Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

Koper

Vind een orthomoleculaire therapeut bij jou in de buurt

Wat is koper?

Koper is een essentieel sporenmineraal dat in voedingsmiddelen zit. De hoogste hoeveelheden worden aangetroffen in orgaanvlees en zeevruchten, noten, zaden, graan, cacaoproducten en water, vooral water uit koperen leidingen.

Wetenschappelijke naam

Koper, Cu, Atoomnummer 29

Wat is koper?

Interesse in een orthomoleculaire opleiding?

Start nu gratis of met € 1.000,- korting met het STAP-budget! Schrijf je in en ontvang direct je STAP-aanmeldingsbewijs.

Bekijk alle STAP-opleidingen

Gebruik

Oraal wordt koper gebruikt voor het behandelen van koperdeficiëntie, bloedarmoede door koperdeficiëntie, door zink geïnduceerde koperdeficiëntie, het verbeteren van wondgenezing, de ziekte van Alzheimer, osteoartritis en osteoporose. Het wordt ook gebruikt voor infectieuze diarree en systemische lupus erythematosus (SLE). Koper wordt ook gebruikt voor acne. Een koperen spoeling wordt gebruikt in de mond voor tandplak.

Gebruik

Werking

Koper is een essentieel sporenmineraal. Het is op grote schaal te vinden in voedingsmiddelen, met name orgaanvlees, zeevruchten, noten, zaden, tarwezemelengranen, graanproducten en cacaoproducten.

Biochemisch werkt koper als een katalytisch middel via de vele koperen metallo-enzymen die werken als oxidasen. Amineoxidasen zijn belangrijk in een verscheidenheid aan processen, waaronder allergische reacties, afbraak van serotonine en catecholamine en de ontwikkeling van bindweefsel. Ferroxidasen, koper-enzymen in het plasma, zijn vereist voor ferro-ijzeroxidatie en binding van ijzer aan transferrine. Het belangrijkste kopereiwit in plasma ferroxidase I, ook wel ceruloplasmine genoemd, kan antioxiderende functies hebben. Een ander koper-enzym, cytochroom-c-oxidase, is een mitochondriaal enzym dat de reductie van zuurstof tot water katalyseert om de ATP-synthese te voeden. Cytochroom-c-oxidase komt het meest voor in zeer metabolische weefsels, waaronder het hart, de hersenen en de lever. Andere koper-enzymen zijn verantwoordelijk voor precursoren van dopo- en melatoninevorming, omzetting van dopamine in norepinefrine, productie van amiden en bescherming tegen schade door vrije radicalen.

De activiteit van koper-enzymen neemt af met depletie van koper (7135). Kopergebrek bij de mens is zeldzaam, maar is in verband gebracht met excessieve zinkinname, intestinale bypass-operaties, parenterale voeding en ondervoeding bij zuigelingen. Kopergebrek manifesteert zich door normocytische hypochrome anemie, leukopenie en neutropenie. Bij zuigelingen en kinderen kan osteoporose worden waargenomen. Er is geen enkele laboratoriumtest beschikbaar om koperdeficiëntie te bepalen. Diagnose van koperdeficiëntie wordt gemaakt door verschillende indicatoren, waaronder serum- of plasma-koperconcentratie, ceruloplasmine-concentratie en erytrocyt-superoxide-dismutaseactiviteit.

Bij oudere vrouwen resulteert de opname van sporenelementen, waaronder koper, in een met calcium aangevuld dieet, in het vertragen van botverlies. Het werkingsmechanisme is echter onduidelijk aangezien andere onderzoeken bij mensen suggereren dat koper geen invloed heeft op verschillende markers van het botmetabolisme, waaronder serumosteocalcine (een marker voor botvorming), urine-creatinineconcentratie, de urinaire pyridinoline-urinaire creatinineverhouding (een marker van botresorptie) en de deoxypyridinoline-urinaire creatinine excretieratio (een marker van botresorptie).

Voorlopig onderzoek suggereert dat kopersupplementen de vorming van lupus erythematosuscellen in diermodellen van collageenziekte kunnen verminderen. Kopersuppletie lijkt echter geen symptomen van de ziekte bij mensen te beïnvloeden.

Er zijn aanwijzingen uit observationele studies dat mensen met de ziekte van Alzheimer hogere niveaus van vrij koper in hun bloed hebben dan mensen zonder de ziekte. Dit kan leiden tot verhoogde niveaus van vrij koper in de hersenen, toenemende oxidatieve stress en het draagt bij aan neurologische schade.

Werking

Veiligheid

Veilig

Indien oraal en geschikt gebruikt. Koper is veilig in hoeveelheden die niet hoger zijn dan 10 mg per dag, het aanvaardbare bovenste inname niveau (UL).

Kinderen

Waarschijnlijk veilig

Bij mondeling en passend gebruik. Koper is veilig in hoeveelheden die de UL van 1 mg per dag niet overschrijden voor kinderen van 1 tot 3 jaar, 3 mg per dag voor kinderen van 4 tot 8 jaar, 5 mg per dag voor kinderen van 9 tot 13 jaar en 8 mg per dag voor adolescenten.

Zwangerschap

Waarschijnlijk veilig

Indien oraal en op de juiste manier gebruikt. Koper is veilig in hoeveelheden die de UL van 8 mg per dag niet overschrijden voor vrouwen van 14 tot 18 jaar, of 10 mg per dag voor vrouwen van 19 jaar en ouder.

