Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

Ashwagandha (extract)

In het kort
 • Ashwagandha extract is afkomstig van het kruid van de wortel van de withania somnifera struik
 • In de Indische geneeskunde, de Ayurveda, wordt het kruid beschreven als “Indiase ginseng”
 • Het adaptogene kruid helpt bij het bevorderen van de slaapbereidheid en geestelijke druk en stress
 • Ashwagandha kan interactie hebben met antidiabetesgeneesmiddelen, schildkliermedicatie en bloeddrukverlagende middelen
 • Ashwagandha kan ingezet worden bij pijn, diabetes, stress, ontstekingen en verminderde vruchtbaarheid (vrouw, man)
In het kort

Wat is ashwagandha (extract)?

Ashwagandha extract is afkomstig van het kruid van de wortel van de withania somnifera struik die voorkomt in droge gebieden van India en het Midden-Oosten, evenals in delen van Afrika.1,2 Ashwagandha wordt gebruikt in de traditionele geneeskunde, meestal als adaptogeen kruid.1,3,4,5  Adaptogenen helpen het lichaam weerstand te bieden tegen fysiologische en psychologische stress. In de Indische geneeskunde, de Ayurveda wordt het kruid beschreven als “Indiase ginseng”.

De toepasselijke delen van ashwagandha zijn de wortel en de bes. Ashwagandha bevat verschillende actieve bestanddelen, waaronder alkaloïden (isopelletierine, anaferine), steroïde lactonen (withanoliden, withaferins) en saponinen.6,7 Sommige van de withanoliden zijn qua structuur vergelijkbaar met ginsenosiden – die het afweermechanisme vormen – van ginseng.1

Wat is ashwagandha (extract)?

Gebruik

Ashwagandha wortelextract is beschikbaar in poedervorm, gedroogde vorm of als verse wortel. Hoewel vrijwel alle onderdelen van de Ashwagandha plant bruikbaar zijn, worden de wortels het meest gebruikt. Ashwagandha kan zowel inwendig als uitwendig gebruikt worden. Het extract wordt gebruikt als voedingssupplement en als functioneel ingrediënt in voeding en dranken.

De typische aanbevolen dagelijkse dosis van onbewerkte, gedroogde ashwagandhawortel voor volwassenen varieert doorgaans tussen de 3 en 6 gram per dag. Dit komt overeen met een ashwagandha-extract dosering van ongeveer 300-600 mg per dag bij een extractie verhouding van 10:1. Het is veilig om tijdelijk (tot 3 maanden) ashwagandha-extract in te nemen tot een dosis van 1200 mg per dag.

Orale inname van ashwagandha kan de slaap verbeteren bij patiënten met slapeloosheid of niet-herstellende slaap. Een kleine meta-analyse bij patiënten met slapeloosheid en gezonde patiënten toont aan dat het nemen van een specifiek ashwagandha-wortelextract (50-600 mg per dag) of een specifiek wortel- en bladextract (120 mg per dag) voor 6-12 weken de algehele slaap verbetert, evenals de slaapkwaliteit, slaaplatentie, totale slaaptijd, wektijd na het begin van de slaap en slaapefficiëntie, in vergelijking met placebo.

De effecten waren meer uitgesproken bij personen met slapeloosheid, met doseringen van minimaal 600 mg per dag en met een behandelingsduur van ten minste 8 weken.10 Bij patiënten met een slaapstoornis blijkt uit klinisch onderzoek dat het nemen van een specifiek ashwagandha-extract 125 mg per dag gedurende 6 weken de slaapkwaliteit met 72% verhoogt, vergeleken met een verbetering van 29% bij patiënten die placebo gebruiken. Kleine tot matige verbeteringen traden ook op in totale slaaptijd, slaaplatentie en het aantal keren wakker worden.11

Ashwagandha wordt ook gebruikt bij artritis, vermoeidheid, tuberculose en chronische leveraandoeningen.44,59 Het kruid helpt daarnaast bij geestelijke druk, stress, is gunstig voor een goede geestelijke balans en draagt bij aan mentale prestaties.13

