Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

Chroom

Wat is chroom?

Chroom is een mineraal dat door mensen in sporenhoeveelheden nodig is. Het bestaat in twee vormen: driewaardige en zeswaardige toestanden. Trivalent chroom (Cr III), de vorm die wordt aangetroffen in voedingsmiddelen en supplementen, is biologisch actief en veilig. De andere vorm van chroom, zeswaardig chroom (Cr VI), is een bekende toxine die huidproblemen, een geperforeerd neustussenschot en longkanker kan veroorzaken na langdurige blootstelling.

Wetenschappelijke naam

Chroom; cr; atoomnummer 24.

Wat is chroom?

Interesse in een orthomoleculaire opleiding?

Start nu gratis of met € 1.000,- korting met het STAP-budget! Schrijf je in en ontvang direct je STAP-aanmeldingsbewijs.

Bekijk alle STAP-opleidingen

Gebruik

Oraal wordt chroom gebruikt voor het verbeteren van de glycemische controle bij type 1- en 2-diabetes, verminderde glucosetolerantie (prediabetes), polycystisch ovariumsyndroom (PCOS), syndroom van Turner, door corticosteroïden geïnduceerde en antiretroviraal-geïnduceerde hyperglycemie en reactieve hypoglycemie voor hyperlipidemie (inclusief door bèta-blokker geïnduceerde dyslipidemie), obesitas, metabool syndroom, myocardiaal infarct, schizofrenie, bipolaire stoornis en eetbuistoornis. Het wordt ook oraal gebruikt voor gewichtsverlies, om de spiermassa en vetvrije massa te vergroten en om het lichaamsvet te verlagen. Chroom wordt ook oraal gebruikt om de atletische prestaties te verbeteren, om cognitieve stoornissen te voorkomen, om energie en kracht te verhogen en om aanhoudende depressieve stoornissen en atypische depressies te behandelen.

Gebruik

Werking

Chroom (Cr) is een wit, hard, bros metaal dat een essentieel sporenelement is. De activiteit van chroom hangt af van de valance-status. Metaalchroom of chroom 0 heeft geen activiteit. De andere twee veel voorkomende vormen, chroom III (Cr III) en chroom VI (Cr VI), hebben verschillende activiteiten. Cr VI wordt meestal gebruikt in de chemische en lasindustrie en is kankerverwekkend voor de mens. Cr III is de vorm die wordt gevonden in voedingsmiddelen en supplementen. Enig voorlopig onderzoek suggereert dat Cr III kan worden geoxideerd tot Cr VI onder fysiologische omstandigheden.

Chroom wordt soms glucosetolerantiefactor (GTF) genoemd, maar GTF is eigenlijk een complex van moleculen in het lichaam dat chroom gebonden aan enkele moleculen van glycine, cysteïne, glutaminezuur en twee moleculen nicotinezuur omvat. Chroom wordt beschouwd als het actieve component van het complex. Sommige voedingsbronnen van chroom omvatten ingeblikt voedsel (vanwege uitgeloogd chroom uit het blik), vlees en dierlijke vetten, vis, bruine suiker, koffie, thee, sommige kruiden, kalfslever, volkoren brood, roggebrood en biergist.

Symptomatische chroomdeficiëntie is zeldzaam. Wanneer het voorkomt, is het meestal te wijten aan ondervoeding, zwangerschap, stress of langdurig gebruik van chromiumdeficiënte totale parenterale voeding. Symptomen zijn onder meer ernstige glucose-intolerantie, gewichtsverlies en metabole encefalopathie. Hoewel nog niet bevestigd, vermoeden sommige onderzoekers dat de chroomspiegel in het weefsel met de leeftijd kan afnemen.

Werking

Veiligheid

Veelzijdig veilig

bij orale en geschikte toediening in medicinale hoeveelheden, op korte termijn. Chroom is veilig gebruikt in doses tot maximaal 1000 mcg per dag gedurende maximaal zes maanden. De meeste van deze onderzoeken hebben echter chroomdoses gebruikt in een bereik van 150-600 mcg. De evaluaties door het Food and Drug Administration (FDA) en het Institute of Medicine (IOM) suggereren dat het veilig is bij gebruik in doses van 200 mcg per dag gedurende maximaal zes maanden.

Mogelijk veilig

Als het oraal en in medicinale hoeveelheden wordt gebruikt. Chroom is veilig gebruikt in een klein aantal onderzoeken met doses van 200-1000 mcg per dag gedurende maximaal 2 jaar. Echter, de Food and Drug Administration (FDA) en Institute of Medicine (IOM) evaluaties van de veiligheid van chroom suggereren dat het veilig is bij gebruik in doses van 200 mcg dagelijks gedurende maximaal 6 maanden.

Kinderen

Bij orale en gepaste toediening in hoeveelheden die de niveaus van de referentie inname (RI) niet overschrijden. Voor baby’s van 0 tot 6 maanden is de RI 0,2 mcg per dag; 7 tot 12 maanden, 5,5 mcg. Voor kinderen van 1 tot 3 jaar is de RI 11 mcg; 4 tot 8 jaar, 15 mcg. Voor jongens van 9 tot 13 jaar is de RI 25 mcg; 14-18 jaar, de RI is 35 mcg. Voor meisjes van 9 tot 13 jaar is de RI 21 mcg; 14 tot 18 jaar, 24 mcg.

Zwangerschap

Bij orale en adequate toepassing in hoeveelheden die de niveaus van de referentie inname (RI) niet overschrijden. De RI voor zwangere vrouwen van 14 tot 18 jaar is dagelijks 29 mcg. Voor zwangere vrouwen van 19 tot 50 jaar is het dagelijks 30 mcg.

Lactatie

Bij orale en gepaste toediening in hoeveelheden die de adequate inname (AI) niet overschrijden. De RI voor lacterende vrouwen van 14 tot 18 jaar is dagelijks 44 mcg. Voor zogende vrouwen van 19 tot 50 jaar is het dagelijks 45 mcg. Chroomsupplementen lijken de normale chroomconcentratie in menselijke moedermelk niet te verhogen. Er is onvoldoende betrouwbare informatie beschikbaar over de veiligheid van chroom bij gebruik in grotere hoeveelheden bij vrouwen die borstvoeding geven.

Effectiviteit

Chroom tekort
Het nemen van chroom oraal is effectief voor het voorkomen van chroomdeficiëntie.

Diabetes
Er is enig bewijs dat het nemen van chromiumpicolinaat oraal de nuchtere bloedglucose, postprandiale glucose, insulinegehalte en het geglycosyleerd hemoglobine (HbA1C) kan verlagen, evenals de insulinegevoeligheid bij mensen met type 2 diabetes.

Enig bewijs toont ook aan dat chroompicolinaat gewichtstoename en vetophoping zou kunnen verminderen bij patiënten met type 2 diabetes die een sulfonylureum nemen.

Hogere chroomdoseringen kunnen effectiever zijn en sneller werken. Hogere doses kunnen ook de triglyceriden- en totaalserolcholesterolspiegels verlagen bij sommige patiënten. Een verlaging van de lipidenspiegels kan niet optreden wanneer lagere doses chroom worden gebruikt.

Uit voorlopig klinisch bewijs blijkt ook dat chroompicolinaat dezelfde voordelen kan hebben bij patiënten met type 1 diabetes, bij patiënten met diabetes secundair aan het gebruik van corticosteroïden en bij patiënten met zwangerschapsdiabetes.

Daarnaast is er enig bewijs dat een specifieke combinatie van biotine en chroom (Diachrome, Nutrition 21) de bloedglucosespiegels en HbA1C-spiegels kan verlagen bij type 2-diabetespatiënten. Er is echter geen betrouwbaar bewijs dat deze combinatie effectiever is dan het gebruik van alleen chroom.

Hyperlipidemie
Bepaald klinisch onderzoek toont aan dat het innemen van chroompicolinaat, chroomhoudende biergist of chromiumchloride met elementair chroom van 15-200 mcg dagelijks gedurende 6-12 weken, de lipoproteïne met lage dichtheid (LDL) en het totale cholesterol verlaagt bij patiënten met een matig verhoogd cholesterolgehalte of hyperlipidemie in vergelijking met placebo. Ander klinisch bewijs toont aan dat het nemen van chroom 250 mcg als chromiumchloride dagelijks gedurende 7-16 maanden triglyceriden en zeer-lage-dichtheid lipoproteïne (VLDL) cholesterol verlaagt, evenals het verhogen van hoge dichtheid lipoproteïne (HDL) cholesterol, bij patiënten met atherosclerotische ziekte vergeleken met placebo. Bovendien laat voorlopig klinisch onderzoek zien dat elementair chroom van 19-25 mcg, alleen of in combinatie met andere supplementen gedurende 4-8 weken, lipidemetingen bij patiënten met hyperlipidemie kan verbeteren in vergelijking met baseline. Bovendien laat een klinische studie zien dat het tweemaal daags nemen van glucomannan 1000-1500 mg en chromiumpolynicotinaat 400 – 600 mcg het totale cholesterol- en LDL-cholesterolgehalte verlaagt in vergelijking met de uitgangswaarde bij kinderen met hypercholesterolemie. Er zijn echter enkele klinische gegevens die aantonen dat het innemen van 200 mcg chroom in de vorm van chroomchloride gedurende 10 weken het cholesterolgehalte bij vrouwen na de menopauze niet verbetert in vergelijking met placebo.

Veiligheid

Bijwerkingen

Over het algemeen wordt chroom in de driewaardige vorm (Cr III) goed verdragen. Sommige patiënten kunnen echter cognitieve, perceptuele en motorische stoornissen ervaren bij doses zo laag als 200-400 mcg per dag van chroompicolinaat. Sommige patiënten die chroompicolinaat gebruiken, kunnen ook last krijgen van hoofdpijn, slapeloosheid, slaapstoornissen, geïrriteerdheid, stemmingsveranderingen, nierbeschadiging, gewichtstoename of tijdelijke gastro-intestinale irritatie. Er is ook melding gemaakt van hematologische afwijkingen en leverbeschadiging na consumptie van chroompicolinaat. Chroompicolinaat heeft ook geresulteerd in een acuut geval van rhabdomyolyse. Chroompolynicotinaat is in verband gebracht met verstoorde menstruatiecycli. Hepatotoxiciteit en pijn in de benen zijn ook gemeld na de consumptie van chroompolynicotinaat. Acute chroomtoxiciteit kan braken, diarree, bloedingen en bloedverlies in het maagdarmkanaal veroorzaken, wat kan leiden tot cardiogene shock. Langdurige blootstelling aan zware metalen, waaronder chroom, is in verband gebracht met een verhoogd risico op galblaasaandoeningen.

