Orthomoleculair kennisinstituut
Menu

Magnesium

In het kort
 • Magnesium (Mg) is een mineraal dat betrokken is bij veel biologische processen in het lichaam
 • Voedingsmiddelen met veel vezels (peulvruchten, volle granen, groenten) bevatten over het algemeen veel magnesium.
 • Het mineraal is van belang voor de elektrolytenbalans en de energiestofwisseling
 • Magnesium kan worden ingezet bij o.a. pijn, diabetes, ontstekingen, bloeddruk, PMS, immuunsysteem en slaap.
In het kort

Wat is magnesium?

Magnesium is een chemisch element dat belangrijk is voor een normale botstructuur.1 Het speelt ook een essentiële rol bij veel cellulaire reacties in het lichaam.2 Magnesium (Mg) is een bestanddeel van veel verbindingen. Het is qua massa het zevende meest voorkomende element in de aardkorst. Het komt voor in magnesiet, dolomiet en in mineraalwater.14

Voedingsmiddelen met veel vezels bevatten over het algemeen veel magnesium.3 Voedingsbronnen van magnesium zijn peulvruchten, volle granen, sommige groenten, zaden en noten (vooral amandelen). Andere bronnen zijn zuivelproducten, vlees, chocolade en koffie.4,5,6 Water met een hoog mineraalgehalte, of “hard” water, is ook een bron van magnesium. De inname van magnesium via de voeding kan laag zijn, vooral bij vrouwen, Afro-Amerikanen en ouderen.6,7,8,9,10,11,12,13

Magnesium vormen

Er zijn verschillende vormen van magnesium, waaronder magnesiummalaat, magnesiumcitraat en magnesiumbisglycinaat. Organisch gebonden magnesium zoals magnesiummalaat, magnesiumcitraat, magnesiumgluconaat, magnesiumlactaat en magnesiumaspartaat wordt beter opgenomen dan anorganische magnesiumvormen zoals magnesiumchloride, magnesiumhydroxide en magnesiumsulfaat. Magnesiumsulfaat heeft bijvoorbeeld maar een biologische beschikbaarheid van 4%.

Magnesiummalaat wordt bijvoorbeeld met succes ingezet bij fibromyalgie patiënten aangezien de malaat vorm de ATP productie kan verhogen. Hierdoor kan aërobe energie gebruikt worden zonder de lactaatvorming, waardoor vermoeidheid en pijn minder wordt. Magnesiummalaat is een verbinding van magnesium en appelzuur. Appelzuur, ook bekend als malinezuur, is een organisch zuur die voorkomt in appels en andere fruitsoorten. In deze verbinding is het magnesiumatoom gebonden aan twee appelzuurmoleculen, waardoor het magnesiummalaat-complex wordt gevormd

Magnesiumcitraat is een combinatie van magnesium en citroenzuur, waarbij magnesium en citroenzuur gebonden zijn. Het magnesiumatoom is gebonden aan drie citroenzuurmoleculen, waardoor het magnesiumcitraat-complex wordt gevormd.

Magnesiumbisglycinaat is een vorm waarbij magnesium gekoppeld is aan twee moleculen glycine, een aminozuur.

Magnesiumtauraat is een vorm van magnesium waar het gebonden is aan taurine, een niet-essentieel aminozuur

Magnesiumabsorptie

De absorptie van magnesium is afhankelijk van vele factoren. Gemiddelde absorptie via supplementen is 38% maar varieert van 65% bij mensen met een laag magnesiumniveau tot 11% met een hoog magnesiumniveau. Het wordt uitgescheiden via de nieren.

Om geabsorbeerd te worden, gaat magnesium de concurrentie aan met andere mineralen. Absorptie kan actief en passief geschieden. Wanneer er een lage concentratie in het lumen is dan zal er een absorptie plaatsvinden door actief transcellulair transport. Wanneer de concentratie hoger is dan kan de absorptie plaatsvinden door middel van diffusie door het membraan heen, of met behulp van een transmembraan-eiwit. Soms kost het transport door het membraan energie in de vorm van ATP. Bij de omzetting van ATP naar ADP komt energie vrij. De vrijgekomen energie gebruikt de cel dan om stoffen tegen het concentratie verval in de cel in te pompen. Deze vorm van transport noemen we actief transport. Ongeveer 80% van het plasmamagnesium wordt door de nieren gefilterd, waarvan 95% opnieuw wordt geabsorbeerd, de rest wordt uitgescheiden. Ongebonden (tweewaardig geladen) magnesium gaat gemakkelijk een verbinding aan met fytaat (uit granen), oxalaat (uit o.a. rabarber), fosfaten en methylaminen, waardoor het niet meer geabsorbeerd kan worden. Met name de hoge graanconsumptie kan zo een goede magnesiumstatus in de weg staan.

Magnesiumdeficiëntie

Een mens heeft gemiddeld een behoefte van 350 mg magnesium per dag. Dit is afhankelijk van het lichaamsgewicht. Mensen die zwaarder zijn dan 70 kg zullen meer nodig hebben. Magnesiumtekort kan verschillende oorzaken hebben zoals alcoholisme, levercirrose, hartfalen, aanhoudende diarree en overgeven, prikkelbaar darmsyndroom, pancreatitis en bij andere darmproblematieken. Een tekort kan ook ontstaan door onvoldoende inname of door een verstoring van de magnesiumregulatie zoals verminderde botopname of verlies via urine. Het westers voedingspatroon biedt een tekort aan magnesium. Groene bladgroenten, gerstegras, chlorella zijn een rijke bron van magnesium, veel meer dan vlees en zuivel. Dit heeft te maken met het feit dat magnesium een onderdeel is van chlorofyl. In granen en noten zit een aanzienlijke hoeveelheid, maar helaas wordt er veel gebruik gemaakt van geraffineerd meel, waar dan weer weinig magnesium in zit. Bovendien raakt de bodem uitgeput en verliest het de belangrijke mineralen door intensieve verbouwing en magnesiumarme kunstmest, waardoor het gehalte aan magnesium in plantaardig voedsel daalt.

Magnesium tekort

Magnesiumtekorten komen veel voor. Uit onderzoek is gebleken dat 16 tot 35% van de volwassenen een te lage magnesiuminname hebben. Voor adolescenten is dit nog hoger: 57 tot 72%. Bij kinderen van 13 tot en met 18 jaar zien we een te lage inname van gemiddeld 15% en bij kinderen onder de 10 jaar is de inname voldoende gebleken. Patiënten met nierinsufficiëntie hebben vanwege hun dieet een lage inname van magnesium en ouderen lopen een groter risico op een magnesiumtekort. Enerzijds komt dit door moeite met de aankoop en bereiding van voeding of door gebrek aan eetlust door verlies van smaak of geur of door eenzaamheid. Anderzijds lopen ouderen een hoger risico op magnesiumtekort doordat absorptie afneemt met de leeftijd, terwijl urinaire uitscheiding toeneemt. Langdurig gebruik van diuretica of maagzuurremmers (protonpompremmers) kan eveneens leiden tot een magnesiumtekort.

Magnesiumtekort manifesteert zich vaak door kramp in de spieren en door vermoeidheid. Andere vroege symptomen van een magnesiumtekort zijn misselijkheid, verminderde eetlust, braken, zwakte, tintelingen, gevoelloosheid, toevallen, veranderingen in de persoonlijkheid, een abnormaal hartritme en coronaire spasmen. Dit kunnen dus allen indicaties zijn voor het gebruik van magnesium, maar ook bij verschillende ziektebeelden kan magnesium verbetering bieden. Een magnesiumtekort heeft over het algemeen een stressreactie tot gevolg, bovendien brengt het een verhoogd risico op hartziekte, verhoogde bloeddruk, beroerte en zwangerschapscomplicaties met zich mee.

Elektrolytenbalans

Magnesium is een endogene regulator van verschillende elektrolyten. Magnesium is nodig voor activering van de natrium-kaliumpomp die natrium de cel uitpompt en kalium erin. Daardoor beïnvloedt magnesium de membraanpotentiaal. Bij magnesiumtekort is er dus onvoldoende magnesium en kalium in de cel aanwezig, waardoor de cellulaire functies ernstig kunnen worden verstoord.

Magnesium vermindert opname en distributie van calcium door activatie van natrium-calciumuitwisselaars, ook doordat het als niet-competitieve inhibitor de calciumkanalen blokkeert, evenals het vrijkomen uit het endoplasmatisch reticulum. Toch kan magnesium hypocalciëmie herstellen. De homeostase van calcium wordt namelijk deels geregeld door vorming van parathyreoïd hormoon (PTH), waarvoor magnesium vereist is (magnesium zorgt voor omzetting van vitamine D in zijn actieve vorm).

Magnesiumtekort gaat dus vanzelfsprekend gepaard met een veranderde elektrolytenbalans. Het kaliumgehalte in de cel daalt terwijl het natrium- en calciumgehalte stijgt doordat magnesium-ATP pompen minder werken en de membraanpotentiaal is gewijzigd. Hierdoor is magnesiumtekort gelinkt aan spierkrampen, hoge bloeddruk en coronaire en cerebrale vaatvernauwingen, veroorzaakt door kramp (vasospasmen).

Energiestofwisseling

Magnesium speelt tevens een en rol bij de (an)aerobe energieproductie; direct doordat het deel uitmaakt van magnesium-ATP-complex en indirect als enzymactivator van ATP-genererende enzymen in de glycolyse en oxidatieve fosforylering.

Wat is magnesium?

Gebruik

Effectief bij:

Darmvoorbereiding

Verschillende magnesiumzouten worden gebruikt voor het reinigen van de darm voorafgaand aan procedures zoals colonoscopie. Verschillende magnesiumzouten, waaronder citraat, hydroxide, oxide en sulfaat, zijn ingrediënten in darmvoorbereidingsproducten die zonder recept of alleen op recept verkrijgbaar zijn.

Constipatie

Magnesiumzouten zijn effectief bij oraal gebruik om constipatie op korte termijn te behandelen. Het is onduidelijk of magnesium gunstig is voor chronische idiopathische constipatie (CIC). Magnesiumcitraat, sulfaat en hydroxidezouten worden vaak gebruikt als laxeermiddelen. Magnesiumcitraat 8,75 – 25 gram is gebruikt; magnesiumhydroxide 2,4 – 4,8 gram, als 30 – 60 ml magnesiamelk, is ook gebruikt.15 Magnesiumsulfaat, dat het krachtigste effect lijkt te hebben, is gebruikt als 10 – 30 gram.15,16 Magnesiumzouten mogen alleen worden gebruikt voor incidentele behandeling van constipatie en de doses moeten worden ingenomen met een vol glas water.

Er is ook interesse in het gebruik van magnesium voor symptomatische verlichting van CIC. Een kleine klinische studie bij patiënten met CIC die geen chronische medicijnen gebruiken, toont aan dat het dagelijks innemen van 1,5 gram magnesiumoxide in drie verdeelde doses gedurende 28 dagen de spontane stoelgang verhoogt in vergelijking met placebo.17 Het is niet bekend of magnesium gunstig is voor CIC bij langdurig gebruik.

Dyspepsie (maagklachten)

Magnesiumzouten zijn effectief bij oraal gebruik als antacida (neutraliseren van maagzuur). Magnesiumcarbonaat-, hydroxide-, oxide- of trisilicaatzouten worden oraal gebruikt als antacida om symptomen van hyperaciditeit van de maag of gastro-oesofageale reflux te verminderen. Magnesiumhydroxide heeft de snelste werking. Het begin van magnesiumcarbonaat is langzamer vanwege de kristalstructuur. Magnesiumtrisilicaat heeft het langzaamste begin en de langste werkingsduur vanwege de slechte oplosbaarheid.18 Gebruikte doses omvatten magnesiumhydroxide 400 – 1200 mg (5 – 15 ml magnesiummelk) tot vier keer per dag, of magnesiumoxide 800 mg per dag.15

Eclampsie

Intraveneus (IV) en/of intramusculair (IM) magnesiumsulfaat wordt door het American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) beschouwd als het voorkeursmiddel voor profylaxe van aanvallen tijdens eclampsie.19,20,21,22 Typische doses omvatten 4 – 6 gram magnesiumsulfaat door IV-infusie in 250 ml dextrose 5% of normale zoutoplossing, gevolgd door 4 – 5 gram magnesiumsulfaat IM elke 4 uur, of 1 – 3 gram per uur door continue IV-infusie . Doses moeten worden aangepast op basis van serumspiegels en uitscheiding via de urine en mogen niet meer dan 30 – 40 gram magnesiumsulfaat per dag bedragen.15,19 Meta-analyses van klinisch onderzoek tonen aan dat behandeling met IV of IM magnesium het risico op herhaling van aanvallen met 33% tot 69% vermindert in vergelijking met fenytoïne, en met 47% tot 60% in vergelijking met diazepam.23,24,25,26 Een voorlopig klinisch onderzoek toont aan dat lagere doses intraveneus magnesiumsulfaat (9 gram bij de start en onderhoud van 2,5 gram elke 4 uur gedurende 24 uur) even effectief zijn als hogere doses (14 gram oplaaddosis en onderhoud van 5 gram elke 4 uur gedurende 24 uur). uur) voor het verminderen van de herhaling van eclamptische aanvallen.26 Over het algemeen wordt aanbevolen de behandeling voort te zetten tot ten minste 24 uur na de laatste aanval.15 Oraal magnesium is niet beoordeeld op eclampsie.

Hypomagnesiëmie

Hypomagnesiëmie kan effectief worden behandeld met oraal of parenteraal magnesium. Magnesium oraal of parenteraal innemen is nuttig voor het behandelen en voorkomen van hypomagnesiëmie geassocieerd met alcoholisme, cirrose van de lever, congestief hartfalen (CHF), ernstige of langdurige diarree of braken, nierdisfunctie, inflammatoire darmziekte (IBD), pancreatitis, malabsorptiesyndromen, en andere voorwaarden.27,28,29,30

De dosis en het zout van magnesium voor orale substitutietherapie moeten zorgvuldig worden gekozen om diarree te voorkomen. De gluconaat- en chloridezouten veroorzaken minder diarree, terwijl het oxidezout eerder diarree veroorzaakt en moet worden vermeden. Magnesiumchloride moet ook worden vermeden vanwege de slechte oplosbaarheid die de absorptie vermindert.8,16,31 Oraal is magnesiumsulfaat 3 gram elke 6 uur gedurende vier doses gebruikt voor hypomagnesiëmie.15 Parenterale magnesiumdoses moeten individueel worden aangepast aan de serummagnesiumspiegels, maar een typische startdosis voor milde deficiëntie is 1 gram magnesiumsulfaat intramusculair (IM) elke 6 uur voor 4 doses. Voor een ernstiger tekort kan 5 gram magnesiumsulfaat worden gegeven als een intraveneuze (IV) infusie in 1 liter dextrose 5% of normale zoutoplossing gedurende 3 uur.15

Pre-eclampsie

Magnesiumsulfaat wordt beschouwd als het favoriete medicijn voor profylaxe van aanvallen bij patiënten met pre-eclampsie. Intraveneus (IV) en/of intramusculair (IM) magnesiumsulfaat wordt door het American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) beschouwd als het voorkeursmiddel voor profylaxe van aanvallen tijdens pre-eclampsie . Sommige meta-analyses laten zien dat intraveneuze toediening van magnesiumsulfaat het risico op eclampsie vermindert in vergelijking met placebo, fenytoïne of diazepam bij patiënten met pre-eclampsie.23,24,25,32 Een typische aanvangsdosis is 4 – 5 gram magnesiumsulfaat via intraveneuze infusie in 250 ml dextrose 5% of normale zoutoplossing, gevolgd door 4 – 5 gram magnesiumsulfaat IM elke 4 uur, of 1 – 3 gram magnesiumsulfaat per uur door continue intraveneuze infusie. Doses moeten worden aangepast op basis van serumspiegels en uitscheiding via de urine, en mogen niet meer dan 30 – 40 gram magnesiumsulfaat per dag bedragen.15,19 De optimale duur van profylaxe is niet vastgesteld. Een meta-analyse suggereert dat het gebruik van een kortere duur van 12 uur of minder niet gepaard gaat met een verhoogd risico op eclamptische aanvallen in vergelijking met regimes van 24 uur of langer.33 Studies zijn echter waarschijnlijk ondermaats vanwege de lage incidentie van eclampsie.

