Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

Kalium

Wat is kalium?

Kalium is de meest voorkomende intracellulaire elektrolyt die in het lichaam wordt aangetroffen. Het is belangrijk voor verschillende acties in het lichaam, waaronder spiercontractie, cardiovasculaire functie, urogenitale functie, gebruik in het zenuwstelsel en spijsverteringsstelsel, zuur-base balans, isotoniciteit en verschillende enzymatische reacties.

Wetenschappelijke naam

Kalium; K, Atoomnummer 19.

Wat is kalium?

Gebruik

Oraal wordt kalium gebruikt voor het behandelen en voorkomen van hypokaliëmie, hypertensie, de ziekte van Menière, thalliumvergiftiging, insulineresistentie, myocardinfarct, beroertepreventie, symptomen van de menopauze en koliek bij kinderen. Het wordt ook oraal gebruikt voor allergieën, hoofdpijn, acne, alcoholisme, de ziekte van Alzheimer, artritis, wazig zien, chronisch vermoeidheidssyndroom, colitis, verwardheid, constipatie, tandpijn, dermatitis, diabetes, verminderde glucosetolerantie (prediabetes), oedeem, koorts, jicht, slapeloosheid, prikkelbaarheid, mononucleosis infectiosa , spierzwakte, spierdystrofie, stress en als hulpmiddel bij de behandeling van myasthenia gravis.

Intraveneus wordt kalium gebruikt voor het behandelen en voorkomen van hypokaliëmie, hartritmestoornissen waaronder atriale tachycardie, ventriculaire aritmie en myocardiaal infarct.

Topisch wordt kalium gebruikt voor waterwratten.

Gebruik

Werking

Kalium is een element dat essentieel is in fysiologische processen, inclusief transmissie van zenuwimpulsen; cardiale, gladde en skeletspiercontractie; maag secretie; nierfunctie; weefselsynthese; en koolhydraatsynthese (15). Onvoldoende inname van kalium in de voeding kan een rol spelen bij de ontwikkeling van hypertensie, beroerte en hart- en vaatziekten. Het is waarschijnlijk dat kalium samen met andere voedingsstoffen gunstige fysiologische effecten produceert (1310,8817).

Cardiovasculaire effecten
Een beperking van de natriuminname die gepaard gaat met een verhoogde inname van kalium is aanbevolen om hypertensie en hart- en vaatziekten te voorkomen (69591,92104). Hoge natriumgehaltes in het plasma verstijven endotheelcellen en blokkeren de synthese van stikstofmonoxide, terwijl hoge plasma-kaliumspiegels endotheelcellen verzachten en NO-afgifte activeren. Bovendien zijn natrium- en kaliumpompen nodig om de water- en elektrolytenbalans te handhaven. Kalium moet mogelijk worden verhoogd in situaties met een hoge natriuminname om de effecten van hoog natriumgehalte, zoals een verhoogd volume, tegen te gaan, wat kan leiden tot hypertensie (92106).

Werking

Veiligheid

Veelzijdig veilig

Bij orale toediening in doses tot 100 mEq totaal kalium per dag, niet meer dan 200 mEq in een periode van 24 uur. Oraal kaliumchloride is een door de FDA goedgekeurd recept. Grotere hoeveelheden verhogen het risico op hyperkaliëmie. Bij intraveneuze toediening (IV) met geschikte infusiesnelheden. Ouderlijk kalium is een door de FDA goedgekeurd recept.

Onveilig

Bij orale of intraveneuze toediening in buitensporige hoeveelheden. Doses die de kaliumspiegel in het bloed verhogen tot meer dan 6 mEq / L zijn mogelijk levensbedreigend.

Zwangerschap en lactatie

Waarschijnlijk veilig

Bij orale toediening in hoeveelheden van 40-80 mEq per dag. ONVEILIG: wanneer gebruikt in buitensporige hoeveelheden. Doses die de kaliumspiegel in het bloed verhogen tot meer dan 6 mEq / L zijn mogelijk levensbedreigend.

Effectiviteit

Hypokaliëmie
Het oraal of intraveneus toedienen van kalium is effectief voor de behandeling en preventie van hypokaliëmie.

Hypertensie
Uit het meeste klinische onderzoek blijkt dat kalium, oraal ingenomen als onderdeel van het dieet of als supplement, de systolische bloeddruk met ongeveer 3-9,5 mmHg en de diastolische bloeddruk met ongeveer 2-6,4 mmHg verlaagt bij patiënten met of zonder hypertensie. In de meeste van deze onderzoeken varieerde de dagelijkse inname van kalium tussen de 1500 en 7800 mg, waarbij de meest gebruikelijke inname ongeveer 2340-2540 mg per dag was. Sommige onderzoeken tonen echter aan dat het nemen van kalium de systolische of diastolische bloeddruk niet significant verlaagt. Verschillen in de patiëntenpopulaties, inname van kalium en zoutinname zouden kunnen hebben bijgedragen tot de tegenstrijdige resultaten. Kalium lijkt effectiever te zijn voor mensen met hypertensie, lage kaliumspiegels, hoge dagelijkse inname van natrium en voor Afro-Amerikanen. Sommige onderzoeken tonen aan dat de grootste bloeddrukverlagende effecten van kalium optreden bij doses van ongeveer 3900-7800 mg per dag. In 2017 publiceerden het American College of Cardiology en de American Heart Association (ACC / AHA) richtlijnen waarin wordt geadviseerd dat patiënten met hypertensie dagelijks 3500-5000 mg kalium consumeren. De inname van kalium zal naar verwachting de systolische bloeddruk met ongeveer 4-5 mmHg verlagen bij patiënten met hypertensie en met ongeveer 2 mmHg bij normotensieve patiënten.

Er is ook enige interesse in het nemen van kalium om hypertensie te voorkomen. Bevolkingsonderzoek toont aan dat een lage inname van kalium in de voeding gepaard gaat met een verhoogd risico op hypertensie. Consumptie van kalium uit voedingsbronnen lijkt het risico op het ontwikkelen van hypertensie te verminderen. Levensmiddelen die ten minste 350 mg kalium per portie bevatten en die weinig natrium, verzadigd vet en cholesterol bevatten kunnen het risico op het ontwikkelen van een hoge bloeddruk helpen verlagen. Er is echter geen bewijs dat het nemen van kaliumsupplementen hypertensie kan helpen voorkomen.

Beroerte
Een hogere inname van kalium in de voeding lijkt in verband te staan ​​met een lager risico op een beroerte. Uit bevolkingsonderzoek is gebleken dat het verhogen van de dagelijkse kaliuminname met 1-1,5 gram per dag gepaard gaat met een tot 20% lager risico op beroerte.

Hogere aanvullende inname van kalium lijkt ook te worden geassocieerd met een lager risico op een beroerte, maar de resultaten zijn nog voorlopig. Uit een aantal populatieonderzoeken is gebleken dat een hogere supplementaire inname van kalium gepaard gaat met een 29% lager risico op ischemische beroerte. Er is echter geen verband tussen een aanvullende kaliuminname en een lager risico op hemorragische of totale beroerte. Klinische proeven van hoge kwaliteit zijn nodig om deze associatie te bevestigen.

Er zijn ook aanwijzingen dat de verhoogde inname van kalium het neurologische herstel van patiënten na een beroerte kan verbeteren, maar de resultaten zijn voorlopig.

Veiligheid

Bijwerkingen

Oraal of intraveneus (IV), kalium kan maagklachten, misselijkheid, diarree, braken, oprispingen, winderigheid en ulceraties veroorzaken. Hyperkaliëmie, meestal serumkalium boven de 5 mEq / L, kan paresthesie, gegeneraliseerde zwakte, slappe verlamming, lusteloosheid, duizeligheid, mentale verwardheid, hypotensie, bloed in de ontlasting, hartritmestoornissen en hartblokkades veroorzaken.

Bijwerkingen

Interacties

Medicijnen

Ace-remmers (ACEI’s)
ACEI’s blokkeren de werking van het renine-angiotensine-aldosteronsysteem en verminderen de kaliumuitscheiding. Gelijktijdig gebruik van deze geneesmiddelen met kaliumsupplementen verhoogt het risico op hyperkaliëmie. Gelijktijdig gebruik van deze geneesmiddelen met matige kaliuminname via de voeding (ongeveer 3775-5200 mg per dag) verhoogt de serumkaliumspiegels echter niet.

De ACE-remmers omvatten benazepril (Lotensin), captopril (Capoten), enalapril (Vasotec), fosinopril (Monopril), lisinopril (Prinivil, Zestril), moexipril (Univasc), perindopril (Aceon), quinapril (Accupril), ramipril (Altace) en trandolapril (Mavik).

Angiotensin receptor blockers (ARB’s)
ARB’s blokkeren de werking van het renine-angiotensine-aldosteronsysteem en verminderen de kaliumuitscheiding. Gelijktijdig gebruik van deze geneesmiddelen met kaliumsupplementen verhoogt het risico op hyperkaliëmie. Gelijktijdig gebruik van deze geneesmiddelen met matige kaliuminname via de voeding (ongeveer 3775-5200 mg per dag) verhoogt de serumkaliumspiegels echter niet.

Sommige ARB’s zijn losartan (Cozaar), valsartan (Diovan), irbesartan (Avapro), candesartan (Atacand), telmisartan (Micardis), eprosartan (Teveten) en anderen.

Potassium-sparing diuretics
Sommige kaliumsparende diuretica omvatten amiloride (Midamor), spironolacton (Aldactone) en triamterene (Dyrenium) en anderen.

Amphotericine-b (Abelcet, Amphotec, AmBisome, Amphocin, Fungizone)
Een supplement is nodig voor de meeste patiënten.

Amphotericine-B verhoogt urinaire kaliumverliezen als gevolg van toxische effecten op renaal tubulair epitheel. Hypokaliëmie kan voorkomen bij tot 50% van de patiënten (9519). Monitor serumkalium en geef supplementen wanneer nodig. Als hypokaliëmie gepaard gaat met een verslechtering van de nierfunctie, kan het zijn dat amfotericine-B moet worden gestaakt.

Diuretische drugs, Lus en Thiazide
Een supplement is nodig voor de meeste patiënten.

Lus en thiazidediuretica verhogen de uitscheiding van kalium in de urine. Houd de serumkaliumspiegels in de gaten en geef indien nodig kaliumsupplementen (4412,4425,4449). Diuretica in de lus omvatten furosemide (Lasix), bumetanide (Bumex), ethacrynzuur (Edecrin) en torsemide (Demadex). Thiazidediuretica omvatten chloorthiazide (Diuril), hydrochloorthiazide (HydroDiuril, Esidrix), indapamide (Lozol), metolazon (Zaroxolyn), chlorthalidon (Hygroton) en anderen.

Kruiden en supplementen

Vitamine B12
Voorbijgaande hypokaliëmie kan optreden wanneer ernstige megaloblastaire bloedarmoede wordt behandeld met parenteraal vitamine B12. De toename van de productie van rode bloedcellen creëert nieuwe intracellulaire plaatsen die extracellulaire plaatsen van kalium kunnen afvoeren. De resulterende hypokaliëmie is meestal tijdelijk en gecorrigeerd door normale homeostatische mechanismen . Ook kan het nemen van kaliumsupplementen de absorptie van vitamine B12 bij sommige personen verminderen. Monitor serumkaliumspiegels bij mensen met andere risicofactoren voor hypokaliëmie.

Voedsel

Kalium bevattende voeding
Theoretisch kan gelijktijdig gebruik de kaliumspiegels en het risico op bijwerkingen verhogen, vooral bij personen met nierfunctiestoornissen, ACE-remmers of kaliumsparende diuretica. Kaliumbevattende voedingsmiddelen omvatten fruit (vooral gedroogd), granen, bonen, melk en groenten (16).

Kalium bevattende zouttransultaten
Theoretisch kan gelijktijdig gebruik de kaliumspiegels en het risico op bijwerkingen verhogen, vooral bij personen met nierstoornissen, ACE-remmers of kaliumsparende diuretica.

Lab testen

Geen bijwerkingen bekend.

Ziektes

Aspirin of tartrazine gevoeligheid
Vermijd orale kaliumproducten die tartrazine bevatten (15).

Dialyse
Bloedkaliumspiegels kunnen fluctueren bij patiënten die chronische dialyse ondergaan. Elke dialysemodaliteit kan een specifieke invloed hebben op de kaliumspiegels, waarbij hemodialyse het risico op hyperkaliëmie verhoogt en peritoneale dialyse het risico op hypokaliëmie verhoogt. Kaliumsuppletie of -beperking kan nodig zijn voor sommige patiënten die dialyse ondergaan (95625).

Gastro-intenstinale motiliteit problemen
Orale kaliumtabletten en -capsules zijn gecontraïndiceerd bij personen met gastro-intestinale motiliteitscondities (15).

Nier dysfunctie
Kaliumsuppletie kan gevaarlijk zijn bij patiënten met nierdisfunctie (die ook een kalium-beperkt dieet volgen) vanwege het risico op kaliumaccumulatie leidend tot hyperkaliëmie. Volg nauwlettend serumelektrolyten wanneer kalium wordt gebruikt door mensen met nierdisfunctie.