Intraveneus is chroom geassocieerd met verminderde glomerulaire filtratiesnelheid (GFR) bij kinderen die langdurig chromiumbevattende totale parenterale voeding krijgen.

De zeswaardige vorm van chroom wordt niet goed verdragen. Chronische blootstelling kan lever-, nier- of hartfalen veroorzaken.

Bijwerkingen

Interacties

Medicijnen

Antidiabetica
Chroom kan de bloedglucosespiegels verlagen. Theoretisch kan chroom additieve effecten hebben met antidiabetica en het risico op hypoglycemie verhogen. Aanpassing van de dosering van antidiabetica kan nodig zijn. Sommige antidiabetica omvatten glimepiride (Amaryl), glyburide (DiaBeta, Glynase PresTab, Micronase), insuline, metformine (glucofaag), pioglitazon (Actos), rosiglitazon (Avandia) en andere.

Bewijs uit dieronderzoek suggereert dat aspirine de chroomabsorptie en chroomspiegels in het bloed kan verhogen. In theorie zou dit kunnen leiden tot overbelasting van chroom.

Insuline
Chroom heeft aangetoond dat het de insulinegevoeligheid verhoogt, theoretisch kan gelijktijdig gebruik van chroom en insuline het risico op hypoglycemie verhogen.

Levothyroxine (Synthroid, anderen)
Klinisch onderzoek bij gezonde vrijwilligers toont aan dat het innemen van 1000 microgram picolinaat met levothyroxine 1 mg de serumspiegels van levothyroxine met 17% verlaagt in vergelijking met het gebruik van alleen levothyroxine. Er wordt gedacht dat chroom levothyroxine in het darmkanaal kan binden en de absorptie van levothyroxine kan verminderen. Adviseer patiënten om levothyroxine minstens 30 minuten vóór of 3-4 uur na inname van chroom in te nemen.

Nonsteroidale anti-inflammatoire medicijnen (NSAID’s)
Er zijn aanwijzingen dat NSAID’s de chroomniveaus zouden kunnen verhogen door de absorptie en retentie van chroom te verhogen. Geneesmiddelen die prostaglandineremmers zijn lijken de absorptie en retentie van chroom te verhogen. Sommige van deze geneesmiddelen omvatten ibuprofen (Advil, Motrin, Nuprin, anderen), indomethacine (Indocin), naproxen (Aleve, Anaprox, Naprelan, Naprosyn), piroxicam (Feldene), aspirine en anderen.

Kruiden en supplementen

Chroom-bevattende kruiden en supplementen
Chroomhoudende kruiden kunnen het risico op chroomtoxiciteit verhogen wanneer ze chronisch worden ingenomen of wanneer ze worden ingenomen met chroomsupplementen. Sommige chroomhoudende kruiden bevatten blauwe bosbes, biergist, cascara en paardenstaart.

Kruiden en supplementen met hypoglycemisch potentieel
Chroom kan de bloedsuikerspiegel verlagen. Theoretisch kan chroom additieve effecten hebben wanneer het wordt gebruikt in combinatie met andere kruiden en supplementen die ook de glucosewaarden verlagen en het risico op hypoglycemie verhogen. Sommige kruiden en supplementen met hypoglycemische effecten zijn alfa-liponzuur, bittere meloen, chroom, duivelsklauw, fenegriek, knoflook, guargom, paardenkastanje, Panax ginseng, psyllium, Siberische ginseng en anderen.

IJzer
Chromium concurreert met ijzer voor binding aan het transporteiwit, transferrine, en kan mensen vatbaar maken voor ijzertekort. Het is onwaarschijnlijk dat dit effect klinisch significant is bij gebruikelijke aanvullende doses chroom.

Vitamine C
Gelijktijdig gebruik van vitamine C kan de chroomabsorptie verhogen.

Zink
Theoretisch kan gelijktijdige toediening de absorptie van zowel chroom als zink verminderen.

Voedsel

Geen bijwerkingen bekend.

Lab testen

Geen bijwerkingen bekend.

Ziektes

Gedrags- en psychiatrische stoornissen
Theoretisch kunnen chroompicolinaatpreparaten invloed hebben op gedrags- en psychiatrische aandoeningen. Picolinezuur in chroompicolinaatpreparaten kan het metabolisme van serotonine, dopamine en norepinefrine in het centrale zenuwstelsel veranderen.

Chromaat/leercontactallergie
Orale chromiumsupplementen kunnen allergische reacties veroorzaken bij mensen met chromaat- of leercontactallergie, waaronder dermatitis, erytheem en schilfering op de ledematen.

Diabetes
Chromium kan de bloedsuikerspiegel verlagen en de insulinegevoeligheid verhogen. Theoretisch kan chroom het risico op hypoglykemie verhogen als het wordt gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen tegen diabetes. Vertel patiënten met diabetes voorzichtig te zijn om chroomproducten te gebruiken en volg de bloedsuikerspiegel op de voet. Aanpassing van de dosering aan diabetesmedicijnen kan nodig zijn.

Leverziekte
De chromiumpolynicotinaatvorm van chroom is in ten minste drie gevallen in verband gebracht met hepatotoxiciteit. Theoretisch zou het innemen van chromiumpolynicotinaat symptomen kunnen verergeren bij patiënten met een bestaande leveraandoening. Adviseer deze patiënten om supplementen met chroompolynicotinezuur te vermijden.

Renale ziekte
Er zijn minstens drie meldingen van nierbeschadiging bij patiënten die chroompicolinaat hebben genomen. Theoretisch zou chroom nieraandoeningen kunnen verergeren. Adviseer patiënten met nierdisfunctie om chroomsupplementen te vermijden.

Interacties

Dosering

Volwassen

Oraal

Er zijn dagelijkse referentie innames (RI) voor chroom vastgesteld: mannen 19 tot 50 jaar, 35 mcg; mannen 51 en ouder, 30 mcg; vrouwen 19 tot 50 jaar, 25 mcg; vrouwen van 51 en ouder, 20 mcg; zwangere vrouwen 14 tot 18 jaar, 29 mcg; 19 tot 50 jaar, 30 mcg; vrouwen die borstvoeding geven 14 tot 18 jaar, 44 mcg; 19 tot 50 jaar, 45 mcg.

Door antiretrovirale geïnduceerde insulineresistentie
Chromiumnicotinaat 200 mcg of chroompicolinaat 1000 mcg werd dagelijks gedurende 8-16 weken gebruikt.

Atypische depressie
Chromiumpicolinaat 400 mcg dagelijks werd gebruikt gedurende 2 weken, daarna verhoogd tot 600 mcg dagelijks gedurende 6 weken.

Bètablokker-geïnduceerde dyslipidemie
Glucosetolerantiefactor (GTF) -chromium (Nutrition 21 Inc., San Diego, CA) 600 mcg in drie verdeelde doses per dag gedurende 2 maanden is gebruikt.

Bipolaire stoornis
Chromiumchloride (Hypo-A Chrom, Hypo-A GmbH) 600 tot 800 mcg per dag gedurende maximaal 2 jaar werd gebruikt.

Cognitieve beperking
Chromiumpicolinaat gestandaardiseerd om elementair chroom 1000 mcg te bevatten, dagelijks genomen gedurende 12 weken, is gebruikt.

Diabetes
Bij patiënten met type 2-diabetes is dagelijks chromium 200-1000 mcg in enkele of verdeelde doses gebruikt. Een specifiek combinatieproduct dat chroom 600 mcg plus biotine 2 mg bevat (Diachrome, Nutrition 21) is gedurende maximaal 3 maanden gebruikt. Chroom 1000 mcg (als chroomgist) in combinatie met vitamine C 1000 mg en E 800 IE dagelijks gedurende 6 maanden is gebruikt. Bij patiënten met zwangerschapsdiabetes werd chromisch picolinaat 4-8 mcg/kg per dag gedurende 8 weken gebruikt. Bij patiënten met door corticosteroïden geïnduceerde hyperglycemie of verergering van reeds bestaande diabetes, werd dagelijks 400 mcg per dag gebruikt.

Hyperlipidemie
Chroom 50-250 mcg als chroomchloride of chroompicolinaat, of biergist met 15-48 mcg chroom, is 5-7 dagen per week gedurende 6 weken tot 16 maanden gebruikt. Chroompolynicotinaat 200 mcg samen met druivenpitextract (GSE) 100 mg, tweemaal daags gedurende 2 maanden is gebruikt. Eén tot twee capsules van een specifiek supplement (Colenon) met chitosan 240 mg, Garcinia cambogia extract 55 mg en chromium 19 mg per dag gedurende 4 weken werd gebruikt.

Hypoglycemie
Een specifiek supplement met chroom (Biochrome, Pharma-Nord) 125 mcg dagelijks gedurende 3 maanden is gebruikt. Ook werd gedurende 12 weken dagelijks chroom 200 mcg in de vorm van chroomchloride gebruikt.

Polycystisch ovariumsyndroom (PCOS)
Chromiumpicolinaat 200 mcg eenmaal daags of 1000 mcg in verdeelde doses dagelijks gedurende maximaal 6 maanden werd gebruikt.

Turner-syndroom
Brewer’s gist 30 gram met 50 mcg elementair chroom werd dagelijks gedurende 8 weken gebruikt.

Kinderen

Oraal

Er is onvoldoende informatie om veilige en verdraagbare hogere innameniveaus van chroom vast te stellen; er zijn echter referentie innames (RI) voor chroom vastgesteld: zuigelingen 0 tot 6 maanden, 0,2 mcg; 7 tot 12 maanden, 5,5 mcg; kinderen van 1 tot 3 jaar, 11 mcg; 4 tot 8 jaar, 15 mcg; jongens 9 tot 13 jaar, 25 mcg; meisjes 9 tot 13 jaar, 21 mcg; jongens 14 tot 18 jaar, 35 mcg; meisjes 14 tot 18 jaar, 24 mcg.

