Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

Vitamine E

Wat is Vitamine E?

Vitamine E is een in vet oplosbare vitamine. Het komt van nature voor in veel voedingsmiddelen, waaronder plantaardige oliën, granen, dierlijke vetten, vlees, gevogelte, eieren, fruit en groenten (96). Tarwekiemolie is een bijzonder rijke bron van vitamine E. Vitamine E bestaat in acht verschillende vormen (isomeren): alfa-, bèta-, gamma- en delta-tocoferol; en alfa-, bèta-, gamma- en delta-tocotrienol. Elke isomeer kan een andere rol spelen in de werking van vitamine E (13504).

Wetenschappelijke naam

Alfa-tocoferol, Alfa-tocotrienol, Beta-tocoferol, Beta-tocotrienol, Delta-tocoferol, Delta-tocotrienol, Gamma-tocoferol, Gamma-tocotrienol.

Wat is Vitamine E?

Gebruik

Oraal wordt vitamine E gebruikt voor vitamine E-tekort en hart- en vaatziekten. Het wordt ook oraal gebruikt voor angina, beroerte, atriumfibrilleren, hartfalen, tromboflebitis, intermitterende claudicatie, hypertensie en het voorkomen van ischemie-reperfusie-letsel na een operatie aan de kransslagaderomleiding (CABG). Vitamine E wordt ook oraal gebruikt voor de behandeling van diabetes, diabetische neuropathie en neuropathie, leverziekte, nierziekte, de ziekte van Peyronie en goedaardige prostaathyperplasie (BPH). Vitamine E wordt oraal gebruikt voor het voorkomen van kanker, waaronder longkanker, orale kanker, baarmoederhalskanker, colorectale kanker, maagkanker, huidkanker, prostaatkanker, blaaskanker, borstkanker, hoofd- en halskanker en pancreaskanker. Vitamine E wordt ook oraal gebruikt om bijwerkingen van chemotherapie te compenseren.

Vitamine E wordt oraal gebruikt voor de ziekte van Alzheimer en andere dementieën, de ziekte van Parkinson, nachtkrampen, rusteloze benen syndroom (RLS) en epilepsie. Vitamine E wordt ook oraal gebruikt voor het voorkomen van pre-eclampsie bij vrouwen met een hoog risico, het voorkomen van placenta-abruptie, het voorkomen van vroeggeboorte, het verbeteren van fysiek uithoudingsvermogen en energie, het voorkomen van allergieën, voor astma en luchtweginfecties, varkensgriep, voor het beschermen tegen negatieve effecten van luchtvervuiling, het voorkomen van veroudering, het voorkomen van staar, leeftijdsgebonden maculaire degeneratie (AMD) en het verbeteren van de genezing na fotoreactieve keratectomie. Het wordt ook oraal gebruikt voor inflammatoire huidaandoeningen, verouderende huid, zonnebrand, cystische fibrose, orale leukoplakie, premenstrueel syndroom (PMS), depressie, dysmenorroe, gewone abortus, menopauzaal syndroom, goedaardige borstaandoeningen, osteoporose, opvliegers geassocieerd met borstkanker, onvruchtbaarheid, impotentie, chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS), amyotrofische laterale sclerose (ALS), krampen in de benen, chronische cystic mastitis, borstdysplasie, maagzweren, H pylori, inflammatoire darmaandoeningen (IBD), uveïtis, orale slijmvlieslaesies, porfyrie, tardieve dyskinesie, dyspraxie, syndroom van Down, neuromusculaire aandoeningen, de ziekte van Huntington, chronische progressieve erfelijke chorea, fysieke prestaties, glomerulosclerose en myotone dystrofie. Bovendien wordt vitamine E oraal gebruikt om vitamine E-tekort te voorkomen bij mensen met malabsorptiesyndromen of abetalipoproteïnemie, ataxie geassocieerd met vitamine E-tekort (AVED), behandeling van hemolytische anemie veroorzaakt door vitamine E-tekort bij premature neonaten, preventie van preminuriteit, bronchopulmonale dysplasie secundair aan zuurstoftherapie bij neonaten en het voorkomen van intraventriculaire bloeding bij premature neonaten. Vitamine E wordt oraal gebruikt voor het corrigeren van erytrocytmembraanafwijkingen bij mensen met bèta-thalassemie, voor erfelijke sferocytose, glucose-6-fosfaatdehydrogenasedeficiëntie of sikkelcelanemie, behandeling van bloedarmoede in combinatie met erytropoëtine bij dialysepatiënten, waardoor doxorubicine-geïnduceerd haar wordt verminderd verlies, vermindering van door amiodaron geïnduceerde pulmonale toxiciteit, en voor door straling geïnduceerde fibrose. Vitamine E wordt ook oraal gebruikt om retinitis pigmentosa, artrose, reumatoïde artritis, niet-alcoholische steatohepatitis bij kinderen te behandelen, spierschade na inspanning te verminderen en spierkracht te verbeteren.

In de praktijk wordt vitamine E gebruikt voor dermatitis, zonnebrand, littekens, verouderende huid, luizen, striae, granuloma annulare en bescherming tegen huidzweren veroorzaakt door extravasatie van chemotherapie medicijnen.

Gebruik

Werking

Vitamine E komt van nature voor in veel voedingsmiddelen, waaronder plantaardige oliën, granen, dierlijke vetten, vlees, gevogelte, eieren, fruit en groenten (96). Vitamine E verwijst naar acht verschillende vormen, waaronder alfa-, bèta-, gamma- en delta-tocoferolen en vier tocotrienolen. De meest voorkomende vitamine E in voedingsmiddelen is gamma-tocoferol, terwijl de meeste supplementen alfa-tocoferol bevatten. In tegenstelling tot de meeste voedingsstoffen lijkt vitamine E geen specifieke rol te spelen in een vereist metabool proces.

De belangrijkste functie van vitamine E is waarschijnlijk die van een kettingbrekende antioxidant die de vorming van vrije radicalen voorkomt. De therapeutische voordelen van vitamine E zijn voornamelijk toegeschreven aan de antioxiderende effecten (4844, 12494, 13501, 30898). Alfa-tocoferol is de meest actieve vorm bij mensen. Hoewel de biologische activiteit van andere vormen aanzienlijk minder is en de huidige richtlijnen geen andere vormen van vitamine E dan alfa-tocoferol bevatten om aan de voedingsbehoeften te voldoen (4844), zijn de andere vormen, zoals gamma-tocoferol en de tocotrienolen, in verband gebracht met farmacologische activiteit. Gamma-tocoferol lijkt bijvoorbeeld de geprogrammeerde dood van endotheelcellen van de menselijke kransslagader te verminderen.

Er is enige bezorgdheid dat hoge doses vitamine E een pro-oxidant effect kunnen hebben in plaats van een antioxidant-effect (12495, 13036, 16823). Door alfa-tocoferol gemedieerde peroxidatie (TMP) komt in vitro voor, maar of dit in vivo gebeurt is niet duidelijk (13504). Hoge doses vitamine E (alfa-tocoferol) alleen kunnen de normale antioxidantbalans verstoren en het effect van andere vitamine E-isomeren zoals gamma-tocoferol en andere antioxidanten verminderen (12496, 13036). In de vroege zwangerschap kan deze onbalans een negatieve invloed hebben op de uteroplacentale weefsels, de ontwikkeling van placenta-gerelateerde ziekte en embryogenese beïnvloeden (16823).

Werking

Veiligheid

Waarschijnlijk veilig

Wanneer oraal of topicaal en op de juiste manier gebruikt. Vitamine E wordt over het algemeen als veilig beschouwd, zelfs bij doses die de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) overschrijden; bij hogere doses treden echter vaker bijwerkingen op. Het aanvaardbare bovenste inname niveau (UL) bij gezonde mensen is 1000 mg/dag, gelijk aan 1100 IE synthetische vitamine E of 1500 IE natuurlijke vitamine E (4668, 4681, 4713, 4714, 4844, 19206, 63244, 89234, 90067, 90069, 90072, 97075). Adviseer niet-gezonde patiënten om geen doses van 400 IE/dag of hoger te nemen. Er is bezorgdheid dat deze patiënten die doses van 400 IE/dag of meer innemen, een verhoogd risico op bijwerkingen en een verhoogde mortaliteit door allerlei oorzaken kunnen hebben (12212, 13036, 15305, 16709, 83339). Dit risico kan toenemen naarmate hogere doses worden gebruikt (12212).

Mogelijk onveilig

Bij oraal gebruik in hoge doses. Herhaalde doses die het toelaatbare bovenste inname niveau (UL) van 1500 IE/dag overschrijden, worden geassocieerd met significante bijwerkingen bij gezonde mensen (4844). Er is ook bezorgdheid dat niet-gezonde mensen die vitamine E nemen in doses van 400 IE/dag of meer een verhoogd risico op bijwerkingen en een verhoogde mortaliteit door allerlei oorzaken kunnen hebben (12212, 13036, 15305, 16709). Dit risico kan toenemen naarmate hogere doses worden gebruikt (12212). Adviseer niet-gezonde patiënten om vitamine E niet in te nemen in doses van 400 IE/dag of hoger. Bij intraveneuze toediening in grote doses. Grote herhaalde intraveneuze doses all-rac-alpha-tocoferol (synthetische vitamine E) werden in één rapport geassocieerd met verminderde activiteit van stollingsfactoren en bloedingen (3074).

Kinderen

Waarschijnlijk veilig

Wanneer oraal en op de juiste manier gebruikt. De UL is als volgt bij gezonde kinderen: 300 IE bij kinderen van 1-3 jaar, 450 IE bij kinderen van 4-8 jaar, 900 IE bij kinderen van 9-13 jaar en 1200 IE bij kinderen van 14-18 jaar. Een UL voor zuigelingen tot 12 maanden is niet vastgesteld (23388). MOGELIJK ONZEKER: wanneer alfa-tocoferol intraveneus wordt gebruikt in grote doses bij premature baby’s. Grote intraveneuze doses vitamine E zijn geassocieerd met een verhoogd risico op necrotiserende enterocolitis en sepsis in deze populatie (85062, 85083).

Zwangerschap

Mogelijk veilig

Wanneer oraal en op de juiste manier gebruikt. Het innemen van vitamine E in hoeveelheden die de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) niet overschrijden, worden als veilig beschouwd. Suppletie door de moeder wordt echter over het algemeen niet aanbevolen, tenzij vitamine E in de voeding onder de ADH valt (4260). Er werden geen ernstige bijwerkingen gemeld bij orale inname van 400 IE per dag vanaf week 9-22 van de zwangerschap bij gezonde vrouwen of vrouwen met een hoog risico op pre-eclampsie, of met dagelijks 600-900 IE tijdens de laatste twee maanden zwangerschap (3236, 4260, 97075).

Lactatie

Waarschijnlijk veilig

Bij oraal gebruik in hoeveelheden die de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) niet overschrijden (4844). Er is onvoldoende betrouwbare informatie beschikbaar over de veiligheid van vitamine E-suppletie in hoeveelheden groter dan de ADH tijdens de borstvoeding.

Effectiviteit

Effectief

Ataxie geassocieerd met vitamine E-tekort (AVED)
Deze genetische aandoening treedt op wanneer het gen dat alfa-tocoferol transfer eiwit (alfa-TTP) produceert defect is. Dit veroorzaakt een ernstig vitamine E-tekort. Symptomen zoals cerebellaire ataxie, dysarthrie, afwezigheid van diepe peesreflexen en sensorisch verlies verschijnen meestal tussen de 4 en 18 jaar oud. Vitamine E-supplementen worden gebruikt bij de behandeling van AVED (13498).

Vitamine E-tekort
Het mondeling innemen van vitamine E is effectief voor het voorkomen en behandelen van vitamine E-tekort (4844). Vitamine E-tekort is echter zeldzaam bij mensen. Het komt het meest voor bij mensen met malabsorptiestoornissen zoals abetalipoproteïnemie, taaislijmziekte, gastrectomy, lever-galwegen ziekte waaronder chronische cholestase, levercirrose, gal atresie en obstructieve geelzucht; bij zuigelingen die een formule met onvoldoende vitamine E krijgen; darmziekten waaronder coeliakie en tropische spruw; en regionale enteritis (4844, 90088, 97073).

Mogelijk effectief

Ziekte van Alzheimer
Uit verschillende klinische onderzoeken blijkt dat het innemen van vitamine E de progressie van AD kan vertragen. Uit klinisch onderzoek is gebleken dat het dagelijks innemen van 2000 IE IE all-rac-alpha-tocoferol (synthetische vitamine E) vergelijkbaar is met selegiline (Eldepryl), en beter dan placebo, voor het vertragen van de achteruitgang van de cognitieve functie bij patiënten met matig ernstige AD (232). Er lijkt echter geen additief effect te zijn wanneer vitamine E wordt gebruikt in combinatie met selegiline (4635). Ander klinisch onderzoek toont aan dat het nemen van all-rac-alpha-tocoferol 2000 IE per dag de jaarlijkse afname van activiteiten in het dagelijks leven bij patiënten met milde tot matige ziekte van Alzheimer met 19% vermindert in vergelijking met placebo. Dit vertaalt zich in een vertraging in ziekteprogressie van 6,2 maanden. Dit is vergelijkbaar met het effect van acetylcholinesteraseremmers (bijvoorbeeld rivastigmine) in deze populatie. Interessant is dat de combinatie van vitamine E en memantine (Namenda) 20 mg per dag niet superieur is aan placebo in deze populatie. Onderzoekers speculeren dat een interactie tussen vitamine E en memantine mogelijk te wijten is aan het gebrek aan effectiviteit met deze combinatie; tot nu toe is er echter geen onderzoek gedaan naar deze potentiële interactie (19060, 97070).

Retrospectieve gegevens suggereren ook dat langdurige combinatietherapie met donepezil (Aricept) 5 mg en vitamine E 1000 IE per dag kan helpen de cognitieve achteruitgang bij patiënten met AD te vertragen (11472). Vitamine E lijkt de progressie van milde cognitieve stoornissen naar een diagnose van waarschijnlijke AD echter niet te vertragen. Patiënten met milde cognitieve stoornissen die vitamine E 2000 IE dagelijks gedurende 3 jaar innemen, evolueren in dezelfde mate naar de ziekte van Alzheimer als degenen die placebo nemen (13060, 97070).

Er is ook enige interesse in het gebruik van vitamine E om de ziekte van Alzheimer te voorkomen, maar de resultaten zijn niet consistent. Terwijl sommig populatieonderzoek aantoont dat hogere inname van vitamine E in de voeding geassocieerd is met een lager risico op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer (34597, 90082), toont ander populatieonderzoek aan dat hogere inname van vitamine E via de voeding en supplementen niet geassocieerd is met een verlaagd risico op de ziekte van Alzheimer ziekte (13165). Ook blijkt uit bewijs uit een groot klinisch onderzoek dat later werd omgezet in een observationeel onderzoek dat orale inname van vitamine E 400 IE niet de ziekte van Alzheimer voorkomt in vergelijking met placebo bij cognitief intacte mannen (93570). Deze studie wordt echter beperkt door het feit dat de deelnemers goed opgeleid waren en werden beoordeeld op de ziekte van Alzheimer in hun jaren ’60; de prevalentie van de ziekte van Alzheimer is meestal laag in deze leeftijdsgroep (93571).

Anemie
Twee kleine onderzoeken bij volwassenen en kinderen met chronische hemodialyse hebben een verbeterde respons op erytropoëtine aangetoond met vitamine E-suppletie (4640, 4647). In één onderzoek hadden kinderen die vitamine E 22,4 IE/kg kregen in combinatie met erytropoëtine significant verhoogde hemoglobine (Hgb) en hematocriet (Hct) niveaus na 2 weken combinatiebehandeling vergeleken met acht en vijf weken bij patiënten zonder combinatiebehandeling (4640). In de andere studie met volwassenen, zorgde gelijktijdige suppletie met vitamine E 745 IE dagelijks voor dosisreducties van erytropoëtine van gemiddeld 93 U/kg/week tot 74 U/kg/week met dezelfde resultaten op Hgb-waarden (4647). Vitamine E 50 IE lijkt echter niet de respons van premature baby’s op erytropoëtine en ijzer te verhogen bij bloedarmoede bij prematuren (10362).

Beta-thalassemie
Het oraal innemen van vitamine E lijkt effectief te zijn voor het corrigeren van erytrocytmembraanafwijkingen bij kinderen met bèta-thalassemie en lage vitamine E-plasmaconcentraties (4642).

Extravasatie van chemotherapie
Het lokaal toepassen van vitamine E in combinatie met dimethylsulfoxide (DMSO) lijkt effectief te zijn voor de behandeling van extravasatie van chemotherapie (4668).

Door cisplatine geïnduceerde neurotoxiciteit
Het dagelijks innemen van vitamine E als alfa-tocoferol 447-894 IE dagelijks vóór chemotherapie, en voortgezet gedurende 3 maanden na voltooiing van de behandeling, lijkt de incidentie van perifere neurotoxiciteit met 55% tot 69% te verminderen zonder de werkzaamheid van cisplatine te beïnvloeden (10366, 85117, 90072). Uit ander voorlopig klinisch onderzoek blijkt dat het dagelijks nemen van een specifiek vitamine E-supplement (Rigentex, Bracco) als 400 IE alfa-tocoferol gedurende 3 maanden gehoorverlies vermindert in vergelijking met placebo bij patiënten die cisplatine kregen (97082).

Dysmenorroe
Het nemen van vitamine E 200 IE tweemaal daags of 500 IE dagelijks, beginnend 2 dagen vóór de menstruatie en voortgezet met de eerste 3 dagen van bloeding lijkt de ernst en duur van de menstruatiepijn te verminderen en bloedverlies te verminderen bij tienermeisjes met primaire dysmenorroe (10361, 14432).

Dyspraxie
Het oraal innemen van vitamine E in combinatie met teunisbloemolie, tijmolie en visolie lijkt bewegingsstoornissen te verbeteren bij kinderen met dyspraxie (5708).

Glomerulosclerosis
Er zijn aanwijzingen dat vitamine E dat oraal wordt ingenomen proteïnurie kan verminderen bij kinderen met focale segmentale glomerulosclerose die ongevoelig zijn voor standaard medisch management (4675).

Glucose-6-fosfaatdehydrogenase (G6PD) -deficiëntie
Er is hernieuwde belangstelling voor vitamine E, oraal ingenomen voor G6PD-tekort (4685). In twee open onderzoeken verminderde vitamine E 800 IE alleen of in combinatie met selenium hemolyse en reticulocytose en verhoogde halfwaardetijd van rode bloedcellen (RBC) en vitamine E-waarden bij patiënten met G6PD-deficiëntie (4682, 4683). In één onderzoek bood vitamine 25 plus selenium 25 mcg per dag aanzienlijk meer verbetering in vergelijking met vitamine E alleen (4683). Deze bevindingen zijn in tegenstelling tot een eerdere studie die geen effect vond met vitamine E bij 2000-2400 IE per dag (4684).

Granuloma nietigverklaring
Actuele vitamine E lijkt granuloma annulare laesies binnen één tot drie weken te wissen (4681).

De ziekte van Huntington
RRR-alfa-tocoferol (natuurlijke vitamine E) kan de symptomen bij patiënten met de vroege ziekte van Huntington aanzienlijk verbeteren, maar dit voordeel wordt niet gezien bij patiënten met meer gevorderde ziekte (4686).

Onvruchtbaarheid
In één onderzoek bereikten mannen met asthenozoospermie of oligoasthenospermie, die orale vitamine E-suppletie kregen, een impregnatie van 21% in vergelijking met vergelijkbare patiënten die placebo kregen (4695). In een andere studie werden mannen die deelnamen aan een in-vitrofertilisatieprogramma met lage bevruchtingssnelheden gedurende drie maanden behandeld met orale vitamine E. De bevruchting nam aanzienlijk toe van 19% tot 29% na één maand behandeling (3583). In een crossover-onderzoek werden mannen die verhoogde reactieve zuurstofsoorten in hun sperma hadden, die mogelijk met onvruchtbaarheid worden geassocieerd, behandeld met orale vitamine E. Na behandeling was de in vitro spermabinding aan de zona pellucida aanzienlijk verhoogd (4693). Interessant is dat een hoge dosis vitamine E in combinatie met vitamine C geen voordelen lijkt te bieden voor de functionaliteit van sperma (4696). Vitamine E plus selenium lijkt de functionaliteit van het sperma te verbeteren, maar verbetert de bevruchtingssnelheden niet (3585). Hoewel vitamine E-preparaten die alleen worden gebruikt, enig voordeel lijken te bieden bij mannen met asthenozoospermie of oxidatieve schade aan sperma, lijkt het combineren van vitamine E met vitamine C of selenium niet gunstig. Studies hebben geen onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen van vitamine E.

Intracraniële bloeding
Het oraal innemen van vitamine E lijkt effectief te zijn voor de behandeling van intracraniële bloeding bij premature neonaten (4655, 85074).

Intraventriculaire bloeding
Het oraal innemen van vitamine E lijkt effectief te zijn voor de behandeling van intraventriculaire bloeding bij premature neonaten (4656).

Nitraat tolerantie
Er zijn aanwijzingen dat vitamine E 447-894 IE/dag kan helpen bij het voorkomen van nitraattolerantie (4705, 11543). Nitraattolerantie kan een verhoogde productie van vasculair superoxideanion met zich meebrengen, en antioxidanten kunnen dit helpen voorkomen (4705).

Niet-alcoholische steatohepatitis (NASH)
Bij volwassenen met NASH heeft klinisch onderzoek aangetoond dat het dagelijks innemen van vitamine E 800 IE tot 24 maanden de leverenzymen, leverfibrose, steatose en lobulaire ontsteking verbetert (14005, 17517, 97077). Het gebruik van vitamine E 400-1200 IE bij kinderen met NASH lijkt ook de leverenzymspiegels te verbeteren na 4-10 maanden behandeling (89). In feite bevelen de praktijkrichtlijnen van de American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) aan om dagelijks vitamine E 800 IE te nemen als eerstelijns therapie bij niet-diabetische volwassenen met een door biopsie bewezen NASH. Vitamine E wordt echter niet aanbevolen bij NASH-patiënten met diabetes, cirrose of cryptogene cirrose (98130).

Ziekte van Parkinson
Voorlopig bewijs suggereert dat de inname van vitamine E via de voeding kan worden geassocieerd met een verminderd voorkomen van de ziekte van Parkinson (4712). Dagelijkse inname van all-rac-alfa-tocoferol (synthetische vitamine E) 2000 IE-supplementen lijkt echter geen enkel voordeel te hebben voor patiënten met de ziekte van Parkinson (4709, 4710, 4711, 85318).

Photoreactieve keratectomie
Hoge dosis (50.000-75.000 eenheden) vitamine A in de vorm van retinolpalmitaat, oraal ingenomen met 343 IE vitamine E (alfa-tocoferyl nicotinaat) per dag lijkt re-epithelialisatie te versnellen, de vorming van nevel te verminderen en de gezichtsscherpte te verbeteren bij patiënten die laserchirurgie ondergaan voor bijziendheid (348).

Premenstrueel syndroom (PMS)
Het mondeling innemen van vitamine E lijkt de symptomen van angst, verlangen en depressie te verminderen bij patiënten met PMS (4719, 4720).

Fysieke prestatie
Populatieonderzoek suggereert dat toenemende inname van vitamine E in de voeding geassocieerd is met verhoogde fysieke prestaties en spierkracht bij ouderen (14006).

Door straling geïnduceerde fibrose: Orale inname van vitamine E 1000 IE met pentoxifylline 800 mg lijkt de door straling geïnduceerde fibrose om te keren (4672, 4673). Regressie van door straling geïnduceerde fibrose wordt significant na drie maanden behandeling en blijft daarna verbeteren. Na 12 maanden behandeling kan het gemiddelde oppervlak van fibrose met 66% afnemen (4672). Vitamine E alleen lijkt echter niet effectief te zijn (10363).

Retrolentale fibroplasie
Het oraal innemen van vitamine E lijkt effectief te zijn voor de behandeling van retrolentale fibroplasie bij premature neonaten (10).

Reumatoïde artritis (RA)
Vitamine E oraal ingenomen in combinatie met standaardtherapie is superieur aan standaardtherapie alleen voor het verminderen van pijn, maar werkt niet tegen ontstekingen bij patiënten met RA (4723).

Zonnebrand
Hoge dosis orale RRR-alfa-tocoferol (natuurlijke vitamine E) in combinatie met vitamine C beschermd tegen huidontsteking na blootstelling aan ultraviolette (UV) straling in twee kleine, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde onderzoeken (4715, 4716). Alpha-tocoferolacetaat 400 IE alleen lijkt dit voordeel niet te bieden (4715). In één onderzoek leverde lokaal toegediende vitamine E in combinatie met lokale vitamine C en melatonine een bescheiden fotoprotectief effect bij gebruik vóór blootstelling aan UV, maar had geen effect bij gebruik tijdens of na blootstelling aan UV (4713, 4714).

Tardieve dyskinesie
Klinisch onderzoek suggereert dat het oraal innemen van vitamine E de scores van Abnormal Involuntary Movement Scale (AIMS) bij patiënten met tardieve dyskinesie aanzienlijk verbetert. Het lijkt effectiever te zijn bij hogere doses en bij mensen die minder dan 5 jaar tardieve dyskinesie hebben gehad (3942, 3943, 3944, 3945, 3946, 3947, 3948, 85323). Zowel RRR-alfa-tocoferol (natuurlijke vitamine E) als niet-gespecificeerde vormen werden in klinische onderzoeken gebruikt. Er zijn echter enkele tegenstrijdige bevindingen gemeld. Eén meta-analyse suggereert dat vitamine E de symptomen van tardieve dyskinesie niet verbetert in vergelijking met placebo; vitamine E lijkt echter de verslechtering van de symptomen te voorkomen in vergelijking met placebo (85202, 97079).

Uveïtis
Het oraal innemen van vitamine E met vitamine C lijkt de gezichtsscherpte te verbeteren bij patiënten met acute uveïtis anterior, maar lijkt de ontsteking die wordt gemeten met lasergloed niet te verminderen (4730).

Leeftijdsgebonden maculaire degeneratie (AMD)
Resultaten van klinische onderzoeken en analyses van klinische onderzoeken tonen aan dat vitamine E, alleen of in combinatie met andere antioxidanten, de ontwikkeling of progressie van AMD niet belemmert (4667, 7303, 7304, 34625, 34633).

Daarentegen lijkt het innemen van vitamine E 400 IE oraal plus elementair zink 80 mg in combinatie met vitamine C 500 mg en bètacaroteen 15 mg per dag gunstig. Wanneer deze combinatie gedurende 5 jaar wordt gebruikt, vermindert deze combinatie gezichtsverlies en vermindert de risicoprogressie van AMD met 25% bij patiënten met gevorderde AMD (7303, 11326). Een follow-up van 10 jaar op deze studie bevestigde deze bevindingen (90069). Het is niet bekend of deze combinatie gunstig is voor mensen met minder geavanceerde maculaire aandoeningen of voor het voorkomen van AMD.

Bovendien blijkt uit wat populatieonderzoek dat het verhogen van de inname van vitamine E, alleen of samen met vitamine C, bètacaroteen en zink, gepaard gaat met een verminderd risico op AMD; Ander populatieonderzoek ondersteunt deze associatie echter niet (14007, 14257).

Amyotrofische laterale sclerose (ALS, de ziekte van Lou Gehrig)
Klinisch onderzoek suggereert dat het gebruik van alfa-tocoferol 1490 IE dagelijks gedurende maximaal 12 maanden naast riluzol geen invloed heeft op de overleving of motorische functie van patiënten met ALS in vergelijking met alleen riluzol. Deze patiënten lijken echter minder snel over te gaan naar een ernstigere ziektetoestand vanuit een mildere ziektetoestand (83180). Bovendien toont een groot populatieonderzoek aan dat de inname van vitamine E via de voeding niet geassocieerd is met het risico op ALS (90087).

Angina
Het oraal innemen van vitamine E kan enig effect hebben op endotheliale disfunctie, maar lijkt niet-rokers of rokers met angina te helpen (3896, 4634, 4649, 4650, 4651, 4652).

Atherosclerose
Orale inname van RRR-alfa-tocoferol (natuurlijke vitamine E) lijkt geen effect te hebben op de progressie of mortaliteit van atherosclerose bij patiënten met atherosclerose (3899, 3936). Er is echter voorlopig bewijs dat een combinatie van vitamine E en vitamine C de progressie van atherosclerose bij mannen, met name rokers en harttransplantatiepatiënten, kan helpen voorkomen (1918).

Atopische dermatitis (eczeem)
Klinisch onderzoek toont aan dat het dagelijks gebruik van vitamine E 600 IE in combinatie met selenium gedurende 12 weken de symptomen van atopisch eczeem niet verbetert (74456). Hoewel klinisch onderzoek aantoont dat het dagelijks innemen van 600 IE synthetisch all-rac-alpha-tocoferol gedurende 60 dagen met vitamine D 1600 IE de algehele symptomen van atopische dermatitis, jeuk en erytheem in vergelijking met placebo verbeteren, lijkt vitamine E alleen dit effect niet te hebben. Alleen vitamine E nemen verbetert harde, leerachtige huidsymptomen en droogheid in vergelijking met placebo (84491).

Borstkanker-gerelateerde opvliegers
Het oraal innemen van vitamine E lijkt de opvliegers bij vrouwen die borstkanker hebben gehad niet significant te verminderen (454). Er zijn geen klinische onderzoeken met vitamine E-suppletie voor postmenopauzale symptomen geweest.

Bronchopulmonale dysplasie
In één onderzoek had het oraal innemen van vitamine E geen voordeel voor de behandeling van bronchopulmonale dysplasie bij premature baby’s die bij de geboorte minder dan 1500 gram wogen (4657).

Kanker
Sommige onderzoeken suggereren dat een combinatie van vitamine E 44,7 IE/dag met vitamine C, bètacaroteen, selenium en zink het algehele risico op kanker bij mannen en vrouwen niet vermindert, hoewel het het risico op kanker kan verminderen wanneer alleen mannen worden geëvalueerd (14109). Klinisch onderzoek van een grootschalig onderzoek (Physician’s Health Study II) toont echter aan dat het gemiddeld om de dag gedurende 8 jaar innemen van vitamine E 400 IE het algehele risico op kanker bij mannen niet vermindert in vergelijking met placebo (16708, 90097). Klinisch onderzoek gepubliceerd in een meta-analyse toont ook aan dat het nemen van vitamine E het algehele risico op kanker niet vermindert (85147).

Staar
Populatieonderzoek toont aan dat de inname van vitamine E en voeding via de voeding geassocieerd is met een verminderd risico op het ontwikkelen van leeftijdsgebonden staar (4208, 4663, 4665, 4759). Ander populatieonderzoek heeft deze associatie echter niet gevonden (2395, 4664, 92902). Bovendien toont bewijs van hogere kwaliteit uit klinische onderzoeken consequent aan dat vitamine E alleen of met andere vitamines de progressie van leeftijdsgerelateerde staar niet verhindert of het gezichtsvermogen vermindert (4666, 7304, 34626).

Colorectale kanker
Populatie-onderzoek heeft aangetoond dat inname van vitamine E en multivitaminen is geassocieerd met een verminderd risico op darmkanker (1047). Uit voorlopig klinisch onderzoek blijkt ook dat orale inname van vitamine E in combinatie met andere vitamines een beschermend effect kan hebben bij patiënten met een voorgeschiedenis van colorectale adenomen (3954, 3956, 92903). Bewijs van hogere kwaliteit uit grotere klinische onderzoeken en analyses van klinisch onderzoek tonen echter consequent aan dat het nemen van vitamine E-supplementen alleen, of in combinatie met andere vitamines, de incidentie of herhaling van colorectale kanker niet voorkomt (3953, 3955, 3957, 12185, 13036, 13131, 34594, 90361).

Pre-eclampsie
De meerderheid van klinisch onderzoek toont aan dat het nemen van een combinatie van vitamine E en C, in dezelfde doses, het risico op pre-eclampsie bij vrouwen met een laag, matig of hoog risico niet vermindert, vergeleken met placebo of een nee behandeling controle. Ook kan het risico op zwangerschapshypertensie in sommige gevallen toenemen, hoewel de resultaten inconsistent zijn (83312, 83356, 83383, 83472, 83474, 97075, 97059). Andere onderzoekers die vitamine E gebruiken in combinatie met vitamine C en allopurinol vanaf 24 tot 32 weken zwangerschap vonden de combinatie vergelijkbaar met placebo (4718). Sommige klinische onderzoeken suggereren echter dat het dagelijks nemen van een combinatie van vitamine E 400 IE en vitamine C 1000 mg het risico op proteïnurische hypertensie bij hoogrisicovrouwen aanzienlijk vermindert wanneer gestart in weken 16 tot 22 van de zwangerschap (3236).

Prostaatkanker
Onderzoek naar de effecten van vitamine E op het risico op prostaatkanker is verwarrend en tegenstrijdig. Aanvankelijk suggereerden sommige populatiestudies dat het verhogen van vitamine E-consumptie uit voeding of supplementen geassocieerd is met een verminderd risico op prostaatkanker (4644, 4646). Andere grootschalige populatiestudies suggereren echter dat het verhogen van de inname van voedings- of aanvullende vitamine E niet geassocieerd is met het risico op prostaatkanker (4645, 12872, 12873). Een ander grootschalig bevolkingsonderzoek toonde aan dat het meer dan 7 keer per week nemen van een multivitamine en ook het nemen van een afzonderlijk vitamine E-supplement werd geassocieerd met een aanzienlijk verhoogd risico op het ontwikkelen van prostaatkanker (15607). Populatieonderzoek bij mannelijke rokers en mannen die de afgelopen 10 jaar waren gestopt met roken suggereert echter dat vitamine E-suppletie geassocieerd is met een verlaagd risico op prostaatkanker (12872, 14124).

Verschillende grootschalige gerandomiseerde, gecontroleerde onderzoeken leveren ook tegenstrijdig bewijs op. In een grootschalige klinische proef met rokers hadden die patiënten die 55,6 IE/dag all-rac-alpha-tocoferol (synthetische vitamine E) alleen innamen, of in combinatie met beta-caroteen, een aanzienlijk lager risico op prostaatkanker en mortaliteit geassocieerd met prostaatkanker; de groep patiënten uit deze studie die prostaatkanker ontwikkelde, had echter lagere niveaus van alfa-tocoferol en gamma-tocoferol in vergelijking met controles (3959, 11303, 13043).

Een grootschalige studie (de HOPE-studie) bij patiënten met diabetes of hart- en vaatziekten suggereert dat deze patiënten die 400 IE/dag RRR-alfa-tocoferol (natuurlijke vitamine E) nemen, geen verlaagd risico hebben op het ontwikkelen van prostaatkanker (13036).

Een ander grootschalig onderzoek (Physician’s Health Study II) toont aan dat het gemiddeld om de dag gedurende 8 jaar innemen van vitamine E 400 IE het risico op prostaatkanker niet significant vermindert in vergelijking met placebo (16708, 90097). Evenzo toont een ander groot klinisch onderzoek (het SU.VI.MAX-onderzoek) aan dat een combinatie van vitamine E (alfa-tocoferol) 44,7 IE, vitamine C 120 mg, beta-caroteen 6 mg, selenium 100 mcg en zink 20 mg per dag gedurende gemiddeld 8 jaar vermindert het risico op prostaatkanker in het algemeen niet. Het kan echter het risico op prostaatkanker verminderen bij mannen met normale PSA-waarden, maar niet bij mannen met PSA-waarden boven 3 mcg/L (14135).

In een andere grootschalige klinische proef (de SELECT-proef) bij mannen ouder dan 50 jaar, waarbij all-rac-alpha-tocoferol (synthetische vitamine E) 400 IE/dag alleen of in combinatie met selenium 200 mcg/dag werd ingenomen gemiddeld ongeveer 5,5 jaar verminderde het risico op prostaatkanker niet significant in vergelijking met placebo (16707). Een uitbreiding van deze eerste studie toonde aan dat het alleen innemen van vitamine E het risico op het ontwikkelen van prostaatkanker met 17% verhoogde in vergelijking met placebo. Het verschil in risico op prostaatkanker tussen vitamine E en placebo werd significant na 3 jaar behandeling en bleef na deze periode toenemen. Interessant is dat patiënten die vitamine E plus selenium gebruiken geen significant verhoogd risico op prostaatkanker hadden (17688).

Een analyse van klinisch onderzoek suggereert echter dat het nemen van vitamine E, alleen of in combinatie met andere supplementen, het risico op prostaatkanker met 15% tot 21% vermindert; het verminderde risico lijkt het grootst te zijn bij doses vitamine E lager dan 447 IE (85147).

Luchtweginfecties: Het dagelijks innemen van orale vitamine E 298 IE, alleen of in aanvullende multivitamine-vorm, lijkt de incidentie, duur of ernst van infecties van de bovenste of onderste luchtwegen bij ouderen niet te verminderen (10788, 12094). Er zijn echter aanwijzingen dat vitamine E de incidentie van verkoudheid bij oudere patiënten met langdurige zorg zou kunnen verminderen (12094). Er is meer bewijs nodig om te bepalen hoe effectief vitamine E kan zijn om de incidentie van verkoudheid te verminderen.

Veiligheid

Interacties

Medicijnen

Alkylerende agenten
Het gebruik van antioxidanten zoals vitamine E tijdens chemotherapie is controversieel. Er is bezorgdheid dat antioxidanten de activiteit van chemotherapie medicijnen kunnen verminderen die vrije radicalen genereren, zoals cyclofosfamide, chloorambucil, carmustine, busulfan en thiotepa (391). Sommige onderzoekers beweren echter dat antioxidanten chemotherapie effectiever kunnen maken door oxidatieve stress te verminderen die de apoptose (celdood) van kankercellen zou kunnen verstoren (14012, 14013). Meer bewijs is nodig om te bepalen welk effect eventuele antioxidanten zoals vitamine E op chemotherapie hebben. Adviseer patiënten om hun oncoloog te raadplegen voordat ze vitamine E-supplementen gebruiken, vooral in hoge doses.

Anitcoagulant / Antiplatelet drugs
Gelijktijdig gebruik van vitamine E en anticoagulantia of bloedplaatjesaggregatieremmers kan het risico op bloedingen verhogen. Vitamine E lijkt de bloedplaatjesaggregatie te remmen en de effecten van vitamine K-afhankelijke stollingsfactoren tegen te werken (4733, 4844, 11580, 11582, 11583, 11584, 11586). Deze effecten lijken dosisafhankelijk te zijn en zijn waarschijnlijk alleen klinisch significant met 800 eenheden/dag of meer (11582, 11585). Gemengde tocoferolen, zoals die in voedsel, kunnen een groter anti-bloedplaatjeseffect hebben dan alfa-tocoferol (10364). RRR alfa-tocoferol (natuurlijke vitamine E) 1000 IE per dag antagoneert vitamine K-afhankelijke stollingsfactoren (11999). Adviseer patiënten om hoge doses vitamine E te vermijden, vooral bij mensen met een lage vitamine K-inname of andere risicofactoren voor bloedingen. Anticoagulantia en anti-bloedplaatjesgeneesmiddelen die een interactie kunnen aangaan met vitamine E omvatten aspirine, clopidogrel (Plavix), dalteparine (Fragmin), enoxaparine (Lovenox), heparine, ticlopidine (Ticlid), warfarine (Coumadin) en anderen.