Orale magnesium is geëvalueerd voor de preventie van pre-eclampsie bij gezonde volwassenen, maar het dagelijks innemen van magnesiumcitraat 300 mg, beginnend bij een zwangerschap van 12 – 20 weken en doorgaand tot de bevalling, vermindert de incidentie van pre-eclampsie niet in vergelijking met placebo.34

Waarschijnlijk effectief bij:

Hersenverlamming

Het meeste bewijs toont aan dat antenataal magnesium het risico op hersenverlamming bij te vroeg geboren baby’s vermindert, hoewel er enkele inconsistente resultaten zijn. De meeste klinische onderzoeken en meta-analyses tonen aan dat prenataal magnesiumsulfaat het risico op hersenverlamming met ongeveer 32% vermindert en het risico op motorische disfunctie met ongeveer 45% bij te vroeg geboren baby’s.35,36,37,38,39,40 Sommige onderzoeken hebben echter inconsistente resultaten.41,42,43 De laagste effectieve dosis magnesiumsulfaat lijkt 4 gram intraveneus te zijn, met of zonder een onderhoudsdosis van 1 gram/uur tot aan de geboorte of gedurende 24 uur. Bij zwaarlijvige vrouwen kan een hogere dosis, gebaseerd op lichaamsgewicht, nodig zijn.39,40,44,45 Oraal magnesium is voor dit doel niet geëvalueerd.

Aanvallen

Intraveneus magnesiumsulfaat wordt gebruikt voor de behandeling van aanvallen van verschillende etiologieën. Intraveneus magnesiumsulfaat kan nuttig zijn voor het beheersen van aanvallen geassocieerd met epilepsie, nierfilterontsteking, hypothyreoïdie en acute nefritis bij kinderen.15 Oraal magnesium is voor dit doel niet geëvalueerd.

Torsades de pointes (hartritmestoornis)

Intraveneus magnesiumsulfaat is de eerstelijnsbehandeling voor torsades de pointes nadat andere maatregelen niet succesvol zijn geweest. Intraveneus magnesiumsulfaat is met succes gebruikt voor de behandeling van de levensbedreigende ventriculaire tachycardie, torsades de pointes.15,18 De Advanced Cardiac Life Support (ACLS)-richtlijnen van de American Heart Association bevelen een dosis aan van 1 tot 2 gram verdund in 50 – 100 ml dextrose 5%-oplossing, intraveneus toegediend gedurende 5 – 60 minuten, gevolgd door een continu intraveneus infuus van 0,5 – 1 gram/uur.

Mogelijk effectief bij:

Aritmie

Magnesiumsulfaat is effectief voor het specifieke type ventriculaire tachycardie dat bekend staat als torsades de pointes, en lijkt nuttig te zijn voor de behandeling van andere soorten aritmieën. Bewijs voor de rol van oraal of intraveneus magnesium bij het voorkomen van postoperatieve aritmieën is tegenstrijdig. Het intraveneus of oraal toedienen van magnesium kan nuttig zijn voor de behandeling van atriale en ventriculaire tachycardie en fibrillatie, en supraventriculaire tachycardie.46,47,48,49,50,51,52,53 Aritmieën geassocieerd met congestief hartfalen zijn behandeld met magnesiumsulfaat 8 gram geïnfundeerd gedurende 12 uur.46 Voor snelheidscontrole bij atriumfibrilleren is magnesiumsulfaat 2,5 gram IV gedurende 20 minuten, gevolgd door 2,5 gram IV gedurende 2 uur gebruikt.50 Voor paroxismale supraventriculaire tachycardie zijn enkele doses van 1 – 4 gram magnesiumchloride gebruikt.47 Voor atriale tachycardie is 2 gram magnesiumsulfaat in 10 ml dextrose 5%-oplossing intraveneus toegediend gedurende 1-10 minuten, gevolgd door 5 – 10 gram magnesiumsulfaat in 250 – 500 ml dextrose 5%-oplossing als een IV-infusie over 5 uur.54,55

Onderzoek naar de effecten van intraveneus magnesium voor het voorkomen van aritmieën na hartchirurgie is tegenstrijdig. Sommige meta-analyses van klinische onderzoeken tonen aan dat intraveneus magnesium het risico op atriumfibrilleren, ventriculaire aritmieën of supraventriculaire aritmieën na een hartoperatie met 23% tot 48% vermindert in vergelijking met placebo.56,57,58,59,60,61,62,63,64 Gebruikte doses magnesiumsulfaat omvatten 30 mg / kg in 500 ml normale zoutoplossing64, of 80 – 100 mg / kg toegevoegd aan de cardioplegie-oplossing.64 Ook suggereert een kleine studie bij volwassenen na een CABG-operatie dat het oraal innemen van magnesiumhydroxide 1600 mg aritmie net zo effectief vermindert als het intraveneus ontvangen van magnesiumsulfaat 2000 mg.65 Andere meta-analyses die alleen onderzoeken van hogere kwaliteit omvatten, tonen echter aan dat magnesiumsuppletie het risico op ventriculaire of supraventriculaire aritmieën na een hartoperatie niet vermindert.66,67,68,69

Astma

Parenteraal magnesiumsulfaat kan helpen om ernstige acute astma-aanvallen om te keren en de noodzaak van ziekenhuisopname te verminderen. Oraal of verneveld magnesium lijkt echter niet gunstig te zijn. Over het algemeen lijkt een enkele dosis intraveneus magnesium de longfunctie te verbeteren bij acute astma-exacerbatie en het risico op ziekenhuisopname te verminderen, vooral bij patiënten met ernstige astma en degenen bij wie de initiële behandeling met verneveld albuterol en intraveneuze corticosteroïden niet is gelukt.70,71,72,73,74 De typische dosis die voor volwassenen wordt gebruikt, is 2 gram magnesiumsulfaat toegediend gedurende 20 minuten.15 Voor kinderen is 25 – 75 mg/kg, tot een maximum van 2 gram, toegediend gedurende 20-30 minuten, gebruikt.15,72,74 Echter, een post-hoc analyse van één groot klinisch onderzoek75, ontworpen om verneveld magnesium te beoordelen bij kinderen met acuut astma, heeft ontdekt dat het toevoegen van IV-magnesium aan verneveld magnesium geassocieerd is met een grotere kans op ziekenhuisopname in vergelijking met geen IV-magnesium.75 Deze post-hocanalyse maakte geen onderscheid tussen preventieve en noodzakelijke ziekenhuisopnames.

Hoewel enig klinisch onderzoek bij patiënten met acute astma-exacerbatie aantoont dat verneveld magnesium in combinatie met albuterol de luchtwegfunctie aanzienlijk verbetert in vergelijking met alleen albuterol, is het voordeel waarschijnlijk niet klinisch relevant.75 Het meeste bewijs, inclusief grotere klinische onderzoeken, heeft geen voordeel aangetoond van aanvullend verneveld magnesium voor acuut astma bij volwassenen of kinderen.70,75,76,77,78,79 Orale magnesium lijkt ook niet gunstig te zijn. Een meta-analyse van kleine klinische onderzoeken bij kinderen en volwassenen met astma toont aan dat het oraal innemen van magnesiumsupplementen de longfunctie niet verbetert of het gebruik van bronchusverwijders vermindert in vergelijking met controle.79

Suikerziekte

Een laag magnesiumgehalte in de voeding kan het risico op het ontwikkelen van diabetes type 2 verhogen, maar het bewijs voor het gebruik van supplementen voor de behandeling van diabetes type 2 is tegenstrijdig. Een hogere magnesiuminname via de voeding wordt in verband gebracht met lagere nuchtere insulineconcentraties en een verminderd risico op het ontwikkelen van diabetes type 2 bij volwassenen en kinderen met obesitas.84,85,86,87,88,89,90,91 Bij mensen met bestaande diabetes type 2 wordt hypomagnesiëmie aangetroffen bij 25% tot 38% van de patiënten, vooral bij mensen met slecht gecontroleerde diabetes.92 Een meta-analyse van kleine, heterogene klinische onderzoeken suggereert dat magnesium geglyceerd hemoglobine (HbA1C) in bescheiden mate kan verlagen bij patiënten met hypomagnesiëmie, maar niet bij patiënten met normale magnesiumspiegels, in vergelijking met controle.93 Individuele klinische onderzoeken met magnesiumsupplementen bij patiënten met diabetes type 2 of insulineresistentie hebben gemengde resultaten opgeleverd. Sommige onderzoeken suggereren dat magnesiumsupplementen de nuchtere bloedglucose kunnen verlagen en de insulinegevoeligheid kunnen verbeteren, evenals het risico op het ontwikkelen van diabetes bij hoogrisicopatiënten kunnen verminderen93,94,95,96,97,98, maar ander onderzoek toont geen effect aan.92,99,100,101 Verschillen in deze bevindingen kunnen een weerspiegeling zijn van verschillen in magnesiumzouten en gebruikte doses, of verschillen in baseline magnesiumstatus bij proefpersonen.

Hypercholesterolemie

Magnesium kan bij mensen met deze aandoening de lipideniveaus met een kleine hoeveelheid helpen verbeteren. Er zijn aanwijzingen dat het oraal innemen van magnesiumoxide 1 gram gedurende 6 weken kleine verlagingen van de lage dichtheid lipoproteïne (LDL) en het totale cholesterolgehalte kan veroorzaken, en kleine verhogingen van de hoge dichtheid lipoproteïne (HDL) niveaus bij patiënten met hypercholesterolemie. Magnesium lijkt de niveaus van lipoproteïne (a) echter niet te verbeteren.102 Magnesium kan ook triglyceriden verlagen bij mensen met hypertriglyceridemie.103

Metabool syndroom

Lage magnesium- en serumspiegels lijken verband te houden met de ontwikkeling van het metabool syndroom. Hogere magnesiuminname via voeding en supplementen wordt in verband gebracht met een 27% lager risico op het ontwikkelen van het metabool syndroom bij gezonde vrouwen en een 31% lager risico bij gezonde jonge volwassenen.104,105 Aanvullend epidemiologisch onderzoek suggereert dat mensen met een laag magnesiumgehalte in het serum 6 – 7 keer meer kans hebben op het metabool syndroom dan mensen met een normaal magnesiumgehalte.106 In een populatieanalyse van meer dan 6000 personen zonder metabool syndroom bij baseline, was het risico op het ontwikkelen van deze aandoening gedurende een follow-upperiode van 6 jaar verminderd met 16% in het hoogste kwintiel van magnesiuminname via de voeding (mediane inname 371 mg per dag) wanneer vergeleken met het laagste kwintiel (mediane inname 203 mg per dag). Sommige, maar niet alle, onderzoeken suggereren dat de risicoverhouding voor het metabool syndroom in relatie tot magnesiuminname U-vormig kan zijn, met een hoger risico bij innames onder ongeveer 150 mg per dag en boven 600 mg per dag.107

Osteoporose

Verhoogde inname via de voeding en aanvullende magnesium lijkt de botmineraaldichtheid te verhogen en botverlies te verminderen bij postmenopauzale patiënten. Voorlopig klinisch onderzoek toont aan dat het oraal innemen van magnesiumhydroxide, 300 – 1800 mg per dag gedurende 6 maanden, daarna 600 mg per dag gedurende 18 maanden, of magnesiumcitraat oraal 1830 mg per dag gedurende 30 dagen, botverlies en botvernieuwing bij postmenopauzale patiënten met osteoporose kan verminderen.108,109 Sommige epidemiologische onderzoeken suggereren ook dat de inname van magnesium verband houdt met een verhoogde botmineraaldichtheid110,111,112,113,114, hoewel niet alle onderzoeken een verband hebben gevonden.115,116

Postoperatieve pijn

Intraveneus magnesium is gebruikt met veelbelovende resultaten voor het verminderen van pijn na de operatie. Intraveneus magnesiumsulfaat, 5 – 50 mg/kg bolus gevolgd door een continu infuus van 6 mg/kg of 500 mg per uur tijdens de operatie, lijkt het 24 uur postoperatieve gebruik van intraveneuze morfine met 24% te verminderen in vergelijking met placebo.117 Het toevoegen van intraveneus magnesiumsulfaat 3,7 – 5,5 gram aan door de patiënt gecontroleerde analgesie gedurende 24 uur na de operatie is ook gebruikt.117 Meta-analyses ondersteunen ook dat adjuvante intraveneuze en intrathecale toediening van magnesium pijnverlichting en sensorische zenuwblokkade verbetert en de behoefte aan andere analgetica vermindert in vergelijking met controle118,119,120,121,122; het lijkt echter minder effectief te zijn dan dexmedetomidine.123 Het intraveneus toedienen van magnesium lijkt ook nuttig te zijn voor pijnbestrijding na hysterectomie. Er is een intraveneuze bolus van 3 gram magnesiumsulfaat gevolgd door een infuus van 0,5 gram per uur gedurende 20 uur. Lagere doses waren niet effectief.124 Het is echter mogelijk dat intraveneus magnesium de postoperatieve pijn bij kinderen niet verlicht. Twee kleine klinische onderzoeken tonen aan dat het toedienen van een intraveneuze infusie met magnesium de pijn niet vermindert in vergelijking met zoutoplossing bij kinderen na een tonsillectomie of na een electieve strabisme-operatie.125,126

Premenstrueel syndroom (PMS)

Het oraal innemen van magnesium lijkt de symptomen van PMS te verlichten. Er zijn aanwijzingen dat magnesiumsuppletie symptomen kan verbeteren, waaronder stemmingswisselingen en vochtretentie, bij sommige patiënten met PMS.127,128,129 Gebruikte doses omvatten magnesiumoxide 333 mg per dag gedurende 2 menstruatiecycli, of magnesiumpyrrolidoncarbonzuur gelijk aan 360 mg elementair magnesium driemaal daags, vanaf de 15e dag van de menstruatiecyclus tot het begin van de menstruatie.127,128 Magnesium oraal innemen in een dosis van 360 mg (elementair magnesium) driemaal daags gedurende 2 maanden lijkt premenstruele migraine te voorkomen.127,129 Een combinatie van magnesium 200 mg per dag plus vitamine B6 50 mg per dag lijkt angst gerelateerde premenstruele symptomen te verminderen, waaronder nerveuze spanning, stemmingswisselingen, prikkelbaarheid en angst, in vergelijking met placebo.130

Vasospastische angina

Intraveneus magnesium lijkt coronaire spasmen te voorkomen bij patiënten met deze aandoening. Klinisch onderzoek toont aan dat toediening van intraveneus magnesiumsulfaat 65 mg/kg via infusie gedurende 20 minuten de kransslagaders verwijdt en door acetylcholine geïnduceerde coronaire spasmen onderdrukt in vergelijking met infusie van een dextrose-oplossing bij patiënten met vasospastische angina.131

Gebruik

Werking

Pijnstillende effecten

Van magnesium is gemeld dat het een antagonist is van N-methyl-D-aspartaat (NMDA)-receptoren, die betrokken zijn bij het versterken van pijn. Aangenomen wordt dat dit effect en de onderdrukkende effecten van magnesium op zenuwen en gladde spieren bijdragen aan de mogelijke effecten van magnesium bij het verlichten van symptomen geassocieerd met migraine, hoofdpijn, postoperatieve pijn, neuropathische pijn, erytromelalgie, het fenomeen van Raynaud en andere vasculaire aandoeningen en pijnsyndromen.132,133,134

Magnesium kan een rol spelen bij migrainehoofdpijn. Lage magnesiumgehaltes kunnen cerebrale arteriële vasoconstrictie veroorzaken, de aggregatie van bloedplaatjes verhogen, de afgifte van serotonine bevorderen en de vasoactieve eigenschappen van serotonine versterken.135,136

