Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

Shilajit (fulvinezuur)

In het kort
 • Shilajit, ook wel fulvinezuur genoemd, is een mineraalrijke substantie met een geel-bruinachtige kleur afkomstig uit gesteentelagen over de hele wereld.
 • Fulvinezuur is een familie van organische zuren die in humus voorkomen en wordt daarom beschreven als een humussubstantie en noemt men ook wel ‘bergzweet’ of het ‘zweet van de rotsen’.
 • Fulvinezuur is onderzocht bij allergieën, dementie, ontstekingen en het effect op het immuunsysteem.
 • Bij oraal gebruik is het veilig om shilajit in te nemen. Er is alleen onvoldoende betrouwbare informatie beschikbaar om shilajit te gebruiken tijdens de zwangerschap of het geven van borstvoeding.
 • Fulvinezuur kan ingezet worden bij testosterontekort, de Ziekte van Alzheimer, eczeem, luchtweginfecties, vermoeidheid, loodtoxiciteit en allergische rhinitis (hooikoorts).
In het kort

Wat is shilajit (fulvinezuur)?

Shilajit, ook wel fulvinezuur genoemd, is een mineraalrijke substantie met een geel-bruinachtige kleur afkomstig uit gesteentelagen over de hele wereld. Het kleverige shilajit heeft iets weg van hars en is voedingsstoffenrijk met antioxidant eigenschappen.

Het vormt zich door de inwerking van microben op dood plantaardig en dierlijk materiaal. Fulvinezuur is een familie van organische zuren die in humus voorkomen en wordt daarom beschreven als een humussubstantie en noemt men ook wel ‘bergzweet’ of het ‘zweet van de rotsen’. Humus is de organische stoffractie die wordt aangetroffen in grond, sediment, turf, bruinkool en watermassa’s zoals beken of meren.1,,2,3,4,5,6

Wat is shilajit (fulvinezuur)?

Gebruik

Oraal wordt fulvinezuur gebruikt voor de ziekte van Alzheimer, luchtweginfecties, vermoeidheid, loodtoxiciteit en allergische rhinitis (hooikoorts).

Topisch wordt fulvinezuur gebruikt voor atopische dermatitis (eczeem). Ook bij hooikoorts lijkt shilajit een werking te hebben. Toch is er is meer bewijs nodig om fulvinezuur voor deze toepassingen te beoordelen.

Voorlopig klinisch onderzoek bij mensen met allergische rhinitis toont aan dat het nemen van fulvinezuuroplossing 3,8%, 40 ml oraal tweemaal daags gedurende 7 dagen, de grootte van huidkwalen van pollenpriktesten met ongeveer 1,5 mm vermindert in vergelijking met de uitgangswaarde.7 De validiteit van deze bevinding wordt beperkt door het ontbreken van een vergelijkingsgroep.

Voorlopig klinisch onderzoek toont aan dat het aanbrengen van fulvinezuur 5% in een verzachtende basis tweemaal daags op de aangetaste gebieden gedurende 4 weken de eczeemsymptomen verbetert in vergelijking met de uitgangswaarde.8 Interpretatie van deze studie wordt beperkt door het ontbreken van een vergelijkingsgroep.

Gebruik

Werking

Anti-allergie effecten

Uit in-vitro-onderzoek blijkt dat fulvinezuur de levensvatbaarheid van histamine-afgevende cellen van ratten niet aantast. Fulvinezuur remt echter de afgifte van bèta-hexosaminidase uit deze cellen na IgE-sensibilisatie en antigeenstimulatie, in het antigeen-antilichaambindingsstadium en het antilichaam-receptorbindingsstadium. Fulvinezuur remt ook de afgifte van histamine uit gestimuleerde menselijke basofiele cellen en verlaagt de intracellulaire calciumspiegels.9

Antidementie-effecten

In vitro bewijs suggereert dat fulvinezuur de vorming van het amyloïde beta-eiwit (Abeta) (17-42) dimeer en trimeer onderbreekt, wat wijst op een remming van Abeta (17-42) aggregatie.10 In vitro remt fulvinezuur de aggregatie van tau-eiwit, remt het de productie van fibrillengte en werkt het in op voorgevormde fibrillen.11

