Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

Griffonia extract (5-HTP)

In het kort
  • Griffonia simplicifolia is een tropische struik afkomstig uit West-Afrika en wordt voornamelijk geteeld in Ghana, Ivoorkust en Togo.
  • In sommige delen van West-Afrika wordt Griffonia simplicifolia traditioneel gebruikt in rituelen en ceremonies waar de bladeren en zaden soms worden gebruikt als symbolische offers.
  • Het zaad van Griffonia simplicifolia wordt gebruikt vanwege het gehalte aan 5-hydroxytryptofaan (5-HTP).
  • Het wordt voornamelijk ingezet bij depressieve stoornissen, eetlustregulatie, migraine en voor slaapondersteuning.
In het kort

Wat is Griffonia extract (5-HTP)?

Griffonia simplicifolia is een tropische struik afkomstig uit West-Afrika. Het wordt voornamelijk geteeld in Ghana, Ivoorkust en Togo. Het speelt een rol in het behoud van de ecologische balans in de regio’s waar het inheems is. Als een inheemse struik helpt het bij het voorkomen van bodemerosie en draagt het bij aan de biodiversiteit van het gebied. In sommige delen van West-Afrika wordt Griffonia simplicifolia traditioneel gebruikt in rituelen en ceremonies. De bladeren en zaden worden soms gebruikt als symbolische offers.

Het zaad van Griffonia simplicifolia, dat wereldwijd wordt verhandeld, wordt medicinaal gebruikt vanwege het gehalte aan 5-hydroxytryptofaan (5-HTP). Andere bestanddelen zijn bèta-carboline-alkaloïden zoals griffonine, hyrtioerectine B, hyrtiosulawesine, trigonelline en hydroxytryptamine. Over deze bestanddelen is minder bekend. Van sommige is echter ook aangetoond dat ze in vitro farmacologische effecten hebben.

Wat is 5-HTP?

5-HTP is een van nature voorkomend aminozuur dat in het lichaam wordt geproduceerd uit het essentiële aminozuur tryptofaan, dat via de voeding wordt opgenomen. Het is ook te vinden in bepaalde voedingsmiddelen en supplementen, zoals het eerder genoemde Griffonia simplicifolia-zaad. 5-HTP is de directe voorloper van serotonine, wat betekent dat het door het lichaam wordt omgezet in serotonine.

Serotonine, soms aangeduid als het ‘feel good’ hormoon, is een neurotransmitter die een rol speelt in tal van lichaamsfuncties, waaronder regulering van stemming en emoties, beheersing van eetlust, spijsvertering, regulatie van de lichaamstemperatuur en de regulatie van het circadiane ritme (het natuurlijke slaap-waakritme van het lichaam).

Melatonine is een hormoon dat in de pijnappelklier wordt geproduceerd en dat het slaap-waakritme van het lichaam regelt. De productie van melatonine wordt beïnvloed door licht. Wanneer het donker wordt, produceert het lichaam meer melatonine, wat je slaperig maakt. Wanneer het licht wordt, vermindert de melatonineproductie, waardoor je wakker wordt. Serotonine wordt in het lichaam omgezet in melatonine met behulp van een reeks enzymen. Als zodanig is serotonine de voorloper van melatonine.

Wat is Griffonia extract (5-HTP)?

Gebruik

Een van de meest bekende potentiële toepassingen van 5-HTP is in de behandeling van depressieve stoornissen. Gesuggereerd wordt dat 5-HTP kan helpen bij het verhogen van het serotonineniveau in de hersenen, wat bijdraagt aan een betere gemoedstoestand. Naast de mogelijke effecten op de gemoedstoestand wordt 5-HTP ook onderzocht voor zijn rol in slaapondersteuning. Het is namelijk betrokken bij de productie van melatonine, het hormoon dat de slaap-waakcyclus regelt.

Daarnaast kan 5-HTP ook invloed hebben op eetlustregulatie. Er zijn aanwijzingen dat het de eetlust kan onderdrukken, wat potentieel gunstig kan zijn voor gewichtsverlies. Dit zou te maken kunnen hebben met het vermogen van serotonine om gevoelens van verzadiging te bevorderen.

Verder hebben sommige mensen ontdekt dat 5-HTP kan helpen bij het verminderen van de frequentie en ernst van migraineaanvallen. Hoewel de precieze mechanismen niet volledig zijn vastgesteld, wordt gedacht dat een toename van de serotoninespiegels kan bijdragen aan de regulering van de vasculaire activiteit die aan de basis ligt van migraines. Er zijn ook aanwijzingen dat 5-HTP symptomen van fibromyalgie, zoals pijn en vermoeidheid, kan verminderen, mogelijk vanwege de rol van serotonine in pijnmodulatie.

