2008;27(1):55-63.
 126. Pinto, J. T., Qiao, C., Xing, J., Rivlin, R. S., Protomastro, M. L., Weissler, M. L., Tao, Y., Thaler, H., and Heston, W. D. Effects of garlic thioallyl derivatives on growth, glutathione concentration, and polyamine formation of human prostate carcinoma cells in culture. J Clin Nutr. 1997;66(2):398-405.
 127. Mirunalini S, Ramachandran CR, and Nagini S. Chemoprevention of experimental hamster buccal pouch carcinogenesis by garlic oil. Journal of Herbs, Spices, and Medicinal Plants (USA) 2003;10:89-101.
 128. Subramanian P, Sundaresan S, and Manivasagam T. Influence of garlic extract on temporal characteristics of lipid peroxidation products and antioxidants in tumor-bearing rats. Pharmaceutical Biology (Netherlands) 2005;43:209-218.
 129. Tong XF and Cheng HS. Mechanism of antioxidation, inhibiting carcinogenesis and modification of LDL of aged garlic extract. Pharmaceutical Care and Research (Yaoxue Fuwu Yu Yanjiu) (CHINA) 2002;2:122-124.
 130. Bhuvaneswari, V., Abraham, S. K., and Nagini, S. Combinatorial antigenotoxic and anticarcinogenic effects of tomato and garlic through modulation of xenobiotic-metabolizing enzymes during hamster buccal pouch carcinogenesis. Nutrition 2005;21(6):726-731.
 131. Dwivedi, C., Rohlfs, S., Jarvis, D., and Engineer, F. N. Chemoprevention of chemically induced skin tumor development by diallyl sulfide and diallyl disulfide. Res 1992;9(12):1668-1670.
 132. Nishino, H., Iwashima, A., Itakura, Y., Matsuura, H., and Fuwa, T. Antitumor-promoting activity of garlic extracts. Oncology 1989;46(4):277-280.
 133. Balasenthil, S., Rao, K. S., and Nagini, S. Retinoic acid receptor-beta mRNA expression during chemoprevention of hamster cheek pouch carcinogenesis by garlic. Asia Pac.J Clin Nutr. 2003;12(2):215-218.
 134. Belman, S. Onion and garlic oils inhibit tumor promotion. Carcinogenesis 1983;4(8):1063-1065.
 135. Dwivedi, C., Rohlfs, S., Jarvis, D., and Engineer, F. N. Chemoprevention of chemically induced skin tumor development by diallyl sulfide and diallyl disulfide. Res 1992;9(12):1668-1670.
 136. Wargovich, M. J. Diallyl sulfide, a flavor component of garlic (Allium sativum), inhibits dimethylhydrazine-induced colon cancer. Carcinogenesis 1987;8(3):487-489.
 137. Wargovich, M. J., Uda, N., Woods, C., Velasco, M., and McKee, K. Allium vegetables: their role in the prevention of cancer. Biochem Soc.Trans. 1996;24(3):811-814.
 138. Munawir, A., Sohn, E. T., Kang, C., Lee, S. H., Yoon, T. J., Kim, J. S., and Kim, E. Proteinaceous cytotoxic component of Allium sativum induces apoptosis of INT-407 intestinal cells. J Med Food 2009;12(4):776-781.
 139. Ip C, Lisk DJ. Efficacy of cancer prevention by high-selenium garlic is primarily dependent on the action of selenium. Carcinogenesis 1995;16:2649-52.
 140. Bottone, F. G., Jr., Baek, S. J., Nixon, J. B., and Eling, T. E. Diallyl disulfide (DADS) induces the antitumorigenic NSAID-activated gene (NAG-1) by a p53-dependent mechanism in human colorectal HCT 116 cells. J Nutr. 2002;132(4):773-778.
 141. Hu, X., Cao, B. N., Hu, G., He, J., Yang, D. Q., and Wan, Y. S. Attenuation of cell migration and induction of cell death by aged garlic extract in rat sarcoma cells. Int J Mol.Med 2002;9(6):641-643.
 142. Li, M., Min, J. M., Cui, J. R., Zhang, L. H., Wang, K., Valette, A., Davrinche, C., Wright, M., and Leung-Tack, J. Z-ajoene induces apoptosis of HL-60 cells: involvement of Bcl-2 cleavage. Cancer 2002;42(2):241-247.