Bij volwassenen met chronische stress blijkt uit klinisch onderzoek dat het nemen van specifieke ashwagandha-wortelextracten met een dosering van 240 mg per dag of 300 mg tweemaal per dag (gedurende 60 dagen), de waargenomen stressniveaus met 30% tot 44% verlaagt. Daarnaast zag men dat de cortisolspiegel met 22% tot 28% verlaagde in vergelijking met mensen die geen ashwagandha extract kregen. Deze verbeteringen bleven significant in vergelijking met de veranderingen die werden waargenomen bij patiënten die werden behandeld met een placebo.12,13,14,15

Er is klinisch onderzoek gedaan naar volwassenen die matige tot hoge stress niveaus lieten zien. Het bleek dat ashwagandha-extract (300 mg) per dag gedurende 90 dagen de waargenomen stressscores en cortisolspiegels verlaagden vergeleken met placebo.16

Ashwagandha extract wordt daarnaast gebruikt voor immuunmodulerende effecten, vermindering van inflammatie, ter preventie van het verouderingsproces en om de vruchtbaarheid van zowel mannen als vrouwen te verbeteren.40 Een hoge dosering ashwagandha wortel (meer dan 5 gram per dag) verlaagde de oxidatieve stress en verbeterde het zaad kwaliteit en het testosteron. Echter was de hoeveelheid zaad grotendeels hetzelfde gebleven in het onderzoek.58

Gebruik

Werking

Anticonvulsieve effecten

Ashwagandha kan een anticonvulsieve werking (het onderdrukken van centraal zenuwstelsel) hebben door zich te binden aan de gamma-aminoboterzuur (GABA)-receptor.9

Antidiabetische effecten

Bij mensen en in diabetische diermodellen verlaagt het ashwagandha-extract de bloedglucose en geglyceerde hemoglobine (HbA1c). In vitro verhoogt ashwagandha-extract de opname van glucose in adipocyten (vetcellen) en spiercellen.22

Ontstekingsremmend

In dieronderzoek had ashwagandha ontstekingsremmende effecten in de blaas.23

Antioxidant

Onderzoek uit diermodellen suggereert dat ashwagandha een verscheidenheid aan farmacologische effecten heeft, waaronder antioxiderende effecten.24,25,26,27

Antistress-effecten

Sommige onderzoekers denken dat ashwagandha als zogenaamde ‘anti-stressor’ werkt.28 Voorlopig onderzoek suggereert dat ashwagandha door stress veroorzaakte verhogingen van dopaminereceptoren in het corpus striatum van de hersenen onderdrukt.9 Het lijkt ook de door stress veroorzaakte verhogingen van plasma-corticosteron, bloedureumstikstof en bloedmelkzuur te verminderen.7

Angstverlagende effecten

Ashwagandha lijkt angstverlagende effecten te hebben in laboratoriumonderzoek, mogelijk door vergelijkbaar optreden als gamma-aminoboterzuur (GABA).6,9 Dierstudies tonen aan dat ashwagandha de serotonerge transmissie kan versterken door modulatie van de postsynaptische serotonine (5-HT) receptoren.29

Effecten op de bloeddruk

In dierproeven verlaagde ashwagandha de bloeddruk.30

Immunologische effecten

Ashwagandha en zijn bestanddelen lijken immunomodulerende effecten te hebben. De withanoliden en sito-indosides lijken een mobilisatie van macrofagen, fagocytose en lysosomale enzymen te veroorzaken.7 Bij gezonde volwassenen is aangetoond dat een ethanolisch extract van ashwagandha-wortel en -blad de productie van immunoglobulinen, interferon-gamma, interleukine-4 en T-cellen, B-cellen en natuurlijke killercellen verhoogt in vergelijking met de uitgangswaarde.31

Dieronderzoek suggereert ook dat ashwagandha door cyclofosfamide geïnduceerde immunosuppressie en leukopenie zou kunnen verminderen.23,32,33, Ashwagandha lijkt ook het aantal beenmergcellen en witte bloedcellen te verhogen bij met straling behandelde dieren.23 Het blijft echter onduidelijk welk netto-effect hele ashwagandha-preparaten hebben op het immuunsysteem.9,23

Effecten van leverenzymen

In vitro-onderzoeken met menselijke levermicrosomen tonen aan dat de water-, ethanol-, methanol- en ethylacetaatextracten van ashwagandha-wortel cytochroom P450 (CYP) 3A4-enzymen kunnen induceren. De ethanol- en methanolextracten kunnen ook CYP2B6 remmen.34

