Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

Biotine

Vind een orthomoleculaire therapeut bij jou in de buurt

Wat is biotine?

Wetenschappelijke naam

Cis-hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3, 4-d]-imidazole-4-valeric acid.

Wat is biotine?

Werking

Biotine is een water oplosbare B vitamine en ook wel vitamine B8 genoemd. Biotine bevattende enzymen zijn betrokken bij gluconeogenese, vetzuursynthese, propionaat metabolisme, stofwisseling van aminozuren en het katabolisme van leucine bij zoogdieren (1). Biotine wordt in kleine hoeveelheden gevonden in veel voedingsmiddelen. In voedsel, is biotine aan eiwit gebonden en wordt gesplitst door het enzym biotinidase. De hetero cyclische verbinding (C10H16N2O3S) bestaat uit een tetrahydrothiofeen-ring (met een zijketen van valeriaanzuur) die is gekoppeld aan een imidazolidon-ring. Van biotine zijn acht stereo-isomeren bekend. Als co-enzym is biotine onmisbaar voor het functioneren van vijf carboxylases (enzymen die een carboxylgroep overdragen): pyruvaatcarboxylase, bèta-methylcrotonyl-CoA-carboxylase, proprionyl-CoA-carboxylase en acetyl-CoA-carboxylase type-1 en -2 (ACC-1 en -2). De mitochondriale carboxylases (alleen ACC-1 is in het celcytoplasma aanwezig) spelen een belangrijke rol in de vetzuursynthese, de gluconeogenese en de aminozuurkatabolisme en het vrijmaken van energie uit voedsel (citroenzuurcyclus). Pyruvaatcarboxylase is bovendien betrokken bij de synthese van neurotransmitters en insuline. Biotine is niet alleen belangrijk voor de activiteit van (biotine afhankelijke) carboxylases, maar ook voor de concentratie van deze enzymen. In-vitro-onderzoek met levercellen liet zien dat een biotine tekort gepaard gaat met afgenomen synthese en toegenomen afbraak van pyruvaatcarboxylase. Naast haar rol als co-enzym, heeft biotine ook een regulerende functie in cel signalering, DNA-replicatie en gen transcriptie. Ruim tweeduizend biotine afhankelijke genen zijn inmiddels geïdentificeerd, waaronder genen die een (centrale) rol spelen in de glucose- en vetstofwisseling en het immuunsysteem.

Biotine gekoppeld aan histonen (H2A, H3, H4), specifieke eiwitten die ervoor zorgen dat DNA compact is opgevouwen in chromosomen en hiermee bijdragen aan stabiliteit van het genoom. Biotine werkt onder meer nauw samen met foliumzuur, vitamine B6 en vitamine B12. Onderzoekers denken dat biotine wordt opgeslagen in de mitochondriën en deze als een co-enzym werkt in bicarbonaat-afhankelijke carboxylering reacties (2).

Pyruvaatdecarboxylase is een biotine afhankelijk enzym. Verminderde activiteit van dit enzym door biotinedeficiëntie kan leiden tot ophoping van pyruvaat of verlaagde concentratie aspartaat (5).

Biotine deficiëntie is moeilijk te detecteren vanwege het gebrek aan testtechnieken om biotine concentraties te bepalen in het bloed (3). De uitscheiding van biotine en biotine metabolieten met de urine geven informatie over de biotine status. Een verlaagde activiteit van bèta-methylcrotonyl-CoA-carboxylase leidt tot toename van de uitscheiding van 3-hydroxy-isovalerinezuur (3-HIA) met de urine; 3-HIA is een betrouwbare indicator voor een biochemisch biotine tekort. De gevoeligste indicator voor (marginale) biotine deficiëntie is de proprionyl-CoA-carboxylase-activiteit in lymfocyten. Symptomen van een tekort zijn dunner worden van het haar, vaak met verlies van de haarkleur, en rode schilferige uitslag rond de ogen, neus en mond. Neurologische symptomen, zoals depressie, lethargie, hallucinaties, en paresthesieën van de extremiteiten, zijn mogelijk door een biotine deficiëntie (2). Biotine-deficiëntie treedt mogelijk op bij mensen met een aangeboren biotinidase deficiëntie, malabsorptiesyndromen, zoals korte-darm syndroom, tijdens de zwangerschap, en bij mensen die langdurig parenterale voeding krijgen (2, 3,4). Er zijn aanwijzingen dat diabetes vaker een biotine-deficiënte hebben (5). Bloedglucose concentraties verlagen als plasma en weefsel concentraties wanneer biotine wordt verhoogd zowel bij mensen met diabetes als zonder (6).