Lactatie

Indien oraal en geschikt gebruikt. Koper is veilig in hoeveelheden die de UL van 10 mg per dag niet overschrijden voor vrouwen die borstvoeding geven 19 jaar of ouder, of 8 mg per dag voor vrouwen die borstvoeding geven in de leeftijd van 14 tot 18 jaar.

Effectiviteit

Koper tekort
Het oraal of intraveneus innemen van koper is effectief voor de behandeling van koperdeficiëntie en anemie als gevolg van koperdeficiëntie. Kopergebrek is zeldzaam. Het wordt het meest gezien bij mensen die langdurige parenterale voeding krijgen.

Acne
Voorlopig klinisch onderzoek toont aan dat het innemen van een specifiek combinatieproduct dat koper (NicAzel, Elorac Inc., Vernon Hills, IL) bevat, ontstekingslesies vermindert bij patiënten met inflammatoire acne.

Tandplak
Voorlopig klinisch onderzoek suggereert dat het spoelen van de mond met een oplossing van koper 1,1 mmol / L gedurende 4 dagen de accumulatie van plaque vermindert in vergelijking met een placebo-oplossing.

Osteoporose
Voorlopig klinisch onderzoek toont aan dat het innemen van koper in combinatie met zink, mangaan en calcium het botverlies bij postmenopauzale vrouwen kan vertragen.

Veiligheid

Bijwerkingen

oraal gezien wordt koper over het algemeen goed verdragen. Gastro-intestinale bijwerkingen zijn de meest voorkomende en omvatten buikpijn, krampen, misselijkheid, diarree en braken.

Kopertoxiciteit is zeldzaam bij mensen, behalve bij mensen met een erfelijk defect in de koperhomeostase. Symptomen van acute kopervergiftiging omvatten misselijkheid, braken, bloedige diarree, hypotensie, hemolytische anemie, uremie en cardiovasculaire collaps. Chronische blootstellingsverschijnselen omvatten huidverkleuring, sporadische koorts, braken, epigastrische pijn, diarree en geelzucht.

Bijwerkingen

Interacties

Medicijnen

Ethambutol (Myambutol)
Ethambutol cheleert koper. Weefseluitputting van koper kan optreden. Er wordt gesuggereerd dat koperen chelatie in het netvlies kan bijdragen aan door ethambutol geïnduceerde optische neuropathie. Chelatie van koperionen in cytochroom-c oxidase kan mitochondriale activiteit in axonen van de oogzenuw remmen. Of aanvullend koper deze bijwerking kan voorkomen, is niet bekend. Voorlopig bewijs suggereert dat kopersupplementen de antimicrobiële werking van ethambutol niet remmen.

Penicillamine (Cuprimine, Depen)
Penicillamine chelaat koper in het maagdarmkanaal vermindert de absorptie. De behoefte aan kopersuppletie bij ziekten zoals reumatoïde artritis (RA) is niet voldoende bestudeerd. Indien gebruikt, moeten kopersupplementen worden gescheiden van penicillamine met ten minste 2 uur.

Zidovudine (Retrovir, AZT)
Verlaagde plasma-koperconcentraties worden gevonden bij sommige mensen met een HIV-infectie die werden behandeld met zidovudine. Voorlopig bewijs suggereert echter dat dit gunstig is; AIDS-patiënten met lagere kopergehalten lijken een klein overlevingsvoordeel te hebben. Adviseer patiënten op zidovudine geen kopersupplementen in te nemen, tenzij dit wordt aanbevolen door hun arts.

Kruiden en supplementen

IJzer
Sommige onderzoeken suggereren dat bij zuigelingen, hoge ijzerconcentraties in de formule de absorptie van koper kunnen verminderen en de koperstatus kunnen verlagen. Bij gezonde baby’s die borstvoeding krijgen (6-9 maanden oud), lijken ijzersupplementen de koperabsorptie niet te beïnvloeden. Het is niet bekend of dit klinisch significant is of dat ijzersupplementen de koperabsorptie bij volwassenen beïnvloeden.

Gegevens over het effect van koper op ijzeropname zijn ook tegenstrijdig. Sommige ex vivo studies rapporteren verminderde ijzerabsorptie door concurrentie tussen koper en ijzer voor dezelfde transporters in cellen van de darmwand, terwijl andere dat niet doen. Bij gezonde volwassen vrouwen lijkt het innemen van oplossingen met kopersulfaat met ferrosulfaat, waarbij molaire verhoudingen van 0,5 mg elementair ijzer en koper-ijzer worden verkregen tussen 0,5: 1 en 8: 1, geen invloed op de ijzerabsorptie bij elke koperdosis. Bij een vergelijkbare groep vrouwen houdt het geven van de supplementen in dezelfde doses, maar in capsules en met de toevoeging van ascorbinezuur, verband met een vermindering van de ijzerabsorptie bij de hoogste koperdosis. Koper in hoge concentraties kan de ijzerabsorptie voldoende verminderen om het versterkende effect van ascorbinezuur teniet te doen. Het is onwaarschijnlijk dat dit gebeurt bij typische niveaus van koper in het dieet, of bij doses die gewoonlijk worden aangetroffen in supplementen.

Vitamine C
Dagelijks ingenomen vitamine C 1500 mg verlaagt de serumconcentraties van koper en het kopertransportproteïne, ceruloplasmine, bij jonge mannen. De zuurgraad van vitamine C kan koper in de darm omzetten in een minder opneembare vorm. Het is onwaarschijnlijk dat dit klinisch significant is tenzij de inname van koper door de voeding laag is.

