Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

Bacillus coagulans

In het kort
  • Bacillus coagulans is een sporevormende, melkzuurproducerende bacterie die gunstig is voor de darmgezondheid.
  • Andere melkzuurbacteriën, zoals lactobacillen of bifidobacteriën, hebben niet het vermogen om sporen te vormen.
  • Door zijn sporevormende karakter kan B. coagulans de zuurtegraad van de maag overleven om vervolgens in de darmen melkzuur te produceren. Een zure darmomgeving is gunstig voor de goede darmbacteriën.
  • coagulans maakt geen deel uit van de normale menselijke flora, maar wordt als gunstig en niet-pathogeen gezien.
  • Bacillus coagulans heeft antibacteriële en schimmelwerende effecten en kan worden ingezet bij een verstoorde darmflora, zoals bij constipatie en het prikkelbare darmsyndroom.
In het kort

Wat is bacillus coagulans?

Bacillus coagulans is een grampositieve, sporevormende en melkzuurproducerende bacterie. In tegenstelling tot vele andere bacteriën, maakt B. coagulans geen deel uit van de normale menselijke flora. Toch wordt deze bacterie als gunstig en niet-pathogeen gezien. Deze bacterie is bijzonder vanwege zijn vermogen om melkzuur te produceren, een eigenschap die vaak leidt tot een verkeerde classificatie onder de lactobacillus soort. Dit misverstand wordt nog verergerd doordat sommige commerciële producten die B. coagulans bevatten, op de markt worden gebracht als Lactobacillus sporogenes of “sporenvormende melkzuurbacterie”, een verouderde en incorrecte classificatie van deze bacterie.

Een belangrijke onderscheidende factor van B. coagulans ten opzichte van andere melkzuurbacteriën, zoals lactobacillen of bifidobacteriën, is het vermogen om sporen te vormen. Deze sporen zijn robuuste, inactieve structuren die de bacterie in staat stellen om extreme omgevingsomstandigheden te overleven. Zo kan hij de zuurtegraad van de maag overleven om intact in de darmen aan te komen. Hier vormt de bacterie melkzuur die gunstig is voor de overleving van de goede micro-organismen in de darmen.

B.coagulans wordt in de medische wereld erkend om zijn therapeutische potentieel en wordt als probioticum gebruikt. Ze worden toegepast om verschillende delen van het lichaam te herkoloniseren waar normaal gesproken gezonde bacteriën aanwezig zijn. Dit kan bijzonder nuttig zijn wanneer de normale bacteriële flora verstoord is, waardoor pathogene organismen de kans krijgen om te koloniseren.

Wat is bacillus coagulans?

Gebruik

Orale inname van de bacterie Bacillus coagulans blijkt voordelig te zijn voor mensen met constipatie. Dit is aangetoond in klinisch onderzoek bij individuen die last hebben van milde, sporadische verstopping. In deze studies werd ontdekt dat het dagelijkse gebruik van B. coagulans – in doseringen van 1 miljard kolonievormende eenheden (CFU’s) over een periode van acht weken – de transittijd door de dikke darm versnelde, het aantal wekelijkse spontane stoelgangen verhoogde, en darmongemakken verminderde in vergelijking met een placebo. Dergelijk onderzoek toonde aan dat bij 58% van de patiënten die B. coagulans gebruikten, de transittijd door de dikke darm met minstens 25% werd verkort, in vergelijking met 32% van de patiënten die een placebo kregen. In een andere studie bij patiënten met functionele constipatie, werd aangetoond dat het dagelijkse inname van B. coagulans Unique IS2 van 2 miljard CFU’s gedurende vier weken het aantal stoelgangen enigszins verhoogde en buikpijn en pijn tijdens de ontlasting verminderde in vergelijking met een placebo.

Wat betreft de behandeling van prikkelbare darmsyndroom (IBS), lijkt orale Bacillus coagulans eveneens gunstig te zijn. Onderzoek bij volwassenen met diarree overheersende IBS heeft aangetoond dat het dagelijkse inname van B. coagulans gedurende 56 tot 90 dagen de levenskwaliteit verbeterde en symptomen zoals een opgeblazen gevoel, misselijkheid, braken, buikpijn en ontlastingsfrequentie verminderde, in vergelijking met een placebo. Daarnaast is aangetoond dat het gebruik van B. coagulans hoofdpijn, angst en obstipatie verbetert. Een meta-analyse toont aan dat het gebruik van B. coagulans de algemene symptomen en de ernst van buikpijn vermindert in vergelijking met placebo. In één onderzoek was het resultaat van het gebruik van B. coagulans gedurende 80 dagen dat 63% van de personen geen symptomen ervoeren, vergeleken met slechts 21% van degenen die placebo gebruikten. De doseringen die in sommige van deze klinische onderzoeken werden gebruikt, omvatten een specifiek B. coagulans-product van 2 miljard kolonievormende eenheden (CFU’s) per dag gedurende 90 dagen, een ander specifiek B. coagulans-product van 300 miljoen tot 2 miljard CFU’s per dag gedurende 8 weken, of B. coagulans LBSC van 2 miljard CFU’s driemaal daags gedurende 80 dagen.

