Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

Chroom

In het kort
  • Chroom is een essentieel sporenmineraal en komt voor in verschillende verbindingen, waarbij driewaardig en zeswaardig chroom de meest voorkomende zijn.
  • Driewaardig chroom, aanwezig in voedsel en supplementen, is veilig en biologisch actief, terwijl zeswaardig chroom, bij langdurige blootstelling in professionele omgevingen toxisch is.
  • Voedselbronnen van chroom zijn onder andere ingeblikt voedsel, vlees en dierlijke vetten, vis, bruine suiker, koffie en thee.
  • Symptomen van een chroomtekort zijn zeldzaam. Als ze toch optreden, is dit meestal door ondervoeding, zwangerschap, stress of langdurig gebruik van totale parenterale voeding die arm is aan chroom.
  • Chroom wordt voornamelijk ingezet bij chroomdeficiëntie en voor het verbeteren van de bloedsuiker bij diabetes.
In het kort

Wat is chroom?

Chroom is een essentieel sporenmineraal. Het komt voor in verschillende verbindingen, waarvan driewaardig (III) en zeswaardig (VI) chroom de meest voorkomende zijn. Driewaardig chroom, de soort die je in voedsel en supplementen vindt, is biologisch actief en veilig. De andere vorm, zeswaardig chroom, is een bekende toxine die na langdurige blootstelling huidproblemen en longkanker kan veroorzaken.

Chroom is een wit, hard en bros metaal en een cruciaal spoorelement. De activiteit van chroom is afhankelijk van zijn oxidatietoestand. Metaalachtig chroom, ook bekend als chroom nul, heeft geen activiteit. De andere twee veelvoorkomende vormen, chroom III en chroom VI, hebben verschillende activiteiten. Chroom VI wordt meestal gebruikt in de chemische en lasindustrie en is kankerverwekkend. Chroom III is de soort die we in voedingsmiddelen en supplementen aantreffen.

Chroom wordt soms aangeduid als glucosetolerantiefactor (GTF), maar GTF is eigenlijk een complex van moleculen die in het lichaam voorkomen, met chroom gebonden aan afzonderlijke moleculen van glycine, cysteïne, glutaminezuur en twee moleculen nicotinezuur. Chroom wordt gezien als de actieve component van het complex. Voedselbronnen van chroom zijn onder andere ingeblikt voedsel (vanwege chroom dat uit de blikken lekt), vlees en dierlijke vetten, vis, bruine suiker, koffie, thee, sommige kruiden, kalfslever, volkorenbrood, roggebrood en biergist.

Symptomen van een chroomtekort zijn zeldzaam. Als ze toch optreden, is dit meestal door ondervoeding, zwangerschap, stress of langdurig gebruik van totale parenterale voeding die arm is aan chroom. Symptomen omvatten ernstige glucose-intolerantie, gewichtsverlies en metabole encefalopathie. Hoewel het nog niet is bevestigd, denken sommige onderzoekers dat de niveaus van chroom in weefsels kunnen afnemen naarmate men ouder wordt.

Wat is chroom?

Gebruik

Het oraal of via een injectie toedienen van chroom is effectief gebleken voor de behandeling en preventie van een chroomtekort. Het innemen van chroom via de mond is effectief voor het voorkomen en behandelen van symptomen van een chroomtekort, waaronder hoge bloedsuikerspiegels, suiker in de urine, plotseling gewichtsverlies, perifere neuropathie en verwarring.

Het oraal innemen van chroom lijkt matig gunstig te zijn voor het verbeteren van de bloedsuiker bij diabetes, vooral bij gebruik in hogere doseringen en bij patiënten met slecht gecontroleerde diabetes. Het is niet duidelijk of chroom helpt bij het voorkomen van de ontwikkeling van diabetes. Uit bevolkingsonderzoek is gebleken dat een lager chroomgehalte in de teennagels gerelateerd is aan een verhoogd risico op diabetes en hart- en vaatziekten. In het verleden heeft de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) een gezondheidsclaim goedgekeurd waarin staat dat chroompicolinaat het risico op diabetes type 2 kan verminderen. De FDA heeft echter vastgesteld dat een relatie tussen chroompicolinaat en diabetes type 2 erg onzeker is en gebaseerd is op beperkt wetenschappelijk bewijs.