Zink
grote hoeveelheden zink kunnen de absorptie van koper remmen, vanwege competitie om absorptie vanuit de darm. Toxische niveaus van zinkinname kunnen een aanzienlijk kopergebrek en bijbehorende bloedarmoede veroorzaken. Evenzo kunnen relatief grote hoeveelheden koper de zinkabsorptie verminderen, hoewel dit bij kinderen meer voorkomt dan bij volwassenen.

Voedsel

Geen bijwerkingen bekend.

Lab testen

Geen bijwerkingen bekend.

Ziektes

Hemodialyse
Patiënten die hemodialyse ondergaan, lopen risico op koperdeficiëntie. Kopersuppletie kan nodig zijn bij deze patiënten.

Idiopathische koppertoxicose
Kopersuppletie kan deze genetische toestand verergeren.

Indian childhood cirrhosis
Kopersuppletie kan deze genetische conditie verergeren.

Ziekte van wilson
Koperssupplementen kunnen deze aandoening verergeren of de penicillamine-therapie verstoren.

Interacties

Dosering

Volwassen

Oraal

Het National Institute of Medicine heeft voor volwassenen een aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) vastgesteld. Voor mannen en vrouwen van 19 jaar en ouder is de RDA 900 mcg / dag. Voor zwangerschap is de RDA 1000 mcg / dag en tijdens lactatie 1300 mcg / dag. De gemiddelde voedingsinname van koper door Amerikaanse vrouwen bedraagt ​​1,0 tot 1,1 mg per dag, mannen consumeren 1,2 tot 1,6 mg / dag.

Acne
Een specifiek combinatieproduct dat koper (NicAzel, Elorac Inc., Vernon Hills, IL) bevat is gebruikt. Andere bestanddelen zijn nicotinamide, azelaïnezuur, zink, pyridoxine en foliumzuur. De specifieke hoeveelheden van elk ingrediënt zijn niet bekend.

Kopergebrek
Doses tot 0,1 mg / kg cuprisulfaat per dag zijn gebruikt.

Osteoporose
Koper 2,5 mg, gecombineerd met zink 15 mg, mangaan 5 mg en calcium 1000 mg gedurende 2 jaar is gebruikt.

Tandplak
Een koperen spoeling van 1,1 mM per dag gedurende 4 dagen is gebruikt.

Kinderen

Oraal

Het National Institute of Medicine heeft de Adequate inname (AI) van koper voor zuigelingen bepaald: 0 tot 6 maanden, 200 mcg (30 mcg / kg / dag); 7 tot 12 maanden, 220 mcg (24 mcg / kg / dag). Voor kinderen is een aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) vastgesteld: 1 tot 3 jaar, 340 mcg / dag; 4 tot 8 jaar, 440 mcg / dag; 9 tot 13, 700 mcg / dag; 14 tot 18 jaar, 890 mcg / dag. Voor zwangerschap is de RDA 1000 mcg / dag en lactatie 1300 mcg / dag voor meisjes van alle leeftijden (7135).

Acne
bij kinderen van 12 jaar en ouder is een specifiek combinatieproduct met koper (NicAzel, Elorac Inc., Vernon Hills, IL) gebruikt. Andere bestanddelen zijn nicotinamide, azelaïnezuur, zink, pyridoxine en foliumzuur. De specifieke hoeveelheden van elk ingrediënt zijn niet bekend.

