Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

Rozenbottel extract

In het kort
 • Rozenbottel is de vlezige schijnvrucht van een van de verschillende rozensoorten.
 • In rozenbottel treffen we onder andere vitamine C, polyfenolen, carotenoïden en tocoferolen aan.
 • Onderzoek laat zien dat rozenbottel effecten heeft als anti-veroudering, ontstekingsremmend, antibacterieel en antioxiderend.
 • Rozenbottel wordt meestal gebruikt in doseringen tot vijf gram per dag gedurende maximaal 12 weken.
 • Rozenbottel extract kan ingezet worden bij obesitas, striae, maagzweren en artrose.
In het kort

Wat is rozenbottel extract?

Rozenbottel is de vlezige schijnvrucht van de Rosa-plant, beter bekend als roos.1,2,3,4,5 Er zijn ongeveer 100 verschillende Rosa soorten gevonden in Europa, Azië en Noord-Amerika.4 Verse rozenbottel bevat vitamine C. De hoeveelheden vitamine C zijn afhankelijk van de soort, herkomst en geografische locatie.4 Het vitamine C-gehalte is het hoogst in vers fruit en het laagst in gedroogd fruit.4

Rozenbottel bevat ook verschillende carotenoïden en polyfenolen, die allemaal bijdragen aan het antioxiderende vermogen.4,6,7 Polyfenolen zoals quercetine, kaempferol, catechinen en ellaginezuur zijn geïdentificeerd. De belangrijkste carotenoïden in rozenbottel zijn bètacaroteen, lycopeen, rubixanthine, luteïne en zeaxanthine.4,7

Rozenbottel bevat verder tocoferolen, vitamine B1, vitamine E, calcium en zink.4,6,7,8 In rozenbottelzaadolie zit linolzuur, alfa-linoleenzuur, oliezuur, palmatinezuur, stearinezuur en galactolipiden.4

In de traditionele geneeskunde wordt rozenbottel gebruikt voor aandoeningen van het maagdarmstelsel, galblaas, nieren, urinewegen en huid. Ook wordt het ingezet als diureticum en laxeermiddel, om dorst te verminderen en de bloedsomloop te verbeteren.

Wat is rozenbottel extract?

Gebruik

Anti-verouderingseffecten

Rozenbottelextract heeft anti-verouderingseffecten op de huid aangetoond bij mensen.5 De anti-verouderingseffecten van rozenbottel houden waarschijnlijk verband met de antioxiderende eigenschappen van fenolen en vitamine C.4

Ontstekingsremmende effecten

In menselijk onderzoek verlaagt rozenbottel het C-reactieve proteïnegehalte bij patiënten met artrose.3 Bovendien suggereert enig onderzoek dat een specifieke formulering van Rosa canina rozenbottelpoeder (LitoZin/i-flex, Hyben Vital) de migratiesnelheid van polymorfonucleaire leukocyten in vitro kan verminderen en serum C-reactieve proteïneniveaus bij mensen kan verlagen.9,10 Deze ontstekingsremmende effecten worden niet geacht verband te houden met het vitamine C-gehalte van de formulering, maar mogelijk met een galactolipide.4,9,10,11 Ander in vitro onderzoek toont aan dat rozenbottel de aanmaak van pro-inflammatoire cytokines remt.4

Antimicrobiële effecten

Rozenbottel is van belang bij verschillende soorten infecties. Rozenbottel heeft in vitro antibacteriële effecten aangetoond tegen grampositieve en gramnegatieve bacteriestammen.4

Effecten tegen obesitas

Rozenbottel kan interessant zijn voor gewichtsverlies bij patiënten met obesitas; dit is echter nog niet aangetoond bij mensen.12 In een diermodel verminderde rozenbottelextract het viscerale buikvet. Het bestanddeel van belang is een kaempferolderivaat.4

Antioxiderende effecten

Verschillende in vitro en klinische onderzoeken suggereren dat rozenbottel de antioxidantcapaciteit, glutathion-redox en niveaus van superoxide-dismutase, catalase en glutathion verhoogt; remt lipideperoxidatie en reactieve zuurstofspecies; en verbetert de DPPH niveaus.3,4,6,8,13,14,15 Aangenomen wordt dat vitamine C, samen met verschillende polyfenolen en carotenoïden verantwoordelijk zijn voor de antioxiderende effecten van rozenbottel. Vitamine C werkt als een antioxidant, vermindert oxidanten in maagsap, lipideperoxidatie en oxidatieve DNA- en eiwitbeschadiging.4,16

