Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

Gember

In het kort
 • Gember is een plant oorspronkelijk uit de warmere delen van Azië, maar het wordt tegenwoordig ook gekweekt in andere delen van de wereld.
 • De wortelstok van de plant wordt gebruikt in voeding en medicijnen.
 • Onderzoek toont aan dat gember en zijn bestanddelen onder andere pijnstillende, antibacteriële, antioxidatieve, onstekingsremmende en antidiabetische effecten heeft.
 • Gember is waarschijnlijk veilig wanneer het geconsumeerd wordt in hoeveelheden die in voedingsmiddelen worden aangetroffen.
 • Gember kan ingezet worden bij (zwangerschaps)misselijkheid en braken, dysmenorroe en artrose.
In het kort

Wat is gember?

Gember is een plant afkomstig uit de warmere delen van Azië, maar wordt nu ook gekweekt in delen van Zuid-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten.1,2,3 De wortelstok van de plant wordt gebruikt in voeding en medicijnen.4 Gember wordt gebruikt als smaakstof in voedingsmiddelen en dranken en als geurstof in zeep en cosmetica. In de traditionele geneeskunde wordt gember gebruikt bij malaria, slangenbeten en kiespijn. Ook kan het ingezet worden om de melkproductie te bevorderen, zweet af te drijven, pijn te stillen, winderigheid tegen te gaan, maagzuur te neutraliseren en de afgifte van water te bevorderen.

Wat is gember?

Interesse in een orthomoleculaire opleiding?

Start nu gratis of met € 1.000,- korting met het STAP-budget! Schrijf je in en ontvang direct je STAP-aanmeldingsbewijs.

Bekijk alle STAP-opleidingen

Gebruik

Orale inname van gember lijkt misselijkheid en braken te verbeteren bij personen die antiretrovirale middelen gebruiken. Klinisch onderzoek bij hiv-positieve personen toonde aan dat de relatieve kans op misselijkheid en braken verminderde met respectievelijk 63 en 79 procent in vergelijking met een placebo. De proefpersonen namen gedurende 14 dagen tweemaal daags 0,5 gram gember in, 30 minuten voorafgaand aan een dosis antiretroviraal middel.5

Bij mensen met dysmenorroe (pijnlijke menstruatie) lijkt het innemen van gember de pijn te verminderen. Studies tonen aan dat het dagelijks innemen van 500 – 2000 mg gemberpoeder de ernst van de pijn enigszins vermindert met gemiddeld 2,3 – 2,7 punten op een 10-puntsschaal in vergelijking met controlegroepen.1,6,7,8,9,10

Klinisch onderzoek toont aan dat gember even effectief kan zijn als sommige ontstekingsremmende middelen. Inname van viermaal daags 205mg gemberextract (Zintoma, Goldaru) gedurende drie dagen aan het begin van de menstruatie of tot pijnverlichting verbetert de symptomen vergelijkbaar met ibuprofen of mefenaminezuur.10,11,12 Ook is het nemen van viermaal daags 200mg gemberextract gedurende 3 – 4 dagen bij de aanvang van de pijn even effectief als het nemen van Novafen, een combinatie van paracetamol, cafeïne en ibuprofen.13

Gember lijkt ook de pijn te verbeteren wanneer het wordt gegeven als aanvulling op ontstekingsremmende middelen. Een kleine studie bij jonge vrouwen met dysmenorroe toont aan dat het aanvullend suppleren van 500 mg gember per dag (Vomigone, Dineh Co.) samen met tweemaal daags 250 mg mefenaminezuur gedurende vijf dagen de pijn sterker vermindert in vergelijking met het nemen van alleen mefenaminezuur.14

Onderzoek toont aan dat het innemen van gemberextract de pijn kan verbeteren bij artrose. Bij personen met artrose van de knie of heup zorgde een inname van 500 – 1000 mg gemberextract per dag gedurende 3 – 12 weken voor een verbetering van de pijn in vergelijking met een placebo.15,16

Orale gember kan de ernst van misselijkheid en braken tijdens de zwangerschap verminderen. Gember lijkt effectiever dan een placebo en vergelijkbaar met vitamine B6 of dimenhydrinaat.17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 Hoewel gember vergelijkbaar is met dimenhydrinaat voor het verminderen van symptomen van ochtendmisselijkheid, lijkt het ongeveer drie dagen te duren in vergelijking met één dag met dimenhydrinaat.28

Gebruik

Indicaties

Pijnstillende effecten

Gember wordt traditioneel gebruikt voor lage rug- en buikpijn. Bij mensen is gember, met of zonder moederkruid, effectief gebleken in het verminderen van migrainehoofdpijn.2,29,30,31 Gember kan ook helpen bij het verminderen van spierpijn na excentrische oefeningen.32 Pijnstillende effecten van gember zijn ook aangetoond bij dieren.33

Anthelmintische (ontwormen) effecten

Er is voorlopig bewijs dat gember anthelmintische effecten kan hebben.34 In dieronderzoek hadden zowel gemberpoeder als gemberextract anthelmintische effecten met respectieve maximale reducties van 25,6% en 66,6% in eieren per gram feces op dag tien van nabehandeling bij schapen.35

Antibacteriële effecten

Het is mogelijk dat gember gebruikt kan worden bij bacteriële infecties. Laboratoriumonderzoek suggereert dat gemberextract, essentiële gemberoliën en gemberbestanddelen antibacteriële effecten hebben tegen een reeks organismen, zoals Bacillus cereus en Listeria monocytogenes.36,37,38 In vitro remde gemberextract de groei van Helicobacter pylori en Campylobacter jejuni, bacteriën die een rol spelen bij gastro-intestinale symptomen.39,40

Anti-diabetische effecten

Onderzoek suggereert dat gember de insulinespiegels kan verhogen en/of de bloedglucosespiegels kan verlagen.33,41,42,43,44,45,46,47 Ook lijkt gember in laboratoriummodellen van diabetes de afgifte van insuline te verhogen en het cholesterolgehalte te verlagen.41 Bij door streptozotocine (STZ) geïnduceerde diabetische ratten veroorzaakte gember een significante verhoging van de insulinespiegels en een verlaging van de nuchtere glucosespiegels, het cholesterol, de triglyceriden en bloeddruk. 33,41,42,43,44

Braken en misselijkheid

Het werkingsmechanisme van het effect van gember op misselijkheid en braken blijft onzeker. Er zijn echter verschillende voorgestelde mechanismen die zijn onderzocht in laboratoriummodellen. De gemberbestanddelen gingerol en shogaol kunnen hier effect op hebben.48 Preklinisch onderzoek heeft aangetoond dat het bestanddeel 6-gingerol de NK1-, serotonine- en dopaminereceptoren kan remmen. Dit zou een van de mechanismen kunnen zijn waardoor gember misselijkheid en braken vermindert.49,50 Bij kankerpatiënten in Azië bleek het innemen van tweemaal daags 10 mg 6-gingerol samen met ondansetron, metoclopramide en dexamethason de behoefte aan tweedelijnsbehandeling te verminderen en braken bij chemotherapie te verminderen in vergelijking met standaard therapie.50