Dosering
Referenties
 • McEvoy GK, ed. AHFS Drug Information. Bethesda, MD: American Society of Health-System Pharmacists, 1998.
 • Ellenhorn MJ, et al. Ellenhorn’s Medical Toxicology: Diagnoses and Treatment of Human Poisoning. 2nd ed. Baltimore, MD: Williams & Wilkins, 1997.
 • Gossel TA, Bricker JD. Principles of Clinical Toxicology. New York, NY:Raven Press, 1994.
 • Hardman JG, Limbird LL, Molinoff PB, eds. Goodman and Gillman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics, 9th ed. New York, NY: McGraw-Hill, 1996.
 • Clarkson PM, Haymes EM. Trace mineral requirements for athletes. Int J Sport Nutr 1994;4:104-19. View abstract.
 • Clarkson PM. Minerals: exercise performance and supplementation in athletes. J Sports Sci 1991;9:91-116. View abstract.
 • Campbell WW, Anderson RA. Effects of aerobic exercise and training on the trace minerals chromium, zinc and copper. Sports Med 1987 4:9-18. View abstract.
 • Broun ER, Greist A, Tricot G, Hoffman R. Excessive zinc ingestion. A reversible cause of sideroblastic anemia and bone marrow depression. JAMA 1990;264:1441-3. View abstract.
 • Sandstead HH. Requirements and toxicity of essential trace elements, illustrated by zinc and copper. Am J Clin Nutr 1995;61:621S-4S. View abstract.
 • Brewer GJ, Dick RD, Johnson VD, et al. Treatment of Wilson’s disease with zinc: XV long-term follow-up studies. J Lab Clin Med 1998;132:264-78. View abstract.
 • Weight LM, Noakes TD, Labadarios D, et al. Vitamin and mineral status of trained athletes including the effects of supplementation. Am J Clin Nutr 1988;47:186-91. View abstract.
 • Finley EB, Cerklewski FL. Influence of ascorbic acid supplementation on copper status in young adult men. Am J Clin Nutr 1983;37:553-6. View abstract.
 • Strause L, Saltman P, Smith KT, et al. Spinal bone loss in postmenopausal women supplemented with calcium and trace minerals. J Nutr 1994;124:1060-4. View abstract.
 • Murry JJ, Healy MD. Drug-mineral interactions: a new responsibility for the hospital dietician. J Am Diet Assoc 1991;91:66-73. View abstract.
 • Campbell IA, Elmes PC. Ethambutol and the eye: zinc and copper (letter). Lancet 1975;2:711. View abstract.
 • Segal S, Kaminski S. Drug-nutrient interactions. American Druggist 1996 Jul;42-8.
 • Kozak SF, Inderlied CB, Hsu HY, et al. The role of copper on ethambutol’s antimicrobial action and implications for ethambutol-induced optic neuropathy. Diag Microbiol Infect Dis 1998;30:83-7. View abstract.
 • Baum MK, Javier JJ, Mantero-Atienza E, et al. Zidovudine-associated adverse reactions in a longitudinal study of asymptomatic HIV-1-infected homosexual males. J Acquir Immune Defic Syndr 1991;4:1218-26. View abstract.
 • Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Vitamin A, Vitamin K, Arsenic, Boron, Chromium, Copper, Iodine, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Silicon, Vanadium, and Zinc. Washington, DC: National Academy Press, 2002. Available at: www.nap.edu/books/0309072794/html/.
 • Lai H, Lai S, Shor-Posner G, et al. Plasma zinc, copper, copper:zinc ratio, and survival in a cohort of HIV-1-infected homosexual men. J Acquir Immune Defic Syndr Human Retrovirol 2001;27:56-62. View abstract.
 • Cole A, May PM, Williams DR. Metal binding by pharmaceuticals. Part 1. Copper(II) and zinc(II) interactions following ethambutol administration. Agents Actions 1981;11:296-305. View abstract.
 • Cantilena LR, Klaassen CD. The effect of chelating agents on the excretion of endogenous metals. Toxicol Appl Pharmacol 1982;63:344-50. View abstract.
 • Berger MM, Shenkin A, Revelly JP, et al. Copper, selenium, zinc, and thiamine balances during continuous venovenous hemodiafiltration in critically ill patients. Am J Clin Nutr 2004;80:410-6. View abstract.
 • Nechifor M, Vaideanu C, Palamaru I, et al. The influence of some antipsychotics on erythrocyte magnesium and plasma magnesium, calcium, copper and zinc in patients with paranoid schizophrenia. J Am Coll Nutr 2004;23:549S-51S. View abstract.
 • Duffy EM, Meenagh GK, McMillan SA, et al. The clinical effect of dietary supplementation with omega-3 fish oils and/or copper in systemic lupus erythematosus. J Rheumatol 2004;31:1551-6. View abstract.
 • Castillo-Duran, C., Vial, P., and Uauy, R. Oral copper supplementation: effect on copper and zinc balance during acute gastroenteritis in infants. Am.J.Clin.Nutr. 1990;51(6):1088-1092. 2349923. View abstract.
 • Salim, S, Farquharson, J, Arneil, G, et al. Dietary copper intake in artificially fed infants. Arch Dis.Child 1986;61(11):1068-1075. 3789787. View abstract.
 • Valberg, LS, Flanagan, PR, Chamberlain, MJ. Effects of iron, tin, and copper on zinc absorption in humans. Am J Clin Nutr 1984;40(3):536-541. View abstract.
 • Rhee, Y. S., Hermann, J. R., Burnham, K., Arquitt, A. B., and Stoecker, B. J. The effects of chromium and copper supplementation on mitogen-stimulated T cell proliferation in hypercholesterolaemic postmenopausal women. Clin.Exp.Immunol. 2002;127(3):463-469. View abstract.