Bloedplaatjesaggregatieremmende effecten

In-vitro-onderzoek bij konijnen en menselijke bloedplaatjes toont aan dat rugosine E, een ellagitannine geïsoleerd uit rozenbottel, een krachtige middel is voor bloedplaatjesaggregatie in vergelijking met andere geteste ellagitannines. De onderzoekers stelden voor dat rugosine E een ADP-receptoragonist kan zijn in bloedplaatjes van konijnen.17

Anti-ulcerogene effecten

Rozenbottel kan van belang zijn voor de bescherming tegen maagzweren. In diermodellen voorkomt rozenbottel de vorming van zweren, mogelijk door erosie van het maagslijmvlies te voorkomen.4

Dermatologische effecten

Een formulering die rozenbottelolie en andere ingrediënten bevat, kan topisch gebruikt worden om striae te behandelen en te voorkomen. Er wordt getheoretiseerd dat rozenbottelolie striae helpt voorkomen door de productie van collageen- en elastinevezels te verhogen.18 Dit effect kan worden toegeschreven aan het vitamine C-gehalte van rozenbottel. Vitamine C is nodig voor de vorming van collageen en voor weefselherstel.16,19

Renale effecten

Rozenbottel wordt traditioneel gebruikt bij nieraandoeningen. In dieronderzoek is aangetoond dat rozenbottel nierbeschadiging vermindert en het calciumoxalaat verlaagt. Het werkingsmechanisme houdt mogelijk verband met de antioxiderende en ontstekingsremmende effecten van fenolverbindingen.4

Gebruik

Werking

Artrose

Wanneer het alleen of in combinatie met andere ingrediënten wordt gebruikt, lijkt orale inname van rozenbottel de pijn te verminderen en de functie te verbeteren bij patiënten met artrose. Onderzoek toont aan dat het nemen van een specifiek rozenbottelpoeder (LitoZin/i-flex, Hyben Vital) – 2,5 gram oraal tweemaal daags gedurende 3-4 maanden – pijn en stijfheid vermindert, de functie en mobiliteit verbetert en het gebruik van medicatie vermindert in vergelijking met een placebo.10,20,21,22 Uit klinisch onderzoek bij volwassenen met knieartrose blijkt dat het gedurende 12 weken dagelijks innemen van een specifiek combinatieproduct – 24 gram Rosa canina rozenbottelfruitpuree, 160mg brandnetelblad, 108 mg duivelsklauw en 200 IE vitamine D (Rosaxan, Medagil Gesundheitsgesellschaft) – de pijn met 66% vermindert en de kwaliteit van leven verbetert, maar niet het gebruik van pijnstillers vermindert in vergelijking met een controlegroep.23 Een cross-overonderzoek laat echter gemengde resultaten zien. Rozenbottel bleek alleen effectief te zijn bij artrose wanneer het werd toegediend na, maar niet vóór, een placebobehandeling.9 Deze inconsistentie kan te wijten zijn aan een overdrachtseffect van rozenbottel of een vertraagde activiteit van het supplement.

Postoperatieve pijn

Wanneer het vlak voor de operatie wordt ingenomen, lijkt orale rozenbottel de pijn na een keizersnede te verminderen. Klinisch onderzoek toont aan dat het innemen van een enkele dosis van 1600 mg rozenbottelextract (Rosa damascena), 15 minuten voorafgaand aan de anesthesie voor een keizersnede, de behoefte aan postoperatieve analgetica vertraagt ​​en het gebruik ervan gedurende de volgende 24 uur vermindert in vergelijking met een placebo. Bijna alle patiënten die een placebo gebruikten, vroegen binnen 2 uur na de operatie om analgetica, vergeleken met slechts 11% van degenen die rozenbottelextract gebruikten. Bovendien verminderde dit rozenbottelextract het pijnniveau matig gedurende een periode van 24 uur.24

Werking

Veiligheid

Rozenbottelextract is waarschijnlijk veilig bij orale inname in hoeveelheden die in voedingsmiddelen worden aangetroffen. Rozenbottelextract heeft de status Generally Recognized as Safe (GRAS) in de VS; algemeen erkend als veilig.25

