Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

L-Taurine

In het kort
  • L-taurine is een aminosulfonzuur, maar wordt vaak gecategoriseerd als een niet-essentieel aminozuur.
  • Het komt voor in diverse voedingsmiddelen, vooral in vlees, vis en eieren.
  • L-taurine wordt gesynthetiseerd in de lever door oxidatie en decarboxylatie van cysteïne.
  • Het aminozuur vervult verschillende functies in het lichaam, waaronder het ondersteunen van de werking van het zenuwstelsel, het reguleren van de osmose en het handhaven van de hartgezondheid.
  • L-taurine zet men in bij leveraandoeningen, diabetes, allergieën, spierpijn en ontstekingen.
In het kort

Wat is L-Taurine?

Taurine, een aminosulfonzuur dat ook wel bekend staat als 2-aminoethaansulfonzuur, wordt vaak aangeduid als een niet-essentieel aminozuur. Het komt voor in diverse voedingsmiddelen, vooral in vlees, vis en eieren, en wordt tevens gesynthetiseerd in de lever door oxidatie en decarboxylatie van cysteïne. De dagelijkse inname van taurine varieert doorgaans tussen 40-400 mg in een typisch westers dieet. Deze stof is ook een veelgebruikt ingrediënt in energiedrankjes.

Taurine speelt een rol in verschillende metabolische processen in het lichaam. Het stabiliseert celmembranen in weefsels die elektrisch actief zijn, zoals de hersenen en het hart. Bovendien ondersteunt het de groei van neurale voorlopercellen en synapsvorming in de hersenen. Taurine komt in hoge concentraties voor in de zich ontwikkelende hersenen, evenals in de volwassen hippocampus, het cerebellum en de hypothalamus. Het heeft tevens functies in de galblaas, ogen en bloedvaten, en heeft mogelijk antioxidante en ontgiftende eigenschappen. In het netvlies werkt taurine als een vasorelaxant.

Wat is L-Taurine?

Gebruik

Orale taurine kan gunstige effecten hebben op patiënten met chronisch hartfalen. Het dagelijks innemen van taurine in doseringen van 2-6 gram gedurende 6-8 weken lijkt de linkerventrikelfunctie en symptomen van hartfalen te verbeteren bij patiënten met functionele klasse II tot IV volgens de New York Heart Association (NYHA). In vergelijking met placebo of co-enzym Q10, toont deze behandeling positieve resultaten. Bovendien kan het nemen van 500 mg taurine driemaal daags gedurende 2 weken de inspanningscapaciteit verbeteren bij patiënten met hartfalen. Sommige patiënten die ernstig hartfalen hebben, ervaren zelfs een snelle verbetering van NYHA-klasse IV naar II na 4-8 weken behandeling. Deze verbeteringen lijken aan te houden zolang de taurinebehandeling wordt voortgezet, mogelijk zelfs tot wel een jaar.

Bij patiënten met acute of chronische hepatitis kan orale taurine ook een positieve invloed hebben op de leverfunctie. Verschillende kleine klinische onderzoeken hebben aangetoond dat dagelijkse inname van 1,5-4 gram taurine gedurende maximaal 3 maanden de leverfunctie verbetert bij patiënten met acute en chronische hepatitis in vergelijking met placebo.

Gebruik

Veiligheid

Taurine is veilig bij gebruik in hoeveelheden die in voedingsmiddelen worden aangetroffen. Typische dagelijkse innames voor volwassenen variëren van 40-400 mg.

Taurine is mogelijk veilig bij oraal gebruik en op de juiste wijze in medicinale hoeveelheden. Taurine is veilig gebruikt in onderzoeken met dagelijkse doseringen van 2-4 gram, verdeeld over twee of drie doseringen, gedurende maximaal 3 maanden. Hogere doseringen van 6 gram per dag zijn veilig gebruikt in onderzoeken van maximaal 4 weken. Een risicobeoordeling heeft een waargenomen veilig niveau van maximaal 3 gram per dag voor gezonde volwassenen geïdentificeerd.

Kinderen

Taurine is veilig bij gebruik in hoeveelheden die in voedingsmiddelen voorkomen. Het is mogelijk veilig bij oraal gebruik en op de juiste wijze in medicinale hoeveelheden. Taurine is veilig gebruikt bij kinderen van 6-16 jaar met dagelijkse doseringen van 2,4-4,8 gram, verdeeld over drie doseringen, gedurende maximaal 12 weken.

Zwangerschap en borstvoeding

Taurine is veilig indien gebruikt in hoeveelheden die in voedingsmiddelen worden aangetroffen. Er is onvoldoende betrouwbare informatie beschikbaar over de veiligheid van taurine bij gebruik in medicinale hoeveelheden tijdens zwangerschap en borstvoeding. Het wordt aanbevolen om het gebruik te vermijden.

Veiligheid

Interacties

Theoretisch zou taurine het risico op hypotensie kunnen verhogen wanneer het wordt ingenomen met antihypertensiva. Er zijn klinische aanwijzingen dat taurine zowel de systolische als de diastolische bloeddruk kan verlagen.

Theoretisch zou taurine de uitscheiding kunnen verminderen en de plasmaspiegels van lithium kunnen verhogen. Aangenomen wordt dat taurine diuretische eigenschappen heeft, wat de uitscheiding van lithium zou kunnen verminderen

Taurine kan hypotensieve effecten hebben. Het gebruik van taurine met andere producten met hypotensieve effecten kan het risico op hypotensie verhogen. Taurine heeft hypotensieve effecten aangetoond in klinisch onderzoek.

Interacties

Dosering

Volwassen – oraal

Taurine wordt het vaakst gebruikt in doseringen van 1,5-6 gram per dag, in verdeelde doseringen ingenomen. De duur van de therapie hangt af van de aandoening die wordt behandeld. Doseringen tot 6 gram per dag zijn tot een jaar lang gebruikt.

Gelijktijdig gebruik van taurinesupplementen of taurinebevattende energiedranken met alcohol moet indien mogelijk worden vermeden. Sommige onderzoeken suggereren dat het consumeren van taurine de alcoholconsumptie kan verhogen, waardoor het risico op alcoholvergiftiging mogelijk toeneemt. Energiedrankjes bevatten doorgaans 750-1000 mg taurine per portie.

Kinderen – oraal

Onderzoek is beperkt; typische dosering is niet beschikbaar.

Dosering
Referenties

Referenties opvraagbaar.

Vind een orthomoleculaire therapeut bij jou in de buurt
Sluiten