 143. Xiao, D., Pinto, J. T., Soh, J. W., Deguchi, A., Gundersen, G. G., Palazzo, A. F., Yoon, J. T., Shirin, H., and Weinstein, I. B. Induction of apoptosis by the garlic-derived compound S-allylmercaptocysteine (SAMC) is associated with microtubule depolymerization and c-Jun NH(2)-terminal kinase 1 activation. Cancer Res 10-15-2003;63(20):6825-6837.
 144. Tilli, C. M., Stavast-Kooy, A. J., Vuerstaek, J. D., Thissen, M. R., Krekels, G. A., Ramaekers, F. C., and Neumann, H. A. The garlic-derived organosulfur component ajoene decreases basal cell carcinoma tumor size by inducing apoptosis. Arch Dermatol.Res 2003;295(3):117-123.
 145. Li, M., Ciu, J. R., Ye, Y., Min, J. M., Zhang, L. H., Wang, K., Gares, M., Cros, J., Wright, M., and Leung-Tack, J. Antitumor activity of Z-ajoene, a natural compound purified from garlic: antimitotic and microtubule-interaction properties. Carcinogenesis 2002;23(4):573-579.
 146. Knowles, L. M. and Milner, J. A. Possible mechanism by which allyl sulfides suppress neoplastic cell proliferation. J Nutr. 2001;131(3s):1061S-1066S.
 147. Zhang, Z. D., Li, Y., and Jiao, Z. K. [Effect of local application of allicinvia gastroscopy on cell proliferation and apoptosis of progressive gastric carcinoma]. Zhongguo Zhong.Xi.Yi.Jie.He.Za Zhi. 2008;28(2):108-110.
 148. Morioka, N., Sze, L. L., Morton, D. L., and Irie, R. F. A protein fraction from aged garlic extract enhances cytotoxicity and proliferation of human lymphocytes mediated by interleukin-2 and concanavalin A. Cancer Immunol.Immunother. 1993;37(5):316-322.
 149. Siegers CP, Steffen B, Robke A, and et al. The effects of garlic preparation against human tumour cell proliferation. Phytomedicine 1999;6(1):7-11.
 150. Milner, J. A. A historical perspective on garlic and cancer. J Nutr 2001;131(3s):1027S-1031S.
 151. Lau BH, Tadi PP, and Tosk JM. Allium sativum (garlic) and cancer prevention. Nutrit Res 1990;10:937-948.
 152. Sundaresan S and Subramanian P. Evaluation of chemopreventive potential of garlic extract on N-nitrosodiethylamine-induced hepatocarcinoma in rats. Pharmaceutical Biology (Netherlands) 2002;40:548-551.
 153. Anim-Nyame, N., Sooranna, S. R., Johnson, M. R., Gamble, J., and Steer, P. J. Garlic supplementation increases peripheral blood flow: a role for interleukin-6? J Nutr.Biochem. 2004;15(1):30-36.
 154. Galduroz, J. C., Antunes, H. K., and Santos, R. F. Gender- and age-related variations in blood viscosity in normal volunteers: a study of the effects of extract of Allium sativum and Ginkgo biloba. Phytomedicine. 2007;14(7-8):447-451.
 155. Steiner M, Lin RS. Changes in platelet function and susceptibility of lipoproteins to oxidation associated with administration of aged garlic extract. J Cardiovasc Pharmacol 1998;31:904-8.
 156. Rahman K, Billington D. Dietary supplementation with aged garlic extract inhibits ADP-induced platelet aggregation in humans. J Nutr 2000;130:2662-5.
 157. Steiner M, Li W. Aged garlic extract, a modulator of cardiovascular risk factors: a dose-finding study on the effects of AGE on platelet functions. J Nutr 2001;131:980S-4S.
 158. Kiesewetter H, Jung F, Jung EM, et al. Effects of garlic coated tablets in peripheral arterial occlusive disease. Clin Investig 1993;71:383-6.
 159. Kiesewetter H, Jung F, Jung EM, et al. Effect of garlic on platelet aggregation in patients with increased risk of juvenile ischaemic attack. Eur J Clin Pharmacol 1993;45:333-6.
 160. Legnani C, Frascaro M, Guazzaloca G, et al. Effects of a dried garlic preparation on fibrinolysis and platelet aggregation in healthy subjects. Arzneimittelforschung 1993;43:119-22.
 161. Chutani SK, Bordia A. The effect of fried versus raw garlic on fibrinolytic activity in man. Atherosclerosis 1981;38:417-21.