 • Rahman, B., Rahman, M. A., and Hassan, Z. Copper and caeruloplasmin in schizophrenia. Biochem Soc Trans 1976;4(6):1138-1139. View abstract.
 • Baker, A., Harvey, L., Majask-Newman, G., Fairweather-Tait, S., Flynn, A., and Cashman, K. Effect of dietary copper intakes on biochemical markers of bone metabolism in healthy adult males. Eur.J.Clin.Nutr. 1999;53(5):408-412. View abstract.
 • O’Donohue, J., Reid, M., Varghese, A., Portmann, B., and Williams, R. A case of adult chronic copper self-intoxication resulting in cirrhosis. Eur J Med Res 6-28-1999;4(6):252. View abstract.
 • Baker, A., Turley, E., Bonham, M. P., O’Connor, J. M., Strain, J. J., Flynn, A., and Cashman, K. D. No effect of copper supplementation on biochemical markers of bone metabolism in healthy adults. Br.J.Nutr. 1999;82(4):283-290. View abstract.
 • Sheth, S. and Brittenham, G. M. Genetic disorders affecting proteins of iron metabolism: clinical implications. Annu Rev Med 2000;51:443-464. View abstract.
 • Herran, A., Garcia-Unzueta, M. T., Fernandez-Gonzalez, M. D., Vazquez-Barquero, J. L., Alvarez, C., and Amado, J. A. Higher levels of serum copper in schizophrenic patients treated with depot neuroleptics. Psychiatry Res 4-24-2000;94(1):51-58. View abstract.
 • Porea, T. J., Belmont, J. W., and Mahoney, D. H., Jr. Zinc-induced anemia and neutropenia in an adolescent. J Pediatr 2000;136(5):688-690. View abstract.
 • George, D. H. and Casey, R. E. Menkes disease after copper histidine replacement therapy: case report. Pediatr Dev.Pathol. 2001;4(3):281-288. View abstract.
 • Kumar, A. and Jazieh, A. R. Case report of sideroblastic anemia caused by ingestion of coins. Am J Hematol. 2001;66(2):126-129. View abstract.
 • Cashman, K. D., Baker, A., Ginty, F., Flynn, A., Strain, J. J., Bonham, M. P., O’Connor, J. M., Bugel, S., and Sandstrom, B. No effect of copper supplementation on biochemical markers of bone metabolism in healthy young adult females despite apparently improved copper status. Eur.J.Clin.Nutr. 2001;55(7):525-531. View abstract.
 • Araya, M., McGoldrick, M. C., Klevay, L. M., Strain, J. J., Robson, P., Nielsen, F., Olivares, M., Pizarro, F., Johnson, L. A., and Poirier, K. A. Determination of an acute no-observed-adverse-effect level (NOAEL) for copper in water. Regul.Toxicol.Pharmacol. 2001;34(2):137-145. View abstract.
 • Olatunbosun, D. A., Akindele, M. O., Adadevoh, B. K., and Asuni, T. Serum copper in schizophrenia in Nigerians. Br J Psychiatry 1975;127:119-121. View abstract.
 • Kirodian, B. G., Gogtay, N. J., Udani, V. P., and Kshirsagar, N. A. Treatment of Menkes disease with parenteral copper histidine. Indian Pediatr 2002;39(2):183-185. View abstract.
 • Kimura, A., Yoshino, H., and Yuasa, T. [A case of cerebellar degeneration with schizophrenia-like psychosis, severe iron deficiency, hypoceruloplasminemia and abnormal electroretinography: a new syndrome?]. Rinsho Shinkeigaku 2001;41(8):507-511. View abstract.
 • Gregg, X. T., Reddy, V., and Prchal, J. T. Copper deficiency masquerading as myelodysplastic syndrome. Blood 8-15-2002;100(4):1493-1495. View abstract.
 • Bonham, M., O’Connor, J. M., McAnena, L. B., Walsh, P. M., Downes, C. S., Hannigan, B. M., and Strain, J. J. Zinc supplementation has no effect on lipoprotein metabolism, hemostasis, and putative indices of copper status in healthy men. Biol.Trace Elem.Res. 2003;93(1-3):75-86. View abstract.
 • Harvey, L. J., Majsak-Newman, G., Dainty, J. R., Lewis, D. J., Langford, N. J., Crews, H. M., and Fairweather-Tait, S. J. Adaptive responses in men fed low- and high-copper diets. Br J Nutr 2003;90(1):161-168. View abstract.
 • Irving, J. A., Mattman, A., Lockitch, G., Farrell, K., and Wadsworth, L. D. Element of caution: a case of reversible cytopenias associated with excessive zinc supplementation. CMAJ. 7-22-2003;169(2):129-131. View abstract.
 • Tokdemir, M., Polat, S. A., Acik, Y., Gursu, F., Cikim, G., and Deniz, O. Blood zinc and copper concentrations in criminal and noncriminal schizophrenic men. Arch Androl 2003;49(5):365-368. View abstract.
 • Czeizel, A. E. and Dudas, I. Prevention of the first occurrence of neural-tube defects by periconceptional vitamin supplementation. N Engl.J Med 12-24-1992;327(26):1832-1835. View abstract.
 • DOGAN, S., KELER, M., and PERSIC, N. [Copper in blood in schizophrenia; a problem of pathophysiology of schizophrenia.]. Acta Med Iugosl. 1955;9(1):60-70. View abstract.
 • OZEK, M. [Research on copper metabolism in several forms of schizophrenia.]. Arch Psychiatr.Nervenkr.Z Gesamte Neurol.Psychiatr. 1957;195(4):408-423. View abstract.
 • BAKWIN, R. M., MOSBACH, E. H., and BAKWIN, H. Concentration of copper in serum of children with schizophrenia. Pediatrics 1961;27:642-644. View abstract.
 • BAKWIN, R. M. Ceruloplasmin activity and copper levels in the serum of children with schizophrenia. J Am Med Womens Assoc 1961;16:522-523. View abstract.
