Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

N-Acetyl-L-Cysteïne (NAC)

In het kort
 • N-acetylcysteïne (NAC) is een afgeleide van het zwavelhoudende aminozuur L-cysteïne
 • NAC kan worden gebruikt in de eiwitsynthese bij omzetting naar L-cysteïne
 • NAC is de voorloperstof van glutathion, een krachtige intracellulaire antioxidant
 • NAC kan worden ingezet bij verschillende aandoeningen waar oxidatieve stress en/of ontstekingen een rol spelen
 • NAC kan worden ingezet bij o.a. COPD, astma, autisme, vermoeidheid en detoxen
In het kort

Wat is N-Acetyl-L-Cysteïne (NAC)?

N-acetylcysteïne, afgekort NAC, is een afgeleide van het aminozuur L-cysteïne. Dit semi-essentiële aminozuur is een zwavelhoudende stof dat het lichaam maakt uit een ander aminozuur genaamd L-methionine.

Deze synthese is onder bepaalde omstandigheden niet genoeg om in de behoefte te voorzien. NAC kan worden gebruikt in de eiwitsynthese bij omzetting naar L-cysteïne. In het lichaam is het een bron van sulfhydryl (-SH) -groepen, waardoor het als een krachtige antioxidant kan werken. NAC is daarnaast de voorloperstof van glutathion, een belangrijke intracellulaire antioxidant. N-acetylcysteïne verhoogt het glutathiongehalte in het lichaam; glutathiondeficiëntie wordt geassocieerd met een verscheidenheid aan pathologische aandoeningen1,2,3,4,5,6NAC kan worden ingezet bij verschillende aandoeningen waar oxidatieve stress en/of ontstekingen een rol spelen.

Wat is N-Acetyl-L-Cysteïne (NAC)?

Gebruik

Orale N-acetylcysteïne kan de prikkelverwerking verbeteren, maar niet andere symptomen die verband houden met een autismespectrumstoornis37,38

Acetaminophen-vergiftiging

Orale en intraveneuze N-acetylcysteïne, als geneesmiddelen op recept, zijn effectief voor de behandeling van paracetamolvergiftiging. Het verlaagt het sterftecijfer en het voorkomt de permanente gevolgen van paracetamolvergiftiging 33,34,35,36.

Atelectasis

Bij inademing is N-acetylcysteïne effectief voor de behandeling van atelectase. Het is effectief voor atelectase veroorzaakt door slijmobstructie en is goedgekeurd door de Amerikaanse FDA voor dit gebruik. Inhalatie is ook nuttig wanneer het wordt gebruikt om mensen voor te bereiden op bronchiale diagnostische onderzoeken. Bij inademing en gebruik als aanvullende therapie is N-acetylcysteïne effectief voor het voorkomen van endotracheale korstvorming bij patiënten met een tracheostomie.

Bronchiale diagnostische onderzoeken
N-acetylcysteïne-oplossing voor inhalatie is nuttig wanneer het wordt gebruikt om mensen voor te bereiden op bronchiale diagnostische onderzoeken. Het is goedgekeurd door de Amerikaanse FDA voor dit gebruik. 1200-1500 mg N-acetylcysteïne per dag oraal innemen gedurende 4 maanden lijkt kortademigheid en hoesten te verminderen en de longcapaciteit te verbeteren bij patiënten met door zwavelmosterd veroorzaakte bronchitis 39,40. Ook lijkt orale inname van N-acetylcysteïne, gewoonlijk 400-600 mg per dag, het risico op acute exacerbaties van chronische bronchitis met een matige hoeveelheid te verminderen bij gebruik gedurende 3-36 maanden21,41,30.

Tracheostomazorg (Stoma in de luchtpijp/hals)
N-acetylcysteïne-oplossing voor inhalatie is effectief bij gebruik als hulpmiddel ter voorkoming van endotracheale korstvorming in de tracheostomie. Het is goedgekeurd door de Amerikaanse FDA voor dit gebruik.

Gebruik

Veiligheid

N-acetylcysteïne is het vaakst gebruikt in doses van 600-1200 mg per dag. Dagelijkse doses van 1200 mg of meer worden doorgaans in verdeelde doses ingenomen. Hogere doses tot 1000 mg tweemaal daags zijn gebruikt tot 6 maanden. Bij oraal, intraveneus, intratracheaal gebruik of bij inademing is N-acetylcysteïne een door de FDA goedgekeurd receptgeneesmiddel7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32.

N-acetylcysteïne-oplossing voor inhalatie wordt geleverd in concentraties van 10% en 20%. Meestal wordt 2-4 ml van de 10% oplossing of 1-2 ml van de 20% oplossing gebruikt. De gebruiksfrequentie is afhankelijk van de aandoening die wordt behandeld.

Kinderen

N-acetylcysteïne-oplossing voor inhalatie wordt geleverd in concentraties van 10% en 20%. Meestal wordt 2-4 ml van de 10% oplossing of 1-2 ml van de 20% oplossing gebruikt. De gebruiksfrequentie is afhankelijk van de aandoening die wordt behandeld.

Bij orale toepassing en goed gebruik is N-acetylcysteïne veilig gebruikt bij kinderen in doseringen van 900-2700 mg per dag gedurende 8-12 weken42,38,37,43.

Zwangerschap en lactatie

Intraveneus N-acetylcysteïne 140 mg/kg/dag plus oraal N-acetylcysteïne 70 mg/kg viermaal daags gedurende maximaal 10 maanden is veilig gebruik.

Bij oraal, intratracheaal, intraveneus gebruik of door inademing passeert N-acetylcysteïne de placenta, maar dit is niet in verband gebracht met nadelige effecten op de foetus44,45,46,47. N-acetylcysteïne mag echter alleen tijdens de zwangerschap worden gebruikt als dit duidelijk is aangegeven, zoals in gevallen van paracetamoltoxiciteit.

Voor tijdens de lactatieperiode is er te weinig betrouwbare informatie beschikbaar; vermijd te gebruiken.

Bijwerkingen

Algemeen: Oraal, intraveneus en als inhalatie wordt N-acetylcysteïne over het algemeen goed verdragen bij gebruik in typische doses. De meeste bijwerkingen van N-acetylcysteïne treden op wanneer enkelvoudige doses van meer dan 9 gram worden gebruikt of wanneer een regime van meer dan 30 gram per dag wordt gevolgd.

Meest voorkomende bijwerkingen :

Oraal: Diarree, droge mond, dyspepsie, brandend maagzuur, verlies van eetlust, misselijkheid en braken.
Intraveneus: Huiduitslag en overgevoeligheidsreacties.
Inademing: Bronchospasme, hoesten, epigastrische pijn, irritatie van de keel en piepende ademhaling.

Ernstige bijwerkingen (zelden) :

Oraal: Beklemming op de borst, bloedspuwing en hartkloppingen zijn gemeld.
Intraveneus: Anafylaxie, angina, dystonische reacties, tachycardie en voorbijgaande sinusbradycardie zijn gemeld.

Veiligheid

Interacties

Geneesmiddelen

N-acetylcysteïne kan de effecten van actieve kool verminderen, terwijl actieve kool de absorptie van N-acetylcysteïne kan verminderen. N-acetylcysteïne lijkt het vermogen van actieve kool om paracetamol en salicylzuur te adsorberen te verminderen49. Hoewel actieve kool de absorptie van N-acetylcysteïne tot 40% kan verminderen, lijken de klinische effecten ervan niet te verminderen 50,51,52,53,54. Ander klinisch bewijs suggereert dat actieve kool de absorptie van N-acetylcysteïne niet beïnvloedt55,56.

Theoretisch zou N-acetylcysteïne het risico op bloedingen kunnen verhogen wanneer het wordt ingenomen met anticoagulantia of antibloedplaatjesgeneesmiddelen. Klinisch onderzoek suggereert dat intraveneuze N-acetylcysteïne de protrombinetijd verkort, de stollingstijd verlengt, de bloedplaatjesaggregatie verlaagt en het bloedverlies bij chirurgische patiënten verhoogt57,58.