 162. Evans V. Herbs and the brain: friend or foe? The effects of ginkgo and garlic on warfarin use. J Neurosci Nurs 2000;32:229-32.
 163. Andrianova, I. V., Ionova, V. G., Demina, E. G., Shabalina, A. A., Karabasova, IaA, Liutova, L. I., Povorinskaia, T. E., and Orekhov, A. N. [Use of allikor for the normalization of fibrinolysis and hemostasis in patients with chronic cerebrovascular diseases]. Klin.Med (Mosk) 2001;79(11):55-58.
 164. Kendler, B. S. Garlic (Allium sativum) and onion (Allium cepa): a review of their relationship to cardiovascular disease. Prev.Med 1987;16(5):670-685.
 165. Bordia, A. K., Joshi, H. K., Sanadhya, Y. K., and Bhu, N. Effect of essential oil of garlic on serum fibrinolytic activity in patients with coronary artery disease. Atherosclerosis 1977;28(2):155-159.
 166. Bordia A, Verma SK, Srivastava KC. Effect of garlic (Allium sativum) on blood lipids, blood sugar, fibrinogen and fibrinolytic activity in patients with coronary artery disease. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 1998;58:257-63.
 167. Ali, M. and Thomson, M. Consumption of a garlic clove a day could be beneficial in preventing thrombosis. Prostaglandins Leukot.Essent.Fatty Acids 1995;53(3):211-212.
 168. Ali, M. Mechanism by which garlic (Allium sativum) inhibits cyclooxygenase activity. Effect of raw versus boiled garlic extract on the synthesis of prostanoids. Prostaglandins Leukot.Essent.Fatty Acids 1995;53(6):397-400.
 169. Bordia, A., Verma, S. K., and Srivastava, K. C. Effect of garlic on platelet aggregation in humans: a study in healthy subjects and patients with coronary artery disease. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 1996;55(3):201-205.
 170. Das, I., Patel, S., and Sooranna, S. R. Effects of aspirin and garlic on cyclooxygenase-induced chemiluminescence in human term placenta. Biochem Soc.Trans. 1997;25(1):99S.
 171. Makheja, A. N. and Bailey, J. M. Antiplatelet constituents of garlic and onion. Agents Actions 1990;29(3-4):360-363.
 172. Apitz-Castro, R., Escalante, J., Vargas, R., and Jain, M. K. Ajoene, the antiplatelet principle of garlic, synergistically potentiates the antiaggregatory action of prostacyclin, forskolin, indomethacin and dypiridamole on human platelets. Thromb.Res 5-1-1986;42(3):303-311.
 173. Ali M, Bordia T, Mustafa T. Effect of raw versus boiled aqueous extract of garlic and onion on platelet aggregation. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 1999;60:43-7.
 174. Cavagnaro PF, Camargo A, Galmarini CR, Simon PW. Effect of cooking on garlic (Allium sativum l.) Antiplatelet activity and thiosulfinates content. J Agric Food Chem 2007;55:1280-8.
 175. Bordia, T., Mohammed, N., Thomson, M., and Ali, M. An evaluation of garlic and onion as antithrombotic agents. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 1996;54(3):183-186.
 176. Morris J, Burke V, Mori TA, et al. Effects of garlic extract on platelet aggregation: a randomized placebo-controlled double-blind study. Clin Exp Pharmacol Physiol 1995;22:414-7.
 177. Foster BC, Foster MS, Vandenhoek S, et al. An in vitro evaluation of human cytochrome P450 3A4 and P-glycoprotein inhibition by garlic. J Pharm Pharmaceut Sci 2001;4:176-84.
 178. Gurley BJ, Gardner SF, Hubbard MA, et al. Cytochrome P450 phenotypic ratios for predicting herb-drug interactions in humans. Clin Pharmacol Ther 2002;72:276-87.
 179. Gurley BJ, Gardner SF, Hubbard MA. Clinical assessment of potential cytochrome P450-mediated herb-drug interactions. AAPS Ann Mtg & Expo Indianapolis, IN: 2000; Oct 29 – Nov 2:presentation #3460.
 180. Piscitelli SC, Burstein AH, Welden N, et al. The effect of garlic supplements on the pharmacokinetics of saquinavir. Clin Infect Dis 2002;34:234-8.
 181. Cox MC, Low J, Lee J, et al. Influence of garlic (Allium sativum) on the pharmacokinetics of docetaxel. Clin Cancer Res 2006;12:4636-40.
