Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

N-Acetyl-L-Cysteïne (NAC)

In het kort
 • N-acetylcysteïne (NAC) is een afgeleide van het zwavelhoudende aminozuur L-cysteïne
 • NAC kan worden gebruikt in de eiwitsynthese bij omzetting naar L-cysteïne
 • NAC is de voorloperstof van glutathion, een krachtige intracellulaire antioxidant
 • NAC kan worden ingezet bij verschillende aandoeningen waar oxidatieve stress en/of ontstekingen een rol spelen
 • NAC kan worden ingezet bij o.a. COPD, astma, autisme, vermoeidheid en detoxen
In het kort

Wat is N-Acetyl-L-Cysteïne (NAC)?

N-acetylcysteïne, afgekort NAC, is een afgeleide van het aminozuur L-cysteïne. Dit semi-essentiële aminozuur is een zwavelhoudende stof dat het lichaam maakt uit een ander aminozuur genaamd L-methionine.

Deze synthese is onder bepaalde omstandigheden niet genoeg om in de behoefte te voorzien. NAC kan worden gebruikt in de eiwitsynthese bij omzetting naar L-cysteïne. In het lichaam is het een bron van sulfhydryl (-SH) -groepen, waardoor het als een krachtige antioxidant kan werken. NAC is daarnaast de voorloperstof van glutathion, een belangrijke intracellulaire antioxidant. N-acetylcysteïne verhoogt het glutathiongehalte in het lichaam; glutathiondeficiëntie wordt geassocieerd met een verscheidenheid aan pathologische aandoeningen.1,2,3,4,5,6 NAC kan worden ingezet bij verschillende aandoeningen waar oxidatieve stress en/of ontstekingen een rol spelen.

Wat is N-Acetyl-L-Cysteïne (NAC)?

Gebruik

Autisme

Orale N-acetylcysteïne kan de prikkelbaarheid verbeteren, maar niet andere symptomen die verband houden met een autismespectrumstoornis.37,38

Acetaminophen-vergiftiging

Orale en intraveneuze N-acetylcysteïne, als geneesmiddelen op recept, zijn effectief voor de behandeling van paracetamolvergiftiging. Het verlaagt het sterftecijfer en het voorkomt de permanente gevolgen van paracetamolvergiftiging.33,34,35,36

Klaplong

Bij inademing is N-acetylcysteïne effectief voor de behandeling van atelectase. Het is effectief voor atelectase veroorzaakt door slijmobstructie en is goedgekeurd door de Amerikaanse FDA voor dit gebruik. Inhalatie is ook nuttig wanneer het wordt gebruikt om mensen voor te bereiden op bronchiale diagnostische onderzoeken. Bij inademing en gebruik als aanvullende therapie is N-acetylcysteïne effectief voor het voorkomen van endotracheale korstvorming bij patiënten met een tracheostomie.

Bronchiale diagnostische onderzoeken

N-acetylcysteïne-oplossing voor inhalatie is nuttig wanneer het wordt gebruikt om mensen voor te bereiden op bronchiale diagnostische onderzoeken. Het is goedgekeurd door de Amerikaanse FDA voor dit gebruik. 1200-1500 mg N-acetylcysteïne per dag oraal innemen gedurende 4 maanden lijkt kortademigheid en hoesten te verminderen en de longcapaciteit te verbeteren bij patiënten met door zwavelmosterd veroorzaakte bronchitis.39,40 Ook lijkt orale inname van N-acetylcysteïne, gewoonlijk 400-600 mg per dag, het risico op acute exacerbaties van chronische bronchitis met een matige hoeveelheid te verminderen bij gebruik gedurende 3-36 maanden.21,41,30

Luchtpijpsnede (Stoma in de luchtpijp/hals)

N-acetylcysteïne-oplossing voor inhalatie is effectief bij gebruik als hulpmiddel ter voorkoming van endotracheale korstvorming in de tracheostomie. Het is goedgekeurd door de Amerikaanse FDA voor dit gebruik.

Gebruik

Werking

Algemeen

N-acetylcysteïne is het N-acetylderivaat van het aminozuur L-cysteïne.101 N-acetylcysteïne is een voorloper van glutathion, een krachtige antioxidant. Glutathion kan het celmembraan niet passeren. N-acetylcysteïne passeert gemakkelijk het celmembraan waar het wordt omgezet in cysteïne en vervolgens in glutathion. Reactieve zuurstofsoorten (ROS) zoals waterstofperoxide en hydroxyl-vrije radicalen verlagen de intracellulaire en extracellulaire concentraties van glutathion. N-acetylcysteïne is een zeer efficiënte manier om glutathion aan te vullen en schade veroorzaakt door ROS te verminderen.102,103

Antibacteriële effecten

N-acetylcysteïne splitst de disulfidebindingen van slijmglycoproteïnen, waardoor biofilms worden gedestabiliseerd. Hierdoor zouden antibiotica in theorie gemakkelijker bacteriën kunnen bereiken die biofilms produceren.104

Anti-coagulerende effecten

Voorlopig bewijs geeft aan dat N-acetylcysteïne de bloedplaatjesaggregatie kan verminderen.114,115 N-acetylcysteïne lijkt de synthese van stikstofmonoxide, een krachtige remmer van de bloedplaatjesfunctie, te verhogen.116

Tegengif effecten (paracetamol-toxiciteit)

N-acetylcysteïne is effectief voor de hepatotoxiciteit van paracetamol omdat het de glutathionspiegels in de lever herstelt en fungeert als een alternatief substraat voor de conjugatie van giftige paracetamolmetabolieten. Er is gesuggereerd dat het mechanisme van de beschermende werking van N-acetylcysteïne tegen de toxiciteit van paracetamol de remming van de O-deethylering van ethoxyresorufine (cytochroom P-448) omvat.117

Ontstekingsremmende effecten

N-acetylcysteïne lijkt de cellulaire productie van pro-inflammatoire mediatoren zoals TNF-alfa en IL-1 te verminderen.118 Sommige in vitro onderzoeken tonen aan dat N-acetylcysteïne ontstekingsmarkers remt, zoals het fosfolipidemetabolisme, pro-inflammatoire cytokineafgifte en proteaseactiviteit.119 Hoewel het mechanisme nog niet is opgehelderd, suggereert enig in vitro onderzoek dat de synthese van stikstofmonoxide enkele van de ontstekingsremmende effecten van N-acetylcysteïne kan verklaren.120

Antioxiderende effecten

De antioxiderende en vrije radicalen eigenschappen zouden N-acetylcysteïne nuttig kunnen maken bij de behandeling van long- en hartziekte.101,121 Bij patiënten met chronische obstructieve longziekte (COPD) ging toediening van N-acetylcysteïne de oxidatieve stress die gepaard gaat met zuurstoftoediening tegen; het verhinderde namelijk de oxidatie van erytrocyt GSH en eiwit.122  N-acetylcysteïne had geen effect op de MDA-spiegels bij COPD-patiënten die gedurende 15 dagen werden behandeld.123

Antivirale effecten

Bij patiënten met de ziekte van het humaan immunodeficiëntievirus (HIV) kan N-acetylcysteïne de glutathionspiegels verhogen. Verhoogde concentratie van glutathion lijkt de oxidatieve stress geassocieerd met HIV-ziekte te verminderen en het aantal en de activiteit van CD4 T-lymfocyten te verbeteren.124 Desondanks suggereert het meeste klinische onderzoek dat N-acetylcysteïne geen bijkomend voordeel biedt aan hiv-patiënten.125,126,127 Bovendien tonen sommige in vitro-onderzoeken aan dat N-acetylcysteïne de groei van HIV in bepaalde celtypen daadwerkelijk zou kunnen verbeteren. Het mechanisme van deze activiteit is onduidelijk.128

NAC heeft het potentieel om therapeutische strategieën voor COVID-19 te verbeteren. Het kan intraveneus, oraal of geïnhaleerd toegediend worden en kan de replicatie van SARS-CoV-2 onderdrukken en de resultaten verbeteren als het vroegtijdig wordt gebruikt. Mogelijke therapeutische voordelen van NAC zijn onder meer het extracellulair wegvangen van ROS-radicalen, het aanvullen van intracellulair GSH, onderdrukking van cytokinestorm en T-celbescherming, waardoor ontstekingen en weefselbeschadiging worden verminderd. Toediening van NAC in combinatie met andere antivirale middelen kan het aantal ziekenhuisopnames, mechanische beademing en mortaliteit drastisch verminderen.166