Geheugeneffecten

In dierlijk en menselijk onderzoek verbeterde ashwagandha de geheugenfunctie.35,36 Werkingsmechanismen kunnen betrekking hebben op het herstel van pre- en postsynapsen in axonen en dendrieten van corticale neuronen, verhoogde axonale dichtheid of verhoogde myeline van het perifere zenuwstelsel.37 Ook hebben de withanoliden aangetoond dat ze cholinesterase (acetylcholine-afbrekend enzym in de lever) remmend vermogen hebben in laboratoriumonderzoek.38,39

Voortplantingseffecten

In klinisch onderzoek lijkt ashwagandha het aantal zaadcellen en de beweeglijkheid bij volwassen mannen te verbeteren. Deze effecten lijken verband te houden met verbeterde niveaus van testosteron, luteïniserend hormoon (LH), follikelstimulerend hormoon (FSH) en prolactine.40

Ademhalingseffecten

Ashwagandha lijkt de ademhalingsfunctie te stimuleren.9

Kalmerende effecten

In dieronderzoek waar muizen bleek dat wanneer muizen ashwagandha extract toegediend kregen, beter presteerden in een zwemprestatietest vergeleken met de controle muizen zonder ashwagandha extract. De muizen met het toegediende extract verdubbelden hun zwemtijd.25 Ze suggereerden dat ashwagandha een verhoogde weerstand veroorzaakt tijdens stress. Meerdere onderzoeken kwamen tot hetzelfde resultaat.

Effecten op glad spierweefsel

Glad spierweefsel komt voor in de wanden van bloedvaten, spijsverteringskanaal en luchtwegen. Deze specifieke spieren kunnen we niet zelf aansturen en krijgen prikkels vanuit het zenuwstelsel waar ze op reageren. Ashwagandha lijkt deze gladde spieren te ontspannen.9

Effecten op de schildklier

Ashwagandha lijkt de synthese en/of secretie van de schildklier te stimuleren.9 In klinisch en dieronderzoek is gemeld dat ashwagandha de schildklierfunctie stimuleert, de serumtrijoodthyronine- (T3) en thyroxine (T4)-concentraties verhoogt en de serumthyroïdstimulerend hormoon (TSH)-spiegels verlaagt.41,42,43

Werking

Veiligheid

Volwassenen

Voor de meeste mensen is Ashwaganda veilig wanneer het oraal op de juiste manier wordt ingenomen. Ashwagandha is waarschijnlijk veilig gebruikt in doseringen tot 1250 mg per dag gedurende maximaal 6 maanden.7,9,43,44,47,48,49,50,51,52,53

Er zijn zeer zeldzame gevallen bekend waarbij leverproblemen optraden tijdens gebruik van Ashwagandha. Het verband hiertussen is nog niet wetenschappelijk aangetoond, maar mogelijk zou er sprake kunnen zijn van een zeer zeldzame overgevoeligheid voor Ashwagandha. Ook is het nog onduidelijk of er in deze gevallen andere factoren in het spel waren zoals medicijngebruik of medische aandoeningen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bij zwangerschap is het onveilig bij oraal gebruik. Ashwagandha kan namelijk abortieve effecten veroorzaken.54 Voor lactatie is er onvoldoende betrouwbare informatie beschikbaar. Gebruik wordt daarom afgeraden.

Veiligheid

Interacties

Raadpleeg bij gebruik van antidepressiva, schildklierhormonen en een lever- of schildklieraandoening eerst een arts of apotheker. Neem ook contact op met de behandelaar bij twijfel over interacties met medicijnen, of vraag een veiligheidscheck aan bij een gespecialiseerd apotheker.

Medicijnen

Het nemen van ashwagandha met antidiabetesgeneesmiddelen kan het risico op hypoglykemie verhogen. Er is voorlopig klinisch bewijs dat suggereert dat ashwagandha de bloedglucosespiegels zou kunnen verlagen. Ashwagandha zou bijkomende effecten kunnen hebben bij gebruik in combinatie met antidiabetesmedicijnen en het risico op hypoglykemie verhogen.55,56,57

Ashwagandha kan de effecten en bijwerkingen van schildklierhormoon versterken. Gelijktijdig gebruik van ashwagandha en schildklierhormonen kan bijkomende therapeutische en bijwerkingen veroorzaken. Voorlopig klinisch onderzoek en dierstudies suggereren dat ashwagandha de synthese en secretie van schildklierhormoon stimuleert.41,42,43 In één klinisch onderzoek verhoogde ashwagandha de triiodothyronine- (T3) en thyroxine (T4)-spiegels met respectievelijk 41,5% en 19,6% en verlaagde de serum-TSH-spiegels met 17,4% bij volwassenen met subklinische hypothyreoïdie (langzaam werkende schildklier).43

Kruiden en supplementen

Dieronderzoek suggereert dat ashwagandha de bloeddruk zou kunnen verlagen.30 Het combineren van ashwagandha met andere kruiden en supplementen met hypotensieve effecten kan het risico op hypotensie verhogen.