Niertransplantatie
Er zijn twee meldingen van symptomatische hyperkaliëmie na het gebruik van kaliumcitraat onmiddellijk na de niertransplantatie. Kaliumcitraat wordt vaak gebruikt als een middel voor het alkaliseren van urine in de niertransplantatiepopulatie, maar moet met voorzichtigheid worden toegediend wanneer het onmiddellijk na de transplantatie wordt verstrekt. Volg nauwlettend serumelektrolyten wanneer kaliumcitraat wordt toegediend voor alkalisatie van de urine na niertransplantatie (95623).

Interacties

Dosering

Voor kalium is de Referentie Inname (RI) 2000 milligram per dag. Dit is een grove schatting van de hoeveelheid die volwassenen gemiddeld nodig hebben op een dag.

De Gezondheidsraad heeft voor specifieke doelgroepen een aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) opgesteld:

Leeftijd ADH (mg per dag)
Kinderen
6-11 maanden 1.100
1-2 jaar 1.400
2-5 jaar 1.800
6-9 jaar 2.000
Mannen
10-13 jaar 3.300
14 jaar en ouder 3.500
Vrouwen
10-13 jaar 2.900
14-17 jaar 3.100
18 jaar en ouder 3.500
Zwangere vrouwen 3.500
Vrouwen die borstvoeding geven 3.100
Dosering
Referenties
 • McEvoy GK, ed. AHFS Drug Information. Bethesda, MD: American Society of Health-System Pharmacists, 1998.
 • Gennaro A. Remington: The Science and Practice of Pharmacy. 19th ed. Lippincott: Williams & Wilkins, 1996.
 • Ellenhorn MJ, et al. Ellenhorn’s Medical Toxicology: Diagnoses and Treatment of Human Poisoning. 2nd ed. Baltimore, MD: Williams & Wilkins, 1997.
 • FDA, CFSAN. FDA-approved potassium health claim notification for potassium containing foods. 2000. Available at: www.cfsan.fda.gov/~dms/hclm-k.html.
 • Gale CR, Martyn CN, Winter PD, Cooper C. Vitamin C and risk of death from stroke and coronary heart disease in cohort of elderly people. BMJ 1995;310:1563-6. View abstract.
 • Breslau NA, Heller HJ, Reza-Albarran AA, Pak CY. Physiological effects of slow release potassium phosphate for absorptive hypercalciuria: a randomized double-blind trial. J Urol 1998;160:664-8. View abstract.
 • Heller HJ, Reza-Albarran AA, Breslau NA, Pak CY. Sustained reduction in urinary calcium during long-term treatment with slow release neutral potassium phosphate in absorptive hypercalciuria. J Urol 1998;159:1451-5; discussion 1455-6. View abstract.
 • Davis BR, Oberman A, Blaufox MD, et al. Lack of effectiveness of a low-sodium/high-potassium diet in reducing antihypertensive medication requirements in overweight persons with mild hypertension. Am J Hypertens 1994;7:926-32. View abstract.
 • Whelton PK, He J, Cutler JA, et al. Effects of oral potassium on blood pressure. Meta-analysis of randomized controlled clinical trials. JAMA 1997;277:1624-32. View abstract.
 • Whelton PK, Buring J, Borhani NO, et al. The effect of potassium supplementation in persons with a high-normal blood pressure. Results from phase 1 of the trials of hypertension prevention (TOHP). Ann Epidemiol 1995;5:85-95. View abstract.
 • Stampfer MJ, Hennekens CH, Manson JE, et al. Vitamin E consumption and the risk of coronary disease in women. N Engl J Med 1993;328:1444-9. View abstract.
 • Rimm EB, Stampfer MJ, Ascherio A, et al. Vitamin E consumption and the risk of coronary heart disease in men. N Engl J Med 1993;328:1450-6. View abstract.
 • Kushi LH, Folsom AR, Prineas RJ, et al. Dietary antioxidant vitamins and death from coronary heart disease in postmenopausal women. N Engl J Med 1996;334:1156-62. View abstract.
 • Ritsema GH, Ellers G. Potassium supplements prevent serious hypokalemia in colon cleansing. Clin Radiol 1994;49;874-6. View abstract.
 • Murry JJ, Healy MD. Drug-mineral interactions: a new responsibility for the hospital dietician. J Am Diet Assoc 1991;91:66-73. View abstract.
 • Garabedian-Ruffalo SM, Ruffalo RL. Drug and nutrient interactions. Am Fam Physician 1986;33:165-74. View abstract.
 • Robertson JI. Diuretics, potassium depletion and risk of arrhythmias. Eur Heart J 1984;5(Suppl A):25-8. View abstract.
 • Salokannel SJ, Palva IP, Takkunen JT, et al. Malabsorption of vitamin B12 during treatment with slow-release potassium chloride. Preliminary report. Acta Med Scand 1970;187:431-2. View abstract.
 • Iso H, Stampfer MJ, Manson JE, et al. Prospective study of calcium, potassium, and magnesium intake and risk of stroke in women. Stroke 1999;30:1772-9. View abstract.
 • Pietinen P, Rimm EB, Korhonen P, et al. Intake of dietary fiber and risk of coronary heart disease in a cohort of Finnish men. The alpha-tocopherol, beta-carotene cancer prevention study. Circulation 1996;94:2720-7. View abstract.
 • Khaw KT, Barrett-Connor E. Dietary fiber and reduced ischemic heart disease mortality rates in men and women: a 12-year prospective study. Am J Epidemiol 1987;126:1093-102. View abstract.
 • Lipworth BJ, McDevitt DG. Beta-adrenoceptor responses to inhaled salbutamol in normal subjects. Eur J Clin Pharmacol 1989;36:239-45.. View abstract.
 • Deenstra M, Haalboom JRE, Struyvenberg A. Decrease of plasma potassium due to inhalation of beta-2-agonists: absence of an additional effect of intravenous theophylline. Eur J Clin Invest 1988;18:162-5.. View abstract.
 • Granerus AK, Jagenburg R, Svanborg A. Kaliuretic effect of L-dopa treatment in parkinsonian patients. Acta Med Scand 1977;210:291-7.. View abstract.
 • Knekt P, Reunanen A, Jarvinen R, et al. Antioxidant vitamin intake and coronary mortality in a longitudinal population study. Am J Epidemiol 1994;139:1180-9. View abstract.
 • McCarron DA, Reusser ME. Are low intakes of calcium and potassium important causes of cardiovascular disease? Am J Hypertens 2001;14:206S-12S.. View abstract.
 • Food and Drug Administration Science Background: Safety of Sodium Phosphates Oral Solution. September 17, 2001. Available at: http://www.fda.gov/cder/drug/safety/sodiumphospate.htm
 • Braden GL, von Oeyen PT, Germain MJ, et al. Ritodrine- and terbutaline-induced hypokalemia in preterm labor: mechanisms and consequences. Kidney Int 1997;51:1867-75.. View abstract.
 • Shrestha M, Bidadi K, Gourlay S, Hayes J. Continuous vs intermittent albuterol, as high and low doses, in the treatment of severe acute asthma in adults. Chest 1996;110:42-7.. View abstract.
 • Rahman ARA, McDevitt DG, Struthers AD, Lipworth BJ. The effects of enalapril and spironolactone on terbutaline-induced hypokalemia. Chest 1992;102:91-5.. View abstract.
 • Clifton GD, Hunt BA, Patel RC, Burki NK. Effects of sequential doses of parenteral terbutaline on plasma levels of potassium and related cardiopulmonary responses. Am Rev Respir Dis 1990;141:575-9.. View abstract.
 • Haalboom JRE, Deenstra M, Struyvenberg A. Effect of fenoterol on plasma potassium and cardiac ectopic activity (letter). Lancet 1989;2:45.
 • Raimondi GA, Rodriguez-Moncalvo JJ. Effects of beta-adrenergic agents on hypokalemia (letter). Chest 1987;91:288-9.
 • Gelmont DM, Balmes JR, Yee A. Hypokalemia induced by inhaled bronchodilators. Chest 1988;94:763-6.. View abstract.
 • Kung M, White JR, Burki NK. The effect of subcutaneously administered terbutaline on serum potassium in asymptomatic adult asthmatics. Am Rev Respir Dis 1984;129:329-32.. View abstract.
 • Rohr AS, Spector SL, Rachelefsky GS, et al. Efficacy of parenteral albuterol in the treatment of asthma: Comparison of its metabolic side effects with subcutaneous epinephrine. Chest 1986;89:348-51.. View abstract.
 • Lipworth BJ, Clark RA, Dhillon DP, McDevitt DG. Comparison of the effects of prolonged treatment with low and high doses of inhaled terbutaline on beta-adrenoceptor responsiveness in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am Rev Respir Dis 1990;142:338-42.. View abstract.
 • Ascherio A, Rimm EB, Hernan MA, et al. Intake of potassium, magnesium, calcium, and fiber and risk of stroke among US men. Circulation 1998;98:1198-204. View abstract.
 • Jee SH, Miller ER 3rd, Guallar E, et al. The effect of magnesium supplementation on blood pressure: a meta-analysis of randomized clinical trials. Am J Hypertens 2002;15:691-6.. View abstract.
 • Isaac G, Holland OB. Drug-induced hypokalamia: A cause for concern. Drugs & Aging 1992;2:35-41.
 • Beloosesky Y, Grinblat J, Weiss A, et al. Electrolyte disorders following oral sodium phosphate administration for bowel cleansing in elderly patients. Arch Int Med 2003;163:803-8.. View abstract.
 • Crane J, Burgess CD, Graham AN, Maling TJB. Hypokalemic and electrocardiographic effects of aminophylline and salbutamol in obstructive airways disease. NZ Med J 1987;100:309-11.
 • Zantvoort FA, Derkx FHM, Boomsma F, et al. Theophylline and serum electrolytes (letter). Ann Int Med 1986;104:134-5.
 • Braat MCP, Jonkers RE, Bel EH, Van Boxtel CJ. Quantification of theophylline-induced eosinopenia and hypokalamia in healthy volunteers. Clin Pharmacokinet 1992;22:231-7.. View abstract.
 • Flack JM, Ryder KW, Strickland D, Whang R. Metabolic correlates of theophylline therapy: a concentration-related phenomenon. Ann Pharmacother 1994;28:175-9.. View abstract.
 • Smith SR, Kendall MJ. Metabolic responses to beta-2 stimulants. J R Coll Phys Lond 1984;18:190-4.
 • van Mierlo LA, Arends LR, Streppel MT, et al. Blood pressure response to calcium supplementation: a meta-analysis of randomized controlled trials. J Hum Hypertens 2006;20:571-80. View abstract.
 • Dickinson HO, Nicolson DJ, Campbell F, et al. Magnesium supplementation for the management of essential hypertension in adults. Cochrane Database Syst Rev 2006;3:CD004640. View abstract.
 • Mohammadianpanah M, Omidvari S, Mosalaei A, Ahmadloo N. Cisplatin-induced hypokalemic paralysis. Clin Ther 2004;26:1320-3. View abstract.
 • Panichpisal K, Angulo-Pernett F, Selhi S, Nugent KM. Gitelman-like syndrome after cisplatin therapy: a case report and literature review. BMC Nephrol 2006;7:10. View abstract.
 • Bjornson DC, Stephenson SR. Cisplatin-induced massive renal tubular failure with wastage of serum electrolytes. Clin Pharm 1983;2;80-3. View abstract.
 • Rodriguez M, Solanki DL, Whang R. Refractory potassium repletion due to cisplatin-induced magnesium depletion. Arch Int Med 1989;149:2592-4. View abstract.
 • Phillips, C. O., Kashani, A., Ko, D. K., Francis, G., and Krumholz, H. M. Adverse effects of combination angiotensin II receptor blockers plus angiotensin-converting enzyme inhibitors for left ventricular dysfunction: a quantitative review of data from randomized clinical trials. Arch Intern Med 10-8-2007;167(18):1930-1936. View abstract.
 • Frederick, I. O., Williams, M. A., Dashow, E., Kestin, M., Zhang, C., and Leisenring, W. M. Dietary fiber, potassium, magnesium and calcium in relation to the risk of preeclampsia. J Reprod.Med. 2005;50(5):332-344. View abstract.
 • Sacks, F. M., Brown, L. E., Appel, L., Borhani, N. O., Evans, D., and Whelton, P. Combinations of potassium, calcium, and magnesium supplements in hypertension. Hypertension. 1995;26(6 Pt 1):950-956. View abstract.
 • Mann, J. I., Appleby, P. N., Key, T. J., and Thorogood, M. Dietary determinants of ischaemic heart disease in health conscious individuals. Heart 1997;78(5):450-455. View abstract.
 • Dumler, F. Dietary sodium intake and arterial blood pressure. J Ren Nutr. 2009;19(1):57-60. View abstract.
 • Koniari, I., Apostolakis, E., Rogkakou, C., Baikoussis, N. G., and Dougenis, D. Pharmacologic prophylaxis for atrial fibrillation following cardiac surgery: a systematic review. J Cardiothorac.Surg 2010;5:121. View abstract.