Biotine is belangrijk voor een gezonde huid, gezond haar en gezonde nagels; biotine helpt mogelijk het grijs worden van het haar tegengaan en kan helpen bij haaruitval (vooral bij mannen).

Een marginaal biotine tekort tijdens de zwangerschap vergroot waarschijnlijk de kans op aangeboren afwijkingen. Biotine wordt goed opgenomen in het lichaam en ongeveer de helft van de dosis wordt makkelijk uitgescheiden via de urine (7). Biotine wordt endogeen gerecirculeerd. Dit kan de reden zijn waarom deficiëntiesymptomen een lange tijd ontwikkelen en zelden worden waargenomen bij mensen (1).

Bronnen

Veel voedingsmiddelen bevatten een kleine hoeveelheid biotine. Eieren, lever, volkoren granen, groenten zijn de belangrijkste voedingsbronnen, daarnaast ook biergist, sojabonen, noten, granen en tomaten.

Werking

Indicaties

Diabetes

Er is bewijs dat een combinatie van biotine en chroom de bloedglucose en hemoglobine A1C niveaus verlaagt bij type 2 diabetes patiënten die slecht reageren op orale bloedglucose verlagende middelen (8, 9,10, 11, 12). Echter biotine alleen lijkt de glucose of insuline niet voldoende te beïnvloeden bij mensen met type 2 diabetes (13). Ander voorlopig bewijs is gevonden dat de combinatie biotine en chroom de verhoudingen totaal cholesterol, HDL (high-density lipoproteïne) en LDL (Low-density lipoproteïne) bij patiënten met type 2 diabetes aanzienlijk verbetert (14). Biotine stimuleert de expressie van genen die de bloedglucosespiegel verlagen en biotine verhoogt de insulinegevoeligheid van spierweefsels. Glucokinase stimuleert de glycolyse en speelt een centrale rol in de glucosegestimuleerde insulinesecretie door bètacellen, de postprandiale glucoseopname in de lever en het onderdrukken van de glucoseafgifte en gluconeogenese door de lever bij een verhoogde plasmaglucosespiegel. Een biotine tekort kan leiden tot hyperglykemie. Biotine en chroom zijn essentiële voedingsstoffen bij de stofwisseling van glucose en vet, ze versterken elkaar in de werking. Ze zorgen voor significante verbetering van de glycemische controle bij diabetes met overgewicht of obesitas die moeilijk in te stellen zijn, zo bleek uit een, placebo gecontroleerd onderzoek met 447 diabetici met een moeilijke glycemische controle (HbA1c=7, 0%) (9, 10). De dosering die hiervoor werd gebruikt is 3 x daags 700 mcg biotine en 3 x daags 200 mcg chroom (15). De combinatie verlaagde HbA1c significant (-0, 54%). Tevens daalden de nuchtere glucosespiegels in vergelijking tot de controlegroep met de placebo.

Diabetische perifere neuropathie

Er is voorlopig bewijs dat intramusculaire of orale toediening van biotine de symptomen van perifere neuropathie bij diabetische patiënten kan verminderen (5). Gedurende 6 weken kregen 3 diabetes patiënten biotine toegediend, eerst 6 weken intramusculair en daarna 70 weken of langer oraal 5 mg biotine. Er werd duidelijk geconstateerd een duidelijke afname van paresthesiën, spierkrampen en verbetering van klachten zoals rusteloze benen.

Hyperlipidemie

Voorlopig onderzoek suggereert dat bij een marginale biotine deficiëntie de plasmalipidenspiegels verhogen. Extra inname van biotine kan deze bloedlipiden voornamelijk de triglyceriden weer verlagen. In het onderzoek daalden de bloedlipidenspiegels na dertig minuten aan een infuus met biotine van 100 mg. Bij een orale inname van 5 mg gedurende 1 maand bij patiënten met arteriosclerose daalden de hypercholesterolspiegels significant (16). Ook de verhouding tussen de cholesterol spiegels verbeterde.

Seborroïsche dermatitis (berg)

Seborroïsche dermatitis wordt ook wel berg genoemd. Bij berg is er sprake van een donker gelige schilferende geïrriteerde hoofdhuid. Soms wordt het ook gezien op het gezicht, de plooi tussen neus en wangen, mond en het sternum. Roos is een lichtere vorm van seborroïsch dermatitis. Het begint meestal in de eerste maanden na de geboorte. Kinderen met zeer uitgebreide seborroïsche dermatitis (berg) kunnen baat hebben bij een biotine suppletie van 2 tot 5 mg per dag (18).