Sommige onderzoekers suggereren dat gember de gastro-intestinale motiliteit verhoogt.51,52,53 Er zijn echter aanwijzingen dat gember geen invloed heeft op de ledigingstijd van de spijsverteringsorganen.54,55

Andere gemberbestanddelen zoals 6-shogaol en galanolacton lijken in te werken op serotonine- en muscarinereceptoren in het maagdarmkanaal.49,56,57,58 Galanolacton lijkt voornamelijk te werken op 5-HT3-receptoren in het ileum, dezelfde receptoren die worden beïnvloed door sommige voorgeschreven anti-emetica. De gingerols en shogaols van gember lijken allemaal 5-HT3-receptorantagonistische effecten te hebben.48,57,59 De overheersende anti-emetische werking van gember is gelokaliseerd in het maagdarmkanaal, maar er zijn aanwijzingen dat gemberbestanddelen ook activiteit in het centrale zenuwstelsel kunnen hebben.49,56

Schimmelwerende effecten

De bestanddelen 6-, 8- en 10-gingerol en 6-gingerdiol lijken een breed scala aan schimmels te kunnen weren, waaronder medicijnresistente stammen.60,61

Ontstekingsremmende effecten

Gember wordt soms gebruikt voor ontstekingsaandoeningen zoals reumatoïde artritis. Ontstekingsremmende effecten van gember zijn aangetoond in verschillende diermodellen.33,62 Bij onderzoek met mensen remde gember de aanmaak van inflammatoire cytokines.62,63,64,65,66,67,68 Het lijkt ook de synthese te remmen van prostaglandine-E2 (PGE2) en tromboxaan B2 (TXB2), die ontstekingen veroorzaken.65,69,70 PGE2-spiegels daalden in het darmslijmvlies na inname van gemberwortelextract.71

Antioxiderende effecten

In verschillende onderzoek heeft gember en zijn bestanddelen aangetoond antioxiderende effecten te hebben, zoals het verhogen van de glutathionperoxidase activiteit en de totale antioxidantcapaciteit.72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86

Anti-bloedplaatjes effecten

Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat gember de aggregatie van bloedplaatjes remt. In onderzoek waarbij proefpersonen vijf gram gember innamen bij een vette maaltijd werd een remming van de aggregatie van bloedplaatjes geconstateerd.87 Aangenomen wordt dat het antibloedplaatjeseffect van gember wordt uitgeoefend door het vermogen van sommige van zijn bestanddelen om bloedplaatjestromboxaan te remmen.69,88,89,90

Bloeddrukeffecten

Vers gemberextract lijkt bloeddrukverlagende effecten te hebben.91 Het lijkt calciumkanaalblokkerende activiteit te hebben en de muscarinereceptoren te stimuleren.91,92 Het heeft ook negatieve inotrope en chronotrope effecten.91

Gastroprotectieve effecten

Gember wordt traditioneel gebruikt voor maag- en gastro-intestinale aandoeningen. Ook zijn maagbeschermende effecten van gember aangetoond in verschillende diermodellen.93 Voorlopig onderzoek suggereert dat de maagbeschermende effecten van gember mogelijk te wijten zijn aan verhoogde niveaus van beschermende prostaglandinen in de darmwand.94 In een diermodel van ontsteking van de dikke darm verbeterde gemberextract de niveaus van inflammatoire cytokines en verbeterde antioxiderende effecten, wat suggereert dat deze routes een rol kunnen spelen.95 Van sommige bestanddelen van gember is aangetoond dat ze de darmmotiliteit beïnvloeden in diermodellen. Zo voorkwamen 6-shogaol bij orale toediening de gastro-intestinale motiliteit en gemberextract een vertraging van de maaglediging.96,97,98

Insecticide effecten

Gember wordt traditioneel gebruikt vanwege zijn insecticide effecten. Gember heeft zowel larvicide als afstotende werking aangetoond tegen verschillende soorten muggen.99,100 Ook hebben de essentiële oliën van gember een ovicide activiteit aangetoond tegen muggensoorten, wat kan worden toegeschreven aan 4-gingerol.101,102

Lipidenverlagende effecten

Klinisch bewijs suggereert dat het nemen van gember het triglyceriden- en cholesterolgehalte verlaagt bij patiënten met hyperlipidemie.103 Vergelijkbare effecten zijn aangetoond in dieronderzoek.69,104,105

Ademhalingseffecten

Gember wordt traditioneel gebruikt bij de behandeling van infecties van de bovenste luchtwegen, hoest, ademnood en bronchitis. Gember lijkt de ademhalingsfunctie niet ten goede te komen bij personen met COPD.106 Toediening via een maagsonde verbetert echter de symptomen bij volwassenen met acute ademnood (ARDS).66,107 In laboratoriumonderzoek remt gember de contractie van de luchtwegen en de bijbehorende Ca2+-signalering, mogelijk door blokkade van Ca2+-kanalen in het plasmamembraan.108

Effecten op geslachtshormonen

Gember remt tromboxaansynthetase. Dit zou de binding van de testosteronreceptor in de foetus kunnen beïnvloeden en theoretisch de differentiatie van de geslachtshormonen van de foetale hersenen kunnen beïnvloeden.109 Dit is echter niet waargenomen bij dieren of mensen. In dieronderzoek verhoogde gemberextract de testosteronspiegel en het gewicht van de testis.110

Indicaties

Veiligheid

Gember is waarschijnlijk veilig bij oraal en correct gebruik. Gember is veilig gebruikt in meerdere klinische onderzoeken.1,2,6,12,15,17,19,20,31,45,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122

Gember is op korte termijn mogelijk veilig bij plaatselijk en correct gebruik.123,124

Bij kinderen is gember waarschijnlijk veilig wanneer het geconsumeerd wordt in de hoeveelheden die doorgaans in voedingsmiddelen worden aangetroffen. Bij oraal en correct gebruik is gember op korte termijn mogelijk veilig bij kinderen. Gemberpoeder is veilig gebruikt in een dosis tot 750 mg per dag gedurende vier dagen bij meisjes tussen de 14 en 18 jaar.9

Bij zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding is gember waarschijnlijk veilig indien geconsumeerd in de hoeveelheden die gewoonlijk in voedingsmiddelen worden aangetroffen.

Veiligheid

Interacties

Medicijnen

Gember kan plaatjesaggregatieremmende effecten hebben en kan het risico op bloedingen verhogen als het wordt gebruikt met antistollingsmiddelen of plaatjesaggregatieremmers. Onderzoek suggereert dat gember tromboxaansynthetase remt en de bloedplaatjesaggregatie vermindert.69,88,125,126,127,128

Theoretisch zou het nemen van gember met antidiabetica het risico op hypoglykemie kunnen verhogen.