Antitumor antibiotica
Het gebruik van antioxidanten zoals vitamine E tijdens chemotherapie is controversieel. Er is bezorgdheid dat antioxidanten de activiteit van antitumor-antibiotica zoals doxorubicine, die vrije radicalen genereren, zouden kunnen verminderen (391). Sommige onderzoekers beweren echter dat antioxidanten chemotherapie effectiever kunnen maken door oxidatieve stress te verminderen die de apoptose (celdood) van kankercellen zou kunnen verstoren (14012, 14013). Meer bewijs is nodig om te bepalen welk effect, indien aanwezig, antioxidanten zoals vitamine E op chemotherapie met antitumorantibiotica hebben. Adviseer patiënten om hun oncoloog te raadplegen voordat ze vitamine E-supplementen gebruiken, vooral in hoge doses. Antitumerische antibiotica omvatten doxorubicine (Adriamycine), daunorubicine (DaunoXome), epirubicine (Ellence), mitomycine (Mutamycine), bleomycine (Blenoxane) en anderen.

Cyclosporine (Neoral, Sandimmune)
Er zijn aanwijzingen dat een specifieke formulering van vitamine E (D-alfa-tocoferyl-polyethyleenglycol-1000 succinaat, TPGS, tocophersolan, Liqui-E) de absorptie van cyclosporine zou kunnen verhogen. Deze vitamine E-formulering vormt micellen die bij sommige patiënten de absorptie van cyclosporine met 40% tot 72% lijkt te verhogen (624, 625, 10368). Monitor cyclosporine niveaus. De doses cyclosporine moeten mogelijk worden verlaagd om toxiciteit te voorkomen. Het is onwaarschijnlijk dat deze interactie optreedt met de gebruikelijke vormen van vitamine E.

Cytochrome p450 3A4 (CYP3A4) substraten
Theoretisch zou vitamine E het metabolisme kunnen verhogen van geneesmiddelen die worden gemetaboliseerd door cytochroom P450 3A4. Vitamine E lijkt te binden met de nucleaire receptor, pregnane X-receptor (PXR), wat resulteert in verhoogde expressie van CYP3A4 (13499, 13500). Hoewel de klinische betekenis hiervan niet bekend is, moet u voorzichtig zijn bij het gelijktijdig gebruik van vitamine E en andere geneesmiddelen die door deze enzymen worden beïnvloed. Geneesmiddelen die kunnen worden beïnvloed, zijn enkele calciumantagonisten (diltiazem, nicardipine, verapamil), chemotherapeutische middelen (etoposide, paclitaxel, vinblastine, vincristine, vindesine), antischimmelmiddelen (ketoconazol, itraconazol), glucocorticoïden, cisapride (Propulsid), alfentan (alfulsan) alfent , fentanyl (Sublimaze), losartan (Cozaar), fluoxetine (Prozac), midazolam (Versed), omeprazol (Prilosec), ondansetron (Zofran), propranolol (Inderal), fexofenadine (Allegra) en vele anderen.

HMG-CoA Reductase inhibitors (“Statines”)
Een combinatie van simvastatine (Zocor) en niacine verhoogt effectief HDL (lipoproteïne met hoge dichtheid) cholesterol bij patiënten met coronaire aandoeningen en lage HDL-waarden. Klinisch onderzoek toont aan dat het nemen van een combinatie van antioxidanten (vitamine C, vitamine E, bètacaroteen en selenium) samen met simvastatine (Zocor) en niacine deze stijging in HDL, met name de HDL-2 en apolipoproteïne A1-fracties, kan verminderen door meer dan 50% (7388, 11537). HDL-2 wordt beschouwd als de meest cardioprotectieve component van HDL (7388). Vitamine E alleen in combinatie met een statine lijkt de HDL-niveaus echter niet te verlagen (11286, 11287). Het is niet bekend of het negatieve effect op HDL te wijten is aan een van de andere antioxidanten of aan de combinatie. Het is ook niet bekend of het zal voorkomen in andere patiëntenpopulaties, of wanneer antioxidantvitaminen worden gecombineerd met andere lipidenveranderende regimes. Houd de lipidespiegels nauwlettend in de gaten bij mensen die lipidenveranderende medicijnen en antioxidantvitaminesupplementen gebruiken, waaronder vitamine E. Andere “statines” zijn lovastatine (Mevacor), pravastatine (Pravachol), fluvastatine (Lescol) en atorvastatine (Lipitor).

Niacine
Een combinatie van niacine en simvastatine (Zocor) verhoogt effectief hoge-dichtheid lipoproteïne (HDL) cholesterolwaarden bij mensen met coronaire aandoeningen en lage HDL-waarden. Klinisch onderzoek toont aan dat het nemen van een combinatie van antioxidanten (vitamine C, vitamine E, beta-caroteen en selenium) samen met niacine en simvastatine (Zocor) deze stijging in HDL, met name de HDL-2 en apolipoproteïne A1-fracties, met meer dan 50% (7388, 11537). HDL-2 wordt beschouwd als de meest cardioprotectieve component van HDL (7388). Vitamine E alleen in combinatie met een statine lijkt de HDL-waarden niet te verlagen (11286, 11287). Het is niet bekend of het negatieve effect op HDL te wijten is aan een van de andere antioxidanten of aan de combinatie. Het is ook niet bekend of het in andere patiëntenpopulaties zal voorkomen.

Warfarin (Coumadin)
Gebruik van meer dan 400 IE vitamine E per dag met warfarine kan de protrombinetijd (PT), INR verlengen en het risico op bloedingen verhogen, vanwege interferentie met de productie van vitamine K-afhankelijke stollingsfactoren (91, 92, 93). Bij een dosis van 1000 IE per dag kan vitamine E vitamine K-afhankelijke stollingsfactoren tegenwerken, zelfs bij mensen die geen warfarine gebruiken (11999). Het risico op vitamine E-interactie met warfarine is groter bij mensen die al een tekort hebben aan vitamine K (91, 92, 93). Beperkt klinisch bewijs suggereert dat doses tot 1200 IE dagelijks veilig kunnen worden gebruikt door patiënten die warfarine gebruiken, maar dit is mogelijk niet van toepassing op alle patiëntenpopulaties (90). Houd INR nauwlettend in de gaten bij patiënten die warfarine gebruiken en vitamine E starten in doses van 400 IE of meer.

Kruiden en supplementen

Anticoagulant / Antiplatelet kruiden en supplementen
Vitamine E remt de bloedplaatjesaggregatie en -adhesie (4844). Gelijktijdig gebruik met kruiden die ook de bloedplaatjesaggregatie beïnvloeden, kan theoretisch het risico op bloedingen bij sommige mensen verhogen. Deze kruiden omvatten engelwortel, asafoetida, kruidnagel, danshen, knoflook, gember, ginkgo, Panax ginseng, paardenkastanje, moerasspirea, populier, quassia, rode klaver, wilg en anderen.

Beta-caroteen
Er zijn aanwijzingen dat vitamine E de absorptie van beta-caroteen zou kunnen verminderen, vanwege concurrentie om oplosbaarheid in micellen. Het dagelijks nemen van vitamine E 800-eenheden lijkt de bètacaroteengehaltes in het plasma met 20% te verlagen. Er wordt gedacht dat hogere doses de bètacaroteeniveaus verder kunnen verlagen (10561).

IJzer
Beperkte gegevens suggereren dat overmatige doses vitamine E (> 10 IE/kg/dag) de reactie van rode bloedcellen op ijzersupplementen bij ernstig anemische zuigelingen kunnen vertragen (11547). Het nemen van kleine doses vitamine E met ijzer lijkt echter niet hetzelfde effect te hebben. Eén klinische studie toont aan dat het dagelijks geven van ijzer 6 mg/kg plus vitamine E 27 IE gedurende 8 weken het serumferritinegehalte normaliseert bij zuigelingen met ijzertekort (ferritinegehalte <15 mcg / L). Deze toename in serumferritine was niet anders in vergelijking met het geven van dezelfde dosis ijzer zonder vitamine E (97081). Vermijd nog steeds hoge doses vitamine E bij zuigelingen. Het is niet bekend of deze interactie optreedt bij volwassenen.

Niacin
Klinisch onderzoek toont aan dat orale inname van vitamine E, selenium, beta-caroteen en vitamine C in combinatie met voorgeschreven niacine en simvastatine (Zocor) de high-density lipoproteïne 2 (HDL-2) verzachtende effecten van niacine en simvastatine ( Zocor) met meer dan 50% (7388, 11537). HDL-2 wordt beschouwd als de meest cardioprotectieve component van HDL (7388). Aanvullende doses niacine kunnen ook het HDL-cholesterolgehalte (8546) bescheiden verhogen, dus in theorie kan vitamine E, selenium, bètacaroteen en vitamine C samen met aanvullende niacine het effect van aanvullende niacine op het HDL-cholesterolgehalte verminderen. Vitamine E alleen in combinatie met een statine lijkt echter de HDL-waarden niet te verlagen (11286, 11287). Het is niet bekend of het negatieve effect op HDL te wijten is aan een van de andere antioxidanten of aan de combinatie.

Omega-6 vetzuren
Verhoogde inname van omega-6-vetzuren kan de vitamine E-behoefte verhogen, vooral bij hogere doses (4844).

Vitamine A
Op basis van celkweek en dierstudies is gesuggereerd dat vitamine E de activiteit van vitamine A beïnvloedt. Deze omvatten het voorkomen van oxidatie in de darm en het verhogen van de absorptie, het verbeteren van het gebruik, het bevorderen van leveropslag, het beschermen tegen celschade veroorzaakt door hoge vitamine A-niveaus en het verminderen van enkele symptomen van hypervitaminosis A (10545, 10557, 10558, 10560).

Vitamine K
Het nemen van doses vitamine E van 800 IE/dag of meer kan de effecten van vitamine K verminderen. Dit kan het risico op bloedingen verhogen bij mensen die warfarine of andere anticoagulantia gebruiken, vooral bij patiënten met lage vitamine K-waarden (93, 7135). Vitamine E antagoneert vitamine K door de absorptie te verminderen en door te binden aan vitamine K-afhankelijke enzymen (7135, 11512).

Voedsel

Vette voedingsmiddelen
Vet is nodig voor vitamine E-absorptie, om oplosbaarheid en opname in micellen mogelijk te maken (4844). Daarom is gesuggereerd dat vetrijke maaltijden de opname van vitamine E kunnen verhogen. Soortgelijke hoeveelheden van een alfa-tocoferolsupplement werden echter geabsorbeerd met een vetrijke (36 gram) en een vetarme (3 gram) maaltijd (6133). Een beperking van deze studie is dat vitamine E-waarden slechts eenmaal vóór de interventie en eenmaal na de 7-daagse interventie werden gemeten. Andere onderzoeken die vitamine E-waarden per uur bepalen, vonden een significante toename van het gebied onder de curve vitamine E-waarden, wanneer vitamine E werd ingenomen met een vetrijke maaltijd (17,5 gram vet) in vergelijking met een vetarme maaltijd (0 of 2,7 gram vet) (85095). Bovendien lijkt het consumeren van grotere hoeveelheden vet de opname van vitamine E uit voedingsbronnen zoals groenten te verhogen. Eén klinische studie toont aan dat het consumeren van salade met veel vitamine E uit plantaardige bronnen met 3 eieren met ongeveer 15 gram vet de absorptie van gamma-tocoferolen verhoogt in vergelijking met het niet consumeren van een ei met de salade. Alle salades gebruikten 3 gram koolzaadolie als dressing (97072). Vertel patiënten dat het innemen van een vitamine E-supplement met voedsel de opname lijkt te verbeteren.

Lab testen

Prothrombinetijd (PT) / Internationale normaliseerde ratio (INR)
Hoge dosis vitamine E kan de PT en INR verhogen bij patiënten die gelijktijdig warfarine of andere anticoagulantia gebruiken (4844). Mensen met vitamine K-tekort lopen een groter risico op vitamine E-interferentie met stolling en verhoogde PT en INR (91, 92, 93).

Testosteron
Langdurige vitamine E-behandeling kan de testosteronniveaus bij oudere mannen verlagen (12876).

Ziektes

Angioplastie
Er is enige bezorgdheid dat wanneer antioxidantvitaminen, waaronder vitamine E, samen worden gebruikt, ze na angioplastiek schadelijke effecten kunnen hebben bij patiënten. Een combinatie van 30.000 IE bètacaroteen, vitamine C 500 mg en vitamine E 700 IE dagelijks 30 dagen vóór angioplastiek, lijkt gunstige vaathermodellering bij patiënten na angioplastiek te voorkomen door fibrose te bevorderen op de plaats van angioplastiek (11000). Vertel patiënten om het innemen van supplementen van deze vitamines onmiddellijk vóór en na angioplastiek te vermijden zonder toezicht van een arts.

Bleedingstoornissen
Vitamine E in doses van 1000 IE per dag kan vitamine K-afhankelijke stollingsfactoren verminderen en kan bloedingsstoornissen verergeren; voorzichtig gebruiken (11999).

Diabetes
Een grootschalig onderzoek toont aan dat patiënten met diabetes of hart- en vaatziekten, die RRR-alfa-tocoferol (natuurlijke vitamine E) 400 IE/dag gebruiken, een verhoogd risico hebben op hartfalen en aan ziekenhuisfalen gerelateerde ziekenhuisopname (13036). Patiënten met diabetes adviseren om hoge doses vitamine E te voorkomen.

Hoofd- en halskanker
Er zijn aanwijzingen dat patiënten met hoofd- en halskanker die gedurende 3 jaar na bestralingstherapie all-rac-alpha-tocoferol (synthetische vitamine E) 400 IE/dag innemen, een verhoogd risico op terugkeer van de tumor of een tweede primaire tumor in vergelijking met patiënten die placebo namen (13055). Adviseer patiënten met hoofd- en halskanker om te voorkomen dat ze vitamine E-supplementen nemen in doses van 400 IE/dag of meer.

Leverziekte
Er zijn aanwijzingen dat vitamine E in doses van 800 IE dagelijks gekoppeld is aan verhoogde insulineresistentie wanneer het gedurende 2 jaar wordt gegeven aan patiënten met niet-alcoholische leververvetting (NAFLD) (85215).

Myocardiële infarctie
Een populatiestudie toont aan dat vitamine E-gebruik geassocieerd is met een aanzienlijk verhoogd risico op mortaliteit bij mensen met een voorgeschiedenis van ernstige cardiovasculaire aandoeningen zoals een beroerte of een hartinfarct (16709). Uit een grootschalig onderzoek blijkt dat patiënten met diabetes of hart- en vaatziekten die RRR-alfa-tocoferol (natuurlijke vitamine E) 400 IE/dag gebruiken, een verhoogd risico hebben op hartfalen en ziekenhuisfalen gerelateerd aan hartfalen (13036). Patiënten met een voorgeschiedenis van hartinfarct adviseren om hoge doses vitamine E te voorkomen.

Osteoporose
Theoretisch kunnen hoge doses antioxidantvitaminen zoals vitamine E en vitamine C de trainingsstrategieën verstoren om de minerale botdichtheid bij patiënten met osteoporose te verhogen; de resultaten zijn echter niet consistent. Een klinische studie toont aan dat het dagelijks gebruik van vitamine C 1000 mg en vitamine E 522 IE de toename van de botmineraaldichtheid (BMD), veroorzaakt door krachttraining bij gezonde oudere mannen, vermindert. Dit is in tegenstelling tot een eerder voorbereidend klinisch onderzoek bij oudere vrouwen dat een behoud van BMD laat zien na weerstandsoefeningen en suppletie met vitamine C 1000 mg en vitamine E 1332 IE dagelijks (97080). De redenen voor deze verschillen zijn onduidelijk.

Prostaatkanker
Er is bezorgdheid dat vitamine E het risico op prostaatkanker kan verhogen. Een grootschalig bevolkingsonderzoek toont aan dat mannen die meer dan 7 keer per week een multivitamine nemen en die ook een afzonderlijk vitamine E-supplement nemen, een aanzienlijk verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van prostaatkanker (15607). In een grootschalige klinische studie (de SELECT-studie) bij mannen ouder dan 50 jaar verhoogde het gebruik van all-rac-alpha-tocoferol (synthetische vitamine E) 400 IE/dag het risico op het ontwikkelen van prostaatkanker aanzienlijk met 17% vergeleken met placebo. Het verschil in prostaatkankerrisico tussen vitamine E en placebo werd significant na 3 jaar behandeling en bleef na deze periode toenemen (17688). Het effect van vitamine E bij patiënten met bestaande prostaatkanker is niet duidelijk; In theorie kan vitamine E prostaatkanker echter verergeren.

Retinitis pigmentosa
All-rac-alpha-tocopherol (synthetische vitamine E) 400 IE is geassocieerd met een versnelde visuele achteruitgang bij mensen met retinitis pigmentosa. Veel lagere doses (3 IE) lijken dit effect echter niet te veroorzaken (83).

Chirurgie
Vitamine E heeft antiplatelet effecten. Vitamine E kan overmatig bloeden veroorzaken als het perioperatief wordt gebruikt. Vertel patiënten om vitamine E ten minste 2 weken vóór electieve chirurgische procedures te stoppen.

Vitamine K deficiency
Vitamine E kan stollingsdefecten verergeren bij mensen met een vitamine K-tekort; voorzichtig gebruiken (11999).

Interacties

Dosering

Volwassen

Volgens de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) moeten zowel vrouwen als mannen 15 mg vitamine E uit voedsel consumeren (4844). Dit komt overeen met 22 IE van de RRR-alfa-tocoferol (natuurlijke vitamine E) of 33 IE van de all-rac-alfa-tocoferol (synthetische vitamine E) (4844). Voor zuigelingen 7-12 maanden, 6 mg; Kinderen 1-3 jaar, 7 mg; Kinderen 4 – 8 jaar, 11 mg; Oudere kinderen en volwassenen, 15 mg; Zwangere vrouwen, 15 mg; Vrouwen die borstvoeding geven, 19 mg (4844). De aanbevolen bovenste dosislimiet voor alle vormen van aanvullende alfa-tocoferol is 1000 mg (4844).

Oraal

 • Bloedarmoede: Vitamine E (type niet gespecificeerd) 447-750 IE dagelijks met wekelijks erytropoëtine 93-74 U/kg is gebruikt (4640, 4647).
 • De ziekte van Alzheimer: dagelijks is er 2000 IE all-rac-alpha-tocoferol gebruikt (4635, 19060). Combinatietherapie van donepezil (Aricept) 5 mg en vitamine E 1000 IE dagelijks is ook gebruikt voor het vertragen van de cognitieve achteruitgang bij patiënten met de ziekte van Alzheimer (11472).
 • Astma: Vitamine E (type niet gespecificeerd) 74,5 IE met behandeling met geïnhaleerde fluticason gedurende 8 weken (90077).
 • Door cisplatine geïnduceerde neurotoxiciteit: Alpha-tocoferol 447-894 IE is dagelijks gebruikt tot 3 maanden na beëindiging van de behandeling met cisplatine (10366, 85117, 90072).
 • Door contrastmiddel geïnduceerde nefropathie: alfa-tocoferol 522 IE of gamma-tocoferol 447 IE dagelijks vanaf 5 dagen voorafgaand aan de procedure en voortgezet 2 dagen na de procedure (90096). Vitamine E als alfa-tocoferol 894 IE 12 uur eerder ingenomen gevolgd door 596 IE 2 uur genomen voordat electieve coronaire angiografie is gebruikt (97074).
 • Diabetes: vitamine E (type niet gespecificeerd) 1192-2682 IE dagelijks gedurende 4 maanden is gebruikt (4724, 4725, 4726). RRR-alfa-tocoferol 750 IE dagelijks gedurende één jaar is gebruikt (3358). All-rac-alfa-tocoferol (synthetische vitamine E) 100 IE dagelijks gedurende 3 maanden is gebruikt (13497).
 • Diabetische nefropathie: vitamine E 400-1800 IE is dagelijks gebruikt (97069).
 • Diabetische neuropathie: een specifiek alfa-tocoferolsupplement (Evion) ​​400 IE dagelijks via de mond naast de standaardbehandeling gedurende 12 weken is gebruikt (90091). Vitamine E (type niet gespecificeerd) 1341 IE dagelijks is gebruikt (4724).
 • Dysmenorroe: vitamine E (type niet gespecificeerd) 200 IE tweemaal daags of 500 IE dagelijks beginnend 2 dagen vóór de menstruatie en doorlopend tot de eerste 3 dagen van bloeding is gebruikt (10361, 14432).
 • Maagkanker: een specifiek vitamine E-supplement van 400 IE (All Natural Vit.E, Vital Life Products, Klaire Laboratories, International; bevat dagelijks ongeveer 70% D-alfa-tocoferol en 30% mengsel van bèta, gamma en delta-tocoferolen) gedurende 1 jaar is gebruikt (4677).
 • Glucose-6-fosfaatdehydrogenase (G6PD) -deficiëntie: vitamine E (type niet gespecificeerd) 800 IE dagelijks is gebruikt (4682, 4683).
 • H pylori: vitamine C 500 mg en vitamine E (type niet gespecificeerd) 200 IE tweemaal daags 200 IE gedurende 30 dagen naast de standaard drievoudige therapie (90094).
 • Onvruchtbaarheid: Alpha-tocoferol 298 IE dagelijks via de mond gedurende 3 maanden is gebruikt (3583). Een specifiek vitamine E-supplement (Ephynal, F. Hoffman-La Roche Ltd.) 894 IE dagelijks gedurende 3 maanden is gebruikt (4693).
 • Melanoom: RRR-alfa-tocoferol (natuurlijke vitamine E) 400 IE dagelijks gedurende ongeveer 7 jaar is gebruikt (13036).
 • Nitraattolerantie: Vitamine E (type niet gespecificeerd) 298 IE driemaal daags is gebruikt (4705).
 • Nachtelijke krampen in de benen: vitamine E (type niet gespecificeerd) 400 IE voor het slapengaan is gebruikt (4701).
 • Niet-alcoholische leververvetting (NAFLD): alpha-tocoferol 44,7 IE met fosfatidylcholine 194 mg en silybine 94 mg tweemaal daags gedurende 12 maanden is gebruikt (63244).
 • Niet-alcoholische steatohepatitis (NASH): vitamine E 800 IE (natuurlijke vitamine E) wordt dagelijks gedurende 24 maanden gebruikt (17517, 85215).
 • Ziekte van Peyronie: d-alfa-tocoferol 954 IE dagelijks oraal in aanvulling op conservatieve behandeling met verapamil 10 mg injecties tweewekelijks, bosbessen 160 mg oraal dagelijks, propolis 600 mg oraal dagelijks, en actuele diclofenac 4% tweemaal daags gedurende 6 maanden is gebruikt (90090).
 • Fotoreactieve keratectomie: vitamine E 343 IE (alfa-tocoferyl nicotinaat) en vitamine A (retinolpalmitaat) 25.000 eenheden zijn 3 keer per dag gedurende 30 dagen gebruikt, gevolgd door tweemaal daags gedurende 2 maanden (348).
 • Premenstrueel syndroom (PMS): vitamine E 200 IE tweemaal of 500 IE dagelijks is gebruikt vanaf 2 dagen vóór de menstruatie en doorlopend tot de eerste 3 dagen van bloeding (4719, 4720).
 • Vroeggeboorte: vitamine C 1.000 mg en vitamine E (RRR-alfa-tocoferolacetaat) 400 IE dagelijks beginnend binnen 1 uur na membraanbreuk is gebruikt voor een niet-gespecificeerde tijd (90078).
 • Door straling geïnduceerde fibrose: vitamine E (type niet gespecificeerd) 1000 IE dagelijks in combinatie met pentoxifylline 800 mg is gebruikt (4672, 4673).
 • Rusteloze benen syndroom: Vitamine E 596 IE met of zonder vitamine C 200 mg oraal dagelijks gedurende 8 weken is gebruikt (90093).
 • Reumatoïde artritis (RA): Vitamine E (type niet gespecificeerd) 600 IE tweemaal daags is gebruikt voor RA-pijn (4723).
 • Sikkelcelziekte: Vitamine E 450 IE dagelijks is gebruikt voor sikkelcelanemie (15).
 • Zonnebrand: RRR-alfa-tocoferol 1000 IE in combinatie met 2 gram ascorbinezuur is gebruikt (4716).
 • Striae (striae gravidarum): een vochtinbrengende crème met vitamine E, rozenbottelolie, hydroxyprolisilaan C en gotu kola triterpenen is ten minste tweemaal per dag gebruikt (90076).
 • Tardieve dyskinesie: RRR-alfa-tocoferol (natuurlijke vitamine E) 1600 IE dagelijks is gebruikt gedurende maximaal 36 weken (3942, 3943, 3944). Vitamine E (niet-gespecificeerde vormen) 600 IE dagelijks is gedurende 2 weken gebruikt (3946).
 • Uveïtis: Vitamine C 500 mg in combinatie met vitamine E (niet-gespecificeerde vormen) 149 IE tweemaal daags is gedurende 8 weken gebruikt (4730).
 • Vitamine E-tekort: RRR-alfa-tocoferol (natuurlijke vitamine E) 60-75 IE per dag is gebruikt (15).

Topisch

 • Extravasatie chemotherapie: vitamine E 10% in combinatie met dimethylsulfoxide (DMSO) 90% lokaal is gebruikt (4668).
 • Luizen: een specifieke tocoferylacetaat 20% spray (LiceKO, Panin SRL, Rovigo, Italië) is eenmaal en vervolgens 7 dagen later nog een keer gebruikt (90067).
 • Zonnebrand: vitamine E in combinatie met actuele vitamine C en melatonine werd aangebracht voorafgaand aan blootstelling aan UV (4713, 4714).

Kinderen

Oraal

 • Bloedarmoede: vitamine E 22,4 IE / kg in combinatie met erytropoëtine is 2 weken gebruikt (4640).
 • Beta-thalassemie: vitamine E 298 mg gedurende 4-8 weken is gebruikt (4642).
 • Dyspraxia: een specifiek supplement dat visolie bevat in combinatie met teunisbloemolie, tijmolie en dl-alfa-tocoferylacetaat (Efalex, Efamol Ltd) dagelijks gedurende 4 maanden (5708).
 • Glomerulosclerose: Vitamine E (type niet gespecificeerd) 200 IE is gebruikt om proteïnurie te verminderen (4675).
 • Hyperlipidemie: vitamine E 200 IE, met vitamine C 250 mg, 2 maal daags gedurende maximaal 6 maanden gebruikt, met een National Cholesterol Education Program Stap II (NCEP-II) dieet (10352).
 • IgA-nefropathie: vitamine E 400 IE of 800 IE is gebruikt (85063).
 • Intracraniële bloeding: vitamine E (dl-alfa-tocoferylacetaat) 100 mg/kg/dag is gebruikt (4655, 85074).
 • Intraventriculaire bloeding: vitamine E 29,8 IE / kg is gebruikt (4656).
 • Ischemische beroerte: All-rac-alpha-tocopherol (synthetische vitamine E) 55,6 IE is gebruikt (3359).
 • Niet-alcoholische steatohepatitis (NASH): bij kinderen zijn doses van 400-1200 IE gedurende 4-10 maanden gebruikt (89).

Topisch

 • Orale mucositis: een specifiek vitamine E-product (Evion Pediatric Drops, Merck Limited) 300 IE toegepast in drie verdeelde doses per dag gedurende 1 week is gebruikt (94585).

Standaardisatie en formulering

All-rac-alpha-tocoferol is een synthetische versie van vitamine E en RRR-alpha-tocoferol gewonnen uit natuurlijke bronnen (12212). Vitamine E bestaat in acht verschillende vormen (isomeren): alfa-, bèta-, gamma- en delta-tocoferol; en alfa-, bèta-, gamma- en delta-tocotrienol (13504).