Onderzoek naar het gebruik van chroom voor de behandeling van diabetes type 2 is gemengd, maar suggereert een bescheiden voordeel voor sommige patiënten. Veel kleine klinische onderzoeken tonen aan dat het oraal innemen van chroom de nuchtere bloedsuikerspiegel, na de maaltijd suikerspiegel, insuline en geglyceerd hemoglobine (HbA1C) verlaagt en de insulinegevoeligheid verhoogt. Andere kleine klinische onderzoeken tonen echter aan dat chroom niet beter is dan een placebo voor het verbeteren van de bloedsuikercontrole bij patiënten met diabetes. Enkele van deze onderzoeken waren mogelijk niet krachtig genoeg en sommige hadden een hoog risico op vertekening. Bovendien hadden deze onderzoeken een hoge variabiliteit wat betreft de onderzoekspopulatie en -grootte, de duur, formulering en dosis van chroomsupplementatie, en de geaccepteerde standaarden voor diabeteszorg. Meerdere meta-analyses die de resultaten van deze kleine klinische onderzoeken combineren, laten ook gemengde resultaten zien. De meest recente en uitgebreide meta-analyses tonen aan dat chroompicolinaat het HbA1C met ongeveer 0,6% verlaagt; terwijl het onduidelijk is of chroomgist, chroomdinicocysteïnaat of chroom met biotine of andere natuurlijke ingrediënten gunstig zijn. Chroom lijkt het meest gunstig te zijn bij doseringen die gedurende 12 weken of langer worden ingenomen, en bij patiënten met slecht gecontroleerde diabetes met een beginwaarde van HbA1C van 8% of hoger. Er is ook gespeculeerd dat chroom in de eerste plaats ten goede zou kunnen komen aan patiënten met een laag chroomgehalte; er is echter geen analyse uitgevoerd die specifiek deze populatie evalueert.

Sommige onderzoeken suggereren dat chroom ook de lipideniveaus in bescheiden mate zou kunnen verbeteren bij patiënten met diabetes type 2. Een meta-analyse van gerandomiseerde klinische onderzoeken bij patiënten met type 2-diabetes toont aan dat het dagelijks oraal innemen van chroom voor een bepaalde tijd de triglyceridenspiegels verlaagt en het high-density lipoproteïne-cholesterolgehalte verhoogt in vergelijking met een controlegroep. Het innemen van chroom had geen invloed op het low-density lipoproteïne-cholesterolgehalte. De geldigheid van deze resultaten wordt echter beperkt door de hoge variabiliteit. Bovendien hebben sommige meta-analyses geen effecten van chroom op de lipideniveaus kunnen aantonen. Een andere meta-analyse van gerandomiseerde klinische onderzoeken bij patiënten met diabetes type 2 toont aan dat het dagelijks oraal innemen van chroom gedurende een bepaalde tijd de diastolische bloeddruk verlaagt, maar niet de systolische bloeddruk of body mass index, in vergelijking met een placebo.

Voorlopig klinisch onderzoek toont aan dat chroompicolinaat ook de metabole parameters bij patiënten met andere vormen van diabetes zou kunnen verbeteren. Dit omvat diegenen met diabetes type 1, diabetes secundair aan het gebruik van corticosteroïden en zwangerschapsdiabetes.

Gebruik

Veiligheid

Volwassenen

Chroom is waarschijnlijk veilig bij oraal gebruik en in de juiste medicinale hoeveelheden, gedurende korte perioden. Onderzoeken hebben doseringen tot 1000 mcg per dag gedurende maximaal 6 maanden gebruikt, hoewel de meeste studies chroomdoseringen in het bereik van 150-600 mcg gebruikten.