 182. Markowitz JS, Devane CL, Chavin KD, et al. Effects of garlic (Allium sativum L.) supplementation on cytochrome P450 2D6 and 3A4 activity in healthy volunteers. Clin Pharmacol Ther 2003;74:170-7.
 183. Dehghani F, Merat A, Panjehshahin MR, Handjani F. Healing effect of garlic extract on warts and corns. Int J Dermatol 2005;44:612-5.
 184. Jonkers, D., van den, Broek E., van, Dooren, I, Thijs, C., Dorant, E., Hageman, G., and Stobberingh, E. Antibacterial effect of garlic and omeprazole on Helicobacter pylori. J Antimicrob.Chemother. 1999;43(6):837-839.
 185. Sivam, G. P. Protection against Helicobacter pylori and other bacterial infections by garlic. J Nutr 2001;131(3s):1106S-1108S.
 186. O’Gara EA, Hill DJ, Maslin DJ. Activities of Garlic Oil, Garlic Powder, and Their Diallyl Constituents against Helicobacter pylori. Appl Environ Microbiol 2000;66:2269-73.
 187. Horie T, Matsumoto H, Kasagi M, et al. Protective effect of aged garlic extract on the small intestinal damage of rats induced by methotrexate administration. Planta Med 1999;65:545-8.
 188. Horie T, Awazu S, Itakura Y, Fuwa T. Alleviation by garlic of antitumor drug-induced damage to the intestine. J Nutr 2001;131:1071S-4S.
 189. Senapati SK, Dey S, Dwivedi SK, Swarup D. Effect of garlic (Allium sativum L.) extract on tissue lead level in rats. J Ethnopharmacol 2001;76:229-32.
 190. Suzuki H, Rhim JH. Effect of samgyetang feeding on plasma lipids, glucose, glycosylated hemoglobin, and stress-induced gastric ulcers in mice. Nutr Res 2000;20:575-84.
 191. Dixit, V. P. and Joshi, S. Effects of chronic administration of garlic (Allium sativum Linn) on testicular function. Indian J Exp Biol 1982;20(7):534-536.
 192. Panjeshahin A, Mollahosseini M, Panbehkar-Jouybari M, Kaviani M, Mirzavandi F, Hosseinzadeh M. Effects of garlic supplementation on liver enzymes: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Phytother Res. 2020.
 193. Wang BH, Zuzel KA, Rahman K, Billington D. Treatment with aged garlic extract protects against bromobenzene toxicity to precision cut rat liver slices. Toxicology 1999;132:215-25.
 194. Sumioka I, Matsura T, Yamada K. Therapeutic effect of S-allylmercaptocysteine on acetaminophen-induced liver injury in mice. Eur J Pharmacol 2001;433:177-85.
 195. Mostafa MG, Mima T, Ohnishi ST, Mori K. S-allylcysteine ameliorates doxorubicin toxicity in the heart and liver in mice. Planta Med 2000;66:148-51.
 196. Liu, C. T., Su, H. M., Lii, C. K., and Sheen, L. Y. Effect of supplementation with garlic oil on activity of Th1 and Th2 lymphocytes from rats. Planta Med 2009;75(3):205-210.
 197. Zamani, A., Vahidinia, A., and Ghannad, M. S. The effect of garlic consumption on Th1/Th2 cytokines in phytohemagglutinin (PHA) activated rat spleen lymphocytes. Phytother.Res. 2009;23(4):579-581.
 198. Keiss, H. P., Dirsch, V. M., Hartung, T., Haffner, T., Trueman, L., Auger, J., Kahane, R., and Vollmar, A. M. Garlic (Allium sativum L.) modulates cytokine expression in lipopolysaccharide-activated human blood thereby inhibiting NF-kappaB activity. J Nutr. 2003;133(7):2171-2175.
 199. Hassan, Z. M., Yaraee, R., Zare, N., Ghazanfari, T., Sarraf Nejad, A. H., and Nazori, B. Immunomodulatory affect of R10 fraction of garlic extract on natural killer activity. Int Immunopharmacol. 2003;3(10-11):1483-1489.
 200. Ishikawa, H., Saeki, T., Otani, T., Suzuki, T., Shimozuma, K., Nishino, H., Fukuda, S., and Morimoto, K. Aged garlic extract prevents a decline of NK cell number and activity in patients with advanced cancer. J Nutr. 2006;136(3 Suppl):816S-820S.
