Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

L-Theanine

In het kort
  • L-theanine is een aminozuur dat van nature voorkomt in theebladeren en in sommige paddenstoelen.
  • Het is een belangrijk niet-proteïnogeen aminozuur dat chemisch vergelijkbaar is met glutaminezuur.
  • L-theanine werd voor het eerst geïsoleerd uit groene thee in de jaren 1940.
  • Het aminozuur is bekend om zijn ontspannende eigenschappen en het vermogen om mentale alertheid te bevorderen.
  • L-theanine kan worden ingezet bij depressie, stress, focus en kan de slaapkwaliteit
In het kort

Wat is L-Theanine?

L-theanine is een aminozuur dat van nature voorkomt in theebladeren. Het is een belangrijk niet-proteïnogeen aminozuur dat chemisch vergelijkbaar is met glutaminezuur. Het werd voor het eerst geïsoleerd uit groene thee in de jaren 1940 en wordt ook aangetroffen in sommige paddenstoelen.

Theanine is het belangrijkste aminozuur dat in thee wordt aangetroffen. Het maakt 1 tot 3 procent van de theesamenstelling uit. Deze hoeveelheid varieert per portie van 200 ml, maar blijft meestal binnen een bepaald bereik. L-theanine is de dominante isomeer van theanine in thee en is het onderwerp van het grootste deel van het klinische onderzoek naar theanine.

Wat is L-Theanine?

Gebruik

L-theanine is bekend om zijn ontspannende eigenschappen en het vermogen om mentale alertheid te bevorderen. Een van de meest besproken toepassingen van L-theanine is de verbetering van de cognitieve functie. Het wordt vaak geconsumeerd om de cognitieve prestaties te verbeteren, waarbij onderzoeken aantonen dat het de concentratie en aandacht kan verhogen, vooral wanneer het wordt gecombineerd met cafeïne. Dit maakt het populair bij studenten en professionals die zich moeten concentreren op veeleisende taken.

Bovendien kan L-theanine helpen bij het verminderen van de fysiologische reacties op stress. Het is aangetoond dat het de niveaus van stresshormonen in het lichaam verlaagt en de ontspanningsreactie bevordert zonder slaperigheid te veroorzaken. Dit kan de mentale helderheid en focus verhogen, vooral in stressvolle situaties. Hoewel niet direct gerelateerd aan de cognitieve functie, kan L-theanine ook de slaapkwaliteit verbeteren. Een betere slaapkwaliteit kan leiden tot beter cognitief functioneren overdag.

Daarnaast zijn er aanwijzingen dat L-theanine neuroprotectieve eigenschappen kan hebben, wat betekent dat het kan helpen de hersenen te beschermen tegen bepaalde schadelijke stoffen en processen. Dit kan op de lange termijn bijdragen aan de gezondheid van de hersenen. Tot slot kan L-theanine ook helpen bij het verbeteren van de stemming en het verminderen van symptomen van depressie. Er wordt gedacht dat het de niveaus van bepaalde neurotransmitters in de hersenen beïnvloedt, wat kan bijdragen aan verbeterde cognitieve functie en stemming.

Gebruik

Werking

Antidepressieve effecten

L-theanine lijkt qua structuur op L-glutamaat en concurreert met glutamaat om zijn receptoren, zij het met een lagere affiniteit voor deze receptoren. Het is waarschijnlijk dat de antidepressieve effecten van L-theanine verband houden met de effecten op de glutamaatroute, die de hoeveelheden glutamaat en glutamine in de hersenen reguleert. Bij dieren leidt suppletie met L-theanine tot herstel van stoornissen en vergroting van synaptische plasticiteit in de hersenen. Glutamaatsignalering reguleert de synaptische plasticiteit en er wordt gespeculeerd dat de effecten van L-theanine op depressie dus verband houden met het effect ervan op de synaptische plasticiteit.

Ontstekingsremmende effecten

Vroegtijdig klinisch onderzoek suggereert dat het geven van L-theanine in combinatie met L-cysteïne rondom de operatieperiode de ontstekingsmarkers na een operatie vermindert. Men denkt dat deze combinatie na een chirurgische ingreep helpt de bloedniveaus van interleukine (IL)-6 te verlagen door dalingen in de glutathionniveaus tegen te gaan.

Antioxiderende effecten

Na absorptie wordt L-theanine omgezet in glutaminezuur en ethylamine. In de cel combineren cysteïne en glutaminezuur zich met glycine om de antioxidant glutathion (GSH) te produceren. Mogelijk zou de impact van L-theanine een gevolg kunnen zijn van verhoogde intracellulaire GSH concentraties.