Ashwagandha zou een kalmerend effect kunnen hebben. Theoretisch zou het gelijktijdig gebruik van kruiden met kalmerende eigenschappen de therapeutische en nadelige effecten kunnen versterken.7

Interacties

Dosering

Volwassenen

Oraal

Ashwagandha is het vaakst gebruikt in doseringen tot 1000 mg per dag gedurende maximaal 12 weken. Het extract is vaak gestandaardiseerd op het withanolide-gehalte, met concentraties van 1,5% tot 35%.4,12,31,36,44

Kinderen

Oraal

Onderzoek is beperkt; typische dosering is niet beschikbaar.

Dosering
Referenties
 1. Dasgupta, A., Peterson, A., Wells, A., & Actor, J. K. (2007). Effect of Indian Ayurvedic medicine Ashwagandha on measurement of serum digoxin and 11 commonly monitored drugs using immunoassays: study of protein binding and interaction with Digibind. Archives of pathology & laboratory medicine131(8), 1298-1303.
 2. Ven Murthy, M. R., K Ranjekar, P., Ramassamy, C., & Deshpande, M. (2010). Scientific basis for the use of Indian ayurvedic medicinal plants in the treatment of neurodegenerative disorders: 1. Ashwagandha. Central Nervous System Agents in Medicinal Chemistry (Formerly Current Medicinal Chemistry-Central Nervous System Agents)10(3), 238-246.
 3. Deocaris, C. C., Widodo, N., Wadhwa, R., & Kaul, S. C. (2008). Merger of ayurveda and tissue culture-based functional genomics: inspirations from systems biology. Journal of Translational Medicine6(1), 1-8.
 4. Ambiye, V. R., Langade, D., Dongre, S., Aptikar, P., Kulkarni, M., & Dongre, A. (2013). Clinical evaluation of the spermatogenic activity of the root extract of Ashwagandha (Withania somnifera) in oligospermic males: a pilot study. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine2013.
 5. Biswal, B. M., Sulaiman, S. A., Ismail, H. C., Zakaria, H., & Musa, K. I. (2013). Effect of Withania somnifera (Ashwagandha) on the development of chemotherapy-induced fatigue and quality of life in breast cancer patients. Integrative cancer therapies12(4), 312-322.
 6. Bhattacharya, S. K., Satyan, K. S., & Ghosal, S. (1997). Antioxidant activity of glycowithanolides from Withania somnifera. Indian journal of experimental biology35(3), 236-239.
 7. Mishra, L. C., Singh, B. B., & Dagenais, S. (2000). Scientific basis for the therapeutic use of Withania somnifera (ashwagandha): a review. Alternative medicine review5(4), 334-346.
 8. Kumar, S., Bouic, P. J., & Rosenkranz, B. (2021). Investigation of CYP2B6, 3A4 and β-esterase interactions of Withania somnifera (L.) dunal in human liver microsomes and HepG2 cells. Journal of Ethnopharmacology270, 113766.
 9. Upton, R., Graff, A., & Evans, F. (2000). Ashwagandha Root: Withania Somnifera: Analytical, Quality Control, and Therapeutic Monograph. Santa Cruz, California: American Herbal Pharmacopoeia.
 10. Cheah, K. L., Norhayati, M. N., Husniati Yaacob, L., & Abdul Rahman, R. (2021). Effect of Ashwagandha (Withania somnifera) extract on sleep: A systematic review and meta-analysis. PloS one16(9), e0257843.
 11. Deshpande, A., Irani, N., Balkrishnan, R., & Benny, I. R. (2020). A randomized, double blind, placebo controlled study to evaluate the effects of ashwagandha (Withania somnifera) extract on sleep quality in healthy adults. Sleep medicine72, 28-36.
 12. Chandrasekhar, K., Kapoor, J., & Anishetty, S. (2012). A prospective, randomized double-blind, placebo-controlled study of safety and efficacy of a high-concentration full-spectrum extract of ashwagandha root in reducing stress and anxiety in adults. Indian journal of psychological medicine34(3), 255-262.