 201. Kasuga, S., Uda, N., Kyo, E., Ushijima, M., Morihara, N., and Itakura, Y. Pharmacologic activities of aged garlic extract in comparison with other garlic preparations. J Nutr 2001;131(3s):1080S-1084S.
 202. Salman, H., Bergman, M., Bessler, H., Punsky, I., and Djaldetti, M. Effect of a garlic derivative (alliin) on peripheral blood cell immune responses. Int J Immunopharmacol. 1999;21(9):589-597.
 203. Chauhan, N. B. and Sandoval, J. Amelioration of early cognitive deficits by aged garlic extract in Alzheimer’s transgenic mice. Phytother.Res. 2007;21(7):629-640.
 204. Chauhan, N. B. Effect of aged garlic extract on APP processing and tau phosphorylation in Alzheimer’s transgenic model Tg2576. J Ethnopharmacol. 12-6-2006;108(3):385-394.
 205. Kosuge, Y., Koen, Y., Ishige, K., Minami, K., Urasawa, H., Saito, H., and Ito, Y. S-allyl-L-cysteine selectively protects cultured rat hippocampal neurons from amyloid beta-protein- and tunicamycin-induced neuronal death. Neuroscience 2003;122(4):885-895.
 206. Garcia-Anoveros, J. and Nagata, K. TRPA1. Exp.Pharmacol. 2007;(179):347-362.
 207. Guo, Y., Zhang, K., Wang, Q., Li, Z., Yin, Y., Xu, Q., Duan, W., and Li, C. Neuroprotective effects of diallyl trisulfide in SOD1-G93A transgenic mouse model of amyotrophic lateral sclerosis. Brain Res. 2-16-2011;1374:110-115.
 208. Chu, T. C., Han, P., Han, G., and Potter, D. E. Intraocular pressure lowering by S-allylmercaptocysteine in rabbits. J Ocul.Pharmacol.Ther 1999;15(1):9-17.
 209. Lee, E. K., Chung, S. W., Kim, J. Y., Kim, J. M., Heo, H. S., Lim, H. A., Kim, M. K., Anton, S., Yokozawa, T., and Chung, H. Y. Allylmethylsulfide Down-Regulates X-Ray Irradiation-Induced Nuclear Factor-kappaB Signaling in C57/BL6 Mouse Kidney. J Med Food 2009;12(3):542-551.
 210. Mukherjee, M., Das, A. S., Das, D., Mukherjee, S., Mitra, S., and Mitra, C. Effects of garlic oil on postmenopausal osteoporosis using ovariectomized rats: comparison with the effects of lovastatin and 17beta-estradiol. Phytother.Res. 2006;20(1):21-27.
 211. Mukherjee, M., Das, A. S., Mitra, S., and Mitra, C. Prevention of bone loss by oil extract of garlic (Allium sativum Linn.) in an ovariectomized rat model of osteoporosis. Phytother.Res. 2004;18(5):389-394.
 212. Mukherjee, M., Das, A. S., Das, D., Mukherjee, S., Mitra, S., and Mitra, C. Role of oil extract of garlic (Allium sativum Linn.) on intestinal transference of calcium and its possible correlation with preservation of skeletal health in an ovariectomized rat model of osteoporosis. Phytother.Res. 2006;20(5):408-415.
 213. Baluchnejadmojarad, T., Roghani, M., Homayounfar, H., and Hosseini, M. Beneficial effect of aqueous garlic extract on the vascular reactivity of streptozotocin-diabetic rats. J Ethnopharmacol. 2003;85(1):139-144.
 214. Baluchnejadmojarad, T. and Roghani, M. Endothelium-dependent and -independent effect of aqueous extract of garlic on vascular reactivity on diabetic rats. Fitoterapia 2003;74(7-8):630-637.
 215. Ashraf, M. Z., Hussain, M. E., and Fahim, M. Endothelium mediated vasorelaxant response of garlic in isolated rat aorta: role of nitric oxide. J Ethnopharmacol. 2004;90(1):5-9.
 216. Wohlrab, J., Wohlrab, D., and Marsch, W. C. Acute effect of a dried ethanol-water extract of garlic on the microhaemovascular system of the skin. Arzneimittelforschung. 2000;50(7):606-612.