Broze nagels

Voorlopig onderzoek toont aan dat biotine de dikte en sterkte van de nagels verbetert bij mensen met broze en dunne nagels (17). In het onderzoek met 45 mensen die een supplement gebruikten met 2, 5 mg biotine gedurende 1, 5 tot 6 maanden. Gemiddeld was er een verbetering te zien na 2 maanden. Bij langer gebruik (6 tot 15 maanden) was het resultaat 25% stevigere nagels en minder scheurtjes.

Verhoogde biotine behoeften

Een marginaal biotine tekort wordt gezien bij onderstaande condities en er is dan sprake van een verhoogde biotine behoefte.

 • Zwangerschap en lactatie: Een marginaal biotine tekort tijdens de zwangerschap kan mogelijk aangeboren afwijkingen veroorzaken, mede door verandering van het vetzuurmetabolisme. Extra biotine suppletie in een goede Multi vitamine is aan te raden (4, 19).
 • Bij gebruik van anti-epileptica medicatie kan een tekort van biotine ontstaan (zie interacties medicijnen)
 • Bij gebruik van hoge dosering vitamine B5 kan de opname van biotine verhinderen (2).
 • Bij roken en/of alcohol gebruik (20).
 • Maagdarmaandoeningen, malabsorptie: hierbij kan de biotine opname te laag zijn.
 • Dialyse (hemodialyse, peritoneale dialyse): patiënten met uremie die hemodialyse ondergaan, ontwikkelen vaak encefalopathie en perifere neuropathie.
 • Chronische ontstekingsziekten: bij mensen met chronische ontstekingsziekten (waaronder atopische dermatitis) kan er sprake zijn van een te laag biotine gehalte in het bloed.
Alopetia areata (kaalheid)

Er is enig bewijs gevonden dat biotine oraal gebruikt in combinatie met zink helpt bij alopetia areata (21).

Biotine tekort

Het innemen van biotine is effectief om biotine tekort te voorkomen (22, 23).

Indicaties

Veiligheid

Referentiewaarden

 1. Biotine gehalte (plasma of serum): ongeveer 1, 5 nmol/l. Deze waarde is moeilijk te meten (zie hiervoor beschreven)
 2. Urinemeting: Biotine-uitscheiding: 20-80 nmol/24 uur
 3. 24 uurs meting: 3-hydroxy-isovalerinezuuruitscheiding (urine): 80-200 micromol
 4. 24 uurs meting: Bisnorbiotine-uitscheiding (urine): 10-40 nmol
 5. 24 uurs meting: Biotinesulfoxyde-uitscheiding (urine): 5-20 nmol

Symptomen van een mogelijk tekort

Een biotine deficiëntie gaat gepaard met huidafwijkingen (bleekheid, schilferige huid meestal rond de ogen, neus en mond), glossitis, verminderde eetlust, dunner worden van het haar, alopecia, broze nagels, conjunctivitis, verlies van haarkleur, epileptische aanvallen, tintelingen of jeuk in de ledematen en verminderde weerstand.

Contra-indicaties

Biotine wordt goed verdragen in de aanbevolen doseringen (2). Ook bij doseringen van 10 mg werden geen bijwerkingen gezien (2, 5,25). Er is slechts één geval bekend van eosinophilic pleuropericardial effusion bij een zeer hoge dosering van 10.000 mcg (10 mg) in combinatie met panthoneenzuur van 300 mg gedurende 2 maanden (26). Of het in dit geval gaat om de hoge dosis biotine is niet bekend.

Veiligheid

Interacties

Kruiden of orthomoleculaire stoffen

Langdurige inname van de antioxidant alfaliponzuur in therapeutische dosis kan de activiteit van pyruvaatcarboxylase en bèta-methylcrotonyl-CoA-carboxylase verlagen. Dit kan worden voorkomen door naast alfaliponzuur ook biotine te suppleren (39).

Medicijnen

Carbamazepine en andere anti-epileptica zoals fenobarbital, fenytoïne, valproïnezuur en primidon.
Sommige medicijnen kunnen het biotine niveau naar beneden halen. Verminderde plasma biotine niveaus zijn gevonden bij mensen die carbamazepine gebruiken (27, 28, 29, 30, 31, 32). Extra suppletie van biotine wordt aangeraden bij gebruik van anti-epileptica. In een studie, plasma niveaus waren 50% lager bij mensen die carbamazepine of diverse andere anti-epileptica dan bij controles (30). Er kan ook verhoogd urinaire excretie van organische zuren voorkomen welke een indicator is van verminderde biotine afhankelijke enzymactiviteit (28, 29, 32). Het remt van biotine transport in de darm, verhoogde afbraak van biotine, en verminderde renale tubulaire reabsorptie van biotine (27, 28, 31, 32, 33, 34). Carbamazepine bevat een carbamidegroep, dat ook aanwezig is in biotine, en kan leiden tot concurrentie voor intestinale en renale tubulaire absorptie sites (27, 28, 34). De klinische betekenis van deze effecten op biotine is niet duidelijk, hoewel het wordt aangenomen dat suppletie van biotine kan bijdragen aan zowel anti-epileptische effecten als mede de bijwerkingen (28, 34). Theoretisch kan deze interactie ook optreden met oxcarbazepine (Trileptal).