Antimalaria-effecten van chloroquine kunnen verstoord worden bij NAC inname. N-acetylcysteïne zou ook het risico op hypotensie kunnen verhogen wanneer het wordt ingenomen met antihypertensiva. Klinisch onderzoek toont aan dat gelijktijdige toediening van N-acetylcysteïne en intraveneuze of transdermale nitroglycerine ernstige hypotensie12 en ondraaglijke hoofdpijn kan veroorzaken59,60.

Supplementen

Het gebruik van N-acetylcysteïne met andere producten die het risico op bloedingen verhogen, kan bijkomende effecten hebben. Klinisch onderzoek toont aan dat N-acetylcysteïne de bloedplaatjesaggregatie kan verminderen57.

Het combineren van N-acetylcysteïne met andere kruiden of supplementen met hypotensieve effecten kan het risico op hypotensie verhogen. Dieronderzoek suggereert dat N-acetylcysteïne de hypotensieve effecten van de angiotensine-converterende enzymremmers (ACEI’s) captopril en enalaprilaat versterkt61.

Interacties

Dosering

Volwassenen – Oraal

Acetaminophen-vergiftiging
Een orale oplaaddosis van 140 mg/kg van een 5% -oplossing kan worden toegediend. Bovendien kunnen de in de handel verkrijgbare vernevelingsoplossingen van 10% en 20% worden verdund met water, koolzuurhoudende of niet-koolzuurhoudende dranken en worden toegediend met een rietje om de onaangename geur van N-acetylcysteïne te verminderen. Zeventien aanvullende doseringen van 70 mg/kg als een 5% -oplossing kunnen elke 4 uur worden gegeven, voor een totale dosis van 1330 mg/kg gedurende 72 uur34,35,36.

Door aminoglycoside geïnduceerde ototoxiciteit
600 mg N-acetylcysteïne, tweemaal daags ingenomen in totaal 14 dagen, of tot 7 dagen na voltooiing van de aminoglycosidetherapie, is gebruikt bij volwassenen met terminale nierziekte (ESRD)62.

Astma
Voorlopig klinisch onderzoek toont aan dat N-acetylcysteïne 10%, wanneer het gedurende één week dagelijks als aerosol wordt toegediend in combinatie met isoproterenol, de longcapaciteit verbetert en de viscositeit van het sputum verlaagt in vergelijking met placebo bij patiënten met astma63.

Atletische prestatie
N-acetylcysteïne 1200 mg per dag is gedurende 9 dagen gebruikt64.

Bipolaire stoornis
N-acetylcysteïne 1000 mg tweemaal daags is gedurende 24-36 weken gebruikt65,66,67.

Bronchiëctasie
N-acetylcysteïne 600 mg tweemaal daags is gedurende 12 maanden gebruikt68.

Door chemotherapie geïnduceerde perifere neuropathie
1200 mg N-acetylcysteïne, ingenomen 1,5 uur voorafgaand aan de behandeling met oxaliplatine, is gebruikt69.

Chronische obstructieve longziekte (COPD)
N-acetylcysteïne 400-1200 mg per dag is in verdeelde doseringen gedurende 4-6 maanden gebruikt70,71.

Cocaïne-afhankelijkheid
600 mg N-acetylcysteïne om de 12 uur voor een totaal van vier doseringen is gebruikt72.

Contrast-geïnduceerde nefropathie
N-acetylcysteïne 400-600 mg is tweemaal daags voor en na toediening van contrastmiddel gebruikt74. Toediening van 1200 mg N-acetylcysteïnebolus gevolgd door orale N-acetylcysteïne 1200 mg is tweemaal daags gedurende 48 uur na het contrastmiddel gebruikt.

Endometriose
Bij het gebruik van een combinatieproduct dat 600 mg N-acetylcysteïne, alfa-liponzuur 200 mg, bromelaïne 25 mg en zink 10 mg bevat, zijn twee tabletten per dag gedurende 6 maanden gebruikt73.

Epilepsie
Het gebruik van N-acetylcysteïne 4-6 gram per dag gedurende maximaal 30 maanden is gebruikt75.

Gehoorverlies
N-acetylcysteïne 1200 mg per dag gedurende 14 dagen is gebruikt76.

Helicobacter pylori
N-acetylcysteïne 400 mg driemaal daags gedurende 10 dagen met claritromycine en lansoprazol is gebruikt77.

Erfelijke hemorragische telangiëctasie (HHT)
N-acetylcysteïne 600 mg driemaal daags gedurende 12 weken is gebruikt78.

Hyperhomocysteïnemie
N-acetylcysteïne 600 mg per dag gedurende 8 weken is gebruikt79. Ook is 1200 mg N-acetylcysteïne dagelijks 1,5-3 uur voorafgaand aan dialyse gebruikt bij patiënten met nierfalen in het eindstadium dat dialyse vereist80.

Hyperlipidemie
N-acetylcysteïne 1,2 gram per dag gedurende 6 weken of 2 gram per dag gedurende 4 weken gevolgd door 4 gram per dag gedurende nog eens 4 weken is gebruikt81,82.

Idiopathische interstitiële pneumonie
Driemaal daags N-acetylcysteïne 600 mg gedurende 12 weken is gebruikt83.

Influenza
Het gebruik van N-acetylcysteïne 600 mg bruistabletten tweemaal daags gedurende 6 maanden is gebruikt84.

Onvruchtbaarheid bij mannen
N-acetylcysteïne 600 mg / dag oraal gedurende maximaal 26 weken is gebruikt bij mannen85,86.

Miskraam
N-acetylcysteïne 600 mg per dag plus foliumzuur 500 mcg per dag is gebruikt (duur niet duidelijk)87.

Nitraat tolerantie
N-acetylcysteïne 1800 mg dagelijks gedurende 4 maanden is gebruikt88.

Niet-alcoholische steatohepatitis (NASH)
N-acetylcysteïne 1,2 gram plus metformine 850-1500 mg per dag gedurende 48 weken is gebruikt89.

Obsessief-compulsieve stoornis (OCS)
N-acetylcysteïne 1000 mg tweemaal daags samen met fluvoxamine 200 mg dagelijks gedurende 10 weken werd gebruikt90.

Polycysteus ovariumsyndroom (PCOS)
Hogere doseringen, tot 3 gram per dag, zijn gebruikt bij massaal zwaarlijvige patiënten met PCOS91. Een specifiek combinatieproduct (Ovaric HP; Just Pharma, Rome, Italië) met 600 mg N-acetylcysteïne, 2 gram inositol en 200 mcg foliumzuur tweemaal daags gedurende 12 maanden is ook gebruikt92.

Posttraumatische stressstoornis (PTSS)
1200 mg tweemaal daags N-acetylcysteïne gedurende 8 weken is gebruikt in combinatie met cognitieve gedragstherapie93.

Vroegtijdige bevalling
N-acetylcysteïne 0,6 gram/dag oraal in combinatie met 17-hydroxyprogesteron-caproaat (17-OHPC), beginnend bij een zwangerschap van 16 tot 18 weken en doorgaand tot actieve bevalling, is gebruikt45.

Schizofrenie
N-acetylcysteïne 1 gram tweemaal daags gedurende 6 maanden is gebruikt94. Er is gebruik gemaakt van N-acetylcysteïne, beginnend bij 600 mg per dag en gedurende 4 weken oplopend tot 3600 mg per dag gedurende in totaal 52 weken95.

Sjögren-syndroom
N-acetylcysteïne 200 mg driemaal daags gedurende 4 weken is gebruikt96.

Systemische lupus erythematosus (SLE)
N-acetylcysteïne oraal 2,4-4,8 gram per dag gedurende 3 maanden is gebruikt97.

Trichotillomanie (haartrekken)
N-acetylcysteïne in doses tot 2400 mg per dag gedurende 12 weken is gebruikt98.

Inhalatie / Luchtwegen

Astma
Eenmaal daagse inhalatie van N-acetylcysteïne 10% aerosol in combinatie met isoproterenol gedurende één week is gebruikt99.