Onderzoek bij dieren en mensen suggereert dat gember het insulinegehalte kan verhogen en/of de bloedglucosespiegel kan verlagen.33,41,42,43,44,45,46,47

Theoretisch zou het nemen van gember met calciumantagonisten het risico op hypotensie kunnen verhogen.

Sommige dier- en in-vitro-onderzoeken suggereren dat gember hypotensieve en calciumkanaalblokkerende effecten heeft.91 Een andere dierstudie toont aan dat gelijktijdige toediening van gember en de calciumantagonist amlodipine leidt tot grotere verlagingen van de bloeddruk in vergelijking met amlodipine alleen.129

Theoretisch zou gember, wanneer het voorafgaand aan ciclosporine wordt ingenomen, de ciclosporinespiegels kunnen verlagen. In een diermodel verminderde gembersap, ingenomen twee uur voorafgaand aan de toediening van ciclosporine, de maximale concentratie en oppervlakte onder de curve van ciclosporine met respectievelijk 51% en 40%. Dit effect werd niet waargenomen bij gelijktijdige toediening van gembersap en ciclosporine.13

Theoretisch zou gember de niveaus van losartan en het risico op hypotensie kunnen verhogen. In dieronderzoek verhoogde gember de niveaus en hypotensieve effecten van een enkele dosis losartan.129 Het is niet duidelijk of gember de concentratie of effecten van losartan verandert wanneer het continu wordt ingenomen. Bovendien is deze interactie niet aangetoond bij mensen.

Theoretisch zou gember de niveaus van metronidazol kunnen verhogen. In een diermodel verhoogde gember de absorptie en plasmahalfwaardetijd van metronidazol. Bovendien was de eliminatiesnelheid en klaring van metronidazol aanzienlijk verminderd.131

Gember kan plaatjesaggregatieremmende effecten hebben en het risico op bloedingen verhogen bij gebruik met nifedipine. Klinisch onderzoek toont aan dat gecombineerde behandeling met gember 1 gram plus nifedipine 10 mg de bloedplaatjesaggregatie significant remt in vergelijking met nifedipine of gember alleen.132

Gember kan het risico op bloedingen verhogen met fenprocoumon. Fenprocoumon, een warfarine-gerelateerd antistollingsmiddel, kan de internationale genormaliseerde ratio (INR) verhogen wanneer het samen met gember wordt ingenomen. Er is één casusrapport van een 76-jarige vrouw met een stabiele INR op fenprocoumon die toenam tot meer dan 10 toen ze begon met het consumeren van gedroogde gember en gemberthee.133

Gember kan het risico op bloedingen verhogen met warfarine. Laboratoriumonderzoek suggereert dat gember tromboxaansynthetase zou kunnen remmen en de aggregatie van bloedplaatjes zou kunnen verminderen.69,88,125,126,127 In één casusrapport verhoogde gember de INR wanneer het werd ingenomen met fenprocoumon, dat vergelijkbare farmacologische effecten heeft als warfarine.133 In een ander casusrapport verhoogde gember de INR wanneer het werd ingenomen met een combinatie van warfarine, hydrochloorthiazide en paracetamol.134 Een longitudinale analyse suggereert dat het nemen van gember het risico op bloedingen verhoogt bij patiënten die minstens vier maanden warfarine gebruiken.135

Kruiden/supplementen

Het gebruik van gember met andere producten die het risico op bloedingen verhogen, kan aanvullende effecten hebben. Onderzoek toont aan dat gember de tromboxaansynthetase remt en de bloedplaatjesaggregatie vermindert.69,88,125,126,127

Het gebruik van gember met andere producten met hypoglycemisch potentieel kan het risico op hypoglykemie verhogen. Gember kan de insulinespiegel verhogen en/of de bloedglucosespiegel verlagen.33,41,42,43,44,45,46,47

Interacties met voorwaarden

Theoretisch zou gember het risico op bloedingen kunnen verhogen. Gember kan tromboxaansynthetase remmen en de bloedplaatjesaggregatie verminderen. 69,88,125,126,127,128

Theoretisch kunnen overmatige doseringen gember sommige hartaandoeningen verergeren. Laboratoriumonderzoek suggereert dat gember een negatieve inotrope en chronotrope activiteit heeft.91

Gember heeft antibloedplaatjes- en hypoglycemische effecten, die bij perioperatief gebruik overmatig bloeden kunnen veroorzaken of de bloedglucoseregulatie kunnen verstoren.

Interacties

Dosering

Volwassen – Oraal

Gember wordt het meest gebruikt in dagelijkse doseringen van 0,5 – 3 gram tot maximaal 12 weken. Gemberextract wordt soms gestandaardiseerd op het gehalte aan gingerols, zingerone en shogaol. Concentraties van gingerols varieerden van 4,3 tot 5 procent.31,32

Kinderen – Oraal

Gember is gebruikt in doseringen van 0,75 tot 2 gram per dag gedurende drie tot vier dagen.