 217. Jung, E. M., Jung, F., Mrowietz, C., Kiesewetter, H., Pindur, G., and Wenzel, E. Influence of garlic powder on cutaneous microcirculation. A randomized placebo-controlled double-blind cross-over study in apparently healthy subjects. Arzneimittelforschung 1991;41(6):626-630.
 218. Pedraza-Chaverri J, Tapia E, Medina-Campos ON, et al. Garlic prevents hypertension induced by chronic inhibition of nitric oxide synthesis. Life Sci 1998;62:71-7.
 219. Das, I., Khan, N. S., and Sooranna, S. R. Potent activation of nitric oxide synthase by garlic: a basis for its therapeutic applications. Curr.Med Res Opin. 1995;13(5):257-263.
 220. Dirsch VM, Kiemer AK, Wagner H, and et al. Effect of allicin and ajoene, two compounds of garlic, on inducible nitric oxide synthase. Atherosclerosis 1998;139:333-339.
 221. Ku DD, Abdel-Razek TT, Dai J, and et al. Mechanisms of garlic induced pulmonary vasorelaxation: role of allicin. Circulation 1997;96(8S):6-I.
 222. Breithaupt-Grogler K, Ling M, Boudoulas H, Belz GG. Protective effect of chronic garlic intake on elastic properties of aorta in the elderly. Circulation 1997;96:2649-55.
 223. Oi, Y., Kawada, T., Shishido, C., Wada, K., Kominato, Y., Nishimura, S., Ariga, T., and Iwai, K. Allyl-containing sulfides in garlic increase uncoupling protein content in brown adipose tissue, and noradrenaline and adrenaline secretion in rats. J Nutr. 1999;129(2):336-342.
 224. Ejaz, S., Chekarova, I., Cho, J. W., Lee, S. Y., Ashraf, S., and Lim, C. W. Effect of aged garlic extract on wound healing: a new frontier in wound management. Drug Chem.Toxicol. 2009;32(3):191-203.
 225. Steiner M, Khan AH, Holbert D, Lin RI. A double-blind crossover study in moderately hypercholesterolemic men that compared the effect of aged garlic extract and placebo administration on blood lipids. Am J Clin Nutr 1996;64:866-70.
 226. Holzgartner H, Schmidt U, Kuhn U. Comparison of the efficacy and tolerance of a garlic preparation vs. bezafibrate. Arzneimittelforschung 1992;42:1473-7.
 227. Jain AK, Vargas R, Gotzkowsky S, McMahon FG. Can garlic reduce levels of serum lipids? A controlled clinical study. Am J Med 1993;94:632-5.
 228. Mader FH. Treatment of hyperlipidaemia with garlic-powder tablets. Evidence from the German Association of General Practitioners’ multicentric placebo-controlled double-blind study. Arzneimittelforschung 1990;40:1111-6.
 229. Rotzsch W, Richter V, Rassoul F, Walper A. [Postprandial lipemia under treatment with Allium sativum. Controlled double-blind study of subjects with reduced HDL2-cholesterol]. Arzneimittelforschung 1992;42:1223-7.
 230. Silagy C, Neil A. Garlic as a lipid lowering agent–a meta-analysis. J R Coll Physicians Lond 1994;28:39-45.
 231. Vorberg G, Schneider B. Therapy with garlic: results of a placebo-controlled, double-blind study. Br J Clin Pract Symp Suppl 1990;69:7-11.
 232. Adler AJ, Holub BJ. Effect of garlic and fish-oil supplementation on serum lipid and lipoprotein concentrations in hypercholesterolemic men. Am J Clin Nutr 1997;65:445-50.
 233. Morcos NC. Modulation of lipid profile by fish oil and garlic combination. J Natl Med Assoc 1997;89:673-8.
 234. Koscielny J, Klussendorf D, Latza R, et al. The antiatherosclerotic effect of Allium sativum. Atherosclerosis 1999;144:237-49.
 235. Stevinson C, Pittler MH, Ernst E. Garlic for treating hypercholesterolemia: a meta-analysis of randomized clinical trials. Ann Intern Med 2000;133:420-9.
 236. Ackermann RT, Mulrow CD, Ramirez G, et al. Garlic shows promise for improving some cardiovascular risk factors. Arch Intern Med 2001;161:813-24.
 237. You WC, Brown LM, Zhang L, et al. Randomized double-blind factorial trial of three treatments to reduce the prevalence of precancerous gastric lesions. J Natl Cancer Inst 2006;98:974-83.