Aandachtseffecten

L-theanine is onderzocht, zowel zelfstandig als in combinatie met cafeïne, voor zijn invloed op alfagolfactiviteit, wat een indicatie is voor aandacht. Tijdens rust lijkt L-theanine de alfa-activiteit te stimuleren.

Cardiovasculaire effecten

Er is belangstelling voor het potentieel van theanine in de behandeling van hypertensie. In studies met dieren is gebleken dat theanine de niveaus van noradrenaline verlaagt, wat resulteert in een verlaging van zowel de systolische als diastolische bloeddruk. Echter, uit voorlopige klinische studies bij gezonde volwassenen blijkt dat een eenmalige inname van 200 mg L-theanine geen invloed heeft op bloeddruk of hartslag in vergelijking met een placebo. Er is ook gesuggereerd dat theanine, wanneer ingenomen in zeer kleine hoeveelheden, een opwekkend effect kan hebben, wat erop wijst dat de effecten mogelijk dosisafhankelijk zijn.

Enkele studies suggereren dat theanine de opwekkende effecten van cafeïne kan tegengaan, terwijl andere studies deze tegenstrijdige werking niet hebben bevestigd. Groene thee, een bron van L-theanine, kan mogelijk helpen bij het voorkomen van atherosclerose door de groei van gladde spiercellen in de bloedvatwanden te beperken. Toch lijkt theanine zelf geen direct effect te hebben op gladde spieren. Er zijn suggesties dat theanine atherosclerose zou kunnen tegengaan door het proces van lipideperoxidatie in lipoproteïnen met lage dichtheid (LDL) te remmen.

Cognitieve effecten

L-theanine schijnt invloed te hebben op de cognitieve werking. Bij dierproeven leidde het toedienen van L-theanine tot het herstel van bepaalde hersenfunctiestoornissen en bevordering van synaptische plasticiteit. Aangezien glutamaatsignalering betrokken is bij synaptische plasticiteit, wordt verondersteld dat de invloed van theanine op cognitie mogelijk te maken heeft met zijn werking op deze plasticiteit. Theanine zou ook invloed kunnen hebben op alfa- en theta-golfactiviteit in de hersenen. Toenames in alfa-activiteit worden vaak geassocieerd met ontspanning, terwijl verhogingen in theta-activiteit vaak wijzen op cognitieve alertheid. In klinische studies bleek dat een combinatie van L-theanine en groene thee-extract de theta-activiteit verhoogde wanneer proefpersonen hun ogen open hielden en lazen, maar deze activiteit verminderde wanneer hun ogen gesloten waren. Ander onderzoek bij licht gestresste volwassenen toonde aan dat een enkele dosis L-theanine voor een stressvolle test de alfa-activiteit verhoogde wanneer de ogen open waren, zonder invloed op theta-activiteit in vergelijking met een placebo.

Bovendien lijkt L-theanine bescherming te bieden tegen de schadelijke effecten van cafeïne. Bij hogere doseringen kan het zelfs de stimulerende effecten van cafeïne temperen, wat zou kunnen leiden tot betere prestaties op bepaalde cognitieve tests.

Immunomodulerende effecten

In vitro studies suggereren dat L-theanine het lichaam kan ondersteunen in de strijd tegen infecties door het versterken van de capaciteit van gamma-delta T-cellen om ziekten te bestrijden. Theanine fungeert ook als een voorloper van glutamaat en kan, wanneer gecombineerd met cystine, de concentraties van glutathion verhogen. Het niveau van glutathion kan in verband worden gebracht met de activiteit van natuurlijke killercellen en kan de ontstekingsreacties van neutrofielen sturen. Bovendien stimuleert theanine de activatie van gamma-delta T-cellen in het bloed. Er wordt gedacht dat zware weerstandstraining en langdurige fysieke activiteit een negatieve impact kunnen hebben op het immuunsysteem, met gevolgen zoals een afname van de proliferatie van lymfocyten en de activiteit van NK-cellen. Uit klinisch onderzoek is gebleken dat het innemen van een combinatie van L-cystine en L-theanine de afname in NK-celactiviteit kan tegengaan die wordt waargenomen bij intensieve en frequente lichaamsbeweging. Deze combinatie lijkt ook het niveau van C-reactief proteïne en neutrofielen te verminderen. Echter, het gebruik van deze supplementencombinatie toonde geen merkbare verandering in plasma interleukine-6, IL-8, serum immunoglobuline M, aantal witte bloedcellen, niveaus van speeksel-IgA of de activiteit van lymfocytenproliferatie ten opzichte van een placebo.