Voeding

Rauwe eieren bevatten avidin, een eiwit dat biotine bindt in het maag-darmkanaal en opname op die manier verhindert (2, 35, 36). Bij een inname van meer dan 2 rauwe eieren per dag gedurende een aantal maanden kan een biotine tekort veroorzaken (2, 37, 38, 39, 40).

Interacties

Dosering

Biotine is een veilig supplement. Toxiciteit is nooit vastgesteld bij de mens. Er is geen Referentie Inname (R.I.) vastgesteld voor biotine. De adequate inname (A.I.) voor biotine is bij kinderen van 0-12 maanden 7 mcg, bij kinderen van 1 – 3 jaar 8 mcg, bij kinderen van 4 – 8 jaar 12 mcg, bij kinderen van 9 – 13 jaar 20 mcg en bij adolescenten 25 mcg en volwassenen 30 mcg en vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven 35 mcg (1, 2,23, 24). Bij broze nagels wordt 2, 5 mg per dag gebruikt. Bij diabetes en hyperinsulinemie wordt biotine met 3 x daags 700 mcg gebruikt in combinatie met andere ingrediënten zoals chroom, magnesium en alfa-liponzuur (15). In de behandeling van diabetes neuropathie werd een inname van 5000 mcg (5 mg) dagelijks gebruikt gedurende 130 weken zonder problemen (5).