Antidiabetes effecten

Er zijn aanwijzingen dat magnesium een ​​rol speelt bij diabetes en het metabool syndroom.137,138 In klinisch onderzoek is gemeld dat oraal magnesium de glykemische controle verbetert bij sommige patiënten met diabetes type 2.139,140,141 Een laag magnesiumgehalte wordt in verband gebracht met een verhoogd risico op metabool syndroom en obesitas.142,143,144 Slecht gecontroleerde diabetes kan verhoogde osmotische diurese veroorzaken en urinair verlies van magnesium verhogen.145 Bij ernstige hyperglykemie is de tubulaire reabsorptie van magnesium verminderd en dit kan leiden tot lagere magnesiumspiegels secundair aan verhoogde excretie.146 Autonome neuropathie en gerelateerde auto-immune maagatrofie kunnen de intestinale absorptie van magnesium verminderen. Ook kan insuline de magnesiumuitscheiding verhogen.145 Bij patiënten met redelijk goed onder controle gehouden diabetes type 2 lijkt de opname en retentie van magnesium via de voeding echter niet te zijn aangetast. Lagere serumspiegels kunnen verband houden met een lagere inname via de voeding.147 Magnesium lijkt de glucoseregulatie en insulinehomeostase te beïnvloeden. Magnesiumbloedspiegels kunnen een rol spelen bij insulineresistentie.18,105,137,148 Insuline is betrokken bij de intracellulaire verschuiving van magnesium. Op zijn beurt lijkt intracellulair magnesium de insulineactiviteit op het oxidatieve glucosemetabolisme te reguleren. Laag intracellulair magnesium veroorzaakt stoornissen in de tyrosinekinase-activiteit op het niveau van de insulinereceptor, wat resulteert in een verminderde insulinegevoeligheid en insuline-gemedieerde glucoseopname. Van magnesium wordt ook gedacht dat het de werking versterkt van enzymen die betrokken zijn bij het gebruik van glucose.146,148

Ontstekingsremmende effecten

Een meta-analyse van 17 klinische onderzoeken waarin de effecten van verschillende magnesiumzouten, 250 – 500 mg per dag gedurende 4 – 26 weken, op inflammatoire markers werden vergeleken, toont aan dat magnesium de serum-C-reactieve proteïne (CRP)-spiegels aanzienlijk verlaagt en stikstofmonoxide (NO) verhoogt (niveaus in vergelijking met placebo). Het heeft echter geen invloed op de niveaus van seruminterleukine (IL)-6, de totale antioxidantcapaciteit, glutathion (GSH) of TNF-alfa.149

Antioxiderende effecten

Magnesium heeft antioxiderende effecten die kunnen worden verminderd door calcium.150

Cardiovasculaire effecten

Van magnesium is bekend dat het essentieel is voor alle ATPase-activiteit, inclusief het vergemakkelijken van de beweging van calcium door en binnen het celmembraan van hart- en vaatweefsel.151 Bij patiënten met congestief hartfalen zijn er aanwijzingen dat magnesium de coronaire vasculaire weerstand vermindert, de doorbloeding van de kransslagader verhoogt, anti-aritmische effecten heeft en de cardiale indexen verbetert.152

Er is interesse in het gebruik van magnesium voor het voorkomen van achteruitgang van de endotheliale functie, wat een risicofactor is voor cardiovasculaire gebeurtenissen. Een meta-analyse van voorlopig klinisch onderzoek suggereert dat het nemen van magnesium gedurende ten minste 6 maanden de endotheelfunctie verbetert, zoals gemeten door flow-gemedieerde dilatatie (FMD) bij patiënten die ongezond zijn, ouder zijn dan 50 jaar of overgewicht hebben.153 Er is ook interesse in de effecten van magnesium op arteriële stijfheid, wat een voorspeller is van coronaire hartziekten en beroertes. Bij volwassenen met overgewicht heeft het dagelijks innemen van 450 mg magnesium als de citraat-, oxide- of sulfaatzouten gedurende 24 weken geen invloed op de arteriële stijfheid, gemeten aan de hand van de carotis-naar-femorale polsgolfsnelheid, in vergelijking met placebo.154

Er zijn aanwijzingen dat magnesium belangrijk is bij het reguleren van de bloeddruk.155,156 Er is gevonden dat magnesiumtekort de intracellulaire concentraties van natrium en kalium verhoogt, wat kan leiden tot verhoogde perifere weerstand en vasospasme.7 In celmembranen is een verlaagde magnesiumconcentratie en een verhoogde calcium-magnesiumverhouding ook in verband gebracht met hypertensie.157 Er zijn ook aanwijzingen dat hypertensieve patiënten met hypomagnesiëmie gewoonlijk meer antihypertensiva nodig hebben dan hypertensieve patiënten met normale magnesiumspiegels.7

Verminderd intracellulair magnesium veroorzaakt ook een toename van intracellulair calcium. Hogere intracellulaire calciumspiegels dragen niet alleen bij aan de insulineresistentie, maar verhogen ook de door calcium gemedieerde vasoconstrictie en remmen de relaxatie van het hart en de gladde spieren.146 Deze verhoogde vasculaire tonus kan de bloeddruk verhogen. Er zijn aanwijzingen dat serummagnesiumtekort een rol kan spelen bij zowel ischemische als hemorragische beroerte.158

Magnesium tekort

Magnesiumtekort is niet ongewoon in de VS. Het komt vooral voor bij Afro-Amerikanen en ouderen. Lage inname en verminderde opname van magnesium zijn ook in verband gebracht met de ontwikkeling van verschillende ziektetoestanden zoals osteoporose, hypertensie, atherosclerotische vasculaire ziekte, cardiomyopathie, diabetes en beroerte.7,8,9,10,12,13 Hypomagnesiëmie is meestal asymptomatisch. Het serummagnesiumgehalte is de meest gebruikte test om de magnesiumstatus te beoordelen. Het is echter ook bekend dat het serummagnesiumgehalte alleen verlaagd is in gevallen van ernstig magnesiumtekort en dat het slecht correleert met lichaamsmagnesium.30 Het lichaam bewaart serummagnesium ten koste van magnesium in cellen en botten, dus serumspiegels kunnen normaal lijken bij magnesiumtekort.12,13 Magnesiumgehalten in rode bloedcellen en urine zijn ook gebruikt, maar dit zijn ook slechte indicatoren van magnesium in het lichaam.30,159 De intraveneuze magnesiumbelastingstest wordt beschouwd als een betrouwbaardere test om de magnesiumstatus te meten. De test is echter omslachtig en vereist volledige deelname van de patiënt. Het is bekend dat serummagnesium eigenlijk uit drie fracties bestaat. Ze zijn eiwitgebonden, gecomplexeerd en vrij ionisch magnesium. Het is het vrije ionische magnesium dat biologisch actief is. Of het serummagnesiumgehalte nu laag of normaal is, er is aangetoond dat het gehalte aan vrij ionisch magnesium varieert met veel aandoeningen zoals hartaandoeningen, beroertes, diabetes en migraine. In de afgelopen jaren zijn er instrumenten beschikbaar gekomen die vrij ionisch magnesium meten, waardoor een nauwkeurigere beoordeling van lichaamsmagnesium mogelijk is. Meting van geïoniseerd magnesium is echter mogelijk niet direct beschikbaar in laboratoria buiten de onderzoeksomgeving.160

Symptomen van ernstig magnesiumtekort zijn convulsies; verwardheid; spier zwakte; abnormale spierbewegingen zoals tremoren, myoclonus en tetanie; en aritmieën waaronder ventriculaire tachycardie, fibrillatie en torsades de pointes.161.162 Langdurig magnesiumtekort kan het risico op aritmieën en de snelheid van het ontwikkelen van atherosclerose verhogen.162

Gastro-intestinaal

Als antacida werken magnesiumzouten door te reageren met maagzuur om magnesiumchloride te vormen. Magnesiumhydroxide werkt het snelst, magnesiumcarbonaat is langzamer vanwege zijn kristalstructuur en magnesiumtrisilicaat heeft het langzaamste begin en de langste werking vanwege zijn slechte oplosbaarheid.18

De laxerende effecten en diarree veroorzaakt door magnesiumzouten zijn te wijten aan de osmotische effecten van niet-geabsorbeerde zouten in de darm en de dikke darm, en stimulatie van de maagmotiliteit door het vrijkomen van gastrine en cholecystokinine.18

Hormonale effecten

Intracellulaire niveaus van magnesium, gemeten in erytrocyten en leukocyten, bleken lager te zijn bij vrouwen met premenstrueel syndroom (PMS), wat leidde tot het gebruik van magnesiumsupplementen voor PMS.129 Van oraal magnesium is gemeld dat het gunstig is voor stemmingswisselingen geassocieerd met premenstrueel syndroom (PMS).127 Suppletie van schildklierhormoon aan dieren met hypothyreoïdie herstelde de magnesiumspiegels en het transport. Daarom kunnen schildklierhormonen een effect hebben op de magnesiumhomeostase.163

Immuuneffecten

In klinisch onderzoek is aangetoond dat magnesium de cortisolspiegels in het plasma verlaagt.164 Aanvullend onderzoek suggereert dat laag serummagnesium verband houdt met laaggradige chronische ontsteking. Hypomagnesiëmie wordt in verband gebracht met verhoogde serumconcentraties van TNF-alfa en C-reactief proteïne (CRP), dat in verband is gebracht met het metabool syndroom.143 Magnesiuminname is omgekeerd evenredig met CRP-waarden: vrouwen met een hoge magnesiuminname via de voeding hebben lagere CRP-waarden, wat het risico op hart- en vaatziekten kan verminderen. De relatie is het sterkst bij vrouwen met overgewicht of obesitas (BMI >25) en huidige of voormalige rokers.84 Uit ander epidemiologisch onderzoek bij volwassenen is gebleken dat het consumeren van minder dan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) voor magnesium geassocieerd is met een 1,48 tot 1,75 keer hoger risico op een verhoogde CRP. Bij volwassenen ouder dan 40 jaar met een BMI >25 correleert consumptie van minder dan 50% van de ADH voor magnesium met een 2,24 keer hoger risico op verhoogde CRP.104,165 Het is echter onduidelijk of magnesiumsuppletie de CRP-waarden verlaagt. Een meta-analyse van 18 klinische onderzoeken met 927 patiënten met verschillende aandoeningen toont aan dat extra magnesium de CRP-waarden niet verlaagt in vergelijking met placebo.166 De geïncludeerde onderzoeken waren niet opgezet om de CRP-waarden of de baseline magnesiumstatus te beoordelen, wat de validiteit van deze bevinding beperkt.

Spiereffecten

Extracellulair magnesium is van cruciaal belang voor zowel het behoud van de elektrische potentialen van zenuwen en spieren als voor het overbrengen van impulsen over neuromusculaire verbindingen.1 Het remmende effect van magnesium op vroegtijdige weeën (tocolyse) wordt toegeschreven aan antagonisme van door calcium gemedieerde myometriumcontracties.18 Van oraal magnesium is gemeld dat het de incidentie van zwangerschapsgerelateerde krampen in de benen vermindert, wat in verband kan worden gebracht met lagere serummagnesiumspiegels.167 Magnesium bleek ook effectief te zijn bij het voorkomen van door succinylcholine veroorzaakte spiertrekkingen, wat een nadelig effect is bij patiënten die algemene anesthesie ondergaan.168

Neurologische effecten

Extracellulair magnesium is van cruciaal belang voor zowel het behoud van de elektrische potentialen van zenuwen en spieren als voor het doorgeven van impulsen over neuromusculaire verbindingen.1 Voorlopig bewijs toont aan dat magnesium kan werken als een neuroprotectief middel bij patiënten met een acute beroerte. Er bestaan ​​verschillende mogelijke mechanismen van neuroprotectie, waaronder niet-competitief N-methyl-D-aspartaat (NMDA) antagonisme en calciumkanaalantagonisme.169.170 Magnesiumspiegels lijken ook lager te zijn bij acute aanvallen van paranoïde schizofrenie.171

In dieronderzoek is aangetoond dat magnesium neuroprotectieve effecten heeft.172 Het bleek post-hypoxisch hersenletsel te voorkomen door de overmatige afgifte van glutamaat in het calciumkanaal te blokkeren. Hersenen van foetussen en pasgeborenen lijken vatbaarder voor beschadiging door afgifte van glutamaat; daarom kan het blokkeren van glutamaatreceptoren door middelen zoals magnesium het risico op letsel in de perinatale periode verminderen. Klinische onderzoeken tot nu toe hebben echter geen duidelijk foetaal neuroprotectief voordeel aangetoond van prenatale toediening van magnesium aan zwangere patiënten, hoewel prenatale magnesiumtherapie de motorische functie in de vroege kinderjaren kan verbeteren voor te vroeg geboren baby’s.173 De rol van magnesium bij het voorkomen of beheersen van convulsies kan het blokkeren van de neuromusculaire transmissie inhouden en het verminderen van de afgifte van acetylcholine aan de motorische zenuwuiteinden.174

Het werkingsmechanisme van magnesium bij pre-eclampsie en eclampsie is niet duidelijk. Er zijn aanwijzingen dat magnesium de bloedvaten in het centrale zenuwstelsel (CZS) verwijdt om ischemie te verminderen. In tegenstelling tot deze opvatting zijn er aanwijzingen dat magnesium de doorbloeding van het CZS kan verminderen.175 Bovendien kan magnesium anticonvulsieve effecten hebben bij eclampsie als gevolg van onderdrukking van de neuromusculaire transmissie, een direct onderdrukkend effect op gladde spieren en CZS-depressie.18

Er is interesse in het gebruik van magnesium voor het verbeteren van symptomen van slapeloosheid en andere slaapstoornissen. In een klein klinisch onderzoek bij oudere patiënten met primaire slapeloosheid verhoogde de inname van magnesium de niveaus van melatonine en verlaagde niveaus van cortisol, wat zou kunnen bijdragen aan een betere slaap.176 Bovendien zijn lage magnesiumgehaltes in verband gebracht met een slechte slaapkwaliteit en ook met afwijkingen in het elektro-encefalogram (EEG) tijdens langzame slaap. Er is een theorie dat magnesium de slaap reguleert door ontstekingen en oxidatieve stress te verminderen en door N-methyl-D-aspartaat- en gamma-aminoboterzuur (GABA)-receptoren te activeren.177

Otische effecten

Van orale magnesiumbehandeling is aangetoond dat het de incidentie van tijdelijk en permanent door lawaai veroorzaakt gehoorverlies vermindert. Er wordt verondersteld dat magnesium permanente gehoordrempelverschuivingen (NIPTS) kan verbeteren.178,179

Pulmonair

Bij astma kan intraveneuze toediening van magnesium bronchusverwijding veroorzaken.180,181

Effecten op de nieren

Er zijn aanwijzingen dat het magnesiummetabolisme een factor is bij de vorming en preventie van nierstenen.182,183 Er is voorlopig bewijs dat magnesium hypertensie en nefrotoxiciteit veroorzaakt door ciclosporine kan verminderen. Magnesiumsuppletie lijkt de verdikking van de niervaatwanden te verminderen die kan optreden bij behandeling met ciclosporine; kaliumsuppletie kan de effectiviteit van magnesium voor dit gebruik verhogen.184

Effecten op het skelet

Magnesium is belangrijk voor een normale botstructuur en speelt een essentiële rol bij meer dan 300 cellulaire reacties.185 Magnesium is vereist voor de vorming van cyclisch AMP (cAMP) en is betrokken bij ionenbewegingen door celmembranen.185 Het is betrokken bij eiwitsynthese en koolhydraatmetabolisme.