Aandoening Dagdosering
Brandwonden 1 x daags 250 – 270 mg
Cataract (staar) 1 x daags 200 – 400 mg
Droge ogen 1 x daags 35 - 200 mg
Gordelroos 200 – 1000 IE per dag
Hyperlipidemie 100 – 200 mg per dag
Endometriose 100 – 200 mg-TE per dag
Leververvetting 100 - 600 mg per dag
Acne (puistjes) 1 x daags 100 – 500 mg
Eczeem 200 - 1000 IE per dag
Snel werkende schildklier (Hyperthyreoïdie) 100 – 200 mg per dag
Ziekte van Raynaud 100 - 200 mg per dag
Reuk- en smaakverlies 1 x daags 15 mg
Rimpels 1 x daags 400 iE
COPD 200 - 1000 IE per dag
Diabetische Retinopathie (DRP) 1 x daags 400 iE
Ataxie 1 – 2 x daags 400 mg
Dosering
Referenties
 • 10 United States Pharmacopeial Convention, Inc., ed. Drug Information for the Health Care Professional. 19th ed. Englewood, CO: Micromedex Inc., 1999.
 • 15 McEvoy GK, ed. AHFS Drug Information. Bethesda, MD: American Society of Health-System Pharmacists, 1998.
 • 83 Berson EL, Rosner B, Sandberg MA, et al. A randomized trial of vitamin A and vitamin E supplementation for retinitis pigmentosa. Arch Ophthalmol 1993;111:761-72.
 • 84 Gamel JW, Barr CC. A randomized trial of vitamin A and vitamin E supplementation for retinitis pigmentosa. Arch Ophthalmol 1993;111:1462-3.
 • 85 Fielder AR. A randomized trial of vitamin A and vitamin E supplementation for retinitis pigmentosa. Arch Ophthalmol 1993;111:1463;discussion 1463-6.
 • 86 Clowes DD. A randomized trial of vitamin A and vitamin E supplementation for retinitis pigmentosa. Arch Ophthalmol 1993;111:1461-2.
 • 87 Norton EW. A randomized trial of vitamin A and vitamin E supplementation for retinitis pigmentosa. Arch Ophthalmol 1993;111:1460.
 • 88 Marmor MF. A randomized trial of vitamin A and vitamin E supplementation for retinitis pigmentosa. Arch Ophthalmol 1993;111:1460-1.
 • 89 Lavine JE. Vitamin E treatment of nonalcoholic steatohepatitis in children: a pilot study. J Pediatr 2000;136:734-8.
 • 90 Kim JM, White RH. Effect of vitamin E on the anticoagulant response to warfarin. Am J Cardiol 1996;77:545-6.
 • 91 Corrigan JJ Jr. The effect of vitamin E on warfarin-induced vitamin K deficiency. Ann N Y Acad Sci 1982;393:361-8.
 • 92 Corrigan JJ Jr. Coagulation problems relating to vitamin E. Am J Pediatr Hematol Oncol 1979;1:169-73.
 • 93 Corrigan JJ Jr, Marcus FI. Coagulopathy associated with vitamin E ingestion. JAMA 1974;230:1300-1.
 • 96 Surai PF, MacPherson A, Speake BK, Sparks NH. Designer egg evaluation in a controlled trial. Eur J Clin Nutr 2000;54:298-305.
 • 97 Meydani M. Effect of functional food ingredients: vitamin E modulation of cardiovascular diseases and immune status in the elderly. Am J Clin Nutr 2000;71:1665S-8S.
 • 98 Jonas CR, Puckett AB, Jones DP, et al. Plasma antioxidant status after high-dose chemotherapy: a randomized trial of parenteral nutrition in bone marrow transplantation patients. Am J Clin Nutr 2000;72:181-9.
 • 99 Burton GW, Traber MG, Acuff RV, et al. Human plasma and tissue alpha-tocopherol concentrations in response to supplementation with deuterated natural and synthetic vitamin E. Am J Clin Nutr 1998;67:669-84.
 • 100 Vatassery GT, Bauer T, Dysken M. On the biological activity of vitamin E. Am J Clin Nutr 2000;72:202-3.
 • 200 Kayden HJ, Wisniewski T. On the biological activity of vitamin E. Am J Clin Nutr 2000;72:201-3.
 • 202 Cohn W. Evaluation of vitamin E potency. Am J Clin Nutr 1999;69:156-8.
 • 218 Horwitt MK, Elliott WH, Kanjananggulpan P, Fitch CD. Serum concentrations of alpha-tocopherol after ingestion of various vitamin E preparations. Am J Clin Nutr 1984;40:240-5.
 • 231 Morris M, Beckett L, Scherr P, et al. Vitamin E and vitamin C supplement use and risk of incident Alzheimer’s disease. Alzheimer Dis Assoc Disord 1998;12:121-6.
 • 232 Sano M, Ernesto C, Thomas R, et al. A controlled trial of selegiline, alpha-tocopherol, or both as treatment for Alzheimer’s disease. The Alzheimer’s Disease Cooperative Study. N Engl J Med 1997;336:1216-22.
 • 247 Kiyose C, Muramatsu R, Kameyama Y, et al. Biodiscrimination of alpha-tocopherol stereoisomers in humans after oral administration. Am J Clin Nutr 1997;65:785-9.
 • 248 Baker H, Handelman GJ, Short S, et al. Comparison of plasma alpha and gamma tocopherol levels following chronic oral administration of either all-rac-alpha-tocopheryl acetate or RRR-alpha-tocopheryl acetate in normal adult male subjects. Am J Clin Nutr 1986;43:382-7.
 • 249 van Tits LJ, Demacker PN, de Graaf J, et al. Alpha-tocopherol supplementation decreases production of superoxide and cytokines by leukocytes ex vivo in both normolipidemic and hypertriglyceridemic individuals. Am J Clin Nutr 2000;71:458-64.
 • 315 Baker JC, Tunnicliffe WS, Duncanson RC, Ayres JG. Dietary antioxidants and magnesium in type 1 brittle asthma: a case control study. Thorax 1999;54:115-8.
 • 348 Vetrugno M, Maino A, Cardia G, et al. A randomised, double masked, clinical trial of high dose vitamin A and vitamin E supplementation after photorefractive keratectomy. Br J Ophthalmol 2001;85:537-9.
 • 391 Labriola D, Livingston R. Possible interactions between dietary antioxidants and chemotherapy. Oncology 1999;13:1003-8.
 • 401 Kelly FJ, Mudway I, Blomberg A, et al. Altered lung antioxidant status in patients with mild asthma. Lancet 1999;354:482-3.
 • 409 Powell CV, Nash AA, Powers HJ, Primhak RA. Antioxidant status in asthma. Pediatr Pulmonol 1994;18:34-8.
 • 422 Kalayci O, Besler T, Kilinc K, et al. Serum levels of antioxidant vitamins (alpha tocopherol, beta carotene, and ascorbic acid) in children with bronchial asthma. Turk J Pediatr 2000;42:17-21.
 • 454 Barton DL, Loprinzi CL, Quella SK, et al. Prospective evaluation of vitamin E for hot flashes in breast cancer survivors. J Clin Oncol 1998;16:495-500.
 • 624 Chang T, Benet LZ, Hebert MF. The effect of water-soluble vitamin E on cyclosporine pharmacokinetics in healthy volunteers. Clin Pharmacol Ther 1996;59:297-303.
 • 625 Pan SH, Lopez RR Jr, Sher LS, et al. Enhanced oral cyclosporine absorption with water-soluble vitamin E early after liver transplantation. Pharmacother 1996;16:59-65.
 • 1047 White E, Shannon JS, Patterson RE. Relationship between vitamin and calcium supplement use and colon cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 1997;6:769-74.
 • 1371 Leppala JM, Virtamo J, Fogelholm R, et al. Controlled trial of alpha-tocopherol and beta-carotene supplements on stroke incidence and mortality in male smokers. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2000;20:230-5.
 • 1440 Tribble DL. AHA Science Advisory. Antioxidant consumption and risk of coronary heart disease: emphasis on vitamin C, vitamin E, and beta-carotene: A statement for healthcare professionals from the American Heart Association. Circulation 1999;99:591-5.
 • 1444 Zhang S, Hunter DJ, Forman MR, et al. Dietary carotenoids and vitamins A, C, and E and risk of breast cancer. J Natl Cancer Inst 1999;91:547-56.
 • 1447 Gann PH, Ma J, Giovannucci E, et al. Lower prostate cancer risk in men with elevated plasma lycopene levels: results of a prospective analysis. Cancer Res 1999;59:1225-30.
 • 1448 Lee IM, Cook NR, Manson JE, et al. Beta-carotene supplementation and incidence of cancer and cardiovascular disease: the Women’s Health Study. J Natl Cancer Inst 1999;91:2102-6.
 • 1449 Ascherio A, Rimm EB, Hernan MA, et al. Relation of consumption of vitamin E, vitamin C, and carotenoids to risk for stroke among men in the United States. Ann Intern Med 1999;130:963-70.
 • 1727 Melia AT, Koss-Twardy SG, Zhi J. The effect of orlistat, an inhibitor of dietary fat absorption, on the absorption of vitamins A and E in healthy volunteers. J Clin Pharmacol 1996;36:647-53.
 • 1730 Roche, Inc. Xenical package insert. Nutley, NJ. May 1999.
 • 1804 Soares KV, McGrath JJ. The treatment of tardive dyskinesia- a systematic review and meta-analysis. Schizophr Res 1999;39:1-16; discussion 17-18.
 • 1918 Salonen JT, Nyyssonen K, Salonen R, et al. Antioxidant Supplementation in Atherosclerosis Prevention (ASAP) study: a randomized trial of the effect of vitamins E and C on 3-year progression of carotid atherosclerosis. J Intern Med 2000;248:377-86.
 • 1958 Gale CR, Martyn CN, Winter PD, Cooper C. Vitamin C and risk of death from stroke and coronary heart disease in cohort of elderly people. BMJ 1995;310:1563-6.
 • 2142 Tseng M, Murray SC, Kupper LL, Sandler RS. Micronutrients and the risk of colorectal adenomas. Am J Epidemiol 1996;144:1005-14.
 • 2307 Anon. Dietary supplementation with n-3 polyunsaturated fatty acids and vitamin E after myocardial infarction: results of the GISSI-Prevenzione trial. Gruppo Italiano per lo Studio della Soprawivenza nell’Infarto miocardico. Lancet 1999;354:447-55.
 • 2395 Hankinson SE, Stampfer MJ, Seddon JM, et al. Nutrient intake and cataract extraction in women: a prospective study. BMJ 1992;305:335-9.
 • 2405 Tzonou A, Signorello LB, Lagiou P, et al. Diet and cancer of the prostate: a case-control study in Greece. Int J Cancer 1999;80:704-8.
 • 2579 Correa P, Fontham ETH, Bravo JC, et al. Chemoprevention of gastric dysplasia: randomized trial of antioxidant supplements and anti-Helicobacter pylori therapy. J Natl Cancer Inst 2000;92:1881-8.
 • 2582 Albanes D, Heinonen OP, Taylor PR, et al. Alpha-tocopherol and beta-carotene supplements and lung cancer incidence in the alpha-tocopherol, beta-carotene cancer prevention study: effects of baseline characteristics and study compliance. J Natl Cancer Inst 1996;88:1560-70.
 • 2599 Green A, Williams G, Neale R, et al. Daily sunscreen applications and beta-carotene supplementation in prevention of basal-cell and squamous-cell carcinomas of the skin: a randomized controlled trial. Lancet 1999;354:723-9.
 • 2642 Omenn GS, Goodman GE, Thornquist MD, et al. Effects of a combination of beta-carotene and vitamin A on lung cancer and cardiovascular disease. N Engl J Med 1996;334:1150-5.
 • 2646 Hennekens CH, Buring JE, Manson JE, et al. Lack of effect of long-term supplementation with beta-carotene on the incidence of malignant neoplasms and cardiovascular disease. N Engl J Med 1996;334:1145-9.
 • 2658 Blot WJ, Li JY, Taylor PR. Nutritional intervention trials in Linxian, China: supplementation with specific vitamin/mineral combinations, cancer incidence, and disease-specific mortality in the general population. J Natl Cancer Inst 1993;85:1483-92.
 • 2673 Mark SD, Wang W, Fraumeni JF Jr, et al. Do nutritional supplements lower the risk of stroke or hypertension? Epidemiology 1998;9:9-15.
 • 3073 Frank J, Weiser H, Biesalski HK. Interaction of vitamins E and K: effect of high dietary vitamin E on phylloquinone activity in chicks. Int J Vit Nutr Res 1997;67:242-7.
 • 3074 Helson L. The effect of intravenous vitamin E and menadiol sodium diphosphate on vitamin K dependent clotting factors. Thromb Res 1984;35:11-8.
 • 3236 Chappell LC, Seed PT, Briley AL, et al. Effect of antioxidants on the occurrence of pre-eclampsia in women at increased risk: a randomised trial. Lancet 1999;354:810-6.
 • 3237 Mensink RP, van Houwelingen AC, Kromhout D, Hornstra G. A vitamin E concentrate rich in tocotrienols had no effect on serum lipids, lipoproteins, or platelet function in men with mildly elevated serum lipid concentrations. Am J Clin Nutr 1999;69:213-9.
 • 3238 Qureshi AA, Qureshi N, Wright JJ, et al. Lowering of serum cholesterol in hypercholesterolemic humans by tocotrienols (palmvitee). Am J Clin Nutr 1991;53:1021S-6S.
 • 3239 Tomeo AC, Geller M, Watkins TR, et al. Antioxidant effects of tocotrienols in patients with hyperlipidemia and carotid stenosis. Lipids 1995;30:1179-83.
 • 3240 Qureshi AA, Bradlow BA, Brace L, et al. Response of hypercholesterolemic subjects to administration of tocotrienols. Lipids 1995;30:1171-7.
 • 3241 Qureshi AA, Bradlow BA, Slaser WA, et al. Novel tocotrienols of rice bran modulate cardiovascular disease risk parameters of hypercholesterolemic humans. Nutr Biochem 1997;8:290-8.
 • 3356 Sullivan C, Capaldi N, Mack G, et al. Seizures and natural Vitamin E. Med J Aust 1990;152:613-4.
 • 3357 Boaz M, Smetana S, Weinstein T, et al. Secondary prevention with antioxidants of cardiovascular disease in endstage renal disease: randomised placebo-controlled trial. Lancet 2000;356:1213-8.
 • 3358 Engelen W, Keenoy BM, Vertommen J, Leeuw ID. Effects of long-term supplementation with moderate pharmacologic doses of vitamin E are saturable and reversible in patients with type 1 diabetes. Am J Clin Nutr 2000;72:1142-9.
 • 3359 Leppala JM, Virtamo J, Fogelholm R, et al. Vitamin E and Beta Carotene supplementation in high risk for stroke: a subgroup analysis of the alpha-tocopherol, beta-carotene cancer prevention study. Arch Neurol 2000;57:1503-9.
 • 3360 Palli D, Russo A, Saieva C, et al. Dietary and familial determinants of 10-year survival among patients with gastric carcinoma. Cancer 2000;89:1205-13.
 • 3361 Israel K, Yu W, Sanders BG, Kline K. Vitamin E succinate induces apoptosis in human prostate cancer cells: role for Fas in vitamin E succinate-triggered apoptosis. Nutr Cancer 2000;36:90-100.
 • 3583 Geva E, Bartoov B, Zabludovsky N, et al. The effect of antioxidant treatment on human spermatozoa and fertilization rate in an in vitro fertilization program. Fertil Steril 1996;66:430-4.
 • 3585 Vezina D, Mauffette F, Roberts KD, et al. Selenium-vitamin E supplementation in infertile men. Effects on semen parameters and micronutrient levels and distribution. Biol Trace Elem Res 1996;53:65-83.
 • 3598 Vitamin E for neuroleptic-induced tardive dyskinesia. Pharmacist’s Letter/Prescriber’s Letter 1999;15(1):150105.
 • 3896 Yusuf S, Dagenais G, Pogue J, et al. Vitamin E supplementation and cardiovascular events in high-risk patients. The heart outcomes prevention evaluation study investigators. N Engl J Med 2000;342:154-60.
 • 3898 Stampfer MJ, Hennekens CH, Manson JE, et al. Vitamin E consumption and the risk of coronary disease in women. N Engl J Med 1993;328:1444-9.
 • 3899 Lonn E, Yusuf S, Dzavik V, et al. Effects of ramipril and vitamin E on atherosclerosis: the study to evaluate carotid ultrasound changes in patients treated with ramipril and vitamin E (SECURE). Circulation 2001;103:919-25.
 • 3906 Keith ME, Jeejeebhoy KN, Langer A, et al. A controlled clinical trial of vitamin E supplementation in patients with congestive heart failure. Am J Clin Nutr 2001;73:219-24.
 • 3907 Collaborative Group of the Primary Prevention Project. Low-dose aspirin and vitamin E in people at cardiovascular risk: a randomised trial in general practice. Lancet 2001;357:89-95.
 • 3933 Rimm EB, Stampfer MJ, Ascherio A, et al. Vitamin E consumption and the risk of coronary heart disease in men. N Engl J Med 1993;328:1450-6.
 • 3934 Kushi LH, Folsom AR, Prineas RJ, et al. Dietary antioxidant vitamins and death from coronary heart disease in postmenopausal women. N Engl J Med 1996;334:1156-62.
 • 3935 Virtamo J, Rapola JM, Ripatti S, et al. Effect of vitamin E and beta carotene on the incidence of primary nonfatal myocardial infarction and fatal coronary heart disease. Arch Intern Med 1998;158:668-75.
 • 3936 Stephens NG, Parsons A, Schofield PM, et al. Randomised controlled trial of vitamin E in patients with coronary disease: Cambridge Heart Antioxidant Study. Lancet 1996;347:781-6.
 • 3937 Rapola JM, Virtamo J, Ripatti S, et al. Randomised trial of alpha-tocopherol and beta-carotene supplements on incidence of major coronary events in men with previous myocardial infarction. Lancet 1997;349:1715-20.
 • 3938 Losonczy KG, Harris TB, Havlik RJ. Vitamin E and vitamin C supplement use and risk of all-cause and coronary heart disease mortality in older persons:epidemiologic studies of the elderly. Am J Clin Nutr 1996;64:190-6.
 • 3939 Anon. Vitamin E health claim falls short of significant scientific agreement – FDA. FDC Reports: The Tan Sheet. January 24, 2000;10.
 • 3942 Adler LA, Edson R, Lavori P, et al. Long-term treatment effects of vitamin E for tardive dyskinesia. Biol Psychiatry 1998;43:868-72.
 • 3943 Sajjad SH. Vitamin E in the treatment of tardive dyskinesia: a preliminary study over 7 months at different doses. Int Clin Psychopharmacol 1998;13:147-55.
 • 3944 Lohr JB, Caligiuri MP. A double-blind, placebo-controlled study of vitamin E treatment of tardive dyskinesia. J Clin Psychiatry 1996;57:167-73.
 • 3945 Shriqui CL, Bradwejn J, Annable L, Jones BD. Vitamin E in the treatment of tardive dyskinesia: a double-blind, placebo-controlled study. Am J Psychiatry 1992;149:391-3.
 • 3946 Dorfman-Etrog P, Hermesh H, Prilipko L, et al. The effect of vitamin E addition to acute neuroleptic treatment on the emergence of extrapyramidal side effects in schizophrenic patients: an open label study. Eur Neuropsychopharmacol 1999;9:475-7.
 • 3947 Boomershine KH, Shelton PS, Boomershine JE. Vitamin E in the treatment of tardive dyskinesia. Ann Pharmacother 1999;33:1195-202.
 • 3948 Dabiri LM, Pasta D, Darby JK, Mosbacher D. Effectiveness of vitamin E for treatment of long-term tardive dyskinesia. Am J Psychiatry 1994;151:925-6.
 • 3949 The Alpha-Tocopherol, Beta Carotene Cancer Prevention Study Group. The effect of vitamin E and beta carotene on the incidence of lung cancer and other cancers in male smokers. N Engl J Med 1994;330:1029-35.
 • 3951 Liede K, Hietanen J, Saxen L, et al. Long-term supplementation with alpha-tocopherol and beta-carotene and prevalence of oral mucosal lesions in smokers. Oral Dis 1998;4:78-83.
 • 3953 Malila N, Virtamo J, Virtanen M, et al. The effect of alpha-tocopherol and beta-carotene supplementation on colorectal adenomas in middle-aged male smokers. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 1999;8:489-93.
 • 3954 Roncucci L, Di Donato P, Carati L, et al. Antioxidant vitamins or lactulose for the prevention of the recurrence of colorectal adenomas. Colorectal Cancer Study Group of the Univ of Modena and the Health Care Dist 16. Dis Colon Rectum 1993;36:227-34.
 • 3955 Greenberg ER, Baron JA, Tosteson TD, et al. A clinical trial of antioxidant vitamins to prevent colorectal adenoma. Polyp Prevention Study Group. N Engl J Med 1994;331:141-7.
 • 3956 Paganelli GM, Biasco G, Brandi G, et al. Effect of vitamin A, C, and E supplementation on rectal cell proliferation in patients with colorectal adenomas. J Natl Cancer Inst 1992;84:47-51.
 • 3957 McKeown-Eyssen G, Holloway C, Jazmaji V, et al. A randomized trial of vitamins C and E in the prevention of recurrence of colorectal polyps. Cancer Res 1988;48:4701-5.
 • 3959 Heinonen OP, Albanes D, Virtamo J, et al. Prostate cancer and supplementation with alpha-tocopherol and beta-carotene: incidence and mortality in a controlled trial. J Natl Cancer Inst 1998;90:440-6.
 • 3960 Varis K, Taylor PR, Sipponen P, et al. Gastric cancer and premalignant lesions in atrophic gastritis: a controlled trial on the effect of supplementation with alpha-tocopherol and beta-carotene. The Helsinki Gastritis Study Group. Scand J Gastroenterol 1998;33:294-300.
 • 3961 Rautalahti MT, Virtamo JR, Taylor PR, et al. The effects of supplementation with alpha-tocopherol and beta-carotene on the incidence and mortality of carcinoma of the pancreas in a randomized, controlled trial. Cancer 1999;86:37-42.
 • 4089 Moyad MA, Brumfield SK, Pienta KJ. Vitamin E, alpha- and gamma-tocopherol, and prostate cancer. Semin Urol Oncol 1999;17:85-90.
 • 4092 Li D, Saldeen T, Mehta JL. Gamma-tocopherol decreases ox-LDL-mediated activation of nuclear factor- kappaB and apoptosis in human coronary artery endothelial cells. Biochem Biophys Res Commun 1999;259:157-61.
 • 4096 Aberg F, Appelkvist EL, Broijersen A, et al. Gemfibrozil-induced decrease in serum ubiquinone and alpha- and gamma- tocopherol levels in men with combined hyperlipidaemia. Eur J Clin Invest 1998;28:235-42.
 • 4098 Takahashi O. Haemorrhagic toxicity of a large dose of alpha-, beta-, gamma- and delta-tocopherols, ubiquinone, beta-carotene, retinol acetate and L-ascorbic acid in the rat. Food Chem Toxicol 1995;33:121-8.
 • 4208 Mares-Perlman JA, Lyle BJ, Klein R, et al. Vitamin supplement use and incident cataracts in a population-based study. Arch Ophthalmol 2000;118:1556-63.
 • 4260 Briggs GB, Freeman RK, Yaffe SJ. Drugs in Pregnancy and Lactation. 5th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 1998.
 • 4454 Hathcock JN. Metabolic mechanisms of drug-nutrient interactions. Fed Proc 1985;44:124-9.
 • 4455 West RJ, Lloyd JK. The effect of cholestyramine on intestinal absorption. Gut 1975;16:93-8.
 • 4456 Cywes C, Millar AJ. Assessment of the nutritional status of infants and children with biliary atresia. S Afr Med J 1990;77:131-5.
 • 4457 Elinder LS, Hadell K, Johansson J, et al. Probucol treatment decreases serum concentrations of diet-derived antioxidants. Arterioscler Thromb Vasc Biol 1995;15:1057-63.
 • 4460 Schwarz KB, Goldstein PD, Witztum JL, et al. Fat-soluble vitamin concentrations in hypercholestrolemic children treated with colestipol. Pediatrics 1980;65:243-50.
 • 4461 Tonstad S, Silverstein M, Aksnes L, Ose L. Low dose colestipol in adolescents with familial hypercholesterolemia. Arch Dis Child 1996;74:157-60.
 • 4495 Becker GL. The case against mineral oil. Am J Digestive Dis 1952;19:344-8.
 • 4496 Clark JH, Russell GJ, Fitzgerald JF, et al. Serum beta-carotene, retinol, and alpha-tocopherol levels during mineral oil therapy for constipation. Am J Dis Child 1987;141:1210-2.
 • 4627 Horwitt MK. My valedictory on the differences in biological potency between RRR-alpha-tocopheryl and all-rac-alpha-tocopheryl acetate. Am J Clin Nutr 1999;69:341-2.
 • 4634 Neunteufl T, Priglinger U, Heher S, et al. Effects of vitamin E on chronic and acute endothelial dysfunction in smokers. J Am Coll Cardiol 2000;35:277-83.
 • 4635 Sano M, Ernesto C, Thomas RG, et al. A controlled trial of selegiline, alpha-tocopherol, or both as treatment for Alzheimer’s disease. The Alzheimer’s Disease Cooperative Study. N Engl J Med 1997;336:1216-22.
 • 4636 Masaki KH, Losonczy KG, Izmirlian G, et al. Association of vitamin E and C supplement use with cognitive function and dementia in elderly men. Neurology 2000;54:1265-72.
 • 4637 Socci DJ, Crandall BM, Arendash GW. Chronic antioxidant treatment improves the cognitive performance of aged rats. Brain Res 1995;693:88-94.
 • 4638 Yamada K, Tanaka T, Han D, et al. Protective effects of idebenone and alpha-tocopherol on beta-amyloid-(1-42)-induced learning and memory deficits in rats: implication of oxidative stress in beta-amyloid-induced neurotoxicity in vivo. Eur J Neurosci 1999;11:83-90.
 • 4639 Joseph JA, Shukitt-Hale B, Denisova NA, et al. Long-term dietary strawberry, spinach, or vitamin E supplementation retards the onset of age-related neuronal signal-transduction and cognitive behavioral deficits. J Neurosci 1998;18:8047-55.
 • 4640 Nemeth I, Turi S, Haszon I, Bereczki C. Vitamin E alleviates the oxidative stress of erythropoietin in uremic children on hemodialysis. Pediatr Nephrol 2000;14:13-7.
 • 4641 Inal M, Kanbak G, Sen S, et al. Antioxidant status and lipid peroxidation in hemodialysis patients undergoing erythropoietin and erythropoietin-vitamin E combined therapy. Free Radic Res 1999;31:211-6.
 • 4642 Suthutvoravut U, Hathirat P, Sirichakwal P, et al. Vitamin E status, glutathione peroxidase activity and the effect of vitamin E supplementation in children with thalassemia. J Med Assoc Thai 1993;76:146-52.
 • 4643 Hartman TJ, Albanes D, Pietinen P, et al. The association between baseline vitamin E, selenium, and prostate cancer in the alpha-tocopherol, beta-carotene cancer prevention study. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 1998;7:335-40.
 • 4644 Deneo-Pellegrini H, De Stefani E, Ronco A, Mendilaharsu M. Foods, nutrients and prostate cancer: a case-control study in Uruguay. Br J Cancer 1999;80:591-7.
 • 4645 Kristal AR, Stanford JL, Cohen JH, et al. Vitamin and mineral supplement use is associated with reduced risk of prostate cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 1999;8:887-92.
 • 4646 Chan JM, Stampfer MJ, Ma J, et al. Supplemental vitamin E intake and prostate cancer risk in a large cohort of men in the United States. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 1999;8:893-9.
 • 4647 Cristol JP, Bosc JY, Badiou S, et al. Erythropoietin and oxidative stress in haemodialysis: beneficial effects of vitamin E supplementation. Nephrol Dial Transplant 1997;12:2312-7.
 • 4648 Zipursky A, Brown EJ, Watts J, et al. Oral vitamin E supplementation for the prevention of anemia in premature infants: a controlled trial. Pediatrics 1987;79:61-8.
 • 4649 Ferns G, Williams J, Forster L, et al. Cholesterol standardized plasma vitamin E levels are reduced in patients with severe angina pectoris. Int J Exp Pathol 2000;81:57-62.
 • 4650 Motoyama T, Kawano H, Kugiyama K, et al. Vitamin E administration improves impairment of endothelium-dependent vasodilation in patients with coronary spastic angina. J Am Coll Cardiol 1998;32:1672-9.
 • 4651 Rapola JM, Virtamo J, Ripatti S, et al. Effects of alpha tocopherol and beta carotene supplements on symptoms, progression, and prognosis of angina pectoris. Heart 1998;79:454-8.
 • 4652 Spencer AP, Carson DS, Crouch MA. Vitamin E and coronary artery disease. Arch Intern Med 1999;159:1313-20.
 • 4655 Fish WH, Cohen M, Franzek D, et al. Effect of intramuscular vitamin E on mortality and intracranial hemorrhage in neonates of 1000 grams or less. Pediatrics 1990;85:578-84.
 • 4656 Chiswick M, Gladman G, Sinha S, et al. Vitamin E supplementation and periventricular hemorrhage in the newborn. Am J Clin Nutr 1991;53:370S-2S.
 • 4657 Watts JL, Milner R, Zipursky A, et al. Failure of supplementation with vitamin E to prevent bronchopulmonary dysplasia in infants less than 1,500 g birth weight. Eur Resp J 1991;4:188-90.
 • 4658 Hunter DJ, Manson JE, Colditz GA, et al. A prospective study of the intake of vitamins C, E, and A and the risk of breast cancer. N Engl J Med 1993;329:234-40.
 • 4659 Rohan TE, Howe GR, Friedenreich CM, et al. Dietary fiber, vitamins A, C, and E, and risk of breast cancer: a cohort study. Cancer Causes Control 1993;4:29-37.
 • 4660 Ernster VL, Goodson WH III, Hunt TK, et al. Vitamin E and benign breast disease: a double-blind, randomized clinical trial. Surgery 1985;97:490-4.
 • 4661 Meyer EC, Sommers DK, Reitz CJ, Mentis H. Vitamin E and benign breast disease. Surgery 1990;107:549-51.
 • 4662 London RS, Sundaram GS, Murphy L, et al. The effect of vitamin E on mammary dysplasia: a double-blind study. Obstet Gynecol 1985;65:104-6.
 • 4663 Leske MC, Chylack LT Jr, He Q, et al. Antioxidant vitamins and nuclear opacities: the longitudinal study of cataract. Ophthalmol 1998;105:831-6.
 • 4664 Seddon JM, Christen WG, Manson JE, et al. The use of vitamin supplements and the risk of cataract among US male physicians. Am J Publ Health 1994;84:788-92.
 • 4665 Tavani A, Negri E, La Vecchia C. Food and nutrient intake and risk of cataract. Ann Epidemiol 1996;6:41-6.
 • 4666 Teikari JM, Rautalahti M, Haukka J, et al. Incidence of cataract operations in Finnish male smokers unaffected by alpha tocopherol or beta carotene supplements. J Epidemiol Community Health 1998;52:468-72.
 • 4667 Teikari JM, Laatikainen L, Virtamo J, et al. Six-year supplementation with alpha-tocopherol and beta-carotene and age-related maculopathy. Acta Ophthalmol Scand 1998;76:224-9.
 • 4668 Ludwig CU, Stoll HR, Obrist R, Obrecht JP. Prevention of cytotoxic drug induced skin ulcers with dimethyl sulfoxide (DMSO) and alpha-tocopherol. Eur J Cancer Clin Oncol 1987;23:327-9.
 • 4670 Raju GB, Behari M, Prasad K, Ahuja GK. Randomized, double-blind, placebo-controlled, clinical trial of D-alpha-tocopherol (vitamin E) as add-on therapy in uncontrolled epilepsy. Epilepsia 1994;35:368-72.
 • 4671 Ogunmekan AO, Hwang PA. A randomized, double-blind, placebo-controlled, clinical trial of D-alpha-tocopheryl acetate (vitamin E), as add-on therapy, for epilepsy in children. Epilepsia 1989;30:84-9.
 • 4672 Delanian S, Balla-Mekias S, Lefaix JL. Striking regression of chronic radiotherapy damage in a clinical trial of combined pentoxifylline and tocopherol. J Clin Oncol 1999;17:3283-90.
 • 4673 Delanian S. Striking regression of radiation-induced fibrosis by a combination of pentoxifylline and tocopherol. Br J Radiol 1998;71:892-4.
 • 4675 Tahzib M, Frank R, Gauthier B, et al. Vitamin E treatment of focal segmental glomerulosclerosis: results of an open-label study. Pediatr Nephrol 1999;13:649-52.
 • 4676 Varis K, Taylor PR, Sipponen P, et al. Gastric cancer and premalignant lesions in atrophic gastritis: a controlled trial on the effect of supplementation with alpha-tocopherol and beta-carotene. The Helsinki Gastritis Study Group. Scand J Gastroenterol 1998;33:294-300.
 • 4677 Bukin YV, Draudin-Krylenko VA, Kuvshinov YP, et al. Decrease of ornithine decarboxylase activity in premalignant gastric mucosa and regression of small intestinal metaplasia in patients supplemented with high doses of vitamin E. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 1997;6:543-6.
 • 4678 Dawsey SM, Wang GQ, Taylor PR, et al. Effects of vitamin/mineral supplementation on the prevalence of histological dysplasia and early cancer of the esophagus and stomach: results from the Dysplasia Trial in Linxian, China. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 1994;3:167-72.
 • 4679 Wang GQ, Dawsey SM, Li JY, et al. Effects of vitamin/mineral supplementation on the prevalence of histological dysplasia and early cancer of the esophagus and stomach: results from the General Population Trial in Linxian, China. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 1994;3:161-6.
 • 4681 Goldstein RK, Zillikens D, Miller K, Elsner P, Burg G. Local treatment of disseminated granuloma anulare with a vitamin E emulsion. Hautarzt 1991;42:176-8.
 • 4682 Eldamhougy S, Elhelw Z, Yamamah G, et al. The vitamin E status among glucose-6 phosphate dehydrogenase deficient patients and effectiveness of oral vitamin E. Int J Vita Nutr Res 1988;58:184-8.
 • 4683 Hafez M, Amar ES, Zedan M, et al. Improved erythrocyte survival with combined vitamin E and selenium therapy in children with glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency and mild chronic hemolysis. J Pediatr 1986;108:558-561.
 • 4684 Johnson GJ, Vatassery GT, Finkel B, Allen DW. High-dose vitamin E does not decrease the rate of chronic hemolysis in glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency. N Engl J Med 1983;308:1014-7.
 • 4685 Chan AC, Chow CK, Chiu D. Interaction of antioxidants and their implication in genetic anemia. Proc Soc Exp Biol Med 1999;222:274-82.
 • 4686 Peyser CE, Folstein M, Chase GA, et al. Trial of d-alpha-tocopherol in Huntington’s disease. Am J Psychiatry 1995;152:1771-5.
 • 4687 Meydani SN, Meydani M, Blumberg JB, et al. Vitamin E supplementation and in vivo immune response in healthy elderly subjects. A randomized controlled trial. JAMA 1997;277:1380-6.
 • 4688 Ravaglia G, Forti P, Maioli F, et al. Effect of micronutrient status on natural killer cell immune function in healthy free-living subjects aged >/=90 y. Am J Clin Nutr 2000;71:590-8.
 • 4689 Pallast EG, Schouten EG, de Waart FG, et al. Effect of 50- and 100-mg vitamin E supplements on cellular immune function in noninstitutionalized elderly persons. Am J Clin Nutr 1999;69:1273-81.
 • 4690 de la Fuente M, Ferrandez MD, Burgos MS, et al. Immune function in aged women is improved by ingestion of vitamins C and E. Can J Physiol Pharmacol 1998;76:373-80.
 • 4691 Buzina-Suboticanec K, Buzina R, Stavljenic A, et al. Aging, nutritional status and immune response. Int J Vita Nutr Res 1998;68:133-41.
 • 4693 Kessopoulou E, Powers HJ, Sharma KK, et al. A double-blind, randomized, placebo, cross-over, controlled trial using the antioxidant vitamin E to treat reactive oxygen species associated male infertility. Fertil Steril 1995;64:825-31.
 • 4695 Suleiman SA, Ali ME, Zaki ZM, et al. Lipid peroxidation and human sperm motility: protective role of vitamin E. J Androl 1996;17:530-7.
 • 4696 Rolf C, Cooper TG, Yeung CH, Nieschlag E. Antioxidant treatment of patients with asthenozoospermia or moderate oligoasthenozoospermia with high-dose vitamin C and vitamin E: a randomized, placebo-controlled, double-blind study. Hum Reprod 1999;14:1028-33.
 • 4697 Yau TM, Weisel RD, Mickle DA, et al. Vitamin E for coronary bypass operations. A prospective, double-blind, randomized trial. J Thorac Cardiovasc Surg 1994;108:302-10.
 • 4698 Westhuyzen J, Cochrane AD, Tesar PJ, et al. Effect of preoperative supplementation with alpha-tocopherol and ascorbic acid on myocardial injury in patients undergoing cardiac operations. J Thorac Cardiovasc Surg 1997;113:942-8.
 • 4699 Sisto T, Paajanen H, Metsa-Ketela T, et al. Pretreatment with antioxidants and allopurinol diminishes cardiac onset events in coronary artery bypass grafting. Ann Thorac Surg 1995;59:1519-23.
 • 4701 Roca AO, Jarjoura D, Blend D, et al. Dialysis leg cramps. Efficacy of quinine versus vitamin E. ASAIO J 1992;38:M481-5.
 • 4702 Connolly PS, Shirley EA, Wasson JH, Nierenberg DW. Treatment of nocturnal leg cramps. A crossover trial of quinine vs vitamin E. Arch Intern Med 1992;152:1877-80.
 • 4703 Fenichel GM, Brooke MH, Griggs RC, et al. Clinical investigation in Duchenne muscular dystrophy: penicillamine and vitamin E. Muscle Nerve 1988;11:1164-8.
 • 4704 Orndahl G, Grimby G, Grimby A, et al. Functional deterioration and selenium-vitamin E treatment in myotonic dystrophy. A placebo-controlled study. J Intern Med 1994;235:205-10.
 • 4705 Watanabe H, Kakihana M, Ohtsuka S, Sugishita Y. Randomized, double-blind, placebo-controlled study of supplemental vitamin E on attenuation of the development of nitrate tolerance. Circulation 1997;96:2545-50.
 • 4708 Benner SE, Winn RJ, Lippman SM, et al. Regression of oral leukoplakia with alpha-tocopherol: a community clinical oncology program chemoprevention study. J Natl Cancer Inst 1993;85:44-7.
 • 4709 The Parkinson Study Group. Effects of tocopherol and deprenyl on the progression of disability in early Parkinson’s disease. N Engl J Med 1993;328:176-83.
 • 4710 Kieburtz K, McDermott M, Como P, et al. The effect of deprenyl and tocopherol on cognitive performance in early untreated Parkinson’s disease. Parkinson Study Group. Neurology 1994;44:1756-9.
 • 4711 Parkinson Study Group. Impact of deprenyl and tocopherol treatment on Parkinson’s disease in DATATOP patients requiring levodopa. Ann Neurol 1996;39:37-45.
 • 4712 de Rijk MC, Breteler MM, den Breeijen JH, et al. Dietary antioxidants and Parkinson disease. The Rotterdam Study. Arch Neurol 1997;54:762-5.
 • 4713 Dreher F, Gabard B, Schwindt DA, Maibach HI. Topical melatonin in combination with vitamins E and C protects skin from ultraviolet-induced erythema: a human study in vivo. Br J Dermatol 1998;139:332-9.