Orale inname van Rosa canina is waarschijnlijk veilig bij juist gebruik in medicinale hoeveelheden. Een specifieke formulering (LitoZin/i-flex, Hyben Vital) is tot zes maanden veilig gebruikt in doseringen van tweemaal daags 2,5 gram.5,9,10,20,21,22,26 Rozenbottelpoeder van Rosa canina is tot zes weken veilig gebruikt bij dagelijkse inname van 40 gram gemengd met appelsap.12 Ook de inname van tweemaal daags 500mg rozenbottelpoeder van Rosa canina is gedurende 20 dagen veilig gebruikt.27

Rosa damascena is mogelijk veilig bij orale inname op de juiste wijze in medicinale hoeveelheden. Rozenbottelextract van Rosa damascena is veilig gebruikt in doseringen van 200 mg om de zes uur gedurende drie dagen.28

Veiligheid

Interacties

Medicijnen

De antioxiderende effecten van rozenbottel kunnen de effectiviteit van alkylerende middelen en antitumor antibiotica verminderen. Er bestaat bezorgdheid dat antioxidanten de activiteit zouden kunnen verminderen van chemotherapie geneesmiddelen die vrije radicalen genereren, zoals cyclofosfamide, chloorambucil, carmustine, busulfan en thiotepa.29 Sommige onderzoekers daarentegen theoretiseren dat antioxidanten chemotherapie effectiever zouden kunnen maken door oxidatieve stress te verminderen die de apoptose (celdood) van kankercellen zou kunnen verstoren.30,31 Er is meer bewijs nodig om te bepalen welk effect antioxidanten eventueel hebben op chemotherapie. Adviseer patiënten om hun oncoloog te raadplegen voordat ze rozenbottel extract of andere antioxidante supplementen gebruiken, vooral in hoge doses.

Rozenbottel kan de hoeveelheid aluminium die uit aluminiumverbindingen wordt opgenomen verhogen. Theoretisch verhoogt vitamine C de opname van aluminium. Gelijktijdig gebruik kan de aluminiumabsorptie verhogen, maar de klinische betekenis hiervan is onbekend.32 Dien rozenbottel twee uur vóór of vier uur ná maagzuurremmers toe.

Rozenbottel kan de effectiviteit van anticoagulantia of plaatjesaggregatieremmers verminderen. In vitro en dieronderzoek suggereert dat een bestanddeel van rozenbottel, rugosine E, aggregatie van bloedplaatjes kan veroorzaken.17 Bij mensen is dit niet aangetoond.

Rozenbottel kan de klaring van aspirine verminderen, maar het vitamine C-gehalte is waarschijnlijk te laag om klinisch significante effecten te veroorzaken. Er wordt gesuggereerd dat verzuring van de urine door vitamine C de urinaire excretie van salicylaten kan verminderen, waardoor de plasmasalicylaatspiegels stijgen.32 Kortdurend gebruik van maximaal zes gram vitamine C per dag lijkt echter geen invloed te hebben op de urine-pH of salicylaatuitscheiding.33,34 Het vitamine C-gehalte van rozenbottel is ongeveer 500 mg per 100 gram. Een klinisch significante interactie tussen rozenbottel en aspirine is dus onwaarschijnlijk.

Rozenbottel kan de bloedspiegels van oestrogenen verhogen. Onder bepaalde omstandigheden zijn verhogingen van de plasma-oestrogeenspiegels tot 55% opgetreden wanneer vitamine C gelijktijdig werd ingenomen met orale anticonceptiva of hormoonvervangende therapie.35,36,37 Er wordt gesuggereerd dat vitamine C voorkomt dat oestrogeen oxideert in de weefsels, geoxideerd oestrogeen regenereert en sulfaatconjugatie van oestrogeen in de darmwand vermindert.35,37 Wanneer de weefselniveaus van vitamine C hoog zijn, zijn deze processen al gemaximaliseerd en heeft aanvullende vitamine C geen enkel effect op de oestrogeenspiegels. Er kunnen echter verhogingen van de plasma-oestrogeenspiegels optreden wanneer vrouwen met een tekort aan vitamine C supplementen gebruiken.37

Rozenbottel kan de bloedspiegels van lithium verhogen. Van rozenbottel wordt gedacht dat het diuretische eigenschappen heeft.38,39 Rozenbottel zou vanwege deze potentiële diuretische effecten de uitscheiding kunnen verminderen en het lithiumgehalte kunnen verhogen. Mogelijk moet de dosis lithium worden verlaagd.