 13. Choudhary, D., Bhattacharyya, S., & Joshi, K. (2017). Body weight management in adults under chronic stress through treatment with ashwagandha root extract: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Journal of evidence-based complementary & alternative medicine22(1), 96-106.
 14. Lopresti, A. L., Smith, S. J., Malvi, H., & Kodgule, R. (2019). An investigation into the stress-relieving and pharmacological actions of an ashwagandha (Withania somnifera) extract: A randomized, double-blind, placebo-controlled study. Medicine98(37).
 15. Salve, J., Pate, S., Debnath, K., & Langade, D. (2019). Adaptogenic and anxiolytic effects of ashwagandha root extract in healthy adults: a double-blind, randomized, placebo-controlled clinical study. Cureus11(12).
 16. Gopukumar, K., Thanawala, S., Somepalli, V., Rao, T. S., Thamatam, V. B., & Chauhan, S. (2021). Efficacy and safety of ashwagandha root extract on cognitive functions in healthy, stressed adults: a randomized, double-blind, placebo-controlled study. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine2021.
 17. Devi, P. U., Sharada, A. C., Solomon, F. E., & Kamath, M. S. (1992). In vivo growth inhibitory effect of Withania somnifera (Ashwagandha) on a transplantable mouse tumor, Sarcoma 180. Indian journal of experimental biology30(3), 169-172.
 18. Kaur, K., Rani, G., Widodo, N., Nagpal, A., Taira, K., Kaul, S. C., & Wadhwa, R. (2004). Evaluation of the anti-proliferative and anti-oxidative activities of leaf extract from in vivo and in vitro raised Ashwagandha. Food and chemical toxicology42(12), 2015-2020.
 19. Vaishnavi, K., Saxena, N., Shah, N., Singh, R., Manjunath, K., Uthayakumar, M., … & Wadhwa, R. (2012). Differential activities of the two closely related withanolides, Withaferin A and Withanone: bioinformatics and experimental evidences.
 20. Devi, P. U., Sharada, A. C., & Solomon, F. E. (1993). Antitumor and radiosensitizing effects of Withania somnifera (Ashwagandha) on a transplantable mouse tumor, Sarcoma-180. Indian Journal of Experimental Biology31(7), 607-611.
 21. Sharada, A. C., Solomon, F. E., Devi, P. U., Udupa, N., & Srinivasan, K. K. (1996). Antitumor and radiosensitizing effects of withaferin A on mouse Ehrlich ascites carcinoma in vivo. Acta Oncologica35(1), 95-100.
 22. Durg, S., Bavage, S., & Shivaram, S. B. (2020). Withania somnifera (Indian ginseng) in diabetes mellitus: a systematic review and meta‐analysis of scientific evidence from experimental research to clinical application. Phytotherapy research34(5), 1041-1059.
 23. Davis, L., & Kuttan, G. (2000). Effect of Withania somnifera on cyclophosphamide-induced urotoxicity. Cancer letters148(1), 9-17.
 24. Bhattacharya, S. K., Satyan, K. S., & Ghosal, S. (1997). Antioxidant activity of glycowithanolides from Withania somnifera. Indian journal of experimental biology35(3), 236-239.
 25. Mishra, L. C., Singh, B. B., & Dagenais, S. (2000). Scientific basis for the therapeutic use of Withania somnifera (ashwagandha): a review. Alternative medicine review5(4), 334-346.
 26. Dhuley, J. N. (1998). Effect of ashwagandha on lipid peroxidation in stress-induced animals. Journal of ethnopharmacology60(2), 173-178.
 27. Durg, S., Bavage, S., & Shivaram, S. B. (2020). Withania somnifera (Indian ginseng) in diabetes mellitus: a systematic review and meta‐analysis of scientific evidence from experimental research to clinical application. Phytotherapy research34(5), 1041-1059.
 28. Archana, R., & Namasivayam, A. (1998). Antistressor effect of Withania somnifera. Journal of ethnopharmacology64(1), 91-93.