Op basis van allerlei antioxiderende en ontstekingsremmende mechanismen zal de orale toediening van NAC waarschijnlijk het risico op het ontwikkelen van COVID-19 verminderen, zoals eerder werd aangetoond voor griep en griepachtige ziekten.167 Bovendien kan worden verwacht dat hooggedoseerde intraveneuze NAC een adjuvante rol speelt bij de behandeling van ernstige gevallen van COVID-19 en bij de beheersing van de dodelijke complicaties, waaronder ook pulmonale en cardiovasculaire bijwerkingen.168,169, 170,171

Cardiovasculaire effecten

Sommige in vitro- en dieronderzoeken suggereren dat de antioxiderende effecten van N-acetylcysteïne de LDL-oxidatie kunnen remmen, de progressie van atherosclerotische laesies kunnen vertragen en de expressie van stikstofoxidesynthase in vasculaire gladde spiercellen kunnen verhogen.129,130,131 Voorlopig klinisch bewijs toont echter aan dat N-acetylcysteïne 1200-2400 mg per dag geoxideerd LDL of serumlipiden niet verbetert bij gezonde volwassenen.132 Er is enige interesse in het gebruik van N-acetylcysteïne om het hart te beschermen na een hartinfarct. In klinisch onderzoek vermindert continue infusie van N-acetylcysteïne in combinatie met nitroglycerine de grootte van het myocardinfarct. Toediening van N-acetylcysteïne ging ook gepaard met een verlaging van 42% van de mediane creatinekinasespiegels.133

Cystische fibrosis effecten

Enig bewijs suggereert dat N-acetylcysteïne een rol kan spelen bij cystische fibrosis. In vitro onderzoek suggereert dat N-acetylcysteïne de secretie van elektrolyten door epitheelcellen van de luchtwegen kan induceren.134 Bovendien suggereert enig bewijs bij kinderen dat N-acetylcysteïne het transport van elektrolyten door het epitheel verbetert via osmotische effecten of wijziging van bepaalde factoren die dit transport beïnvloeden.135

Detoxificatie

Onderzoek wijst uit dat glutathion, de voorloperstof van NAC, bindt zich aan vetoplosbare toxines, zoals zware metalen, oplosmiddelen, pesticiden en maken deze in water oplosbaar, zodat ze via urine kunnen worden uitgescheiden.164,165 De lever is het grootste glutathionreservoir en beschermt op zijn beurt ook de leverfunctie zelf.

Tandheelkundige effecten

Sommige vroege klinische onderzoeken tonen aan dat het gebruik van een mondspoelmiddel dat N-acetylcysteïne bevat tandplak of gingivitis vermindert.136,137 N-acetylcysteïne kan de bacteriegroei verminderen, inclusief orale pathogene bacteriën, door de disulfide-bindingen van bacteriële eiwitten te verbreken. N-acetylcysteïne kan ook de hechting van bacteriën remmen.137

Verbetering van de trainingsprestaties

In onderzoek bij mensen lijkt N-acetylcysteïne de trainingsprestaties te verbeteren door de vermoeidheid van de ademhalingsspieren te verminderen.138 De trainingsvoordelen van N-acetylcysteïne zijn naar verluidt ook te wijten aan de antioxiderende effecten.139,140,141 N-acetylcysteïne lijkt ook de kaliumregulatie te verbeteren, die een rol speelt bij het verminderen van vermoeidheid.142

Immunomodulerende effecten

Bij patiënten met systemische lupus erythematodes lijkt N-acetylcysteïne de ziekteactiviteit te verbeteren door mTOR in T-lymfocyten te blokkeren.143 N-acetylcysteïne verhoogde het aantal CD4+-cellen bij patiënten met suboptimale glutathionspiegels.144 Na behandeling van mensen met N-acetylcysteïne was er een verbetering van de fagocytische capaciteit van neutrofielen.145

Neurologische effecten

De glutamaterge en antioxiderende eigenschappen van N-acetylcysteïne zouden neuropsychiatrische aandoeningen zoals autisme, bipolaire stoornis en trichotillomanie verbeteren.26,42,146,147,148,149,150 Er is ook interesse in het gebruik van N-acetylcysteïne voor het verbeteren van dwangmatig gedrag, dat wordt geassocieerd met hyperactiviteit in de corticale-striatum-thalamus-corticale circuits, mogelijk als gevolg van abnormale glutamaatniveaus.151 N-acetylcysteïne lijkt de opname van cysteïne te verhogen. Opname van cysteïne activeert een omgekeerd transport van glutamaat naar de extracellulaire ruimte. Het herstellen van glutamaat naar de extracellulaire ruimte remt de verdere afgifte van glutamaat, wat dwangmatig gedrag verbetert.42

Neuroprotectieve effecten

N-acetylcysteïne kan neuronale bescherming bieden door mitochondriën te behouden en motorneuronen te beschermen.152 Er wordt verondersteld dat neuroprotectie ook kan worden vergemakkelijkt door het opruimen van vrije radicalen en het verminderen van oxidatieve stress buiten de bloed-hersenbarrière.

Pulmonale effecten

Sommige klinische, dier- en in vitro-onderzoeken suggereren dat N-acetylcysteïne, vanwege de antioxiderende en ontstekingsremmende effecten, kan helpen bij het afbreken van slijm en een beschermend effect kan hebben tegen longbeschadiging veroorzaakt door sigarettenrook of ischemie.153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163

Werking

Veiligheid

Volwassenen

N-acetylcysteïne is het vaakst gebruikt in doses van 600-1200 mg per dag. Dagelijkse doses van 1200 mg of meer worden doorgaans in verdeelde doses ingenomen. Hogere doses tot 1000 mg tweemaal daags zijn gebruikt tot 6 maanden. Bij oraal, intraveneus, intratracheaal gebruik of bij inademing is N-acetylcysteïne een door de FDA goedgekeurd receptgeneesmiddel.7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32

N-acetylcysteïne-oplossing voor inhalatie wordt geleverd in concentraties van 10% en 20%. Meestal wordt 2-4 ml van de 10% oplossing of 1-2 ml van de 20% oplossing gebruikt. De gebruiksfrequentie is afhankelijk van de aandoening die wordt behandeld.

Kinderen

N-acetylcysteïne-oplossing voor inhalatie wordt geleverd in concentraties van 10% en 20%. Meestal wordt 2-4 ml van de 10% oplossing of 1-2 ml van de 20% oplossing gebruikt. De gebruiksfrequentie is afhankelijk van de aandoening die wordt behandeld.

Bij orale toepassing en goed gebruik is N-acetylcysteïne veilig gebruikt bij kinderen in doseringen van 900-2700 mg per dag gedurende 8-12 weken.37,38,42,43

Gebruik bij kinderen onder de 2 jaar wordt afgeraden, dit vanwege het onvermogen om slijm op te hoesten.172

Zwangerschap en lactatie

Intraveneus N-acetylcysteïne 140 mg/kg/dag plus oraal N-acetylcysteïne 70 mg/kg viermaal daags gedurende maximaal 10 maanden is veilig gebruik.

Bij oraal, intratracheaal, intraveneus gebruik of door inademing passeert N-acetylcysteïne de placenta, maar dit is niet in verband gebracht met nadelige effecten op de foetus.44,45,46,47 N-acetylcysteïne mag echter alleen tijdens de zwangerschap worden gebruikt als dit duidelijk is aangegeven, zoals in gevallen van paracetamoltoxiciteit.

Voor tijdens de lactatieperiode is er te weinig betrouwbare informatie beschikbaar; vermijd te gebruiken.

Bijwerkingen

Algemeen: Oraal, intraveneus en als inhalatie wordt N-acetylcysteïne over het algemeen goed verdragen bij gebruik in typische doses. De meeste bijwerkingen van N-acetylcysteïne treden op wanneer enkelvoudige doses van meer dan 9 gram worden gebruikt of wanneer een regime van meer dan 30 gram per dag wordt gevolgd.

Meest voorkomende bijwerkingen :

Oraal: Diarree, droge mond, dyspepsie, brandend maagzuur, verlies van eetlust, misselijkheid en braken.
Intraveneus: Huiduitslag en overgevoeligheidsreacties.
Inademing: Bronchospasme, hoesten, epigastrische pijn, irritatie van de keel en piepende ademhaling.