 • Geleijnse, J. M., Giltay, E. J., Grobbee, D. E., Donders, A. R., and Kok, F. J. Blood pressure response to fish oil supplementation: metaregression analysis of randomized trials. J.Hypertens. 2002;20(8):1493-1499. View abstract.
 • Roman, O. [New multicentric studies in hypertension]. Rev Med Chil. 1998;126(10):1238-1246. View abstract.
 • Scott, J. F., Robinson, G. M., French, J. M., O’Connell, J. E., Alberti, K. G., and Gray, C. S. Glucose potassium insulin infusions in the treatment of acute stroke patients with mild to moderate hyperglycemia: the Glucose Insulin in Stroke Trial (GIST). Stroke 1999;30(4):793-799. View abstract.
 • Fath-Ordoubadi, F. and Beatt, K. J. Glucose-insulin-potassium in acute myocardial infarction. Lancet 6-5-1999;353(9168):1968. View abstract.
 • Apstein, C. S. and Opie, L. H. Glucose-insulin-potassium (GIK) for acute myocardial infarction: a negative study with a positive value. Cardiovasc.Drugs Ther 1999;13(3):185-189. View abstract.
 • Ceremuzynski, L., Budaj, A., Czepiel, A., Burzykowski, T., Achremczyk, P., Smielak-Korombel, W., Maciejewicz, J., Dziubinska, J., Nartowicz, E., Kawka-Urbanek, T., Piotrowski, W., Hanzlik, J., Cieslinski, A., Kawecka-Jaszcz, K., Gessek, J., and Wrabec, K. Low-dose glucose-insulin-potassium is ineffective in acute myocardial infarction: results of a randomized multicenter Pol-GIK trial. Cardiovasc.Drugs Ther 1999;13(3):191-200. View abstract.
 • Pach, J., Targosz, D., and Kamenczak, A. [The usefulness of Aspargin for supplementing potassium and magnesium in ethanol dependent patients]. Przegl.Lek. 1999;56(6):472-474. View abstract.
 • Kuralay, E., Ozal, E., Demirkili, U., and Tatar, H. Effect of posterior pericardiotomy on postoperative supraventricular arrhythmias and late pericardial effusion (posterior pericardiotomy). J Thorac.Cardiovasc.Surg 1999;118(3):492-495. View abstract.
 • Whelton, P. K. and He, J. Potassium in preventing and treating high blood pressure. Semin.Nephrol. 1999;19(5):494-499. View abstract.
 • Besogul, Y., Tunerir, B., Aslan, R., Isiksoy, S., Colak, O., and Kural, T. Clinical, biochemical and histochemical assessment of pretreatment with glucose-insulin-potassium for patients undergoing mitral valve replacement in the third and fourth functional groups of the New York Heart Association. Cardiovasc.Surg 1999;7(6):645-650. View abstract.
 • Adams, D. C., Heyer, E. J., Simon, A. E., Delphin, E., Rose, E. A., Oz, M. C., McMahon, D. J., and Sun, L. S. Incidence of atrial fibrillation after mild or moderate hypothermic cardiopulmonary bypass. Crit Care Med 2000;28(2):309-311. View abstract.
 • Rao, V., Borger, M. A., Weisel, R. D., Ivanov, J., Christakis, G. T., Cohen, G., and Yau, T. M. Insulin cardioplegia for elective coronary bypass surgery. J Thorac.Cardiovasc.Surg 2000;119(6):1176-1184. View abstract.
 • Haider, W. and Hiesmayr, M. [Glucose-insulin-potassium (GIK) in prevention and therapy of myocardial ischemia]. Wien.Klin.Wochenschr. 4-7-2000;112(7):310-321. View abstract.
 • Lazar, H. L., Chipkin, S., Philippides, G., Bao, Y., and Apstein, C. Glucose-insulin-potassium solutions improve outcomes in diabetics who have coronary artery operations. Ann Thorac.Surg 2000;70(1):145-150. View abstract.
 • Kjellman, U. W., Bjork, K., Dahlin, A., Ekroth, R., Kirno, K., Svensson, G., and Wernerman, J. Insulin(GIK) improves myocardial metabolism in patients during blood cardioplegia. Scand.Cardiovasc.J 2000;34(3):321-330. View abstract.
 • Lindholm, L., Nilsson, B., Kirno, K., Sellgren, J., Nilsson, F., and Jeppsson, A. Is skeletal muscle luxury perfusion the main hemodynamic effect of high-dose insulin in cardiac surgery? Scand Cardiovasc.J 2000;34(4):396-402. View abstract.
 • Ascione, R., Caputo, M., Calori, G., Lloyd, C. T., Underwood, M. J., and Angelini, G. D. Predictors of atrial fibrillation after conventional and beating heart coronary surgery: A prospective, randomized study. Circulation 9-26-2000;102(13):1530-1535. View abstract.
 • Svenmarker, S., Sandstrom, E., Karlsson, T., Haggmark, S., Jansson, E., Appelblad, M., Lindholm, R., and Aberg, T. Neurological and general outcome in low-risk coronary artery bypass patients using heparin coated circuits. Eur J Cardiothorac.Surg 2001;19(1):47-53. View abstract.
 • Orchardson, R. and Gillam, D. G. The efficacy of potassium salts as agents for treating dentin hypersensitivity. J Orofac.Pain 2000;14(1):9-19. View abstract.
 • Jones, G., Riley, M. D., and Whiting, S. Association between urinary potassium, urinary sodium, current diet, and bone density in prepubertal children. Am J Clin Nutr 2001;73(4):839-844. View abstract.
 • Hynninen, M., Borger, M. A., Rao, V., Weisel, R. D., Christakis, G. T., Carroll, J. A., and Cheng, D. C. The effect of insulin cardioplegia on atrial fibrillation after high-risk coronary bypass surgery: a double-blinded, randomized, controlled trial. Anesth.Analg. 2001;92(4):810-816. View abstract.
 • Poulsen, S., Errboe, M., Hovgaard, O., and Worthington, H. W. Potassium nitrate toothpaste for dentine hypersensitivity. Cochrane Database Syst Rev 2001;(2):CD001476. View abstract.
 • Kim, Y., Hahn, S., and Garner, P. Reduced osmolarity oral rehydration solution for treating dehydration caused by acute diarrhoea in children. Cochrane Database Syst Rev 2001;(2):CD002847. View abstract.
 • Szabo, Z., Arnqvist, H., Hakanson, E., Jorfeldt, L., and Svedjeholm, R. Effects of high-dose glucose-insulin-potassium on myocardial metabolism after coronary surgery in patients with Type II diabetes. Clin Sci (Lond) 2001;101(1):37-43. View abstract.
 • Bazzano, L. A., He, J., Ogden, L. G., Loria, C., Vupputuri, S., Myers, L., and Whelton, P. K. Dietary potassium intake and risk of stroke in US men and women: National Health and Nutrition Examination Survey I epidemiologic follow-up study. Stroke 2001;32(7):1473-1480. View abstract.
 • Cohen, H. W., Madhavan, S., and Alderman, M. H. High and low serum potassium associated with cardiovascular events in diuretic-treated patients. J Hypertens. 2001;19(7):1315-1323. View abstract.
 • Gu, D., He, J., Wu, X., Duan, X., and Whelton, P. K. Effect of potassium supplementation on blood pressure in Chinese: a randomized, placebo-controlled trial. J Hypertens. 2001;19(7):1325-1331. View abstract.
 • Hahn, S., Kim, Y., and Garner, P. Reduced osmolarity oral rehydration solution for treating dehydration due to diarrhoea in children: systematic review. BMJ 7-14-2001;323(7304):81-85. View abstract.
 • Jideus, L., Joachimsson, P. O., Stridsberg, M., Ericson, M., Tyden, H., Nilsson, L., Blomstrom, P., and Blomstrom-Lundqvist, C. Thoracic epidural anesthesia does not influence the occurrence of postoperative sustained atrial fibrillation. Ann Thorac.Surg 2001;72(1):65-71. View abstract.
 • Scott, N. B., Turfrey, D. J., Ray, D. A., Nzewi, O., Sutcliffe, N. P., Lal, A. B., Norrie, J., Nagels, W. J., and Ramayya, G. P. A prospective randomized study of the potential benefits of thoracic epidural anesthesia and analgesia in patients undergoing coronary artery bypass grafting. Anesth.Analg. 2001;93(3):528-535. View abstract.
 • van, Dijk D., Nierich, A. P., Jansen, E. W., Nathoe, H. M., Suyker, W. J., Diephuis, J. C., van Boven, W. J., Borst, C., Buskens, E., Grobbee, D. E., Robles De Medina, E. O., and de Jaegere, P. P. Early outcome after off-pump versus on-pump coronary bypass surgery: results from a randomized study. Circulation 10-9-2001;104(15):1761-1766. View abstract.
 • Ulgen, M. S., Alan, S., Akdemir, O., and Toprak, N. The effect of glucose-insulin-potassium solution on ventricular late potentials and heart rate variability in acute myocardial infarction. Coron.Artery Dis 2001;12(6):507-512. View abstract.
 • Hernandez, F., Cohn, W. E., Baribeau, Y. R., Tryzelaar, J. F., Charlesworth, D. C., Clough, R. A., Klemperer, J. D., Morton, J. R., Westbrook, B. M., Olmstead, E. M., and O’Connor, G. T. In-hospital outcomes of off-pump versus on-pump coronary artery bypass procedures: a multicenter experience. Ann Thorac.Surg 2001;72(5):1528-1533. View abstract.
 • Lindholm, L., Bengtsson, A., Hansdottir, V., Westerlind, A., and Jeppsson, A. Insulin (GIK) improves central mixed and hepatic venous oxygenation in clinical cardiac surgery. Scand Cardiovasc.J 2001;35(5):347-352. View abstract.
 • van den Berghe, G., Wouters, P., Weekers, F., Verwaest, C., Bruyninckx, F., Schetz, M., Vlasselaers, D., Ferdinande, P., Lauwers, P., and Bouillon, R. Intensive insulin therapy in the critically ill patients. N.Engl.J Med 11-8-2001;345(19):1359-1367. View abstract.
 • Hahn, S., Kim, S., and Garner, P. Reduced osmolarity oral rehydration solution for treating dehydration caused by acute diarrhoea in children. Cochrane Database Syst Rev 2002;(1):CD002847. View abstract.
 • Sowinski, J. A., Battista, G. W., Petrone, M. E., Chaknis, P., Zhang, Y. P., DeVizio, W., Volpe, A. R., and Proskin, H. M. A new desensitizing dentifrice–an 8-week clinical investigation. Compend.Contin.Educ Dent Suppl 2000;(27):11-16. View abstract.
 • Schiff, T., Zhang, Y. P., DeVizio, W., Stewart, B., Chaknis, P., Petrone, M. E., Volpe, A. R., and Proskin, H. M. A randomized clinical trial of the desensitizing efficacy of three dentifrices. Compend.Contin.Educ Dent Suppl 2000;(27):4-10. View abstract.
 • Walsh, C. R., Larson, M. G., Leip, E. P., Vasan, R. S., and Levy, D. Serum potassium and risk of cardiovascular disease: the Framingham heart study. Arch Intern Med 5-13-2002;162(9):1007-1012. View abstract.
 • Lell, W. A., Nielsen, V. G., McGiffin, D. C., Schmidt, F. E., Jr., Kirklin, J. K., and Stanley, A. W., Jr. Glucose-insulin-potassium infusion for myocardial protection during off-pump coronary artery surgery. Ann Thorac.Surg 2002;73(4):1246-1251. View abstract.
 • Rao, V., Christakis, G. T., Weisel, R. D., Ivanov, J., Borger, M. A., and Cohen, G. The insulin cardioplegia trial: myocardial protection for urgent coronary artery bypass grafting. J Thorac.Cardiovasc.Surg 2002;123(5):928-935. View abstract.
 • Janiger, J. L. and Cheng, J. W. Glucose-insulin-potassium solution for acute myocardial infarction. Ann Pharmacother. 2002;36(6):1080-1084. View abstract.
 • Bruemmer-Smith, S., Avidan, M. S., Harris, B., Sudan, S., Sherwood, R., Desai, J. B., Sutherland, F., and Ponte, J. Glucose, insulin and potassium for heart protection during cardiac surgery. Br J Anaesth. 2002;88(4):489-495. View abstract.
 • Ko, D. T., Hebert, P. R., Coffey, C. S., Sedrakyan, A., Curtis, J. P., and Krumholz, H. M. Beta-blocker therapy and symptoms of depression, fatigue, and sexual dysfunction. JAMA 7-17-2002;288(3):351-357. View abstract.
 • Groban, L., Butterworth, J., Legault, C., Rogers, A. T., Kon, N. D., and Hammon, J. W. Intraoperative insulin therapy does not reduce the need for inotropic or antiarrhythmic therapy after cardiopulmonary bypass. J Cardiothorac.Vasc.Anesth. 2002;16(4):405-412. View abstract.
 • Smith, A., Grattan, A., Harper, M., Royston, D., and Riedel, B. J. Coronary revascularization: a procedure in transition from on-pump to off-pump? The role of glucose-insulin-potassium revisited in a randomized, placebo-controlled study. J Cardiothorac.Vasc.Anesth. 2002;16(4):413-420. View abstract.
 • Green, D. M., Ropper, A. H., Kronmal, R. A., Psaty, B. M., and Burke, G. L. Serum potassium level and dietary potassium intake as risk factors for stroke. Neurology 8-13-2002;59(3):314-320. View abstract.