Dosering
Referenties
 1. Jenabi, E. (2013). The effect of ginger for relieving of primary dysmenorrhoea. J Pak Med Assoc, 63(1), 8-10.
 2. Maghbooli, M., Golipour, F., Moghimi Esfandabadi, A., & Yousefi, M. (2014). Comparison between the efficacy of ginger and sumatriptan in the ablative treatment of the common migraine. Phytotherapy research, 28(3), 412-415.
 3. Sahib, A. S. (2013). Treatment of irritable bowel syndrome using a selected herbal combination of Iraqi folk medicines. Journal of ethnopharmacology, 148(3), 1008-1012.
 4. Khodaie, L., & Sadeghpoor, O. (2015). Ginger from ancient times to the new outlook. Jundishapur journal of natural pharmaceutical products, 10(1).
 5. Dabaghzadeh, F., Khalili, H., Dashti-Khavidaki, S., Abbasian, L., & Moeinifard, A. (2014). Ginger for prevention of antiretroviral-induced nausea and vomiting: a randomized clinical trial. Expert opinion on drug safety, 13(7), 859-866.
 6. Rahnama, P., Montazeri, A., Huseini, H. F., Kianbakht, S., & Naseri, M. (2012). Effect of Zingiber officinale R. rhizomes (ginger) on pain relief in primary dysmenorrhea: a placebo randomized trial. BMC complementary and alternative medicine, 12(1), 1-7.
 7. Daily, J. W., Zhang, X., Kim, D. S., & Park, S. (2015). Efficacy of ginger for alleviating the symptoms of primary dysmenorrhea: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. Pain Medicine, 16(12), 2243-2255.
 8. Pattanittum, P., Kunyanone, N., Brown, J., Sangkomkamhang, U. S., Barnes, J., Seyfoddin, V., & Marjoribanks, J. (2016). Dietary supplements for dysmenorrhoea. Cochrane Database of Systematic Reviews, (3).
 9. Kashefi, F., Khajehei, M., Tabatabaeichehr, M., Alavinia, M., & Asili, J. (2014). Comparison of the effect of ginger and zinc sulfate on primary dysmenorrhea: a placebo-controlled randomized trial. Pain Management Nursing, 15(4), 826-833.
 10. Negi, R., Sharma, S. K., Gaur, R., Bahadur, A., & Jelly, P. (2021). Efficacy of ginger in the treatment of primary dysmenorrhea: a systematic review and meta-analysis. Cureus, 13(3).
 11. Ozgoli, G., Goli, M., & Moattar, F. (2009). Comparison of effects of ginger, mefenamic acid, and ibuprofen on pain in women with primary dysmenorrhea. The journal of alternative and complementary medicine, 15(2), 129-132.
 12. Shirvani, M. A., Motahari-Tabari, N., & Alipour, A. (2015). The effect of mefenamic acid and ginger on pain relief in primary dysmenorrhea: a randomized clinical trial. Archives of gynecology and obstetrics, 291(6), 1277-1281.
 13. Rad, H. A., Basirat, Z., Bakouei, F., Moghadamnia, A. A., Khafri, S., Kotenaei, Z. F., … & Kazemi, S. (2018). Effect of Ginger and Novafen on menstrual pain: A cross-over trial. Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology, 57(6), 806-809.
 14. Pakniat, H., Chegini, V., Ranjkesh, F., & Hosseini, M. A. (2019). Comparison of the effect of vitamin E, vitamin D and ginger on the severity of primary dysmenorrhea: a single-blind clinical trial. Obstetrics & gynecology science, 62(6), 462-468.
 15. Bartels, E. M., Folmer, V. N., Bliddal, H., Altman, R. D., Juhl, C., Tarp, S., … & Christensen, R. (2015). Efficacy and safety of ginger in osteoarthritis patients: a meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. Osteoarthritis and cartilage, 23(1), 13-21.
 16. Araya-Quintanilla, F., Gutierrez-Espinoza, H., Munoz-Yanez, M. J., Sanchez-Montoya, U., & Lopez-Jeldes, J. (2020). Effectiveness of ginger on pain and function in knee osteoarthritis: a PRISMA systematic review and meta-analysis. Pain physician, 23(2), E151-E161.
 17. Fischer-Rasmussen, W., Kjær, S. K., Dahl, C., & Asping, U. (1991). Ginger treatment of hyperemesis gravidarum. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology, 38(1), 19-24.
 18. Jewell, D., & Young, G. (2003). Interventions for nausea and vomiting in early pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews, (4).
 19. Vutyavanich, T., Kraisarin, T., & Ruangsri, R. A. (2001). Ginger for nausea and vomiting in pregnancy:: Randomized, double-masked, placebo-controlled trial. Obstetrics & Gynecology, 97(4), 577-582.
 20. Portnoi, G., Chng, L. A., Karimi-Tabesh, L., Koren, G., Tan, M. P., & Einarson, A. (2003). Prospective comparative study of the safety and effectiveness of ginger for the treatment of nausea and vomiting in pregnancy. American journal of obstetrics and gynecology, 189(5), 1374-1377.
 21. Borrelli, F., Capasso, R., Aviello, G., Pittler, M. H., & Izzo, A. A. (2005). Effectiveness and safety of ginger in the treatment of pregnancy-induced nausea and vomiting. Obstetrics & gynecology, 105(4), 849-856.
 22. Chittumma, P., Kaewkiattikun, K., & Wiriyasiriwach, B. (2007). Comparison of the effectiveness of ginger and vitamin B6 for treatment of nausea and vomiting in early pregnancy: a randomized double-blind controlled trial. Journal-medical association of thailand, 90(1), 15.
 23. Matthews, A., Haas, D. M., O’Mathúna, D. P., & Dowswell, T. (2015). Interventions for nausea and vomiting in early pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews, (9).
 24. Mohammadbeigi, R., Shahgeibi, S., Soufizadeh, N., Rezaiie, M., & Farhadifar, F. (2011). Comparing the effects of ginger and metoclopramide on the treatment of pregnancy nausea. Pakistan Journal of Biological Sciences: PJBS, 14(16), 817-820.
 25. Viljoen, E., Visser, J., Koen, N., & Musekiwa, A. (2014). A systematic review and meta-analysis of the effect and safety of ginger in the treatment of pregnancy-associated nausea and vomiting. Nutrition journal, 13(1), 1-14.
 26. Thomson, M., Corbin, R., & Leung, L. (2014). Effects of ginger for nausea and vomiting in early pregnancy: a meta-analysis. The Journal of the American Board of Family Medicine, 27(1), 115-122.
 27. Hu, Y., Amoah, A. N., Zhang, H., Fu, R., Qiu, Y., Cao, Y., … & Lyu, Q. (2022). Effect of ginger in the treatment of nausea and vomiting compared with vitamin B6 and placebo during pregnancy: a meta-analysis. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 35(1), 187-196.
 28. Pongrojpaw, D., Somprasit, C., & Chanthasenanont, A. (2007). A randomized comparison of ginger and dimenhydrinate in the treatment of nausea and vomiting in pregnancy. Journal-Medical Association of Thailand, 90(9), 1703.