Rozenbottel kan de effectiviteit van warfarine kunnen verminderen, maar het vitamine C-gehalte is waarschijnlijk te laag om klinisch significante effecten te veroorzaken. Hoge doseringen vitamine C kunnen de reactie op warfarine verminderen, mogelijk door diarree te veroorzaken en de opname van warfarine te verminderen.40 Dit gebeurde bij twee mensen die tot 16 gram vitamine C per dag innamen, en resulteerde in een verminderde protrombinetijd.40,41 Lagere doseringen van 5-10 gram vitamine C per dag kunnen ook de opname van warfarine verminderen, maar dit lijkt niet klinisch significant te zijn.40,42,43,44 Het vitamine C-gehalte van rozenbottel is ongeveer 500 mg per 100 gram. Een klinisch significante interactie tussen rozenbottel en warfarine is dus onwaarschijnlijk.

Kruiden/supplementen

Gelijktijdig gebruik van rozenbottel en acerola of rozenbottel en vitamine C kan het risico op bijwerkingen geassocieerd met vitamine C verhogen.45 Rozenbottel en acerola bevatten allebei hoeveelheden vitamine C.

Interacties met voorwaarden

De vitamine C in rozenbottel kan het risico op oxalaatsteenvorming verhogen. Vitamine C wordt gemetaboliseerd tot oxaalzuur, dus een verhoogde consumptie van vitamine C verhoogt de urineconcentratie van oxaalzuur.46 Bij mensen met een voorgeschiedenis van oxalaatnierstenen, lijkt 1 gram aanvullende vitamine C per dag het steenrisico met 40% te verhogen.47 Bij mannen zijn dagelijkse aanvullende vitamine C-doseringen van slechts 250 mg in verband gebracht met een hoger risico op nierstenen.48

Labtesten

Rozenbottel kan bij sommige methoden vals-negatieve resultaten geven van het paracetamol gehalte in de urine. Van vitamine C is namelijk aangetoond dat het vals-negatieve resultaten geeft bij methoden die gebaseerd zijn op hydrolyse en de vorming van indofenol.49

Bij sommige methoden kan rozenbottel een valse verhoging van de AST-waarden veroorzaken. Vitamine C kan een foutieve verhoging van de resultaten van serumtesten veroorzaken die berusten op kleurreacties en Technicon SMA 12/60.49

Rozenbottel kan bij sommige methoden een valse verhoging van de bilirubinespiegels veroorzaken. Vitamine C kan een onjuiste toename van serumtestresultaten veroorzaken, gemeten met Technicon SMA 12/60 of colorimetrie.49

Bij bepaalde methoden kan rozenbottel een valse verhoging van de carbamazepinespiegels veroorzaken. Vitamine C kan vals verhoogde serumtestresultaten veroorzaken, gemeten met de Ames ARIS-methode.49

Rozenbottel kan bij sommige methoden een valse verhoging van het creatininegehalte veroorzaken. Hoge doseringen vitamine C (3 gram per dag) kunnen een valse verhoging van de serumcreatinine- of urinetestresultaten veroorzaken.49,50

Rozenbottel kan bij bepaalde methoden een vals-positieve digoxinetest veroorzaken. Vals-positieve digoxinetestresultaten na consumptie van thee met rozenbottel met of zonder hibiscus zijn gemeld bij gebruik van de ECLIA-methode, maar niet bij de Abbott Digoxin II- of Immulite Digoxin-methoden. Aangenomen wordt dat flavonoïden zoals cyanidine en quercetine verantwoordelijk zijn voor deze kruisreactiviteit.51

Rozenbottel kan bij sommige methoden een valse verhoging of verlaging van de glucosespiegel veroorzaken. Hoge doseringen vitamine C kunnen valse verhogingen van urinetestresultaten veroorzaken, gemeten met koperreductiemethoden en valse verlagingen van resultaten gemeten met glucose-oxidasemethoden.19

Rozenbottel kan bij sommige methoden een valse verlaging van de lactaatdehydrogenasewaarden veroorzaken. Vitamine C kan een valse afname veroorzaken van de resultaten gemeten met de Technicon SMA 12/60 en Abbott 100 methoden.49

Rozenbottel kan een vals-negatieve uitslag van het fecaal occult bloed veroorzaken. Vitamine C in doseringen van 250 mg of meer per dag kan vals-negatieve resultaten veroorzaken voor fecaal occult bloed.16

Rozenbottel kan bij sommige methoden een valse verlaging van het theofyllinegehalte veroorzaken. Vitamine C kan vals verlaagde serumtestresultaten veroorzaken wanneer gemeten door het ARIS-systeem of de Ames Seralyzer-fotometer.49

Interacties

Dosering

Volwassen

Oraal

Rozenbottel wordt het vaakst gebruikt in doseringen tot vijf gram per dag gedurende maximaal 12 weken.