Ernstige bijwerkingen (zelden) :

Oraal: Beklemming op de borst, bloedspuwing en hartkloppingen zijn gemeld.
Intraveneus: Anafylaxie, angina, dystonische reacties, tachycardie en voorbijgaande sinusbradycardie zijn gemeld.

Veiligheid

Interacties

Geneesmiddelen

N-acetylcysteïne kan de effecten van actieve kool verminderen, terwijl actieve kool de absorptie van N-acetylcysteïne kan verminderen. N-acetylcysteïne lijkt het vermogen van actieve kool om paracetamol en salicylzuur te adsorberen te verminderen.49 Hoewel actieve kool de absorptie van N-acetylcysteïne tot 40% kan verminderen, lijken de klinische effecten ervan niet te verminderen.50,51,52,53,54 Ander klinisch bewijs suggereert dat actieve kool de absorptie van N-acetylcysteïne niet beïnvloedt.55,56

Theoretisch zou N-acetylcysteïne het risico op bloedingen kunnen verhogen wanneer het wordt ingenomen met anticoagulantia of antibloedplaatjesgeneesmiddelen. Klinisch onderzoek suggereert dat intraveneuze N-acetylcysteïne de protrombinetijd verkort, de stollingstijd verlengt, de bloedplaatjesaggregatie verlaagt en het bloedverlies bij chirurgische patiënten verhoogt.57,58

Antimalaria-effecten van chloroquine kunnen verstoord worden bij NAC inname. N-acetylcysteïne zou ook het risico op hypotensie kunnen verhogen wanneer het wordt ingenomen met antihypertensiva. Klinisch onderzoek toont aan dat gelijktijdige toediening van N-acetylcysteïne en intraveneuze of transdermale nitroglycerine ernstige hypotensie en ondraaglijke hoofdpijn kan veroorzaken.12,59,60

Supplementen

Het gebruik van N-acetylcysteïne met andere producten die het risico op bloedingen verhogen, kan bijkomende effecten hebben. Klinisch onderzoek toont aan dat N-acetylcysteïne de bloedplaatjesaggregatie kan verminderen.57

Het combineren van N-acetylcysteïne met andere kruiden of supplementen met hypotensieve effecten kan het risico op hypotensie verhogen. Dieronderzoek suggereert dat N-acetylcysteïne de hypotensieve effecten van de angiotensine-converterende enzymremmers (ACEI’s) captopril en enalaprilaat versterkt.61

Interacties

Dosering

NAC wordt bij volwassenen gebruikt in doseringen van 600-1200 mg per dag. Doseringen van 1200 mg worden meestal verdeeld over de dag ingenomen. Hogere doseringen tot 1000 mg tweemaal per dag zijn tot 6 maanden gebruikt.

Voor kinderen is onvoldoende onderzoek beschikbaar.