 • KOEGLER, R. R., COLBERT, E. G., and EIDUSON, S. Wanted: a biochemical test for schizophrenia. Calif.Med 1961;94:26-29. View abstract.
 • KOLAKOWSKA, T., SZAJBEL, W., and MURAWSKI, K. [Serum ceruloplasmin and copper in schizophrenia.]. Neurol.Neurochir.Psychiatr.Pol. 1960;10:691-696. View abstract.
 • MAAS, J. W., GLESER, G. C., and GOTTSCHALK, L. A. Schizophrenia, anxiety, and biochemical factors. The rate of oxidation of N, N-dimethyl-p-phenylenediamine by plasma and levels of serum copper and plasma ascorbic acid. Arch Gen.Psychiatry 1961;4:109-118. View abstract.
 • MUNCH-PETERSEN, S. On serum copper in patients with schizophrenia. Acta Psychiatr.Neurol. 1951;25(4):423-427. View abstract.
 • Yamazaki, H., Fujieda, M., Togashi, M., Saito, T., Preti, G., Cashman, J. R., and Kamataki, T. Effects of the dietary supplements, activated charcoal and copper chlorophyllin, on urinary excretion of trimethylamine in Japanese trimethylaminuria patients. Life Sci. 4-16-2004;74(22):2739-2747. View abstract.
 • Yanik, M., Kocyigit, A., Tutkun, H., Vural, H., and Herken, H. Plasma manganese, selenium, zinc, copper, and iron concentrations in patients with schizophrenia. Biol Trace Elem.Res 2004;98(2):109-117. View abstract.
 • Araya, M., Olivares, M., Pizarro, F., Llanos, A., Figueroa, G., and Uauy, R. Community-based randomized double-blind study of gastrointestinal effects and copper exposure in drinking water. Environ.Health Perspect. 2004;112(10):1068-1073. View abstract.
 • Gorter, R. W., Butorac, M., and Cobian, E. P. Examination of the cutaneous absorption of copper after the use of copper-containing ointments. Am J Ther 2004;11(6):453-458. View abstract.
 • Willis, M. S., Monaghan, S. A., Miller, M. L., McKenna, R. W., Perkins, W. D., Levinson, B. S., Bhushan, V., and Kroft, S. H. Zinc-induced copper deficiency: a report of three cases initially recognized on bone marrow examination. Am J Clin Pathol 2005;123(1):125-131. View abstract.
 • Turnlund, J. R., Keyes, W. R., Kim, S. K., and Domek, J. M. Long-term high copper intake: effects on copper absorption, retention, and homeostasis in men. Am J Clin Nutr 2005;81(4):822-828. View abstract.
 • Munakata, M., Sakamoto, O., Kitamura, T., Ishitobi, M., Yokoyama, H., Haginoya, K., Togashi, N., Tamura, H., Higano, S., Takahashi, S., Ohura, T., Kobayashi, Y., Onuma, A., and Iinuma, K. The effects of copper-histidine therapy on brain metabolism in a patient with Menkes disease: a proton magnetic resonance spectroscopic study. Brain Dev. 2005;27(4):297-300. View abstract.
 • Sheela, S. R., Latha, M., Liu, P., Lem, K., and Kaler, S. G. Copper-replacement treatment for symptomatic Menkes disease: ethical considerations. Clin Genet. 2005;68(3):278-283. View abstract.
 • Bugel, S., Harper, A., Rock, E., O’Connor, J. M., Bonham, M. P., and Strain, J. J. Effect of copper supplementation on indices of copper status and certain CVD risk markers in young healthy women. Br.J Nutr 2005;94(2):231-236. View abstract.
 • Wolf, T. L., Kotun, J., and Meador-Woodruff, J. H. Plasma copper, iron, ceruloplasmin and ferroxidase activity in schizophrenia. Schizophr.Res 2006;86(1-3):167-171. View abstract.
 • Miller, T. R., Wagner, J. D., Baack, B. R., and Eisbach, K. J. Effects of topical copper tripeptide complex on CO2 laser-resurfaced skin. Arch Facial.Plast.Surg 2006;8(4):252-259. View abstract.
 • Abdullah, A. Z., Strafford, S. M., Brookes, S. J., and Duggal, M. S. The effect of copper on demineralization of dental enamel. J Dent Res 2006;85(11):1011-1015. View abstract.
 • Henry, N. L., Dunn, R., Merjaver, S., Pan, Q., Pienta, K. J., Brewer, G., and Smith, D. C. Phase II trial of copper depletion with tetrathiomolybdate as an antiangiogenesis strategy in patients with hormone-refractory prostate cancer. Oncology 2006;71(3-4):168-175. View abstract.
 • Weis, S., Haybaeck, J., Dulay, J. R., and Llenos, I. C. Expression of cellular prion protein (PrP(c)) in schizophrenia, bipolar disorder, and depression. J Neural Transm. 2008;115(5):761-771. View abstract.
 • Kessler, H., Bayer, T. A., Bach, D., Schneider-Axmann, T., Supprian, T., Herrmann, W., Haber, M., Multhaup, G., Falkai, P., and Pajonk, F. G. Intake of copper has no effect on cognition in patients with mild Alzheimer’s disease: a pilot phase 2 clinical trial. J Neural Transm. 2008;115(8):1181-1187. View abstract.
 • Sorenson, J. R. Evaluation of copper complexes as potential anti-arthritic drugs. J Pharm Pharmacol 1977;29(7):450-452. View abstract.
 • Tashiro, A., Satodate, R., and Segawa, I. Histological changes in cardiac hemochromatosis improved by an iron-chelating agent. A biopsy case. Acta Pathol Jpn. 1990;40(4):288-292. View abstract.
 • Jendryczko, A., Drozdz, M., and Magner, K. Antilupus activity of copper (II). Exp Pathol. 1985;28(3):187-189. View abstract.
