Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

Chlorella

In het kort
 • Chlorella is een eencellige zoetwater alg en bevat onder andere bevat chlorofyl, carotenoïden, eiwitten en lipiden zoals omega 3- en 6-vetzuren.
 • Chlorella heeft vermeende eigenschappen zoals ontgifting, anti-aging en voedende eigenschappen.
 • Tijdens de zwangerschap kan orale chlorella kan ijzertekort en bloedarmoede helpen voorkomen.
 • Men gebruikt chlorella meestal in doses van 3 – 10 gram per dag gedurende 2 – 3 maanden.
 • Chlorella wordt ingezet bij detoxen, depressie, virusinfecties en als antioxidant.
In het kort

Wat is chlorella?

Chlorella is een eencellige zoetwater alg, ook wel zeewier genoemd.1,2,3,4,5,6,7 Er is interesse in het gebruik van chlorella vanwege de vermeende ontgiftende-, anti-aging– en voedende eigenschappen. Chlorella bevat chlorofyl, carotenoïden, eiwitten, lipiden zoals omega 3- en 6-vetzuren, koolhydraten, vezels, nucleïnezuren, vitamines waaronder B12, B6, methylcobalamine, foliumzuur en vitamine K, ijzer, sporenelementen zoals zink, koper en magnesium en mineralen.4,5,6,7,8 Het bevat ook sporopolleïne en tal van antioxidanten, zoals bètacaroteen, ascorbinezuur, alfa-tocoferol, zeaxanthine en andere.5

Wat is chlorella?

Gebruik

Chlorella bevat ijzer en kan ijzertekort en bloedarmoede tijdens de zwangerschap helpen voorkomen. Een kleine klinische studie heeft Japanse patiënten in hun eerste trimester van de zwangerschap driemaal daags 2 gram chlorella gegeven, wat goed is voor 7,2 mg ijzer per dag. Beginnend bij de 12 – 18e week van de zwangerschap en voortgezet tot de bevalling de incidentie van maternale bloedarmoede, wat gedefinieerd werd als een hemoglobinegehalte van minder dan 11 g/dl, vermindert tot ongeveer 30%, vergeleken met ongeveer 60% bij patiënten die geen interventie krijgen.7

Chlorella wordt daarnaast ook ingezet bij detoxificatie. Het ontgiften schrijft men toe aan de bevordering van cel proliferatie, een versnelde afbraak van beschadigde eiwitten en organen en de regulering van intracellulaire osmotische druk.10 In ratten versnelde chlorella de ontgifting van chloor vergiftigde ratten waarin de halfwaardetijd van de toxine van 40 naar 19 dagen afnam.11

Klinische onderzoeken suggereren dat chlorella suppletie hyperlipidemie en hyperglycemie verbetert en beschermt tegen oxidatieve stress en chronische obstructieve longziekte.12,13

Gebruik

Werking

Antidepressieve effecten

Er is interesse in het gebruik van chlorella vanwege de antidepressieve effecten. Aangenomen wordt dat oxidatieve stress een rol speelt bij bepaalde psychische stoornissen, waaronder depressieve stoornis (MDD).5 Er zijn aanwijzingen dat de niveaus van antioxidanten in de hersenen en het plasma lager zijn bij patiënten met MDD. Bovendien kan depressie de activiteit van antioxidant enzymen veranderen. Deze veranderingen leiden tot het onvermogen om te beschermen tegen oxidatieve stress, wat kan leiden tot beschadiging van cellulaire componenten. Chlorella is rijk aan antioxidanten en verschillende sporenelementen die nodig zijn voor het functioneren van antioxidant-enzymen en die de onbalans in antioxidanten die bij depressie wordt waargenomen, kunnen verbeteren. MDD leidt ook tot verminderde neurogenese en neurodegeneratie. Chlorella bevat sporopolleïne, dat neurotoxinen kan binden. Het bevat ook alfa- en gamma-linolzuur, dat neuro protectief kan zijn, en methylcobalamine, een opneembare vorm van B12, dat depressieve symptomen kan verbeteren. Ten slotte, mitochondriaal slecht functioneren kan ook een rol spelen bij de pathogenese van depressie. Chlorella kan de energieproductie en de biogenese van mitochondriën stimuleren, wat leidt tot een beter fysiek functioneren.5

Antioxiderende werking

Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat chlorella antioxidatieve eigenschappen heeft.14 Carotenoïden, een bestanddeel van chlorella, lijken vrije radicalen weg te vangen.4

Antivirale effecten

Er is belangstelling voor het gebruik van chlorella vanwege de antivirale effecten, aangezien het ons immuunsysteem kan stimuleren. Bij dieren kan chlorella de celgemedieerde immuniteit verhogen en bij mensen heeft het zowel de activiteit van natuurlijke killercellen als de productie van cytokinen verhoogd.16 Chlorella lijkt echter geen invloed te hebben op de antilichaamrespons op het griepvaccin bij mensen.