 • 4714 Dreher F, Denig N, Gabard B, et al. Effect of topical antioxidants on UV-induced erythema formation when administered after exposure. Dermatol 1999;198:52-5.
 • 4715 Fuchs J, Kern H. Modulation of UV-light-induced skin inflammation by D-alpha-tocopherol and L-ascorbic acid: a clinical study using solar simulated radiation. Free Radic Biol Med 1998;25:1006-12.
 • 4716 Eberlein-Konig B, Placzek M, Przybilla B. Protective effect against sunburn of combined systemic ascorbic acid (vitamin C) and d-alpha-tocopherol (vitamin E). J Am Acad Dermatol 1998;38:45-8.
 • 4718 Gulmezoglu AM, Hofmeyr GJ, Oosthuisen MM. Antioxidants in the treatment of severe pre-eclampsia: an explanatory randomised controlled trial. Br J Obstet Gynaecol 1997;104:689-96.
 • 4719 London RS, Murphy L, Kitlowski KE, Reynolds MA. Efficacy of alpha-tocopherol in the treatment of the premenstrual syndrome. J Reprod Med 1987;32:400-4.
 • 4720 London RS, Sundaram GS, Murphy L, Goldstein PJ. The effect of alpha-tocopherol on premenstrual symptomatology: a double-blind study. J Am Coll Nutr 1983;2:115-22.
 • 4721 Baumann LS, Spencer JS. The effects of topical vitamin E on the cosmetic appearance of scars. Dermatol Surg 1999;25:311-5.
 • 4722 Jenkins M, Alexander JW, MacMillan BG, et al. Failure of topical steroids and vitamin E to reduce postoperative scar formation following reconstructive surgery. J Burn Care Rehabil 1986;7:309-12.
 • 4723 Edmonds SE, Winyard PG, Guo R, et al. Putative analgesic activity of repeated oral doses of vitamin E in the treatment of rheumatoid arthritis. Results of a prospective placebo controlled double blind trial. Ann Rheum Dis 1997;56:649-55.
 • 4724 Tutuncu NB, Bayraktar M, Varli K. Reversal of defective nerve conduction with vitamin E supplementation in type 2 diabetes: a preliminary study. Diabetes Care 1998;21:1915-8.
 • 4725 Bursell SE, Clermont AC, Aiello LP, et al. High-dose vitamin E supplementation normalizes retinal blood flow and creatinine clearance in patients with type 1 diabetes. Diabetes Care 1999;22:1245-51.
 • 4726 Paolisso G, D’Amore A, Giugliano D, et al. Pharmacologic doses of vitamin E improve insulin action in healthy subjects and non-insulin-dependent diabetic patients. Am J Clin Nutr 1993;57:650-6.
 • 4730 van Rooij J, Schwartzenberg SG, Mulder PG, Baarsma SG. Oral vitamins C and E as additional treatment in patients with acute anterior uveitis: a randomised double masked study in 145 patients. Br J Ophthalmol 1999;83:1277-82.
 • 4732 Tornwall ME, Virtamo J, Haukka JK, et al. The effect of alpha-tocopherol and beta-carotene supplementation on symptoms and progression of intermittent claudication in a controlled trial. Atherosclerosis 1999;147:193-7.
 • 4733 Liede KE, Haukka JK, Saxen LM, Heinonen OP. Increased tendency towards gingival bleeding caused by joint effect of alpha-tocopherol supplementation and acetylsalicylic acid. Ann Med 1998;30:542-6.
 • 4759 Mares-Perlman JA, Brady WE, Klein BE, et al. Serum carotenoids and tocopherols and severity of nuclear and cortical opacities. Invest Ophthalmol Vis Sci 1995;36:276-88.
 • 4842 Moertel CG, Fleming TR, Creagan ET, et al. High-dose vitamin C versus placebo in the treatment of patients with advanced cancer who have had no prior chemotherapy. A randomized double-blind comparison. N Engl J Med 1985;312:137-41.
 • 4843 Creagan ET, Moertel CG, O’Fallon JR, et al. Failure of high-dose vitamin C (ascorbic acid) therapy to benefit patients with advanced cancer. A controlled trial. N Engl J Med 1979;301:687-90.
 • 4844 Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Vitamin C, Vitamin E, Selenium, and Carotenoids. Washington, DC: National Academy Press, 2000. Available at: http://www.nap.edu/books/0309069351/html/.
 • 4885 Sperduto RD, Hu TS, Milton RC, et al. The Linxian cataract studies. Two nutrition intervention trials. Arch Ophthalmol 1993;111:1246-53.
 • 5056 Ohnishi ST, Ohnishi T, Ogunmola GB. Sickle cell anemia: a potential nutritional approach for a molecular disease. Nutrition 2000;16:330-8.
 • 5210 Palumbo G, Avanzini F, Alli C, et al. Effects of vitamin E on clinic and ambulatory blood pressure in treated hypertensive patients. Collaborative Group of the Primary Prevention Project (PPP)–Hypertension study. Am J Hypertens 2000;13:564-7.
 • 5264 Brand C, Snaddon J, Bailey M, Cicuttini F. Vitamin E is ineffective for symptomatic relief of knee osteoarthritis: a six month double blind, randomised, placebo controlled study. Ann Rheum Dis 2001;60:946-9.
 • 5275 Fogarty A, Lewis S, Weiss S, Britton J. Dietary vitamin E, IgE concentrations, and atopy. Lancet 2000;356:1573-4.
 • 5708 Stordy BJ. Dark adaptation, motor skills, docosahexaenoic acid, and dyslexia. Am J Clin Nutr 2000;71:323S-6S.
 • 5881 McAlindon TE, Jacques P, Zhang Y, et al. Do antioxidant micronutrients protect against the development and progression of knee osteoarthritis? Arthritis Rheum 1996;39:648-56.
 • 5882 Blumenthal RD, Lew W, Reising A, et al. Antioxidant vitamins reduce normal tissue toxicity induced by radio-immunotherapy. Int J Cancer 2000;86:276-80.
 • 6058 Troisi RJ, Willett WC, Weiss ST, et al. A prospective study of diet and adult-onset asthma. Am J Respir Crit Care Med 1995;151:1401-8.
 • 6062 Keller KL, Fenske NA. Uses of vitamins A, C, and E and related compounds in dermatology: A review. J Am Acad Dermatol 1998;39:611-25.
 • 6064 Kligman AM. Topical treatments for photoaged skin. Separating the reality from the hype. Postgrad Med 1997;102:115-26.
 • 6066 Caspi O, Greenfield RH, Gurgevich S. Case report in integrative medicine: a 24-year-old male with medically intractable seizures. Int Med 1998;1:173-6.
 • 6133 Roodenburg AJ, Leenen R, van het Hof KH, et al. Amount of fat in the diet affects bioavailability of lutein esters but not of alpha-carotene, beta-carotene, and vitamin E in humans. Am J Clin Nutr 2000;71:1187-93.
 • 6204 Vitamin E and heart disease. Pharmacist’s Letter / Prescriber’s Letter 2000;16(3):160307.
 • 6405 Iuliano L, Micheletta F, Maranghi M, et al. Bioavailability of vitamin E as function of food intake in healthy subjects: effects on plasma peroxide-scavenging activity and cholesterol-oxidation products. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2001;21:E34-7.
 • 6553 Girodon F, Galan P, Monget AL, et al. Impact of trace elements and vitamin supplementation on immunity and infections in institutionalized elderly patients: a randomized, controlled trial. MIN. VIT. AOX. geriatric network. Arch Intern Med 1999;159:748-54.
 • 6847 Bendich A. The potential for dietary supplements to reduce premenstrual syndrome (PMS) symptoms. J Am Coll Nutrition 2000;19:3-12.
 • 7135 Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Vitamin A, Vitamin K, Arsenic, Boron, Chromium, Copper, Iodine, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Silicon, Vanadium, and Zinc. Washington, DC: National Academy Press, 2002. Available at: www.nap.edu/books/0309072794/html/.
 • 7303 Age-Related Eye Disease Study Research Group. A randomized, placebo-controlled, clinical trial of high-dose supplementation with vitamins C and E, beta carotene, and zinc for age-related macular degeneration and vision loss. AREDS report no. 8. Arch Ophthalmol 2001;119:1417-36.
 • 7304 Age-Related Eye Disease Study Research Group. A randomized, placebo-controlled, clinical trial of high-dose supplementation with vitamins C and E and beta carotene for age-related cataract and vision loss: AREDS report no. 9. Arch Ophthalmol 2001;119:1439-52.
 • 7387 Todd S, Woodward M, Tunstall-Pedoe H, Bolton-Smith C. Dietary antioxidant vitamins and fiber in the etiology of cardiovascular disease and all-causes mortality: results from the Scottish Heart Health Study. Am J Epidemiol 1999;150:1073-80.
 • 7388 Brown BG, Zhao XQ, Chait A, et al. Simvastatin and niacin, antioxidant vitamins, or the combination for the prevention of coronary disease. N Engl J Med 2001;345:1583-93.
 • 7390 Yochum LA, Folsom AR, Kushi LH. Intake of antioxidant vitamins and risk of death from stroke in postmenopausal women. Am J Clin Nutr 2000;72:476-83..
 • 7715 Knekt P, Reunanen A, Jarvinen R, et al. Antioxidant vitamin intake and coronary mortality in a longitudinal population study. Am J Epidemiol 1994;139:1180-9.
 • 7716 Keli SO, Hertog MG, Feskens EJ, Kromhout D. Dietary flavonoids, antioxidant vitamins, and incidence of stroke: the Zutphen study. Arch Intern Med 1996;156:637-42.
 • 7724 Watkins ML, Erickson JD, Thun MJ, et al. Multivitamin use and mortality in a large prospective study. Am J Epidemiol 2000;152:149-62..
 • 8046 Kumar B, Cole WC, Prasad KN. Alpha tocopheryl succinate, retinoic acid and polar carotenoids enhanced the growth-inhibitory effect of a cholesterol-lowering drug on immortalized and transformed nerve cells in culture. J Am Coll Nutr 2001;20:628-36.
 • 8546 Wink J, Giacoppe G, King J. Effect of very-low-dose naicin on high-density lipoprotein in patients undergoing long-term statin therapy. Am Heart J 2002;143:514-8..
 • 8921 Girodon F, Lombard M, Galan P, et al. Effect of micronutrient supplementation on infection in institutionalized elderly subjects: a controlled trial. Ann Nutr Metab 1997;41:98-107.
 • 9594 Hak AE, Stampfer MJ, Campos H, et al. Plasma carotenoids and tocopherols and risk of myocardial infarction in a low-risk population of US male physicians. Circulation 2003;108:802-7..
 • 9595 McDuffie JR, Calis KA, Booth SL, et al. Effects of orlistat on fat-soluble vitamins in obese adolescents. Pharmacotherapy 2002;22:814-22..
 • 9722 Duffield-Lillico AJ, Reid ME, et al. Baseline characteristics and the effect of selenium supplementation on cancer incidence in a randomized clinical trial: a summary report of the Nutritional Prevention of Cancer Trial. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2002;11:630-9..
 • 9838 Mayne ST, Risch HA, Dubrow R, et al. Nutrient intake and risk of subtypes of esophageal and gastric cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2001;10:1055-62..
 • 9839 Jacobs EJ, Henion AK, Briggs PJ, et al. Vitamin C and vitamin E supplement use and bladder cancer mortality in a large cohort of US men and women. Am J Epidemiol 2002;156:1002-10..
 • 10130 Klipstein-Grobusch K, den Breeijen JH, Grobbee DE, et al. Dietary antioxidants and peripheral arterial disease: the Rotterdam study. Am J Epidemiol 2001;154:145-9..
 • 10131 Luchsinger JA, Tang M, Shea S, Mayeux R. Antioxidant vitamin intake and risk of Alzheimer disease. Arch Neurol 2003;60:203-8..
 • 10132 Kim MK, Ahn SH, Lee-Kim. Relationship of serum alpha-tocopherol, carotenoids and retinol with the risk of breast cancer. Nutr Res 2001;21:797-809.
 • 10263 Helzlsouer KJ, Huang HY, Alberg AJ, et al. Association between alpha-tocopherol, gamma-tocopherol, selenium, and subsequent prostate cancer. J Natl Cancer Inst 2000;92:2018-23..
 • 10352 Engler MM, Engler MB, Malloy MJ, et al. Antioxidant Vitamins C and E Improve Endothelial Function in Children With Hyperlipidemia: Endothelial Assessment of Risk from Lipids in Youth (EARLY) Trial. Circulation 2003;108:1059-63..
 • 10361 Ziaei S, Faghihzadeh S, Sohrabvand F, et al. A randomised placebo-controlled trial to determine the effect of vitamin E in treatment of primary dysmenorrhoea. BJOG 2001;108:1181-3..
 • 10362 Pathak A, Roth P, Piscitelli J, Johnson L. Effects of vitamin E supplementation during erythropoietin treatment of the anaemia of prematurity. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2003;88:F324-8.
 • 10363 Delanian S, Porcher R, Balla-Mekias S, Lefaix JL. Randomized, placebo-controlled trial of combined pentoxifylline and tocopherol for regression of superficial radiation-induced fibrosis. J Clin Oncol 2003;21:2545-50..
 • 10364 Liu M, Wallmon A, Olsson-Mortlock C, et al. Mixed tocopherols inhibit platelet aggregation in humans: potential mechanisms. Am J Clin Nutr 2003;77:700-6.
 • 10365 Vivekananthan DP, Penn MS, Sapp SK, et al. Use of antioxidant vitamins for the prevention of cardiovascular disease: meta-analysis of randomised trials. Lancet 2003;361:2017-23..
 • 10366 Pace A, Savarese A, Picardo M, et al. Neuroprotective effect of vitamin E supplementation in patients treated with cisplatin chemotherapy. J Clin Oncol 2003;21:927-31..
 • 10367 Traber MG, Schiano TD, Steephen AC, et al. Efficacy of water-soluble vitamin E in the treatment of vitamin E malabsorption in short-bowel syndrome. Am J Clin Nutr 1994;59:1270-4..
 • 10368 Sokol RJ, Johnson KE, Karrer FM, et al. Improvement of cyclosporin absorption in children after liver transplantation by means of water-soluble vitamin E. Lancet 1991;338:212-4..
 • 10369 Fryer MJ. Vitamin E as a protective antioxidant in progressive renal failure. Nephrology 2000;5:1-7.
 • 10473 Salonen RM, Nyyssonen K, Kaikkonen J, et al. Six-year effect of combined vitamin C and E supplementation on atherosclerotic progression: the Antioxidant Supplementation in Atherosclerosis Prevention (ASAP) Study. Circulation 2003;107:947-53..
 • 10545 Hathcock JN, Hattan DG, Jenkins MY, et al. Evaluation of vitamin A toxicity. Am J Clin Nutr 1990;52:183-202..
 • 10557 DiPalma JR, Ritchie DM. Vitamin Toxicity. Annu Rev Pharmacol Toxicol 1977;17:133-48..
 • 10558 Bauernfeind JC, Newmark H, Brin M. Vitamins A and E nutrition via intramuscular or oral route. Am J Clin Nutr 1974;27:234-53..
 • 10560 Bendich A, Langseth L. Safety of vitamin A. Am J Clin Nutr 1989;49:358-71..
 • 10561 Willett WC, Stampfer MJ, Underwood BA, et al. Vitamins A, E and carotene: effects of supplementation on their plasma levels. Am J Clin Nutr 1983;38:559-66..
 • 10566 Schade RWB, van’t Laar A, Majoor CLH, Jansen AP. A comparative study of the effects of cholestyramine and neomycin in the treatment of type II hyperlipoproteinemia. Acta Med Scand 1976;199:175-80..
 • 10567 Glueck CJ, Tsang RC, Fallat RW, Scheel D. Plasma vitamin A and E levels in children with familial type II hyperlipoproteinemia during therapy with diet and cholestyramine resin. Pediatrics 1974;54:51-5..
 • 10570 Davidson MH, Hauptman J, DiGirolamo M, et al. Weight control and risk factor reduction in obese subjects treated for 2 years with orlistat. JAMA 1999;281:235-42.
 • 10571 Sjostrom L, Rissanen A, Andersen T, et al. Randomised placebo-controlled trial of orlistat for weight loss and prevention of weight regain in obese patients. Lancet 1998;352:167-73..
 • 10788 Graat JM, Schouten EG, Kok FJ. Effect of daily vitamin E and multivitamin-mineral supplementation on acute respiratory tract infections in elderly persons: a randomized controlled trial. JAMA 2002;288:715-21.
 • 10814 Sahyoun NR, Jacques PF, Russell RM. Carotenoids, vitamins C and E, and mortality in an elderly population. Am J Epidemiol 1996;144:501-11..
 • 10816 Kritchevsky SB, Shimakawa T, Tell GS, et al. Dietary antioxidants and carotid artery wall thickness. The ARIC Study. Atherosclerosis Risk in Communities Study. Circulation 1995;92:2142-50..
 • 10818 Hodis HN, Mack WJ, LaBree L, et al. Serial coronary angiographic evidence that antioxidant vitamin intake reduces progression of coronary artery atherosclerosis. JAMA 1995;273:1849-54..
 • 10821 Negri E, Franceschi S, Bosetti C, et al. Selected micronutrients and oral and pharyngeal cancer. Int J Cancer 2000;86:122-7..
 • 10911 Chylack LT, Brown NP, Bron A, et al. The Roche European American Cataract Trial (REACT): A randomized clinical trial to investigate the efficacy of an oral antioxidant micronutrient mixture to slow progression of age-related cataract. Ophthalmic Epidemiol 2002;9:49-80..
 • 10990 Waters DD, Alderman EL, Hsia J, et al. Effects of hormone replacement therapy and antioxidant vitamin supplements on coronary atherosclerosis in postmenopausal women: A randomized controlled trial. JAMA 2002;288:2432-40..
 • 11000 Tardif JC. Probucol and multivitamins in the prevention of restenosis after coronary angioplasty. N Engl J Med 1997;337:365-372..
 • 11002 Enstrom JE, Kanim LE, Klein MA. Vitamin C intake and mortality among a sample of the United States population. Epidemiology 1992;3:194-202..
 • 11114 Karagas MR, Greenberg ER, Nierenberg D, et al. Risk of squamous cell carcinoma of the skin in relation to plasma selenium, alpha-tocopherol, beta-carotene, and retinol: a nested case-control study. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 1997;6:25-9..
 • 11235 Wan XS, Zhou Z, Kennedy AR, Kopelovich L. In vitro evaluation of chemopreventive agents using cultured human prostate epithelial cells. Oncol Rep 2003;10:2009-14.
 • 11286 Stein JH, Carlsson CM, Papcke-Benson K, et al. The effects of lipid-lowering and antioxidant vitamin therapies on flow-mediated vasodilation of the brachial artery in older adults with hypercholesterolemia. J Am Coll Cardiol 2001;38:1806-13..
 • 11287 Carlsson CM, Papcke-Benson K, Carnes M, et al. Health-related quality of life and long-term therapy with pravastatin and tocopherol (vitamin E) in older adults. Drugs Aging 2002;19:793-805. .
 • 11303 Virtamo J, Pietinen P, Huttunen JK, et al. Incidence of cancer and mortality following alpha-tocopherol and beta-carotene supplementation: a postintervention follow-up. JAMA 2003;290:476-85..
 • 11326 Age-Related Eye Disease Study Research Group. Potential public health impact of age-related eye disease study results: AREDS report no. 11. Arch Ophthalmol 2003;121:1621-4.
 • 11390 Zandi PP, Anthony JC, Khachaturian AS, et al. Reduced risk of Alzheimer disease in users of antioxidant vitamin supplements: the Cache County Study. Arch Neurol 2004;61:82-8.
 • 11472 Klatte ET, Scharre DW, Nagaraja HN, et al. Combination therapy of donepezil and vitamin E in Alzheimer disease. Alzheimer Dis Assoc Disord 2003;17:113-6.
 • 11512 Dowd P, Zheng ZB. On the mechanism of the anticlotting action of vitamin E quinone. Proc Natl Acad Sci U S A 1995;92:8171-5.
 • 11537 Cheung MC, Zhao XQ, Chait A, et al. Antioxidant supplements block the response of HDL to simvastatin-niacin therapy in patients with coronary artery disease and low HDL. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2001;21:1320-6.
 • 11543 Giugliano D, Marfella R. Antioxidants and nitrate tolerance (letter). Circulation 1998;98:1350-1.
 • 11547 Melhorn DK, Gross S. Relationships between iron-dextran and vitamin E in iron deficiency anemia in children. J Lab Clin Med 1969;74:789-802.
 • 11548 Bredie SJ, de Bruin TW, Demacker PN, et al. Comparison of gemfibrozil versus simvastatin in familial combined hyperlipidemia and effects on apolipoprotein-B-containing lipoproteins, low-density lipoprotein subfraction profile, and low-density lipoprotein oxidizability. Am J Cardiol 1995;75:348-53.
 • 11574 Ogunmekan AO. Relationship between age and vitamin E level in epileptic children and normal children. Am J Clin Nutr 1979;32:2269-71.
 • 11575 Kataoka K, Kanamori N, Oishi M, et al. Vitamin E status in pediatric patients receiving antiepileptic drugs. Devel Pharmacol Ther 1989;14:96-101.
 • 11576 Ogunmekan AO. Plasma vitamin E (alpha-tocopherol) levels in normal children and in epileptic children with and without anticonvulsant drug therapy. Trop Geog Med 1985;37:175-7.
 • 11577 Higashi A, Ikeda T, Matsukura M, Matsuda I. Serum zinc and vitamin E concentrations in handicapped children treated with anticonvulsants. Devel Pharmacol Ther 1982;5:109-13.
 • 11578 Higashi A, Tamari H, Ikeda T, et al. Serum vitamin E concentration in patients with severe multiple handicaps treated with anticonvulsants. Pediatr Pharmacol 1980;1:129-34.
 • 11580 Schrogie JJ. Coagulopathy and fat-soluble vitamins (letter). JAMA 1975;232:19.
 • 11581 Steiner M, Glantz M, Lekos A. Vitamin E plus aspirin compared with aspirin alone in patients with transient ischemic attacks. Am J Clin Nutr 1995;62:1381s-4s.
 • 11582 Celestini A, Pulcinelli FM, Pignatelli P, et al. Vitamin E potentiates the antiplatelet activity of aspirin in collagen-stimulated platelets. Haematologica 2002;87:420-6.
 • 11583 Stampfer MJ, Jakubowski JA, Faigel D, et al. Vitamin E supplementation effect on human platelet function, arachidonic acid metabolism, and plasma prostacyclin levels. Am J Clin Nutr 1988;47:700-6.
 • 11584 Jandak J, Steiner M, Richardson PD. Alpha-tocopherol, an effective inhibitor of platelet adhesion. Blood 1989;73:141-9.
 • 11585 Freedman JE, Farhat JH, Loscalzo J, Keaney JF. Alpha-tocopherol inhibits aggregation of human platelets by a protein kinase C-dependent mechanism. Circulation 1996;94:2434-40.
 • 11586 Steiner M. Vitamin E, a modifier of platelet function: rationale and use in cardiovascular and cerebrovascular disease. Nutr Rev 1999;57:306-9.
 • 11587 Yoshida H, Ishikawa T, Ayaori M, et al. Beneficial effect of gemfibrozil on the chemical composition and oxidative susceptibility of low density lipoprotein: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Atherosclerosis 1998;139:179-87.
 • 11588 Weijl NI, Hopman GD, Wipkink-Bakker A, et al. Cisplatin combination chemotherapy induces a fall in plasma antioxidants of cancer patients. Ann Oncol 1998;9:1331-7.
 • 11589 Ladas EJ, Jacobson JS, Kennedy DD, et al. Antioxidants and cancer therapy: a systematic review. J Clin Oncol 2004;22:517-28.
 • 11798 Richer S, Stiles W, Statkute L, et al. Double-masked, placebo-controlled, randomized trial of lutein and antioxidant supplementation in the intervention of atrophic age-related macular degermation: the Veterans LAST study (Lutein Antioxidant Supplement Trial). Optometry 2004;75:216-30.
 • 11997 Kennedy DD, Tucker KL, Ladas ED, et al. Low antioxidant vitamin intakes are associated with increases in adverse effects of chemotherapy in children with acute lymphoblastic leukemia. Am J Clin Nutr 2004;79:1029-36.
 • 11998 Brodkin RH, Bleiberg J. Sensitivity to topically applied vitamin E. Arch Dermatol 1965;92:76-7.
 • 11999 Booth SL, Golly I, Sacheck JM, et al. Effect of vitamin E supplementation on vitamin K status in adults with normal coagulation status. Am J Clin Nutr 2004;80:143-8.
 • 12094 Meydani SN, Leka LS, Fine BC, et al. Vitamin E and respiratory tract infections in elderly nursing home residents. JAMA 2004;292:828-36.
 • 12142 Kris-Etherton PM, Lichtenstein AH, Howard BV, et al. AHA Science Advisory: Antioxidant vitamin supplements and cardiovascular disease. Circulation 2004;110:637-41.
 • 12185 Bjelakovic G, Nikolova D, Simonetti RG, Gluud C. Antioxidant supplements for prevention of gastrointestinal cancers: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2004;364:1219-28.
 • 12212 Miller ER 3rd, Pastor-Barriuso R, Dalal D, et al. Meta-analysis: High-dosage vitamin E supplementation may increase all-cause mortality. Ann Intern Med 2005;142:60520-53.
 • 12492 Eidelman RS, Hollar D, Hebert PR, et al. Randomized trials of vitamin E in the treatment and prevention of cardiovascular disease. Arch Intern Med 2004;164:1552-6.
 • 12493 Shekelle PG, Morton SC, Jungvig LK, et al. Effect of supplemental vitamin E for the prevention and treatment of cardiovascular disease. J Gen Intern Med 2004;19:380-9.
 • 12494 Jiang Q, Christen S, Shigenaga MK, Ames BN. gamma-tocopherol, the major form of vitamin E in the US diet, deserves more attention. Am J Clin Nutr 2001;74:714-22.
 • 12495 Abudu N, Miller JJ, Attaelmannan M, Levinson SS. Vitamins in human arteriosclerosis with emphasis on vitamin C and vitamin E. Clin Chim Acta 2004;339:11-25.
 • 12496 Huang HY, Appel LJ. Supplementation of diets with alpha-tocopherol reduces serum concentrations of gamma- and delta-tocopherol in humans. J Nutr 2003;133:3137-40.
 • 12497 Vega-Lopez S, Kaul N, Devaraj S, et al. Supplementation with omega3 polyunsaturated fatty acids and all-rac alpha-tocopherol alone and in combination failed to exert an anti-inflammatory effect in human volunteers. Metabolism 2004;53:236-40.
 • 12872 Dagnelie PC, Schuurman AG, Goldbohm RA, Van den Brandt PA. Diet, anthropometric measures and prostate cancer risk: a review of prospective cohort and intervention studies. BJU Int 2004;93:1139-50.
 • 12873 Rodriguez C, Jacobs EJ, Mondul AM, et al. Vitamin E supplements and risk of prostate cancer in U.S. men. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2004;13:378-82.
 • 12874 Goodman GE, Schaffer S, Omenn GS, et al. The association between lung and prostate cancer risk, and serum micronutrients: results and lessons learned from beta-carotene and retinol efficacy trial. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2003;12:518-26.
 • 12875 Thompson TA, Wilding G. Androgen antagonist activity by the antioxidant moiety of vitamin E, 2,2,5,7,8-pentamethyl-6-chromanol in human prostate carcinoma cells. Mol Cancer Ther 2003;2:797-803.
 • 12876 Hartman TJ, Dorgan JF, Woodson K, et al. Effects of long-term alpha-tocopherol supplementation on serum hormones in older men. Prostate 2001;46:33-8.
 • 12877 Cook NR, Le IM, Manson JE, et al. Effects of beta-carotene supplementation on cancer incidence by baseline characteristics in the Physicians’ Health Study (United States). Cancer Causes Control 2000;11:617-26.
 • 13036 Lonn E, Bosch J, Yusuf S, et al. HOPE and HOPE-TOO Trial Investigators. Effects of long-term vitamin E supplementation on cardiovascular events and cancer: a randomized controlled trial. JAMA 2005;293:1338-47.
 • 13043 Weinstein SJ, Wright ME, Pietinen P, King I, Tan C, Taylor PR, Virtamo J, Albanes D. Serum alpha-tocopherol and gamma-tocopherol in relation to prostate cancer risk in a prospective study. J Natl Cancer Inst 2005;97:396-9.
 • 13055 Bairati I, Meyer F, Gelinas M, et al. A randomized trial of antioxidant vitamins to prevent second primary cancers in head and neck cancer patients. J Natl Cancer Inst 2005;97:481-8.
 • 13060 Petersen RC, Thomas RG, Grundman M, et al. Vitamin E and donepezil for the treatment of mild cognitive impairment. N Engl J Med 2005;352:2379-88.
 • 13066 Wluka AE, Stuckey S, Brand C, Cicuttini FM. Supplementary vitamin E does not affect the loss of cartilage volume in knee osteoarthritis: A 2 year double blind randomized placebo controlled study. J Rheumatol 2002;29:2585-91.
 • 13131 Lee IM, Cook NR, Gaziano JM, et al. Vitamin E in the primary prevention of cardiovascular disease and cancer: The Women’s Health Study: A randomized controlled trial. JAMA 2005;294:56-65.
 • 13132 Kraemer K, Koch W, Hoppe PP. Is all-rac-alpha-tocopherol different from RRR-alpha-tocopherol regarding cardiovascular efficacy? A meta-analysis of clinical trials. Ann N Y Acad Sci 2004;1031:435-8.
 • 13159 Huang HY, Appel LJ, Croft KD, et al. Effects of vitamin C and vitamin E on in vivo lipid peroxidation: results of a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr 2002;76:549-55.
 • 13165 Corrada M, Kawas C. Reduced risk of Alzheimer’s disease with high folate Intake: The Baltimore Longitudinal Study of Aging. Alzheimers Dement 2005;1:11-18.
 • 13496 Gomez-Perez FJ, Valles-Sanchez VE, Lopez-Alvarenga JC, et al. Vitamin E modifies neither fructosamine nor HbA1c levels in poorly controlled diabetes. Rev Invest Clin 1996;48:421-4. .
 • 13497 Jain SK, McVie R, Jaramillo JJ, et al. Effect of modest vitamin E supplementation on blood glycated hemoglobin and triglyceride levels and red cell indices in type I diabetic patients. J Am Coll Nutr 1996;15:458-61. .
 • 13498 Kaempf-Rotzoll DE, Traber MG, Arai H. Vitamin E and transfer proteins. Curr Opin Lipidol 2003;14:249-54..
 • 13499 Landes N, Pfluger P, Kluth D, et al. Vitamin E activates gene expression via the pregnane X receptor. Biochem Pharmacol 2003;65:269-73. .
 • 13500 Brigelius-Flohe R. Vitamin E and drug metabolism. Biochem Biophys Res Commun 2003;305:737-40.
 • 13501 Wagner KH, Kamal-Eldin A, Elmadfa I. Gamma-tocopherol–an underestimated vitamin? Ann Nutr Metab 2004;48:169-88..
 • 13502 Blatt DH, Pryor WA, Mata JE, Rodriguez-Proteau R. Re-evaluation of the relative potency of synthetic and natural alpha-tocopherol: experimental and clinical observations. J Nutr Biochem 2004;15:380-95..
 • 13503 Jiang Q, Wong J, Fyrst H, et al. gamma-Tocopherol or combinations of vitamin E forms induce cell death in human prostate cancer cells by interrupting sphingolipid synthesis. Proc Natl Acad Sci U S A 2004;101:17825-30..
 • 13504 Schneider C. Chemistry and biology of vitamin E. Mol Nutr Food Res 2005;49:7-30..
 • 13505 Brigelius-Flohe R, Kelly FJ, Salonen JT, et al. The European perspective on vitamin E: current knowledge and future research. Am J Clin Nutr 2002;76:703-16..
 • 14004 Montonen J, Knekt P, Jarvinen R, Reunanen A. Dietary antioxidant intake and risk of type 2 diabetes. Diabetes Care 2004;27:362-6.
 • 14005 Adams LA, Angulo P. Vitamins E and C for the treatment of NASH: duplication of results but lack of demonstration of efficacy. Am J Gastroenterol 2003;98:2348-50.
 • 14006 Cesari M, Pahor M, Bartali B, et al. Antioxidants and physical performance in elderly persons: the Invecchiare in Chianti (InCHIANTI) study. Am J Clin Nutr 2004;79:289-94.
 • 14007 Cho E, Seddon JM, Rosner B, et al. Prospective study of intake of fruits, vegetables, vitamins, and carotenoids and risk of age-related maculopathy. Arch Ophthalmol 2004;122:883-92.
 • 14010 Block G, Jensen C, Dietrich M, et al. Plasma C-reactive protein concentrations in active and passive smokers: influence of antioxidant supplementation. J Am Coll Nutr 2004;23:141-7.
 • 14012 Prasad KN. Rationale for using high-dose multiple dietary antioxidants as an adjunct to radiation therapy and chemotherapy. J Nutr 2004;134:3182S-3S.
 • 14013 Conklin KA. Cancer chemotherapy and antioxidants. J Nutr 2004;134:3201S-3204S.
 • 14108 Knekt P, Ritz J, Pereira MA, et al. Antioxidant vitamins and coronary heart disease risk: a pooled analysis of 9 cohorts. Am J Clin Nutr 2004;80:1508-20.
 • 14109 Hercberg S, Galan P, Preziosi P, et al. The SU.VI.MAX Study: a randomized, placebo-controlled trial of the health effects of antioxidant vitamins and minerals. Arch Intern Med 2004;164:2335-42.
 • 14124 Kirsh VA, Hayes RB, Mayne ST, et al. Supplemental and dietary vitamin E, beta-carotene, and vitamin C intakes and prostate cancer risk. J Natl Cancer Inst 2006;98:245-54.
 • 14134 Dagnelie PC, Schuurman AG, Goldbohm RA, Van den Brandt PA. Diet, anthropometric measures and prostate cancer risk: a review of prospective cohort and intervention studies. BJU Int 2004;93:1139-50.
 • 14135 Meyer F, Galan P, Douville P, et al. Antioxidant vitamin and mineral supplementation and prostate cancer prevention in the SU.VI.MAX trial. Int J Cancer 2005;116:182-6.
 • 14257 van Leeuwen R, Boekhoorn S, Vingerling JR, et al. Dietary intake of antioxidants and risk of age-related macular degeneration. JAMA 2005;294:3101-7.
 • 14432 Ziaei S, Zakeri M, Kazemnejad A. A randomised controlled trial of vitamin E in the treatment of primary dysmenorrhoea. BJOG 2005;112:466-9.
 • 14447 You WC, Brown LM, Zhang L, et al. Randomized double-blind factorial trial of three treatments to reduce the prevalence of precancerous gastric lesions. J Natl Cancer Inst 2006;98:974-83.
 • 14621 Schurks M, Glynn RJ, Rist PM, et al. Effects of vitamin E on stroke subtypes: meta-analysis of randomized controlled trials. BMJ 2010;341: c5702. doi: 10.1136/bmj.c5702.
 • 14903 Aberg F, Appelkvist EL, Broijersen A, et al. Gemfibrozil-induced decrease in serum ubiquinone and alpha- and gamma-tocopherol levels in men with combined hyperlipidaemia. Eur J Clin Invest 1998;28:235-42.
 • 15006 Devereux G, Turner SW, Craig LC, et al. Low maternal vitamin E intake during pregnancy is associated with asthma in 5-year-old children. Am J Respir Crit Care Med 2006;174:499-507.
 • 15200 Kompauer I, Heinrich J, Wolfram G, Linseisen J. Association of carotenoids, tocopherols, and vitamin C in plasma with allergic rhinitis and allergic sensitization in adults. Public Health Nutr 2006;9:472-9.
 • 15305 Bjelakovic G, Nikolova D, Gluud LL, et al. Mortality in randomized trials of antioxidant supplements for primary and secondary prevention: systematic review and meta-analysis. JAMA 2007;297:842-57.
 • 15607 Lawson KA, Wright ME, Subar A, et al. Multivitamin use and risk of prostate cancer in the National Institutes of Health-AARP Diet and Health Study. J Natl Cancer Inst 2007;99:754-64.
 • 16707 Lippmann SM, Klein EA, Goodman PJ, et al. Effect of selenium and vitamin E on risk of prostate cancer and other cancers: the selenium and vitamin E cancer prevention trial (SELECT). JAMA 2009;301:39-51.
 • 16708 Gaziano JM, Glynn RJ, Christen WG, et al. Vitamins E and C in the prevention of prostate total cancer in men: the physicians’ health study II randomised controlled trial. JAMA 2009;301:52-62.
 • 16709 Hayden KM, Welsh-Bohmer KA, Wengreen HJ, et al; Cache County Investigators. Risk of mortality with vitamin E supplements: the Cache County study. Am L Med 2007;120:180-4.
 • 16823 Smedts HP, de Vries JH, Rakhshandehroo M, et al. High maternal vitamin E intake by diet or supplements is associated with congenital heart defects in the offspring. BJOG 2009;116:416-23.
 • 17517 Sanyal AJ, Chalasani N, Kowdley KV, et al. Pioglitazone, vitamin E, or placebo for nonalcoholic steatohepatitis. N Engl J Med 2010;362:1675-85.
 • 17688 Klein EA, Thompson IM Jr, Tangen CM, et al. Vitamin E and the risk of prostate cancer: the Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial (SELECT). JAMA 2011;306:1549-56.
 • 19060 Dysken MW, Sano M, Asthana S, et al. Effect of vitamin E and memantine on functional decline in Alzheimer disease: the TEAM-AD VA cooperative randomized trial. JAMA 2014;311:33-44.
 • 19206 Galasko D. R., Peskind E., Clark C. M., Quinn J. F., Ringman J. M., Jicha G. A., Cotman C., Cottrell B., Montine T. J., Thomas R. G., Aisen P. Antioxidants for Alzheimer disease: a randomized clinical trial with cerebrospinal fluid biomarker measures. Arch Neurol 2012;69(7):836-841.
 • 23388 Monsen ER. Dietary reference intakes for the antioxidant nutrients: vitamin C, vitamin E, selenium, and carotenoids. J Am Diet Assoc. 2000;100(6):637-40.
 • 33455 Rosenbaum, C. C., O’Mathuna, D. P., Chavez, M., and Shields, K. Antioxidants and antiinflammatory dietary supplements for osteoarthritis and rheumatoid arthritis. Altern.Ther.Health Med. 2010;16(2):32-40.
 • 34459 Jacobson, J. S., Begg, M. D., Wang, L. W., Wang, Q., Agarwal, M., Norkus, E., Singh, V. N., Young, T. L., Yang, D., and Santella, R. M. Effects of a 6-month vitamin intervention on DNA damage in heavy smokers. Cancer Epidemiol.Biomarkers Prev. 2000;9(12):1303-1311.
 • 34463 You, W. C., Chang, Y. S., Heinrich, J., Ma, J. L., Liu, W. D., Zhang, L., Brown, L. M., Yang, C. S., Gail, M. H., Fraumeni, J. F., Jr., and Xu, G. W. An intervention trial to inhibit the progression of precancerous gastric lesions: compliance, serum micronutrients and S-allyl cysteine levels, and toxicity. Eur.J.Cancer Prev. 2001;10(3):257-263.
 • 34481 Malila, N., Virtamo, J., Virtanen, M., Pietinen, P., Albanes, D., and Teppo, L. Dietary and serum alpha-tocopherol, beta-carotene and retinol, and risk for colorectal cancer in male smokers. Eur.J.Clin.Nutr. 2002;56(7):615-621.