Atelectasis
N-acetylcysteïne is door de FDA goedgekeurd voor gebruik bij aandoeningen van de luchtwegen, inclusief atelectasis. De aanbevolen dosering is drie tot vier keer per dag 3-5 ml 20% oplossing of 6-10 ml 10% oplossing via vernevelaar. Bovendien kan de oplossing elke 1-4 uur direct in de tracheostomie worden gedruppeld met een dosis van 1-2 ml van 10% of 20% oplossing. Het kan direct worden aangebracht via een percutane intratracheale katheter met 1-2 ml 20% -oplossing of 2-4 ml 10% -oplossing elke 1-4 uur.

Bronchiale diagnostische onderzoeken
N-acetylcysteïne is door de FDA goedgekeurd via verneveling of intratracheale instillatie in een dosis van 1-2 ml 20% oplossing of 2-4 ml 10% oplossing twee tot drie keer voorafgaand aan de procedure.

Chronische obstructieve longziekte (COPD)
20% verneveld N-acetylcysteïne gedurende afwisselende dagen gedurende ten minste vier dagen is gebruikt100.

Tracheostomiezorg
1-2 ml oplossing met 10% tot 20% N-acetylcysteïne, die rechtstreeks in de tracheostomie moet worden ingebracht, is door de FDA goedgekeurd om endotracheale korstvorming bij tracheostomie te voorkomen.