Langdurig gebruik

Chroom is mogelijk veilig bij langdurig oraal gebruik, op de juiste manier en in medicinale hoeveelheden. Er zijn enkele studies waarbij doseringen van 200-1000 mcg per dag gedurende maximaal 2 jaar zijn gebruikt. Echter, beoordelingen van de FDA en het IOM geven aan dat doseringen tot 200 mcg per dag gedurende maximaal 6 maanden als veilig worden beschouwd.

Kinderen

Chroom is waarschijnlijk veilig voor kinderen bij oraal gebruik in hoeveelheden die de aanbevolen dagelijkse inname niet overschrijden. De aanbevolen doseringen variëren afhankelijk van leeftijd en geslacht.

Zwangerschap en borstvoeding

Chroom is waarschijnlijk veilig tijdens de zwangerschap bij oraal gebruik in hoeveelheden die de aanbevolen inname niet overschrijden. Het is waarschijnlijk ook veilig tijdens de borstvoeding bij oraal gebruik in hoeveelheden die de aanbevolen inname niet overschrijden. Er is echter beperkte informatie beschikbaar over de veiligheid van chroom bij gebruik in grotere hoeveelheden tijdens borstvoeding.

Veiligheid

Interacties

Medicijnen

Theoretisch gezien kan chroom additieve effecten hebben in combinatie met antidiabetica, wat het risico op hypoglykemie kan verhogen. Onderzoeken hebben aangetoond dat chroom de bloedglucosewaarden kan verlagen, vooral bij patiënten met slecht gecontroleerde diabetes type 2.

Het gelijktijdig gebruik van chroom en insuline kan theoretisch het risico op hypoglykemie verhogen. Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat chroom de insulinegevoeligheid verhoogt.

Chroom kan de opname van levothyroxine in het darmkanaal verminderen door ermee te binden. Onderzoek bij gezonde vrijwilligers toont aan dat het innemen van chroompicolinaat samen met levothyroxine de serumspiegels van levothyroxine met 17% verlaagt. Daarom wordt aanbevolen om levothyroxine minstens 30 minuten vóór of 3-4 uur na inname van chroom in te nemen.

Supplementen

Het chronisch gebruik van kruiden die chroom bevatten in combinatie met chroomsupplementen kan het risico op chroomtoxiciteit verhogen.

Chroom kan de bloedsuikerspiegel verlagen. Wanneer chroom wordt ingenomen met andere kruiden en supplementen die ook de glucosespiegel verlagen, kunnen er additieve effecten optreden die het risico op hypoglykemie verhogen.

Chroom kan het risico op ijzertekort verhogen doordat het concurreert met ijzer voor binding aan het transporteiwit transferrine. Dit kan mensen vatbaarder maken voor ijzertekort. Het is echter onwaarschijnlijk dat dit effect klinisch significant is bij gebruikelijke doseringen van chroomsupplementen.

Beperkte gegevens suggereren dat vitamine C de opname van chroom verhoogt. Wanneer chroom samen met 100 mg vitamine C wordt ingenomen, wordt de opname van chroom ongeveer verdubbeld. Het wordt aanbevolen om geen grote doseringen chroom en vitamine C samen te nemen, maar het is niet bekend of het scheiden van de inname met enkele uren deze interactie kan verminderen.

Chroom en zink kunnen elkaars absorptie beïnvloeden doordat ze een transportplaats in de darm delen. Dit kan leiden tot verminderde absorptie van elk mineraal. Bij normale doseringen van zink en chroom als supplement is dit waarschijnlijk niet klinisch significant.

Interacties

Dosering

Volwassen – oraal

Er is onvoldoende informatie om veilige en aanvaardbare bovengrenzen voor inname van chroom vast te stellen. Er is een referentie inname (RI) van 40 microgram per dag vastgesteld voor volwassenen.

Kinderen – oraal

Er is onvoldoende informatie om veilige en aanvaardbare bovengrenzen voor inname van chroom vast te stellen.

Dosering
Referenties

Referenties opvraagbaar.

Vind een orthomoleculaire therapeut bij jou in de buurt
Sluiten