Cardiovasculaire effecten

Klinisch onderzoek toont aan dat chlorella zwangerschap gerelateerd beenoedeem en eiwit in de urine vermindert. Laboratoriumonderzoek toont aan dat het mechanisme hierachter mogelijk verband houdt met het vermogen van chlorella om de induceerbare stikstofoxidesynthetase en de stikstofoxideproductie te verminderen. Dit kan bescherming bieden tegen endotheliale disfunctie veroorzaakt door oxidatieve stress. Bovendien kan chlorella inflammatoire regulerende cytokines veranderen, wat de inflammatoire geassocieerde endotheelceldisfunctie verder kan voorkomen. In klinisch onderzoek lijken deze effecten zich echter niet te vertalen in klinisch relevante verlagingen van de bloeddruk bij zwangere vrouwen.7

Ontgiftende effecten

Er is interesse in het gebruik van chlorella vanwege de ontgiftende effecten. HCA’s en PAK’s worden gevormd uit vlees dat op hoge temperatuur is gekookt. Van functionele voedingsmiddelen wordt gedacht dat ze het lichaam ontgiften van de HCA’s en PAK’s. Chlorella wordt beschouwd als een functioneel voedingsmiddel. Het bevat chlorofyl dat HCA’s of PAK’s kan vasthouden.6 Chlorofylline is een semisynthetische vorm van chlorofyl en kan ook complexen vormen met HCA’s.  Ten slotte kan chlorella mogelijk ook chemicaliën cheleren en ontgiften.6

Vanwege de draagbaarheid en fotosynthetische efficiëntie zijn wetenschappers ook al tientallen jaren geïnteresseerd in het gebruik van chlorella in bio regeneratieve levensondersteunende systemen voor ruimtevaartuigen en andere gesloten biologische systemen.17,18,19,20.21,22,23

Immunologische effecten

Er is belangstelling voor het gebruik van chlorella vanwege de immunologische effecten. Laboratoriumonderzoek toont aan dat chlorella immuunmodulerende activiteiten heeft. Een extract van chlorellacellen, ONC-107 (Respondin), gestimuleerde B-celproliferatie en geactiveerde macrofagen.24 Een chlorella-poeder vertoonde remmende activiteit van enzymen, receptorbinding, cellulaire cytokine-afgifte en proliferatie van B- en T-cellen.25 Chlorella heeft ook verhoogde mRNA-niveaus van interleukine-1beta (IL-1beta) en TNF-alfa.26 Chlorella zou het immuunsysteem kunnen stimuleren door het aantal en de activiteit van macrofagen en polymorf nucleaire leukocyten te verhogen. Het zou ook de productie van interleukine kunnen stimuleren. Een polysacharide uit de celwand van chlorella zou ook de productie van interferon kunnen induceren.27

Lipide effecten

Er is interesse in het gebruik van chlorella vanwege de effecten op lipiden. Een klinisch onderzoek bij patiënten met hypertensie wees uit dat het cholesterolgehalte daalde na toediening van chlorella.28 In een ander klinisch onderzoek verlaagde chlorella de concentraties van totaal cholesterol (TC), triglyceriden (TG), non-high density lipoproteïne (non-HDL) cholesterol, very low-density lipoproteïne (VLDL) cholesterol en apolipoproteïne B (apoB). VLDL kan, als het niet goed wordt gemetaboliseerd, worden omgezet in LDL-cholesterol. ApoB leidt tot uitscheiding van LDL-deeltjes en is een marker van het risico op hart- en vaatziekten. Chlorella kan de opname van voedingslipiden remmen. Chlorella bevat omega-3-vetzuren, die de aanmaak van VLDL in de lever remmen. De vezels in chlorella spelen ook een rol bij de opname van triglyceriden. Chlorella-suppletie leidt ook tot een toename van carotenoïden. Dit bevordert een verlaging van de lipide niveaus, aangezien de carotenoïden concurreren met de lipiden voor opname en transport in lipoproteïnen. Aanvullend, carotenoïden kunnen ook de opname van triglyceriden remmen. Over het algemeen werd aangenomen dat de verbetering of toename van serumcarotenoïden de afname van lipiden veroorzaakte. Veranderingen in serum TG en TC leken gecorreleerd te zijn met veranderingen in carotenoïdenconcentratie.4 Chlorella had echter geen invloed op de HDL-waarden, noch op de niveaus van apoE of apoA1, wat suggereert dat het geen rol speelt bij omgekeerd cholesteroltransport.4 Er is echter gesuggereerd dat de vitamine B12 die in chlorella wordt aangetroffen, zich mogelijk in een inactieve vorm bevindt die de serumspiegels kan verhogen zonder bij te dragen aan biologische activiteit.29