Magnesiumtekort verhoogt de vorming en activiteit van osteoclasten (botresorberende cellen). Magnesiumtekort veroorzaakt verhogingen van substantie P en TNF-alfa in bot, die de osteoclastische botresorptie verhogen. Verhoogde botresorptie veroorzaakt het vrijkomen van zowel magnesium als calcium uit het bot. Aangezien magnesium een ​​essentiële voedingsstof is, kan het lichaam in tijden van tekort bot opofferen als magnesiumbron om de homeostase te behouden-.1,186 Magnesiumtekort kan een risicofactor zijn voor postmenopauzale osteoporose, maar de exacte rol is onbekend.187

Magnesium wordt, net als calcium, gereguleerd door het bijschildklierhormoon (PTH). Bij mensen veroorzaakt een ernstig tot matig magnesiumtekort gewoonlijk hypocalciëmie. Normaal gesproken verhoogt magnesiumtekort de PTH-activiteit. PTH verhoogt de renale calciumreabsorptie, verhoogt de fosfaatuitscheiding en verhoogt de renale magnesiumreabsorptie. Een verminderde activiteit van het parathyroïdhormoon (PTH) en een verminderde respons op PTH lijken de belangrijkste redenen te zijn dat mensen met een magnesiumtekort ook hypocalciëmisch zijn.186 Klinisch onderzoek toont echter aan dat magnesiumsulfaat 350 mg, dagelijks via de mond ingenomen gedurende 3 weken, geen invloed heeft op de calciumspiegels in het bloed bij patiënten met hypoparathyreoïdie die onderhoudstherapie van calcium en een vitamine D-analoog gebruiken.188

Klinisch onderzoek suggereert dat magnesium, alleen of in combinatie met calcium, vitamine D en zink, botvernieuwing vermindert.109,189,190 In combinatie met calcium, vitamine D en andere mineralen verhoogt magnesium de botdichtheid. Magnesiumsuppletie bij postmenopauzale patiënten met osteoporose resulteert in een verlaagd serum-iPTH en deoxypyridinoline in de urine en een verhoogd serumosteocalcine.109,190

Werking

Veiligheid

Oraal magnesium is veilig bij gebruik in doses onder de aanvaardbare bovengrens van inname (UL) van 350 mg per dag.187 Parenteraal magnesiumsulfaat is een door de FDA goedgekeurd receptproduct.191

Doses hoger dan de aanvaardbare bovengrens van inname (UL) van 350 mg per dag veroorzaken vaak dunne ontlasting en diarree.187

Kinderen

Magnesium is veilig bij gebruik in doses onder de aanvaardbare bovengrens van inname (UL) van 65 mg per dag voor kinderen van 1 tot 3 jaar, 110 mg per dag voor kinderen van 4 tot 8 jaar en 350 mg per dag voor kinderen ouder dan 8 jaar.187,192,193 Neem geen doses boven het aanvaardbare bovenste innameniveau (UL). Hogere doses kunnen diarree en symptomatische hypermagnesiëmie veroorzaken, waaronder hypotensie, misselijkheid, braken en bradycardie.187,194

Zwangerschap en borstvoeding

Magnesium is veilig voor zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven bij gebruik in doses onder de aanvaardbare bovengrens van inname (UL) van 350 mg per dag.187

Magnesium is mogelijk veilig wanneer magnesiumsulfaat op recept intramusculair en intraveneus wordt toegediend voorafgaand aan de bevalling gedurende maximaal 5 dagen.195,196 Vanwege mogelijke nadelige effecten die verband houden met intraveneus en intramusculair magnesium, is het gebruik tijdens de zwangerschap echter beperkt tot patiënten met specifieke aandoeningen zoals ernstige pre-eclampsie of eclampsie. Er zijn aanwijzingen dat intraveneus magnesium de foetale sterfte kan verhogen en de neurologische ontwikkeling en de ontwikkeling van het skelet negatief kan beïnvloeden.24,197,198 Een recentere analyse van klinisch onderzoek toont echter aan dat een verhoogd risico op foetale sterfte alleen lijkt voor te komen in de studies waarin antenataal magnesium wordt gebruikt voor tocolyse en niet voor foetale neuroprotectie of pre-eclampsie/eclampsie.200 Bovendien lijkt prenataal magnesium niet geassocieerd te zijn met een verhoogd risico op necrotiserende enterocolitis bij te vroeg geboren baby’s.199 Er bestaat ook bezorgdheid dat magnesium het risico op maternale bijwerkingen verhoogt. Een meta-analyse van klinisch onderzoek toont aan dat magnesiumsulfaat het risico op maternale bijwerkingen kan verhogen, vooral bij Spaanse moeders in vergelijking met andere raciale en etnische groepen.201,202

Vertel patiënten dat ze de aanvaardbare bovengrens van inname (UL) van 350 mg per dag niet moeten overschrijden. Magnesium oraal innemen in hogere doses kan diarree veroorzaken wanneer magnesiumsulfaat op recept intramusculair en intraveneus wordt toegediend voorafgaand aan de bevalling gedurende langer dan 5 dagen.20,196,197,198 Maternale blootstelling aan magnesium gedurende langer dan 5-7 dagen wordt in verband gebracht met een toename van neonatale botafwijkingen zoals osteopenie en fracturen. De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) raadt aan magnesiuminjectie niet langer dan 5-7 dagen te geven.24,197,198

Veiligheid

Interacties

Medicijnen (hoog)

Magnesium kan de biologische beschikbaarheid van levodopa/carbidopa verminderen. Klinisch onderzoek bij gezonde vrijwilligers toont aan dat inname van magnesiumoxide 1000 mg met levodopa 100 mg/carbidopa 10 mg de oppervlakte onder de curve (AUC) van levodopa met 35% vermindert en van carbidopa met 81%. In vitro en dieronderzoek tonen aan dat magnesium een ​​alkalisch milieu in het spijsverteringskanaal produceert, wat kan leiden tot afbraak en verminderde biologische beschikbaarheid van levodopa/carbidopa.203

Medicijnen (gemiddeld)

Gelijktijdig gebruik van aminoglycoside-antibiotica en magnesium kan het risico op neuromusculaire zwakte vergroten. Zowel aminoglycosiden als magnesium verminderen de presynaptische afgifte van acetylcholine, wat kan leiden tot neuromusculaire blokkade en mogelijke verlamming. Dit komt het meest voor bij intraveneuze toediening van hoge doses magnesium.204

Gebruik van zuurremmers kan het laxerende effect van magnesiumoxide verminderen. Uit een retrospectieve analyse blijkt dat in aanwezigheid van H2-receptorantagonisten (H2RA’s) of protonpompremmers (PPI’s) een hogere dosis magnesiumoxide nodig is voor een laxerend effect.205 Dit kan ook voorkomen bij antacida. Onder zure omstandigheden wordt magnesiumoxide omgezet in magnesiumchloride en vervolgens in magnesiumbicarbonaat, dat een osmotisch laxerend effect heeft. Door de zuurgraad te verminderen, kunnen antacida de omzetting van magnesiumoxide in het actieve bicarbonaatzout verminderen.

Magnesium kan de opname van bisfosfonaten verminderen. Kationen, waaronder magnesium, kunnen de opname van bisfosfonaten verminderen. Adviseer patiënten om doses magnesium en deze medicijnen met minstens 2 uur te scheiden.

Magnesium kan additieve effecten hebben met calciumantagonisten, hoewel het bewijs tegenstrijdig is. Magnesium remt de opname van calcium in gladde spiercellen en kan daarom additieve effecten hebben met calciumantagonisten. Ernstige hypotensie en neuromusculaire blokkades kunnen optreden wanneer nifedipine wordt gebruikt met intraveneus magnesium, hoewel tegenstrijdig bewijs suggereert dat gelijktijdig gebruik van magnesium met nifedipine het risico op neuromusculaire zwakte niet verhoogt.207 Hoge doses magnesium zouden in theorie additieve effecten kunnen hebben met andere calciumantagonisten.

Magnesiumzouten kunnen de opname van digoxine verminderen. Klinisch bewijs suggereert dat behandeling met oraal magnesiumhydroxide of magnesiumtrisilicaat de absorptie van digoxine uit de darmen vermindert.208,209,210 Dit kan de bloedspiegels van digoxine verlagen en de therapeutische effecten verminderen.

Magnesium kan ketamine-toxiciteit veroorzaken. In één casusrapport ervoer een 62-jarige hospicepatiënt die was gestabiliseerd op sublinguale ketamine 150 mg viermaal daags ernstige ketamine-toxiciteit die 2 uur aanhield na inname van een onderhoudsdosis ketamine na een infusie van magnesiumsulfaat. gram.211 Aangezien zowel magnesium als ketamine de NMDA-receptor blokkeren, wordt aangenomen dat magnesium de effecten van ketamine heeft versterkt.

Kaliumsparende diuretica verminderen de uitscheiding van magnesium en verhogen mogelijk de magnesiumspiegels. Kaliumsparende diuretica hebben ook magnesiumsparende eigenschappen, die de magnesiumverliezen die gepaard gaan met lis- en thiazidediuretica kunnen tegengaan.212,213,214 Theoretisch zouden verhoogde magnesiumspiegels het gevolg kunnen zijn van gelijktijdig gebruik van kaliumsparende diuretica en magnesiumsupplementen.

Magnesium vermindert de opname van chinolonen. Magnesium kan onoplosbare complexen vormen met chinolonen en hun absorptie verminderen.215 Adviseer patiënten om deze medicijnen minstens 2 uur vóór of 4 tot 6 uur na magnesiumsupplementen in te nemen.

Parenteraal magnesium verandert de farmacokinetiek van skeletspierrelaxantia, waardoor hun effecten toenemen en het effect sneller intreedt. Parenteraal magnesium verkort de tijd tot aanvang van skeletspierrelaxantia met ongeveer 1 minuut en verlengt de werkingsduur met ongeveer 2 minuten. Magnesium versterkt de effecten van skeletspierrelaxantia door de calciumgemedieerde afgifte van acetylcholine uit presynaptische zenuwuiteinden te verminderen, de postsynaptische gevoeligheid voor acetylcholine te verminderen en een direct effect te hebben op het membraanpotentieel van myocyten.215,216,217 Magnesium heeft ook een vaatverwijdende werking en verhoogt het hartminuutvolume, waardoor een grotere hoeveelheid spierverslapper de motorische eindplaat kan bereiken.217 Een klinisch onderzoek wees uit dat een lage dosis rocuronium (0,45 mg/kg), gegeven na toediening van magnesium 30 mg/kg gedurende 10 minuten, een versnelde aanvang van het effect heeft, dat overeenkomt met het begin van het effect dat wordt waargenomen bij een volledige dosis rocuronium. regime (0,6 mg/kg).218 In een ander klinisch onderzoek waren de aanvangstijden voor rocuroniumdoses van 0,3, 0,6 en 1,2 mg/kg respectievelijk 86, 76 en 50 seconden wanneer alleen gegeven, maar werden teruggebracht tot respectievelijk 66, 44 en 38 seconden wanneer de doses werden gegeven na een 15 minuten durende infusie van magnesiumsulfaat 60 mg/kg.217

Magnesium verhoogt de systemische absorptie van sulfonylurea, waardoor hun effecten en bijwerkingen toenemen. Klinisch onderzoek toont aan dat toediening van magnesiumhydroxide met glyburide de absorptie van glyburide verhoogt, de maximale insulinerespons met 35 keer verhoogt en het risico op hypoglykemie verhoogt in vergelijking met alleen glyburide.219 Een vergelijkbare interactie treedt op tussen magnesiumhydroxide en glipizide.220 Het mechanisme van dit effect lijkt verband te houden met de verhoging van de gastro-intestinale pH door maagzuurremmers op basis van magnesium, waardoor de oplosbaarheid toeneemt en de absorptie van sulfonylureumderivaten wordt verbeterd.220

Magnesium vermindert de opname van tetracyclines. Magnesium kan onoplosbare complexen vormen met tetracyclines in de darm en hun absorptie en antibacteriële activiteit verminderen.221 Adviseer patiënten om deze medicijnen 1 uur vóór of 2 uur na magnesiumsupplementen in te nemen.

Kruiden

Theoretisch kan magnesium plaatjesaggregatieremmende effecten hebben, maar het bewijs is tegenstrijdig. In vitro bewijs suggereert dat magnesiumsulfaat de aggregatie van bloedplaatjes remt, zelfs bij lage concentraties.222,223 Enig voorlopig klinisch bewijs suggereert dat infusie van magnesiumsulfaat de bloedingstijd met 48% verlengt en de bloedplaatjesactiviteit vermindert.223 Ander klinisch onderzoek lijkt echter aan te tonen dat magnesium geen invloed heeft op de bloedplaatjesaggregatie, hoewel remming van bloedplaatjesafhankelijke trombose kan optreden.224 Theoretisch zou gelijktijdig gebruik van magnesium met andere kruiden en supplementen die de aggregatie van bloedplaatjes beïnvloeden, het risico op bloedingen kunnen verhogen.

Boor kan bij sommige mensen de uitscheiding van magnesium via de urine verminderen. Boorsupplementen kunnen de uitscheiding van magnesium via de urine verminderen en de serumspiegels bij vrouwen verhogen.225,226,227 Bij jonge vrouwen lijkt het effect groter te zijn bij degenen die sedentair zijn dan bij degenen die lichamelijk actief zijn.225 Bij postmenopauzale volwassenen is het effect meer uitgesproken bij mensen met een lage magnesiuminname via de voeding.227 De klinische betekenis van deze effecten, en of ze bij mannen voorkomen, is niet bekend.

Hoge doses calcium kunnen de opname van magnesium via de voeding verminderen. Calciumsupplementen kunnen de opname van magnesium uit de voeding verminderen, maar alleen bij zeer hoge, supratherapeutische doses (2600 mg per dag). Bij mensen met voldoende magnesiumvoorraden heeft calcium geen klinisch significant effect op de magnesiumbalans op de lange termijn. Adviseer patiënten met een hoog risico op magnesiumtekort om calciumsupplementen in te nemen voor het slapengaan, in plaats van bij de maaltijd, om te voorkomen dat de magnesiumopname via de voeding wordt geremd.228,229,230 Magnesium lijkt de calciumopname niet te beïnvloeden.230

Hoge doses van sommige vormen van vitamine D kunnen de magnesiumopname verhogen. Aangenomen wordt dat één darmroute van magnesiumopname vitamine D-afhankelijk is.231 Verschillende vormen van vitamine D, waaronder ergocalciferol, 25-hydroxyergocalciferol, calcifediol en calcitriol verhogen de magnesiumopname, vooral wanneer ze in hoge doses worden ingenomen.231,232,233 Dit effect is gebruikt om hypomagnesiëmie te behandelen bij mensen met malabsorptiesyndromen.232,233,234

Hoge doses zink kunnen de magnesiumopname verminderen. Suppletie met hoge doses zink, 142 mg per dag, lijkt de magnesiumopname en de magnesiumbalans bij gezonde volwassen mannen te verminderen.235 Ook lijkt een matig hoge zinkinname via de voeding, 53 mg per dag, de magnesiumuitscheiding te verhogen zonder het kopermetabolisme te beïnvloeden bij postmenopauzale patiënten. Dit kan de gezondheid van de botten nadelig beïnvloeden. Zink kan concurreren met magnesium voor ionenuitwisselingstransport in de darm.236

Interacties met voorwaarden

 • Chronisch alcoholgebruik verhoogt het risico op magnesiumtekort. Alcohol schaadt het vermogen van de nieren om magnesium te behouden.237
 • In vitro bewijs suggereert dat magnesiumsulfaat de aggregatie van bloedplaatjes remt, zelfs bij lage concentraties. Enig voorlopig klinisch bewijs suggereert dat infusies van magnesiumsulfaat de bloedingstijd met 48% verlengen en de bloedplaatjesactiviteit verminderen.222,223Ander klinisch onderzoek lijkt echter aan te tonen dat magnesium geen invloed heeft op de bloedplaatjesaggregatie, hoewel remming van bloedplaatjesafhankelijke trombose kan optreden.224 Theoretisch zou magnesium de kans op bloedingen kunnen vergroten bij patiënten met bestaande bloedingsstoornissen.
 • Diabetes verhoogt het risico op magnesiumtekort. Slecht gecontroleerde diabetes die leidt tot glycosurie leidt tot verminderde renale reabsorptie van magnesium.237
 • Hypermagnesiëmie kan een hartblok veroorzaken. Intraveneus magnesium is gecontra-indiceerd bij mensen met een hartblok.238
 • Nierziekte vermindert de uitscheiding van magnesium en verhoogt het risico op hypermagnesiëmie. Voorzichtig gebruiken bij personen met een verminderde nierfunctie vanwege een verhoogd risico op hypermagnesiëmie.237
 • Intraveneus magnesium kan de neuromusculaire zwakte en respiratoire insufficiëntie bij patiënten met myasthenia gravis verergeren en bijdragen aan een myasthenische crisis. Magnesium concurreert met calcium op het presynaptische membraan van de neuromusculaire overgang, remt de afgifte van acetylcholine (ACh) en verergert de vermindering van de postsynaptische ACh-functie die wordt waargenomen bij myasthenia gravis.239In één casusrapport had een 62-jarige vrouw met myasthenia gravis en gemetastaseerd thymoom een ​​verergering van respiratoire insufficiëntie en neuromusculaire zwakte na toediening van intraveneus magnesium.240 In een tweede casusrapport ontwikkelde een vrouw met een bekende voorgeschiedenis van myasthenia gravis respiratoire insufficiëntie die bij 3 verschillende gelegenheden beademingsondersteuning nodig had na het ontvangen van enkelvoudige doses intraveneus magnesium voor hartritmestoornissen.239

Interacties met laboratoriumtests

Magnesiumzouten kunnen een valse toename van de testresultaten van alkalische fosfatase in serum veroorzaken als gevolg van de activering van enzymen die worden gebruikt in laboratoriumprocedures.