Aandoening Dagdosering
Haaruitval man 500 - 1500 µg per dag
Kalknagel (schimmelnagel) 1 - 2 x daags 1000 - 2000 mcg
Brandwonden 1000 - 10.000 mcg per dag
MS (Multiple Sclerose) 100 mg per dag
Nagelproblemen tot 2500 µg per dag
Obesitas 500 – 2500 µg per dag
Haaruitval 500 - 1500 µg per dag
Diabetes (suikerziekte) 500 – 2500 µg per dag
Dosering
Referenties
 1. Bonjour JP. Biotin in human nutrition. Ann N Y Acad Sci 1985;447:97-104
 2. Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline (2000). Washington, DC: National Academy Press, 2000. Available at: http://books.nap.edu/books/0309065542/html/.
 3. Said HM. Biotin: the forgotten vitamin. Am J Clin Nutr. 2002;75:179-80.
 4. Mock DM, Quirk JG, Mock NI. Marginal biotin deficiency during normal pregnancy. Am J Clin Nutr 2002;75:295-9.
 5. Koutsikos D, Agroyannis B, Tzanatos-Exarchou H. Biotin for diabetic peripheral neuropathy. Biomed Pharmacother 1990;44:511-4.
 6. Coggeshall JC, Heggers JP, Robson MC, et al. Biotin status and plasma glucose in diabetics. Ann N Y Acad Sci 1985;447:389-92.
 7. Zempleni J, Mock DM. Bioavailability of biotin given orally to humans in pharmacologic doses. Am J Clin Nutr 1999;69:504-8.
 8. Geohas J, Finch M, Juturu V, et al. Improvement in Fasting Blood Glucose with the Combination of Chromium Picolinate and Biotin in Type 2 Diabetes Mellitus. American Diabetes Association 64th Annual Meeting, June 2004, Orlando, Florida, abstract 191-OR
 9. Singer gM, Jeff g. the effect of chromium picolinate and biotin supplementation on glycemic control in poorly controlled patients with type-2-diabetes mellitus: a placebocontrolled, double blinded, randomized trial. Diabetes technol ther 2006;8: 636-643
 10. Geohas J, Daly A, Juturu v et al. Chromium picolinate and biotin combination reduces atherogenic index of plasma in patients with type-2-diabetes mellitus: a placebo-controlled, double-blinded, randomized clinical trial. Am J Med Sci. 2007;333(3):145-53
 11. Albarracin C, Fuqua B, Evans JL, Goldfine ID. Chromium picolinate and biotin combination improves glucose metabolism in treated, uncontrolled overweight to obese patients with type 2 diabetes. Diabetes Metab Res Rev 2008;24:41-51
 12. Singer GM, Geohas J. The effect of chromium picolinate and biotin supplementation on glycemic control in poorly controlled patients with type 2 diabetes mellitus: a placebo-controlled, double-blinded, randomized trial. Diabetes Technol Ther 2006;8:636-43
 13. Baez-Saldana A, Zendejas-Ruiz I, Revilla-Monsalve C, et al. Effects of biotin on pyruvate carboxylase, acetyl-CoA carboxylase, propionyl-CoA carboxylase, and markers for glucose and lipid homeostasis in type 2 diabetic patients and nondiabetic subjects. Am J Clin Nutr 2004;79:238-43
 14. Geohas J, Daly A, Juturu V, et al. Chromium picolinate and biotin combination reduces atherogenic index of plasma in patients with type 2 diabetes mellitus: a placebo-controlled, double-blinded, randomized clinical trial. Am J Med Sci. 2007 Mar;333:145-53.
 15. Ebek, Inc. issues voluntary nationwide recall of Liviro3, a product marketed as a dietary supplement. Ebek Press Release, January 19, 2007. Available at: http://www.fda.gov/oc/po/firmrecalls/ebek01_07.html.
 16. Zempleni J, trusty tA, Mock DM. Lipoic acid reduces the activities of biotin-dependent carboxylases in rat liver. J Nutr. 1997;127(9):1776-81
 17. Hochman LG, Scher RK, Meyerson MS. Brittle nails: response to daily biotin supplementation. Cutis 1993;51:303-5.