 29. Cady, R. K., Schreiber, C. P., Beach, M. E., & Hart, C. C. (2005). Gelstat Migraine®(sublingually administered feverfew and ginger compound) for acute treatment of migraine when administered during the mild pain phase. Medical science monitor, 11(9), PI65.
 30. Cady, R. K., Goldstein, J., Nett, R., Mitchell, R., Beach, M. E., & Browning, R. (2011). A double‐blind placebo‐controlled pilot study of sublingual feverfew and ginger (LipiGesicTMM) in the treatment of migraine. Headache: The Journal of Head and Face Pain, 51(7), 1078-1086.
 31. Martins, L. B., Rodrigues, A. M. D. S., Rodrigues, D. F., Dos Santos, L. C., Teixeira, A. L., & Ferreira, A. V. M. (2019). Double-blind placebo-controlled randomized clinical trial of ginger (Zingiber officinale Rosc.) addition in migraine acute treatment. Cephalalgia, 39(1), 68-76.
 32. Black, C. D., Herring, M. P., Hurley, D. J., & O’Connor, P. J. (2010). Ginger (Zingiber officinale) reduces muscle pain caused by eccentric exercise. The journal of pain, 11(9), 894-903.
 33. Ojewole, J. A. (2006). Analgesic, antiinflammatory and hypoglycaemic effects of ethanol extract of Zingiber officinale (Roscoe) rhizomes (Zingiberaceae) in mice and rats. Phytotherapy Research: An International Journal Devoted to Pharmacological and Toxicological Evaluation of Natural Product Derivatives, 20(9), 764-772.
 34. Langner, E., Greifenberg, S., & Gruenwald, J. (1998). Ginger: history and use. Advances in therapy, 15(1), 25-44.
 35. Iqbal, Z., Lateef, M., Akhtar, M. S., Ghayur, M. N., & Gilani, A. H. (2006). In vivo anthelmintic activity of ginger against gastrointestinal nematodes of sheep. Journal of ethnopharmacology, 106(2), 285-287.
 36. Alzoreky, N. S., & Nakahara, K. (2003). Antibacterial activity of extracts from some edible plants commonly consumed in Asia. International journal of food microbiology, 80(3), 223-230.
 37. Thongson, C., Davidson, P. M., Mahakarnchanakul, W., & Vibulsresth, P. (2005). Antimicrobial effect of Thai spices against Listeria monocytogenes and Salmonella typhimurium DT104. Journal of food protection, 68(10), 2054-2058.
 38. Park, M., Bae, J., & Lee, D. S. (2008). Antibacterial activity of [10]‐gingerol and [12]‐gingerol isolated from ginger rhizome against periodontal bacteria. Phytotherapy Research: An International Journal Devoted to Pharmacological and Toxicological Evaluation of Natural Product Derivatives, 22(11), 1446-1449.
 39. Mahady, G. B., Pendland, S. L., Stoia, A., Hamill, F. A., Fabricant, D., Dietz, B. M., & Chadwick, L. R. (2005). In vitro susceptibility of Helicobacter pylori to botanical extracts used traditionally for the treatment of gastrointestinal disorders. Phytotherapy Research: An International Journal Devoted to Pharmacological and Toxicological Evaluation of Natural Product Derivatives, 19(11), 988-991.
 40. Cwikla, C., Schmidt, K., Matthias, A., Bone, K. M., Lehmann, R., & Tiralongo, E. (2010). Investigations into the antibacterial activities of phytotherapeutics against Helicobacter pylori and Campylobacter jejuni. Phytotherapy Research: An International Journal Devoted to Pharmacological and Toxicological Evaluation of Natural Product Derivatives, 24(5), 649-656.
 41. Akhani, S. P., Vishwakarma, S. L., & Goyal, R. K. (2004). Anti‐diabetic activity of Zingiber officinale in streptozotocin‐induced type I diabetic rats. Journal of pharmacy and Pharmacology, 56(1), 101-105.
 42. Bhandari, U., & Pillai, K. K. (2005). Effect of ethanolic extract of Zingiber officinale on dyslipidaemia in diabetic rats. Journal of ethnopharmacology, 97(2), 227-230.
 43. Al-Amin, Z. M., Thomson, M., Al-Qattan, K. K., Peltonen-Shalaby, R., & Ali, M. (2006). Anti-diabetic and hypolipidaemic properties of ginger (Zingiber officinale) in streptozotocin-induced diabetic rats. British journal of nutrition, 96(4), 660-666.
 44. Islam, M. S., & Choi, H. (2008). Comparative effects of dietary ginger (Zingiber officinale) and garlic (Allium sativum) investigated in a type 2 diabetes model of rats. Journal of medicinal food, 11(1), 152-159.
 45. Mahluji, S., Attari, V. E., Mobasseri, M., Payahoo, L., Ostadrahimi, A., & Golzari, S. E. (2013). Effects of ginger (Zingiber officinale) on plasma glucose level, HbA1c and insulin sensitivity in type 2 diabetic patients. International journal of food sciences and nutrition, 64(6), 682-686.
 46. Mozaffari-Khosravi, H., Talaei, B., Jalali, B. A., Najarzadeh, A., & Mozayan, M. R. (2014). The effect of ginger powder supplementation on insulin resistance and glycemic indices in patients with type 2 diabetes: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Complementary therapies in medicine, 22(1), 9-16.
 47. Ebrahimzadeh, A., Ebrahimzadeh, A., Mirghazanfari, S. M., Hazrati, E., Hadi, S., & Milajerdi, A. (2022). The effect of ginger supplementation on metabolic profiles in patients with type 2 diabetes mellitus: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Complementary Therapies in Medicine, 102802.
 48. Abdel-Aziz, H., Nahrstedt, A., Petereit, F., Windeck, T., Ploch, M., & Verspohl, E. J. (2005). 5-HT3 receptor blocking activity of arylalkanes isolated from the rhizome of Zingiber officinale. Planta medica, 71(07), 609-616.
 49. Lumb, A. B. (1993). Mechanism of antiemetic effect of ginger. Anaesthesia, 48(12), 1118-1118.
 50. Konmun, J., Danwilai, K., Ngamphaiboon, N., Sripanidkulchai, B., Sookprasert, A., & Subongkot, S. (2017). A phase II randomized double-blind placebo-controlled study of 6-gingerol as an anti-emetic in solid tumor patients receiving moderately to highly emetogenic chemotherapy. Medical Oncology, 34(4), 1-10.
 51. Micklefield, G. H., Redeker, Y., Meister, V., Jung, O., Greving, I., & May, B. (1999). Effects of ginger on gastroduodenal motility. International journal of clinical pharmacology and therapeutics, 37(7), 341-346.
 52. Wu, K. L., Rayner, C. K., Chuah, S. K., Changchien, C. S., Lu, S. N., Chiu, Y. C., … & Lee, C. M. (2008). Effects of ginger on gastric emptying and motility in healthy humans. European journal of gastroenterology & hepatology, 20(5), 436-440.
 53. Sharma, S. S., & Gupta, Y. K. (1998). Reversal of cisplatin-induced delay in gastric emptying in rats by ginger (Zingiber officinale). Journal of ethnopharmacology, 62(1), 49-55.