Magnesiumzouten kunnen bij sommige procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van dinatriumedetaat (EDTA) een valse verhoging van de serumcalciumtestresultaten veroorzaken.241

Interacties

Dosering

Volwassen

Algemeen : Om een ​​tekort te voorkomen dienen de dagelijkse Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheden (ADH) voor elementair magnesium te worden gevolgd.

Leeftijd Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid 244
6-11 maanden 80 mg/dag
1-2 jaar 85 mg/dag
2-5 jaar 120 mg/dag
6-9 jaar 200 mg/dag
9-13 jaar 280 mg/dag
14-17 jaar (mannen) 350 mg/dag
14-17 jaar (vrouwen) 280 mg/dag
18 jaar en ouder (mannen) 350 mg/dag
18 jaar en ouder (vrouwen) 300 mg/dag
Zwangere vrouwen 300 mg/dag
Vrouwen die borstvoeding geven 280 mg/dag

Intraveneus / intramusculair :

Magnesiumsulfaat wordt meestal intraveneus gebruikt, op korte termijn voor acuut beheer van symptomen. Typische oplaaddoses variëren van 4-14 gram IV en kunnen worden gevolgd door 2,5-5 gram elke 4 uur IM, of een continu IV-infuus van 0,5-3 gram/uur.

Kinderen

Oraal:

Om een ​​tekort te voorkomen dienen de dagelijkse Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheden (ADH) voor elementair magnesium te worden gevolgd. Voor alle kinderen: 80 mg voor de leeftijd van 1-3 jaar, 130 mg voor de leeftijd van 4-8 jaar, 240 mg voor de leeftijd van 9-13 jaar. Voor mannen: 410 mg voor de leeftijd van 14-18 jaar. Voor vrouwen: 360 mg voor kinderen van 14-18 jaar. Voor zwangere vrouwen van 14-18 jaar, 400 mg; voor zogende vrouwen van 14-18 jaar, 360 mg.

Voor baby’s van 0-6 maanden oud is het adequate innameniveau (AI) 30 mg. Voor zuigelingen van 7-12 maanden oud is de AI 75 mg.

Standaardisatie & Formulering

De gebruikte magnesiumsupplementen varieerden in samenstelling, door het specifieke zout dat in de formulering werd gebruikt (aspartaat, oxide, pidolaat en orotaat) of door andere verwarrende ingrediënten (multivitamine als magnesiumbron).243 Andere zouten van magnesium zijn citraat, chloride, lactaatcitraat en gluconaat.

Supplementfabrikanten van magnesium/calcium-combinatieproducten promoten een verhouding van 2:1 of 3:1 als ideaal voor de opname van deze elementen. Er is echter geen geloofwaardig onderzoek om deze bewering te ondersteunen. Producten zoals koraalcalcium die claimen ideale combinaties van magnesium en calcium te hebben om een ​​verscheidenheid aan ziekten en aandoeningen te genezen, zijn onder toezicht gekomen van de FDA en FTC.