Werking

Veiligheid

Waarschijnlijk veilig bij oraal en correct gebruik. Tabletten en vloeistoffen die dagelijks 3 – 10 gram of 60 – 100 ml chlorella bevatten, zijn veilig gebruikt in klinische onderzoeken die 2 – 3 maanden duurden.4,8,16 Ook is chlorella-extract 200 – 1800 mg per dag veilig gebruikt in klinisch onderzoek gedurende 4 – 6 weken.5

Er is onvoldoende betrouwbare informatie beschikbaar over de veiligheid van chlorella bij topisch gebruik.

Tijdens zwangerschap bij oraal en correct gebruik in medicinale hoeveelheden tot ongeveer 28 weken mogelijk veilig. Een in de handel verkrijgbaar chlorella-supplement (Sun Chlorella A, Sun Chlorella Corp.) is veilig gebruikt in doses van 6 gram per dag, beginnend tijdens de 12-18e week van de zwangerschap en voortgezet tot de bevalling.7 Tijdens lactatie is er onvoldoende betrouwbare informatie beschikbaar.

Veiligheid

Interacties

Theoretisch zou chlorella additieve effecten kunnen hebben met fotosensibiliserende medicijnen. Van chlorella is gemeld dat het fotosensibilisatie veroorzaakt.29,30 In vijf casusrapporten vertoonden patiënten die chlorella hadden ingenomen zwelling gevolgd door erythematopurpurische laesies op aan de zon blootgestelde delen van het lichaam.30 Theoretisch kan gelijktijdig gebruik met fotosensibiliserende geneesmiddelen de effecten verergeren.

Theoretisch zou chlorella de klinische effecten van warfarine kunnen verminderen. Chlorella bevat aanzienlijke hoeveelheden vitamine K. Er is ten minste één casusrapport van warfarinetherapie die subtherapeutisch wordt na het starten van chlorella-supplementen.9,29

Supplementen en kruiden

Chlorella kan de huid gevoelig maken voor zonlicht. Van chlorella is gemeld dat het fotosensibilisatie veroorzaakt.29,30 Theoretisch kan gelijktijdig gebruik met andere fotosensibiliserende kruiden additieve effecten hebben.

Interacties met voorwaarden

Theoretisch kan overgevoeligheid of allergie voor chlorella optreden bij patiënten die gevoelig zijn voor schimmels. Er is gevonden dat immunoglobuline E (IgE) specifiek voor chlorella zich vormt in het bloed van kinderen die eerder gevoelig waren voor schimmels.31

Er bestaat bezorgdheid dat chlorella pathogene kolonisatie kan veroorzaken bij sommige patiënten die immuun gecompromitteerd zijn. Dit risico kan optreden bij chlorella-supplementen die onjuist zijn verwerkt en gesteriliseerd.32 Voorzichtig gebruiken of vermijden bij deze patiënten.

Chlorella kan een allergische reactie veroorzaken bij mensen die gevoelig zijn voor jodium. Chlorella kan jodium bevatten.33

Interacties

Dosering

Chlorella wordt meestal gebruikt in doses van 3 – 10 gram per dag gedurende 2 – 3 maanden. Chlorella-extract is gebruikt in doses van 200 – 1800 mg per dag gedurende 4 – 6 weken.