Dosering
Referenties
 1. Behr, J., Maier, K., Degenkolb, B., Krombach, F., & Vogelmeier, C. (1997). Antioxidative and clinical effects of high-dose N-acetylcysteine in fibrosing alveolitis: adjunctive therapy to maintenance immunosuppression. American journal of respiratory and critical care medicine156(6), 1897-1901.
 2. Bridgeman, M. M., Marsden, M., MacNee, W., Flenley, D. C., & Ryle, A. P. (1991). Cysteine and glutathione concentrations in plasma and bronchoalveolar lavage fluid after treatment with N-acetylcysteine. Thorax46(1), 39-42.
 3. Cotgreave, I. A., & Moldéus, P. (1987). Methodologies for the analysis of reduced and oxidized N‐acetylcysteine in biological systems. Biopharmaceutics & drug disposition8(4), 365-375.
 4. Bridgeman, M. M., Marsden, M., Selby, C., Morrison, D., & MacNee, W. (1994). Effect of N-acetyl cysteine on the concentrations of thiols in plasma, bronchoalveolar lavage fluid, and lung tissue. Thorax49(7), 670-675.
 5. Beloqui, O., Prieto, J., Suarez, M., Gil, B., Qian, C. H., Garcia, N., & Civeira, M. P. (1993). N-acetyl cysteine enhances the response to interferon-α in chronic hepatitis C: a pilot study. Journal of interferon research13(4), 279-282.
 6. Bernard, G. R., Wheeler, A. P., Arons, M. M., Morris, P. E., Paz, H. L., Russell, J. A., … & Antioxidant in ARDS Study Group. (1997). A trial of antioxidants N-acetylcysteine and procysteine in ARDS. Chest112(1), 164-172.
 7. Ghio, S., De Servi, S., Perotti, R., Eleuteri, E., Montemartini, C., & Specchia, G. (1992). Different susceptibility to the development of nitroglycerin tolerance in the arterial and venous circulation in humans. Effects of N-acetylcysteine administration. Circulation86(3), 798-802.
 8. De Rosa, S. C., Zaretsky, M. D., Dubs, J. G., Roederer, M., Anderson, M., Green, A., … & Herzenberg, L. A. (2000). N‐acetylcysteine replenishes glutathione in HIV infection. European journal of clinical investigation30(10), 915-929.
 9. van Zandwijk, N. (1995). N-acetylcysteine for lung cancer prevention. Chest107(5), 1437-1441.
 10. Van Zandwijk, N., Dalesio, O., Pastorino, U., De Vries, N., & Van Tinteren, H. (2000). EUROSCAN, a randomized trial of vitamin A and N-acetylcysteine in patients with head and neck cancer or lung cancer. Journal of the National Cancer Institute92(12), 977-986.
 11. Ardissino, D., Merlini, P. A., Savonitto, S., Demicheli, G., Zanini, P., Bertocchi, F., … & Mussini, A. (1997). Effect of transdermal nitroglycerin or N-acetylcysteine, or both, in the long-term treatment of unstable angina pectoris. Journal of the American College of Cardiology29(5), 941-947.
 12. Horowitz, J. D., Henry, C. A., Syrjanen, M. L., Louis, W. J., Fish, R. D., Antman, E. M., & Smith, T. W. (1988). Nitroglycerine/N-acetylcysteine in the management of unstable angina pectoris. European heart journal9(suppl_A), 95-100.
 13. Unverferth, D. V., Jagadeesh, J. M., Unverferth, B. J., Magorien, R. D., Leier, C. V., & Balcerzak, S. P. (1983). Attempt to prevent doxorubicin-induced acute human myocardial morphologic damage with acetylcysteine. Journal of the National Cancer Institute71(5), 917-920.
 14. Dresdale, A. R., Barr, L. H., Bonow, R. O., Mathisen, D. J., Myers, C. E., Schwartz, D. E., … & Rosenberg, S. A. (1982). Prospective randomized study of the role of N-acetyl cysteine in reversing doxorubicin-induced cardiomyopathy. American journal of clinical oncology5(6), 657-663.
 15. Louwerse, E. S., Weverling, G. J., Bossuyt, P. M., Meyjes, F. E. P., & de Jong, J. V. (1995). Randomized, double-blind, controlled trial of acetylcysteine in amyotrophic lateral sclerosis. Archives of neurology52(6), 559-564.
 16. Wiklund, O., Fager, G., Andersson, A., Lundstam, U., Masson, P., & Hultberg, B. (1996). N-acetylcysteine treatment lowers plasma homocysteine but not serum lipoprotein (a) levels. Atherosclerosis119(1), 99-106.
 17. Bostom, A. G., Shemin, D., Yoburn, D., Fisher, D. H., Nadeau, M. R., & Selhub, J. (1996). Lack of effect of oral N-acetylcysteine on the acute dialysis-related lowering of total plasma homocysteine in hemodialysis patients. Atherosclerosis120(1-2), 241-244.
 18. Hurd, R. W., Wilder, B. J., Helveston, W. R., & Uthman, B. M. (1996). Treatment of four siblings with progressive myoclonus epilepsy of the Unverricht-Lundborg type with N-acetylcysteine. Neurology47(5), 1264-1268.
 19. De Flora, S., Grassi, C., & Carati, L. (1997). Attenuation of influenza-like symptomatology and improvement of cell-mediated immunity with long-term N-acetylcysteine treatment. European Respiratory Journal10(7), 1535-1541.
 20. Holoye, P. Y., Duelge, J., Hansen, R. M., Ritch, P. S., & Anderson, T. (1983, March). Prophylaxis of ifosfamide toxicity with oral acetylcysteine. In Seminars in oncology(Vol. 10, No. 1 Suppl 1, pp. 66-71).
 21. Grandjean, E. M., Berthet, P., Ruffmann, R., & Leuenberger, P. (2000). Efficacy of oral long-term N-acetylcysteine in chronic bronchopulmonary disease: a meta-analysis of published double-blind, placebo-controlled clinical trials. Clinical therapeutics22(2), 209-221.
 22. Tepel, M., Van Der Giet, M., Schwarzfeld, C., Laufer, U., Liermann, D., & Zidek, W. (2000). Prevention of radiographic-contrast-agent–induced reductions in renal function by acetylcysteine. New England Journal of Medicine343(3), 180-184.
 23. Behr, J., Maier, K., Degenkolb, B., Krombach, F., & Vogelmeier, C. (1997). Antioxidative and clinical effects of high-dose N-acetylcysteine in fibrosing alveolitis: adjunctive therapy to maintenance immunosuppression. American journal of respiratory and critical care medicine156(6), 1897-1901.
 24. Loehrer Sr, P. J., Birch, R., Kramer, B. S., Greco, A., & Einhorn, L. H. (1986). Ifosfamide plus N-acetylcysteine in the treatment of small cell and non-small cell carcinoma of the lung: a Southeastern Cancer Study Group trial. Cancer treatment reports70(7), 919-920.
 25. Loehrer, P. J., Williams, S. D., & Einhorn, L. H. (1983, March). N-Acetylcysteine and ifosfamide in the treatment of unresectable pancreatic adenocarcinoma and refractory testicular cancer. In Seminars in oncology(Vol. 10, No. 1 Suppl 1, pp. 72-75).
 26. Grant, J. E., Odlaug, B. L., & Kim, S. W. (2009). N-acetylcysteine, a glutamate modulator, in the treatment of trichotillomania: a double-blind, placebo-controlled study. Archives of general psychiatry66(7), 756-763.
 27. Magalhaes, P. V., Dean, O. M., Bush, A. I., Copolov, D. L., Malhi, G. S., Kohlmann, K., … & Berk, M. (2011). N-acetyl cysteine add-on treatment for bipolar II disorder: a subgroup analysis of a randomized placebo-controlled trial. Journal of affective disorders129(1-3), 317-320.
 28. Salehpour S, Sene AA, Saharkhiz N, et al. N-Acetylcysteine as an adjuvant to clomiphene citrate for successful induction of ovulation in infertile patients with polycystic ovary syndrome. J Obstet Gynaecol Res 2012;38(9):1182-6.
 29. Qi, Q., Ailiyaer, Y., Liu, R., Zhang, Y., Li, C., Liu, M., … & Li, Y. (2019). Effect of N-acetylcysteine on exacerbations of bronchiectasis (BENE): a randomized controlled trial. Respiratory research20(1), 1-10.
 30. Wei, J., Pang, C. S., Han, J., & Yan, H. (2019). Effect of orally administered N-acetylcysteine on chronic bronchitis: a meta-analysis. Advances in therapy36(12), 3356-3367.
 31. Gray, K. M., Carpenter, M. J., Baker, N. L., DeSantis, S. M., Kryway, E., Hartwell, K. J., … & Brady, K. T. (2012). A double-blind randomized controlled trial of N-acetylcysteine in cannabis-dependent adolescents. American Journal of Psychiatry169(8), 805-812.
 32. Gray, K. M., Sonne, S. C., McClure, E. A., Ghitza, U. E., Matthews, A. G., McRae-Clark, A. L., … & Levin, F. R. (2017). A randomized placebo-controlled trial of N-acetylcysteine for cannabis use disorder in adults. Drug and alcohol dependence177, 249-257.
 33. Ellenhorn, M. J. (1997). Ellenhorn’s. Medical Toxicology: Diagnosis and Treatment of Human Poisoning. 2nd ed. Baltimore, MD: Williams and Wilkins.