Dosering
Referenties
  1. Behr, J., Maier, K., Degenkolb, B., Krombach, F., & Vogelmeier, C. (1997). Antioxidative and clinical effects of high-dose N-acetylcysteine in fibrosing alveolitis: adjunctive therapy to maintenance immunosuppression. American journal of respiratory and critical care medicine156(6), 1897-1901.
  2. Bridgeman, M. M., Marsden, M., MacNee, W., Flenley, D. C., & Ryle, A. P. (1991). Cysteine and glutathione concentrations in plasma and bronchoalveolar lavage fluid after treatment with N-acetylcysteine. Thorax46(1), 39-42.
  3. Cotgreave, I. A., & Moldéus, P. (1987). Methodologies for the analysis of reduced and oxidized N‐acetylcysteine in biological systems. Biopharmaceutics & drug disposition8(4), 365-375.
  4. Bridgeman, M. M., Marsden, M., Selby, C., Morrison, D., & MacNee, W. (1994). Effect of N-acetyl cysteine on the concentrations of thiols in plasma, bronchoalveolar lavage fluid, and lung tissue. Thorax49(7), 670-675.
  5. Beloqui, O., Prieto, J., Suarez, M., Gil, B., Qian, C. H., Garcia, N., & Civeira, M. P. (1993). N-acetyl cysteine enhances the response to interferon-α in chronic hepatitis C: a pilot study. Journal of interferon research13(4), 279-282.
  6. Bernard, G. R., Wheeler, A. P., Arons, M. M., Morris, P. E., Paz, H. L., Russell, J. A., … & Antioxidant in ARDS Study Group. (1997). A trial of antioxidants N-acetylcysteine and procysteine in ARDS. Chest112(1), 164-172.
  7. Ghio, S., De Servi, S., Perotti, R., Eleuteri, E., Montemartini, C., & Specchia, G. (1992). Different susceptibility to the development of nitroglycerin tolerance in the arterial and venous circulation in humans. Effects of N-acetylcysteine administration. Circulation86(3), 798-802.
  8. De Rosa, S. C., Zaretsky, M. D., Dubs, J. G., Roederer, M., Anderson, M., Green, A., … & Herzenberg, L. A. (2000). N‐acetylcysteine replenishes glutathione in HIV infection. European journal of clinical investigation30(10), 915-929.
  9. van Zandwijk, N. (1995). N-acetylcysteine for lung cancer prevention. Chest107(5), 1437-1441.
  10. Van Zandwijk, N., Dalesio, O., Pastorino, U., De Vries, N., & Van Tinteren, H. (2000). EUROSCAN, a randomized trial of vitamin A and N-acetylcysteine in patients with head and neck cancer or lung cancer. Journal of the National Cancer Institute92(12), 977-986.
  11. Ardissino, D., Merlini, P. A., Savonitto, S., Demicheli, G., Zanini, P., Bertocchi, F., … & Mussini, A. (1997). Effect of transdermal nitroglycerin or N-acetylcysteine, or both, in the long-term treatment of unstable angina pectoris. Journal of the American College of Cardiology29(5), 941-947.
  12. Horowitz, J. D., Henry, C. A., Syrjanen, M. L., Louis, W. J., Fish, R. D., Antman, E. M., & Smith, T. W. (1988). Nitroglycerine/N-acetylcysteine in the management of unstable angina pectoris. European heart journal9(suppl_A), 95-100.
  13. Unverferth, D. V., Jagadeesh, J. M., Unverferth, B. J., Magorien, R. D., Leier, C. V., & Balcerzak, S. P. (1983). Attempt to prevent doxorubicin-induced acute human myocardial morphologic damage with acetylcysteine. Journal of the National Cancer Institute71(5), 917-920.
  14. Dresdale, A. R., Barr, L. H., Bonow, R. O., Mathisen, D. J., Myers, C. E., Schwartz, D. E., … & Rosenberg, S. A. (1982). Prospective randomized study of the role of N-acetyl cysteine in reversing doxorubicin-induced cardiomyopathy. American journal of clinical oncology5(6), 657-663.
  15. Louwerse, E. S., Weverling, G. J., Bossuyt, P. M., Meyjes, F. E. P., & de Jong, J. V. (1995). Randomized, double-blind, controlled trial of acetylcysteine in amyotrophic lateral sclerosis. Archives of neurology52(6), 559-564.
  16. Wiklund, O., Fager, G., Andersson, A., Lundstam, U., Masson, P., & Hultberg, B. (1996). N-acetylcysteine treatment lowers plasma homocysteine but not serum lipoprotein (a) levels. Atherosclerosis119(1), 99-106.
  17. Bostom, A. G., Shemin, D., Yoburn, D., Fisher, D. H., Nadeau, M. R., & Selhub, J. (1996). Lack of effect of oral N-acetylcysteine on the acute dialysis-related lowering of total plasma homocysteine in hemodialysis patients. Atherosclerosis120(1-2), 241-244.
  18. Hurd, R. W., Wilder, B. J., Helveston, W. R., & Uthman, B. M. (1996). Treatment of four siblings with progressive myoclonus epilepsy of the Unverricht-Lundborg type with N-acetylcysteine. Neurology47(5), 1264-1268.
  19. De Flora, S., Grassi, C., & Carati, L. (1997). Attenuation of influenza-like symptomatology and improvement of cell-mediated immunity with long-term N-acetylcysteine treatment. European Respiratory Journal10(7), 1535-1541.
  20. Holoye, P. Y., Duelge, J., Hansen, R. M., Ritch, P. S., & Anderson, T. (1983, March). Prophylaxis of ifosfamide toxicity with oral acetylcysteine. In Seminars in oncology(Vol. 10, No. 1 Suppl 1, pp. 66-71).
  21. Grandjean, E. M., Berthet, P., Ruffmann, R., & Leuenberger, P. (2000). Efficacy of oral long-term N-acetylcysteine in chronic bronchopulmonary disease: a meta-analysis of published double-blind, placebo-controlled clinical trials. Clinical therapeutics22(2), 209-221.
  22. Tepel, M., Van Der Giet, M., Schwarzfeld, C., Laufer, U., Liermann, D., & Zidek, W. (2000). Prevention of radiographic-contrast-agent–induced reductions in renal function by acetylcysteine. New England Journal of Medicine343(3), 180-184.
  23. Behr, J., Maier, K., Degenkolb, B., Krombach, F., & Vogelmeier, C. (1997). Antioxidative and clinical effects of high-dose N-acetylcysteine in fibrosing alveolitis: adjunctive therapy to maintenance immunosuppression. American journal of respiratory and critical care medicine156(6), 1897-1901.
  24. Loehrer Sr, P. J., Birch, R., Kramer, B. S., Greco, A., & Einhorn, L. H. (1986). Ifosfamide plus N-acetylcysteine in the treatment of small cell and non-small cell carcinoma of the lung: a Southeastern Cancer Study Group trial. Cancer treatment reports70(7), 919-920.
  25. Loehrer, P. J., Williams, S. D., & Einhorn, L. H. (1983, March). N-Acetylcysteine and ifosfamide in the treatment of unresectable pancreatic adenocarcinoma and refractory testicular cancer. In Seminars in oncology(Vol. 10, No. 1 Suppl 1, pp. 72-75).
  26. Grant, J. E., Odlaug, B. L., & Kim, S. W. (2009). N-acetylcysteine, a glutamate modulator, in the treatment of trichotillomania: a double-blind, placebo-controlled study. Archives of general psychiatry66(7), 756-763.
  27. Magalhaes, P. V., Dean, O. M., Bush, A. I., Copolov, D. L., Malhi, G. S., Kohlmann, K., … & Berk, M. (2011). N-acetyl cysteine add-on treatment for bipolar II disorder: a subgroup analysis of a randomized placebo-controlled trial. Journal of affective disorders129(1-3), 317-320.
  28. Salehpour S, Sene AA, Saharkhiz N, et al. N-Acetylcysteine as an adjuvant to clomiphene citrate for successful induction of ovulation in infertile patients with polycystic ovary syndrome. J Obstet Gynaecol Res 2012;38(9):1182-6.
  29. Qi, Q., Ailiyaer, Y., Liu, R., Zhang, Y., Li, C., Liu, M., … & Li, Y. (2019). Effect of N-acetylcysteine on exacerbations of bronchiectasis (BENE): a randomized controlled trial. Respiratory research20(1), 1-10.
  30. Wei, J., Pang, C. S., Han, J., & Yan, H. (2019). Effect of orally administered N-acetylcysteine on chronic bronchitis: a meta-analysis. Advances in therapy36(12), 3356-3367.
  31. Gray, K. M., Carpenter, M. J., Baker, N. L., DeSantis, S. M., Kryway, E., Hartwell, K. J., … & Brady, K. T. (2012). A double-blind randomized controlled trial of N-acetylcysteine in cannabis-dependent adolescents. American Journal of Psychiatry169(8), 805-812.
  32. Gray, K. M., Sonne, S. C., McClure, E. A., Ghitza, U. E., Matthews, A. G., McRae-Clark, A. L., … & Levin, F. R. (2017). A randomized placebo-controlled trial of N-acetylcysteine for cannabis use disorder in adults. Drug and alcohol dependence177, 249-257.
  33. Ellenhorn, M. J. (1997). Ellenhorn’s. Medical Toxicology: Diagnosis and Treatment of Human Poisoning. 2nd ed. Baltimore, MD: Williams and Wilkins.
  34. Brok, J., Buckley, N., & Gluud, C. (2002). Interventions for paracetamol (acetaminophen) overdoses. Cochrane database of Systematic reviews, (3).