 • Psaty, B. M., Lumley, T., Furberg, C. D., Schellenbaum, G., Pahor, M., Alderman, M. H., and Weiss, N. S. Health outcomes associated with various antihypertensive therapies used as first-line agents: a network meta-analysis. JAMA 5-21-2003;289(19):2534-2544. View abstract.
 • Staessen, J. A., Wang, J. G., and Thijs, L. Cardiovascular prevention and blood pressure reduction: a quantitative overview updated until 1 March 2003. J Hypertens. 2003;21(6):1055-1076. View abstract.
 • van der Horst, I. C., Zijlstra, F., van ’t Hof, A. W., Doggen, C. J., de Boer, M. J., Suryapranata, H., Hoorntje, J. C., Dambrink, J. H., Gans, R. O., and Bilo, H. J. Glucose-insulin-potassium infusion inpatients treated with primary angioplasty for acute myocardial infarction: the glucose-insulin-potassium study: a randomized trial. J Am Coll Cardiol 9-3-2003;42(5):784-791. View abstract.
 • Salvato, A. R., Clark, G. E., Gingold, J., and Curro, F. A. Clinical effectiveness of a dentifrice containing potassium chloride as a desensitizing agent. Am J Dent 1992;5(6):303-306. View abstract.
 • BUTLER, J. J. Peripheral vascular collapse after the subcutaneous use of a hypertonic nonelectrolyte solution. N.Engl.J Med 12-10-1953;249(24):988-989. View abstract.
 • BRITTON, R. C. and HABIF, D. V. Clinical uses of hyaluronidase; a current review. Surgery 1953;33(6):917-942. View abstract.
 • Fotherby, M. D. and Potter, J. F. Potassium supplementation reduces clinic and ambulatory blood pressure in elderly hypertensive patients. J Hypertens. 1992;10(11):1403-1408. View abstract.
 • Wistbacka, J. O., Kaukoranta, P. K., and Nuutinen, L. S. Prebypass glucose-insulin-potassium infusion in elective nondiabetic coronary artery surgery patients. J Cardiothorac.Vasc.Anesth. 1992;6(5):521-527. View abstract.
 • Hoffman, R. S. Thallium toxicity and the role of Prussian blue in therapy. Toxicol.Rev. 2003;22(1):29-40. View abstract.
 • Law, M., Wald, N., and Morris, J. Lowering blood pressure to prevent myocardial infarction and stroke: a new preventive strategy. Health Technol Assess. 2003;7(31):1-94. View abstract.
 • ABBOTT, W. E., LEVEY, S., FOREMAN, R. C., KRIEGER, H., and HOLDEN, W. D. The danger of administering parenteral fluids by hypodermoclysis. Surgery 1952;32(2):305-315. View abstract.
 • Lazar, H. L., Chipkin, S. R., Fitzgerald, C. A., Bao, Y., Cabral, H., and Apstein, C. S. Tight glycemic control in diabetic coronary artery bypass graft patients improves perioperative outcomes and decreases recurrent ischemic events. Circulation 3-30-2004;109(12):1497-1502. View abstract.
 • Julius, S., Kjeldsen, S. E., Weber, M., Brunner, H. R., Ekman, S., Hansson, L., Hua, T., Laragh, J., McInnes, G. T., Mitchell, L., Plat, F., Schork, A., Smith, B., and Zanchetti, A. Outcomes in hypertensive patients at high cardiovascular risk treated with regimens based on valsartan or amlodipine: the VALUE randomised trial. Lancet 6-19-2004;363(9426):2022-2031. View abstract.
 • Pache, J., Kastrati, A., Mehilli, J., Bollwein, H., Ndrepepa, G., Schuhlen, H., Martinoff, S., Seyfarth, M., Nekolla, S., Dirschinger, J., Schwaiger, M., and Schomig, A. A randomized evaluation of the effects of glucose-insulin-potassium infusion on myocardial salvage in patients with acute myocardial infarction treated with reperfusion therapy. Am Heart J 2004;148(1):e3. View abstract.
 • He, F. J. and MacGregor, G. A. Effect of longer-term modest salt reduction on blood pressure. Cochrane Database Syst Rev 2004;(3):CD004937. View abstract.
 • Geleijnse, J. M., Kok, F. J., and Grobbee, D. E. Impact of dietary and lifestyle factors on the prevalence of hypertension in Western populations. Eur J Public Health 2004;14(3):235-239. View abstract.
 • Pittas, A. G., Siegel, R. D., and Lau, J. Insulin therapy for critically ill hospitalized patients: a meta-analysis of randomized controlled trials. Arch Intern Med 10-11-2004;164(18):2005-2011. View abstract.
 • Bothe, W., Olschewski, M., Beyersdorf, F., and Doenst, T. Glucose-insulin-potassium in cardiac surgery: a meta-analysis. Ann Thorac.Surg 2004;78(5):1650-1657. View abstract.
 • Timmer, J. R., van der Horst, I. C., Ottervanger, J. P., De, Luca G., van ’t Hof, A. W., Bilo, H. J., and Zijlstra, F. Glucose-insulin-potassium infusion as adjunctive therapy in myocardial infarction: current evidence and potential mechanisms. Ital Heart J 2004;5(10):727-731. View abstract.
 • Shelton, R. J., Velavan, P., Nikitin, N. P., Coletta, A. P., Clark, A. L., Rigby, A. S., Freemantle, N., and Cleland, J. G. Clinical trials update from the American Heart Association meeting: ACORN-CSD, primary care trial of chronic disease management, PEACE, CREATE, SHIELD, A-HeFT, GEMINI, vitamin E meta-analysis, ESCAPE, CARP, and SCD-HeFT cost-effectiveness study. Eur J Heart Fail. 2005;7(1):127-135. View abstract.
 • Mehta, S. R., Yusuf, S., Diaz, R., Zhu, J., Pais, P., Xavier, D., Paolasso, E., Ahmed, R., Xie, C., Kazmi, K., Tai, J., Orlandini, A., Pogue, J., and Liu, L. Effect of glucose-insulin-potassium infusion on mortality in patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction: the CREATE-ECLA randomized controlled trial. JAMA 1-26-2005;293(4):437-446. View abstract.
 • Fontan, F., Madonna, F., Naftel, D. C., Kirklin, J. W., Blackstone, E. H., and Digerness, S. Modifying myocardial management in cardiac surgery: a randomized trial. Eur J Cardiothorac.Surg 1992;6(3):127-136. View abstract.
 • Chesters, R., Kaufman, H. W., Wolff, M. S., Huntington, E., and Kleinberg, I. Use of multiple sensitivity measurements and logit statistical analysis to assess the effectiveness of a potassium-citrate-containing dentifrice in reducing dentinal hypersensitivity. J Clin Periodontol. 1992;19(4):256-261. View abstract.
 • Malmberg, K., Ryden, L., Wedel, H., Birkeland, K., Bootsma, A., Dickstein, K., Efendic, S., Fisher, M., Hamsten, A., Herlitz, J., Hildebrandt, P., MacLeod, K., Laakso, M., Torp-Pedersen, C., and Waldenstrom, A. Intense metabolic control by means of insulin in patients with diabetes mellitus and acute myocardial infarction (DIGAMI 2): effects on mortality and morbidity. Eur Heart J 2005;26(7):650-661. View abstract.
 • Macdonald, H. M., New, S. A., Fraser, W. D., Campbell, M. K., and Reid, D. M. Low dietary potassium intakes and high dietary estimates of net endogenous acid production are associated with low bone mineral density in premenopausal women and increased markers of bone resorption in postmenopausal women. Am J Clin Nutr 2005;81(4):923-933. View abstract.
 • van der Horst, I. C., Ottervanger, J. P., van ’t Hof, A. W., Reiffers, S., Miedema, K., Hoorntje, J. C., Dambrink, J. H., Gosselink, A. T., Nijsten, M. W., Suryapranata, H., de Boer, M. J., and Zijlstra, F. The impact of glucose-insulin-potassium infusion in acute myocardial infarction on infarct size and left ventricular ejection fraction [ISRCTN56720616]. BMC.Med 2005;3:9. View abstract.
 • Verdecchia, P., Reboldi, G., Angeli, F., Gattobigio, R., Bentivoglio, M., Thijs, L., Staessen, J. A., and Porcellati, C. Angiotensin-converting enzyme inhibitors and calcium channel blockers for coronary heart disease and stroke prevention. Hypertension 2005;46(2):386-392. View abstract.
 • Koskenkari, J. K., Kaukoranta, P. K., Kiviluoma, K. T., Raatikainen, M. J., Ohtonen, P. P., and Ala-Kokko, T. I. Metabolic and hemodynamic effects of high-dose insulin treatment in aortic valve and coronary surgery. Ann Thorac.Surg 2005;80(2):511-517. View abstract.
 • Visser, L., Zuurbier, C. J., Hoek, F. J., Opmeer, B. C., de, Jonge E., de Mol, B. A., and van Wezel, H. B. Glucose, insulin and potassium applied as perioperative hyperinsulinaemic normoglycaemic clamp: effects on inflammatory response during coronary artery surgery. Br J Anaesth. 2005;95(4):448-457. View abstract.
 • Dahlof, B., Sever, P. S., Poulter, N. R., Wedel, H., Beevers, D. G., Caulfield, M., Collins, R., Kjeldsen, S. E., Kristinsson, A., McInnes, G. T., Mehlsen, J., Nieminen, M., O’Brien, E., and Ostergren, J. Prevention of cardiovascular events with an antihypertensive regimen of amlodipine adding perindopril as required versus atenolol adding bendroflumethiazide as required, in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA): a multicentre randomised controlled trial. Lancet 9-10-2005;366(9489):895-906. View abstract.
 • Creswell, L. L., Alexander, J. C., Jr., Ferguson, T. B., Jr., Lisbon, A., and Fleisher, L. A. Intraoperative interventions: American College of Chest Physicians guidelines for the prevention and management of postoperative atrial fibrillation after cardiac surgery. Chest 2005;128(2 Suppl):28S-35S. View abstract.
 • Krljanac, G., Vasiljevic, Z., Radovanovic, M., Stankovic, G., Milic, N., Stefanovic, B., Kostic, J., Mitrovic, P., Radovanovic, N., Dragovic, M., Marinkovic, J., and Karadzic, A. Effects of glucose-insulin-potassium infusion on ST-elevation myocardial infarction in patients treated with thrombolytic therapy. Am J Cardiol 10-15-2005;96(8):1053-1058. View abstract.
 • Fraser, G. E., Sabate, J., Beeson, W. L., and Strahan, T. M. A possible protective effect of nut consumption on risk of coronary heart disease. The Adventist Health Study. Arch Intern Med 1992;152(7):1416-1424. View abstract.
 • Smith, S. R., Klotman, P. E., and Svetkey, L. P. Potassium chloride lowers blood pressure and causes natriuresis in older patients with hypertension. J Am Soc Nephrol. 1992;2(8):1302-1309. View abstract.
 • Casas, J. P., Chua, W., Loukogeorgakis, S., Vallance, P., Smeeth, L., Hingorani, A. D., and MacAllister, R. J. Effect of inhibitors of the renin-angiotensin system and other antihypertensive drugs on renal outcomes: systematic review and meta-analysis. Lancet 12-10-2005;366(9502):2026-2033. View abstract.
 • Girard, C., Quentin, P., Bouvier, H., Blanc, P., Bastien, O., Lehot, J. J., Mikaeloff, P., and Estanove, S. Glucose and insulin supply before cardiopulmonary bypass in cardiac surgery: a double-blind study. Ann Thorac.Surg 1992;54(2):259-263. View abstract.
 • Ohkawa, M., Tokunaga, S., Nakashima, T., Orito, M., and Hisazumi, H. Thiazide treatment for calcium urolithiasis in patients with idiopathic hypercalciuria. Br J Urol. 1992;69(6):571-576. View abstract.
 • Quinn, D. W., Pagano, D., Bonser, R. S., Rooney, S. J., Graham, T. R., Wilson, I. C., Keogh, B. E., Townend, J. N., Lewis, M. E., and Nightingale, P. Improved myocardial protection during coronary artery surgery with glucose-insulin-potassium: a randomized controlled trial. J Thorac.Cardiovasc.Surg 2006;131(1):34-42. View abstract.
 • van den Berghe, G., Wilmer, A., Hermans, G., Meersseman, W., Wouters, P. J., Milants, I., Van, Wijngaerden E., Bobbaers, H., and Bouillon, R. Intensive insulin therapy in the medical ICU. N.Engl.J Med 2-2-2006;354(5):449-461. View abstract.
 • Cappuccio, F. P. and MacGregor, G. A. Does potassium supplementation lower blood pressure? A meta-analysis of published trials. J Hypertens. 1991;9(5):465-473. View abstract.
 • Dickinson, H. O., Mason, J. M., Nicolson, D. J., Campbell, F., Beyer, F. R., Cook, J. V., Williams, B., and Ford, G. A. Lifestyle interventions to reduce raised blood pressure: a systematic review of randomized controlled trials. J Hypertens. 2006;24(2):215-233. View abstract.