 34. Brok, J., Buckley, N., & Gluud, C. (2002). Interventions for paracetamol (acetaminophen) overdoses. Cochrane database of Systematic reviews, (3).
 35. Rumack, B. H., Peterson, R. C., Koch, G. G., & Amara, I. A. (1981). Acetaminophen overdose: 662 cases with evaluation of oral acetylcysteine treatment. Archives of internal medicine141(3), 380-385.
 36. Prescott, L. F. (1981). Treatment of severe acetaminophen poisoning with intravenous acetylcysteine. Archives of internal medicine141(3), 386-389.
 37. Hardan, A. Y., Fung, L. K., Libove, R. A., Obukhanych, T. V., Nair, S., Herzenberg, L. A., … & Tirouvanziam, R. (2012). A randomized controlled pilot trial of oral N-acetylcysteine in children with autism. Biological psychiatry71(11), 956-961.
 38. Ghanizadeh, A., & Moghimi-Sarani, E. (2013). A randomized double blind placebo controlled clinical trial of N-Acetylcysteine added to risperidone for treating autistic disorders. BMC psychiatry13(1), 1-7.
 39. Shohrati, M., Aslani, J., Eshraghi, M., Alaedini, F., & Ghanei, M. (2008). Therapeutics effect of N-acetyl cysteine on mustard gas exposed patients: evaluating clinical aspect in patients with impaired pulmonary function test. Respiratory medicine102(3), 443-448.
 40. Ghanei, M., Shohrati, M., Jafari, M., Ghaderi, S., Alaeddini, F., & Aslani, J. (2008). N‐acetylcysteine improves the clinical conditions of mustard gas‐exposed patients with normal pulmonary function test. Basic & clinical pharmacology & toxicology103(5), 428-432.
 41. Stey, C., Steurer, J., Bachmann, S., Medici, T. C., & Tramer, M. R. (2000). The effect of oral N-acetylcysteine in chronic bronchitis: a quantitative systematic review. European Respiratory Journal16(2), 253-262.
 42. Bloch, M. H., Panza, K. E., Grant, J. E., Pittenger, C., & Leckman, J. F. (2013). N-Acetylcysteine in the treatment of pediatric trichotillomania: a randomized, double-blind, placebo-controlled add-on trial. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry52(3), 231-240.
 43. Gray, K. M., Carpenter, M. J., Baker, N. L., DeSantis, S. M., Kryway, E., Hartwell, K. J., … & Brady, K. T. (2012). A double-blind randomized controlled trial of N-acetylcysteine in cannabis-dependent adolescents. American Journal of Psychiatry169(8), 805-812.
 44. Horowitz, R. S., Dart, R. C., Jarvie, D. R., Bearer, C. F., & Gupta, U. (1997). Placental transfer of N-acetylcysteine following human maternal acetaminophen toxicity. Journal of Toxicology: Clinical Toxicology35(5), 447-451.
 45. Shahin, A. Y., Hassanin, I. M., Ismail, A. M., Kruessel, J. S., & Hirchenhain, J. (2009). Effect of oral N-acetyl cysteine on recurrent preterm labor following treatment for bacterial vaginosis. International Journal of Gynecology & Obstetrics104(1), 44-48.
 46. Roes, E. M., Raijmakers, M. T., de Boo, T. M., Zusterzeel, P. L., Merkus, H. M., Peters, W. H., & Steegers, E. A. (2006). Oral N-acetylcysteine administration does not stabilise the process of established severe preeclampsia. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology127(1), 61-67.
 47. Jenkins, D. D., Wiest, D. B., Mulvihill, D. M., Hlavacek, A. M., Majstoravich, S. J., Brown, T. R., … & Chang, E. Y. (2016). Fetal and neonatal effects of N-acetylcysteine when used for neuroprotection in maternal chorioamnionitis. The Journal of pediatrics168, 67-76.
 48. 7869
 49. Tenenbein PK, Sitar DS, Tenenbein M. Interaction between N-acetylcysteine and activated charcoal: implications for the treatment of acetaminophen poisoning. Pharmacotherapy 2001;21:1331-6.
 50. Spiller, H. A., Krenzelok, E. P., Grande, G. A., Safir, E. F., & Diamond, J. J. (1994). A prospective evaluation of the effect of activated charcoal before oral N-acetylcysteine in acetaminophen overdose. Annals of emergency medicine23(3), 519-523.
 51. Ekins, B. R., Ford, D. C., Thompson, M. I., Bridges, R. R., Rollins, D. E., & Jenkins, R. D. (1987). The effect of activated charcoal on N-acetylcysteine absorption in normal subjects. The American journal of emergency medicine5(6), 483-487.
 52. Chamberlain, J. M., Gorman, R. L., Oderda, G. M., Klein-Schwartz, W., & Klein, B. L. (1993). Use of activated charcoal in a simulated poisoning with acetaminophen: a new loading dose for N-acetylcysteine?. Annals of emergency medicine22(9), 1398-1402.
 53. Spiller, H. A., Winter, M. L., Klein-Schwartz, W., & Bangh, S. A. (2006). Efficacy of activated charcoal administered more than four hours after acetaminophen overdose. The Journal of emergency medicine30(1), 1-5.
 54. Holdiness, M. R. (1991). Clinical pharmacokinetics of N-acetylcysteine. Clinical pharmacokinetics20(2), 123-134.
 55. Renzi, F. P., Donovan, J. W., Martin, T. G., LeeRoy, M., & Harrison, E. F. (1985). Concomitant use of activated charcoal and N-acetylcysteine. Annals of emergency medicine14(6), 568-572.
 56. North, D. S., Peterson, R. G., & Krenzelok, E. P. (1981). Effect of activated charcoal administration on acetylcysteine serum levels in humans. American journal of hospital pharmacy38(7), 1022-1024.
 57. Niemi, T. T., Munsterhjelm, E., Pöyhiä, R., Hynninen, M. S., & Salmenperä, M. T. (2006). The effect of N-acetylcysteine on blood coagulation and platelet function in patients undergoing open repair of abdominal aortic aneurysm. Blood coagulation & fibrinolysis17(1), 29-34.
 58. Wijeysundera, D. N., Karkouti, K., Rao, V., Granton, J. T., Chan, C. T., Raban, R., … & Beattie, W. S. (2009). N-acetylcysteine is associated with increased blood loss and blood product utilization during cardiac surgery. Critical care medicine37(6), 1929-1934.
 59. Ardissino, D., Merlini, P. A., Savonitto, S., Demicheli, G., Zanini, P., Bertocchi, F., … & Mussini, A. (1997). Effect of transdermal nitroglycerin or N-acetylcysteine, or both, in the long-term treatment of unstable angina pectoris. Journal of the American College of Cardiology29(5), 941-947.
 60. Iversen, H. K. (1992). N‐Acetylcysteine enhances nitroglycerin‐induced headache and cranial arterial responses. Clinical Pharmacology & Therapeutics52(2), 125-133.
 61. Ruiz, F. J., Salom, M. G., Ingles, A. C., Quesada, T., Vicente, E. L. E. N. A., & Carbonell, L. F. (1994). N-acetyl-L-cysteine potentiates depressor response to captopril and enalaprilat in SHRs. American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology267(3), R767-R772.
 62. Kranzer, K., Elamin, W. F., Cox, H., Seddon, J. A., Ford, N., & Drobniewski, F. (2015). A systematic review and meta-analysis of the efficacy and safety of N-acetylcysteine in preventing aminoglycoside-induced ototoxicity: implications for the treatment of multidrug-resistant TB. Thorax70(11), 1070-1077.
 63. Cato, A., Goldstein, I., & Millman, M. (1977). A double-blind parallel study of acetylcysteine-isoproterenol and saline-isoproterenol in patients with chronic obstructive lung disease. Journal of International Medical Research5(3), 175-183.
 64. Slattery, K. M., Dascombe, B., Wallace, L. K., Bentley, D. J., & Coutts, A. J. (2014). Effect of N-acetylcysteine on cycling performance after intensified training. Med Sci Sports Exerc46(6), 1114-1123.
 65. Berk, M., Copolov, D. L., Dean, O., Lu, K., Jeavons, S., Schapkaitz, I., … & Bush, A. I. (2008). N-acetyl cysteine for depressive symptoms in bipolar disorder—a double-blind randomized placebo-controlled trial. Biological psychiatry64(6), 468-475.
 66. Magalhaes, P. V., Dean, O. M., Bush, A. I., Copolov, D. L., Malhi, G. S., Kohlmann, K., … & Berk, M. (2011). N-acetyl cysteine add-on treatment for bipolar II disorder: a subgroup analysis of a randomized placebo-controlled trial. Journal of affective disorders129(1-3), 317-320.
 67. Ellegaard, P. K., Licht, R. W., Nielsen, R. E., Dean, O. M., Berk, M., Poulsen, H. E., … & Nielsen, C. T. (2019). The efficacy of adjunctive N-acetylcysteine in acute bipolar depression: A randomized placebo-controlled study. Journal of affective disorders245, 1043-1051.
 68. Qi, Q., Ailiyaer, Y., Liu, R., Zhang, Y., Li, C., Liu, M., … & Li, Y. (2019). Effect of N-acetylcysteine on exacerbations of bronchiectasis (BENE): a randomized controlled trial. Respiratory research20(1), 1-10.