Gebruik

Werking

Antidepressieve effecten

Griffonia simplicifolia wordt traditioneel ingezet tegen depressie. Men gelooft dat de werking ervan gelinkt is aan het bestanddeel 5-HTP. Er zijn aanwijzingen uit voorlopig klinisch onderzoek dat het innemen van 5-HTP symptomen van depressie kan verminderen. 5-HTP heeft het vermogen om de bloed-hersenbarrière te passeren en wordt vervolgens omgezet in serotonine, wat resulteert in een verhoogd serotonineniveau in het centrale zenuwstelsel. Ondanks het beperkte menselijke onderzoek naar Griffonia simplicifolia, geven vroege studies aan dat het orale gebruik ervan de serotonineniveaus in bloedplaatjes en de hoeveelheid hersenafgeleide neurotrofe factor verhoogt, wat duidt op een invloed op het serotonerge systeem. Dierstudies hebben bovendien aangetoond dat Griffonia simplicifolia de serotonineniveaus in de hypothalamus verhoogt.

Anti-angst effecten

Griffonia simplicifolia wordt van oudsher ingezet tegen angst. Het wordt verondersteld dat de werking ervan gelinkt is aan 5-HTP. Uit menselijke studies blijkt dat extracten van Griffonia simplicifolia-zaad stressgevoelens verminderen. Daarnaast wijzen onderzoeken met diermodellen erop dat extracten van Griffonia simplicifolia mogelijke anti-angst effecten hebben, die gerelateerd zijn aan verschillende bestanddelen, waaronder 5-HTP.

Gewichtsverlies effecten

Griffonia simplicifolia wordt traditioneel ingezet om gewichtsverlies te bevorderen. Uit voorlopige menselijke studies zijn er aanwijzingen voor veranderingen in de lichaamssamenstelling, terwijl gewichtsverlies is waargenomen in dieronderzoeken. De precieze werking is nog niet helemaal duidelijk, maar het lijkt erop dat verhoogde verzadigingsgevoelens of een verminderde eetlust kunnen bijdragen aan een lagere voedselinname. Hierbij speelt mogelijk het bestanddeel 5-HTP een rol. Uit voorlopige klinische studies komt naar voren dat het innemen van 5-HTP kan helpen het verzadigingsgevoel te versterken, de calorie-inname te verlagen en gewichtsverlies te stimuleren bij mensen met overgewicht of obesitas. Dit zou te maken kunnen hebben met een verhoging van het serotoninegehalte in de hersenen. Ondanks het beperkte menselijke onderzoek naar Griffonia simplicifolia, geven vroege studies aan dat het orale gebruik ervan de serotonineniveaus in bloedplaatjes en de hoeveelheid hersenafgeleide neurotrofe factor verhoogt, wat duidt op een invloed op het serotonerge systeem. Daarnaast hebben dierstudies aangetoond dat Griffonia simplicifolia de serotonineniveaus in de hypothalamus verhoogt.

Werking

Veiligheid

Het lijkt veilig om Griffonia simplicifolia-zaadextract oraal te gebruiken voor een periode tot 8 weken. Informatie over de veiligheid van langdurig gebruik van Griffonia simplicifolia ontbreekt.

Wat betreft zwangerschap en borstvoeding is er niet genoeg betrouwbare informatie beschikbaar. Het is daarom raadzaam om gebruik in deze situaties te vermijden.

Veiligheid

Interacties

Medicijnen

Het combineren van medicijnen die de serotonine in de hersenen verhogen, zoals bepaalde antidepressiva, met 5-HTP uit Griffonia simplicifolia-zaadextract kan het risico op bijwerkingen gerelateerd aan serotonine verhogen. Dit omvat mogelijke aandoeningen zoals het serotoninesyndroom en cerebrale vasoconstrictieve ziekten, waaronder het Call-Fleming-syndroom. Het is nog onzeker of het gebruik van Griffonia simplicifolia samen met deze antidepressiva soortgelijke risico’s met zich meebrengt. Voorbeelden van medicijnen die de serotoninespiegel verhogen, zijn selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s) zoals fluoxetine (Prozac), paroxetine (Paxil) en sertraline (Zoloft). Ook sommige tricyclische en atypische antidepressiva, zoals amitriptyline (Elavil), clomipramine (Anafranil) en imipramine (Tofranil), behoren tot deze groep.

Het mixen van carbidopa met 5-HTP, dat te vinden is in Griffonia simplicifolia-zaadextract, kan de kans op bijwerkingen gerelateerd aan serotonine vergroten. Het staat nog ter discussie of het combineren van Griffonia simplicifolia met carbidopa dezelfde gevolgen heeft. Deze combinatie kan ook leiden tot een verhoogd risico op andere effecten, zoals hypomanie, rusteloosheid, een versnelde spraak, angst, slapeloosheid en agressief gedrag. Daarnaast kan het samenvoegen van carbidopa en 5-HTP het risico op huidveranderingen vergroten die lijken op sclerodermie, door verhoogde serotonineconcentraties.