 238. Ledezma E, DeSousa L, Jorquera A, et al. Efficacy of ajoene, an organosulphur derived from garlic, in the short-term therapy of tinea pedis. Mycoses 1996;39:393-5.
 239. Ledezma E, Lopez JC, Marin P, et al. Ajoene in the topical short-term treatment of tinea cruris and tinea corporis in humans. Randomized comparative study with terbinafine. Arzneimittelforschung 1999;49:544-7.
 240. Ledezma E, Marcano K, Jorquera A. Efficacy of ajoene in the treatment of tinea pedis: A double-blind and comparative study with terbinafine. J Am Acad Dermatol 2000;43:829-32.
 241. Dehghani F, Merat A, Panjehshahin MR, Handjani F. Healing effect of garlic extract on warts and corns. Int J Dermatol 2005;44:612-5.
 242. Sabitha, P., Adhikari, P. M., Shenoy, S. M., Kamath, A., John, R., Prabhu, M. V., Mohammed, S., Baliga, S., and Padmaja, U. Efficacy of garlic paste in oral candidiasis. Trop.Doct. 2005;35(2):99-100.
 243. Hajheydari, Z., Jamshidi, M., Akbari, J., and Mohammadpour, R. Combination of topical garlic gel and betamethasone valerate cream in the treatment of localized alopecia areata: a double-blind randomized controlled study. Indian J Dermatol.Venereol.Leprol. 2007;73(1):29-32.
 244. Bahadoran P, Rokni FK, Fahami F. Investigating the therapeutic effect of vaginal cream containing garlic and thyme compared to clotrimazole cream for the treatment of mycotic vaginitis. Iran J Nurs Midwifery Res 2010;15(Suppl 1):343-9.
 245. Bloch AS. Pushing the Envelope of Nutrition Support: Complementary Therapies. Nutrition 2000;16:236-9.
 246. Farnsworth N, Bingel A, Cordell G, et al. Potential value of plants as sources of new antifertility agents I. J Pharm Sci 1975;64:535-98.
 247. Mennella JA, Johnson A, Beauchamp GK. Garlic ingestion by pregnant women alters the odor of amniotic fluid. Chem Senses 1995;20:207-9.
 248. Ziaei S, Hantoshzadeh S, Rezasoltani P, Lamyian M. The effect of garlic tablet on plasma lipids and platelet aggregation in nulliparous pregnants at high risk of preeclampsia. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2001;99:201-6.
 249. Soltani PR. Preecampisia [sic] is an important complication of pregnancy which can result in morbidity and mortality in mother, fetus and the neonate. Journal of Medical Council of Islamic Republic of Iran 2005;23(3):319.
 250. Mennella JA, Beauchamp GK. Maternal diet alters the sensory qualities of human milk and the nursling’s behavior. Pediatrics 1991;88:737-44.
 251. Mennella JA, Beauchamp GK. The effects of repeated exposure to garlic-flavored milk on the nursling’s behavior. Pediatr Res 1993;34:805-8.
 252. McCrindle BW, Helden E, Conner WT. Garlic extract therapy in children with hypercholesterolemia. Arch Pediatr Adolesc Med 1998;152:1089-94.
 253. Rose KD, Croissant PD, Parliament CF, Levin MB. Spontaneous spinal epidural hematoma with associated platelet dysfunction from excessive garlic ingestion: a case report. Neurosurg 1990;26:880-2.
 254. Sunter WH. Warfarin and garlic. Pharm J 1991;246:722.
 255. Silagy CA, Neil HA. A meta-analysis of the effect of garlic on blood pressure. J Hypertens 1994;12:463-8.
 256. McMahon FG, Vargas R. Can garlic lower blood pressure? A pilot study. Pharmacotherapy 1993;13:406-7.
 257. Auer W, Eiber A, Hertkorn E, et al. Hypertension and hyperlipidaemia: garlic helps in mild cases. Br J Clin Pract Suppl 1990;69:3-6.
 258. Steiner M, Khan AH, Holbert D, Lin RI. A double-blind crossover study in moderately hypercholesterolemic men that compared the effect of aged garlic extract and placebo administration on blood lipids. Am J Clin Nutr 1996;64:866-70.
 259. Vorberg G, Schneider B. Therapy with garlic: results of a placebo-controlled, double-blind study. Br J Clin Pract Symp Suppl 1990;69:7-11.