Ontstekingsremmende effecten

In vitro onderzoek suggereert dat fulvinezuur, in concentraties van meer dan 200 mcg/ml, de afgifte van TNF-alfa uit gedifferentieerde U937-cellen vermindert.12

Antimicrobiële effecten

In vitro onderzoek suggereert dat oxifulvinezuur (fulvinezuur afgeleid van steenkool met behulp van gecontroleerde natte oxidatie) antimicrobiële effecten heeft tegen microbiële pathogenen, waaronder Enterococcus faecalis en Klebsiella pneumoniae bij concentraties van minder dan 5 gram/L.3

Antioxidant en oxiderende effecten

In vitro onderzoek suggereert dat waterig fulvinezuur antioxiderende effecten heeft, wat resulteert in verminderde vorming van hydroxylradicaal. Bij bepaalde pH-waarden neemt de vorming van hydroxylradicaal echter toe.14 Ander onderzoek suggereert dat fulvinezuur de lipideperoxidatie van kraakbeencelmembranen in vitro verhoogt, evenals de lipideperoxidatie in de lever en het bloed van dieren verhoogt. Deze peroxidatie wordt verminderd wanneer de hydroxylgroep van fulvinezuur wordt geblokkeerd en geremd door selenium of superoxidedismutase.15,16 In vitro onderzoek suggereert dat sommige fulvinezuren de productie van hydroxylradicalen versnellen en superoxideradicalen wegvangen; fulvinezuur uit turf zuivert echter beide middelen.17

Anti-prion effecten (prion is een verkeerd gevouwen eiwit wat kan leiden tot neurodegeneratieve ziektes)

In vitro onderzoek suggereert dat fulvinezuur de hoeveelheid beta-sheet-inhoud in menselijk prion-eiwitfragment 90-231 vermindert.18 Er was ook een verhoogde gevoeligheid voor protease K, een remming van het betreden van de fibrillogene route, de ontwikkeling van ongestructureerde peptide-aggregatie en een remming van opname van menselijk prioneiwitfragment 90-231 in menselijke neuroblastoomcellen.

Antivirale effecten

Fulvinezuur bevat envelopvirus-neutraliserende verbindingen.19 Daarom kan het vacciniavirus, HIV en SARS-virus niet-infectieus maken. Het kan ook verschillende griepstammen, waaronder H5N1, inactiveren. In vitro vermindert fulvinezuur het herstel van het poliovirus in filters uit water waarin het poliovirus is gezaaid.20

Hematologische effecten

In vitro bewijs suggereert dat sommige fulvinezuren de protrombinetijd in menselijk plasma verkorten.21

Immuuneffecten

Dieronderzoek toont aan dat fulvinezuur de ovalbumine-antilichaamtiter en de immuunrespons verhoogt, en de diameter van het B-afhankelijke lymfoïde weefsel in ileum en milt vergroot, wat suggereert dat fulvinezuur kan functioneren als een humorale immuunstimulant.22

Skeletachtige effecten

Er wordt verondersteld dat fulvinezuur de productie van dragers van vrije radicalen kan verhogen die het metabolisme van chondrocyten kunnen verstoren.23 In dieronderzoek is aangetoond dat fulvinezuur uit verontreinigd drinkwater zich ophoopt in het skelet in de vorm van semichinonradicalen.24 Ander bewijs uit een dierlijk embryomodel suggereert dat behandeling van een bevrucht kippenei met fulvinezuur de massa van de pijpbeenderen met 25% doet afnemen, het mineraalgehalte van de pijpbeenderen met 15% verlaagt, het totale eiwit- en DNA-gehalte vermindert en de hoeveelheid eiwit verhoogt. voorlopervormen van collageen II in gewrichtskraakbeen, in vergelijking met onbehandelde bevruchte kippeneieren.25