  35. Rumack, B. H., Peterson, R. C., Koch, G. G., & Amara, I. A. (1981). Acetaminophen overdose: 662 cases with evaluation of oral acetylcysteine treatment. Archives of internal medicine141(3), 380-385.
  36. Prescott, L. F. (1981). Treatment of severe acetaminophen poisoning with intravenous acetylcysteine. Archives of internal medicine141(3), 386-389.
  37. Hardan, A. Y., Fung, L. K., Libove, R. A., Obukhanych, T. V., Nair, S., Herzenberg, L. A., … & Tirouvanziam, R. (2012). A randomized controlled pilot trial of oral N-acetylcysteine in children with autism. Biological psychiatry71(11), 956-961.
  38. Ghanizadeh, A., & Moghimi-Sarani, E. (2013). A randomized double blind placebo controlled clinical trial of N-Acetylcysteine added to risperidone for treating autistic disorders. BMC psychiatry13(1), 1-7.
  39. Shohrati, M., Aslani, J., Eshraghi, M., Alaedini, F., & Ghanei, M. (2008). Therapeutics effect of N-acetyl cysteine on mustard gas exposed patients: evaluating clinical aspect in patients with impaired pulmonary function test. Respiratory medicine102(3), 443-448.
  40. Ghanei, M., Shohrati, M., Jafari, M., Ghaderi, S., Alaeddini, F., & Aslani, J. (2008). N‐acetylcysteine improves the clinical conditions of mustard gas‐exposed patients with normal pulmonary function test. Basic & clinical pharmacology & toxicology103(5), 428-432.
  41. Stey, C., Steurer, J., Bachmann, S., Medici, T. C., & Tramer, M. R. (2000). The effect of oral N-acetylcysteine in chronic bronchitis: a quantitative systematic review. European Respiratory Journal16(2), 253-262.
  42. Bloch, M. H., Panza, K. E., Grant, J. E., Pittenger, C., & Leckman, J. F. (2013). N-Acetylcysteine in the treatment of pediatric trichotillomania: a randomized, double-blind, placebo-controlled add-on trial. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry52(3), 231-240.
  43. Gray, K. M., Carpenter, M. J., Baker, N. L., DeSantis, S. M., Kryway, E., Hartwell, K. J., … & Brady, K. T. (2012). A double-blind randomized controlled trial of N-acetylcysteine in cannabis-dependent adolescents. American Journal of Psychiatry169(8), 805-812.
  44. Horowitz, R. S., Dart, R. C., Jarvie, D. R., Bearer, C. F., & Gupta, U. (1997). Placental transfer of N-acetylcysteine following human maternal acetaminophen toxicity. Journal of Toxicology: Clinical Toxicology35(5), 447-451.
  45. Shahin, A. Y., Hassanin, I. M., Ismail, A. M., Kruessel, J. S., & Hirchenhain, J. (2009). Effect of oral N-acetyl cysteine on recurrent preterm labor following treatment for bacterial vaginosis. International Journal of Gynecology & Obstetrics104(1), 44-48.
  46. Roes, E. M., Raijmakers, M. T., de Boo, T. M., Zusterzeel, P. L., Merkus, H. M., Peters, W. H., & Steegers, E. A. (2006). Oral N-acetylcysteine administration does not stabilise the process of established severe preeclampsia. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology127(1), 61-67.
  47. Jenkins, D. D., Wiest, D. B., Mulvihill, D. M., Hlavacek, A. M., Majstoravich, S. J., Brown, T. R., … & Chang, E. Y. (2016). Fetal and neonatal effects of N-acetylcysteine when used for neuroprotection in maternal chorioamnionitis. The Journal of pediatrics168, 67-76.
  48. 7869
  49. Tenenbein PK, Sitar DS, Tenenbein M. Interaction between N-acetylcysteine and activated charcoal: implications for the treatment of acetaminophen poisoning. Pharmacotherapy 2001;21:1331-6.
  50. Spiller, H. A., Krenzelok, E. P., Grande, G. A., Safir, E. F., & Diamond, J. J. (1994). A prospective evaluation of the effect of activated charcoal before oral N-acetylcysteine in acetaminophen overdose. Annals of emergency medicine23(3), 519-523.
  51. Ekins, B. R., Ford, D. C., Thompson, M. I., Bridges, R. R., Rollins, D. E., & Jenkins, R. D. (1987). The effect of activated charcoal on N-acetylcysteine absorption in normal subjects. The American journal of emergency medicine5(6), 483-487.
  52. Chamberlain, J. M., Gorman, R. L., Oderda, G. M., Klein-Schwartz, W., & Klein, B. L. (1993). Use of activated charcoal in a simulated poisoning with acetaminophen: a new loading dose for N-acetylcysteine?. Annals of emergency medicine22(9), 1398-1402.
  53. Spiller, H. A., Winter, M. L., Klein-Schwartz, W., & Bangh, S. A. (2006). Efficacy of activated charcoal administered more than four hours after acetaminophen overdose. The Journal of emergency medicine30(1), 1-5.
  54. Holdiness, M. R. (1991). Clinical pharmacokinetics of N-acetylcysteine. Clinical pharmacokinetics20(2), 123-134.
  55. Renzi, F. P., Donovan, J. W., Martin, T. G., LeeRoy, M., & Harrison, E. F. (1985). Concomitant use of activated charcoal and N-acetylcysteine. Annals of emergency medicine14(6), 568-572.
  56. North, D. S., Peterson, R. G., & Krenzelok, E. P. (1981). Effect of activated charcoal administration on acetylcysteine serum levels in humans. American journal of hospital pharmacy38(7), 1022-1024.
  57. Niemi, T. T., Munsterhjelm, E., Pöyhiä, R., Hynninen, M. S., & Salmenperä, M. T. (2006). The effect of N-acetylcysteine on blood coagulation and platelet function in patients undergoing open repair of abdominal aortic aneurysm. Blood coagulation & fibrinolysis17(1), 29-34.
  58. Wijeysundera, D. N., Karkouti, K., Rao, V., Granton, J. T., Chan, C. T., Raban, R., … & Beattie, W. S. (2009). N-acetylcysteine is associated with increased blood loss and blood product utilization during cardiac surgery. Critical care medicine37(6), 1929-1934.
  59. Ardissino, D., Merlini, P. A., Savonitto, S., Demicheli, G., Zanini, P., Bertocchi, F., … & Mussini, A. (1997). Effect of transdermal nitroglycerin or N-acetylcysteine, or both, in the long-term treatment of unstable angina pectoris. Journal of the American College of Cardiology29(5), 941-947.
  60. Iversen, H. K. (1992). N‐Acetylcysteine enhances nitroglycerin‐induced headache and cranial arterial responses. Clinical Pharmacology & Therapeutics52(2), 125-133.
  61. Ruiz, F. J., Salom, M. G., Ingles, A. C., Quesada, T., Vicente, E. L. E. N. A., & Carbonell, L. F. (1994). N-acetyl-L-cysteine potentiates depressor response to captopril and enalaprilat in SHRs. American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology267(3), R767-R772.
  62. Kranzer, K., Elamin, W. F., Cox, H., Seddon, J. A., Ford, N., & Drobniewski, F. (2015). A systematic review and meta-analysis of the efficacy and safety of N-acetylcysteine in preventing aminoglycoside-induced ototoxicity: implications for the treatment of multidrug-resistant TB. Thorax70(11), 1070-1077.
  63. Cato, A., Goldstein, I., & Millman, M. (1977). A double-blind parallel study of acetylcysteine-isoproterenol and saline-isoproterenol in patients with chronic obstructive lung disease. Journal of International Medical Research5(3), 175-183.
  64. Slattery, K. M., Dascombe, B., Wallace, L. K., Bentley, D. J., & Coutts, A. J. (2014). Effect of N-acetylcysteine on cycling performance after intensified training. Med Sci Sports Exerc46(6), 1114-1123.
  65. Berk, M., Copolov, D. L., Dean, O., Lu, K., Jeavons, S., Schapkaitz, I., … & Bush, A. I. (2008). N-acetyl cysteine for depressive symptoms in bipolar disorder—a double-blind randomized placebo-controlled trial. Biological psychiatry64(6), 468-475.
  66. Magalhaes, P. V., Dean, O. M., Bush, A. I., Copolov, D. L., Malhi, G. S., Kohlmann, K., … & Berk, M. (2011). N-acetyl cysteine add-on treatment for bipolar II disorder: a subgroup analysis of a randomized placebo-controlled trial. Journal of affective disorders129(1-3), 317-320.
  67. Ellegaard, P. K., Licht, R. W., Nielsen, R. E., Dean, O. M., Berk, M., Poulsen, H. E., … & Nielsen, C. T. (2019). The efficacy of adjunctive N-acetylcysteine in acute bipolar depression: A randomized placebo-controlled study. Journal of affective disorders245, 1043-1051.
  68. Qi, Q., Ailiyaer, Y., Liu, R., Zhang, Y., Li, C., Liu, M., … & Li, Y. (2019). Effect of N-acetylcysteine on exacerbations of bronchiectasis (BENE): a randomized controlled trial. Respiratory research20(1), 1-10.