Gebruik

Werking

Antibacteriële effecten

Bacillus coagulans kan de kolonisatie van schadelijke bacteriën op meerdere manieren inperken. Deze bacterie produceert coaguline, melkzuur en lactosporine, stoffen die antibacteriële activiteiten vertonen en potentieel de groei van pathogene bacteriën kunnen onderdrukken. Dierstudies suggereren dat de inname van Bacillus-sporen de immuunreactie kan versterken. Dergelijk onderzoek toont ook aan dat B. coagulans de vestiging van bepaalde stammen van vancomycine-resistente enterokokken beperkt. In mensen heeft B. coagulans het vermogen om de kolonisatie van Synergistiales te verminderen, terwijl het de kolonisatie van Bacillales en Lactobacillales verhoogt.

Schimmelwerende effecten

In vitro vermindert Bacillus coagulans de schimmelgroei van Fusarium-soorten.

Ontstekingsremmende effecten

Een kleinschalige klinische studie heeft aangetoond dat TNF-alfa en nucleaire factor kappa-B verlaagd worden bij patiënten met niet-alcoholische leververvetting (NAFLD) die oraal Bacillus coagulans in combinatie met inuline innemen. De aanwezigheid van B. coagulans in de dunne darm lijkt de groei van schadelijke bacteriën te beperken, wat mogelijk resulteert in een vermindering van de productie van lipopolysacchariden en hun opname in de systemische circulatie.

Immuuneffecten

Bacillus coagulans kan op verschillende manieren de kolonisatie van schadelijke bacteriën verminderen. Een van deze manieren kan zijn door het stimuleren van het immuunsysteem. Dierstudies suggereren dat de inname van Bacillus-sporen de immuunrespons kan versterken. Voorlopig klinisch onderzoek bij volwassenen met een HIV-1-infectie toont aan dat het dagelijks innemen van B. coagulans gedurende 90 dagen het percentage CD4+ T-cellen kan verhogen, hoewel het het totale aantal CD4+ T-cellen niet verhoogt. Bij schoolkinderen bleek het innemen van B. coagulans GBI-30, 6086 gedurende drie maanden een gunstig effect te hebben op ontstekingsbevorderende cytokines zoals TNF-alfa en interleukinen (IL)-6 en -8, en de niveaus van verschillende immuunmarkers te moduleren.

Werking

Veiligheid

Wanneer het oraal en op de juiste manier wordt ingenomen is het veilig. Bacillus coagulans-sporen in doseringen tot 6 miljard kolonievormende eenheden (CFU’s) per dag zijn schijnbaar veilig gebruikt in klinische onderzoeken gedurende maximaal 3 maanden. Lagere doseringen van B. coagulans tot 100 miljoen CFU’s per dag zijn tot een jaar lang schijnbaar veilig gebruikt in klinische studies.

Er is onvoldoende betrouwbare informatie beschikbaar over de veiligheid van niet-levensvatbare, door hitte gedode formuleringen van B. coagulans bij oraal gebruik.

Kinderen

Ook voor kinderen is het veilig indien oraal en op de juiste wijze ingenomen. Bacillus coagulans-sporen in doseringen tot 100 miljoen kolonievormende eenheden (CFU’s) per dag zijn schijnbaar veilig gebruikt in klinische onderzoeken bij zuigelingen gedurende maximaal één jaar en in doseringen van een miljard CFU’s bij kinderen in de leeftijd 6-8 jaar voor 3 maanden.

Zwangerschap en borstvoeding

Onvoldoende betrouwbare informatie beschikbaar. Vermijd daarom te gebruiken.

Veiligheid

Interacties

Theoretisch zou het nemen van antibiotica met Bacillus coagulans de effectiviteit van B. coagulans kunnen verminderen. B. coagulans-preparaten bevatten meestal levende en actieve organismen. Daarom kan gelijktijdig gebruik van antibiotica een aanzienlijk aantal organismen doden. Vertel patiënten dat ze de toediening van antibiotica en B. coagulans-preparaten ten minste twee uur moeten scheiden.

Met supplementen zijn verder geen interacties bekend.

Interacties

Dosering

Volwassen – oraal

Bacillus coagulans wordt meestal gebruikt in doseringen van 1-2 miljard kolonievormende eenheden per dag gedurende 4-12 weken.

Kinderen – oraal

Onderzoek is beperkt; typische dosering is niet beschikbaar.

Standaardisatie & Formulering

Bacillus-soorten kunnen in gedroogde vorm voor onbepaalde tijd worden bewaard. Bacillus-sporen zijn ook bestand tegen hoge temperaturen en blootstelling aan zuren.

Dosering
Referenties

Referenties opvraagbaar.

Vind een orthomoleculaire therapeut bij jou in de buurt
Sluiten