Dosering
Referenties
 1. Morimoto, T., Nagatsu, A., Murakami, N., Sakakibara, J., Tokuda, H., Nishino, H., & Iwashima, A. (1995). Anti-tumour-promoting glyceroglycolipids from the green alga, Chlorella vulgaris. Phytochemistry40(5), 1433-1437.
 2. Lee, I. T., Lee, W. J., Tsai, C. M., Su, I. J., Yen, H. T., & Sheu, W. H. (2012). Combined extractives of red yeast rice, bitter gourd, chlorella, soy protein, and licorice improve total cholesterol, low-density lipoprotein cholesterol, and triglyceride in subjects with metabolic syndrome. Nutrition research32(2), 85-92.
 3. Azocar, J., & Diaz, A. (2013). Efficacy and safety of Chlorella supplementation in adults with chronic hepatitis C virus infection. World Journal of Gastroenterology: WJG19(7), 1085.
 4. Ryu, N. H., Lim, Y., Park, J. E., Kim, J., Kim, J. Y., Kwon, S. W., & Kwon, O. (2014). Impact of daily Chlorella consumption on serum lipid and carotenoid profiles in mildly hypercholesterolemic adults: a double-blinded, randomized, placebo-controlled study. Nutrition Journal13(1), 1-8.
 5. Panahi, Y., Badeli, R., Karami, G. R., Badeli, Z., & Sahebkar, A. (2015). A randomized controlled trial of 6-week Chlorella vulgaris supplementation in patients with major depressive disorder. Complementary therapies in medicine23(4), 598-602.
 6. Lee, I., Tran, M., Evans-Nguyen, T., Stickle, D., Kim, S., Han, J., … & Yang, M. (2015). Detoxification of chlorella supplement on heterocyclic amines in Korean young adults. Environmental Toxicology and Pharmacology39(1), 441-446.
 7. Nakano, S., Takekoshi, H., & Nakano, M. (2010). Chlorella pyrenoidosa supplementation reduces the risk of anemia, proteinuria and edema in pregnant women. Plant foods for human nutrition65(1), 25-30.
 8. Merchant, R. E., Carmack, C. A., & Wise, C. M. (2000). Nutritional Supplementation withChlorella pyrenoidosa for patients with fibromyalgia syndrome: a pilot study. Phytotherapy Research14(3), 167-173.
 9. Ohkawa, S., Yoneda, Y., Ohsumi, Y., & Tabuchi, M. (1995). Warfarin therapy and chlorella. Rinsho Shinkeigaku= Clinical Neurology35(7), 806-807.
 10. Yang, W., Gao, P., Li, H., Huang, J., Zhang, Y., Ding, H., & Zhang, W. (2021). Mechanism of the inhibition and detoxification effects of the interaction between nanoplastics and microalgae Chlorella pyrenoidosa. Science of The Total Environment783, 146919.
 11. Pore, R. S. (1984). Detoxification of chlordecone poisoned rats with chlorella and chlorella derived sporopollenin. Drug and chemical toxicology7(1), 57-71.
 12. Panahi, Y., Darvishi, B., Jowzi, N., Beiraghdar, F., & Sahebkar, A. (2016). Chlorella vulgaris: a multifunctional dietary supplement with diverse medicinal properties. Current pharmaceutical design22(2), 164-173.
 13. Klein, A. V., & Kiat, H. (2015). Detox diets for toxin elimination and weight management: a critical review of the evidence. Journal of human nutrition and dietetics28(6), 675-686.
 14. Wu, L. C., Ho, J. A. A., Shieh, M. C., & Lu, I. W. (2005). Antioxidant and antiproliferative activities of Spirulina and Chlorella water extracts. Journal of agricultural and food chemistry53(10), 4207-4212.
 15. Hasegawa, T., Matsuguchi, T., Noda, K., Tanaka, K., Kumamoto, S., Shoyama, Y., & Yoshikai, Y. (2002). Toll-like receptor 2 is at least partly involved in the antitumor activity of glycoprotein from Chlorella vulgaris. International immunopharmacology2(4), 579-589.
 16. Azocar, J., & Diaz, A. (2013). Efficacy and safety of Chlorella supplementation in adults with chronic hepatitis C virus infection. World Journal of Gastroenterology: WJG19(7), 1085.
 17. Salisbury, F. B. (1994). Joseph I. Gitelson and the Bios-3 project. Life support & biosphere science: international journal of earth space1(2), 69-70.
 18. Salisbury, F. B., Gitelson, J. I., & Lisovsky, G. M. (1997). Bios-3: Siberian experiments in bioregenerative life support. BioScience47(9), 575-585.