Schildklier effecten

Uit dieronderzoek blijkt dat fulvinezuur de spiegel van het schildklierstimulerend hormoon (TSH) in het plasma verhoogt en de verhouding thyroxine (T4):trijoodthyronine (T3) verlaagt.26

Testosteron effecten

Verschillende klinische onderzoeken laten zien dat shilajit de testosteronproductie kan stimuleren. Een groep gezonde vrijwilligers tussen de 45 en 55 jaar werd onderzocht op het effect van gezuiverd shilajit op het mannelijke hormoon testosteron. Dit deed men in een gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerde klinische studie. De proefpersonen kregen tweemaal daags een dosis van 250 mg voor 90 dagen opeenvolgend. De resultaten wezen uit dat het totaal testosteron, het vrije testosteron en dehydroepiandrosteron (DHEAS) significant (P < 0,05) was toegenomen wanneer vergeleken met de placebo groep. Ook de niveaus van gonadotrope hormonen (zoals LH en FSH) bleven goed op niveau.33

Werking

Veiligheid

Bij oraal gebruik is het waarschijnlijk veilig. Fulvinezuur 3,8% 5 – 40 ml tweemaal daags is gedurende 3-7 dagen met veiligheid ingenomen.27 Fulvinezuur is ook tot 4 weken topisch aangebracht met veiligheid.28

Er is onvoldoende betrouwbare informatie beschikbaar om shilajit te gebruiken tijdens de zwangerschap of het geven van borstvoeding.

Veiligheid

Interacties

Medicijnen

In vitro bewijs toont aan dat fulvinezuur, gevormd uit de oxidatie en polymerisatie van protocatechuïnezuur, de protrombinetijd in menselijk plasma kan verkorten, waardoor het risico op stolselvorming toeneemt.21 Theoretisch kan fulvinezuur de effectiviteit van antistollingsmiddelen en plaatjesaggregatieremmers verminderen.

Bewijs uit dieronderzoek suggereert dat fulvinezuur de immuunfunctie kan stimuleren.29 Theoretisch zou het gebruik van fulvinezuur de effecten van immunosuppressieve therapie kunnen verminderen. Immunosuppressiva omvatten azathioprine (Imuran), basiliximab (Simulect), cyclosporine (Neoral, Sandimmune), daclizumab (Zenapax), muromonab-CD3 (OKT3, Orthoclone OKT3), mycofenolaat (CellCept), tacrolimus (FK506, Prograf), sirolimus (Rapamune ), prednison (Deltasone, Orasone) en andere corticosteroïden (glucocorticoïden).

Bewijs uit dieronderzoek suggereert dat fulvinezuur het niveau van het schildklierstimulerend hormoon (TSH) in het plasma verhoogt en de verhouding thyroxine (T4):trijoodthyronine (T3) verlaagt.29 Theoretisch zou gelijktijdig gebruik de therapie kunnen verstoren om de schildklierfunctie te normaliseren; voorzichtig gebruiken bij patiënten die worden behandeld met schildklierhormoon.

Interacties met kruiden en supplementen zijn niet bekend.

Interacties

Dosering

Er is onvoldoende betrouwbare informatie beschikbaar over de standaardisatie van fulvinezuur.

Er is alleen gemeld dat het oraal innemen van fulvinezuur 3,8% 40 ml tweemaal daags diarree, hoofdpijn en keelpijn veroorzaakt bij sommige patiënten.7 Er bestaat bezorgdheid dat het gebruik van fulvinezuur kan bijdragen aan het risico op het ontwikkelen van de Kashin-Beck-botziekte, met name in gebieden waar de inname van selenium onvoldoende is.30,32