 18. Zempleni, J. and Mock, D. M. Advanced analysis of biotin metabolites in body fluids allows a more accurate measurement of biotin bioavailability and metabolism in humans. J Nutr. 1999;129(2S Suppl):494S-497S.
 19. Sealey WM, Teague AM, Stratton SL, Mock DM. Smoking accelerates biotin catabolism in women. Am J Clin Nutr 2004;80:932-5
 20. Mock NI, Malik MI, Stumbo PJ, et al. Increased urinary excretion of 3-hydroxyisovaleric acid and decreased urinary excretion of biotin are sensitive early indicators of decreased status in experimental biotin deficiency. Am J Clin Nutr 1997;65:951-8
 21. Camacho FM, Garcia-Hernandez MJ. Zinc aspartate, biotin, and clobetasol propionate in the treatment of alopecia areata in childhood. Pediatr Dermatol 1999;16:336-8.
 22. Brewster MA, Schedewie H. Trimethylaminuria. Ann Clin Lab Sci 1983;13:20-4
 23. Roth K.S. Biotin in clinical medicine–a review. Am J Clin Nutr. 1981 Sep;34:1967-74.
 24. Rivera JA, González-Cossío T, Flores M, et al. Multiple micronutrient supplementation increases the growth of Mexican infants. Am J Clin Nutr. 2001 Nov;74:657-63
 25. Lininger SW. The Natural Pharmacy. 1st ed. Rocklin, CA: Prima Publishing; 1998
 26. Debourdeau PM, Djezzar S, Estival JL, et al. Life-threatening eosinophilic pleuropericardial effusion related to vitamins B5 and H. Ann Pharmacother 2001;35:424-6.
 27. Said HM, Redha R, Nylander W. Biotin transport in the human intestine: inhibition by anticonvulsant drugs. Am J Clin Nutr 1989;49:127-31.
 28. Krause KH, Bonjour JP, Berlit P, Kochen W. Biotin status of epileptics. Ann N Y Acad Sci 1985;447:297-313
 29. Krause KH, Kochen W, Berlit P, Bonjour JP. Excretion of organic acids associated with biotin deficiency in chronic anticonvulsant therapy. Int J Vitam Nutr Res 1984;54:217-22
 30. Krause KH, Berlit P, Bonjour JP. Vitamin status in patients on chronic anticonvulsant therapy. Int J Vitam Nutr Res 1982;52:375-85.
 31. Mock DM, Dyken ME. Biotin deficiency results from long-term therapy with anticonvulsants (abstract). Gastroenterology 1995;108:A740.
 32. Rathman SC, Eisenschenk S, McMahon RJ. The abundance and function of biotin-dependent enzymes are reduced in rats chronically administered carbamazepine. J Nutr 2002;132:3405-10
 33. Mock DM, Mock NI, Nelson RP, Lombard KA. Disturbances in biotin metabolism in children undergoing long-term anticonvulsant therapy. J Pediatr Gastroentereol Nutr 1998;26:245-50
 34. Mock DM, Dyken ME. Biotin catabolism is accelerated in adults receiving long-term therapy with anticonvulsants. Neurology 1997;49:1444-7.
 35. Green NM. Avidin. 1. The use of (14-C)biotin for kinetic studies and for assay. Biochem. J. 1963;89:585-591.
 36. Eakin RE, Snell EE, and Williams RJ. Concentration and assay of avidin, injury-producing agents in raw egg white. J Biol Chem. 1941;(40):535-43.
 37. Shils ME, Olson JA, Shike M, Ross AC, eds. Modern Nutrition in Health and Disease. 9th ed. Baltimore, MD: Williams & Wilkins, 1999.
 38. Rodriguez-Melendez R, Griffin JB, Zempleni J. Biotin supplementation increases expression of the cytochrome P450 1B1 gene in Jurkat cells, increasing the occurrence of single-stranded DNA breaks. J Nutr. 2004 Sep;134:2222-8
 39. Zempleni J, Wijeratne SS, Hassan YI. Biotin. Biofactors. 2009 Jan-Feb;35:36-46.
 40. Spencer RP and Brody KR. Biotin transport by small intestine of rat, hamster, and other species. Am J Physiol. 1964 Mar;206:653-7