 19. Gitelson, I. I., Terskov, I. A., Kovrov, B. G., Sidko, F. Y., Lisovsky, G. M., Okladnikov, Y. N., … & Rerberg, M. S. (1976). Life support system with autonomous control employing plant photosynthesis. Acta Astronautica3(9-10), 633-650.
 20. Ivanova, I. E., Derendiaeva, T. A., Alekhina, T. P., & IuI, S. (1990). The role of higher plants in the human biological life support system. Kosmicheskaia Biologiia i Aviakosmicheskaia Meditsina24(4), 40-43.
 21. Antonian, A. A., Abakumova, I. A., Meleshko, G. I., & Vlasova, T. F. (1985). Possibilities of using proteins from unicellular algae in biological life support systems. Kosmicheskaia Biologiia i Aviakosmicheskaia Meditsina19(1), 65-69.
 22. Basu, S., Salley, S. O., Whittlesey, G. C., & Klein, M. D. (1994). Feasibility studies for a photosynthetic artificial lung. Optimization of parameters affecting photosynthesis. ASAIO Journal (American Society for Artificial Internal Organs: 1992)40(3), M743-6.
 23. Wolf, L. (1997). Bioregeneration with maltose excreting Chlorella: system concept, technological development, and experiments. Advances in space biology and medicine6, 255-274.
 24. Kralovec, J. A., Metera, K. L., Kumar, J. R., Watson, L. V., Girouard, G. S., Guan, Y., … & Ewart, H. S. (2007). Immunostimulatory principles from Chlorella pyrenoidosa—Part 1: Isolation and biological assessment in vitro. Phytomedicine14(1), 57-64.
 25. Cheng, F. C., Lin, A., Feng, J. J., Mizoguchi, T., Takekoshi, H., Kubota, H., … & Naoki, Y. (2004). Effects of chlorella on activities of protein tyrosine phosphatases, matrix metalloproteinases, caspases, cytokine release, B and T cell proliferations, and phorbol ester receptor binding. Journal of medicinal food7(2), 146-152.
 26. Pugh, N., Ross, S. A., ElSohly, H. N., ElSohly, M. A., & Pasco, D. S. (2001). Isolation of three high molecular weight polysaccharide preparations with potent immunostimulatory activity from Spirulina platensis, Aphanizomenon flos-aquae and Chlorella pyrenoidosa. Planta medica67(08), 737-742.
 27. Merchant, R. E., Rice, C. D., & Young, H. F. (1990). Dietary Chlorella pyrenoidosa for patients with malignant glioma: effects on immunocompetence, quality of life, and survival. Phytotherapy Research4(6), 220-231.
 28. Merchant, R. E., & Andre, C. A. (2001). A review of recent clinical trials of the nutritional supplement Chlorella pyrenoidosa in the treatment of fibromyalgia, hypertension, and ulcerative colitis. Alternative therapies in health and medicine7(3), 79-92.
 29. Peirce, A. (1999). American pharmaceutical association practical guide to natural medicines.
 30. Jitsukawa, K., Suizu, R., & Hidano, A. (1984). Chlorella photosensitization: new phytophotodermatosis. International journal of dermatology23(4), 263-268.
 31. Tiberg, E., Rolfsen, W., Einarsson, R., & Dreborg, S. (1990). Detection of Chlorella‐specific IgE in mould‐sensitized children. Allergy45(7), 481-486.
 32. Krcmery Jr, V. (2000). Systemic chlorellosis, an emerging infection in humans caused by algae. International journal of antimicrobial agents15(3), 235-237.
 33. Norman, J. A., Pickford, C. J., Sanders, T. W., & Waller, M. (1988). Human intake of arsenic and iodine from seaweed‐based food supplements and health foods available in the UK. Food Additives & Contaminants5(1), 103-109.
 34. Tyml, R. (1982). Present state and possibilities of the medical use of chlorococcal algae. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultatis Medicae103, 273-279.
 35. Chidley, C., & Davison, G. (2018). The effect of Chlorella pyrenoidosa supplementation on immune responses to 2 days of intensified training. European journal of nutrition57(7), 2529-2536.
Vind een orthomoleculaire therapeut bij jou in de buurt
Sluiten