 54. Phillips, S., Hutchinson, S., & Ruggier, R. (1993). Zingiber officinale does not affect gastric emptying rate: A randomised, placebo‐controlled, crossover trial. Anaesthesia, 48(5), 393-395.
 55. Stewart, J. J., Wood, M. J., Wood, C. D., & Mims, M. E. (1991). Effects of ginger on motion sickness susceptibility and gastric function. Pharmacology, 42(2), 111-120.
 56. Heitmann, K., Nordeng, H., & Holst, L. (2013). Safety of ginger use in pregnancy: results from a large population-based cohort study. European journal of clinical pharmacology, 69(2), 269-277.
 57. Qian, Q. H., Yue, W., Wang, Y. X., Yang, Z. H., Liu, Z. T., & Chen, W. H. (2009). Gingerol inhibits cisplatin-induced vomiting by down regulating 5-hydroxytryptamine, dopamine and substance P expression in minks. Archives of pharmacal research, 32(4), 565-573.
 58. Yamahara, J., Rong, H. Q., Iwamoto, M., Kobayashi, G., Matsuda, H., & Fujimura, H. (1989). Active components of ginger exhibiting anti‐serotonergic action. Phytotherapy Research, 3(2), 70-71.
 59. Abdel-Aziz, H., Windeck, T., Ploch, M., & Verspohl, E. J. (2006). Mode of action of gingerols and shogaols on 5-HT3 receptors: binding studies, cation uptake by the receptor channel and contraction of isolated guinea-pig ileum. European journal of pharmacology, 530(1-2), 136-143.
 60. Ficker, C. E., Arnason, J. T., Vindas, P. S., Alvarez, L. P., Akpagana, K., Gbeassor, M., … & Smith, M. L. (2003). Inhibition of human pathogenic fungi by ethnobotanically selected plant extracts. Mycoses, 46(1‐2), 29-37.
 61. Ficker, C., Smith, M. L., Akpagana, K., Gbeassor, M., Zhang, J., Durst, T., … & Arnason, J. T. (2003). Bioassay‐guided isolation and identification of antifungal compounds from ginger. Phytotherapy Research: An International Journal Devoted to Pharmacological and Toxicological Evaluation of Natural Product Derivatives, 17(8), 897-902.
 62. Fouda, A. M. M., & Berika, M. Y. (2009). Evaluation of the Effect of Hydroalcoholic Extract of Zingiber officinale Rhizomes in Rat Collagen‐induced Arthritis. Basic & clinical pharmacology & toxicology, 104(3), 262-271.
 63. Frondoza, C. G., Sohrabi, A., Polotsky, A., Phan, P. V., Hungerford, D. S., & Lindmark, L. (2004). An in vitro screening assay for inhibitors of proinflammatory mediators in herbal extracts using human synoviocyte cultures. In Vitro Cellular & Developmental Biology-Animal, 40(3), 95-101.
 64. Phan, P. V., Sohrabi, A., Polotsky, A., Hungerford, D. S., Lindmark, L., & Frondoza, C. G. (2005). Ginger extract components suppress induction of chemokine expression in human synoviocytes. Journal of Alternative & Complementary Medicine, 11(1), 149-154.
 65. Habib, S. H. M., Makpol, S., Hamid, N. A. A., Das, S., Ngah, W. Z. W., & Yusof, Y. A. M. (2008). Ginger extract (Zingiber officinale) has anti-cancer and anti-inflammatory effects on ethionine-induced hepatoma rats. Clinics, 63, 807-813.
 66. Shariatpanahi, Z. V., Mokhtari, M., Taleban, F. A., Alavi, F., Surmaghi, M. H. S., Mehrabi, Y., & Shahbazi, S. (2013). Effect of enteral feeding with ginger extract in acute respiratory distress syndrome. Journal of critical care, 28(2), 217-e1.
 67. Aryaeian, N., Mahmoudi, M., Shahram, F., Poursani, S., Jamshidi, F., & Tavakoli, H. (2019). The effect of ginger supplementation on IL2, TNFα, and IL1β cytokines gene expression levels in patients with active rheumatoid arthritis: A randomized controlled trial. Medical journal of the Islamic Republic of Iran, 33, 154.
 68. Mohammad, A., Falahi, E., Yusof, B. N. M., Hanipah, Z. N., Sabran, M. R., Yusof, L. M., & Gheitasvand, M. (2021). The effects of the ginger supplements on inflammatory parameters in type 2 diabetes patients: A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Clinical nutrition ESPEN, 46, 66-72.
 69. Thomson, M., Al-Qattan, K. K., Al-Sawan, S. M., Alnaqeeb, M. A., Khan, I., & Ali, M. (2002). The use of ginger (Zingiber officinale Rosc.) as a potential anti-inflammatory and antithrombotic agent. Prostaglandins, leukotrienes and essential fatty acids, 67(6), 475-478.
 70. Lantz, R. C., Chen, G. J., Sarihan, M., Solyom, A. M., Jolad, S. D., & Timmermann, B. N. (2007). The effect of extracts from ginger rhizome on inflammatory mediator production. Phytomedicine, 14(2-3), 123-128.
 71. Zick, S. M., Turgeon, D. K., Vareed, S. K., Ruffin, M. T., Litzinger, A. J., Wright, B. D., … & Brenner, D. E. (2011). Phase II study of the effects of ginger root extract on eicosanoids in colon mucosa in people at normal risk for colorectal cancer. Cancer Prevention Research, 4(11), 1929-1937.
 72. Aeschbach, R., Löliger, J., Scott, B. C., Murcia, A., Butler, J., Halliwell, B., & Aruoma, O. I. (1994). Antioxidant actions of thymol, carvacrol, 6-gingerol, zingerone and hydroxytyrosol. Food and chemical toxicology, 32(1), 31-36.
 73. Henning, S. M., Zhang, Y., Seeram, N. P., Lee, R. P., Wang, P., Bowerman, S., & Heber, D. (2011). Antioxidant capacity and phytochemical content of herbs and spices in dry, fresh and blended herb paste form. International journal of food sciences and nutrition, 62(3), 219-225.
 74. Liu, N., Huo, G., Zhang, L., & Zhang, X. (2003). Effect of Zingiber OfficinaleRosc on lipid peroxidation in hyperlipidemia rats. Wei sheng yan jiu= Journal of Hygiene Research, 32(1), 22-23.
 75. Ippoushi, K., Azuma, K., Ito, H., Horie, H., & Higashio, H. (2003). [6]-Gingerol inhibits nitric oxide synthesis in activated J774. 1 mouse macrophages and prevents peroxynitrite-induced oxidation and nitration reactions. Life sciences, 73(26), 3427-3437.
 76. Ippoushi, K., Ito, H., Horie, H., & Azuma, K. (2005). Mechanism of inhibition of peroxynitrite-induced oxidation and nitration by [6]-gingerol. Planta medica, 71(06), 563-566.
 77. Shin, S. G., Kim, J. Y., Chung, H. Y., & Jeong, J. C. (2005). Zingerone as an antioxidant against peroxynitrite. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53(19), 7617-7622.
 78. Kim, H. W., Murakami, A., Abe, M., Ozawa, Y., Morimitsu, Y., Williams, M. V., & Ohigashi, H. (2005). Suppressive effects of mioga ginger and ginger constituents on reactive oxygen and nitrogen species generation, and the expression of inducible pro-inflammatory genes in macrophages. Antioxidants & Redox Signaling, 7(11-12), 1621-1629.