 260. Ackermann RT, Mulrow CD, Ramirez G, et al. Garlic shows promise for improving some cardiovascular risk factors. Arch Intern Med 2001;161:813-24.
 261. Ried K, Frank OR, Stocks NP, et al. Effect of garlic on blood pressure: A systematic review and meta-analysis. BMC Cardiovasc Disord 2008;8:13.
 262. Duncan A, Mills J. An unusual case of HIV virologic failure during treatment with boosted atazanavir. AIDS 2013;27:1361-2.
 263. Dhamija P, Malhotra S, Pandhi P. Effect of oral administration of crude aqueous extract of garlic on pharmacokinetic parameters of isoniazid and rifampicin in rabbits. Pharmacology 2006;77:100-4.
 264. Jalloh MA, Gregory PJ, Hein D, et al. Dietary supplement interactions with antiretrovirals: a systematic review. Int J STD AIDS. 2017 Jan;28(1):4-15.
 265. Gallicano K, Foster B, Choudhri S. Effect of short-term administration of garlic supplements on single-dose ritonavir pharmacokinetics in healthy volunteers. Br J Clin Pharmacol. 2003;55(2):199-202.
 266. Wasef AK, Wahdan SA, Saeed NM, El-Demerdash E. Effects of aged garlic and ginkgo biloba extracts on the pharmacokinetics of sofosbuvir in rats. Biopharm Drug Dispos. 2022;43(4):152-62.
 267. Shaikh SA, Tischer S, Choi EK, Fontana RJ. Good for the lung but bad for the liver? Garlic-induced hepatotoxicity following liver transplantation. J Clin Pharm Ther. 2017;42(5):646-648.
 268. Vaes, L. P. and Chyka, P. A. Interactions of warfarin with garlic, ginger, ginkgo, or ginseng: nature of the evidence. Ann Pharmacother 2000;34(12):1478-1482.
 269. Macan H, Uykimpang R, Alconcel M, et al. Aged garlic extract may be safe for patients on warfarin therapy. J Nutr 2006;136(3 Suppl):793S-795S.
 270. Mohammed Abdul MI, Jiang X, Williams KM, et al. Pharmacodynamic interaction of warfarin with cranberry but not with garlic in healthy subjects. Br J Pharmacol 2008;154:1691-700.
 271. Reinhart, K. M., Coleman, C. I., Teevan, C., Vachhani, P., and White, C. M. Effects of garlic on blood pressure in patients with and without systolic hypertension: a meta-analysis. Ann.Pharmacother. 2008;42(12):1766-1771
 272. Ried, K., Frank, O. R., and Stocks, N. P. Aged garlic extract lowers blood pressure in patients with treated but uncontrolled hypertension: a randomised controlled trial. Maturitas 2010;67(2):144-150.
 273. Woodbury A, Sniecinski R. Garlic-induced surgical bleeding: How much is too much? A Case Rep. 2016;7(12):266-269.
 274. Isaacsohn JL, Moser M, Stein EA, et al. Garlic powder and plasma lipids and lipoproteins, a multicenter, randomized, placebo-controlled trial. Arch Intern Med 1998;158:1189-94.
 275. Holzgartner H, Schmidt U, Kuhn U. Comparison of the efficacy and tolerance of a garlic preparation vs. bezafibrate. Arzneimittelforschung 1992;42:1473-7.
 276. Warshafsky S, Kamer RS, Sivak SL. Effect of garlic on total serum cholesterol. A meta-analysis. Ann Intern Med 1993;119:599-605.
 277. Neil HA, Silagy CA, Lancaster T, et al. Garlic powder in the treatment of moderate hyperlipidaemia: a controlled trial and meta-analysis. J R Coll Physicians Lond 1996;30:329-34.
 278. Kannar, D., Wattanapenpaiboon, N., Savige, G. S., and Wahlqvist, M. L. Hypocholesterolemic effect of an enteric-coated garlic supplement. J Am Coll Nutr 2001;20(3):225-231.
 279. Saradeth T, Seidl S, Resch KL, and et al. Does garlic alter the lipid pattern in normal volunteers? Phytomedicine 1994;1:183-185.
 280. Jafari F, Tabarrai M, Abbassian A, Jafari F, Ayati MH. Effect of Garlic (Allium sativum) Supplementation on Premenstrual Disorders: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Evid Based Complement Alternat Med 2021;2021:9965064.
Vind een orthomoleculaire therapeut bij jou in de buurt
Sluiten