Dosering
Referenties
 1. American Pharmaceutical Association. (1996). Handbook of non-prescription drugs. American Pharmaceutical Association.
 2. Shils, M. E., Olson, J. A., & Shike, M. (1994). Modern Nutrition in health and disease 8th ed. Philadelphia, PA: Lea & Febiger.
 3. McCarty, M. F. (2005). Magnesium may mediate the favorable impact of whole grains on insulin sensitivity by acting as a mild calcium antagonist. Medical hypotheses64(3), 619-627.
 4. Douban, S., Brodsky, M. A., Whang, D. D., & Whang, R. (1996). Significance of magnesium in congestive heart failure. American heart journal132(3), 664-671.
 5. Tranquilli, A. L., Lucino, E., Garzetti, G. G., & Romanini, C. (1994). Calcium, phosphorus and magnesium intakes correlate with bone mineral content in postmenopausal women. Gynecological Endocrinology8(1), 55-58.
 6. Ilich, J. Z., & Kerstetter, J. E. (2000). Nutrition in bone health revisited: a story beyond calcium. Journal of the American college of nutrition19(6), 715-737.
 7. Douban, S., Brodsky, M. A., Whang, D. D., & Whang, R. (1996). Significance of magnesium in congestive heart failure. American heart journal132(3), 664-671.
 8. Sabatier, M., Arnaud, M. J., Kastenmayer, P., Rytz, A., & Barclay, D. V. (2002). Meal effect on magnesium bioavailability from mineral water in healthy women. The American journal of clinical nutrition75(1), 65-71.
 9. Altura, B. T., Memon, Z. I., Zhang, A., Cheng, T. P. O., Silverman, R., Cracco, R. Q., & Altura, B. M. (1997). Low levels of serum ionized magnesium are found in patients early after stroke which result in rapid elevation in cytosolic free calcium and spasm in cerebral vascular muscle cells. Neuroscience letters230(1), 37-40.
 10. Suter, P. M. (1999). The effect of potassium, magnesium, calcium, and fiber on risk of stroke. Nutrition reviews57(3), 84.
 11. Tranquilli, A. L., Lucino, E., Garzetti, G. G., & Romanini, C. (1994). Calcium, phosphorus and magnesium intakes correlate with bone mineral content in postmenopausal women. Gynecological Endocrinology8(1), 55-58.
 12. Cohen, N., Almoznino-Sarafian, D., Zaidenstein, R., Alon, I., Gorelik, O., Shteinshnaider, M., … & Modai, D. (2003). Serum magnesium aberrations in furosemide (frusemide) treated patients with congestive heart failure: pathophysiological correlates and prognostic evaluation. Heart89(4), 411-416.
 13. Ford, E. S., & Mokdad, A. H. (2003). Dietary magnesium intake in a national sample of US adults. The Journal of nutrition133(9), 2879-2882.
 14. Ropp, R. C. (2012). Encyclopedia of the alkaline earth compounds. Newnes.
 15. McEvoy, G. K. (1997). AHFS drug information 97. American Society of Health-System Pharmacists.
 16. Anderson, P. O., & Knoben, J. E. (2021). Handbook of clinical drug data. MC Graw Hill.
 17. Morishita, D., Tomita, T., Mori, S., Kimura, T., Oshima, T., Fukui, H., & Miwa, H. (2021). Senna versus magnesium oxide for the treatment of chronic constipation: A randomized, placebo-controlled trial. Official journal of the American College of Gastroenterology| ACG116(1), 152-161.
 18. Swain, R., & Kaplan-Machlis, B. (1999). Magnesium for the next millennium. Southern medical journal92(11), 1040-1047.
 19. Group, T. M. T. C. (2002). Do women with pre-eclampsia, and their babies, benefit from magnesium sulphate? The Magpie Trial: a randomised placebo-controlled trial. The Lancet359(9321), 1877-1890.
 20. Witlin, A., & Sibai, B. (1998). Magnesium sulfate therapy in preeclampsia and eclampsia. Obstetrics & Gynecology92(5), 883-889.
 21. McDonald, S. D., Lutsiv, O., Dzaja, N., & Duley, L. (2012). A systematic review of maternal and infant outcomes following magnesium sulfate for pre-eclampsia/eclampsia in real-world use. International Journal of Gynecology & Obstetrics118(2), 90-96.
 22. Sagar, S., Natu, N., & Chandwaskar, N. (2018). Magnesium sulphate therapy in eclampsia and pre-eclampsia. International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology7(8), 3189-3194.
 23. Chien, P. F., Khan, K. S., & Arnott, N. (1996). Magnesium sulphate in the treatment of eclampsia and pre‐eclampsia: an overview of the evidence from randomised trials. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology103(11), 1085-1091.
 24. Azria, E., Tsatsaris, V., Goffinet, F., Kayem, G., Mignon, A., & Cabrol, D. (2004). Magnesium sulfate in obstetrics: current data. Journal de Gynecologie, Obstetrique et Biologie de la Reproduction33(6 Pt 1), 510-517.
 25. Duley, L., Gülmezoglu, A. M., Henderson‐Smart, D. J., & Chou, D. (2010). Magnesium sulphate and other anticonvulsants for women with pre‐eclampsia. Cochrane database of systematic reviews, (11).
 26. Abdul, M. A., Nasir, U. I., Khan, N., & Yusuf, M. D. (2013). Low-dose magnesium sulphate in the control of eclamptic fits: a randomized controlled trial. Archives of gynecology and obstetrics287(1), 43-46.
 27. Galland, L. (1988). Magnesium and inflammatory bowel disease. Magnesium7(2), 78-83.
 28. Geerling, B. J., Badart-Smook, A., Stockbrügger, R. W., & Brummer, R. J. (1998). Comprehensive nutritional status in patients with long-standing Crohn disease currently in remission. The American journal of clinical nutrition67(5), 919-926.
 29. Douban, S., Brodsky, M. A., Whang, D. D., & Whang, R. (1996). Significance of magnesium in congestive heart failure. American heart journal132(3), 664-671.
 30. Costello, R. B., Moser-Veillon, P. B., & DiBianco, R. (1997). Magnesium supplementation in patients with congestive heart failure. Journal of the American College of Nutrition16(1), 22-31.
 31. Rodríguez-Morán, M., & Guerrero-Romero, F. (2003). Oral magnesium supplementation improves insulin sensitivity and metabolic control in type 2 diabetic subjects: a randomized double-blind controlled trial. Diabetes care26(4), 1147-1152.
 32. Ronsmans, C., & Campbell, O. (2011). Quantifying the fall in mortality associated with interventions related to hypertensive diseases of pregnancy. BMC public health11(3), 1-11.
 33. Okonkwo, M., & Nash, C. M. (2022). Duration of Postpartum Magnesium Sulphate for the Prevention of Eclampsia: A Systematic Review and Meta-analysis. Obstetrics & Gynecology139(4), 521-528.
 34. de Araújo, C. A. L., de Sousa Oliveira, L., de Gusmão, I. M. B., Guimarães, A., Ribeiro, M., & Alves, J. G. B. (2020). Magnesium supplementation and preeclampsia in low-income pregnant women–a randomized double-blind clinical trial. BMC pregnancy and childbirth20(1), 1-6.
 35. Doyle, L. W., Crowther, C. A., Middleton, P., Marret, S., & Rouse, D. (2009). Magnesium sulphate for women at risk of preterm birth for neuroprotection of the fetus. Cochrane database of systematic reviews, (1).
 36. Conde-Agudelo, A., & Romero, R. (2009). Antenatal magnesium sulfate for the prevention of cerebral palsy in preterm infants less than 34 weeks’ gestation: a systematic review and metaanalysis. American journal of obstetrics and gynecology200(6), 595-609.
 37. Costantine, M. M., & Weiner, S. J. (2009). Effects of antenatal exposure to magnesium sulfate on neuroprotection and mortality in preterm infants: a meta-analysis. Obstetrics and gynecology114(2 Pt 1), 354.
 38. Doyle, L. W. (2012). Antenatal magnesium sulfate and neuroprotection. Current opinion in pediatrics24(2), 154-159.
 39. Wolf, H. T., Brok, J., Henriksen, T. B., Greisen, G., Salvig, J. D., Pryds, O., … & Sørensen, R. (2020). Antenatal magnesium sulphate for the prevention of cerebral palsy in infants born preterm: a double‐blind, randomised, placebo‐controlled, multi‐centre trial. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology127(10), 1217-1225.
 40. Wolf, H. T., Huusom, L. D., Henriksen, T. B., Hegaard, H. K., Brok, J., & Pinborg, A. (2020). Magnesium sulphate for fetal neuroprotection at imminent risk for preterm delivery: a systematic review with meta‐analysis and trial sequential analysis. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology127(10), 1180-1188.
 41. Grether, J. K., Hoogstrate, J., Walsh-Greene, E., & Nelson, K. B. (2000). Magnesium sulfate for tocolysis and risk of spastic cerebral palsy in premature children born to women without preeclampsia. American Journal of Obstetrics and Gynecology183(3), 717-725.
 42. Turitz, A. L., Too, G. T., & Gyamfi-Bannerman, C. (2016). Proximity of magnesium exposure to delivery and neonatal outcomes. American journal of obstetrics and gynecology215(4), 508-e1.
 43. Vocks, E., Borga, A., Szliska, C., Seifert, H. U., Seifert, B., Burow, G., & Borelli, S. (1993). Common allergenic structures in hazelnut, rye grain, sesame seeds, kiwi, and poppy seeds. Allergy48(3), 168-172.
 44. Crowther, C. A., Middleton, P. F., Voysey, M., Askie, L., Duley, L., Pryde, P. G., … & AMICABLE Group. (2017). Assessing the neuroprotective benefits for babies of antenatal magnesium sulphate: an individual participant data meta-analysis. PLoS medicine14(10), e1002398.
 45. Vilchez, G., Dai, J., Lagos, M., & Sokol, R. J. (2018). Maternal side effects & fetal neuroprotection according to body mass index after magnesium sulfate in a multicenter randomized controlled trial. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine31(2), 178-183
 46. Ceremużyński, L., Gębalska, J., Wołk, R., & Makowska, E. (2000). Hypomagnesemia in heart failure with ventricular arrhythmias. Beneficial effects of magnesium supplementation. Journal of internal medicine247(1), 78-86.
 47. Christiansen, E. H., Frost, L., Andreasen, F., Mortensen, P., Thomsen, P. E. B., & Pedersen, A. K. (2000). Dose-related cardiac electrophysiological effects of intravenous magnesium. A double-blind placebo-controlled dose-response study in patients with paroxysmal supraventricular tachycardia. EP Europace2(4), 320-326.
 48. McCord, J. K., Borzak, S., Davis, T., & Gheorghiade, M. (1998). Usefulness of intravenous magnesium for multifocal atrial tachycardia in patients with chronic obstructive pulmonary disease. American Journal of Cardiology81(1), 91-93.
 49. Ganesan, A. (2006). Reverse engineering the L-type calcium channel in cardiac myocytes. The Johns Hopkins University.
 50. Davey, M. J., & Teubner, D. (2005). A randomized controlled trial of magnesium sulfate, in addition to usual care, for rate control in atrial fibrillation. Annals of emergency medicine45(4), 347-353.
 51. Dagdelen, S., Toraman, F., Karabulut, H., & Alhan, C. (2002). The value of P dispersion on predicting atrial fibrillation after coronary artery bypass surgery: effect of magnesium on P dispersion. Annals of noninvasive electrocardiology7(3), 211-218.
 52. Onalan, O., Crystal, E., Daoulah, A., Lau, C., Crystal, A., & Lashevsky, I. (2007). Meta-analysis of magnesium therapy for the acute management of rapid atrial fibrillation. The American journal of cardiology99(12), 1726-1732.
 53. Zehender, M., Meinertz, T., Faber, T., Caspary, A., Jeron, A., Bremm, K., … & MAGICA Investigators. (1997). Antiarrhythmic effects of increasing the daily intake of magnesium and potassium in patients with frequent ventricular arrhythmias. Journal of the American College of Cardiology29(5), 1028-1034.
 54. Santillo, E. (2017). Multifocal atrial tachycardia: Looking for new solutions to an old problem. International Journal of Heart Rhythm2(2), 58.
 55. Iseri, L. T., Fairshter, R. D., Hardemann, J. L., & Brodsky, M. A. (1985). Magnesium and potassium therapy in multifocal atrial tachycardia. American Heart Journal110(4), 789-794.
 56. Shiga, T., Wajima, Z. I., Inoue, T., & Ogawa, R. (2004). Magnesium prophylaxis for arrhythmias after cardiac surgery: a meta-analysis of randomized controlled trials. The American journal of medicine117(5), 325-333.
 57. Miller, S., Crystal, E., Garfinkle, M., Lau, C., Lashevsky, I., & Connolly, S. J. (2005). Effects of magnesium on atrial fibrillation after cardiac surgery: a meta-analysis. Heart91(5), 618-623.
 58. Alghamdi, A. A., Al‐Radi, O. O., & Latter, D. A. (2005). Intravenous magnesium for prevention of atrial fibrillation after coronary artery bypass surgery: A systematic review and meta‐analysis. Journal of Cardiac Surgery20(3), 293-299.
 59. Henyan, N. N., Gillespie, E. L., White, C. M., Kluger, J., & Coleman, C. I. (2005). Impact of intravenous magnesium on post-cardiothoracic surgery atrial fibrillation and length of hospital stay: a meta-analysis. The Annals of thoracic surgery80(6), 2402-2406.
 60. Gu, W. J., Wu, Z. J., Wang, P. F., Aung, L. H. H., & Yin, R. X. (2012). Intravenous magnesium prevents atrial fibrillation after coronary artery bypass grafting: a meta-analysis of 7 double-blind, placebo-controlled, randomized clinical trials. Trials13(1), 1-8.
 61. Arsenault, K. A., Yusuf, A. M., Crystal, E., Healey, J. S., Morillo, C. A., Nair, G. M., & Whitlock, R. P. (2013). Interventions for preventing post‐operative atrial fibrillation in patients undergoing heart surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews, (1).
 62. Shepherd, J., Jones, J., Frampton, G. K., Tanajewski, L., Turner, D., & Price, A. (2008). Intravenous magnesium sulphate and sotalol for prevention of atrial fibrillation after coronary artery bypass surgery: a systematic review and economic evaluation. Health Technology Assessment (Winchester, England)12(28), iii-iv.
 63. Gholipour Baradari, A., Emami Zeydi, A., Ghafari, R., Aarabi, M., & Jafari, M. (2016). A double‐blind randomized clinical trial comparing different doses of magnesium in cardioplegic solution for prevention of atrial fibrillation after coronary artery bypass graft surgery. Cardiovascular Therapeutics34(4), 276-282.
 64. Naghipour, B., Faridaalaee, G., Shadvar, K., Bilehjani, E., Khabaz, A. H., & Fakhari, S. (2016). Effect of prophylaxis of magnesium sulfate for reduction of postcardiac surgery arrhythmia: Randomized clinical trial. Annals of cardiac anaesthesia19(4), 662.
 65. Jannati, M., Shahbazi, S., & Eshaghi, L. (2018). Comparison of the Efficacy of Oral versus Intravascular Magnesium in the Prevention of Hypomagnesemia and Arrhythmia after CABG. Brazilian journal of cardiovascular surgery33, 448-453.
 66. De Oliveira Jr, G. S., Knautz, J. S., Sherwani, S., & McCarthy, R. J. (2012). Systemic magnesium to reduce postoperative arrhythmias after coronary artery bypass graft surgery: a meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of cardiothoracic and vascular anesthesia26(4), 643-650.
 67. Cook, R. C., Yamashita, M. H., Kearns, M., Ramanathan, K., Gin, K., & Humphries, K. H. (2013). Prophylactic magnesium does not prevent atrial fibrillation after cardiac surgery: a meta-analysis. The Annals of Thoracic Surgery95(2), 533-541.
 68. Wu, X., Wang, C., Zhu, J., Zhang, C., Zhang, Y., & Gao, Y. (2013). Meta-analysis of randomized controlled trials on magnesium in addition to beta-blocker for prevention of postoperative atrial arrhythmias after coronary artery bypass grafting. BMC cardiovascular disorders13(1), 1-8.
 69. Szapary, L. B., Szakacs, Z., Farkas, N., Schonfeld, K., Babocsay, D., Gajer, M., … & Horvath, I. G. (2021). The effect of magnesium on reperfusion arrhythmias in STEMI patients, treated With PPCI. A systematic review with a meta-analysis and trial sequential analysis. Frontiers in cardiovascular medicine7, 608193.
 70. Mohammed, S., & Goodacre, S. (2007). Intravenous and nebulised magnesium sulphate for acute asthma: systematic review and meta-analysis. Emergency Medicine Journal24(12), 823-830.
 71. Shan, Z., Rong, Y., Yang, W., Wang, D., Yao, P., Xie, J., & Liu, L. (2013). Intravenous and nebulized magnesium sulfate for treating acute asthma in adults and children: a systematic review and meta-analysis. Respiratory medicine107(3), 321-330.
 72. Griffiths, B., & Kew, K. M. (2016). Intravenous magnesium sulfate for treating children with acute asthma in the emergency department. Cochrane Database of Systematic Reviews, (4).
 73. Kew, K. M., Kirtchuk, L., & Michell, C. I. (2014). Intravenous magnesium sulfate for treating adults with acute asthma in the emergency department. Cochrane Database of Systematic Reviews, (5).
 74. Kassisse, E., Jiménez, J., Mayo, N., & Kassisse, J. (2021). Magnesium sulfate vs aminophylline as a second line of treatment in children with severe acute asthma. Randomized clinical trial. Andes Pediatrica: Revista Chilena de Pediatria92(3), 367-374.
 75. Schuh, S., Sweeney, J., Rumantir, M., Coates, A. L., Willan, A. R., Stephens, D., … & Freedman, S. B. (2020). Effect of nebulized magnesium vs placebo added to albuterol on hospitalization among children with refractory acute asthma treated in the emergency department: a randomized clinical trial. Jama324(20), 2038-2047.
 76. Goodacre, S., Cohen, J., Bradburn, M., Gray, A., Benger, J., Coats, T., & 3Mg Research Team. (2013). Intravenous or nebulised magnesium sulphate versus standard therapy for severe acute asthma (3Mg trial): a double-blind, randomised controlled trial. The Lancet Respiratory Medicine1(4), 293-300.
 77. Powell, C., Dwan, K., Milan, S. J., Beasley, R., Hughes, R., Knopp‐Sihota, J. A., & Rowe, B. H. (2012). Inhaled magnesium sulfate in the treatment of acute asthma. Cochrane Database of Systematic Reviews, (12).
 78. Stewart, D., Mackenzie, M., & Dowling, S. (2021). Does nebulized magnesium reduce the rate of hospitalization compared to placebo in pediatric patients with acute refractory asthma treated in the emergency department?. Canadian Journal of Emergency Medicine23(3), 310-311.
 79. Abuabat, F., AlAlwan, A., Masuadi, E., Murad, M. H., Jahdali, H. A., & Ferwana, M. S. (2019). The role of oral magnesium supplements for the management of stable bronchial asthma: a systematic review and meta-analysis. NPJ primary care respiratory medicine29(1), 1-8.
 80. Chen, G. C., Pang, Z., & Liu, Q. F. (2012). Magnesium intake and risk of colorectal cancer: a meta-analysis of prospective studies. European journal of clinical nutrition66(11), 1182-1186.
 81. Qu, X., Jin, F., Hao, Y., Zhu, Z., Li, H., Tang, T., & Dai, K. (2013). Nonlinear association between magnesium intake and the risk of colorectal cancer. European Journal of Gastroenterology & Hepatology25(3), 309-318.