 79. Ansari, M. N., Bhandari, U., & Pillai, K. K. (2006). Ethanolic Zingiber officinale R. extract pretreatment alleviates isoproterenol-induced oxidative myocardial necrosis in rats.
 80. Asnani, V., & Verma, R. J. (2007). Antioxidative effect of rhizome of Zingiber officinale on paraben induced lipid peroxidation: an in vitro study. Acta Pol Pharm, 64(1), 35-37.
 81. Tao, Q. F., Xu, Y., Lam, R. Y., Schneider, B., Dou, H., Leung, P. S., … & Zhao, Y. (2008). Diarylheptanoids and a monoterpenoid from the rhizomes of Zingiber officinale: antioxidant and cytoprotective properties. Journal of Natural Products, 71(1), 12-17.
 82. Asnani, V. M., & Verma, R. J. (2009). Ameliorative effects of ginger extract on paraben-induced lipid peroxidation in the liver of mice. Acta Pol Pharm, 66(3), 225-228.
 83. Zhang, G. F., Yang, Z. B., Wang, Y., Yang, W. R., Jiang, S. Z., & Gai, G. S. (2009). Effects of ginger root (Zingiber officinale) processed to different particle sizes on growth performance, antioxidant status, and serum metabolites of broiler chickens. Poultry science, 88(10), 2159-2166.
 84. Dugasani, S., Pichika, M. R., Nadarajah, V. D., Balijepalli, M. K., Tandra, S., & Korlakunta, J. N. (2010). Comparative antioxidant and anti-inflammatory effects of [6]-gingerol,[8]-gingerol,[10]-gingerol and [6]-shogaol. Journal of ethnopharmacology, 127(2), 515-520.
 85. Morvaridzadeh, M., Sadeghi, E., Agah, S., Fazelian, S., Rahimlou, M., Kern, F. G., … & Heshmati, J. (2021). Effect of ginger (Zingiber officinale) supplementation on oxidative stress parameters: A systematic review and meta‐analysis. Journal of Food Biochemistry, 45(2), e13612.
 86. Sheikhhossein, F., Borazjani, M., Jafari, A., Askari, M., Vataniyan, E., Gholami, F., & Amini, M. R. (2021). Effects of ginger supplementation on biomarkers of oxidative stress: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Clinical Nutrition ESPEN, 45, 111-119.
 87. Verma, S. K., Singh, J., Khamesra, R., & Bordia, A. (1993). Effect of ginger on platelet aggregation in man. The Indian journal of medical research, 98, 240-242.
 88. Srivastava, K. C. (1989). Effect of onion and ginger consumption on platelet thromboxane production in humans. Prostaglandins, leukotrienes and essential fatty acids, 35(3), 183-185.
 89. Srivastava, K. C. (1986). Isolation and effects of some ginger components on platelet aggregation and eicosanoid biosynthesis. Prostaglandins, Leukotrienes and Medicine, 25(2-3), 187-198.
 90. Guh, J. H., Ko, F. N., Jong, T. T., & Teng, C. M. (1995). Antiplatelet effect of gingerol isolated from Zingiber officinale. Journal of Pharmacy and Pharmacology, 47(4), 329-332.
 91. Ghayur, M. N., & Gilani, A. H. (2005). Ginger lowers blood pressure through blockade of voltage-dependent calcium channels. Journal of cardiovascular pharmacology, 45(1), 74-80.
 92. Ghayur, M. N., Gilani, A. H., Afridi, M. B., & Houghton, P. J. (2005). Cardiovascular effects of ginger aqueous extract and its phenolic constituents are mediated through multiple pathways. Vascular pharmacology, 43(4), 234-241.
 93. Al-Yahya, M. A., Rafatullah, S., Mossa, J. S., Ageel, A. M., Parmar, N. S., & Tariq, M. (1989). Gastroprotective activity of ginger zingiber officinale rosc., in albino rats. Am J Chin Med, 17(1-2), 51-56.
 94. Drozdov, V. N., Kim, V. A., Tkachenko, E. V., & Varvanina, G. G. (2012). Influence of a specific ginger combination on gastropathy conditions in patients with osteoarthritis of the knee or hip. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 18(6), 583-588.
 95. El-Abhar, H. S., Hammad, L. N., & Gawad, H. S. A. (2008). Modulating effect of ginger extract on rats with ulcerative colitis. Journal of ethnopharmacology, 118(3), 367-372.
 96. Ghayur, M. N., & Gilani, A. H. (2005). Pharmacological basis for the medicinal use of ginger in gastrointestinal disorders. Digestive diseases and sciences, 50(10), 1889-1897.
 97. Yamahara, J., HUANG, Q., LI, Y., XU, L., & FUJIMURA, H. (1990). Gastrointestinal motility enhancing effect of ginger and its active constituents. Chemical and pharmaceutical bulletin, 38(2), 430-431.
 98. Gupta, Y. K., & Sharma, M. (2001). Reversal of pyrogallol-induced delay in gastric emptying in rats by ginger (Zingiber officinale). Methods and findings in experimental and clinical pharmacology, 23(9), 501-504.
 99. Pushpanathan, T., Jebanesan, A., & Govindarajan, M. (2008). The essential oil of Zingiber officinalis Linn (Zingiberaceae) as a mosquito larvicidal and repellent agent against the filarial vector Culex quinquefasciatus Say (Diptera: Culicidae). Parasitology research, 102(6), 1289-1291.
 100. AS, A. H. (2008). Efficacy of Zingiber officinale on third stage larvae and adult fecundity of Musca domestica and Anopheles pharoensis. Journal of the Egyptian Society of Parasitology, 38(2), 385-392.
 101. Prajapati, V., Tripathi, A. K., Aggarwal, K. K., & Khanuja, S. P. S. (2005). Insecticidal, repellent and oviposition-deterrent activity of selected essential oils against Anopheles stephensi, Aedes aegypti and Culex quinquefasciatus. Bioresource technology, 96(16), 1749-1757.
 102. Rahuman, A. A., Gopalakrishnan, G., Venkatesan, P., Geetha, K., & Bagavan, A. (2008). Mosquito larvicidal activity of isolated compounds from the rhizome of Zingiber officinale. Phytotherapy Research, 22(8), 1035-1039.
 103. Alizadeh-Navaei, R., Roozbeh, F., Saravi, M., Pouramir, M., Jalali, F., & Moghadamnia, A. A. (2008). Investigation of the effect of ginger on the lipid levels. Saudi Med J, 29(9), 1280-4.
 104. Kadnur, S. V., & Goyal, R. K. (2005). Beneficial effects of Zingiber officinale Roscoe on fructose induced hyperlipidemia and hyperinsulinemia in rats.
 105. Bhandari, U., Sharma, J. N., & Zafar, R. (1998). The protective action of ethanolic ginger (Zingiber officinale) extract in cholesterol fed rabbits. Journal of Ethnopharmacology, 61(2), 167-171.
 106. Brockwell, C., Ampikaipakan, S., Sexton, D. W., Price, D., Freeman, D., Thomas, M., … & Wilson, A. M. (2014). Adjunctive treatment with oral AKL1, a botanical nutraceutical, in chronic obstructive pulmonary disease. International journal of chronic obstructive pulmonary disease, 9, 715.