  69. Lin, P. C., Lee, M. Y., Wang, W. S., Yen, C. C., Chao, T. C., Hsiao, L. T., … & Chiou, T. J. (2006). N-acetylcysteine has neuroprotective effects against oxaliplatin-based adjuvant chemotherapy in colon cancer patients: preliminary data. Supportive Care in Cancer14(5), 484-487.
  70. Pela, R., Calcagni, A. M., Subiaco, S., Isidori, P., Tubaldi, A., & Sanguinetti, C. M. (1999). N-acetylcysteine reduces the exacerbation rate in patients with moderate to severe COPD. Respiration66(6), 495-500.
  71. Sutherland, E. R., Crapo, J. D., & Bowler, R. P. (2006). N-acetylcysteine and exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. COPD: Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease3(4), 195-202.
  72. LaRowe, S. D., Myrick, H., Hedden, S., Mardikian, P., Saladin, M., McRae, A., … & Malcolm, R. (2007). Is cocaine desire reduced by N-acetylcysteine?. American Journal of Psychiatry164(7), 1115-1117.
  73. Lete, I., Mendoza, N., de la Viuda, E., & Carmona, F. (2018). Effectiveness of an antioxidant preparation with N-acetyl cysteine, alpha lipoic acid and bromelain in the treatment of endometriosis-associated pelvic pain: LEAP study. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology228, 221-224.
  74. Ng, T. M., Shurmur, S. W., Silver, M., Nissen, L. R., O’Leary, E. L., Rigmaiden, R. S., … & Puumala, S. E. (2006). Comparison of N-acetylcysteine and fenoldopam for preventing contrast-induced nephropathy (CAFCIN). International journal of cardiology109(3), 322-328.
  75. Hurd, R. W., Wilder, B. J., Helveston, W. R., & Uthman, B. M. (1996). Treatment of four siblings with progressive myoclonus epilepsy of the Unverricht-Lundborg type with N-acetylcysteine. Neurology47(5), 1264-1268.
  76. Doosti, A., Lotfi, Y., Moossavi, A., Bakhshi, E., Talasaz, A. H., & Hoorzad, A. (2014). Comparison of the effects of N-acetyl-cysteine and ginseng in prevention of noise induced hearing loss in male textile workers. Noise and Health16(71), 223.
  77. Gurbuz, A. K., Ozel, A. M., Ozturk, R., Yildirim, S., Yazgan, Y., & Demirturk, L. (2005). Effect of N-acetyl cysteine on Helicobacter pylori. Southern medical journal98(11), 1095-1098.
  78. De Gussem, E. M., Snijder, R. J., Disch, F. J., Zanen, P., Westermann, C. J. J., & Mager, J. J. (2009). The effect of N-acetylcysteine on epistaxis and quality of life in patients with HHT: a pilot study. Rhinology47(1), 85.
  79. Yilmaz, H., Sahin, S., Sayar, N., Tangurek, B., Yilmaz, M., Nurkalem, Z., … & Bolca, O. (2007). Effects of folic acid and N-acetylcysteine on plasma homocysteine levels and endothelial function in patients with coronary artery disease. Acta cardiologica62(6), 579-585.
  80. Bostom, A. G., Shemin, D., Yoburn, D., Fisher, D. H., Nadeau, M. R., & Selhub, J. (1996). Lack of effect of oral N-acetylcysteine on the acute dialysis-related lowering of total plasma homocysteine in hemodialysis patients. Atherosclerosis120(1-2), 241-244.
  81. Kroon, A. A., Demacker, P. N. M., & Stalenhoef, A. F. H. (1991). N‐acetylcysteine and serum concentrations of lipoprotein (a). Journal of internal medicine230(6), 519-526.
  82. Gavish, D., & Breslow, J. L. (1991). Lipoprotein (a) reduction by N-acetylcysteine. The Lancet337(8735), 203-204.
  83. Behr, J., Maier, K., Degenkolb, B., Krombach, F., & Vogelmeier, C. (1997). Antioxidative and clinical effects of high-dose N-acetylcysteine in fibrosing alveolitis: adjunctive therapy to maintenance immunosuppression. American journal of respiratory and critical care medicine156(6), 1897-1901.
  84. De Flora, S., Grassi, C., & Carati, L. (1997). Attenuation of influenza-like symptomatology and improvement of cell-mediated immunity with long-term N-acetylcysteine treatment. European Respiratory Journal10(7), 1535-1541.
  85. Safarinejad, M. R., & Safarinejad, S. (2009). Efficacy of selenium and/or N-acetyl-cysteine for improving semen parameters in infertile men: a double-blind, placebo controlled, randomized study. The Journal of urology181(2), 741-751.
  86. Jannatifar, R., Parivar, K., Roodbari, N. H., & Nasr-Esfahani, M. H. (2019). Effects of N-acetyl-cysteine supplementation on sperm quality, chromatin integrity and level of oxidative stress in infertile men. Reproductive Biology and Endocrinology17(1), 1-9.
  87. Amin, A. F., Shaaban, O. M., & Bediawy, M. A. (2008). N-acetyl cysteine for treatment of recurrent unexplained pregnancy loss. Reproductive biomedicine online17(5), 722-726.
  88. Ardissino, D., Merlini, P. A., Savonitto, S., Demicheli, G., Zanini, P., Bertocchi, F., … & Mussini, A. (1997). Effect of transdermal nitroglycerin or N-acetylcysteine, or both, in the long-term treatment of unstable angina pectoris. Journal of the American College of Cardiology29(5), 941-947.
  89. Oliveira, C. P., Cotrim, H. P., Stefano, J. T., Siqueira, A. C. G., Salgado, A. L. A., & Parise, E. R. (2019). N-acetylcysteine and/or ursodeoxycholic acid associated with metformin in non-alcoholic steatohepatitis: an open-label multicenter randomized controlled trial. Arquivos de gastroenterologia56, 184-190.
  90. Paydary, K., Akamaloo, A., Ahmadipour, A., Pishgar, F., Emamzadehfard, S., & Akhondzadeh, S. (2016). N‐acetylcysteine augmentation therapy for moderate‐to‐severe obsessive–compulsive disorder: Randomized, double‐blind, placebo‐controlled trial. Journal of clinical pharmacy and therapeutics41(2), 214-219.
  91. Fulghesu, A. M., Ciampelli, M., Muzj, G., Belosi, C., Selvaggi, L., Ayala, G. F., & Lanzone, A. (2002). N-acetyl-cysteine treatment improves insulin sensitivity in women with polycystic ovary syndrome. Fertility and sterility77(6), 1128-1135.
  92. Sacchinelli, A., Venturella, R., Lico, D., Di Cello, A., Lucia, A., Rania, E., … & Zullo, F. (2014). The efficacy of inositol and N-acetyl cysteine administration (Ovaric HP) in improving the ovarian function in infertile women with PCOS with or without insulin resistance. Obstetrics and gynecology international2014.
  93. Back, S. E., McCauley, J. L., Korte, K. J., Gros, D. F., Leavitt, V., Gray, K. M., … & Kalivas, P. W. (2016). A double-blind, randomized, controlled pilot trial of N-acetylcysteine in veterans with posttraumatic stress disorder and substance use disorders. The Journal of clinical psychiatry77(11), 12406.
  94. Berk, M., Copolov, D., Dean, O., Lu, K., Jeavons, S., Schapkaitz, I., … & Bush, A. I. (2008). N-acetyl cysteine as a glutathione precursor for schizophrenia—a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Biological psychiatry64(5), 361-368.
  95. Breier, A., Liffick, E., Hummer, T. A., Vohs, J. L., Yang, Z., Mehdiyoun, N. F., … & Francis, M. M. (2018). Effects of 12-month, double-blind N-acetyl cysteine on symptoms, cognition and brain morphology in early phase schizophrenia spectrum disorders. Schizophrenia Research199, 395-402.
  96. Walters, M. T., Rubin, C. E., Keightley, S. J., Ward, C. D., & Cawley, M. I. (1986). A double-blind, cross-over, study of oral N-acetylcysteine in Sjögren’s syndrome. Scandinavian journal of rheumatology. Supplement61, 253-258.
  97. Lai, Z. W., Hanczko, R., Bonilla, E., Caza, T. N., Clair, B., Bartos, A., … & Perl, A. (2012). N‐acetylcysteine reduces disease activity by blocking mammalian target of rapamycin in T cells from systemic lupus erythematosus patients: a randomized, double‐blind, placebo‐controlled trial. Arthritis & Rheumatism64(9), 2937-2946.
  98. Grant, J. E., Odlaug, B. L., & Kim, S. W. (2009). N-acetylcysteine, a glutamate modulator, in the treatment of trichotillomania: a double-blind, placebo-controlled study. Archives of general psychiatry66(7), 756-763.
  99. Cato, A., Goldstein, I., & Millman, M. (1977). A double-blind parallel study of acetylcysteine-isoproterenol and saline-isoproterenol in patients with chronic obstructive lung disease. Journal of International Medical Research5(3), 175-183.
  100. Hirsch, S. R., & Kory, R. C. (1967). An evaluation of the effect of nebulized N-acetylcysteine on sputum consistency. Journal of Allergy39(5), 265-273.
  101. van Zandwijk, N. (1995). N-acetylcysteine for lung cancer prevention. Chest107(5), 1437-1441.