 • Yusuf, S., Mehta, S. R., Chrolavicius, S., Afzal, R., Pogue, J., Granger, C. B., Budaj, A., Peters, R. J., Bassand, J. P., Wallentin, L., Joyner, C., and Fox, K. A. Effects of fondaparinux on mortality and reinfarction in patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction: the OASIS-6 randomized trial. JAMA 4-5-2006;295(13):1519-1530. View abstract.
 • Cheung, N. W., Wong, V. W., and McLean, M. The Hyperglycemia: Intensive Insulin Infusion in Infarction (HI-5) study: a randomized controlled trial of insulin infusion therapy for myocardial infarction. Diabetes Care 2006;29(4):765-770. View abstract.
 • Ingels, C., Debaveye, Y., Milants, I., Buelens, E., Peeraer, A., Devriendt, Y., Vanhoutte, T., Van, Damme A., Schetz, M., Wouters, P. J., and van den Berghe, G. Strict blood glucose control with insulin during intensive care after cardiac surgery: impact on 4-years survival, dependency on medical care, and quality-of-life. Eur Heart J 2006;27(22):2716-2724. View abstract.
 • Timmer, J. R., Svilaas, T., Ottervanger, J. P., Henriques, J. P., Dambrink, J. H., van den Broek, S. A., van der Horst, I. C., and Zijlstra, F. Glucose-insulin-potassium infusion in patients with acute myocardial infarction without signs of heart failure: the Glucose-Insulin-Potassium Study (GIPS)-II. J Am Coll Cardiol 4-18-2006;47(8):1730-1731. View abstract.
 • Fernandez-Rodriguez, A., Arrabal-Martin, M., Garcia-Ruiz, M. J., Arrabal-Polo, M. A., Pichardo-Pichardo, S., and Zuluaga-Gomez, A. [The role of thiazides in the prophylaxis of recurrent calcium lithiasis]. Actas Urol.Esp 2006;30(3):305-309. View abstract.
 • Khan, N. and McAlister, F. A. Re-examining the efficacy of beta-blockers for the treatment of hypertension: a meta-analysis. CMAJ. 6-6-2006;174(12):1737-1742. View abstract.
 • Ranasinghe, A. M., Quinn, D. W., Pagano, D., Edwards, N., Faroqui, M., Graham, T. R., Keogh, B. E., Mascaro, J., Riddington, D. W., Rooney, S. J., Townend, J. N., Wilson, I. C., and Bonser, R. S. Glucose-insulin-potassium and tri-iodothyronine individually improve hemodynamic performance and are associated with reduced troponin I release after on-pump coronary artery bypass grafting. Circulation 7-4-2006;114(1 Suppl):I245-I250. View abstract.
 • Poulsen, S., Errboe, M., Lescay, Mevil Y., and Glenny, A. M. Potassium containing toothpastes for dentine hypersensitivity. Cochrane Database Syst Rev 2006;3:CD001476. View abstract.
 • Dickinson, H. O., Nicolson, D. J., Campbell, F., Beyer, F. R., and Mason, J. Potassium supplementation for the management of primary hypertension in adults. Cochrane Database Syst Rev 2006;3:CD004641. View abstract.
 • Beyer, F. R., Dickinson, H. O., Nicolson, D. J., Ford, G. A., and Mason, J. Combined calcium, magnesium and potassium supplementation for the management of primary hypertension in adults. Cochrane Database Syst Rev 2006;3:CD004805. View abstract.
 • Leenen, F. H., Nwachuku, C. E., Black, H. R., Cushman, W. C., Davis, B. R., Simpson, L. M., Alderman, M. H., Atlas, S. A., Basile, J. N., Cuyjet, A. B., Dart, R., Felicetta, J. V., Grimm, R. H., Haywood, L. J., Jafri, S. Z., Proschan, M. A., Thadani, U., Whelton, P. K., and Wright, J. T. Clinical events in high-risk hypertensive patients randomly assigned to calcium channel blocker versus angiotensin-converting enzyme inhibitor in the antihypertensive and lipid-lowering treatment to prevent heart attack trial. Hypertension 2006;48(3):374-384. View abstract.
 • Shim, Y. H., Kweon, T. D., Lee, J. H., Nam, S. B., and Kwak, Y. L. Intravenous glucose-insulin-potassium during off-pump coronary artery bypass surgery does not reduce myocardial injury. Acta Anaesthesiol.Scand 2006;50(8):954-961. View abstract.
 • Koskenkari, J. K., Kaukoranta, P. K., Rimpilainen, J., Vainionpaa, V., Ohtonen, P. P., Surcel, H. M., Juvonen, T., and Ala-Kokko, T. I. Anti-inflammatory effect of high-dose insulin treatment after urgent coronary revascularization surgery. Acta Anaesthesiol.Scand 2006;50(8):962-969. View abstract.
 • Langley, J. and Adams, G. Insulin-based regimens decrease mortality rates in critically ill patients: a systematic review. Diabetes Metab Res Rev 2007;23(3):184-192. View abstract.
 • Celkan, M. A., Kazaz, H., Daglar, B., Celik, A., Koruk, S., and Kocoglu, H. Effects of glucose-insulin-potassium solution on cardiac cytokines and enzymes. Thorac.Cardiovasc.Surg 2006;54(8):532-536. View abstract.
 • Myers, V. H. and Champagne, C. M. Nutritional effects on blood pressure. Curr Opin.Lipidol. 2007;18(1):20-24. View abstract.
 • Rasoul, S., Ottervanger, J. P., Timmer, J. R., Svilaas, T., Henriques, J. P., Dambrink, J. H., van der Horst, I. C., and Zijlstra, F. One year outcomes after glucose-insulin-potassium in ST elevation myocardial infarction. The Glucose-insulin-potassium study II. Int J Cardiol 10-31-2007;122(1):52-55. View abstract.
 • Wiysonge, C. S., Bradley, H., Mayosi, B. M., Maroney, R., Mbewu, A., Opie, L. H., and Volmink, J. Beta-blockers for hypertension. Cochrane Database Syst Rev 2007;(1):CD002003. View abstract.
 • Hallhagen, S., Svedjeholm, R., Ekroth, R., Nilsson, F., Svensson, S., Vinnars, E., and Wernerman, J. Effects of insulin on myocardial uptake of branched chain amino acids soon after cardiac operations. J Thorac.Cardiovasc.Surg 1992;103(1):98-107. View abstract.
 • Tsang, M. W., Davidoff, R., Korach, A., Apstein, C. S., Hesselvik, J. F., Nguyen, H., Shemin, R. J., and Shapira, O. M. Diastolic dysfunction after coronary artery bypass grafting–the effect of glucose-insulin-potassium infusion. J Card Surg 2007;22(3):185-191. View abstract.
 • Cuenin, M. F., Scheidt, M. J., O’Neal, R. B., Strong, S. L., Pashley, D. H., Horner, J. A., and Van Dyke, T. E. An in vivo study of dentin sensitivity: the relation of dentin sensitivity and the patency of dentin tubules. J Periodontol. 1991;62(11):668-673. View abstract.
 • McCarty, M. F. Scavenging of peroxynitrite-derived radicals by flavonoids may support endothelial NO synthase activity, contributing to the vascular protection associated with high fruit and vegetable intakes. Med Hypotheses 2008;70(1):170-181. View abstract.
 • Geleijnse, J. M., Witteman, J. C., Stijnen, T., Kloos, M. W., Hofman, A., and Grobbee, D. E. Sodium and potassium intake and risk of cardiovascular events and all-cause mortality: the Rotterdam Study. Eur J Epidemiol. 2007;22(11):763-770. View abstract.
 • Diaz, R., Goyal, A., Mehta, S. R., Afzal, R., Xavier, D., Pais, P., Chrolavicius, S., Zhu, J., Kazmi, K., Liu, L., Budaj, A., Zubaid, M., Avezum, A., Ruda, M., and Yusuf, S. Glucose-insulin-potassium therapy in patients with ST-segment elevation myocardial infarction. JAMA 11-28-2007;298(20):2399-2405. View abstract.
 • Barcellos, Cda S., Wender, O. C., and Azambuja, P. C. Clinical and hemodynamic outcome following coronary artery bypass surgery in diabetic patients using glucose-insulin-potassium (GIK) solution: a randomized clinical trial. Rev Bras.Cir.Cardiovasc. 2007;22(3):275-284. View abstract.
 • [New evidence of uselessness of intravenous glucose-insulin-potassium infusion in patients with ST-segment elevation myocardial infarction: results of meta-analysis of CREATE-ECLA and OASIS-6 trials]. Kardiologiia. 2008;48(1):76. View abstract.
 • Barden, A., Beilin, L. J., Vandongen, R., and Puddey, I. B. A double-blind placebo-controlled trial of the effects of short-term potassium supplementation on blood pressure and atrial natriuretic peptide in normotensive women. Am J Hypertens. 1991;4(3 Pt 1):206-213. View abstract.
 • Zuurbier, C. J., Hoek, F. J., van, Dijk J., Abeling, N. G., Meijers, J. C., Levels, J. H., de, Jonge E., de Mol, B. A., and van Wezel, H. B. Perioperative hyperinsulinaemic normoglycaemic clamp causes hypolipidaemia after coronary artery surgery. Br J Anaesth. 2008;100(4):442-450. View abstract.
 • Larsson, S. C., Virtanen, M. J., Mars, M., Mannisto, S., Pietinen, P., Albanes, D., and Virtamo, J. Magnesium, calcium, potassium, and sodium intakes and risk of stroke in male smokers. Arch Intern Med 3-10-2008;168(5):459-465. View abstract.
 • Jacob, S., Kallikourdis, A., Sellke, F., and Dunning, J. Is blood cardioplegia superior to crystalloid cardioplegia? Interact.Cardiovasc.Thorac.Surg 2008;7(3):491-498. View abstract.
 • Lipschitz, S., Campbell, A. J., Roberts, M. S., Wanwimolruk, S., McQueen, E. G., McQueen, M., and Firth, L. A. Subcutaneous fluid administration in elderly subjects: validation of an under-used technique. J Am Geriatr Soc 1991;39(1):6-9. View abstract.
 • Rastmanesh, R., Abargouei, A. S., Shadman, Z., Ebrahimi, A. A., and Weber, C. E. A pilot study of potassium supplementation in the treatment of hypokalemic patients with rheumatoid arthritis: a randomized, double-blinded, placebo-controlled trial. J Pain 2008;9(8):722-731. View abstract.
 • Umesawa, M., Iso, H., Date, C., Yamamoto, A., Toyoshima, H., Watanabe, Y., Kikuchi, S., Koizumi, A., Kondo, T., Inaba, Y., Tanabe, N., and Tamakoshi, A. Relations between dietary sodium and potassium intakes and mortality from cardiovascular disease: the Japan Collaborative Cohort Study for Evaluation of Cancer Risks. Am J Clin Nutr 2008;88(1):195-202. View abstract.
 • Constans, T., Dutertre, J. P., and Froge, E. Hypodermoclysis in dehydrated elderly patients: local effects with and without hyaluronidase. J Palliat.Care 1991;7(2):10-12. View abstract.
 • Weng, L. C., Yeh, W. T., Bai, C. H., Chen, H. J., Chuang, S. Y., Chang, H. Y., Lin, B. F., Chen, K. J., and Pan, W. H. Is ischemic stroke risk related to folate status or other nutrients correlated with folate intake? Stroke 2008;39(12):3152-3158. View abstract.
 • Cook, N. R., Obarzanek, E., Cutler, J. A., Buring, J. E., Rexrode, K. M., Kumanyika, S. K., Appel, L. J., and Whelton, P. K. Joint effects of sodium and potassium intake on subsequent cardiovascular disease: the Trials of Hypertension Prevention follow-up study. Arch Intern Med 1-12-2009;169(1):32-40. View abstract.
 • Escribano, J., Balaguer, A., Pagone, F., Feliu, A., and Roque, I. Figuls. Pharmacological interventions for preventing complications in idiopathic hypercalciuria. Cochrane.Database.Syst.Rev. 2009;(1):CD004754. View abstract.
 • Schen, R. J. Subcutaneous infusions in the elderly. J Am Geriatr Soc 1991;39(10):1044-1045. View abstract.
 • Overlack, A., Conrad, H., and Stumpe, K. O. The influence of oral potassium citrate/bicarbonate on blood pressure in essential hypertension during unrestricted salt intake. Klin.Wochenschr. 1991;69 Suppl 25:79-83. View abstract.
 • Davies, R. R., Newton, R. W., McNeill, G. P., Fisher, B. M., Kesson, C. M., and Pearson, D. Metabolic control in diabetic subjects following myocardial infarction: difficulties in improving blood glucose levels by intravenous insulin infusion. Scott.Med J 1991;36(3):74-76. View abstract.
 • Greenlee, M., Wingo, C. S., McDonough, A. A., Youn, J. H., and Kone, B. C. Narrative review: evolving concepts in potassium homeostasis and hypokalemia. Ann Intern Med 5-5-2009;150(9):619-625. View abstract.
 • Puskarich, M. A., Runyon, M. S., Trzeciak, S., Kline, J. A., and Jones, A. E. Effect of glucose-insulin-potassium infusion on mortality in critical care settings: a systematic review and meta-analysis. J Clin Pharmacol. 2009;49(7):758-767. View abstract.
 • Fenton, T. R., Lyon, A. W., Eliasziw, M., Tough, S. C., and Hanley, D. A. Meta-analysis of the effect of the acid-ash hypothesis of osteoporosis on calcium balance. J Bone Miner Res 2009;24(11):1835-1840. View abstract.