Hyperlipidemie
Chromiumpolynicotinaat 400-600 mcg en glucomannan 1000-1500 mg, tweemaal per dag gedurende 8 weken is gebruikt.

Dosering
Referenties
 • Monographs on the medicinal uses of plant drugs. Exeter, UK: European Scientific Co-op Phytother, 1997.
 • PremesisRx. Pharmacist’s Letter / Prescriber’s Letter 1999:15(12);151206.
 • Carlsen SM, Folling I, Grill V, et al. Metformin increases total homocysteine levels in non-diabetic male patients with coronary heart disease. Scand J Clin Lab Invest 1997;57:521-7.
 • Cerulli J, Grabe DW, Gauthier I, et al. Chromium picolinate toxicity. Ann Pharmacother 1998;32:428-31.
 • Heymsfield SB, Allison DB, Vasselli JR, et al. Garcinia cambogia (hydroxycitric acid) as a potential antiobesity agent: a randomized controlled trial. JAMA 1998;280:1596-600.
 • Speetjens JK, Collins RA, Vincent JB, Woski SA. The nutritional supplement chromium(III) tris(picolinate) cleaves DNA. Chem Res Toxicol 1999;12:483-7.
 • Lee NA, Reasner CA. Beneficial effect of chromium supplementation on serum triglyceride levels in NIDDM. Diabetes Care 1994;17:1449-52.
 • Fox GN, Sabovic Z. Chromium picolinate supplementation for diabetes mellitus. J Fam Pract 1998;46:83-6.
 • Urberg M, Zemel MB. Evidence for synergism between chromium and nicotinic acid in the control of glucose tolerance in elderly humans. Metabolism 1987;36:896-9.
 • Mohamedshah FY, Moser-Veillon PB, Yamini S, et al. Distribution of a stable isotope of chromium (53Cr) in serum, urine, and breast milk in lactating women. Am J Clin Nutr 1998;67:1250-5.
 • Grant KE, Chandler RM, Castle AL, Ivy JL. Chromium and exercise training: effect on obese women. Med Sci Sports Exerc 1997;29:992-8.
 • Hahn CJ, Evans GW. Absorption of trace metals in the zinc-deficient rat. Am J Physiol 1975;228:1020-3.
 • Wasser WG, Feldman NS, D’Agati VD. Chronic renal failure after ingestion of over-the-counter chromium picolinate. [letter]. Ann Intern Med 1997;126:410.
 • Mertz W. Interaction of chromium with insulin: a progress report. Nutr Rev 1998;56:174-7.
 • Anderson RA. Chromium, glucose intolerance and diabetes. J Am Coll Nutr 1998;17:548-55.
 • McLeod MN, Gaynes BN, Golden RN. Chromium potentiation of antidepressant pharmacotherapy for dysthymic disorder in 5 patients. J Clin Psych 1999;60:237-40.
 • Maher TJ. Chromium and other minerals in diabetes mellitus. US Pharm 1999;24:66-76.
 • Ravina A, Slezak L, Mirsky N, et al. Reversal of corticosteroid-induced diabetes mellitus with supplemental chromium. Diabet Med 1999;16:164-7.
 • Roeback JR Jr, Hla KM, Chambless LE, Fletcher RH. Effects of chromium supplementation on serum high-density lipoprotein cholesterol levels in men taking beta-blockers. A randomized, controlled trial. Ann Intern Med 1991;115:917-24.
 • Rabinowitz MB, Gonick HC, Levin SR, Davidson MB. Effects of chromium and yeast supplements on carbohydrate and lipid metabolism in diabetic men. Diabetes Care 1983;6:319-27.
 • Wang ZQ, Zhang XH, Baldor LC, et al. Chromium picolinate enhances insulin sensitivity in an animal model for the metabolic syndrome: the obese, insulin resistant JCR:LA-corpulent rat. Am Diabetes Assn’s 60th Sci Sessions & Expo, San Antonio, TX 2000;Jun 9-13: abstract 291.
 • Fowler JF Jr. Systemic contact dermatitis caused by oral chromium picolinate. Cutis 2000;65:116.
 • Liu VJ, Abernathy RP. Chromium and insulin in young subjects with normal glucose tolerance. Am J Clin Nutr 1982;35:661-7.
 • Anderson RA, Polansky MM, Bryden NA, et al. Effects of supplemental chromium on patients with symptoms of reactive hypoglycemia. Metabolism 1987;36:351-5.
 • Trent LK, Thieding-Cancel D. Effects of chromium picolinate on body composition. J Sports Med Phys Fitness 1995;35:273-80.
 • Lukaski HC, Bolonchuk WW, Siders WA, Milne DB. Chromium supplementation and resistance training: effects on body composition, strength, and trace element status of men. Am J Clin Nutr 1996;63:954-65.
 • Hallmark MA, Reynolds TH, DeSouza CA, et al. Effects of chromium and resistive training on muscle strength and body composition. Med Sci Sports Exerc 1996;28:139-44.
 • Stearns DM, Belbruno JJ, Wetterhahn KE. A prediction of chromium (III) accumulation in humans from chromium dietary supplements. FASEB J 1995;9:1650-7.
 • Kaats GR, Blum K, Fisher JA, Adelman JA. Effects of chromium picolinate supplementation on body composition: a randomized, double-masked, placebo-controlled study. Curr Ther Res 1996;57:747-56.
 • Campbell WW, Beard JL, Joseph LJ, et al. Chromium picolinate supplementation and resistive training by older men: effects on iron status and hematologic indexes. Am J Clin Nutr 1997;66:944-9.
 • McCarty MF. Chromium supplementation and iron metabolism [letter]. Am J Clin Nutr 1997;65:890-2.
 • Anderson RA, Cheng N, Bryden NA, et al. Elevated intakes of supplemental chromium improve glucose and insulin variables in individuals with type 2 diabetes. Diabetes 1997;46:1786-91.
 • Kaats GR, Blum K, Pullin D, et al. A randomized, double-masked, placebo-controlled study of the effects of chromium picolinate supplementation on body composition: a replication and extension of a previous study. Curr Ther Res 1998;59:379-88.
 • Vincent JB. The biochemistry of chromium. J Nutr 2000;130:715-8.
 • Davies S, Howard JM, Hunnisett A, et al. Age-related decreases in chromium levels in 51,665 hair, sweat, and serum samples from 40,872 patients – implications for the prevention of cardiovascular disease and type II diabetes. Metabolism 1997;46:469-73.
 • Abraham AS, Brooks BA, Eylath U. The effects of chromium supplementation on serum glucose and lipids in patients with and without non-insulin dependent diabetes. Metabolism 1992;41:768-71.
 • Minerals for diabetes. Pharmacist’s Letter/Prescriber’s Letter 2000;16(2):160212.
 • Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Vitamin A, Vitamin K, Arsenic, Boron, Chromium, Copper, Iodine, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Silicon, Vanadium, and Zinc. Washington, DC: National Academy Press, 2002. Available at: www.nap.edu/books/0309072794/html/.
 • Rubin MA, Miller JP, Ryan AS, et al. Acute and chronic resistive exercise increase urinary chromium excretion in men as measured with an enriched chromium stable isotope. J Nutr 1998;128:73-78.
 • Rabinovitz H, Friedensohn A, Leibovitz A, et al. Effect of chromium supplementation on blood glucose and lipid levels in type 2 diabetes mellitus elderly patients. Int J Vitam Nutr Res 2004;74:178-82.
 • Blasiak J, Kowalik J. A comparison of the in vitro genotoxicity of tri- and hexavalent chromium. Mutat Res 2000;469:135-45.
 • Hoeger WW, Harris C, Long EM, Hopkins DR. Four-week supplementation with a natural dietary compound produces favorable changes in body composition. Adv Ther 1998;15:305-14.
 • Althius MD, Jordon NE, Ludington EA, Wittes JT. Glucose and insulin responses to dietary chromium supplements: a meta-analysis. Am J Clin Nutr 2002;76:148-55.
 • Attenburrow MJ, Odontiadis J, Murray BJ, et al. Chromium treatment decreases the sensitivity of 5-HT2A receptors. Psychopharmacology (Berl) 2002;159:432-6.
 • Lanca S, Alves A, Vieira AI, et al. Chromium-induced toxic hepatitis. Eur J Intern Med 2002;13:518-20.
 • Kockler DR, McCarthy MW, Lawson CL. Seizure activity and unresponsiveness after hydroxycut ingestion. Pharmacotherapy 2001;21:647-51.
 • Davidson JR, Abraham K, Connor KM, McLeod MN. Effectiveness of chromium in atypical depression: a placebo-controlled trial. Biol Psychiatry 2003;53:261-4.
 • Urberg M, Zemel MB. Evidence for synergism between chromium and nicotinic acid in the control of glucose tolerance in elderly humans. Metabolism 1987;36:896-9.
 • Food Standards Agency. Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA). Expert Group on Vitamins and Minerals. Available at: http://cot.food.gov.uk/sites/default/files/vitmin2003.pdf.
 • Mouser JF, Hak EB, Helms RA, et al. Chromium and zinc concentrations in pediatric patients receiving long-term parenteral nutrition. Am J Health Syst Pharm 1999;56:1950-6.
 • Cefalu WT, Hu FB. Role of chromium in human health and in diabetes. Diabetes Care 2004;27:2741-51.
 • Rajpathak S, Rimm EB, Li T, et al. Lower toenail chromium in men with diabetes and cardiovascular disease compared with healthy men. Diabetes Care 2004;27:2211-6.
 • Pittler MH, Stevinson C, Ernst E. Chromium picolinate for reducing body weight: meta-analysis of randomized trials. Int J Obes Relat Metab Disord 2003;27:522-9.
 • Geohas J, Finch M, Juturu V, et al. Improvement in Fasting Blood Glucose with the Combination of Chromium Picolinate and Biotin in Type 2 Diabetes Mellitus. American Diabetes Association 64th Annual Meeting, June 2004, Orlando, Florida, abstract 191-OR.
 • Albarracin C, Fuqua B, Evans JL, Goldfine ID. Chromium picolinate and biotin combination improves glucose metabolism in treated, uncontrolled overweight to obese patients with type 2 diabetes. Diabetes Metab Res Rev 2008;24:41-51.