Rozenbottelpoeder wordt vaak gestandaardiseerd op een vitamine C-gehalte van 500 mg per 100 gram.9,10

Dosering
Referenties
 1. Facts & Comparisons (1999). The Review of Natural Products, Wolters Kluwer Co., 630-632.
 2. Leung, A. Y., & Foster, S. (1996). Encyclopedia of common natural ingredients used in food, drugs, and cosmetics (2nd edition). John Wiley & Sons.
 3. Rossnagel, K., & Willich, S. N. (2001). Value of complementary medicine exemplified by rose-hips. Gesundheitswesen, 63(6), 412-416.
 4. Mármol, I., Sánchez-de-Diego, C., Jiménez-Moreno, N., Ancín-Azpilicueta, C., & Rodríguez-Yoldi, M. J. (2017). Therapeutic applications of rose hips from different Rosa species. International journal of molecular sciences, 18(6), 1137.
 5. Phetcharat, L., Wongsuphasawat, K., & Winther, K. (2015). The effectiveness of a standardized rose hip powder, containing seeds and shells of Rosa canina, on cell longevity, skin wrinkles, moisture, and elasticity. Clinical interventions in aging, 10, 1849.
 6. Janse van Rensburg, C., Erasmus, E., Loots, D. T., Oosthuizen, W., Jerling, J. C., Kruger, H. S., … & van der Westhuizen, F. H. (2005). Rosa roxburghii supplementation in a controlled feeding study increases plasma antioxidant capacity and glutathione redox state. European Journal of Nutrition, 44(7), 452-457.
 7. Hornero-Méndez, D., & Mínguez-Mosquera, M. I. (2000). Carotenoid pigments in Rosa mosqueta hips, an alternative carotenoid source for foods. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 48(3), 825-828.
 8. Daels‐Rakotoarison, D. A., Gressier, B., Trotin, F., Brunet, C., Luyckx, M., Dine, T., … & Cazin, J. C. (2002). Effects of Rosa canina fruit extract on neutrophil respiratory burst. Phytotherapy Research: An International Journal Devoted to Pharmacological and Toxicological Evaluation of Natural Product Derivatives, 16(2), 157-161.
 9. Rein, E., Kharazmi, A., & Winther, K. (2004). A herbal remedy, Hyben Vital (stand. powder of a subspecies of Rosa canina fruits), reduces pain and improves general wellbeing in patients with osteoarthritis—a double-blind, placebo-controlled, randomised trial. Phytomedicine, 11(5), 383-391.
 10. Winther, K., Apel, K., & Thamsborg, G. (2005). A powder made from seeds and shells of a rose‐hip subspecies (Rosa canina) reduces symptoms of knee and hip osteoarthritis: a randomized, double‐blind, placebo‐controlled clinical trial. Scandinavian journal of rheumatology, 34(4), 302-308.
 11. Larsen, E., Kharazmi, A., Christensen, L. P., & Christensen, S. B. (2003). An antiinflammatory galactolipid from Rose hip (rosa c anina) that inhibits chemotaxis of human peripheral blood neutrophils in vitro. Journal of Natural Products, 66(7), 994-995.
 12. Andersson, U., Berger, K., Högberg, A., Landin-Olsson, M., & Holm, C. (2012). Effects of rose hip intake on risk markers of type 2 diabetes and cardiovascular disease: a randomized, double-blind, cross-over investigation in obese persons. European journal of clinical nutrition, 66(5), 585-590.
 13. Cho, E. J., Yokozawa, T., Rhyu, D. Y., Kim, S. C., Shibahara, N., & Park, J. C. (2003). Study on the inhibitory effects of Korean medicinal plants and their main compounds on the 1, 1-diphenyl-2-picrylhydrazyl radical. Phytomedicine, 10(6-7), 544-551.
 14. Dushkin, M. I., Zykov, A. A., & Pivovarova, E. N. (1993). The effect of natural polyphenol compounds on the oxidative modification of low-density lipoproteins. Biulleten’Eksperimental’noi Biologii i Meditsiny, 116(10), 393-395.