 • Sheridan, S. Primary prevention of CVD: treating hypertension. Clin Evid.(Online.) 2007;2007 View abstract.
 • Bussemaker, E., Hillebrand, U., Hausberg, M., Pavenstadt, H., and Oberleithner, H. Pathogenesis of hypertension: interactions among sodium, potassium, and aldosterone. Am J Kidney Dis 2010;55(6):1111-1120. View abstract.
 • DANOWSKI, T. S., WINKLER, A. W., and ELKINTON, J. R. Biochemical and hemodynamic changes following the subcutaneous injection of glucose solution. J Clin Invest 1947;26(5):887-891. View abstract.
 • Rabi, D., Clement, F., McAlister, F., Majumdar, S., Sauve, R., Johnson, J., and Ghali, W. Effect of perioperative glucose-insulin-potassium infusions on mortality and atrial fibrillation after coronary artery bypass grafting: a systematic review and meta-analysis. Can J Cardiol 2010;26(6):178-184. View abstract.
 • Mamas, M. A., Neyses, L., and Fath-Ordoubadi, F. A meta-analysis of glucose-insulin-potassium therapy for treatment of acute myocardial infarction. Exp.Clin Cardiol 2010;15(2):e20-e24. View abstract.
 • Valdes, G., Vio, C. P., Montero, J., and Avendano, R. Potassium supplementation lowers blood pressure and increases urinary kallikrein in essential hypertensives. J Hum Hypertens. 1991;5(2):91-96. View abstract.
 • Zhao, Y. T., Weng, C. L., Chen, M. L., Li, K. B., Ge, Y. G., Lin, X. M., Zhao, W. S., Chen, J., Zhang, L., Yin, J. X., and Yang, X. C. Comparison of glucose-insulin-potassium and insulin-glucose as adjunctive therapy in acute myocardial infarction: a contemporary meta-analysis of randomised controlled trials. Heart 2010;96(20):1622-1626. View abstract.
 • Mullen, J. T. and O’Connor, D. T. Potassium effects on blood pressure: is the conjugate anion important? J Hum Hypertens. 1990;4(6):589-596. View abstract.
 • Fan, Y., Zhang, A. M., Xiao, Y. B., Weng, Y. G., and Hetzer, R. Glucose-insulin-potassium therapy in adult patients undergoing cardiac surgery: a meta-analysis. Eur J Cardiothorac.Surg 2011;40(1):192-199. View abstract.
 • Molloy, D. W. and Cunje, A. Hypodermoclysis in the Care of Older Adults: An old solution for new problems? Can Fam Physician 1992;38:2038-2043. View abstract.
 • D’Elia, L., Barba, G., Cappuccio, F. P., and Strazzullo, P. Potassium intake, stroke, and cardiovascular disease a meta-analysis of prospective studies. J Am Coll Cardiol 3-8-2011;57(10):1210-1219. View abstract.
 • Patki, P. S., Singh, J., Gokhale, S. V., Bulakh, P. M., Shrotri, D. S., and Patwardhan, B. Efficacy of potassium and magnesium in essential hypertension: a double-blind, placebo controlled, crossover study. BMJ 9-15-1990;301(6751):521-523. View abstract.
 • Reinhart, T. C., Killoy, W. J., Love, J., Overman, P. R., and Sakumura, J. S. The effectiveness of a patient-applied tooth desensitizing gel. A pilot study. J Clin Periodontol. 1990;17(2):123-127. View abstract.
 • The Hypertension Prevention Trial: three-year effects of dietary changes on blood pressure. Hypertension Prevention Trial Research Group. Arch Intern Med 1990;150(1):153-162. View abstract.
 • Weissberg, P. L., West, M. J., Kendall, M. J., Ingram, M., and Woods, K. L. Effect of changes in dietary sodium and potassium on blood pressure and cellular electrolyte handling in young normotensive subjects. J Hypertens. 1985;3(5):475-480. View abstract.
 • Nilsson, F. N., Berglin, E. E., Ekroth, R., Holm, G., Milocco, I., Mjos, O. D., Waldenstrom, A., and William-Olsson, G. E. Effects of graded insulin infusions on plasma levels of free fatty acids, adrenaline and noradrenaline directly after open heart surgery. Thorac.Cardiovasc.Surg 1987;35(2):96-100. View abstract.
 • Obel, A. O. Placebo-controlled trial of potassium supplements in black patients with mild essential hypertension. J Cardiovasc.Pharmacol. 1989;14(2):294-296. View abstract.
 • Paterson, J. Subcutaneous hydration. Med J Aust 12-4-1989;151(11-12):727. View abstract.
 • Person, P., Demand, E. E., Koltun, L., and Spindel, L. M. A microprocessor temperature-controlled air delivery system for dentinal hypersensitivity testing. Clin Prev.Dent 1989;11(2):3-9. View abstract.
 • Krishna, G. G., Miller, E., and Kapoor, S. Increased blood pressure during potassium depletion in normotensive men. N.Engl.J Med 5-4-1989;320(18):1177-1182. View abstract.
 • Cooley, R. L. and Sandoval, V. A. Effectiveness of potassium oxalate treatment on dentin hypersensitivity. Gen Dent 1989;37(4):330-333. View abstract.
 • Svensson, S., Ekroth, R., Nilsson, F., Ponten, J., and William-Olsson, G. Insulin as a vasodilating agent in the first hour after cardiopulmonary bypass. Scand J Thorac.Cardiovasc.Surg 1989;23(2):139-143. View abstract.
 • Coleman, G. M., Gradinac, S., Taegtmeyer, H., Sweeney, M., and Frazier, O. H. Efficacy of metabolic support with glucose-insulin-potassium for left ventricular pump failure after aortocoronary bypass surgery. Circulation 1989;80(3 Pt 1):I91-I96. View abstract.
 • Green, B. L., Green, M. L., and McFall, W. T., Jr. Calcium hydroxide and potassium nitrate as desensitizing agents for hypersensitive root surfaces. J Periodontol. 1977;48(10):667-672. View abstract.
 • Altieri, P. I., Herrero, C., Suero, R., and Ortiz, A. Bleeding duodenal ulcer in a patient taking slow-releasing potassium tablets. Bol.Asoc.Med P.R. 1977;69(8):276. View abstract.
 • Muzzin, K. B. and Johnson, R. Effects of potassium oxalate on dentin hypersensitivity in vivo. J Periodontol. 1989;60(3):151-158. View abstract.
 • Ala-Opas, M., Elomaa, I., Porkka, L., and Alfthan, O. Unprocessed bran and intermittent thiazide therapy in prevention of recurrent urinary calcium stones. Scand J Urol.Nephrol. 1987;21(4):311-314. View abstract.
 • Ray, J. F., III, Tewksbury, D. A., Myers, W. O., Wenzel, F. J., and Sautter, R. D. Can the frequency of myocardial infarction be reduced during coronary artery operations. Ann Thorac.Surg 1977;23:14-19. View abstract.
 • Lolley, D. M., Ray, J. F., III, Myers, W. O., Sheldon, G., and Sautter, R. D. Reduction of intraoperative myocardial infarction by means of exogenous anaerobic substrate enhancement: prospective randomized study. Ann Thorac.Surg 1978;26(6):515-524. View abstract.
 • Grimm, R. H., Kofron, P. M., Neaton, J. D., Svendsen, K. H., Elmer, P. J., Holland, L., Witte, L., Clearman, D., and Prineas, R. J. Effect of potassium supplementation combined with dietary sodium reduction on blood pressure in men taking antihypertensive medication. J Hypertens.Suppl 1988;6(4):S591-S593. View abstract.
 • Heng, M. K., Norris, R. M., Singh, B. N., and Barratt-Boyes, C. Effects of glucose and glucose-insulin-potassium on haemodynamics and enzyme release after acute myocardial infarction. Br Heart J 1977;39(7):748-757. View abstract.
 • Grobbee, D. E., Hofman, A., Roelandt, J. T., Boomsma, F., Schalekamp, M. A., and Valkenburg, H. A. Sodium restriction and potassium supplementation in young people with mildly elevated blood pressure. J Hypertens. 1987;5(1):115-119. View abstract.
 • Satler, L. F., Green, C. E., Kent, K. M., Pallas, R. S., Pearle, D. L., and Rackley, C. E. Metabolic support during coronary reperfusion. Am Heart J 1987;114(1 Pt 1):54-58. View abstract.
 • Siani, A., Strazzullo, P., Russo, L., Guglielmi, S., Iacoviello, L., Ferrara, L. A., and Mancini, M. Controlled trial of long term oral potassium supplements in patients with mild hypertension. Br Med J (Clin Res Ed) 6-6-1987;294(6585):1453-1456. View abstract.
 • Arenberg, I. K. The Prosper Meniere Society Gold Medal Honor Award banquet in honor of William F. House, M.D. Am J Otol. 1987;8(4):364-368. View abstract.
 • Comparison of the antihypertensive efficacy and adverse reactions to two doses of bendrofluazide and hydrochlorothiazide and the effect of potassium supplementation on the hypotensive action of bendrofluazide: substudies of the Medical Research Council’s trials of treatment of mild hypertension: Medical Research Council Working Party. J Clin Pharmacol. 1987;27(4):271-277. View abstract.
 • Poulter, N. R. and Sever, P. S. Moderate potassium supplementation: ineffective in black normotensives. East Afr Med J 1986;63(12):798-802. View abstract.
 • Reisin, E., Abel, R., Modan, M., Silverberg, D. S., Eliahou, H. E., and Modan, B. Effect of weight loss without salt restriction on the reduction of blood pressure in overweight hypertensive patients. N.Engl.J Med 1-5-1978;298(1):1-6. View abstract.
 • Chalmers, J., Morgan, T., Doyle, A., Dickson, B., Hopper, J., Mathews, J., Matthews, G., Moulds, R., Myers, J., Nowson, C., and . Australian National Health and Medical Research Council dietary salt study in mild hypertension. J Hypertens.Suppl 1986;4(6):S629-S637. View abstract.
 • Matlou, S. M., Isles, C. G., Higgs, A., Milne, F. J., Murray, G. D., Schultz, E., and Starke, I. F. Potassium supplementation in blacks with mild to moderate essential hypertension. J Hypertens. 1986;4(1):61-64. View abstract.
 • Oldfield, G. S., Commerford, P. J., and Opie, L. H. Effects of preoperative glucose-insulin-potassium on myocardial glycogen levels and on complications of mitral valve replacement. J Thorac.Cardiovasc.Surg 1986;91(6):874-878. View abstract.
 • Frankel, B. L., Patel, D. J., Horwitz, D., Friedewald, W. T., and Gaarder, K. R. Treatment of hypertension with biofeedback and relaxation techniques. Psychosom Med 1978;40(4):276-293. View abstract.
 • Svetkey, L. P., Yarger, W. E., Feussner, J. R., DeLong, E., and Klotman, P. E. Double-blind, placebo-controlled trial of potassium chloride in the treatment of mild hypertension. Hypertension 1987;9(5):444-450. View abstract.
 • Miller, J. Z., Weinberger, M. H., and Christian, J. C. Blood pressure response to potassium supplementation in normotensive adults and children. Hypertension 1987;10(4):437-442. View abstract.
 • Barden, A. E., Vandongen, R., Beilin, L. J., Margetts, B., and Rogers, P. Potassium supplementation does not lower blood pressure in normotensive women. J Hypertens. 1986;4(3):339-343. View abstract.
 • Khaw, K. T. and Barrett-Connor, E. Dietary potassium and stroke-associated mortality. A 12-year prospective population study. N.Engl.J Med 1-29-1987;316(5):235-240. View abstract.
 • Silverman, G. The sensitivity-reducing effect of brushing with a potassium nitrate-sodium monofluorophosphate dentifrice. Compend.Contin.Educ Dent 1985;6(2):131-3, 136. View abstract.
 • Kaplan, N. M., Carnegie, A., Raskin, P., Heller, J. A., and Simmons, M. Potassium supplementation in hypertensive patients with diuretic-induced hypokalemia. N.Engl.J Med 3-21-1985;312(12):746-749. View abstract.
 • Lolley, D. M. Preservation of human cardiac contractility during anoxic arrest with glucose-containing cardioplegia. Am Surg 1985;51(5):256-261. View abstract.
 • Lolley, D. M., Myers, W. O., Ray, J. F., III, Sautter, R. D., and Tewksbury, D. A. Clinical experience with preoperative myocardial nutrition management. J Cardiovasc.Surg (Torino) 1985;26(3):236-243. View abstract.
 • Zoccali, C., Cumming, A. M., Hutcheson, M. J., Barnett, P., and Semple, P. F. Effects of potassium on sodium balance, renin, noradrenaline and arterial pressure. J Hypertens. 1985;3(1):67-72. View abstract.
 • Bulpitt, C. J., Ferrier, G., Lewis, P. J., Daymond, M., Bulpitt, P. F., and Dollery, C. T. Potassium supplementation fails to lower blood pressure in hypertensive patients receiving a potassium losing diuretic. Ann Clin Res 1985;17(4):126-130. View abstract.