 107. Shariatpanahi, Z. V., Taleban, F. A., Mokhtari, M., & Shahbazi, S. (2010). Ginger extract reduces delayed gastric emptying and nosocomial pneumonia in adult respiratory distress syndrome patients hospitalized in an intensive care unit. Journal of critical care, 25(4), 647-650.
 108. El-Abhar, H. S., Hammad, L. N., & Gawad, H. S. A. (2008). Modulating effect of ginger extract on rats with ulcerative colitis. Journal of ethnopharmacology, 118(3), 367-372.
 109. Backon, J. (1991). Ginger in preventing nausea and vomiting of pregnancy; a caveat due to its thromboxane synthetase activity and effect on testosterone binding. European journal of obstetrics, gynecology, and reproductive biology, 42(2), 163-164.
 110. Kamtchouing, P., Fandio, G. M., Dimo, T., & Jatsa, H. B. (2002). Evaluation of androgenic activity of Zingiber officinale and Pentadiplandra brazzeana in male rats. Asian journal of andrology, 4(4), 299-302.
 111. Phillips, S., Ruggier, R., & Hutchinson, S. E. (1993). Zingiber officinale (ginger)–an antiemetic for day case surgery. Anaesthesia, 48(8), 715-717.
 112. Bone, M. E., Wilkinson, D. J., Young, J. R., McNeil, J., & Charlton, S. (1990). Ginger root—a new antiemetic The effect of ginger root on postoperative nausea and vomiting after major gynaecological surgery. Anaesthesia, 45(8), 669-671.
 113. Bliddal, H., Rosetzsky, A., Schlichting, P., Weidner, M. S., Andersen, L. A., Ibfelt, H. H., … & Barslev, J. (2000). A randomized, placebo-controlled, cross-over study of ginger extracts and ibuprofen in osteoarthritis. Osteoarthritis and Cartilage, 8(1), 9-12.
 114. Altman, R. D., & Marcussen, K. C. (2001). Effects of a ginger extract on knee pain in patients with osteoarthritis. Arthritis & Rheumatism, 44(11), 2531-2538.
 115. Marcus, D. M., & Suarez‐Almazor, M. E. (2001). Is there a role for ginger in the treatment of osteoarthritis?. Arthritis & Rheumatism, 44(11), 2461-2462.
 116. Grøntved, A., Brask, T., Kambskard, J., & Hentzer, E. (1988). Ginger root against seasickness: a conctrolled trial on the open sea. Acta oto-laryngologica, 105(1-2), 45-49.
 117. Grøntved, A., & Hentzer, E. (1986). Vertigo-reducing effect of ginger root. ORL, 48(5), 282-286.
 118. Wigler, I., Grotto, I., Caspi, D., & Yaron, M. (2003). The effects of Zintona EC (a ginger extract) on symptomatic gonarthritis. Osteoarthritis and cartilage, 11(11), 783-789.
 119. Smith, C., Crowther, C., Willson, K., Hotham, N., & McMillian, V. (2004). A randomized controlled trial of ginger to treat nausea and vomiting in pregnancy. Obstetrics & Gynecology, 103(4), 639-645.
 120. Chaiyakunapruk, N., Kitikannakorn, N., Nathisuwan, S., Leeprakobboon, K., & Leelasettagool, C. (2006). The efficacy of ginger for the prevention of postoperative nausea and vomiting: a meta-analysis. American journal of obstetrics and gynecology, 194(1), 95-99.
 121. Manusirivithaya, S., Sripramote, M., Tangjitgamol, S., Sheanakul, C., Leelahakorn, S., Thavaramara, T., & Tangcharoenpanich, K. (2004). Antiemetic effect of ginger in gynecologic oncology patients receiving cisplatin. International Journal of Gynecologic Cancer, 14(6).
 122. Eberhart, L. H., Mayer, R., Betz, O., Tsolakidis, S., Hilpert, W., Morin, A. M., … & Seeling, W. (2003). Ginger does not prevent postoperative nausea and vomiting after laparoscopic surgery. Anesthesia & Analgesia, 96(4), 995-998.
 123. Maenthaisong, R., Chaiyakunapruk, N., Tiyaboonchai, W., Tawatsin, A., Rojanawiwat, A., & Thavara, U. (2014). Efficacy and safety of topical Trikatu preparation in, relieving mosquito bite reactions: A randomized controlled trial. Complementary therapies in medicine, 22(1), 34-39.
 124. Niempoog, S., Siriarchavatana, P., & Kajsongkram, T. (2012). The efficacy of Plygersic gel for use in the treatment of osteoarthritis of the knee. J Med Assoc Thai, 95(Suppl 10), S113-9.
 125. Backon, J. (1991). Ginger as an antiemetic: possible side effects due to its thromboxane synthetase activity. Anaesthesia, 46(8), 705-706.
 126. Abebe, W. (2002). Herbal medication: potential for adverse interactions with analgesic drugs. Journal of clinical pharmacy and therapeutics, 27(6), 391-401.
 127. Argento, A., Tiraferri, E., & Marzaloni, M. (2000). Oral anticoagulants and medicinal plants. An emerging interaction. Annali Italiani di Medicina Interna: Organo Ufficiale Della Societa Italiana di Medicina Interna, 15(2), 139-143.
 128. Marx, W., McKavanagh, D., McCarthy, A. L., Bird, R., Ried, K., Chan, A., & Isenring, L. (2015). The effect of ginger (Zingiber officinale) on platelet aggregation: a systematic literature review. PloS one, 10(10), e0141119.
 129. Alam, M. A., Bin Jardan, Y. A., Alzenaidy, B., Raish, M., Al-Mohizea, A. M., Ahad, A., & Al-Jenoobi, F. I. (2021). Effect of Hibiscus sabdariffa and Zingiber officinale on pharmacokinetics and pharmacodynamics of amlodipine. Journal of Pharmacy and Pharmacology, 73(9), 1151-1160.
 130. Chiang, H. M., Chao, P. D. L., Hsiu, S. L., Wen, K. C., Tsai, S. Y., & Hou, Y. C. (2006). Ginger significantly decreased the oral bioavailability of cyclosporine in rats. The American Journal of Chinese Medicine, 34(05), 845-855.
 131. Okonta, J. M., Uboh, M., & Obonga, W. O. (2008). Herb-drug interaction: A case study of effect of ginger on the pharmacokinetic of metronidazole in rabbit. Indian Journal of Pharmaceutical Sciences, 70(2), 230.
 132. Young, H. Y., Liao, J. C., Chang, Y. S., Luo, Y. L., Lu, M. C., & Peng, W. H. (2006). Synergistic effect of ginger and nifedipine on human platelet aggregation: a study in hypertensive patients and normal volunteers. The American Journal of Chinese Medicine, 34(04), 545-551.
 133. Krüth, P., Brosi, E., Fux, R., Mörike, K., & Gleiter, C. H. (2004). Ginger-associated overanticoagulation by phenprocoumon. Annals of Pharmacotherapy, 38(2), 257-260.
 134. Do Lesho, E. P., & Udvari-Nagy, S. (2004). A 76-year-old woman with erratic anticoagulation. Cleveland Clinic journal of medicine, 71(8), 651.
 135. Shalansky, S., Lynd, L., Richardson, K., Ingaszewski, A., & Kerr, C. (2007). Risk of warfarin‐related bleeding events and supratherapeutic international normalized ratios associated with complementary and alternative medicine: a longitudinal analysis. Pharmacotherapy: The Journal of Human Pharmacology and Drug Therapy, 27(9), 1237-1247.
Vind een orthomoleculaire therapeut bij jou in de buurt
Sluiten