 15. Yong-Xing, M., Yue, Z., Chuan-Fu, W., Zan-Shun, W., Su-Ying, C., Mei-Hua, S., … & Lin, H. (1997). The aging retarding effect ofLong-Life CiLi’. Mechanisms of ageing and development, 96(1-3), 171-180.
 16. Levine, M., Rumsey, S. C., Daruwala, R., Park, J. B., & Wang, Y. (1999). Criteria and recommendations for vitamin C intake. Jama, 281(15), 1415-1423.
 17. Teng, C. M., Kang, Y. F., Chang, Y. L., Ko, F. N., Yang, S. C., & Hsu, F. L. (1997). ADP-mimicking platelet aggregation caused by rugosin E, an ellagitannin isolated from Rosa rugosa Thunb. Thrombosis and haemostasis, 77(03), 555-561.
 18. García Hernández, J. Á., Madera González, D., Padilla Castillo, M., & Figueras Falcón, T. (2013). Use of a specific anti‐stretch mark cream for preventing or reducing the severity of striae gravidarum. Randomized, double‐blind, controlled trial. International journal of cosmetic science, 35(3), 233-237.
 19. Foster, S. (1999). Tyler’s honest herbal: a sensible guide to the use of herbs and related remedies. Routledge.
 20. Warholm, O., Skaar, S., Hedman, E., Mølmen, H. M., & Eik, L. (2003). The effects of a standardized herbal remedy made from a subtype of Rosa canina in patients with osteoarthritis: a double-blind, randomized, placebo-controlled clinical trial. Current therapeutic research, 64(1), 21-31.
 21. Rein, E., Kharazmi, A., Thamsbprg, G., & Winther, K. (2004). A herbal remedy, made from a subspecies of rosehip Rosa canina, reduces symptoms of knee and hip osteoarthritis. Osteoarthritis and Cartilage, 12, S80-S80.
 22. Winther, K., & Kharazmi, A. (2004). A powder prepared from seeds and shells of a subtype of rose-hip Rosa canina reduces pain in patients with osteoarthritis of the hand-A double-blind, place-controlled, randomized study. Osteoarthritis and Cartilage, 12, S145-S146.
 23. Moré, M., Gruenwald, J., Pohl, U., & Uebelhack, R. (2017). A Rosa canina–Urtica dioica–Harpagophytum procumbens/zeyheri Combination Significantly Reduces Gonarthritis Symptoms in a Randomized, Placebo-Controlled Double-Blind Study. Planta Medica, 83(18), 1384-1391.
 24. Mostafa-Gharabaghi, P., Abbas, D., Mostafa-Gharabaghi, M., Shobeiri, M. J., & Khaki, A. (2013). The view of cesarean pain after preemptive use of Rosa damascena extract in women with elective cesarean section. World of Sciences Journal, 4, 226-235.
 25. US Food & Drug Administration (2022). Part 182: Substances Generally Recognized as Safe. Subpart A – General Provisions. Electronic code of Federal Regulations. Sec. 182.20 Essential oils, oleoresins (solvent-free), and natural extractives (including distillates).
 26. Willich, S. N., Rossnagel, K., Roll, S., Wagner, A., Mune, O., Erlendson, J., … & Winther, K. (2010). Rose hip herbal remedy in patients with rheumatoid arthritis–a randomised controlled trial. Phytomedicine, 17(2), 87-93.
 27. Seifi, M., Abbasalizadeh, S., Mohammad‐Alizadeh‐Charandabi, S., Khodaie, L., & Mirghafourvand, M. (2018). The effect of Rosa (L. Rosa canina) on the incidence of urinary tract infection in the puerperium: A randomized placebo‐controlled trial. Phytotherapy Research, 32(1), 76-83.
 28. Bani, S., Hasanpour, S., Mousavi, Z., Garehbaghi, P. M., & Gojazadeh, M. (2014). The effect of rosa damascena extract on primary dysmenorrhea: a double-blind cross-over clinical trial. Iranian Red Crescent Medical Journal, 16(1).
 29. Labriola, D., & Livingston, R. (1999). Possible interactions between dietary antioxidants and chemotherapy. Oncology, 13(7), 1003-8.
 30. Prasad, K. N. (2004). Rationale for using high-dose multiple dietary antioxidants as an adjunct to radiation therapy and chemotherapy. The Journal of Nutrition, 134(11), 3182S-3183S.