Uit klinische studies blijkt dat 5-HTP, aanwezig in Griffonia simplicifolia-zaadextract, kan leiden tot slaperigheid. Het is onzeker of het combineren van Griffonia simplicifolia met medicijnen die het centrale zenuwstelsel (CZS) onderdrukken, vergelijkbare effecten zal vertonen. In theorie kan het tegelijkertijd innemen van Griffonia simplicifolia met medicatie die slaperigheid veroorzaakt, deze effecten versterken. Voorbeelden van zulke CZS-onderdrukkende medicijnen zijn clonazepam (Klonopin), lorazepam (Ativan), fenobarbital (Donnatal) en zolpidem (Ambien).

Het samenvoegen van geneesmiddelen die de serotonine verhogen, zoals dextromethorfan, met 5-HTP uit Griffonia simplicifolia-zaadextract kan de kans op serotonine-gerelateerde bijwerkingen vergroten. Dit omvat mogelijke aandoeningen zoals het serotoninesyndroom en cerebrale vasoconstrictieve ziekten, waaronder het Call-Fleming-syndroom. Het is nog onzeker of het gebruik van Griffonia simplicifolia samen met dextromethorfan vergelijkbare risico’s met zich meebrengt.

Het mixen van geneesmiddelen die de serotonine beïnvloeden, zoals meperidine, met 5-HTP uit Griffonia simplicifolia-zaadextract kan de kans op bijwerkingen die verband houden met serotonine vergroten. Dit kan aandoeningen omvatten zoals het serotoninesyndroom en cerebrale vasoconstrictieve ziekten, zoals het Call-Fleming-syndroom. Het is nog onzeker of de combinatie van Griffonia simplicifolia met meperidine soortgelijke gevolgen kan hebben.

Het gelijktijdig gebruiken van serotonine-beïnvloedende geneesmiddelen, zoals niet-selectieve monoamineoxidaseremmers (MAOI’s), met 5-HTP uit Griffonia simplicifolia-zaadextract kan de kans op serotonine-gerelateerde bijwerkingen vergroten. Dit kan omvatten het serotoninesyndroom en bepaalde cerebrale vasoconstrictieve aandoeningen, zoals het Call-Fleming-syndroom. Er is een geval gedocumenteerd van een 60-jarige man die onder andere fenelzine gebruikte. Nadat hij 5-HTP aan zijn behandeling toevoegde, vertoonde hij een aanvankelijke verbetering van depressieve klachten, maar ontwikkelde hij binnen twee weken manische symptomen en hyperreflexie. De symptomen verbeterden pas nadat hij in het ziekenhuis was behandeld met hogere doseringen quetiapine. Het blijft onzeker of Griffonia simplicifolia dezelfde reactie zou oproepen wanneer het gecombineerd wordt met MAO-remmers. Tot de MAO-remmers behoren geneesmiddelen zoals isocarboxazid, fenelzine en tranylcypromine.

Het gebruik van serotonine-beïnvloedende geneesmiddelen, zoals pentazocine, in combinatie met 5-HTP uit Griffonia simplicifolia-zaadextract kan leiden tot een verhoogd risico op bijwerkingen gerelateerd aan serotonine. Dit kan symptomen omvatten zoals het serotoninesyndroom en bepaalde aandoeningen die de bloedvaten in de hersenen vernauwen, zoals het Call-Fleming-syndroom. Het blijft echter onzeker of het gebruik van Griffonia simplicifolia samen met pentazocine dezelfde reactie zou veroorzaken.

Het samen gebruiken van geneesmiddelen die de serotonine-niveaus beïnvloeden, zoals tramadol, met 5-HTP uit Griffonia simplicifolia kan het risico op bepaalde serotonine-gerelateerde bijwerkingen vergroten. Dit kan symptomen zoals het serotoninesyndroom en specifieke aandoeningen die de bloedvaten in de hersenen beïnvloeden, zoals het Call-Fleming-syndroom, omvatten. De exacte interactie tussen Griffonia simplicifolia en tramadol is echter nog niet duidelijk vastgesteld.

Interacties

Dosering

Volwassenen – oraal

Obesitas: Een bepaalde orale spray is vijf keer per dag gebruikt, met doseringen voor elke maaltijd, halverwege de ochtend en halverwege de middag, over een periode van 8 weken. Elke set van drie sprays bevat Griffonia simplicifolia-zaadextract (gestandaardiseerd tot 9,75 mg 5-HTP), 11,7 mg gotu kola, 11,7 mg paardenbloem, 9,75 mg artisjok, 4,55 mg guarana, en 39 mcg Klamath blauw-groene algen.

Stress: Een specifiek extract van Griffonia simplicifolia (Amorex, Coropharm) is tweemaal daags 60 mg gebruikt gedurende een periode van 6 weken.

Kinderen – oraal

Reisziekte: Een combinatie van Griffonia simplicifolia 50 mg en magnesium 200 mg is tweemaal daags gebruikt gedurende 3 maanden.

Dosering
Referenties

Referenties opvraagbaar.

Vind een orthomoleculaire therapeut bij jou in de buurt
Sluiten