 29. Jahanbakhsh, S. P., Manteghi, A. A., Emami, S. A., Mahyari, S., Gholampour, B., Mohammadpour, A. H., & Sahebkar, A. (2016). Evaluation of the efficacy of Withania somnifera (Ashwagandha) root extract in patients with obsessive-compulsive disorder: A randomized double-blind placebo-controlled trial. Complementary Therapies in Medicine27, 25-29.
 30. Ahumada, F., Aspee, F., Wikman, G., & Hancke, J. (1991). Withania somnifera extract. Its effect on arterial blood pressure in anaesthetized dogs. Phytotherapy research5(3), 111-114.
 31. Tharakan, A., Shukla, H., Benny, I. R., Tharakan, M., George, L., & Koshy, S. (2021). Immunomodulatory Effect of Withania somnifera (Ashwagandha) Extract—A Randomized, Double-Blind, Placebo Controlled Trial with an Open Label Extension on Healthy Participants. Journal of clinical medicine10(16), 3644.
 32. Davis, L., & Kuttan, G. (1998). Suppressive effect of cyclophosphamide-induced toxicity by Withania somnifera extract in mice. Journal of Ethnopharmacology62(3), 209-214.
 33. Praveenkumar, V., Kuttan, R., & Kuttan, G. (1994). Chemoprotective action of Rasayanas against cyclosphamide toxicity. Tumori Journal80(4), 306-308.
 34. Kumar, S., Bouic, P. J., & Rosenkranz, B. (2021). Investigation of CYP2B6, 3A4 and β-esterase interactions of Withania somnifera (L.) dunal in human liver microsomes and HepG2 cells. Journal of Ethnopharmacology270, 113766.
 35. Ghosal, S., Lal, J., Srivastava, R., Bhattacharya, S. K., Upadhyay, S. N., Jaiswal, A. K., & Chattopadhyay, U. (1989). Immunomodulatory and CNS effects of sitoindosides IX and X, two new glycowithanolides from Withania somnifera. Phytotherapy Research3(5), 201-206.
 36. Chengappa, K. R., Bowie, C. R., Schlicht, P. J., Fleet, D., Brar, J. S., & Jindal, R. (2013). Randomized placebo-controlled adjunctive study of an extract of Withania somnifera for cognitive dysfunction in bipolar disorder. The Journal of clinical psychiatry74(11), 16816.
 37. Tohda, C. (2008). Overcoming several neurodegenerative diseases by traditional medicines: the development of therapeutic medicines and unraveling pathophysiological mechanisms. Yakugaku Zasshi: Journal of the Pharmaceutical Society of Japan128(8), 1159-1167.
 38. Khattak, S., Saeed-Ur-Rehman, Ullah Shah, H., Khan, T., & Ahmad, M. (2005). In vitro enzyme inhibition activities of crude ethanolic extracts derived from medicinal plants of Pakistan. Natural Product Research19(6), 567-571.
 39. Choudhary, M. I., Nawaz, S. A., Lodhi, M. A., Ghayur, M. N., Jalil, S., Riaz, N., … & Gilani, A. H. (2005). Withanolides, a new class of natural cholinesterase inhibitors with calcium antagonistic properties. Biochemical and biophysical research communications334(1), 276-287.
 40. Ahmad, M. K., Mahdi, A. A., Shukla, K. K., Islam, N., Rajender, S., Madhukar, D., … & Ahmad, S. (2010). Withania somnifera improves semen quality by regulating reproductive hormone levels and oxidative stress in seminal plasma of infertile males. Fertility and sterility94(3), 989-996.
 41. Panda, S., & Kar, A. (1999). Withania somnifera and Bauhinia purpurea in the regulation of circulating thyroid hormone concentrations in female mice. Journal of Ethnopharmacology67(2), 233-239.
 42. Panda, S., & Kar, A. (1998). Changes in thyroid hormone concentrations after administration of ashwagandha root extract to adult male mice. Journal of pharmacy and pharmacology50(9), 1065-1068.
 43. Sharma, A. K., Basu, I., & Singh, S. (2018). Efficacy and safety of ashwagandha root extract in subclinical hypothyroid patients: a double-blind, randomized placebo-controlled trial. The Journal of Alternative and Complementary Medicine24(3), 243-248.
 44. Cooley, K., Szczurko, O., Perri, D., Mills, E. J., Bernhardt, B., Zhou, Q., & Seely, D. (2009). Naturopathic care for anxiety: a randomized controlled trial ISRCTN78958974. PLoS One4(8), e6628.