 69. Lin, P. C., Lee, M. Y., Wang, W. S., Yen, C. C., Chao, T. C., Hsiao, L. T., … & Chiou, T. J. (2006). N-acetylcysteine has neuroprotective effects against oxaliplatin-based adjuvant chemotherapy in colon cancer patients: preliminary data. Supportive Care in Cancer14(5), 484-487.
 70. Pela, R., Calcagni, A. M., Subiaco, S., Isidori, P., Tubaldi, A., & Sanguinetti, C. M. (1999). N-acetylcysteine reduces the exacerbation rate in patients with moderate to severe COPD. Respiration66(6), 495-500.
 71. Sutherland, E. R., Crapo, J. D., & Bowler, R. P. (2006). N-acetylcysteine and exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. COPD: Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease3(4), 195-202.
 72. LaRowe, S. D., Myrick, H., Hedden, S., Mardikian, P., Saladin, M., McRae, A., … & Malcolm, R. (2007). Is cocaine desire reduced by N-acetylcysteine?. American Journal of Psychiatry164(7), 1115-1117.
 73. Lete, I., Mendoza, N., de la Viuda, E., & Carmona, F. (2018). Effectiveness of an antioxidant preparation with N-acetyl cysteine, alpha lipoic acid and bromelain in the treatment of endometriosis-associated pelvic pain: LEAP study. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology228, 221-224.
 74. Ng, T. M., Shurmur, S. W., Silver, M., Nissen, L. R., O’Leary, E. L., Rigmaiden, R. S., … & Puumala, S. E. (2006). Comparison of N-acetylcysteine and fenoldopam for preventing contrast-induced nephropathy (CAFCIN). International journal of cardiology109(3), 322-328.
 75. Hurd, R. W., Wilder, B. J., Helveston, W. R., & Uthman, B. M. (1996). Treatment of four siblings with progressive myoclonus epilepsy of the Unverricht-Lundborg type with N-acetylcysteine. Neurology47(5), 1264-1268.
 76. Doosti, A., Lotfi, Y., Moossavi, A., Bakhshi, E., Talasaz, A. H., & Hoorzad, A. (2014). Comparison of the effects of N-acetyl-cysteine and ginseng in prevention of noise induced hearing loss in male textile workers. Noise and Health16(71), 223.
 77. Gurbuz, A. K., Ozel, A. M., Ozturk, R., Yildirim, S., Yazgan, Y., & Demirturk, L. (2005). Effect of N-acetyl cysteine on Helicobacter pylori. Southern medical journal98(11), 1095-1098.
 78. De Gussem, E. M., Snijder, R. J., Disch, F. J., Zanen, P., Westermann, C. J. J., & Mager, J. J. (2009). The effect of N-acetylcysteine on epistaxis and quality of life in patients with HHT: a pilot study. Rhinology47(1), 85.
 79. Yilmaz, H., Sahin, S., Sayar, N., Tangurek, B., Yilmaz, M., Nurkalem, Z., … & Bolca, O. (2007). Effects of folic acid and N-acetylcysteine on plasma homocysteine levels and endothelial function in patients with coronary artery disease. Acta cardiologica62(6), 579-585.
 80. Bostom, A. G., Shemin, D., Yoburn, D., Fisher, D. H., Nadeau, M. R., & Selhub, J. (1996). Lack of effect of oral N-acetylcysteine on the acute dialysis-related lowering of total plasma homocysteine in hemodialysis patients. Atherosclerosis120(1-2), 241-244.
 81. Kroon, A. A., Demacker, P. N. M., & Stalenhoef, A. F. H. (1991). N‐acetylcysteine and serum concentrations of lipoprotein (a). Journal of internal medicine230(6), 519-526.
 82. Gavish, D., & Breslow, J. L. (1991). Lipoprotein (a) reduction by N-acetylcysteine. The Lancet337(8735), 203-204.
 83. Behr, J., Maier, K., Degenkolb, B., Krombach, F., & Vogelmeier, C. (1997). Antioxidative and clinical effects of high-dose N-acetylcysteine in fibrosing alveolitis: adjunctive therapy to maintenance immunosuppression. American journal of respiratory and critical care medicine156(6), 1897-1901.
 84. De Flora, S., Grassi, C., & Carati, L. (1997). Attenuation of influenza-like symptomatology and improvement of cell-mediated immunity with long-term N-acetylcysteine treatment. European Respiratory Journal10(7), 1535-1541.
 85. Safarinejad, M. R., & Safarinejad, S. (2009). Efficacy of selenium and/or N-acetyl-cysteine for improving semen parameters in infertile men: a double-blind, placebo controlled, randomized study. The Journal of urology181(2), 741-751.
 86. Jannatifar, R., Parivar, K., Roodbari, N. H., & Nasr-Esfahani, M. H. (2019). Effects of N-acetyl-cysteine supplementation on sperm quality, chromatin integrity and level of oxidative stress in infertile men. Reproductive Biology and Endocrinology17(1), 1-9.
 87. Amin, A. F., Shaaban, O. M., & Bediawy, M. A. (2008). N-acetyl cysteine for treatment of recurrent unexplained pregnancy loss. Reproductive biomedicine online17(5), 722-726.
 88. Ardissino, D., Merlini, P. A., Savonitto, S., Demicheli, G., Zanini, P., Bertocchi, F., … & Mussini, A. (1997). Effect of transdermal nitroglycerin or N-acetylcysteine, or both, in the long-term treatment of unstable angina pectoris. Journal of the American College of Cardiology29(5), 941-947.
 89. Oliveira, C. P., Cotrim, H. P., Stefano, J. T., Siqueira, A. C. G., Salgado, A. L. A., & Parise, E. R. (2019). N-acetylcysteine and/or ursodeoxycholic acid associated with metformin in non-alcoholic steatohepatitis: an open-label multicenter randomized controlled trial. Arquivos de gastroenterologia56, 184-190.
 90. Paydary, K., Akamaloo, A., Ahmadipour, A., Pishgar, F., Emamzadehfard, S., & Akhondzadeh, S. (2016). N‐acetylcysteine augmentation therapy for moderate‐to‐severe obsessive–compulsive disorder: Randomized, double‐blind, placebo‐controlled trial. Journal of clinical pharmacy and therapeutics41(2), 214-219.
 91. Fulghesu, A. M., Ciampelli, M., Muzj, G., Belosi, C., Selvaggi, L., Ayala, G. F., & Lanzone, A. (2002). N-acetyl-cysteine treatment improves insulin sensitivity in women with polycystic ovary syndrome. Fertility and sterility77(6), 1128-1135.
 92. Sacchinelli, A., Venturella, R., Lico, D., Di Cello, A., Lucia, A., Rania, E., … & Zullo, F. (2014). The efficacy of inositol and N-acetyl cysteine administration (Ovaric HP) in improving the ovarian function in infertile women with PCOS with or without insulin resistance. Obstetrics and gynecology international2014.
 93. Back, S. E., McCauley, J. L., Korte, K. J., Gros, D. F., Leavitt, V., Gray, K. M., … & Kalivas, P. W. (2016). A double-blind, randomized, controlled pilot trial of N-acetylcysteine in veterans with posttraumatic stress disorder and substance use disorders. The Journal of clinical psychiatry77(11), 12406.
 94. Berk, M., Copolov, D., Dean, O., Lu, K., Jeavons, S., Schapkaitz, I., … & Bush, A. I. (2008). N-acetyl cysteine as a glutathione precursor for schizophrenia—a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Biological psychiatry64(5), 361-368.
 95. Breier, A., Liffick, E., Hummer, T. A., Vohs, J. L., Yang, Z., Mehdiyoun, N. F., … & Francis, M. M. (2018). Effects of 12-month, double-blind N-acetyl cysteine on symptoms, cognition and brain morphology in early phase schizophrenia spectrum disorders. Schizophrenia Research199, 395-402.
 96. Walters, M. T., Rubin, C. E., Keightley, S. J., Ward, C. D., & Cawley, M. I. (1986). A double-blind, cross-over, study of oral N-acetylcysteine in Sjögren’s syndrome. Scandinavian journal of rheumatology. Supplement61, 253-258.
 97. Lai, Z. W., Hanczko, R., Bonilla, E., Caza, T. N., Clair, B., Bartos, A., … & Perl, A. (2012). N‐acetylcysteine reduces disease activity by blocking mammalian target of rapamycin in T cells from systemic lupus erythematosus patients: a randomized, double‐blind, placebo‐controlled trial. Arthritis & Rheumatism64(9), 2937-2946.
 98. Grant, J. E., Odlaug, B. L., & Kim, S. W. (2009). N-acetylcysteine, a glutamate modulator, in the treatment of trichotillomania: a double-blind, placebo-controlled study. Archives of general psychiatry66(7), 756-763.
 99. Cato, A., Goldstein, I., & Millman, M. (1977). A double-blind parallel study of acetylcysteine-isoproterenol and saline-isoproterenol in patients with chronic obstructive lung disease. Journal of International Medical Research5(3), 175-183.
 100. Hirsch, S. R., & Kory, R. C. (1967). An evaluation of the effect of nebulized N-acetylcysteine on sputum consistency. Journal of Allergy39(5), 265-273.