Andere referenties

 • Zempleni J, Mock DM. Biotin biochemistry and human requirements. J Nutr Biochem. 1999 Mar;10:128-38.
 • Hymes, J. and Wolf, B. Human biotinidase isn’t just for recycling biotin. J Nutr. 1999;129(2S Suppl):485S-489S.
 • Furukawa, Y. [Enhancement of glucose-induced insulin secretion and modification of glucose metabolism by biotin]. Nippon Rinsho 1999;57(10):2261-2269.
 • Narisawa, K. [Molecular basis of vitamin-responsive inborn errors of metabolism]. Nippon Rinsho 1999;57(10):2301-2306.
 • Zempleni, J. and Mock, D. M. Utilization of biotin in proliferating human lymphocytes. J Nutr. 2000;130(2S Suppl):335S-337S
 • Bliss, D. Z., McLaughlin, J., Jung, H. J., Lowry, A., Savik, K., and Jensen, L. Comparison of the nutritional composition of diets of persons with fecal incontinence and that of age- and gender-matched controls. J Wound.Ostomy.Continence.Nurs. 2000;27(2):90-97
 • de Wolf, F. A. and Brett, G. M. Ligand-binding proteins: their potential for application in systems for controlled delivery and uptake of ligands. Pharmacol.Rev. 2000;52(2):207-236.
 • Livaniou, E., Costopoulou, D., Vassiliadou, I., Leondiadis, L., Nyalala, J. O., Ithakissios, D. S., and Evangelatos, G. P. Analytical techniques for determining biotin. J Chromatogr.A 6-9-2000;881(1-2):331-343.
 • Prasad, P. D. and Ganapathy, V. Structure and function of mammalian sodium-dependent multivitamin transporter. Curr.Opin.Clin.Nutr.Metab Care 2000;3(4):263-266.
 • Campistol, J. [Convulsions and epileptic syndromes of the newborn infant. Forms of presentation, study and treatment protocols]. Rev.Neurol. 10-1-2000;31(7):624-631.
 • Jaffrey, S. R. and Snyder, S. H. The biotin switch method for the detection of S-nitrosylated proteins. Sci STKE. 6-12-2001;2001(86):l1
 • Dror, Y., Stern, F., Berner, Y. N., Kaufmann, N. A., Berry, E., Maaravi, Y., Altman, H., Cohen, A., Leventhal, A., and Kaluski, D. N. [Micronutrient (vitamins and minerals) supplementation for the elderly, suggested by a special committee nominated by Ministry of Health]. Harefuah 2001;140(11):1062-7, 1117
 • Esposito, S. Immune system and surgical site infection. J Chemother. 2001;13 Spec No 1(1):12-16
 • Bohrer, D., do Nascimento, P. C., Binotto, R., Becker, E., and Pomblum, S. Contribution of the raw material to the aluminum contamination in parenterals. JPEN J Parenter.Enteral Nutr. 2002;26(6):382-388.
 • Barry, M. A., Campos, S. K., Ghosh, D., Adams, K. E., Mok, H., Mercier, G. T., and Parrott, M. B. Biotinylated gene therapy vectors. Expert.Opin.Biol.Ther. 2003;3(6):925-940.
 • POTH, E. J. Intestinal antisepsis in surgery. J Am.Med Assoc. 12-26-1953;153(17):1516-1521
 • Snodgrass, S. R. Vitamin neurotoxicity. Mol.Neurobiol. 1992;6(1):41-73.
 • Rodriguez-Melendez, R. and Zempleni, J. Regulation of gene expression by biotin (review). J Nutr.Biochem. 2003;14(12):680-690.
 • Said, H. M. Recent advances in carrier-mediated intestinal absorption of water-soluble vitamins. Annu.Rev.Physiol 2004;66:419-446
 • Crisp, S. E., Griffin, J. B., White, B. R., Toombs, C. F., Camporeale, G., Said, H. M., and Zempleni, J. Biotin supply affects rates of cell proliferation, biotinylation of carboxylases and histones, and expression of the gene encoding the sodium-dependent multivitamin transporter in JAr choriocarcinoma cells. Eur.J Nutr. 2004;43(1):23-31
 • Pacheco-Alvarez, D., Solorzano-Vargas, R. S., Gravel, R. A., Cervantes-Roldan, R., Velazquez, A., and Leon-Del-Rio, A. Paradoxical regulation of biotin utilization in brain and liver and implications for inherited multiple carboxylase deficiency. J Biol Chem. 12-10-2004;279(50):52312-52318.
 • Carey, P. R., Sonnichsen, F. D., and Yee, V. C. Transcarboxylase: one of nature’s early nanomachines. IUBMB.Life 2004;56(10):575-583
 • Baumgartner, M. R. Molecular mechanism of dominant expression in 3-methylcrotonyl-CoA carboxylase deficiency. J Inherit.Metab Dis. 2005;28(3):301-309.
 •  Zeng, W. Q., Al Yamani, E., Acierno, J. S., Jr., Slaugenhaupt, S., Gillis, T., MacDonald, M. E., Ozand, P. T., and Gusella, J. F. Biotin-responsive basal ganglia disease maps to 2q36.3 and is due to mutations in SLC19A3. Am.J Hum.Genet. 2005;77(1):16-26
 • Tong, L. Acetyl-coenzyme A carboxylase: crucial metabolic enzyme and attractive target for drug discovery. Cell Mol.Life Sci 2005;62(16):1784-1803
 • Rodriguez-Melendez, R., Griffin, J. B., Sarath, G., and Zempleni, J. High-Throughput Immunoblotting Identifies Biotin-Dependent Signaling Proteins in HepG2 Hepatocarcinoma Cells. J Nutr. 2005;135(7):1659-1666.
 • Dakshinamurti, K. Biotin–a regulator of gene expression. J Nutr.Biochem. 2005;16(7):419-423
 • Fernandez-Mejia, C. Pharmacological effects of biotin. J Nutr.Biochem. 2005;16(7):424-427
 • Leon-Del-Rio, A. Biotin-dependent regulation of gene expression in human cells. J Nutr.Biochem. 2005;16(7):432-434.