 • Stevens T, Qadri A, Zein NN. Two patients with acute liver injury associated with use of the herbal weight-loss supplement hydroxycut. Ann Intern Med 2005;142:477-8.
 • Gunton JE, Cheung NW, Hitchman R, et al. Chromium supplementation does not improve glucose tolerance, insulin sensitivity, or lipid profile: a randomized, placebo-controlled, double-blind trial of supplementation in subjects with impaired glucose tolerance. Diabetes Care 2005;28:712-3.
 • Qualified Health Claims: Letter of Enforcement Discretion -Chromium Picolinate and Insulin Resistance (Docket No. 2004Q-0144).CFSAN/Office of Nutritional Products, Labeling, and Dietary Supplements August 25, 2005. Available at: http://www.cfsan.fda.gov/~dms/qhccr.html.
 • Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. Prototype monograph on chromium picolinate. Washington, DC: National Academy Press, 2005. Available at: http://www.iom.edu/CMS/3788/19554.aspx.
 • Mulyani I, Levina A, Lay PA. Biomimetic oxidation of chromium(III): does the antidiabetic activity of chromium(III) involve carcinogenic chromium(VI)? Angew Chem Int Ed Engl 2004;43:4504-7.
 • Uusitupa MI, Mykkanen L, Siitonen O, et al. Chromium supplementation in impaired glucose tolerance of elderly: effects on blood glucose, plasma insulin, C-peptide and lipid levels. Br J Nutr 1992;68:209-16.
 • Uusitupa MI, Kumpulainen JT, Voutilainen E, et al. Effect of inorganic chromium supplementation on glucose tolerance, insulin response, and serum lipids in noninsulin-dependent diabetics. Am J Clin Nutr 1983;38:404-10.
 • Cheng HH, Lai MH, Hou WC, Huang CL. Antioxidant effects of chromium supplementation with type 2 diabetes mellitus and euglycemic subjects. J Agric Food Chem 2004;52:1385-9.
 • Morris BW, Kemp GJ, Hardisty CA. Plasma chromium and chromium excretion in diabetes. Clin Chem 1985;31:334-5.
 • Frauchiger MT, Wenk C, Colombani PC. Effects of acute chromium supplementation on postprandial metabolism in healthy young men. J Am Coll Nutr 2004;23:351-7.
 • Volpe SL, Huang HW, Larpadisorn K, Lesser II. Effect of chromium supplementation and exercise on body composition, resting metabolic rate and selected biochemical parameters in moderately obese women following an exercise program. J Am Coll Nutr 2001;20:293-306.
 • Guallar E, Jimenez FJ, van ’t Veer P, et al. Low toenail chromium concentration and increased risk of nonfatal myocardial infarction. Am J Epidemiol 2005;162:157-64.
 • Saner G, Yuzbasiyan V, Neyzi O, et al. Alterations of chromium metabolism and effect of chromium supplementation in Turner’s syndrome patients. Am J Clin Nutr 1983;38:574-8.
 • Freund H, Atamian S, Fischer JE. Chromium deficiency during total parenteral nutrition. JAMA 1979;241:496-8.
 • Wise A. Chromium supplementation and diabetes. JAMA 1978;240:2045-6.
 • Wani S, Weskamp C, Marple J, Spry L. Acute tubular necrosis associated with chromium picolinate-containing dietary supplement. Ann Pharmacother 2006;40:563-6.
 • Kleefstra N, Houweling ST, Jansman FG, et al. Chromium treatment has no effect in patients with poorly controlled, insulin-treated type 2 diabetes in an obese Western population: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Diabetes Care 2006;29:521-5.
 • Martin J, Wang ZQ, Zhang XH, et al. Chromium picolinate supplementation attenuates body weight gain and increases insulin sensitivity in subjects with type 2 diabetes. Diabetes Care 2006;29:1826-32.
 • Lydic ML, McNurlan M, Bembo S, et al. Chromium picolinate improves insulin sensitivity in obese subjects with polycystic ovary syndrome. Fertil Steril 2006;86:243-6.
 • Singer GM, Geohas J. The effect of chromium picolinate and biotin supplementation on glycemic control in poorly controlled patients with type 2 diabetes mellitus: a placebo-controlled, double-blinded, randomized trial. Diabetes Technol Ther 2006;8:636-43.
 • John-Kalarickal J, Pearlman G, Carlson HE. New medications which decrease levothyroxine absorption. Thyroid 2007;17:763-5.
 • Yazaki Y, Faridi Z, Ma Y, et al. A pilot study of chromium picolinate for weight loss. J Altern Complement Med 2010;16:291-9.
 • Geohas J, Daly A, Juturu V, et al. Chromium picolinate and biotin combination reduces atherogenic index of plasma in patients with type 2 diabetes mellitus: a placebo-controlled, double-blinded, randomized clinical trial. Am J Med Sci. 2007 Mar;333:145-53.
 • Davis ML, Seaborn CD, and Stoecker BJ. Effects of over-the-counter drugs on chromium retention and urinary excretion in rats. Nutrition Research 1995;15(2):201-210.
 • Adams, J. B., Baral, M., Geis, E., Mitchell, J., Ingram, J., Hensley, A., Zappia, I., Newmark, S., Gehn, E., Rubin, R. A., Mitchell, K., Bradstreet, J., and El-Dahr, J. Safety and efficacy of oral DMSA therapy for children with autism spectrum disorders: Part A–medical results. BMC.Clin.Pharmacol. 2009;9:16.
 • Seaborn CD and Stoecker BJ. Effects of antacid or ascorbic acid on tissue accumulation and urinary excretion of 51chromium. Nutrition Research 1990;10:1401-1407.
 • Bartlett, H. E. and Eperjesi, F. Nutritional supplementation for type 2 diabetes: a systematic review. Ophthalmic Physiol Opt. 2008;28(6):503-523.
 • Opala, T., Rzymski, P., Pischel, I., Wilczak, M., and Wozniak, J. Efficacy of 12 weeks supplementation of a botanical extract-based weight loss formula on body weight, body composition and blood chemistry in healthy, overweight subjects–a randomised double-blind placebo-controlled clinical trial. Eur J Med Res 8-30-2006;11(8):343-350.
 • Bahijiri, S. M., Mira, S. A., Mufti, A. M., and Ajabnoor, M. A. The effects of inorganic chromium and brewer’s yeast supplementation on glucose tolerance, serum lipids and drug dosage in individuals with type 2 diabetes. Saudi.Med.J. 2000;21(9):831-837.
 • Offenbacher, E. G. Chromium in the elderly. Biol.Trace Elem.Res. 1992;32:123-131.
 • Elias, A. N., Grossman, M. K., and Valenta, L. J. Use of the artificial beta cell (ABC) in the assessment of peripheral insulin sensitivity: effect of chromium supplementation in diabetic patients. Gen.Pharmacol. 1984;15(6):535-539.
 • Elwood, J. C., Nash, D. T., and Streeten, D. H. Effect of high-chromium brewer’s yeast on human serum lipids. J.Am.Coll.Nutr. 1982;1(3):263-274.
 • McCarty, M. F. Complementary measures for promoting insulin sensitivity in skeletal muscle. Med Hypotheses 1998;51(6):451-464.
 • Joseph, L. J., Farrell, P. A., Davey, S. L., Evans, W. J., and Campbell, W. W. Effect of resistance training with or without chromium picolinate supplementation on glucose metabolism in older men and women. Metabolism 1999;48(5):546-553.
 • Morris, B. W., MacNeil, S., Hardisty, C. A., Heller, S., Burgin, C., and Gray, T. A. Chromium homeostasis in patients with type II (NIDDM) diabetes. J Trace Elem Med Biol 1999;13(1-2):57-61.
 • Lukaski, H. C. Chromium as a supplement. Annu.Rev.Nutr. 1999;19:279-302.
 • Prasad, K. N., Cole, W. C., and Kumar, B. Multiple antioxidants in the prevention and treatment of Parkinson’s disease. J Am Coll Nutr. 1999;18(5):413-423.
 • Young P, Turiansky G, Bonner M, and et al. Acute generalized exanthematous pustulosis induced by chromium picolinate. J.Am Acad.Dermatol. 1999;41(5 Pt 2):820-823.
 • Stupar, J., Vrtovec, M., Kocijancic, A., and Gantar, A. Chromium status of tannery workers in relation to metabolic disorders. J Appl.Toxicol. 1999;19(6):437-446.
 • Shumilla, J. A., Broderick, R. J., Wang, Y., and Barchowsky, A. Chromium(VI) inhibits the transcriptional activity of nuclear factor- kappaB by decreasing the interaction of p65 with cAMP-responsive element-binding protein-binding protein. J Biol Chem. 12-17-1999;274(51):36207-36212.
 • Trow, L. G., Lewis, J., Greenwood, R. H., Sampson, M. J., Self, K. A., Crews, H. M., and Fairweather-Tait, S. J. Lack of effect of dietary chromium supplementation on glucose tolerance, plasma insulin and lipoprotein levels in patients with type 2 diabetes. Int.J Vitam.Nutr.Res 2000;70(1):14-18.
 • Anderson, R. A. Chromium in the prevention and control of diabetes. Diabetes Metab 2000;26(1):22-27.
 • Kelly, G. S. Insulin resistance: lifestyle and nutritional interventions. Altern.Med Rev 2000;5(2):109-132.
 • Amato, P., Morales, A. J., and Yen, S. S. Effects of chromium picolinate supplementation on insulin sensitivity, serum lipids, and body composition in healthy, nonobese, older men and women. J Gerontol.A Biol.Sci Med Sci 2000;55(5):M260-M263.
 • Gibb, H. J., Lees, P. S., Pinsky, P. F., and Rooney, B. C. Lung cancer among workers in chromium chemical production. Am J Ind.Med 2000;38(2):115-126.
 • Gibb, H. J., Lees, P. S., Pinsky, P. F., and Rooney, B. C. Clinical findings of irritation among chromium chemical production workers. Am J Ind.Med 2000;38(2):127-131.
 • Lukaski, H. C. Magnesium, zinc, and chromium nutriture and physical activity. Am J Clin Nutr. 2000;72(2 Suppl):585S-593S.