 101. van Zandwijk, N. (1995). N-acetylcysteine for lung cancer prevention. Chest107(5), 1437-1441.
 102. Kelly, G. S. (1998). Clinical applications of N-acetylcysteine. Alternative medicine review: a journal of clinical therapeutic3(2), 114-127.
 103. Weinbroum, A. A., Rudick, V., Ben-Abraham, R., & Karchevski, E. (2000). N-ACETYL-L-CYSTEINE FOR PREVENTING LUNG REPERFUSION INJURY AFTER LIVER ISCHEMIA-REPERFUSION: A Possible Dual Protective Mechanism in a Dose-Response Study1. Transplantation69(5), 853-859.
 104. Biswas, P., & Sukumar, T. K. (2022). The efficacy of adjuvant N acetyl cysteine for the eradication of H pylori infections: A systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology46(3), 101832.
 105. D’Agostini, F., Balansky, R. M., Camoirano, A., & De Flora, S. (2000). Interactions between N‐acetylcysteine and ascorbic acid in modulating mutagenesis and carcinogenesis. International journal of cancer88(5), 702-707.
 106. Kusano, C., Takao, S., Noma, H., Yoh, H., Aikou, T., Okumura, H., … & Baba, M. (2000). N-acetyl cysteine inhibits cell cycle progression in pancreatic carcinoma cells. Human cell13(4), 213-220.
 107. Tozawa, K., Okamoto, T., Hayashi, Y., Sasaki, S., Kawai, N., & Kohri, K. (2002). N-acetyl-L-cysteine enhances chemotherapeutic effect on prostate cancer cells. Urological research30(1), 53-58.
 108. Pajonk, F., Riess, K., Sommer, A., & McBride, W. H. (2002). N-acetyl-L-cysteine inhibits 26S proteasome function: implications for effects on NF-κB activation. Free Radical Biology and Medicine32(6), 536-543.
 109. Wilpart, M., Speder, A., & Roberfroid, M. (1986). Anti-initiation activity of N-acetylcysteine in experimental colonic carcinogenesis. Cancer letters31(3), 319-324.
 110. Yim, C. Y., Hibbs, J. B., McGregor, J. R., Galinsky, R. E., & Samlowski, W. E. (1994). Use of N-acetyl cysteine to increase intracellular glutathione during the induction of antitumor responses by IL-2. The Journal of Immunology152(12), 5796-5805.
 111. Sridharan, S., Nalini, R., & Shyamala, D. C. (2001). In vitro evaluation of the anticancer effect of N-acetylcysteine on oral carcinoma cell line. Indian Journal of Pharmacology33(5), 343.
 112. Morini, M., Cai, T., Aluigi, M. G., Noonan, D. M., Masiello, L., De Flora, S., … & Fassina, G. (1999). The role of the thiol N-acetylcysteine in the prevention of tumor invasion and angiogenesis. The International journal of biological markers14(4), 268-271.
 113. Agarwal, A., Muñoz-Nájar, U., Klueh, U., Shih, S. C., & Claffey, K. P. (2004). N-acetyl-cysteine promotes angiostatin production and vascular collapse in an orthotopic model of breast cancer. The American journal of pathology164(5), 1683-1696.
 114. Niemi, T. T., Munsterhjelm, E., Pöyhiä, R., Hynninen, M. S., & Salmenperä, M. T. (2006). The effect of N-acetylcysteine on blood coagulation and platelet function in patients undergoing open repair of abdominal aortic aneurysm. Blood coagulation & fibrinolysis17(1), 29-34.
 115. Wijeysundera, D. N., Karkouti, K., Rao, V., Granton, J. T., Chan, C. T., Raban, R., … & Beattie, W. S. (2009). N-acetylcysteine is associated with increased blood loss and blood product utilization during cardiac surgery. Critical care medicine37(6), 1929-1934.
 116. Anfossi, G., Russo, I., Massucco, P., Mattiello, L., Cavalot, F., & Trovati, M. (2001). N‐acetyl‐L‐cysteine exerts direct anti‐aggregating effect on human platelets. European journal of clinical investigation31(5), 452-461.
 117. Pratt, S., & Ioannides, C. (1985). Mechanism of the protective action of N-acetylcysteine and methionine against paracetamol toxicity in the hamster. Archives of toxicology57(3), 173-177.
 118. Gillissen, A., & Nowak, D. (1998). Characterization of N-acetylcysteine and ambroxol in anti-oxidant therapy. Respiratory medicine92(4), 609-623.
 119. Lappas, M., Permezel, M., & Rice, G. E. (2003). N-acetyl-cysteine inhibits phospholipid metabolism, proinflammatory cytokine release, protease activity, and Nuclear Factor-κB deoxyribonucleic acid-binding activity in human fetal membranes in vitro. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism88(4), 1723-1729.
 120. Majano, P. L., Medina, J., Zubı́a, I., Sunyer, L., Lara-Pezzi, E., Maldonado-Rodrı́guez, A., … & Moreno-Otero, R. (2004). N-Acetyl-cysteine modulates inducible nitric oxide synthase gene expression in human hepatocytes. Journal of hepatology40(4), 632-637.
 121. Marchetti, G., Lodola, E., Licciardello, L., & Colombo, A. (1999). Use of N-acetylcysteine in the management of coronary artery diseases. Cardiologia (Rome, Italy)44(7), 633-637.
 122. Foschino Barbaro, M. P., Serviddio, G., Resta, O., Rollo, T., Tamborra, R., Elisiana Carpagnano, G., … & Altomare, E. (2005). Oxygen therapy at low flow causes oxidative stress in chronic obstructive pulmonary disease: Prevention by N-acetyl cysteine. Free radical research39(10), 1111-1118.
 123. Kuleci, S., Hanta, I., Kocabas, A., & Canacankatan, N. (2008). The effect of different treatment modalities on oxidative stress in COPD. Advances in therapy25(7), 710-717.
 124. De Rosa, S. C., Zaretsky, M. D., Dubs, J. G., Roederer, M., Anderson, M., Green, A., … & Herzenberg, L. A. (2000). N‐acetylcysteine replenishes glutathione in HIV infection. European journal of clinical investigation30(10), 915-929.
 125. Treitinger, A., Spada, C., Masokawa, I. Y., Verdi, J. C. V., Silveira, M. V. D. S., Luis, M. C., … & Abdalla, D. S. P. (2004). Effect of N-acetyl-L-cysteine on lymphocyte apoptosis, lymphocyte viability, TNF-alpha and IL-8 in HIV-infected patients undergoing anti-retroviral treatment. Brazilian Journal of Infectious Diseases8(5), 363-371.
 126. Åkerlund, B., Jarstrand, C., Lindeke, B., Sönnerborg, A., Åkerblad, A. C., & Rasool, O. (1996). Effect of N-acetylcysteine (NAC) treatment on HIV-1 infection: a double-blind placebo-controlled trial. European journal of clinical pharmacology50(6), 457-461.
 127. Look, M. P., Rockstroh, J. K., Rao, G. S., Barton, S., Lemoch, H., Kaiser, R., … & Sauerbruch, T. (1998). Sodium selenite and N-acetylcysteine in antiretroviral-naive HIV-1-infected patients: a randomized, controlled pilot study. European journal of clinical investigation28(5), 389-397.
 128. Chen, P., Bauer, G., Mitchell, J., Factor, R., Markham, R., & Schwartz, D. H. (1997). N-acetyl-cysteine and L-2-oxathiazolidine-4-carboxylic acid enhance contact-dependent growth of HIV in resting peripheral blood mononuclear cells (PBMC) in vitro and increase recovery of HIV from human-PBMC SCID mice. Aids11(1), 33-41.
 129. Jiang, B., Haverty, M., & Brecher, P. (1999). N-Acetyl-l-cysteine enhances interleukin-1β–induced nitric oxide synthase expression. Hypertension34(4), 574-579.
 130. Ivanovski, O., Nikolov, I. G., Drueke, B. T., & Massy, A. Z. (2007). Atherosclerosis and vascular calcification in uraemia-a new experimental model. Prilozi28(2), 11-24.
 131. Rattan, A. K., & Arad, Y. (1998). Temporal and kinetic determinants of the inhibition of LDL oxidation by N-acetylcysteine (NAC). Atherosclerosis138(2), 319-327.
 132. Kleinveld, H. A., Demacker, P. N. M., & Stalenhoef, A. F. H. (1992). Failure of N-acetylcysteine to reduce low-density lipoprotein oxidizability in healthy subjects. European journal of clinical pharmacology43(6), 639-642.
 133. Pasupathy, S., Tavella, R., Grover, S., Raman, B., Procter, N. E., Du, Y. T., … & Beltrame, J. F. (2017). Early use of N-acetylcysteine with nitrate therapy in patients undergoing primary percutaneous coronary intervention for ST-segment–elevation myocardial infarction reduces myocardial infarct size (the NACIAM Trial [N-acetylcysteine in Acute Myocardial Infarction]). Circulation136(10), 894-903.
 134. Köttgen, M., Busch, A. E., Hug, M. J., Greger, R., & Kunzelmann, K. (1996). N-Acetyl-L-cysteine and its derivatives activate a Cl− conductance in epithelial cells. Pflügers Archiv431(4), 549-555.
 135. Ballke, E. H., Wiersbitzky, S., Mahner, B., & König, A. (1992). The effect of N-acetyl-cysteine (Mucosolvin) on the transmural potential difference of the mucosa in children. Padiatrie und Grenzgebiete31(2), 97-101.