 • 34483 Schmidt, M. C., Askew, E. W., Roberts, D. E., Prior, R. L., Ensign, W. Y., Jr., and Hesslink, R. E., Jr. Oxidative stress in humans training in a cold, moderate altitude environment and their response to a phytochemical antioxidant supplement. Wilderness.Environ.Med. 2002;13(2):94-105.
 • 34484 No author. MRC/BHF Heart Protection Study of antioxidant vitamin supplementation in 20,536 high-risk individuals: a randomised placebo-controlled trial. Lancet 7-6-2002;360(9326):23-33.
 • 34489 Malila, N., Taylor, P. R., Virtanen, M. J., Korhonen, P., Huttunen, J. K., Albanes, D., and Virtamo, J. Effects of alpha-tocopherol and beta-carotene supplementation on gastric cancer incidence in male smokers (ATBC Study, Finland). Cancer Causes Control 2002;13(7):617-623.
 • 34494 Prince, M. I., Mitchison, H. C., Ashley, D., Burke, D. A., Edwards, N., Bramble, M. G., James, O. F., and Jones, D. E. Oral antioxidant supplementation for fatigue associated with primary biliary cirrhosis: results of a multicentre, randomized, placebo-controlled, cross-over trial. Aliment.Pharmacol.Ther. 2003;17(1):137-143.
 • 34498 Zhu, S., Mason, J., Shi, Y., Hu, Y., Li, R., Wahg, M., Zhou, Y., Jin, G., Xie, Y., Wu, G., Xia, D., Qian, Z., Sohg, H., Zhang, L., Russell, R., and Xiao, S. The effect of folic acid on the development of stomach and other gastrointestinal cancers. Chin Med.J.(Engl.) 2003;116(1):15-19.
 • 34504 Chandra, R. K. Effect of vitamin and trace-element supplementation on immune responses and infection in elderly subjects. Lancet 11-7-1992;340(8828):1124-1127.
 • 34514 Tornwall, M. E., Virtamo, J., Korhonen, P. A., Virtanen, M. J., Albanes, D., and Huttunen, J. K. Postintervention effect of alpha tocopherol and beta carotene on different strokes: a 6-year follow-up of the Alpha Tocopherol, Beta Carotene Cancer Prevention Study. Stroke 2004;35(8):1908-1913.
 • 34522 Goodman, G. E., Thornquist, M. D., Balmes, J., Cullen, M. R., Meyskens, F. L., Jr., Omenn, G. S., Valanis, B., and Williams, J. H., Jr. The Beta-Carotene and Retinol Efficacy Trial: incidence of lung cancer and cardiovascular disease mortality during 6-year follow-up after stopping beta-carotene and retinol supplements. J.Natl.Cancer Inst. 12-1-2004;96(23):1743-1750.
 • 34531 Gritz, D. C., Srinivasan, M., Smith, S. D., Kim, U., Lietman, T. M., Wilkins, J. H., Priyadharshini, B., John, R. K., Aravind, S., Prajna, N. V., Duraisami, Thulasiraj R., and Whitcher, J. P. The Antioxidants in Prevention of Cataracts Study: effects of antioxidant supplements on cataract progression in South India. Br J Ophthalmol. 2006;90(7):847-851.
 • 34535 Coulter, I. D., Hardy, M. L., Morton, S. C., Hilton, L. G., Tu, W., Valentine, D., and Shekelle, P. G. Antioxidants vitamin C and vitamin e for the prevention and treatment of cancer. J Gen.Intern Med 2006;21(7):735-744.
 • 34538 Huang, H. Y., Caballero, B., Chang, S., Alberg, A. J., Semba, R. D., Schneyer, C. R., Wilson, R. F., Cheng, T. Y., Vassy, J., Prokopowicz, G., Barnes, G. J., and Bass, E. B. The efficacy and safety of multivitamin and mineral supplement use to prevent cancer and chronic disease in adults: a systematic review for a National Institutes of Health state-of-the-science conference. Ann.Intern.Med. 9-5-2006;145(5):372-385.
 • 34539 Kamangar, F., Qiao, Y. L., Yu, B., Sun, X. D., Abnet, C. C., Fan, J. H., Mark, S. D., Zhao, P., Dawsey, S. M., and Taylor, P. R. Lung cancer chemoprevention: a randomized, double-blind trial in Linxian, China. Cancer Epidemiol.Biomarkers Prev. 2006;15(8):1562-1564.
 • 34545 Plummer, M., Vivas, J., Lopez, G., Bravo, J. C., Peraza, S., Carillo, E., Cano, E., Castro, D., Andrade, O., Sanchez, V., Garcia, R., Buiatti, E., Aebischer, C., Franceschi, S., Oliver, W., and Munoz, N. Chemoprevention of precancerous gastric lesions with antioxidant vitamin supplementation: a randomized trial in a high-risk population. J.Natl.Cancer Inst. 1-17-2007;99(2):137-146.
 • 34546 Liu, B. A., McGeer, A., McArthur, M. A., Simor, A. E., Aghdassi, E., Davis, L., and Allard, J. P. Effect of multivitamin and mineral supplementation on episodes of infection in nursing home residents: a randomized, placebo-controlled study. J.Am.Geriatr.Soc. 2007;55(1):35-42.
 • 34551 Kubo, A. and Corley, D. A. Meta-analysis of antioxidant intake and the risk of esophageal and gastric cardia adenocarcinoma. Am.J.Gastroenterol. 2007;102(10):2323-2330.
 • 34552 Cook, N. R., Albert, C. M., Gaziano, J. M., Zaharris, E., MacFadyen, J., Danielson, E., Buring, J. E., and Manson, J. E. A randomized factorial trial of vitamins C and E and beta carotene in the secondary prevention of cardiovascular events in women: results from the Women’s Antioxidant Cardiovascular Study. Arch.Intern.Med. 8-13-2007;167(15):1610-1618.
 • 34559 Grieger, J. A., Nowson, C. A., Jarman, H. F., Malon, R., and Ackland, L. M. Multivitamin supplementation improves nutritional status and bone quality in aged care residents. Eur.J.Clin.Nutr. 2009;63(4):558-565.
 • 34560 Christen, W. G., Glynn, R. J., Chew, E. Y., and Buring, J. E. Vitamin E and age-related cataract in a randomized trial of women. Ophthalmology 2008;115(5):822-829.
 • 34564 Evans, J. R. and Henshaw, K. Antioxidant vitamin and mineral supplements for preventing age-related macular degeneration. Cochrane.Database.Syst.Rev. 2008;(1):CD000253.
 • 34567 Gao, J., Gao, X., Li, W., Zhu, Y., and Thompson, P. J. Observational studies on the effect of dietary antioxidants on asthma: a meta-analysis. Respirology. 2008;13(4):528-536.
 • 34569 Bjelakovic, G., Nikolova, D., Gluud, L. L., Simonetti, R. G., and Gluud, C. Antioxidant supplements for prevention of mortality in healthy participants and patients with various diseases. Cochrane.Database.Syst.Rev. 2008;(2):CD007176.
 • 34577 Sesso, H. D., Buring, J. E., Christen, W. G., Kurth, T., Belanger, C., MacFadyen, J., Bubes, V., Manson, J. E., Glynn, R. J., and Gaziano, J. M. Vitamins E and C in the prevention of cardiovascular disease in men: the Physicians’ Health Study II randomized controlled trial. JAMA 11-12-2008;300(18):2123-2133.
 • 34580 Lin, J., Cook, N. R., Albert, C., Zaharris, E., Gaziano, J. M., Van, Denburgh M., Buring, J. E., and Manson, J. E. Vitamins C and E and beta carotene supplementation and cancer risk: a randomized controlled trial. J.Natl.Cancer Inst. 1-7-2009;101(1):14-23.
 • 34581 Bjelakovic, G., Nikolova, D., Simonetti, R. G., and Gluud, C. Systematic review: primary and secondary prevention of gastrointestinal cancers with antioxidant supplements. Aliment.Pharmacol.Ther. 9-15-2008;28(6):689-703.
 • 34584 Garbagnati, F., Cairella, G., De, Martino A., Multari, M., Scognamiglio, U., Venturiero, V., and Paolucci, S. Is antioxidant and n-3 supplementation able to improve functional status in poststroke patients? Results from the Nutristroke Trial. Cerebrovasc.Dis. 2009;27(4):375-383.
 • 34587 Allen, S., Britton, J. R., and Leonardi-Bee, J. A. Association between antioxidant vitamins and asthma outcome measures: systematic review and meta-analysis. Thorax 2009;64(7):610-619.
 • 34588 Song, Y., Cook, N. R., Albert, C. M., Van, Denburgh M., and Manson, J. E. Effects of vitamins C and E and beta-carotene on the risk of type 2 diabetes in women at high risk of cardiovascular disease: a randomized controlled trial. Am.J.Clin.Nutr. 2009;90(2):429-437.
 • 34592 Hercberg, S., Kesse-Guyot, E., Druesne-Pecollo, N., Touvier, M., Favier, A., Latino-Martel, P., Briancon, S., and Galan, P. Incidence of cancers, ischemic cardiovascular diseases and mortality during 5-year follow-up after stopping antioxidant vitamins and minerals supplements: a postintervention follow-up in the SU.VI.MAX Study. Int.J.Cancer 10-15-2010;127(8):1875-1881.
 • 34594 Papaioannou, D., Cooper, K. L., Carroll, C., Hind, D., Squires, H., Tappenden, P., and Logan, R. F. Antioxidants in the chemoprevention of colorectal cancer and colorectal adenomas in the general population: a systematic review and meta-analysis. Colorectal Dis. 2011;13(10):1085-1099.
 • 34596 Cooper, K., Squires, H., Carroll, C., Papaioannou, D., Booth, A., Logan, R. F., Maguire, C., Hind, D., and Tappenden, P. Chemoprevention of colorectal cancer: systematic review and economic evaluation. Health Technol.Assess. 2010;14(32):1-206.
 • 34607 Stratton, J. and Godwin, M. The effect of supplemental vitamins and minerals on the development of prostate cancer: a systematic review and meta-analysis. Fam.Pract. 2011;28(3):243-252.
 • 34608 Bjelakovic, G., Gluud, L. L., Nikolova, D., Bjelakovic, M., Nagorni, A., and Gluud, C. Antioxidant supplements for liver diseases. Cochrane.Database.Syst.Rev. 2011;(3):CD007749.
 • 34609 Myung, S. K., Ju, W., Kim, S. C., and Kim, H. Vitamin or antioxidant intake (or serum level) and risk of cervical neoplasm: a meta-analysis. BJOG. 2011;118(11):1285-1291.
 • 34610 Fulan, H., Changxing, J., Baina, W. Y., Wencui, Z., Chunqing, L., Fan, W., Dandan, L., Dianjun, S., Tong, W., Da, P., and Yashuang, Z. Retinol, vitamins A, C, and E and breast cancer risk: a meta-analysis and meta-regression. Cancer Causes Control 2011;22(10):1383-1396.
 • 34614 Greenberg, E. R., Baron, J. A., Stukel, T. A., Stevens, M. M., Mandel, J. S., Spencer, S. K., Elias, P. M., Lowe, N., Nierenberg, D. W., Bayrd, G., and . A clinical trial of beta carotene to prevent basal-cell and squamous-cell cancers of the skin. The Skin Cancer Prevention Study Group. N.Engl.J.Med. 9-20-1990;323(12):789-795.
 • 34618 Lahner, E., Persechino, S., and Annibale, B. Micronutrients (Other than iron) and Helicobacter pylori infection: a systematic review. Helicobacter. 2012;17(1):1-15.
 • 34619 Galli, F., Battistoni, A., Gambari, R., Pompella, A., Bragonzi, A., Pilolli, F., Iuliano, L., Piroddi, M., Dechecchi, M. C., and Cabrini, G. Oxidative stress and antioxidant therapy in cystic fibrosis. Biochim.Biophys.Acta 2012;1822(5):690-713.
 • 34622 Bjelakovic, G., Nikolova, D., Gluud, L. L., Simonetti, R. G., and Gluud, C. Antioxidant supplements for prevention of mortality in healthy participants and patients with various diseases. Cochrane.Database.Syst.Rev. 2012;3:CD007176.
 • 34625 Evans, J. R. and Lawrenson, J. G. Antioxidant vitamin and mineral supplements for preventing age-related macular degeneration. Cochrane.Database.Syst.Rev. 2012;6:CD000253.
 • 34626 Mathew, M. C., Ervin, A. M., Tao, J., and Davis, R. M. Antioxidant vitamin supplementation for preventing and slowing the progression of age-related cataract. Cochrane.Database.Syst.Rev. 2012;6:CD004567.
 • 34632 Cortes-Jofre, M., Rueda, J. R., Corsini-Munoz, G., Fonseca-Cortes, C., Caraballoso, M., and Bonfill, Cosp, X. Drugs for preventing lung cancer in healthy people. Cochrane.Database.Syst.Rev. 2012;10:CD002141.
 • 34633 Evans, J. R. and Lawrenson, J. G. Antioxidant vitamin and mineral supplements for slowing the progression of age-related macular degeneration. Cochrane.Database.Syst.Rev. 2012;11:CD000254.
 • 34664 No author. The alpha-tocopherol, beta-carotene lung cancer prevention study: design, methods, participant characteristics, and compliance. The ATBC Cancer Prevention Study Group. Ann.Epidemiol. 1994;4(1):1-10.
 • 34666 Li, J. Y., Taylor, P. R., Li, B., Dawsey, S., Wang, G. Q., Ershow, A. G., Guo, W., Liu, S. F., Yang, C. S., Shen, Q., and . Nutrition intervention trials in Linxian, China: multiple vitamin/mineral supplementation, cancer incidence, and disease-specific mortality among adults with esophageal dysplasia. J.Natl.Cancer Inst. 9-15-1993;85(18):1492-1498.
 • 34668 Rapola, J. M., Virtamo, J., Haukka, J. K., Heinonen, O. P., Albanes, D., Taylor, P. R., and Huttunen, J. K. Effect of vitamin E and beta carotene on the incidence of angina pectoris. A randomized, double-blind, controlled trial. JAMA 3-6-1996;275(9):693-698.
 • 34670 Richer, S. Multicenter ophthalmic and nutritional age-related macular degeneration study–part 2: antioxidant intervention and conclusions. J.Am.Optom.Assoc. 1996;67(1):30-49.
 • 34676 Hofstad, B., Almendingen, K., Vatn, M., Andersen, S. N., Owen, R. W., Larsen, S., and Osnes, M. Growth and recurrence of colorectal polyps: a double-blind 3-year intervention with calcium and antioxidants. Digestion 1998;59(2):148-156.
 • 39007 Whelan, A. M., Jurgens, T. M., and Naylor, H. Herbs, vitamins and minerals in the treatment of premenstrual syndrome: a systematic review. Can.J.Clin.Pharmacol. 2009;16(3):e407-e429.
 • 43949 Witte, K. K., Nikitin, N. P., Parker, A. C., von Haehling, S., Volk, H. D., Anker, S. D., Clark, A. L., and Cleland, J. G. The effect of micronutrient supplementation on quality-of-life and left ventricular function in elderly patients with chronic heart failure. Eur Heart J 2005;26(21):2238-2244.
 • 44135 Patel, B. P. and Hamadeh, M. J. Nutritional and exercise-based interventions in the treatment of amyotrophic lateral sclerosis. Clin Nutr. 2009;28(6):604-617.
 • 44208 Sieswerda, E., van Dalen, E. C., Postma, A., Cheuk, D. K., Caron, H. N., and Kremer, L. C. Medical interventions for treating anthracycline-induced symptomatic and asymptomatic cardiotoxicity during and after treatment for childhood cancer. Cochrane Database Syst.Rev. 2011;(9):CD008011.
 • 44280 Lockwood, K., Moesgaard, S., Hanioka, T., and Folkers, K. Apparent partial remission of breast cancer in ‘high risk’ patients supplemented with nutritional antioxidants, essential fatty acids and coenzyme Q10. Mol.Aspects Med 1994;15 Suppl:s231-s240.
 • 45927 Yaffe, K., Clemons, T. E., McBee, W. L., and Lindblad, A. S. Impact of antioxidants, zinc, and copper on cognition in the elderly: a randomized, controlled trial. Neurology 11-9-2004;63(9):1705-1707.
 • 46773 Baldinger, R., Katzberg, H. D., and Weber, M. Treatment for cramps in amyotrophic lateral sclerosis/motor neuron disease. Cochrane.Database.Syst.Rev. 2012;4:CD004157.
 • 49317 Johnson, S. R. Premenstrual syndrome therapy. Clin Obstet.Gynecol. 1998;41(2):405-421.
 • 50124 Ranganathan, L. N. and Ramaratnam, S. Vitamins for epilepsy. Cochrane.Database.Syst.Rev 2005;(2):CD004304.
 • 50486 Debreceni, B. and Debreceni, L. Why do homocysteine-lowering B vitamin and antioxidant E vitamin supplementations appear to be ineffective in the prevention of cardiovascular diseases? Cardiovasc.Ther. 2012;30(4):227-233.
 • 50495 Lazzeroni, M., Gandini, S., Puntoni, M., Bonanni, B., Gennari, A., and Decensi, A. The science behind vitamins and natural compounds for breast cancer prevention. Getting the most prevention out of it. Breast 2011;20 Suppl 3:S36-S41.
 • 50500 Morris, M. C. Nutritional determinants of cognitive aging and dementia. Proc.Nutr.Soc. 2012;71(1):1-13.
 • 50514 Marik, P. E. and Flemmer, M. Do dietary supplements have beneficial health effects in industrialized nations: what is the evidence? JPEN J.Parenter.Enteral Nutr. 2012;36(2):159-168.
 • 50519 Perez, L., Heim, L., Sherzai, A., Jaceldo-Siegl, K., and Sherzai, A. Nutrition and vascular dementia. J.Nutr.Health Aging 2012;16(4):319-324.
 • 50651 Mark, S. D., Wang, W., Fraumeni, J. F., Jr., Li, J. Y., Taylor, P. R., Wang, G. Q., Guo, W., Dawsey, S. M., Li, B., and Blot, W. J. Lowered risks of hypertension and cerebrovascular disease after vitamin/mineral supplementation: the Linxian Nutrition Intervention Trial. Am.J.Epidemiol. 4-1-1996;143(7):658-664.
 • 51312 Li, H., Li, H. Q., Wang, Y., Xu, H. X., Fan, W. T., Wang, M. L., Sun, P. H., and Xie, X. Y. An intervention study to prevent gastric cancer by micro-selenium and large dose of allitridum. Chin Med.J.(Engl.) 2004;117(8):1155-1160.
 • 58384 Safarinejad, M. R., Hosseini, S. Y., and Kolahi, A. A. Comparison of vitamin E and propionyl-L-carnitine, separately or in combination, in patients with early chronic Peyronie’s disease: a double-blind, placebo controlled, randomized study. J Urol. 2007;178(4 Pt 1):1398-1403.
 • 58617 Socha, P., Horvath, A., Vajro, P., Dziechciarz, P., Dhawan, A., and Szajewska, H. Pharmacological interventions for nonalcoholic fatty liver disease in adults and in children: a systematic review. J Pediatr.Gastroenterol.Nutr. 2009;48(5):587-596.
 • 58652 Morris, C. R. and Agin, M. C. Syndrome of allergy, apraxia, and malabsorption: characterization of a neurodevelopmental phenotype that responds to omega 3 and vitamin E supplementation. Altern.Ther Health Med. 2009;15(4):34-43.
 • 60180 Bartlett, H. E. and Eperjesi, F. Effect of lutein and antioxidant dietary supplementation on contrast sensitivity in age-related macular disease: a randomized controlled trial. Eur.J.Clin.Nutr. 2007;61(9):1121-1127.
 • 60244 Piermarocchi, S., Saviano, S., Parisi, V., Tedeschi, M., Panozzo, G., Scarpa, G., Boschi, G., and Lo, Giudice G. Carotenoids in Age-related Maculopathy Italian Study (CARMIS): two-year results of a randomized study. Eur.J.Ophthalmol. 2012;22(2):216-225.
 • 60316 Voorrips, L. E., Goldbohm, R. A., Brants, H. A., van Poppel, G. A., Sturmans, F., Hermus, R. J., and van den Brandt, P. A. A prospective cohort study on antioxidant and folate intake and male lung cancer risk. Cancer Epidemiol.Biomarkers Prev. 2000;9(4):357-365.
 • 60534 Helzlsouer, K. J., Alberg, A. J., Norkus, E. P., Morris, J. S., Hoffman, S. C., and Comstock, G. W. Prospective study of serum micronutrients and ovarian cancer. J Natl.Cancer Inst. 1-3-1996;88(1):32-37.
 • 60547 Nomura, A. M., Stemmermann, G. N., Lee, J., and Craft, N. E. Serum micronutrients and prostate cancer in Japanese Americans in Hawaii. Cancer Epidemiol.Biomarkers Prev. 1997;6(7):487-491.
 • 60555 Dorgan, J. F., Sowell, A., Swanson, C. A., Potischman, N., Miller, R., Schussler, N., and Stephenson, H. E., Jr. Relationships of serum carotenoids, retinol, alpha-tocopherol, and selenium with breast cancer risk: results from a prospective study in Columbia, Missouri (United States). Cancer Causes Control 1998;9(1):89-97.
 • 61392 Stewart, S., Prince, M., Bassendine, M., Hudson, M., James, O., Jones, D., Record, C., and Day, C. P. A randomized trial of antioxidant therapy alone or with corticosteroids in acute alcoholic hepatitis. J Hepatol. 2007;47(2):277-283.
 • 63244 Loguercio C, Andreone P, Brisc C, et al. Silybin combined with phosphatidylcholine and vitamin E in patients with nonalcoholic fatty liver disease: a randomized controlled trial. Free Radic Biol Med 2012;52(9):1658-65.
 • 63374 Albanes, D., Malila, N., Taylor, P. R., Huttunen, J. K., Virtamo, J., Edwards, B. K., Rautalahti, M., Hartman, A. M., Barrett, M. J., Pietinen, P., Hartman, T. J., Sipponen, P., Lewin, K., Teerenhovi, L., Hietanen, P., Tangrea, J. A., Virtanen, M., and Heinonen, O. P. Effects of supplemental alpha-tocopherol and beta-carotene on colorectal cancer: results from a controlled trial (Finland). Cancer Causes Control 2000;11(3):197-205.
 • 63382 Blot, W. J. Preventing cancer by disrupting progression of precancerous lesions. J Natl.Cancer Inst. 12-6-2000;92(23):1868-1869.
 • 63384 Virtamo, J., Edwards, B. K., Virtanen, M., Taylor, P. R., Malila, N., Albanes, D., Huttunen, J. K., Hartman, A. M., Hietanen, P., Maenpaa, H., Koss, L., Nordling, S., and Heinonen, O. P. Effects of supplemental alpha-tocopherol and beta-carotene on urinary tract cancer: incidence and mortality in a controlled trial (Finland). Cancer Causes Control 2000;11(10):933-939.
 • 63549 Poulter, J. M., White, W. F., and Dickerson, J. W. Ascorbic acid supplementation and five year survival rates in women with early breast cancer. Acta Vitaminol.Enzymol. 1984;6(3):175-182.
 • 63558 Bussey, H. J., DeCosse, J. J., Deschner, E. E., Eyers, A. A., Lesser, M. L., Morson, B. C., Ritchie, S. M., Thomson, J. P., and Wadsworth, J. A randomized trial of ascorbic acid in polyposis coli. Cancer 10-1-1982;50(7):1434-1439.
 • 63562 Blot, W. J., Li, J. Y., Taylor, P. R., Guo, W., Dawsey, S. M., and Li, B. The Linxian trials: mortality rates by vitamin-mineral intervention group. Am J Clin Nutr 1995;62(6 Suppl):1424S-1426S.
 • 63572 Li, B., Taylor, P. R., Li, J. Y., Dawsey, S. M., Wang, W., Tangrea, J. A., Liu, B. Q., Ershow, A. G., Zheng, S. F., Fraumeni, J. F., Jr., and . Linxian nutrition intervention trials. Design, methods, participant characteristics, and compliance. Ann Epidemiol. 1993;3(6):577-585.
 • 63576 Taylor, P. R., Li, B., Dawsey, S. M., Li, J. Y., Yang, C. S., Guo, W., and Blot, W. J. Prevention of esophageal cancer: the nutrition intervention trials in Linxian, China. Linxian Nutrition Intervention Trials Study Group. Cancer Res 4-1-1994;54(7 Suppl):2029s-2031s.
 • 63580 Lamm, D. L., Riggs, D. R., Shriver, J. S., vanGilder, P. F., Rach, J. F., and DeHaven, J. I. Megadose vitamins in bladder cancer: a double-blind clinical trial. J Urol 1994;151(1):21-26.
 • 63583 Cahill, R. J., O’Sullivan, K. R., Mathias, P. M., Beattie, S., Hamilton, H., and O’Morain, C. Effects of vitamin antioxidant supplementation on cell kinetics of patients with adenomatous polyps. Gut 1993;34(7):963-967.
 • 63598 Gogos, C. A., Ginopoulos, P., Salsa, B., Apostolidou, E., Zoumbos, N. C., and Kalfarentzos, F. Dietary omega-3 polyunsaturated fatty acids plus vitamin E restore immunodeficiency and prolong survival for severely ill patients with generalized malignancy: a randomized control trial. Cancer 1-15-1998;82(2):395-402.
 • 66131 Rosselli, J. L., Thacker, S. M., Karpinski, J. P., and Petkewicz, K. A. Treatment of IgA nephropathy: an update. Ann.Pharmacother. 2011;45(10):1284-1296.
 • 66140 Trikalinos, T. A., Moorthy, D., Chung, M., Yu, W. W., Lee, J., Lichtenstein, A. H., and Lau, J. Concordance of randomized and nonrandomized studies was unrelated to translational patterns of two nutrient-disease associations. J.Clin.Epidemiol. 2012;65(1):16-29.
 • 66151 Bath-Hextall, F. J., Jenkinson, C., Humphreys, R., and Williams, H. C. Dietary supplements for established atopic eczema. Cochrane.Database.Syst.Rev. 2012;2:CD005205.
 • 69768 Law, M. R. and Morris, J. K. By how much does fruit and vegetable consumption reduce the risk of ischaemic heart disease? Eur J Clin Nutr 1998;52(8):549-556.
 • 71433 Ciliberto, H., Ciliberto, M., Briend, A., Ashorn, P., Bier, D., and Manary, M. Antioxidant supplementation for the prevention of kwashiorkor in Malawian children: randomised, double blind, placebo controlled trial. BMJ 5-14-2005;330(7500):1109.
 • 71487 Odigwe, C. C., Smedslund, G., Ejemot-Nwadiaro, R. I., Anyanechi, C. C., and Krawinkel, M. B. Supplementary vitamin E, selenium, cysteine and riboflavin for preventing kwashiorkor in preschool children in developing countries. Cochrane.Database.Syst.Rev. 2010;(4):CD008147.
 • 71501 Munoz, N., Wahrendorf, J., Bang, L. J., Crespi, M., Thurnham, D. I., Day, N. E., Ji, Z. H., Grassi, A., Yan, L. W., Lin, L. G., and . No effect of riboflavine, retinol, and zinc on prevalence of precancerous lesions of oesophagus. Randomised double-blind intervention study in high-risk population of China. Lancet 7-20-1985;2(8447):111-114.
 • 74282 Pfeiffer, J. M., Askew, E. W., Roberts, D. E., Wood, S. M., Benson, J. E., Johnson, S. C., and Freedman, M. S. Effect of antioxidant supplementation on urine and blood markers of oxidative stress during extended moderate-altitude training. Wilderness.Environ.Med 1999;10(2):66-74.
 • 74283 Chao, W. H., Askew, E. W., Roberts, D. E., Wood, S. M., and Perkins, J. B. Oxidative stress in humans during work at moderate altitude. J Nutr. 1999;129(11):2009-2012.
 • 74333 Allsup, S. J., Shenkin, A., Gosney, M. A., Taylor, S., Taylor, W., Hammond, M., and Zambon, M. C. Can a short period of micronutrient supplementation in older institutionalized people improve response to influenza vaccine? A randomized, controlled trial. J Am.Geriatr.Soc. 2004;52(1):20-24.
 • 74377 Groenbaek, K., Friis, H., Hansen, M., Ring-Larsen, H., and Krarup, H. B. The effect of antioxidant supplementation on hepatitis C viral load, transaminases and oxidative status: a randomized trial among chronic hepatitis C virus-infected patients. Eur J Gastroenterol Hepatol 2006;18(9):985-989.
 • 74388 Singh, U., Otvos, J., Dasgupta, A., de Lemos, J. A., Devaraj, S., and Jialal, I. High-dose alpha-tocopherol therapy does not affect HDL subfractions in patients with coronary artery disease on statin therapy. Clin Chem 2007;53(3):525-528.
 • 74389 Yu, S. Y., Zhu, Y. J., Li, W. G., Huang, Q. S., Huang, C. Z., Zhang, Q. N., and Hou, C. A preliminary report on the intervention trials of primary liver cancer in high-risk populations with nutritional supplementation of selenium in China. Biol.Trace Elem.Res. 1991;29(3):289-294.
 • 74456 Fairris, G. M., Perkins, P. J., Lloyd, B., Hinks, L., and Clayton, B. E. The effect on atopic dermatitis of supplementation with selenium and vitamin E. Acta Derm.Venereol. 1989;69(4):359-362.
 • 77108 Gaby, A. R. Natural approaches to epilepsy. Altern.Med Rev. 2007;12(1):9-24.
 • 82200 Bohlke, K., Spiegelman, D., Trichopoulou, A., Katsouyanni, K., and Trichopoulos, D. Vitamins A, C and E and the risk of breast cancer: results from a case-control study in Greece. Br.J Cancer 1999;79(1):23-29.
 • 82204 Look, M. P., Gerard, A., Rao, G. S., Sudhop, T., Fischer, H. P., Sauerbruch, T., and Spengler, U. Interferon/antioxidant combination therapy for chronic hepatitis C–a controlled pilot trial. Antiviral Res 1999;43(2):113-122.
 • 82208 Ideo, G., Bellobuono, A., Tempini, S., Mondazzi, L., Airoldi, A., Benetti, G., Bissoli, F., Cestari, C., Colombo, E., Del, Poggio P., Fracassetti, O., Lazzaroni, S., Marelli, A., Paris, B., Prada, A., Rainer, E., and Roffi, L. Antioxidant drugs combined with alpha-interferon in chronic hepatitis C not responsive to alpha-interferon alone: a randomized, multicentre study. Eur J Gastroenterol Hepatol. 1999;11(11):1203-1207.
 • 82240 Moorman, P. G., Ricciuti, M. F., Millikan, R. C., and Newman, B. Vitamin supplement use and breast cancer in a North Carolina population. Public Health Nutr 2001;4(3):821-827.
 • 82267 MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol lowering with simvastatin in 20,536 high-risk individuals: a randomised placebo-controlled trial. Lancet 7-6-2002;360(9326):7-22.
 • 82302 Gueguen, S., Pirollet, P., Leroy, P., Guilland, J. C., Arnaud, J., Paille, F., Siest, G., Visvikis, S., Hercberg, S., and Herbeth, B. Changes in serum retinol, alpha-tocopherol, vitamin C, carotenoids, xinc and selenium after micronutrient supplementation during alcohol rehabilitation. J.Am.Coll.Nutr. 2003;22(4):303-310.
 • 82318 Mezey, E., Potter, J. J., Rennie-Tankersley, L., Caballeria, J., and Pares, A. A randomized placebo controlled trial of vitamin E for alcoholic hepatitis. J Hepatol. 2004;40(1):40-46.
 • 82323 Takagi, H., Kakizaki, S., Sohara, N., Sato, K., Tsukioka, G., Tago, Y., Konaka, K., Kabeya, K., Kaneko, M., Takayama, H., Hashimoto, Y., Yamada, T., Takahashi, H., Shimojo, H., Nagamine, T., and Mori, M. Pilot clinical trial of the use of alpha-tocopherol for the prevention of hepatocellular carcinoma in patients with liver cirrhosis. Int J Vitam Nutr Res 2003;73(6):411-415.
 • 82346 Saeian, K., Bajaj, J. S., Franco, J., Knox, J. F., Daniel, J., Peine, C., McKee, D., Varma, R. R., and Ho, S. High-dose vitamin E supplementation does not diminish ribavirin-associated haemolysis in hepatitis C treatment with combination standard alpha-interferon and ribavirin. Aliment.Pharmacol.Ther 11-15-2004;20(10):1189-1193.
 • 82364 Avenell, A., Campbell, M. K., Cook, J. A., Hannaford, P. C., Kilonzo, M. M., McNeill, G., Milne, A. C., Ramsay, C. R., Seymour, D. G., Stephen, A. I., and Vale, L. D. Effect of multivitamin and multimineral supplements on morbidity from infections in older people (MAVIS trial): pragmatic, randomised, double blind, placebo controlled trial. BMJ 8-6-2005;331(7512):324-329.
 • 82396 Hino, K., Murakami, Y., Nagai, A., Kitase, A., Hara, Y., Furutani, T., Ren, F., Yamaguchi, Y., Yutoku, K., Yamashita, S., Okuda, M., Okita, M., and Okita, K. Alpha-tocopherol [corrected] and ascorbic acid attenuates the ribavirin [corrected] induced decrease of eicosapentaenoic acid in erythrocyte membrane in chronic hepatitis C patients. J Gastroenterol Hepatol. 2006;21(8):1269-1275.
 • 82414 Canter, P. H., Wider, B., and Ernst, E. The antioxidant vitamins A, C, E and selenium in the treatment of arthritis: a systematic review of randomized clinical trials. Rheumatology.(Oxford) 2007;46(8):1223-1233.
 • 82428 Gabbay, E., Zigmond, E., Pappo, O., Hemed, N., Rowe, M., Zabrecky, G., Cohen, R., and Ilan, Y. Antioxidant therapy for chronic hepatitis C after failure of interferon: results of phase II randomized, double-blind placebo controlled clinical trial. World J Gastroenterol 10-28-2007;13(40):5317-5323.
 • 82447 Maraini, G., Williams, S. L., Sperduto, R. D., Ferris, F., Milton, R. C., Clemons, T. E., Rosmini, F., and Ferrigno, L. A randomized, double-masked, placebo-controlled clinical trial of multivitamin supplementation for age-related lens opacities. Clinical trial of nutritional supplements and age-related cataract report no. 3. Ophthalmology 2008;115(4):599-607.
 • 82455 Penn, N. D., Purkins, L., Kelleher, J., Heatley, R. V., Mascie-Taylor, B. H., and Belfield, P. W. The effect of dietary supplementation with vitamins A, C and E on cell-mediated immune function in elderly long-stay patients: a randomized controlled trial. Age Ageing 1991;20(3):169-174.
 • 82516 Agte, V. and Tarwadi, K. The importance of nutrition in the prevention of ocular disease with special reference to cataract. Ophthalmic Res 2010;44(3):166-172.
 • 82594 Verreault, R., Chu, J., Mandelson, M., and Shy, K. A case-control study of diet and invasive cervical cancer. Int J Cancer 6-15-1989;43(6):1050-1054.
 • 82653 Pike, J. and Chandra, R. K. Effect of vitamin and trace element supplementation on immune indices in healthy elderly. Int J Vitam Nutr Res 1995;65(2):117-121.
 • 82664 de la Maza, M. P., Petermann, M., Bunout, D., and Hirsch, S. Effects of long-term vitamin E supplementation in alcoholic cirrhotics. J Am Coll Nutr 1995;14(2):192-196.
 • 82687 Butcher, G. P., Rhodes, J. M., Walker, R., Krasner, N., and Jackson, M. J. The effect of antioxidant supplementation on a serum marker of free radical activity and abnormal serum biochemistry in alcoholic patients admitted for detoxification. J Hepatol. 1993;19(1):105-109.
 • 82699 Negri, E., La, Vecchia C., Franceschi, S., D’Avanzo, B., Talamini, R., Parpinel, M., Ferraroni, M., Filiberti, R., Montella, M., Falcini, F., Conti, E., and Decarli, A. Intake of selected micronutrients and the risk of breast cancer. Int J Cancer 1-17-1996;65(2):140-144.
 • 82721 Verhoeven, D. T., Assen, N., Goldbohm, R. A., Dorant, E., van, ’t, V, Sturmans, F., Hermus, R. J., and Van den Brandt, P. A. Vitamins C and E, retinol, beta-carotene and dietary fibre in relation to breast cancer risk: a prospective cohort study. Br.J Cancer 1997;75(1):149-155.
 • 82729 Yu, S. Y., Zhu, Y. J., and Li, W. G. Protective role of selenium against hepatitis B virus and primary liver cancer in Qidong. Biol Trace Elem.Res 1997;56(1):117-124.
 • 82748 von, Herbay A., Stahl, W., Niederau, C., and Sies, H. Vitamin E improves the aminotransferase status of patients suffering from viral hepatitis C: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Free Radic.Res 1997;27(6):599-605.
 • 82826 Fang, J. C., Kinlay, S., Beltrame, J., Hikiti, H., Wainstein, M., Behrendt, D., Suh, J., Frei, B., Mudge, G. H., Selwyn, A. P., and Ganz, P. Effect of vitamins C and E on progression of transplant-associated arteriosclerosis: a randomised trial. Lancet 3-30-2002;359(9312):1108-1113.
 • 82831 Hodis, H. N., Mack, W. J., LaBree, L., Mahrer, P. R., Sevanian, A., Liu, C. R., Liu, C. H., Hwang, J., Selzer, R. H., and Azen, S. P. Alpha-tocopherol supplementation in healthy individuals reduces low-density lipoprotein oxidation but not atherosclerosis: the Vitamin E Atherosclerosis Prevention Study (VEAPS). Circulation 9-17-2002;106(12):1453-1459.
 • 82850 Zureik, M., Galan, P., Bertrais, S., Mennen, L., Czernichow, S., Blacher, J., Ducimetiere, P., and Hercberg, S. Effects of long-term daily low-dose supplementation with antioxidant vitamins and minerals on structure and function of large arteries. Arterioscler.Thromb.Vasc.Biol. 2004;24(8):1485-1491.
 • 82853 DeMaio, S. J., King, S. B., III, Lembo, N. J., Roubin, G. S., Hearn, J. A., Bhagavan, H. N., and Sgoutas, D. S. Vitamin E supplementation, plasma lipids and incidence of restenosis after percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA). J Am.Coll.Nutr 1992;11(1):68-73.
 • 83046 Dror, D. K. and Allen, L. H. Interventions with vitamins B6, B12 and C in pregnancy. Paediatr.Perinat.Epidemiol. 2012;26 Suppl 1:55-74.
 • 83050 Myung, S. K., Ju, W., Cho, B., Oh, S. W., Park, S. M., Koo, B. K., and Park, B. J. Efficacy of vitamin and antioxidant supplements in prevention of cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 2013;346:f10.
 • 83124 de Valk, H. W., Hardus, P. L., van Rijn, H. J., and Erkelens, D. W. Plasma magnesium concentration and progression of retinopathy. Diabetes Care 1999;22(5):864-865.
 • 83132 Marchioli, R. Antioxidant vitamins and prevention of cardiovascular disease: laboratory, epidemiological and clinical trial data. Pharmacol.Res 1999;40(3):227-238.
 • 83133 Garrett, S. K., McNeil, J. J., Silagy, C., Sinclair, M., Thomas, A. P., Robman, L. P., McCarty, C. A., Tikellis, G., and Taylor, H. R. Methodology of the VECAT study: vitamin E intervention in cataract and age-related maculopathy. Ophthalmic Epidemiol. 1999;6(3):195-208.
 • 83152 Ekstrom, A. M., Serafini, M., Nyren, O., Hansson, L. E., Ye, W., and Wolk, A. Dietary antioxidant intake and the risk of cardia cancer and noncardia cancer of the intestinal and diffuse types: a population-based case-control study in Sweden. Int J Cancer 7-1-2000;87(1):133-140.
 • 83155 Cheng, K. K., Sharp, L., McKinney, P. A., Logan, R. F., Chilvers, C. E., Cook-Mozaffari, P., Ahmed, A., and Day, N. E. A case-control study of oesophageal adenocarcinoma in women: a preventable disease. Br J Cancer 2000;83(1):127-132.
 • 83157 Huang, H. Y., Helzlsouer, K. J., and Appel, L. J. The effects of vitamin C and vitamin E on oxidative DNA damage: results from a randomized controlled trial. Cancer Epidemiol.Biomarkers Prev. 2000;9(7):647-652.
 • 83158 Terry, P., Lagergren, J., Ye, W., Nyren, O., and Wolk, A. Antioxidants and cancers of the esophagus and gastric cardia. Int J Cancer 9-1-2000;87(5):750-754.
 • 83179 Kontush, A., Mann, U., Arlt, S., Ujeyl, A., Luhrs, C., Muller-Thomsen, T., and Beisiegel, U. Influence of vitamin E and C supplementation on lipoprotein oxidation in patients with Alzheimer’s disease. Free Radic.Biol.Med 8-1-2001;31(3):345-354.
 • 83180 Desnuelle, C., Dib, M., Garrel, C., and Favier, A. A double-blind, placebo-controlled randomized clinical trial of alpha-tocopherol (vitamin E) in the treatment of amyotrophic lateral sclerosis. ALS riluzole-tocopherol Study Group. Amyotroph.Lateral.Scler.Other Motor Neuron Disord. 2001;2(1):9-18.