  102. Kelly, G. S. (1998). Clinical applications of N-acetylcysteine. Alternative medicine review: a journal of clinical therapeutic3(2), 114-127.
  103. Weinbroum, A. A., Rudick, V., Ben-Abraham, R., & Karchevski, E. (2000). N-ACETYL-L-CYSTEINE FOR PREVENTING LUNG REPERFUSION INJURY AFTER LIVER ISCHEMIA-REPERFUSION: A Possible Dual Protective Mechanism in a Dose-Response Study1. Transplantation69(5), 853-859.
  104. Biswas, P., & Sukumar, T. K. (2022). The efficacy of adjuvant N acetyl cysteine for the eradication of H pylori infections: A systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology46(3), 101832.
  105. D’Agostini, F., Balansky, R. M., Camoirano, A., & De Flora, S. (2000). Interactions between N‐acetylcysteine and ascorbic acid in modulating mutagenesis and carcinogenesis. International journal of cancer88(5), 702-707.
  106. Kusano, C., Takao, S., Noma, H., Yoh, H., Aikou, T., Okumura, H., … & Baba, M. (2000). N-acetyl cysteine inhibits cell cycle progression in pancreatic carcinoma cells. Human cell13(4), 213-220.
  107. Tozawa, K., Okamoto, T., Hayashi, Y., Sasaki, S., Kawai, N., & Kohri, K. (2002). N-acetyl-L-cysteine enhances chemotherapeutic effect on prostate cancer cells. Urological research30(1), 53-58.
  108. Pajonk, F., Riess, K., Sommer, A., & McBride, W. H. (2002). N-acetyl-L-cysteine inhibits 26S proteasome function: implications for effects on NF-κB activation. Free Radical Biology and Medicine32(6), 536-543.
  109. Wilpart, M., Speder, A., & Roberfroid, M. (1986). Anti-initiation activity of N-acetylcysteine in experimental colonic carcinogenesis. Cancer letters31(3), 319-324.
  110. Yim, C. Y., Hibbs, J. B., McGregor, J. R., Galinsky, R. E., & Samlowski, W. E. (1994). Use of N-acetyl cysteine to increase intracellular glutathione during the induction of antitumor responses by IL-2. The Journal of Immunology152(12), 5796-5805.
  111. Sridharan, S., Nalini, R., & Shyamala, D. C. (2001). In vitro evaluation of the anticancer effect of N-acetylcysteine on oral carcinoma cell line. Indian Journal of Pharmacology33(5), 343.
  112. Morini, M., Cai, T., Aluigi, M. G., Noonan, D. M., Masiello, L., De Flora, S., … & Fassina, G. (1999). The role of the thiol N-acetylcysteine in the prevention of tumor invasion and angiogenesis. The International journal of biological markers14(4), 268-271.
  113. Agarwal, A., Muñoz-Nájar, U., Klueh, U., Shih, S. C., & Claffey, K. P. (2004). N-acetyl-cysteine promotes angiostatin production and vascular collapse in an orthotopic model of breast cancer. The American journal of pathology164(5), 1683-1696.
  114. Niemi, T. T., Munsterhjelm, E., Pöyhiä, R., Hynninen, M. S., & Salmenperä, M. T. (2006). The effect of N-acetylcysteine on blood coagulation and platelet function in patients undergoing open repair of abdominal aortic aneurysm. Blood coagulation & fibrinolysis17(1), 29-34.
  115. Wijeysundera, D. N., Karkouti, K., Rao, V., Granton, J. T., Chan, C. T., Raban, R., … & Beattie, W. S. (2009). N-acetylcysteine is associated with increased blood loss and blood product utilization during cardiac surgery. Critical care medicine37(6), 1929-1934.
  116. Anfossi, G., Russo, I., Massucco, P., Mattiello, L., Cavalot, F., & Trovati, M. (2001). N‐acetyl‐L‐cysteine exerts direct anti‐aggregating effect on human platelets. European journal of clinical investigation31(5), 452-461.
  117. Pratt, S., & Ioannides, C. (1985). Mechanism of the protective action of N-acetylcysteine and methionine against paracetamol toxicity in the hamster. Archives of toxicology57(3), 173-177.
  118. Gillissen, A., & Nowak, D. (1998). Characterization of N-acetylcysteine and ambroxol in anti-oxidant therapy. Respiratory medicine92(4), 609-623.
  119. Lappas, M., Permezel, M., & Rice, G. E. (2003). N-acetyl-cysteine inhibits phospholipid metabolism, proinflammatory cytokine release, protease activity, and Nuclear Factor-κB deoxyribonucleic acid-binding activity in human fetal membranes in vitro. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism88(4), 1723-1729.
  120. Majano, P. L., Medina, J., Zubı́a, I., Sunyer, L., Lara-Pezzi, E., Maldonado-Rodrı́guez, A., … & Moreno-Otero, R. (2004). N-Acetyl-cysteine modulates inducible nitric oxide synthase gene expression in human hepatocytes. Journal of hepatology40(4), 632-637.
  121. Marchetti, G., Lodola, E., Licciardello, L., & Colombo, A. (1999). Use of N-acetylcysteine in the management of coronary artery diseases. Cardiologia (Rome, Italy)44(7), 633-637.
  122. Foschino Barbaro, M. P., Serviddio, G., Resta, O., Rollo, T., Tamborra, R., Elisiana Carpagnano, G., … & Altomare, E. (2005). Oxygen therapy at low flow causes oxidative stress in chronic obstructive pulmonary disease: Prevention by N-acetyl cysteine. Free radical research39(10), 1111-1118.
  123. Kuleci, S., Hanta, I., Kocabas, A., & Canacankatan, N. (2008). The effect of different treatment modalities on oxidative stress in COPD. Advances in therapy25(7), 710-717.
  124. De Rosa, S. C., Zaretsky, M. D., Dubs, J. G., Roederer, M., Anderson, M., Green, A., … & Herzenberg, L. A. (2000). N‐acetylcysteine replenishes glutathione in HIV infection. European journal of clinical investigation30(10), 915-929.
  125. Treitinger, A., Spada, C., Masokawa, I. Y., Verdi, J. C. V., Silveira, M. V. D. S., Luis, M. C., … & Abdalla, D. S. P. (2004). Effect of N-acetyl-L-cysteine on lymphocyte apoptosis, lymphocyte viability, TNF-alpha and IL-8 in HIV-infected patients undergoing anti-retroviral treatment. Brazilian Journal of Infectious Diseases8(5), 363-371.
  126. Åkerlund, B., Jarstrand, C., Lindeke, B., Sönnerborg, A., Åkerblad, A. C., & Rasool, O. (1996). Effect of N-acetylcysteine (NAC) treatment on HIV-1 infection: a double-blind placebo-controlled trial. European journal of clinical pharmacology50(6), 457-461.
  127. Look, M. P., Rockstroh, J. K., Rao, G. S., Barton, S., Lemoch, H., Kaiser, R., … & Sauerbruch, T. (1998). Sodium selenite and N-acetylcysteine in antiretroviral-naive HIV-1-infected patients: a randomized, controlled pilot study. European journal of clinical investigation28(5), 389-397.
  128. Chen, P., Bauer, G., Mitchell, J., Factor, R., Markham, R., & Schwartz, D. H. (1997). N-acetyl-cysteine and L-2-oxathiazolidine-4-carboxylic acid enhance contact-dependent growth of HIV in resting peripheral blood mononuclear cells (PBMC) in vitro and increase recovery of HIV from human-PBMC SCID mice. Aids11(1), 33-41.
  129. Jiang, B., Haverty, M., & Brecher, P. (1999). N-Acetyl-l-cysteine enhances interleukin-1β–induced nitric oxide synthase expression. Hypertension34(4), 574-579.
  130. Ivanovski, O., Nikolov, I. G., Drueke, B. T., & Massy, A. Z. (2007). Atherosclerosis and vascular calcification in uraemia-a new experimental model. Prilozi28(2), 11-24.
  131. Rattan, A. K., & Arad, Y. (1998). Temporal and kinetic determinants of the inhibition of LDL oxidation by N-acetylcysteine (NAC). Atherosclerosis138(2), 319-327.
  132. Kleinveld, H. A., Demacker, P. N. M., & Stalenhoef, A. F. H. (1992). Failure of N-acetylcysteine to reduce low-density lipoprotein oxidizability in healthy subjects. European journal of clinical pharmacology43(6), 639-642.
  133. Pasupathy, S., Tavella, R., Grover, S., Raman, B., Procter, N. E., Du, Y. T., … & Beltrame, J. F. (2017). Early use of N-acetylcysteine with nitrate therapy in patients undergoing primary percutaneous coronary intervention for ST-segment–elevation myocardial infarction reduces myocardial infarct size (the NACIAM Trial [N-acetylcysteine in Acute Myocardial Infarction]). Circulation136(10), 894-903.
  134. Köttgen, M., Busch, A. E., Hug, M. J., Greger, R., & Kunzelmann, K. (1996). N-Acetyl-L-cysteine and its derivatives activate a Cl− conductance in epithelial cells. Pflügers Archiv431(4), 549-555.
  135. Ballke, E. H., Wiersbitzky, S., Mahner, B., & König, A. (1992). The effect of N-acetyl-cysteine (Mucosolvin) on the transmural potential difference of the mucosa in children. Padiatrie und Grenzgebiete31(2), 97-101.