Dosering
Referenties
 1. Vucskits, A. V., Hullár, I., Bersényi, A., Andrásofszky, E., Kulcsár, M., & Szabó, J. (2010). Effect of fulvic and humic acids on performance, immune response and thyroid function in rats. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition94(6), 721-728.
 2. Carrasco-Gallardo, C., Guzmán, L., & Maccioni, R. B. (2012). Shilajit: a natural phytocomplex with potential procognitive activity. International Journal of Alzheimer’s disease2012.
 3. Van Rensburg, C. E. J., Van Straten, A., & Dekker, J. (2000). An in vitro investigation of the antimicrobial activity of oxifulvic acid. Journal of Antimicrobial Chemotherapy46(5), 853-854.
 4. Wang, C., Wang, Z., Peng, A., Hou, J., & Xin, W. (1996). Interaction between fulvic acids of different origins and active oxygen radicals. Science in China. Series C, Life Sciences39(3), 267-275.
 5. Weber, J. H., & Wilson, S. A. (1975). The isolation and characterization of fulvic acid and humic acid from river water. Water research9(12), 1079-1084.
 6. Yang, C. H. U. N. L. I. N., Niu, C. O. N. G. R. O. N. G., Bodo, M., Gabriel, E., Notbohm, H., Wolf, E., & Müller, P. K. (1993). Fulvic acid supplementation and selenium deficiency disturb the structural integrity of mouse skeletal tissue. An animal model to study the molecular defects of Kashin-Beck disease. Biochemical Journal289(3), 829-835.
 7. Gandy, J. J., Meeding, J. P., Snyman, J. R., & van Rensburg, C. E. J. (2012). Phase 1 clinical study of the acute and subacute safety and proof-of-concept efficacy of carbohydrate-derived fulvic acid. Clinical Pharmacology: Advances and Applications4, 7.
 8. Gandy, J. J., Snyman, J. R., & Van Rensburg, C. E. (2011). Randomized, parallel-group, double-blind, controlled study to evaluate the efficacy and safety of carbohydrate-derived fulvic acid in topical treatment of eczema. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology4, 145.
 9. Yamada, P., Isoda, H., Han, J. K., Talorete, T. P., Yamaguchi, T., & Abe, Y. (2007). Inhibitory effect of fulvic acid extracted from Canadian sphagnum peat on chemical mediator release by RBL-2H3 and KU812 cells. Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 0704090380-0704090380.
 10. Verma, S., Singh, A., & Mishra, A. (2013). The effect of fulvic acid on pre‐and postaggregation state of Aβ17–42: Molecular dynamics simulation studies. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Proteins and Proteomics1834(1), 24-33.
 11. Cornejo, A., Jiménez, J. M., Caballero, L., Melo, F., & Maccioni, R. B. (2011). Fulvic acid inhibits aggregation and promotes disassembly of tau fibrils associated with Alzheimer’s disease. Journal of Alzheimer’s disease27(1), 143-153.
 12. Junek, R., Morrow, R., Schoenherr, J. I., Schubert, R., Kallmeyer, R., Phull, S., & Klöcking, R. (2009). Bimodal effect of humic acids on the LPS-induced TNF-α release from differentiated U937 cells. Phytomedicine16(5), 470-476.
 13. Pittayakhajonwut, P., Dramae, A., Intaraudom, C., Boonyuen, N., Nithithanasilp, S., Rachtawee, P., & Laksanacharoen, P. (2011). Two new drimane sesquiterpenes, fudecadiones A and B, from the soil fungus Penicillium sp. BCC 17468. Planta medica77(01), 74-76.
 14. Lindsey, M. E., & Tarr, M. A. (2000). Quantitation of hydroxyl radical during Fenton oxidation following a single addition of iron and peroxide. Chemosphere41(3), 409-417.
 15. Peng, A., Wang, W. H., Wang, C. X., Wang, Z. J., Rui, H. F., Wang, W. Z., & Yang, Z. W. (1999). The role of humic substances in drinking water in Kashin-Beck disease in China. Environmental Health Perspectives107(4), 293-296.
 16. Peng, A., & Yang, C. L. (1991). Examination of the roles of selenium in the Kaschin-Beck disease. Biological trace element research28(1), 1-9.
 17. Wang, C., Wang, Z., Peng, A., Hou, J., & Xin, W. (1996). Interaction between fulvic acids of different origins and active oxygen radicals. Science in China. Series C, Life Sciences39(3), 267-275.