 • 83182 de Waart, F. G., Kok, F. J., Smilde, T. J., Hijmans, A., Wollersheim, H., and Stalenhoef, A. F. Effect of glutathione S-transferase M1 genotype on progression of atherosclerosis in lifelong male smokers. Atherosclerosis 2001;158(1):227-231.
 • 83188 Li, W., Zhu, Y., Yan, X., Zhang, Q., Li, X., Ni, Z., Shen, Z., Yao, H., and Zhu, J. [The prevention of primary liver cancer by selenium in high risk populations]. Zhonghua Yu Fang Yi.Xue.Za Zhi. 2000;34(6):336-338.
 • 83194 Asplund, K. Antioxidant vitamins in the prevention of cardiovascular disease: a systematic review. J Intern.Med 2002;251(5):372-392.
 • 83197 Engelhart, M. J., Geerlings, M. I., Ruitenberg, A., van Swieten, J. C., Hofman, A., Witteman, J. C., and Breteler, M. M. Dietary intake of antioxidants and risk of Alzheimer disease. JAMA 6-26-2002;287(24):3223-3229.
 • 83198 Morris, M. C., Evans, D. A., Bienias, J. L., Tangney, C. C., Bennett, D. A., Aggarwal, N., Wilson, R. S., and Scherr, P. A. Dietary intake of antioxidant nutrients and the risk of incident Alzheimer disease in a biracial community study. JAMA 6-26-2002;287(24):3230-3237.
 • 83200 Taylor, H. R., Tikellis, G., Robman, L. D., McCarty, C. A., and McNeil, J. J. Vitamin E supplementation and macular degeneration: randomised controlled trial. BMJ 7-6-2002;325(7354):11.
 • 83204 White, K. L., Chalmers, D. M., Martin, I. G., Everett, S. M., Neville, P. M., Naylor, G., Sutcliffe, A. E., Dixon, M. F., Turner, P. C., and Schorah, C. J. Dietary antioxidants and DNA damage in patients on long-term acid-suppression therapy: a randomized controlled study. Br J Nutr 2002;88(3):265-271.
 • 83206 Chen, H., Tucker, K. L., Graubard, B. I., Heineman, E. F., Markin, R. S., Potischman, N. A., Russell, R. M., Weisenburger, D. D., and Ward, M. H. Nutrient intakes and adenocarcinoma of the esophagus and distal stomach. Nutr Cancer 2002;42(1):33-40.
 • 83209 Bollschweiler, E., Wolfgarten, E., Nowroth, T., Rosendahl, U., Monig, S. P., and Holscher, A. H. Vitamin intake and risk of subtypes of esophageal cancer in Germany. J Cancer Res Clin Oncol 2002;128(10):575-580.
 • 83220 Collins, E. G., Edwin, Langbein W., Orebaugh, C., Bammert, C., Hanson, K., Reda, D., Edwards, L. C., and Littooy, F. N. PoleStriding exercise and vitamin E for management of peripheral vascular disease. Med Sci Sports Exerc. 2003;35(3):384-393.
 • 83225 Grodstein, F., Chen, J., and Willett, W. C. High-dose antioxidant supplements and cognitive function in community-dwelling elderly women. Am.J Clin.Nutr 2003;77(4):975-984.
 • 83237 Millen, A. E., Gruber, M., Klein, R., Klein, B. E., Palta, M., and Mares, J. A. Relations of serum ascorbic acid and alpha-tocopherol to diabetic retinopathy in the Third National Health and Nutrition Examination Survey. Am.J Epidemiol. 8-1-2003;158(3):225-233.
 • 83248 Sinclair, A. J., Girling, A. J., Gray, L., Lunec, J., and Barnett, A. H. An investigation of the relationship between free radical activity and vitamin C metabolism in elderly diabetic subjects with retinopathy. Gerontology 1992;38(5):268-274.
 • 83260 McNeil, J. J., Robman, L., Tikellis, G., Sinclair, M. I., McCarty, C. A., and Taylor, H. R. Vitamin E supplementation and cataract: randomized controlled trial. Ophthalmology 2004;111(1):75-84.
 • 83268 Millen, A. E., Klein, R., Folsom, A. R., Stevens, J., Palta, M., and Mares, J. A. Relation between intake of vitamins C and E and risk of diabetic retinopathy in the Atherosclerosis Risk in Communities Study. Am.J Clin.Nutr 2004;79(5):865-873.
 • 83269 Laurin, D., Masaki, K. H., Foley, D. J., White, L. R., and Launer, L. J. Midlife dietary intake of antioxidants and risk of late-life incident dementia: the Honolulu-Asia Aging Study. Am.J.Epidemiol. 5-15-2004;159(10):959-967.
 • 83271 Clemons, T. E., Kurinij, N., and Sperduto, R. D. Associations of mortality with ocular disorders and an intervention of high-dose antioxidants and zinc in the Age-Related Eye Disease Study: AREDS Report No. 13. Arch.Ophthalmol. 2004;122(5):716-726.
 • 83276 Manuel, Y. Keenoy, Vinckx, M., Vertommen, J., Van, Gaal L., and De, Leeuw, I. Impact of Vitamin E supplementation on lipoprotein peroxidation and composition in Type 1 diabetic patients treated with Atorvastatin. Atherosclerosis 2004;175(2):369-376.
 • 83287 Graf, M., Ecker, D., Horowski, R., Kramer, B., Riederer, P., Gerlach, M., Hager, C., Ludolph, A. C., Becker, G., Osterhage, J., Jost, W. H., Schrank, B., Stein, C., Kostopulos, P., Lubik, S., Wekwerth, K., Dengler, R., Troeger, M., Wuerz, A., Hoge, A., Schrader, C., Schimke, N., Krampfl, K., Petri, S., Zierz, S., Eger, K., Neudecker, S., Traufeller, K., Sievert, M., Neundorfer, B., and Hecht, M. High dose vitamin E therapy in amyotrophic lateral sclerosis as add-on therapy to riluzole: results of a placebo-controlled double-blind study. J Neural Transm. 2005;112(5):649-660.
 • 83288 Manders, M., de Groot, L. C., van Staveren, W. A., Wouters-Wesseling, W., Mulders, A. J., Schols, J. M., and Hoefnagels, W. H. Effectiveness of nutritional supplements on cognitive functioning in elderly persons: a systematic review. J Gerontol.A Biol.Sci Med Sci 2004;59(10):1041-1049.
 • 83297 Marras, C., McDermott, M. P., Rochon, P. A., Tanner, C. M., Naglie, G., Rudolph, A., and Lang, A. E. Survival in Parkinson disease: thirteen-year follow-up of the DATATOP cohort. Neurology 1-11-2005;64(1):87-93.
 • 83298 Mooney, L. A., Madsen, A. M., Tang, D., Orjuela, M. A., Tsai, W. Y., Garduno, E. R., and Perera, F. P. Antioxidant vitamin supplementation reduces benzo(a)pyrene-DNA adducts and potential cancer risk in female smokers. Cancer Epidemiol.Biomarkers Prev. 2005;14(1):237-242.
 • 83299 Pathak, A. K., Bhutani, M., Guleria, R., Bal, S., Mohan, A., Mohanti, B. K., Sharma, A., Pathak, R., Bhardwaj, N. K., Prasad, K. N., and Kochupillai, V. Chemotherapy alone vs. chemotherapy plus high dose multiple antioxidants in patients with advanced non small cell lung cancer. J Am.Coll.Nutr 2005;24(1):16-21.
 • 83302 Tam, L. S., Li, E. K., Leung, V. Y., Griffith, J. F., Benzie, I. F., Lim, P. L., Whitney, B., Lee, V. W., Lee, K. K., Thomas, G. N., and Tomlinson, B. Effects of vitamins C and E on oxidative stress markers and endothelial function in patients with systemic lupus erythematosus: a double blind, placebo controlled pilot study. J Rheumatol. 2005;32(2):275-282.
 • 83304 Beazley, D., Ahokas, R., Livingston, J., Griggs, M., and Sibai, B. M. Vitamin C and E supplementation in women at high risk for preeclampsia: a double-blind, placebo-controlled trial. Am.J Obstet Gynecol. 2005;192(2):520-521.
 • 83311 Maxwell, C. J., Hicks, M. S., Hogan, D. B., Basran, J., and Ebly, E. M. Supplemental use of antioxidant vitamins and subsequent risk of cognitive decline and dementia. Dement.Geriatr.Cogn Disord. 2005;20(1):45-51.
 • 83312 Rumbold, A. and Crowther, C. A. Vitamin E supplementation in pregnancy. Cochrane.Database.Syst.Rev 2005;(2):CD004069.
 • 83333 Nouraie, M., Pietinen, P., Kamangar, F., Dawsey, S. M., Abnet, C. C., Albanes, D., Virtamo, J., and Taylor, P. R. Fruits, vegetables, and antioxidants and risk of gastric cancer among male smokers. Cancer Epidemiol.Biomarkers Prev. 2005;14(9):2087-2092.
 • 83337 Czernichow, S., Bertrais, S., Blacher, J., Galan, P., Briancon, S., Favier, A., Safar, M., and Hercberg, S. Effect of supplementation with antioxidants upon long-term risk of hypertension in the SU.VI.MAX study: association with plasma antioxidant levels. J Hypertens. 2005;23(11):2013-2018.
 • 83339 Boothby, L. A. and Doering, P. L. Vitamin C and vitamin E for Alzheimer’s disease. Ann.Pharmacother. 2005;39(12):2073-2080.
 • 83348 Clarke, M. W., Ward, N. C., Wu, J. H., Hodgson, J. M., Puddey, I. B., and Croft, K. D. Supplementation with mixed tocopherols increases serum and blood cell gamma-tocopherol but does not alter biomarkers of platelet activation in subjects with type 2 diabetes. Am.J Clin.Nutr 2006;83(1):95-102.
 • 83356 Poston, L., Briley, A. L., Seed, P. T., Kelly, F. J., and Shennan, A. H. Vitamin C and vitamin E in pregnant women at risk for pre-eclampsia (VIP trial): randomised placebo-controlled trial. Lancet 4-8-2006;367(9517):1145-1154.
 • 83357 Rumbold, A. R., Crowther, C. A., Haslam, R. R., Dekker, G. A., and Robinson, J. S. Vitamins C and E and the risks of preeclampsia and perinatal complications. N.Engl.J Med 4-27-2006;354(17):1796-1806.
 • 83360 Riemersma, R. A., Wood, D. A., Macintyre, C. C., Elton, R. A., Gey, K. F., and Oliver, M. F. Risk of angina pectoris and plasma concentrations of vitamins A, C, and E and carotene. Lancet 1-5-1991;337(8732):1-5.
 • 83383 Polyzos, N. P., Mauri, D., Tsappi, M., Tzioras, S., Kamposioras, K., Cortinovis, I., and Casazza, G. Combined vitamin C and E supplementation during pregnancy for preeclampsia prevention: a systematic review. Obstet Gynecol.Surv. 2007;62(3):202-206.
 • 83399 Sharma, A., Dabla, S., Agrawal, R. P., Barjatya, H., Kochar, D. K., and Kothari, R. P. Serum magnesium: an early predictor of course and complications of diabetes mellitus. J Indian Med Assoc. 2007;105(1):16, 18, 20.
 • 83406 Walter, R. M., Jr., Uriu-Hare, J. Y., Olin, K. L., Oster, M. H., Anawalt, B. D., Critchfield, J. W., and Keen, C. L. Copper, zinc, manganese, and magnesium status and complications of diabetes mellitus. Diabetes Care 1991;14(11):1050-1056.
 • 83409 Spinnato, J. A., Freire, S., Pinto E Silva JL, Cunha Rudge, M. V., Martins-Costa, S., Koch, M. A., Goco, N., Santos, Cde B., Cecatti, J. G., Costa, R., Ramos, J. G., Moss, N., and Sibai, B. M. Antioxidant therapy to prevent preeclampsia: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol. 2007;110(6):1311-1318.
 • 83416 Hemila, H. and Kaprio, J. Vitamin E supplementation may transiently increase tuberculosis risk in males who smoke heavily and have high dietary vitamin C intake. Br J Nutr 2008;100(4):896-902.
 • 83435 Villar, J., Purwar, M., Merialdi, M., Zavaleta, N., Thi Nhu, Ngoc N., Anthony, J., De, Greeff A., Poston, L., and Shennan, A. World Health Organisation multicentre randomised trial of supplementation with vitamins C and E among pregnant women at high risk for pre-eclampsia in populations of low nutritional status from developing countries. BJOG. 2009;116(6):780-788.
 • 83450 Rahimi, R., Nikfar, S., Rezaie, A., and Abdollahi, M. A meta-analysis on the efficacy and safety of combined vitamin C and E supplementation in preeclamptic women. Hypertens.Pregnancy. 2009;28(4):417-434.
 • 83451 Gey, K. F., Puska, P., Jordan, P., and Moser, U. K. Inverse correlation between plasma vitamin E and mortality from ischemic heart disease in cross-cultural epidemiology. Am.J Clin.Nutr 1991;53(1 Suppl):326S-334S.
 • 83452 Lee, C. T., Gayton, E. L., Beulens, J. W., Flanagan, D. W., and Adler, A. I. Micronutrients and diabetic retinopathy a systematic review. Ophthalmology 2010;117(1):71-78.
 • 83454 Xu, H., Perez-Cuevas, R., Xiong, X., Reyes, H., Roy, C., Julien, P., Smith, G., von, Dadelszen P., Leduc, L., Audibert, F., Moutquin, J. M., Piedboeuf, B., Shatenstein, B., Parra-Cabrera, S., Choquette, P., Winsor, S., Wood, S., Benjamin, A., Walker, M., Helewa, M., Dube, J., Tawagi, G., Seaward, G., Ohlsson, A., Magee, L. A., Olatunbosun, F., Gratton, R., Shear, R., Demianczuk, N., Collet, J. P., Wei, S., and Fraser, W. D. An international trial of antioxidants in the prevention of preeclampsia (INTAPP). Am.J Obstet Gynecol. 2010;202(3):239.
 • 83455 Roberts, J. M., Myatt, L., Spong, C. Y., Thom, E. A., Hauth, J. C., Leveno, K. J., Pearson, G. D., Wapner, R. J., Varner, M. W., Thorp, J. M., Jr., Mercer, B. M., Peaceman, A. M., Ramin, S. M., Carpenter, M. W., Samuels, P., Sciscione, A., Harper, M., Smith, W. J., Saade, G., Sorokin, Y., and Anderson, G. B. Vitamins C and E to prevent complications of pregnancy-associated hypertension. N.Engl.J Med 4-8-2010;362(14):1282-1291.
 • 83460 McCance, D. R., Holmes, V. A., Maresh, M. J., Patterson, C. C., Walker, J. D., Pearson, D. W., and Young, I. S. Vitamins C and E for prevention of pre-eclampsia in women with type 1 diabetes (DAPIT): a randomised placebo-controlled trial. Lancet 7-24-2010;376(9737):259-266.
 • 83468 Riemersma, R. A., Oliver, M., Elton, R. A., Alfthan, G., Vartiainen, E., Salo, M., Rubba, P., Mancini, M., Georgi, H., Vuilleumier, J. P., and . Plasma antioxidants and coronary heart disease: vitamins C and E, and selenium. Eur.J Clin.Nutr 1990;44(2):143-150.
 • 83470 Cuerda, C., Luengo, L. M., Valero, M. A., Vidal, A., Burgos, R., Calvo, F. L., and Martinez, C. [Antioxidants and diabetes mellitus: review of the evidence]. Nutr Hosp. 2011;26(1):68-78.
 • 83472 Conde-Agudelo, A., Romero, R., Kusanovic, J. P., and Hassan, S. S. Supplementation with vitamins C and E during pregnancy for the prevention of preeclampsia and other adverse maternal and perinatal outcomes: a systematic review and metaanalysis. Am J Obstet.Gynecol. 2011;204(6):503-512.
 • 83474 Rossi, A. C. and Mullin, P. M. Prevention of pre-eclampsia with low-dose aspirin or vitamins C and E in women at high or low risk: a systematic review with meta-analysis. Eur.J Obstet.Gynecol.Reprod.Biol. 2011;158(1):9-16.
 • 83476 Li, G., Li, L., Yu, C., and Chen, L. Effect of vitamins C and E supplementation on Helicobacter pylori eradication: a meta-analysis. Br.J Nutr 2011;106(11):1632-1637.
 • 83477 Coombes, J. S. and Fassett, R. G. Antioxidant therapy in hemodialysis patients: a systematic review. Kidney Int 2012;81(3):233-246.
 • 83488 Stringer, M. D., Gorog, P. G., Freeman, A., and Kakkar, V. V. Lipid peroxides and atherosclerosis. BMJ 2-4-1989;298(6669):281-284.
 • 83490 Erasmus, R. T., Olukoga, A. O., Alanamu, R. A., Adewoye, H. O., and Bojuwoye, B. Plasma magnesium and retinopathy in black African diabetics. Trop.Geogr.Med 1989;41(3):234-237.
 • 83491 Hatwal, A., Gujral, A. S., Bhatia, R. P., Agrawal, J. K., and Bajpai, H. S. Association of hypomagnesemia with diabetic retinopathy. Acta Ophthalmol.(Copenh) 1989;67(6):714-716.
 • 83492 Ali, S. M. and Chakraborty, S. K. Role of plasma ascorbate in diabetic microangiopathy. Bangladesh Med Res Counc.Bull. 1989;15(2):47-59.
 • 83500 Salonen, J. T., Salonen, R., Penttila, I., Herranen, J., Jauhiainen, M., Kantola, M., Lappetelainen, R., Maenpaa, P. H., Alfthan, G., and Puska, P. Serum fatty acids, apolipoproteins, selenium and vitamin antioxidants and the risk of death from coronary artery disease. Am.J Cardiol. 8-1-1985;56(4):226-231.
 • 83504 Gillilan, R. E., Mondell, B., and Warbasse, J. R. Quantitative evaluation of vitamin E in the treatment of angina pectoris. Am.Heart J 1977;93(4):444-449.
 • 83505 Salonen, J. T., Salonen, R., Seppanen, K., Kantola, M., Parviainen, M., Alfthan, G., Maenpaa, P. H., Taskinen, E., and Rauramaa, R. Relationship of serum selenium and antioxidants to plasma lipoproteins, platelet aggregability and prevalent ischaemic heart disease in Eastern Finnish men. Atherosclerosis 1988;70(1-2):155-160.
 • 83511 Gey, K. F., Stahelin, H. B., Puska, P., and Evans, A. Relationship of plasma level of vitamin C to mortality from ischemic heart disease. Ann.N.Y Acad.Sci 1987;498:110-123.
 • 83518 Enstrom, J. E., Kanim, L. E., and Breslow, L. The relationship between vitamin C intake, general health practices, and mortality in Alameda County, California. Am.J Public Health 1986;76(9):1124-1130.
 • 83523 Kok, F. J., de Bruijn, A. M., Vermeeren, R., Hofman, A., van, Laar A., de, Bruin M., Hermus, R. J., and Valkenburg, H. A. Serum selenium, vitamin antioxidants, and cardiovascular mortality: a 9-year follow-up study in the Netherlands. Am.J Clin.Nutr 1987;45(2):462-468.
 • 83525 Ascorbic acid does not cure cancer. Nutr Rev 1985;43(5):146-147.
 • 83540 Wilson, T. S., Datta, S. B., Murrell, J. S., and Andrews, C. T. Relation of vitamin C levels to mortality in a geriatric hospital: a study of the effect of vitamin C administration. Age Ageing 1973;2(3):163-171.
 • 83591 Kardinaal, A. F., Kok, F. J., Ringstad, J., Gomez-Aracena, J., Mazaev, V. P., Kohlmeier, L., Martin, B. C., Aro, A., Kark, J. D., Delgado-Rodriguez, M., and . Antioxidants in adipose tissue and risk of myocardial infarction: the EURAMIC Study. Lancet 12-4-1993;342(8884):1379-1384.
 • 83593 Morris, D. L., Kritchevsky, S. B., and Davis, C. E. Serum carotenoids and coronary heart disease. The Lipid Research Clinics Coronary Primary Prevention Trial and Follow-up Study. JAMA 11-9-1994;272(18):1439-1441.
 • 83600 Street, D. A., Comstock, G. W., Salkeld, R. M., Schuep, W., and Klag, M. J. Serum antioxidants and myocardial infarction. Are low levels of carotenoids and alpha-tocopherol risk factors for myocardial infarction? Circulation 1994;90(3):1154-1161.
 • 83607 Bostick, R. M., Potter, J. D., McKenzie, D. R., Sellers, T. A., Kushi, L. H., Steinmetz, K. A., and Folsom, A. R. Reduced risk of colon cancer with high intake of vitamin E: the Iowa Women’s Health Study. Cancer Res 9-15-1993;53(18):4230-4237.
 • 83608 Martinoli, L., Di, Felice M., Seghieri, G., Ciuti, M., De Giorgio, L. A., Fazzini, A., Gori, R., Anichini, R., and Franconi, F. Plasma retinol and alpha-tocopherol concentrations in insulin-dependent diabetes mellitus: their relationship to microvascular complications. Int J Vitam.Nutr Res 1993;63(2):87-92.
 • 83612 Gey, K. F., Moser, U. K., Jordan, P., Stahelin, H. B., Eichholzer, M., and Ludin, E. Increased risk of cardiovascular disease at suboptimal plasma concentrations of essential antioxidants: an epidemiological update with special attention to carotene and vitamin C. Am.J Clin.Nutr 1993;57(5 Suppl):787S-797S.
 • 83613 Kabat, G. C., Ng, S. K., and Wynder, E. L. Tobacco, alcohol intake, and diet in relation to adenocarcinoma of the esophagus and gastric cardia. Cancer Causes Control 1993;4(2):123-132.
 • 83615 Rema, M., Mohan, V., Bhaskar, A., and Shanmugasundaram, K. R. Does oxidant stress play a role in diabetic retinopathy? Indian J Ophthalmol. 1995;43(1):17-21.
 • 83616 Takamatsu, S., Takamatsu, M., Satoh, K., Imaizumi, T., Yoshida, H., Hiramoto, M., Koyama, M., Ohgushi, Y., and Mizuno, S. Effects on health of dietary supplementation with 100 mg d-alpha-tocopheryl acetate, daily for 6 years. J Int Med Res 1995;23(5):342-357.
 • 83622 Ohrvall, M., Sundlof, G., and Vessby, B. Gamma, but not alpha, tocopherol levels in serum are reduced in coronary heart disease patients. J Intern.Med 1996;239(2):111-117.
 • 83635 Sano, M., Ernesto, C., Klauber, M. R., Schafer, K., Woodbury, P., Thomas, R., Grundman, M., Growdon, J., and Thal, L. J. Rationale and design of a multicenter study of selegiline and alpha-tocopherol in the treatment of Alzheimer disease using novel clinical outcomes. Alzheimer’s Disease Cooperative Study. Alzheimer Dis.Assoc.Disord. 1996;10(3):132-140.
 • 83638 Tzonou, A., Lipworth, L., Garidou, A., Signorello, L. B., Lagiou, P., Hsieh, C., and Trichopoulos, D. Diet and risk of esophageal cancer by histologic type in a low-risk population. Int J Cancer 11-4-1996;68(3):300-304.
 • 83644 Zhang, Z. F., Kurtz, R. C., Yu, G. P., Sun, M., Gargon, N., Karpeh, M., Jr., Fein, J. S., and Harlap, S. Adenocarcinomas of the esophagus and gastric cardia: the role of diet. Nutr Cancer 1997;27(3):298-309.
 • 83658 Evans, R. W., Shaten, B. J., Day, B. W., and Kuller, L. H. Prospective association between lipid soluble antioxidants and coronary heart disease in men. The Multiple Risk Factor Intervention Trial. Am.J Epidemiol. 1-15-1998;147(2):180-186.
 • 83659 Kostner, K., Hornykewycz, S., Yang, P., Neunteufl, T., Glogar, D., Weidinger, F., Maurer, G., and Huber, K. Is oxidative stress causally linked to unstable angina pectoris? A study in 100 CAD patients and matched controls. Cardiovasc.Res 1997;36(3):330-336.
 • 83665 Willems, D., Dorchy, H., and Dufrasne, D. Serum antioxidant status and oxidized LDL in well-controlled young type 1 diabetic patients with and without subclinical complications. Atherosclerosis 1998;137 Suppl:S61-S64.
 • 83669 Bobak, M., Brunner, E., Miller, N. J., Skodova, Z., and Marmot, M. Could antioxidants play a role in high rates of coronary heart disease in the Czech Republic? Eur.J Clin.Nutr 1998;52(9):632-636.
 • 83671 Mayer-Davis, E. J., Bell, R. A., Reboussin, B. A., Rushing, J., Marshall, J. A., and Hamman, R. F. Antioxidant nutrient intake and diabetic retinopathy: the San Luis Valley Diabetes Study. Ophthalmology 1998;105(12):2264-2270.
 • 84491 Javanbakht, M. H., Keshavarz, S. A., Djalali, M., Siassi, F., Eshraghian, M. R., Firooz, A., Seirafi, H., Ehsani, A. H., Chamari, M., and Mirshafiey, A. Randomized controlled trial using vitamins E and D supplementation in atopic dermatitis. J Dermatolog.Treat. 2011;22(3):144-150.
 • 85012 Hu, J., La, Vecchia C., Negri, E., Chatenoud, L., Bosetti, C., Jia, X., Liu, R., Huang, G., Bi, D., and Wang, C. Diet and brain cancer in adults: a case-control study in northeast China. Int.J.Cancer 3-31-1999;81(1):20-23.
 • 85013 Jansen, M. C., Bueno-de-Mesquita, H. B., Buzina, R., Fidanza, F., Menotti, A., Blackburn, H., Nissinen, A. M., Kok, F. J., and Kromhout, D. Dietary fiber and plant foods in relation to colorectal cancer mortality: the Seven Countries Study. Int.J.Cancer 4-12-1999;81(2):174-179.
 • 85014 Morrissey, P. A. and Sheehy, P. J. Optimal nutrition: vitamin E. Proc.Nutr.Soc. 1999;58(2):459-468.
 • 85015 Papadimitrakopoulou, V. A., Clayman, G. L., Shin, D. M., Myers, J. N., Gillenwater, A. M., Goepfert, H., El-Naggar, A. K., Lewin, J. S., Lippman, S. M., and Hong, W. K. Biochemoprevention for dysplastic lesions of the upper aerodigestive tract. Arch.Otolaryngol.Head Neck Surg. 1999;125(10):1083-1089.
 • 85016 Woodson, K., Tangrea, J. A., Barrett, M. J., Virtamo, J., Taylor, P. R., and Albanes, D. Serum alpha-tocopherol and subsequent risk of lung cancer among male smokers. J Natl Cancer Inst. 10-20-1999;91(20):1738-1743.
 • 85017 Vatassery, G. T., Bauer, T., and Dysken, M. High doses of vitamin E in the treatment of disorders of the central nervous system in the aged. Am.J.Clin.Nutr. 1999;70(5):793-801.
 • 85018 Lehtinen, M., Luostarinen, T., Youngman, L. D., Anttila, T., Dillner, J., Hakulinen, T., Koskela, P., Lenner, P., and Hallmans, G. Low levels of serum vitamins A and E in blood and subsequent risk for cervical cancer: interaction with HPV seropositivity. Nutr.Cancer 1999;34(2):229-234.
 • 85019 Swain, R. A. and Kaplan-Machlis, B. Therapeutic uses of vitamin E in prevention of atherosclerosis. Altern.Med.Rev. 1999;4(6):414-423.
 • 85020 Ronco, A., De, Stefani E., Boffetta, P., Deneo-Pellegrini, H., Mendilaharsu, M., and Leborgne, F. Vegetables, fruits, and related nutrients and risk of breast cancer: a case-control study in Uruguay. Nutr.Cancer 1999;35(2):111-119.
 • 85021 Kolonel, L. N., Henderson, B. E., Hankin, J. H., Nomura, A. M., Wilkens, L. R., Pike, M. C., Stram, D. O., Monroe, K. R., Earle, M. E., and Nagamine, F. S. A multiethnic cohort in Hawaii and Los Angeles: baseline characteristics. Am.J.Epidemiol. 2-15-2000;151(4):346-357.
 • 85022 Battisti, C., Formichi, P., Tripodi, S. A., Vindigni, C., Roviello, F., and Federico, A. Vitamin E serum levels and gastric cancer: results from a cohort of patients in Tuscany, Italy. Cancer Lett. 4-3-2000;151(1):15-18.
 • 85023 Kleijnen, J. and Mackerras, D. Vitamin E for intermittent claudication. Cochrane.Database.Syst.Rev. 2000;(2):CD000987.
 • 85024 Franceschi, S., Bidoli, E., Negri, E., Zambon, P., Talamini, R., Ruol, A., Parpinel, M., Levi, F., Simonato, L., and La, Vecchia C. Role of macronutrients, vitamins and minerals in the aetiology of squamous-cell carcinoma of the oesophagus. Int.J.Cancer 6-1-2000;86(5):626-631.
 • 85025 Cascinu, S., Ligi, M., Del, Ferro E., Foglietti, G., Cioccolini, P., Staccioli, M. P., Carnevali, A., Luigi Rocchi, M. B., Alessandroni, P., Giordani, P., Catalano, V., Polizzi, V., Agostinelli, R., Muretto, P., and Catalano, G. Effects of calcium and vitamin supplementation on colon cell proliferation in colorectal cancer. Cancer Invest 2000;18(5):411-416.
 • 85026 Meraji, S., Abuja, P. M., Hayn, M., Kostner, G. M., Morris, R., Oraii, S., Tatzber, F., Wonisch, W., Zechner, R., and Gey, K. F. Relationship between classic risk factors, plasma antioxidants and indicators of oxidant stress in angina pectoris (AP) in Tehran. Atherosclerosis 2000;150(2):403-412.
 • 85027 Westheim, A. S., Brox, D., and Selv, O. A. [D-alpha tocopherol in intermittent claudication. A clinical study]. Tidsskr.Nor Laegeforen. 1-10-1975;95(1):13-15.
 • 85028 Feki, M., Souissi, M., Mokhtar, E., Hsairi, M., Kaabachi, N., Antebi, H., Alcindor, L. G., Mechmeche, R., and Mebazaa, A. Vitamin E and coronary heart disease in Tunisians. Clin.Chem. 2000;46(9):1401-1405.
 • 85029 Hirvonen, T., Virtamo, J., Korhonen, P., Albanes, D., and Pietinen, P. Intake of flavonoids, carotenoids, vitamins C and E, and risk of stroke in male smokers. Stroke 2000;31(10):2301-2306.
 • 85030 Tabet, N., Birks, J., and Grimley, Evans J. Vitamin E for Alzheimer’s disease. Cochrane.Database.Syst.Rev. 2000;(4):CD002854.
 • 85031 de Waart, F. G., Schouten, E. G., Stalenhoef, A. F., and Kok, F. J. Serum carotenoids, alpha-tocopherol and mortality risk in a prospective study among Dutch elderly. Int.J.Epidemiol. 2001;30(1):136-143.
 • 85032 Sieja, K. Protective role of selenium against the toxicity of multi-drug chemotherapy in patients with ovarian cancer. Pharmazie 2000;55(12):958-959.
 • 85033 Palli, D., Russo, A., and Decarli, A. Dietary patterns, nutrient intake and gastric cancer in a high-risk area of Italy. Cancer Causes Control 2001;12(2):163-172.
 • 85034 Blanke, C. D., Stipanov, M., Morrow, J., Rothenberg, M., Chinery, R., Shyr, Y., Coffey, R., Johnson, D. H., Leach, S. D., and Beauchamp, R. D. A phase I study of vitamin E, 5-fluorouracil and leucovorin for advanced malignancies. Invest New Drugs 2001;19(1):21-27.
 • 85035 Bilgihan, K., Adiguzel, U., Sezer, C., Akyol, G., and Hasanreisoglu, B. Effects of topical vitamin E on keratocyte apoptosis after traditional photorefractive keratectomy. Ophthalmologica 2001;215(3):192-196.
 • 85036 Shin, D. M., Khuri, F. R., Murphy, B., Garden, A. S., Clayman, G., Francisco, M., Liu, D., Glisson, B. S., Ginsberg, L., Papadimitrakopoulou, V., Myers, J., Morrison, W., Gillenwater, A., Ang, K. K., Lippman, S. M., Goepfert, H., and Hong, W. K. Combined interferon-alfa, 13-cis-retinoic acid, and alpha-tocopherol in locally advanced head and neck squamous cell carcinoma: novel bioadjuvant phase II trial. J.Clin.Oncol. 6-15-2001;19(12):3010-3017.
 • 85038 Birkenstock, W. E., Louw, J. H., Terblanche, J., Immelman, E. J., Dent, D. M., and Baker, P. M. Smoking and other factors affecting the conservative management of peripheral vascular disease. S.Afr.Med.J. 7-5-1975;49(28):1129-1132.
 • 85039 Hasegawa, T., Yoneda, M., Nakamura, K., Makino, I., and Terano, A. Plasma transforming growth factor-beta1 level and efficacy of alpha-tocopherol in patients with non-alcoholic steatohepatitis: a pilot study. Aliment.Pharmacol.Ther. 2001;15(10):1667-1672.
 • 85040 Soares, K. V. and McGrath, J. J. Vitamin E for neuroleptic-induced tardive dyskinesia. Cochrane.Database.Syst.Rev. 2001;(4):CD000209.
 • 85041 Schatzkin, A., Subar, A. F., Thompson, F. E., Harlan, L. C., Tangrea, J., Hollenbeck, A. R., Hurwitz, P. E., Coyle, L., Schussler, N., Michaud, D. S., Freedman, L. S., Brown, C. C., Midthune, D., and Kipnis, V. Design and serendipity in establishing a large cohort with wide dietary intake distributions : the National Institutes of Health-American Association of Retired Persons Diet and Health Study. Am.J.Epidemiol. 12-15-2001;154(12):1119-1125.
 • 85042 Jedrychowski, W., Steindorf, K., Popiela, T., Wahrendorf, J., Tobiasz-Adamczyk, B., Kulig, J., and Penar, A. Risk of colorectal cancer from alcohol consumption at lower vitamin intakes. A hospital-based case-control study in Poland. Rev.Environ.Health 2001;16(3):213-222.
 • 85043 Bidoli, E., La, Vecchia C., Talamini, R., Negri, E., Parpinel, M., Conti, E., Montella, M., Carbone, M. A., and Franceschi, S. Micronutrients and ovarian cancer: a case-control study in Italy. Ann.Oncol. 2001;12(11):1589-1593.
 • 85044 Ruiz, Rejon F., Martin-Pena, G., Granado, F., Ruiz-Galiana, J., Blanco, I., and Olmedilla, B. Plasma status of retinol, alpha- and gamma-tocopherols, and main carotenoids to first myocardial infarction: case control and follow-up study. Nutrition 2002;18(1):26-31.
 • 85045 El-Sohemy, A., Baylin, A., Spiegelman, D., Ascherio, A., and Campos, H. Dietary and adipose tissue gamma-tocopherol and risk of myocardial infarction. Epidemiology 2002;13(2):216-223.
 • 85046 Nojiri, S., Daida, H., Mokuno, H., Iwama, Y., Mae, K., Ushio, F., and Ueki, T. Association of serum antioxidant capacity with coronary artery disease in middle-aged men. Jpn.Heart J. 2001;42(6):677-690.
 • 85047 Fleischauer, A. T., Olson, S. H., Mignone, L., Simonsen, N., Caputo, T. A., and Harlap, S. Dietary antioxidants, supplements, and risk of epithelial ovarian cancer. Nutr.Cancer 2001;40(2):92-98.
 • 85048 Calle, E. E., Rodriguez, C., Jacobs, E. J., Almon, M. L., Chao, A., McCullough, M. L., Feigelson, H. S., and Thun, M. J. The American Cancer Society Cancer Prevention Study II Nutrition Cohort: rationale, study design, and baseline characteristics. Cancer 5-1-2002;94(9):2490-2501.
 • 85049 Muntwyler, J., Hennekens, C. H., Manson, J. E., Buring, J. E., and Gaziano, J. M. Vitamin supplement use in a low-risk population of US male physicians and subsequent cardiovascular mortality. Arch.Intern.Med. 7-8-2002;162(13):1472-1476.
 • 85051 Wijnen, M. H., Vader, H. L., Van Den Wall Bake AW, and Roumen, R. M. Can renal dysfunction after infra-renal aortic aneurysm repair be modified by multi-antioxidant supplementation? J.Cardiovasc.Surg.(Torino) 2002;43(4):483-488.
 • 85052 Sidani, M. and Campbell, J. Gynecology: select topics. Prim.Care 2002;29(2):297-321, vi.
 • 85053 Roberts, E. A. Steatohepatitis in children. Best.Pract.Res.Clin.Gastroenterol. 2002;16(5):749-765.
 • 85054 Ryglewicz, D., Rodo, M., Kunicki, P. K., Bednarska-Makaruk, M., Graban, A., Lojkowska, W., and Wehr, H. Plasma antioxidant activity and vascular dementia. J.Neurol.Sci. 11-15-2002;203-204:195-197.
 • 85055 Fung, T. T., Spiegelman, D., Egan, K. M., Giovannucci, E., Hunter, D. J., and Willett, W. C. Vitamin and carotenoid intake and risk of squamous cell carcinoma of the skin. Int.J.Cancer 1-1-2003;103(1):110-115.
 • 85056 Boshtam, M., Rafiei, M., Sadeghi, K., and Sarraf-Zadegan, N. Vitamin E can reduce blood pressure in mild hypertensives. Int.J.Vitam.Nutr.Res. 2002;72(5):309-314.
 • 85057 Jialal, I. and Devaraj, S. Antioxidants and atherosclerosis: don’t throw out the baby with the bath water. Circulation 2-25-2003;107(7):926-928.
 • 85058 Prieto Castro, R. M., Leva Vallejo, M. E., Regueiro Lopez, J. C., Anglada Curado, F. J., Alvarez, Kindelan J., and Requena Tapia, M. J. Combined treatment with vitamin E and colchicine in the early stages of Peyronie’s disease. BJU.Int. 2003;91(6):522-524.
 • 85059 Merat, S., Malekzadeh, R., Sohrabi, M. R., Sotoudeh, M., Rakhshani, N., Sohrabpour, A. A., and Naserimoghadam, S. Probucol in the treatment of non-alcoholic steatohepatitis: a double-blind randomized controlled study. J.Hepatol. 2003;38(4):414-418.
 • 85060 Kugelmas, M., Hill, D. B., Vivian, B., Marsano, L., and McClain, C. J. Cytokines and NASH: a pilot study of the effects of lifestyle modification and vitamin E. Hepatology 2003;38(2):413-419.
 • 85061 Adler, L. A., Rotrosen, J., Edson, R., Lavori, P., Lohr, J., Hitzemann, R., Raisch, D., Caligiuri, M., and Tracy, K. Vitamin E treatment for tardive dyskinesia. Veterans Affairs Cooperative Study #394 Study Group. Arch.Gen.Psychiatry 1999;56(9):836-841.
 • 85062 Brion, L. P., Bell, E. F., and Raghuveer, T. S. Vitamin E supplementation for prevention of morbidity and mortality in preterm infants. Cochrane.Database.Syst.Rev. 2003;(3):CD003665.
 • 85063 Chan, J. C., Mahan, J. D., Trachtman, H., Scheinman, J., Flynn, J. T., Alon, U. S., Lande, M. B., Weiss, R. A., and Norkus, E. P. Vitamin E therapy in IgA nephropathy: a double-blind, placebo-controlled study. Pediatr.Nephrol. 2003;18(10):1015-1019.
 • 85064 Sung, L., Greenberg, M. L., Koren, G., Tomlinson, G. A., Tong, A., Malkin, D., and Feldman, B. M. Vitamin E: the evidence for multiple roles in cancer. Nutr.Cancer 2003;46(1):1-14.
 • 85065 Pamuk, G. E. and Sonsuz, A. N-acetylcysteine in the treatment of non-alcoholic steatohepatitis. J.Gastroenterol.Hepatol. 2003;18(10):1220-1221.
 • 85066 Roed-Petersen, J. and Hjorth, N. Contact dermatitis from antioxidants. Br.J.Dermatol. 1976;94(3):233-241.
 • 85067 HAMILTON, M., WILSON, G. M., ARMITAGE, P., and BOYD, J. T. The treatment of intermittent claudication with vitamin E. Lancet 2-21-1953;1(6756):367-370.
 • 85068 Jaakkola, K., Lahteenmaki, P., Laakso, J., Harju, E., Tykka, H., and Mahlberg, K. Treatment with antioxidant and other nutrients in combination with chemotherapy and irradiation in patients with small-cell lung cancer. Anticancer Res. 1992;12(3):599-606.
 • 85069 Hunter, D. J., Colditz, G. A., Stampfer, M. J., Rosner, B., Willett, W. C., and Speizer, F. E. Diet and risk of basal cell carcinoma of the skin in a prospective cohort of women. Ann.Epidemiol. 1992;2(3):231-239.
 • 85070 Egan, M. F., Hyde, T. M., Albers, G. W., Elkashef, A., Alexander, R. C., Reeve, A., Blum, A., Saenz, R. E., and Wyatt, R. J. Treatment of tardive dyskinesia with vitamin E. Am.J.Psychiatry 1992;149(6):773-777.
 • 85071 LIVINGSTONE, P. D. and JONES, C. Treatment of intermittent claudication with vitamin E. Lancet 9-20-1958;2(7047):602-604.
 • 85072 WILLIAMS, H. T., CLEIN, L. J., and MACBETH, R. A. Alpha-tocopherol in the treatment of intermittent claudication: a preliminary report. Can.Med.Assoc.J. 9-8-1962;87:538-541.
 • 85073 BOYD, A. M. and MARKS, J. Treatment of intermittent claudication. A reappraisal of the value of alpha-tocopherol. Angiology 1963;14:198-208.
 • 85074 Brion, L. P., Bell, E. F., and Raghuveer, T. S. Vitamin E supplementation for prevention of morbidity and mortality in preterm infants. Cochrane.Database.Syst.Rev. 2003;(4):CD003665.
 • 85075 Fletcher, A. E., Breeze, E., and Shetty, P. S. Antioxidant vitamins and mortality in older persons: findings from the nutrition add-on study to the Medical Research Council Trial of Assessment and Management of Older People in the Community. Am.J.Clin.Nutr. 2003;78(5):999-1010.
 • 85076 Sacco, M., Pellegrini, F., Roncaglioni, M. C., Avanzini, F., Tognoni, G., and Nicolucci, A. Primary prevention of cardiovascular events with low-dose aspirin and vitamin E in type 2 diabetic patients: results of the Primary Prevention Project (PPP) trial. Diabetes Care 2003;26(12):3264-3272.