 • Smith, S. J., Markandu, N. D., Sagnella, G. A., and MacGregor, G. A. Moderate potassium chloride supplementation in essential hypertension: is it additive to moderate sodium restriction? Br Med J (Clin Res Ed) 1-12-1985;290(6462):110-113. View abstract.
 • Mittra, B. Potassium, glucose, and insulin in treatment of myocardial infarction. Lancet 9-25-1965;2(7413):607-609. View abstract.
 • Pentecost, B. L., Mayne, N. M., and Lamb, P. Controlled trial of intravenous glucose, potassium, and insulin in acute myocardial infarction. Lancet 5-4-1968;1(7549):946-948. View abstract.
 • Potassium, glucose, and insulin treatment for acute myocardial infarction. Lancet 12-28-1968;2(7583):1355-1360. View abstract.
 • Raf, L. E. Enteric-coated potassium chloride tablets and ulcer of the small intestine. Acta Chir Scand Suppl 1967;(374):1-87. View abstract.
 • Hodosh, M. A superior desensitizer–potassium nitrate. J Am Dent Assoc 1974;88(4):831-832. View abstract.
 • Thys, J. P., Cornil, A., Smets, P., Degaute, J. P., Rudi, N., Bernard, R., and Denolin, H. [Significance of the “polarizing” treatment of myocardial infarct]. Acta Cardiol 1974;29(1):19-29. View abstract.
 • Hjermann, I. A controlled study of peroral glucose, insulin and potassium treatment in myocardial infarction. Acta Med Scand 1971;190(3):213-218. View abstract.
 • Iisalo, E. and Kallio, V. Potassium, glucose and insulin in the treatment of acute myocardial infarction. Curr Ther Res Clin Exp. 1969;11(5):209-215. View abstract.
 • Lundman, T. and Orinius, E. Insulin-glucose-potassium infusion in acute myocardial infarction. Acta Med Scand 1965;178(4):525-528. View abstract.
 • Hostrup, H. and Nordentoft-Jensen, B. [Ulcer of the small intestine with oral potassium medication]. Ugeskr.Laeger 3-31-1966;128(13):387-389. View abstract.
 • Skrabal, F., Aubock, J., and Hortnagl, H. Low sodium/high potassium diet for prevention of hypertension: probable mechanisms of action. Lancet 10-24-1981;2(8252):895-900. View abstract.
 • MacGregor, G. A., Smith, S. J., Markandu, N. D., Banks, R. A., and Sagnella, G. A. Moderate potassium supplementation in essential hypertension. Lancet 9-11-1982;2(8298):567-570. View abstract.
 • Khaw, K. T. and Thom, S. Randomised double-blind cross-over trial of potassium on blood-pressure in normal subjects. Lancet 11-20-1982;2(8308):1127-1129. View abstract.
 • Richards, A. M., Nicholls, M. G., Espiner, E. A., Ikram, H., Maslowski, A. H., Hamilton, E. J., and Wells, J. E. Blood-pressure response to moderate sodium restriction and to potassium supplementation in mild essential hypertension. Lancet 4-7-1984;1(8380):757-761. View abstract.
 • Saddique, A. and Peterson, C. D. Thallium poisoning: a review. Vet.Hum Toxicol. 1983;25(1):16-22. View abstract.
 • Haider, W., Benzer, H., Schutz, W., and Wolner, E. Improvement of cardiac preservation by preoperative high insulin supply. J Thorac.Cardiovasc.Surg 1984;88(2):294-300. View abstract.
 • Brown, R. S. Potassium homeostasis and clinical implications. Am J Med 11-5-1984;77(5A):3-10. View abstract.
 • Svensson, S., Berglin, E., Ekroth, R., Milocco, I., Nilsson, F., and William-Olsson, G. Haemodynamic effects of a single large dose of insulin in open heart surgery. Cardiovasc.Res 1984;18(11):697-701. View abstract.
 • Smith, S. J., Markandu, N. D., Sagnella, G. A., Poston, L., Hilton, P. J., and MacGregor, G. A. Does potassium lower blood pressure by increasing sodium excretion? A metabolic study in patients with mild to moderate essential hypertension. J Hypertens.Suppl 1983;1(2):27-30. View abstract.
 • Schen, R. J. and Edelstein-Singer, M. Hypodermoclysis in the home. J Am Geriatr Soc 1984;32(12):944. View abstract.
 • Collins, J. F., Gingold, J., Stanley, H., and Simring, M. Reducing dentinal hypersensitivity with strontium chloride and potassium nitrate. Gen Dent 1984;32(1):40-43. View abstract.
 • Manochehr-Pour, M., Bhat, M., and Bissada, N. Clinical evaluation of two potassium nitrate toothpastes for the treatment of dental hypersensitivity. Periodontal Case.Rep 1984;6(1):25-30. View abstract.
 • Schein, R. J. and Arieli, S. Administration of potassium by subcutaneous infusion in elderly patients. Br Med J (Clin Res Ed) 10-23-1982;285(6349):1167-1168. View abstract.
 • Schen, R. J. and Singer-Edelstein, M. Hypodermoclysis. JAMA 10-7-1983;250(13):1694-1695. View abstract.
 • Tarbet, W. J., Silverman, G., Fratarcangelo, P. A., and Kanapka, J. A. Home treatment for dentinal hypersensitivity: a comparative study. J Am Dent Assoc 1982;105(2):227-230. View abstract.
 • Tarbet, W. J., Silverman, G., Stolman, J. M., and Fratarcangelo, P. A. Clinical evaluation of a new treatment for dentinal hypersensitivity. J Periodontol. 1980;51(9):535-540. View abstract.
 • Viherkoski, M., Huikko, M., and Varjoranta, K. The effect of amiloride/hydrochlorothiazide combination vs furosemide plus potassium supplementation in the treatment of oedema of cardiac origin. Ann Clin Res 1981;13(1):11-15. View abstract.
 • Mantle, J. A., Rogers, W. J., Smith, L. R., McDaniel, H. G., Papapietro, S. E., Russell, R. O., Jr., and Rackley, C. E. Clinical effects of glucose-insulin-potassium on left ventricular function in acute myocardial infarction: results from a randomized clinical trial. Am Heart J 1981;102(3 Pt 1):313-324. View abstract.
 • Heng, M. K., Norris, R. M., Peter, T., Nisbet, H. D., and Singh, B. N. The effect of glucose-insulin-potassium on experimental myocardial infarction in the dog. Cardiovasc.Res 1978;12(7):429-435. View abstract.
 • Schen, R. J. and Singer-Edelstein, M. Subcutaneous infusions in the elderly. J Am Geriatr Soc 1981;29(12):583-585. View abstract.
 • Iimura, O., Kijima, T., Kikuchi, K., Miyama, A., Ando, T., Nakao, T., and Takigami, Y. Studies on the hypotensive effect of high potassium intake in patients with essential hypertension. Clin Sci (Lond) 1981;61 Suppl 7:77s-80s. View abstract.
 • Salerno, T. A., Wasan, S. M., and Charrette, E. J. Glucose substrate in myocardial protection. J Thorac.Cardiovasc.Surg 1980;79(1):59-62. View abstract.
 • Pehkonen, E. J., Makynen, P. J., Kataja, M. J., and Tarkka, M. R. Atrial fibrillation after blood and crystalloid cardioplegia in CABG patients. Thorac.Cardiovasc.Surg 1995;43(4):200-203. View abstract.
 • Pandey, D. K., Shekelle, R., Selwyn, B. J., Tangney, C., and Stamler, J. Dietary vitamin C and beta-carotene and risk of death in middle-aged men. The Western Electric Study. Am J Epidemiol. 12-15-1995;142(12):1269-1278. View abstract.
 • Borghi, L., Meschi, T., Guerra, A., and Novarini, A. Randomized prospective study of a nonthiazide diuretic, indapamide, in preventing calcium stone recurrences. J Cardiovasc.Pharmacol. 1993;22 Suppl 6:S78-S86. View abstract.
 • Dardaine, V., Garrigue, M. A., Rapin, C. H., and Constans, T. Metabolic and hormonal changes induced by hypodermoclysis of glucose-saline solution in elderly patients. J Gerontol.A Biol.Sci Med Sci 1995;50(6):M334-M336. View abstract.
 • Schen, R. J. Subcutaneous fluid infusion (hypodermoclysis) in palliative care. Med J Aust 6-7-1993;158(11):796. View abstract.
 • Wandschneider, W., Winter, S., Thalmann, M., Howanietz, N., and Deutsch, M. Crystalloid versus blood cardioplegia in coronary by-pass surgery. A prospective, randomized, controlled study in 100 consecutive adults. J Cardiovasc.Surg (Torino) 1994;35(6 Suppl 1):85-89. View abstract.
 • Malmberg, K., Ryden, L., Efendic, S., Herlitz, J., Nicol, P., Waldenstrom, A., Wedel, H., and Welin, L. Randomized trial of insulin-glucose infusion followed by subcutaneous insulin treatment in diabetic patients with acute myocardial infarction (DIGAMI study): effects on mortality at 1 year. J Am Coll Cardiol 1995;26(1):57-65. View abstract.
 • Ettinger, B. Recurrent nephrolithiasis: natural history and effect of phosphate therapy. A double-blind controlled study. Am J Med 1976;61(2):200-206. View abstract.
 • Rogers, W. J., Stanley, A. W., Jr., Breinig, J. B., Prather, J. W., McDaniel, H. G., Moraski, R. E., Mantle, J. A., Russell, R. O., Jr., and Rackley, C. E. Reduction of hospital mortality rate of acute myocardial infarction with glucose-insulin-potassium infusion. Am Heart J 1976;92(4):441-454. View abstract.
 • Wistbacka, J. O., Nuutinen, L. S., Lepojarvi, M. V., Nissinen, J., Karlqvist, K. E., and Ruokonen, A. Perioperative glucose-insulin-potassium infusion in elective coronary surgery: minor benefit in connection with blood cardioplegia? Infusionsther.Transfusionsmed. 1994;21(3):160-166. View abstract.
 • Geleijnse, J. M., Witteman, J. C., Bak, A. A., den Breeijen, J. H., and Grobbee, D. E. Reduction in blood pressure with a low sodium, high potassium, high magnesium salt in older subjects with mild to moderate hypertension. BMJ 8-13-1994;309(6952):436-440. View abstract.
 • Bang, A. Towards better oral rehydration. Lancet 9-25-1993;342(8874):755-756. View abstract.
 • Nagata, T., Ishida, H., Shinohara, H., Nishikawa, S., Kasahara, S., Wakano, Y., Daigen, S., and Troullos, E. S. Clinical evaluation of a potassium nitrate dentifrice for the treatment of dentinal hypersensitivity. J Clin Periodontol. 1994;21(3):217-221. View abstract.
 • Challiner, Y. C., Jarrett, D., Hayward, M. J., al-Jubouri, M. A., and Julious, S. A. A comparison of intravenous and subcutaneous hydration in elderly acute stroke patients. Postgrad.Med J 1994;70(821):195-197. View abstract.
 • Barcelo, P., Wuhl, O., Servitge, E., Rousaud, A., and Pak, C. Y. Randomized double-blind study of potassium citrate in idiopathic hypocitraturic calcium nephrolithiasis. J Urol. 1993;150(6):1761-1764. View abstract.
 • Mulkey, J. P. and Oehme, F. W. A review of thallium toxicity. Vet.Hum.Toxicol. 1993;35(5):445-453. View abstract.
 • Fehily, A. M., Yarnell, J. W., Sweetnam, P. M., and Elwood, P. C. Diet and incident ischaemic heart disease: the Caerphilly Study. Br J Nutr 1993;69(2):303-314. View abstract.
 • Boldt, J., Knothe, C., Zickmann, B., Dunnes, S., Dapper, F., and Hempelmann, G. Influence of different glucose-insulin-potassium regimes on glucose homeostasis and hormonal response in cardiac surgery patients. Anesth.Analg. 1993;76(2):233-238. View abstract.
 • Butler, J., Chong, J. L., Rocker, G. M., Pillai, R., and Westaby, S. Atrial fibrillation after coronary artery bypass grafting: a comparison of cardioplegia versus intermittent aortic cross-clamping. Eur J Cardiothorac.Surg 1993;7(1):23-25. View abstract.
 • Brodin, L. A., Dahlgren, G., Ekestrom, S., Settergren, G., and Ohqvist, G. Influence of glucose-insulin-potassium on left ventricular function during coronary artery bypass grafting. Scand J Thorac.Cardiovasc.Surg 1993;27(1):27-34. View abstract.
 • Brancati, F. L., Appel, L. J., Seidler, A. J., and Whelton, P. K. Effect of potassium supplementation on blood pressure in African Americans on a low-potassium diet. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Arch Intern Med 1-8-1996;156(1):61-67. View abstract.
 • Schiff, T., Dotson, M., Cohen, S., De, Vizio W., McCool, J., and Volpe, A. Efficacy of a dentifrice containing potassium nitrate, soluble pyrophosphate, PVM/MA copolymer, and sodium fluoride on dentinal hypersensitivity: a twelve-week clinical study. J Clin Dent 1994;5 Spec No:87-92. View abstract.