 31. Conklin, K. A. (2004). Cancer chemotherapy and antioxidants. The Journal of nutrition, 134(11), 3201S-3204S.
 32. Hansten, P. D., & Horn, J. R. (2006). Drug interactions: analysis and management. Wolters Kluwer Health.
 33. Mc Leod, D. C., & Nahata, M. C. (1977). Inefficacy of ascorbic acid as a urinary acidifier. The New England journal of medicine, 296(24), 1413.
 34. Hansten, P. D., & Hayton, W. L. (1980). Effect of antacid and ascorbic acid on serum salicylate concentration. Journal of Clinical Pharmacology, 20(5-6 Pt 1), 326-331.
 35. Back, D. J., Breckenridge, A. M., MacIver, M., Orme, M. L., Purba, H., & Rowe, P. H. (1981). Interaction of ethinyloestradiol with ascorbic acid in man. British medical journal, 282(6275), 1516.
 36. Morris, J. C., Beeley, L., & Ballantine, N. (1981). Interaction of ethinyloestradiol with ascorbic acid in man. British Medical Journal, 283(6289), 503.
 37. Vihtamäki, T., Parantainen, J., Koivisto, A. M., Metsä-Ketelä, T., & Tuimala, R. (2002). Oral ascorbic acid increases plasma oestradiol during postmenopausal hormone replacement therapy. Maturitas, 42(2), 129-135.
 38. Foster, S., & Tyler. V. (1993). Tyler’s honest herbal: A Sensible Guide to the Use of Herbs and Related Remedies (3rd edition). Haworth Herbal Press.
 39. Gruenwald, J., Bendler, T., & Jaenicke, C. (1998). PDR for Herbal Medicines (1st edition). Medical Economics Company.
 40. Feetam, C. L., Leach, R. H., & Meynell, M. J. (1975). Lack of a clinically important interaction between warfarin and ascorbic acid. Toxicology and applied pharmacology, 31(3), 544-547.
 41. Rosenthal, G. (1971). Interaction of ascorbic acid and warfarin. Jama, 215(10), 1671-1671.
 42. Smith, E. C., Skalski, R. J., Johnson, G. C., & Rossi, G. V. (1972). Interaction of ascorbic acid and warfarin. Jama, 221(10), 1166-1166.
 43. Hume, R., Johnstone, J. M. S., & Weyers, E. (1972). Interaction of ascorbic acid and warfarin. Jama, 219(11), 1479-1479.
 44. Weintraub, M., & Griner, P. F. (1974). Warfarin and ascorbic acid: lack of evidence for a drug interaction. Toxicology and Applied Pharmacology, 28(1), 53-56.
 45. Food and Nutrition Board. (2000). Dietary reference intakes for vitamin C, vitamin E, selenium, and carotenoids. Institute of Medicine, 19, 95-185.
 46. Traxer, O., Huet, B., Poindexter, J., Pak, C. Y., & Pearle, M. S. (2003). Effect of ascorbic acid consumption on urinary stone risk factors. The Journal of urology, 170(2), 397-401.
 47. Taylor, E. N., Stampfer, M. J., & Curhan, G. C. (2004). Dietary factors and the risk of incident kidney stones in men: new insights after 14 years of follow-up. Journal of the American Society of Nephrology, 15(12), 3225-3232.
 48. Jiang, K., Tang, K., Liu, H., Xu, H., Ye, Z., & Chen, Z. (2019). Ascorbic acid supplements and kidney stones incidence among men and women: A systematic review and meta-analysis. Urology journal, 16(2), 115-120.
 49. Young, D.S. (1997). Effects of Drugs on Clinical Laboratory Tests. AACC Press, 34, 579-581.
 50. Van Steirteghem, A. C., Robertson, E. A., & Young, D. S. (1978). Influence of large doses of ascorbic acid on laboratory test results. Clinical chemistry, 24(1), 54-57.
 51. Frész, T., Nagy, E., Hilbert, Á., & Tomcsányi, J. (2014). The role of flavonoids in false positive digoxin assays caused by the consumption of hibiscus flower and rose hip tea. International journal of cardiology, 171(2), 273-274.
Vind een orthomoleculaire therapeut bij jou in de buurt
Sluiten