 • August, D., Janghorbani, M., and Young, V. R. Determination of zinc and copper absorption at three dietary Zn-Cu ratios by using stable isotope methods in young adult and elderly subjects. Am J Clin Nutr 1989;50(6):1457-1463. View abstract.
 • Strain, J. J. A reassessment of diet and osteoporosis–possible role for copper. Med Hypotheses 1988;27(4):333-338. View abstract.
 • Simon, S. R., Branda, R. F., Tindle, B. F., and Burns, S. L. Copper deficiency and sideroblastic anemia associated with zinc ingestion. Am J Hematol. 1988;28(3):181-183. View abstract.
 • Skalski, M. [Disorders of copper metabolism]. Wiad.Lek. 8-15-1986;39(16):1120-1123. View abstract.
 • Patterson, W. P., Winkelmann, M., and Perry, M. C. Zinc-induced copper deficiency: megamineral sideroblastic anemia. Ann Intern Med 1985;103(3):385-386. View abstract.
 • Silverstone, B. Z., Landau, L., Berson, D., and Sternbuch, J. Zinc and copper metabolism in patients with senile macular degeneration. Ann.Ophthalmol. 1985;17(7):419-422. View abstract.
 • Tyrer, S. P., Delves, H. T., and Weller, M. P. CSF copper in schizophrenia. Am J Psychiatry 1979;136(7):937-939. View abstract.
 • Ashkenazi, A., Levin, S., Djaldetti, M., Fishel, E., and Benvenisti, D. The syndrome of neonatal copper deficiency. Pediatrics 1973;52(4):525-533. View abstract.
 • Chugh, T. D., Dhingra, R. K., Gulati, R. C., and Bathla, J. C. Copper metabolism in schizophrenia. Indian J Med Res 1973;61(8):1147-1152. View abstract.
 • Puzynski, S. [Studies of the significance of disturbances in the metabolism of copper, ceruloplasmin and ascorbic acid in the pathogenesis of schizophrenia]. Rocz.Akad.Med Im Juliana Marchlewskiego Bialymst. 1969;14:99-162. View abstract.
 • Chitre, V. S. and Punekar, B. D. Changes in serum copper and PPD-oxidase in different diseases. II. Comparative studies in Wilson’s disease schizophrenia and Parkinsonism. Indian J Med Res 1970;58(5):563-573. View abstract.
 • Burdeinyi, A. F. [Levels of copper and zinc in the blood of patients with various types of schizophrenia]. Zh.Nevropatol.Psikhiatr.Im S.S.Korsakova 1967;67(7):1041-1043. View abstract.
 • da Silveira, S. V., Canato, C., de Jorge, F. B., and Delascio, D. [Copper, iron, magnesium and sulfur in the serum of pregnant women with sideroblastic anemia before, during, and after parenteral iron infusion therapy]. Matern.Infanc.(Sao Paulo) 1967;26(3):269-273. View abstract.
 • Rivera Bandres J. [On some recently well-known anemias]. Rev Esp.Enferm.Apar.Dig 1966;25(8):942-958. View abstract.
 • Shore, D., Potkin, S. G., Weinberger, D. R., Torrey, E. F., Henkin, R. I., Agarwal, R. P., Gillin, J. C., and Wyatt, R. J. CSF copper concentrations in chronic schizophrenia. Am J Psychiatry 1983;140(6):754-757. View abstract.
 • Lei, K. Y. Oxidation, excretion, and tissue distribution of [26-14C] cholesterol in copper-deficient rats. J.Nutr. 1978;108(2):232-237. View abstract.
 • Freycon, F. and Pouyau, G. [Rare nutritional deficiency anemia: deficiency of copper and vitamin E]. Sem.Hop. 2-17-1983;59(7):488-493. View abstract.
 • Castillo-Duran, C., Fisberg, M., Valenzuela, A., Egana, J. I., and Uauy, R. Controlled trial of copper supplementation during the recovery from marasmus. Am.J.Clin.Nutr. 1983;37(6):898-903. View abstract.
 • Kappel, L. C., Ingraham, R. H., Morgan, E. B., and Babcock, D. K. Plasma copper concentration and packed cell volume and their relationships to fertility and milk production in Holstein cows. Am.J.Vet.Res. 1984;45(2):346-350. View abstract.
 • Humphries, W. R., Phillippo, M., Young, B. W., and Bremner, I. The influence of dietary iron and molybdenum on copper metabolism in calves. Br.J.Nutr. 1983;49(1):77-86. View abstract.
 • Klevay, L. M. Interactions of copper and zinc in cardiovascular disease. Ann.N.Y.Acad.Sci. 1980;355:140-151. View abstract.
 • Waler, S. M. and Rolla, G. Comparison between plaque inhibiting effect of chlorhexidine and aqueous solutions of copper- and silver-ions. Scand J Dent.Res 1982;90(2):131-133. View abstract.
 • Klevay, L. M. The influence of copper and zinc on the occurrence of ischemic heart disease. J.Environ.Pathol.Toxicol. 1980;4(2-3):281-287. View abstract.
 • Bowman, M. B. and Lewis, M. S. The copper hypothesis of schizophrenia: a review. Neurosci.Biobehav.Rev 1982;6(3):321-328. View abstract.
 • Gillin, J. C., Carpenter, W. T., Hambidge, K. M., Wyatt, R. J., and Henkin, R. I. Zinc and copper in patients with schizophrenia. Encephale 1982;8(3):435-444. View abstract.
 • Klevay, L. M., Reck, S. J., Jacob, R. A., Logan, G. M., Jr., Munoz, J. M., and Sandstead, H. H. The human requirement for copper. I. Healthy men fed conventional, American diets. Am.J.Clin.Nutr. 1980;33(1):45-50. View abstract.
 • Kelley, D. S., Daudu, P. A., Taylor, P. C., Mackey, B. E., and Turnlund, J. R. Effects of low-copper diets on human immune response. Am.J.Clin.Nutr. 1995;62(2):412-416. View abstract.
 • May, A. and Fitzsimons, E. Sideroblastic anaemia. Baillieres Clin Haematol. 1994;7(4):851-879. View abstract.