 • Mock, D. M. Marginal biotin deficiency is teratogenic in mice and perhaps humans: a review of biotin deficiency during human pregnancy and effects of biotin deficiency on gene expression and enzyme activities in mouse dam and fetus. J Nutr.Biochem. 2005;16(7):435-437
 • Kothapalli, N., Camporeale, G., Kueh, A., Chew, Y. C., Oommen, A. M., Griffin, J. B., and Zempleni, J. Biological functions of biotinylated histones. J Nutr.Biochem. 2005;16(7):446-448.
 • Zempleni, J. Uptake, localization, and noncarboxylase roles of biotin *. Annu.Rev Nutr. 2005;25:28-196.
 • Wilson, C. J., Myer, M., Darlow, B. A., Stanley, T., Thomson, G., Baumgartner, E. R., Kirby, D. M., and Thorburn, D. R. Severe holocarboxylase synthetase deficiency with incomplete biotin responsiveness resulting in antenatal insult in samoan neonates. J Pediatr. 2005;147(1):115-118
 • Suzuki, Y., Yang, X., Aoki, Y., Kure, S., and Matsubara, Y. Mutations in the holocarboxylase synthetase gene HLCS. Hum.Mutat. 2005;26(4):285-290
 • Prasad, A. N. and Seshia, S. S. Status epilepticus in pediatric practice: neonate to adolescent. Adv.Neurol. 2006;97:229-243
 • Vilches-Flores, A. and Fernandez-Mejia, C. [Effect of biotin upon gene expression and metabolism]. Rev.Invest Clin. 2005;57(5):716-724
 • Said, H. M. and Mohammed, Z. M. Intestinal absorption of water-soluble vitamins: an update. Curr.Opin.Gastroenterol. 2006;22(2):140-146
 • Boas, M. A. The Effect of Desiccation upon the Nutritive Properties of Egg-white. Biochem.J 1927;21(3):712-724
 • Hassan, Y. I. and Zempleni, J. Epigenetic regulation of chromatin structure and gene function by biotin. J Nutr. 2006;136(7):333-335.
 • Bolander, F. F. Vitamins: not just for enzymes. Curr.Opin.Investig.Drugs 2006;7(10):912-915.
 • Dashwood, R. H. and Ho, E. Dietary histone deacetylase inhibitors: from cells to mice to man. Semin.Cancer Biol. 2007;17(5):363-369.
 • Mock, D. M. Skin manifestations of biotin deficiency. Semin.Dermatol. 1991;10(4):296-302
 • Spector, R. and Johanson, C. E. Vitamin transport and homeostasis in mammalian brain: focus on Vitamins B and E. J Neurochem. 2007;103(2):425-438.
 • du, Vigneaud, V. THE STRUCTURE OF BIOTIN. Science 11-20-1942;96(2499):455-461
 • Scheinfeld, N., Dahdah, M. J., and Scher, R. Vitamins and minerals: their role in nail health and disease. J Drugs Dermatol. 2007;6(8):782-787.
 • Sydenstricker, V. P., Singal, S. A., Briggs, A. P., Devaughn, N. M., and Isbell, H. PRELIMINARY OBSERVATIONS ON “EGG WHITE INJURY” IN MAN AND ITS CURE WITH A BIOTIN CONCENTRATE. Science 2-13-1942;95(2459):33-177.
 • Sydenstricker, V. P., Singal, S. A., Briggs, A. P., Devaughn, N. M., and Isbell, H. PRELIMINARY OBSERVATIONS ON “EGG WHITE INJURY” IN MAN AND ITS CURE WITH A BIOTIN CONCENTRATE. Science 2-13-1942;95(2459):33-177.
 • Gralla, M., Camporeale, G., and Zempleni, J. Holocarboxylase synthetase regulates expression of biotin transporters by chromatin remodeling events at the SMVT locus. J Nutr.Biochem. 2008;19(6):400-408
 • Sedel, F., Lyon-Caen, O., and Saudubray, J. M. [Treatable hereditary neuro-metabolic diseases]. Rev.Neurol.(Paris) 2007;163(10):884-896.
 • Vlaming, M. L., Lagas, J. S., and Schinkel, A. H. Physiological and pharmacological roles of ABCG2 (BCRP): recent findings in Abcg2 knockout mice. Adv.Drug Deliv.Rev. 1-31-2009;61(1):14-25
 • Rodriguez-Melendez, R. and Zempleni, J. Nitric oxide signaling depends on biotin in Jurkat human lymphoma cells. J Nutr. 2009;139(3):429-433.
 • Tsao, C. Y. Current trends in the treatment of infantile spasms. Neuropsychiatr.Dis.Treat. 2009;5:289-299
 • Zempleni, J., Hassan, Y. I., and Wijeratne, S. S. Biotin and biotinidase deficiency. Expert.Rev.Endocrinol.Metab 11-1-2008;3(6):715-724
 • O’Keefe, S. J., Ou, J., Aufreiter, S., O’Connor, D., Sharma, S., Sepulveda, J., Fukuwatari, T., Shibata, K., and Mawhinney, T. Products of the colonic microbiota mediate the effects of diet on colon cancer risk. J Nutr. 2009;139(11):2044-2048
 • Rogovik, A. L., Vohra, S., and Goldman, R. D. Safety considerations and potential interactions of vitamins: should vitamins be considered drugs? Ann.Pharmacother. 2010;44(2):311-324
 • Wolf, B. Clinical issues and frequent questions about biotinidase deficiency. Mol.Genet.Metab 2010;100(1):6-13
 • Miller, S. J. Nutritional deficiency and the skin. J Am.Acad.Dermatol. 1989;21(1):1-30.
 • Said, H. M., Mock, D. M., and Collins, J. C. Regulation of intestinal biotin transport in the rat: effect of biotin deficiency and supplementation. Am.J Physiol 1989;256(2 Pt 1):G306-G311
 • Sweetman, L. and Nyhan, W. L. Inheritable biotin-treatable disorders and associated phenomena. Annu.Rev.Nutr. 1986;6:317-343
 • Brenner, S. and Horwitz, C. Possible nutrient mediators in psoriasis and seborrheic dermatitis. II. Nutrient mediators: essential fatty acids; vitamins A, E and D; vitamins B1, B2, B6, niacin and biotin; vitamin C selenium; zinc; iron. World Rev.Nutr.Diet. 1988;55:165-182.
Vademecum bestellen
Vademecum
Vademecum bestellen
3-secties
 • Aandoeningen
 • Monografie
 • Oplossingen

Prijs
€ 29,90 (exclusief BTW)

Bestel vademecum
Bestel vademecum
Sluiten