 • Ayad, F., Berta, R., De, Vizio W., McCool, J., Petrone, M. E., and Volpe, A. R. Comparative efficacy of two dentifrices containing 5% potassium nitrate on dentinal sensitivity: a twelve-week clinical study. J Clin Dent 1994;5 Spec No:97-101. View abstract.
 • Bruera, E., de Stoutz, N. D., Fainsinger, R. L., Spachynski, K., Suarez-Almazor, M., and Hanson, J. Comparison of two different concentrations of hyaluronidase in patients receiving one-hour infusions of hypodermoclysis. J Pain Symptom.Manage. 1995;10(7):505-509. View abstract.
 • Silverman, G., Berman, E., Hanna, C. B., Salvato, A., Fratarcangelo, P., Bartizek, R. D., Bollmer, B. W., Campbell, S. L., Lanzalaco, A. C., Mackay, B. J., McClanahan, S. F., Perlich, M. A., and Shaffer, J. B. Assessing the efficacy of three dentifrices in the treatment of dentinal hypersensitivity. J Am Dent Assoc 1996;127(2):191-201. View abstract.
 • Ovrum, E., Am, Holen E., Tangen, G., and Ringdal, M. A. Heparinized cardiopulmonary bypass and full heparin dose marginally improve clinical performance. Ann Thorac.Surg 1996;62(4):1128-1133. View abstract.
 • Gillam, D. G., Bulman, J. S., Jackson, R. J., and Newman, H. N. Comparison of 2 desensitizing dentifrices with a commercially available fluoride dentifrice in alleviating cervical dentine sensitivity. J Periodontol. 1996;67(8):737-742. View abstract.
 • Gillam, D. G., Bulman, J. S., Jackson, R. J., and Newman, H. N. Efficacy of a potassium nitrate mouthwash in alleviating cervical dentine sensitivity (CDS). J Clin Periodontol. 1996;23(11):993-997. View abstract.
 • Lazar, H. L., Philippides, G., Fitzgerald, C., Lancaster, D., Shemin, R. J., and Apstein, C. Glucose-insulin-potassium solutions enhance recovery after urgent coronary artery bypass grafting. J Thorac.Cardiovasc.Surg 1997;113(2):354-360. View abstract.
 • Manary, M. J. and Brewster, D. R. Potassium supplementation in kwashiorkor. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1997;24(2):194-201. View abstract.
 • Silverman, G., Gingold, J., and Curro, F. A. Desensitizing effect of a potassium chloride dentifrice. Am J Dent 1994;7(1):9-12. View abstract.
 • West, N. X., Addy, M., Jackson, R. J., and Ridge, D. B. Dentine hypersensitivity and the placebo response. A comparison of the effect of strontium acetate, potassium nitrate and fluoride toothpastes. J Clin Periodontol. 1997;24(4):209-215. View abstract.
 • Rochon, P. A., Gill, S. S., Litner, J., Fischbach, M., Goodison, A. J., and Gordon, M. A systematic review of the evidence for hypodermoclysis to treat dehydration in older people. J Gerontol.A Biol.Sci Med Sci 1997;52(3):M169-M176. View abstract.
 • Gillam, D. G., Coventry, J. F., Manning, R. H., Newman, H. N., and Bulman, J. S. Comparison of two desensitizing agents for the treatment of cervical dentine sensitivity. Endod.Dent Traumatol. 1997;13(1):36-39. View abstract.
 • Apstein, C. S. and Taegtmeyer, H. Glucose-insulin-potassium in acute myocardial infarction: the time has come for a large, prospective trial. Circulation 8-19-1997;96(4):1074-1077. View abstract.
 • Fath-Ordoubadi, F. and Beatt, K. J. Glucose-insulin-potassium therapy for treatment of acute myocardial infarction: an overview of randomized placebo-controlled trials. Circulation 8-19-1997;96(4):1152-1156. View abstract.
 • Tunstall-Pedoe, H., Woodward, M., Tavendale, R., A’Brook, R., and McCluskey, M. K. Comparison of the prediction by 27 different factors of coronary heart disease and death in men and women of the Scottish Heart Health Study: cohort study. BMJ 9-20-1997;315(7110):722-729. View abstract.
 • Sanders, H. N., Tyson, I. B., Bittle, P. A., and Ramirez, G. Effect of potassium concentration in dialysate on total body potassium. J Ren Nutr 1998;8(2):64-68. View abstract.
 • Law, M. R. and Morris, J. K. By how much does fruit and vegetable consumption reduce the risk of ischaemic heart disease? Eur J Clin Nutr 1998;52(8):549-556. View abstract.
 • Yates, R., West, N., Addy, M., and Marlow, I. The effects of a potassium citrate, cetylpyridinium chloride, sodium fluoride mouthrinse on dentine hypersensitivity, plaque and gingivitis. A placebo-controlled study. J Clin Periodontol. 1998;25(10):813-820. View abstract.
 • Schiff, T., Dos, Santos M., Laffi, S., Yoshioka, M., Baines, E., Brasil, K. D., McCool, J. J., and De, Vizio W. Efficacy of a dentifrice containing 5% potassium nitrate and 1500 PPM sodium monofluorophosphate in a precipitated calcium carbonate base on dentinal hypersensitivity. J Clin Dent 1998;9(1):22-25. View abstract.
 • Diaz, R., Paolasso, E. A., Piegas, L. S., Tajer, C. D., Moreno, M. G., Corvalan, R., Isea, J. E., and Romero, G. Metabolic modulation of acute myocardial infarction. The ECLA (Estudios Cardiologicos Latinoamerica) Collaborative Group. Circulation 11-24-1998;98(21):2227-2234. View abstract.
 • Soprani, A., Claret, Y., and Louvel, A. [Digestive hemorrhage caused by jejunal ulcer ascribed to ingesting potassium chloride tablets]. Nouv.Presse Med 1976;5(39):2634-2635. View abstract.
 • Turkoz A, Toprak HI, and Sari S. Glucose-insulin-potassium solution before cardiopulmonary bypass in coronary artery surgery. Turk Anest Rean Cem Mecnuiasi 2000;28:361-365.
 • Yanhui L, Zhang L, and Zhang H. The effects of high concentration glucose-insulin-potassium (GIK) on the hemodynamics of patients with acute myocardial infarction. Chin J Emerg Med 2006;15:152-155.
 • Overlack A, Muller HM, and Kolloch R. Long-term antihypertensive effect of oral potassium in essential hypertension. J Hypertens 1983;1(suppl 2):S165-S167.
 • Cushman WC and Langford HG. Randomized controlled trial of potassium chloride versus placebo in mildly hypertensive blacks and whites. Circulation 1988;78(II):II-370.
 • Whelton PK and Klag MJ. Potassium in the homeostasis and reduction of blood pressure. Clin Nutr 1987;6:76-85.
 • Manson JE, Stampfer MJ, Willett WC, Colditz GA, Rosner B, Speizer FE, and Hennekens CH. A prospective study of vitamin C and incidence of coronary heart disease in women. Circulation 1992;85:865.
 • Rackley CE, Rogers WJ, and McDaniel HG. Randomized study of glucose insulin potassium in patients with acute myocardial infarction. Clin Res 1976;24:421A.
 • Stanley AWH and Prather JW. Glucose-insulin-potassium, patient mortality and the acute myocardial infarction: results from a prospective randomized study. Circulation 1978;58(Suppl 4 II):II-61.
 • Rogers J, McDaniel HG, and Mantle JA. Glucose-insulin-potassium infusion in acute myocardial infarction-results of a prospective randomized study. Clin Res 1982;30:216A.
 • Pilcher J, Etishamudin M, and Exon P. Potassium, glucose and insulin in myocardial infarction. Lancet 1967;1:1109.
 • Smith BA, Hanssun RE, Caffesse RG, and Bye FL. Evaluation of dipotassium oxalate in the treatment of root hypersensitivity. J Dent Res 1988;67:329.
 • Holborow DW. A clinical trial of a potassium oxalate system in the treatment of sensitive root surfaces. Arch Oral Biol 1994;39(suppl):134S.
 • Rao V, Christakis GT, Weisel RD, Ivanov J, Borger MA, and Cohen G. The insulin cardioplegia trial: Myocardial protection for urgent hypothermic and normothermic CABG. Ann N Y Acad Sci 1998;494-497.
 • Rogers WJ, McDaniel HG, Mantle JA, and Rackley CE. Prospective randomized trial of glucose-insulin-potassium in acute myocardial infarction: effects of hemodynamics, short and long-term survival. J Am Coll Cardiol 1983;1:628.
 • Binia A, Jaeger J, Hu Y, Singh A, Zimmermann D. Daily potassium intake and sodium-to-potassium ratio in the reduction of blood pressure: a meta-analysis of randomized controlled trials. J Hypertens. 2015;33(8):1509-20. View abstract.
 • D’Elia L, Iannotta C, Sabino P, Ippolito R. Potassium-rich diet and risk of stroke: updated meta-analysis. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2014;24(6):585-7. View abstract.
 • van Bommel E and Cleophas T. Potassium treatment for hypertension in patient with high salt intake: a meta-analysis. Int J Clin Pharmacol Ther. 2012;50(7):478-82. View abstract.
 • Adebamowo SN, Spiegelman D, Willett WC, Rexrode KM. Association between intakes of magnesium, potassium, and calcium and risk of stroke: 2 cohorts of US women and updated meta-analysis. Am J Clin Nutr. 2015;101(6):1269-77. View abstract.
 • Shaposhnik VA. History of the discovery of potassium and sodium (on the 200th anniversary of the discovery of potassium and sodium). J Anal Chem 2007;62(11):1100-1102.
 • Dietary reference intakes (DRIs): recommended dietary allowances and adequate intakes, elements. Food and Nutrition Board, Institute of Medicine, National Academics. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK56068/table/summarytables.t3/?repo…. Accessed September 18, 2017.
 • Potassium chloride oral solution [package insert]. Allentown, PA: Lehigh Valley Technologies, Inc.; 2014.
 • Potassium chloride injection [package insert]. Lake Forest, IL: Hospira Inc.; 2009.
 • Drescher AN, Talbot NB, Meara PA, Terry M, Crawford JD. A study of the effects of excessive potassium intake upon body potassium stores. J Clin Invest 1958;37(9):1316-22. View abstract.
 • Wang L, Cui Y, Zhang J, Zhang Q. Safety of potassium-bearing citrate in patients with renal transplantation: a case report. Medicine (Baltimore) 2017 Oct;96(42):e6933 View abstract.
 • Poorolajal J, Zeraati F, Soltanian AR, Sheikh V, Hooshmand E, Maleki A. Oral potassium supplementation for management of essential hypertension: a meta-analysis of randomized controlled trials. PLoS One 2017 Apr 18;12(4):e1074967 View abstract.
 • Lee S, Kang E, Yoo KD, Choi Y, et al. Lower serum potassium associated with increased mortality in dialysis patients: a nationwide prospective observational cohort study in Korea. PLoS One 2017 Mar 6;12(3):e0171842. View abstract.
 • Patel RB, Tannenbaum S, Viana-Tejedor A, et al. Serum potassium levels, cardiac arrhythmias, and mortality following non-ST-elevation myocardial infarction or unstable angina: insights from MERLIN-TIMI 36. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care 2017 Feb;6(1):18-25 View abstract.
 • Malta D, Arcand J, Ravindran A, Floras V, Allard JP, Newton GE. Adequate intake of potassium does not cause hyperkalemia in hypertensive individuals taking medications that antagonize the renin angiotensin aldosterone system. Am J Clin Nutr 2016 Oct;104(4):990-94. View abstract.
 • Johnson LS, Mattsson N, Sajadieh A, Wollmer P, Soderholm M. Serum potassium is positively associated with stroke and mortality in large, population-based malmo preventive project cohort. Stroke 2017 Nov;48(11):2973-78. View abstract.
 • Keskin M, Kaya A, Tatlisu MA, et al. The effect of serum potassium level on in-hospital and long-term mortality in ST elevation myocardial infarction. Int J cardiol. 2016 Oct 15;221:505-10. View abstract.
 • Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, et al. 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 2017 Nov 7. pii: S0735-1097(17)41519-1. View abstract.
 • Pan WH, Lai YH, Yeh WT, et al. Intake of potassium- and magnesium-enriched salt improves functional outcome after stroke: a randomized, multicenter, double-blind controlled trial. Am J Clin Nutr. 2017;106(5):1267-1273. View abstract.
 • Chatterjee R, Slentz C, Davenport CA, et al. Effects of potassium supplements on glucose metabolism in African Americans with prediabetes: a pilot trial. Am J Clin Nutr. 2017;106(6):1431-1438. View abstract.
Vind een orthomoleculaire therapeut bij jou in de buurt
Sluiten