Neurologische/CZS-effecten

L-theanine staat bekend om zijn potentieel ontspannende en angstverlichtende werking. Er wordt verondersteld dat het angst vermindert door GABA- en serotonineniveaus te verhogen. Daarnaast zou het stressgerelateerde angst kunnen verminderen door de afgifte van glutamaat te beperken. In dieronderzoek heeft L-theanine laten zien dat het de GABAA-receptor beïnvloedt, de heropname van glutamaat remt en als een antagonist van de glutamaatreceptor in de hippocampus fungeert.

Er is een groeiende interesse in het gebruik van L-theanine bij aandoeningen zoals dementie, aangezien het beschermt tegen neuronale schade tijdens cerebrale ischemie in dierstudies. De manier waarop L-theanine met glutamaat- en NMDA-receptoren interacteert, kan deze neuroprotectieve effecten verklaren.

Bovendien zijn er aanwijzingen voor de potentie van L-theanine in de behandeling van schizofrenie of schizoaffectieve stoornissen, vanwege de antioxiderende, neuroprotectieve en ontspannende eigenschappen. In dierstudies suggereert men dat L-theanine werkt door verschillende receptoren, waaronder NMDA en GABAA, te blokkeren. Interessant is dat L-theanine de productie van alfagolven in de hersenen stimuleert, wat kan leiden tot zowel ontspanning als mentale alertheid.

Behandeling met L-theanine bleek in klinische studies voordelen te bieden voor patiënten met schizofrenie en schizoaffectieve stoornissen. Daarbij suggereren bepaalde onderzoeken een correlatie tussen de gunstige effecten van L-theanine en bepaalde biomarkers, zoals de verhouding cortisol tot DHEAS en BDNF. Echter, de exacte betekenis van deze correlaties is nog onduidelijk.

Daarnaast is er interesse in de rol van L-theanine bij depressie. In dierstudies heeft L-theanine invloed gehad op serotonine- en 5HIAA-niveaus in de hersenen. Het is ook gesuggereerd dat L-theanine zou kunnen interageren met GABA-niveaus in het plasma. Hoewel de resultaten veelbelovend zijn, zijn de effecten van L-theanine op depressie, zowel op zichzelf als in combinatie met andere medicijnen zoals SSRI’s, nog niet grondig onderzocht. Er zijn echter aanwijzingen uit voorlopig klinisch onderzoek dat L-theanine symptomen van depressie kan verminderen en de slaapkwaliteit kan verbeteren.

Gewichtsverlies effecten

Onderzoeken bij dieren geven aan dat L-theanine samen met cafeïne en andere ingrediënten van groene thee gewichtsverlies kan ondersteunen. In diermodellen bevordert L-theanine de opbouw van glycogeen in de lever en vermindert het de vorming van nieuwe glucose.

Werking

Veiligheid

Er lijkt geen significant veiligheidsrisico te zijn bij het oraal en correct innemen van L-theanine op korte termijn. In klinische studies is L-theanine veilig gebruikt in hoeveelheden tot 900 mg per dag voor een periode van maximaal 8 weken. Over de veiligheid van L-theanine bij langdurig gebruik is niet voldoende betrouwbare informatie beschikbaar.

Kinderen

Het lijkt erop dat L-theanine veilig is wanneer het kortdurend en oraal wordt ingenomen. Een specifiek L-theanine-product, Suntheanine van Taiyo Kagaku, in doseringen van 200 mg tweemaal daags, is zonder problemen gebruikt bij jongens tussen de 8 en 12 jaar voor een periode van maximaal 6 weken.

Zwangerschap en borstvoeding

Er is niet genoeg betrouwbare informatie over het gebruik van L-theanine tijdens zwangerschap en borstvoeding. Het is daarom aan te raden om het gebruik in deze periodes te vermijden.

Veiligheid

Interacties

Medicijnen

Theanine kan de bloeddruk verlagen, waardoor de effecten van antihypertensiva worden versterkt. Dieronderzoek toont aan dat theanine de bloeddruk kan verlagen bij spontaan hypertensieve dieren. Theoretisch zou gelijktijdig gebruik van theanine en antihypertensiva de antihypertensieve werking kunnen versterken.

Supplementen

Theoretisch kan theanine de bloeddruk verlagen. Uit dieronderzoek blijkt dat theanine de bloeddruk kan verlagen. Het combineren van theanine met andere kruiden of supplementen met hypotensieve effecten zou het risico op hypotensie kunnen verhogen.

Interacties

Dosering

Volwassen – oraal

L-theanine wordt meestal gebruikt in doseringen van 200-400 mg per dag gedurende 4-8 weken.

Kinderen – oraal

Onderzoek is beperkt; typische dosering is niet beschikbaar.

Dosering
Referenties

Referenties opvraagbaar.

Vind een orthomoleculaire therapeut bij jou in de buurt
Sluiten