 • Crawford, V., Scheckenbach, R., and Preuss, H. G. Effects of niacin-bound chromium supplementation on body composition in overweight African-American women. Diabetes Obes.Metab 1999;1(6):331-337.
 • O’Flaherty, E. J., Kerger, B. D., Hays, S. M., and Paustenbach, D. J. A physiologically based model for the ingestion of chromium(III) and chromium(VI) by humans. Toxicol.Sci 2001;60(2):196-213.
 • McLeod, M. N. and Golden, R. N. Chromium treatment of depression. Int J Neuropsychopharmacol 2000;3(4):311-314.
 • Anderson, R. A., Roussel, A. M., Zouari, N., Mahjoub, S., Matheau, J. M., and Kerkeni, A. Potential antioxidant effects of zinc and chromium supplementation in people with type 2 diabetes mellitus. J.Am.Coll.Nutr. 2001;20(3):212-218.
 • Preuss, H. G., Wallerstedt, D., Talpur, N., Tutuncuoglu, S. O., Echard, B., Myers, A., Bui, M., and Bagchi, D. Effects of niacin-bound chromium and grape seed proanthocyanidin extract on the lipid profile of hypercholesterolemic subjects: a pilot study. J Med 2000;31(5-6):227-246.
 • Livolsi, J. M., Adams, G. M., and Laguna, P. L. The effect of chromium picolinate on muscular strength and body composition in women athletes. J.Strength.Cond.Res. 2001;15(2):161-166.
 • Shapiro, K. and Gong, W. C. Natural products used for diabetes. J Am Pharm Assoc (Wash.) 2002;42(2):217-226.
 • Rhee, Y. S., Hermann, J. R., Burnham, K., Arquitt, A. B., and Stoecker, B. J. The effects of chromium and copper supplementation on mitogen-stimulated T cell proliferation in hypercholesterolaemic postmenopausal women. Clin.Exp.Immunol. 2002;127(3):463-469.
 • Ghosh, D., Bhattacharya, B., Mukherjee, B., Manna, B., Sinha, M., Chowdhury, J., and Chowdhury, S. Role of chromium supplementation in Indians with type 2 diabetes mellitus. J.Nutr.Biochem. 2002;13(11):690-697.
 • Hasten, D. L., Rome, E. P., Franks, B. D., and Hegsted, M. Effects of chromium picolinate on beginning weight training students. Int.J.Sport Nutr. 1992;2(4):343-350.
 • Keszthelyi, Z., Past, T., Koltai, K., Szabo, L., and Mozsik, G. [Chromium (III)-ion enhances the utilization of glucose in type-2 diabetes mellitus]. Orv.Hetil. 10-19-2003;144(42):2073-2076.
 • Pittler, M. H. and Ernst, E. Dietary supplements for body-weight reduction: a systematic review. Am.J.Clin Nutr. 2004;79(4):529-536.
 • Cefalu, W. T. and Hu, F. B. Role of chromium in human health and in diabetes. Diabetes Care 2004;27(11):2741-2751.
 • Saper, R. B., Eisenberg, D. M., and Phillips, R. S. Common dietary supplements for weight loss. Am.Fam.Physician 11-1-2004;70(9):1731-1738.
 • Pittler, M. H. and Ernst, E. Complementary therapies for reducing body weight: a systematic review. Int.J.Obes.(Lond) 2005;29(9):1030-1038.
 • Vrtovec, M., Vrtovec, B., Briski, A., Kocijancic, A., Anderson, R. A., and Radovancevic, B. Chromium supplementation shortens QTc interval duration in patients with type 2 diabetes mellitus. Am.Heart J. 2005;149(4):632-636.
 • Docherty, J. P., Sack, D. A., Roffman, M., Finch, M., and Komorowski, J. R. A double-blind, placebo-controlled, exploratory trial of chromium picolinate in atypical depression: effect on carbohydrate craving. J Psychiatr.Pract. 2005;11(5):302-314.
 • Hannu, T., Piipari, R., Kasurinen, H., Keskinen, H., Tuppurainen, M., and Tuomi, T. Occupational asthma due to manual metal-arc welding of special stainless steels. Eur.Respir.J 2005;26(4):736-739.
 • Chen, G., Liu, P., Pattar, G. R., Tackett, L., Bhonagiri, P., Strawbridge, A. B., and Elmendorf, J. S. Chromium activates glucose transporter 4 trafficking and enhances insulin-stimulated glucose transport in 3T3-L1 adipocytes via a cholesterol-dependent mechanism. Mol.Endocrinol. 2006;20(4):857-870.
 • Lucidi, R. S., Thyer, A. C., Easton, C. A., Holden, A. E., Schenken, R. S., and Brzyski, R. G. Effect of chromium supplementation on insulin resistance and ovarian and menstrual cyclicity in women with polycystic ovary syndrome. Fertil.Steril. 2005;84(6):1755-1757.
 • Preuss, H. G., Garis, R. I., Bramble, J. D., Bagchi, D., Bagchi, M., Rao, C. V., and Satyanarayana, S. Efficacy of a novel calcium/potassium salt of (-)-hydroxycitric acid in weight control. Int.J Clin.Pharmacol.Res. 2005;25(3):133-144.
 • Racek, J., Trefil, L., Rajdl, D., Mudrova, V., Hunter, D., and Senft, V. Influence of chromium-enriched yeast on blood glucose and insulin variables, blood lipids, and markers of oxidative stress in subjects with type 2 diabetes mellitus. Biol.Trace Elem.Res. 2006;109(3):215-230.
 • Pei, D., Hsieh, C. H., Hung, Y. J., Li, J. C., Lee, C. H., and Kuo, S. W. The influence of chromium chloride-containing milk to glycemic control of patients with type 2 diabetes mellitus: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Metabolism 2006;55(7):923-927.
 • Cruz, M. J., Costa, R., Marquilles, E., Morell, F., and Munoz, X. [Occupational asthma caused by chromium and nickel]. Arch.Bronconeumol. 2006;42(6):302-306.
 • Hockney, R. A., Montgomery, P., Williams, C., Geddes, J. R., and Cowen, P. J. Lack of effect of chromium supplementation on mental state and body weight in people with schizophrenia. J Clin.Psychopharmacol. 2006;26(5):544-545.
 • Hisatomi, K., Ishii, H., Hashiguchi, K., Seki, M., Ide, M., Sugiyama, K., Ishimoto, H., Nakayama, S., Mukae, H., and Kohno, S. Interstitial pneumonia caused by inhalation of fumes of nickel and chrome. Respirology. 2006;11(6):814-817.
 • Amann, B. L., Mergl, R., Vieta, E., Born, C., Hermisson, I., Seemueller, F., Dittmann, S., and Grunze, H. A 2-year, open-label pilot study of adjunctive chromium in patients with treatment-resistant rapid-cycling bipolar disorder. J Clin.Psychopharmacol. 2007;27(1):104-106.
 • Aharoni, A., Tesler, B., Paltieli, Y., Tal, J., Dori, Z., and Sharf, M. Hair chromium content of women with gestational diabetes compared with nondiabetic pregnant women. Am J Clin Nutr. 1992;55(1):104-107.
 • Lukaski, H. C., Siders, W. A., and Penland, J. G. Chromium picolinate supplementation in women: effects on body weight, composition, and iron status. Nutrition 2007;23(3):187-195.
 • Kleefstra, N., Houweling, S. T., Bakker, S. J., Verhoeven, S., Gans, R. O., Meyboom-de Jong, B., and Bilo, H. J. Chromium treatment has no effect in patients with type 2 diabetes in a Western population: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Diabetes Care 2007;30(5):1092-1096.
 • Balk, E. M., Tatsioni, A., Lichtenstein, A. H., Lau, J., and Pittas, A. G. Effect of chromium supplementation on glucose metabolism and lipids: a systematic review of randomized controlled trials. Diabetes Care 2007;30(8):2154-2163.
 • Diaz, M. L., Watkins, B. A., Li, Y., Anderson, R. A., and Campbell, W. W. Chromium picolinate and conjugated linoleic acid do not synergistically influence diet- and exercise-induced changes in body composition and health indexes in overweight women. J.Nutr.Biochem. 2008;19(1):61-68.
 • Wang, Z. Q., Qin, J., Martin, J., Zhang, X. H., Sereda, O., Anderson, R. A., Pinsonat, P., and Cefalu, W. T. Phenotype of subjects with type 2 diabetes mellitus may determine clinical response to chromium supplementation. Metabolism 2007;56(12):1652-1655.
 • Feiner, J. J., McNurlan, M. A., Ferris, R. E., Mynarcik, D. C., and Gelato, M. C. Chromium picolinate for insulin resistance in subjects with HIV disease: a pilot study. Diabetes Obes.Metab 2008;10(2):151-158.
 • Via, M., Scurlock, C., Raikhelkar, J., Di, Luozzo G., and Mechanick, J. I. Chromium infusion reverses extreme insulin resistance in a cardiothoracic ICU patient. Nutr.Clin.Pract. 2008;23(3):325-328.
 • Anton, S. D., Morrison, C. D., Cefalu, W. T., Martin, C. K., Coulon, S., Geiselman, P., Han, H., White, C. L., and Williamson, D. A. Effects of chromium picolinate on food intake and satiety. Diabetes Technol.Ther. 2008;10(5):405-412.
 • Caglieri, A., Goldoni, M., De, Palma G., Mozzoni, P., Gemma, S., Vichi, S., Testai, E., Panico, F., Corradi, M., Tagliaferri, S., and Costa, L. G. Exposure to low levels of hexavalent chromium: target doses and comparative effects on two human pulmonary cell lines. Acta Biomed. 2008;79 Suppl 1:104-115.
 • Pohl, M., Mayr, P., Mertl-Roetzer, M., Lauster, F., Haslbeck, M., Hipper, B., Steube, D., Tietjen, M., Eriksen, J., and Rahlfs, V. W. Glycemic control in patients with type 2 diabetes mellitus with a disease-specific enteral formula: stage II of a randomized, controlled multicenter trial. JPEN J.Parenter.Enteral Nutr. 2009;33(1):37-49.
 • Lai, M. H. Antioxidant effects and insulin resistance improvement of chromium combined with vitamin C and e supplementation for type 2 diabetes mellitus. J Clin Biochem.Nutr 2008;43(3):191-198.
 • Jeejeebhoy, K. N., Chu, R. C., Marliss, E. B., Greenberg, G. R., and Bruce-Robertson, A. Chromium deficiency, glucose intolerance, and neuropathy reversed by chromium supplementation, in a patient receiving long-term total parenteral nutrition. Am J Clin Nutr 1977;30(4):531-538.