 18. Corsaro, A., Anselmi, C., Polano, M., Aceto, A., Florio, T., & De Nobili, M. (2010). The interaction of humic substances with the human prion protein fragment 90-231 affects its protease K resistance and cell internalization. Journal of biological regulators and homeostatic agents24(1), 27-39.
 19. Kotwal, G. J. (2008). Genetic diversity-independent neutralization of pandemic viruses (eg HIV), potentially pandemic (eg H5N1 strain of influenza) and carcinogenic (eg HBV and HCV) viruses and possible agents of bioterrorism (variola) by enveloped virus neutralizing compounds (EVNCs). Vaccine26(24), 3055-3058.
 20. Sobsey, M. D., & Hickey, A. R. (1985). Effects of humic and fulvic acids on poliovirus concentration from water by microporous filtration. Applied and Environmental Microbiology49(2), 259-264.
 21. Lu, F. J. (1990). Arsenic as a promoter in the effect of humic substances on plasma prothrombin time in vitro. Thrombosis research58(6), 537-541.
 22. Vucskits, A. V., Hullár, I., Bersényi, A., Andrásofszky, E., Kulcsár, M., & Szabó, J. (2010). Effect of fulvic and humic acids on performance, immune response and thyroid function in rats. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition94(6), 721-728.
 23. Sudre, P., & Mathieu, F. (2001). Kashin-Beck disease: from etiology to prevention or from prevention to etiology?. International orthopaedics25(3), 175-179.
 24. Peng, A., Yang, C., Rui, H., & Li, H. (1992). Study on the pathogenic factors of Kashin‐Beck disease. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A Current Issues35(2), 79-90.
 25. YANG, C., BODO, M., NOTBOHM, H., PENG, A., & MÜLLER, P. K. (1991). Fulvic acid disturbs processing of procollagen II in articular cartilage of embryonic chicken and may also cause Kashin‐Beck disease. European journal of biochemistry202(3), 1141-1146.
 26. Vucskits, A. V., Hullár, I., Bersényi, A., Andrásofszky, E., Kulcsár, M., & Szabó, J. (2010). Effect of fulvic and humic acids on performance, immune response and thyroid function in rats. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition94(6), 721-728.
 27. Gandy, J. J., Meeding, J. P., Snyman, J. R., & van Rensburg, C. E. J. (2012). Phase 1 clinical study of the acute and subacute safety and proof-of-concept efficacy of carbohydrate-derived fulvic acid. Clinical Pharmacology: Advances and Applications4, 7.
 28. Gandy, J. J., Snyman, J. R., & Van Rensburg, C. E. (2011). Randomized, parallel-group, double-blind, controlled study to evaluate the efficacy and safety of carbohydrate-derived fulvic acid in topical treatment of eczema. Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology4, 145.
 29. Vucskits, A. V., Hullár, I., Bersényi, A., Andrásofszky, E., Kulcsár, M., & Szabó, J. (2010). Effect of fulvic and humic acids on performance, immune response and thyroid function in rats. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition94(6), 721-728.
 30. Sudre, P., & Mathieu, F. (2001). Kashin-Beck disease: from etiology to prevention or from prevention to etiology?. International orthopaedics25(3), 175-179.
 31. An, P., & Langqiu, X. (1987). The effects of humic acid on the chemical and biological properties of selenium in the environment. Science of the total environment64(1-2), 89-98.
 32. Yang, C. H. U. N. L. I. N., Niu, C. O. N. G. R. O. N. G., Bodo, M., Gabriel, E., Notbohm, H., Wolf, E., & Müller, P. K. (1993). Fulvic acid supplementation and selenium deficiency disturb the structural integrity of mouse skeletal tissue. An animal model to study the molecular defects of Kashin-Beck disease. Biochemical Journal289(3), 829-835.
 33. Pandit, S., Biswas, S., Jana, U., De, R. K., Mukhopadhyay, S. C., & Biswas, T. K. (2016). Clinical evaluation of purified Shilajit on testosterone levels in healthy volunteers. Andrologia48(5), 570-575.
Vind een orthomoleculaire therapeut bij jou in de buurt
Sluiten