 45. Cooley, K., Szczurko, O., Perri, D., Mills, E. J., Bernhardt, B., Zhou, Q., & Seely, D. (2009). Naturopathic care for anxiety: a randomized controlled trial ISRCTN78958974. PLoS One4(8), e6628.
 46. Agnihotri, A. P., Sontakke, S. D., Thawani, V. R., Saoji, A., & Goswami, V. S. S. (2013). Effects of Withania somnifera in patients of schizophrenia: a randomized, double blind, placebo controlled pilot trial study. Indian Journal of Pharmacology45(4), 417.
 47. Cooley, K., Szczurko, O., Perri, D., Mills, E. J., Bernhardt, B., Zhou, Q., & Seely, D. (2009). Naturopathic care for anxiety: a randomized controlled trial ISRCTN78958974. PLoS One4(8), e6628.
 48. Agnihotri, A. P., Sontakke, S. D., Thawani, V. R., Saoji, A., & Goswami, V. S. S. (2013). Effects of Withania somnifera in patients of schizophrenia: a randomized, double blind, placebo controlled pilot trial study. Indian Journal of Pharmacology45(4), 417.
 49. Chandrasekhar, K., Kapoor, J., & Anishetty, S. (2012). A prospective, randomized double-blind, placebo-controlled study of safety and efficacy of a high-concentration full-spectrum extract of ashwagandha root in reducing stress and anxiety in adults. Indian journal of psychological medicine34(3), 255-262.
 50. Chengappa, K. R., Bowie, C. R., Schlicht, P. J., Fleet, D., Brar, J. S., & Jindal, R. (2013). Randomized placebo-controlled adjunctive study of an extract of Withania somnifera for cognitive dysfunction in bipolar disorder. The Journal of clinical psychiatry74(11), 16816.
 51. Lopresti, A. L., Smith, S. J., Malvi, H., & Kodgule, R. (2019). An investigation into the stress-relieving and pharmacological actions of an ashwagandha (Withania somnifera) extract: A randomized, double-blind, placebo-controlled study. Medicine98(37).
 52. Salve, J., Pate, S., Debnath, K., & Langade, D. (2019). Adaptogenic and anxiolytic effects of ashwagandha root extract in healthy adults: a double-blind, randomized, placebo-controlled clinical study. Cureus11(12).
 53. Pérez-Gómez, J., Villafaina, S., Adsuar, J. C., Merellano-Navarro, E., & Collado-Mateo, D. (2020). Effects of Ashwagandha (Withania somnifera) on VO2max: a systematic review and meta-analysis. Nutrients12(4), 1119.
 54. McGuffin, M. (Ed.). (1997). Botanical safety handbook. CRC press.
 55. Andallu, B., & Radhika, B. (2000). Hypoglycemic, diuretic and hypocholesterolemic effect of winter cherry (Withania somnifera, Dunal) root.
 56. Agnihotri, A. P., Sontakke, S. D., Thawani, V. R., Saoji, A., & Goswami, V. S. S. (2013). Effects of Withania somnifera in patients of schizophrenia: a randomized, double blind, placebo controlled pilot trial study. Indian Journal of Pharmacology45(4), 417.
 57. Durg, S., Bavage, S., & Shivaram, S. B. (2020). Withania somnifera (Indian ginseng) in diabetes mellitus: a systematic review and meta‐analysis of scientific evidence from experimental research to clinical application. Phytotherapy research34(5), 1041-1059.
 58. Ahmad, M. K., Mahdi, A. A., Shukla, K. K., Islam, N., Rajender, S., Madhukar, D., … & Ahmad, S. (2010). Withania somnifera improves semen quality by regulating reproductive hormone levels and oxidative stress in seminal plasma of infertile males. Fertility and sterility94(3), 989-996.
 59. Kulkarni, R. R., Patki, P. S., Jog, V. P., Gandage, S. G., & Patwardhan, B. (1991). Treatment of osteoarthritis with a herbomineral formulation: a double-blind, placebo-controlled, cross-over study. Journal of ethnopharmacology33(1-2), 91-95.
Vind een orthomoleculaire therapeut bij jou in de buurt
Sluiten