 136. Bowles, W. H., & Goral, V. (1985). Clinical trial of the anti-plaque activity of a mucolytic agent, N-Acetyl Cysteine. Dental hygiene59(10), 454-456.
 137. Al-Kamel, A., Al-Hajj, W. A., Halboub, E., Abdulrab, S., Al-Tahami, K., & Al-Hebshi, N. N. (2019). N-acetyl cysteine versus chlorhexidine mouthwashes in prevention and treatment of experimental gingivitis: a randomized, triple-blind, placebo-controlled clinical trial. Clinical oral investigations23(10), 3833-3842.
 138. Kelly, M. K., Wicker, R. J., Barstow, T. J., & Harms, C. A. (2009). Effects of N-acetylcysteine on respiratory muscle fatigue during heavy exercise. Respiratory physiology & neurobiology165(1), 67-72.
 139. Reid, M. B. (2008). Free radicals and muscle fatigue: Of ROS, canaries, and the IOC. Free Radical Biology and Medicine44(2), 169-179.
 140. Ferreira, L. F., & Reid, M. B. (2008). Muscle-derived ROS and thiol regulation in muscle fatigue. Journal of applied physiology104(3), 853-860.
 141. Slattery, K. M., Dascombe, B., Wallace, L. K., Bentley, D. J., & Coutts, A. J. (2014). Effect of N-acetylcysteine on cycling performance after intensified training. Med Sci Sports Exerc46(6), 1114-1123.
 142. McKenna, M. J., Medved, I., Goodman, C. A., Brown, M. J., Bjorksten, A. R., Murphy, K. T., … & Gong, X. (2006). N‐acetylcysteine attenuates the decline in muscle Na+, K+‐pump activity and delays fatigue during prolonged exercise in humans. The Journal of physiology576(1), 279-288.
 143. Lai, Z. W., Hanczko, R., Bonilla, E., Caza, T. N., Clair, B., Bartos, A., … & Perl, A. (2012). N‐acetylcysteine reduces disease activity by blocking mammalian target of rapamycin in T cells from systemic lupus erythematosus patients: a randomized, double‐blind, placebo‐controlled trial. Arthritis & Rheumatism64(9), 2937-2946.
 144. Kinscherf, R., Fischbach, T., Mihm, S., Roth, S., Hohenhaus‐Sievert, E., Weiss, C., … & Dröge, W. (1994). Effect of glutathione depletion and oral N‐acetyl‐cysteine treatment on CD4+ and CD8+ cells. The FASEB Journal8(6), 448-451.
 145. Urban, T., Akerlund, B., Jarstrand, C., & Lindeke, B. (1997). Neutrophil function and glutathione-peroxidase (GSH-px) activity in healthy individuals after treatment with N-acetyl-L-cysteine. Biomedicine & pharmacotherapy51(9), 388-390.
 146. Ghanizadeh, A., & Moghimi-Sarani, E. (2013). A randomized double blind placebo controlled clinical trial of N-Acetylcysteine added to risperidone for treating autistic disorders. BMC psychiatry13(1), 1-7.
 147. Hardan, A. Y., Fung, L. K., Libove, R. A., Obukhanych, T. V., Nair, S., Herzenberg, L. A., … & Tirouvanziam, R. (2012). A randomized controlled pilot trial of oral N-acetylcysteine in children with autism. Biological psychiatry71(11), 956-961.
 148. Berk, M., Dean, O. M., Cotton, S. M., Gama, C. S., Kapczinski, F., Fernandes, B., … & Malhi, G. S. (2012). Maintenance N-acetyl cysteine treatment for bipolar disorder: a double-blind randomized placebo controlled trial. BMC medicine10(1), 1-11.
 149. Dean, O. M., Bush, A. I., Copolov, D. L., Kohlmann, K., Jeavons, S., Schapkaitz, I., … & Berk, M. (2012). Effects of N‐acetyl cysteine on cognitive function in bipolar disorder. Psychiatry and clinical neurosciences66(6), 514-517.
 150. Magalhaes, P. V., Dean, O. M., Bush, A. I., Copolov, D. L., Malhi, G. S., Kohlmann, K., … & Berk, M. (2011). N-acetyl cysteine add-on treatment for bipolar II disorder: a subgroup analysis of a randomized placebo-controlled trial. Journal of affective disorders129(1-3), 317-320.
 151. Costa, D. L., Diniz, J. B., Requena, G., Joaquim, M. A., Pittenger, C., Bloch, M. H., … & Shavitt, R. G. (2017). Randomized, double-blind, placebo-controlled trial of N-acetylcysteine augmentation for treatment-resistant obsessive-compulsive disorder. The Journal of clinical psychiatry78(7), 0-0.
 152. Hart, A. M., Terenghi, G., & Wiberg, M. (2008). Neuronal death after peripheral nerve injury and experimental strategies for neuroprotection. Neurological research30(10), 999-1011.
 153. Weinbroum, A. A., Kluger, Y., Abraham, R. B., Shapira, I., Karchevski, E., & Rudick, V. (2001). LUNG PRECONDITIONING WITH N-ACETYL-l-CYSTEINE PREVENTS REPERFUSION INJURY AFTER LIVER NO FLOW-REFLOW: A DOSE-RESPONSE STUDY1. Transplantation71(2), 300-306.
 154. Sheffner, A. L., Medler, E. M., Jacobs, L. W., & Sarett, H. P. (1964). The in vitro reduction in viscosity of human tracheobronchial secretions by acetylcysteine. American Review of Respiratory Disease90(5), 721-729.
 155. Tirouvanziam, R., Conrad, C. K., Bottiglieri, T., Herzenberg, L. A., Moss, R. B., & Herzenberg, L. A. (2006). High-dose oral N-acetylcysteine, a glutathione prodrug, modulates inflammation in cystic fibrosis. Proceedings of the National Academy of Sciences103(12), 4628-4633.
 156. Rogers, D. F., Godfrey, R. W. A., Majumdar, S., & Jeffery, P. K. (1988). Oral N-acetylcysteine speeds reversal of cigarette smoke-induced mucous cell hyperplasia in the rat. Experimental lung research14(1), 19-35.
 157. Rogers, D. F., & Jeffery, P. K. (1986). Inhibition by oral N-acetylcysteine of cigarette smoke-induced “bronchitis” in the rat. Experimental lung research10(3), 267-283.
 158. Grater, W. C., & Cato, A. (1973). Double-blind study of acetylcysteine-isoproterenol and saline-isoproterenol in non-hospitalized patients with asthma. Current therapeutic research, clinical and experimental15(9), 660-671.
 159. Pulle, D. F., Glass, P., & Dulfano, M. J. (1970). A controlled study of the safety and efficacy of acetylcysteine-isoproterenol combination. Current therapeutic research, clinical and experimental12(8), 485-492.
 160. Chodosh, S., & Medici, T. C. (1971). The bronchial epithelium in chronic bronchitis: I. Exfoliative cytology during stable, acute bacterial infection and recovery phases. American Review of Respiratory Disease104(6), 888-898.
 161. Millman, M., & Grundon, W. (1969). Use of acetylcysteine in bronchial asthma and emphysema. Journal of Asthma Research6(4), 199-209.
 162. Grassi, C. (1980). Long-term oral acetylcysteine in chronic bronchitis. A double-blind controlled study.  J. Respir. Dis.61, 93-108.
 163. Kory, R. C., Hirsch, S. R., & Giraldo, J. (1968). Nebulization of N-acetylcysteine combined with a bronchodilator in patients with chronic bronchitis: A controlled study. Diseases of the Chest54(6), 504-509.
 164. Allen, J., & Bradley, R. D. (2011). Effects of oral glutathione supplementation on systemic oxidative stress biomarkers in human volunteers. The journal of alternative and complementary medicine17(9), 827-833.
 165. Tse, H. N., Raiteri, L., Wong, K. Y., Ng, L. Y., Yee, K. S., & Tseng, C. Z. S. (2014). Benefits of high-dose N-acetylcysteine to exacerbation-prone patients with COPD. Chest146(3), 611-623.
 166. Shi, Z., & Puyo, C. A. (2020). N-acetylcysteine to combat COVID-19: an evidence review. Therapeutics and clinical risk management16, 1047.
 167. De Flora, S., Balansky, R., & La Maestra, S. (2020). Rationale for the use of N‐acetylcysteine in both prevention and adjuvant therapy of COVID‐The FASEB journal34(10), 13185-13193.
 168. Andreou, A., Trantza, S., Filippou, D., Sipsas, N., & Tsiodras, S. (2020). COVID-19: The potential role of copper and N-acetylcysteine (NAC) in a combination of candidate antiviral treatments against SARS-CoV-2. in vivo34(3 suppl), 1567-1588.
 169. Van Hecke, O., & Lee, J. (2020). N-acetylcysteine: A rapid review of the evidence for effectiveness in treating COVID-19.
 170. Ibrahim, H., Perl, A., Smith, D., Lewis, T., Kon, Z., Goldenberg, R., … & Williams, M. (2020). Therapeutic blockade of inflammation in severe COVID-19 infection with intravenous N-acetylcysteine. Clinical Immunology219, 108544.
 171. Jorge-Aarón, R. M., & Rosa-Ester, M. P. (2020). N-acetylcysteine as a potential treatment for COVID-19. Future Microbiology15(11), 959-962.

 

Vind een orthomoleculaire therapeut bij jou in de buurt
Sluiten