 • Parsons, A., Ingram, J., Inglis, J., Aveyard, P., Johnstone, E., Brown, K., Franklin, M., and Bermudez, I. A proof of concept randomised placebo controlled factorial trial to examine the efficacy of St John’s wort for smoking cessation and chromium to prevent weight gain on smoking cessation. Drug Alcohol Depend. 6-1-2009;102(1-3):116-122.
 • Bagdon RE and Hazen RE. Skin permeation and cutaneous hypersensitivity as a basis for making risk assessments of chromium as a soil contaminant. Environ.Health Perspect. 1991;92:111-119.
 • Lees, P. S. Chromium and disease: review of epidemiologic studies with particular reference to etiologic information provided by measures of exposure. Environ Health Perspect. 1991;92:93-104.
 • Gao, W., Liu, L., Liu, Z. Y., Li, X. D., and Li, C. Interstitial injection of (32)P-chromic phosphate during lung cancer resection to treat occult lymphatic metastasis. Nucl.Med.Commun. 2009;30(6):420-426.
 • Iqbal, N., Cardillo, S., Volger, S., Bloedon, L. T., Anderson, R. A., Boston, R., and Szapary, P. O. Chromium picolinate does not improve key features of metabolic syndrome in obese nondiabetic adults. Metab Syndr.Relat Disord. 2009;7(2):143-150.
 • Nahas, R. and Moher, M. Complementary and alternative medicine for the treatment of type 2 diabetes. Can Fam.Physician 2009;55(6):591-596.
 • Aghdassi, E., Arendt, B. M., Salit, I. E., Mohammed, S. S., Jalali, P., Bondar, H., and Allard, J. P. In patients with HIV-infection, chromium supplementation improves insulin resistance and other metabolic abnormalities: a randomized, double-blind, placebo controlled trial. Curr HIV.Res 2010;8(2):113-120.
 • Krikorian, R., Eliassen, J. C., Boespflug, E. L., Nash, T. A., and Shidler, M. D. Improved cognitive-cerebral function in older adults with chromium supplementation. Nutr.Neurosci. 2010;13(3):116-122.
 • Gatto, N. M., Kelsh, M. A., Mai, D. H., Suh, M., and Proctor, D. M. Occupational exposure to hexavalent chromium and cancers of the gastrointestinal tract: a meta-analysis. Cancer Epidemiol. 2010;34(4):388-399.
 • Davi, G., Santilli, F., and Patrono, C. Nutraceuticals in diabetes and metabolic syndrome. Cardiovasc.Ther 2010;28(4):216-226.
 • Ali, A., Ma, Y., Reynolds, J., Wise, J. P., Sr., Inzucchi, S. E., and Katz, D. L. Chromium effects on glucose tolerance and insulin sensitivity in persons at risk for diabetes mellitus. Endocr.Pract. 2011;17(1):16-25.
 • Zook, J. E., Wurtz, D. L., Cummings, J. E., and Cardenes, H. R. Intra-articular chromic phosphate ((3)(2)P) in the treatment of diffuse pigmented villonodular synovitis. Brachytherapy. 2011;10(3):190-194.
 • Bharmal, S. V., Moyes, V., Ahmed, S., and Grossman, A. Hypoglycaemia: possible mediation by chromium salt medication. Hormones.(Athens.) 2010;9(2):181-183.
 • Sodergren, M. H., Jethwa, P., Kumar, S., Duncan, H. D., Johns, T., and Pearce, C. B. Immunonutrition in patients undergoing major upper gastrointestinal surgery: a prospective double-blind randomised controlled study. Scand.J.Surg. 2010;99(3):153-161.
 • Krol, E., Krejpcio, Z., Byks, H., Bogdanski, P., and Pupek-Musialik, D. Effects of chromium brewer’s yeast supplementation on body mass, blood carbohydrates, and lipids and minerals in type 2 diabetic patients. Biol.Trace Elem.Res. 2011;143(2):726-737.
 • Kim, C. W., Kim, B. T., Park, K. H., Kim, K. M., Lee, D. J., Yang, S. W., and Joo, N. S. Effects of short-term chromium supplementation on insulin sensitivity and body composition in overweight children: randomized, double-blind, placebo-controlled study. J.Nutr.Biochem. 2011;22(11):1030-1034.
 • Unisa, S., Jagannath, P., Dhir, V., Khandelwal, C., Sarangi, L., and Roy, T. K. Population-based study to estimate prevalence and determine risk factors of gallbladder diseases in the rural Gangetic basin of North India. HPB (Oxford) 2011;13(2):117-125.
 • Quarles, C. D., Jr., Brumaghim, J. L., and Marcus, R. K. Instrumental comparison of the determination of Cr(3)+ uptake by human transferrin. Metallomics. 2010;2(12):792-799.
 • Noda, S., Asano, Y., and Sato, S. Lichen planus in a patient with long-term exposure to chrome. Eur.J.Dermatol. 2011;21(3):417-418.
 • Sharma, S., Agrawal, R. P., Choudhary, M., Jain, S., Goyal, S., and Agarwal, V. Beneficial effect of chromium supplementation on glucose, HbA1C and lipid variables in individuals with newly onset type-2 diabetes. J.Trace Elem.Med.Biol. 2011;25(3):149-153.
 • Huang, J., Frohlich, J., and Ignaszewski, A. P. The impact of dietary changes and dietary supplements on lipid profile. Can J Cardiol 2011;27(4):488-505.
 • Xiang, J., Sun, Z., and Huan, J. N. Intensive chromic acid burns and acute chromium poisoning with acute renal failure. Chin Med.J.(Engl.) 7-5-2011;124(13):2071-2073.
 • Drake, T. C., Rudser, K. D., Seaquist, E. R., and Saeed, A. Chromium infusion in hospitalized patients with severe insulin resistance: a retrospective analysis. Endocr.Pract. 2012;18(3):394-398.
 • Chhabra, D., Oda, K., Jagannath, P., Utsunomiya, H., Takekoshi, S., and Nimura, Y. Chronic heavy metal exposure and gallbladder cancer risk in India, a comparative study with Japan. Asian Pac.J.Cancer Prev. 2012;13(1):187-190.
 • Jain, S. K., Kahlon, G., Morehead, L., Dhawan, R., Lieblong, B., Stapleton, T., Caldito, G., Hoeldtke, R., Levine, S. N., and Bass, P. F., III. Effect of chromium dinicocysteinate supplementation on circulating levels of insulin, TNF-alpha, oxidative stress, and insulin resistance in type 2 diabetic subjects: randomized, double-blind, placebo-controlled study. Mol.Nutr.Food Res. 2012;56(8):1333-1341.
 • Press, R. I., Geller, J., and Evans, G. W. The effect of chromium picolinate on serum cholesterol and apolipoprotein fractions in human subjects. West J Med 1990;152(1):41-45.
 • Clausen J. Chromium induced clinical improvement in symptomatic hypoglycemia. Biol.Trace Elem.Res. 1988;17:229-236.
 • Anderson, R. A. Essentiality of chromium in humans. Sci.Total Environ. 10-1-1989;86(1-2):75-81.
 • Offenbacher, E. G. and Pi-Sunyer, F. X. Chromium in human nutrition. Annu.Rev.Nutr. 1988;8:543-563.
 • Urberg, M., Benyi, J., and John, R. Hypocholesterolemic effects of nicotinic acid and chromium supplementation. J Fam.Pract. 1988;27(6):603-606.
 • Anderson, R. A., Bryden, N. A., Polansky, M. M., and Deuster, P. A. Exercise effects on chromium excretion of trained and untrained men consuming a constant diet. J Appl.Physiol 1988;64(1):249-252.
 • Anderson, R. A. Trace elements and cardiovascular diseases. Acta Pharmacol Toxicol.(Copenh) 1986;59 Suppl 7:317-324.
 • Kozlovsky, A. S., Moser, P. B., Reiser, S., and Anderson, R. A. Effects of diets high in simple sugars on urinary chromium losses. Metabolism 1986;35(6):515-518.
 • Offenbacher, E. G., Rinko, C. J., and Pi-Sunyer, F. X. The effects of inorganic chromium and brewer’s yeast on glucose tolerance, plasma lipids, and plasma chromium in elderly subjects. Am J Clin Nutr 1985;42(3):454-461.
 • Anderson, R. A., Bryden, N. A., and Polansky, M. M. Serum chromium of human subjects: effects of chromium supplementation and glucose. Am.J Clin Nutr. 1985;41(3):571-577.
 • Anderson R and Kozlovsky A. Chromium intake, absorption and excretion of subjects consuming self- selected diets. Am J.Clin.Nutr. 1985;41(6):1177-1183.
 • Sherman, L., Glennon, J. A., Brech, W. J., Klomberg, G. H., and Gordon, E. S. Failure of trivalent chromium to improve hyperglycemia in diabetes mellitus. Metabolism 1968;17(5):439-442.
 • Hambidge, K. M., Franklin, M. L., and Jacobs, M. A. Changes in hair chromium concentrations with increasing distances from hair roots. Am J Clin Nutr. 1972;25(4):380-383.
 • Hambidge, K. M., Franklin, M. L., and Jacobs, M. A. Hair chromium concentration: effects of sample washing and external environment. Am J Clin Nutr. 1972;25(4):384-389.
 • Levine, R. A., Streeten, D. H., and Doisy, R. J. Effects of oral chromium supplementation on the glucose tolerance of elderly human subjects. Metabolism 1968;17(2):114-125.
 • Schroeder, H. A. The role of chromium in mammalian nutrition. Am J Clin Nutr 1968;21(3):230-244.
 • Hambidge, K. M., Rodgerson, D. O., and O’Brien, D. Concentration of chromium in the hair of normal children and children with juvenile diabetes mellitus. Diabetes 1968;17(8):517-519.
 • Glinsmann, W. H. and Mertz, W. Effect of trivalent chromium on glucose tolerance. Metabolism 1966;15(6):510-520.
 • Anderson R, Polansky M, Bryden N, and et al. Chromium supplementation of human subjects: effects on glucose, insulin, and lipid variables. Metabolism 1983;32(9):894-899.
 • Newman, H. A., Leighton, R. F., Lanese, R. R., and Freedland, N. A. Serum chromium and angiographically determined coronary artery disease. Clin Chem. 1978;24(4):541-544.
 • Anderson RA, Polansky MM, Bryden NA, and et al. Effects of chromium supplementation on urinary Cr excretion of human subjects and correlation of Cr excretion with selected clinical parameters. J.Nutr. 1983;113(2):276-281.