 • Fiske, D. N., McCoy, H. E., III, and Kitchens, C. S. Zinc-induced sideroblastic anemia: report of a case, review of the literature, and description of the hematologic syndrome. Am J Hematol. 1994;46(2):147-150. View abstract.
 • Kreuder, J., Otten, A., Fuder, H., Tumer, Z., Tonnesen, T., Horn, N., and Dralle, D. Clinical and biochemical consequences of copper-histidine therapy in Menkes disease. Eur J Pediatr 1993;152(10):828-832. View abstract.
 • Sarkar, B., Lingertat-Walsh, K., and Clarke, J. T. Copper-histidine therapy for Menkes disease. J Pediatr 1993;123(5):828-830. View abstract.
 • Ramadurai, J., Shapiro, C., Kozloff, M., and Telfer, M. Zinc abuse and sideroblastic anemia. Am J Hematol. 1993;42(2):227-228. View abstract.
 • Perry, A. R., Pagliuca, A., Fitzsimons, E. J., Mufti, G. J., and Williams, R. Acquired sideroblastic anaemia induced by a copper-chelating agent. Int J Hematol. 1996;64(1):69-72. View abstract.
 • Rodriguez, E. and Diaz, C. Iron, copper and zinc levels in urine: relationship to various individual factors. J Trace Elem.Med Biol 1995;9(4):200-209. View abstract.
 • Van Wouwe, J. P. and Veldhuizen, M. Growth characteristics in laboratory animals fed zinc-deficient, copper-deficient, of histidine-supplemented diets. Biol.Trace Elem.Res. 1996;55(1-2):71-77. View abstract.
 • Shackel, N. A., Day, R. O., Kellett, B., and Brooks, P. M. Copper-salicylate gel for pain relief in osteoarthritis: a randomised controlled trial. Med J Aust. 8-4-1997;167(3):134-136. View abstract.
 • Christodoulou, J., Danks, D. M., Sarkar, B., Baerlocher, K. E., Casey, R., Horn, N., Tumer, Z., and Clarke, J. T. Early treatment of Menkes disease with parenteral copper-histidine: long-term follow-up of four treated patients. Am J Med Genet. 3-5-1998;76(2):154-164. View abstract.
 • Bureau, I., Lewis, C. G., and Fields, M. Effect of hepatic iron on hypercholesterolemia and hypertriacylglycerolemia in copper-deficient fructose-fed rats. Nutrition 1998;14(4):366-371. View abstract.
 • Brown, N. A., Bron, A. J., Harding, J. J., and Dewar, H. M. Nutrition supplements and the eye. Eye 1998;12 ( Pt 1):127-133. View abstract.
 • Walker, W. R. and Keats, D. M. An investigation of the therapeutic value of the ‘copper bracelet’-dermal assimilation of copper in arthritic/rheumatoid conditions. Agents Actions 1976;6(4):454-459. View abstract.
 • Institute of Medicine ed. Food and Nutrition Board. Dietary Reference Intakes for Vitamin A, Vitamin K, Arsenic, Boron, Chromium, Copper, Iodine, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Silicon, Vanadium, and Zinc (2000). National Academy Press;2000.
 • Patel, A., Dibley, M. J., Mamtani, M., Badhoniya, N., and Kulkarni, H. Zinc and copper supplementation in acute diarrhea in children: a double-blind randomized controlled trial. BMC.Med 2009;7:22. View abstract.
 • Shalita AR, Falcon R, Olansky A, Iannotta P, Akhavan A, Day D, Janiga A, Singri P, Kallal JE. Inflammatory acne management with a novel prescription dietary supplement. J Drugs Dermatol. 2012;11(12):1428-33. View abstract.
 • Babic Z, Tariba B, Kovacic J, Pizent A, Varnai VM, Macan J. Relevance of serum copper elevation induced by oral contraceptives: a meta-analysis. Contraception. 2013 Jun;87(6):790-800. View abstract.
 • Domellöf M, Hernell O, Abrams SA, Chen Z, Lönnerdal B. Iron supplementation does not affect copper and zinc absorption in breastfed infants. Am J Clin Nutr. 2009 Jan;89(1):185-90. View abstract.
 • Olivares M, Pizarro F, López de Romaña D, Ruz M. Acute copper supplementation does not inhibit non-heme iron bioavailability in humans. Biol Trace Elem Res. 2010 Aug;136(2):180-6. View abstract.
 • Pecanac M, Janjic Z, Komarcevic A, Pajic M, Dobanovacki D, Miskovic SS. Burns treatment in ancient times. Med Pregl. 2013 May-Jun;66(5-6):263-7. View abstract.
 • Qui Q, Zhang F, Zhu W, Wu J, Liang M. Copper in diabetes mellitus: a meta-analysis and systematic review of plasma and serum studies. Biol Trace Elem Res 2017;177(1):53-63. View abstract.
 • Walker-Smith PK, Keith DJ, Kennedy CT, Sansom JE. Allergic contact dermatitis caused by copper. Contact Dermatitis 2016;75(3):186-7. View abstract.
 • Olivares M, Figueroa C, Pizarro F. Acute copper and ascorbic acid supplementation inhibits non-heme iron absorption in humans. Biol Trace Elem Res 2016;172(2):315-9. View abstract.
 • Patel AB, Dibley MJ, Mamtani M, Badhoniya N, Kulkarni H. Therapeutic zinc and copper supplementation in acute diarrhea does not influence short-term morbidity and growth: double-blind randomized controlled trial. Pediatr Infect Dis J 2013;32(1):91-3. View abstract.
 • Squitti R, Simonelli I, Ventriglia M, et al. Meta-analysis of serum non-ceruloplasmin copper in Alzheimer’s disease. J Alzheimers Dis 2014;38(4):809-22. View abstract.
Vademecum bestellen
Vademecum
Vademecum bestellen
3-secties
 • Aandoeningen
 • Monografie
 • Oplossingen

Prijs
€ 29,90 (exclusief BTW)

Bestel vademecum
Bestel vademecum
Sluiten