 82. Meng, Y., Sun, J., Yu, J., Wang, C., & Su, J. (2019). Dietary intakes of calcium, iron, magnesium, and potassium elements and the risk of colorectal cancer: a meta-analysis. Biological trace element research189(2), 325-335.
 83. Wark, P. A., Lau, R., Norat, T., & Kampman, E. (2012). Magnesium intake and colorectal tumor risk: a case-control study and meta-analysis. The American Journal of Clinical Nutrition96(3), 622-631.
 84. Huerta, M. G., Roemmich, J. N., Kington, M. L., Bovbjerg, V. E., Weltman, A. L., Holmes, V. F., … & Nadler, J. L. (2005). Magnesium deficiency is associated with insulin resistance in obese children. Diabetes care28(5), 1175-1181.
 85. Larsson, S. C., & Wolk, A. (2007). Magnesium intake and risk of type 2 diabetes: a meta‐analysis. Journal of internal medicine262(2), 208-214.
 86. Dong, J. Y., & Qin, L. Q. (2012). Dietary calcium intake and risk of type 2 diabetes: possible confounding by magnesium. European journal of clinical nutrition66(3), 408-410.
 87. Fang, X., Han, H., Li, M., Liang, C., Fan, Z., Aaseth, J., … & Cao, Y. (2016). Dose-response relationship between dietary magnesium intake and risk of type 2 diabetes mellitus: a systematic review and meta-regression analysis of prospective cohort studies. Nutrients8(11), 739.
 88. Veronese, N., Dominguez, L. J., Pizzol, D., Demurtas, J., Smith, L., & Barbagallo, M. (2021). Oral Magnesium Supplementation for Treating Glucose Metabolism Parameters in People with or at Risk of Diabetes: A Systematic Review and Meta-Analysis of Double-Blind Randomized Controlled Trials. Nutrients13(11), 4074.
 89. Tian, X. U., Chen, G. C., Lin, Z. H. A. I., & Ke, K. F. (2015). Nonlinear Reduction in Risk for Type 2 Diabetes by Magnesium Intake: An Updated Meta-Analysis of Prospective Co hort Studies. Biomedical and Environmental Sciences28(7), 527-534.
 90. Zhao, B., Zeng, L., Zhao, J., Wu, Q., Dong, Y., Zou, F., … & Zhang, W. (2020). Association of magnesium intake with type 2 diabetes and total stroke: an updated systematic review and meta-analysis. BMJ open10(3), e032240.
 91. Naseeb, M., Bruneau Jr, M. L., Milliron, B. J., Sukumar, D., Foster, G. D., Smith, S. A., & Volpe, S. L. (2021). Changes in Dietary Magnesium Intake and Risk of Type 2 Diabetes Mellitus in Middle School Students: Using Data from the HEALTHY Study. The Journal of Nutrition151(11), 3442-3449.
 92. de Lourdes Lima, M., Cruz, T., Pousada, J. C., Rodrigues, L. E., Barbosa, K., & Canguçu, V. (1998). The effect of magnesium supplementation in increasing doses on the control of type 2 diabetes. Diabetes care21(5), 682-686.
 93. Chua, F. B., Cinco, J. E., & Paz-Pacheco, E. (2017). Efficacy of Magnesium Supplementation on Glycemic Control in Type 2 Diabetes Patients: A Meta-analysis. Journal of the ASEAN Federation of Endocrine Societies32(1), 38.
 94. Yokota, K., Kato, M., Lister, F., Ii, H., Hayakawa, T., Kikuta, T., … & Tajima, N. (2004). Clinical efficacy of magnesium supplementation in patients with type 2 diabetes. Journal of the American College of Nutrition23(5), 506S-509S.
 95. Paolisso, G., Sgambato, S., Gambardella, A., Pizza, G., Tesauro, P., Varricchio, M., & d’Onofrio, F. (1992). Daily magnesium supplements improve glucose handling in elderly subjects. The American journal of clinical nutrition55(6), 1161-1167.
 96. Song, Y., He, K., Levitan, E. B., Manson, J. E., & Liu, S. (2006). Effects of oral magnesium supplementation on glycaemic control in Type 2 diabetes: a meta‐analysis of randomized double‐blind controlled trials. Diabetic Medicine23(10), 1050-1056.
 97. ELDerawi, W. A., Naser, I. A., Taleb, M. H., & Abutair, A. S. (2018). The effects of oral magnesium supplementation on glycemic response among type 2 diabetes patients. Nutrients11(1), 44.
 98. Veronese, N., Dominguez, L. J., Pizzol, D., Demurtas, J., Smith, L., & Barbagallo, M. (2021). Oral Magnesium Supplementation for Treating Glucose Metabolism Parameters in People with or at Risk of Diabetes: A Systematic Review and Meta-Analysis of Double-Blind Randomized Controlled Trials. Nutrients13(11), 4074.
 99. De Valk, H. W., Verkaaik, R., Van Rijn, H. J. M., Geerdink, R. A., & Struyvenberg, A. (1998). Oral magnesium supplementation in insulin‐requiring Type 2 diabetic patients. Diabetic medicine15(6), 503-507.
 100. Eibl, N. L., Kopp, H. P., Nowak, H. R., Schnack, C. J., Hopmeier, P. G., & Schernthaner, G. (1995). Hypomagnesemia in type II diabetes: effect of a 3-month replacement therapy. Diabetes care18(2), 188-192.
 101. Gullestad, L., Jacobsen, T., & Dolva, L. Ø. (1994). Effect of magnesium treatment on glycemic control and metabolic parameters in NIDDM patients. Diabetes care17(5), 460-461.
 102. Hoogerbrugge, N., Cobbaert, C., De Heide, L., & Birkenhäger, J. C. (1996). Oral physiological magnesium supplementation for 6 weeks with 1 g/d magnesium oxide does not affect increased Lp (a) levels in hypercholesterolaemic subjects. Magnesium Research9(2), 129-132.
 103. Simental-Mendia, L. E., Simental-Mendia, M., Sahebkar, A., Rodriguez-Moran, M., & Guerrero-Romero, F. (2017). Effect of magnesium supplementation on lipid profile: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. European journal of clinical pharmacology73(5), 525-536.
 104. King, D. E., Mainous III, A. G., Geesey, M. E., & Woolson, R. F. (2005). Dietary magnesium and C-reactive protein levels. Journal of the American College of Nutrition24(3), 166-171.
 105. He, K., Liu, K., Daviglus, M. L., Morris, S. J., Loria, C. M., Van Horn, L., … & Savage, P. J. (2006). Magnesium intake and incidence of metabolic syndrome among young adults. Circulation113(13), 1675-1682.
 106. Guerrero-Romero, F., & Rodriguez-Moran, M. (2002). Low serum magnesium levels and metabolic syndrome. Acta diabetologica39(4), 209-213.
 107. Jiao, Y., Li, W., Wang, L., Jiang, H., Wang, S., Jia, X., … & Ding, G. (2022). Relationship between Dietary Magnesium Intake and Metabolic Syndrome. Nutrients14(10), 2013.
 108. Stending-Lindberg, G., Tepper, R., & Leichter, I. (1993). Trabecular bone density in a two year controlled trial of peroral magnesium in osteoporosis. Magnesium research6, 155-155.
 109. Aydın, H., Deyneli, O., Yavuz, D., Gözü, H., Mutlu, N., Kaygusuz, I., & Akalın, S. (2010). Short-term oral magnesium supplementation suppresses bone turnover in postmenopausal osteoporotic women. Biological trace element research133(2), 136-143.
 110. Tucker, K. L., Hannan, M. T., Chen, H., Cupples, L. A., Wilson, P. W., & Kiel, D. P. (1999). Potassium, magnesium, and fruit and vegetable intakes are associated with greater bone mineral density in elderly men and women. The American journal of clinical nutrition69(4), 727-736.
 111. Houtkooper, L. B., Ritenbaugh, C., Aickin, M., Lohman, T. G., Going, S. B., Weber, J. L., … & Hall, M. C. (1995). Nutrients, body composition and exercise are related to change in bone mineral density in premenopausal women. The Journal of nutrition125(5), 1229-1237.
 112. New, S. A., Bolton-Smith, C., Grubb, D. A., & Reid, D. M. (1997). Nutritional influences on bone mineral density: a cross-sectional study in premenopausal women. The American journal of clinical nutrition65(6), 1831-1839.
 113. Tranquilli, A. L., Lucino, E., Garzetti, G. G., & Romanini, C. (1994). Calcium, phosphorus and magnesium intakes correlate with bone mineral content in postmenopausal women. Gynecological Endocrinology8(1), 55-58.
 114. Orchard, T. S., Larson, J. C., Alghothani, N., Bout-Tabaku, S., Cauley, J. A., Chen, Z., … & Jackson, R. D. (2014). Magnesium intake, bone mineral density, and fractures: results from the Women’s Health Initiative Observational Study. The American journal of clinical nutrition99(4), 926-933.
 115. Ilich, J. Z., & Kerstetter, J. E. (2000). Nutrition in bone health revisited: a story beyond calcium. Journal of the American college of nutrition19(6), 715-737.
 116. Farsinejad-Marj, M., Saneei, P., & Esmaillzadeh, A. (2016). Dietary magnesium intake, bone mineral density and risk of fracture: a systematic review and meta-analysis. Osteoporosis International27(4), 1389-1399.
 117. Albrecht, E., Kirkham, K. R., Liu, S. S., & Brull, R. (2013). Peri‐operative intravenous administration of magnesium sulphate and postoperative pain: a meta‐analysis. Anaesthesia68(1), 79-90.
 118. De Oliveira Jr, G. S., Castro-Alves, L. J., Khan, J. H., & McCarthy, R. J. (2013). Perioperative systemic magnesium to minimize postoperative pain: a meta-analysis of randomized controlled trials. Anesthesiology119(1), 178-190.
 119. Murphy, J. D., Paskaradevan, J., Eisler, L. L., Ouanes, J. P., Tomas, V. A., Freck, E. A., & Wu, C. L. (2013). Analgesic efficacy of continuous intravenous magnesium infusion as an adjuvant to morphine for postoperative analgesia: a systematic review and meta-analysis. Middle East J Anaesthesiol22(1), 11-20.
 120. Pascual-Ramirez, J., Gil-Trujillo, S., & Alcantarilla, C. (2013). Intrathecal magnesium as analgesic adjuvant for spinal anesthesia: a meta-analysis of randomized trials. Minerva anestesiologica79(6), 667-678.
 121. Stomatology, F. M., & Yan, Q. (2015). Effects of systemic magnesium on post-operative analgesia: is the current evidence strong enough. Pain Physician18, 405-417.
 122. Ng, K. T., Yap, J. L., Izham, I. N., Teoh, W. Y., Kwok, P. E., & Koh, W. J. (2020). The effect of intravenous magnesium on postoperative morphine consumption in noncardiac surgery: A systematic review and meta-analysis with trial sequential analysis. European Journal of Anaesthesiology| EJA37(3), 212-223.
 123. Wang, J., Wang, Z., Song, X., & Wang, N. (2020). Dexmedetomidine versus magnesium sulfate as an adjuvant to local anesthetics in spinal anesthesia: a meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of International Medical Research48(8), 0300060520946171.
 124. Tramer, M. R., Schneider, J., Marti, R. A., & Rifat, K. (1996). Role of magnesium sulfate in postoperative analgesia. The Journal of the American Society of Anesthesiologists84(2), 340-347.
 125. Benzon, H. A., Shah, R. D., Hansen, J., Hajduk, J., Billings, K. R., De Oliveira Jr, G. S., & Suresh, S. (2015). The effect of systemic magnesium on postsurgical pain in children undergoing tonsillectomies: a double-blinded, randomized, placebo-controlled trial. Anesthesia and analgesia121(6), 1627.
 126. Lee, J. H., Choi, S., Lee, M., Jang, Y. E., Kim, E. H., Kim, J. T., & Kim, H. S. (2020). Effect of magnesium supplementation on emergence delirium and postoperative pain in children undergoing strabismus surgery: a prospective randomised controlled study. BMC anesthesiology20(1), 1-9.
 127. Facchinetti, F., Borella, P., Sances, G., Fioroni, L. O. R. E. D. A. N. A., Nappi, R. E., & Genazzani, A. R. (1991). Oral magnesium successfully relieves premenstrual mood changes. Obstetrics and Gynecology78(2), 177-181.
 128. Walker, A. F., De Souza, M. C., Vickers, M. F., Abeyasekera, S., Collins, M. L., & Trinca, L. A. (1998). Magnesium supplementation alleviates premenstrual symptoms of fluid retention. Journal of Women’s health7(9), 1157-1165.
 129. Bendich, A. (2000). The potential for dietary supplements to reduce premenstrual syndrome (PMS) symptoms. Journal of the American College of Nutrition19(1), 3-12.
 130. De Souza, M. C., Walker, A. F., Robinson, P. A., & Bolland, K. (2000). A synergistic effect of a daily supplement for 1 month of 200 mg magnesium plus 50 mg vitamin B6 for the relief of anxiety-related premenstrual symptoms: a randomized, double-blind, crossover study. Journal of women’s health & gender-based medicine9(2), 131-139.
 131. Teragawa, H., Kato, M., Yamagata, T., Matsuura, H., & Kajiyama, G. (2000). The preventive effect of magnesium on coronary spasm in patients with vasospastic angina. Chest118(6), 1690-1695.
 132. Crosby, V., Wilcock, A., Mrcp, D., & Corcoran, R. (2000). The safety and efficacy of a single dose (500 mg or 1 g) of intravenous magnesium sulfate in neuropathic pain poorly responsive to strong opioid analgesics in patients with cancer. Journal of pain and symptom management19(1), 35-39.
 133. Tramer, M. R., Schneider, J., Marti, R. A., & Rifat, K. (1996). Role of magnesium sulfate in postoperative analgesia. The Journal of the American Society of Anesthesiologists84(2), 340-347.
 134. Cohen, J. S. (2002). High-dose oral magnesium treatment of chronic, intractable erythromelalgia. Annals of Pharmacotherapy36(2), 255-260.
 135. Swain, R., & Kaplan-Machlis, B. (1999). Magnesium for the next millennium. Southern medical journal92(11), 1040-1047.
 136. Trauninger, A., Pfund, Z., Koszegi, T., & Czopf, J. (2002). Oral magnesium load test in patients with migraine. Headache: The Journal of Head and Face Pain42(2), 114-119.
 137. Scheen, A. J. (1997). Perspective in the treatment of insulin resistance. Human reproduction12(suppl_1), 63-71.
 138. Mauskop, A., Altura, B. T., Cracco, R. Q., & Altura, B. M. (1993). Deficiency in serum ionized magnesium but not total magnesium in patients with migraines. Possible role of ICa2+/IMg2+ ratio. Headache: The Journal of Head and Face Pain33(3), 135-138.
 139. Purvis, J. R., Cummings, D. M., Landsman, P., Carroll, R., Barakat, H., Bray, J., … & Horner, R. D. (1994). Effect of Oral Magnesium Supplementation on Selected Cardiovascular Risk Factors in Non–Insulin-Dependent Diabetics. Archives of family medicine3(6), 503.
 140. Larsson, S. C., & Wolk, A. (2007). Magnesium intake and risk of type 2 diabetes: a meta‐analysis. Journal of internal medicine262(2), 208-214.
 141. Song, Y., He, K., Levitan, E. B., Manson, J. E., & Liu, S. (2006). Effects of oral magnesium supplementation on glycaemic control in Type 2 diabetes: a meta‐analysis of randomized double‐blind controlled trials. Diabetic Medicine23(10), 1050-1056.
 142. Huerta, M. G., Roemmich, J. N., Kington, M. L., Bovbjerg, V. E., Weltman, A. L., Holmes, V. F., … & Nadler, J. L. (2005). Magnesium deficiency is associated with insulin resistance in obese children. Diabetes care28(5), 1175-1181.
 143. Guerrero-Romero, F., & Rodriguez-Moran, M. (2002). Low serum magnesium levels and metabolic syndrome. Acta diabetologica39(4), 209-213.
 144. Naseeb, M., Bruneau Jr, M. L., Milliron, B. J., Sukumar, D., Foster, G. D., Smith, S. A., & Volpe, S. L. (2021). Changes in Dietary Magnesium Intake and Risk of Type 2 Diabetes Mellitus in Middle School Students: Using Data from the HEALTHY Study. The Journal of Nutrition151(11), 3442-3449.
 145. De Leeuw, I., Engelen, W., De Block, C., & Van Gaal, L. (2004). Long term magnesium supplementation influences favourably the natural evolution of neuropathy in Mg‐depleted type 1 diabetic patients (T1dm). Magnesium research17(2), 109-114.
 146. Barbagallo, M., Dominguez, L. J., Galioto, A., Ferlisi, A., Cani, C., Malfa, L., … & Paolisso, G. (2003). Role of magnesium in insulin action, diabetes and cardio-metabolic syndrome X. Molecular aspects of medicine24(1-3), 39-52.
 147. Wälti, M. K., Zimmermann, M. B., Walczyk, T., Spinas, G. A., & Hurrell, R. F. (2003). Measurement of magnesium absorption and retention in type 2 diabetic patients with the use of stable isotopes. The American journal of clinical nutrition78(3), 448-453.
 148. Mooren, F. C., Krüger, K., Völker, K., Golf, S. W., Wadepuhl, M., & Kraus, A. (2011). Oral magnesium supplementation reduces insulin resistance in non‐diabetic subjects–a double‐blind, placebo‐controlled, randomized trial. Diabetes, Obesity and Metabolism13(3), 281-284.
 149. Veronese, N., Pizzol, D., Smith, L., Dominguez, L. J., & Barbagallo, M. (2022). Effect of Magnesium Supplementation on Inflammatory Parameters: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Nutrients14(3), 679.
 150. Cairns, C. B., & Krafi, M. (1996). Magnesium attenuates the neutrophil respiratory burst in adult asthmatic patients. Academic Emergency Medicine3(12), 1093-1097.
 151. Grycova, L., Sklenovsky, P., Lansky, Z., Janovska, M., Otyepka, M., Amler, E., … & Kubala, M. (2009). ATP and magnesium drive conformational changes of the Na+/K+-ATPase cytoplasmic headpiece. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Biomembranes1788(5), 1081-1091.
 152. Douban, S., Brodsky, M. A., Whang, D. D., & Whang, R. (1996). Significance of magnesium in congestive heart failure. American heart journal132(3), 664-671.
 153. Marques, B. C. A. A., Klein, M. R. S. T., da Cunha, M. R., de Souza Mattos, S., de Paula Nogueira, L., de Paula, T., … & Neves, M. F. (2020). Effects of oral magnesium supplementation on vascular function: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. High Blood Pressure & Cardiovascular Prevention27(1), 19-28.
 154. Schutten, J. C., Joris, P. J., Mensink, R. P., Danel, R. M., Goorman, F., Heiner-Fokkema, M. R., … & Bakker, S. J. (2019). Effects of magnesium citrate, magnesium oxide and magnesium sulfate supplementation on arterial stiffness in healthy overweight individuals: a study protocol for a randomized controlled trial. Trials20(1), 1-8.
 155. Preuss, H. G., Gondal, J. A., & Lieberman, S. (1996). Association of macronutrients and energy intake with hypertension. Journal of the American College of Nutrition15(1), 21-35.
 156. Yamori, Y., Nara, Y., Mizushima, S., Sawamura, M., & Horie, R. (1994). Nutritional factors for stroke and major cardiovascular diseases: international epidemiological comparison of dietary prevention. Health Reports6(1), 22-27.
 157. Kosch, M., Hausberg, M., Westermann, G., Köneke, J., Matzkies, F., Rahn, K. H., & Kisters, K. (2001). Alterations in calcium and magnesium content of red cell membranes in patients with primary hypertension. American journal of hypertension14(3), 254-258.
 158. Altura, B. T., Memon, Z. I., Zhang, A., Cheng, T. P. O., Silverman, R., Cracco, R. Q., & Altura, B. M. (1997). Low levels of serum ionized magnesium are found in patients early after stroke which result in rapid elevation in cytosolic free calcium and spasm in cerebral vascular muscle cells. Neuroscience letters230(1), 37-40.