 • 85077 Harrison, S. A., Torgerson, S., Hayashi, P., Ward, J., and Schenker, S. Vitamin E and vitamin C treatment improves fibrosis in patients with nonalcoholic steatohepatitis. Am.J.Gastroenterol. 2003;98(11):2485-2490.
 • 85078 Vajro, P., Mandato, C., Franzese, A., Ciccimarra, E., Lucariello, S., Savoia, M., Capuano, G., and Migliaro, F. Vitamin E treatment in pediatric obesity-related liver disease: a randomized study. J.Pediatr.Gastroenterol.Nutr. 2004;38(1):48-55.
 • 85079 Tosukhowong, P., Sangwatanaroj, S., Jatuporn, S., Prapunwattana, P., Saengsiri, A., Rattanapruks, S., Srimahachota, S., Udayachalerm, W., and Tangkijvanich, P. The correlation between markers of oxidative stress and risk factors of coronary artery disease in Thai patients. Clin.Hemorheol.Microcirc. 2003;29(3-4):321-329.
 • 85080 Uygun, A., Kadayifci, A., Isik, A. T., Ozgurtas, T., Deveci, S., Tuzun, A., Yesilova, Z., Gulsen, M., and Dagalp, K. Metformin in the treatment of patients with non-alcoholic steatohepatitis. Aliment.Pharmacol.Ther. 3-1-2004;19(5):537-544.
 • 85081 Lindor, K. D., Kowdley, K. V., Heathcote, E. J., Harrison, M. E., Jorgensen, R., Angulo, P., Lymp, J. F., Burgart, L., and Colin, P. Ursodeoxycholic acid for treatment of nonalcoholic steatohepatitis: results of a randomized trial. Hepatology 2004;39(3):770-778.
 • 85082 Ferreira, P. R., Fleck, J. F., Diehl, A., Barletta, D., Braga-Filho, A., Barletta, A., and Ilha, L. Protective effect of alpha-tocopherol in head and neck cancer radiation-induced mucositis: a double-blind randomized trial. Head Neck 2004;26(4):313-321.
 • 85083 Brion, L. P., Bell, E. F., Raghuveer, T. S., and Soghier, L. What is the appropriate intravenous dose of vitamin E for very-low-birth-weight infants? J.Perinatol. 2004;24(4):205-207.
 • 85084 Mann, J. F., Lonn, E. M., Yi, Q., Gerstein, H. C., Hoogwerf, B. J., Pogue, J., Bosch, J., Dagenais, G. R., and Yusuf, S. Effects of vitamin E on cardiovascular outcomes in people with mild-to-moderate renal insufficiency: results of the HOPE study. Kidney Int. 2004;65(4):1375-1380.
 • 85085 Fahn, S. A pilot trial of high-dose alpha-tocopherol and ascorbate in early Parkinson’s disease. Ann.Neurol. 1992;32 Suppl:S128-S132.
 • 85086 Hak, A. E., Ma, J., Powell, C. B., Campos, H., Gaziano, J. M., Willett, W. C., and Stampfer, M. J. Prospective study of plasma carotenoids and tocopherols in relation to risk of ischemic stroke. Stroke 2004;35(7):1584-1588.
 • 85087 Tornwall, M. E., Virtamo, J., Korhonen, P. A., Virtanen, M. J., Taylor, P. R., Albanes, D., and Huttunen, J. K. Effect of alpha-tocopherol and beta-carotene supplementation on coronary heart disease during the 6-year post-trial follow-up in the ATBC study. Eur.Heart J. 2004;25(13):1171-1178.
 • 85088 Shahar, E., Hassoun, G., and Pollack, S. Effect of vitamin E supplementation on the regular treatment of seasonal allergic rhinitis. Ann.Allergy Asthma Immunol. 2004;92(6):654-658.
 • 85089 Rigalleau, V., Barbe, M., Garuz, F., Baillet-Blanco, L., Beauvieux, M. C., and Gin, H. Nutritional factors and diabetic foot: a role for vitamin E? Diabet.Med. 2004;21(8):951-952.
 • 85090 Longnecker, M. P., Martin-Moreno, J. M., Knekt, P., Nomura, A. M., Schober, S. E., Stahelin, H. B., Wald, N. J., Gey, K. F., and Willett, W. C. Serum alpha-tocopherol concentration in relation to subsequent colorectal cancer: pooled data from five cohorts. J.Natl.Cancer Inst. 3-18-1992;84(6):430-435.
 • 85091 RATCLIFFE, A. H. Vitamin E in intermittent claudication. Lancet 12-17-1949;2(6590):1128-1130.
 • 85092 Simon-Schnass, I. M. Nutrition at high altitude. J.Nutr. 1992;122(3 Suppl):778-781.
 • 85094 Levy, A. P., Gerstein, H. C., Miller-Lotan, R., Ratner, R., McQueen, M., Lonn, E., and Pogue, J. The effect of vitamin E supplementation on cardiovascular risk in diabetic individuals with different haptoglobin phenotypes. Diabetes Care 2004;27(11):2767.
 • 85095 Jeanes, Y. M., Hall, W. L., Ellard, S., Lee, E., and Lodge, J. K. The absorption of vitamin E is influenced by the amount of fat in a meal and the food matrix. Br.J.Nutr. 2004;92(4):575-579.
 • 85096 Rajasekhar, D., Srinivasa Rao, P. V., Latheef, S. A., Saibaba, K. S., and Subramanyam, G. Association of serum antioxidants and risk of coronary heart disease in South Indian population. Indian J.Med.Sci. 2004;58(11):465-471.
 • 85097 Sanyal, A. J., Mofrad, P. S., Contos, M. J., Sargeant, C., Luketic, V. A., Sterling, R. K., Stravitz, R. T., Shiffman, M. L., Clore, J., and Mills, A. S. A pilot study of vitamin E versus vitamin E and pioglitazone for the treatment of nonalcoholic steatohepatitis. Clin.Gastroenterol.Hepatol. 2004;2(12):1107-1115.
 • 85098 Argyriou, A. A., Chroni, E., Koutras, A., Ellul, J., Papapetropoulos, S., Katsoulas, G., Iconomou, G., and Kalofonos, H. P. Vitamin E for prophylaxis against chemotherapy-induced neuropathy: a randomized controlled trial. Neurology 1-11-2005;64(1):26-31.
 • 85099 Wolf, G. The discovery of the antioxidant function of vitamin E: the contribution of Henry A. Mattill. J.Nutr. 2005;135(3):363-366.
 • 85100 Meydani, S. N., Han, S. N., and Hamer, D. H. Vitamin E and respiratory infection in the elderly. Ann.N.Y.Acad.Sci. 2004;1031:214-222.
 • 85101 Wadleigh, R. G., Redman, R. S., Graham, M. L., Krasnow, S. H., Anderson, A., and Cohen, M. H. Vitamin E in the treatment of chemotherapy-induced mucositis. Am.J.Med. 1992;92(5):481-484.
 • 85102 Bugianesi, E., Gentilcore, E., Manini, R., Natale, S., Vanni, E., Villanova, N., David, E., Rizzetto, M., and Marchesini, G. A randomized controlled trial of metformin versus vitamin E or prescriptive diet in nonalcoholic fatty liver disease. Am.J.Gastroenterol. 2005;100(5):1082-1090.
 • 85103 Spivak, B., Schwartz, B., Radwan, M., and Weizman, A. alpha-Tocopherol treatment for tardive dyskinesia. J.Nerv.Ment.Dis. 1992;180(6):400-401.
 • 85104 Bairati, I., Meyer, F., Gelinas, M., Fortin, A., Nabid, A., Brochet, F., Mercier, J. P., Tetu, B., Harel, F., Abdous, B., Vigneault, E., Vass, S., del, Vecchio P., and Roy, J. Randomized trial of antioxidant vitamins to prevent acute adverse effects of radiation therapy in head and neck cancer patients. J.Clin.Oncol. 8-20-2005;23(24):5805-5813.
 • 85106 Marras, C., Lang, A. E., Oakes, D., McDermott, M. P., Kieburtz, K., Shoulson, I., Tanner, C. M., and Fahn, S. High-dosage vitamin E supplementation and all-cause mortality. Ann.Intern.Med. 7-19-2005;143(2):152-153.
 • 85107 Baliarsingh, S., Beg, Z. H., and Ahmad, J. The therapeutic impacts of tocotrienols in type 2 diabetic patients with hyperlipidemia. Atherosclerosis 2005;182(2):367-374.
 • 85108 Pham, D. Q. and Plakogiannis, R. Vitamin E supplementation in cardiovascular disease and cancer prevention: Part 1. Ann.Pharmacother. 2005;39(11):1870-1878.
 • 85109 Buijsse, B., Feskens, E. J., Schlettwein-Gsell, D., Ferry, M., Kok, F. J., Kromhout, D., and de Groot, L. C. Plasma carotene and alpha-tocopherol in relation to 10-y all-cause and cause-specific mortality in European elderly: the Survey in Europe on Nutrition and the Elderly, a Concerted Action (SENECA). Am.J.Clin.Nutr. 2005;82(4):879-886.
 • 85110 Ersoz, G., Gunsar, F., Karasu, Z., Akay, S., Batur, Y., and Akarca, U. S. Management of fatty liver disease with vitamin E and C compared to ursodeoxycholic acid treatment. Turk.J.Gastroenterol. 2005;16(3):124-128.
 • 85111 Pham, D. Q. and Plakogiannis, R. Vitamin E supplementation in Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease, tardive dyskinesia, and cataract: Part 2. Ann.Pharmacother. 2005;39(12):2065-2072.
 • 85112 Edwards, T. Inflammation, pain, and chronic disease: an integrative approach to treatment and prevention. Altern.Ther.Health Med. 2005;11(6):20-27.
 • 85113 Nussenblatt, R. B., Kim, J., Thompson, D. J., Davis, M. D., Chew, E., Ferris, F. L., and Buggage, R. Vitamin E in the treatment of uveitis-associated macular edema. Am.J.Ophthalmol. 2006;141(1):193-194.
 • 85114 Mas, E., Dupuy, A. M., Artero, S., Portet, F., Cristol, J. P., Ritchie, K., and Touchon, J. Functional Vitamin E deficiency in ApoE4 patients with Alzheimer’s disease. Dement.Geriatr.Cogn Disord. 2006;21(3):198-204.
 • 85115 Montano Velazquez, B. B., Jauregui-Renaud, K., Banuelos Arias, Adel C., Ayala, J. C., Martinez, M. D., Campillo, Navarrete R., Rosalia, I. S., Salazar, Mdel R., Serrano, H. A., Mondragon, A. O., and Perez, R. L. Vitamin E effects on nasal symptoms and serum specific IgE levels in patients with perennial allergic rhinitis. Ann.Allergy Asthma Immunol. 2006;96(1):45-50.
 • 85116 Murakami, Y., Nagai, A., Kawakami, T., Hino, K., Kitase, A., Hara, Y., Okuda, M., Okita, K., and Okita, M. Vitamin E and C supplementation prevents decrease of eicosapentaenoic acid in mononuclear cells in chronic hepatitis C patients during combination therapy of interferon alpha-2b and ribavirin. Nutrition 2006;22(2):114-122.
 • 85117 Argyriou, A. A., Chroni, E., Koutras, A., Iconomou, G., Papapetropoulos, S., Polychronopoulos, P., and Kalofonos, H. P. A randomized controlled trial evaluating the efficacy and safety of vitamin E supplementation for protection against cisplatin-induced peripheral neuropathy: final results. Support.Care Cancer 2006;14(11):1134-1140.
 • 85118 Zelber-Sagi, S., Kessler, A., Brazowsky, E., Webb, M., Lurie, Y., Santo, M., Leshno, M., Blendis, L., Halpern, Z., and Oren, R. A double-blind randomized placebo-controlled trial of orlistat for the treatment of nonalcoholic fatty liver disease. Clin.Gastroenterol.Hepatol. 2006;4(5):639-644.
 • 85119 Wolfrath, S. C., Borenstein, A. R., Schwartz, S., Hauser, R. A., Sullivan, K. L., and Zesiewicz, T. A. Use of nutritional supplements in Parkinson’s disease patients. Mov Disord. 2006;21(8):1098-1101.
 • 85120 Rimm, E. B., Giovannucci, E. L., Willett, W. C., Colditz, G. A., Ascherio, A., Rosner, B., and Stampfer, M. J. Prospective study of alcohol consumption and risk of coronary disease in men. Lancet 8-24-1991;338(8765):464-468.
 • 85121 Read, R. W. Uveitis: advances in understanding of pathogenesis and treatment. Curr.Rheumatol.Rep. 2006;8(4):260-266.
 • 85122 Bairati, I., Meyer, F., Jobin, E., Gelinas, M., Fortin, A., Nabid, A., Brochet, F., and Tetu, B. Antioxidant vitamins supplementation and mortality: a randomized trial in head and neck cancer patients. Int.J.Cancer 11-1-2006;119(9):2221-2224.
 • 85123 Magliano, D., McNeil, J., Branley, P., Shiel, L., Demos, L., Wolfe, R., Kotsopoulos, D., and McGrath, B. The Melbourne Atherosclerosis Vitamin E Trial (MAVET): a study of high dose vitamin E in smokers. Eur.J.Cardiovasc.Prev.Rehabil. 2006;13(3):341-347.
 • 85124 Chande, N., Laidlaw, M., Adams, P., and Marotta, P. Yo Jyo Hen Shi Ko (YHK) improves transaminases in nonalcoholic steatohepatitis (NASH): a randomized pilot study. Dig Dis Sci 2006;51(7):1183-1189.
 • 85125 Robinson, I., de Serna, D. G., Gutierrez, A., and Schade, D. S. Vitamin E in humans: an explanation of clinical trial failure. Endocr.Pract. 2006;12(5):576-582.
 • 85126 Siekmeier, R., Steffen, C., and Marz, W. [Can antioxidants prevent atherosclerosis?]. Bundesgesundheitsblatt.Gesundheitsforschung.Gesundheitsschutz. 2006;49(10):1034-1049.
 • 85127 Wright, M. E., Lawson, K. A., Weinstein, S. J., Pietinen, P., Taylor, P. R., Virtamo, J., and Albanes, D. Higher baseline serum concentrations of vitamin E are associated with lower total and cause-specific mortality in the Alpha-Tocopherol, Beta-Carotene Cancer Prevention Study. Am.J.Clin.Nutr. 2006;84(5):1200-1207.
 • 85128 Wolvers, D. A., van Herpen-Broekmans, W. M., Logman, M. H., van der Wielen, R. P., and Albers, R. Effect of a mixture of micronutrients, but not of bovine colostrum concentrate, on immune function parameters in healthy volunteers: a randomized placebo-controlled study. Nutr.J. 2006;5:28.
 • 85129 Woollard, K. J., Rayment, S. J., Bevan, R., Shaw, J. A., Lunec, J., and Griffiths, H. R. Alpha-tocopherol supplementation does not affect monocyte endothelial adhesion or C-reactive protein levels but reduces soluble vascular adhesion molecule-1 in the plasma of healthy subjects. Redox.Rep. 2006;11(5):214-222.
 • 85130 Belfort, R., Harrison, S. A., Brown, K., Darland, C., Finch, J., Hardies, J., Balas, B., Gastaldelli, A., Tio, F., Pulcini, J., Berria, R., Ma, J. Z., Dwivedi, S., Havranek, R., Fincke, C., DeFronzo, R., Bannayan, G. A., Schenker, S., and Cusi, K. A placebo-controlled trial of pioglitazone in subjects with nonalcoholic steatohepatitis. N.Engl.J.Med. 11-30-2006;355(22):2297-2307.
 • 85131 Clifford, A. J., de Moura, F. F., Ho, C. C., Chuang, J. C., Follett, J., Fadel, J. G., and Novotny, J. A. A feasibility study quantifying in vivo human alpha-tocopherol metabolism. Am.J.Clin.Nutr. 2006;84(6):1430-1441.
 • 85132 Kang, J. H., Cook, N., Manson, J., Buring, J. E., and Grodstein, F. A randomized trial of vitamin E supplementation and cognitive function in women. Arch.Intern.Med. 12-11-2006;166(22):2462-2468.
 • 85133 Dufour, J. F., Oneta, C. M., Gonvers, J. J., Bihl, F., Cerny, A., Cereda, J. M., Zala, J. F., Helbling, B., Steuerwald, M., and Zimmermann, A. Randomized placebo-controlled trial of ursodeoxycholic acid with vitamin e in nonalcoholic steatohepatitis. Clin.Gastroenterol.Hepatol. 2006;4(12):1537-1543.
 • 85134 Nobili, V., Manco, M., Devito, R., Ciampalini, P., Piemonte, F., and Marcellini, M. Effect of vitamin E on aminotransferase levels and insulin resistance in children with non-alcoholic fatty liver disease. Aliment.Pharmacol.Ther. 2006;24(11-12):1553-1561.
 • 85135 Ito, Y., Suzuki, K., Ishii, J., Hishida, H., Tamakoshi, A., Hamajima, N., and Aoki, K. A population-based follow-up study on mortality from cancer or cardiovascular disease and serum carotenoids, retinol and tocopherols in Japanese inhabitants. Asian Pac.J.Cancer Prev. 2006;7(4):533-546.
 • 85136 Catalano, M., Born, G., and Peto, R. Prevention of serious vascular events by aspirin amongst patients with peripheral arterial disease: randomized, double-blind trial. J.Intern.Med. 2007;261(3):276-284.
 • 85137 Ricciarelli, R., Argellati, F., Pronzato, M. A., and Domenicotti, C. Vitamin E and neurodegenerative diseases. Mol.Aspects Med. 2007;28(5-6):591-606.
 • 85138 Christen, W. G., Manson, J. E., Glynn, R. J., Gaziano, J. M., Chew, E. Y., Buring, J. E., and Hennekens, C. H. Beta carotene supplementation and age-related maculopathy in a randomized trial of US physicians. Arch.Ophthalmol. 2007;125(3):333-339.
 • 85139 Sung, L., Tomlinson, G. A., Greenberg, M. L., Koren, G., Judd, P., Ota, S., and Feldman, B. M. Serial controlled N-of-1 trials of topical vitamin E as prophylaxis for chemotherapy-induced oral mucositis in paediatric patients. Eur.J.Cancer 2007;43(8):1269-1275.
 • 85140 Hance, K. W., Rogers, C. J., Hursting, S. D., and Greiner, J. W. Combination of physical activity, nutrition, or other metabolic factors and vaccine response. Front Biosci. 2007;12:4997-5029.
 • 85141 Misirlioglu, C. H., Demirkasimoglu, T., Kucukplakci, B., Sanri, E., and Altundag, K. Pentoxifylline and alpha-tocopherol in prevention of radiation-induced lung toxicity in patients with lung cancer. Med.Oncol. 2007;24(3):308-311.
 • 85142 Vignini, A., Nanetti, L., Moroni, C., Testa, R., Sirolla, C., Marra, M., Manfrini, S., Fumelli, D., Marcheselli, F., Mazzanti, L., and Rabini, R. A. A study on the action of vitamin E supplementation on plasminogen activator inhibitor type 1 and platelet nitric oxide production in type 2 diabetic patients. Nutr.Metab Cardiovasc.Dis. 2008;18(1):15-22.
 • 85143 Wagner, J. G., Jiang, Q., Harkema, J. R., Ames, B. N., Illek, B., Roubey, R. A., and Peden, D. B. Gamma-tocopherol prevents airway eosinophilia and mucous cell hyperplasia in experimentally induced allergic rhinitis and asthma. Clin.Exp.Allergy 2008;38(3):501-511.
 • 85144 Devaraj, S., Tang, R., Adams-Huet, B., Harris, A., Seenivasan, T., de Lemos, J. A., and Jialal, I. Effect of high-dose alpha-tocopherol supplementation on biomarkers of oxidative stress and inflammation and carotid atherosclerosis in patients with coronary artery disease. Am.J.Clin.Nutr. 2007;86(5):1392-1398.
 • 85145 Milman, U., Blum, S., Shapira, C., Aronson, D., Miller-Lotan, R., Anbinder, Y., Alshiek, J., Bennett, L., Kostenko, M., Landau, M., Keidar, S., Levy, Y., Khemlin, A., Radan, A., and Levy, A. P. Vitamin E supplementation reduces cardiovascular events in a subgroup of middle-aged individuals with both type 2 diabetes mellitus and the haptoglobin 2-2 genotype: a prospective double-blinded clinical trial. Arterioscler.Thromb.Vasc.Biol. 2008;28(2):341-347.
 • 85146 Kunitomo, M. [Oxidative stress and atherosclerosis]. Yakugaku Zasshi 2007;127(12):1997-2014.
 • 85147 Alkhenizan, A. and Hafez, K. The role of vitamin E in the prevention of cancer: a meta-analysis of randomized controlled trials. Ann.Saudi.Med. 2007;27(6):409-414.
 • 85148 BODY, A. M., RATCLIFFE, A. H., and . Intermittent claudication; a clinical study. J.Bone Joint Surg.Br. 1949;31B(3):325-355.
 • 85149 Christen, W. G., Liu, S., Glynn, R. J., Gaziano, J. M., and Buring, J. E. Dietary carotenoids, vitamins C and E, and risk of cataract in women: a prospective study. Arch.Ophthalmol. 2008;126(1):102-109.
 • 85150 Jilani, T., Moiz, B., and Iqbal, M. P. Vitamin E supplementation enhances hemoglobin and erythropoietin levels in mildly anemic adults. Acta Haematol. 2008;119(1):45-47.
 • 85151 Wang, C. L., Liang, L., Fu, J. F., Zou, C. C., Hong, F., Xue, J. Z., Lu, J. R., and Wu, X. M. Effect of lifestyle intervention on non-alcoholic fatty liver disease in Chinese obese children. World J.Gastroenterol. 3-14-2008;14(10):1598-1602.
 • 85152 Green, D., Chambers, M. E., and Sugden, D. A. Does subtype of developmental coordination disorder count: is there a differential effect on outcome following intervention? Hum.Mov Sci. 2008;27(2):363-382.
 • 85153 Hamdy, N. M., Suwailem, S. M., and El-Mesallamy, H. O. Influence of vitamin E supplementation on endothelial complications in type 2 diabetes mellitus patients who underwent coronary artery bypass graft. J.Diabetes Complications 2009;23(3):167-173.
 • 85154 Antoniadi, G., Eleftheriadis, T., Liakopoulos, V., Kakasi, E., Kartsios, C., Passadakis, P., and Vargemezis, V. Effect of one-year oral alpha-tocopherol administration on the antioxidant defense system in hemodialysis patients. Ther.Apher.Dial. 2008;12(3):237-242.
 • 85155 Nobili, V., Manco, M., Devito, R., Di, Ciommo, V, Comparcola, D., Sartorelli, M. R., Piemonte, F., Marcellini, M., and Angulo, P. Lifestyle intervention and antioxidant therapy in children with nonalcoholic fatty liver disease: a randomized, controlled trial. Hepatology 2008;48(1):119-128.
 • 85156 Isaac, M. G., Quinn, R., and Tabet, N. Vitamin E for Alzheimer’s disease and mild cognitive impairment. Cochrane.Database.Syst.Rev. 2008;(3):CD002854.
 • 85157 Clarke, M. W., Burnett, J. R., and Croft, K. D. Vitamin E in human health and disease. Crit Rev.Clin.Lab Sci. 2008;45(5):417-450.
 • 85158 Absorption of intramuscular vitamin E in premature babies. Italian Collaborative Group on Preterm Delivery. Dev.Pharmacol.Ther. 1991;16(1):13-21.
 • 85159 Sultana, N., Begum, N., Akhter, S., Begum, S., Quraishi, S. B., Ferdousi, S., and Ali, T. Role of vitamin E supplementation on serum levels of copper and zinc in hemolytic anemic patients with G6PD deficiency. Mymensingh.Med.J. 2008;17(2 Suppl):S84-S90.
 • 85160 Karlson, E. W., Shadick, N. A., Cook, N. R., Buring, J. E., and Lee, I. M. Vitamin E in the primary prevention of rheumatoid arthritis: the Women’s Health Study. Arthritis Rheum. 11-15-2008;59(11):1589-1595.
 • 85161 Kamat, C. D., Gadal, S., Mhatre, M., Williamson, K. S., Pye, Q. N., and Hensley, K. Antioxidants in central nervous system diseases: preclinical promise and translational challenges. J.Alzheimers.Dis. 2008;15(3):473-493.
 • 85162 Vats, P., Singh, V. K., Singh, S. N., and Singh, S. B. Glutathione metabolism under high-altitude stress and effect of antioxidant supplementation. Aviat.Space Environ.Med. 2008;79(12):1106-1111.
 • 85163 Okamoto, K., Kihira, T., Kobashi, G., Washio, M., Sasaki, S., Yokoyama, T., Miyake, Y., Sakamoto, N., Inaba, Y., and Nagai, M. Fruit and vegetable intake and risk of amyotrophic lateral sclerosis in Japan. Neuroepidemiology 2009;32(4):251-256.
 • 85164 Berry, D., Wathen, J. K., and Newell, M. Bayesian model averaging in meta-analysis: vitamin E supplementation and mortality. Clin.Trials 2009;6(1):28-41.
 • 85165 Arnon, S., Regev, R. H., Bauer, S., Shainkin-Kestenbaum, R., Shiff, Y., Bental, Y., Dolfin, T., and Litmanovitz, I. Vitamin E levels during early iron supplementation in preterm infants. Am.J.Perinatol. 2009;26(5):387-392.
 • 85166 Wagner, J. G., Harkema, J. R., Jiang, Q., Illek, B., Ames, B. N., and Peden, D. B. Gamma-tocopherol attenuates ozone-induced exacerbation of allergic rhinosinusitis in rats. Toxicol.Pathol. 2009;37(4):481-491.
 • 85167 Biglia, N., Sgandurra, P., Peano, E., Marenco, D., Moggio, G., Bounous, V., Tomasi, Cont N., Ponzone, R., and Sismondi, P. Non-hormonal treatment of hot flushes in breast cancer survivors: gabapentin vs. vitamin E. Climacteric. 2009;12(4):310-318.
 • 85168 Saremi, A. and Arora, R. Vitamin E and cardiovascular disease. Am.J.Ther. 2010;17(3):e56-e65.
 • 85169 Lloret, A., Badia, M. C., Mora, N. J., Pallardo, F. V., Alonso, M. D., and Vina, J. Vitamin E paradox in Alzheimer’s disease: it does not prevent loss of cognition and may even be detrimental. J.Alzheimers.Dis. 2009;17(1):143-149.
 • 85170 Elkashef, A. M., Ruskin, P. E., Bacher, N., and Barrett, D. Vitamin E in the treatment of tardive dyskinesia. Am.J.Psychiatry 1990;147(4):505-506.
 • 85171 Westergren, T. and Kalikstad, B. Dosage and formulation issues: oral vitamin E therapy in children. Eur.J.Clin.Pharmacol. 2010;66(2):109-118.
 • 85172 Haflah, N. H., Jaarin, K., Abdullah, S., and Omar, M. Palm vitamin E and glucosamine sulphate in the treatment of osteoarthritis of the knee. Saudi.Med J 2009;30(11):1432-1438.
 • 85173 Capuron, L., Moranis, A., Combe, N., Cousson-Gelie, F., Fuchs, D., De Smedt-Peyrusse, V., Barberger-Gateau, P., and Laye, S. Vitamin E status and quality of life in the elderly: influence of inflammatory processes. Br.J.Nutr. 2009;102(10):1390-1394.
 • 85174 Moyad, M. A. Conventional and alternative medical advice for cold and flu prevention: what should be recommended and what should be avoided? Urol.Nurs. 2009;29(6):455-458.
 • 85175 Christen, W. G., Glynn, R. J., Chew, E. Y., and Buring, J. E. Vitamin E and age-related macular degeneration in a randomized trial of women. Ophthalmology 2010;117(6):1163-1168.
 • 85176 Blum, S., Vardi, M., Levy, N. S., Miller-Lotan, R., and Levy, A. P. The effect of vitamin E supplementation on cardiovascular risk in diabetic individuals with different haptoglobin phenotypes. Atherosclerosis 2010;211(1):25-27.
 • 85177 Cordero, Z., Drogan, D., Weikert, C., and Boeing, H. Vitamin E and risk of cardiovascular diseases: a review of epidemiologic and clinical trial studies. Crit Rev.Food Sci.Nutr. 2010;50(5):420-440.
 • 85178 Buiatti, E., Palli, D., Bianchi, S., Decarli, A., Amadori, D., Avellini, C., Cipriani, F., Cocco, P., Giacosa, A., Lorenzini, L., and . A case-control study of gastric cancer and diet in Italy. III. Risk patterns by histologic type. Int.J.Cancer 5-30-1991;48(3):369-374.
 • 85179 Blum, S., Vardi, M., Brown, J. B., Russell, A., Milman, U., Shapira, C., Levy, N. S., Miller-Lotan, R., Asleh, R., and Levy, A. P. Vitamin E reduces cardiovascular disease in individuals with diabetes mellitus and the haptoglobin 2-2 genotype. Pharmacogenomics. 2010;11(5):675-684.
 • 85180 Okuda, M., Bando, N., Terao, J., Sasaki, S., Sugiyama, S., Kunitsugu, I., and Hobara, T. Association of serum carotenoids and tocopherols with atopic diseases in Japanese children and adolescents. Pediatr.Allergy Immunol. 2010;21(4 Pt 2):e705-e710.
 • 85181 Neupane, B., Walter, S. D., Krueger, P., Marrie, T., and Loeb, M. Predictors of inhospital mortality and re-hospitalization in older adults with community-acquired pneumonia: a prospective cohort study. BMC.Geriatr. 2010;10:22.
 • 85182 Di, Donato, I, Bianchi, S., and Federico, A. Ataxia with vitamin E deficiency: update of molecular diagnosis. Neurol.Sci. 2010;31(4):511-515.
 • 85183 Cortes-Gonzalez, J. R. and Glina, S. [Conservative treatment of Peyronie’s disease: colchicine vs. colchicine plus vitamin E]. Actas Urol.Esp. 2010;34(5):444-449.
 • 85184 Miyake, Y., Fukushima, W., Tanaka, K., Sasaki, S., Kiyohara, C., Tsuboi, Y., Yamada, T., Oeda, T., Miki, T., Kawamura, N., Sakae, N., Fukuyama, H., Hirota, Y., and Nagai, M. Dietary intake of antioxidant vitamins and risk of Parkinson’s disease: a case-control study in Japan. Eur.J.Neurol. 2011;18(1):106-113.
 • 85185 Li, S. C., Liu, Y. H., Liu, J. F., Chang, W. H., Chen, C. M., and Chen, C. Y. Almond consumption improved glycemic control and lipid profiles in patients with type 2 diabetes mellitus. Metabolism 2011;60(4):474-479.
 • 85186 Bakkeheim, E., Mowinckel, P., Carlsen, K. H., Burney, P., and Carlsen, K. C. Altered oxidative state in schoolchildren with asthma and allergic rhinitis. Pediatr.Allergy Immunol. 2011;22(2):178-185.
 • 85187 Diafouka, F. and Gbassi, G. K. Deficiency of alpha-tocopherol in seminal fluid as a probable factor in low fertility in Cote d’Ivoire. Afr.J.Reprod.Health 2009;13(3):123-125.
 • 85188 Manny, T., Pettus, J., Hemal, A., Marks, M., and Mirzazadeh, M. Penile sclerosing lipogranulomas and disfigurement from use of “1Super Extenze” among Laotian immigrants. J.Sex Med. 2011;8(12):3505-3510.
 • 85189 Geldmacher, D. S., Fritsch, T., McClendon, M. J., and Landreth, G. A randomized pilot clinical trial of the safety of pioglitazone in treatment of patients with Alzheimer disease. Arch.Neurol. 2011;68(1):45-50.
 • 85190 Gridley, G., McLaughlin, J. K., Block, G., Blot, W. J., Winn, D. M., Greenberg, R. S., Schoenberg, J. B., Preston-Martin, S., Austin, D. F., and Fraumeni, J. F., Jr. Diet and oral and pharyngeal cancer among blacks. Nutr.Cancer 1990;14(3-4):219-225.
 • 85191 Traber, M. G., Leonard, S. W., Traber, D. L., Traber, L. D., Gallagher, J., Bobe, G., Jeschke, M. G., Finnerty, C. C., and Herndon, D. alpha-Tocopherol adipose tissue stores are depleted after burn injury in pediatric patients. Am.J.Clin.Nutr. 2010;92(6):1378-1384.
 • 85192 Greenough, A., Shaheen, S. O., Shennan, A., Seed, P. T., and Poston, L. Respiratory outcomes in early childhood following antenatal vitamin C and E supplementation. Thorax 2010;65(11):998-1003.
 • 85193 Song, Y., Xu, Q., Park, Y., Hollenbeck, A., Schatzkin, A., and Chen, H. Multivitamins, individual vitamin and mineral supplements, and risk of diabetes among older U.S. adults. Diabetes Care 2011;34(1):108-114.
 • 85194 Cario, W. R. [The use of vitamin E in childhood]. Kinderarztl.Prax. 1990;58(10):511-517.
 • 85195 Christen, W. G., Glynn, R. J., Sesso, H. D., Kurth, T., MacFadyen, J., Bubes, V., Buring, J. E., Manson, J. E., and Gaziano, J. M. Age-related cataract in a randomized trial of vitamins E and C in men. Arch.Ophthalmol. 2010;128(11):1397-1405.
 • 85196 O’Brien, J. T. and Burns, A. Clinical practice with anti-dementia drugs: a revised (second) consensus statement from the British Association for Psychopharmacology. J Psychopharmacol. 2011;25(8):997-1019.
 • 85197 Trefan, L., Bunger, L., Bloom-Hansen, J., Rooke, J. A., Salmi, B., Larzul, C., Terlouw, C., and Doeschl-Wilson, A. Meta-analysis of the effects of dietary vitamin E supplementation on alpha-tocopherol concentration and lipid oxidation in pork. Meat.Sci. 2011;87(4):305-314.
 • 85198 Suksomboon, N., Poolsup, N., and Sinprasert, S. Effects of vitamin E supplementation on glycaemic control in type 2 diabetes: systematic review of randomized controlled trials. J.Clin.Pharm.Ther. 2011;36(1):53-63.
 • 85199 Wang, Q., Sun, Y., Ma, A., Li, Y., Han, X., and Liang, H. Effects of vitamin E on plasma lipid status and oxidative stress in Chinese women with metabolic syndrome. Int.J.Vitam.Nutr.Res. 2010;80(3):178-187.
 • 85200 Abner, E. L., Schmitt, F. A., Mendiondo, M. S., Marcum, J. L., and Kryscio, R. J. Vitamin E and All-cause Mortality: A Meta-Analysis. Curr.Aging Sci. 1-14-2011;
 • 85201 Bin, Q., Hu, X., Cao, Y., and Gao, F. The role of vitamin E (tocopherol) supplementation in the prevention of stroke. A meta-analysis of 13 randomised controlled trials. Thromb.Haemost. 2011;105(4):579-585.
 • 85202 Soares-Weiser, K., Maayan, N., and McGrath, J. Vitamin E for neuroleptic-induced tardive dyskinesia. Cochrane.Database.Syst.Rev. 2011;(2):CD000209.
 • 85203 Albers, J. W., Chaudhry, V., Cavaletti, G., and Donehower, R. C. Interventions for preventing neuropathy caused by cisplatin and related compounds. Cochrane.Database.Syst.Rev. 2011;(2):CD005228.
 • 85204 Wang, H., O’Reilly, E. J., Weisskopf, M. G., Logroscino, G., McCullough, M. L., Schatzkin, A., Kolonel, L. N., and Ascherio, A. Vitamin E intake and risk of amyotrophic lateral sclerosis: a pooled analysis of data from 5 prospective cohort studies. Am.J.Epidemiol. 3-15-2011;173(6):595-602.
 • 85205 Gray, B., Swick, J., and Ronnenberg, A. G. Vitamin E and adiponectin: proposed mechanism for vitamin E-induced improvement in insulin sensitivity. Nutr.Rev. 2011;69(3):155-161.
 • 85206 Lichtenberg, D. [Who is likely to gain from high dose supplementation of vitamin E?]. Harefuah 2011;150(1):37-40, 68.
 • 85207 Jilani, T. and Iqbal, M. P. Does vitamin E have a role in treatment and prevention of anemia? Pak.J.Pharm.Sci. 2011;24(2):237-242.
 • 85208 Lavine, J. E., Schwimmer, J. B., Van Natta, M. L., Molleston, J. P., Murray, K. F., Rosenthal, P., Abrams, S. H., Scheimann, A. O., Sanyal, A. J., Chalasani, N., Tonascia, J., Unalp, A., Clark, J. M., Brunt, E. M., Kleiner, D. E., Hoofnagle, J. H., and Robuck, P. R. Effect of vitamin E or metformin for treatment of nonalcoholic fatty liver disease in children and adolescents: the TONIC randomized controlled trial. JAMA 4-27-2011;305(16):1659-1668.
 • 85209 Winslow, B. T., Onysko, M. K., Stob, C. M., and Hazlewood, K. A. Treatment of Alzheimer disease. Am.Fam.Physician 6-15-2011;83(12):1403-1412.
 • 85210 Chin, S. F., Ibahim, J., Makpol, S., Abdul Hamid, N. A., Abdul, Latiff A., Zakaria, Z., Mazlan, M., Mohd Yusof, Y. A., Abdul, Karim A., and Wan Ngah, W. Z. Tocotrienol Rich Fraction Supplementation Improved Lipid Profile and Oxidative Status in Healthy Older Adults: A Randomized Controlled Study. Nutr.Metab (Lond) 6-24-2011;8(1):42.
 • 85213 Shyangdan, D., Clar, C., Ghouri, N., Henderson, R., Gurung, T., Preiss, D., Sattar, N., Fraser, A., and Waugh, N. Insulin sensitisers in the treatment of non-alcoholic fatty liver disease: a systematic review. Health Technol.Assess. 2011;15(38):1-110.
 • 85214 Nakayama, A., Alladin, K. P., Igbokwe, O., and White, J. D. Systematic review: generating evidence-based guidelines on the concurrent use of dietary antioxidants and chemotherapy or radiotherapy. Cancer Invest 2011;29(10):655-667.
 • 85215 Musso, G., Cassader, M., Rosina, F., and Gambino, R. Impact of current treatments on liver disease, glucose metabolism and cardiovascular risk in non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD): a systematic review and meta-analysis of randomised trials. Diabetologia 2012;55(4):885-904.
 • 85217 Jensen, M., Lindholm, A., and Hakkarainen, J. The vitamin E distribution in serum, liver, adipose and muscle tissues in the pig during depletion and repletion. Acta Vet.Scand. 1990;31(2):129-136.
 • 85218 Chalasani, N., Younossi, Z., Lavine, J. E., Diehl, A. M., Brunt, E. M., Cusi, K., Charlton, M., and Sanyal, A. J. The diagnosis and management of non-alcoholic fatty liver disease: Practice guideline by the American Association for the Study of Liver Diseases, American College of Gastroenterology, and the American Gastroenterological Association. Am.J.Gastroenterol. 2012;107(6):811-826.
 • 85219 Hatzimouratidis, K., Eardley, I., Giuliano, F., Hatzichristou, D., Moncada, I., Salonia, A., Vardi, Y., and Wespes, E. EAU guidelines on penile curvature. Eur.Urol. 2012;62(3):543-552.
 • 85220 Mahady, S. E., Wong, G., Craig, J. C., and George, J. Pioglitazone and vitamin E for nonalcoholic steatohepatitis: a cost utility analysis. Hepatology 2012;56(6):2172-2179.
 • 85221 Vardi, M., Blum, S., and Levy, A. P. Haptoglobin genotype and cardiovascular outcomes in diabetes mellitus – natural history of the disease and the effect of vitamin E treatment. Meta-analysis of the medical literature. Eur.J.Intern.Med. 2012;23(7):628-632.
 • 85222 Wong, R. S. and Radhakrishnan, A. K. Tocotrienol research: past into present. Nutr.Rev. 2012;70(9):483-490.
 • 85223 Vajro, P., Lenta, S., Pignata, C., Salerno, M., D’Aniello, R., De, Micco, I, Paolella, G., and Parenti, G. Therapeutic options in pediatric non alcoholic fatty liver disease: current status and future directions. Ital.J.Pediatr. 2012;38:55.
 • 85224 Jun, M., Venkataraman, V., Razavian, M., Cooper, B., Zoungas, S., Ninomiya, T., Webster, A. C., and Perkovic, V. Antioxidants for chronic kidney disease. Cochrane.Database.Syst.Rev. 2012;10:CD008176.
 • 85225 Smits-Engelsman, B. C., Blank, R., van der Kaay, A. C., Mosterd-van der Meijs, R., Vlugt-van den Brand, E., Polatajko, H. J., and Wilson, P. H. Efficacy of interventions to improve motor performance in children with developmental coordination disorder: a combined systematic review and meta-analysis. Dev.Med.Child Neurol. 2013;55(3):229-237.
 • 85226 Farina, N., Isaac, M. G., Clark, A. R., Rusted, J., and Tabet, N. Vitamin E for Alzheimer’s dementia and mild cognitive impairment. Cochrane.Database.Syst.Rev. 2012;11:CD002854.
 • 85227 Stryker, W. S., Stampfer, M. J., Stein, E. A., Kaplan, L., Louis, T. A., Sober, A., and Willett, W. C. Diet, plasma levels of beta-carotene and alpha-tocopherol, and risk of malignant melanoma. Am.J.Epidemiol. 1990;131(4):597-611.
 • 85228 Effect of deprenyl on the progression of disability in early Parkinson’s disease. The Parkinson Study Group. N.Engl.J.Med. 11-16-1989;321(20):1364-1371.
 • 85229 Gey, K. F. and Puska, P. Plasma vitamins E and A inversely correlated to mortality from ischemic heart disease in cross-cultural epidemiology. Ann.N.Y.Acad.Sci. 1989;570:268-282.
 • 85230 Johnson, L., Quinn, G. E., Abbasi, S., Otis, C., Goldstein, D., Sacks, L., Porat, R., Fong, E., Delivoria-Papadopoulos, M., Peckham, G., and . Effect of sustained pharmacologic vitamin E levels on incidence and severity of retinopathy of prematurity: a controlled clinical trial. J.Pediatr. 1989;114(5):827-838.
 • 85231 Bell, E. F. Upper limit of vitamin E in infant formulas. J.Nutr. 1989;119(12 Suppl):1829-1831.
 • 85232 Rudolph, N., Schiller, M. S., and Wong, S. L. Vitamin E and selenium in preterm infants: lack of effect on clinical patency of ductus arteriosus. Int.J.Vitam.Nutr.Res. 1989;59(2):140-146.