 • Mossop, R. T. Effects of chromium III on fasting blood glucose, cholesterol and cholesterol HDL levels in diabetics. Cent.Afr.J Med 1983;29(4):80-82.
 • Offenbacher, E. G. and Pi-Sunyer, F. X. Beneficial effect of chromium-rich yeast on glucose tolerance and blood lipids in elderly subjects. Diabetes 1980;29(11):919-925.
 • Riales, R. and Albrink, M. J. Effect of chromium chloride supplementation on glucose tolerance and serum lipids including high-density lipoprotein of adult men. Am J Clin Nutr. 1981;34(12):2670-2678.
 • Anderson, R. A., Polansky, M. M., Bryden, N. A., Roginski, E. E., Patterson, K. Y., Veillon, C., and Glinsmann, W. Urinary chromium excretion of human subjects: effects of chromium supplementation and glucose loading. Am.J Clin Nutr. 1982;36(6):1184-1193.
 • Littlefield, D. Chromium decreases blood glucose in a patient with diabetes. J Am Diet Assoc 1994;94(12):1368.
 • Clancy, S. P., Clarkson, P. M., DeCheke, M. E., Nosaka, K., Freedson, P. S., Cunningham, J. J., and Valentine, B. Effects of chromium picolinate supplementation on body composition, strength, and urinary chromium loss in football players. Int.J.Sport Nutr. 1994;4(2):142-153.
 • Pekarek, R. S., Hauer, E. C., Rayfield, E. J., Wannemacher, R. W., and Beisel, W. R. Relationship between serum chromium concentrations and glucose utilization in normal and infected subjects. Diabetes 1975;24(4):350-353.
 • Huszonek, J. Over-the-counter chromium picolinate. Am J Psychiatry 1993;150(10):1560-1561.
 • Evans G and Pouchnik D. Composition and biological activity of chromium-pyridine carboxylate complexes. J.Inorg.Biochem. 2-15-1993;49(3):177-187.
 • Mertz, W. Chromium in human nutrition: a review. J Nutr 1993;123(4):626-633.
 • Wilson BE and Gondy A. Effects of chromium supplementation on fasting insulin levels and lipid parameters in healthy, non-obese young subjects. Diabetes Res.Clin.Pract. 1995;28(3):179-184.
 • McCarty, M. F. Anabolic effects of insulin on bone suggest a role for chromium picolinate in preservation of bone density. Med Hypotheses 1995;45(3):241-246.
 • McCarty, M. F. Chromium and other insulin sensitizers may enhance glucagon secretion: implications for hypoglycemia and weight control. Med Hypotheses 1996;46(2):77-80.
 • Clarkson, P. M. Micronutrients and exercise: anti-oxidants and minerals. J Sports Sci 1995;13 Spec No:S11-S24.
 • Williams, M. H. Nutritional ergogenics in athletics. J Sports Sci 1995;13 Spec No:S63-S74.
 • Romero, R. A., Salgado, O., Rodriguez-Iturbe, B., and Tahan, J. E. Blood levels of chromium in diabetic and nondiabetic hemodialysis patients. Transplant.Proc 1996;28(6):3382-3384.
 • Thomas, V. L. and Gropper, S. S. Effect of chromium nicotinic acid supplementation on selected cardiovascular disease risk factors. Biol.Trace Elem.Res. 1996;55(3):297-305.
 • Clarkson, P. M. Effects of exercise on chromium levels. Is supplementation required? Sports Med 1997;23(6):341-349.
 • Anderson, R. A. Nutritional factors influencing the glucose/insulin system: chromium. J Am.Coll.Nutr. 1997;16(5):404-410.
 • McCarty, M. F. Over-the-counter chromium and renal failure. Ann.Intern.Med 10-15-1997;127(8 Pt 1):654-655.
 • Mertz, W. Confirmation: chromium levels in serum, hair, and sweat decline with age. Nutr Rev. 1997;55(10):373-375.
 • Pasman, W. J., Westerterp-Plantenga, M. S., and Saris, W. H. The effectiveness of long-term supplementation of carbohydrate, chromium, fibre and caffeine on weight maintenance. Int J Obes.Relat Metab Disord. 1997;21(12):1143-1151.
 • Bahadori, B., Wallner, S., Schneider, H., Wascher, T. C., and Toplak, H. [Effect of chromium yeast and chromium picolinate on body composition of obese, non-diabetic patients during and after a formula diet]. Acta Med Austriaca 1997;24(5):185-187.
 • Bunner S and McGinnis R. Chromium-induced hypoglycemia. Psychosomatics 1998;39(3):298-299.
 • Granchi, D., Verri, E., Ciapetti, G., Savarino, L., Cenni, E., Gori, A., and Pizzoferrato, A. Effects of chromium extract on cytokine release by mononuclear cells. Biomaterials 1998;19(1-3):283-291.
 • McCarty, M. F. Nitric oxide deficiency, leukocyte activation, and resultant ischemia are crucial to the pathogenesis of diabetic retinopathy/neuropathy– preventive potential of antioxidants, essential fatty acids, chromium, ginkgolides, and pentoxifylline. Med Hypotheses 1998;50(5):435-449.
 • Martin, W. R. and Fuller, R. E. Suspected chromium picolinate-induced rhabdomyolysis. Pharmacotherapy 1998;18(4):860-862.
 • Anderson RA. Effects of chromium on body composition and weight loss. Nutr.Rev. 1998;56(9):266-270.
 • Leroyer, C., Dewitte, J. D., Bassanets, A., Boutoux, M., Daniel, C., and Clavier, J. Occupational asthma due to chromium. Respiration 1998;65(5):403-405.
 • Proctor, D. M., Fredrick, M. M., Scott, P. K., Paustenbach, D. J., and Finley, B. L. The prevalence of chromium allergy in the United States and its implications for setting soil cleanup: a cost-effectiveness case study. Regul.Toxicol Pharmacol 1998;28(1):27-37.
 • Kato, I., Vogelman, J. H., Dilman, V., Karkoszka, J., Frenkel, K., Durr, N. P., Orentreich, N., and Toniolo, P. Effect of supplementation with chromium picolinate on antibody titers to 5-hydroxymethyl uracil. Eur.J Epidemiol. 1998;14(6):621-626.
 • Walker, L. S., Bemben, M. G., Bemben, D. A., and Knehans, A. W. Chromium picolinate effects on body composition and muscular performance in wrestlers. Med.Sci.Sports Exerc. 1998;30(12):1730-1737.
 • Campbell W, Joseph L, and Davey S. Effects of resistance training and chromium picolinate on body composition and skeletal muscle in older men. J.Appl.Physiol 1999;86(1):29-39.
 • Aguilar, M. V., Jimenez-Jimenez, F. J., Molina, J. A., Meseguer, I., Mateos-Vega, C. J., Gonzalez-Munoz, M. J., de Bustos, F., Gomez-Escalonilla, C., Ort-Pareja, M., Zurdo, M., and Martinez-Para MC. Cerebrospinal fluid selenium and chromium levels in patients with Parkinson’s disease. J Neural Transm. 1998;105(10-12):1245-1251.
 • Lefavi RG, Wilson GD, Keith RE, and et al. Lipid-lowering effect of a dietary chromium (III) – nicotinic acid complex in male athletes. Nutrition Research 1993;13:239-249.
 • Hermann J, Arquitt A, and Stoecker B. Effects of chromium supplementation on plasma lipids, apolipoproteins, and glucose in elderly subjects. Nutrition Research 1994;14(5):671-674.
 • Boyd SG, Boone BE, Smith AR, and et al. Combined dietary chromium picolinate supplementation and an exercise program leads to a reduction of serum cholesterol and insulin in college-aged subjects. J Nutr Biochem 1998;9:471-475.
 • Cowart VS. Dietary supplements: alternatives to anabolic steroids? The Physician and Sportsmedicine 1992;20(3):189-193, 196, 198.
 • Zhang, L., Dong, T., Zhang, H., Jiang, Y., and Yang, S. The relationship between chromium, inflammation and insulin resistance. Chinese Journal of Microecology 2010;22(8):705.
 • Bourn DM, Gibson RS, Martinez OB, and et al. The effect of chromium supplementation on serum lipid levels in a selected sample of Canadian postmenopausal women. Biological Trace Element Research 1986;9:197-205.
 • Wang MW, Fox EA, Stoecker BJ, and et al. Serum cholesterol of adults supplemented with brewer’s yeast or chromium chloride. Nutrition Research 1989;9:989-998.
 • Uusitupa MI, Mykkänen L, Siitonen O, and et al. Chromium supplementation in impaired glucose tolerance of elderly: effects on blood glucose, plasma insulin, C-peptide and lipid levels. British Journal of Nutrition 1992;68:209-216.
 • Kaats GR, Blum K, Pullin D, and et al. A randomized, double-masked, placebo-controlled study of the effects of chromium picolinate supplementation on body composition: a replication and extension of a previous study. Current Therapeutic Research 1998;59(6):379-388.
 • Kaats GR, Blum K, Fisher JA, and et al. Effects of chromium picolinate supplementation on body composition: a randomized, double-masked, placebo-controlled study. Current Therapeutic Research 1996;57(10):747-756.
 • O’Mathuna DP. Chromium supplementation for weight loss. Alternative Medicine Alert 2001;4(4):37-48.
 • Jovanovic-Peterson L, Gutierrez M, and Peterson CM. Chromium supplementation for gestational diabetic women (GDM) improves glucose tolerance and decreases hyperinsulinemia [abstract]. Diabetes 1996;45(Suppl 2):337A.
 • Stoecker BJ. Chromium. In: Shils M and et al. Nutrition in Health and Disease. Baltimore: Williams & Wilkins;1999.
 • Evans, GW. The effect of chromium picolinate on insulin controlled parameters in humans. Int J Biosoc Med Res 1989;11(2):163-180.
 • Simonoff M, Llabador Y, Hamon C, and et al. Low plasma chromium in patients with coronary artery and heart diseases. Biological Trace Element Research 1984;6:431-439.
 • Jovanovic L, Gutierrez M, and Peterson CM. Chromium supplementation for women with gestational diabetes mellitus. J Trace Elem Exp Med 1999;12(2):91-97.