 159. Wessely, S., Young, I. S., Trimble, E. R., Richmond, C., & Shepherd, C. (1991). Magnesium and chronic fatigue syndrome. The Lancet337(8749), 1094-1094.
 160. Seelig, M., & Altura, B. M. (1997). How best to determine magnesium requirement: need to consider cardiotherapeutic drugs that affect its retention. Journal of the American College of Nutrition16(1), 4-6.
 161. Rolfes, S. R., Pinna, K., & Whitney, E. (2014). Understanding normal and clinical nutrition. Cengage learning.
 162. Firoz, M., & Graber, M. (2001). Bioavailability of US commercial magnesium preparations. Magnesium research14(4), 257-262.
 163. Ballard, B., Torres, L. M., & Romani, A. (2008). Effect of thyroid hormone on Mg2+ homeostasis and extrusion in cardiac cells. Molecular and cellular biochemistry318(1), 117-127.
 164. Golf, S. W., Bender, S., & Grüttner, J. (1998). On the significance of magnesium in extreme physical stress. Cardiovascular Drugs and Therapy12(2), 197-202.
 165. Guerrero-Romero, F., & Rodriguez-Moran, M. (2002). Relationship between serum magnesium levels and C-reactive protein concentration, in non-diabetic, non-hypertensive obese subjects. International journal of obesity26(4), 469-474.
 166. Talebi, S., Miraghajani, M., Hosseini, R., & Mohammadi, H. (2021). The Effect of Oral Magnesium Supplementation on Inflammatory Biomarkers in Adults: A Comprehensive Systematic Review and Dose–Response Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials. Biological Trace Element Research, 1-13.
 167. Dahle, L. O., Berg, G., Hammar, M., Hurtig, M., & Larsson, L. (1995). The effect of oral magnesium substitution on pregnancy-induced leg cramps. American journal of obstetrics and gynecology173(1), 175-180.
 168. Schreiber, J. U., Lysakowski, C., Fuchs-Buder, T., & Tramer, M. R. (2005). Prevention of succinylcholine-induced fasciculation and myalgia: a meta-analysis of randomized trials. The Journal of the American Society of Anesthesiologists103(4), 877-884.
 169. Muir, K. W., & Lees, K. R. (1995). A randomized, double-blind, placebo-controlled pilot trial of intravenous magnesium sulfate in acute stroke. Stroke26(7), 1183-1188.
 170. Muir, K. W., & Lees, K. R. (1998). Dose optimization of intravenous magnesium sulfate after acute stroke. Stroke29(5), 918-923.
 171. Nechifor, M., Vaideanu, C., Palamaru, I., Borza, C., & Mindreci, I. (2004). The influence of some antipsychotics on erythrocyte magnesium and plasma magnesium, calcium, copper and zinc in patients with paranoid schizophrenia. Journal of the American College of Nutrition23(5), 549S-551S.
 172. McDonald, J. W., Silverstein, F. S., & Johnston, M. V. (1990). Magnesium reduces N-methyl-D-aspartate (NMDA)-mediated brain injury in perinatal rats. Neuroscience Letters109(1-2), 234-238.
 173. Doyle, L. W., Crowther, C. A., Middleton, P., Marret, S., & Rouse, D. (2009). Magnesium sulphate for women at risk of preterm birth for neuroprotection of the fetus. Cochrane database of systematic reviews, (1).
 174. Akhtar, M. I., Ullah, H., & Hamid, M. (2011). Magnesium, a drug of diverse use. Journal of the Pakistan Medical Association61(12), 1220.
 175. Belfort, M. A., Anthony, J., Saade, G. R., & Allen Jr, J. C. (2003). A comparison of magnesium sulfate and nimodipine for the prevention of eclampsia. New England Journal of Medicine348(4), 304-311.
 176. Abbasi, B., Kimiagar, M., Sadeghniiat, K., Shirazi, M. M., Hedayati, M., & Rashidkhani, B. (2012). The effect of magnesium supplementation on primary insomnia in elderly: A double-blind placebo-controlled clinical trial. Journal of research in medical sciences: the official journal of Isfahan University of Medical Sciences17(12), 1161.
 177. Nielsen, F. H., Johnson, L. K., & Zeng, H. (2010). Magnesium supplementation improves indicators of low magnesium status and inflammatory stress in adults older than 51 years with poor quality sleep.
 178. Attias, J., Weisz, G., Almog, S., Shahar, A., Wiener, M., Joachims, Z., … & Guenther, T. (1994). Oral magnesium intake reduces permanent hearing loss induced by noise exposure. American journal of otolaryngology15(1), 26-32.
 179. Nageris, B. I., Ulanovski, D., & Attias, J. (2004). Magnesium treatment for sudden hearing loss. Annals of Otology, Rhinology & Laryngology113(8), 672-675.
 180. Moghissi, K. S. (1981). Risks and benefits of nutritional supplements during pregnancy. Obstetrics and Gynecology58(5 Suppl), 68S-78S.
 181. Rowe, B. H., & Camargo Jr, C. A. (2008). The role of magnesium sulfate in the acute and chronic management of asthma. Current opinion in pulmonary medicine14(1), 70-76.
 182. Li, M. K., Blacklock, N. J., & Garside, J. (1985). Effects of magnesium on calcium oxalate crystallization. The Journal of urology133(1), 122-125.
 183. Johansson, G. U. B. B. S. B., Backman, U., Danielson, B. G., Fellström, B., Ljunghall, S., & Wikström, B. (1980). Biochemical and clinical effects of the prophylactic treatment of renal calcium stones with magnesium hydroxide. The Journal of Urology124(6), 770-774.
 184. Pere, A. K., Lindgren, L., Tuomainen, P., Krogerus, L., Rauhala, P., Laakso, J., … & Mervaala, E. M. (2000). Dietary potassium and magnesium supplementation in cyclosporine-induced hypertension and nephrotoxicity. Kidney international58(6), 2462-2472.
 185. Shils, M. E. (1994). Olson JA. Shike, M. Modern nutrition in health and disease. 8th ed Philadelphia PA Lea and Febiger.
 186. Stendig-Lindberg, G., Koeller, W., Bauer, A., & Rob, P. M. (2004). Experimentally induced prolonged magnesium deficiency causes osteoporosis in the rat. European Journal of Internal Medicine15(2), 97-107.
 187. Institute of Medicine (US) Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary Reference Intakes. (1997). Dietary reference intakes for calcium, phosphorus, magnesium, vitamin D, and fluoride.
 188. Lubi, M., Tammiksaar, K., Matjus, S., Vasar, E., & Volke, V. (2012). Magnesium supplementation does not affect blood calcium level in treated hypoparathyroid patients. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism97(11), E2090-E2092.
 189. Kruger, M. C., Schollum, L. M., Kuhn-Sherlock, B., Hestiantoro, A., Wijanto, P., Li-Yu, J., … & Eastell, R. (2010). The effect of a fortified milk drink on vitamin D status and bone turnover in post-menopausal women from South East Asia. Bone46(3), 759-767.
 190. Dennehy, C., & Tsourounis, C. (2010). A review of select vitamins and minerals used by postmenopausal women. Maturitas66(4), 370-380.
 191. Powell, C., Dwan, K., Milan, S. J., Beasley, R., Hughes, R., Knopp‐Sihota, J. A., & Rowe, B. H. (2012). Inhaled magnesium sulfate in the treatment of acute asthma. Cochrane Database of Systematic Reviews, (12).
 192. Gallelli, L., Avenoso, T., Falcone, D., Palleria, C., Peltrone, F., Esposito, M., … & Guidetti, V. (2014). Effects of acetaminophen and ibuprofen in children with migraine receiving preventive treatment with magnesium. Headache: the journal of head and face pain54(2), 313-324.
 193. Griffiths, B., & Kew, K. M. (2016). Intravenous magnesium sulfate for treating children with acute asthma in the emergency department. Cochrane Database of Systematic Reviews, (4).
 194. Birrer, R. B., Shallash, A. J., & Totten, V. (2002). Hypermagnesemia-induced fatality following epsom salt gargles. The Journal of emergency medicine22(2), 185-188.
 195. Witlin, A., & Sibai, B. (1998). Magnesium sulfate therapy in preeclampsia and eclampsia. Obstetrics & Gynecology92(5), 883-889.
 196. Gibbins, K. J., Browning, K. R., Lopes, V. V., Anderson, B. L., & Rouse, D. J. (2013). Evaluation of the clinical use of magnesium sulfate for cerebral palsy prevention. Obstetrics & Gynecology121(2 PART 1), 235-240.
 197. Mittendorf, R., Dambrosia, J., Pryde, P. G., Lee, K. S., Gianopoulos, J. G., Besinger, R. E., & Tomich, P. G. (2002). Association between the use of antenatal magnesium sulfate in preterm labor and adverse health outcomes in infants. American journal of obstetrics and gynecology186(6), 1111-1118.
 198. Crowther, C. A., Hiller, J. E., & Doyle, L. W. (2002). Magnesium sulphate for preventing preterm birth in threatened preterm labour. Cochrane Database of Systematic Reviews, (4).
 199. Shepherd, E., Salam, R. A., Manhas, D., Synnes, A., Middleton, P., Makrides, M., & Crowther, C. A. (2019). Antenatal magnesium sulphate and adverse neonatal outcomes: A systematic review and meta-analysis. PLoS medicine16(12), e1002988.
 200. Hong, J. Y., Hong, J. Y., Choi, Y. S., Kim, Y. M., Sung, J. H., Choi, S. J., … & Park, W. S. (2020). Antenatal magnesium sulfate treatment and risk of necrotizing enterocolitis in preterm infants born at less than 32 weeks of gestation. Scientific Reports10(1), 1-7.
 201. Conde-Agudelo, A., Romero, R., & Kusanovic, J. P. (2011). Nifedipine in the management of preterm labor: a systematic review and metaanalysis. American journal of obstetrics and gynecology204(2), 134-e1.
 202. Vilchez, G., Dai, J., Kumar, K., Mundy, D., Kontopoulos, E., & Sokol, R. J. (2018). Racial/ethnic disparities in magnesium sulfate neuroprotection: a subgroup analysis of a multicenter randomized controlled trial. The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine31(17), 2304-2311.
 203. Kashihara, Y., Terao, Y., Yoda, K., Hirota, T., Kubota, T., Kimura, M., … & Ieiri, I. (2019). Effects of magnesium oxide on pharmacokinetics of L-dopa/carbidopa and assessment of pharmacodynamic changes by a model-based simulation. European Journal of Clinical Pharmacology75(3), 351-361.
 204. L’Hommedieu, C. S., Nicholas, D., Armes, D. A., Jones, P., Nelson, T., & Pickering, L. K. (1983). Potentiation of magnesium sulfate-inducedneuromuscular weakness by gentamicin, tobramycin, and amikacin. The Journal of pediatrics102(4), 629-631.
 205. Yamasaki, M., Funakoshi, S., Matsuda, S., Imazu, T., Takeda, Y., Murakami, T., & Maeda, Y. (2014). Interaction of magnesium oxide with gastric acid secretion inhibitors in clinical pharmacotherapy. European journal of clinical pharmacology70(8), 921-924.
 206. Hansten, P. D., & Horn, J. R. (1997). Hansten and Horn’s drug interactions analysis and management. Applied Therapeutics.
 207. Magee, L. A., Miremadi, S., Li, J., Cheng, C., Ensom, M. H., Carleton, B., … & von Dadelszen, P. (2005). Therapy with both magnesium sulfate and nifedipine does not increase the risk of serious magnesium-related maternal side effects in women with preeclampsia. American journal of obstetrics and gynecology193(1), 153-163.
 208. SM, R. (1988). Johnson BF. Pharmacokinetic interactions with digoxin. C. Pharmacokinet15, 227-244.
 209. ALLEN, M. D., GREENBLATT, D. J., HARMATZ, J. S., & SMITH, T. W. (1981). Effect of Magnesium—Aluminum Hydroxide and Kaolin—Pectin on Absorption of Digoxin from Tablets and Capsules. The Journal of Clinical Pharmacology21(1), 26-30.
 210. Brown, D. D., Juhl, R. P., Lewis, K., Schrott, M., & Bartels, B. (1976). Decreased bioavailability of digoxin due to antacids and kaolin-pectin. New England Journal of Medicine295(19), 1034-1037.
 211. McConnell, R., Pelham, A., Dewhurst, F., & Quibell, R. (2021). Magnesium-induced ketamine toxicity. BMJ Supportive & Palliative Care.
 212. Ryan, M. P. (1987). Diuretics and potassium/magnesium depletion: directions for treatment. The American journal of medicine82(3), 38-47.
 213. Hollifield, J. W. (1987). Magnesium depletion, diuretics, and arrhythmias. The American Journal of Medicine82(3), 30-37.
 214. Heidenreich, O. (1984). Mode of action of conventional and potassium-sparing diuretics–aspects with relevance to Mg-sparing effects. Review of the present state of the art and recent findings. Magnesium3(4-6), 248-256.
 215. Hansten, P. D., & Horn, J. R. (1997). Hansten and Horn’s drug interactions analysis and management. Applied Therapeutics.
 216. Rodríguez-Rubio, L., Del Pozo, J. S. G., Nava, E., & Jordán, J. (2016). Interaction between magnesium sulfate and neuromuscular blockers during the perioperative period. A systematic review and meta-analysis. Journal of Clinical Anesthesia34, 524-534.
 217. Almeida, C. E. D. D., Carvalho, L. R. D., Andrade, C. V. C., Nascimento Jr, P. D., Barros, G. A. M. D., & Modolo, N. S. P. (2021). Effects of magnesium sulphate on the onset time of rocuronium at different doses: a randomized clinical trial. Brazilian Journal of Anesthesiology71, 482-488.
 218. Choi, E. S., Jeong, W. J., Ahn, S. H., Oh, A. Y., Jeon, Y. T., & Do, S. H. (2017). Magnesium sulfate accelerates the onset of low-dose rocuronium in patients undergoing laryngeal microsurgery. Journal of clinical anesthesia36, 102-106.
 219. Neuvonen, P. J., & Kivisto, K. T. (1991). The effects of magnesium hydroxide on the absorption and efficacy of two glibenclamide preparations. British journal of clinical pharmacology32(2), 215-220.
 220. Kivistö, K. T., & Neuvonen, P. J. (1991). Enhancement of absorption and effect of glipizide by magnesium hydroxide. Clinical Pharmacology & Therapeutics49(1), 39-43.
 221. Sompolinsky, D., & Samra, Z. (1972). Influence of magnesium and manganese on some biological and physical properties of tetracycline. Journal of Bacteriology110(2), 468-476.
 222. Ravn, H. B., Vissinger, H., Kristensen, S. D., & Husted, S. E. (1996). Magnesium inhibits platelet activity-an in vitro study. Thrombosis and haemostasis76(07), 088-093.
 223. Ravn, H. B., Kristensen, S. D., Vissinger, H., & Husted, S. E. (1996). Magnesium inhibits human platelets. Blood coagulation & fibrinolysis: an international journal in haemostasis and thrombosis7(2), 241-244.
 224. Shechter, M., Merz, C. N., Paul-Labrador, M., Meisel, S. R., Rude, R. K., Molloy, M. D., … & Kaul, S. (2000). Beneficial antithrombotic effects of the association of pharmacological oral magnesium therapy with aspirin in coronary heart disease patients. Magnesium research13(4), 275-284.
 225. Meacham, S. L., Taper, L. J., & Volpe, S. L. (1995). Effect of boron supplementation on blood and urinary calcium, magnesium, and phosphorus, and urinary boron in athletic and sedentary women. The American journal of clinical nutrition61(2), 341-345.
 226. Nielsen, F. H. (1994). Biochemical and physiologic consequences of boron deprivation in humans. Environmental health perspectives102(suppl 7), 59-63.
 227. Nielsen, F. H., Hunt, C. D., Mullen, L. M., & Hunt, J. R. (1987). Effect of dietary boron on mineral, estrogen, and testosterone metabolism in postmenopausal women 1. The FASEB journal1(5), 394-397.
 228. Spencer, H., Fuller, H., Norris, C., & Williams, D. (1994). Effect of magnesium on the intestinal absorption of calcium in man. Journal of the American College of Nutrition13(5), 485-492.
 229. Sojka, J., Wastney, M., Abrams, S., Lewis, S. F., Martin, B., Weaver, C., & Peacock, M. (1997). Magnesium kinetics in adolescent girls determined using stable isotopes: effects of high and low calcium intake. American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology273(2), R710-R715.
 230. Fine, K. D., Santa Ana, C. A., Porter, J. L., & Fordtran, J. S. (1991). Intestinal absorption of magnesium from food and supplements. The Journal of clinical investigation88(2), 396-402.
 231. Hardwick, L. L., Jones, M. R., Brautbar, N., & Lee, D. B. (1991). Magnesium absorption: mechanisms and the influence of vitamin D, calcium and phosphate. The Journal of nutrition121(1), 13-23.
 232. Charles, P., Mosekilde, L., Søndergård, K., & Jensen, F. T. (1984). Treatment with high-dose oral vitamin D2 in patients with jejunoileal bypass for morbid obesity. Effects on calcium and magnesium metabolism, vitamin D metabolites, and faecal lag time. Scandinavian journal of gastroenterology19(8), 1031-1038.
 233. FUKUMOTO, S., MATSUMOTO, T., TANAKA, Y., HARADA, S. I., & OGATA, E. (1987). Renal Magnesium Wasting in a Patient with Short Bowel Syndrome with Magnesium Deficiency: Effect of 1 α-Hydroxyvitamin D3 Treatment. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism65(6), 1301-1304.
 234. Selby, P. L., Peacock, M., & Bambach, C. P. (1984). Hypomagnesaemia after small bowel resection: treatment with 1 α-hydroxylated vitamin D metabolites. Journal of British Surgery71(5), 334-337.
 235. Spencer, H., Norris, C., & Williams, D. (1994). Inhibitory effects of zinc on magnesium balance and magnesium absorption in man. Journal of the American College of Nutrition13(5), 479-484.
 236. Nielsen, F. H., & Milne, D. B. (2004). A moderately high intake compared to a low intake of zinc depresses magnesium balance and alters indices of bone turnover in postmenopausal women. European journal of clinical nutrition58(5), 703-710.
 237. Rude, R. K. (1998). Magnesium deficiency: a cause of heterogenous disease in humans. Journal of bone and mineral Research13(4), 749-758.
 238. Santoro, G. M., Antoniucci, D., Bolognese, L., Valenti, R., Buonamici, P., Trapani, M., … & Fazzini, P. F. (2000). A randomized study of intravenous magnesium in acute myocardial infarction treated with direct coronary angioplasty. American heart journal140(6), 891-897.
 239. Jessop, K. (2022). Intravenous magnesium sulfate inducing acute respiratory failure in a patient with myasthenia gravis. BMJ Case Reports CP15(6), e250455.
 240. Singh, P., Idowu, O., Malik, I., & Nates, J. L. (2015). Acute respiratory failure induced by magnesium replacement in a 62-year-old woman with myasthenia gravis. Texas Heart Institute Journal42(5), 495-497.
 241. Young, D. S. (1990). Effects of drugs on clinical laboratory tests(Vol. 1). American Association for Clinical Chemistry, Incorporated.
 242. Institute of Medicine (US) Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary Reference Intakes. (1997). Dietary reference intakes for calcium, phosphorus, magnesium, vitamin D, and fluoride.
 243. Newhouse, I. J., & Finstad, E. W. (2000). The effects of magnesium supplementation on exercise performance. Clinical Journal of Sport Medicine10(3), 195-200.
 244. Voedingscentrum. (n.d.). Magnesium. https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/magnesium.aspx

Vind een orthomoleculaire therapeut bij jou in de buurt
Sluiten