 • 85233 Sinha, S., Davies, J., Toner, N., Bogle, S., and Chiswick, M. Vitamin E supplementation reduces frequency of periventricular haemorrhage in very preterm babies. Lancet 2-28-1987;1(8531):466-471.
 • 85234 Lohr, J. B., Cadet, J. L., Lohr, M. A., Jeste, D. V., and Wyatt, R. J. Alpha-tocopherol in tardive dyskinesia. Lancet 4-18-1987;1(8538):913-914.
 • 85235 Ronnholm, K. A., Dostalova, L., and Siimes, M. A. Vitamin E supplementation in very-low-birth-weight infants: long-term follow-up at two different levels of vitamin E supplementation. Am.J.Clin.Nutr. 1989;49(1):121-126.
 • 85236 Sundstrom, H., Korpela, H., Sajanti, E., and Kauppila, A. Supplementation with selenium, vitamin E and their combination in gynaecological cancer during cytotoxic chemotherapy. Carcinogenesis 1989;10(2):273-278.
 • 85237 Knekt, P., Aromaa, A., Maatela, J., Alfthan, G., Aaran, R. K., Teppo, L., and Hakama, M. Serum vitamin E, serum selenium and the risk of gastrointestinal cancer. Int.J.Cancer 12-15-1988;42(6):846-850.
 • 85238 Gross, S. J., Landaw, S. A., and Oski, F. A. Vitamin E and neonatal hemolysis. Pediatrics 1977;59 Suppl(6 Pt 2):995-997.
 • 85239 Knekt, P., Aromaa, A., Maatela, J., Aaran, R. K., Nikkari, T., Hakama, M., Hakulinen, T., Peto, R., Saxen, E., and Teppo, L. Serum vitamin E and risk of cancer among Finnish men during a 10-year follow-up. Am.J.Epidemiol. 1988;127(1):28-41.
 • 85240 Fischer, A. F., Inguillo, D., Martin, D. M., Ochikubo, C. G., Vreman, H. J., and Stevenson, D. K. Carboxyhemoglobin concentration as an index of bilirubin production in neonates with birth weights less than 1,500 grams: a randomized double-blind comparison of supplemental oral vitamin E and placebo. J.Pediatr.Gastroenterol.Nutr. 1987;6(5):748-751.
 • 85241 Russell, M. J., Thomas, B. S., and Bulbrook, R. D. A prospective study of the relationship between serum vitamins A and E and risk of breast cancer. Br.J.Cancer 1988;57(2):213-215.
 • 85242 Knekt, P. Serum vitamin E level and risk of female cancers. Int.J.Epidemiol. 1988;17(2):281-286.
 • 85243 Martin-Jimenez, M., Diaz-Rubio, E., Gonzalez Larriba, J. L., and Sangro, B. Failure of high-dose tocopherol to prevent alopecia induced by doxorubicin. N.Engl.J.Med. 10-2-1986;315(14):894-895.
 • 85244 Phelps, D. L., Rosenbaum, A. L., Isenberg, S. J., Leake, R. D., and Dorey, F. J. Tocopherol efficacy and safety for preventing retinopathy of prematurity: a randomized, controlled, double-masked trial. Pediatrics 1987;79(4):489-500.
 • 85245 Wald, N. J., Thompson, S. G., Densem, J. W., Boreham, J., and Bailey, A. Serum vitamin E and subsequent risk of cancer. Br.J.Cancer 1987;56(1):69-72.
 • 85246 Schober, S. E., Comstock, G. W., Helsing, K. J., Salkeld, R. M., Morris, J. S., Rider, A. A., and Brookmeyer, R. Serologic precursors of cancer. I. Prediagnostic serum nutrients and colon cancer risk. Am.J.Epidemiol. 1987;126(6):1033-1041.
 • 85247 Perez, J. E., Macchiavelli, M., Leone, B. A., Romero, A., Rabinovich, M. G., Goldar, D., and Vallejo, C. High-dose alpha-tocopherol as a preventive of doxorubicin-induced alopecia. Cancer Treat.Rep. 1986;70(10):1213-1214.
 • 85248 Menkes, M. S., Comstock, G. W., Vuilleumier, J. P., Helsing, K. J., Rider, A. A., and Brookmeyer, R. Serum beta-carotene, vitamins A and E, selenium, and the risk of lung cancer. N.Engl.J.Med. 11-13-1986;315(20):1250-1254.
 • 85249 McGinness, J. E., Grossie, B., Jr., Proctor, P. H., Benjamin, R. S., Gulati, O. P., and Hokanson, J. A. Effect of dose schedule of vitamin E and hydroxethylruticide on intestinal toxicity induced by adriamycin. Physiol Chem.Phys.Med.NMR 1986;18(1):17-24.
 • 85250 Havens, C. Premenstrual syndrome. Tactics for intervention. Postgrad.Med. 5-15-1985;77(7):32-37.
 • 85251 Smith, D. W., Cohen, R. S., Vreman, H. J., Yeh, A., Sharron, S., and Stevenson, D. K. Bilirubin production after supplemental oral vitamin E therapy in preterm infants. J.Pediatr.Gastroenterol.Nutr. 1985;4(1):38-44.
 • 85252 Nomura, A. M., Stemmermann, G. N., Heilbrun, L. K., Salkeld, R. M., and Vuilleumier, J. P. Serum vitamin levels and the risk of cancer of specific sites in men of Japanese ancestry in Hawaii. Cancer Res. 1985;45(5):2369-2372.
 • 85253 Haeger, K. Long-time treatment of intermittent claudication with vitamin E. Am.J.Clin.Nutr. 1974;27(10):1179-1181.
 • 85254 Anderson, T. W. and Reid, D. B. A double-blind trial of vitamin E in angina pectoris. Am.J.Clin.Nutr. 1974;27(10):1174-1178.
 • 85256 Gross, S. J. Vitamin E and neonatal bilirubinemia. Pediatrics 1979;64(3):321-323.
 • 85257 Melhorn, D. K. and Gross, S. Vitamin E-dependent anemia in the premature infant. II. Relationships between gestational age and absorption of vitamin E. J.Pediatr. 1971;79(4):581-588.
 • 85258 Graeber, J. E., Williams, M. L., and Oski, F. A. The use of intramuscular vitamin E in the premature infant. Optimum dose and iron interaction. J.Pediatr. 1977;90(2):282-284.
 • 85259 WILLIAMS, H. T., Fenna, D., and MACBETH, R. A. Alpha tocopherol in the treatment of intermittent claudication. Surg.Gynecol.Obstet. 1971;132(4):662-666.
 • 85260 Finer, N. N., Schindler, R. F., Grant, G., Hill, G. B., and Peters, K. Effect of intramuscular vitamin E on frequency and severity of retrolental fibroplasia. A controlled trial. Lancet 5-15-1982;1(8281):1087-1091.
 • 85261 Saperstein, H., Rapaport, M., and Rietschel, R. L. Topical vitamin E as a cause of erythema multiforme-like eruption. Arch.Dermatol. 1984;120(7):906-908.
 • 85262 London, R. S., Sundaram, G., Manimekalai, S., Murphy, L., Reynolds, M., and Goldstein, P. The effect of alpha-tocopherol on premenstrual symptomatology: a double-blind study. II. Endocrine correlates. J.Am.Coll.Nutr. 1984;3(4):351-356.
 • 85263 Chiswick, M. L., Johnson, M., Woodhall, C., Gowland, M., Davies, J., Toner, N., and Sims, D. G. Protective effect of vitamin E (DL-alpha-tocopherol) against intraventricular haemorrhage in premature babies. Br.Med.J.(Clin.Res.Ed) 7-9-1983;287(6385):81-84.
 • 85264 Whittaker, J. A. and Al-Ismail, S. A. Effect of digoxin and vitamin E in preventing cardiac damage caused by doxorubicin in acute myeloid leukaemia. Br.Med.J.(Clin.Res.Ed) 1-28-1984;288(6413):283-284.
 • 85265 Sundstrom, H., Korpela, H., Viinikka, L., and Kauppila, A. Serum selenium and glutathione peroxidase, and plasma lipid peroxides in uterine, ovarian or vulvar cancer, and their responses to antioxidants in patients with ovarian cancer. Cancer Lett. 1984;24(1):1-10.
 • 85266 Willett, W. C., Polk, B. F., Underwood, B. A., Stampfer, M. J., Pressel, S., Rosner, B., Taylor, J. O., Schneider, K., and Hames, C. G. Relation of serum vitamins A and E and carotenoids to the risk of cancer. N.Engl.J.Med. 2-16-1984;310(7):430-434.
 • 85267 Hittner, H. M., Speer, M. E., Rudolph, A. J., Blifeld, C., Chadda, P., Holbein, M. E., Godio, L. B., and Kretzer, F. L. Retrolental fibroplasia and vitamin E in the preterm infant–comparison of oral versus intramuscular:oral administration. Pediatrics 1984;73(2):238-249.
 • 85268 Stahelin, H. B., Rosel, F., Buess, E., and Brubacher, G. Cancer, vitamins, and plasma lipids: prospective Basel study. J.Natl.Cancer Inst. 1984;73(6):1463-1468.
 • 85269 Lenzhofer, R., Ganzinger, U., Rameis, H., and Moser, K. Acute cardiac toxicity in patients after doxorubicin treatment and the effect of combined tocopherol and nifedipine pretreatment. J.Cancer Res.Clin.Oncol. 1983;106(2):143-147.
 • 85270 Cruz, C. S., Wimberley, P. D., Johansen, K., and Friis-Hansen, B. The effect of vitamin E on erythrocyte hemolysis and lipid peroxidation in newborn premature infants. Acta Paediatr.Scand. 1983;72(6):823-826.
 • 85271 Abraham, G. E. Nutritional factors in the etiology of the premenstrual tension syndromes. J.Reprod.Med. 1983;28(7):446-464.
 • 85272 London, R. S., Sundaram, G. S., Murphy, L., and Goldstein, P. J. Evaluation and treatment of breast symptoms in patients with the premenstrual syndrome. J.Reprod.Med. 1983;28(8):503-508.
 • 85273 Wald, N. J., Boreham, J., Hayward, J. L., and Bulbrook, R. D. Plasma retinol, beta-carotene and vitamin E levels in relation to the future risk of breast cancer. Br.J.Cancer 1984;49(3):321-324.
 • 85274 Haeger, K. Long-term study of alpha-tocopherol in intermittent claudication. Ann.N.Y.Acad.Sci. 1982;393:369-375.
 • 85275 Ehrenkranz, R. A., Ablow, R. C., and Warshaw, J. B. Effect of vitamin E on the development of oxygen-induced lung injury in neonates. Ann.N.Y.Acad.Sci. 1982;393:452-466.
 • 85276 Jansson, L., Holmberg, L., Nilsson, B., and Johansson, B. Vitamin E requirements of preterm infants. Acta Paediatr.Scand. 1978;67(4):459-463.
 • 85277 Chiswick, M. L., Wynn, J., and Toner, N. Vitamin E and intraventricular hemorrhage in the newborn. Ann.N.Y.Acad.Sci. 1982;393:109-120.
 • 85278 Legha, S. S., Wang, Y. M., Mackay, B., Ewer, M., Hortobagyi, G. N., Benjamin, R. S., and Ali, M. K. Clinical and pharmacologic investigation of the effects of alpha-tocopherol on adriamycin cardiotoxicity. Ann.N.Y.Acad.Sci. 1982;393:411-418.
 • 85279 Hittner, H. M., Godio, L. B., Rudolph, A. J., Adams, J. M., Garcia-Prats, J. A., Friedman, Z., Kautz, J. A., and Monaco, W. A. Retrolental fibroplasia: efficacy of vitamin E in a double-blind clinical study of preterm infants. N.Engl.J.Med. 12-3-1981;305(23):1365-1371.
 • 85280 Saldanha, R. L., Cepeda, E. E., and Poland, R. L. The effect of vitamin E prophylaxis on the incidence and severity of bronchopulmonary dysplasia. J.Pediatr. 1982;101(1):89-93.
 • 85281 Zheng, W., Sellers, T. A., Doyle, T. J., Kushi, L. H., Potter, J. D., and Folsom, A. R. Retinol, antioxidant vitamins, and cancers of the upper digestive tract in a prospective cohort study of postmenopausal women. Am.J.Epidemiol. 11-1-1995;142(9):955-960.
 • 85282 Torun, M., Akgul, S., and Sargin, H. Serum vitamin E level in patients with breast cancer. J.Clin.Pharm.Ther. 1995;20(3):173-178.
 • 85283 Hunnisett, A., Davies, S., McLaren-Howard, J., Gravett, P., Finn, M., and Gueret-Wardle, D. Lipoperoxides as an index of free radical activity in bone marrow transplant recipients. Preliminary observations. Biol.Trace Elem.Res. 1995;47(1-3):125-132.
 • 85284 Lopez, I., Goudou, C., Ribrag, V., Sauvage, C., Hazebroucq, G., and Dreyfus, F. [Treatment of mucositis with vitamin E during administration of neutropenic antineoplastic agents]. Ann.Med.Interne (Paris) 1994;145(6):405-408.
 • 85285 Manzano, D., Aguirre, A., Gardeazabal, J., Eizaguirre, X., and Diaz Perez, J. L. Allergic contact dermatitis from tocopheryl acetate (vitamin E) and retinol palmitate (vitamin A) in a moisturizing cream. Contact Dermatitis 1994;31(5):324.
 • 85286 Akhtar, S., Jajor, T. R., and Kumar, S. Vitamin E in the treatment of tardive dyskinesia. J.Postgrad.Med. 1993;39(3):124-126.
 • 85287 Tohgi, H., Abe, T., Nakanishi, M., Hamato, F., Sasaki, K., and Takahashi, S. Concentrations of alpha-tocopherol and its quinone derivative in cerebrospinal fluid from patients with vascular dementia of the Binswanger type and Alzheimer type dementia. Neurosci.Lett. 6-6-1994;174(1):73-76.
 • 85288 Adler, L. A., Peselow, E., Rotrosen, J., Duncan, E., Lee, M., Rosenthal, M., and Angrist, B. Vitamin E treatment of tardive dyskinesia. Am.J.Psychiatry 1993;150(9):1405-1407.
 • 85289 Adler, L. A., Peselow, E., Duncan, E., Rosenthal, M., and Angrist, B. Vitamin E in tardive dyskinesia: time course of effect after placebo substitution. Psychopharmacol.Bull. 1993;29(3):371-374.
 • 85290 Kirkpatrick, C. S., White, E., and Lee, J. A. Case-control study of malignant melanoma in Washington State. II. Diet, alcohol, and obesity. Am.J.Epidemiol. 5-1-1994;139(9):869-880.
 • 85291 Handelman, G. J., Epstein, W. L., Peerson, J., Spiegelman, D., Machlin, L. J., and Dratz, E. A. Human adipose alpha-tocopherol and gamma-tocopherol kinetics during and after 1 y of alpha-tocopherol supplementation. Am.J.Clin.Nutr. 1994;59(5):1025-1032.
 • 85292 Hansson, L. E., Nyren, O., Bergstrom, R., Wolk, A., Lindgren, A., Baron, J., and Adami, H. O. Nutrients and gastric cancer risk. A population-based case-control study in Sweden. Int.J.Cancer 6-1-1994;57(5):638-644.
 • 85293 Peet, M., Laugharne, J., Rangarajan, N., and Reynolds, G. P. Tardive dyskinesia, lipid peroxidation, and sustained amelioration with vitamin E treatment. Int.Clin.Psychopharmacol. 1993;8(3):151-153.
 • 85294 Hense, H. W., Stender, M., Bors, W., and Keil, U. Lack of an association between serum vitamin E and myocardial infarction in a population with high vitamin E levels. Atherosclerosis 1993;103(1):21-28.
 • 85295 Nguyen, T. T., Cox, C. S., Traber, D. L., Gasser, H., Redl, H., Schlag, G., and Herndon, D. N. Free radical activity and loss of plasma antioxidants, vitamin E, and sulfhydryl groups in patients with burns: the 1993 Moyer Award. J.Burn Care Rehabil. 1993;14(6):602-609.
 • 85296 Lam, L. C., Chiu, H. F., and Hung, S. F. Vitamin E in the treatment of tardive dyskinesia: a replication study. J.Nerv.Ment.Dis. 1994;182(2):113-114.
 • 85297 Donnan, P. T., Thomson, M., Fowkes, F. G., Prescott, R. J., and Housley, E. Diet as a risk factor for peripheral arterial disease in the general population: the Edinburgh Artery Study. Am.J.Clin.Nutr. 1993;57(6):917-921.
 • 85298 Wolk, A., Gridley, G., Niwa, S., Lindblad, P., McCredie, M., Mellemgaard, A., Mandel, J. S., Wahrendorf, J., McLaughlin, J. K., and Adami, H. O. International renal cell cancer study. VII. Role of diet. Int.J.Cancer 1-3-1996;65(1):67-73.
 • 85299 Eichholzer, M., Stahelin, H. B., Gey, K. F., Ludin, E., and Bernasconi, F. Prediction of male cancer mortality by plasma levels of interacting vitamins: 17-year follow-up of the prospective Basel study. Int.J.Cancer 4-10-1996;66(2):145-150.
 • 85300 Singh, R. B., Niaz, M. A., Rastogi, S. S., and Rastogi, S. Usefulness of antioxidant vitamins in suspected acute myocardial infarction (the Indian experiment of infarct survival-3). Am.J.Cardiol. 2-1-1996;77(4):232-236.
 • 85301 Gerber, M., Astre, C., Segala, C., Saintot, M., Scali, J., Simony-Lafontaine, J., Grenier, J., and Pujol, H. Oxidant-antioxidant status alterations in cancer patients: relationship to tumor progression. J.Nutr. 1996;126(4 Suppl):1201S-1207S.
 • 85302 Soares, K., McGrath, J., and Adams, C. Evidence and tardive dyskinesia. Lancet 6-15-1996;347(9016):1696-1697.
 • 85303 Esteve, J., Riboli, E., Pequignot, G., Terracini, B., Merletti, F., Crosignani, P., Ascunce, N., Zubiri, L., Blanchet, F., Raymond, L., Repetto, F., and Tuyns, A. J. Diet and cancers of the larynx and hypopharynx: the IARC multi-center study in southwestern Europe. Cancer Causes Control 1996;7(2):240-252.
 • 85304 Wagdi, P., Fluri, M., Aeschbacher, B., Fikrle, A., and Meier, B. Cardioprotection in patients undergoing chemo- and/or radiotherapy for neoplastic disease. A pilot study. Jpn.Heart J. 1996;37(3):353-359.
 • 85305 Azen, S. P., Qian, D., Mack, W. J., Sevanian, A., Selzer, R. H., Liu, C. R., Liu, C. H., and Hodis, H. N. Effect of supplementary antioxidant vitamin intake on carotid arterial wall intima-media thickness in a controlled clinical trial of cholesterol lowering. Circulation 11-15-1996;94(10):2369-2372.
 • 85306 Dorevitch, A., Kalian, M., Shlafman, M., and Lerner, V. Treatment of long-term tardive dyskinesia with vitamin E. Biol.Psychiatry 1-1-1997;41(1):114-116.
 • 85307 Colditz, G. A., Manson, J. E., and Hankinson, S. E. The Nurses’ Health Study: 20-year contribution to the understanding of health among women. J.Womens Health 1997;6(1):49-62.
 • 85308 Vlajinac, H. D., Marinkovic, J. M., Ilic, M. D., and Kocev, N. I. Diet and prostate cancer: a case-control study. Eur.J.Cancer 1997;33(1):101-107.
 • 85309 Dimery, I. W., Hong, W. K., Lee, J. J., Guillory-Perez, C., Pham, F., Fritsche, H. A., Jr., and Lippman, S. M. Phase I trial of alpha-tocopherol effects on 13-cis-retinoic acid toxicity. Ann.Oncol. 1997;8(1):85-89.
 • 85310 Nomura, A. M., Ziegler, R. G., Stemmermann, G. N., Chyou, P. H., and Craft, N. E. Serum micronutrients and upper aerodigestive tract cancer. Cancer Epidemiol.Biomarkers Prev. 1997;6(6):407-412.
 • 85311 Bendich, A., Mallick, R., and Leader, S. Potential health economic benefits of vitamin supplementation. West J.Med. 1997;166(5):306-312.
 • 85312 Ruiz, Rejon F., Martin, Pena G., Lopez, Manglano C., Seijas, Martinez, V, and Ruiz, Galiana J. [Plasma levels of vitamins A and E and the risk of acute myocardial infarct]. Rev.Clin.Esp. 1997;197(6):411-416.
 • 85313 Pacht, E. R., Diaz, P., Clanton, T., Hart, J., and Gadek, J. E. Serum vitamin E decreases in HIV-seropositive subjects over time. J.Lab Clin.Med. 1997;130(3):293-296.
 • 85314 Clemens, M. R., Waladkhani, A. R., Bublitz, K., Ehninger, G., and Gey, K. F. Supplementation with antioxidants prior to bone marrow transplantation. Wien.Klin.Wochenschr. 10-17-1997;109(19):771-776.
 • 85315 Tornwall, M., Virtamo, J., Haukka, J. K., Aro, A., Albanes, D., Edwards, B. K., and Huttunen, J. K. Effect of alpha-tocopherol (vitamin E) and beta-carotene supplementation on the incidence of intermittent claudication in male smokers. Arterioscler.Thromb.Vasc.Biol. 1997;17(12):3475-3480.
 • 85316 Andreone, P., Gramonzi, A., and Bernardi, M. Vitamin E for chronic hepatitis B. Ann.Intern.Med. 1-15-1998;128(2):156-157.
 • 85317 Mezzetti, M., La, Vecchia C., Decarli, A., Boyle, P., Talamini, R., and Franceschi, S. Population attributable risk for breast cancer: diet, nutrition, and physical exercise. J.Natl.Cancer Inst. 3-4-1998;90(5):389-394.
 • 85318 Mortality in DATATOP: a multicenter trial in early Parkinson’s disease. Parkinson Study Group. Ann.Neurol. 1998;43(3):318-325.
 • 85319 Launoy, G., Milan, C., Day, N. E., Pienkowski, M. P., Gignoux, M., and Faivre, J. Diet and squamous-cell cancer of the oesophagus: a French multicentre case-control study. Int.J.Cancer 3-30-1998;76(1):7-12.
 • 85320 Kumagai, Y., Pi, J. B., Lee, S., Sun, G. F., Yamanushi, T., Sagai, M., and Shimojo, N. Serum antioxidant vitamins and risk of lung and stomach cancers in Shenyang, China. Cancer Lett. 7-17-1998;129(2):145-149.
 • 85321 Davey, P. J., Schulz, M., Gliksman, M., Dobson, M., Aristides, M., and Stephens, N. G. Cost-effectiveness of vitamin E therapy in the treatment of patients with angiographically proven coronary narrowing (CHAOS trial). Cambridge Heart Antioxidant Study. Am.J.Cardiol. 8-15-1998;82(4):414-417.
 • 85322 Favero, A., Parpinel, M., and Franceschi, S. Diet and risk of breast cancer: major findings from an Italian case-control study. Biomed.Pharmacother. 1998;52(3):109-115.
 • 85323 Barak, Y., Swartz, M., Shamir, E., Stein, D., and Weizman, A. Vitamin E (alpha-tocopherol) in the treatment of tardive dyskinesia: a statistical meta-analysis. Ann.Clin.Psychiatry 1998;10(3):101-105.
 • 85324 Sellers, T. A., Bazyk, A. E., Bostick, R. M., Kushi, L. H., Olson, J. E., Anderson, K. E., Lazovich, D., and Folsom, A. R. Diet and risk of colon cancer in a large prospective study of older women: an analysis stratified on family history (Iowa, United States). Cancer Causes Control 1998;9(4):357-367.
 • 85325 Marniemi, J., Jarvisalo, J., Toikka, T., Raiha, I., Ahotupa, M., and Sourander, L. Blood vitamins, mineral elements and inflammation markers as risk factors of vascular and non-vascular disease mortality in an elderly population. Int.J.Epidemiol. 1998;27(5):799-807.
 • 85326 Delport, R., Ubbink, J. B., Human, J. A., Becker, P. J., Myburgh, D. P., and Vermaak, W. J. Antioxidant vitamins and coronary artery disease risk in South African males. Clin.Chim.Acta 1998;278(1):55-60.
 • 85327 Mitchinson, M. J., Stephens, N. G., Parsons, A., Bligh, E., Schofield, P. M., and Brown, M. J. Mortality in the CHAOS trial. Lancet 1-30-1999;353(9150):381-382.
 • 85328 Harrington B, James K. Management of chemotherapy induced peripheral neuropathies with daily vitamin E. Commun Nurs Res 2010;43:604.
 • 85329 Badcock NR, Parsons D, Staugas RE, Aldis JJE, and Couper RTL. Vitamin E, peroxidative and non-peroxidative free radical damage markers, and sample collection timing in children and adolescents with cystic fibrosis. Australian Journal of Nutrition & Dietetics (AUST J NUTR DIET) 2000;57(2):79-83.
 • 85330 Uygun A, Kadayifci A Bagci S et al. L-Carnitine therapy in non-alcoholic steatohepatitis. Turk J Gastroenterol 2000;11:196-201.
 • 85331 Wang, H., Li, R. X., and Wang, M. F. Effects of zinc and antioxidant on visual function of patients with age-related macular degeneration. Zhongguo Linchuant Kangfu 2004;8:1290-1291.
 • 85332 Vlajinac H, Ilic M Sipetic S Marinkovic J Kocev N. A case-control study of diet and prostate cancer. Journal of B.U.On 2001;4:435-437.
 • 85333 Papila C, Papila I Bilir M Cagatay T Yanardag H et al. Effect of vitamin E supplementation on natural killer cell activity in patients with solid tumors. Journal of BU On 1999;4:435-437.
 • 85334 Creagan ET, Moertel CG Schutt AJ Oconnell MJ. Vitamin-c (ascorbic-acid) therapy of pre-terminal cancer-patients. Proc Am Assoc Cancer Res 1979;20:355.
 • 85335 Roncucci L, Ponz de Leon M. Antioxidant vitamins or lactulose as chemopreventive agents for colorectal cancer. Food and Cancer Prevention 1993;147-150.
 • 85336 Ferlin MLS, Chuan LS Jorge SM Vannucchi H. Early anemia of prematurity. Nutrition Research 1998;18(1161):1173.
 • 85337 Gaziano JM, Manson JE Ridker PM Buring JE Hennekens CH. Beta carotene therapy, for chronic stable angina. Circulation 1990;82(Suppl III):201.
 • 85338 Sklodowska M, Wasowicz W Gromadzinska J Miroslaw W Strzelczyk M Malczyk J Goch JK. Selenium and vitamin E concentrations in plasma and erythrocytes of angina pectoris patients. Trace Elements in Medicine 1991;8:113-117.
 • 85339 Weitzman, S. A., Lorell, B., Carey, R. W., Kaufman, S., and Stossel, T. P. Prospective study of tocopherol prophylaxis for anthracycline cardiac toxicity. Curr Ther Res 1980;28:682-686.
 • 85340 Bonelli L, Camoriano A Ravelli P Missale G Bruzzi P Aste H. Reduction of the incidence of metachronous adenomas of the large bowel by means of antioxidants. Se-Te Press 1998;91-94.
 • 85342 Gurler B, Vural H Yilmaz N et al. The role of oxidative stress in diabetic retinopathy. Eye 2000;14:730-735.
 • 85343 Gupta MM, Chari S. Lipid peroxidation and antioxidant status in patients with diabetic retinopathy. Indian J Physiol Pharmacol 2005;49(187):192.
 • 85344 Stevic Z, Nikolic A Blagojevic DP Saicic ZS Kocev NI Apostolski SA Spasic MB. A controlled trial of combination of methionine and antioxidants in ALS patients. Jugoslav Med Biohem 2001;20:223-228.
 • 85345 Beazley D, Livingston J Kao L Sibai B. Vitamin c and e supplementation in women at high risk for preeclampsia: a doubleblind placebo controlled trial. American Journal of Obstetrics and Gynecology 2002;187(6 Pt 2):S216.
 • 85346 Rivas-Echeverria CA, Echeverria Y Molina L Novoa D. Synergic use of aspirin, fish oil and vitamins C and E for the prevention of preeclampsia. Hypertension in Pregnancy 2000;19(Suppl 1):30.
 • 85347 Schiller MS, Rudolph M Kim MH Thangavel M Rivera LM Kassner EG. Vitamin E and the ductus arteriosus (DA) in premature infants. Pediatric Research 1980;14:611.
 • 85348 Schmidt M, Meister P Baumann P. Treatment of tardive dyskinesias with vitamin E. European Psychiatry 1991;6:201-207.
 • 85349 Glass GV. Primary secondary and metanalysis of research. Educ Res 1976;5(3):8.
 • 85350 Adler, L., Edson, R., Rotrosen, J., Lavori, P., Tracy, K., and Lohr, J. Vitamin E in the treatment of TD: the results of Department of Veterans Affairs Cooperative Study #394. Proceedings of New Clinical Drug Evaluation Unit Program 38th Annual Meeting 1998;
 • 85351 Junker, D., Steigleider, P., and Gattaz, W. F. Alpha-tocopherol in the treatment of tardive dyskinesia. Clin Neuropharm 1992;15:639B.
 • 85352 Pryor, J. P. and Farell, C. F. Controlled clinical trial of vitamin E in Peyronie’s disease. Prog Reprod Biol 1983;9:41-45.
 • 89229 Afonseca SO, Cruz FM, Cubero Dde I, et al. Vitamin E for prevention of oxaliplatin-induced peripheral neuropathy: a pilot randomized clinical trial. Sao Paulo Med J. 2013;131(1):35-8.
 • 89234 Bentsen H, Osnes K, Refsum H, et al. A randomized placebo-controlled trial of an omega-3 fatty acid and vitamins E+C in schizophrenia. Transl Psychiatry. 2013;3:e335.
 • 90067 Burgess IF, Burgess NA, Brunton ER. Tocopheryl acetate 20% spray for elimination of head louse infestation: a randomised controlled trial comparing with 1% permethrin creme rinse. BMC Pharmacol Toxicol. 2013;14:43.
 • 90068 Chae CU, Albert CM, Moorthy MV, et al. Vitamin E supplementation and the risk of heart failure in women. Circ Heart Fail. 2012;5(2):176-82.
 • 90069 Chew EY, Clemons TE, Agrón E, Sperduto RD, Sangiovanni JP, Kurinij N, Davis MD; Age-Related Eye Disease Study Research Group. Long-term effects of vitamins C and E, ß-carotene, and zinc on age-related macular degeneration: AREDS report no. 35. Ophthalmology. 2013 Aug;120(8):1604-11.e4.
 • 90072 Eum S, Choi HD, Chang MJ, et al. Protective effects of vitamin E on chemotherapy-induced peripheral neuropathy: a meta-analysis of randomized controlled trials. Int J Vitam Nutr Res. 2013;83(2):101-11.
 • 90076 García Hernández JÁ, Madera González D, Padilla Castillo M, et al. Use of a specific anti-stretch mark cream for preventing or reducing the severity of striae gravidarum. Randomized, double-blind, controlled trial. Int J Cosmet Sci. 2013;35(3):233-7.
 • 90077 Ghaffari J, Farid Hossiani R, Khalilian A, et al. Vitamin e supplementation, lung functions and clinical manifestations in children with moderate asthma: a randomized double blind placebo- controlled trial. Iran J Allergy Asthma Immunol. 2014;13(2):98-103.
 • 90078 Gungorduk K, Asicioglu O, Gungorduk OC, et al. Does vitamin C and vitamin E supplementation prolong the latency period before delivery following the preterm premature rupture of membranes? A randomized controlled study. Am J Perinatol. 2014;31(3):195-202.
 • 90081 Kitzler TM, Jaberi A, Sendlhofer G, et al. Efficacy of vitamin E and N-acetylcysteine in the prevention of contrast induced kidney injury in patients with chronic kidney disease: a double blind, randomized controlled trial. Wien Klin Wochenschr. 2012;124(9-10):312-9.
 • 90083 Li P, Zhang H, Chen J, et al. Association between dietary antioxidant vitamins intake/blood level and risk of gastric cancer. Int J Cancer. 2014;135(6):1444-53.
 • 90085 Ma JL, Zhang L, Brown LM, et al. Fifteen-year effects of Helicobacter pylori, garlic, and vitamin treatments on gastric cancer incidence and mortality. J Natl Cancer Inst. 2012;104(6):488-92.
 • 90086 Michaëlsson K, Wolk A, Byberg L, et al. Intake and serum concentrations of a-tocopherol in relation to fractures in elderly women and men: 2 cohort studies. Am J Clin Nutr. 2014;99(1):107-14.
 • 90087 Michal Freedman D, Kuncl RW, Weinstein SJ, Malila N, Virtamo J, Albanes D. Vitamin E serum levels and controlled supplementation and risk of amyotrophic lateral sclerosis. Amyotroph Lateral Scler Frontotemporal Degener. 2013 May;14(4):246-51. doi: 10.3109/21678421.2012.745570. Epub 2013 Jan 4.
 • 90088 Okebukola PO, Kansra S, Barrett J. Vitamin E supplementation in people with cystic fibrosis. Cochrane Database Syst Rev. 2014;12:CD009422. Review.
 • 90090 Paulis G, Brancato T, D’Ascenzo R, et al. Efficacy of vitamin E in the conservative treatment of Peyronie’s disease: legend or reality? A controlled study of 70 cases. Andrology. 2013;1(1):120-8.
 • 90091 Rajanandh MG, Kosey S, Prathiksha G. Assessment of antioxidant supplementation on the neuropathic pain score and quality of life in diabetic neuropathy patients – a randomized controlled study. Pharmacol Rep. 2014;66(1):44-8.
 • 90093 Sagheb MM, Dormanesh B, Fallahzadeh MK, et al. Efficacy of vitamins C, E, and their combination for treatment of restless legs syndrome in hemodialysis patients: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Sleep Med. 2012;13(5):542-5.
 • 90094 Sezikli M, Çetinkaya ZA, Güzelbulut F, et al. Supplementing vitamins C and E to standard triple therapy for the eradication of Helicobacter pylori. J Clin Pharm Ther. 2012;37(3):282-5.
 • 90095 Shab-Bidar S, Mazloum Z, Mousavi-Shirazifard Z. Daily vitamin E supplementation does not improve metabolic and glycemic control in type 2 diabetic patients: a double blinded randomized controlled trial. J Diabetes. 2013;5(1):57-8.
 • 90096 Tasanarong A, Vohakiat A, Hutayanon P, et al. New strategy of a- and ?-tocopherol to prevent contrast-induced acute kidney injury in chronic kidney disease patients undergoing elective coronary procedures. Nephrol Dial Transplant. 2013;28(2):337-44.
 • 90097 Wang L, Sesso HD, Glynn RJ, et al. Vitamin E and C supplementation and risk of cancer in men: posttrial follow-up in the Physicians’ Health Study II randomized trial. Am J Clin Nutr. 2014;100(3):915-23.
 • 90098 West CE, Dunstan J, McCarthy S, et al. Associations between maternal antioxidant intakes in pregnancy and infant allergic outcomes. Nutrients. 2012;4(11):1747-58.
 • 90099 Xu R, Zhang S, Tao A, et al. Influence of vitamin E supplementation on glycaemic control: a meta-analysis of randomised controlled trials. PLoS One. 2014;9(4):e95008.
 • 90352 Lotan Y, Goodman PJ, Youssef RF, et al. Evaluation of vitamin E and selenium supplementation for the prevention of bladder cancer in SWOG coordinated SELECT. J Urol 2012;187(6):2005-10.
 • 90361 Pais R, Dumitrascu DL. Do antioxidants prevent colorectal cancer? A meta-analysis. Rom J Intern Med 2013;51(3-4):152-63.
 • 91383 Lai GY, Weinstein SJ, Taylor PR, McGlynn KA, Virtamo J, Gail MH, Albanes D, Freedman ND. Effects of a-tocopherol and ß-carotene supplementation on liver cancer incidence and chronic liver disease mortality in the ATBC study. Br J Cancer. 2014 Dec 9;111(12):2220-3.
 • 92902 Christen WG, Glynn RJ, Gaziano JM, et al. Age-related cataract in men in the selenium and vitamin E cancer prevention trial eye endpoints study: A randomized clinical trial. JAMA Ophthalmol 2015;133(1):17-24.
 • 92903 Bonelli L, Puntoni M, Gatteschi B, et al. Antioxidant supplement and long-term reduction of recurrent adenomas of the large bowel. A double-blind randomized trial. J Gastroenterol 2013;48(6):698-705.
 • 93570 Kryscio RJ, Abner EL, Caban-Holt A, et al. Association of Antioxidant Supplement Use and Dementia in the Prevention of Alzheimer’s Disease by Vitamin E and Selenium Trial (PREADViSE). JAMA Neurol. 2017.
 • 93571 DeKosky ST, Schneider LS. Preventing Dementia: Many Issues and Not Enough Time. JAMA Neurol. 2017.
 • 94585 Khurana H, Pandey RK, Saksena AK, Kumar A. An evaluation of Vitamin E and Pycnogenol in children suffering from oral mucositis during cancer chemotherapy. Oral Dis. 2013 Jul;19(5):456-64.
 • 97059 Mahdy ZA, Siraj HH, Khaza’ai H, et al. Does palm oil vitamin E reduce the risk of pregnancy induced hypertension? Acta Medica (Hradec Kralove). 2013;56(3):104-9.
 • 97069 Bolignano D, Cernaro V, Gembillo G, Baggetta R, Buemi M, D’Arrigo G. Antioxidant agents for delaying diabetic kidney disease progression: A systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2017;12(6):e0178699.
 • 97070 Farina N, Llewellyn D, Isaac MGEKN, Tabet N. Vitamin E for Alzheimer’s dementia and mild cognitive impairment. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Apr 18;4:CD002854.
 • 97072 Kim JE, Ferruzzi MG, Campbell WW. Egg Consumption Increases Vitamin E Absorption from Co-Consumed Raw Mixed Vegetables in Healthy Young Men. J Nutr. 2016;146(11):2199-2205.
 • 97073 Okebukola PO, Kansra S, Barrett J. Vitamin E supplementation in people with cystic fibrosis. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Mar 6;3:CD009422.
 • 97074 Rezaei Y, Khademvatani K, Rahimi B, et al. Short-Term High-Dose Vitamin E to Prevent Contrast Medium-Induced Acute Kidney Injury in Patients With Chronic Kidney Disease Undergoing Elective Coronary Angiography: A Randomized Placebo-Controlled Trial. J Am Heart Assoc. 2016 Mar 15;5(3):e002919.
 • 97075 Rumbold A, Ota E, Hori H, Miyazaki C, Crowther CA. Vitamin E supplementation in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(9):CD004069.
 • 97076 Sano M, Aisen PS, Andrews HF, et al. Vitamin E in aging persons with Down syndrome: A randomized, placebo-controlled clinical trial. Neurology. 2016;86(22):2071-6.
 • 97077 Sato K, Gosho M, Yamamoto T, et al. Vitamin E has a beneficial effect on nonalcoholic fatty liver disease: a meta-analysis of randomized controlled trials. Nutrition. 2015;31(7-8):923-30.
 • 97078 Schwingshackl L, Boeing H, Stelmach-Mardas M, et al. Dietary Supplements and Risk of Cause-Specific Death, Cardiovascular Disease, and Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis of Primary Prevention Trials. Adv Nutr. 2017;8(1):27-39.
 • 97079 Soares-Weiser K, Maayan N, Bergman H. Vitamin E for antipsychotic-induced tardive dyskinesia. Cochrane Database Syst Rev. 2018;1:CD000209.
 • 97080 Stunes AK, Syversen U, Berntsen S, et al. High doses of vitamin C plus E reduce strength training-induced improvements in areal bone mineral density in elderly men. Eur J Appl Physiol. 2017;117(6):1073-1084.
 • 97081 Tang M, Frank DN, Sherlock L, Ir D, Robertson CE, Krebs NF. Effect of Vitamin E With Therapeutic Iron Supplementation on Iron Repletion and Gut Microbiome in US Iron Deficient Infants and Toddlers. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2016;63(3):379-85.
 • 97082 Villani V, Zucchella C, Cristalli G, et al. Vitamin E neuroprotection against cisplatin ototoxicity: Preliminary results from a randomized, placebo-controlled trial. Head Neck. 2016;38 Suppl 1:E2118-21.
 • 98130 Chalasani N, Younossi Z, Lavine JE, et al. The diagnosis and management of non-alcoholic fatty liver disease: practice Guideline by the American Association for the Study of Liver Diseases, American College of Gastroenterology, and the American Gastroenterological Association. Hepatology. 2012;55(6):2005-23.
 • 98259 Khodaeian M, Tabatabaei-Malazy O, Qorbani M, Farzadfar F, Amini P, Larijani B. Effect of vitamins C and E on insulin resistance in diabetes: a meta-analysis study. Eur J Clin Invest. 2015;45(11):1161-74.
 • 98260 Ma E, Iso H, Yamagishi K, Ando M, Wakai K, Tamakoshi A. Dietary Antioxidant Micronutrients and All-Cause Mortality: The Japan Collaborative Cohort Study for Evaluation of Cancer Risk. J Epidemiol. 2018 Sep 5;28(9):388-396.
 • 98261 Mah E, Sapper TN, Chitchumroonchokchai C, et al. a-Tocopherol bioavailability is lower in adults with metabolic syndrome regardless of dairy fat co-ingestion: a randomized, double-blind, crossover trial. Am J Clin Nutr. 2015 Nov;102(5):1070-80.
 • 98262 Shen C, Huang Y, Yi S, Fang Z, Li L. Association of Vitamin E Intake with Reduced Risk of Kidney Cancer: A Meta-Analysis of Observational Studies. Med Sci Monit. 2015;21:3420-6.
Vademecum bestellen
Vademecum
Vademecum bestellen
3-secties
 • Aandoeningen
 • Monografie
 • Oplossingen

Prijs
€ 29,90 (exclusief BTW)

Bestel vademecum
Bestel vademecum
Sluiten