 • Offenbacher E, Miou J Moussas A Pi-Sunyer F. Chromium (Cr) intake and urinary Cr excretion in young adults. Fed Proc 1985;44(1848):8393.
 • Cefalu, WT. Effect of chromium picolinate on insulin sensitivity in vivo. J Trace Elem Exptl Med 1999;12:71-83.
 • Feng J, Lin D, Zheng A, and et al. Chromium picolinate reduces insulin requirement in people with type 2 diabetes mellitus. American Diabetes Association 62nd Scientific Sessions, June 14-18 2002;
 • Martinez OB, MacDonald AC, Gibson RS, and et al. Dietary chromium and effect of chromium suppelmentation on glucose tolerance of elderly canadian women. Nutrition Research 1985;5:609-620.
 • Anderson R, Cheng N, Bryden N, and et al. Beneficial effects of chromium for people with type II diabetes [abstract]. Diabetes 1996;45(Suppl 2):124 A.
 • Rabinowitz MB, Gonick HC, Levine SR, and et al. Clinical trial of chromium and yeast supplements on carbohydrate and lipid metabolism in diabetic men. Biol Trace Elem Res 1983;5:449-466.
 • Uusitupa MI, Kumpulainen JT, Voutilainen E, and et al. Effect of inorganic chromium supplementation on glucose tolerance, insulin response, and serum lipids in noninsulin-dependent diabetics. The American Journal of Clinical Nutrition 1983;38:404-410.
 • Morris BW. Chromium action and glucose homeostasis. J Trace Elem Exptl Med 1999;12(2):61-70.
 • Nath R, Minocha J, Lyall V, and et al. Assessment of chromium metabolism in maturity onset and juvenile diabetes using chromium-51 and therapeutic response of chromium administration on plasma lipids, glucose tolerance and insulin levels. In: Shapcott D and Hubert J. Chromium in Nutrition and Metabolism. Amsterdam: Elsevier/North-Holland Biomedical Press;1979.
 • Ravina A, Slezak L, Rubal A, and et al. Clinical use of the trace element chromium (III) in the treatment of diabetes mellitus. J Trace Elem Exper Med 1995;8:183-190.
 • Cheng N. Follow-up survey of people in China with type 2 diabetes mellitus consuming supplemental chromium. J Trace Elem Exptl Med 1999;12:71-83.
 • Ravina A, Slezak L, Mirsky N, and et al. Control of steroid-induced diabetes with supplemental chromium. J Trace Elem Exper Med 1999;12(4):375-378.
 • Wrobel K, Garay-Sevilla ME, Malacara JM, and et al. Effect of chromium on glucose tolerance, serum cholesterol and triglyceride levels in occupational exposure to trivalent species in type 2 diabetic patients and in control subjects. Trace Elements & Electrolytes 1999;16(4):199-205.
 • Cefalu WT, Bell-Farrow AD, Wang ZQ, and et al. The effect of chromium supplementation on carbohydrate metabolism and body fat distribution [abstract]. Diabetes 1997;46(suppl 1):55A.
 • Lane B. Diet and the glaucomas [abstract]. J Am Coll Nutr. 1991;10:536.
 • Vinson JA and Bose P. The effect of a high chromium yeast on the blood glucose control and blood lipids of normal and diabetic human subjects. Nutrition Reports International 1984;30(4):911-918.
 • Girola M, De Bernardi M, and Contos S, et al. Dose effect in lipid-lowering activity of a new dietary integrator (chitosan, Garcinia cambogia extract and chrome). Acta Toxicol Ther 1996;17(1):25-40.
 • Rothacker DQ, Waitman BE. Effectiveness of a Garcinia cambogia and natural caffeine combination in weight loss – a double-blind, placebo controlled pilot study. Int J Obes Relat Metab Disord 1997;21(53):1.
 • McArdle WD and Moore BJ. Chromium shows little proof as weight loss supplement. Altern Med Alert 1998;1:9-10.
 • Almada A, Kreider R, Harmon K, and et al. Effects of ingesting a nutritional supplement containing chromium picolinate and boron on body composition during resistance-training [abstract]. FASEB J 1995;9:A1015.
 • Kelly GS. Sports nutrition: A review of selected nutritional supplements for bodybuilders and strength athletes. Alt Med Rev 1997;2(3):184-201.
 • Kaats GR. The short term therapeutic efficacy of treating obesity with a plan of improved nutrition and moderate calorie restriction. Curr Ther Res 1992;51:261-274.
 • Bulbulian R, Pringle DD, and Liddy MS. Chromium picolinate supplementation in male and female swimmers [abstract]. Medicine and Science in Sports and Exercise 1996;28(5 Supplement):s111.
 • Anderson RA, Polansky MM, and Bryden NA. Acute effects on chromium, copper, zinc, and selected clinical variables in urine and serum of male runners. Biological Trace Element Research 1984;6:327-336.
 • Abdollahi M, Farshchi A, Nikfar S, Seyedifar M. Effect of chromium on glucose and lipid profiles in patients with type 2 diabetes; a meta-analysis review of randomized trials. J Pharm Pharm Sci 2013;16(1):99-114.
 • Bailey CH. Improved meta-analytic methods show no effect of chromium supplements on fasting glucose. Biol Trace Elem Res 2014;157(1):1-8.
 • Berardi R, Pellei C, Valeri G, Pistelli M, Onofri A, Morgese F, Caramanti M, Mirza RM, Santoni M, De Lisa M, Savini A, Ballatore Z, Giuseppetti GM, Cascinu S. Chromium exposure and germinal embryonal carcinoma: first two cases and review of the literature. J Toxicol Environ Health A 2015;78(1):1-6.
 • Brownley KA, Von Holle A, Hamer RM, La Via M, Bulik CM. A double-blind, randomized pilot trial of chromium picolinate for binge eating disorder: results of the Binge Eating and Chromium (BEACh) study. J Psychosom Res 2013;75(1):36-42.
 • De Marchi S, Cecchin E, De Marchi SU. Systemic allergic dermatitis resulting from oral administration of chromium with a food supplement. Contact Dermatitis 2014;70(2):123-5.
 • Guimarães MM, Martins Silva Carvalho AC, Silva MS. Chromium nicotinate has no effect on insulin sensitivity, glycemic control, and lipid profile in subjects with type 2 diabetes. J Am Coll Nutr 2013;32(4):243-50.
 • Hedberg YS, Gumulka M, Lind ML, Matura M, Lidén C. Severe occupational chromium allergy despite cement legislation. Contact Dermatitis. 2014;70(5):321-3.
 • Martino F, Puddu PE, Pannarale G, Colantoni C, Martino E, Niglio T, Zanoni C, Barillà F. Low dose chromium-polynicotinate or policosanol is effective in hypercholesterolemic children only in combination with glucomannan. Atherosclerosis. 2013;228(1):198-202.
 • Onakpoya I, Posadzki P, Ernst E. Chromium supplementation in overweight and obesity: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. Obes Rev 2013;14(6):496-507.
 • Suksomboon N, Poolsup N, Yuwanakorn A. Systematic review and meta-analysis of the efficacy and safety of chromium supplementation in diabetes. J Clin Pharm Ther 2014;39(3):292-306.
 • Thyssen JP, Jellesen MS, Møller P, Menné T, Johansen JD. Allergic chromium dermatitis from wearing ‘chromium-free’ footwear. Contact Dermatitis 2014;70(3):185-7.
 • Tian H, Guo X, Wang X, He Z, Sun R, Ge S, Zhang Z. Chromium picolinate supplementation for overweight or obese adults. Cochrane Database Syst Rev 2013;11:CD010063.
 • Welling R, Beaumont JJ, Petersen SJ, Alexeeff GV, Steinmaus C. Chromium VI and stomach cancer: a meta-analysis of the current epidemiological evidence. Occup Environ Med 2015;72(2):151-9.
 • Liu Y, Cotillard A, Vatier C, et al. A Dietary Supplement Containing Cinnamon, Chromium and Carnosine Decreases Fasting Plasma Glucose and Increases Lean Mass in Overweight or Obese Pre-Diabetic Subjects: A Randomized, Placebo-Controlled Trial. PLoS One. 201;10(9):e0138646.
 • Ashoush S, Abou-Gamrah A, Bayoumy H, Othman N. Chromium picolinate reduces insulin resistance in polycystic ovary syndrome: Randomized controlled trial. J Obstet Gynaecol Res. 2016;42(3):279-85.
 • Jamilian M, Asemi Z. Chromium Supplementation and the Effects on Metabolic Status in Women with Polycystic Ovary Syndrome: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Ann Nutr Metab. 2015;67(1):42-8.
 • Guimarães MM, Carvalho AC, Silva MS. Effect of chromium supplementation on the glucose homeostasis and anthropometry of type 2 diabetic patients: Double blind, randomized clinical trial: Chromium, glucose homeostasis and anthropometry. J Trace Elem Med Biol. 2016;36:65-72.
 • Paiva AN, Lima JG, Medeiros AC, et al. Beneficial effects of oral chromium picolinate supplementation on glycemic control in patients with type 2 diabetes: A randomized clinical study. J Trace Elem Med Biol. 2015;32:66-72.
 • Yin RV, Phung OJ. Effect of chromium supplementation on glycated hemoglobin and fasting plasma glucose in patients with diabetes mellitus. Nutr J. 2015;14:14.
 • Ziegenfuss TN, Lopez HL, Kedia A, et al. Effects of an amylopectin and chromium complex on the anabolic response to a suboptimal dose of whey protein. J Int Soc Sports Nutr. 2017;14:6.
 • Jamilian M, Zadeh Modarres S, Amiri Siavashani M, et al. The influences of chromium supplementation on glycemic control, markers of cardio-metabolic risk, and oxidative stress in infertile polycystic ovary syndrome women candidate for in vitro fertilization: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Biol Trace Elem Res. 2018;185(1):48-55.
Vind een orthomoleculaire therapeut bij jou in de buurt
Sluiten