  136. Bowles, W. H., & Goral, V. (1985). Clinical trial of the anti-plaque activity of a mucolytic agent, N-Acetyl Cysteine. Dental hygiene59(10), 454-456.
  137. Al-Kamel, A., Al-Hajj, W. A., Halboub, E., Abdulrab, S., Al-Tahami, K., & Al-Hebshi, N. N. (2019). N-acetyl cysteine versus chlorhexidine mouthwashes in prevention and treatment of experimental gingivitis: a randomized, triple-blind, placebo-controlled clinical trial. Clinical oral investigations23(10), 3833-3842.
  138. Kelly, M. K., Wicker, R. J., Barstow, T. J., & Harms, C. A. (2009). Effects of N-acetylcysteine on respiratory muscle fatigue during heavy exercise. Respiratory physiology & neurobiology165(1), 67-72.
  139. Reid, M. B. (2008). Free radicals and muscle fatigue: Of ROS, canaries, and the IOC. Free Radical Biology and Medicine44(2), 169-179.
  140. Ferreira, L. F., & Reid, M. B. (2008). Muscle-derived ROS and thiol regulation in muscle fatigue. Journal of applied physiology104(3), 853-860.
  141. Slattery, K. M., Dascombe, B., Wallace, L. K., Bentley, D. J., & Coutts, A. J. (2014). Effect of N-acetylcysteine on cycling performance after intensified training. Med Sci Sports Exerc46(6), 1114-1123.
  142. McKenna, M. J., Medved, I., Goodman, C. A., Brown, M. J., Bjorksten, A. R., Murphy, K. T., … & Gong, X. (2006). N‐acetylcysteine attenuates the decline in muscle Na+, K+‐pump activity and delays fatigue during prolonged exercise in humans. The Journal of physiology576(1), 279-288.
  143. Lai, Z. W., Hanczko, R., Bonilla, E., Caza, T. N., Clair, B., Bartos, A., … & Perl, A. (2012). N‐acetylcysteine reduces disease activity by blocking mammalian target of rapamycin in T cells from systemic lupus erythematosus patients: a randomized, double‐blind, placebo‐controlled trial. Arthritis & Rheumatism64(9), 2937-2946.
  144. Kinscherf, R., Fischbach, T., Mihm, S., Roth, S., Hohenhaus‐Sievert, E., Weiss, C., … & Dröge, W. (1994). Effect of glutathione depletion and oral N‐acetyl‐cysteine treatment on CD4+ and CD8+ cells. The FASEB Journal8(6), 448-451.
  145. Urban, T., Akerlund, B., Jarstrand, C., & Lindeke, B. (1997). Neutrophil function and glutathione-peroxidase (GSH-px) activity in healthy individuals after treatment with N-acetyl-L-cysteine. Biomedicine & pharmacotherapy51(9), 388-390.
  146. Ghanizadeh, A., & Moghimi-Sarani, E. (2013). A randomized double blind placebo controlled clinical trial of N-Acetylcysteine added to risperidone for treating autistic disorders. BMC psychiatry13(1), 1-7.
  147. Hardan, A. Y., Fung, L. K., Libove, R. A., Obukhanych, T. V., Nair, S., Herzenberg, L. A., … & Tirouvanziam, R. (2012). A randomized controlled pilot trial of oral N-acetylcysteine in children with autism. Biological psychiatry71(11), 956-961.
  148. Berk, M., Dean, O. M., Cotton, S. M., Gama, C. S., Kapczinski, F., Fernandes, B., … & Malhi, G. S. (2012). Maintenance N-acetyl cysteine treatment for bipolar disorder: a double-blind randomized placebo controlled trial. BMC medicine10(1), 1-11.
  149. Dean, O. M., Bush, A. I., Copolov, D. L., Kohlmann, K., Jeavons, S., Schapkaitz, I., … & Berk, M. (2012). Effects of N‐acetyl cysteine on cognitive function in bipolar disorder. Psychiatry and clinical neurosciences66(6), 514-517.
  150. Magalhaes, P. V., Dean, O. M., Bush, A. I., Copolov, D. L., Malhi, G. S., Kohlmann, K., … & Berk, M. (2011). N-acetyl cysteine add-on treatment for bipolar II disorder: a subgroup analysis of a randomized placebo-controlled trial. Journal of affective disorders129(1-3), 317-320.
  151. Costa, D. L., Diniz, J. B., Requena, G., Joaquim, M. A., Pittenger, C., Bloch, M. H., … & Shavitt, R. G. (2017). Randomized, double-blind, placebo-controlled trial of N-acetylcysteine augmentation for treatment-resistant obsessive-compulsive disorder. The Journal of clinical psychiatry78(7), 0-0.
  152. Hart, A. M., Terenghi, G., & Wiberg, M. (2008). Neuronal death after peripheral nerve injury and experimental strategies for neuroprotection. Neurological research30(10), 999-1011.
  153. Weinbroum, A. A., Kluger, Y., Abraham, R. B., Shapira, I., Karchevski, E., & Rudick, V. (2001). LUNG PRECONDITIONING WITH N-ACETYL-l-CYSTEINE PREVENTS REPERFUSION INJURY AFTER LIVER NO FLOW-REFLOW: A DOSE-RESPONSE STUDY1. Transplantation71(2), 300-306.
  154. Sheffner, A. L., Medler, E. M., Jacobs, L. W., & Sarett, H. P. (1964). The in vitro reduction in viscosity of human tracheobronchial secretions by acetylcysteine. American Review of Respiratory Disease90(5), 721-729.
  155. Tirouvanziam, R., Conrad, C. K., Bottiglieri, T., Herzenberg, L. A., Moss, R. B., & Herzenberg, L. A. (2006). High-dose oral N-acetylcysteine, a glutathione prodrug, modulates inflammation in cystic fibrosis. Proceedings of the National Academy of Sciences103(12), 4628-4633.
  156. Rogers, D. F., Godfrey, R. W. A., Majumdar, S., & Jeffery, P. K. (1988). Oral N-acetylcysteine speeds reversal of cigarette smoke-induced mucous cell hyperplasia in the rat. Experimental lung research14(1), 19-35.
  157. Rogers, D. F., & Jeffery, P. K. (1986). Inhibition by oral N-acetylcysteine of cigarette smoke-induced “bronchitis” in the rat. Experimental lung research10(3), 267-283.
  158. Grater, W. C., & Cato, A. (1973). Double-blind study of acetylcysteine-isoproterenol and saline-isoproterenol in non-hospitalized patients with asthma. Current therapeutic research, clinical and experimental15(9), 660-671.
  159. Pulle, D. F., Glass, P., & Dulfano, M. J. (1970). A controlled study of the safety and efficacy of acetylcysteine-isoproterenol combination. Current therapeutic research, clinical and experimental12(8), 485-492.
  160. Chodosh, S., & Medici, T. C. (1971). The bronchial epithelium in chronic bronchitis: I. Exfoliative cytology during stable, acute bacterial infection and recovery phases. American Review of Respiratory Disease104(6), 888-898.
  161. Millman, M., & Grundon, W. (1969). Use of acetylcysteine in bronchial asthma and emphysema. Journal of Asthma Research6(4), 199-209.
  162. Grassi, C. (1980). Long-term oral acetylcysteine in chronic bronchitis. A double-blind controlled study.  J. Respir. Dis.61, 93-108.
  163. Kory, R. C., Hirsch, S. R., & Giraldo, J. (1968). Nebulization of N-acetylcysteine combined with a bronchodilator in patients with chronic bronchitis: A controlled study. Diseases of the Chest54(6), 504-509.
  164. Allen, J., & Bradley, R. D. (2011). Effects of oral glutathione supplementation on systemic oxidative stress biomarkers in human volunteers. The journal of alternative and complementary medicine17(9), 827-833.
  165. Tse, H. N., Raiteri, L., Wong, K. Y., Ng, L. Y., Yee, K. S., & Tseng, C. Z. S. (2014). Benefits of high-dose N-acetylcysteine to exacerbation-prone patients with COPD. Chest146(3), 611-623.
  166. Shi, Z., & Puyo, C. A. (2020). N-acetylcysteine to combat COVID-19: an evidence review. Therapeutics and clinical risk management16, 1047.
  167. De Flora, S., Balansky, R., & La Maestra, S. (2020). Rationale for the use of N‐acetylcysteine in both prevention and adjuvant therapy of COVID‐The FASEB journal34(10), 13185-13193.
  168. Andreou, A., Trantza, S., Filippou, D., Sipsas, N., & Tsiodras, S. (2020). COVID-19: The potential role of copper and N-acetylcysteine (NAC) in a combination of candidate antiviral treatments against SARS-CoV-2. in vivo34(3 suppl), 1567-1588.
  169. Van Hecke, O., & Lee, J. (2020). N-acetylcysteine: A rapid review of the evidence for effectiveness in treating COVID-19.
  170. Ibrahim, H., Perl, A., Smith, D., Lewis, T., Kon, Z., Goldenberg, R., … & Williams, M. (2020). Therapeutic blockade of inflammation in severe COVID-19 infection with intravenous N-acetylcysteine. Clinical Immunology219, 108544.
  171. Jorge-Aarón, R. M., & Rosa-Ester, M. P. (2020). N-acetylcysteine as a potential treatment for COVID-19. Future Microbiology15(11), 959-962.
  172. Zorginstituut Nederland. (n.d.). acetylcysteïne (oraal). https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/bladeren/preparaatteksten/a/acetylcysteine__oraal_
Vind een orthomoleculaire therapeut bij jou in de buurt
Sluiten